geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk Mødestedet for geografisk information"

Transkript

1 August geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne! Se side 4-5 Men tror du på alt det der siges om FOT? Vagn Hyldgaard har gjort sig visse overvejelser og mener der måske er andre muligheder Se side 6 Er der kommet LER i maskineriet? Lars Nielsen stiller spørgsmålstegn ved det centrale ledningsregistreringssystem, som der nu er lovgivet om Se side 7 Standardiseret kommunikationsmodel for geodata? Søren Riff overvejer om GML kan erstatte DSFL, men samtidig stiller han en række spørgsmål, som DU kan være med til at besvare Se side 9 INSPIRE direktivet på ret spor! Se begrundelserne for direktivforslaget og følg henvisningerne til hele direktivforslaget - hvis du vil vide mere? Se side 10 Program for Kortdage lige til at tage ud - og med! Se siderne Møder/seminarer: - 3D By- og landskabsmodellering GEUS, København se side Offentlige data - Anvendelse i GIS For 5 te gang - men denne gang i Frederikshavn se side Kongresser og mødekalender, se side 30 og 31 Det forbrugende menneske. Det demokratiske menneske. Det professionelle menneske. Det mobile menneske. Det søgende menneske. Det syge menneske. Det kriminelle menneske. Det lærende menneske. Det rejsende menneske. Det rekreative menneske. Det forbrugende menneske. Det demokratiske menneske. Det professionelle menneske. Det mobile menneske. Det søgende menneske. Det syge menneske. Det kriminelle menneske. Det lærende menneske. Det rejsende menneske. Det rekreative menneske. Det forbrugende menneske. Det demokratiske menneske. Det professionelle menneske Geoforum Danmark byder velkommen til årets danske konference for kort- og geodata. Kortdage 2004 fokuserer på de menneskelige aspekter af GIS, hvordan vi bevidst eller ubevidst bruger GIS, analyserer Verden, indhenter informationer, kontakter vores målgrupper og hvordan GIS påvirker vores opfattelse af os selv og Verden omkring os oktober 2004 Radisson SAS/H.C.Andersen Hotel, Odense Kom og deltag. Mød kendte og nye kollegaer i et engageret og fagligt netværk. Få rig mulighed for at hente ny inspiration og udveksle erfaringer. Bliv opdateret med de nyeste udviklingstiltag og tendenser indenfor området. Kortdage GIS for mennesket For alle som beskæftiger sig med Geografisk Information. Meld dig til Kortdage 2004 hos Geoforum Danmark: kortdage.dk eller Geoforum.dk

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, FSL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 & INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, geoforum.dk august 2004 Indholdsfortegnelse: Kommende numre Deadline Nr september 2004 Nr oktober 2004 Nr november 2004 Nr november Leder: Kortdage 2004, Mennesket i Fokus... 3 Rundbordskonference om FOT... 4 Der siges så meget om FOT - men...?, Vagn Hyldgaard... 6 LER-udbuddet: Er anvendeligheden sikret? Lars Nielsen... 7 Standardiseret kommunikationsmodel for geografiske data? SRA... 9 Uddrag af begrundelsen for INSPIRE direktivet Blandede oplysninger Program for Kortdage lige til at tage ud Temaarrangement: OIS, (Øst) Annoncer , 27 Geoforum Seminar, 3D By- og landskabsmodellering Geoforum Kursus, Offentlige data - anvendelse i GIS Kongresser og møder Geoforum mødekalender Aktuelle arrangementer i Øst og Vest... 32

3 geoforum.dk august 2004 Leder: Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Så kalder Geoforum igen til Kortdage! Vi ser jo gerne, at vi endnu en gang får alle mand af hus også selv om vi nu i nogle år har haft god succes med at gennemføre kortdagene hvert år i stedet for som tidligere hvert andet. Deltagelsen i Kortdagene er i helt overvejende grad personer, som i det daglige arbejder med GI og GIS på et professionelt og teknisk plan. Men vi teknikere har godt af en gang i mellem at gøre os klart, at i den sidste ende handler det vi beskæftiger os med altid om mennesker. Vores systemer og løsninger bruges af mennesker, planlægger for mennesker, hjælper mennesker i nød og i deres arbejde og i fritiden. De hjælper når vi søger information i den store skatkiste, som findes på Internettet, men som ofte er vanskeligt tilgængelig. Vi arbejder med systemer og løsninger til optimering af transport og til hele forsyningssektoren, som dybest set er til gavn og glæde for mennesker eller som nogle foretrækker at betragte dem - forbrugere. Vi er måske ofte tilbøjelige til at kaste os over computerne og arbejde med at finde»den rigtige løsning«. Og den rigtige løsning for os kan nogle gange være svær at definere ud fra et brugs- eller et nyttesynspunkt. Løsningen kan være særlig elegant ud fra en systemteknisk synsvinkel eller den kan være super avanceret set med de kreative briller. De»elegante«løsninger er måske ikke altid også de mest brugervenlige når det kommer til stykket. Det er ikke altid sikkert, at»maren i kæret«eller Fru Madsen, som en af årets foredragsholdere har omdøbt hende til, også er helt tryg ved de interaktive spatio-temporale on-line GIS-applikationer når hun skal foretage sine indkøb henne i brugsen. Det kunne være at det var vores nørdede jargon, som dybest set var årsagen til at hun foretrækker at tøfle ned til Brugsen på de flade futter i stedet for at bestille varerne over Internettet fra mobilen. Vi er nødt til i alt vores arbejde som professionelle mennesker at tænke på, at der i den sidste ende er tale om mennesker - ikke fagfolk - som udsættes for resultaterne af vores kringlede hjernespin. Det er en side af den samme sag at vi nogen gange føler i geodatabranchen at det er så svært at få alle andre mennesker til at forstå hvor vigtigt det er, det vi beskæftiger os med. Hvorfor synes alle ikke som vi, at kort og geodata er det vigtigste på denne jord og hvorfor er det hele tiden så svært at råbe politikerne op så de bliver interesserede i vores område og foretager de helt naturlige investeringer, som skal bringe fremskridt for vores branche. Det handler selvfølgelig også om at vi skal være bedre til at markedsføre vores område, vores ideer og frem for alt vores løsninger. Det er løsningerne for menneskers problemer der skal til for at gøre det tørre faglige stof nærværende og relevant også i en politisk sammenhæng. Derfor vil vi også gerne se på årets Kortdage som en del af markedsføringsstrategien. Ved at fokusere på mennesker, deres behov og deres muligheder for at bruge uden nødvendigvis at forstå hvad der sker i moderne IT-systemer, er der må- ske en chance for at det vil falde mere og mere naturligt at anvende teknologien i hverdagslivet i det omfang som vi i vores selvforståelse mener er oplagt. Programmet i år rummer også en særlig form for markedsføring, nemlig et forsøg på at interessere de nye generationer for fagets fortræffeligheder. Det er planen at indbyde geografilærere med samt deres klasser fra de fynske gymnasier til et program, som tilrettelægges specielt for dem. Samtidig gives de lejlighed til at orientere sig på udstillingen, som jo også i år har et stort og kvalificeret omfang. Programmet for gymnasieeleverne rummer samtidig oplysninger om de højere læreanstalters undervisning på GI-området. Det er arrangørernes forhåbning, at dette kan være med til at styrke fagområdet også i det grundlæggende uddannelsessystem, idet der i de kommende år vil være en stærk konkurrence om at tiltrække studerende til de forskellige uddannelsesretninger. Men vi er også selv mennesker. Derfor er Kortdage 2004 også vores fornemste mødeplads for både den faglige og den sociale del af vores menneskeliv. Derfor er det en stor glæde at byde velkommen i Odense den oktober til Peter Normann Hansen 3

4 Rundbordskonference om FOT Den 1. Juni hos Fyns Amt i Odense geoforum.dk august 2004 Geoforum tog den 1. juni spørgsmålet om FOT op i en Rundbordskonference, som blev gennemført med hjælp fra Fyns Amt i deres lokaler på Ørbæksvej i Odense - et passende midtpunkt for en debat om et spørgsmål, der omfatter hele landet. Der skal ikke her gives et egentligt referat af debatten, men interesserede vil kunne se præsentationerne på Geoforums hjemmeside Ved afslutningen af debatten forsøgte Peter Normann og undertegnede at uddrage nogle konklusioner af debatten. Det resulterede i enighed om følgende punkter. VWL resumé: - Behov for et godt grundlag for digital forvaltning - Udnytte strukturreformen - vi har travlt - En fælles standard (FOT og/eller basisdata relation til TK) - Mulighed for forskellige organisatoriske modeller ved implementering Det må godt blive dyrere end det er i dag fordi benefit retfærdiggør større omkostninger men der er selvfølgelig grænser - Vi taler ikke længere om kortværker men om samlinger af objekter eller om GIS-data (der er behov for en definition) - Dialekter må afskaffes men dialog ønskes - Større aktualitet af visse objekter er ønskværdig - Fokus på administrativ vedligehold PNH resumé: - Vi er enige om en fælles standard - Den skal være så simpel som mulig - 3 forskellige typer dataejere som bidrager til FOT databasen - En successiv implementering af FOT tanken.»rom blev ikke bygget på én dag«- Dataejerne er rede til at påtage sig ansvaret - Behov for dialog mellem dataejere og Servicefællesskabet - Flere er usikre på økonomien - Markedsføring af tanken på det politiske niveau er nødvendig - Hvis vi skal opnå succes skal FOT databasen op at stå så hurtigt som muligt specielt på bygningsområdet - Har Geoforum en rolle som katalysator udvalgsarbejde? - Det gør ikke noget, at vi er lidt ambitiøse Marstrand: - Foreslår at fokusere på problemområderne: - Økonomi og implementering Men der var også en række uafklarede spørgsmål: - Omkostningernes størrelse og fordelingen - Engangs- eller faseopdelt implementering - Kvaliteten af det eksisterende grundlag (dialekter) - Organiseringen - Markedsføringen - Rettigheder - Pligter - Kan FOT objekter isoleret udgøre et sammenhængende kortværk? Strategerne bag FOT projektet, Philip Hartmann, Brøndby kommune, og Olaf Andersson, Kort & Matrikelstyrelsen, planlægger slagets gang. 4

5 Rundbordskonference om FOT Den 1. Juni hos Fyns Amt i Odense geoforum.dk august 2004 Paneldeltagerne leverede hver deres oplæg til debatten Peter Normann Hansen, BlomInfo, Geoforum Danmark, ordstyrer Jesper Jarmbæk, Kort & Matrikelstyrelsen Laurids Rolighed Larsen, Scankort A/S, Geoforums repræsentant i FOT arbejdsgruppen Philip Hartmann, Brøndby kommune, Formand for Arbejdsgruppen til endelig fastlæggelse af FOT for etablering Jens Hallund, Geodata Danmark Flemming Christensen, Silkeborg kommune Vagn Hyldgaard, Naturgas Midt-Nord, FULS Jørgen Marstrand, Herning kommune, KtC Der diskuteres og argumenteres livligt for fordele og ulemper ved FOT i alle pauser i rundbordskonferencen. Det er næppe sidste gang, at Geoforum benytter denne form for at skabe debat i medlemskredsen. I majnummeret af geoforum.dk annoncerede vi den Åbne høring om FOT, som Servicefællesskabet for Geodata har gennemført før sommerferien. Ifølge oplysninger fra Servicefællesskabets sekretariat er høringssvarene nu behandlet og der er udarbejdet en indstilling til styregruppen, som vil blive behandlet på det næste møde den 18. august. Så snart resultatet af mødet foreligger vil der kunne hentes information herom på Servicefællesskabets hjemmeside Geoforum vil også fortsat følge denne sag med henblik på at skabe dialog og medvirke til at afskaffe dialekterne, så det ender med at parterne taler samme sprog. 5

6 geoforum.dk august 2004 Der siges meget om FOT - men det er ikke sikkert, at man skal tro alt, man hører Af landinspektør Vagn Hyldgård, Naturgas Midt-Nord. Medlem af Grundkortudvalget. Hvis man skal tro alt, hvad der siges om Fælles Objekter (FOT), er vi snart i den syvende himmel. Her i løbet af sommeren har det f.eks. været nævnt i en artikel i et dagblad, at ambulancerne ikke vil køre forkert når vi får FOT. Journalisten har givet misforstået tingene for FOT-projektet har jo ikke noget med tildeling af vejnavne at gøre. Der vil jo stadig efter et FOT-projekt være noget, der hedder Nørregade eller Vestergade i flere byer. Hvordan er det så med FOT? De officielle udmeldinger om FOT De mere officielle udmeldinger fra KMS og Kommunalteknisk Chefforening er, at FOT-projektet er et godt projekt. Det fortælles, at der er penge at spare ved, at man ikke længere skal vedligeholde udvalgte elementer som f.eks. bygninger og veje i både de tekniske kortværker og i TOP10DK. Det lyder godt. Det er vi jo alle enige om. Omkostningerne ved at lave projektet er mio. ifølge Grundkortudvalgets rapport. Det er måske ikke helt så godt; men hvis det hele nu kan tjene sig hjem i løbet at 10 år, er det måske ikke så galt. Eller hvad? Er FOT det bedste projekt? Der er kritiske røster. Kan vi få mere gevinst ved at bruge de mange penge på en anden måde? Usikkerheden er stor. Faktisk er sandheden den, at man overhovedet ikke har undersøgt det! Historien er den, at Grundkortudvalget for ca. 6 år siden fandt på, at man ville undersøge, om man kunne integrere de tekniske kortværker og TOP10DK. Grundkortudvalget har defineret et muligt projekt og undersøgt økonomien for det definerede projekt. Svaret var at det kunne lade sig gøre og at det var sandsynligt, at projektet ville kunne tjene sig hjem over 10 år. Det er der skrevet tykke rapporter om. Her har man så stoppet undersøgelserne og startet en kampagne for at sætte det ambitiøse projekt i gang. Måske skulle man kigge på et forenklet projekt? En lang række kommuner og ledningsejere har følt sig utrygge ved det forkromede FOT-projekt. Det er næppe kortbrugere, som vil betale de mange penge. Alle ønsker i stedet at betale mindre. Der er gået 6 år siden man definerede FOT-projektet og startede FOT-undersøgelsen. Tiden har ikke stået stille. Ideerne om fælles basisdata har taget fart de seneste år. Tanken om integrerede kortværker er afløst af fokus på basisdata og distribution via wms-services m.v. Man henter de data man skal bruge fra 2, 3 eller 5 datakilder og sammensætter selv»kortet«i sin browser. Det avancerede FOT-projekt kan være forældet allerede inden det kommer i gang. De tekniske kortejere, som repræsenterer 85 % af landets areal, har faktisk foreslået et forenklet projekt, hvor kodeordet er forbedret udnyttelse af de mange gode data, som vi allerede har. Vi har velajourførte detaljerede kortdata, som vil kunne generaliseres og anvendes til ajourføring af TOP10DK. Det vil der ifølge FOT-rapporterne kunne spares betydelige millionbeløb ved pr. år. Besparelsen ved objekttyperne»bygninger«og»vejmidter«udgør mere end 80 % af den besparelse, man har regnet sig frem til, at man vil kunne opnå ved alle de foreslåede FOT-elementer. Det er derfor nærliggende at koncentrere sig om netop de to objekttyper, hvor der virkelig er en gevinst. Samtidig er det så heldigt, at netop de to objekttyper allerede foreligger i en rigtig god kvalitet og derfor kan»ophøjes«til fælles basisdata med få omkostninger til samling og kvalitetssikring. Altså stor nytteværdi ved at udnytte det, der allerede findes, og en besparelse på mio. i forhold til den avancerede FOT-model. Hvad er realistisk at gennemføre? Ud over de økonomiske problemer med den avancerede model, kan der være betænkeligheder ved den større grad af centralisering af produktion og større centrale offentlige styring af, hvad der er godt for brugerne. Er det KMS som ved, hvad brugerne vil have, eller er det brugerne, som skal have mulighed for at få de data, som er optimale for den anvendelse, de gør af data. Er det sikkert, at vi alle ønsker det samme? Er det hensigtsmæssigt, at man altid skal ajourføre to»integrerede«kortværker? Der er ikke tvivl om at logistikproblemerne ved ajourføring bliver større end i dag, og at man må give afkald på fleksibilitet i frekvenser og muligheden for lokale forbedringer i forhold til»standarden«, hvis ikke den avancerede FOT-model skal drukne i bureaukrati. Opbakningen til den avancerede model er da også behersket. Således har ledningsejerne i FULS opfordret Servicefællesskabet/KMS til en dialog om en forenklet model. Tilsvarende har størstedelen af de tekniske kortejere i Danmark bedt Servicefællesskabet om et møde for at drøfte forenklinger og komme med forslag til en model, som kan gennemføres til langt lavere omkostninger. 6

7 LER-udbuddet: Er anvendeligheden sikret? geoforum.dk august 2004 Kommentar af Lars Nielsen, gispro (www.gispro.dk), Samtidig vil modellen kunne gennemføres i løbet af få måneder, mens den avancerede model tidligst vil kunne være gennemført om 5-6 år. Vi kan få glæde af besparelserne ved genbrug af data allerede nu. Der mangler en dialog. Dialogen bør starte nu, så man ikke risikerer at gennemføre et avanceret og dyrt projekt i Hovedstadsområdet og Herning + omegn, hvorefter projektet løber ud i sandet. Det vil være bedst for gennemførelsen af digital forvaltning i Danmark, hvis vi starter på en enkel måde, der har bred opbakning og hvor tingene kan gennemføres inden det bliver ramt af»forældelse«. Det er bedre at få skabt et landsdækkende projekt på et lidt forenklet grundlag end at tingene senere går i stå på halvvejen. Forhåbentlig er der stadig mulighed for at finde løsninger, som er brugbare for alle parter. En løsning vil kræve at parterne taler sammen. Både FULS og gruppen af kortejere i TK-samarbejdet har opfordret Servicefællesskabet til at deltage i en dialog. Der er endnu ikke kommet noget positivt svar, men det kan måske nås endnu. Vagn Hyldgaard I august 2001 skrev jeg et debatindlæg i GeoForums blad, hvor jeg stærkt kritiserede det skærende misforhold mellem ambitionerne med FLIS og dets reelle anvendelighed til det det skulle bruges til, nemlig at være et værktøj for entrepenører og andre der skal grave til at hjælpe med at forebygge graveskader på nedgravet infrastruktur. Min kritik blev dengang affærdiget af folk bag FLIS med at problemet alene var at det var frivilligt for ledningeejerne at registrere deres ledninger. Men hovedanken i mit debatindlæg var at de registrerede»beliggenhedspolygoner«(interesseområder), der jo skulle repræsentere infrastrukturen, på ingen måde var repræsentative for infrastrukturens reelle beliggenhed, snarere tværtimod. Typisk havde de respektive ledningsejere blot angivet et generelt dækningsområde, hvilket typisk var hele eller halve kommuner, eller måske endda hele amter! Og jeg kunne klart bevise min påstand ved blot at foretage to simple søgninger i FLIS, én i et større centralt byområde og én i en villahave på få m 2 (»svømmepøl«), og sammenligne den resulterende liste af»relevante«ledningsejere. Nu har jeg læst udbudsmaterialet for LER (LedningsEjerRegister), der bl.a. bygger på en tidligere rapport fra 2003 der igen bygger på erfaringerne fra bl.a. FLIS. Jeg har læst både denne rapport og lovteksten der danner grundlag for udbuddet. Udbudsmaterialet har heldigvis fraveget rapportens indstillinger vedrørende nøjagtighedskravet og indeholder angivelsen»mindst 1 meter på begge sider af ledningen«. Desværre står der intet om noget»maksimum«, der står blot at ledningsejeren skal»angive«at bufferen er større end 1 meter hvis det skønnes nødvendigt med en sådan. I rapporten fra 2003 står der til gengæld klokkerent, at ledningsejerne suverænt selv definerer præcis hvor (u-) præcise deres angivelser i et sådant system skal være. Og lovteksten berører slet ikke dette punkt. Dette er dybt bekymrende, og lur mig, om ikke de indleverede interesseområder i LER risikerer at blive af præcis samme ringe kvalitet som i FLIS! Jeg har netop foretaget en ny sammenlignende søgning på FLIS, denne gang med tre søgninger (centralt byområde, bar mark og inde midt i en skov), og ganske som forventet er søgeresultatet, at stort set de samme ledningejere dukker op i alle 3 søgninger, specielt 5 store teleudbydere! Og Århus amt glimrer også i dem alle, hvilket man jo ikke behøver et ledningsregistreringssystem til at regne ud, men det skal nok betragtes som en kuriositet. Jeg har ladet mig fortælle, at det i forbindelse med specielt telekabelejerne drejer sig om at»sløre«de reelle kablers beliggenhed af konkurrencemæssige årsager. Men selvom jeg da har forståelse for dette synspunkt, og ligeledes forstår at der kan være et politisk ønske om at acceptere et sådant, så er denne indstilling jo den rene gift for ethvert system af den her nævnte karakter. Og det ændrer registreringspligt intet ved, det vil snarere animere ledningejere med ringere GIS-kapacitet til at følge de dårlige eksempler fra de større. Og så kan man jo ikke undgå at tænke på om indberetterne»springer over hvor gærdet er lavest«, for jo færre og mere generelle interesseområder der bliver tale om, jo nemmere og billigere er det jo at vedligeholde. 7

8 geoforum.dk august 2004 Jeg må derfor spørge klart og tydeligt : hvad skal vi med et dyrt centralt ledningsregistreringssystem, hvis anvendeligheden af dette risikerer at blive så ringe, at entrepenører alligevel altid ender med at skulle sende forespørgsler til de samme ledningsejere uanset gravested? Hvis jeg var entrepenør, så ville jeg klart i praksis fravælge et sådant system, og i stedet blot implementere en passende brevfletningsskabelon i mit eget bogholderi. Det er så meget enklere og billigere, og nettoresultatet vil være stort set identisk. For at være en hjælp skal et ledningsregistreringssystem som LER jo kunne levere yderligere eller mere præcise oplysninger for at retfærdiggøre dets anvendelse, men det er der intet der tilsiger at det vil komme til at kunne, hverken i udbudsmaterialet eller i det indtil videre opnåede erfaringsgrundlag. Og hvis jeg som entrepenør stod og skulle grave i et fortov, kunne jeg til nød acceptere at skulle sende en forespørgsel til ledningsejere med ledninger i det modsatte fortov. Men jeg ville ikke kunne acceptere at skulle sende forespørgsler til alle mulige ledningsejere blot fordi de har ledninger et-eller-andet sted i byen. Og det ville være helt uacceptabelt at skulle sende forespørgsler til op til 10 ledningsejere blot fordi jeg skulle grave et hul et sted hvor al logik og sund fornuft tilsiger at de pågældende ledningsejere ikke har det mindste rør eller kabel. At det så både gøres lovpligtigt at anvende og behæftes med et brugergebyr er som at gnide salt i såret. I realiteten kunne man jo vælge at betragte systemet som blot en ekstra skat/afgift. Derfor forstår jeg heller ikke at Entrepenørforeningen tilsyneladende er velvillig fadder bl.a. til rapporten der danner baggrund for LER-udbuddet. Jeg må formode at de er fornuftige folk, der ikke ønsker at belemre deres medlemmer med et uanvendeligt system, hvorfor jeg antager at de ikke er blevet gjort bekendt med mere kritiske røster omkring opbygningen af et sådant system. Det lægger efter min mening kimen til endnu et»amanda-projekt«. Men hvis udbudsmaterialet for LER virkelig skal stå til troende som det foreligger, og der ikke kan eller skal strammes op på registreringsnøjagtigheden, så vil jeg i stedet slå til lyd for at man i stedet realiserer et meget mindre ambitiøst system, hvor ledningsejerne kun registrerer deres ledninger på kommunebasis, evt. en underopdeling på maks. 10 af disse. D.v.s. at rent alfanumerisk søgesystem med adresseopslag. Et sådant system ville man kunne realisere på et par uger for en beskeden sum, til drift på et næsten hvilken som helst billigt webhotel i landet. Men ærlig talt, hvad med at få strammet LER så meget op omkring registreringsnøjagtigheden, at systemet reelt vil kunne anvendes til noget fornuftigt af dets primære målgruppe? F.eks. ved at fastlægge en maksimal afstand på 50 meter fra infrastruktur til kant af beliggenhedspolygon. Som jeg læser det, står der intet hverken i lovteksten eller i udbudsmaterialet der forhindrer at dette vil kunne kræves af de tilmeldte ledningsejere. Alt andet vil næsten være for tragikomisk. 10. august 2004 Lars Nielsen Meddelelse fra sekretariatet Det er med stor beklagelse, at jeg må meddele, at vores sekretær Anette Kolding Andreasen har sagt sin stilling op og er fratrådt her pr. 1. august Nogle af jer har måske allerede mærket, at sekretariatet for nærværende er enmandsbetjent, men det forsøges at opretholde en normal sekretariatsbetjening i denne overgangsperiode. Samtidig arbejder forretningsudvalget og undertegnede på at ansætte en ny sekretær så snart som muligt. Vi har heldigvis et antal kvalificerede ansøgere til stillingen. Den reducerede bemanding kan dog betyde, at det vil tage lidt længere tid end planlagt at få vores nye hjemmeside samt kortdagshjemmesiden i komplet og fejlfri funktion. Derfor beder jeg om lidt tålmodighed i denne periode, men jeg kan samtidig understrege, at der arbejdes på højtryk for at det hele skal komme til at fungere perfekt ASAP. Med venlig hilsen Vagn W. Laursen. 8

9 geoforum.dk august 2004 Standardiseret kommunikationsmodel for geografiske data? Af Søren Riff Alexandersen, Kort & Matrikelstyrelsen Datamodel i XML/GML-opsætning På de seneste seminarer i Geoforum har vi behandlet emnet standardiserede geografiske data og datamodellering. Vi har også kredset omkring emnet: Er XML/ GML en afløser for det mere end 20 år gamle DSFL-format? Jeg vil her komme med et konkret forslag til en datamodel, der kan bruges i forbindelse med dataudveksling, og som bygger på de tanker, der ligger i DSFL-formatet. På sidste seminar viste jeg kort modellen lige før frokost. Modellen tager udgangspunkt i, at vi har nogle data, der er fælles for en helt datasæt. Det er oplysninger om leverandør, datas udstrækning, data for udtræk fra database og evt. oplysninger om modtagerens rettigheder til brugen af data. I DSFL-formatet svarer det til header-oplysningerne angivet med %H-kommandoen. Dernæst har vi behov for nogle beskrivende data på tema eller type niveau. I DSFL-formatet svarer det til de oprindelses og nøjagtighedsoplysninger, som man kan beskrive i starten af DSFL-filen og siden refererer til med %N-kommandoen. Dernæst følger alle objekterne, som i DSFL-formatet angives med %K%U-kommandoen og de tilhørende attributter angivet med %Dkommandoen. Denne funktionalitet kan i XML/GML modelleres som én feature collection gældende for hele datasættet, indeholdende nul til mange feature collections med oprindelses og nøjagtighedsoplysninger, hver indeholdende de tilhørende features. Hvis man ikke har oplysninger om oprindelses og nøjagtighedsoplysninger vil alle features kun tilhøre datasættet. DataSetDk I UML-notation ser modellen sådan ud: På side 41 i Open Gis Consortium s specifikation af GML version findes et»skole-eksempel«, der benytter samme model. Klasserne DatasetDk, MetaDataDk, PointFeatureDk, CurveFeatureDk og SurfaceFeatureDk er pre-defineret, med de attributter, vi kan blive enige om at standardisere, og som man automatisk arver fra, hvis man i et konkret applikationsskama erklærer et element lig med f.eks. PointFeatureDk. I applikationsskemaet skal man blot skrive: <element name= Addressdk type= PointFeatureDkType subs titutiongroup= PointFeatureDk > hvis man vil definere sit eget adressepunkt med PointFeatureDk s egenskaber. AbstractFeatureCollection featuremember 0..* DataSetDk og MetaDataDk er standardiserede beskrivelser af metadata i et dansk profil af XML/GML, mens PointFeatureDk, CurveFeatureDk og SurfaceFeatureDk er de standardiserede geometriske elementer. MetaDataDk PointFeatureDk/ CurveFeatureDk/ SurfaceFeatureDk AbstractFeature featuremember 0..* Og så kommer spørgsmålene! Er dette en kommunikationsmodel som kan dække dit behov som modtager af geografiske data, og vil den kunne erstatte din brug af DSFL-formatet? Er dette en kommunikationsmodel som kan dække dit behov som leverandør af geografiske data, og vil den kunne erstatte din brug af DSFL-formatet? Er dette en kommunikationsmodel som du som systemleverandør har implementeret /vil implementere i det/de geografiske systemer du udbyder og i givet fald, hvordan er det implementeret? Vær med til at præge morgendagens udveksling af geografiske data og giv dine synspunkter tilkende til: Materialet vil blive brugt i forbindelse med Geoforums arbejde med opstilling af profiler af XML/GML for geografiske datasæt i Danmark. Søren Riff Alexandersen, KMS 9

10 geoforum.dk august 2004 Uddrag af begrundelsen for: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) 1. Indledning En god politik skal bygge på informationer af høj kvalitet og på deltagelse fra en velinformeret offentlighed. De politiske beslutningstagere har erkendt, at menneskenes livskvalitet i dag bestemmes af forhold, der spiller sammen i stadig mere komplekse mønstre - en erkendelse, der påvirker den måde, hvorpå nye politikker udformes. F.eks. fremhæves det i det sjette miljøhandlingsprogram 1, at miljøpolitikken skal bygge på et solidt videngrundlag og velinformeret medvirken, og denne nye fremgangsmåde er i færd med at ændre den måde, EU s miljøpolitiske beslutninger træffes på. Derfor er der brug for en ny fremgangsmåde med hensyn til overvågning og rapportering samt forvaltning og levering af data på tværs af de forskellige forvaltningsniveauer. Der må tilrettelægges strategier, som kan reducere dobbeltindsamling af data og fremhjælpe harmonisering, bred formidling og anvendelse af data. Sådanne strategier skulle kunne give øget effektivitet, og udbyttet heraf kan geninvesteres i at forbedre informationernes tilgængelighed og kvalitet. Informationernes øgede tilgængelighed vil på sin side stimulere til innovation hos erhvervsmæssige informationsudbydere. Geografisk information kan spille en særlig rolle i denne nye fremgangsmåde, fordi den gør det muligt at sammenstille informationer fra forskellige fag med forskellige formål. En sammenhængende og bredt tilgængelig geografisk beskrivelse af Fællesskabets territorium ville skabe den ramme, der er brug for til at samordne fremskaffelse og overvågning af informationer i hele Fællesskabet. Geografisk information kan også bruges til at fremstille kort, som er et glimrende middel til at kommunikere med offentligheden. De geografiske informationer har imidlertid en teknisk og samfundsøkonomisk karakter, der uheldigvis giver særlig påtrængende problemer med koordinering, informationshuller og udefineret kvalitet samt hindringer for adgang til og udnyttelse af informationerne. Kommissionen har derfor besluttet at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union dette forslag. Det sigter mod at gøre indbyrdes kompatible geografiske informationer let tilgængelige som støtte for både medlemsstaternes og Fællesskabets politik, og mod at give offentligheden adgang til disse oplysninger. Initiativ er Fra KMS s hjemmeside: Høring af EU-akt om opbygning af en infrastruktur for geografisk information (INSPIRE) 28. jul Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) KOM(2004) 516 endelig. Forslaget er sendt i høring onsdag den 28. juli 2004 med svarfrist onsdag den 25. august Med Kommissionens forslag skabes der en retlig ramme for oprettelsen og driften af en infrastruktur for geografisk information i Europa med henblik på at formulere, gennemføre, overvåge og evaluere Fællesskabets politikker på alle niveauer og informere offentligheden. INSPIRE fokuserer på miljøpolitik, men kan anvendes af og fremover udvides til at omfatte andre sektorer, f.eks. landbrug, transport og energi. Derfor bringes her uddrag af bemærkningerne. Direktivforslaget kan findes på resultatet af en indsats i flere af Kommissionens tjenestegrene, bl.a. Generaldirektoratet for Miljø, Eurostat og Det Fælles Forskningscenter, som har spillet og fortsat vil spille en vigtig rolle under vedtagelsen og gennemførelsen af direktivet. (Fodnoter) 1 EFT L 242 af , s Overensstemmelse med andre politikker Adskillige andre fællesskabsinstrumenter, der skal gøre den offentlige sektors information mere tilgængelig, eksisterer allerede eller er under udvikling. De vigtigste er direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger 1, direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 2, GMES 3 og Galileo. Der er dog brug for yderligere foranstaltninger for at sammensmelte og strømline politisk relevante geodata fra forskellige sektorer og på forskellige niveauer, så den geografiske informations potentiale udnyttes fuldt ud. Derfor supplerer Inspire-forslaget disse instrumenter og bidrager til gennemførelsen af disse. Der må også tages hensyn til den nugældende lov om databeskyttelse og ophavsret. (Fodnoter) 1 EFT L 41 af , s EFT L 345, , s KOM(2004) 65 endelig. 5. Udvidet konsekvensanalyse I juni 2002 indførte Kommissionen en ny integreret procedure for konsekvensanalyse for at højne kvaliteten og sammenhængen i politikudformningsprocessen 1. Inspire er optaget på listen over forslag i arbejdsprogrammet for 2003, for hvilke Kommissionen har besluttet at gennemføre en udvidet konse- 10

11 geoforum.dk august 2004 kvensanalyse 2. Derfor er der udført en udvidet konsekvens analyse for Inspire, og den har omfattet seks politiske løsningsmuligheder 3. De fornødne investeringer i den foretrukne løsningsmulighed - en målrettet ramme støttet af et EUrammedirektiv - vil i vid udstrækning blive båret af den offentlige sektor og skønnes at beløbe sig til gennemsnitligt 3,6-5,4 mio. EUR om året per EU-medlemsstat (EU25). Dette beløb udgør kun 1 % af de samlede udgifter til geografisk information. Udbyttet bliver miljømæssige og bredere samfundsmæssige gevinster samt gevinster for den private sektor. Kun miljøforbedringerne er blevet kvantificeret. De giver et årligt udbytte per medlemsstat (EU25) på mio. EUR. Vel vidende, at disse elementer kun repræsenterer en del af det samlede billede, må det konkluderes, at udbyttet er betydelig større end investeringsbehovene (Fodnoter) 1 KOM(2002) KOM(2002) Arbejdsdokument fra Kommis sionens tjenestegrene: "Exten ded impact assessment of INSPIRE". 7.3 Hvordan er der i forslaget taget hensyn til interessenthøringen og den udvidede konsekvensanalyse? Resultaterne af den udvidede konsekvensanalyse og de interesserede parters bemærk ninger dannede grundlag for en granskning af de tiltag, som blev fremlagt i oplægget til internethøringen om Inspire og i udkastet til udvidet konsekvensanalyse, og dette mundede ud i et forslag, der bygger på løsningsmulighed 4 i den udvidede konsekvensanalyse. Forslaget adskiller sig fra oplægget til internethøring om Inspire på følgende punkter: Dets anvendelsesområde er begrænset for at imødegå betænkeligheder angående budgetspørgsmål og Inspires ambitionsniveau. Ændringen af anvendelsesområdet inde bærer en reduktion på 35 % i antallet af geodatatemaer, som er omfattet af Inspire. Kravene om indsamling af nye geodata, der dækker forskellige temaer i forbindelse med miljøets tilstand, er opgivet. Harmoniseringskravene er begrænset for visse geodatasæt, hovedsagelig af tematisk art, hvilket øger mulighederne for at udnytte synergieffekter mellem Inspire og eksisterende harmoniserings aktiviteter. Åbenheden af infrastrukturen for geografisk information i Europa garanteres ved at give den private sektor mulighed for at foretage uploading af relevante geodata og -tjenester på frivillig basis og på visse betingelser. De indbyrdes sammenhænge mellem Inspire og GMES er tydeliggjort. Bilagene og beskrivelsen af geodatatemaerne er organiseret på en anden måde. Der er indført bestemmelser om overvågning og rapportering. Mange af de fremsatte bemærkninger vedrører imidlertid gennemførelsen af Inspire og vil blive taget i betragtning i denne forbindelse. Se også en interessant artikel af Roger Longhorn, en af veteranerne i GI-sektoren i Europa, med titlen: Progress on the European SDI: GI2000 (1995) to INSPIRE (2004+) The purpose of this paper is to examine the progress made in the past decade in creating a pan-european spatial data infrastructure (ESDI), from the inception of the GI2000 initiative in 1995 by the European Commission (EC) up to the recent announcement on 23 July 2004 of a proposed legislative Directive for INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe (EC 2004a). For those still planning their SDIs, especially at national and regional level, there are important lessons to be learned. Artiklen findes på: GEOInformatics, Magazine for Surveying, Mapping & GIS Professionals 11

12 geoforum.dk august 2004 Blandede oplysninger Møde i Nationalkomiteen for Geografi Kommunikationslandskabet og historiske kort 1st EU-Day, INTERGEO Stuttgart, Oct. 14th, 2004 Nationalkomiteen for Geografi mødtes d. 15. juni til sit halvårlige møde. Fremmødet med kun fem personer var beskedent. Komiteen har udsendt sine to beretninger for 2003; den ene til Videnskabernes Selskab og den anden til den internationale geografiske union. Beretningerne kan ses på Geoforums hjemmeside på adressen Komiteen opfordrer så mange som muligt til at deltage i geografi-kongresserne, som finder sted hvert andet år. Der mødes hver gang et par tusind mennesker og programmet er særdeles bredt favnende. Et enkelt tips kom der fra komiteens formand, som også sidder i bestyrelsen for Wonderful Copenhagen. Wonderful Copenhagen har hvert år et millionbeløb til rådighed, som kan gives til støtte for kongresser i København. Eneste betingelse er, at kongressen foregår i København og at den trækker folk til fra resten af Danmark eller fra udlandet. Måske var det noget at undersøge i forbindelse med evt. afholdelse af Kortdagene i København, hvis det skulle ske en dag. Lars Brodersen Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12, 4000 Roskilde september 2004 Kommunikation i form af fysisk transport var formodentlig, næst efter den primære fødevareproduktion, den mest ejdskraftforbrugende aktivitet i det førindustrielle samfund. Den udgør dermed et forskningsfelt, som fortjener og i stigende grad også får kulturhistorisk opmærksomhed. Historiske kort er i denne sammenhæng vigtige kilder, nogle fordi de direkte blev udformet som hjælpemidler for rejsende, nogle da de af andre grunde kom til at afbilde det landskab og den infrastruktur, som kommunikationen benyttede. HisKIS ønsker at styrke kendskabet til og brugen af historiske kort som kilder til munikationshistorien og inviterer derfor til tværfagligt seminar om unikationslandskabet og historiske kort d september 2004 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Se også annonce side 27 Geoforums GML-arbejdsgrupper har netop afleveret 2 rapporter til Servicefællesskabet for geodata. 1. Vejledning i Web Feature Services Version GML-Basisgeometri. Forslag til implementeringsstrategi i Danmark Rapporterne vil snarest muligt blive gjort tilgængelige på Geo-Information has a high economic potential. It provides a common reference for complex relationships states MICUS-consultants. This quote came after completing several cost-benefit studies for political representatives at all levels (local, national and European), which produced figures supporting such potential. However, it will only unfold into economic activity when more geospatial content is made available under uniform and easy-to-use conditions. Member states are undertaking substantial efforts towards this goal. Such efforts, however, need coordination at the EU-level in order to strengthen European GI competitiveness in the worldwide market and free the continent from a disadvantage associated with investments needing harmonised geo-information. Important milestones in that way are GALILEO, GMES, INSPIRE, and in a wider context also the Public Sector Information Directive and egovernment, but these projects must involve as many stakeholders, users and players as possible. The idea is, therefore, to open the well-attended major national GI-events towards Europe by launching an EU-Day. It will tour from one country to another on a yearly basis, starting with the INTERGEO 2004 in Germany. This could, later on, evolve into a stand-alone PEGGIE (Pan-European General GI-Event). Se på: rubrik/kongress/eu_day.pdf 12

13 Program Geoforum Danmark arrangerer de danske Kortdage 2004 på SAS Radisson H. C. Andersen Hotel i Odense den oktober 2004 GIS for mennesket

14 Velkommen til Kortdage 2004 et er en stor glæde for D Kortdagsgruppen og for Geoforums bestyrelse, at vi kan byde dig velkommen til Kortdage Du står lige nu med programmet i hånden lige som du et stykke tid har kunnet se det på hjemmesiden På Kortdage 2004 sætter vi fokus på GIS for Mennesket. GI og GIS er en naturlig del af vores tilværelse som mennesker i en geografisk verden: Søgende mennesker, kreative mennesker, syge mennesker, legende mennesker, mennesker på arbejde, mennesker der har fri. GI og GIS er faciliteter der forbinder det offentlige med det private, specialisten med generalisten, sælgeren med køberen, udbuddet med efterspørgslen. Danske Kortdage 2004 fokuserer på de menneskelige aspekter af GIS, hvordan vi bevidst eller ubevidst bruger GIS, hvordan vi analyserer Verden, hvordan vi får fat i informationer, hvordan vi kommer i kontakt med de brugere, vi henvender os til, og hvordan GIS påvirker vores opfattelse af os selv og Verden omkring os. Programmet er i år blevet til - kunne man fristes til at sige - som sædvanligt. Kortdagsgruppen har i hvert fald valgt at udarbejde et Call for Papers, som blev udsendt sammen med geoforum.dk nr. 53, februar På det tidspunkt havde gruppen forestillet sig en stilfærdig konference med 2 parallelle sessioner det meste af tiden samt lidt indledning og afslutning. Men - aktiviteten i medlemskredsen har været enorm. Vi har modtaget ialt ca. 80 bidrag til Kortdage Det har givet kortdagsgruppen mulighed for at sammensætte et lidt mere ambitiøst program end oprindeligt planlagt. Der vil således være 4 parallelle sessioner næsten konsekvent både tirsdag og onsdag. Vi ved godt, at dette brede program giver mange valgmuligheder - og nogen synes måske for mange. Vi er dog af den opfattelse, at de indlæg, som er udvalgte kan leve op til både de store forventninger til indholdet og til en alsidig dækning af GI og GIS udviklingen i Danmark netop nu - en opgave som vi også opfatter som en del af målsætningen med Kortdagene. Målgruppen for Kortdage 2004 er alle, der har en interesse i geografisk information, fra beslutningstagere og sagsbehandlere hos stat, amter og kommuner til virksomheder og almindelige brugere i den private sektor. Målgruppen omfatter også den voksende gruppe af producenter af data og services, som beskæftiger sig med at øge nytten af den geografiske information, som samfundet har samlet sammen og som fortsat skal forbedres og udbygges. Der vil være en omfattende faglig udstilling, hvor leverandører af geografisk information og geografiske informationssystemer vil demonstrere deres produkter og løsninger. Der er også sat tid af til pleje af fagligt netværk og socialt samvær. På dette sidste punkt har vi i Kortdagsgruppen lyttet stærkt til den til tider højlydte kritik fra sidste års konference. Derfor kan vi love at der bliver besøg på en relevant seværdighed - Jernbanemuseet - med buffet og officielle taler, underholdning til festmiddagen samt levende musik til dansen efter middagen. Vi har i år valgt et helt nyt sted til Kortdage 2004, der finder sted i Odense på Radisson SAS - H.C. Andersen Hotel. Det lykkedes os ikke helt præcist at ramme HCA s 200 års fødselsdag, men vi er mindre end et år fra at gøre det. Derfor forventer vi også, at Kortdage 2004 bliver et eventyr - for eventyr handler også om mennesker og bliver fortalt for mennesker - både store og små. Derfor beder vi dig om at deltage både i det faglige og i det sociale program på Kortdage 2004 i Odense. På den måde er du med til at gøre Kortdagene til et eventyr - og det er ganske vist! Vi opfordrer til at følge med på som vil indeholde de løbende opdateringer af programmet samt øvrige praktiske oplysninger. Vi ses i Odense til oktober. Med venlig hilsen Kortdagsgruppen

15 Konferenceprogram, mandag d. 25. oktober : Ankomst og registrering Velkomst Kortdage 2004 åbner Keynote 1: Martin Molenaar, Rektor, ITC Holland, Where is GI in the global picture - An overview Keynote 2: Jesper Jarmbæk, Direktør, Kort & Matrikelstyrelsen Hvor står vi i Danmarksbilledet - overblik over dagens situation Præsentation af sponsorer og udstillere Frokost og udstillingsbesøg Strukturreformens konsekvenser for GI - med et internationalt perspektiv Pro - Teknik 1 Visualisering og analyser i det åbne land 2 indlæg Når en strukturreform udfordrer geografien Morten Lind, Kort & Matrikelstyrelsen a: Laserscanning nyt værktøj på naturområdet Hans Jakob Martinsen, Hedeselskabet Fødested og fattigdom - FN s udviklingsmål for b: Geografisk Visualisering til sektorplanlægning bekæmpelse af verdens fattigdom Karin Haldrup Samo Olsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen Kaffe og udstilligsbesøg Strukturreformens konsekvenser fortsat - oplæg til debat 2 indlæg Omlægningerne i de offentlige GI/GIS relaterede forvaltninger. Hvordan håndterer man de menneskelige og organisatoriske omstillingsprocesser? Michael Stig Ørbech, NIRAS konsulenterne Pro - Teknik 2 Visualisering under anvendelse af nye a: Multiskalakort afledt fra TOP10DK Marlene Meyer, Kort & Matrikelstyrelsen Geoforums udredning om strukturreformen Bente Neerup/Peter Normann Hansen b: Anvend geodata på Internettet i 3 D Per Bloksgaard, Turntool3D-visualisering som Plenum diskussion med panel af nogle af dagens indlægsholdere Ændringer i den kommunale struktur set i et teknologisk og organisatorisk perspektiv Udstillernes reception Jernbanemuseet, buffet Velkommen til Odense / v. Borgmester Anker Boye Fortælling om jernbaner: Det 19. århundredes motorveje, Landinspektør Lars Viinholt-Nielsen, forfatter til En baneingeniørs erindringer RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES!

16 Konferenceprogram, tirsdag d. 26. oktober Keynote 3, GIS og Computerspil, Thomas Jakobsen, IO Interactive Keynote 4, Den virtuelle markedsplads som en udvidelse af byrummet, Bruno Tournay, Kunstakademiets Arkitektskole Pro - 3D Når verden vises i 3D 4 indlæg a. Brugernes oplevelser af 3D kort Anette Nielsen, Aalborg Universitet b. Intelcities Jørgen Pedersen, COWI Pro - Trafik Få styr på trafikken a. Buskøreplaner på nettet Jan Øhlenschlæger, Aalborg Kommune b. GIS i mobilen giver trafikinfo Torben Bach Pedersen, Aalborg Universitet Info - søgning 1 Adgang til data for alle a. GIS på OIS via web Ove Lindholt Hansen, LIFA b. Effektiv adgang til data Bent G. Kjeldsen, Nordjyllands amt Uddannelse Gymnasier Se program på næste side c. Ny DTM for Fyn Claes Hviid, Fyns Amt d. True ortofoto Kristian Skak-Nielsen, BlomInfo Forbrug 1 Web i vandplanlægning og kundeservice 3 indlæg a.kundeservice, planlægning og drift Ole Texel, Århus Kommune Værker b.web i vandforsyningen Torsten Schrøder, NIRAS c.gis for grovsmede Carsten Henning Bitsch, Geopartner Forbrug 2 Find kunderne og planlæg ruten 3 indlæg a. Mobil GIS og ruteplanlægning til optimering af driftsopgaver Anders E. Rasmussen, COWI b. Gis til snerydning i Københavns kommune Kim Niels Sørensen, Københavns kommune c. Styr på flåden for en tusse Mads Staunskjær, Euman d. Vejmidtens centrale betydning for vejinfo. Ulla Kronborg Mazzoli, Vejdirektoratet Frokost og udstillingsbesøg Pro - Infrastruktur1 At få sammenhæng i og adgang til data a. Basisdata - grundlaget for GI-infrastrukturen Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet b. Plandata for det hele menneske Henrik Larsen, Skov- og Naturstyrelsen c. Standardiseret landkortlægning med FOT Philip Hartmann, Brøndby kommune Kaffe og udstillingsbesøg Pro - Infrastruktur2 Når data hænger sammen a. Digital forvaltning i ejendomsdannelsen Peter Lindbo Larsen, Kort & Matrikelstyrelsen b. LIMA Thorbjørn Pedersen, Landmålergården c. Elektroniske ejendomme Dorte Lundquist, DSB d. Geologi og boringer på Internettet Jørgen Tulstrup, GEUS At lære er at leve 1 I GI-skole hele livet a. GIS i Folkeskolen og Best Practice med GIS Matilde Lissau, Bodilsker Skole b. GI i undervisningen ved AAU Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet c. GI og GISc - en livslang læreproces Hanne Brande-Lavridsen Aaborg Universitet At lære er at leve 2 Kan vi forstå GIS? a. Fru Madsen og de interaktive spatio-temporale online GI-applikationer Mette Arleth, AAU- Aalborg Universitet b. Det lærende menneskes indsigt i virkelighedens fænomener Lars Brodersen, AAU AF Info - søgning 2 Søg og find fra nær og fjern a. Søg og du skal finde Bent Guldager, Århus Kommunale Værker b. Internetleksikon med dynamisk kortvisning Anders Rud, Lademann c. Tilgængeliggørelse af Basic Cover 1954 Steen Davidsen, COWI c. Ingens tid at spilde. Et eks. på Data mining Kim Lyng Madsen, GeoMatic c: WFS - Hvad betyder det for infrastrukturen for GI? Bo Overgaard, CarlBro c. Hvorfor ikke gøre det nemmere at anvende GIS? Jens Bo Rykov, KMS Udstillingen lukker Konferencemiddag med underholdning

17 Konferenceprogram, tirsdag d. 26. oktober 2004 Uddannelsessession for Gymnasier 10:00-10:30 Velkomst og gennemgang af hvad GIS er og kan. Herunder hints til hvad man evt. kan komme til at arbejde med ved forskellige institutioner indenfor GIS-området. Oplæg ved Ian Berg Sonne, Nordjyllands amt 10:30-10:45 GIS udannelsesmuligheder ved Geografisk Institut, Københavns Universitet. Oplæg ved Thomas Balstrøm 10:45-11:00 GIS udannelsesmuligheder ved Skov & Landskab, Landbohøjskolen Oplæg ved Hans Skov-Petersen 11:00-11:15 Pause 11:15-11:30 GIS udannelsesmuligheder ved Aalborg Universitet. Oplæg ved Lars Bodum eller Hanne Brande Lauridsen. 11:30-11:50 Brug af GIS i forbindelse med geografiundervisning i Gymnasiet Oplæg ved Jens Staustrup, Frederikshavns Gymnasium 11:50-12:00 Spørgsmål og diskussion Uddannelsesstederne fremlægger desuden diverse skriftligt materiale, foldere mm. Det vi kan tilbyde er at op til 60 gymnasielever og deres (geografi-) lærere kan komme og deltage i hele dagens program (eksklusive forplejning). Dvs. Keynote (Computer spil og GIS ved Thomas Jacobsen, IOI), nærværende gymnasium-event og eftermiddagens program, herunder temasessions, udstillinger mm. Konferenceprogram, onsdag d. 27. oktober Sundhed 1 Hurtig hjælp til de syge 3 indlæg a. GIS i embedslægevæsenet Halfdan R. Sckerl, Embedslægevæsenet b. GIS i skadestuen Jens M. Lauritsen, Odense Universitetshospital c. Hurtigere varsling af sygdomsudbrud vha GIS Jens Strodl Andersen, DFVF: Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning Sundhed 2 Beredskab og varsling 3 indlæg a. Kommunalt beredskab Michael Israelson, Intergraph b. GIS understøttet beredskabsplanlægning i Århus kommune Jakob Andersen, Århus kommune c. AirGIS-Et luftforurenings estimerings system med GIS i Martin Hvidberg, Danmarks Miljøundersøgelser Frokost Hjemrejse Demokrati 1 Er GIS for den menige sagsbehandler og for borgerne? a. Gør Ideerne Synlige - Givtige Ideer Søges Mie Mølbak, Viborg Amt b. Digital kommuneplan Lisbeth Laustsen, Thisted kommune c. e-plan, et demokratisk GIS Thomas Jensen, Svend Allan Jensen d. Nye veje i kommunikationen om den offentlige planlægning Jens Monrad Hansen, Dybbro & Haastrup Kaffe Demokrati 2 Integration og åbenhed a. Forvaltning af lov om forurenet jord Jens Christian Lauritzen COWI b. Integration mellem GIS og ESDH Claes Hviid, Fyns Amt c. GIS, ESDH og persondatabeskyttelse Dan Christensen, KL Pro - Planlægning Nye metoder i den professionelle planlægning a. Skovplanlægning i samspil med omgivelserne Jan H. Lynge, CarlBro b. Modellering af rekreative adfærdsmønstre Hans Skov-Petersen, KVL c. GIS til alle Claes Nue, KMD Leg Også i fritiden bruger vi GIS a. Når legen skal håndteres professionelt Ove Lyhne, DBU b. Bedre fritid med MobilGIS Christian Hage, Euman c. Kortprodukter i TVprogrammer og i TV-serier Poul Nørgård, COWI Mobil GIS 1 På vej(en) med GIS a. Kan vi finde vej uden adresser? Dina Gelfer-Jørgensen Erhvervs- og Boligst. b. Intelligent farttilpasning Ian Berg Sonne, Nordjyllands amt c. Mobil turist information John Simonsen, Innovation Lab Mobil GIS 2 Indberetning fra marken a. Online registrering af GIS data med GPS Svend Isko Christensen, DSB b. Landskabsvurdering - tag skrivebordet med i felten Martin Kyhn, KVL c. GIS-registrering og beskrivelse af byudstyr i marken vha. PDA Christian Juhl Sønderup Roskilde kommune

18 Tid og sted Konferencen Konferencen finder sted fra mandag den 25. oktober kl til onsdag den 24. oktober kl. ca med efterfølgende frokost. Udstillingen Udstillingen finder sted fra mandag den 25. oktober kl til tirsdag den 26. oktober kl Konferencen og udstillingen foregår på SAS Radisson H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C. Tlf.: , fax: og hcand Hotellets hjemmeside findes via adressen: Hvad koster det? Konferencen Prisen for deltagelse i hele konferencen (den incl.) er 5.900/ kr. (person/kollektiv) inclusiv hotelovernatning 2 nætter og ved tilmelding før 27. september. I prisen indgår deltagelse i konferencen, forplejning under konferencen (3 x frokost, konferencemiddag og buffet mandag aften) samt skriftlig konferencemateriale. Fuldtidsstuderende, ledige og pensionister kan deltage for kr. for alle 3 dage. Det er også muligt at bestille dagkort. Kortet koster kr. I dagskortet indgår 1 x frokost og 2 x kaffe samt konferencemateriale. Ved senere tilmelding end den 27. september tillægges 400 kr. Udstillingen Der er gratis adgang til udstillingen, som finder sted i foyeren til Musikhuset med Carl Nielsen salen. Ud over vore sponsorer, som er selvskrevne på udstillinen, se sponsoroversigt på programmets bagside) er der yderligere 7 udstillere, så der i alt er 17 firmaer repræsenteret. Overnatning Der er reserveret et antal hotelværelser på hotellerne SAS Radisson H.C.Andersens Hotel, City Hotel Odense (2 min gang), First Hotel Grand (10 min) og Hotel Ansgar (15 min). Der er en enhedspris for overnatning på kr. 800 i enkeltværelse. Ved overnatning i dobbeltværelse er der en reduktion pr. person på kr Tilmelding Tilmelding til konferencen og hotelreservation bedes foretaget på men kan også ske ved indsendelse af vedlagte tilmeldingsskema i udfyldt stand. Geoforum Danmark Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf Betalingsmåde, tilmeldingsfrister, afbud etc. fremgår af hjemmesiden og tilmeldingsskemaet. SPØRGSMÅL vedrørende Kortdage 2004? Oplysning om hotel og tilmelding Tlf , Oplysning om udstilling og sponsorer Vagn W. Laursen. Tlf , Oplysning om konferencen i øvrigt Tlf , Vagn W. Laursen. Tlf , Følg i øvrigt med på: VESTRE STATIONSVEJ METRES VINDEGADE KONGENSGADE ØSTRE JERNBANEGADE VESTERGADE ODENSE RAILWAY CENTRE STATIONSVEJ KONGENS HAVE CITY HALL NØRREGADE THOMAS B. THRIGES GADE OVERGADE H.C. ANDERSEN HAVE HANS MULES CLAUS BERGS GADE ALBANIGADE RADISSON SAS H.C. ANDERSEN HOTEL GADE ODENSE Å RIDEHUSGADE FREDERIKSGADE TVÆRGADE PANTHEONSGADE

19 .dk geoforum Tilmelding Kortdage 2004, oktober Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Odense Bemærk venligst: Forhøjet konferencegebyr ved fremsendelse af tilmelding efter den 27. september Registrer venligst tilmelding på dk, eller udfyld dette skema med blokbogstaver/på maskine og send til: Geoforum Danmark, Lindevangs Allé 4, 2000 Frederiksberg C, eller på fax Titel: Navn: Firma (kollektivt medlem der skal betale for deltagelsen): Adresse Postnr.: By: Tlf.: Fax: Konferencetilmelding: Deltagergebyr incl. 2 overnatninger (prioriter hotel nedenfor) Deltagergebyr incl. 2 overnatninger (prioriter hotel nedenfor) - kollektive medlemmer Beløb kr. Deltagergebyr, excl. overnatning Deltagergebyr, excl. overnatning - kollektive medlemmer Deltagergebyr, fuldtidsstuderende/arbejdsledige/pensionister (excl. overnatning) Reduktion pr. person ved overnatning i dobbeltværelse -250 Dagskort, sæt X: 25/10 26/10 27/10 á kr /900 (stud/arb.ledig/pensionist) 1.700/900 Tillæg for tilmelding efter Foredragsholder, reduktion (max. 1 person pr. programsat indlæg) Ikke-medlem: Tillæg for medlemskab frem til Stud/arb.ledig/pensionist kr /200 I alt at betale Kr. Betalingen giver adgang til konference, materiale, 3 x frokost med 1 stk. drikkevare, kaffe/te samt konferencemiddag tirsdag aften. Dagskort er inkl. frokost og 2 x kaffe. Foredragsholdere, som kun deltager 1 dag, anmodes om at registrere et dagskort for den pågældende dag. Hotel: Ankomst dato: Afrejse dato: Antal nætter: Værelserne tildeles i den rækkefølge tilmeldingerne indsendes. Det kan ikke garanteres, at deltageren får værelse på det ønskede hotel. Radisson SAS H.C. Andersen Hotel City Hotel Odense First Hotel Grand Hotel Ansgar Prioritering 1-4 Betaling: Konferencegebyr og betaling for hotel forfalder ved tilmelding. Jeg ønsker at betale som følger: Faktura ønskes tilsendt Jeg overfører pengene til Geoforum Danmark: Reg.nr.: 1471, konto nr.: i BG Bank, mærket Kortdage 2004 samt deltagernavn(e) INT.: SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK Tilmeldingen er bindende. Efter modtagelse af tilmeldingen fremsendes bekræftelse på registrering samt evt. hotelreservation. Ved afbud før 15/ tilbagebetales hele beløbet, dog med fradrag af et administrationsgebyr på kr Ved afbud mellem 15/9 og 1/ , tilbagebetales 50% af totalbeløbet. Ved senere afbud sker der ingen tilbagebetaling. Tilmelding til det faglige program Af hensyn til dimensioneringen af mødelokalerne vil vi bede om, at du angiver hvilke sessioner du foretrækker at deltage i henholdsvis tirsdag og onsdag. Tilmeldingerne er ikke bindende. Sessioner tirsdag den 26. oktober Sæt X ved de sessioner du foretrækker - Pro - 3D - Info - søgning 1 - Pro - Trafik - Uddannelse - Forbrug 1 - Info - søgning 1 - Pro - Infrastruktur 1 - At lære er at leve 1 - Forbrug 2 - Pro - Infrastruktur 1 - At lære er at leve 2 Sessioner onsdag den 27. oktober Sæt X ved de sessioner du foretrækker - Sundhed 1 - Demokrati 1 - Pro - Planlægning 1 - Mobil GIS 1 - Sundhed 2 - Demokrati 2 - Leg - Mobil GIS 2 Dato: Underskrift:

20 Vi er sponsorer på Kortdage 2004 Geodata Danmark

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Hvilken efterfråge på geografiske data skal vi forvente, at der vil komme fokus på i den kommende tid?

Hvilken efterfråge på geografiske data skal vi forvente, at der vil komme fokus på i den kommende tid? Handout 1 17.8.2004 Efterfrågeutveklingen på geografiske data Session 6: Ny använding av statistik Fredag den 20. august 2004 Åbo, Finland 2004 23:e Nordiska Statistikermötet Danmarks Statistik Erik Sommer

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE. Jesper Jarmbæk

STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE. Jesper Jarmbæk STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE Jesper Jarmbæk Sektorspecifik løsning Udveksling og deling Jf. INSPIRE og Nytænkningsudvalget vedr. basisdata Infrastruktur MILJØET ER DRIVER

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

Referat fra INSPIRE DK-Følgegruppemøde, møde nr. 14, den 3. april 2008

Referat fra INSPIRE DK-Følgegruppemøde, møde nr. 14, den 3. april 2008 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. 433422 Ref. dbl Den 17. september 2008 Referat fra INSPIRE DK-Følgegruppemøde, møde nr. 14, den 3. april 2008 Deltagere: Bjarne Laang, DFFE Erik Sommer,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde 1.Godkendelse af dagsorden 2.Status 3.Overvejelser om strukturering af implementeringen 4.Skitser til handlingsplan 5.Orientering om den formelle implementering

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Igennem de seneste år har der været øget fokus på koordinering af den danske kort- og geodataproduktion.

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Grundkortudvalget principaftale

Grundkortudvalget principaftale Grundkortudvalget principaftale Aftale om principper for samarbejde om den tekniske og topografiske kortlægning mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening Indledning Boligministeriet

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel FOT3 - ny grundkortstandard Set fra en Data-producent synsvinkel Indlæg på Bentleyuser.DK årsmøde 2007 d. 13.11.2007 1 FOT - Fælles Objekt Typer FOT standard Proces startet i 1997 af KL og Boligministeriet:

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den 23. 25. november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Emner INSPIRE direktivet GI lov Status på implementering Lille demo

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015. Freddy Knudsen

Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015. Freddy Knudsen Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015 Freddy Knudsen Vi er flyttet til Fyn Deltagere 35 kommuner To private entreprenører Fire leverandører Vintervagten i Aalborg I alt ca. 85 personer Udstilling

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 26. november 2008 hos Aabenraa

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 26. november 2008 hos Aabenraa Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 26. november 2008 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Hans Henrik Fischer, Ane Buch, Niels Johannesen, Erik Ernø- Kjølhede, Rune Stig Mortensen, Henrik Toft Jensen og

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Dagsorden

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Dagsorden Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114 4/06-2003 Dagsorden Fremmødte: Niels Ardal Holstebro Raymond Kolbæk Viborg Birgit Mikkelsen Århus Sygeplejeskole

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere?

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? ...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? Brugerne tager magten Sådan bliver it bedre og billigere SBSYS ER ET KOMPLET SAGSSTYRINGS- OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM (ESDH) TIL EN OFFENTLIG MYNDIGHED

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

Dagsorden for mødet i Dansk Ledningsejerforums fællesudvalg

Dagsorden for mødet i Dansk Ledningsejerforums fællesudvalg Til Fællesudvalget 1. maj 2012 Dagsorden for mødet i Dansk Ledningsejerforums fællesudvalg Tirsdag den 22. maj 2012, kl. 10.30-14 hos FVD, Solrød Center 22C, 1. - 2680 Solrød Str. Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1)

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1) LBK nr 746 af 15/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Referat. Møde i HRKS Aftaleudvalget fredag den 15. maj 2009 i KMS

Referat. Møde i HRKS Aftaleudvalget fredag den 15. maj 2009 i KMS Referat Anvendelse og rådgivning J.nr. Ref. karit Den 16. maj 2009 Møde i HRKS Aftaleudvalget fredag den 15. maj 2009 i KMS Deltagere: Iben Koch, Rudersdal Kommune Hardy Pedersen, Bornholms Regionskommune

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16. D A G S ORDEN Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.00 Den 11. oktober 2011 Jnr 07.30.02 G60 Sagsid 000225737 Sted: Munkebjerg

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark Henrik Larsen Chefkonsulent By- og Landskabsstyrelsen Nuuk, Juni 2010 SDI hovedprincipper (disposition) Intro - PlansystemDK

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om udstilling til trykt program 5 Om logistik og indretning

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 19. december

Læs mere

MOBILITY. KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København. Konferencens hovedtemaer. Konferencens keynotetalere

MOBILITY. KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København. Konferencens hovedtemaer. Konferencens keynotetalere MOBILITY KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København Konferencens hovedtemaer Mobility som strategisk parameter IT-sikkerhed Fremtidens mobility Ledelse af mobile medarbejdere

Læs mere

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 16. juni2016 Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 Dagsorden 1. FOSAKO lejrskole 2016 2. Projekter i samarbejde med KTC faggruppen for digitalforvaltning (DFO) 3. Opfølgning på FOSAKO

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Lov om infrastruktur for geografisk information 1) LOV nr 1331 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere