Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret"

Transkript

1 Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16

2 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Er der spørgsmål vedrørende dit ansættelsesforhold, kan du altid henvende dig til Michael eller Susanne. Vi vil bede dig læse denne håndbog igennem, da den indeholder en række praktiske oplysninger, som du vil få brug for i din hverdag. Lidt om firmaet Helge Jørgensen grundlagde som 28 årig i 1974 virksomheden, efter 11 års erfaring som lærling og senere malersvend i et af byens andre malerfirmaer. Michael Jørgensen startede i 1985 i lære hos sin far Helge. Michael arbejdede efter endt læretid hos et par af byens andre malerfirmaer, tog derefter malerfagets videregående uddannelse i Odense. Michael har siden 1995 været med i den daglige ledelse. Den 1. januar 1997 blev Malermester Helge Jørgensen som led i et generationsskifte omdannet til Malerfirma helge & michael jørgensen a/s, med Helge og Michael som indehavere. Michael fungerede som daglig leder og har fra start været hovedaktionær. Så generationsskiftet er for længst sat på skinner. Den 1. januar 2006 overtog Michael resten af firmaet af Helge og er i dag eneaktionær. Helge arbejder stadig som malermester i firmaet. På kontoret sidder endvidere Nete, som varetager den daglige bogføring, lønudbetaling og fakturering - og Susanne, som varetager firmaets arbejdsmiljøarbejde, personalemæssige forhold mv. Malerfirma helge & michael Jørgensen a/s beskæftiger året rundt ca. 22 medarbejdere, med hver vore specialer. Læs mere på vores hjemmeside: Telefon numre: Michael mobil Helge mobil Susanne mobil Værksted/kontor Side 2 af 16

3 Indholdsfortegnelse Firmaets forretnings- og værdigrundlag Firmaets forventninger til dig Løn og ansættelsesvilkår 1. Ansættelse 2. Løn og pension 3. Arbejdstid 4. Pauser 5. Lægebesøg, tandlægebesøg og lign. 6. Ferie / fridage og ferieløn 7. Adgang til værkstedet 8. Arbejdstøj 9. Værktøj 10. Sikkerhedskasse og sikkerhedsudstyr 11. Firmabil 12. Kørselsgodtgørelse 13. Mobiltelefon 14. Sygemelding og raskmelding 15. Medarbejdersamtale 16. Fratræden Samarbejdsforhold 17. Værkstedsklub 18. Sikkerhedsudvalg Personalepolitikker 19. Arbejdsmiljøpolitik 20. Mangfoldighedspolitik 21. Rygepolitik 22. Alkoholpolitik 23. Seniorpolitik 24. Graviditetspolitik Side 3 af 16

4 Firmaets forretnings- og værdigrundlag Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er en farverig virksomhed både i relation til det arbejde, vi leverer og i forhold til medarbejdersammensætningen. Firmaet lægger således stor vægt på mangfoldighed blandt medarbejderne. Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S sætter kunderne og kvaliteten af arbejdet i højsæde. Kunderne skal kende os og værdsætte os for høj grad af kvalitet og faglighed i det arbejdet, vi udfører. Vi skal yde kunderne den bedste service og kvalitet fra start til slut. Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S lægger stor vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø til gavn for vore medarbejdere og vore kunder. Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er i juni 2007 blevet arbejdsmiljøcertificeret efter DS OHSAS 18001/2004. Side 4 af 16

5 Firmaets forventninger til dig Som ansat i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er du med i et team af dygtige medarbejdere med stor erfaring inden for bygningsmalerarbejde. Vores kunder skal kende os for god service og høj kvalitet og dette er du som medarbejder medvirkende til at sikre, da du i din dagligdag er ude hos kunden og dermed fungerer som ambassadør for firmaet. Vi forventer derfor, at du som medarbejder: altid er høflig og venlig i din dialog med kunden altid giver en faglig og professionel vejledning i forhold til de spørgsmål som kunden måtte have ankommer til den aftalte tid ude hos kunden er velorienteret om opgaven og har sørget for at rekvirere de rigtige materialer til rette tid. har sørget for at medbringe det værktøj og andre hjælpemidler, som du skal bruge har sørget for at medbringe din sikkerhedskasse og evt. andet fornødent sikkerhedsudstyr sørger for den fornødne afdækning inden arbejdet påbegyndes sørger for, at der hele tiden holdes orden og er ryddeligt på pladsen under arbejdet sørger for en omhyggelig slutoprydning, inden pladsen forlades Vi forventer desuden, at du som kollega: altid er hjælpsom og udviser gensidigt hensyn har en sund og positiv indstilling til mangfoldighed er ansvarsbevidst over for såvel dit som andres arbejde sørger for at overholde gældende sikkerhedsregler og foranstaltninger for din egen og andres sikkerheds skyld medvirker til at fastholde en god stemning på arbejdspladsen medvirker til at holde en god tone på arbejdspladsen, så ingen føler sig stødt af dit sprogbrug orienterer ledelsen, hvis der er noget, som går dig på eller noget, du ikke er tilfreds med Side 5 af 16

6 Løn- og ansættelsesforhold 1. Ansættelse Ved ansættelsen vil du blive introduceret til følgende: Personalehåndbog, herunder div. personalepolitikker Sikkerhedsinstruktioner Anvendelse af firmabiler Adgang til værkstedet Ved ansættelsen udfærdiges et ansættelsesbevis, som udfyldes og underskrives af dig og Michael. Du skal desuden sørge for at aflevere dit skattekort senest ved aflevering af første ugeseddel. 2. Løn og pension Lønudbetaling foregår hver 14. dag på torsdage i lige uger. I forbindelse med helligdage kan udbetalingstidspunktet blive forskudt. Til brug for lønberegningen afleveres ugeseddel for 2 uger ad gangen. Ugesedlen skal være firmaet i hænde senest mandag morgen kl inden udbetalingsdagen. Ugesedlen skal indeholde fuldt timetal, dvs. 37 timer pr. uge for fuldtidsansatte, således at såvel sygdom, ferie, feriefridage, søgnehelligdage og lign. også skal fremgå af ugesedlen. Evt. overarbejde påføres ugesedlens særlige rubrikker hertil. Blanke ugesedler udleveres på kontoret. Løn og pensionsforhold er reguleret af overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. Der fastsættes ens firmatimeløn for udlærte svende, som reguleres min. hver 2. år. Firmaet er positiv indstillet over for akkordarbejde. Akkordarbejde udføres efter gældende regler i overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. 3. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Den daglige arbejdstid er: Mandag torsdag kl Fredag kl Det forventes, at de anførte tidsrum er den effektive arbejdstid, således at du møder på arbejdsstedet kl På samme måde forventes det, at du ikke forlader et arbejdssted før til arbejdstids ophør. Fravigelser herfra kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Side 6 af 16

7 Overarbejde undgås så vidt muligt. Overtidsbetaling udbetales kun ved beordret eller aftalt overarbejde i henhold til overenskomstens regler. 4. Pauser Der afholdes følgende pauser i løbet af arbejdsdagen: Frokost kl Middag kl Lægebesøg, tandlægebesøg og lign. Der udbetales ikke løn eller sygedagpenge ved lægebesøg, tandlægebesøg og lign., medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. I så tilfælde skal der træffes aftale med Michael forinden. Lægebesøg, tandlægebesøg og lign. skal så vidt muligt lægges uden for normal arbejdstid. 6. Ferie/feriefridage og søgnehelligdage Du har ret til 25 dages ferie og 5 feriefridage om året. Retten til feriefridage kræver dog, at du har været uafbrudt beskæftiget i firmaet i 9 måneder. Firmaet holder ferielukket på følgende dage: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag Grundlovsdag (SH-betaling fra kl ifølge overenskomsten) 2 uger i sommerferien Mellem jul og nytår Der vil hvert år i januar blive udleveret en seddel med nærmere information om ferielukning i det pågældende år. Du skal selv sikre dig, at du har fratrukket disse faste antal feriedage, når du tilrettelægger ferie resten af ferieåret. Af hensyn til arbejdets planlægning bedes du indlevere sommerferieønsker senest 1. maj i det år, som ferien ønskes afholdt. Du har mulighed for at holde en uges ekstra ferie i forbindelse med sommerferielukningen. Du vælger selv om det skal være ugen før eller ugen efter sommerferielukningen. Restferie skal meddeles senest 1 måned før afholdelse af hensyn til arbejdets planlægning. Feriefridage placeres efter aftale mellem dig og Michael af hensyn til arbejdets planlægning. Udbetaling Udbetaling af feriekort finder sted i forbindelse med den almindelige lønudbetaling. Feriekortet skal være kontoret i hænde senest mandag morgen før den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. Side 7 af 16

8 Som ansat i firmaet skal du sørge for, at feriekortet inkl. restferiekort afleveres i firmaet. Hvis du er på barsel eller er sygemeldt skal du sørge for, at feriekortet attesteres af din A-kasse eller kommunen. Som tidligere ansat i firmaet skal du sørge for, at feriekortet attesteres efter gældende regler. Udbetaling af feriefridagskort og søgnehelligdagskort finder sted i forbindelse med den almindelige lønudbetaling. Feriefridagskortet og søgnehelligdagskortet afleveres sammen med ugesedlen senest mandag morgen inden den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. Som ansat i firmaet skal du sørge for, at feriefridagskortet / søgnehelligdagskortet afleveres i firmaet. Hvis du er på barsel eller er sygemeldt skal du sørge for, at feriefridagskortet / søgnehelligdagskortet attesteres af din A-kasse eller kommunen. Som tidligere ansat i firmaet skal du sørge for, at feriefridagskortet / søgnehelligdagskortet attesteres efter gældende regler. 7. Adgang til værkstedet Nøgler og alarmkode vil blive udleveret efter behov. Såfremt du har behov for at komme på værkstedet uden for normal arbejdstid, skal dette aftales forinden med Michael. 8. Arbejdstøj Du vil i forbindelse med ansættelse i firmaet få udleveret: 2 par bukser (alm. bukser eller overalls efter eget valg) 1 par shorts 5 t-shirts 2 sweatshirts 1 fleecejakke 1 vinterjakke Alle beklædningsdele er med firmalogo og skal bæres synligt i arbejdstiden. Tøjet må alene anvendes under arbejde for firmaet. Det forventes, at du selv vedligeholder tøjet og sørger for, at tøjet vaskes jævnligt, så du fremstår soigneret ude hos kunderne. Husk at arbejdstøjet er et visitkort ude hos kunderne. Det forventes derfor, at du repræsenterer firmaet på en ordentlig og sober måde. Der opbevares nye t-shirts på værkstedet. Udlevering af nye t-shirts må kun ske efter aftale med Michael. Der indkøbes nyt arbejdstøj efter behov og altid kun efter forudgående aftale med Michael. Arbejdssko skal du selv sørge for. Det forventes, at disse er hensigtsmæssige til arbejdets udførelse. Sikkerhedssko, sikkerhedshjelme, særlige værnedragter m.v. udleveres i forbindelse med opgaver, som stiller krav om anvendelse heraf. Side 8 af 16

9 9. Værktøj Værktøjskasse med almindeligt håndværktøj udleveres ved ansættelsen. Dette er dit personlige værktøj, som skal afleveres igen, hvis du holder op i firmaet. Slidt værktøj kan du få erstattet med nyt efter aftale med Michael. El-værktøj udleveres efter behov i forhold til den konkrete opgave og skal tilbageleveres umiddelbart efter brug. Husk at aflevere det rengjort og i den stand, som du selv gerne vil modtage det i. 10. Sikkerhedskasse og sikkerhedsudstyr Sikkerhedskasse med div. sikkerhedsmateriel: førstehjælpskasse, sikkerhedsbriller, masker, høreværn m.v. udleveres ved ansættelsen. Sikkerhedskassen er personlig, og skal afleveres igen, hvis du holder op i virksomheden. Sikkerhedskassen skal altid medbringes ud på en arbejdsplads, så du har de nødvendige værnemidler hos dig. Såfremt der kræves særlige værnemidler f.eks. ved større sprøjtearbejde udleveres værnemidler på værkstedet. Ved anvendelse af produkter med højere MAL-kode end 001 skal der udleveres særskilt sikkerhedsdatablad. Ligeledes vil der blive udleveret særskilt brugsanvisning ved anvendelse af særlige maskiner. 11. Firmabil Firmabilerne afhentes og afleveres altid som udgangspunkt på værkstedet. Kun i særlige tilfælde og efter aftale med Michael må bilerne anvendes til kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Dette gælder f.eks. hvis du skal møde direkte hos en kunde. Bilerne må kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel og det er ikke tilladt at medtage passagerer, der ikke har tilknytning til virksomhedens aktiviteter. Du skal underskrive en erklæring om brug af firmabiler, hvor du tilkendegiver, at du er indforstået med ovennævnte. 12. Kørselsgodtgørelse Der ydes kørselsgodtgørelse for kørte kilometer i egen bil udover 12 km fra værkstedet, jfr. gældende regler i overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. 13. Mobiltelefon Firmaet udleverer som udgangspunkt ikke mobiltelefon til medarbejderne. Der ydes derimod et fast skattepligtigt beløb pr. medarbejder pr. år som kompensation for anvendelse af egen mobiltelefon til arbejdsmæssige opkald. Dette beløb udbetales hvert år i december. Side 9 af 16

10 Private samtaler og private sms er bør så vidt muligt lægges i pauserne. 14. Sygemelding og raskmelding Sygdom skal meldes personligt til Michael på mobil nr hurtigst muligt (f.eks. allerede i weekenden/om aftenen, hvis du ved, at du ikke kommer dagen efter). Dog senest mellem kl om morgenen samme dag. Der må ikke sendes en sms eller en som sygemelding. Dette vil blive betragtet som ulovligt fravær. Du bedes raskmelde dig til Michael, så snart du ved, hvornår du kommer tilbage af hensyn til planlægningen af arbejdet. Når du vender tilbage skal du udfylde en fraværserklæring, der udleveres på kontoret. Såfremt din sygdomsperiode strækker sig ud over 2 uger eller skønnes atypisk, kan firmaet kræve en lægeerklæring af dig. Ved længere fravær dvs. ud over 2 uger - forventes det, at du jævnligt orienterer firmaet om, hvordan det går og hvornår du forventer at kunne genoptage dit arbejde. Hvis der skønnes at være behov for det, vil du blive indkaldt til en samtale, hvor der evt. vil blive truffet aftale om din tilbagevenden til arbejdet herunder om du evt. har behov for at starte blidt op eller om der er behov for særlige skånehensyn. Hvis der er tvivl om, hvorvidt du kan genoptage dit arbejde på normale vilkår, kan der blive tale om evt. afskedigelse. 15. Medarbejdersamtale Der afholdes hvert år en individuel medarbejdersamtale, hvor du får mulighed for at tale med Michael og Susanne om din generelle trivsel på arbejdspladsen samt evt. ønsker for efteruddannelse og lign. Samtalen er ikke en lønforhandling. Samtalen afholdes i arbejdstiden. Du er naturligvis altid velkommen til at komme og tale med Michael eller Susanne i det daglige, hvis der er noget, du ønsker at drøfte. 16. Fratræden Ifølge overenskomsten gælder følgende opsigelsesvarsler: A. Fra arbejdsgivers side Medarbejdere med mindre end 1 års anciennitet kan kun opsiges til en normal arbejdsdags ophør. Efter 1 års beskæftigelse 10 arbejdsdage Efter 3 års beskæftigelse 15 arbejdsdage Efter 5 års beskæftigelse 20 arbejdsdage Side 10 af 16

11 Det må tilstræbes, at fratræden sker med ophør torsdag eller fredag. B. Fra medarbejders side Efter 1 års beskæftigelse 5 arbejdsdage Efter 3 års beskæftigelse 7 arbejdsdage Efter 5 års beskæftigelse 14 arbejdsdage Hvis du fratræder dit job i firmaet, skal du aflevere arbejdstøj, værktøj, nøgler samt sikkerhedsudstyr og andet, som du måtte have fået udleveret. Side 11 af 16

12 Samarbejdsforhold 17. Værkstedsklub Der er en værkstedsklub i firmaet. På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget, at klubbens aktiviteter hovedsageligt skal være af selskabelig karakter dog med faglige aktiviteter, hvis der er interesse for det. Derudover er det værkstedsklubbens opgave at indkøbe gaver til kolleger ved forskellige lejligheder såsom runde fødselsdage, bryllup/sølvbryllup, svendegilde, fødsler m.v. for et beløb på ca. 500 kr. Kontingentet udgør følgende: 25 kr. hver 14. dag for malersvende 12,50 kr. hver 14. dag for malerelever Firmaet indbetaler tilsvarende beløb pr. ansat hver 14. dag Klubbens ledes af en bestyrelse bestående af 4 personer: Formand Kasserer Sekretær Elevrepræsentant Derudover vælges der et festudvalg samt en ansvarlig for gaveindkøb. Der er vedtaget et sæt klubvedtægter for medarbejdere ansat i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S. Vedtægterne udleveres af bestyrelsen. 18. Sikkerhedsudvalg Der er et sikkerhedsudvalg i firmaet bestående af sikkerhedsgruppen og en arbejdsmiljøkoordinator/sikkerhedsleder. Sikkerhedsorganisation i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Sikkerhedsudvalg: Arbejdsmiljøkoordinator/Sikkerhedsleder: Susanne Lee Jørgensen Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppe: Arbejdsleder: Michael Jørgensen Medarbejderrepr.: NN NN Side 12 af 16

13 De medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter er valgt for en 2 årig periode ad gangen. Sikkerhedsudvalget afholder møde 4 gange årligt. Sikkerhedsudvalget er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S og har til opgave at: Sikre at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Vurdere arbejdsforhold og arbejdsprocesser samt deltage i planlægning af arbejdsgange, arbejdsmetoder samt indkøb af tekniske hjælpemidler m.v. Udarbejde de fornødne APV. Udarbejde mål og handlingsplaner for de væsentligste arbejdsmiljørisici Side 13 af 16

14 Personalepolitikker 19. Arbejdsmiljøpolitik Formålet med arbejdsmiljøpolitikken i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er at skabe grundlag for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte, for samarbejdspartnere og for virksomheden som helhed. Dette skal ske gennem løbende forbedringer af indsatsen på arbejdsmiljøområdet samt gennem overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning samt relevante retningslinjer på området. Formålet med arbejdsmiljøpolitikken er endvidere at angive konkrete mål for arbejdsmiljøindsatsen i forhold til de arbejdsmiljørisici, der findes i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S. Arbejdsmiljøpolitikken gælder for alle ansatte samt ledelsen i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S. Arbejdsmiljøpolitikken indebærer en forpligtelse for alle til: At sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø igennem mål for løbende forbedringer af arbejdsmiljøet At overholde alle relevante lovbestemte krav og retningslinjer vedrørende arbejdsmiljøet. At være ansvarlig for at overholde sikkerhedsbestemmelserne samt gennem - omtanke og handling og sund fornuft - at bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Ledelsen har endvidere en særlig forpligtelse til: At tilvejebringe de nødvendige ressourcer til gennemførelse af de aktiviteter der igangsættes på arbejdsmiljøområdet. At sikre nødvendig uddannelse og oplæring til alle ansatte. At skabe vilkår til fastholdelse af egne medarbejdere med nedsat arbejdsevne. At sikre, at sammensætningen af firmaets ansatte afspejler mangfoldigheden i befolkningen, således at der skabes plads til forskellighed i forhold til kulturel/etnisk oprindelse, religion, alder, køn, seksuel orientering, handicap og personer med nedsat arbejdsevne. 20. Mangfoldighedspolitik Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S ønsker, at sammensætningen af firmaets ansatte afspejler mangfoldigheden i befolkningen. Firmaet arbejder derfor aktivt for at ansætte en bred sammensætning af medarbejdere uanset køn, seksuel orientering, alder, religion, politisk anskuelse, social eller etnisk oprindelse. Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S ser menneskelig forskellighed som en gevinst, som kan medvirke til at se hverdagen ud fra nye og anderledes vinkler. Side 14 af 16

15 21. Rygepolitik Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er en røgfri arbejdsplads, som lægger vægt på at forebygge de sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og på at sikre, at ingen ufrivilligt generes af passiv rygning. Rygepolitikken træder i kraft d. 15. august Værksted og kontorlokaler: Der må ikke ryges indendørs på firmaets adresse J.P. Larsens Vej 17E hverken i værkstedshallen, på kontorerne, i frokoststuen eller på toilettet. Der må alene ryges udendørs. Der er opstillet et udendørs askebæger ved kældertrappen, som skal anvendes til aske og skodder. Der må ikke smides skodder og lign. på jorden. Firmabiler: Der må ikke ryges i firmaets biler hverken når man kører alene eller når man kører sammen med andre. Rygeforbuddet gælder også, når der holdes pause i bilen. Flyttelejligheder og private boliger: Der må som udgangspunkt ikke ryges indendørs i flyttelejligheder og private boliger. I private boliger må der kun ryges indendørs, hvis beboeren har tilladt rygning. I flyttelejligheder må der ryges indendørs, medmindre der er udstedt forbud fra boligselskabet eller den kommende beboer. Du må dog ikke ryge indendørs, hvis den eller de kolleger, du går med føler sig generet af røgen. Hensynet til kolleger skal altid respekteres. Vi kan ikke forbyde beboeren at ryge i egen bolig, men vi kan venligst henstille til, at der ikke bliver røget i de lokaler, hvor vi er til stede og udfører arbejde. Virksomheder og institutioner: Som hovedregel skal den pågældende virksomhed eller institutions rygepolitik altid overholdes. Der må dog i ingen tilfælde ryges hverken indendørs eller udendørs i børneinstitutioner. Udendørs pladser: Der må ryges på udendørs pladser f.eks. under arbejde med udvendig vedligeholdelse og lign. hvis det er tilladt det pågældende sted. Der skal dog tages hensyn til dine kolleger, såfremt de bliver generet af røgen. I må herefter indbyrdes aftale, hvor og hvornår rygning kan foregå. Manglende overholdelse af rygepolitikken: Såfremt du ikke overholder ovenstående rygepolitik vil det blive påtalt. Ved gentagende overtrædelse kan dette medføre skriftlig advarsel og i yderste konsekvens afskedigelse. Side 15 af 16

16 22. Alkoholpolitik Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er en alkoholfri arbejdsplads. Der må derfor ikke indtages alkohol hverken øl eller spiritus - i arbejdstiden. Politikken har til formål at sikre sikkerheden på arbejdspladsen både for dig selv og for andre. Derudover har politikken til formål at tage hensyn til kunderne, så de kan være sikre på at den eller de malere, som udfører arbejde hos dem ikke er påvirket af alkohol. Alkohol må kun indtages i begrænset omfang i arbejdstiden i forbindelse med en fyraftensøl, rejsegilder, fødselsdage, jubilæer og andre lign. festlige sammenkomster. Hvis du stadig bærer arbejdstøj efter arbejdstids ophør, bedes du huske på, at arbejdstøjet er et visitkort. 23. Seniorpolitik Er du fyldt 60 år, kan der indgåes en senioraftale i henhold til overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. Aftalen vil indeholde konkrete aftaler om arbejdstid og arbejdsopgaver i forhold til de skånehensyn, du har behov for. 24. Graviditetspolitik Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S tilstræber, at gravide medarbejdere skal kunne fastholdes i jobbet, indtil barselsperioden påbegyndes. Vi skal derfor opfordre til, at den gravide medarbejder hurtigst muligt orienterer ledelsen om sin graviditet, således at der kan blive udarbejdet en liste over de produkter, som den gravide må anvende i graviditetsperioden. Listen vil blive udarbejdet i samarbejde med ARBEJDSMILJØHUSET. Derudover vil der i fællesskab blive udarbejdet en APV, der tager højde for den gravides situation. Der vil i APV en blive truffet evt. individuelle aftaler om særlige skånehensyn m.v. Side 16 af 16

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

LPOWER PERSONALE HÅNDBOG. Life begins at the end of your comfort zone. »You don t have to be great to start, but you have to start to be great...

LPOWER PERSONALE HÅNDBOG. Life begins at the end of your comfort zone. »You don t have to be great to start, but you have to start to be great... LPOWER PERSONALE HÅNDBOG Personalehåndbog 2015»You don t have to be great to start, but you have to start to be great...«- Zig Zagler Life begins at the end of your comfort zone You got the power Vision

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om.

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om. Velkommen hos Vikargården! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Vikargården. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Vikargården er en lille familieejet virksomhed,

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Kære medarbejder! Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Her kan du læse om Lind Pleje- og Aktivitetscenters værdier og om praktiske informationer, som du får brug for i din ansættelse.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Velkommen hos Kelly!

Velkommen hos Kelly! Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere