TEKST: JAN DELAPORTE FOTO: JAN DELAPORTE, OLE THOMSEN OG STEFFEN JUHL. En 10-kilos Umba-laks i topkondition taget i Home Pool lige ved den nye lodge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKST: JAN DELAPORTE FOTO: JAN DELAPORTE, OLE THOMSEN OG STEFFEN JUHL. En 10-kilos Umba-laks i topkondition taget i Home Pool lige ved den nye lodge."

Transkript

1 COMEBACK TIL UMBA Mr. Kola - alias Steffen Juhl - har gennem årene opbygget et dybtgående kendskab til fi skeriet på de russiske elve. Det faldt derfor naturligt for ham at starte sit eget fi rma Salmon Junkies for på den måde at skabe et bæredygtigt fi skeri i Umba. 74 ff indd 74 4/8/10 9:35:00 PM

2 Umba er en legendarisk elv. På mange måder var det her, det hele startede på Kola-halvøen efter Sovjetunionens fald. I dag gennemlever Umba et sandt comeback med fiskeri i verdensklasse. fiske-febers, Jan Delaporte, besøgte den smukke elv i efteråret og oplevede et fremragende fiskeri. TEKST: JAN DELAPORTE FOTO: JAN DELAPORTE, OLE THOMSEN OG STEFFEN JUHL Christer Sjöberg og danske Steffen Juhl havde i en årrække et fantastisk fiskeri, som gav genlyd verden over. I 2002 forlod de Umba på grund af et voksende netfiskeri i mundingsområdet og deraf følgende nedgang i fangsterne. Men nu har de forskellige russiske aktører og myndigheder taget hånd om problemerne, og Umba gennemlever i disse år et comeback, der tåler sammenligning med de gode, gamle dage i 90 erne. Følg med på denne rejse og hør om de spændende fremtids-udsigter for Umba, for laksefiskeriet og om det nye rejsefirma Steffen Juhl har startet. Historien bag Umba I 1980 erne trådte de første pionerer ind på scenen på Kola-halvøen, som indtil da havde været et lukket militært område. Bill Evans og andre innovative typer fra USA er nu for længst borte fra Rusland, men de satte gang i hele den efterfølgende bølge af eventyrere, rejsearrangører, svindlere, altruister (Red. uselviske og opofrende personer), laksefiskere, mafiabosser og dedikerede entusiaster, som siden kom og gik på Kola-halvøen. Det var under en kaotisk rejse til den lille flom-elv, Strelna i hvor den russiske operatør havde solgt eksklusive rettigheder til fem forskellige udenlandske rejsearrangører i samme uge! at Steffen Juhl og Christer Sjöberg blev omdirigeret til Umba af områdets reelle og nuværende magthaver, en ukrainer ved navnet Kaluchin. Her blev der bygget en lodge ved Home Pool i 1992 af den lokale administration, og fiskeriet blev lagt ind under Loop regi, efter det oprindelige selskab, Flyfish Kola, gik konkurs i Steffen Juhl blev camp manager i en lang årrække for Loop, og via ham har Danmark fået et umiskendeligt og kraftigt præg på hele Kola-halvøens lakseeventyr. En 10-kilos Umba-laks i topkondition taget i Home Pool lige ved den nye lodge. 75 ff indd 75 4/8/10 9:36:48 PM

3 KOLUMNETITEL 128 laks om ugen Dengang var netfiskeriet, som altid har eksisteret som en del af en naturalieøkonomi på et niveau, der ikke kunne true bestanden og opgangen reelt. Primitive bomuldsnet, der let gik i stykker, dårligt vejnet og manglende kommunikationsudstyr holdt tyvfiskeriet i skak. Fangsterne var utrolige. Både forår og efterår havde de heldigste fiskere uger med fisk, hvor mange var på +10 kilo og flere +15. Og vel og mærke blankfisk, for er der én ting der altid har kendetegnet Umba - og stadig gør det - så er det kvaliteten på fiskene. Tromletykke blanklaks, ofte med havlus, fra maj til langt ind i oktober og november. Et kig i fangstbøgerne fortæller, at fangsterne i mange år lå på laks per sæson, som varer 21 uger og har et maksimum på 200 stænger. Dette fiskeri holdt i mange år, og de fleste laksefiskere husker det fra Martin Falklinds udmærkede film, bogudgivelser, magasiner og Steffen Juhls spændende foredrag. Det gik så godt, at den gamle lodge lukkede, og i stedet blev der mellem 2000 til 2003 bygget en helt ny kæmpe lodge på den anden side af elven. Men i begyndelsen af det nye århundrede havde netfiskeriet i mundingen nået et omfang, der gik ud over sportsfiskeriet. Bedre veje, nye monofilnet, mobiltelefoner og andre moderne hjælpemidler gjorde, at tyvfiskerne fik en lukrativ og kær- kommen indtjeningsmulighed i dette generelt fattige område med indbyggere. Loop og Steffen Juhl, og dermed alle udlændingene, forsvandt fra Umba i 2002 og søgte nye græsgange i blandt andet Ponoi. Men længslen om at vende tilbage har altid været der, og spørger man de gamle Kola-farere, om hvilken elv, de mener, er den dejligste på Kola-halvøen, så svarer de stort set alle: Umba. Osenka-laks På Kola-halvøen er der blanke laks allerede i maj måned, og i september og oktober er der en stor opgang af smældfede, blanke laks fi sk, som russerne kalder osenka. Osen betyder efterår på russisk, så osenka betyder den laks, der går op i elvene om efteråret. Der er stor indbyrdes forskel på andelen af osenka-laks i de russiske elve. På Kolahalvøen er fænomenet mest udbredt i de elve, som munder ud i Hvidehavet. Ponoi og Umba er to af de mest kendte elve i det område. Her udgør osenka hele % af bestanden, hvilket forklarer det meget givtige fi skeri i juni i Ponoi og det sene fi skeri af storlaks i Umba. Den store andel af osenka i dette område hænger sandsynligvis sammen med, at Hvidehavet er betydeligt koldere end det nordligere beliggende Barentshav, hvor Golfstrømmens varmere vand løber forbi. Denne del af laksestammen i disse elve vandrer op om efteråret, det vil sige et helt år inden de skal gyde og tilbringer dermed over ét år i ferskvand uden at tage føde til sig. Utroligt! Blanke og fede står osenkalaksene vinteren over i en slags dvaletilstand i den tilfrosne elvs rolige partier og sparer på krudtet. De taber kun mellem fem og 15 % af deres kropsvægt alt afhængig af hvor tidligt de stiger, og hvor stride fosser og stryg de har skullet kæmpe sig opad. Når foråret kommer, står osenka-laksene derfor stadig blanke, udhvilede og kampstærke i elven, hvor de bliver sommeren over. Her kønsmodnes de, så de er klar til at deltage i legen i september-oktober. 76 ff indd 76 4/8/10 9:37:28 PM

4 Drabelig fi ght på klods hold. Umba-laksen giver sig ikke, før dens allersidste kræfter er opbrugt. Derfor har Steffen Juhl og en lille skare af hardcore laksefiskere holdt ved i årevis og hvert år dyppet deres fluer i elvens klare vand. Og nu ser det ud til, det endelig vender og går den rigtige vej igen. To ugers testfiskeri i efteråret 2009 gav gode resultater. To grupper med fem mand fik henholdsvis 50 og 56 laks. Den første uge var gennemsnitsvægten høj med 11 fisk mellem syv og 12 kilo. To var over 10 kilo. Den anden uge var der flere mindre og mellemstore laks i fangsterne med mange på fem-seks kilo og en enkelt på 10. Det meget positive var den store andel af blanke opgangslaks i fangsterne. I begge uger var procenten af farvede fisk i fangsterne helt nede på 10 %. Jeg var selv med i gruppen i uge nummer to og krogede 19 laks, hvoraf fire var farvede. Jeg fik syv blanklaks på mellem fem og ni kilo, og må erkende at Umba-laksen er helt utroligt stærk og i absolut topkondition. Faktisk minder de en del om brislinge-fede Østersølaks. Det kan min #8/9 stang bekræfte, da den knækkede ved landingen af en ni kilos laks efter en brutal fight. Jo, Umba laks viser dig hyppigt, hvordan din backing egentlig har det. Fremtidsudsigter Det ser lyst ud for Umba ifølge Steffen Juhl, som følger og har fulgt udviklingen omkring elven minutiøst. Russerne begynder for alvor at tage problemet omkring tyvfiskeri og kontrol-foranstaltninger meget alvorligt. Faktisk så alvorligt, at vi under vores ugelange ophold flere gange så svært Det var en stor oplevelse at se havørnen kredse over grantoppene, jokke i frisk bjørneafføring og spise løs af modne blåbær og tyttebær bevæbnede fiskeriinspektører på vej ud på patruljering. Kaluchin, indehaveren af fiskerettighederne på 20-årig kontrakt og den nye lodge, har opført endnu en lodge ved elven helt ude ved mundingen. Denne lodge ligger langt fra fluestrækkene og er tiltænkt russiske (spinne)fiskere, der vil fange lidt laks og pilke torsk på Hvidehavet. Men et andet vigtigt formål er at få en udkigspost lige dér, hvor problemet med tyvfiskeri er størst. Det vil givetvis have en afskrækkende effekt. Umba floden Umba er et langt fl odsystem, der fl yder fra søer og fl oder langt inde på halvøen. Fra søen Poncho løber Krivetz-tilløbet på en 3,8 kilometer lang strækning, indtil den møder Niezma-tilløbet. Her bliver fl oden til den nedre Umba-elv og løber 10 kilometer, inden den munder ud i Hvidehavet. De to strækninger er ret forskellige. Krivetz består mest af stryg og visse steder deciderede fosser. Bunden består af store, glatte sten og vadning er ikke nemt. Fra sammenløbet og ned til den sidste pool, Doctor s pool, er der 5,3 kilometer. Nedre Umba har mere karakter af en skovelv, og strømmen er en del steder moderat til langsom, men der er også fi ne stryg som for eksempel Steffens run. Alle pools kan fi skes fra båd eller land, og vadning er de fl este steder lidt nemmere her. Gennemsnitsbredden hernede er cirka 40 meter, men visse steder er elven over 150 meter bred. Fiskeriet i september og ind i oktober er crème-de-la-crème. Blanke fi sk stiger hver dag, og det er nu, du kan få kontakt med dit livs fi sk. 77 ff indd 77 4/8/10 9:38:00 PM

5 78 Det enkle fluevalg Red Butt er sikker hele sæsonen vandet er oftest klart, og fi sken ser fl uen på helt op til 10 meters afstand. Billy Butt og Black Sheep er også populære. Størrelse seks til otte fungerer hele sæsonen. Derudover har russerne tænkt sig at åbne en butik i Umba-landsbyen og dumpe det lokale marked med tons norske burlaks. En ganske enkel og slagkraftig taktik. Det bliver simpelthen urentabelt at drive tyvfiskeri, når aftagerne kan købe billige norske opdrætslaks. I den her snak om lovende udsigter og statistikker er det vigtigt at huske på en ting: Umba har aldrig været en elv, man tog til for at fange mange fisk. I løbet af ugen spørger jeg Steffen Juhl om, hvor meget bedre fiskeriet var i de gamle dage. Og svaret er, at man den gang lå på et gennemsnit på fisk per fisker. Mængder som Ponoi og Varzuga er blevet verdensberømte for, har der altså aldrig været tale om på Umba. Til gengæld har kvaliteten af fiskene altid været helt i top. Russerne har forstået, at der skal spilles med musklerne, hvis laksefiskeriet skal reddes. Rusland er et andet land i dag, og overgangsperioden fra Sovjetunionen til et supermoderne samfund er i fuld gang. Der er generelt flere penge i samfundet, og russerne har forstået, der skal stærk kontrol til at styre laksefiskeriet. Desuden er flere russere begyndt at interessere sig for laksefiskeri, og fluefiskeriet boomer i disse år har givet markant bedre fangster, og Umba har potentiale til mere. Et hold svenske fiskeribiologer har været i Umba for at elektrofiske i tilløbet Krivetz. Reproduktion af smolt ligger på et maksimalt niveau per kvadratmeter, og udtrækket er i biologiske tal 100 % af kapaciteten. Alt i alt er det meget positivt, at forbedringerne allerede begynder at kunne ses: Nu bliver der fanget meget få fisk med garnska- der. Tallet er helt nede omkring 10 %, og størrelsen på fisken En fuldfed septemberlaks straks før genudsætning. Det skønnes at elven har en opgang på laks! går op. Steffen Juhl fortæller, at ikke siden 1998 har gennemsnitsvægten været så høj på blankfiskene. Der bliver taget mange på mellem seks og syv et halvt kilo nu. Endnu er der færre af de helt store, hvor man førhen fik en del på kilo - men de er der stadig - forrige sæson fangede en russisk spinnefisker en laks på cirka 26 kilo! Salmon Junkies Steffen Juhl har i mange år arbejdet for to forskellige rejseudbydere, men går nu solo med sit eget firma, Salmon Junkies. Det er godt nyt for danske laksefiskere, og det er især godt nyt for alle, der kunne tænke sig at fiske i legendariske Umba. Og der er ingen tvivl om, at Umba er Steffen Juhls hjertebarn. Som han siger, så er elven det fineste sted at fiske på Kola-halvøen, da det er den elv, der har mest karakter ff indd 78 4/8/10 9:38:42 PM

6 luftede baglinen adskillige gange. Forfatteren med en sølvtorpedo som og det mest varierede fiskeri. Der er fine muligheder for den hardcore laksebums, der gerne traver en time gennem skoven for at nå de fine pools øverst oppe i Krivetz. Men også den ældre mand, der ikke længere er så mobil, og som derfor gerne fisker fra båd har fine muligheder. Det, at der ikke skal bruges helikopter til at nå frem til Umba, bidrager naturligvis væsentligt til at holde prisen på et, for de fleste, acceptabelt niveau. Salmon Junkies intention er, at Umba skal være en destination for den bredde skare af laksefiskere, herunder især skandinaver, og ikke et eksklusivt sted for en elite af finansbaroner fra London, sådan som det er andre steder på Kola-halvøen. Steffen Juhl har den holdning, at jo flere han kan bringe til Umba, jo mere vil russerne tro på, at det nytter med den skærpede kontrol og de nye foranstaltninger. For Steffen Juhl er der ingen tvivl. Laksefiskeri om efteråret er noget af det mest fantastiske, man kan opleve. Det er en bedårende smuk årstid, og alt gløder i de smukkeste, gyldne farver. Elvens vandstand er faldet henover sommeren, og vandet er krystalklart. Der er en stor opgang af plus fem kilos MSW-laks (Multi Sea Winter), altså laks der har tilbragt mere end én vinter i havet. Fiskene er i topkondition og minder en del om fuldfede Østersølaks. Man fisker med let grej, det vil sige flyde- eller intermediate-liner med synkende poly leaders og relativt små fluer i størrelse seks til otte. Det er altså langt fra det tunge forårsfiskeri i for eksempel Norge med kraftigt grej. På alle måder et delikat trofæfiskeri som ikke går på antal, men drømmen om at få sit livs fisk. Fisker man fornuftigt, er der rigtigt gode chancer for en blanklaks på syv til ni kilo, og muligheden for et sølvskinnende trofæ på 15 kg er bestemt til stede. Lakseeleven Umba Umba er på mange måder en unik lakseelv. Man er ikke som de fleste andre steder langt ude i vildmarken, men mere i det ægte Rusland, hvor der lige overfor lodgen ligger en lille landsby med små russiske dachaer (Red. sommerhuse). Elven er et intimt sted omgivet at taigaens høje træer. Det er let at læse vandet. Visse steder kan en habil fluefisker kaste over til modsatte bred og dække alle de spændende fiskeplad- Salmon Junkies Steffen Juhl har tilbragt omkring 25 sæsoner på Kola-halvøen. Nu er han startet selv, og med sin skandinaviske baggrund, er et af formålene også at få fl ere yngre fi skere ind i laksefi skeriet. Umba er Steffen Hjuls ubetingede kærlighed, og det er med tydelig stolthed og følelser, han fortæller, hvor stor en glæde det er for ham, at kunne tilbyde fi skeri på Umba, som alle kan være med til. Salmon Junkies satser på en yngre profi l, og Steffen Hjul henter megen inspiration til sit fi rma fra det nordamerikanske steelhead-miljø, der er meget dynamisk og nytænkende. Umba-programmet foregår i juni og fra midt august til midt oktober. Steffen Hjul ønsker en tæt personlig kontakt til kunderne i de forskellige programmer, og lejrene vil være små og intime. Han vil selv være til stede i mange af ugerne. Læs mere på: 79 ff indd 79 4/8/10 9:40:01 PM

7 Guiderne er erfarne, lokale gutter, og de er en stor hjælp også under landingen. To fi skere deler en guide ser. Turen ad små skovstier op langs tilløbet Krivetz var en helt særlig oplevelse i efterårets farvepragt. Her gik vi sommetider næsten en time til den første pool, og det var en stor oplevelse at se havørnen kredse over grantoppene, træde i frisk bjørneafføring og spise løs af modne blåbær og tyttebær. Der er kun to elve på Kola-halvøen, som kan mønstre en decideret efterårs opgang. Nemlig Ponoi og Umba. Det giver en lang sæson, som ikke kun er begrænset til fire gode uger i juni, som i andre elve. Elven skønnes at have en opgang på laks, og den er spredt fra midten af maj og indtil slutningen af november, når elven fryser over med is. Den store meropgang er i juni/juli med lidt sommindre fisk, derefter er der en mindre opgang henover resten af sommeren, og efterårsopgangen starter nærmest på klokkeslæt den 15. august. 80 ff indd 80 4/8/10 9:40:45 PM

Et anderledes put & take eventyr

Et anderledes put & take eventyr Danmarks vildest Et anderledes put & take eventyr Med den rørformede mund på undersiden af hovedet støvsuger støren bunden for føde og i dette tilfælde vores agn. Størfiskeri i Canada og Rusland har de

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

Fisketur 10-2009 til British Columbia efter laks og STØR. Tekst og fotos: Stig Nørhald, copyright

Fisketur 10-2009 til British Columbia efter laks og STØR. Tekst og fotos: Stig Nørhald, copyright Fisketur 10-2009 til British Columbia efter laks og STØR Tekst og fotos: Stig Nørhald, copyright Der var engang tre fiskekammerater, der var lidt trætte af at fange for meget ingenting, så de sparede op

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Størfiskeri i Blue Rock 2015

Størfiskeri i Blue Rock 2015 Størfiskeri i Blue Rock 2015-8 års erfaringer med stør! -Denne stør-guide, er en opdateret udgave af første udgave fra 2010, men der er sket meget, så vi følte at en ny og forbedret udgave var på sin plads.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Røde dråber med et gyldent potentiale

Røde dråber med et gyldent potentiale Røde dråber med et gyldent potentiale Prisen på anerkendt rødvin er steget markant i de senere år, men for visse vine synes toppen at være nået, mens andre venter på at folde sig ud. Få her eksperternes

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere