TEKST: JAN DELAPORTE FOTO: JAN DELAPORTE, OLE THOMSEN OG STEFFEN JUHL. En 10-kilos Umba-laks i topkondition taget i Home Pool lige ved den nye lodge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKST: JAN DELAPORTE FOTO: JAN DELAPORTE, OLE THOMSEN OG STEFFEN JUHL. En 10-kilos Umba-laks i topkondition taget i Home Pool lige ved den nye lodge."

Transkript

1 COMEBACK TIL UMBA Mr. Kola - alias Steffen Juhl - har gennem årene opbygget et dybtgående kendskab til fi skeriet på de russiske elve. Det faldt derfor naturligt for ham at starte sit eget fi rma Salmon Junkies for på den måde at skabe et bæredygtigt fi skeri i Umba. 74 ff indd 74 4/8/10 9:35:00 PM

2 Umba er en legendarisk elv. På mange måder var det her, det hele startede på Kola-halvøen efter Sovjetunionens fald. I dag gennemlever Umba et sandt comeback med fiskeri i verdensklasse. fiske-febers, Jan Delaporte, besøgte den smukke elv i efteråret og oplevede et fremragende fiskeri. TEKST: JAN DELAPORTE FOTO: JAN DELAPORTE, OLE THOMSEN OG STEFFEN JUHL Christer Sjöberg og danske Steffen Juhl havde i en årrække et fantastisk fiskeri, som gav genlyd verden over. I 2002 forlod de Umba på grund af et voksende netfiskeri i mundingsområdet og deraf følgende nedgang i fangsterne. Men nu har de forskellige russiske aktører og myndigheder taget hånd om problemerne, og Umba gennemlever i disse år et comeback, der tåler sammenligning med de gode, gamle dage i 90 erne. Følg med på denne rejse og hør om de spændende fremtids-udsigter for Umba, for laksefiskeriet og om det nye rejsefirma Steffen Juhl har startet. Historien bag Umba I 1980 erne trådte de første pionerer ind på scenen på Kola-halvøen, som indtil da havde været et lukket militært område. Bill Evans og andre innovative typer fra USA er nu for længst borte fra Rusland, men de satte gang i hele den efterfølgende bølge af eventyrere, rejsearrangører, svindlere, altruister (Red. uselviske og opofrende personer), laksefiskere, mafiabosser og dedikerede entusiaster, som siden kom og gik på Kola-halvøen. Det var under en kaotisk rejse til den lille flom-elv, Strelna i hvor den russiske operatør havde solgt eksklusive rettigheder til fem forskellige udenlandske rejsearrangører i samme uge! at Steffen Juhl og Christer Sjöberg blev omdirigeret til Umba af områdets reelle og nuværende magthaver, en ukrainer ved navnet Kaluchin. Her blev der bygget en lodge ved Home Pool i 1992 af den lokale administration, og fiskeriet blev lagt ind under Loop regi, efter det oprindelige selskab, Flyfish Kola, gik konkurs i Steffen Juhl blev camp manager i en lang årrække for Loop, og via ham har Danmark fået et umiskendeligt og kraftigt præg på hele Kola-halvøens lakseeventyr. En 10-kilos Umba-laks i topkondition taget i Home Pool lige ved den nye lodge. 75 ff indd 75 4/8/10 9:36:48 PM

3 KOLUMNETITEL 128 laks om ugen Dengang var netfiskeriet, som altid har eksisteret som en del af en naturalieøkonomi på et niveau, der ikke kunne true bestanden og opgangen reelt. Primitive bomuldsnet, der let gik i stykker, dårligt vejnet og manglende kommunikationsudstyr holdt tyvfiskeriet i skak. Fangsterne var utrolige. Både forår og efterår havde de heldigste fiskere uger med fisk, hvor mange var på +10 kilo og flere +15. Og vel og mærke blankfisk, for er der én ting der altid har kendetegnet Umba - og stadig gør det - så er det kvaliteten på fiskene. Tromletykke blanklaks, ofte med havlus, fra maj til langt ind i oktober og november. Et kig i fangstbøgerne fortæller, at fangsterne i mange år lå på laks per sæson, som varer 21 uger og har et maksimum på 200 stænger. Dette fiskeri holdt i mange år, og de fleste laksefiskere husker det fra Martin Falklinds udmærkede film, bogudgivelser, magasiner og Steffen Juhls spændende foredrag. Det gik så godt, at den gamle lodge lukkede, og i stedet blev der mellem 2000 til 2003 bygget en helt ny kæmpe lodge på den anden side af elven. Men i begyndelsen af det nye århundrede havde netfiskeriet i mundingen nået et omfang, der gik ud over sportsfiskeriet. Bedre veje, nye monofilnet, mobiltelefoner og andre moderne hjælpemidler gjorde, at tyvfiskerne fik en lukrativ og kær- kommen indtjeningsmulighed i dette generelt fattige område med indbyggere. Loop og Steffen Juhl, og dermed alle udlændingene, forsvandt fra Umba i 2002 og søgte nye græsgange i blandt andet Ponoi. Men længslen om at vende tilbage har altid været der, og spørger man de gamle Kola-farere, om hvilken elv, de mener, er den dejligste på Kola-halvøen, så svarer de stort set alle: Umba. Osenka-laks På Kola-halvøen er der blanke laks allerede i maj måned, og i september og oktober er der en stor opgang af smældfede, blanke laks fi sk, som russerne kalder osenka. Osen betyder efterår på russisk, så osenka betyder den laks, der går op i elvene om efteråret. Der er stor indbyrdes forskel på andelen af osenka-laks i de russiske elve. På Kolahalvøen er fænomenet mest udbredt i de elve, som munder ud i Hvidehavet. Ponoi og Umba er to af de mest kendte elve i det område. Her udgør osenka hele % af bestanden, hvilket forklarer det meget givtige fi skeri i juni i Ponoi og det sene fi skeri af storlaks i Umba. Den store andel af osenka i dette område hænger sandsynligvis sammen med, at Hvidehavet er betydeligt koldere end det nordligere beliggende Barentshav, hvor Golfstrømmens varmere vand løber forbi. Denne del af laksestammen i disse elve vandrer op om efteråret, det vil sige et helt år inden de skal gyde og tilbringer dermed over ét år i ferskvand uden at tage føde til sig. Utroligt! Blanke og fede står osenkalaksene vinteren over i en slags dvaletilstand i den tilfrosne elvs rolige partier og sparer på krudtet. De taber kun mellem fem og 15 % af deres kropsvægt alt afhængig af hvor tidligt de stiger, og hvor stride fosser og stryg de har skullet kæmpe sig opad. Når foråret kommer, står osenka-laksene derfor stadig blanke, udhvilede og kampstærke i elven, hvor de bliver sommeren over. Her kønsmodnes de, så de er klar til at deltage i legen i september-oktober. 76 ff indd 76 4/8/10 9:37:28 PM

4 Drabelig fi ght på klods hold. Umba-laksen giver sig ikke, før dens allersidste kræfter er opbrugt. Derfor har Steffen Juhl og en lille skare af hardcore laksefiskere holdt ved i årevis og hvert år dyppet deres fluer i elvens klare vand. Og nu ser det ud til, det endelig vender og går den rigtige vej igen. To ugers testfiskeri i efteråret 2009 gav gode resultater. To grupper med fem mand fik henholdsvis 50 og 56 laks. Den første uge var gennemsnitsvægten høj med 11 fisk mellem syv og 12 kilo. To var over 10 kilo. Den anden uge var der flere mindre og mellemstore laks i fangsterne med mange på fem-seks kilo og en enkelt på 10. Det meget positive var den store andel af blanke opgangslaks i fangsterne. I begge uger var procenten af farvede fisk i fangsterne helt nede på 10 %. Jeg var selv med i gruppen i uge nummer to og krogede 19 laks, hvoraf fire var farvede. Jeg fik syv blanklaks på mellem fem og ni kilo, og må erkende at Umba-laksen er helt utroligt stærk og i absolut topkondition. Faktisk minder de en del om brislinge-fede Østersølaks. Det kan min #8/9 stang bekræfte, da den knækkede ved landingen af en ni kilos laks efter en brutal fight. Jo, Umba laks viser dig hyppigt, hvordan din backing egentlig har det. Fremtidsudsigter Det ser lyst ud for Umba ifølge Steffen Juhl, som følger og har fulgt udviklingen omkring elven minutiøst. Russerne begynder for alvor at tage problemet omkring tyvfiskeri og kontrol-foranstaltninger meget alvorligt. Faktisk så alvorligt, at vi under vores ugelange ophold flere gange så svært Det var en stor oplevelse at se havørnen kredse over grantoppene, jokke i frisk bjørneafføring og spise løs af modne blåbær og tyttebær bevæbnede fiskeriinspektører på vej ud på patruljering. Kaluchin, indehaveren af fiskerettighederne på 20-årig kontrakt og den nye lodge, har opført endnu en lodge ved elven helt ude ved mundingen. Denne lodge ligger langt fra fluestrækkene og er tiltænkt russiske (spinne)fiskere, der vil fange lidt laks og pilke torsk på Hvidehavet. Men et andet vigtigt formål er at få en udkigspost lige dér, hvor problemet med tyvfiskeri er størst. Det vil givetvis have en afskrækkende effekt. Umba floden Umba er et langt fl odsystem, der fl yder fra søer og fl oder langt inde på halvøen. Fra søen Poncho løber Krivetz-tilløbet på en 3,8 kilometer lang strækning, indtil den møder Niezma-tilløbet. Her bliver fl oden til den nedre Umba-elv og løber 10 kilometer, inden den munder ud i Hvidehavet. De to strækninger er ret forskellige. Krivetz består mest af stryg og visse steder deciderede fosser. Bunden består af store, glatte sten og vadning er ikke nemt. Fra sammenløbet og ned til den sidste pool, Doctor s pool, er der 5,3 kilometer. Nedre Umba har mere karakter af en skovelv, og strømmen er en del steder moderat til langsom, men der er også fi ne stryg som for eksempel Steffens run. Alle pools kan fi skes fra båd eller land, og vadning er de fl este steder lidt nemmere her. Gennemsnitsbredden hernede er cirka 40 meter, men visse steder er elven over 150 meter bred. Fiskeriet i september og ind i oktober er crème-de-la-crème. Blanke fi sk stiger hver dag, og det er nu, du kan få kontakt med dit livs fi sk. 77 ff indd 77 4/8/10 9:38:00 PM

5 78 Det enkle fluevalg Red Butt er sikker hele sæsonen vandet er oftest klart, og fi sken ser fl uen på helt op til 10 meters afstand. Billy Butt og Black Sheep er også populære. Størrelse seks til otte fungerer hele sæsonen. Derudover har russerne tænkt sig at åbne en butik i Umba-landsbyen og dumpe det lokale marked med tons norske burlaks. En ganske enkel og slagkraftig taktik. Det bliver simpelthen urentabelt at drive tyvfiskeri, når aftagerne kan købe billige norske opdrætslaks. I den her snak om lovende udsigter og statistikker er det vigtigt at huske på en ting: Umba har aldrig været en elv, man tog til for at fange mange fisk. I løbet af ugen spørger jeg Steffen Juhl om, hvor meget bedre fiskeriet var i de gamle dage. Og svaret er, at man den gang lå på et gennemsnit på fisk per fisker. Mængder som Ponoi og Varzuga er blevet verdensberømte for, har der altså aldrig været tale om på Umba. Til gengæld har kvaliteten af fiskene altid været helt i top. Russerne har forstået, at der skal spilles med musklerne, hvis laksefiskeriet skal reddes. Rusland er et andet land i dag, og overgangsperioden fra Sovjetunionen til et supermoderne samfund er i fuld gang. Der er generelt flere penge i samfundet, og russerne har forstået, der skal stærk kontrol til at styre laksefiskeriet. Desuden er flere russere begyndt at interessere sig for laksefiskeri, og fluefiskeriet boomer i disse år har givet markant bedre fangster, og Umba har potentiale til mere. Et hold svenske fiskeribiologer har været i Umba for at elektrofiske i tilløbet Krivetz. Reproduktion af smolt ligger på et maksimalt niveau per kvadratmeter, og udtrækket er i biologiske tal 100 % af kapaciteten. Alt i alt er det meget positivt, at forbedringerne allerede begynder at kunne ses: Nu bliver der fanget meget få fisk med garnska- der. Tallet er helt nede omkring 10 %, og størrelsen på fisken En fuldfed septemberlaks straks før genudsætning. Det skønnes at elven har en opgang på laks! går op. Steffen Juhl fortæller, at ikke siden 1998 har gennemsnitsvægten været så høj på blankfiskene. Der bliver taget mange på mellem seks og syv et halvt kilo nu. Endnu er der færre af de helt store, hvor man førhen fik en del på kilo - men de er der stadig - forrige sæson fangede en russisk spinnefisker en laks på cirka 26 kilo! Salmon Junkies Steffen Juhl har i mange år arbejdet for to forskellige rejseudbydere, men går nu solo med sit eget firma, Salmon Junkies. Det er godt nyt for danske laksefiskere, og det er især godt nyt for alle, der kunne tænke sig at fiske i legendariske Umba. Og der er ingen tvivl om, at Umba er Steffen Juhls hjertebarn. Som han siger, så er elven det fineste sted at fiske på Kola-halvøen, da det er den elv, der har mest karakter ff indd 78 4/8/10 9:38:42 PM

6 luftede baglinen adskillige gange. Forfatteren med en sølvtorpedo som og det mest varierede fiskeri. Der er fine muligheder for den hardcore laksebums, der gerne traver en time gennem skoven for at nå de fine pools øverst oppe i Krivetz. Men også den ældre mand, der ikke længere er så mobil, og som derfor gerne fisker fra båd har fine muligheder. Det, at der ikke skal bruges helikopter til at nå frem til Umba, bidrager naturligvis væsentligt til at holde prisen på et, for de fleste, acceptabelt niveau. Salmon Junkies intention er, at Umba skal være en destination for den bredde skare af laksefiskere, herunder især skandinaver, og ikke et eksklusivt sted for en elite af finansbaroner fra London, sådan som det er andre steder på Kola-halvøen. Steffen Juhl har den holdning, at jo flere han kan bringe til Umba, jo mere vil russerne tro på, at det nytter med den skærpede kontrol og de nye foranstaltninger. For Steffen Juhl er der ingen tvivl. Laksefiskeri om efteråret er noget af det mest fantastiske, man kan opleve. Det er en bedårende smuk årstid, og alt gløder i de smukkeste, gyldne farver. Elvens vandstand er faldet henover sommeren, og vandet er krystalklart. Der er en stor opgang af plus fem kilos MSW-laks (Multi Sea Winter), altså laks der har tilbragt mere end én vinter i havet. Fiskene er i topkondition og minder en del om fuldfede Østersølaks. Man fisker med let grej, det vil sige flyde- eller intermediate-liner med synkende poly leaders og relativt små fluer i størrelse seks til otte. Det er altså langt fra det tunge forårsfiskeri i for eksempel Norge med kraftigt grej. På alle måder et delikat trofæfiskeri som ikke går på antal, men drømmen om at få sit livs fisk. Fisker man fornuftigt, er der rigtigt gode chancer for en blanklaks på syv til ni kilo, og muligheden for et sølvskinnende trofæ på 15 kg er bestemt til stede. Lakseeleven Umba Umba er på mange måder en unik lakseelv. Man er ikke som de fleste andre steder langt ude i vildmarken, men mere i det ægte Rusland, hvor der lige overfor lodgen ligger en lille landsby med små russiske dachaer (Red. sommerhuse). Elven er et intimt sted omgivet at taigaens høje træer. Det er let at læse vandet. Visse steder kan en habil fluefisker kaste over til modsatte bred og dække alle de spændende fiskeplad- Salmon Junkies Steffen Juhl har tilbragt omkring 25 sæsoner på Kola-halvøen. Nu er han startet selv, og med sin skandinaviske baggrund, er et af formålene også at få fl ere yngre fi skere ind i laksefi skeriet. Umba er Steffen Hjuls ubetingede kærlighed, og det er med tydelig stolthed og følelser, han fortæller, hvor stor en glæde det er for ham, at kunne tilbyde fi skeri på Umba, som alle kan være med til. Salmon Junkies satser på en yngre profi l, og Steffen Hjul henter megen inspiration til sit fi rma fra det nordamerikanske steelhead-miljø, der er meget dynamisk og nytænkende. Umba-programmet foregår i juni og fra midt august til midt oktober. Steffen Hjul ønsker en tæt personlig kontakt til kunderne i de forskellige programmer, og lejrene vil være små og intime. Han vil selv være til stede i mange af ugerne. Læs mere på: 79 ff indd 79 4/8/10 9:40:01 PM

7 Guiderne er erfarne, lokale gutter, og de er en stor hjælp også under landingen. To fi skere deler en guide ser. Turen ad små skovstier op langs tilløbet Krivetz var en helt særlig oplevelse i efterårets farvepragt. Her gik vi sommetider næsten en time til den første pool, og det var en stor oplevelse at se havørnen kredse over grantoppene, træde i frisk bjørneafføring og spise løs af modne blåbær og tyttebær. Der er kun to elve på Kola-halvøen, som kan mønstre en decideret efterårs opgang. Nemlig Ponoi og Umba. Det giver en lang sæson, som ikke kun er begrænset til fire gode uger i juni, som i andre elve. Elven skønnes at have en opgang på laks, og den er spredt fra midten af maj og indtil slutningen af november, når elven fryser over med is. Den store meropgang er i juni/juli med lidt sommindre fisk, derefter er der en mindre opgang henover resten af sommeren, og efterårsopgangen starter nærmest på klokkeslæt den 15. august. 80 ff indd 80 4/8/10 9:40:45 PM

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Fjeldørreder i Grønland

Fjeldørreder i Grønland Fjeldørreder i Grønland På sidste og sjette fiskedag havde jeg den nordlige elv for mig selv. De øvrige fiskere i selskabet havde enten taget gåturen for at sige farvel til den sydlige elv eller ville

Læs mere

FORÅRSLAKS I SKOTLAND DEE SPRINGERS: Upper Dee. Aboyne. Ballater. Braemar

FORÅRSLAKS I SKOTLAND DEE SPRINGERS: Upper Dee. Aboyne. Ballater. Braemar 11:12 Side 26 Dee slynger sig igennem noget af Skotlands smukkeste landidyl. Gairn Aboyne Ballater Dee Upper Dee Braemar Muick Loch Muick DEE SPRINGERS: FORÅRSLAKS I SKOTLAND I vinterhalvåret, hvor laksefeberen

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

INTO THE WILD PÅ FLOATTRIP I ALASKA:

INTO THE WILD PÅ FLOATTRIP I ALASKA: PÅ FLOATTRIP I ALASKA: INTO THE WILD»Du kan forlade Alaska, men Alaska forlader ikke dig«, var et ordsprog artiklens forfatter Flemming Birger Larsen opfandt for en del år tilbage. Følg Flemming ind i

Læs mere

Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog. kunstig indsø, som foruden ørred, stalling og helt også rummer en bestand af bl.a. gedde og aborre.

Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog. kunstig indsø, som foruden ørred, stalling og helt også rummer en bestand af bl.a. gedde og aborre. Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog stallingelve i Norge. Landskabet medfører, at elvens løb er varieret således, at længere langsomtflydende partier snart afløses af hurtigstrømmende strækninger.

Læs mere

LAKSEFISKERI PÅ EGEN HÅND

LAKSEFISKERI PÅ EGEN HÅND LAKSEFISKERI PÅ EGEN HÅND LAKSEFISKERI PÅ EGEN HÅND 14, 9 eller 6 dage, hvor I er på egen hånd i Chilliwack og Fraser River systemet. Laksefiskeri på egen hånd er en grupperejse, hvor vi arrangerer turen

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

STEELHEADS OG KONGELAKS I MAJ

STEELHEADS OG KONGELAKS I MAJ STEELHEADS OG KONGELAKS I MAJ STEELHEADS OG KONGELAKS I MAJ I midten af maj er der både friske steelheads i Skeena, Kitimat og Kalum river, men ikke nok med det vi skal også fiske friske kongelaks, der

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

På tæppejagt i Kaukasus

På tæppejagt i Kaukasus På tæppejagt i Kaukasus TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN FOTOS FRA KAUKASUS: THOMAS BIRATH Da sovjetunionen kollapsede i 1989 begyndte gamle og antikke kaukasiske tæpper, som er så eftertragtede blandt samlere

Læs mere

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop.

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop. Blåmuslingen Under jeres besøg på Bølgemarken vil I stifte bekendtskab med én af havnens mest talrige indbyggere: blåmuslingen som der findes millioner af alene i Københavns Havn. I vil lære den at kende

Læs mere

Massive regnbueørreder

Massive regnbueørreder Massive regnbueørreder Af Jan Steffensen, jbs@fiskpaaflue.dk Fakta: Sted: Lago Strobel, Argentina Tid: Januar 2016 Arrangør: Puka destinations, Tyskland Fotos:Brad Wistrom, Luciano Saldise, Jan Steffensen

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser.

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Redskabstyper Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Ruser adskiller sig fra nedgarn ved, at fiskene ikke sidder fast i maskerne som de gør i nedgarn, men at de derimod ved hjælp

Læs mere

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Fiskeriet er et karpeanlæg, anlagt omkring 1910 (foto fra 2014) En lørdag i april var jeg i lidt praktik på et noget anderledes dambrug end jeg er vant til og

Læs mere

Alaska september 2012

Alaska september 2012 Alaska september 2012 Indianer slik (tørret og røget laks i strimler med skind på bagsiden) serveret med æble både og appelsinstykker møjsommeligt pillet af Joe. Man gnaver laksen af skindet, mens man

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Spring og svøm. Rådet for Større Badesikkerhed

Spring og svøm. Rådet for Større Badesikkerhed Spring og svøm Rådet for Større Badesikkerhed Bad sikkert 1. Lær at svømme og springe rigtigt. 2. Bad aldrig alene. 3. Bad kun hvor det er tilladt. 4. Gå kun ud til navlen. 5. Spring kun på hovedet, hvor

Læs mere

LAKS OG HAVØRRED: MED FLUESTANGEN I DET VESTJYSKE

LAKS OG HAVØRRED: MED FLUESTANGEN I DET VESTJYSKE LAKS OG HAVØRRED: MED FLUESTANGEN I DET VESTJYSKE Skjern- og Varde Å byder på noget af landets bedste fiskeri efter laks og havørred. Jimmi Lauridsen, der er opvokset i området, har igennem snart 16 år

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Ud at bade med

Rådet for Større Badesikkerhed. Ud at bade med Rådet for Større Badesikkerhed Ud at bade med Knud ogharry Ved det store frokostbord, sidder Knud og far og mor, store Hans og damen Hanne, onkel Kaj og moster Anne. 2 Hvad tænker Knud på? Der blir spist

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Quiz og byt Spættet Sæl

Quiz og byt Spættet Sæl Quiz og byt Spættet Sæl Formål: En aktivitet som er god til at træne elevernes ordforråd, viden og færdigheder. Metoden er her eksemplificeret med Spættet Sæl, men kan bruges med alle andre arter. Antal

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Med postadresse på Nordpolen

Med postadresse på Nordpolen Side 1 af 6 Newton 07.09.2014 kl. 03:00 Med postadresse på Nordpolen AF Lars From To forskere fra Norge er netop blevet sat af på en isflage ikke langt fra Nordpolen. Til næste forår får de om alt går

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Open. Seatrout. Alle modtager en velkomstgave! Endelig er det igen tid til DANMARKS FEDESTE KYSTKONKURRENCE

Open. Seatrout. Alle modtager en velkomstgave! Endelig er det igen tid til DANMARKS FEDESTE KYSTKONKURRENCE Endelig er det igen tid til DANMARKS FEDESTE KYSTKONKURRENCE Seatrout Open Alle modtager en velkomstgave! 2016 Fisk havørreder i tre dage vind en drømmerejse eller en af de mange andre fantastiske præmier.

Læs mere

Smoltundersøgelse. på Fyns Laksefisk 2014

Smoltundersøgelse. på Fyns Laksefisk 2014 Smoltundersøgelse på Fyns Laksefisk 2014 Rapport skrevet af Karsten Bangsgaard, Fyns Laksefisk Elsesminde Odense Produktions-Højskole, september 2014. 1 Indholdsfortegnelse Side 3-5: Indledning Side 5-6:

Læs mere

En uge med Å- og Kystfiskeri!

En uge med Å- og Kystfiskeri! En uge med Å- og Kystfiskeri! Endelig kom der luft i kalenderen og min største hobby skulle genopstå. Efter et par år med husbyggeri, arbejde, og derved manglende tid til fiskeri, skulle mit "Come back"

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

SIMPELT OG EFFEKTIVT OG EFFEKTIVT

SIMPELT OG EFFEKTIVT OG EFFEKTIVT HAVØRRED: HAVØRRED: KYSTFLUE KYSTFLUE SIMPELT SIMPELT OG EFFEKTIVT OG EFFEKTIVT Kystfiskeri efter havørred behøver ikke at være så kompliceret, som man gør det til. Sådan lyder det fra vestsjællandske

Læs mere

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks Varde Å 50 km forhindringsløb for laks LAKS I VARDE Å Niels Jepsen (nj@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Michael Deacon (mde@ribeamt.dk) Ribe Amt Laks, laks, laks...

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs

Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i februar og marts 00 undersøgt, hvor store andele af bestandene af ræv og kortnæbbet gås der har hagl i kroppen

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Professionel vovsemor

Professionel vovsemor Professionel vovsemor Det gør ondt i mit bankende hundehjerte, at så mange hunde keder sig hjemme, siger Nini Karpatoff I flok. Jeg er hundenes vovsemor og deres flokfører, siger Nini Karpatoff, der lufter

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

LOFOTEN 2010 ET ARKTISK KAJAKPARADIS

LOFOTEN 2010 ET ARKTISK KAJAKPARADIS LOFOTEN 2010 ET ARKTISK KAJAKPARADIS Tur beretning af Leif Halling, Mariager Kajakklub Lofoten? Er det ikke lidt langt at køre i en sommerferie bare for at ro havkajak? Jo der ER langt ikke mindst når

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

grove gedder S neen knirker hyggeligt under

grove gedder S neen knirker hyggeligt under GudenåenS De sidste to sæsoner har Gudenåen været på mange geddefiskeres læber. Mens vintrene har sat det meste af Danmarks geddefiskeri ud af spillet, så har en lille gruppe juniorer på Bjerringbro og

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Knuder af Anders Toft Jensen

Knuder af Anders Toft Jensen Knuder af Anders Toft Jensen Alle typer af monofile kunststofliner har ikke den samme brudstyrke i våd og tør tilstand. Linens brudstyrke angives i lbs (pund) eller kilogram, og er et udtryk for den dødvægt

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

GODE RÅD TIL PÅKLÆDNING I SKOVEN

GODE RÅD TIL PÅKLÆDNING I SKOVEN GODE RÅD TIL PÅKLÆDNING I SKOVEN Vi har gennem vores arbejde fået en del erfaring med, hvilken påklædning der kan stå distancen i en skovbørnehave og holde vand og kulde ude om vinteren. Vi giver her nogle

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

Smal talk om det at være lokal

Smal talk om det at være lokal Appendix 7 Topic: Interview with an external food provider (Paradisbakkeskolen) Interview respondent: Mikkel Skot Hansen Place: Nexø Hallen, 3730 Nexø Time and date: 30-04-2014 11 am Interviewer: Christiane

Læs mere

Moskusoksejagt på Grønland

Moskusoksejagt på Grønland Moskusoksejagt på Grønland Få steder i verden oplever man så uberørt natur, så enorme mennesketomme vidder og så kold og klar luft som på en vinterjagt helt inde ved indlandsisen. Og så kan det opleves

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold:

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold: Orientering fra skæludvalget Sæsonen er så småt ved at komme i gang. Vi fortsætter i år med at analysere skæl fra Vejle og Rhoden Å. Men vi skal jo have nogle skæl først! Derfor: Forsyn dig med en prøvepose

Læs mere

Bukkejagt Royal Deeside Estates Skotland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Bukkejagt Royal Deeside Estates Skotland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Bukkejagt Royal Deeside Estates Skotland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Royal Deeside Estates Aberdeenshire Fra slutningen af April til begyndelsen af August 1-6 jægere Dette

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Din guide til lædermøbler

Din guide til lædermøbler Din guide til lædermøbler Vælg læder efter livsstil Lædermøbler er fantastiske. Betrukket med et af naturens egne materialer indtager de rummet med deres naturlige glød. Forelskelsen sker hurtigt og umiddelbar,

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 1 20. oktober 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Lidt om mig og mit arbejde: Mit navn er Julie Brygger Justesen. Jeg er 23 år og kommer fra Ringkøbing. Jeg læser til pædagog

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus fanger fisk

Madens historier. Ruth og Rasmus fanger fisk Madens historier Ruth og Rasmus fanger fisk Fisken i frikadellen I dag spiser børnene fiskefrikadeller. Mmmm, det her er bare det bedste, siger Ruth og tager en stor mundfuld. Enig, siger Rasmus. Men hvordan

Læs mere

4/2016. Nordjylland SIDE 4-5. Derfor ville de på aftenholdet SIDE 3. Pepperoni-boom sikrer jobfest i Svenstrup. DC Beef

4/2016. Nordjylland SIDE 4-5. Derfor ville de på aftenholdet SIDE 3. Pepperoni-boom sikrer jobfest i Svenstrup. DC Beef 4/2016 Nordjylland SIDE 4-5 Derfor ville de på aftenholdet hos DC Beef SIDE 3 Pepperoni-boom sikrer jobfest i Svenstrup Johns leder Kamp om grisen Jobfest i Svenstrup Det er med stor fornøjelse, at jeg

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart

trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart 2015 UNIK GUIDE i trekanten 2015 UNIK GUIDE i trekanten 2015 Unikke oplevelser i Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart I foråret

Læs mere

Det magiske spejl. - At elske sig selv og bygge selvværd. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Det magiske spejl. - At elske sig selv og bygge selvværd. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Det magiske spejl - At elske sig selv og bygge selvværd Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

STEELHEADS OG LAKS I AUG. - OKT.

STEELHEADS OG LAKS I AUG. - OKT. STEELHEADS OG LAKS I AUG. - OKT. STEELHEADS OG LAKS I AUG. - OKT. 7 dages tur med 6 guidede fiskedage i Kitimat/Skeena/ Kalum river. Der er dansk rejseleder og canadiske guider med hver dag. Fluefiskeri

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

14. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis 14. søndag efter Trinitatis Salmevalg 13: Måne og sol, vand, luft og vind 448: Dåbssalme: Fyldt af glæde 42: I underværkers land jeg bor 508: Bryd frem mit hjertes trang at lindre 14: Tænk, at livet koster

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES.

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Marc Pollin. Marc Pollin og søn omkranset af Stefan Mertens og Ludo. Written by superbruger Sunday, 10 October 2010. lokal T&H - Marc Pollin.

Marc Pollin. Marc Pollin og søn omkranset af Stefan Mertens og Ludo. Written by superbruger Sunday, 10 October 2010. lokal T&H - Marc Pollin. Marc Pollin. Written by superbruger Sunday, 10 October 2010 Den første dag bevægede vi os rundt i Øst-Flanderen. Lørdag var turen kommet til VestFlanderen. Hvor ét af de største navne Marc Pollin har sit

Læs mere

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Niels Madsen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havfiskeri Kurt Hansen SINTEF Fiskeri og havbruk Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Rejer er små. Derfor er man nødt til

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Prædiken til Julesøndag, Jægersborg kirke 2015

Prædiken til Julesøndag, Jægersborg kirke 2015 Prædiken til Julesøndag, Jægersborg kirke 2015 Vi hørte for lidt siden fortsættelsen af evangelisten Mattæus fine eventyrlige fortælling om de tre vise mænd som vandrer efter den nye stjerne på himlen

Læs mere

Værd at vide om. kosttilskud

Værd at vide om. kosttilskud Værd at vide om kosttilskud Indhold Hvad er et kosttilskud? Er kosttilskud nødvendigt? Kan mit kosttilskud være forurenet og hvordan kan jeg sikre mig? Hvilke kosttilskud er typisk forurenet? Hvis ansvar

Læs mere

ShowCase: Epoke Private Cloud

ShowCase: Epoke Private Cloud ShowCase: Epoke Private Cloud Fremtidens IT-løsning sikrer farbare veje i Middelfart og Moskva Virksomheden Epoke er europas førende indenfor glatførebekæmpelse. De sørger for, at der kan køres på vinter-vejene

Læs mere