HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 14. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Niels Grubbe, Thomas Rørdam, Jon Stokholm og Jan Schans Christensen Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Forklaringer For Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Peter Sandwall og forklaring af Henric Baptist. Peter Sandwall har forklaret, at han kan vedstå de tidligere afgivne forklaringer, dog med følgende rettelser og tilføjelser: Når det i Sø- og Handelsrettens dom anføres, at PK Trading modtog provision vedrørende ICA, bør det tilføjes, at ICA var PK Tradings kunde, og at ICA havde afdelinger i flere lande, herunder Norge, Estland, Letland og Litauen.

2 - 2 - Når det endvidere anføres i dommen, at han i 2006 fik kendskab til, at ScanCom handlede med Swethara, er dette en fejl, idet der skulle have stået, at han fik kendskab til, at ScanCom handlede med Plantagen. Den første ordre, som PK Trading modtog fra Plantagen var i juli 2008, og det var også her han fik at vide, at de skulle fakturere til Swethara. Inden da havde han ikke kendskab til Swetharas eksistens. Det var ikke som anført i dommen i sommeren 2006, men i sommeren 2008, at Henric Babtist fortalte ham, at ScanCom havde en stor omsætning med Swethara. Endvidere var det ikke fra 2006, men først fra 2008, at han solgte møbler fra eget sortiment til Henric Babtist. Mødet med Lars Rudkjøbing fandt sted den 28. marts 2008 og ikke den 24. marts. I 2003/2004 blev han bekendt med, at ScanCom solgte møbler til Plantasjen. Han reagerede ikke herpå, da Plantasjen var et norsk selskab. Han fik først kendskab til selskabet Swethara i juli 2008, hvor de modtog en ordre fra Plantagen. Han fik at vide, at de skulle sende fakturaen til det svenske selskab Swethara. Han undersøgte selskabet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor han kunne se, at Swethara beskæftigede sig med import til butikkerne i Sverige. Han kendte Henric Baptist forud for handlen med Swethara. De havde tidligere mødtes på forskellige messer. Han fandt ud af, at Henric var ansat hos Plantasjen i 2005/2006. Henric foreviste et visitkort, hvor der stod Plantasjen, og ikke Swethara. Han kontaktede ikke Henric, da han fandt ud af sammenhængen. Fakturaerne til Möbeloutlet og Sommarmöbler AB skulle være sendt til PK Trading, hvilket er blevet bekræftet af Tina Jensen fra ScanCom. Fakturaerne blev dog sendt til henholdsvis. Möbeloutlet og Sommarmöbler. Han kan nu bekræfte, at han har modtaget betalingerne i fakturaerne, dog kun delvist for så vidt angår fakturaen til Möbeloutlet. Selskabet PK Trading er ikke længere et hvilende selskab, som det var, da han afgav forklaring i Sø- og Handelsretten den 10. juni Selskabet har siden i år drevet virksomhed med køb og salg. Selskabets aktiver omfatter en stor fordring mod ScanCom, men han ved ikke, om der er øvrige aktiver i selskabet. I årene 2009 og 2010 var der ingen omsætning i selskabet.

3 - 3 - Han har siden 2003, 2004 eller 2005 vidst, at ScanCom solgte møbler til Plantasjen til distribution i Sverige. Henvisningen i dommen til Plantagen i Sverige skal rettelig være til Plantasjen i Norge. Når det i dommen hedder, at Han forsøgte ikke at sælge møbler fra ScanCom til Plantagen eller til Swethara er det en fejl, idet der kun skulle stå Plantagen. Det norske selskab Plantasjen overtog det svenske Vexus i 2000/2001. Han har ikke siden overtagelsen solgt varer, produceret af ScanCom, til Vexus eller Plantasjen. Han var dog klar over, at ScanCom solgte varer til Plantasjen, og havde vidst det siden 2003/2004. Plantasjen var fortsat et norsk selskab med forretninger i Sverige. Uanset at Vexus skiftede navn til Plantagen, som nu var ejet af Plantasjen, var han ikke bekendt med, at ScanCom også solgte varer til Plantagen. Da samarbejdet ikke fungerede med ScanCom, tog han kontakt til en advokat i Sverige for at undersøge, om PK Trading var berettiget til provision af ScanComs omsætning med Swethara. Den svenske advokat mente, at PK Trading var berettiget til provision, men rådede ham til at rette henvendelse til en dansk advokat. Han deltog i møder med sin danske advokat i september og i oktober Henric Baptist har forklaret, at han var ansat i koncernen Plantagen Source fra januar 2007 til november Han havde ansvaret for indkøb og for deres sortiment i udendørs møbler. Han var aflønnet af Plantagen i Sverige, og hans nærmeste chef var Henrik Cederqvist. Han husker ikke, hvad der stod på hans visitkort. Forud for ansættelsen hos Plantagen havde han sit eget firma, Vega Home Appliance, og forud for dette var han ansat hos Rusta fra 1998 til I dag har han sit eget firma, hvor han arbejder som konsulent for bl.a. Rusta. Han har ingen relationer til Peter Sandwall længere. Plantagen afgav sin første ordre til PK Trading i juli Han mener ikke, at der blev handlet med PK Trading forud for juli Når han, som indkøber for Plantagen, købte varer hos PK Trading, fortalte han, at der skulle faktureres til Thara Import og til Swethara. Varer til

4 - 4 - levering i Norge skulle faktureres til Thara Import, og varer til levering i Sverige skulle faktureres til Swethara. Han havde en samtale med Peter Sandwall, kort tid før de afgav ordren i juli Samtalen foregik i maj, juni eller juli Her forklarede han sammenhængen mellem Plantagen og Swethara. Han havde ansvaret for handlerne med ScanCom, og det var ham, som forhandlede med ScanCom. Der var ikke en agent indblandet i handlerne. Han har ikke fået at vide, at PK Trading var agent for ScanCom. Han mødte Peter Sandwall på SPOGA messen i Her stod Peter Sandwall i ScanComs stand. Peter Sandwall fortalte, at han var agent for visse kunder i Sverige. Han tror, at Peter Sandwall blev klar over hans relation til ScanCom på denne messe. Han handlede med Lars Rudkjøbing på messen. Han har aldrig fået nogen henvendelser fra Peter Sandwall om, at salg af ScanComs varer skulle ske igennem ham som agent. Peter Sandwall har heller ikke rettet henvendelse med oplysninger om hans relation til ScanCom. Når han i øvrigt handlede med ScanCom, var det med den nordiske salgsdirektør Lars Rudkjøbing, og det foregik primært ved, at han tog til fabrikkerne i Vietnam. Han har dog også været i Korsør en enkelt gang. De varer, som han købte hos ScanCom, skulle sælges i Norge, Sverige og Finland. Højesterets begrundelse og resultat Det følger af Annex VI, 2, jf. artikel 13.3, i handelsagenturaftalen mellem ScanCom International A/S og PK Trading AB, at PK Trading ikke har krav på provision af ScanComs salg til virksomheder i Sverige, der omfattes af udtrykket Other international accounts/buying offices. Efter bevisførelsen for Sø- og Handelsretten, herunder Peter Sandwalls forklaring om hans forståelse af aftalen og Henrik Cederqvists forklaring om Swethara Import AB og Thara Import A/S virksomhed, og da det, der er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til andet resultat, finder Højesteret, at Swethara er omfattet af det nævnte udtryk. PK Trading har derfor ikke krav på provision af salget til Swethara.

5 - 5 - PK Tradings uretmæssige tilegnelse af indbetalingerne fra Möbeloutlet i Göteborg AB og Sommarmöblar AB var en grov og væsentlig misligholdelse, som berettigede ScanCom til at ophæve aftalen. Dette skete imidlertid ikke, og efter forklaringerne om møderne den 4. og 26. oktober 2007 og den efterfølgende mailkorrespondance lægger Højesteret endvidere til grund, at der heller ikke blev indgået en aftale mellem parterne om at bringe samarbejdet til ophør. Der blev imidlertid indgået en aftale om PK Tradings betaling af de tilegnede beløb, men PK Trading opfyldte ikke denne aftale og placerede i de følgende år frem til aftalens ophør i 2010 ikke nogen ordrer hos ScanCom. Højesteret finder herefter, at PK Trading ikke er berettiget til erstatning for mistet provision for årene Højesteret stadfæster herefter Sø- og Handelsrettens dom. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal PK Trading AB betale kr. til ScanCom International A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere