Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen"

Transkript

1 Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden sin personalepolitik? 4 4. It-sikkerhed 6 5. Support 6 6. Skatteforhold 6 7. Forsikring 7 8. Mere information 7 Udgivet af Dansk Erhverv 1. udgave 1. oplag, november 2012 Tryk og prepress: Rosendahls-schultzgrafisk.dk

3 3 1. Indledning Mange medarbejdere i danske virksomheder forventer i stigende grad at kunne anvende deres eget it-udstyr på arbejdspladsen. Årsagerne kan være: Medarbejderne ønsker større fleksibilitet. Medarbejderne vil helst bruge det udstyr, de kender og er trygge ved. Medarbejderne vil anvende nyere teknologi end den, arbejdsgiveren stiller til rådighed. Som arbejdsgiver giver medarbejdernes anvendelse af eget it-udstyr dog visse udfordringer. Denne pjece er udarbejdet for at give et overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på ved medarbejdernes anvendelse af eget it-udstyr. Dansk Erhverv tager ikke stilling til, hvilken personalepolitik din virksomhed skal vælge vi forsøger blot at give et overblik over de forskellige muligheder, og over hvordan virksomheden bør agere alt efter, hvilken personalepolitik den vælger. 2. Hvad er BYOD/Consumerization? BYOD (Bring Your Own Device) eller Consumerization kært barn har mange navne. Udtrykkene dækker alle over en af tidens mest udbredte it-trends, der indebærer, at medarbejderne anvender deres eget it-udstyr på arbejdspladsen. Hvis ikke de it-redskaber, arbejdsgiveren stiller til rådighed, lever op til medarbejdernes forventninger, er medarbejderne i høj grad indstillet på at tage deres eget it-udstyr med på arbejde. Det drejer sig typisk om, at medarbejderne ønsker at arbejde med de nyeste PC er, smartphones og tablets, og synes at det udstyr arbejdsgiveren stiller til rådighed er forældet. BYOD er et fænomen, der allerede er udbredt i mange større danske virksomheder. Der er både fordele og ulemper ved BYOD og hvis din virksomhed ønsker at tillade medarbejderne at bruge deres eget it-udstyr i arbejdsmæssig sammenhæng, bør virksomheden sikre, at der er truffet de nødvendige forholdsregler. Ønsker virksomheden derimod at undgå, at medarbejderne benytter deres eget itudstyr arbejdsmæssigt, er det vigtigt, at medarbejderne orienteres korrekt.

4 4 Det centrale er ikke hvilken af de to politikker, I vælger. Det centrale er snarere, at I har taget stilling. Det er nemlig vigtigt, at din virksomhed har gjort sig overvejelser om emnet, hvis I ønsker at undgå problemer, hvis / når I oplever medarbejdere, der ønsker at anvende deres eget it-udstyr på arbejdspladsen. Fordele ved BYOD Fleksibilitet vedrørende it-udstyr kan hjælpe til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Konsulenter, der også har andre hvervgivere/kunder, kan bruge samme it-udstyr hos alle hvervgivere uden at spilde tid med at lære forskellige styresystemer mv. BYOD kan medføre, at der anvendes nyere, bedre og hurtigere udstyr på arbejdspladsen. It-udstyret kan eksempelvis åbne op for nye muligheder i forhold optimering af virksomhedens arbejdsprocesser. Brugertilfredshed/jobtilfredshed, der kan gøre, at medarbejderne bliver mere motiverede og produktive, fordi de kan arbejde med det udstyr, de foretrækker. Medarbejderne opnår fleksibilitet i forhold til planlægning og udførelse af arbejdet. Medarbejderne passer bedre på udstyret. Ulemper ved BYOD Det kan være svært for it-afdelingen at supportere forskelligt udstyr. It-sikkerheden er mere kompliceret. Der kan være problematikker om softwarelicenser. 3. Hvordan indretter virksomheden sin personalepolitik? Virksomhederne bør overveje, hvordan de vil forholde sig til medarbejdernes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen. Såfremt virksomheden ikke forholder sig aktivt, er der risiko for, at der opstår usikkerhed om, hvad medarbejderne er berettigede til. Vælger virksomheden at forholde sig til de problemer, som medarbejdernes anvendelse af eget it-udstyr kan medføre, kan der grundlæggende vælges to spor: Virksomheden kan tillade eller måske ligefrem tilskynde medarbejderne til at medbringe eget it-udstyr, eller virksomheden kan forbyde/begrænse det. Accept af medarbejdernes eget it-udstyr Dansk Erhverv anbefaler, at virksomheden udarbejder retningslinjer for, i hvilket omfang medarbejderne må medbringe eget it-udstyr, og hvordan det skal anvendes sammen med arbejdsgiverens udstyr, herunder arbejdsgiverens netværk og printere.

5 5 Som beskrevet nedenfor er der en række forhold, som virksomheden skal tage højde for, herunder it-sikkerhed og softwarelicenser. Vælger virksomheden at acceptere medarbejdernes eget it-udstyr, bør reglerne herom udarbejdes i tæt samarbejde mellem virksomhedens it-afdeling, softwarelicensleverandør og HR-afdeling. Forbud/begrænsning I medfør af ledelsesretten kan arbejdsgiveren beslutte, at medarbejderne ikke må anvende eget it-udstyr på arbejdet eller til arbejdsmæssig brug. Dette vil normalt være begrundet i hensyn til virksomhedens it-sikkerhed, hensyn til ensartet brug af udstyr f.eks. i forhold til support, eller i hensyn til at fremstå ensartet over for kunderne. Vælger arbejdsgiveren at indføre et forbud, bør det skrives ind i enten ansættelseskontrakterne eller personalehåndbogen, ligesom det samme sted bør angives, hvad sanktionerne for overtrædelse af forbuddet er. Overtræder medarbejderen virksomhedens regler om brug af it-udstyr, kan det medføre de sædvanlige ansættelsesretlige sanktioner; lige fra påtale eller mundtlig advarsel, over skriftlig advarsel til opsigelse eller i grovere tilfælde bortvisning. Bortvisning vil dog normalt kun være berettiget i grove eller gentagne tilfælde af overtrædelse, eksempelvis hvor medarbejderens adfærd har medført (risiko for) brist i it-sikkerheden. Ingen stillingtagen? Såfremt virksomhederne ikke forholder sig aktivt til problemstillingen, risikerer man, at der opstår usikkerhed om, hvorvidt medarbejderne må anvende eget it-udstyr på arbejdspladsen. Nogle medarbejdere vil måske anvende eget udstyr, mens andre vil afvente ledelsens stillingtagen. Det kan skabe en uensartet praksis, og kan gøre det sværere at sanktionere medarbejderes eventuelle overtrædelser af den eksisterende it-politik. Hvad er næste trin? Hvis virksomheden ønsker at udarbejde regler for medarbejdernes brug af eget it-udstyr, uanset om det er i form af forbud eller accept på visse betingelser, skal de almindelige arbejdsretlige regler følges. Er der tale om, at virksomheden vælger at forbyde en adfærd, som tidligere var (stiltiende) tilladt, vil det kunne udgøre en væsentlig ændring af medarbejdernes ansættelsesvilkår, som derfor skal varsles med det individuelle opsigelsesvarsel.

6 6 I de fleste tilfælde vil virksomheden kunne indføre regler om brug af it-udstyr uden at skulle varsle det med opsigelsesvarslet. Dansk Erhverv anbefaler dog, at medarbejderne gives et rimeligt varsel ledsaget af letforståelig kommunikation om, hvad der ligger i de nye regler, og hvad de betyder for den enkelte. Har virksomheden et samarbejdsudvalg eller et lignende forum, vil indførelse af regler om brug af it-udstyr normalt skulle diskuteres i dette forum. 4. It-sikkerhed Hvis din virksomhed tillader, at de ansatte bruger deres eget it-udstyr på arbejdspladsen, er det vigtigt i samarbejde med virksomhedens it- og softwareleverandører at få helt styr på: Risiko for virus Datasikkerhed Om medarbejderens udstyr har de rette software licenser Kompatibilitet Der er flere gode løsninger på dette, f.eks. desktopvirtualisering, hvor virksomhedens it-afdeling bevarer kontrollen med data. 5. Support Husk at drøfte med dine medarbejdere og din it-afdeling, hvordan udstyret skal supporteres. Det kan være svært for en mindre it-afdeling at have kendskab til mange forskellige it-produkter. Det kan evt. aftales, at medarbejdere, der bruger eget it-udstyr på arbejdspladsen, selv skal kunne supportere udstyret eller der kan betales for ekstern support (af arbejdsgiver eller den ansatte). 6. Skatteforhold Beskatning af fri telefon, computer og internet Medarbejdere beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiver for privat brug. Det skattepligtige beløb udgør kr. om året (2012). Hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes.

7 7 En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse beskattes ikke, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Medbringer medarbejderen selv sit udstyr på arbejdspladsen, vil det ikke have skattemæssige konsekvenser for medarbejderen, forudsat at arbejdsgiver hverken helt eller delvist finansierer udstyret. Lønomlægning Da multimedieskatten blev afskaffet pr. 1. januar 2012, blev der samtidig indført en såkaldt værnsregel mod etablering af de tidligere hjemme-pc-ordninger kombineret med aftaler med medarbejderne om lønomlægning. Værnsreglen gælder fri computer med tilbehør. En medarbejder, der ved en aftale om lønomlægning helt eller delvist har kompenseret arbejdsgiveren for at få stillet udstyret til rådighed, beskattes af 50 pct. af udstyrets nypris i alle de indkomstår, hvor en aftale om lønomlægning løber. Der gælder ikke en sådan værnsregel vedrørende lønaftaler om telefon og datakommunikationsforbindelse. 7. Forsikring Hvis din virksomhed ønsker at tillade medarbejdernes anvendelse af eget it-udstyr, bør der være klare retningslinjer for forsikring. I bør overveje følgende to forhold: Forsikring af udstyret Forsikring vedr. skade på arbejdsgivers netværk mv. 8. Mere information Medlemmer af Dansk Erhverv kan få rådgivning om ansættelsesretlige emner eller personalepolitik i almindelighed på telefon eller på

8 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere