Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop."

Transkript

1 Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011 og forelæggelse af budget for 2012 og Fastsættelse af kontingent m.v. a. Fastsættelse af optagelsesafgiften b. Fastsættelse af kontingent c. Fastsættelse af bøde 4. Forelæggelse af revideret regnskab for fhv. brolægningsentr. Jens Eliassens legat Behandling af indkomne forslag 6. Valg af viceoldermand for en 2-årig periode. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 8. Valg af 2 kritiske revisorer for en 1-årig periode 9. Fastsættelse af mødested for næste års generalforsamling 10. Eventuelt Branchedirektør for Danske Anlægsentreprenører Niels Nielsen, Dansk Byggeri, blev forslået og valgt som dirigent. Niels Nielsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til vedtægterne, hvorefter han gav ordet til oldermand Claus Erik Johnsen. Ad 1. Beretning om laugets virksomhed Oldermandens mundtlige beretning i perioden fra seneste generalforsamling, som blev afholdt den 28. april 2011 i Middelfart: Det har været et travlt og spændende år for Brolæggerlauget. Vi startede den 25. juni med at fejre laugets 125 års jubilæum med stor fest i Håndværkforeningen i Moltkes Palæ med deltagelse af laugsmedlemmer og flere af brolæggerprismodtagerne gennem årene, blandt andre Ballerups Borgmester Ove Dalsgård med frue. Det var en stor fest med underholdning af komiker Andreas Bo, musik og dans og gaver til laugets medlemmer og deres fruer. Side 1 af 8

2 Det var et stort arbejde for vores sekretær Mona og John Hvass, og for Brolæggerlaugets bestyrelse. Festen var delvis sponsoreret af Brolæggerlaugets erhvervsfond. Vores laugssekretær gennem 7 år, John Hvass valgte pga. for mange opgaver og for stort arbejdspres at opsige sin stilling i Dansk Byggeri. Han forlod os og Dansk Byggeri ved udgangen af året. Dansk Byggeri arbejdede hårdt for at finde en afløser for John, og i januar fik vi en afløser, nemlig Mikael Mortensen. Mikael er uddannet bygnings ingeniør og ud over Brolæggerlauget er han konsulent for Gulvsektionen i Dansk Byggeri. Mikael er kommet godt fra start og gør et rigtig godt stykke arbejde og Mona har været god til at sætte Mikael ind i vores sager. Medlemsforhold Der er kommet 4 nye medlemmer: Nanotel DK Aps. Halmtorvet Kbh. Dansk Entreprenørservice Aps Holsted (6670) Byg og Bo Maskinudlejning, Vrå (9760) Nestved og Lillelund I/S, Bjæverskov 5 har meldt sig ud pga. omlægning af interesse områder, lukning af afdeling eller konkurs. I alt er vi 59 medlemmer mod 62 sidste år. Brolæggerprisen 2011 Årets brolæggerpris blev overrakt den 20. oktober 2011 til Keld Olsen, som kommer fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll. Overrækkelsen fandt sted på Rambølls hovedkontor i Århus, hvor vi havde lånt deres flotte auditorium og efterfølgende deres kantine. Keld fik prisen for en bred faglighed og en mangeårig erfaring med belægning og brolægningsopgaver. Eksempelvis frilægning af Århus Å, Bispetorvet, og flere opgaver i Østjylland. Keld er god til at samarbejde med brolæggere, ingeniører og arkitekter, og Keld forlanger altid faglærte brolæggere til sine opgaver. Rambøll Danmark havde brugt deres marketingafdeling til at videregive nyheden til pressen, hvilket hjalp til ekstra omtale i dagens aviser og i radioen. Der var pæn tilslutning af gæster og laugsfirmaer, ca. 50 mennesker var mødt op. Det var i øvrigt den 25. gang brolæggerprisen blev uddelt. Side 2 af 8

3 Dommerkomiteen bestod af æresmedlem Carl Hansen, æresmedlem Finn Rasmussen, Brolæggermester Kaj Bøje, Direktør Lars Lorentsen og Brolæggerlaugets bestyrelse. I må for øvrigt meget gerne komme med nye emner til Brolæggerprisen 2012! Brolæggerfagets lærlingeuddannelse Her i marts måned startede svendeprøverne på den digitale fremtid. Den traditionelle teoriprøve, som i mange år skulle tegnes i hånden med blyant og lineal er slut det gøres nu i Autocad. Den første prøve i marts forløb godt dog med lidt begynder fejl. Da alle elever sad i klassen og skulle taste sig på den base, som prøven ligger på, var datoen forkert og kunne ikke åbnes! Det løste vores faglærer Henning med nogle telefonopringninger og herefter kørte det som det skulle. Det er meningen, at man i 2015 skal have hele teoriopgaven som projektopgave og at alt skal laves digitalt; selve den praktiske prøve laves forsat som den gør i dag. I det forløbne år er der blevet udlærte 22 nye svende, 5 med ros. Der var 4 med ros i Horsens og 1 i København. Når vi ser på igangværende lærerkontrakter forholder det sig sådan, at der er 58 kontrakter mod 64 sidste år, hvilket er en tilbagegang på ca. 36% i forhold til generalforsamlingen I 2012 forventes 17 udlærte, I 2013 forventes 26 udlærte. I 2014 forventes 14 udlærte. I 2015 forventes 11 udlærte. Her tages der forbehold, idet der muligvis indgås uddannelsesaftaler med kortere læretid (grundet mulighed for meritoverførelse fra andre uddannelser). Tilgangen på landsplan for brolægger og struktører har udjævnet sig i forhold til sidste år, da der var et fald på ca. 30 %. Der har været en jævn tilgang af struktører og en lille stigning på brolæggersiden. Det lokale uddannelsesudvalg, hvor Jesper Bjødstrup og Dennis Thun sidder, har godkendt 5 uddannelsessteder og afvist ét sted. Lærlinge tilskudsordning på kr. pr. kontrakt kører hele år Vi opfordrer til at tage nye lærlinge og lauget kan være behjælpelige med kontrakter, tilskud mm. Det er vigtigt at vi sikrer os, at fremtidens arbejdskraft er godt uddannet. Selvom der er lavkonjunktur nu, er det vigtig at vi ser fremad. Inden for en periode på under 9-10 år er mange af de nuværende faglærte brolæggere gået på pension, hvilket betyder, der vi bliver et stort efterslæb på faglærte brolæggere. Derfor skal vi til stadighed kende vores uddannelsesansvar. Side 3 af 8

4 Danmarksmesterskaber i Skills Danmarksmesterskaber i håndværk, eller Skills, som det bliver kaldt, blev afholdt 26. januar i Odense Kongrescenter. Brolæggerfaget var med igen som demonstrations fag. Der var en kæmpe tilslutning fra hele landet og virkelig god fremvisning af vores fag, så de kr. som vi er sponser for, er godt givet ud. Til næste år bliver det et konkurrencefag, hvor der bliver kåret en Danmarksmester i Brolægning. Det sker i januar i Århus. Syn og skønsforretninger Siden sidste generalforsamling har oldermanden haft 4 syn & skønsager 1 stk. fra Byggeriets Ankenævn 3 stk. advokatsager 3 stk. faglige vurderinger Der har ikke været laugsfirmaer involveret i nogen af sagerne. Men der har været en voldgiftdommersag, hvor et laugsfirma stort set blev frikendt, mens rådgivende bygherre blev dømt. Arbejdsgrupper Ved overenskomsten 2012 er priskuranten (det gule hæfte) blevet revideret. Forhandlingerne med 3F er gået i stå. Vi har givet 3F et forslag på priser på lægning af granitfliser, og de er ikke vent tilbage. Der har været en prisstigning på ca. 1,3 %. DS- gruppen, der arbejder med DS 1136 Tillæg og revision, ventes færdig til høring til omkring efteråret. I gruppen sidder Oldermanden. Presse og markedsføring Der er blevet udarbejdet en speciel folder i forbindelsen med vores 125 års jubilæum til brug for bl.a. offentlige myndigheder, kunder osv. Den kan rekvireres så længe lager haves. Brolæggerprisen har været nævnt i Politiken, Berlingske og i forskellige blade indenfor byggeri. I dagbladet Licitationen blev Brolæggerlauget tiltalt for utroskab over for Dansk Byggeri, da vi på et tidspunkt havde henvendt os vedr. et evt. medlemskab af Dansk Håndværk. Det var et ønske fra bestyrelsen at undersøge de muligheder, der kunne være ved at skifte organisation. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke ønske om at flytte organisation, som det også fremgik af artiklen. Side 4 af 8

5 Seminar og Kurser Der har været afholdt maskinkursus i januar, et epoxy kursus i marts (med henblik på fugning med speciale produkter), et kursus med vejen som arbejdsplads. Alle kurser var planlagt af juniorklubben. Kursus for tilsynsførende har ikke været afholdt, men det er meningen at indgå en aftale med Holbæk tekniske skole om at afholde AMU kursus, hvor John Hvass bliver tovholder og vil sørge for tilmelding og kursus sammen med oldermanden. Holbæk tekniske skole har de rigtige lokaler og hjælpemidler til at afholde disse kurser. Medlemskonferencen Vi afholdt Medlemskonference fra den 17. til den 19. november i Slagelse på Vilcon golf hotel, et rigtig hyggeligt sted med lidt Ebeltoft-ånd. Emnerne på konference var laugsanliggender, uddannelse 2012 og 2015, DS1136, holdbare fuger og erfaringer ved Preben Grønlund. Juniorklubben kom med et bud på fremtiden, og vi havde besøg af arbejdstilsynet, og ikke blev der tid til kollegialt samvær. Jeg vil godt afslutte med at sige tak til bestyrelsen og laugskonsulenten for en godt samarbejde. Bemærkninger til beretningen Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var nogle kommentarer til beretningen. Kasper Krogh Thomsen, P.P. Brolægning, ville godt vide, hvad der er kommet ud af forhandlinger mellem Brolæggerlauget og 3F vedr. ny akkordprisliste. Bestyrelsesmedlem Lars Bak Hansen, som har siddet i forhandlingsudvalget, bevarede spørgsmålet. Han fortalte, at der efter omkring 10 møder ikke rigtigt er sket ændringer i forhold til den eksisterende akkordprisliste. Akkordprislisten er reguleret i forhold til de nye priser som er fastsat i overenskomsten, mens laugets forhandlere ikke har kunnet komme igennem med ændringer af zonetillæg og reduktion i priserne, når der stilles maskiner til rådighed. John Hvass har været med i forhandlingerne med 3F og han betonede, at man ikke skal give zonetillæg, hvis arbejdsområdet er afspærret efter arbejdsmiljøreglerne. Ad 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011 og forelæggelse af budget for 2012 og 2013 Konsulent Mikael Mortensen fremlagde regnskab og budget. Han bemærkede, at regnskabet stemmer og alt er vel. På omkostningssiden er udgifter til medlemsvalgte (bestyrelse, generalforsamling, konference) steget kraftigt, hvilket skyldes 125 års-jubilæet, som belastede kontoen med ca kr. ud af en samlet udgift på kr. Side 5 af 8

6 Aktivitetskontoen (annoncering, journalistisk arbejde, ekstern konsulent m.v.) var også ekstraordinær stor i forbindelse med udgivelse af jubilæumsskrift. Resultatopgørelsen for 2011 viser et negativt resultat på kr, som skyldes den ekstraordinære udgift til jubilæet. Ifølge budgettet vil der i 2012 igen være balance mellem udgifter og indtægter. Egenkapitalen er på kr. Der var ingen bemærkninger fra generalforsamlingen til regnskabet. Ad 3. Fastsættelse af kontingent m.v. a. Fastsættelse af optagelsesafgiften Optagelsesafgiften er kr b. Fastsættelse af kontingent Det årlige kontingent er kr c. Fastsættelse af bøde Bødesatsen for manglende fremmøde/fuldmagt ved generalforsamlingen er kr. For alle tre underpunkter gælder, at der er uændrede beløbsstørrelser for optagelsesafgift, kontingent og bøde i Ad 4. Forelæggelse af revideret regnskab for Jens Eliassens legat 2011 Konsulent Mikael Mortensen gennemgik regnskabet for Jens Eliassens legat. Ifølge vedtægterne skal formuen på kr. holdes intakt hvilket giver mulighed for at udlodde omkring 15 legatportioner. Lars Bak Hansen opfordrede forsamlingen til at tilskynde familiemedlemmer, som er værdigt trængende til at søge og dermed kunne få del i legatmidlerne. Ad 5. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. Ad 6. Valg af viceoldermand for en 2-årig periode. På valg var Karsten Gram, som havde meddelt bestyrelsen, at han ikke genopstiller. Bestyrelsen foreslog derfor valg af Svend Erik Lind fra Svend Erik Lind A/S, som blev valgt uden modkandidater. Side 6 af 8

7 Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode Bestyrelsesmedlem Stef Heijkoop var på valg, og modtog genvalg. Bestyrelsesmedlem Niels Otto Nielsen ønskde ikke genvalg, og som ny kandidat foreslog bestyrelsen Theis Sterndorff, som modtog valget. Den nye bestyrelse ser dermed således ud: Oldermand Claus Erik Johnsen, Johnsen Brolægning Viceoldermand Svend Erik Lind, Svend Erik Lind A/S Theis Sterndorff, Køge Brolæggerfirma Stef Heijkoop, Dan Jord A/S Lars Bak Hansen, Hansen & Rasmussens Eftf. Peter Krogh Thomsen, P.P. Brolægning A/S. Ad 8. Valg af 2 kritiske revisorer for en 1-årig periode På valg var Alex Christensen og Theis Sterndorff. Theis genopstillede ikke, hvorfor bestyrelsen foreslog genvalg af Alex Christensen og valg af Nicolai Palm Hougaard Svendsen fra Scheller, Hougaard & Petersen A/S. Alex blev genvalgt og Nicolai blev valgt til ny kritisk revisor. Ad 9. Fastsættelse af mødested for næste års generalforsamling Bestyrelsen foreslog lørdag den 25. maj Oldermanden spurgte generalforsamlingen, om der var nogen forslag til sted for næste års generalforsamling. Sverige og Kollekolle Konferencehotel ved Furesø blev foreslået. Ad 10. Eventuelt Niels Nielsen, generalforsamlingens dirigent og branchedirektør for Danske Anlægsentreprenører, blev på opfordring bedt om at redegøre for visionerne bag branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører og de muligheder, det giver Brolæggerlauget at være tilsluttet Danske Anlægsentreprenører. Niels informerede kort om tankerne bag branchefællesskabet. Det fremgik heraf, at nogle af de væsentlige argumenter for etableringen af Danske Anlægsentreprenører var, at anlægsbranchen efter dannelsen af Dansk Byggeri ønskede en større intern synlighed og gennemslagskraft i Dansk Byggeri i forhold til byggeområdet. Det var også et ønske om at opnå en større synlighed og gennemslagskraft eksternt over for politikere, embedsapparatet og pressen, som branchen med medlemsvirksomheder og en lønsum på 5 mia. kr. fortjente. Noget af gennemslagskraften skulle sikres ved at skabe et mere klart billede af anlægsbranchen og ved at gøre Danske Anlægsentreprenører til branchens fælles talerør. Side 7 af 8

8 Niels understregede endvidere, at etableringen af Danske Anlægsentreprenører allerede havde givet så meget indflydelse, at branchen nu taler med de øverste ledelseslag i fx Vejdirektoratet og Banedanmark, og får på den måde mulighed for at forbedre vilkårene for brolæggere og andre anlægsvirksomheder. Det er lykkedes ganske godt for Danske Anlægsentreprenører at få den ønskede synlighed og gennemslagskraft såvel eksternt som internt i Dansk Byggeri. Det næste fokusområde vil være at skabe en tættere kontakt til de enkelte medlemsvirksomheder, og det overvejer bestyrelsen i øjeblikket, hvordan det skal lykkes. Mulighederne kan fx være at alle medlemsvirksomheder inviteres til Danske Anlægsentreprenørers generalforsamling, at sektionerne i Danske Anlægsentreprenører holder fællesarrangementer eller lignende. Jesper Bjødstrup fik ordet og takkede bestyrelsen og John Hvass for opbakning til Juniorklubben. Han nævnte, at Juniorklubben på en konference i 2011 med 12 fremmødte havde valgt Theis Sterndorff og ham selv til talsmænd. Juniorklubben har indgået en aftale med Ramirent om rabatter i forbindelse med udlejning. Jesper Bjødstrup nævnede desuden, at Juniorklubben har arrangeret to kurser for laugsmedlemmer og deres ansatte: Maskinkursus og Vejen som arbejdsplads. Han opfordrede medlemmerne til at komme med evt. ønsker til kurser. Jesper er medlem af uddannelsesudvalget i København og i den anledning gjorde han generalforsamlingen opmærksom på, at det kan være en god idé at ansætte lærlinge på korttidskontrakter, så man ikke hænger på en elev, der ikke er motiveret. Ved genforhandling af korttidskontrakterne kan eleven fortsætte hos samme arbejdsgiver. John Hvass supplerede med at fortælle, at det er en god løsning, men at der er en række regler, som skal opfyldes. Han opfordrede til, at man tager kontakt til skolerne før man indgår en korttidskontrakt. Oldermanden fik afslutningsvist ordet og takkede afgående viceoldermand Karsten Gram og afgående bestyrelsesmedlem Niels Otto Nielsen for godt arbejde gennem flere år. Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Niels Nielsen Dirigent Side 8 af 8

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1071 1. kvartal 2008 110. ÅRGANG 2 Nye møbelpolstrere og autosadelmagere Fredag den 14. december 2007

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere