LÆREPENGE. Vi gør det, fordi vi kun kan dét med kunderne, som vi kan selv og med os selv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆREPENGE. Vi gør det, fordi vi kun kan dét med kunderne, som vi kan selv og med os selv."

Transkript

1 LÆREPENGE En erfaringsbaseret artikel om at arbejde med udviklingsprocesser, der søger at integrere en god nok forretning med et godt nok liv i Udviklingskonsulenterne ApS. Artiklen har været publiceret i Erhvervspsykologi, volume 3, sept Af Laura Mott, cand.psych. og lic.merc. Specialist og supervisor i organisationspsykologi og John Frost, lærer, ingeniør og HD(O). Fra erhvervspsykologer, kunder og samarbejds-partnere møder vi ofte spørgsmålene: Hvorfor bruger I 3-4 uger om året på den interne fælles udvikling og giver mulighed for at bruge flere andre uger på anden individuel, professionel udvikling? Hvordan kan det lade sig gøre? Og hvordan kan I alligevel drive en fornuftig forretning? Det er noget, vi andre drømmer om, hvordan gør I? Vi gør det, fordi vi kun kan dét med kunderne, som vi kan selv og med os selv. Det er nok ikke sandsynligt, at kunderne går længere, end I selv gør. Så hvis I ikke er ærlige, eller bevæger jer modigt Eller hvis I ikke selv kan være uenige hvordan skulle kunderne så gå længere end de plejer? sagde vores huskonsulent i mange år, cand.psych. Gunnar Hjelholt til os i forbindelse med supervision på en sag, hvor vi ikke syntes, at kunden bevægede sig tilstrækkeligt. Tak for den kommentar. Vores særlige niche er at arbejde processuelt med udviklingsforløb, hvor vi integrerer udvikling af ledelsen og medarbejderne i en virksomhed med det at udvikle selve organisationen og dens kerneopgaver. Hvordan skal en organisation kunne udvikle sig, hvis ikke de mennesker, der udgør den, udvikler sig? lyder vores enkle logik. For at kunne gøre det med andre, må vi selvfølgelig kunne gøre det med os selv. Måske er det også lidt pral, at vi både kan bruge så mange ressourcer på udvikling og samtidig drive en god forretning. Forretningen kunne givet drives mere kontant. Strategien kunne være tydeligere og mere drevet. Konsulenterne synes givetvis, at de også kunne tjene mere. Og vi vil alle sammen gerne holde mere fri, og have de mest attraktive kunder. Her træffer vi alle i Udviklingskonsulenterne et valg. Hver dag. Og vi iscenesætter det valg fælles, mindst 2 gange om året. Vi satser på at være fagligt i front og vedblive at være langtidsholdbare og sunde, ved at udvikle os og restituere os. Kan det betale sig? Ja, hvad vil det sige i 2005? Sproget afslører, at når man skal undersøge værdien af noget, gøres det ofte op i penge. Vi satser på at drive en god-nokforretning socialt, fagligt og økonomisk. Silkeborgvej Brabrand Tlf.: Fax: Denne artikel inviterer til ransagelse. Af vores svar. Af dine svar. Hvad er et godt nok arbejdsliv? Hvad er en god nok forretning eller løn? Hvad er udvikling for dig? Hvad er vigtigst? LÆREPENGE 1

2 Denne artikel inviterer til ransagelse. AF vores svar. Af dine svar. Hvad er et godt nok arbejdsliv? Hvad er en god nok forretning eller løn? Hvad er udvikling for dig? Hvad er vigtigst? I artiklen starter vi med at reflektere over den (forretnings-) verden, som vi arbejder i. Den er hårdt styret af markedskræfterne, hvad enten vi kan lide det eller ej. De giver masser af muligheder og begrænsninger. I lyset af markedet og de konsulentopgaver, som vi vælger at løse, er det indlysende, hvorfor vi er nødt til at lægge så stor vægt på den interne udvikling og uddannelse. For os er det en klar konkurrenceparameter. Videnssamfundets essens og vores kunders behov påbyder os hele tiden at genopfinde os selv og være foran, så vi faktisk har en kvalitativ forskel at byde på. Vi opererer på et marked, hvor de økonomiske kræfter råder. Både når vi som virksomhed sælger vores konsulentydelser og køber arbejdskraft. Jeg registrerer skrivende, at jeg overvinder ubehaget ved at skride over en tabubelagt barriere, når jeg skriver købe arbejdskraft! For mange psykologer og konsulenter er der en (god) skræk for at havne i markedets tingsliggørelse. At åbne sig for at eksplicitere sine overvejelser om mit arbejdes værdi i sammenligning med andres, om vores organisations begrundelse for valg af forretningsmodel føles på mange måder sårbart og nøgent afslørende, som at invitere nogen med ind i sit inderste lønkammer. Kaster vi os naivt for ulvene på markedet? Vi gør forsøget, fordi vi gerne vil invitere til en faglig og personlig dialog om det at drive en organisationspsykologisk forretning. Der er penge i organisationspsykologien. Men hvor mange? Til hvem? Og hvordan sætter vi prisen? Penge er opsparet tid, analt holdt tilbage, kunne man sige med en psykoanalytisk metafor. Jeg kan købe det med min opsparede tid, som andre har brugt deres tid på at producere. Vi bytter via penge. Så kan vi blive rigtig gode til det, vi er dygtige til, som reklamerne siger. Samfundsmæssig arbejdsdeling. Markedet regulerer prisen i byttehandlen. Men penge lugter - godt eller skidt? Vores hypotese er, at det kommer an på, hvem der har dem. Og hvordan de har tjent dem. Eller hvem aviserne lige har kastet sig over. De fleste af os synes vel selv, at vores penge lugter godt nok, og at vi ærligt har (for)tjent dem. Det, vi organisationspsykologer og konsulenter kan, er penge værd for erhvervslivet. Der er mange penge i at optimere produktion, samarbejde, ledelse, innovation. Det, vi kan, kan også bidrage til livskvaliteten på arbejdspladserne og direktionsgangene. Det er blevet meget tydeligt i de sidste år, at der er et stort økonomisk potentiale i psykologien, og i organisationspsykologien i særdeleshed. Vi kan simpelthen hjælpe dem til at drive virksomhederne bedre. Udviklingspotentialet og sporskiftet afspejles f. eks. i en diskussion, som vi havde på årskurset for organisations-psykologer i december 2004: Hvad kalder vi os? Organisationspsykologer eller erhvervspsykologer? Navneforbistring. Identitetsforvirring. Signalværdien? Organisationspsykologi er vel den mere indadrettede, professionelle, faglige betegnelse; Erhvervspsykologien, den markedsrettede. LÆREPENGE 2

3 Hvad kan danskerne?? Nichebetragtninger for organisationspsykologer Når Bill Gates lægger sin største udviklingsafdeling uden for USA i Vedbæk, og hans adm. dir. Steve Ballmer proklamerer: Vi skal alle blive danske (Mandag Morgen nr. 40, 2004) og IBM gør noget ditto ved at opkøbe Mærsk Data. Og de vokser bare (Børsen ), ja, så er det fordi vi danske m/k kan noget. Eller er det kun de danske IT-nørder, deres virksomheder og deres ledere, der kan noget, andre lande ikke kan så godt som os. Det seriøse tidsskrift Mandag Morgen mener, at det handler om, at skabe vidensmiljøer i verdensklasse, noget med højt niveau af samarbejde på tværs, af brancher, sektorer, og brugerdreven innovation. Det vi kan, handler om processer, samarbejde, ledelse, kreativitet. Innovation bør blive vores danske overlevelsesniche i globaliseringen, hævder Mandag Morgens innovationsredaktør, Mikael Lindholm (DR ). Vores hypotese er, at det handler om en række af de ydelser, vi organisationspsykologer allerede arbejder med at levere: f. eks. ledelse i øjenhøjde, lavere magtdistance, (Hofstede 1991) udvikle højere grad af selvstændighed og selvautorisation og tilhørende risikovillighed (aktørorientering kalder vi det i Udviklingskonsulenterne). Bedre ledelse, mere samarbejde og udveksling (evne til at holde kontakten under uenighed), forhandle, konkurrenceregulere, og ikke mindst evne og mod til at turde være åben, slippe kontrollen, lege med kompleksiteten, og se hvad der dukker op (jf. kompleksitetsforskeren Ralph Stacey 2001). Social innovation? Vi vil gerne som organisations-/erhvervspsykologer invitere til en diskussion: - Hvad er det vi kan, hvad er det vi vil på markedet? Griber vi mulighederne fuldt ud? - Hvordan kan vi organisere og udvikle os selv også forretningsmæssigt, så vi bliver gennemslagskraftige på markedet med det vi vil? - Hvordan kan vi organisere os, så måden er med til at fremkalde de kompetencer og personligheder, der virkelig er brug for? - Hvad driver os? Der er tale om at få lejret tidens kompleksitet på indersiden i sin personlighed. Langt fra perfekt, men hvad er GODT NOK? Hvad vil det sige, at have et godt nok job? at drive en god nok forretning? at være en god nok organisationspsykolog, konsulent eller leder? For at parafrasere Winnicots term om den aldrig perfekte, men gode nok mor. Svaret på disse dybt samfundsmæssige, professionscentrale og personligt identitetsbærende spørgsmål indeholder mange aspekter. Fokus: Her vil vi tillade os en fokuseret udvælgelse og kun arbejde med de 2 aspekter, der har betydet mest for vores professionelle udvikling og for kvaliteten i Udviklingskonsulenternes konsulentydelser: 1) Investeringen i fælles og individuel udvikling (3-4 uger hvert år) understøtter nogle grundlæggende værdier i Udviklingskonsulenterne ApS. Investeringen understøtter udvikling af integreret, professionel faglighed. LÆREPENGE 3

4 2) Den økonomiske konstruktion og fordelingsmodel skal understøtte den valgte strategi og værdisæt. Den skal sikre den motivation og drivkraft, som gør det muligt at prioritere udvikling så højt. Hvorfor så stor en investering i fælles og individuel udvikling? At tage 3 uger ud af business for 12 konsulenter, for at vi sammen kan udvikle os, er en seriøs prioritering. Hertil vælger den enkelte selv yderligere supervision, kurser og efteruddannelse. Også en betragtelig investering. Et strategisk valg, som vi mener betaler sig på markedet for konsulentydelser. Vi har ambitioner om at være blandt de allerbedste proceskonsulenthuse. Derfor investerer vi meget i vores egne interne evalueringer og et højt læringsmiljø. Vi kalder det at oparbejde et stadig Højere InteraktionsNiveau (HIN), (Mott 1992). Det betyder også, at vi stiller krav til os alle om at kunne gå ind i og blive i svære ledelses- og samarbejdsmæssige processer og konflikter. At vi er villige og kapable til at arbejde igennem besværet. Det betyder f. eks., at vi skal kunne vælge at påtage os klar (proces)- ledelse, og hvad der er mindst lige så vigtigt, at vide hvornår man skal holde sig på kanten i proceskonsulentrollen, og lade kunden (eller kollegaerne) arbejde sig igennem sit eget ledelsesbesvær. Det er så forførende let for den erfarne konsulent at falde for at lede og styre. Hvem vil ikke gerne idealiseres? Og hvis man nu er dygtig til det? At påtage sig og afgive autoritet / lederskab er til enhver tid afgørende ingredienser. Aktivt følgerskab må man både som leder og konsulent aktivt kunne demonstrere. Der er ikke kun tale om en bestemt metode, eller intellektuel indsigt. Der er tale om at få lejret tidens kompleksitet på indersiden i sin personlighed. Metoder, regler, kognitive systemer styrer kun en del af kompleksiteten. Resten skal vi lære at holde ud, at vi hverken kan og skal styre. Der er hele tiden et nyt niveau i den proces. Investeringen i den interne udvikling betaler sig også i forhold til arbejdsmarkedet; rekruttere og fastholde konsulenter. Det er attraktivt for konsulenter og vidensarbejdere i al almindelighed. (Ikke mindst for os selv som ejere og ledere.) Vi er vidensbegærlige og har efterhånden optrænet en udviklingskondition, der vil vedligeholdes og udfordres. Vi er rigeligt selvkritiske og har også brug for pleje og afgiftning. Vi synes, det er god etik at udsætte os selv for det, vi siger, der er godt for vores kunder. Vi underspiller måske lidt, når vi kalder vi det at tage egen medicin. Vi gør det selvfølgelig, fordi vi vil være foran. For at kunne udholde kundens tavshed og tabuer, må vi selv øve os i at bryde igennem den tavshed, der omgærder det, vi ikke taler om. At gøre som vi siger Inspirationen til at afsætte så meget tid til ikke-kunderelateret arbejde, kommer fra. kunderne! Når vi arbejder med deres læring / mangel på læring / udfordrende interpersonelle processer, bliver vores egne udviklingsproblemer og begrænsninger ind imellem tydelige. Samtidig er selve kundeopgaven sjældent det rette forum for vores egne læreprocesser. (Selv om de kan være det i visse situationer). Det kræver særlige trænings-pas og udviklingsrum, hvor fokus ikke er at løse en opgave for kunden men netop at dygtiggøre os selv. Det er ikke nok at lære via opgaver og kunder. Vi er drevne nok til at smutte uden om der, hvor vi skulle holdes fast. Her har vi brug for hinanden, andre fagfæller og det lange seje træk. LÆREPENGE 4

5 For at kunne udholde kundens tavshed og tabuer, må vi selv øve os i at bryde igennem den tavshed, der omgærder det, vi ikke taler om. Vi vil/skal kunne tåle at sætte lys på det ømtålelige - de defensive rutiner den følsomme konkurrence imellem os, ambivalensen imellem vores lyst til eksponering og vores angst for præstation. Vi har som ambition hele tiden at arbejde med at revitalisere døde punkter og den bundne energi. Brændt barn skyer ilden. Men hvorfor er der nogen erfaringer, der er så forbandet svære at lære af? Jeg, som ellers er en ret erfaren konsulent /psykolog, er i bund og grund også et ganske almindeligt menneske; og når jeg har fået løst problem nr. et, så står problem nr. to parat til at blive forfremmet. Når jeg er blevet komfortabel med en kundetype, rykker jeg for at få en, der er endnu mere udfordrende. På den måde bliver der ved med at være udviklingspunkter og steder, hvor jeg bliver bange, går i forsvar, taber min energi og kreativitet. Der er situationer, hvor jeg tager for let på opgaven og bliver for overfladisk. Der er kunder, der gør mig for anspændt, for kontrolleret, og nervøs. Så kommer jeg på overarbejde og stresser. Arbejder dårligere og derfor hårdere, trives mindre. Hvornår er det lige, vi får taget det alvorligt? Den individuelle terapi og supervision har hjulpet et godt stykke af vejen. Selv efter specialistgodkendelsen bliver problem nr. 2 dog stadig forfremmet i en lind strøm. Ved ikke at sende vores arbejdsrelationer til halvårligt åbent, gensidigt eftersyn, risikerer vi, at vores professionalisme og mange fagtermer kan blive til forsvar, som vi gemmer os bagved Sammen Mange uproduktive reaktionsmønstre får hurtigere ord og udfordring fra dem, der kender os bedst. Hvis vi vil og tør. Erkendelser bliver grundigere i et praksisfællesskab, fordi vi samtidig udvikler den fælles jordnære virksomhed. Erkendelsen udvikler netop de relationer, som er vigtigst for os, hvor vi har mest på spil. Når vi ikke skal rumme andre topprofessionelt, men giver os lov til at få vores eget dynamiske efterslæb lidt på banen. Netop vores tætteste relationer skaber de udfordringer, problemer og resultater, som vi udvikler os ind igennem. Vi er hinandens forudsætning i læring og virksomhed. På en måde kan vi vælge, om vi er til indvikling eller udvikling. Ved ikke at sende vores arbejdsrelationer til halvårligt åbent, gensidigt eftersyn, risikerer vi, at vores professionalisme og mange fagtermer kan blive til forsvar, som vi gemmer os bagved. Vi ynder at hævde, at vi selv kan og gør det, vi tilbyder kunderne. Derfor arbejder vi målrettet med at hjælpe hinanden med at arbejde os igennem vores eget dødvande, individuelle og fælles forsvar. Dét er en professionel udfordring, vi må tage op for at kunne hjælpe kunden til at arbejde sig gennem sit forsvar, hvilket er en af konsulentens vigtigste opgaver (Eric Miller, Tavistock). Vi har brug for både at blive spejlet og set og blive anerkendt. Men især har den enkelte af os brug for, at de andre holder til mig og kan acceptere den regression, som ofte går forud for progressionen (Gutmann 2003). SISU. Kraftværket. Sisu er egentlig finsk og betyder kraft. Det er også en forkortelse for Skandinavisk Institut for Systemudvikling, som er navnet på den interne fond, som ejerne bruger af til at finansiere udviklingsaktiviteter. SISU er vores kraftværk; her lader vi batterierne op, genindvinder vores tabte energi, her skaber vi ny energi. LÆREPENGE 5

6 2 gange om året kaster vi os ud i at kvalificere vores faglighed, de indbyrdes relationer og udviklingsprocesser i vores eget firma. Ofte er det langt sværere og mere provokerende at arbejde med os selv, end det er at arbejde med kunderne. Før jul, før og efter sommerferien, i lavsæsonen. Her renser vi ud, afgifter os, lader op. Vi gør en dyd ud af at få sat ord på det sværeste; det vi måske er gået tavse hen over, da vi havde travlt. Eller få gang i de faglige udviklingstiltag, som kræfterne ikke rakte til i højsæsonen. Ofte er det langt sværere og mere provokerende at arbejde med os selv, end det er at arbejde med kunderne. Faglige temaer, vi har arbejdet med, er f. eks. integreret ledelses- og organisationsudvikling, radikal ærlighed, træne brug af video som feed back metode, eller få skrevet og udviklet nye artikler og materialer. Tid til at læse nyere litteratur og præsentere det for hinanden. Dynamiske temaer er også på agendaen, enten forberedt og styrede - f. eks. strategiudvikling, organisationsudvikling i Udviklingskonsulenterne ApS, eller spontane, opdukkende temaer, fordi de skulle bearbejdes. Eksempelvis forholdet til ledelse og autoritet. Konkurrencen og kampen om de bedste opgaver, den mest attraktive samarbejdspartner, løn og fordelingsprincipper. I Udviklingskonsulenterne ApS har vi det meste - ligesom i alle andre organisationer. Ofte er det langt sværere og mere provokerende at arbejde med os selv, end det er at arbejde med kunderne. I hvert fald når jeg lige er, eller gør mig til, en central del af det tema, der er på. At alle relationer indeholder magt og status, som hævdet af Elias og Stacey (2003) er lidt af en påstand, men den har meget face validity. Det er tydeligt at mærke, når jeg overvejer, hvor meget og hvordan jeg kan sige min ærlige mening. Hvor ærlig og direkte kan jeg være i feed back en? Hvem vover jeg at sige det til? Chefen eller den kollega, jeg er mest sammen med/længst fra? Holder de til mig? Holder jeg til dem? Eksklusions inklusions- temaet indeholder de allerstærkeste følelsesmæssige reaktioner, som er helt fysiologisk bundet sammen med vores flokinstinkt, adrenalinpumpe og stresssystem (Stacey 2003). Man kan jo få hjertebanken bare ved tanken om at sige det vigtigste af det, jeg ikke har fået sagt. Det er måske her en af de væsentlige grunde skal søges til, at andre konsulentgrupper ikke eller kun i meget begrænset omfang gør noget tilsvarende. Alle må kende til lavsæsonen omkring de store ferier, så det er næppe derfor, man ikke investerer i den fælles udvikling. Der er selvfølgelig selve den tabte omsætning som en reel begrundelse. Men det er nok ikke hele forklaringen. Den store udfordring at skabe og sikre ledelse og følgerskab i en sådan relativ åben proces - i en gruppe, hvor du selv er medlem. Det er svært at slippe energierne løs, uden at det løber løbsk. Vi har da mere end én gang siddet og mærket den reaktion: så nu sprænger vi hele gruppen. Vi har lært os at bede om gruppens hjælp, når den følelse opstår i os: Oplever nogen af I andre også den frygt? Heldigvis er gruppens reparerende kræfter stærke. Alligevel gør vi også brug af eksterne konsulenter - mindst hver anden gang. LÆREPENGE 6

7 Vi (kunderne og os selv) har brug for at få sagt netop det vigtige, vi tænker og føler, men ikke siger. Parallelle processer Tilsvarende oplevelser har vores kunder også indimellem, når vi arbejder med dem. Så det er godt for konsulenten at huske og respektere, at det sværeste er at arbejde med egne (magt)relationer indbyrdes i forhold til gruppens og virksomhedens opgaver. Det handler jo ofte om overlevelse på det dynamiske plan: Min tilknytning - Er jeg inde eller ude? Min plads i flokken? Mit terræn? Sommetider handler det også helt realistisk om organisatorisk overlevelse (tænk blot på strukturreformen og globaliseringen). Det team, f. eks i en direktørgruppe, der kreativt og modigt kan bruge alle deres faglige kompetencer og personlige forskelligheder, som kan skændes og tåle at være uenige, og som kan skiftes til at spille førsteviolin alt efter de skiftende opgaver og behov: dét team skal nok blive et vinderteam. Et High Performance Team (Katzenbach og Smith, 1993, 1998). Den udfordring stiller vi også os selv. Og vi lever ikke op til den. Vi arbejder på sagen, i særdeleshed i SISU-ugerne. Når vi arbejder med kunderne - f. eks. i et integreret organisations- og ledelsesudviklingsforløb - foreslår vi gerne, at vi arbejder med 2 ledelseslag i den samme (del) organisation. For eksempel den adm. dir. og hans håndgangne m/k, så vi får hele den funktionelle gruppe på banen sammen (frem for at de enkeltvis tager af sted på lederkurser). Vi foreslår næsten altid at arbejde med dem om deres virkelige opgaver og problemer - så kommer de virkelige organisatoriske og mellemmenneskelige relationer på banen. Vi behøver ikke fiktive cases. Der er nok at tage af. Vi (kunderne og os selv) har brug for at få sagt netop det vigtige, vi tænker og føler, men ikke siger. Det er her energien er, det er her den alkymistiske proces skaber guld. Og så kommer vi også ud over transfer-problemet. Dét, gruppen har opdaget og lært sammen, er allerede på vej til at være en integreret del af det relationelle samspil i den fælles hverdag. Det er svært og udfordrende, selv om vi er nænsomme og støttende. Fail, fast, forward (Tom Peters 1997) De fælles uger er en måde at bearbejde vores erfaringer på, så også sæsonens dårlige erfaringer kan blive gjort gode - ved at vi lærer af dem. Det er en metode til at afgifte os på, hvis vi er kommet til at tåle for meget i det interne samarbejde, eller har råslugt noget af det skidt, kunderne skulle af med. Det er også en måde at være hjemme på, at være sammen. På en måde slappe af, selv om det på visse tidspunkter kan opleves som mere anstrengende og eksponeret end ude hos kunderne. Nu til det andet udvalgte fokus Ad 2) Den økonomiske konstruktion og fordelingsmodellen skal understøtte den valgte strategi og værdisæt. Most top managers in any consulting firm would agree that the key to success is having the right strategy and financial model. That is indeed what research has shown Lorsch (2005, p. 293). Styring ved hjælp af strategisk planlægning er velkendt, men koblingen til valget af forretningsmodellen arbejdes der langt mindre bevidst med. Når kompleksiteten og uforudsigelighed øges, bliver det vanskeligere at få strategiplanerne til at lykkes, de lineære planer og nedskrevne regler holder ikke, og det bliver tiltagende svært at styre udviklingen af vores virksomheder. LÆREPENGE 7

8 Styring ved hjælp af strategisk planlægning er velkendt, men koblingen til valget af forretningsmodellen arbejdes der langt mindre bevidst med. Når vi står overfor en UFO det uforudsete, hvor adfærdskodeks og kontrolsystemerne ikke rækker - er det vigtigt, at vi ikke handlingslammes, men er i stand til at handle indrestyret. Det fordrer, at der er en tydelig sammenhæng mellem strategi, forretningsmodel og værdier. Så kan jeg klargøre mig mit valg af handlinger, fordi vi er enige om de grundlæggende holdninger, værdier og styringsmekanismer, der skal gennemsyre vores arbejde. Jeg kan handle, fordi jeg og vi ved en hel del om, hvad vi synes, der er rigtigt og forkert, og fordi jeg ved, at der er noget helt kontant i det for mig. Eksempel på en sådan kompliceret helhedstænkning: I mødet med konsulenten skal kunden kunne mærke, at hans behov har primat; jeg leverer ikke bare en hyldevare. Jeg hører hans/hendes udviklingsbehov og tager dem alvorligt, og at jeg respekterer hans udviklingstrin (begge dele er forskellige fra mine egne ditto). Et andet udgangspunkt gælder samtidigt: the people you pay are ultimately more important than the people that pay you (ibid p 296). Medarbejderne er mere værdifulde end den enkelte kunde. Det er let at se paradokset. Selvmodsigelsen - og at begge dele er rigtigt eller forkert samtidigt. Og når det er tilfældet, så er det en grundlæggende værdi hos os i Udviklingskonsulenterne ApS, at så må vi arbejde med det paradoks; ikke reducere det, men Vi må finde ud af det. Sammen Sjældent ser vi, at virksomheder har taget stilling til, at forretningsmodellen, dvs. virksomhedens politiske økonomi, er direkte sammenhængende og sammenarbejdende med værdier og strategivalg. Vi må finde ud af det. Sammen Forretningsmodellens underliggende værdi, eller ekspliciterede værdi, er ofte: Shareholder value. Maximalt overskud og værdiforøgelse til ejerne. Punktum. Og ejerne tvinger lederne til nidkært at økonomistyre og kontrollere og forlanger regnskaber hvert kvartal. Q1, Q2- resultater er mantraer, der styrer alt, eller alt for meget på mange direktionsgange. Samtidig er ejernes forventning til udbytte på deres investeringer en realitet og overlevelsesfaktor, hvad enten vi kan lide det eller ej. Også i konsulentfirmaer. Nu også snart i BST.. Hvis værdierne skal give og skabe mening i hverdagen må de hænge sammen med realiteterne. Og realiteten er, at økonomi, god nok økonomi, er grundlaget for virksomhedens liv og overlevelse. Hvad er en god nok økonomi? Eller er der kun én økonomi: den bedst mulige profit? Svaret afhænger af din grad af idealisme, i hvor høj grad du forsøger at hæve dig ud over realiteten, f. eks markedskræfterne. Eller er spørgsmålet endnu mere spændende end det normative svar: Hvordan kan vi som organisationspsykologer / konsulenter bruge vores professionelle faglighed, vores indsigt i den menneskelige sjæls kringelkroge og skyggesider, vores indsigt i organisationernes ditto, til at hjælpe med at formulere strategier og finansielle forretningsmodeller, der hænger sammen med de værdier, vi gerne vil leve efter, OG - her er endnu et springende punkt - gøre det til en konkurrencefordel på markedet? Kan vi ikke blive mere organisationspsykologisk offensive - samtidig med, at vi også kan sidde på sidelinjen og holde os til proceskommentarer og spejlinger? LÆREPENGE 8

9 Sådan har vi gjort. Nedenfor beskriver vi, hvordan vi arbejder med at integrere organisationsudvikling og forretningsmæssig udvikling med faglig, social og personlig udvikling (Mott, 1992). Først: Hvordan kan det lade sig gøre - sådan rent økonomisk? Baggrundshistorien kort: Vi startede i 1987 som 2 køkkenbordskonsulenter og kaldte os Næste udviklingszone ApS. I 1990 tog vi navneforandring til: Udviklingskonsulenterne Aps. Vi er i dag 14 ansatte i Udviklingskonsulenterne Aps. Og vi er 6 partnere, heraf 4 indehavere. Efter 2 år kan man kvalificere sig og blive inviteret ind som partner (til en større del af ansvaret og overskuddet), eller man kan købe sig ind som indehaver. Indehaverne træffer de afgørende beslutninger og får størstedelen af overskuddet. Vi har gennem årene hovedsagelig brugt vores kræfter på selve konsulentopgaverne. Kunderne har fået al vores energi (ind imellem lige rigeligt!). Det gik stærkt i starten. Vi var Gazelle-virksomhed i 95. Vi har næsten ikke brugt energi og ressourcer på markedsføring. Vi har solgt gennem opgaverenommé og gode relationer til vores kunder. Vi har ikke deltaget i fusioner eller opkøb. Vi har ikke været særlig synligt eksponeret på markedet. Vi har passet vores arbejde. Styrken har været, at vi har kunnet vokse organisk, uden at bruge penge til markedsføring. Klart en svaghed, også. Hvad kunne vi ikke have drevet det til? Vi har meget sjældent manglet opgaver.. Organiseringen og det økonomiske layout skal understøtte værdierne og strategien. Hævder Lorsch, J.W. i en tankevækkende artikel fra 2005: Highperformance Consulting Firms. Det giver succes. Igennem årene har vi langsomt udviklet vores nuværende organisation og økonomisystem, så det understøtter vores værdier og strategi. Vi vidste ikke helt, at det var det, vi gjorde, mens vi gjorde det. Værdierne var kun lidt ekspliciterede. Systemet er drevet frem som forsøgsvis kreative løsninger på de konflikter, vi har gennemarbejdet over årene. Vi startede med en traditionel ansættelsesmodel, med fast løn, og indehaverne som dem, der bar risikoen, overskuddet og forældrerollen. Hvad er en godnok økonomi? Eller er der kun én økonomi: den bedst mulige profit? Det indledende besvær: Grundlæggerne (og de nuværende 4 ejere) var fra starten fanget på det forkerte ben. Vi er rundet af 68-generationen, og vi har brugt over 10 år i de venstreorienterede, kollektive bevægelser. Vores udgangspunkt var antiimperialisme, antiudbytning, og ned med autoriteterne. Vi var imod en hel del af den herskende orden. Vores uddannelser tog vi på universiteterne, mens kapitallæsningen rasede. Det gav os nogle svære dilemmaer; vi skulle tage stilling til spørgsmål som: skal vi arbejde i det offentlige eller private erhvervsliv? At blive iværksættere var et valg, der gav luft til at påtage os vores egen autoritet, det gav plads til aktøren, der kan og vil tage ansvar. Selv først, sammen senere. Aktørorientering er siden hen blevet et brand for os, om vi kendes på noget. Har du en god idé, så gå i gang! Så blev vi pludselig arbejdsgivere, fordi vi havde for meget arbejde. LÆREPENGE 9

10 Nye spørgsmål: Hvad er en fair løn for en konsulent? Hvad får andre? Svaret blæste i den kolde vind ude på arbejdsmarkedet. Skal lønniveauet til konsulenterne følge markedet? Skal vi overbyde de andre konsulenthuse? Eller følge Psykologforeningens lønstatistikker? Eller? Her startede vi og kom som alle andre arbejdsgivere ind i lønforhandlinger, spørgsmål om timer og overtimer. Vi kom ind i den forældreagtige autoritetsrolle, hvor vi kunne og skulle sætte grænser og uddele privilegier: Må jeg få uddannelse, en bærbar PC. En rolle som var os meget imod, men som vi ikke kom udenom. Og ambivalensen var tydelig, for vi havde jo magten til at dele ud, eller til at beslutte at hjemtage overskuddet. Tiden viste, at beslutninger, som vi ikke var enige om, ikke bar langt. Hvis du bruger din magt almægtigt, står du for at miste den. Forsvinder ulighed og misundelse ved at vi ikke taler om det? Fordelingsspørgsmålets dilemma og hemmelighedskræmmeri Den almindelige måde at håndtere disse dilemmaer på i det private erhvervsliv, er ved at gøre lønspørgsmål og fordelingsspørgsmål hemmelige og lukkede. På de fleste arbejdspladser ved folk stadig ikke, hvad sidemanden får, eller hvad lederen får, men der er mange gæt og fantasier. Adspurgte siger mange ledere, at det er noget, ledelsen bestemmer og handler af med den enkelte. Offentliggørelse vil blot skabe uro, jalousi og misundelse. Hvordan kommer vi ud over det? Hvordan skal økonomien være, for at det er attraktivt nok at være indehaver? Er det overhovedet OK, at indehaverne hvert år skummer fløden, dvs. får et overskud til gengæld for investeringen i tid, opsamlet erfaring og knowhow, oplæring af nye (igen-igen), kundekredsen, risikoen og bøvlet med at lede og fordele arbejdet? Der er jo en god grund til, at så mange konsulenter (også psykologer) vedbliver med at være énmandsfirmaer og derved undgår arbejdsgiverrollen eller besværet med at finde en samarbejdsmodel mellem lige-m/k. Med de konsulenthonorarer, der er på markedet i dag, er det let at se, at en dygtig og akkvisitativ seniorkonsulent hurtigt kan få sit eget på det tørre, hvis der ingen udgifter er til overhead, administration, oplæring, etc. Der er mange gange, hvor vi 4 indehavere har sagt til hinanden, at vi let kunne tjene det samme, ved bare at være os 4, uden kontorhold, hus og lange oplæringsperioder og SISU uger. Hvorfor gør vi det så? Der skal vel være en eller anden form for bonus for at påtage sig arbejdsgiverrollen, som vi er vokset op med at kritisere så hårdt? Ud over pengene har det været vigtigt for os at prøve vores egne ideer af, realisere os selv, have de muligheder for uddannelse, som vi gerne ville have etc. Det samme vil vi gerne tilbyde vores konsulenter. Men selve lønsystemet, forretningsmodellen: Hvis der er fast månedsløn, hvordan og hvem afgør så, hvornår der er bestilt nok? Eller skal man have løn som forskyldt afhængig af indsatsen? Hvordan bliver der så incitament til at tage sig af de fælles opgaver, hjælpe de nye ind i organisationen? LÆREPENGE 10

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Psykologisk kompetenceudvikling af projektledere

Psykologisk kompetenceudvikling af projektledere Psykologisk kompetenceudvikling af projektledere http://www.lederne.dk/contribution_definitions/artikel_print_layout_1_6249_6249. html javascript:sendmail() Af Mette Amtoft Amtoft Organisationspsykologi

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

U dgivet i samar b ej de mellem. Offentlig. 1:2008:marts. De store syndere er reform og administration Side 7-9. Fra 60 til 37 timer sådan!

U dgivet i samar b ej de mellem. Offentlig. 1:2008:marts. De store syndere er reform og administration Side 7-9. Fra 60 til 37 timer sådan! Offentlig Ledelse U dgivet i samar b ej de mellem H K / Ko m m u n a l Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g S o c i a l p æ da g o g e r n e s L a n d s f o r b u n d 1:2008:marts TEMA:

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 CA nyt medlemsbladet for ca a-kasse nr. 4 nov. 2010 Thomas Geuken om god Rock'n'Roll ledelse 13 Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 Opsigelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Afsættet for den Offentlige Leadership Pipeline Den Offentlige Leadership Pipeline

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Chefens nye kerneopgave: professionel forsimpling

Chefens nye kerneopgave: professionel forsimpling Chefens nye kerneopgave: professionel forsimpling Af Anders Trillingsgaard, cand.psych. aut., ErhvervsPhd, forskningschef og partner i konsulentvirksomheden UKON Moderne organisationer risikerer at blive

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere