Omtale af selvmord i medierne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale af selvmord i medierne"

Transkript

1 Agnieszka Konieczna Omtale af selvmord i medierne - Retningslinjer for journalister og andre mediearbejdere Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning

2 Faktaserien Nr. 33 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2014 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning Søndergade Odense C Tel: (+45) Fax: (+45) Hjemmeside: 1. udgave, 1. oplag, december 2014 ISBN:

3 Indhold Forord 5 1. Selvmord og selvmordsforsøg i medierne 7 2. Hvordan kan medier forebygge smitteeffekten? Kvikguide Fraseologiguide Pris for journalistik om selvmord Litteratur Hvor henvender man sig? 22

4

5 Forord Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet af Center for Selvmordsforskning. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse. Det foreliggende hæfte omhandler retningslinjer for omtale af selvmord og selvmordsforsøg i danske medier, landsdækkende aviser, lokale aviser, radio, internet samt tv-stationer og retter sig primært mod journalister, journaliststuderende og andre mediearbejdere, der ønsker at præsentere temaet. Selvmord er en af de mest tragiske og voldsomme måder at afslutte livet på. Årsagerne til selvmord er komplekse og sammensatte, og det er ikke muligt at give et enkelt og entydigt svar på, hvorfor nogle mennesker vælger at tage livet af sig selv. En af de mange årsager som kan få et sårbart og selvmordstruet menneske til at begå selvmord, er den måde hvorpå selvmord og selvmordsforsøg omtales i medierne. Kynisk eller ubetænksom omtale af selvmord og selvmordsforsøg i medierne kan føre til flere selvmordshandlinger, hvorimod hensynsfuld omtale kan give befolkningen øget viden om selvmord og bidrage til, at selvmordstruede personer søger hjælp. Hensigten med faktahæftet er at bidrage med information og refleksion om, hvordan selvmord og selvmordsforsøg kan omtales i medierne på måder, som tager hensyn både til mediernes krav om åbenhed og ønsket om ikke at skade mennesker, der befinder sig i en yderst sårbar og desperat situation. December 2014 Agnieszka Konieczna 5

6

7 1. Selvmord og selvmordsforsøg i medierne Omtale af selvmord og selvmordsforsøg Bør selvmord eller selvmordsforsøg omtales eller ikke omtales i danske medier? I De Presseetiske Retningslinjer står der, at selvmordsadfærd bør som hovedregel ikke omtales: Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig. Danske aviser skriver sjældent om selvmord og selvmordsforsøg, og der er en stor usikkerhed blandt journalister om hvordan emnet skal præsenteres over for offentligheden. Men hvorfor skal selvmord ikke omtales i medierne? Ofte begrundes det med, at en offentlig omtale af selvmord og selvmordsforsøg kan have en smitte-effekt og dermed føre til flere selvmord, såkaldte copycat-selvmord. Man taler om den såkaldte Werther-effekt, der er opkaldt efter hovedpersonen i Wolfgang von Goethes roman fra 1774, "Den unge Werthers lidelser". Den unge Werther forelsker sig i Lotte, en kvinde, han ikke kan få. For at gøre en ende på sin ulykkelige kærlighed begår han selvmord ved at skyde sig selv. I tiden efter at bogen udkom, medførte den en voldsom bølge af selvmord såvel i Tyskland som det øvrige Europa. Unge mænd, som identificerede sig med Werther, tog livet af sig selv ved at benytte samme metode. Mange af de døde var klædt på samme måde som Werther og blev fundet sammen med et eksemplar af bogen. Dette førte til, at romanen blev forbudt i mange europæiske lande. 7

8 Selvmord smitter ikke, men det gør en dårlig selvmordsomtale Siden Werther-effekten har folk troet, og tror stadigvæk på, at selvmordsomtale udløser flere selvmord. Forskning viser dog, at der ikke er nogen sammenhæng mellem mediernes omtale og antallet af selvmord. Det er altså ikke selvmord, der smitter, men en dårlig og uansvarlig medieomtale, som kan føre til imiterede selvmord og selvmordsforsøg blandt sårbare og selvmordstruede mennesker. En sensationspræget omtale af konkrete tilfælde af selvmord og selvmordsforsøg, hvor sted og metode beskrives, og hvor der skrives detaljer omkring hændelsesforløbet, kan medføre, at selvmordstruede mennesker tager livet af sig selv ved at kopiere sted og metode, som de har set omtalt i medierne. Mennesker, som er i risiko for selvmordsadfærd, er især unge, ældre, efterladte, pårørende, fysisk og psykisk syge, hjemvendte soldater og indsatte i arresten og fængsler. Selvmord og selvmordsforsøg stadig tabu Hver dag er der mennesker, som oplever så stor smerte i deres liv, at de taber kampen med smerten og vælger døden frem for livet. Når et menneske vælger livet fra, er der mindst 5 nære personer, som bliver berørt af det. Det betyder, at flere tusind mennesker årligt har oplevet den uhyre vanskelige og fortvivlede situation det er, at en nærtstående har taget sit eget liv. På trods af, at så mange mennesker er berørt af det, er selvmordet i det danske samfund stadig et forsømt og i vid udstrækning skjult fænomen. Det er noget, man ikke taler om, fordi det er tabu. Folk vender blikket bort, fordi de ikke forstår eller vil ikke forstå selvmordet og ikke ved, hvordan de skal forholde sig til eller håndtere det. 8

9 For de fleste er det at miste en elsket mor, far, barn eller en kær ven en traumatisk oplevelse, noget man ikke kan forstå og aldrig glemmer. Men at miste en kær til selvmord er en af de mest vanskelige og sorgfulde oplevelser, et menneske kan opleve. For ud over at blive konfronteret med lignende følelser, der opstår hos de fleste, som sørger over deres kæres død, står de også ansigt til ansigt med en overvældende skyld, vrede og skam samt ofte også med en stigmatisering fra omgivelserne. Også pårørende til personer, der har forsøgt selvmord, overvældes af kaotiske følelser når en, der står dem nær, forsøger at tage sit eget liv. Ofte mangler de nogen at tale med og oplever manglende forståelse og modstand fra omgivelserne. For de selvmordstruede gør sig gældende, at de rammes af en række svære tanker og følelser, der er svære at rumme og håndtere. De føler sig isolerede fra andre og fremmedgjorte over for omgivelserne, hvis holdninger beror på fordomme, frygt og uvidenhed om selvmordsadfærd. Denne tabuisering er ødelæggende for den selvmordstruede selv, men det er også i høj grad hæmmende for de pårørende og efterladte. Den manglende støtte og forståelse fra omgivelserne skaber større smerte hos de efterladte, pårørende og selvmordstruede, og påvirker de selvmordstruedes håb og efterladtes og pårørendes sorgproces og sårbarhed. Efterladte og pårørende ønsker ikke selvmord forties Mange pårørende og efterladte ønsker ikke, at selvmord skal forties, men snarere synligøres og debatteres i det offentlige rum. De udtrykker behov for aftabuisering og afstigmatisering af selvmord og selvmordsforsøg, og håber, at medierne kan bidrage til større åbenhed omkring selvmordsadfærd. De fleste pårørende og efterladte vil gerne tale om selvmord og selvmordsforsøg og dele deres historie og sorg med omgivelserne. Nogle vælger at lide i tavshed og foretrækker at tie i ensomhed. Andre igen har et stærkt behov for at tale om deres 9

10 følelser og tanker med et nært familiemedlem, en god ven, en præst eller en journalist. Journalister har ikke de samme forudsætninger som fagfolk for at møde mennesker i sorg, men de kan alligevel spille en vigtig rolle som tilhører, formidler og medmenneske. Journalister oplever, at mennesker, der har oplevet noget tragisk og har behov for at snakke, bruger medier som en menneskelig ventil. Efterladte udtrykker lettelse over at kunne få deres historie præsenteret offentligt på en måde de føler sig tilpas med. Det har hjulpet dem at åbne op og sætte ord på deres følelser og reaktioner. At møde mennesker i emotionel krise er dog ikke altid nemt for en journalist. Interviews med kriseramte mennesker kræver, at journalister udviser ydmyghed, forståelse og empati. At stå frem i medierne kan være en voldsom belastning, og mennesker i chok eller sorg er særligt sårbare. Dette må journalister respektere og tage hensyn til i deres forudgående forberedelse af interviewpersonerne og senere omtale. 10

11 2. Hvordan kan medier forebygge smitteeffekten? Giv befolkning viden og relevante fakta om selvmordsadfærd for at afkræfte fordomme og myter og komme tabuet til livs For at komme alle de tabuer, der er knyttet til selvmordsadfærd til livs, og bryde tavsheden, som ofte omgiver de efterladte, pårørende og selvmordstruede, er der behov for viden om selvmord og selvmordsforsøg. Det er derfor en opgave for blandt andet medier at bringe emnet op til overfladen og derved fremme indsatsen for forebyggelse af selvmord. Medierne kan bidrage til en positiv indvirkning på befolknings syn på selvmord samt ændre deres adfærd overfor selvmordstruede og efterladte. Der er ingen tvivl om, at medierne kan spile en væsentlig og positiv rolle i formidling af selvmordsadfærd. En medieomtale, der lægger særlig fokus på forebyggelse og giver information om: hvordan selvmord og selvmordsforsøg skal forstås og forhindres hvordan risiko for selvmord og selvmordsforsøg skal identificeres hvordan der føres en god samtale med selvmordstruede, pårørende eller efterladte kan bidrage til øget viden og aftabuisering af selvmord og selvmordsforsøg. 11

12 Medierne kan hjælpe befolkning med at forstå hvor kompleks selvmordsproblematikken er. Selvmord er aldrig et resultat af en enkelt faktor eller hændelse. Det vil næsten altid være misvisende at forklare selvmord eller selvmordsforsøg med en enkelt hændelse, som fx et brudt i forhold eller problemer i familien. Selvmordsadfærd er et komplekst fænomen, som skyldes psykologiske, biologiske, sociale og personlige forhold. Impulsivitet spiller også en vigtig rolle, særligt blandt unge mennesker. Der udover kan psykiske lidelser, fx depression, påvirke et menneskets evne til at klare forskellige stressfaktorer og mellemmenneskelige konflikter. Journalister, som søger baggrundsinformationer om selvmordsadfærd, bør derfor holde sig til pålidelige kilder. Statistik bør tolkes varsomt og bruges med forsigtighed, og de bør søge råd hos fagfolk, som arbejder med selvmordsforebyggelse eller har kontakt til selvmorstruede og efterladte. Giv oplysning om, hvor selvmordstruede, efterladte og pårørende kan få hjælp En liste over tilgængelige tilbud med aktuelle adresser og telefoner giver mennesker, som er stærkt berørt af eller har tanker om selvmord, en mulighed at søge hjælp. Det kan være fx almenpraktiserende læger, andet sundhedspersonale, præster, lokale ressourcer og hjælpetelefoner. Information om hjælp og støtte viser mennesker, som er sårbare eller på anden vis er berørt af selvmord, at de ikke er alene og har mulighed for at foretage positive valg. Undgå ord og udtryk, der gør selvmord og selvmordsforsøg til en sensation og som fremstiller det som en mulig løsning på problemerne 12

13 Det er meget vigtigt at journalister, som skriver om selvmord, sætter sig grundigt ind i, hvordan emnet skal behandles og omtales på måder, der ikke bidrager til selvmordssmitte. Selvmord bør ikke fremstilles som en måde at løse personlige problemer på. En etisk, præcis og ansvarlig omtale kan hindre, at flere liv går tabt. Sprog har mange lag og forskellige nuancer. Derfor er målrettet brug af sproget vigtigt i formidling af selvmordsadfærd. Et sprog, som formidler, at selvmord er et samfundsproblem, vil bidrage til at give befolkning øget indsigt og et ønske om at bidrage til at hjælpe. Forkert omtale, som giver misvisende information om selvmord, kan derimod bidrage til stigmatisering af selvmord og selvmordsforsøg, og bør derfor undgås. Vær bevidst om ordvalget i overskrifter Både ordet selvmord og selvmordsforsøg og specifikke angivelser af metode og sted for selvmord og selvmordsforsøg bør undgås i overskriften. Undgå tydelige eller tekniske detaljer af metode Enhver detaljeret beskrivelse af selvmords eller selvmordsforsøgsmetode er potentielt skadelig og kan få sårbare og selvmordstruede mennesker til at imitere handlingen. I en reportage om fx en overdosis bør man således undgå at angive nærmere oplysninger om de lægemidler, der er blevet anvendt (type og mængde), og hvordan de er blevet fremskaffet. Journalister bør især være forsigtige når selvmord- eller selvmordsforsøgsmetoden er usædvanlig. Undgå at beskrive hvor selvmord eller selvmordsforsøg fandt sted Enkelte steder kan få rygter som selvmordssteder. Medierne bør derfor være specielt forsigtig med at reklamere for sådan 13

14 steder ved at bruge sensationsprægede udtryk i beskrivelsen af dem, eller ved at blæse antallet af hændelser, det pågældende sted, op. Vis hensyn over for sårbare mennesker og læseren Det er meget vigtigt at journalister værner om den afdødes privatliv og tager hensyn til såvel efterladte, pårørende og selvmordstruede i deres omtale. De kan være i krise, når de læser, hører eller ser en reportage. Journalister bør derfor overveje, hvorvidt måden en hændelse omtales på, kan øge risikoen for flere forsøg eller den kan bidrage til, at sårbare og selvmordstruede mennesker søger hjælp. 14

15 3. Kvikguide Kvikguiden er en kort opsummering af nogle ideer til retningslinjer for, hvordan medier kan omtale selvmord og selvmordsforsøg på den mest hensigtsmæssige og skånsomme måde. Det frarådes at: anvende sensationspræget omtale og gentage omtale af enkeltselvmord overdramatisere omtalen af selvmord og selvmordsforsøg præsentere selvmord som forsidestof med sensationelle overskrifter og fotografier udgive fotografier og afskedsbreve præsentere selvmord på spisesedler angive konkrete beskrivelser af selvmordsmetoder og steder forenkle årsagsforklaringer på selvmord og selvmordsforsøg og kun angive én grund, romantisere og glorificere valget af selvmord fx blandt berømte personer benytte religiøse eller kulturelle stereotyper beskylde nogen for selvmordet Det anbefales at: behandle emnet selvmord og selvmordsforsøg på en etisk og forsvarlig måde sørge for at overskriften ikke går længere end der er dækning for i stoffet vise særlige hensyn over for sårbare mennesker og efterladte, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser. Misbrug ikke andres 15

16 følelser, svigtende dømmekraft eller uvidenhed i salgsøjemed fortælle, at selvmordsproblematikken er et komplekst område, hvor en mængde af forskellige risikofaktorer skal spille sammen, før det fører til selvmord sætte mere fokus på forebyggelse af selvmordsadfærd end den sensationelle omtale af selvmord/selvmordsforsøg angive relevante fakta og afkræfte fordomme og myter om selvmord og selvmordsforsøg samarbejde tæt med fagfolk omring præsentationen af fakta oplyse om faresignaler, der er tegn på, at et menneske har det dårligt og har brug for hjælp, og hvornår der er grund til at være specielt opmærksom oplyse om mulige konsekvenser af et selvmordsforsøg, som for eksempel en ødelagt lever. Det kan virke afskrækkende for unge mennesker fremhæve alternativer til selvmord, det vil sige konstruktive løsninger på problemer fremhæve positive historier om mennesker som har erfaring med selvmord og selvmordsforsøg, og hvordan de har endt med at vælge livet. Det kan give håb til andre sårbare mennesker. fortælle om efterladte, der ønsker at dele deres historie med pressefolk, og fortælle hvordan de har oplevet at miste en ved selvmord, og hvordan de har klaret sig igennem sorgen oplyse om aktuelle adresser og telefonnummer på lokale psykiatriske skadestuer, forebyggelsescentre, telefonrådgivninger og andre steder, hvor mennesker med selvmordstanker kan søge hjælp og efterladte og/eller pårørende kan henvende sig til 16

17 4. Fraseologiguide Det er ikke uden betydning hvilke begreber, udtryk og definitioner, der anvendes i artikler i både de skrevne og talte medier. Eksempler på forkerte sprogbrug: vellykket selvmord 1 det lykkedes at begå selvmord mislykket selvmordsforsøg 2 kun et råb om hjælp 3 selvmordsoffer; selvmordsturist 4 selvmordssteder hot spots 5 selvmordsepidemi Eksempler på rigtige sprogbrug: fuldbyrdet selvmord (i stedet for vellykket selvmord) selvmordsforsøg uden dødelig udgang (i stedet for mislykket selvmord) selvmordsforsøg med dødelig udgang stigende selvmords- forsøgsrater (i stedet for selvmordsepidemi) har forsøgt at tage sit eget liv 1 At noget lykkes er godt, dvs. handlingen har en positiv udgang. Men når det drejer sig om selvmord, har personen forinden følt håbløshed og afmægtighed. Disse følelser har ført til, at personen har begået selvmord. 2 En person, som forsøger at begå selvmord, kan blive bragt til hospitalet i tide før døden indtræder og derved overleve. 3 Hvis der står kun kan det tolkes som en bagatel. 4 Kan virke som en sensation. Fokus flyttes fra de væsentlige. 5 Kan appellere til, at mennesker i krise og mennesker med alvorlige selvmordstanker opsøger det sted, som er i stor udstrækning omtalt i medierne, og begår selvmord. 17

18 har forsøgt at tage livet af sig har forsøgt at afslutte sit eget liv har forsøgt at destruere sit eget liv har forsøgt selv at afbryde sit eget liv har forsøgt at begå selvmord har forsøgt at dræbe sig selv har forsøgt at gøre skade på sig selv har forsøgt at skade sig selv har udøvet selvskade har udøvet selvskadende adfærd 18

19 5. Pris for journalistik om selvmord Werther-prisen uddeles i forlængelse af verdenssundhedsorganisationen WHOs anbefalinger for mediernes omtale af selvmord. Formålet med prisen er at undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord. Prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden. Formålet med prisen er, at: forebygge gennem information undgå tabuisering modvirke smitteeffekt tage hensyn til og beskytte de efterladte oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte Indstilling af kandidater Enhver kan indstille en kandidat til prisen. Dette sker ved at sende indstillinger skriftligt til Center for Selvmordsforskning. Der skal være tale om en motiveret indstilling på maks. 1 A4- side vedlagt eksempler på eller henvisning til kandidatens arbejde Kandidaten skal selv kunne acceptere indstillingen. Ved udvælgelse af årets modtager af prisen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad kandidaten lever op til formålet med prisen. 19

20 Litteratur Jessen Nedertoft Catarina, Elmelund Rasmus (2014). Lad os tale om selvmord. Information ( Elmelund Rasmus, Jessen Nedertoft Catarina (2014). Hvorfor taler vi ikke om det? Information ( The Irish Association of Suicidology. Samaritans (2013). Media Guidelines for Reporting Suicide. /Samaritans%20Ireland%20Media%20Guidelines.pdf Rimestad Lene (2012). Flere selvmord. Journalisten.dk Bjergsø Olesen, Michael (2008). Efterladte efter selvmord. Center for Selvmordsforskning. Zøllner, Lilian (2006). Centrale begreber inden for selvskadende adfærd. Center for Selvmordsforskning. The Irish Association of Suicidology. Samaritans (2006). Media Guidelines for the portrayal of suicide. Råbu Marit, Hytten Karsten (2005). Selvmord i mediene. Samtiden nr Anneberg Inger (2005). Mediepris skal forebygge selvmord. Dansk Journalistforbund. 20

21 Beverfjord Alexandra, Grande Toril (2003). Stille i pressen? Suicidologi, Årgang.8, Nr.1 Sørensen, Berit (2002). Fra tabu til myte. Fakta om selvmordsadfærd. Center for Selvmordsforskning World Health Organization (2000). Preventing suicide: a resource for media professional. Genève: World Health Organization. World Health Organization (2000); International Association for Suicide Prevention (norsk oversættelse). Hvordan forebygge selvmord. En veileder for mediefolk. 21

22 Hvor henvender man sig? Lokalt Familie og venner Kolleger Skolepsykolog Sundhedsplejerske Gratis kommunal rådgivning, (jf. Serviceloven, kap. 3, 10-12) Socialforvaltningen Praktiserende læge Lægevagten Nærmeste hospital Præst Nationalt Livslinien Linien Sct. Nicolai Tjenesten PsykiatriFondens TelefonRådgivning Børnetelefonen Forældretelefonen Ældresagen Anonyme Alkoholikere Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

23 Forebyggelsescentre Region Syddanmark Center for Selvmordsforebyggelse, Voksne Odense: tlf , mandag torsdag kl , fredag kl Esbjerg: tlf , mandag fredag kl Aabenraa: tlf , mandag torsdag kl , fredag kl Fredericia: tlf , mandag torsdag kl , fredag kl Center for Selvmordsforebyggelse, Børn og Unge Odense: tlf , mandag torsdag kl , fredag kl Esbjerg: tlf , onsdag og fredag kl Åbenrå: tlf , mandag kl Kolding: tlf , mandag kl Region Sjælland Klinik for Selvmordsforebyggelse, Voksne i Køge, Vordingborg og Slagelse Tlf / , mandag torsdag kl og kl samt fredag kl og kl Klinik for Psykoterapi og Selvmordsforebyggelse, Børn og unge under 18 år Tlf , mandag fredag kl

24 Hovedstadsområdet Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse i Hovedstaden, Voksne Tlf Der er mulighed for at lægge en besked Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse i Hovedstaden, Børn og unge Tlf , mandag fredag kl Region Midtjylland Klinik for Selvmordsforebyggelse, Risskov Tlf , mandag torsdag kl , fredag kl For borgere fra Århus, Favrskov, Samsø, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Horsens og Hedensted. Center for Selvmordsforebyggelse, Herning Tlf , Mandag torsdag kl , fredag kl For borgere i Herning, Ikast Brande, Ringkøbing Skjern, Holstebro, Lemvig, Struer, Skive og Viborg. Region Nordjylland Enhed for Selvmordsforebyggelse Tlf Alle tilbuddene er gratis. Læs mere om forebyggelsescentre samt rådgivnings og informationsmuligheder på Center for Selvmordsforsknings hjemmeside: under menupunktet Forebyggelse. 24

25 De seneste faktahæfter i serien: 28. Selvmordsforsøg i Danmark rateudvikling for perioden (2010) Agnieszka Konieczna 29. Selvmord i Danmark rateudvikling for perioden (2011) Agnieszka Konieczna og Erik Christiansen 30. Selvmordsforsøg i Danmark rateudvikling for perioden (2012) Agnieszka Konieczna 31. Selvmord i Danmark rateudvikling for perioden (2012) Agnieszka Konieczna 32. Soldater og selvmordsadfærd (2013) Bo Andersen Ejdesgaard 33. Omtale af selvmord i medierne - Retningslinjer for journalister og andre mediearbejdere (2014) Agnieszka Konieczna Hele rækken af faktahæfter findes på centrets hjemmeside under Litteratur Publikationer Faktahæfter.

26 Faktaserien præsenterer studerende, kursister og andre med interesse for selvmordsforebyggelse for - fakta om selvmord (antal og udvikling) - fakta om selvmordsforsøg (antal og udvikling) - korte forskningsbidrag - studiemateriale Det er tilladt at citere fra Faktaserien med tydelig kildehenvisning Faktaserien kan rekvireres ved henvendelse til centret. Pris kr. 25,00 Center for Selvmordsforskning er oprettet 1989 og har siden 1999 været en selvejende institution under Indenrigs- og Socialministeriet Center for Selvmordsforskning varetager - forskning i selvmord og selvmordsforsøg - registrering af selvmordsforsøg - registrering af selvmord - vidensformidling - uddannelse ISBN:

Selvmordsforsøg i Danmark

Selvmordsforsøg i Danmark Agnieszka Konieczna Selvmordsforsøg i Danmark rateudvikling for perioden 2000 2011 Faktaserien nr. 30 2012 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 30 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Selvmordsforsøg i Danmark

Selvmordsforsøg i Danmark Agnieszka Konieczna Selvmordsforsøg i Danmark rateudvikling for perioden 1990 2008 Faktaserien nr. 28 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 28 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Agnieszka Konieczna. Selvmord i Danmark. rateudvikling for perioden Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning

Agnieszka Konieczna. Selvmord i Danmark. rateudvikling for perioden Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning Agnieszka Konieczna Selvmord i Danmark rateudvikling for perioden 2000 2010 Faktaserien nr. 31 2012 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 31 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense,

Læs mere

Selvmord i Danmark. -rateudvikling for perioden Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning

Selvmord i Danmark. -rateudvikling for perioden Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning Agnieszka Konieczna og Erik Christiansen Selvmord i Danmark -rateudvikling for perioden 1990-2009 Faktaserien nr. 29 2011 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 29 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning

Læs mere

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere.

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere. Selvmordsforebyggelse Forside: billedet fra folderen og følgende tekst IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede

Læs mere

Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker

Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker Lilian Zøllner Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker Faktaserien nr. 2 2002 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 2 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2002 Det er tilladt at

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Selvmordsproblematik

Selvmordsproblematik Selvmordsproblematik V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvad ved vi generelt om selvmordsproblematik? 2. Vurdering af selvmordsrisiko Fakta Selvmord I Danmark i 2012: 661 heraf 494 mænd

Læs mere

Anne Samuelsen. Travellers. - et tilbud til sårbare unge. Faktaserien nr. 19 2006. Center for Selvmordsforskning

Anne Samuelsen. Travellers. - et tilbud til sårbare unge. Faktaserien nr. 19 2006. Center for Selvmordsforskning Anne Samuelsen Travellers - et tilbud til sårbare unge Faktaserien nr. 19 2006 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 19 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006 Det er tilladt

Læs mere

Vagn Mørch Sørensen. Travellers. Faktaserien nr. 26 2010 Center for Selvmordsforskning

Vagn Mørch Sørensen. Travellers. Faktaserien nr. 26 2010 Center for Selvmordsforskning Vagn Mørch Sørensen Travellers Faktaserien nr. 26 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 26 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2010 Det er tilladt at citere, kopiere m.v.

Læs mere

SAYLE. Saving Young Lives Everywhere -et screeningsredskab. Faktaserien nr. 27 2010 Center for Selvmordsforskning

SAYLE. Saving Young Lives Everywhere -et screeningsredskab. Faktaserien nr. 27 2010 Center for Selvmordsforskning Vagn Mørch Sørensen, Børge Jensen og Bo Andersen Ejdesgaard SAYLE Saving Young Lives Everywhere -et screeningsredskab Faktaserien nr. 27 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 27 Forfatteren

Læs mere

Efterladte efter selvmord

Efterladte efter selvmord Michael Olesen Bjergsø Efterladte efter selvmord Faktaserien nr. 23 2008 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 23 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2008 Det er tilladt at citere,

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN

AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN LIVSLINIENS RÅDGIVNINGER Anonym selvmordsforebyggende rådgivning 70 201 201 Åbent alle dage mellem 11-04 Mandag og torsdag kl. 17-21 samt

Læs mere

Om antagelser for den efterladte efter selvmord

Om antagelser for den efterladte efter selvmord Om antagelser for den efterladte efter selvmord Værdier i vores rygsæk At dø for egen hånd er ikke en indøvet og accepteret del af vores kultur. Mennesker i forhold øver sig i at være sammen, udvikle sig

Læs mere

Definitioner på selvmordsadfærd og selvskade

Definitioner på selvmordsadfærd og selvskade Lilian Zøllner Definitioner på selvmordsadfærd og selvskade Faktaserien nr. 1 2002 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 1 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2002 Det er tilladt

Læs mere

Børge Frank Jensen. Sæsonsvingninger. selvmordsadfærd. Faktaserien nr. 9 2003 Center for Selvmordsforskning

Børge Frank Jensen. Sæsonsvingninger. selvmordsadfærd. Faktaserien nr. 9 2003 Center for Selvmordsforskning Børge Frank Jensen Sæsonsvingninger selvmordsadfærd i Faktaserien nr. 9 2003 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 9 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at

Læs mere

Bertel Lind LIVSMOD

Bertel Lind LIVSMOD Bertel Lind LIVSMOD 16.6.2017 Præsentation Bertel Dam Lind Socialrådgiver/ terapeut Sociolog Master i Selvmordsforebyggelse Oslo Arbejdet med udsatte personer i 25 år, de sidste 8 med selvmordstruede og

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Præsters tavshedspligt

Præsters tavshedspligt Lasse Mortensen Præsters tavshedspligt - Selvmordsadfærd og præsters sjælesorg Faktaserien nr. 34 2015 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 34 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense,

Læs mere

Hvorfor er denne patient selvmordstruet?

Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Preben er en 55 år gammel mand, skilt for 2 år siden. Igennem flere år et stigende alkoholforbrug. Et meget lille netværk ser kun enkelte venner fra jagtklubben.

Læs mere

Faktaserien Nr. 21. Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006

Faktaserien Nr. 21. Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006 Faktaserien Nr. 21 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 6 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning Søndergade

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 241 Offentligt C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g 1 Kan Ministeren redegøre for, hvilke generelle selvmordsforebyggende tiltag

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af Hvad børn ikke ved... har de ondt af Landskonference for sundhedsplejersker 2017 Karen Glistrup www.familiesamtaler.dk / www.snak-om-det.dk Faglig bagrund: Socialrådgiver og familiebehandler i mindre kommuner

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Holdninger til og viden om selvmordsadfærd blandt udvalgte faggrupper

Holdninger til og viden om selvmordsadfærd blandt udvalgte faggrupper Holdninger til og viden om selvmordsadfærd blandt udvalgte faggrupper Cand.scient. Agnieszka Konieczna Cand.mag. Bo Andersen Ejdesgaard 1 Formål At belyse hvilke holdninger udvalgte faggrupper havde til

Læs mere

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København 80 70 60 Tema i UTH'er 2014 76 50 40 30 35 33 24 28 25 42 27 20 10 0 4 11 14 14 13 Tema i UTH'er 2014

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 3 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2002 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning Søndergade

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 14 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 20 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Faktaserien Nr. 22. Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006

Faktaserien Nr. 22. Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006 Faktaserien Nr. 22 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til behandling til selvmordstruede

Forslag til folketingsbeslutning om ret til behandling til selvmordstruede 2008/1 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Özlem Sara Cekic (SF), Ole Sohn (SF), Line Barfod (EL) og Per Clausen (EL)

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK?

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Arbejdsløshed KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Dialogkort om gambling Sygdom Skilsmisse Selvmord Kriminalitet Løgn Stop ludomani nu Kort 1 Del erfaringer og holdninger Giv gode råd og viden videre Fortæl om

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...!

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Side 1 Når børn er pårørende! Paradoks: Trods HØJ politisk prioritering gennem 20 år Der er fortsat ALT for mange oversete børn: Der var ingen, der

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE

FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED November 2016 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Modul 2: Depression. Hvad er en depression?

Modul 2: Depression. Hvad er en depression? Modul 2: Depression I følgende præsenteres alle angstoplæggets slides. Til hvert slide er der en formålsbeskrivelse og en forklaring til, hvordan det kan bruges i undervisningen. Budskaber inden opstart

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Region Sjælland. Klinik for Selvmordsforebyggelse

Selvmordsforebyggelse i Region Sjælland. Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordsforebyggelse i Region Sjælland Klinik for Selvmordsforebyggelse Hvor og hvem Klinik for Selvmordsforebyggelse tilbyder behandling i Køge, Vordingborg og Slagelse Behandlingen består af 1-8 individuelle

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Klinik for Selvmordsforebyggelse. Afdeling for Specialfunktioner Glæisersvej 50, 1. sal 4600 Køge

Klinik for Selvmordsforebyggelse. Afdeling for Specialfunktioner Glæisersvej 50, 1. sal 4600 Køge Klinik for Selvmordsforebyggelse Afdeling for Specialfunktioner Glæisersvej 50, 1. sal 4600 Køge Program Klinik for selvmordsforebyggelse (rammerne, henvisning, patientforløb) Selvmord og selvmordsforsøg

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Ældre menneskers selvmord

Ældre menneskers selvmord Ole Varming Ældre menneskers selvmord Faktaserien nr. 4 2002 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 4 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2002 Det er tilladt at citere, kopiere

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 15/20449 Dato: 06-02-2015 Udarbejdet af: Azra Hasanbegovic / Anita Lerche E-mail: Azra.Hasanbegovic@rsyd.dk /Anita.Lerche@rsyd.dk

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere