I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave"

Transkript

1 Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg at støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn 1

2 Dagplejens pædagogiske fundament Arbejdet med samordning mellem virksomhedsplan, kursusplanen, projekter mv. Arbejdet med de pædagogiske læreplaner Arbejdet med PLUS tilbuddets indhold og tilrettelæggelse Hovedopgaven At skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg At støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn Arbejdet med det pædagogiske måltid Arbejdet med Marte Meotænkning. Arbejdet med Barnets bog Arbejdet med Pædagogik og indretning og børnemiljø Arbejdet med inklusion, resurseorienteret og anerkendende pædagogik 2

3 Dagplejens pædagogiske fundament Det pædagogiske måltid Have fokus på sundhedens betydning for barnets udvikling Barnets bog Beskrivelse Foto Dokumentation Viden om osv. Pædagogiske læreplaner Fokus på det enkelte barns udvikling Udvikling af pædagogisk faglighed refleksion af egen praksis Viden om værdien af planlægning Målsætning for det enkelte barn Fokus på det pædagogiske indhold. Hovedopgaven Arbejdet i hjemmet Pædagogik & indretning Viden om teorien bag pædagogik og indretning Læringsmiljø Mulighed for fordybelse Orden Viden om betydningen for børns udvikling. Børnemiljø Tryghed nærvær omsorg glæde og engagement Æstetik ved hjemmets indretning At se perspektiverne i børnehøjde Marte Meo Metode til at fokusere på barnets resurser og nærmeste udviklingszoner Fokus på anerkendelse og egen praksis Inklusion, resurse orienteret og anerkendende pædagogik Fokus på det enkelte barns resurser og baggrund Samarbejdet Forældre Dagplejekonsulenterne Kolleger Tværfagligt Synlig praksis Dokumentation Evaluering servicedeklarationer 3

4 Dagplejens pædagogiske fundament Pædagogisk læreplaner Udvikling af pædagogisk faglighed Refleksion over gruppens praksis struktur Aktivitetsplan. Pædagogik og indretning Læringsmiljø Mulighed for fordybelse. Orden. Hvilken betydningen det har for børns udvikling. Viden om teorien bag pædagogik og indretning. Børnemiljø Tryghed nærvær omsorg glæde og engagement.. Æstetik ved legestuens indretning. At se perspektiverne i børnehøjde. Det pædagogiske måltid Have fokus på sundhedens betydningen for barnets udvikling Hovedopgaven Arbejdet i PLUS tilbuddet Inklusion, resurseorienteret og anerkendende pædagogik. Fokus på det enkelte barns resurser og baggrund Samarbejde med kolleger trivsel. Faglig sparring Udveksling af arbejdet med ugeplaner Legestuen indhold og tilrettelæggelse Planlægning/aktivitetsplan Udvikling af pædagogisk faglighed (aldersopdelt). Evaluering /refleksion over gruppens praksis. Synlig praksis Dokumentation. Evaluering. Hjemmesiden. 4

5 Dagplejens pædagogiske fundament GUIDE TIL DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT Når du er ansat som dagplejer i Næstved kommune, er dine væsentligste opgaver udover hovedopgaven og virksomhedsplanen, at arbejde med elementerne i fundamentet. I det følgende vil der blive beskrevet, hvordan du målrettet i din hverdag kan tænke elementerne ind som en del af et lærings- og udviklingsmiljø for børnene. Det er fra politisk side besluttet, at der skal være synlige pædagogiske tilbud til børnene og disse tilbud skal være beskrevet som læring. Ligeledes er det en prioriteret opgave, at der er fokus på børn i udsatte positioner. Arbejdet med børn, der har brug for en særlig indsats, skal derfor tænkes ind i hverdagen på det enkelte barns udviklingstrin og med en inkluderende tilgang til opgaven. 5

6 Dagplejens pædagogiske fundament GUIDE TIL DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT Hovedopgaven er din helt fundamentale arbejdsopgave. I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave: - at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg. - at støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn De følgende beskrivelser vil være hjælperedskaber til, at opfylde disse krav fra hovedopgaven 6

7 GUIDE TIL DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT Dagplejens pædagogiske fundament De pædagogiske Læreplaner Din opgave er, at du i din egen praksis tager din overordnede pædagogiske læreplan og tænker den ind i din børnegruppe. Hvad har din børnegruppe brug for at lære eller udvikle, hvilken kompetence vil du tage udgangspunkt i. Når du har besluttede dig, skal du vælge et læringsmål for børn og et læringsmål for den voksne. Hvad synes du, børnene skal lære og hvad skal den voksne lære. Her kan du tage udgangspunkt i din pædagogiske læreplan. Målene skrives ned og du beslutter derefter, på hvilken måde børnene skal lære. Her tænkes på hvordan du inddrager din hverdag til gavn for børnenes læring. Det kan være hverdagsting eller aktiviteter, hvor børnene får mulighed for at udvikle færdigheder. Detail/Ugeplaner Når du har besluttet dig for, hvilke temaer du vil arbejde med ud fra den overordnede læreplan, så er det blevet tid til at udforme en handleplan. Det er en metode til at få lagt dine tanker i en struktureret ramme. Metoden er medvirkende til at holde dig selv fast på opgaven, men også en måde at være bedre forberedt til de kommende ugers arbejde. Her tænkes på f.eks. indkøb af materialer eller andet, som skal være til stede, inden den nye periode starter. Men det betyder også, at du kan forberede børn og forældre på, hvilken temaer du har valgt at arbejde med og på hvilken måde. Du beskriver, hvad børnene skal lære, hvordan de skal lære det, og på hvilken måde de skal lære. Det er vigtigt, at tage udgangspunkt i det enkelte barns alder, kompetencer, samt interesser. Det er meget vigtigt at sætte realistiske mål, så du har en mulighed for at se og beskrive, den udvikling som finder sted. 7

8 GUIDE TIL DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT Dagplejens pædagogiske fundament Når du arbejder med temaet, er din vigtigste hverv at bruge dine pædagogiske kompetencer til få alle børnene med, og tænke på hvordan du vækker deres nysgerrighed. Det er en god ide at udarbejde en lille undersøgelse (matrix) om hvad barnet kan inden perioden, så er det nemmere at se en udvikling hos det enkelte barn bagefter. Barnets bog Barnets bog er en metode til at arbejde målrettet med læreplaner i dagplejen. Bogen kan bruges i samspillet med barnet. På den måde kommer arbejdet med barnets bog rundt om barnets indre personlige, den sociale kompetence og den sproglige udvikling. Bogen er også tænkt som et bindeled mellem dagpleje og hjem. Den er samtidig med til at synliggøre den pædagogiske hverdag i dagplejehjemmet. Sidegevinsten er også, at du som dagplejer opnår en skjult reklame for dit arbejde med dagplejebørnene. Bogen giver en synlig dokumentation på børnenes læring. Gennem billederne dokumenteres det enkelte barns udvikling og kompetencer. Det er selvfølgelig en forudsætning at bogen hele tiden er opdateret, det vil sige, at der løbende arbejdes med den, så barnet kan følge med i egen udvikling og de aktiviteter, som sker i dagplejen. Da bogens formål er dialog med barnet om hverdagen, er det vigtigt den løbende tages frem, eller står i en højde så barnet selv kan nå den. Pædagogik og indretning Indretningen skal understøtte børnenes læring. Det betyder, at du indretter dit tilbud ift. hvad børnene har brug for at lære og udvikle i rummet. Hvor har børnene mulighed for fordybelse og koncentration, hvor kan børnene lege osv. Dette betyder, at du løbende bliver nødt til at kigge på indretningen og legetøjet, samt udvikle dit valg af legetøj og materialer i takt med børnegruppens udvikling. 8

9 Guide til Dagplejens pædagogiske fundament Dagplejens pædagogiske fundament Inklusion Inklusion betyder, at du organiserer, planlægger og tilrettelægger din hverdag, så det barn som har brug for en særlig pædagogiske indsats oplever at være en del af børnegruppen. Det er en god ide at tage udgangspunkt i det barn, der har brug for særlig støtte og bygge hverdagen og aktiviteterne op, så du kan se de andre børn også får de nødvendige udfordringer. På denne måde sikre du dig, at du arbejder med inklusion. Der arbejdes både med inklusion hjemme og i PLUS tilbuddet. Anerkendelse Kun i et anerkendende miljø kan børn trives og udvikle sig til glade og nysgerrige børn. Det kan kun lade sig gøre, når du tænker på, hvordan du er sammen med børnene. Det er vigtigt, at du skaber en god stemning og udstråler glæde. Særligt når du modtager børnene om morgenen og afleverer dem igen om aftenen. Se det enkelte barn, benævne og bekræfte barnet, når det tager positive initiativer. Være bevidst om egen person i samspil med børnene, udstråle at du kan lide at være sammen med dem i form af glæde og grin. Du er den, der kan lære børnene, at kunne lide sig selv og være sammen med andre, ved at være bevidst om at skabe en god dag, hvor anerkendelse er i fokus. Børnemiljø Der er overordnede krav til at sikre et miljø, der bygger på nærvær, omsorg, glæde og engagement. Derfor er din opgave at tænke på det æstetiske børnemiljø i hjemmets indretning. Herunder at tænke på, at børn har forskellige læringsstrategier. Børn kan godt lide hygge i form af en blomst på bordet, et stearinlys som er tændt. At varmen er tilpasset. Lige så vigtigt er det at sørge for orden og struktur i legeværelset og huske at have billeder, udstillinger, legetøj m.m. i børnehøjde. Indretningens formål er, at understøtte barnet så det har mulighed for at blive selvhjulpen. 9

10 Guide til Dagplejens pædagogiske fundament Dagplejens pædagogiske fundament PLUS (pædagogik, læring, udvikling og samspil) Formålet er at du bidrager til PLUS tilbudsplanerne, hvad enten I arbejder med læreplaner eller med pædagogik og indretning. Dit fremmøde i PLUS tilbuddet er vigtigt for gennemførelsen af planerne. Børnenes læring i PLUS tilbuddet er bl.a. at være sammen i en større gruppe. Tilsvarende er det, at være sammen med andre dagplejere end deres primære dagplejer. Dette betyder, at PLUS dagen er en dag, hvor gruppen supplerer hinanden til gavn for børnene. Her er der en god mulighed for at dele børnene op i alder og dermed tilrette aktiviteter, som er passende for det enkelte barns kompetencer. Sprog Næstved kommune har valgt at sætte særlig fokus på børns sproglige udvikling, fordi vi ved, at sproget er af afgørende betydning for barnets sociale og personlige udvikling. Samtidig har sproget en afgørende betydning for, at barnet får de rette forudsætninger til en god skolestart og til at klare sig videre frem i livet. Det gør du bedst ved at sætte ord på børnenes initiativer, og de ting der er omkring dem. Samt de ting de er optaget af lige nu. Sæt ord på over og underbegreber. F.eks. overbegrebet Fugle underbegreber solsort spætte-mejse Brug forholdsord som foran bagved, ovenpå nedenunder. Ligesom du skal læse bøger og planlægge aktiviteter, som styrker børnenes sproglige udvikling. Marte meo Marte Meo er en metode om at indgå i positivt samspil med børnene. I dagligdagen benyttes elementerne se, benævne, følge og bekræfte initiativerne og undgå, at stille for mange unødvendige spørgsmål til børn. Du kan også som enkelte person få tilbudt et Marte Meo forløb. Det er en metode, hvor du bliver filmet sammen med dine børn og efterfølgende ser klip, hvor du agerer i et udviklingsstøttende samspil med børnene. Metoden kan skabe udvikling for dig i dit pædagogiske arbejde. 10

11 Dagplejens pædagogiske fundament Guide til Dagplejens pædagogiske fundament Dokumentation Der er endvidere krav i dagplejen til, at dokumentere dit arbejde. Dette kan du gøre på mange niveauer. Du kan dokumentere til børnene ved at hænge foto op i børnehøjde. Eller udarbejde små bøger om børnenes hverdag i dagplejen. Du kan udstille noget af det, I sammen har lavet. Så kan du dokumentere dit arbejdet til forældrene, ved at hænge foto op i voksen højde med tekst skrevet i forældresprog. Eller du kan udarbejde dokumentation som henvender sig til dine kolleger og derfor godt kan bestå af pædagogiske fagudtryk. Ligeledes er barnets bog også en måde at dokumentere barnets læring i dagplejen. Dokumentationen kan også være videooptagelser af børnene som vises til et forældremøde eller ved en kaffedag naturligvis med forældrenes accept. Servicedeklaration Du udarbejder og sørger for at opdatere din servicedeklaration, hvor du skriver om din hverdag med børnene. Hvilke særlige ting du lægger vægt på. Her forventes det, at du tager udgangspunkt i hovedopgaven og fundamentet. Din opgave er, at sørge for at den lægges på gruppens hjemmeside, og samtidig henvise forældre til hjemmesiden ift. servicedeklarationen ved kontaktmødet. Servicedeklarationen er en del af synliggørelsen af dagplejen og det pædagogiske arbejde, der finder sted hos den enkelte dagplejer. Det pædagogiske måltid Det pædagogiske måltid er baseret på, at børnene oplever, at måltidet har et læringsmæssigt formål og det foregår i en æstetisk ramme. Ift. indholdet i måltidet, se dagplejens kostpolitik. 11

12 Dagplejens pædagogiske fundament Guide til Dagplejens pædagogiske fundament Egne notater: 12

13 MUS SKEMA TIL OPSAMLING OG EVALUERING AF ARBEJDET MED DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT Udfyldes af dagplejeren og medbringes til samtalen Navn: Gruppe: Dagplejekonsulent : I samarbejdet med forældrene er Dagplejens hovedopgave : at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg at støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn Medarbejderens arbejde med indsatsområderne Hvordan arbejder du med? Hvad har du lært? Hvad har du brug for af hjælp? Status på arbejdet udfyldes med dagplejekonsulenten De pædagogiske læreplaner Inklusion, resurseorienteret, anerkendende pædagogik 13

14 Medarbejderens arbejde med indsatsområderne Hvordan arbejder du med? Hvad har du lært? Hvad har du brug for af hjælp? Status på arbejdet udfyldes med dagplejekon -sulenten Pædagogik og indretning og børnemiljø Barnets Bog PLUS tilbuddets indhold og tilrettelæggelse 14

15 Medarbejderens arbejde med indsatsområderne Hvordan arbejder du med? Hvad har du lært? Hvad har du brug for af hjælp? Status på arbejdet udfyldes med dagplejekon su-lenten Detail/ ugeplaner Det pædagogiske måltid Kostpolitik 15

16 Medarbejderens arbejde med indsatsområderne Hvordan arbejder du med? Hvad har du lært? Hvad har du brug for af hjælp? Status på arbejdet udfyldes med dagplejekonsulenten Marte Meo-tænkningen Sprog Servicedeklarationen Er den opdateret siden sidst Kan du efterleve dine mål i din servicedeklarationen 16

17 Medarbejderens arbejde med indsatsområderne Hvordan arbejder du med? Hvad har du lært? Hvad har du brug for af hjælp? Status på arbejdet udfyldes med dagplejekon -sulenten Arbejdsmiljøet? Fremlæggelse af fravær Medarbejders trivsel Samarbejde med kolleger og konsulent AMR Sundhedspolitik Bemærkninger til Dagplejens samlede aktiviteter informationsniveauet fra Ledelsen/dagplejeledelsen Orientering fra grupperepræsentanten Opdatering på hjemmesiden M.m. 17

18 Status på arbejdet med ovennævnte. Der kan arbejdes på forskellige niveauer. F.eks. 1. Medarbejderen har ikke tilstrækkelig viden om og arbejder ikke med: Medarbejderen har ingen forståelse for sammenhængene og ser ikke nødvendighed af at arbejde bevidst og målrettet med emnet. 2. Medarbejderen har nogen viden om og arbejder med: Medarbejderen har forstået opgaven, men mangler indsigten i sammenhænget og fokuserer på aktiviteterne som gennemføres ud fra fornemmelser. 3. Medarbejderen har nogen viden om og arbejder med: Medarbejderen har forstået opgaven og anerkender de pædagogiske muligheder i sammenhænget, men udnytter ikke sin viden optimalt så aktiviteter gennemføres med for lidt refleksion 4. Medarbejderen har nogen viden om og arbejder med: Medarbejderen har forstået opgaven og anerkender de pædagogiske muligheder i sammenhænget og udnytter sin viden så aktiviteter gennemføres med refleksion 5. Medarbejderen har viden om og arbejder med: Medarbejderen forstår opgaven og arbejder målrettet med de pædagogiske muligheder i sammenhænget og omsætter sin viden i det daglige arbejde. F.eks. indarbejder pædagogiske læreplaner i modtagelsen afhentningen og i evaluering af det enkelte barn (arbejder med barnets succeskriterier ) 18

19 AFTALESKEMA TIL YDERLIGERE BEMÆRKNINGER VED MEDARBEJDERSAMTALE Skemaet udfyldes i samarbejde mellem dagplejer og dagplejekonsulenten Medarbejderens arbejde med indsatsområderne Bemærkninger De pædagogiske læreplaner Inklusion, resurseorienteret og anerkendende pædagogik 19

20 Medarbejderens arbejde med indsatsområder Bemærkninger Pædagogik og indretning og børnemiljø Barnets Bog PLUS tilbuddets indhold og tilrettelæggelse 20

21 Medarbejderens arbejde med indsatsområder Bemærkninger Detail/ ugeplaner Det pædagogiske måltid Kostpolitik Marte Meo-tænkningen 21

22 Medarbejderens arbejde med indsatsområder Bemærkninger Sprog Servicedeklaration Er den opdateret siden sidst Kan du efterleve dine mål i din servicedeklarationen Arbejdsmiljøet? Fremlæggelse af fravær Medarbejders trivsel Samarbejde med kolleger og konsulent AMR Sundhedspolitik 22

23 Medarbejderens arbejde med indsatsområder Bemærkninger Bemærkninger til Dagplejens samlede aktiviteter informationsniveauet fra Ledelsen/dagplejeledelsen Orientering fra grupperepræsentanten Opdatering på hjemmesiden m.m. Relevante ønsker om uddannelse/kurser ift. til det pædagogiske fundament og virksomhedsplanen. Litteratur dagplejen betaler relevant litteratur og tiden honoreres ikke Aftenkurser dagplejen betaler udgiften og tiden honoreres ikke Kurser inden for AMU`s regi dagplejen betaler hvis det er relevant for organisationen og tidsmæssigt kan passe ind i organisationen. 23

24 Medarbejderens arbejde med indsatsområder Aftaleskema. Dato 20 Dagplejekonsulent Dagpleje 24

25 GRUPPEN OPSAMLING OG EVALUERING AF ARBEJDE MED ELEMENTERNE Evalueringsskema vedr. arbejdet med hovedopgaven Dagplejekonsulenten I samarbejdet med forældrene er Dagplejens hovedopgave : at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg at støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn Gruppens arbejde med indsatsområderne Bemærkninger Status på arbejdet 1-5 De pædagogiske læreplaner Inklusion, resurseorienteret og anerkendende pædagogik 25

26 Gruppens arbejde med indsatsområderne Bemærkninger Status på arbejdet 1-5 Pædagogik og indretning Og børnemiljø Barnets Bog 26

27 Gruppens arbejde med indsatsområderne Bemærkninger Status på arbejdet 1-5 PLUS tilbuddets indhold og tilrettelæggelse Detail/ugeplaner Det pædagogiske måltid Sundhedspolitik 27

28 Medarbejderens arbejde Gruppens med indsatsområder arbejde med indsatsområderne Bemærkninger Bemærkninger Status på arbejdet 1-5 Marte Meo- tænkningen Marte Meo-tænkningen Sprog Sprog Servicedeklaration Er den opdateret siden sidst Kan du efterleve dine mål i din servicedeklarationen Servicedeklarationen 28

29 Gruppens arbejde med indsatsområderne Bemærkninger Status på arbejdet 1-5 Arbejdsmiljøet? Fremlæggelse af fravær Medarbejders trivsel Samarbejde med kolleger og konsulent AMR Sundhedspolitik Bemærkninger til Dagplejens samlede aktiviteter informationsniveauet fra Ledelsen/dagplejeledelsen Orientering fra grupperepræsentanten Opdatering på hjemmesiden M.m. 29

30 Gruppens arbejde med indsatsområderne Bemærkninger Status på arbejdet 1-5 Status på arbejdet med ovennævnte. Der kan arbejdes på forskellige niveauer. F.eks. 1. Medarbejderne har ikke tilstrækkelig viden om og arbejder ikke med: Medarbejderne har ingen forståelse for sammenhængene og ser ikke nødvendighed af at arbejde bevidst og målrettet med emnet. 2. Medarbejderne har nogen viden om og arbejder med: Medarbejderne har forstået opgaven, men mangler indsigten i sammenhænget og fokuserer på aktiviteterne som gennemføres ud fra fornemmelser. 3. Medarbejderne har nogen viden om og arbejder med: Medarbejderne har forstået opgaven og anerkender de pædagogiske muligheder i sammenhænget, men udnytter ikke sin viden optimalt så aktiviteter gennemføres med for lidt refleksion 4. Medarbejderne har nogen viden om og arbejder med: Medarbejderne har forstået opgaven og anerkender de pædagogiske muligheder i sammenhænget og udnytter sin viden så aktiviteter gennemføres med refleksion 5. Medarbejderne har viden om og arbejder med: Medarbejderne forstår opgaven og arbejder målrettet med de pædagogiske muligheder i sammenhænget og omsætter sin viden i det daglige arbejde. F.eks. indarbejder pædagogiske læreplaner i modtagelsen afhentningen og i evaluering af det enkelte barn (arbejder med barnets succeskriterier ) 30

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave! at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Dagplejen virksomhedsplan

Dagplejen virksomhedsplan Dagplejen Farimagsvej 65, 1 sal, 4700 Næstved Dagplejen virksomhedsplan 2015-17 Dagplejen - så godt som hjemme 1 2. Indholdsfortegnelse Hvad indeholder virksomhedsplanen 2 Ad. 3. Forord 2 Ad 4. Faktaoplysninger

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Værdier for arbejdet i. Hjørring Kommunale Dagpleje

Værdier for arbejdet i. Hjørring Kommunale Dagpleje Værdier for arbejdet i Hjørring Kommunale Dagpleje Det er værdifuldt at: Børnene oplever de nære relationer i et hjemligt miljø Børnene oplever omsorg og tryghed i dagplejen Dagplejen har fokus på barnets

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Projekt sociale kompetencer 0-3 år. Udviklingsalder 0-3 år

Projekt sociale kompetencer 0-3 år. Udviklingsalder 0-3 år Projekt sociale kompetencer 0-3 år Udviklingsalder 0-3 år Forebyggende og sundhedsfremmende Marte Meo Naturlig udviklingsstøttende pædagogik: tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, der understøtter hvert

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Lære kroppens navne at kende

Lære kroppens navne at kende Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Fri for Mobberi Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Stjernehulen 6 mdr. 3 år Jannie, Marlene, Mette og Lykke Marts

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Formålet med mødet i aften

Formålet med mødet i aften FORLØBSSKEMA TIL ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I HOLBÆK KOMMUNE Formålet med mødet i aften At de to forskellige formål som læreplanen har står tydeligt frem for alle At vi som fagcenter giver mulighed

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Indsatser i Dagplejen

Indsatser i Dagplejen Indsatser i Dagplejen Dagplejens Fortælling Det tør og gør vi i Dagplejen: I dagplejen har vi sunde og glade børn, der trives og udvikler sig i et lille kendt og trygt miljø. Alle støtter vi op omkring

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere