Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1 Sygepleje, fag og profession"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Febr. 15 foråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, NordsjællandModulbeskrivelse 1 Side 1

2 Indledning Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland og til sygeplejestudiet. Vi er glade for, at du har valgt netop dette studie, og vi håber, du vil trives både personligt og fagligt. Denne modulbeskrivelse tager udgangspunkt i studieordningen, og den indeholder beskrivelse af, hvordan modulet er tilrettelagt på sygeplejerskeuddannelsen i UCC Nordsjælland. I modulbeskrivelsen kan du læse om modulets fokus, det forventede læringsudbytte, de forskellige fag, undervisningens indhold, valg af litteratur, undervisnings- og arbejdsformer, samt hvordan modulet bedømmes ved intern prøve. Fra skolens hjemmeside kan du gå ind på UCC portalen (skolens intranet), hvor du kan finde læseplaner, der er en mere detaljeret beskrivelse af undervisningen i det enkelte tema/fag og udarbejdet af underviser. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig godt i gang med dit fuldtidsstudie. Side 2 af 15

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland... 2 Modul 1: Sygepleje, fag og profession... 4 Teoretisk undervisning (13 ECTS-point)... 5 Studiemetodik... 5 Sygeplejefaget... 5 Tema 1: Patientologi at være patient... 5 Tema 2: Sygeplejerskens virksomhedsområde... 6 Tema 3: Grundlæggende sygepleje relateret til temperaturregulering, respiration og kredsløb... 6 Biokemi og biofysik samt anatomi og fysiologi... 8 Undervisnings- og arbejdsformer... 9 Klinisk undervisning (2 ECTS-point) Bestemmelser for intern prøve i modul Side 3 af 15

4 Modul 1: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som sygeplejersker arbejder med og i. Modulet retter sig ligeledes mod patientologi, patientsituationer og fortællinger. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge og udvælge praksis-, udviklings- og forskningsbaserede viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelser, reaktioner og handlinger At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion At redegøre for menneskets fysiologiske behov At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt At forstå, hvad det vil sige at være patient At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre Centrale fagområder ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 8 1 Biokemi og biofysik 2 0 Anatomi og fysiologi 3 1 Side 4 af 15

5 Indhold Modul 1 har en varighed af ca. 10 uger og et omfang på 15 ECTS point (13 teoretiske ECTS point og 2 kliniske ECTS point). ECTS point er en forkortelse af European Credit Transfer System. En uges studieindsats (ca.40 timer) svarer til 1,5 ECTS point. Modul 1 indeholder således både teoretisk undervisning og klinisk undervisning. Der er teoretisk undervisning i fagene: studiemetodik, sygepleje, biokemi og biofysik samt anatomi og fysiologi. Klinisk undervisning indeholder såvel forberedende obligatoriske aktiviteter som undervisning i klinikken. I planlægningen af undervisningen lægger vi vægt på at skabe sammenhæng mellem de forskellige fag og at inddrage oplevelser og erfaringer fra klinikken. Teoretisk undervisning (13 ECTS-point) Studiemetodik Faget indeholder en introduktion til det at være studerende på en professionsrettet mellemlang uddannelse. I undervisningen vil der være fokus på, hvordan du kommer godt i gang med at studere og oparbejde gode studievaner, der kan understøtte din læring. Der introduceres til forskellige studiemetoder (portfolio, studielæsning, notatteknik, tekstanalyse, analytisk og kritisk tænkning, akademisk skrivning, facilitering af læring i grupper, studieplanlægning, læsegrupper og litteratursøgning) og betydningen af et forpligtende samarbejde og fællesskab i forhold til såvel læring som trivsel i studiet. Litteratur Dahlbæk, A. 2014, Facilitering af studiegruppemøde en form. I Studiegruppen etablering, facilitering og udvikling Dansk Psykologisk Forlag. København s Glasdam, S & Alvsvåg, A. 2013, Læring af klinisk praksis i mødet med patienter og pårørende, i, Glasdam, S & Hundborg, S, red., Læring i og af klinisk praksis, Nyt Nordisk Forlag, Kbh. s Nielsen, D Mødet med patienten med anden etnisk baggrund. I Patientologi- at være patient 2. udg. Gads Forlag. (Lægges ud til jer som PDF). Ravn, I Bedre møder gennem facilitering. I Controlleren april (artiklen findes som e-artikel ved biblioteket eller på nettet ved simpel googlesøgning) Rienecker, L. & Jørgensen, PS, 2012, Den gode opgave håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Kbh. s (lægges ud til jer som PDF) Side 5 af 15

6 Internetlinks: UCC, 2012, Portfolio, online tilgængelig på: (lokaliseret d ). UCC, Sygeplejerske, 2013, Retningslinjer for opgaveskrivning, online tilgængelig på: (lokaliseret d ). Sygeplejefaget Faget sygepleje dels op i tre temaer. Undervisningen retter sig mod patientperspektivet, sygeplejerskeperspektivet og samspillet mellem patient og sygeplejerske. Tema 1: Patientologi at være patient Patientologi betyder læren om og dermed viden om - det at være patient. For at kunne tage vare på patienternes behov og yde kvalificeret pleje og omsorg må sygeplejersken have viden om, hvordan det kan opleves at være syg og modtage pleje og behandling, og hvor individuelt det kan gribe ind i et menneskes liv og have forskellig betydning. I mødet med den enkelte patient må sygeplejersken kende til og inddrage patientens oplevelser af og reaktion på at være syg eller blive patient. Fortællinger (narrativer) kan være et redskab til at få indblik i patientens perspektiv og indsigt i, hvordan sygdom kan gribe ind i hverdagslivet og påvirke det enkelte menneske, herunder oplevelsen af en ændret krop og afhængighed. Der kommer besøg af en patient, der kan give sin fortælling. I grupper søges, udvælges og formidles udviklings og/eller forskningsbaseret viden om det at være patient. Tema 2: Sygeplejerskens virksomhedsområde Undervisningen retter sig mod sygeplejerskers virksomhedsområde og sygeplejerskens professionelle rolle og fremtræden. Professionel sygepleje er baseret på centrale værdier i sygeplejen samt jura (eksempelvis tavshedspligt). Sygeplejersken varetager mange forskellige funktioner og arbejdsopgaver i samfundet i både det offentlige sundhedsvæsen (primær og sekundær sundhedstjeneste) og i det private. Derfor er der mange bud på, hvad sygepleje kan være, alt efter hvilken kontekst, den udøves i. Efter klinisk undervisning midt i modulet, hvor den studerende har fokus på sygeplejerskens virksomhedsområde, patient perspektivet samt samspillet mellem patient og sygeplejersker, formidles og deles oplevelserne på klassen. Side 6 af 15

7 Tema 3: Grundlæggende sygepleje relateret til temperaturregulering, respiration og kredsløb Der er fokus på fænomenet behov og grundlæggende sygepleje ved tre udvalgte behov: temperaturregulering (under feber) samt sufficient respiration og kredsløb. Der relateres til anatomi og fysiologi, der har samme fokus. Vi arbejder med planlægning og udførelse af grundlæggende sygepleje med henblik på at kunne observere, identificere, vurdere og beskrive patientens fysiologiske værdier og at understøtte sufficient respiration og kredsløb i samarbejde med patienten. I forhold til dette træner du som studerende færdigheder i at observere, måle og vurdere respiration, puls og blodtryk i Klinisk Learning Lab, hvor der øves på simulationsdukker og på hinanden. Litteratur Tema 1: Patientologi at være patient Brink, P Patientology, Just another ology? Nursing Outlook, s Hall, E.O.C., Harder, I., Haahr, A. & Martinsen, B Menneskelige grundtræk i sygeplejen. Klinisk sygepleje, 26(4), s Holen, M Patientens identitet i Danbjørg, DB. & Tvistholm, N. (red.) Patient. Grundbog i sygepleje. Munksgaard, København, s Konradsen, H. & Jensen, AL Krop og fysisk fremtoning i Martinsen, B. m.fl. (red.) Patientperspektivet. En kilde til viden. Munksgaard, København, s Lassen, T Patienten før og nu i Danbjørg, DB. & Tvistholm, N. (red.) Patient Grundbog i sygepleje. Munksgaard, København, s Lien, M., Christiansen, AW., Kappel, N. 2013, Det er mit hjerte, det drejer sig om" Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren. Klinisk Sygepleje 27 (2) s Ludvigsen, MS Patientologi i Danbjørg, DB. & Tvistholm, N. (red.) Patient Grundbog i sygepleje. Munksgaard, København, s Martinsen, B. & Dreyer, P Patient (patientfortællinger) i Danbjørg, DB. & Tvistholm, N. (red.) Patient Grundbog i sygepleje. Munksgaard, København, s Norlyk, A Korte indlæggelsesforløb og restitution i eget hjem i Martinsen, B m.fl. (red.) Patientperspektivet. En kilde til viden. Munksgaard, København, s Derudover søges i grupper praksis-, udviklings- og/eller forskningsbaseret litteratur indenfor Patientologi. Side 7 af 15

8 Tema 2: Sygeplejerskens virksomhedsområde Larsen, N. S Sygeplejerskers virksomhedsområde og profession. I: Hundborg, S (red). Sygeplejens fundament. 2. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Madsen, L.D Etikette i sygeplejen. I: Pedersen, S. (red.) Sygeplejebogen 1- patientologi- sygeplejens værdier og virksomhedsfelt Kap. 6 s ( Obs dette er fra 3. udg derfor ligger dette som PDF til de studerende. Ellers findes 3. udg. også på biblioteket ) Mathar, H Etiske overvejelser i mødet mellem patient og sygeplejerske i Hjortsø, M (red.) Sygeplejebogen 1- sygeplejerske patient relation. Gads Forlag. 4 udgave. S Olsen, A, M Sygeplejens genstandsfelt. I: Hundborg, S (red). Sygeplejens fundament. 2. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. s Svensmark, G Sygeplejens historie i Hundborg, S. (red) Sygeplejens fundament. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2. udgave, s Internetlinks: (s. 1-29) (Hvis man ikke har log-in til DSR, kan biblioteket hjælpe med at skaffe litteraturen ) kap. 1-7 samt kap De Sygeplejeetiske Retningslinjer, Dansk Sygeplejeråd PDF Tema 3: Grundlæggende sygepleje relateret til temperaturregulering, respiration og kredsløb Færch J. & Bernild C Kvalificering af den kliniske beslutning Sygeplejersken 11, s Maglekær K. M Kredsløb i: Hjortsø M. (red.) Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave. s Maglekær K. M Temperaturregulering i: Hjortsø M. (red.) Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave. s Mahler P. R Respiration i: Hjortsø M. (red.) Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave. s Side 8 af 15

9 Odgaard E Beslutningsprocesser i klinisk sygepleje i: Hjortsø M. (red.) Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave. s Region Hovedstaden Early Warning Score - systematisk observation og risikovurdering af indlagte patienter samt dertil hørende handlingsalgoritme. Spile M. mfl Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE. hos_voksne_uhelbred eligt_syge_kr_ftpatienter..pdf Side 9 af 15

10 Biokemi og biofysik samt anatomi og fysiologi I fagene biokemi og biofysik samt anatomi og fysiologi er der fokus på den fysiske krop - den menneskelige organismes opbygning og funktion samt menneskets fysiologiske behov. Undervisningen tager udgangspunkt i begrebet homeostase. Homeostase er kroppens opretholdelse af et konstant indre miljø, som for eksempel opretholdelse af en passende legemstemperatur. Ved hjælp af biokemi og cellebiologi belyses, hvorfor kroppens funktion er afhængig af, at en passende homeostase opretholdes. Undervisningen tilsigter endvidere, at den studerende opnår en overordnet forståelse af de forskellige organsystemers funktion og en indgående anatomisk og fysiologisk forståelse for cellen, hjerte og kredsløb samt respiration. Fagenes indhold samordnes med indholdet i faget sygepleje. Litteratur Nielsen, O.F. & Bojsen-Møller M.J Anatomi og fysiologi Hånden på Hjertet, Munksgaard Danmark, 1. udgave, København. Nielsen, O. & Springborg, A Biokemi og genetik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 5. udgave, København. Side 10 af 15

11 Undervisnings- og arbejdsformer Den teoretiske undervisning på modulet foregår primært som klasseundervisning. I enkelte lektioner deles en klasse af praktiske eller pædagogiske grunde i to klynger. Vi tilstræber varieret undervisning, der kan tilgodese forskellige læringsforudsætninger, erfaringer og behov. Der vil i undervisningen være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg af undervisere og studerende, gruppearbejde, individuelle øvelser/opgaver, øvelser i klinisk learninglab, faglige dialoger og diskussioner. Der arbejdes med case/fortællinger/film, og der er besøg af en patient. Vi forventer, du som studerende er aktiv og engageret, og at du sammen med de andre studerende og underviserne kan være med til at skabe et inspirerende og dynamisk rum for læring. Du vil blive bedt om at evaluere udvalgte moduler på uddannelsen med henblik på at kvalificere undervisningen. Vi håber på din hjælp til dette. Læsegrupper Alle studerende er med i en læsegruppe med det formål at komme godt i gang med at studere, diskutere tekster/fag, udveksle noter, repetere til prøverne, støtte hinanden med mere. Der er på skemaet afsat tid til at mødes i læsegrupperne tre gange på modul 1 (uden tilstedeværelse af underviser), men I kan i grupperne aftale yderligere møder efter behov. Studiestøttende aktivitet Der er som studiestøttende aktivitet i de naturvidenskabelige fag mulighed for at studere i den naturvidenskabelige café, hvor du kan lære, sanse og erfare anatomi og fysiologi på forskellige måder. Og der er løbende forskellige tilbud i Studiecentret se på portalen Campus Nordsjælland. Godkendelse af den teoretiske undervisning Studieadministrationen afstemmer og attesterer for gennemførelse af teoretisk undervisning (intern prøve på modul 1). Originalerne arkiveres i skolens arkiv og studieadministrationen udleverer en kopi til den personlige portfolio. Side 11 af 15

12 Klinisk undervisning (2 ECTS- point) Den kliniske undervisning på modul 1 omfatter 2 ECTS-point og foregår dels som obligatoriske aktiviteter rettet mod klinisk praksis svarende til ½ ECTS point, dels i klinisk praksis svarende til 1½ ECTS point. Obligatoriske aktiviteter Følgende E-learningskurser skal være gennemført og dokumenteret i portfolioen inden undervisning i klinisk praksis påbegyndes: E-learning (max et år gammelt) E-learning Brandforebyggelse og bekæmpelse Klinisk undervisning rammer og fokus Den kliniske undervisning foregår på kliniske undervisningssteder i primær eller sekundær sundhedssektor i Region Hovedstaden, og kan have en varighed på op til 5 dage incl. studiedag. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske er ansvarlig for at tildele den studerende et klinisk undervisningssted, hvor den studerende har mulighed for at studere de nedenstående fokusområder. De uddannelsesansvarlige/kliniske vejledere planlægger og gennemfører i samarbejde med undervisningsstedets sygeplejerske et undervisnings- og vejledningsforløb for den studerende. Den studerende kan i samarbejde med og under vejledning af sygeplejersken evt. deltage i / varetage begrænsede sygeplejeinterventioner. I foråret er den kliniske periode placeret i henholdsvis uge 10 eller 11 og i efteråret i uge 39 eller 40. Fokus for klinisk undervisning Den studerende deltager sammen med en sygeplejerske i sygeplejerelaterede situationer indenfor et eller flere af nedenstående focusområder: Sygeplejerskens virksomhedsområde Patientologi patient/borgerperspektiv Samspillet mellem patient/borger og sygeplejerske Studieaktivitet Den studerende udarbejder i den kliniske undervisningsperiode en studiedagbog 1 indeholdende en eller flere oplevelser indenfor fokusområderne og med refleksioner over oplevelsen (-erne). 1 Studiedagbog er beskrevet i Portfolioen. Se Side 12 af 15

13 Den skriftlige fortælling udarbejdes efter tekniske retningslinjer for opgaveskrivning gældende for den pågældende uddannelsesinstitution og Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter, På det kliniske undervisningssted planlægges et forum, hvor den / de studerende sammen med den kliniske vejleder reflekterer med afsæt i de studerendes beskrivelser i studiedagbogen. Studiedagbogen indgår i den studerendes læringsportfolio. 7.4 Portfolio Portfolio er det studieredskab, der danner grundlag for refleksion og læring i såvel teoretisk som klinisk undervisning gennem hele studiet. Den består af en præsentationsdel, en læringsdel og en dokumentationsdel. Se den kliniske hjemmeside: Side 13 af 15

14 Bestemmelser for intern prøve i modul 1 I modul 1 bedømmes de 15 ECTS-point ved en intern prøve. Prøven er individuel. Den består af en bearbejdning af en fortælling/case inden for grundlæggende sygepleje. Hensigt Hensigten med prøven er, at den studerende igennem en bearbejdning af sygeplejefaglige fænomener viser teoretisk viden. I bearbejdningen redegøres for et patientperspektiv og et sygeplejefagligt perspektiv samt for relevant viden indenfor anatomi og fysiologi, herunder biokemi og biofysik. Mål Målene for intern prøve er, at den studerende kan: beskrive hvilke sygeplejefaglige fænomener, der forekommer i den valgte fortælling/case, og udvælge 1-2 af disse til videre bearbejdning redegøre for patientperspektivet samt det sygeplejefaglige perspektiv og herunder beskrive de valgte sygeplejefaglige fænomeners mulige betydning for patienten og for sygeplejen. Der redegøres ud fra sygeplejefagets teorier, begreber og metoder redegøre for relevante områder indenfor anatomi og fysiologi, som har tilknytning til fortællingen/casen Den skriftlige opgave udarbejdes i henhold til "Retningslinjer for opgaveskrivning", se skolens hjemmeside Opgaven må maksimalt indeholde tegn, svarende til 5 tekstsider. Prøven skal afspejle ECTS-point fordeling indenfor modulets fagområder, hvilket svarer til 3 sider indenfor sygeplejefaget og 2 sider indenfor de naturvidenskabelige fag. Tilrettelæggelse, vejledning, aflevering og tilbagemelding I uge 14 (d. 31. marts 2015) åbnes for patientfortællingen/casen på Wiseflow (se vejledning som sendes til UCC-mail og lægges på portalen). I uge 15 udarbejder den studerende den skriftlige opgave. Der tilbydes vejledning, som varetages af underviser i sygeplejefaget og underviser i de naturvidenskabelige fag. Forud for vejledningen forbereder og formulerer den studerende vejlednings- og diskussionsspørgsmål, der fremlægges til vejledningen. Opgaven uploades som PDF-fil senest fredag den 10. april 2015 inden klokken på WISEflow (vejledning hertil sendes til UCC-mail og lægges på portalen). Side 14 af 15

15 Bedømmelse Der foretages en samlet bedømmelse af opgaven, og opgaven bedømmes efter 7-trins skalaen. For at bestå i den samlede bedømmelse skal der i såvel sygeplejefaget som i anatomi/fysiologi (herunder biokemi og biofysik) demonstreres viden svarende til minimum karakteren 02. Den samlede karakter for en bestået opgave afspejler fagenes ECTS point. Bedømmelsen foretages af underviser i sygeplejefaget og underviser i de naturvidenskabelige fag. Se i øvrigt retningslinjer for prøver på hjemmesiden. Resultatet af prøven sendes fra skolen senest 20. maj 2015 til UCC-mail. Hvis prøven er bestået, vil der være mulighed for en kort mundtlig tilbagemelding se skema. Hvis prøven ikke er bestået, får du besked fra studieadministrationen med henblik på dato for en mere uddybende tilbagemelding, der samtidig fungerer som vejledning til omprøven. Omprøven vil tage udgangspunkt i samme fortælling/case som ved første forsøg. Den studerende har i alt 3 prøveforsøg Indstilling til prøve Påbegyndelsen af et modul er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til Studiesekretariatet samme dag. Regler for omprøve og sygeeksamen Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studiesekretariatet. Denne prøve kan heller ikke afmeldes. se også skolens hjemmeside Side 15 af 15

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Sept./15 - Netunderstøttet Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indledning Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Sept. 15 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Sept. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold September 2014 Revideret den 09.07.14 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 3 Teoretisk undervisning... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold BosF2016 Revideret den 07.01.16 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 4 Teoretisk undervisning... 6 Klinisk undervisning...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F16 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept./15 Netunderstøttet Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 1 Sygepleje fag og profession September 2014

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 1 Sygepleje fag og profession September 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 1 Sygepleje fag og profession September 201 Modulbeskrivelsen er revideret d. 25.8.201 1 Indholdsfortegnelse 1. Sygepleje fag og profession... 1.1 Læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 2 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem MODULBESKRIVELSE Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold BosE15 Revideret den 01.07.15 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 4 Teoretisk undervisning... 6 Klinisk undervisning...

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere