Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013"

Transkript

1 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del 1 Netpension Firma Del 2 Sikkerhed Del 3 Aftaleretlige forhold Del 1 Netpension Firma 1. Generelt om Netpension Firma Netpension Firma er Danica Pensions selvbetjeningsløsning for virksomheder. Løsningen giver jeres virksomhed adgang til oplysninger om virksomhedens firmapensionsaftale(r) hos Danica Pension, samt de enkelte medarbejderes pensionsordninger, som virksomheden indbetaler til. Danica Pension publicerer endvidere relevante rapporter f.eks. om jeres medarbejderes tilfredshed med Danica Pension. Løsningen giver også mulighed for at tilmelde nye medarbejdere til jeres firmapensionsaftale, registrere orlov, mv. Danica Pension tilpasser og udvikler løbende Netpension Firma. Adgang til Netpension Firma gives af virksomheden til relevante personer, som for eksempel varetager virksomhedens løn- og pensionsadministration. 2. Adgang til Netpension Firma Jeres adgang til Netpension Firma består af 2 dele en aftale mellem virksomheden og Danica Pension om adgang til Netpension Firma og en brugerfuldmagt til de enkelte brugere. 2.1 Aftale om adgang til Netpension Firma For at kunne benytte Netpension Firma skal I tilmelde jeres virksomhed på danicapension.dk. Danica Pension fremsender på baggrund af jeres tilmelding Aftale om adgang til Netpension Firma, som skal underskrives af en eller flere af virksomhedens tegningsberettigede personer. Ved returnering af den underskrevne aftale registrerer Danica Pension virksomheden som anvender af Netpension Firma. 2.2 Brugerfuldmagt En bruger skal have fuldmagt fra virksomheden for at kunne administrere virksomhedens pensionsordning i Netpension Firma på vegne af virksomheden. I forbindelse med jeres tilmelding af virksomheden til Netpension Firma, skal I samtidig tilmelde én bruger til Netpension Firma med såkaldte administratorrettigheder (kaldet Administrator). Danica Pension fremsender herefter på baggrund af jeres tilmelding en brugerfuldmagt til virksomheden. Brugerfuldmagten skal underskrives af én eller flere af virksomhedens tegningsberettigede personer, og efter jeres returnering af den underskrevne brugerfuldmagt giver Danica Pension brugeren adgang til Netpension Firma på vegne af virksomheden. Den bruger, der oprettes i forbindelse med tilmeldingen af virksomheden til Netpension Firma, oprettes uden begrænsninger. Det vil sige, at denne bruger har adgang til alle virksomhedens pensionsordninger for alle CVR-numre, og brugeren har adgang til al funktionalitet, der udstilles i Netpension Firma, for eksempel administration af brugere og adgang til rapporter. Det er kun en Administrator, der i Netpension Firma kan oprette yderligere brugere på vegne af virksomheden. Brugere kan oprettes både med og uden administratorrettigheder. Administrator underskriver en brugerfuldmagt digitalt, og Danica Pension giver den nye bruger adgang til Netpension Firma. Brugerfuldmagten bliver efterfølgende gjort tilgængelig for parterne. Administratorer kan oprette nye brugere med samme adgange som dem selv, eller de kan oprette nye brugere med begrænset adgang. Inden I opretter en bruger til Netpension Firma, skal I have brugers samtykke til at kunne videregive dennes CPR-nummer til Danica Pension. I Netpension Firma under Adgange ligger der et forslag til en samtykkeerklæring.

2 Brugeren bliver registreret hos Danica Pension med CPR-nummer eller et tildelt kundenummer, hvis brugeren ikke har et CPR-nummer. Oplysningerne bruges til administration af den fuldmagt, der er givet af virksomheden til brugeren Brugerens forpligtelser Brugere af Netpension Firma skal overholde de regler, der gælder for brug af Netpension Firma, herunder de til enhver tid gældende betingelser for Netpension Firma. Brugeren og virksomheden har ansvaret for, at de enkelte brugerfuldmagter til enhver tid er korrekte med de relevante adgange, rettigheder og eventuelle begrænsninger. Brugerne skal til enhver tid sikre sig, at det er aktuelle oplysninger, der ligger til grund for de forespørgsler og registreringer, som brugeren foretager på vegne af virksomheden. I tvivlstilfælde er det altid oplysningerne i dækningsoversigten, der er de gældende. Brugeren skal samtidig være opmærksom på, at der kan være nye oplysninger, der endnu ikke vises i Netpension Firma. Bruger har tavshedspligt vedrørende de oplysninger om virksomheden, medarbejderne og Danica Pension, som bruger får adgang til i Netpension Firma. Bruger skal udvise særlig forsigtighed vedrørende de fortrolige oplysninger om virksomhedens medarbejdere som han/hun får adgang til. 2.3 Rettigheder og adgange Virksomheden skal hver gang der oprettes en ny bruger af Netpension Firma tage stilling til, hvilke rettigheder og adgange den nye bruger skal tildeles. En bruger kan få adgang til én eller flere firmapensionsaftaler med eventuelle begrænsninger til specifikke CVR-numre. Der kan endvidere være begrænsninger på specifikke CPR-numre. Brugeren vil få adgang til følgende funktionalitet: administrere brugeradgange til Netpension Firma (kan fravælges af virksomheden) administrere firma- og medarbejderoplysninger se firmapensionsaftalens vilkår og indhold se medarbejderes pensionsoversigter se dokumenter se rapporter og statistik se registreringer, der er gennemført i Netpension Firma Gives en bruger adgang til en firmapensionsaftale, der vedrører flere CVR-numre, er det muligt efterfølgende at begrænse brugerens adgang. Det er endvidere muligt at begrænse brugerens adgang til valgte CPR-numre. Brugeren kan til enhver tid se sine adgange, rettigheder og eventuelle begrænsninger under Adgange i Netpension Firma Administration af brugeradgange til Netpension Firma En Administrator kan på jeres virksomheds vegne, oprette nye brugere, ændre eksisterende brugere, afmelde brugere. Bemærk, at en Administrator ikke har mulighed for at give nye brugere adgang til firmapensionsaftaler, som denne ikke selv har adgang til. En Administrator har heller ikke mulighed for at rette eller afmelde en eksisterende bruger, der har adgang til en eller flere firmapensionsaftaler, som Administratoren ikke har adgang til. Oprettes der en ny bruger eller rettes en eksisterende brugers adgang, genereres der en brugerfuldmagt til Netpension Firma. Administratoren underskriver brugerfuldmagten digitalt, og brugerfuldmagten er efterfølgende tilgængelig for Administrator og bruger. 2.4 Tilbagekaldelse af brugerfuldmagt til Netpension Firma En brugerfuldmagt til Netpension Firma gælder, indtil I kalder den tilbage. Det kan I gøre skriftligt, eller ved at afmelde brugeren i Netpension Firma og underskrive digitalt. Brugers adgang til at handle på jeres virksomheds vegne via Netpension Firma fjernes herefter.

3 3. Digital visning af dokumenter fra Danica Pension Når jeres virksomhed indgår Aftale om adgang til Netpension Firma, vil nogle af de dokumenter, jeres virksomhed modtager fra Danica Pension, samtidig blive vist i Netpension Firma. Information om ny indbetaling og udbetalinger fra Danica Pension er eksempler på dokumenter, som vises i Netpension Firma. Vi viser dokumenter i Netpension Firma i 5 år. I skal være opmærksomme på, at I ikke længere har adgang til dokumenterne, hvis I skifter kundenummer, eller hvis jeres virksomhed skifter pensionsselskab eller af anden årsag ikke længere har Netpension Firma. Hvis dokumenterne ønskes opbevaret i mere end fem år, skal I kopiere dokumenterne til egen opbevaring. Vi udvider løbende typerne og mængden af dokumenter, som bliver vist i Netpension Firma. Dokumenter som udelukkende modtages digitalt vil have samme retsvirkning som almindelig post på papir. 4. Virksomhedens forpligtelser Virksomheden er forpligtet til selv at oprette brugere i Netpension Firma. I særlige tilfælde kan virksomheden oplyse Danica Pension om, hvilke personer, der skal oprettes som brugere af Netpension Firma. Virksomheden skal endvidere sikre, at oplysningerne i Netpension Firma kun bruges til administration af medarbejdernes pensionsordninger, behandle oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondatalovens regler om fortrolighed og tavshedspligt, sikre, at det til enhver tid er de korrekte brugere, der har adgang til Netpension Firma, og at brugerne kender deres fuldmagters indhold (som kan læses under Adgange i Netpension Firma), løbende kontrollere, at brugere og adgange til funktioner i Netpension Firma er relevante, herunder at de enkelte brugerfuldmagter til enhver tid er korrekte med de relevante adgange og eventuelle begrænsninger, sikre, at brugerne kender Betingelser for Netpension Firma, og at de handler i overensstemmelse med disse betingelser, vedligeholde informationer omkring brugere, herunder adresse, straks kontakte Danica Pension, hvis en af virksomhedens brugere mister sin nøgleviser og/eller sin pinkode, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse heraf, eller der er mistanke herom, straks give Danica Pension besked, når en bruger bliver opsagt fra sin stilling i virksomheden, eller når en bruger i øvrigt ikke længere varetager løn- og pensionsadministration for virksomheden, implementere sikkerhedsprocedurer, der effektivt forhindrer uautoriseret brug af Netpension Firma, og uautoriseret adgang til brugers nøgleviser. 5. Danica Pensions forpligtelser Danica Pension forpligter sig til, at oprette virksomheden som bruger af Netpension Firma, når der er modtaget en underskreven aftale, fremsende brugerfuldmagter hurtigst muligt, afmelde brugere fra Netpension Firma, når Danica Pension får besked fra virksomheden, eller hvis Danica Pension på anden måde får kendskab til en brugers uretmæssige adgang til Netpension Firma vise dokumenter i Netpension Firma i det omfang, det er muligt, spærre adgangen til Netpension Firma i tilfælde af, at pensionsaftalen ophører. 6. Kundesupport Danica Pension stiller support og service til rådighed for jeres virksomhed i forbindelse med adgang til brug af Netpension Firma bl.a. i form af: administration af adgangen til Netpension Firma, herunder tilmelding af virksomheden og oprettelse af brugere (kun Administratorer uden begrænsninger) tilpasning af brugeres adgang til firmapensionsaftale og funktioner i Netpension Firma, herunder afmelding af brugere, bestilling af midlertidig pinkode, genbestilling af nøgleviser, vejledning i brug af Netpension Firma, fejlfinding. Danica Pension kan til enhver tid ændre omfang og indhold af service og support med 30 dages varsel.

4 Del 2 Sikkerhed 7. Tekniske forhold 7.1 Transmissions- og adgangsforhold Danica Pension udbyder selvbetjeningsløsningen til de mest brugte browser. Det er virksomhedens ansvar at anvende en browser som understøttes af løsningen. Virksomheden må ikke anvende særligt software, som f.eks. overlay services, eller lignende former for software, når I bruger Netpension Firma. Løsningen skal betjenes direkte af brugere via den brugergrænseflade Danica Pension stiller til rådighed. 7.2 Datasikkerhed esafeid er det webbaserede sikkerhedssystem, der anvendes til at logge på Netpension Firma. esafeid er bygget op omkring to faktorer, noget man ved, og noget man har: Et personligt kodeord og en nøgleviser, der genererer nøgler. Nøglen, som man får fra nøgleviseren, kan kun anvendes én gang og gemmes midlertidigt i browsersessionen i det tidsrum, brugeren er logget på Netpension Firma. Brugen af ovennævnte sikkerhedssystem sikrer, at data bliver krypteret inden afsendelse til Danica Pension og ikke ændres under overførslen. Desuden bliver afsenderen altid identificeret og afsendelsen forsynes med en digital underskrift. Danica Pension har ret til at spærre virksomhedens eller brugers adgang til Netpension Firma, hvis vi konstaterer forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får I besked hurtigst muligt. Det er virksomhedens ansvar at implementere sikkerhedsprocedurer, der effektivt forhindrer uautoriseret brug af Netpension Firma og uautoriseret adgang til brugers nøgleviser. 8. Tildeling af bruger-id, midlertidigt kodeord og nøgleviser Når en person skal oprettes som bruger i Netpension Firma med esafeid sikkerhedssystemet, får bruger et individuelt bruger-id, et midlertidigt kodeord og en nøgleviser. Det midlertidige kodeord bruges som førstegangsidentifikation sammen med nøgleviseren, når brugeren aktiverer sin adgang ved at logge på Netpension Firma første gang. Det midlertidige kodeord konstrueres og udskrives maskinelt, uden at nogen får kendskab til koden. Hvis brevet med det midlertidige kodeord og/eller brevet med nøgleviseren har været åbnet eller er i stykker, skal bruger kontakte Danica Pension og bestille et nyt midlertidigt kodeord og/eller en ny nøgleviser. Af sikkerhedsmæssige årsager bliver brevene med nøgleviser og midlertidigt kodeord sendt forskudt. Hvis bruger ikke har modtaget brevet med det midlertidige kodeord inden tre hverdage efter bestillingen, skal bruger af sikkerhedsmæssige årsager kontakte Danica Pension for at annullere den og bestille en ny. Ved aktivering vælger bruger sit eget personlige kodeord. Efterfølgende skal det midlertidige kodeord destrueres af bruger. 8.1 Opbevaring af bruger-id, personligt kodeord og nøgleviser Der gælder følgende regler for brug af esafeid bruger-id, kodeord og nøgleviser må kun anvendes af bruger bruger-id, kodeord og, nøgleviser er strengt personlige og må ikke deles med andre kodeord og nøgler må kun anvendes ved kommunikation med Danica Pension man må ikke skrive kodeordet ned og opbevare det sammen med sin nøgleviser. 8.2 Ændring af kode Bruger skal skifte kodeord regelmæssigt, og det er jeres ansvar, at det sker. Læs også de anbefalinger om sikkerhed, der er nævnt i menupunktet Sikkerhed ved log-on til Netpension Firma på danicapension.dk og i andre vejledninger. 8.3 Afmelding af brugere I er ansvarlige for alle handlinger, der gennemføres af bruger, indtil Danica Pension har fået besked om, at en bruger er afmeldt. I er også ansvarlige for alle fremtidige ændringer, der tidligere er bestilt af en afmeldt bruger, indtil Danica Pension får besked om, at ændringerne skal slettes. 8.4 Misbrug eller risiko for misbrug I eller bruger skal straks kontakte Danica Pension for at få spærret brugers adgang, hvis der er mistanke om misbrug af det personlige kodeord og/eller brugers nøgleviser andre har fået kendskab til det personlige kodeord, eller er i besiddelse af nøgleviseren.

5 Del 3 - Aftaleretlige forhold 9. Aftalegrundlaget for Netpension Firma Aftalegrundlaget for Netpension Firma består af følgende dokumenter Aftale om adgang til Netpension Firma Betingelser for Netpension Firma Brugerfuldmagt(er) til Netpension Firma Når I underskriver Aftale om adgang til Netpension Firma, kvitterer I samtidig for at have accepteret Betingelser for Netpension Firma og de øvrige dokumenter, der er en integreret del af aftalegrundlaget. Betingelser for Netpension Firma kan ses på og downloades fra danicapension.dk. Netpension Firma må kun bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. De informationer, I får adgang til, er kun til jeres eget brug. Det er ikke tilladt at give oplysningerne videre til andre. Lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt og behandling af fortrolige oplysninger finder anvendelse på aftaleforholdet. 10.Ændring af Netpension Firma og ændring af betingelserne Netpension Firma giver adgang til en række ydelser, som Danica Pension tilbyder. Danica Pension kan til enhver tid udvide omfanget af Netpension Firma uden varsel, men vi giver 30 dages varsel, hvis ydelsernes omfang og/eller indholdet begrænses. Betingelser for Netpension Firma kan vi ændre uden varsel, og vi informerer om ændringen f.eks. i Netpension Firma eller pr. brev. De nye betingelser vil herefter være gældende for jer, medmindre I meddeler os, at I ikke ønsker at være bundet af betingelserne. Hvis I meddeler, at I ikke vil være bundet af dem, kan Danica Pension anse jeres aftale om Netpension Firma som ophørt på det tidspunkt, hvor de nye betingelser for Netpension Firma træder i kraft. Det er en forudsætning for at have en firmapensionsaftale med Danica Pension, at virksomheden anvender Netpension Firma. Hvis en virksomhed ikke anvender Netpension Firma, kan Danica Pension opsige firmapensionsaftalen med det gældende opsigelsesvarsel. 11. Ansvar og hæftelse 11.1 Virksomhedens ansvar Brug af Netpension Firma sker på eget ansvar og for egen risiko. I bærer f.eks. - men ikke begrænset hertil - risikoen for forsendelse af oplysninger til Danica Pension og risikoen for, at oplysningerne bortkommer, beskadiges, forsinkes, eller der opstår fejl og mangler i forsendelsen. at oplysninger kommer til tredjemands kendskab som følge af fejl eller uberettiget indtrængen på datatransmissionsforbindelsen alle registreringer og handlinger, der foretages med en af virksomhedens tilsluttede brugeres adgang at brugere sikrer, at deres personlige kode opbevares forsvarligt og ikke kommer til tredjemands kendskab de tilsluttede brugeres eventuelle fejlagtige brug eller misbrug af Netpension Firma misbrug af Netpension Firma. I kan ikke gøre Danica Pension ansvarlig for følgerne heraf. I kan heller ikke gøre indsigelser gældende mod Danica Pension, for fejl og mangler, der skyldes jeres egne forhold, herunder manglende overholdelse af sikkerheds- og kontrolprocedurer. Det er også jeres ansvar at indhente brugers samtykke til at brugers CPR-nummer. må videregives til Danica Pension kontrollere, at brugerens adgange altid stemmer overens med de adgange og rettigheder, som I har givet til bruger åbne og kontrollere de digitale dokumenter, der sendes fra Danica Pension i samme omfang, som hvis de digitale dokumenter var sendt som almindelig post på papir Det er også jeres ansvar, at bruger(e) kender Betingelserne for Netpension Firma, og at hver bruger overholder dem og følger anvisningerne i de hjælpetekster, der kan vises i Netpension Firma Danica Pensions ansvar Danica Pension er erstatningsansvarlig, hvis Danica Pension på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

6 Danica Pension er dog ikke erstatningsansvarlig for fejl og mangler, der skyldes tredjemands software, der er en del af Netpension Firmas sikkerhedssystem en brugers afsløring af den midlertidige pinkode og/eller personlig pinkode ændringer af sikkerhedssystemet (der ikke er gennemført af Danica Pension) sikkerhedssystemets integration med andre systemer eller software, der ikke er leveret af Danica Pension oplysninger og data leveret af tredjemand. Selv på områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Danica Pension heller ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Danica Pension selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Danica Pensions strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Danica Pension selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Danica Pension andre omstændigheder, som er uden for Danica Pensions kontrol. Danica Pensions ansvarsfrihed gælder ikke, hvis Danica Pension burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Danica Pension ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Danica Pension har kun ansvar for direkte tab, og dermed ikke for indirekte følger eller videregående skadevirkninger, selvom disse skyldes Danica Pensions fejl. 12. Opsigelse og misligholdelse I kan opsige Aftale om adgang til Netpension Firma skriftligt uden varsel. Handlinger og registreringer, der er foretaget før en opsigelse, vil blive gennemført. Danica Pension kan opsige Aftale om adgang til Netpension Firma skriftligt med 30 dages varsel. Danica Pension kan dog opsige aftalen uden varsel, hvis jeres firmapensionsaftale med Danica Pension ophører, eller hvis Danica Pension får kendskab til, at forudsætningerne for at have adgang til Netpension Firma ikke er opfyldt. Danica Pension kan endvidere opsige Aftale om adgang til Netpension Firma uden varsel, hvis I misligholder aftalen eller betingelserne for Netpension Firma. I skal være opmærksomme på, at det er forudsætning for at have en firmapensionsaftale med Danica Pension, at virksomheden anvender Netpension Firma. Hvis en virksomhed ikke anvender Netpension Firma, kan Danica Pension opsige firmapensionsaftalen med det gældende opsigelsesvarsel. 13. Definitioner og ordforklaringer Bruger er en person (f.eks. en medarbejder), der er bemyndiget af virksomheden til at handle på virksomhedens vegne via Netpension Firma. Bruger-id er et alphanumerisk id, der tildeles den enkelte bruger af Netpension Firma. Bruger-id står i brugerfuldmagten. Brugerfuldmagt udstedes ved oprettelse, og beskriver hvem, der har adgang til Netpension Firma. Digital signatur er en digital underskrift, der gives ved forpligtende ændringer esafeid er et webbaseret sikkerhedssystem der anvendes til at logge på Netpension Firma. esafeid er et 2- faktor sikkerhedssystem, som består af henholdsvis noget, bruger ved (personligt kodeord), og noget bruger har (nøgleviser). Midlertidigt kodeord er (det samme som pinkode) en kode, der udstedes og sendes af Danica Pension til virksomhedens bruger(e). Koden består af fire eller otte tegn og benyttes af virksomhedens bruger(e) til aktivering af adgang til Netpension Firma. Nøgler skabes af nøgleviseren, og skal bruges i sammenhæng med bruger-id og personligt kodeord, når der logges på Netpension Firma med esafeid sikkerhedssystemet. Nøglen kan kun bruges én gang. Nøgleviser er personlig og kan antage forskellige formater. Fælles for dem er, at de kan vise en nøgle, der skal bruges, når der logges på Netpension Firma med esafeid Personlig kode er en kode, som bruges til at logge på med og danne digitale signaturer. Aftale om adgang til Netpension Firma er en aftale mellem jeres virksomhed og Danica Pension om brug af Netpension Firma.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V merkur@merkur.dk Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT Version 1.5-16.02.2014 Når du har godkendt en Swipp-overførsel/-betaling, sender Fynske Bank en bekræftelses-sms til modtager om overførslen/betalingen. Dit Kaldenavn, dit mobilnummer og beløbet fremgår

Læs mere