Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret"

Transkript

1 Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16

2 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Er der spørgsmål vedrørende dit ansættelsesforhold, kan du altid henvende dig til Michael eller Susanne. Vi vil bede dig læse denne håndbog igennem, da den indeholder en række praktiske oplysninger, som du vil få brug for i din hverdag. Lidt om firmaet Helge Jørgensen grundlagde som 28 årig i 1974 virksomheden, efter 11 års erfaring som lærling og senere malersvend i et af byens andre malerfirmaer. Michael Jørgensen startede i 1985 i lære hos sin far Helge. Michael arbejdede efter endt læretid hos et par af byens andre malerfirmaer, tog derefter malerfagets videregående uddannelse i Odense. Michael har siden 1995 været med i den daglige ledelse. Den 1. januar 1997 blev Malermester Helge Jørgensen som led i et generationsskifte omdannet til Malerfirma helge & michael jørgensen a/s, med Helge og Michael som indehavere. Michael fungerede som daglig leder og har fra start været hovedaktionær. Så generationsskiftet er for længst sat på skinner. Den 1. januar 2006 overtog Michael resten af firmaet af Helge og er i dag eneaktionær. Helge arbejder stadig som malermester i firmaet. På kontoret sidder endvidere Nete, som varetager den daglige bogføring, lønudbetaling og fakturering - og Susanne, som varetager firmaets arbejdsmiljøarbejde, personalemæssige forhold mv. Malerfirma helge & michael Jørgensen a/s beskæftiger året rundt ca. 22 medarbejdere, med hver vore specialer. Læs mere på vores hjemmeside: Telefon numre: Michael mobil Helge mobil Susanne mobil Værksted/kontor Side 2 af 16

3 Indholdsfortegnelse Firmaets forretnings- og værdigrundlag Firmaets forventninger til dig Løn og ansættelsesvilkår 1. Ansættelse 2. Løn og pension 3. Arbejdstid 4. Pauser 5. Lægebesøg, tandlægebesøg og lign. 6. Ferie / fridage og ferieløn 7. Adgang til værkstedet 8. Arbejdstøj 9. Værktøj 10. Sikkerhedskasse og sikkerhedsudstyr 11. Firmabil 12. Kørselsgodtgørelse 13. Mobiltelefon 14. Sygemelding og raskmelding 15. Medarbejdersamtale 16. Fratræden Samarbejdsforhold 17. Værkstedsklub 18. Sikkerhedsudvalg Personalepolitikker 19. Arbejdsmiljøpolitik 20. Mangfoldighedspolitik 21. Rygepolitik 22. Alkoholpolitik 23. Seniorpolitik 24. Graviditetspolitik Side 3 af 16

4 Firmaets forretnings- og værdigrundlag Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er en farverig virksomhed både i relation til det arbejde, vi leverer og i forhold til medarbejdersammensætningen. Firmaet lægger således stor vægt på mangfoldighed blandt medarbejderne. Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S sætter kunderne og kvaliteten af arbejdet i højsæde. Kunderne skal kende os og værdsætte os for høj grad af kvalitet og faglighed i det arbejdet, vi udfører. Vi skal yde kunderne den bedste service og kvalitet fra start til slut. Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S lægger stor vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø til gavn for vore medarbejdere og vore kunder. Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er i juni 2007 blevet arbejdsmiljøcertificeret efter DS OHSAS 18001/2004. Side 4 af 16

5 Firmaets forventninger til dig Som ansat i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er du med i et team af dygtige medarbejdere med stor erfaring inden for bygningsmalerarbejde. Vores kunder skal kende os for god service og høj kvalitet og dette er du som medarbejder medvirkende til at sikre, da du i din dagligdag er ude hos kunden og dermed fungerer som ambassadør for firmaet. Vi forventer derfor, at du som medarbejder: altid er høflig og venlig i din dialog med kunden altid giver en faglig og professionel vejledning i forhold til de spørgsmål som kunden måtte have ankommer til den aftalte tid ude hos kunden er velorienteret om opgaven og har sørget for at rekvirere de rigtige materialer til rette tid. har sørget for at medbringe det værktøj og andre hjælpemidler, som du skal bruge har sørget for at medbringe din sikkerhedskasse og evt. andet fornødent sikkerhedsudstyr sørger for den fornødne afdækning inden arbejdet påbegyndes sørger for, at der hele tiden holdes orden og er ryddeligt på pladsen under arbejdet sørger for en omhyggelig slutoprydning, inden pladsen forlades Vi forventer desuden, at du som kollega: altid er hjælpsom og udviser gensidigt hensyn har en sund og positiv indstilling til mangfoldighed er ansvarsbevidst over for såvel dit som andres arbejde sørger for at overholde gældende sikkerhedsregler og foranstaltninger for din egen og andres sikkerheds skyld medvirker til at fastholde en god stemning på arbejdspladsen medvirker til at holde en god tone på arbejdspladsen, så ingen føler sig stødt af dit sprogbrug orienterer ledelsen, hvis der er noget, som går dig på eller noget, du ikke er tilfreds med Side 5 af 16

6 Løn- og ansættelsesforhold 1. Ansættelse Ved ansættelsen vil du blive introduceret til følgende: Personalehåndbog, herunder div. personalepolitikker Sikkerhedsinstruktioner Anvendelse af firmabiler Adgang til værkstedet Ved ansættelsen udfærdiges et ansættelsesbevis, som udfyldes og underskrives af dig og Michael. Du skal desuden sørge for at aflevere dit skattekort senest ved aflevering af første ugeseddel. 2. Løn og pension Lønudbetaling foregår hver 14. dag på torsdage i lige uger. I forbindelse med helligdage kan udbetalingstidspunktet blive forskudt. Til brug for lønberegningen afleveres ugeseddel for 2 uger ad gangen. Ugesedlen skal være firmaet i hænde senest mandag morgen kl inden udbetalingsdagen. Ugesedlen skal indeholde fuldt timetal, dvs. 37 timer pr. uge for fuldtidsansatte, således at såvel sygdom, ferie, feriefridage, søgnehelligdage og lign. også skal fremgå af ugesedlen. Evt. overarbejde påføres ugesedlens særlige rubrikker hertil. Blanke ugesedler udleveres på kontoret. Løn og pensionsforhold er reguleret af overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. Der fastsættes ens firmatimeløn for udlærte svende, som reguleres min. hver 2. år. Firmaet er positiv indstillet over for akkordarbejde. Akkordarbejde udføres efter gældende regler i overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. 3. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Den daglige arbejdstid er: Mandag torsdag kl Fredag kl Det forventes, at de anførte tidsrum er den effektive arbejdstid, således at du møder på arbejdsstedet kl På samme måde forventes det, at du ikke forlader et arbejdssted før til arbejdstids ophør. Fravigelser herfra kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Side 6 af 16

7 Overarbejde undgås så vidt muligt. Overtidsbetaling udbetales kun ved beordret eller aftalt overarbejde i henhold til overenskomstens regler. 4. Pauser Der afholdes følgende pauser i løbet af arbejdsdagen: Frokost kl Middag kl Lægebesøg, tandlægebesøg og lign. Der udbetales ikke løn eller sygedagpenge ved lægebesøg, tandlægebesøg og lign., medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. I så tilfælde skal der træffes aftale med Michael forinden. Lægebesøg, tandlægebesøg og lign. skal så vidt muligt lægges uden for normal arbejdstid. 6. Ferie/feriefridage og søgnehelligdage Du har ret til 25 dages ferie og 5 feriefridage om året. Retten til feriefridage kræver dog, at du har været uafbrudt beskæftiget i firmaet i 9 måneder. Firmaet holder ferielukket på følgende dage: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag Grundlovsdag (SH-betaling fra kl ifølge overenskomsten) 2 uger i sommerferien Mellem jul og nytår Der vil hvert år i januar blive udleveret en seddel med nærmere information om ferielukning i det pågældende år. Du skal selv sikre dig, at du har fratrukket disse faste antal feriedage, når du tilrettelægger ferie resten af ferieåret. Af hensyn til arbejdets planlægning bedes du indlevere sommerferieønsker senest 1. maj i det år, som ferien ønskes afholdt. Du har mulighed for at holde en uges ekstra ferie i forbindelse med sommerferielukningen. Du vælger selv om det skal være ugen før eller ugen efter sommerferielukningen. Restferie skal meddeles senest 1 måned før afholdelse af hensyn til arbejdets planlægning. Feriefridage placeres efter aftale mellem dig og Michael af hensyn til arbejdets planlægning. Udbetaling Udbetaling af feriekort finder sted i forbindelse med den almindelige lønudbetaling. Feriekortet skal være kontoret i hænde senest mandag morgen før den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. Side 7 af 16

8 Som ansat i firmaet skal du sørge for, at feriekortet inkl. restferiekort afleveres i firmaet. Hvis du er på barsel eller er sygemeldt skal du sørge for, at feriekortet attesteres af din A-kasse eller kommunen. Som tidligere ansat i firmaet skal du sørge for, at feriekortet attesteres efter gældende regler. Udbetaling af feriefridagskort og søgnehelligdagskort finder sted i forbindelse med den almindelige lønudbetaling. Feriefridagskortet og søgnehelligdagskortet afleveres sammen med ugesedlen senest mandag morgen inden den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. Som ansat i firmaet skal du sørge for, at feriefridagskortet / søgnehelligdagskortet afleveres i firmaet. Hvis du er på barsel eller er sygemeldt skal du sørge for, at feriefridagskortet / søgnehelligdagskortet attesteres af din A-kasse eller kommunen. Som tidligere ansat i firmaet skal du sørge for, at feriefridagskortet / søgnehelligdagskortet attesteres efter gældende regler. 7. Adgang til værkstedet Nøgler og alarmkode vil blive udleveret efter behov. Såfremt du har behov for at komme på værkstedet uden for normal arbejdstid, skal dette aftales forinden med Michael. 8. Arbejdstøj Du vil i forbindelse med ansættelse i firmaet få udleveret: 2 par bukser (alm. bukser eller overalls efter eget valg) 1 par shorts 5 t-shirts 2 sweatshirts 1 fleecejakke 1 vinterjakke Alle beklædningsdele er med firmalogo og skal bæres synligt i arbejdstiden. Tøjet må alene anvendes under arbejde for firmaet. Det forventes, at du selv vedligeholder tøjet og sørger for, at tøjet vaskes jævnligt, så du fremstår soigneret ude hos kunderne. Husk at arbejdstøjet er et visitkort ude hos kunderne. Det forventes derfor, at du repræsenterer firmaet på en ordentlig og sober måde. Der opbevares nye t-shirts på værkstedet. Udlevering af nye t-shirts må kun ske efter aftale med Michael. Der indkøbes nyt arbejdstøj efter behov og altid kun efter forudgående aftale med Michael. Arbejdssko skal du selv sørge for. Det forventes, at disse er hensigtsmæssige til arbejdets udførelse. Sikkerhedssko, sikkerhedshjelme, særlige værnedragter m.v. udleveres i forbindelse med opgaver, som stiller krav om anvendelse heraf. Side 8 af 16

9 9. Værktøj Værktøjskasse med almindeligt håndværktøj udleveres ved ansættelsen. Dette er dit personlige værktøj, som skal afleveres igen, hvis du holder op i firmaet. Slidt værktøj kan du få erstattet med nyt efter aftale med Michael. El-værktøj udleveres efter behov i forhold til den konkrete opgave og skal tilbageleveres umiddelbart efter brug. Husk at aflevere det rengjort og i den stand, som du selv gerne vil modtage det i. 10. Sikkerhedskasse og sikkerhedsudstyr Sikkerhedskasse med div. sikkerhedsmateriel: førstehjælpskasse, sikkerhedsbriller, masker, høreværn m.v. udleveres ved ansættelsen. Sikkerhedskassen er personlig, og skal afleveres igen, hvis du holder op i virksomheden. Sikkerhedskassen skal altid medbringes ud på en arbejdsplads, så du har de nødvendige værnemidler hos dig. Såfremt der kræves særlige værnemidler f.eks. ved større sprøjtearbejde udleveres værnemidler på værkstedet. Ved anvendelse af produkter med højere MAL-kode end 001 skal der udleveres særskilt sikkerhedsdatablad. Ligeledes vil der blive udleveret særskilt brugsanvisning ved anvendelse af særlige maskiner. 11. Firmabil Firmabilerne afhentes og afleveres altid som udgangspunkt på værkstedet. Kun i særlige tilfælde og efter aftale med Michael må bilerne anvendes til kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Dette gælder f.eks. hvis du skal møde direkte hos en kunde. Bilerne må kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel og det er ikke tilladt at medtage passagerer, der ikke har tilknytning til virksomhedens aktiviteter. Du skal underskrive en erklæring om brug af firmabiler, hvor du tilkendegiver, at du er indforstået med ovennævnte. 12. Kørselsgodtgørelse Der ydes kørselsgodtgørelse for kørte kilometer i egen bil udover 12 km fra værkstedet, jfr. gældende regler i overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. 13. Mobiltelefon Firmaet udleverer som udgangspunkt ikke mobiltelefon til medarbejderne. Der ydes derimod et fast skattepligtigt beløb pr. medarbejder pr. år som kompensation for anvendelse af egen mobiltelefon til arbejdsmæssige opkald. Dette beløb udbetales hvert år i december. Side 9 af 16

10 Private samtaler og private sms er bør så vidt muligt lægges i pauserne. 14. Sygemelding og raskmelding Sygdom skal meldes personligt til Michael på mobil nr hurtigst muligt (f.eks. allerede i weekenden/om aftenen, hvis du ved, at du ikke kommer dagen efter). Dog senest mellem kl om morgenen samme dag. Der må ikke sendes en sms eller en som sygemelding. Dette vil blive betragtet som ulovligt fravær. Du bedes raskmelde dig til Michael, så snart du ved, hvornår du kommer tilbage af hensyn til planlægningen af arbejdet. Når du vender tilbage skal du udfylde en fraværserklæring, der udleveres på kontoret. Såfremt din sygdomsperiode strækker sig ud over 2 uger eller skønnes atypisk, kan firmaet kræve en lægeerklæring af dig. Ved længere fravær dvs. ud over 2 uger - forventes det, at du jævnligt orienterer firmaet om, hvordan det går og hvornår du forventer at kunne genoptage dit arbejde. Hvis der skønnes at være behov for det, vil du blive indkaldt til en samtale, hvor der evt. vil blive truffet aftale om din tilbagevenden til arbejdet herunder om du evt. har behov for at starte blidt op eller om der er behov for særlige skånehensyn. Hvis der er tvivl om, hvorvidt du kan genoptage dit arbejde på normale vilkår, kan der blive tale om evt. afskedigelse. 15. Medarbejdersamtale Der afholdes hvert år en individuel medarbejdersamtale, hvor du får mulighed for at tale med Michael og Susanne om din generelle trivsel på arbejdspladsen samt evt. ønsker for efteruddannelse og lign. Samtalen er ikke en lønforhandling. Samtalen afholdes i arbejdstiden. Du er naturligvis altid velkommen til at komme og tale med Michael eller Susanne i det daglige, hvis der er noget, du ønsker at drøfte. 16. Fratræden Ifølge overenskomsten gælder følgende opsigelsesvarsler: A. Fra arbejdsgivers side Medarbejdere med mindre end 1 års anciennitet kan kun opsiges til en normal arbejdsdags ophør. Efter 1 års beskæftigelse 10 arbejdsdage Efter 3 års beskæftigelse 15 arbejdsdage Efter 5 års beskæftigelse 20 arbejdsdage Side 10 af 16

11 Det må tilstræbes, at fratræden sker med ophør torsdag eller fredag. B. Fra medarbejders side Efter 1 års beskæftigelse 5 arbejdsdage Efter 3 års beskæftigelse 7 arbejdsdage Efter 5 års beskæftigelse 14 arbejdsdage Hvis du fratræder dit job i firmaet, skal du aflevere arbejdstøj, værktøj, nøgler samt sikkerhedsudstyr og andet, som du måtte have fået udleveret. Side 11 af 16

12 Samarbejdsforhold 17. Værkstedsklub Der er en værkstedsklub i firmaet. På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget, at klubbens aktiviteter hovedsageligt skal være af selskabelig karakter dog med faglige aktiviteter, hvis der er interesse for det. Derudover er det værkstedsklubbens opgave at indkøbe gaver til kolleger ved forskellige lejligheder såsom runde fødselsdage, bryllup/sølvbryllup, svendegilde, fødsler m.v. for et beløb på ca. 500 kr. Kontingentet udgør følgende: 25 kr. hver 14. dag for malersvende 12,50 kr. hver 14. dag for malerelever Firmaet indbetaler tilsvarende beløb pr. ansat hver 14. dag Klubbens ledes af en bestyrelse bestående af 4 personer: Formand Kasserer Sekretær Elevrepræsentant Derudover vælges der et festudvalg samt en ansvarlig for gaveindkøb. Der er vedtaget et sæt klubvedtægter for medarbejdere ansat i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S. Vedtægterne udleveres af bestyrelsen. 18. Sikkerhedsudvalg Der er et sikkerhedsudvalg i firmaet bestående af sikkerhedsgruppen og en arbejdsmiljøkoordinator/sikkerhedsleder. Sikkerhedsorganisation i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Sikkerhedsudvalg: Arbejdsmiljøkoordinator/Sikkerhedsleder: Susanne Lee Jørgensen Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppe: Arbejdsleder: Michael Jørgensen Medarbejderrepr.: NN NN Side 12 af 16

13 De medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter er valgt for en 2 årig periode ad gangen. Sikkerhedsudvalget afholder møde 4 gange årligt. Sikkerhedsudvalget er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S og har til opgave at: Sikre at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Vurdere arbejdsforhold og arbejdsprocesser samt deltage i planlægning af arbejdsgange, arbejdsmetoder samt indkøb af tekniske hjælpemidler m.v. Udarbejde de fornødne APV. Udarbejde mål og handlingsplaner for de væsentligste arbejdsmiljørisici Side 13 af 16

14 Personalepolitikker 19. Arbejdsmiljøpolitik Formålet med arbejdsmiljøpolitikken i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er at skabe grundlag for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte, for samarbejdspartnere og for virksomheden som helhed. Dette skal ske gennem løbende forbedringer af indsatsen på arbejdsmiljøområdet samt gennem overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning samt relevante retningslinjer på området. Formålet med arbejdsmiljøpolitikken er endvidere at angive konkrete mål for arbejdsmiljøindsatsen i forhold til de arbejdsmiljørisici, der findes i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S. Arbejdsmiljøpolitikken gælder for alle ansatte samt ledelsen i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S. Arbejdsmiljøpolitikken indebærer en forpligtelse for alle til: At sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø igennem mål for løbende forbedringer af arbejdsmiljøet At overholde alle relevante lovbestemte krav og retningslinjer vedrørende arbejdsmiljøet. At være ansvarlig for at overholde sikkerhedsbestemmelserne samt gennem - omtanke og handling og sund fornuft - at bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Ledelsen har endvidere en særlig forpligtelse til: At tilvejebringe de nødvendige ressourcer til gennemførelse af de aktiviteter der igangsættes på arbejdsmiljøområdet. At sikre nødvendig uddannelse og oplæring til alle ansatte. At skabe vilkår til fastholdelse af egne medarbejdere med nedsat arbejdsevne. At sikre, at sammensætningen af firmaets ansatte afspejler mangfoldigheden i befolkningen, således at der skabes plads til forskellighed i forhold til kulturel/etnisk oprindelse, religion, alder, køn, seksuel orientering, handicap og personer med nedsat arbejdsevne. 20. Mangfoldighedspolitik Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S ønsker, at sammensætningen af firmaets ansatte afspejler mangfoldigheden i befolkningen. Firmaet arbejder derfor aktivt for at ansætte en bred sammensætning af medarbejdere uanset køn, seksuel orientering, alder, religion, politisk anskuelse, social eller etnisk oprindelse. Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S ser menneskelig forskellighed som en gevinst, som kan medvirke til at se hverdagen ud fra nye og anderledes vinkler. Side 14 af 16

15 21. Rygepolitik Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er en røgfri arbejdsplads, som lægger vægt på at forebygge de sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og på at sikre, at ingen ufrivilligt generes af passiv rygning. Rygepolitikken træder i kraft d. 15. august Værksted og kontorlokaler: Der må ikke ryges indendørs på firmaets adresse J.P. Larsens Vej 17E hverken i værkstedshallen, på kontorerne, i frokoststuen eller på toilettet. Der må alene ryges udendørs. Der er opstillet et udendørs askebæger ved kældertrappen, som skal anvendes til aske og skodder. Der må ikke smides skodder og lign. på jorden. Firmabiler: Der må ikke ryges i firmaets biler hverken når man kører alene eller når man kører sammen med andre. Rygeforbuddet gælder også, når der holdes pause i bilen. Flyttelejligheder og private boliger: Der må som udgangspunkt ikke ryges indendørs i flyttelejligheder og private boliger. I private boliger må der kun ryges indendørs, hvis beboeren har tilladt rygning. I flyttelejligheder må der ryges indendørs, medmindre der er udstedt forbud fra boligselskabet eller den kommende beboer. Du må dog ikke ryge indendørs, hvis den eller de kolleger, du går med føler sig generet af røgen. Hensynet til kolleger skal altid respekteres. Vi kan ikke forbyde beboeren at ryge i egen bolig, men vi kan venligst henstille til, at der ikke bliver røget i de lokaler, hvor vi er til stede og udfører arbejde. Virksomheder og institutioner: Som hovedregel skal den pågældende virksomhed eller institutions rygepolitik altid overholdes. Der må dog i ingen tilfælde ryges hverken indendørs eller udendørs i børneinstitutioner. Udendørs pladser: Der må ryges på udendørs pladser f.eks. under arbejde med udvendig vedligeholdelse og lign. hvis det er tilladt det pågældende sted. Der skal dog tages hensyn til dine kolleger, såfremt de bliver generet af røgen. I må herefter indbyrdes aftale, hvor og hvornår rygning kan foregå. Manglende overholdelse af rygepolitikken: Såfremt du ikke overholder ovenstående rygepolitik vil det blive påtalt. Ved gentagende overtrædelse kan dette medføre skriftlig advarsel og i yderste konsekvens afskedigelse. Side 15 af 16

16 22. Alkoholpolitik Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S er en alkoholfri arbejdsplads. Der må derfor ikke indtages alkohol hverken øl eller spiritus - i arbejdstiden. Politikken har til formål at sikre sikkerheden på arbejdspladsen både for dig selv og for andre. Derudover har politikken til formål at tage hensyn til kunderne, så de kan være sikre på at den eller de malere, som udfører arbejde hos dem ikke er påvirket af alkohol. Alkohol må kun indtages i begrænset omfang i arbejdstiden i forbindelse med en fyraftensøl, rejsegilder, fødselsdage, jubilæer og andre lign. festlige sammenkomster. Hvis du stadig bærer arbejdstøj efter arbejdstids ophør, bedes du huske på, at arbejdstøjet er et visitkort. 23. Seniorpolitik Er du fyldt 60 år, kan der indgåes en senioraftale i henhold til overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. Aftalen vil indeholde konkrete aftaler om arbejdstid og arbejdsopgaver i forhold til de skånehensyn, du har behov for. 24. Graviditetspolitik Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S tilstræber, at gravide medarbejdere skal kunne fastholdes i jobbet, indtil barselsperioden påbegyndes. Vi skal derfor opfordre til, at den gravide medarbejder hurtigst muligt orienterer ledelsen om sin graviditet, således at der kan blive udarbejdet en liste over de produkter, som den gravide må anvende i graviditetsperioden. Listen vil blive udarbejdet i samarbejde med ARBEJDSMILJØHUSET. Derudover vil der i fællesskab blive udarbejdet en APV, der tager højde for den gravides situation. Der vil i APV en blive truffet evt. individuelle aftaler om særlige skånehensyn m.v. Side 16 af 16

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog SIKA Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S 1 Det bedst mulige ansættelsesforløb SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk PERSONALEHÅNDBOG HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 PERSONALEHÅNDBOG Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere