214 til kommunale valg, folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "214 til kommunale valg, folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet"

Transkript

1 Valg - A.15

2 212 Valg Elections Nr. (No.) Side (Page) Valg (tekst) Elections (text) 213 Historisk oversigt Historical review A 15.1 Vælgertal og valgdeltagelse i København ved valg Electorate and attendance in Copenhagen by 214 til kommunale valg, folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet elections to the municipal councils, the Folketing, referenda and the elections to the European-Parliament A 15.2 Valgene til Københavns borgerrepræsentation The elections to the city-council of Copenhagen 215 Kommunevalg Elections to municipal councils A 15.3 Afgivne i de enkelte opstillingskredse Votes by nomination districts at the election to ved valget til Københavns borgerrepræsentation den 20. november 2001 the city-council, 20 November, 2001 A 15.4 Borgmestre i København The mayors of Copenhagen 218 A 15.5 Valget til Københavns borgerrepræsentation den 20. november 2001 The election to the city-council of Copenhagen, 20 November, A 15.6 A 15.7 A 15.8 Folketingsvalg Kreds- og tillægsmandater i de tre storkredse i København og på Frederiksberg ved folketingsvalgene den 11. marts 1998 og den 20. november 2001 Relativ fordeling af de gyldige på partier og storkredse ved folketingsvalgene den 11. marts 1998 og den 20. november 2001 Afgivne i stor- og opstillingskredse ved folketingsvalget den 20. november 2001 Elections to the Folketing Seats and additional seats by constituencies in Copenhagen and Frederiksberg at the elections to the Folketing, 11 March, 1998, and 20 November, 2001 Valid votes of the parties by constituencies at the elections to the Folketing, 11 March, 1998, and 20 November, 2001 (Percentage) Votes in constituences and by nomination districts at the election to the Folketing, 20 November, Europa-Parlamentsvalg Election to the European Parliament A 15.9 Valget til Europa-Parlamentet den 13. juni 2004 The election to the European-Parliament, 13 June, Folkeafstemninger A Folkeafstemningen den 28. september 2000 om Danmarks deltagelse i den fælles valuta Referenda The referendum on Danish participation in the Monetary Union, 28 September,

3 213 Valg Elections Kommunale valg Reglerne for valg til Københavns borgerrepræsentation og til kommunalbestyrelserne i de øvrige kommuner findes i lov nr. 140 af 8. marts 1989 om kommunale valg, med senere ændringer, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 263 af 18. april Valgret havde enhver i med undtagelse af personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jfr. værgemålslovens 6 - der var fyldt 18 år og havde fast bopæl i kommunen og som enten 1) havde dansk indfødsret, 2) var statsborger i et af de øvrige EUlande, 3) var statsborger i Island eller Norge eller 4) udenlandske statsborger, som uafbrudt havde haft fast bopæl i riget de sidste 3 år inden valget. På grundlag af CPR's dataindhold udarbejdes en valgliste omfattende alle, der har valgret. Kommunale valg afholdes hvert 4. år den 3. tirsdag i november. Valget ledes af en valgbestyrelse. I København består den af 5 medlemmer, der vælges af borgerrepræsentationen, idet dog formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er født formand. Ved afstemningen er kommunerne delt i afstemningsområder som ved folketingsvalg, jfr. nedenfor, og valget ledes i hvert af disse områder af valgstyrere (i København 5), der er valgt dels blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, dels blandt vælgerne i kommunen. Folketingsvalg og folkeafstemninger Reglerne for valg til Folketinget - og folkeafstemninger - findes for hovedpunkternes vedkommende i grundloven, mens de mere detaljerede regler findes i lovbekendtgørelse nr. 461 af 18. april Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, har fast bopæl i riget og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jfr. værgemålslovens 6. Ligesom ved de kommunale valg udarbejdes på grundlag af CPR's dataindhold en valgliste omfattende de personer i kommunen, der har valgret. Fordelingen af folketingsmandaterne på de enkelte områder og på stor- og amtskredse foretages på grundlag af forholdstal, hvori kredsens folketal, seneste vælgertal og kredsens areal indgår. Københavns og Frederiksberg kommuner udgør ifølge valgloven ét område: København - Frederiksberg, der er delt i tre storkredse (søndre, østre og vestre), der igen er opdelt i 19 opstillingskredse, 16 i København og 3 på Frederiksberg. I København og på Frederiksberg dannes hvert sted en valgbestyrelse på 5 medlemmer. Opstillingskredsene - hvis afgrænsning er fastlagt i valgloven - er efter kommunalbestyrelsens beslutning opdelt i afstemningsområder (54 i København og 11 på Frederiksberg), hvor afstemningen som ved kommunale valg ledes af valgstyrere. Grænserne for storkredse, opstillingskredse og afstemningsområder er anført på kortet bag i årbogen. Valg til Europa-Parlamentet Reglerne for valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet findes i lovbekendtgørelse nr. 52 af 2. februar Valgret har enhver, der har valgret til Folketinget, samt enhver, der har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i et af de øvrige medlemslande i De europæiske Fællesskaber, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne. Valgret har endvidere EU-borgere, der har opnået alderen for valgret til Folketinget, har haft fast bopæl i Danmark, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne. Personer med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland har ikke valgret til Europa-Parlamentet.

4 Valg 214 Vælgertal og valgdeltagelse i København ved valg til kommunale valg, folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet Electorate and attendance in Copenhagen by elections to the municipal councils, the Folketing, referenda and the elections to the European-Parliament A A 15.1 København Antal vælgere Afgivne Stemmeprocent Gyldige Blanke Andre ugyldige Borgerrepræsentationsvalg , , , , , , , , , , , , , ,2 Folketingsvalg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Folkeafstemning Bydelsstyre , Fælles valuta , Amsterdam-traktat , Edinburgh afgørelsen mv , Europæiske Union , EF-pakke , Valgretsalder , Optagelse i EF , Valgretsalder , Valgretsalder ,2 Valg til Europa-Parlamentet , , , , , ,8 Anm. Ved lov af ophævedes bestemmelserne om fortabelse af kommunal valgret på grund af skatterestance; dette havde ved valget i 1954 betydning for knap personer i København. Kilde: Københavns Statistiske Kontor.

5 215 Valg Valgene til Københavns borgerrepræsentation A A 15.2 The elections to the city-council of Copenhagen A Socialdemokratiet B Det Radikale Venstre C Det Konservative D Centrum- Demokraterne 1 E Danmarks Retsforbund F Socialistisk K O Danmarks Dansk kommunistiskparti 2 Folke- Parti V Venstre Danmarks Liberale Parti 3 Ø Enhedslisten De Rød- Grønne 4 Gyldige Relativ fordeling af de gyldige ,9 8,5 6,6 1,1 0,1 14,9 7,7 19,2 8,1 6, ,4 5,2 9,4 1,2 0,2 14,1 9,9 10,3 9,7 10, ,1 3,5 9,6 1,0 0,3 18,3 5,0 14,2 5,1 11, ,4 2,2 11,0 2,9 0,3 19,9 2,2 4,8 3,7 6,5 12, ,4 2,7 15,6 1,3 0,5 22,2 2,5 1,5 2,0 11,7 9, ,3 4,2 14,7 2,1 1,3 11,7 4,1 4,1 2,5 13,1 5, ,5 2,5 12,3 1,6 1,9 5,3 8,4 6,1 1,8 8,9 7, ,6 5,8 10,4 2,2 1,8 11,3 11,5 6,1 2,8 4,3 7, ,9 8,2 19,1 0,5 10,0 3,2 2,2 2,7 0, ,5 3,7 25,2 0,6 24,0 2,6 3,2 1, ,9 4,0 25,5 1,1 16,5 2,8 + 2,2 1, ,7 6,6 24,7 2,3 9,1 5,2 1, ,3 5,1 23,6 1,8 10,7 2,5 0, ,0 5,6 21,2 11,8 10,9 1,4 1, ,6 6,5 19,5 19,5 5,2 1, ,7 10,9 26,1 0,5 0,5 5,3 100 Valgte kandidater Før 1989: Liste M. 2 Før 1997 indeholder kolonnen resultater for liste Z, Fremskridtspartiet , 1946, , 1978 og 1981:Venstre. I 1950 Hovedstadens Venstre, liste V. 1943, 1946 og havde Venstre listebogstavet D. 4 Før 1993 indeholder kolonnen resultater for liste Y, Venstresocialisterne. 5 Herunder Solidarisk Alternativ - SOL, liste L, 4237 og 1 kandidat og Fælles Kurs, liste P, 5842 og 1 kandidat. 6 Herunder De Grønne, liste G, 4063 og 1 kandidat, Fælles Kurs, liste P, 4063 og 1 kandidat og Indvandrerlisten, liste T, 2665 og 1 kandidat. 7 Herunder De Grønne, liste G, 8303 og 2 kandidater og Fælles Kurs, liste P, 7753 og 2 kandidater. 8 Herunder De Grønne, liste G, og 2 kandidater. 9 Herunder Christianialisten, liste Å, 1671 og 1 kandidat. 10 Herunder Kvindelisten, liste J, 1010 og 1 kandidat og Kristeligt, liste Q, 5410 og 1 kandidat. 11 Dansk Samling, liste R. 12 Herunder Frisindet Arbejderliste, liste F, 8921 og 1 kandidat og Nationalsocialisterne, liste N, 5617 og 1 kandidat. Anm. 1. Fra 1981 afholdes de kommunale valg 3. tirsdag i november mod i hidtil i første halvdel af marts. Amn. 2. Kolonnerne med resultater for liste O og liste Ø indeholder også resultater fra andre lister, se noterne 2 og 4. Kilde: Københavns Statistiske Kontor. Andre Lister

6 Valg 216 A 15.3 A Afgivne i de enkelte opstillingskredse ved Votes by nomination districts at København A Socialdemokratiet B Det Radikale Venstre C Det Konservative D Centrum- Demokraterne F Socialistisk O Dansk V Venstre Danmarks Liberale Parti Ø Enhedslisten De Rød- Grønne Opstillingskredse 1. Ryvang Christianshavn Rådhus Sundby Blågård Østbane Husum Valby Amagerbro Østerbro Nørrebro Bispeeng Vesterbro Enghave Bispebjerg Brønshøj København i alt Heraf personlige Antal valgte kandidater Heraf kvinder Anm. Vedrørende listebetegnelser og stemmetal for Andre lister, se tabel A Kilde: Københanvns Statistiske Kontor. Orientering 2001 nr. 25.

7 217 Valg valget til Københavns borgerrepræsentation den 20. november 2001 A A 15.3 the election to the city-council, 20 November, 2001 Andre lister gyldige Blanke Andre ugyldige ugyldige Antal vælgere afgivne Stemmeprocent København Opstillingskreds , Ryvang , Christianshavn , Rådhus , Sundby , Blågård , Østbane , Husum , Valby , Amagerbro , Østerbro , Nørrebro , Bispeeng , Vesterbro , Enghave , Bispebjerg , Vanløse ,9...København i alt Heraf personlige Antal valgte kandidater Heraf kvinder

8 Valg 218 Borgmestre i København A A 15.4 The mayors of Copenhagen Udvalg Økomomiudvalget... Kultur- og Fritidsudvalget... Uddannelses- og Ungdomsudvalget... Sundheds- og Omsorgsudvalget... Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget... Bygge- og Teknikudvalget... Miljø- og Forsyningsudvalget... Kilde: Københavns Statistiske Kontor. Formand Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (A) Borgmester Martin Geertsen (V) Borgmester Per Bregengaard (Ø) Borgmester Inger Marie Bruun-Vierø (B) Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard (F) Borgmester Søren Pind (V) Borgmester Winnie Berndtson (A) Valget til Københavns borgerrepræsentation den 20. november 2001 A A 15.5 The election to the city-council of Copenhagen, 20 November, 2001 Stemmer i alt Heraf Personlige i pct. af i alt Antal Pct. Liste Personlige Antal valgte kandidater A. Socialdemokratiet , ,0 16 B. Det Radikale Venstre , ,0 5 C. Det Konservative , ,2 4 D. Centrum-Demokraterne , ,9 1 E. Danmarks Retsforbund , ,7 - F. Socialistisk , ,3 9 G. De Grønne , ,4 - H. Hjemløselisten , ,8 - I. De Frie Demokrater , ,4 - J. Hampepartiet , ,1 - K. Kommunistisk Parti i Danmark , ,4 - L. Solidarisk Alternativ - SOL , ,8 - M. Minoritetspartiet , ,7 - N. Den Sorte Liste , ,6 - O. Dansk , ,4 4 P. Fælles Kurs , ,9 - Q. Kristeligt , ,5 - R. Retfærdighedspartiet , ,1 - T. Partiet Aktive Pensionister , ,8 - U. Borgerlisten , ,6 - V. Venstre, Danmarks Liberale Parti , ,9 11 Y. Fri Dialog , ,6 - Z. Fremskridtspartiet , ,1 - Æ. Kærlighedspartiet , ,8 - Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne , ,2 5 Å. Christianialisten , ,7-1. Arbejderpartiet Kommunisterne , ,0-2. Bydelslisten , ,1-3. Cykel Logisk Institut , ,0-4. Dragepartiet.dk , ,3-5. Frihedslisten , ,9-6. Sunshine Partiet , ,2-7. Sydhavnslisten , ,9 - Gyldige i alt ,9 55 Gyldige ,8 Blanke ,7 Andre ugyldige ,4 Afgivne i alt Antal vælgere Stemmeprocent... 75,9 Kilde: Københavns Statistiske Kontor. Orientering 2001 nr. 25.

9 219 Valg Kreds- og tillægsmandater i de tre storkredse i København og på Frederiksberg ved folketingsvalgene den 11. marts 1998 og den 20. november 2001 Seats and additional seats by constituencies in Copenhagen and Frederiksberg at the elections to the Folketing, 11 March, 1998, and 20 November, 2001 A A 15.6 A Socialdemokratiet B C Det Det Radikale Konservative Venstre D Centrum- Demokraterne F Socialistisk O Dansk V Venstre, Danmarks Liberale Parti Q U Kristeligkratisk Demo- Fornyelse Z Fremskridtspartiet Ø Enhedslisten - De Rød- Grønne Folketingsvalget den 11. marts 1998 Søndre storkreds Kredsm Tillægsm Østre storkreds Kredsm Tillægsm Vestre storkreds Kredsm Tillægsm Kredsm Tillægsm Tilsammen Folketingsvalget den 20. november 2001 Søndre storkreds Kredsm Tillægsm Østre storkreds Kredsm Tillægsm Vestre storkreds Kredsm Tillægsm Kredsm Tillægsm Tilsammen Anm. Stemmetallene på de enkelte partier ved valget i 2001 fremgår af tabel A Kilde: Danmarks Statistik. Statistiske Efterretninger, Befolkning og valg, 1998:6 og 2001:14. Relativ fordeling af de gyldige på partier og storkredse ved folketingsvalgene den 11. marts 1998 og den 20. november 2001 Valid votes of the parties by constituencies at the elections to the Folketing, 11 March, 1998, and 20 November, 2001 (Percentage) A A 15.7 Søndre storkreds Østre storkreds Vestre storkreds København og Frederiksberg i alt Heraf Københavns Kommune Frederiksberg Kommune 11. marts pct A. Socialdemokratiet... 35,5 35,4 32,8 34,6 36,0 27,6 B. Det Radikale Venstre... 6,4 6,2 7,2 6,6 6,3 8,0 C. Det Konservative... 7,4 7,9 11,5 8,9 7,4 16,6 D. Centrum-Demokraterne... 3,7 4,0 3,9 3,9 3,8 4,5 F. Socialistisk... 13,2 13,3 12,0 12,8 13,4 10,2 O. Dansk... 7,3 8,1 7,4 7,6 7,9 6,6 Q. Kristeligt... 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1,7 U. Demokratisk Fornyelse... 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti.. 14,5 14,2 15,0 14,5 13,8 18,4 Z. Fremskridtspartiet... 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,0 Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne... 8,9 7,7 7,4 7,9 8,4 5, november 2001 A. Socialdemokratiet... 28,0 27,8 27,0 27,6 28,4 23,7 B. Det Radikale Venstre... 10,5 11,3 10,2 10,7 10,7 10,5 C. Det Konservative... 6,9 7,2 11,6 8,6 6,9 16,6 D. Centrum-Demokraterne... 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 F. Socialistisk... 12,8 12,0 10,8 11,8 12,5 8,6 O. Dansk... 10,4 11,0 9,9 10,5 10,9 8,4 Q. Kristeligt... 1,5 1,7 1,5 1,6 1,6 1,7 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti.. 19,7 19,8 19,9 19,8 19,2 22,9 Z. Fremskridtspartiet... 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne... 7,2 6,3 6,4 6,6 7,0 4,7 Uden for partierne... 0,0 0,2 0,1 0, Kilde: Københavns Statistiske Kontor, Orientering 1998 nr. 6 og 2001 nr. 26.

10 Valg 220 A 15.8 A Afgivne i stor- og opstillingskredse Votes in constituences and by nomination districts at København og Frederiksberg A Socialdemokratiet B Det Radikale Venstre C Det Konservative D Centrum- Demokraterne F Socialistisk O Dansk Q Kristeligt V Venstre, Danmarks Liberale Parti Søndre storkreds 2. Christianshavn Rådhus Sundby Blågård Amagerbro Søndre storkreds i alt Heraf personlige Østre storkreds 1. Ryvang Østbane Husum Østerbro Nørrebro Bispeeng Bispebjerg Vanløse Østre storkreds i alt Heraf personlige Vestre storkreds 8. Valby Vesterbro Enghave Frb. Gl. Kongevej Frb. Slots Frb. Falkonér Vestre storkreds i alt Heraf personlige København - Frederiksberg i alt Heraf personlige København i alt Heraf personlige Frederiksberg i alt Heraf personlige Kilde: Københanvns Statistiske Kontor. Orientering 2001 nr. 26.

11 221 Valg ved folketingsvalget den 20. november 2001 A A 15.8 the election to the Folketing, 20 November, 2001 Z Fremskridtspartiet Ø Enhedslisten - De Rød- Grønne Uden for partierne gyldige Blanke ugyldige afgivne Antal vælgere Andre ugyldige Stemmeprocent København og Frederiksberg Søndre storkreds , Christianshavn , Rådhus , Sundby , Blågård , Amagerbro ,3...Søndre storkreds i alt Heraf personlige Østre storkreds , Ryvang , Østbane , Husum , Østerbro , Nørrebro , Bispeeng , Bispebjerg , Vanløse ,7...Østre storkreds i alt Heraf personlige Vestre storkreds , Valby , Vesterbro , Enghave , Frb. Gl. Kongevej , Frb. Slots , Frb. Falkonér ,8... Vestre storkreds i alt Heraf personlige ,0...København - Frederiksberg i alt Heraf personlige ,2...København i alt Heraf personlige ,2...Frederiksberg i alt Heraf personlige

12 Valg 222 A 15.9 A Valget til Europa-Parlamentet The election to the European-Parliament, København og Frederiksberg A Socialdemokratiet B Det Radikale Venstre C Det Konservative F Socialistisk J Juni- Bevægelsen - Mod Union K Kristendemokraterne N Folkebevægelsen mod EU Søndre storkreds 2. Christianshavn Rådhus Sundby Blågård Amagerbro Søndre storkreds i alt Østre storkreds 1. Ryvang Østbane Husum Østerbro Nørrebro Bispeeng Bispebjerg Vanløse Østre storkreds i alt Vestre storkreds 8. Valby Vesterbro Enghave Frb. Gl. Kongevej Frb. Slots Frb. Falkonér Vestre storkreds i alt København - Frederiksberg i alt Heraf personlige København i alt Heraf personlige Frederiksberg i alt Heraf personlige Kilde: Københanvns Statistiske Kontor. Orientering 2004 nr. 15.

13 223 Valg den 13. juni 2004 A A June, 2004 O Dansk V Venstre, Danmarks Liberale Parti gyldige Blanke Andre ugyldige afgivne Antal vælgere Stemmeprocent København og Frederiksberg Søndre storkreds , Christianshavn , Rådhus , Sundby , Blågård , Amagerbro ,1... Søndre storkreds i alt Østre storkreds , Ryvang , Østbane , Husum , Østerbro , Nørrebro , Bispeeng , Bispebjerg , Vanløse ,9... Østre storkreds i alt Vestre storkreds , Valby , Vesterbro , Enghave , Frb. Gl. Kongevej , Frb. Slots , Frb. Falkonér ,2...Vestre storkreds i alt ,2.. København - Frederiksberg i alt Heraf personlige ,1... København i alt Heraf personlige ,9... Frederiksberg i alt Heraf personlige

14 Valg 224 Folkeafstemningen den 28. september 2000 om Danmarks deltagelse i den fælles valuta The referendum on Danish participation in the Monetary Union, 28 September, 2000 A A Opstillingskredse og storkredse Afgivne Gyldige Ugyldige I procent afgivne af gyldige Antal vælgere Nej- Stemmeprocen i pct. af vælgertal Ja Nej Blanke Andre Ja Nej Søndre storkreds 2. Christianshavn ,3 57, ,8 84,0 3. Rådhus ,3 41, ,0 85,1 4. Sundby ,2 63, ,0 81,2 5. Blågård ,9 51, ,0 84,6 9. Amagerbro ,3 60, ,8 81, ,5 55, ,6 83,1 Østre storkreds 1. Ryvang ,9 53, ,2 83,2 6. Østbane ,7 43, ,6 87,3 7. Husum ,4 63, ,8 84,0 10. Østerbro ,1 45, ,1 86,1 11. Nørrebro ,6 53, ,2 82,0 12. Bispeeng ,9 58, ,1 83,7 15. Bispebjerg ,7 61, ,4 80,7 16. Brønshøj ,2 56, ,1 86, ,0 55, ,1 84,2 Vestre storkreds 8. Valby ,8 62, ,4 84,3 13. Vesterbro ,4 53, ,4 84,9 14. Enghave ,7 62, ,3 82,9 1. Frb. Gl. Kongevej ,5 41, ,0 88,3 2. Frb. Slots ,0 48, ,4 86,1 3. Frb. Falkonér ,5 45, ,8 87, ,5 52, ,8 85,6 København - Frederiksberg i alt ,7 54, ,5 84,3 Heraf København ,9 56, ,2 83,8 Frederiksberg ,2 45, ,1 89,3 Kilde: Københavns Statistisk Kontor. Orientering 2000 nr. 31.

214 valg til borgerrepræsentationen, folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet

214 valg til borgerrepræsentationen, folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet Valg - A.15 212 Valg Elections Nr. (No.) Side (Page) Valg (tekst) Elections (text) 213 Historisk oversigt Historical review A 15.1 Vælgertal og valgdeltagelse i København ved Electorate and attendance

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Stemmeprocent Orientering fra Velfærdsanalyse Borgerrepræsentantvalg fra til Publikationen samler resultaterne fra Borgerrepræsentationsvalgene i valgårenen 1983 til. Dette er gjort for at give et hurtigt

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

Folketingets mandatfordeling

Folketingets mandatfordeling Valget i tal 239 Folketingets mandatfordeling pr. 13. november 2007 Mandater 9 5 4 2 2 46 18 23 25 45 Venstre Socialistisk Folkeparti Ny Alliance Grønland 2) Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994 9. Januar 1995 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. Danmark 12.43 ii Europa-Parlamentsvalget 9. juni 1994 TABELLER 1. Vælger-

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Statistikdistrikter i København,

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 119), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 119), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Kommunaludvalget B 119 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 23. maj 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kt. J.nr.: 2007-41061-2 Sagsbeh.: ABP Besvarelse af spørgsmål nr. 3

Læs mere

Folketingsvalget den 15. september 2011

Folketingsvalget den 15. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget den 15. september 2011 2 - Folketingsvalget den 15. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Udgivet

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 2 - Folketingsvalget 18. juni 2015 Folketingsvalget 18. juni 2015 Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2016 Oplag:

Læs mere

Valget til folketinget den 15. september 2011

Valget til folketinget den 15. september 2011 Valget til folketinget Kandidatstatistik Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative F.

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2015-6028 Doknr. 299200 Dato 18-12-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA I henhold til Statsministeriets bekendtgørelse 7. september 2000 i Statstidende for den 12. september 2000 holdtes der

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Folketingsvalget den 12. december 1990

Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december 1990 13. Januar 1996 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. 00.54 Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

Valget til folketinget den 18. juni 2015

Valget til folketinget den 18. juni 2015 Kandidatstatistik Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF -

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune

Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune Dato 28.11.2017 Resumé Den 21. november 2017 valgte borgerne i Aalborg Kommune 31 medlemmer til byrådet. Det nye byråd er valgt for perioden 1. januar

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Byråd

Frederikshavn Kommunes Byråd Frederikshavn Kommunes Byråd Januar 2007 21. december 2009 Borgmester Erik Sørensen 1. Viceborgmester Bjarne Sørensen 2. Viceborgmester Hans Jørgen Kaptain Pr. 1. januar 2007 er Frederikshavn Byråd sammensat

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Beretning. nye valgkredse som følge af kommunalreformen

Beretning. nye valgkredse som følge af kommunalreformen Beretning nr. 3 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 2006 Beretning om nye valgkredse som følge af kommunalreformen I december 2004 besluttede formændene

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem det danske valgsystem 307 Det danske valgsystem Der findes to hovedprincipper for parlamentsvalg: flertalsvalg i enkeltmandskredse og forholdstalsvalg. Flertalsvalg i enkeltmandskredse

Læs mere

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 10. JUNI 1999

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 10. JUNI 1999 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 10. JUNI 1999 3. Juli 1999 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. Danmark 13.43 ii Europa-Parlamentsvalget 10. juni 1999 TABELLER 1. Vælger-

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag om beregning af en mere repræsentativ stedlig fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg i Danmark.

Forslag om beregning af en mere repræsentativ stedlig fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg i Danmark. Forslag om beregning af en mere repræsentativ stedlig fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg i Danmark. Lars Arne Christensen, Folketingskandidat for Det Konservative Folkepartj Nordsjælland

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Valg til Folketinget mandater og stemmetal

Valg til Folketinget mandater og stemmetal Valg til Folketinget - - og stemmetal Konservative Erhvervspartiet Slesvigsk parti Frie Dansk Samling Valgdelt. Folketingsmedlemmer /-.,.,.,.,, i /-.,.,.,.,. ii,.,.,, iii /-.,.,.,.,. iv,.,.,, + /-.,.,.,.,.

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Statsmagtens tredeling. Den udøvende magt (Regeringen)

Statsmagtens tredeling. Den udøvende magt (Regeringen) Fig. 9.1 Statsmagtens tredeling. Statsmagtens tredeling Den lovgivende magt (Folketinget) Den udøvende magt (Regeringen) Den dømmende magt (Domstolene) Fig. 9.2 Valgkredsreformen sammenlignet med reglerne

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2009:11 26. juni 2009 Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte Velfærdsministeren, nu Indenrigs- og Socialministeren ved bekendtgørelse

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Folketinget Der findes to hovedprincipper for parlamentsvalg: flertalsvalg i enkeltmandskredse og forholdstalsvalg. Flertalsvalg i enkeltmandskredse er den ældste form og

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon :

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon : Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts 2012 Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller haller@jyskanalyse.dk Telefon : 9811 4090 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 Pkt.nr. 9 Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 315905 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen 1. at vælge

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:4 3. marts Valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd 17.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:4 3. marts Valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd 17. STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:4 3. marts 2010 Valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd 17. november 2009 Resumé: Til de 98 kommunalbestyrelser blev der valgt 2.468 kandidater

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

The election 15 November 2005 defined Denmark s 5 new regions and has appointed 98 new municipal administrations down from 271.

The election 15 November 2005 defined Denmark s 5 new regions and has appointed 98 new municipal administrations down from 271. The Danish Municipal and Regional elections Denmark s municipal and regional landscape has changed. The municipal and regional elections on 5 th November 005 resulted in a reduction of 4607 municipal politicians

Læs mere

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg BEK nr 996 af 12/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Sådan fordeles mandaterne geografisk

Sådan fordeles mandaterne geografisk Søren Risbjerg Thomsen 15. december 2006 Sådan fordeles mandaterne geografisk De fleste har nok en forestilling om at den nye ændrede valglov, der træder i kraft i 2007, lige som den gamle, er ganske retfærdig

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag -- AKT 235876 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 2 - alle valgbestyrelser ] -- Til alle valgbestyrelser cc.: KL, DSt 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Forord. Tabel IV: Kandidaternes stemmetal i amtskredsenes opstillingskredse s. 27-116

Forord. Tabel IV: Kandidaternes stemmetal i amtskredsenes opstillingskredse s. 27-116 Forord Fortrykket til publikationen: Folketingsvalget den 8. september 987 omfatter tabelafdelingens tabel I - Vælger- og stemmetal ved folketingsvalget pá stor- og amtskredse, opstillingskredse samt kommuner

Læs mere

Kredsopdeling - principskitse

Kredsopdeling - principskitse BILAG Flerkredskommuners kredsopdeling Valgdistrikter justeres løbende Kommunerne justerer løbende i valgdistrikterne, så når et valg er udskrevet, har KMD på kort tid skullet indhente oplysninger om,

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 1 of 26 2013-01-15 10:58 LBK nr 107 af 08/02/2011 Gældende (Folketingsvalgloven) Offentliggørelsesdato: 17-02-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 251 af 21/03/2012

Læs mere

Københavns Kommune 9 Copenhagen City Nøgletal 2002 Figure survey 2002

Københavns Kommune 9 Copenhagen City Nøgletal 2002 Figure survey 2002 Nøgletal - A Københavns Kommune 9 Copenhagen City Nøgletal 2002 Figure survey 2002 København blev grundlagt i 1167 af biskop Absalon. Geografisk beliggenhed (Toldboden): 55 o 41 N, 12 o 36 Ø Areal...89,8

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere