geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk Mødestedet for geografisk information"

Transkript

1 August geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne! Se side 4-5 Men tror du på alt det der siges om FOT? Vagn Hyldgaard har gjort sig visse overvejelser og mener der måske er andre muligheder Se side 6 Er der kommet LER i maskineriet? Lars Nielsen stiller spørgsmålstegn ved det centrale ledningsregistreringssystem, som der nu er lovgivet om Se side 7 Standardiseret kommunikationsmodel for geodata? Søren Riff overvejer om GML kan erstatte DSFL, men samtidig stiller han en række spørgsmål, som DU kan være med til at besvare Se side 9 INSPIRE direktivet på ret spor! Se begrundelserne for direktivforslaget og følg henvisningerne til hele direktivforslaget - hvis du vil vide mere? Se side 10 Program for Kortdage lige til at tage ud - og med! Se siderne Møder/seminarer: - 3D By- og landskabsmodellering GEUS, København se side Offentlige data - Anvendelse i GIS For 5 te gang - men denne gang i Frederikshavn se side Kongresser og mødekalender, se side 30 og 31 Det forbrugende menneske. Det demokratiske menneske. Det professionelle menneske. Det mobile menneske. Det søgende menneske. Det syge menneske. Det kriminelle menneske. Det lærende menneske. Det rejsende menneske. Det rekreative menneske. Det forbrugende menneske. Det demokratiske menneske. Det professionelle menneske. Det mobile menneske. Det søgende menneske. Det syge menneske. Det kriminelle menneske. Det lærende menneske. Det rejsende menneske. Det rekreative menneske. Det forbrugende menneske. Det demokratiske menneske. Det professionelle menneske Geoforum Danmark byder velkommen til årets danske konference for kort- og geodata. Kortdage 2004 fokuserer på de menneskelige aspekter af GIS, hvordan vi bevidst eller ubevidst bruger GIS, analyserer Verden, indhenter informationer, kontakter vores målgrupper og hvordan GIS påvirker vores opfattelse af os selv og Verden omkring os oktober 2004 Radisson SAS/H.C.Andersen Hotel, Odense Kom og deltag. Mød kendte og nye kollegaer i et engageret og fagligt netværk. Få rig mulighed for at hente ny inspiration og udveksle erfaringer. Bliv opdateret med de nyeste udviklingstiltag og tendenser indenfor området. Kortdage GIS for mennesket For alle som beskæftiger sig med Geografisk Information. Meld dig til Kortdage 2004 hos Geoforum Danmark: kortdage.dk eller Geoforum.dk

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, FSL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 & INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, geoforum.dk august 2004 Indholdsfortegnelse: Kommende numre Deadline Nr september 2004 Nr oktober 2004 Nr november 2004 Nr november Leder: Kortdage 2004, Mennesket i Fokus... 3 Rundbordskonference om FOT... 4 Der siges så meget om FOT - men...?, Vagn Hyldgaard... 6 LER-udbuddet: Er anvendeligheden sikret? Lars Nielsen... 7 Standardiseret kommunikationsmodel for geografiske data? SRA... 9 Uddrag af begrundelsen for INSPIRE direktivet Blandede oplysninger Program for Kortdage lige til at tage ud Temaarrangement: OIS, (Øst) Annoncer , 27 Geoforum Seminar, 3D By- og landskabsmodellering Geoforum Kursus, Offentlige data - anvendelse i GIS Kongresser og møder Geoforum mødekalender Aktuelle arrangementer i Øst og Vest... 32

3 geoforum.dk august 2004 Leder: Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Så kalder Geoforum igen til Kortdage! Vi ser jo gerne, at vi endnu en gang får alle mand af hus også selv om vi nu i nogle år har haft god succes med at gennemføre kortdagene hvert år i stedet for som tidligere hvert andet. Deltagelsen i Kortdagene er i helt overvejende grad personer, som i det daglige arbejder med GI og GIS på et professionelt og teknisk plan. Men vi teknikere har godt af en gang i mellem at gøre os klart, at i den sidste ende handler det vi beskæftiger os med altid om mennesker. Vores systemer og løsninger bruges af mennesker, planlægger for mennesker, hjælper mennesker i nød og i deres arbejde og i fritiden. De hjælper når vi søger information i den store skatkiste, som findes på Internettet, men som ofte er vanskeligt tilgængelig. Vi arbejder med systemer og løsninger til optimering af transport og til hele forsyningssektoren, som dybest set er til gavn og glæde for mennesker eller som nogle foretrækker at betragte dem - forbrugere. Vi er måske ofte tilbøjelige til at kaste os over computerne og arbejde med at finde»den rigtige løsning«. Og den rigtige løsning for os kan nogle gange være svær at definere ud fra et brugs- eller et nyttesynspunkt. Løsningen kan være særlig elegant ud fra en systemteknisk synsvinkel eller den kan være super avanceret set med de kreative briller. De»elegante«løsninger er måske ikke altid også de mest brugervenlige når det kommer til stykket. Det er ikke altid sikkert, at»maren i kæret«eller Fru Madsen, som en af årets foredragsholdere har omdøbt hende til, også er helt tryg ved de interaktive spatio-temporale on-line GIS-applikationer når hun skal foretage sine indkøb henne i brugsen. Det kunne være at det var vores nørdede jargon, som dybest set var årsagen til at hun foretrækker at tøfle ned til Brugsen på de flade futter i stedet for at bestille varerne over Internettet fra mobilen. Vi er nødt til i alt vores arbejde som professionelle mennesker at tænke på, at der i den sidste ende er tale om mennesker - ikke fagfolk - som udsættes for resultaterne af vores kringlede hjernespin. Det er en side af den samme sag at vi nogen gange føler i geodatabranchen at det er så svært at få alle andre mennesker til at forstå hvor vigtigt det er, det vi beskæftiger os med. Hvorfor synes alle ikke som vi, at kort og geodata er det vigtigste på denne jord og hvorfor er det hele tiden så svært at råbe politikerne op så de bliver interesserede i vores område og foretager de helt naturlige investeringer, som skal bringe fremskridt for vores branche. Det handler selvfølgelig også om at vi skal være bedre til at markedsføre vores område, vores ideer og frem for alt vores løsninger. Det er løsningerne for menneskers problemer der skal til for at gøre det tørre faglige stof nærværende og relevant også i en politisk sammenhæng. Derfor vil vi også gerne se på årets Kortdage som en del af markedsføringsstrategien. Ved at fokusere på mennesker, deres behov og deres muligheder for at bruge uden nødvendigvis at forstå hvad der sker i moderne IT-systemer, er der må- ske en chance for at det vil falde mere og mere naturligt at anvende teknologien i hverdagslivet i det omfang som vi i vores selvforståelse mener er oplagt. Programmet i år rummer også en særlig form for markedsføring, nemlig et forsøg på at interessere de nye generationer for fagets fortræffeligheder. Det er planen at indbyde geografilærere med samt deres klasser fra de fynske gymnasier til et program, som tilrettelægges specielt for dem. Samtidig gives de lejlighed til at orientere sig på udstillingen, som jo også i år har et stort og kvalificeret omfang. Programmet for gymnasieeleverne rummer samtidig oplysninger om de højere læreanstalters undervisning på GI-området. Det er arrangørernes forhåbning, at dette kan være med til at styrke fagområdet også i det grundlæggende uddannelsessystem, idet der i de kommende år vil være en stærk konkurrence om at tiltrække studerende til de forskellige uddannelsesretninger. Men vi er også selv mennesker. Derfor er Kortdage 2004 også vores fornemste mødeplads for både den faglige og den sociale del af vores menneskeliv. Derfor er det en stor glæde at byde velkommen i Odense den oktober til Peter Normann Hansen 3

4 Rundbordskonference om FOT Den 1. Juni hos Fyns Amt i Odense geoforum.dk august 2004 Geoforum tog den 1. juni spørgsmålet om FOT op i en Rundbordskonference, som blev gennemført med hjælp fra Fyns Amt i deres lokaler på Ørbæksvej i Odense - et passende midtpunkt for en debat om et spørgsmål, der omfatter hele landet. Der skal ikke her gives et egentligt referat af debatten, men interesserede vil kunne se præsentationerne på Geoforums hjemmeside Ved afslutningen af debatten forsøgte Peter Normann og undertegnede at uddrage nogle konklusioner af debatten. Det resulterede i enighed om følgende punkter. VWL resumé: - Behov for et godt grundlag for digital forvaltning - Udnytte strukturreformen - vi har travlt - En fælles standard (FOT og/eller basisdata relation til TK) - Mulighed for forskellige organisatoriske modeller ved implementering Det må godt blive dyrere end det er i dag fordi benefit retfærdiggør større omkostninger men der er selvfølgelig grænser - Vi taler ikke længere om kortværker men om samlinger af objekter eller om GIS-data (der er behov for en definition) - Dialekter må afskaffes men dialog ønskes - Større aktualitet af visse objekter er ønskværdig - Fokus på administrativ vedligehold PNH resumé: - Vi er enige om en fælles standard - Den skal være så simpel som mulig - 3 forskellige typer dataejere som bidrager til FOT databasen - En successiv implementering af FOT tanken.»rom blev ikke bygget på én dag«- Dataejerne er rede til at påtage sig ansvaret - Behov for dialog mellem dataejere og Servicefællesskabet - Flere er usikre på økonomien - Markedsføring af tanken på det politiske niveau er nødvendig - Hvis vi skal opnå succes skal FOT databasen op at stå så hurtigt som muligt specielt på bygningsområdet - Har Geoforum en rolle som katalysator udvalgsarbejde? - Det gør ikke noget, at vi er lidt ambitiøse Marstrand: - Foreslår at fokusere på problemområderne: - Økonomi og implementering Men der var også en række uafklarede spørgsmål: - Omkostningernes størrelse og fordelingen - Engangs- eller faseopdelt implementering - Kvaliteten af det eksisterende grundlag (dialekter) - Organiseringen - Markedsføringen - Rettigheder - Pligter - Kan FOT objekter isoleret udgøre et sammenhængende kortværk? Strategerne bag FOT projektet, Philip Hartmann, Brøndby kommune, og Olaf Andersson, Kort & Matrikelstyrelsen, planlægger slagets gang. 4

5 Rundbordskonference om FOT Den 1. Juni hos Fyns Amt i Odense geoforum.dk august 2004 Paneldeltagerne leverede hver deres oplæg til debatten Peter Normann Hansen, BlomInfo, Geoforum Danmark, ordstyrer Jesper Jarmbæk, Kort & Matrikelstyrelsen Laurids Rolighed Larsen, Scankort A/S, Geoforums repræsentant i FOT arbejdsgruppen Philip Hartmann, Brøndby kommune, Formand for Arbejdsgruppen til endelig fastlæggelse af FOT for etablering Jens Hallund, Geodata Danmark Flemming Christensen, Silkeborg kommune Vagn Hyldgaard, Naturgas Midt-Nord, FULS Jørgen Marstrand, Herning kommune, KtC Der diskuteres og argumenteres livligt for fordele og ulemper ved FOT i alle pauser i rundbordskonferencen. Det er næppe sidste gang, at Geoforum benytter denne form for at skabe debat i medlemskredsen. I majnummeret af geoforum.dk annoncerede vi den Åbne høring om FOT, som Servicefællesskabet for Geodata har gennemført før sommerferien. Ifølge oplysninger fra Servicefællesskabets sekretariat er høringssvarene nu behandlet og der er udarbejdet en indstilling til styregruppen, som vil blive behandlet på det næste møde den 18. august. Så snart resultatet af mødet foreligger vil der kunne hentes information herom på Servicefællesskabets hjemmeside Geoforum vil også fortsat følge denne sag med henblik på at skabe dialog og medvirke til at afskaffe dialekterne, så det ender med at parterne taler samme sprog. 5

6 geoforum.dk august 2004 Der siges meget om FOT - men det er ikke sikkert, at man skal tro alt, man hører Af landinspektør Vagn Hyldgård, Naturgas Midt-Nord. Medlem af Grundkortudvalget. Hvis man skal tro alt, hvad der siges om Fælles Objekter (FOT), er vi snart i den syvende himmel. Her i løbet af sommeren har det f.eks. været nævnt i en artikel i et dagblad, at ambulancerne ikke vil køre forkert når vi får FOT. Journalisten har givet misforstået tingene for FOT-projektet har jo ikke noget med tildeling af vejnavne at gøre. Der vil jo stadig efter et FOT-projekt være noget, der hedder Nørregade eller Vestergade i flere byer. Hvordan er det så med FOT? De officielle udmeldinger om FOT De mere officielle udmeldinger fra KMS og Kommunalteknisk Chefforening er, at FOT-projektet er et godt projekt. Det fortælles, at der er penge at spare ved, at man ikke længere skal vedligeholde udvalgte elementer som f.eks. bygninger og veje i både de tekniske kortværker og i TOP10DK. Det lyder godt. Det er vi jo alle enige om. Omkostningerne ved at lave projektet er mio. ifølge Grundkortudvalgets rapport. Det er måske ikke helt så godt; men hvis det hele nu kan tjene sig hjem i løbet at 10 år, er det måske ikke så galt. Eller hvad? Er FOT det bedste projekt? Der er kritiske røster. Kan vi få mere gevinst ved at bruge de mange penge på en anden måde? Usikkerheden er stor. Faktisk er sandheden den, at man overhovedet ikke har undersøgt det! Historien er den, at Grundkortudvalget for ca. 6 år siden fandt på, at man ville undersøge, om man kunne integrere de tekniske kortværker og TOP10DK. Grundkortudvalget har defineret et muligt projekt og undersøgt økonomien for det definerede projekt. Svaret var at det kunne lade sig gøre og at det var sandsynligt, at projektet ville kunne tjene sig hjem over 10 år. Det er der skrevet tykke rapporter om. Her har man så stoppet undersøgelserne og startet en kampagne for at sætte det ambitiøse projekt i gang. Måske skulle man kigge på et forenklet projekt? En lang række kommuner og ledningsejere har følt sig utrygge ved det forkromede FOT-projekt. Det er næppe kortbrugere, som vil betale de mange penge. Alle ønsker i stedet at betale mindre. Der er gået 6 år siden man definerede FOT-projektet og startede FOT-undersøgelsen. Tiden har ikke stået stille. Ideerne om fælles basisdata har taget fart de seneste år. Tanken om integrerede kortværker er afløst af fokus på basisdata og distribution via wms-services m.v. Man henter de data man skal bruge fra 2, 3 eller 5 datakilder og sammensætter selv»kortet«i sin browser. Det avancerede FOT-projekt kan være forældet allerede inden det kommer i gang. De tekniske kortejere, som repræsenterer 85 % af landets areal, har faktisk foreslået et forenklet projekt, hvor kodeordet er forbedret udnyttelse af de mange gode data, som vi allerede har. Vi har velajourførte detaljerede kortdata, som vil kunne generaliseres og anvendes til ajourføring af TOP10DK. Det vil der ifølge FOT-rapporterne kunne spares betydelige millionbeløb ved pr. år. Besparelsen ved objekttyperne»bygninger«og»vejmidter«udgør mere end 80 % af den besparelse, man har regnet sig frem til, at man vil kunne opnå ved alle de foreslåede FOT-elementer. Det er derfor nærliggende at koncentrere sig om netop de to objekttyper, hvor der virkelig er en gevinst. Samtidig er det så heldigt, at netop de to objekttyper allerede foreligger i en rigtig god kvalitet og derfor kan»ophøjes«til fælles basisdata med få omkostninger til samling og kvalitetssikring. Altså stor nytteværdi ved at udnytte det, der allerede findes, og en besparelse på mio. i forhold til den avancerede FOT-model. Hvad er realistisk at gennemføre? Ud over de økonomiske problemer med den avancerede model, kan der være betænkeligheder ved den større grad af centralisering af produktion og større centrale offentlige styring af, hvad der er godt for brugerne. Er det KMS som ved, hvad brugerne vil have, eller er det brugerne, som skal have mulighed for at få de data, som er optimale for den anvendelse, de gør af data. Er det sikkert, at vi alle ønsker det samme? Er det hensigtsmæssigt, at man altid skal ajourføre to»integrerede«kortværker? Der er ikke tvivl om at logistikproblemerne ved ajourføring bliver større end i dag, og at man må give afkald på fleksibilitet i frekvenser og muligheden for lokale forbedringer i forhold til»standarden«, hvis ikke den avancerede FOT-model skal drukne i bureaukrati. Opbakningen til den avancerede model er da også behersket. Således har ledningsejerne i FULS opfordret Servicefællesskabet/KMS til en dialog om en forenklet model. Tilsvarende har størstedelen af de tekniske kortejere i Danmark bedt Servicefællesskabet om et møde for at drøfte forenklinger og komme med forslag til en model, som kan gennemføres til langt lavere omkostninger. 6

7 LER-udbuddet: Er anvendeligheden sikret? geoforum.dk august 2004 Kommentar af Lars Nielsen, gispro (www.gispro.dk), Samtidig vil modellen kunne gennemføres i løbet af få måneder, mens den avancerede model tidligst vil kunne være gennemført om 5-6 år. Vi kan få glæde af besparelserne ved genbrug af data allerede nu. Der mangler en dialog. Dialogen bør starte nu, så man ikke risikerer at gennemføre et avanceret og dyrt projekt i Hovedstadsområdet og Herning + omegn, hvorefter projektet løber ud i sandet. Det vil være bedst for gennemførelsen af digital forvaltning i Danmark, hvis vi starter på en enkel måde, der har bred opbakning og hvor tingene kan gennemføres inden det bliver ramt af»forældelse«. Det er bedre at få skabt et landsdækkende projekt på et lidt forenklet grundlag end at tingene senere går i stå på halvvejen. Forhåbentlig er der stadig mulighed for at finde løsninger, som er brugbare for alle parter. En løsning vil kræve at parterne taler sammen. Både FULS og gruppen af kortejere i TK-samarbejdet har opfordret Servicefællesskabet til at deltage i en dialog. Der er endnu ikke kommet noget positivt svar, men det kan måske nås endnu. Vagn Hyldgaard I august 2001 skrev jeg et debatindlæg i GeoForums blad, hvor jeg stærkt kritiserede det skærende misforhold mellem ambitionerne med FLIS og dets reelle anvendelighed til det det skulle bruges til, nemlig at være et værktøj for entrepenører og andre der skal grave til at hjælpe med at forebygge graveskader på nedgravet infrastruktur. Min kritik blev dengang affærdiget af folk bag FLIS med at problemet alene var at det var frivilligt for ledningeejerne at registrere deres ledninger. Men hovedanken i mit debatindlæg var at de registrerede»beliggenhedspolygoner«(interesseområder), der jo skulle repræsentere infrastrukturen, på ingen måde var repræsentative for infrastrukturens reelle beliggenhed, snarere tværtimod. Typisk havde de respektive ledningsejere blot angivet et generelt dækningsområde, hvilket typisk var hele eller halve kommuner, eller måske endda hele amter! Og jeg kunne klart bevise min påstand ved blot at foretage to simple søgninger i FLIS, én i et større centralt byområde og én i en villahave på få m 2 (»svømmepøl«), og sammenligne den resulterende liste af»relevante«ledningsejere. Nu har jeg læst udbudsmaterialet for LER (LedningsEjerRegister), der bl.a. bygger på en tidligere rapport fra 2003 der igen bygger på erfaringerne fra bl.a. FLIS. Jeg har læst både denne rapport og lovteksten der danner grundlag for udbuddet. Udbudsmaterialet har heldigvis fraveget rapportens indstillinger vedrørende nøjagtighedskravet og indeholder angivelsen»mindst 1 meter på begge sider af ledningen«. Desværre står der intet om noget»maksimum«, der står blot at ledningsejeren skal»angive«at bufferen er større end 1 meter hvis det skønnes nødvendigt med en sådan. I rapporten fra 2003 står der til gengæld klokkerent, at ledningsejerne suverænt selv definerer præcis hvor (u-) præcise deres angivelser i et sådant system skal være. Og lovteksten berører slet ikke dette punkt. Dette er dybt bekymrende, og lur mig, om ikke de indleverede interesseområder i LER risikerer at blive af præcis samme ringe kvalitet som i FLIS! Jeg har netop foretaget en ny sammenlignende søgning på FLIS, denne gang med tre søgninger (centralt byområde, bar mark og inde midt i en skov), og ganske som forventet er søgeresultatet, at stort set de samme ledningejere dukker op i alle 3 søgninger, specielt 5 store teleudbydere! Og Århus amt glimrer også i dem alle, hvilket man jo ikke behøver et ledningsregistreringssystem til at regne ud, men det skal nok betragtes som en kuriositet. Jeg har ladet mig fortælle, at det i forbindelse med specielt telekabelejerne drejer sig om at»sløre«de reelle kablers beliggenhed af konkurrencemæssige årsager. Men selvom jeg da har forståelse for dette synspunkt, og ligeledes forstår at der kan være et politisk ønske om at acceptere et sådant, så er denne indstilling jo den rene gift for ethvert system af den her nævnte karakter. Og det ændrer registreringspligt intet ved, det vil snarere animere ledningejere med ringere GIS-kapacitet til at følge de dårlige eksempler fra de større. Og så kan man jo ikke undgå at tænke på om indberetterne»springer over hvor gærdet er lavest«, for jo færre og mere generelle interesseområder der bliver tale om, jo nemmere og billigere er det jo at vedligeholde. 7

8 geoforum.dk august 2004 Jeg må derfor spørge klart og tydeligt : hvad skal vi med et dyrt centralt ledningsregistreringssystem, hvis anvendeligheden af dette risikerer at blive så ringe, at entrepenører alligevel altid ender med at skulle sende forespørgsler til de samme ledningsejere uanset gravested? Hvis jeg var entrepenør, så ville jeg klart i praksis fravælge et sådant system, og i stedet blot implementere en passende brevfletningsskabelon i mit eget bogholderi. Det er så meget enklere og billigere, og nettoresultatet vil være stort set identisk. For at være en hjælp skal et ledningsregistreringssystem som LER jo kunne levere yderligere eller mere præcise oplysninger for at retfærdiggøre dets anvendelse, men det er der intet der tilsiger at det vil komme til at kunne, hverken i udbudsmaterialet eller i det indtil videre opnåede erfaringsgrundlag. Og hvis jeg som entrepenør stod og skulle grave i et fortov, kunne jeg til nød acceptere at skulle sende en forespørgsel til ledningsejere med ledninger i det modsatte fortov. Men jeg ville ikke kunne acceptere at skulle sende forespørgsler til alle mulige ledningsejere blot fordi de har ledninger et-eller-andet sted i byen. Og det ville være helt uacceptabelt at skulle sende forespørgsler til op til 10 ledningsejere blot fordi jeg skulle grave et hul et sted hvor al logik og sund fornuft tilsiger at de pågældende ledningsejere ikke har det mindste rør eller kabel. At det så både gøres lovpligtigt at anvende og behæftes med et brugergebyr er som at gnide salt i såret. I realiteten kunne man jo vælge at betragte systemet som blot en ekstra skat/afgift. Derfor forstår jeg heller ikke at Entrepenørforeningen tilsyneladende er velvillig fadder bl.a. til rapporten der danner baggrund for LER-udbuddet. Jeg må formode at de er fornuftige folk, der ikke ønsker at belemre deres medlemmer med et uanvendeligt system, hvorfor jeg antager at de ikke er blevet gjort bekendt med mere kritiske røster omkring opbygningen af et sådant system. Det lægger efter min mening kimen til endnu et»amanda-projekt«. Men hvis udbudsmaterialet for LER virkelig skal stå til troende som det foreligger, og der ikke kan eller skal strammes op på registreringsnøjagtigheden, så vil jeg i stedet slå til lyd for at man i stedet realiserer et meget mindre ambitiøst system, hvor ledningsejerne kun registrerer deres ledninger på kommunebasis, evt. en underopdeling på maks. 10 af disse. D.v.s. at rent alfanumerisk søgesystem med adresseopslag. Et sådant system ville man kunne realisere på et par uger for en beskeden sum, til drift på et næsten hvilken som helst billigt webhotel i landet. Men ærlig talt, hvad med at få strammet LER så meget op omkring registreringsnøjagtigheden, at systemet reelt vil kunne anvendes til noget fornuftigt af dets primære målgruppe? F.eks. ved at fastlægge en maksimal afstand på 50 meter fra infrastruktur til kant af beliggenhedspolygon. Som jeg læser det, står der intet hverken i lovteksten eller i udbudsmaterialet der forhindrer at dette vil kunne kræves af de tilmeldte ledningsejere. Alt andet vil næsten være for tragikomisk. 10. august 2004 Lars Nielsen Meddelelse fra sekretariatet Det er med stor beklagelse, at jeg må meddele, at vores sekretær Anette Kolding Andreasen har sagt sin stilling op og er fratrådt her pr. 1. august Nogle af jer har måske allerede mærket, at sekretariatet for nærværende er enmandsbetjent, men det forsøges at opretholde en normal sekretariatsbetjening i denne overgangsperiode. Samtidig arbejder forretningsudvalget og undertegnede på at ansætte en ny sekretær så snart som muligt. Vi har heldigvis et antal kvalificerede ansøgere til stillingen. Den reducerede bemanding kan dog betyde, at det vil tage lidt længere tid end planlagt at få vores nye hjemmeside samt kortdagshjemmesiden i komplet og fejlfri funktion. Derfor beder jeg om lidt tålmodighed i denne periode, men jeg kan samtidig understrege, at der arbejdes på højtryk for at det hele skal komme til at fungere perfekt ASAP. Med venlig hilsen Vagn W. Laursen. 8

9 geoforum.dk august 2004 Standardiseret kommunikationsmodel for geografiske data? Af Søren Riff Alexandersen, Kort & Matrikelstyrelsen Datamodel i XML/GML-opsætning På de seneste seminarer i Geoforum har vi behandlet emnet standardiserede geografiske data og datamodellering. Vi har også kredset omkring emnet: Er XML/ GML en afløser for det mere end 20 år gamle DSFL-format? Jeg vil her komme med et konkret forslag til en datamodel, der kan bruges i forbindelse med dataudveksling, og som bygger på de tanker, der ligger i DSFL-formatet. På sidste seminar viste jeg kort modellen lige før frokost. Modellen tager udgangspunkt i, at vi har nogle data, der er fælles for en helt datasæt. Det er oplysninger om leverandør, datas udstrækning, data for udtræk fra database og evt. oplysninger om modtagerens rettigheder til brugen af data. I DSFL-formatet svarer det til header-oplysningerne angivet med %H-kommandoen. Dernæst har vi behov for nogle beskrivende data på tema eller type niveau. I DSFL-formatet svarer det til de oprindelses og nøjagtighedsoplysninger, som man kan beskrive i starten af DSFL-filen og siden refererer til med %N-kommandoen. Dernæst følger alle objekterne, som i DSFL-formatet angives med %K%U-kommandoen og de tilhørende attributter angivet med %Dkommandoen. Denne funktionalitet kan i XML/GML modelleres som én feature collection gældende for hele datasættet, indeholdende nul til mange feature collections med oprindelses og nøjagtighedsoplysninger, hver indeholdende de tilhørende features. Hvis man ikke har oplysninger om oprindelses og nøjagtighedsoplysninger vil alle features kun tilhøre datasættet. DataSetDk I UML-notation ser modellen sådan ud: På side 41 i Open Gis Consortium s specifikation af GML version findes et»skole-eksempel«, der benytter samme model. Klasserne DatasetDk, MetaDataDk, PointFeatureDk, CurveFeatureDk og SurfaceFeatureDk er pre-defineret, med de attributter, vi kan blive enige om at standardisere, og som man automatisk arver fra, hvis man i et konkret applikationsskama erklærer et element lig med f.eks. PointFeatureDk. I applikationsskemaet skal man blot skrive: <element name= Addressdk type= PointFeatureDkType subs titutiongroup= PointFeatureDk > hvis man vil definere sit eget adressepunkt med PointFeatureDk s egenskaber. AbstractFeatureCollection featuremember 0..* DataSetDk og MetaDataDk er standardiserede beskrivelser af metadata i et dansk profil af XML/GML, mens PointFeatureDk, CurveFeatureDk og SurfaceFeatureDk er de standardiserede geometriske elementer. MetaDataDk PointFeatureDk/ CurveFeatureDk/ SurfaceFeatureDk AbstractFeature featuremember 0..* Og så kommer spørgsmålene! Er dette en kommunikationsmodel som kan dække dit behov som modtager af geografiske data, og vil den kunne erstatte din brug af DSFL-formatet? Er dette en kommunikationsmodel som kan dække dit behov som leverandør af geografiske data, og vil den kunne erstatte din brug af DSFL-formatet? Er dette en kommunikationsmodel som du som systemleverandør har implementeret /vil implementere i det/de geografiske systemer du udbyder og i givet fald, hvordan er det implementeret? Vær med til at præge morgendagens udveksling af geografiske data og giv dine synspunkter tilkende til: Materialet vil blive brugt i forbindelse med Geoforums arbejde med opstilling af profiler af XML/GML for geografiske datasæt i Danmark. Søren Riff Alexandersen, KMS 9

10 geoforum.dk august 2004 Uddrag af begrundelsen for: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) 1. Indledning En god politik skal bygge på informationer af høj kvalitet og på deltagelse fra en velinformeret offentlighed. De politiske beslutningstagere har erkendt, at menneskenes livskvalitet i dag bestemmes af forhold, der spiller sammen i stadig mere komplekse mønstre - en erkendelse, der påvirker den måde, hvorpå nye politikker udformes. F.eks. fremhæves det i det sjette miljøhandlingsprogram 1, at miljøpolitikken skal bygge på et solidt videngrundlag og velinformeret medvirken, og denne nye fremgangsmåde er i færd med at ændre den måde, EU s miljøpolitiske beslutninger træffes på. Derfor er der brug for en ny fremgangsmåde med hensyn til overvågning og rapportering samt forvaltning og levering af data på tværs af de forskellige forvaltningsniveauer. Der må tilrettelægges strategier, som kan reducere dobbeltindsamling af data og fremhjælpe harmonisering, bred formidling og anvendelse af data. Sådanne strategier skulle kunne give øget effektivitet, og udbyttet heraf kan geninvesteres i at forbedre informationernes tilgængelighed og kvalitet. Informationernes øgede tilgængelighed vil på sin side stimulere til innovation hos erhvervsmæssige informationsudbydere. Geografisk information kan spille en særlig rolle i denne nye fremgangsmåde, fordi den gør det muligt at sammenstille informationer fra forskellige fag med forskellige formål. En sammenhængende og bredt tilgængelig geografisk beskrivelse af Fællesskabets territorium ville skabe den ramme, der er brug for til at samordne fremskaffelse og overvågning af informationer i hele Fællesskabet. Geografisk information kan også bruges til at fremstille kort, som er et glimrende middel til at kommunikere med offentligheden. De geografiske informationer har imidlertid en teknisk og samfundsøkonomisk karakter, der uheldigvis giver særlig påtrængende problemer med koordinering, informationshuller og udefineret kvalitet samt hindringer for adgang til og udnyttelse af informationerne. Kommissionen har derfor besluttet at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union dette forslag. Det sigter mod at gøre indbyrdes kompatible geografiske informationer let tilgængelige som støtte for både medlemsstaternes og Fællesskabets politik, og mod at give offentligheden adgang til disse oplysninger. Initiativ er Fra KMS s hjemmeside: Høring af EU-akt om opbygning af en infrastruktur for geografisk information (INSPIRE) 28. jul Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) KOM(2004) 516 endelig. Forslaget er sendt i høring onsdag den 28. juli 2004 med svarfrist onsdag den 25. august Med Kommissionens forslag skabes der en retlig ramme for oprettelsen og driften af en infrastruktur for geografisk information i Europa med henblik på at formulere, gennemføre, overvåge og evaluere Fællesskabets politikker på alle niveauer og informere offentligheden. INSPIRE fokuserer på miljøpolitik, men kan anvendes af og fremover udvides til at omfatte andre sektorer, f.eks. landbrug, transport og energi. Derfor bringes her uddrag af bemærkningerne. Direktivforslaget kan findes på resultatet af en indsats i flere af Kommissionens tjenestegrene, bl.a. Generaldirektoratet for Miljø, Eurostat og Det Fælles Forskningscenter, som har spillet og fortsat vil spille en vigtig rolle under vedtagelsen og gennemførelsen af direktivet. (Fodnoter) 1 EFT L 242 af , s Overensstemmelse med andre politikker Adskillige andre fællesskabsinstrumenter, der skal gøre den offentlige sektors information mere tilgængelig, eksisterer allerede eller er under udvikling. De vigtigste er direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger 1, direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 2, GMES 3 og Galileo. Der er dog brug for yderligere foranstaltninger for at sammensmelte og strømline politisk relevante geodata fra forskellige sektorer og på forskellige niveauer, så den geografiske informations potentiale udnyttes fuldt ud. Derfor supplerer Inspire-forslaget disse instrumenter og bidrager til gennemførelsen af disse. Der må også tages hensyn til den nugældende lov om databeskyttelse og ophavsret. (Fodnoter) 1 EFT L 41 af , s EFT L 345, , s KOM(2004) 65 endelig. 5. Udvidet konsekvensanalyse I juni 2002 indførte Kommissionen en ny integreret procedure for konsekvensanalyse for at højne kvaliteten og sammenhængen i politikudformningsprocessen 1. Inspire er optaget på listen over forslag i arbejdsprogrammet for 2003, for hvilke Kommissionen har besluttet at gennemføre en udvidet konse- 10

11 geoforum.dk august 2004 kvensanalyse 2. Derfor er der udført en udvidet konsekvens analyse for Inspire, og den har omfattet seks politiske løsningsmuligheder 3. De fornødne investeringer i den foretrukne løsningsmulighed - en målrettet ramme støttet af et EUrammedirektiv - vil i vid udstrækning blive båret af den offentlige sektor og skønnes at beløbe sig til gennemsnitligt 3,6-5,4 mio. EUR om året per EU-medlemsstat (EU25). Dette beløb udgør kun 1 % af de samlede udgifter til geografisk information. Udbyttet bliver miljømæssige og bredere samfundsmæssige gevinster samt gevinster for den private sektor. Kun miljøforbedringerne er blevet kvantificeret. De giver et årligt udbytte per medlemsstat (EU25) på mio. EUR. Vel vidende, at disse elementer kun repræsenterer en del af det samlede billede, må det konkluderes, at udbyttet er betydelig større end investeringsbehovene (Fodnoter) 1 KOM(2002) KOM(2002) Arbejdsdokument fra Kommis sionens tjenestegrene: "Exten ded impact assessment of INSPIRE". 7.3 Hvordan er der i forslaget taget hensyn til interessenthøringen og den udvidede konsekvensanalyse? Resultaterne af den udvidede konsekvensanalyse og de interesserede parters bemærk ninger dannede grundlag for en granskning af de tiltag, som blev fremlagt i oplægget til internethøringen om Inspire og i udkastet til udvidet konsekvensanalyse, og dette mundede ud i et forslag, der bygger på løsningsmulighed 4 i den udvidede konsekvensanalyse. Forslaget adskiller sig fra oplægget til internethøring om Inspire på følgende punkter: Dets anvendelsesområde er begrænset for at imødegå betænkeligheder angående budgetspørgsmål og Inspires ambitionsniveau. Ændringen af anvendelsesområdet inde bærer en reduktion på 35 % i antallet af geodatatemaer, som er omfattet af Inspire. Kravene om indsamling af nye geodata, der dækker forskellige temaer i forbindelse med miljøets tilstand, er opgivet. Harmoniseringskravene er begrænset for visse geodatasæt, hovedsagelig af tematisk art, hvilket øger mulighederne for at udnytte synergieffekter mellem Inspire og eksisterende harmoniserings aktiviteter. Åbenheden af infrastrukturen for geografisk information i Europa garanteres ved at give den private sektor mulighed for at foretage uploading af relevante geodata og -tjenester på frivillig basis og på visse betingelser. De indbyrdes sammenhænge mellem Inspire og GMES er tydeliggjort. Bilagene og beskrivelsen af geodatatemaerne er organiseret på en anden måde. Der er indført bestemmelser om overvågning og rapportering. Mange af de fremsatte bemærkninger vedrører imidlertid gennemførelsen af Inspire og vil blive taget i betragtning i denne forbindelse. Se også en interessant artikel af Roger Longhorn, en af veteranerne i GI-sektoren i Europa, med titlen: Progress on the European SDI: GI2000 (1995) to INSPIRE (2004+) The purpose of this paper is to examine the progress made in the past decade in creating a pan-european spatial data infrastructure (ESDI), from the inception of the GI2000 initiative in 1995 by the European Commission (EC) up to the recent announcement on 23 July 2004 of a proposed legislative Directive for INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe (EC 2004a). For those still planning their SDIs, especially at national and regional level, there are important lessons to be learned. Artiklen findes på: GEOInformatics, Magazine for Surveying, Mapping & GIS Professionals 11

12 geoforum.dk august 2004 Blandede oplysninger Møde i Nationalkomiteen for Geografi Kommunikationslandskabet og historiske kort 1st EU-Day, INTERGEO Stuttgart, Oct. 14th, 2004 Nationalkomiteen for Geografi mødtes d. 15. juni til sit halvårlige møde. Fremmødet med kun fem personer var beskedent. Komiteen har udsendt sine to beretninger for 2003; den ene til Videnskabernes Selskab og den anden til den internationale geografiske union. Beretningerne kan ses på Geoforums hjemmeside på adressen Komiteen opfordrer så mange som muligt til at deltage i geografi-kongresserne, som finder sted hvert andet år. Der mødes hver gang et par tusind mennesker og programmet er særdeles bredt favnende. Et enkelt tips kom der fra komiteens formand, som også sidder i bestyrelsen for Wonderful Copenhagen. Wonderful Copenhagen har hvert år et millionbeløb til rådighed, som kan gives til støtte for kongresser i København. Eneste betingelse er, at kongressen foregår i København og at den trækker folk til fra resten af Danmark eller fra udlandet. Måske var det noget at undersøge i forbindelse med evt. afholdelse af Kortdagene i København, hvis det skulle ske en dag. Lars Brodersen Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12, 4000 Roskilde september 2004 Kommunikation i form af fysisk transport var formodentlig, næst efter den primære fødevareproduktion, den mest ejdskraftforbrugende aktivitet i det førindustrielle samfund. Den udgør dermed et forskningsfelt, som fortjener og i stigende grad også får kulturhistorisk opmærksomhed. Historiske kort er i denne sammenhæng vigtige kilder, nogle fordi de direkte blev udformet som hjælpemidler for rejsende, nogle da de af andre grunde kom til at afbilde det landskab og den infrastruktur, som kommunikationen benyttede. HisKIS ønsker at styrke kendskabet til og brugen af historiske kort som kilder til munikationshistorien og inviterer derfor til tværfagligt seminar om unikationslandskabet og historiske kort d september 2004 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Se også annonce side 27 Geoforums GML-arbejdsgrupper har netop afleveret 2 rapporter til Servicefællesskabet for geodata. 1. Vejledning i Web Feature Services Version GML-Basisgeometri. Forslag til implementeringsstrategi i Danmark Rapporterne vil snarest muligt blive gjort tilgængelige på Geo-Information has a high economic potential. It provides a common reference for complex relationships states MICUS-consultants. This quote came after completing several cost-benefit studies for political representatives at all levels (local, national and European), which produced figures supporting such potential. However, it will only unfold into economic activity when more geospatial content is made available under uniform and easy-to-use conditions. Member states are undertaking substantial efforts towards this goal. Such efforts, however, need coordination at the EU-level in order to strengthen European GI competitiveness in the worldwide market and free the continent from a disadvantage associated with investments needing harmonised geo-information. Important milestones in that way are GALILEO, GMES, INSPIRE, and in a wider context also the Public Sector Information Directive and egovernment, but these projects must involve as many stakeholders, users and players as possible. The idea is, therefore, to open the well-attended major national GI-events towards Europe by launching an EU-Day. It will tour from one country to another on a yearly basis, starting with the INTERGEO 2004 in Germany. This could, later on, evolve into a stand-alone PEGGIE (Pan-European General GI-Event). Se på: rubrik/kongress/eu_day.pdf 12

13 Program Geoforum Danmark arrangerer de danske Kortdage 2004 på SAS Radisson H. C. Andersen Hotel i Odense den oktober 2004 GIS for mennesket

14 Velkommen til Kortdage 2004 et er en stor glæde for D Kortdagsgruppen og for Geoforums bestyrelse, at vi kan byde dig velkommen til Kortdage Du står lige nu med programmet i hånden lige som du et stykke tid har kunnet se det på hjemmesiden På Kortdage 2004 sætter vi fokus på GIS for Mennesket. GI og GIS er en naturlig del af vores tilværelse som mennesker i en geografisk verden: Søgende mennesker, kreative mennesker, syge mennesker, legende mennesker, mennesker på arbejde, mennesker der har fri. GI og GIS er faciliteter der forbinder det offentlige med det private, specialisten med generalisten, sælgeren med køberen, udbuddet med efterspørgslen. Danske Kortdage 2004 fokuserer på de menneskelige aspekter af GIS, hvordan vi bevidst eller ubevidst bruger GIS, hvordan vi analyserer Verden, hvordan vi får fat i informationer, hvordan vi kommer i kontakt med de brugere, vi henvender os til, og hvordan GIS påvirker vores opfattelse af os selv og Verden omkring os. Programmet er i år blevet til - kunne man fristes til at sige - som sædvanligt. Kortdagsgruppen har i hvert fald valgt at udarbejde et Call for Papers, som blev udsendt sammen med geoforum.dk nr. 53, februar På det tidspunkt havde gruppen forestillet sig en stilfærdig konference med 2 parallelle sessioner det meste af tiden samt lidt indledning og afslutning. Men - aktiviteten i medlemskredsen har været enorm. Vi har modtaget ialt ca. 80 bidrag til Kortdage Det har givet kortdagsgruppen mulighed for at sammensætte et lidt mere ambitiøst program end oprindeligt planlagt. Der vil således være 4 parallelle sessioner næsten konsekvent både tirsdag og onsdag. Vi ved godt, at dette brede program giver mange valgmuligheder - og nogen synes måske for mange. Vi er dog af den opfattelse, at de indlæg, som er udvalgte kan leve op til både de store forventninger til indholdet og til en alsidig dækning af GI og GIS udviklingen i Danmark netop nu - en opgave som vi også opfatter som en del af målsætningen med Kortdagene. Målgruppen for Kortdage 2004 er alle, der har en interesse i geografisk information, fra beslutningstagere og sagsbehandlere hos stat, amter og kommuner til virksomheder og almindelige brugere i den private sektor. Målgruppen omfatter også den voksende gruppe af producenter af data og services, som beskæftiger sig med at øge nytten af den geografiske information, som samfundet har samlet sammen og som fortsat skal forbedres og udbygges. Der vil være en omfattende faglig udstilling, hvor leverandører af geografisk information og geografiske informationssystemer vil demonstrere deres produkter og løsninger. Der er også sat tid af til pleje af fagligt netværk og socialt samvær. På dette sidste punkt har vi i Kortdagsgruppen lyttet stærkt til den til tider højlydte kritik fra sidste års konference. Derfor kan vi love at der bliver besøg på en relevant seværdighed - Jernbanemuseet - med buffet og officielle taler, underholdning til festmiddagen samt levende musik til dansen efter middagen. Vi har i år valgt et helt nyt sted til Kortdage 2004, der finder sted i Odense på Radisson SAS - H.C. Andersen Hotel. Det lykkedes os ikke helt præcist at ramme HCA s 200 års fødselsdag, men vi er mindre end et år fra at gøre det. Derfor forventer vi også, at Kortdage 2004 bliver et eventyr - for eventyr handler også om mennesker og bliver fortalt for mennesker - både store og små. Derfor beder vi dig om at deltage både i det faglige og i det sociale program på Kortdage 2004 i Odense. På den måde er du med til at gøre Kortdagene til et eventyr - og det er ganske vist! Vi opfordrer til at følge med på som vil indeholde de løbende opdateringer af programmet samt øvrige praktiske oplysninger. Vi ses i Odense til oktober. Med venlig hilsen Kortdagsgruppen

15 Konferenceprogram, mandag d. 25. oktober : Ankomst og registrering Velkomst Kortdage 2004 åbner Keynote 1: Martin Molenaar, Rektor, ITC Holland, Where is GI in the global picture - An overview Keynote 2: Jesper Jarmbæk, Direktør, Kort & Matrikelstyrelsen Hvor står vi i Danmarksbilledet - overblik over dagens situation Præsentation af sponsorer og udstillere Frokost og udstillingsbesøg Strukturreformens konsekvenser for GI - med et internationalt perspektiv Pro - Teknik 1 Visualisering og analyser i det åbne land 2 indlæg Når en strukturreform udfordrer geografien Morten Lind, Kort & Matrikelstyrelsen a: Laserscanning nyt værktøj på naturområdet Hans Jakob Martinsen, Hedeselskabet Fødested og fattigdom - FN s udviklingsmål for b: Geografisk Visualisering til sektorplanlægning bekæmpelse af verdens fattigdom Karin Haldrup Samo Olsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen Kaffe og udstilligsbesøg Strukturreformens konsekvenser fortsat - oplæg til debat 2 indlæg Omlægningerne i de offentlige GI/GIS relaterede forvaltninger. Hvordan håndterer man de menneskelige og organisatoriske omstillingsprocesser? Michael Stig Ørbech, NIRAS konsulenterne Pro - Teknik 2 Visualisering under anvendelse af nye a: Multiskalakort afledt fra TOP10DK Marlene Meyer, Kort & Matrikelstyrelsen Geoforums udredning om strukturreformen Bente Neerup/Peter Normann Hansen b: Anvend geodata på Internettet i 3 D Per Bloksgaard, Turntool3D-visualisering som Plenum diskussion med panel af nogle af dagens indlægsholdere Ændringer i den kommunale struktur set i et teknologisk og organisatorisk perspektiv Udstillernes reception Jernbanemuseet, buffet Velkommen til Odense / v. Borgmester Anker Boye Fortælling om jernbaner: Det 19. århundredes motorveje, Landinspektør Lars Viinholt-Nielsen, forfatter til En baneingeniørs erindringer RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES!

16 Konferenceprogram, tirsdag d. 26. oktober Keynote 3, GIS og Computerspil, Thomas Jakobsen, IO Interactive Keynote 4, Den virtuelle markedsplads som en udvidelse af byrummet, Bruno Tournay, Kunstakademiets Arkitektskole Pro - 3D Når verden vises i 3D 4 indlæg a. Brugernes oplevelser af 3D kort Anette Nielsen, Aalborg Universitet b. Intelcities Jørgen Pedersen, COWI Pro - Trafik Få styr på trafikken a. Buskøreplaner på nettet Jan Øhlenschlæger, Aalborg Kommune b. GIS i mobilen giver trafikinfo Torben Bach Pedersen, Aalborg Universitet Info - søgning 1 Adgang til data for alle a. GIS på OIS via web Ove Lindholt Hansen, LIFA b. Effektiv adgang til data Bent G. Kjeldsen, Nordjyllands amt Uddannelse Gymnasier Se program på næste side c. Ny DTM for Fyn Claes Hviid, Fyns Amt d. True ortofoto Kristian Skak-Nielsen, BlomInfo Forbrug 1 Web i vandplanlægning og kundeservice 3 indlæg a.kundeservice, planlægning og drift Ole Texel, Århus Kommune Værker b.web i vandforsyningen Torsten Schrøder, NIRAS c.gis for grovsmede Carsten Henning Bitsch, Geopartner Forbrug 2 Find kunderne og planlæg ruten 3 indlæg a. Mobil GIS og ruteplanlægning til optimering af driftsopgaver Anders E. Rasmussen, COWI b. Gis til snerydning i Københavns kommune Kim Niels Sørensen, Københavns kommune c. Styr på flåden for en tusse Mads Staunskjær, Euman d. Vejmidtens centrale betydning for vejinfo. Ulla Kronborg Mazzoli, Vejdirektoratet Frokost og udstillingsbesøg Pro - Infrastruktur1 At få sammenhæng i og adgang til data a. Basisdata - grundlaget for GI-infrastrukturen Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet b. Plandata for det hele menneske Henrik Larsen, Skov- og Naturstyrelsen c. Standardiseret landkortlægning med FOT Philip Hartmann, Brøndby kommune Kaffe og udstillingsbesøg Pro - Infrastruktur2 Når data hænger sammen a. Digital forvaltning i ejendomsdannelsen Peter Lindbo Larsen, Kort & Matrikelstyrelsen b. LIMA Thorbjørn Pedersen, Landmålergården c. Elektroniske ejendomme Dorte Lundquist, DSB d. Geologi og boringer på Internettet Jørgen Tulstrup, GEUS At lære er at leve 1 I GI-skole hele livet a. GIS i Folkeskolen og Best Practice med GIS Matilde Lissau, Bodilsker Skole b. GI i undervisningen ved AAU Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet c. GI og GISc - en livslang læreproces Hanne Brande-Lavridsen Aaborg Universitet At lære er at leve 2 Kan vi forstå GIS? a. Fru Madsen og de interaktive spatio-temporale online GI-applikationer Mette Arleth, AAU- Aalborg Universitet b. Det lærende menneskes indsigt i virkelighedens fænomener Lars Brodersen, AAU AF Info - søgning 2 Søg og find fra nær og fjern a. Søg og du skal finde Bent Guldager, Århus Kommunale Værker b. Internetleksikon med dynamisk kortvisning Anders Rud, Lademann c. Tilgængeliggørelse af Basic Cover 1954 Steen Davidsen, COWI c. Ingens tid at spilde. Et eks. på Data mining Kim Lyng Madsen, GeoMatic c: WFS - Hvad betyder det for infrastrukturen for GI? Bo Overgaard, CarlBro c. Hvorfor ikke gøre det nemmere at anvende GIS? Jens Bo Rykov, KMS Udstillingen lukker Konferencemiddag med underholdning

17 Konferenceprogram, tirsdag d. 26. oktober 2004 Uddannelsessession for Gymnasier 10:00-10:30 Velkomst og gennemgang af hvad GIS er og kan. Herunder hints til hvad man evt. kan komme til at arbejde med ved forskellige institutioner indenfor GIS-området. Oplæg ved Ian Berg Sonne, Nordjyllands amt 10:30-10:45 GIS udannelsesmuligheder ved Geografisk Institut, Københavns Universitet. Oplæg ved Thomas Balstrøm 10:45-11:00 GIS udannelsesmuligheder ved Skov & Landskab, Landbohøjskolen Oplæg ved Hans Skov-Petersen 11:00-11:15 Pause 11:15-11:30 GIS udannelsesmuligheder ved Aalborg Universitet. Oplæg ved Lars Bodum eller Hanne Brande Lauridsen. 11:30-11:50 Brug af GIS i forbindelse med geografiundervisning i Gymnasiet Oplæg ved Jens Staustrup, Frederikshavns Gymnasium 11:50-12:00 Spørgsmål og diskussion Uddannelsesstederne fremlægger desuden diverse skriftligt materiale, foldere mm. Det vi kan tilbyde er at op til 60 gymnasielever og deres (geografi-) lærere kan komme og deltage i hele dagens program (eksklusive forplejning). Dvs. Keynote (Computer spil og GIS ved Thomas Jacobsen, IOI), nærværende gymnasium-event og eftermiddagens program, herunder temasessions, udstillinger mm. Konferenceprogram, onsdag d. 27. oktober Sundhed 1 Hurtig hjælp til de syge 3 indlæg a. GIS i embedslægevæsenet Halfdan R. Sckerl, Embedslægevæsenet b. GIS i skadestuen Jens M. Lauritsen, Odense Universitetshospital c. Hurtigere varsling af sygdomsudbrud vha GIS Jens Strodl Andersen, DFVF: Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning Sundhed 2 Beredskab og varsling 3 indlæg a. Kommunalt beredskab Michael Israelson, Intergraph b. GIS understøttet beredskabsplanlægning i Århus kommune Jakob Andersen, Århus kommune c. AirGIS-Et luftforurenings estimerings system med GIS i Martin Hvidberg, Danmarks Miljøundersøgelser Frokost Hjemrejse Demokrati 1 Er GIS for den menige sagsbehandler og for borgerne? a. Gør Ideerne Synlige - Givtige Ideer Søges Mie Mølbak, Viborg Amt b. Digital kommuneplan Lisbeth Laustsen, Thisted kommune c. e-plan, et demokratisk GIS Thomas Jensen, Svend Allan Jensen d. Nye veje i kommunikationen om den offentlige planlægning Jens Monrad Hansen, Dybbro & Haastrup Kaffe Demokrati 2 Integration og åbenhed a. Forvaltning af lov om forurenet jord Jens Christian Lauritzen COWI b. Integration mellem GIS og ESDH Claes Hviid, Fyns Amt c. GIS, ESDH og persondatabeskyttelse Dan Christensen, KL Pro - Planlægning Nye metoder i den professionelle planlægning a. Skovplanlægning i samspil med omgivelserne Jan H. Lynge, CarlBro b. Modellering af rekreative adfærdsmønstre Hans Skov-Petersen, KVL c. GIS til alle Claes Nue, KMD Leg Også i fritiden bruger vi GIS a. Når legen skal håndteres professionelt Ove Lyhne, DBU b. Bedre fritid med MobilGIS Christian Hage, Euman c. Kortprodukter i TVprogrammer og i TV-serier Poul Nørgård, COWI Mobil GIS 1 På vej(en) med GIS a. Kan vi finde vej uden adresser? Dina Gelfer-Jørgensen Erhvervs- og Boligst. b. Intelligent farttilpasning Ian Berg Sonne, Nordjyllands amt c. Mobil turist information John Simonsen, Innovation Lab Mobil GIS 2 Indberetning fra marken a. Online registrering af GIS data med GPS Svend Isko Christensen, DSB b. Landskabsvurdering - tag skrivebordet med i felten Martin Kyhn, KVL c. GIS-registrering og beskrivelse af byudstyr i marken vha. PDA Christian Juhl Sønderup Roskilde kommune

18 Tid og sted Konferencen Konferencen finder sted fra mandag den 25. oktober kl til onsdag den 24. oktober kl. ca med efterfølgende frokost. Udstillingen Udstillingen finder sted fra mandag den 25. oktober kl til tirsdag den 26. oktober kl Konferencen og udstillingen foregår på SAS Radisson H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C. Tlf.: , fax: og hcand Hotellets hjemmeside findes via adressen: Hvad koster det? Konferencen Prisen for deltagelse i hele konferencen (den incl.) er 5.900/ kr. (person/kollektiv) inclusiv hotelovernatning 2 nætter og ved tilmelding før 27. september. I prisen indgår deltagelse i konferencen, forplejning under konferencen (3 x frokost, konferencemiddag og buffet mandag aften) samt skriftlig konferencemateriale. Fuldtidsstuderende, ledige og pensionister kan deltage for kr. for alle 3 dage. Det er også muligt at bestille dagkort. Kortet koster kr. I dagskortet indgår 1 x frokost og 2 x kaffe samt konferencemateriale. Ved senere tilmelding end den 27. september tillægges 400 kr. Udstillingen Der er gratis adgang til udstillingen, som finder sted i foyeren til Musikhuset med Carl Nielsen salen. Ud over vore sponsorer, som er selvskrevne på udstillinen, se sponsoroversigt på programmets bagside) er der yderligere 7 udstillere, så der i alt er 17 firmaer repræsenteret. Overnatning Der er reserveret et antal hotelværelser på hotellerne SAS Radisson H.C.Andersens Hotel, City Hotel Odense (2 min gang), First Hotel Grand (10 min) og Hotel Ansgar (15 min). Der er en enhedspris for overnatning på kr. 800 i enkeltværelse. Ved overnatning i dobbeltværelse er der en reduktion pr. person på kr Tilmelding Tilmelding til konferencen og hotelreservation bedes foretaget på men kan også ske ved indsendelse af vedlagte tilmeldingsskema i udfyldt stand. Geoforum Danmark Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf Betalingsmåde, tilmeldingsfrister, afbud etc. fremgår af hjemmesiden og tilmeldingsskemaet. SPØRGSMÅL vedrørende Kortdage 2004? Oplysning om hotel og tilmelding Tlf , Oplysning om udstilling og sponsorer Vagn W. Laursen. Tlf , Oplysning om konferencen i øvrigt Tlf , Vagn W. Laursen. Tlf , Følg i øvrigt med på: VESTRE STATIONSVEJ METRES VINDEGADE KONGENSGADE ØSTRE JERNBANEGADE VESTERGADE ODENSE RAILWAY CENTRE STATIONSVEJ KONGENS HAVE CITY HALL NØRREGADE THOMAS B. THRIGES GADE OVERGADE H.C. ANDERSEN HAVE HANS MULES CLAUS BERGS GADE ALBANIGADE RADISSON SAS H.C. ANDERSEN HOTEL GADE ODENSE Å RIDEHUSGADE FREDERIKSGADE TVÆRGADE PANTHEONSGADE

19 .dk geoforum Tilmelding Kortdage 2004, oktober Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Odense Bemærk venligst: Forhøjet konferencegebyr ved fremsendelse af tilmelding efter den 27. september Registrer venligst tilmelding på dk, eller udfyld dette skema med blokbogstaver/på maskine og send til: Geoforum Danmark, Lindevangs Allé 4, 2000 Frederiksberg C, eller på fax Titel: Navn: Firma (kollektivt medlem der skal betale for deltagelsen): Adresse Postnr.: By: Tlf.: Fax: Konferencetilmelding: Deltagergebyr incl. 2 overnatninger (prioriter hotel nedenfor) Deltagergebyr incl. 2 overnatninger (prioriter hotel nedenfor) - kollektive medlemmer Beløb kr. Deltagergebyr, excl. overnatning Deltagergebyr, excl. overnatning - kollektive medlemmer Deltagergebyr, fuldtidsstuderende/arbejdsledige/pensionister (excl. overnatning) Reduktion pr. person ved overnatning i dobbeltværelse -250 Dagskort, sæt X: 25/10 26/10 27/10 á kr /900 (stud/arb.ledig/pensionist) 1.700/900 Tillæg for tilmelding efter Foredragsholder, reduktion (max. 1 person pr. programsat indlæg) Ikke-medlem: Tillæg for medlemskab frem til Stud/arb.ledig/pensionist kr /200 I alt at betale Kr. Betalingen giver adgang til konference, materiale, 3 x frokost med 1 stk. drikkevare, kaffe/te samt konferencemiddag tirsdag aften. Dagskort er inkl. frokost og 2 x kaffe. Foredragsholdere, som kun deltager 1 dag, anmodes om at registrere et dagskort for den pågældende dag. Hotel: Ankomst dato: Afrejse dato: Antal nætter: Værelserne tildeles i den rækkefølge tilmeldingerne indsendes. Det kan ikke garanteres, at deltageren får værelse på det ønskede hotel. Radisson SAS H.C. Andersen Hotel City Hotel Odense First Hotel Grand Hotel Ansgar Prioritering 1-4 Betaling: Konferencegebyr og betaling for hotel forfalder ved tilmelding. Jeg ønsker at betale som følger: Faktura ønskes tilsendt Jeg overfører pengene til Geoforum Danmark: Reg.nr.: 1471, konto nr.: i BG Bank, mærket Kortdage 2004 samt deltagernavn(e) INT.: SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK Tilmeldingen er bindende. Efter modtagelse af tilmeldingen fremsendes bekræftelse på registrering samt evt. hotelreservation. Ved afbud før 15/ tilbagebetales hele beløbet, dog med fradrag af et administrationsgebyr på kr Ved afbud mellem 15/9 og 1/ , tilbagebetales 50% af totalbeløbet. Ved senere afbud sker der ingen tilbagebetaling. Tilmelding til det faglige program Af hensyn til dimensioneringen af mødelokalerne vil vi bede om, at du angiver hvilke sessioner du foretrækker at deltage i henholdsvis tirsdag og onsdag. Tilmeldingerne er ikke bindende. Sessioner tirsdag den 26. oktober Sæt X ved de sessioner du foretrækker - Pro - 3D - Info - søgning 1 - Pro - Trafik - Uddannelse - Forbrug 1 - Info - søgning 1 - Pro - Infrastruktur 1 - At lære er at leve 1 - Forbrug 2 - Pro - Infrastruktur 1 - At lære er at leve 2 Sessioner onsdag den 27. oktober Sæt X ved de sessioner du foretrækker - Sundhed 1 - Demokrati 1 - Pro - Planlægning 1 - Mobil GIS 1 - Sundhed 2 - Demokrati 2 - Leg - Mobil GIS 2 Dato: Underskrift:

20 Vi er sponsorer på Kortdage 2004 Geodata Danmark

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng,

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Maj 2004 56 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information FOT - Fælles Obstruktion af Topografien? Platformen er skabt Se lederen side 3 Ledningsregistrering Referat af Anders Bo Andersen Se side 4

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER Per Friborg Informatikchef VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 VELKOMMEN SIDE 2 Det er mig en stor glæde at kunne byde alle velkommen til det 4. vejman.dk

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Gylling Jensen 23. juni 2015 Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Læs mere

Jernbanen. på vej mod 2020

Jernbanen. på vej mod 2020 Jernbanen på vej mod 2020 Banebranchens første jernbanekonference København d. 18. maj 2009 Banebranchens første konference: Jernbanen - på vej mod 2020 Mød blandt andre Lars Barfoed og Tor Nørretranders

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

G I S GIS. geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester. kursusgang nr. 1. Lars Brodersen

G I S GIS. geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester. kursusgang nr. 1. Lars Brodersen GIS geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester kursusgang nr. 1 Lars Brodersen Program for 1. kursusgang 1. Kursusintroduktion. 2. Introduktion til GIS og kort; hvorfor er GIS og kort så effektivt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere