Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen"

Transkript

1 2 2013

2 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra ÅLF? Årt dr gik i ÅLF ÅLF s skriftlig brtning kiggr tilbag på årt dr gik sidn sidst gnralforsamling. Dn r dlt i tr afsnit; faglig, pædagogisk og organisatorisk forhold. D to først afsnit handlr mst om forningns arbjd udadtil i forhold til kommunalpolitik, arbjdsmiljø, skolpolitik og forningns pædagogisk arbjd gnrlt, mns d organisatorisk forhold omhandlr forningns arbjd indadtil. D tr brtningsafsnit dannr grundlag for n dl af dbattn på gnralforsamlingn, som også skal godknd hl brtningn. Formandns mundtlig brtning på gnralforsamling tagr liglds afsæt i problmstillingr fra årt, dr gik, mn pgr primært frmad mod ÅLF s arbjd i dn kommnd priod. Hl dn skriftlig brtning liggr på > ÅLF > Gnralforsamling > 2013 S pixiudgav af brtningn sid 8-11 Lig børn lgr bdst En god dag for Mtt H gaard r, når hun mødr mdlmmr som umotivr t har lyst til at giv drs mning til k n d og gå i dialog om nog t af alt dt, so m ÅLF bskæftigr si g md... LO-Århus og Intgrationsrådt invitrr til t størr arrangmnt i Rådhushalln dn 21.marts, hvor tnisk organisationr, forningr og virksomhdr præsntrr sig slv, drs arbjd, drs kultur mv. Hr får børn og ung fra hl Aarhus mulighd for at mød hinandn. Dagn afslutts blandt andt md n panldbat: Hvordan lgr lig børn bdst, hvor formandn for ÅLF, Sørn Aakjær, dltagr sammn md andr af folkskolns aktørr i Aarhus. Arrangmntt findr std på FN s intrnational antiracismdag. I samm forbindls har LO-Århus og Intgrationsrådt udskrvt n tgnkonkurrnc for d aarhusiansk skollvr, hvor rsultatrn vil pryd Rådhushalln. Læs mr om konkurrncn på sid 11 SKOLEN

3 Hvad nu? Facitlistn r væk Md arbjdstidsaftaln A05 lå dr populært sagt n facitlist, hvor skolldrn llr TR kunn ring til ntn Børn og Ung llr ÅLF og få svar på, hvordan uovrnsstmmlsr i skolårts planlægning skull løss. Md A08 blv dt i højr grad ÅLF s og Børn og Ungs vurdringr, dr lå til grund for løsningr ud på skolrn. Md dn kommnd arbjdstidsaftal Aarhusmodlln r dr lagt hlt op til, at ldr og TR findr løsningr lokalt i gnsidig tillid. Hvad btydr dt for ÅLF s vjldning og støtt til TR frmovr md hnsyn til skolårts planlægning og vntull tvistr? D lokal løsningr skal giv mning på dn nklt skol, drfor givs dr ingn univrsll svar. Mn dt btydr ikk, at TR og andr mdlmmr ikk kan få god råd og støtt fra konsulntr og politikr i Grønngad, sigr Sørn Aakjær. Han undrstrgr, at TR s roll ign blivr mgt cntral. Dn procs vil vi slvfølglig hjælp md. Dr r ingn, dr skal føl sig aln md opgavn md at indfør Aarhusmodlln. ÅLF gnnmførr for tidn n rækk ftrmiddagsmødr i Grønngad for TR og TRS, hvor tmat ntop r Aarhusmodlln. Gå hjm mødr for TR/TRS Som n dl af dn løbnd uddannls af ÅLF s TR/TRS indførr forningn fra ftrårt 2013 kvartalsvis Gå hjm mødr. Rammn for mødrn blivr aktull tmar som fx. vold og truslr, afskd, sygdom, pnsion mv. ÅLF s konsulntr står for mødrn, som findr std i forningns lokalr i Grønngad 80. Du kan læs mr om Gå hjm mødrn i næst udgav af SKOLEN. En god dag MEDLEMSFEST - md loungbar, happy hour og...overraskelse! Husk at køb billt indn 1. marts! for Kår Sørnsn r, når han læsr i sin avis, at Dansk Sygpljråd, Dansk Socialrådgivrforning, BUPL og FOA i Aarhus står sammn md ÅLF om t fælls dbatindlæg, dr forsvarr dn, rundt i vrdn bundrd, hlt unikk dansk arbjdsmarkdsforhandlingsmodl. Eftr gnralforsamlingn frdag dn15. marts i Scandinavian Congrss Cntr HUSK GF 2013 og mdlmsfst frdag dn 15. marts 2013 klokkn på Radisson Blu Scandinavia Hotl, Margrthpladsn 1, 8000 Aarhus C. ÅLF snart md åbn landskabr Md forbhold for ændringr r dr hr t kig ind i frmtidns Grønngad 80. Sidst rnovring af Grønngad 80, 2 fandt std i Dn gang modrn lokalr. I dag r facilittrn utidssvarnd for mdarbjdr og ikk mindst d mdlmmr, som kommr i hust. ÅLF s lokalr i Grønngad 80 skal gørs tidsvarnd. Dt skal vær n attraktiv arbjdsplads for mdarbjdrn md bdr indklima og modrn facilittr. Drfor har bstyrlsn for ÅLF s Særlig Fond bsluttt, at ljlighdn skal rnovrs i Fondn finansirr projktt. Konsulntrn vil stadig som i dag kunn lukk dørn bag sig vd samtalr md mdlmmr, mn dt øvrig prsonal og formandskabt kastr sig frmovr ud i t åbnt kontorlandskab. En størr udfordring blivr formntlig n gnhusning, mns rnovringn findr std til forårt/sommrn. SKOLEN

4 Indhold Ldr Århus Lærrforning 13. Strss siddr mllm ørrn ÅLF invitrd mdlmmr på n tmaaftn om strss 16. En af d ny SKOLEN har bdt n af ÅLF s ny TR, Vibk Lindhøj Cappln, Søndrvangskoln, om at svar på t par spørgsmål Lærr i Aarhus 5. SKOLF 6. PLUS Tr lærr, tr pædagogr og to x to organisationspolitikr mødts i slutningn af januar til opstart af n fælls tænktank 15. Søg dit job dirkt på dn nklt skol Indblik 8. ÅLF s skriftlig brtning pixiudgavn Udblik 12. Spot på 15. Workshop, visionr og sidgvinstr Hasslagr og Kolt skolr fusionrs. Skolldr Birgitt Juli Rasmussn blysr nogl af fusionns forskllig bgivnhdr udgivs af Århus Lærrforning Grønngad 80, Aarhus C Rdaktion: Martin Lauritzn (ansvarshavnd og annonckspdition) Thorkil Bjrrum Layout og tryk: Zunr Grafisk as Skovdalsvj Oddr Af Jspr Wbr Skorstngaard og Sørn Aakjær Pizzahak Dt lød fornmt, da børn- og undrvisningsministr Christin Antorini sidst år lancrd dn stor uddannlssvision Ny Nordisk Skol. Lærrn skull md på råd, og dr lå nærmst t krav om, at t stort flrtal af n arbjdsplads skull bakk op om lokal projktr, hvis d skull ralisrs. Dt var nytænkning md n titl inspirrt af n andn bstsllr, Nyt Nordisk Køkkn, som står for rn, ægt råvarr. Mn nu står ministrn i bdst kødskandal-stil i spidsn for at mix så mang frmmd råvarr ind i folkskoln, at Ny Nordisk Skol står til at udløb indn, datomærkningn blivr ovrskrdt. I bdst ikk-nordisk stil har rgringn undladt at tag lærrn md på råd, når dn i sin folkskolrform påstår, at mr undrvisning r godt og drfor krævr, at lærrn skal øg undrvisningstidn md to lktionr om ugn. Ny Nordisk Skol forvntr t lærrngagmnt, dr krævr kstra forbrdls for folkskolns lærr. Rformudspillt vil hnt pngn til mr undrvisning i lærrns arbjdstid!! D klassisk fag som matmatik, dansk og nglsk skal opprioritrs. Og så skal frmtidns folkskol vær t std, hvor d ældst lvr opholdr sig, hvad dr svarr til n arbjdsdag for voksn. Mn hvrkn flr lktionr llr n hldagsskol i sig slv skabr bdr kvalitt. Dt visr dn snst forskning, som rgringn åbnbart hllr ikk har invitrt indnfor i køkknt. Et grundlæggnd princip i Ny Nordisk Skol r at udtrykk rspkt for dn nklt og for fællsskabt, som skal bygg på dt bdst fra dn nordisk uddannlsstradition og n pædagogisk praksis md inspiration fra rstn af vrdn. Dn rspkt og inspiration r svær at få øj på i rgringns frmfærd. Og dt r svært at s, at dn opmuntrr lærrn til at vær ngagrd, ddikrd og vdholdnd, som dt hddr i t af dogmrn bag Ny Nordisk Skol. Vi vil mgt grn invitrs til bords og vær md til at udvikl folkskoln. Mn vi frabdr os nogt, som vi md t af tidns hott ord bdst kan bskriv som pizzahak af værst skolpolitisk køkkn-skuff. Find ÅLF på Facbook Næst nummr af SKOLEN: Nummr: Udkommr: 29. april Artiklforslag og idr kan snds til SKOLENs rdaktion på 4 SKOLEN

5 Lærr i Aarhus Skolbibliotkskonsulnt Lisbth Thu og sktionsldr Ingr Surrow. For nogl år sidn skull dt spars væk. I dag r dt t pædagogisk kraftcntr for læring. SKOLEN har bsøgt Af Martin Lauritzn I 2007 havd politikrn i Aarhus Byråd døsdømt dt daværnd Århus Kommunal Skolmdicntr vd Sødalskoln. Mn skolrn kom cntrt til undsætning vd at tilbyd at finansir stdt, som for mang lærr var n nrv i drs undrvisning. Kraftcntr for pædagogisk IT I dag hddr stdt SKOLF (Skolrns Læringscntr fællssamlingn) og r n succs, dr udovr at srvicr lærr og pædagogr r arbjdsplads for 6-7 mdarbjdr. D sørgr blandt andt for udlån af samlt st bøgr om årt, at 150 kassr md matrialr for 0-6 årsområdt cirkulrr mllm dagtilbuddn og så ikk mindst at vær t std, hvor d pædagogisk mdarbjdr i kommunn kan s, prøv llr lån dt nyst indnfor digital læringsmatrialr hrtil kommr udlån af ipads md rlvant apps. Har skolrn ikk slv matrialrn, kan d s dm hr. Vi købr dt nyst, sigr skolbibliotkskonsulnt Lisbth Thu, dr sammn md SKOLF s ny sktionsldr Ingr Surrow kan glæd sig ovr 5,5 millionr kronr fra statn til indkøb af digital lærmidlr, og at Børn SKOLEN SKOLF og Ung har udpgt stdt til at vær kraftcntr for pædagogisk IT for børn og ung i Aarhus. Vi vil tilbyd kursr, vidndling og vjldning i forhold til skolrns pædagogisk læringscntr. Vi skal gå forrst, også på daginstitutionsområdt, md hnsyn til pædagogisk IT, forklarr Ingr Surrow. I bund og grund handlr dt om læring og komptncudvikling af prsonalt i kommunn i forhold til dn digital dagsordn, sigr hun og vurdrr, at SKOLF i frmtidn får brug for flr rsursr. Inspiration All skolrn i Aarhus kommun brugr i dag SKOLF. Om forårt invitrs lærrn til at brug hust som inspiration til årsplann. D kan s hvad vi kan tilbyd, llr hvad d skal køb hjm til skolrn. Vi har t ksmplar af stort st alt undrvisningsmatrial, sigr Lisbt Thu, som grn slår t slag for n andn af husts aktivittr, d såkaldt inspirationsftrmiddag. D snst har drjt sig om Svnd Åg Madsns forfattrskab og rapprn L.O.C. s univrs. Dltagrn var suprglad, mn til nogl arrangmntr kunn vi vær dt dobblt antal hrud. Vi har hldigvis mang gngangr til ftrmiddagn, så dt fortællr os, at vi har fat i nogl god tmar, konstatrr Lisbth Thu. Kommnd arrangmntr drjr sig om parkour, DJEEO og animation. Følg md på skolns Intra og på SKOLF s hjmmsid: SKOLF.dk Elvr fra ÅBY Skol tstr dt sidst ny indnfor digitalstyrt lktronik. 5

6 Lærr i Aarhus Vi skal skab n skol, hvor bardommn blivr værdsat og r nogt unikt i sig slv. Dt r vigtigt, at vi har t positivt billd af hinandn, og at vi kan og har nogt at giv hinandn for børnns skyld. Sådan lydr dt fra aarhusiansk pædagogr og lærr i tænktankn PLUS Mdlmmrn af tænktankn PLUS. Af Martin Lauritzn Dr har læng ksistrt t godt samarbjd mllm ÅLF og BUPL-Århus. Rgringns udspil til n folkskolrform har nu fåt d to organisationr til at rykk ndnu tættr sammn. Dt skr blandt andt i n fælls tænktank PLUS, som står for Pædagogik, Læring og Udvikling i Skoln. Mn dt symbolisrr også, at to organisationr møds, og dr opstår t godt samarbjd, fortællr faglig skrtær i BUPL- Århus, Lars Møllr. Tænktankn bstår af tr lærr, tr pædagogr og to x to organisationspolitikr, som mødts i slutningn af januar til gruppns først arbjdsdag. Umiddlbart ftr forklard næstformand i ÅLF, Jspr Wbr Skorstngaard, i n prssmddlls, at idén til tænktankn opstod, fordi man af og til i skoldbattn hørr påstand om, at rigid faggrænsr mllm lærr og pædagogr står i vjn for n løsning af folkskolns mang udfordringr. Mn båd Lars Møllr og Jspr Wbr Skorstngaard undrstrgr, at virklighdn r n hlt andn, for dt r n kæmp styrk for børnns udvikling, at lærr og pædagogr anskur barnt md hvr drs faglighd. Arbjdnd tænktank PLUS skal ftr plann møds tr gang i løbt af først halvår 2013 og komm md bud på, hvordan d to faggruppr kan spill sammn i n hlhds-folkskol, som sandsynligvis r på vj md flr lktionr og mr faglighd. Dt først mød handld primært om at snakk sig ind på hinandn. Dt var hlt tydligt, at pædagogr og lærr ikk ønskr at træng ind på hinandns funktionr og rollr, mn vil samarbjd ud fra hvr drs uddannls og faglighd om børnns udvikling. Og dt r vl at mærk ikk md pædagogn som hjælpnd hånd. Dn funktion r for længst forsvundt. Jg r n vigtig prson, som har fokus andr stdr. Jg skal ikk ind og undrvis mn grn undrstøtt dannls, hd dt fra n af d dltagnd pædagogr, som frygtd at pædagogns roll i n ny folkskol md stærkt fokus på faglighd blot blivr at tropp op i klassværlst og undrstøtt n traditionl undrvisning. Båd lærr og pædagogr frmhævd, at dt r væsntligt, at lvrn også kommr md bud på, hvad n god skoldag indholdr. Børnn r aktørr i folkskoln, og d skal også hav n stmm. Vi skal ikk tro, at vi som voksn altid vd, hvad dr r bdst for dm. Samspil Bgrbr som rollr og forvntningr poppd op flr gang i dt sks timr lang mød, som fandt std på Constantia vd Brabrand Sø. Dr var nighd om, at dt fælls fundamnt skal vær i ordn, mn dt vil hl tidn bliv udfordrt. Vi når aldrig i mål md n skol. Vi forandrr os, og samfundt ændrr sig. Målsætningn skal hl tidn valurs. Vi skal vurdr, hvm dr skal på bann til ny opgavr, og hvordan vi spillr sammn, lød dt blandt andt. 6 SKOLEN

7 Lærr i Aarhus Matmatikkn omkring bollrn skal ikk tag ovr i pædagogrns arbjd. Jasmin Rgringn ladr omdrjningspunktr i sit oplæg til n folkskolrform vær tr lvr fra hnholdsvis indskoling, mllmtrin og ovrbygning. Et af tmarn for tænktankn lød, hvordan sr hnholdsvis pædagogrns og lærrns opgavr ud i forhold til arbjdt md d tr aldrstrin? I forhold til indskolingslvn, Jasmin, lød n konklusion: Lærrns roll liggr i dt fag-faglig i dansk, nglsk, matmatik. Mn hvor startr og ndr dt faglig? Dn alsidig prsonlighdsudvikling r lærr og pædagogr fælls om. Lærrn skal forsøg at få Jasmin drhn, hvor hun r klar til uddannls, modtag undrvisning, klar til arbjdsmarkdt. Pædagogn har mdansvar for dn social udvikling som n ligværdig mdspillr. Vi r t klasstam fælls om dannls. Hl Jasmins skoldag skal ikk styrs af voksn. Lgn skal vær til std. Ikk som t mål i sig slv, mn nogt som hun slv skabr. Hnds skoldag skal også indhold ritualr og gnkndlighdr, og Jasmin skal brug sin styrkr og udfordrs i dt, hun har svært vd. Hun skal også vær dn, dr kan giv nogt, d andr kan s op til. Foran og bagvd Lærrn vd oft, hvor d skal hn md n aktivitt. Mn for pædagogrn blivr måln md aktivittrn mr åbn. Vi går md og vd ikk, hvor vi ndr. Dt r n stor kvalitt i dt pædagogisk arbjd, at dt kan skift rtning undrvjs, sagd n pædagog, som blandt andt pointrd, at for hnd var stikbold fx n måd at arbjd på md n grupp lvr, dr ikk fungrr. Gnnm spillt arbjdr hun md social rlationr båd mllm lvrn mn også mllm lvr og voksn. Stikbold blivr t middl. D aktivittr, vi sættr i gang, r kun midlr til at opnå dt, vi grn vil, nmlig at dann børnn. Aktivittrn skabr andrlds rum for børnn. En andn pædagog kom md dnn dfinition på forsklln i lærrns og pædagogrns rollr Pædagogrn går vd sidn af og bag vd børnn. Lærrn går foran. Pædagogrn skal insistr på at gå bagvd. Hvis pædagogn r til std i undrvisningn, vd hun også, hvad barnt har brug for. Pædagogn skal sørg for at tablr trivsl og omsorg og vær n dl af fællsskabt. Matmatikkn omkring bollrn skal ikk tag ovr. Vi vil dt samm Vd dt først mød i PLUS dltog fra lærrsidn Arn Krogsgård og Jspr Wbr Skorstngaard fra styrlsn i ÅLF, Johanns Nilsn, Vorrvangskoln, Ing-Mrt Damgaard Pdrsn, Kraglundskoln, og Mtt Englbrcht Jnsn, Tilst Skol. Sidstnævnt kaldt ftrfølgnd tænktankn for t godt initiativ i forhold til at rtt fokus på samarbjdt mllm d to faggruppr, ikk mindst i n mulig frmtidig hlhdsskol. Vi r to forskllig faggruppr, og samarbjdt krævr drfor n kstra indsats, mn jg tror på, at vi kan stå stærkr i mang sammnhæng vd at få t tættr samarbjd. Et godt samarbjd opstår ikk af sig slv og jg tror, at t forarbjd r givnd, sigr hun. Mtt undrstrgd, at rspktn for hinandns arbjd r ydrst vigtigt, hvis t samarbjd mllm to faggruppr skal kunn fungr. Rspkt byggr på forståls. Dt skal vi vær mgt bvidst om i vors vidr samarbjd. Vd først mød i tænktankn fik Mtt bkræftt, at lærr og pædagogr vil mang af d samm ting mn har forskllig rammr at arbjd indnfor. Talr vi om dn ny folkskolrform, hørt jg ikk, at vors forskllig arbjdstidr blivr dt størst problm. Vi bkymrr os om vors børns frmtidig skolliv. Jg tror ikk på, at n skol hl dagn r svart på højr fagligt nivau og bdr trivsl. SKOLEN

8 Indblik: ÅLF s skriftlig brtning Af Martin Lauritzn Cntr for Dagområdt i Nørr Allé blv i Aarhus Kommuns budgtforlig for 2012 udst til konkurrncudsættls. ÅLF mnr, at dt r problmatisk at konkurrncudsætt områdr md mgt svag brugrgruppr. Dn svag grupp af borgr, dr undrviss på diss tilbud, har brug for trygg og ovrskulig rammr md kontinuitt i tilbuddn i forhold til rhabilitring, lød dt fra ÅLF, som kunn glæd sig ovr, at dt ftr n lang og slidsom procs ndt md, at cntrt ikk blv sndt i udbud. STU-Lyngå og STU-4 (tidligr Lyngåskoln) har sidn skolårts start haft n fast tildling af midlr fra Bskæftiglssforvaltningn på årligt 14,9 millionr kronr. STU-Lyngå og STU-4 kndr sålds i skolårt 2013/14 og skolårt 2014/15 d tildlt midlr. Dt må forvnts at skab ro omkring d økonomisk forhold og drmd også stillingstallt. 8 Samsø Kommuns budgt skal ifølg oplysningr fra Samsø Kommun rducrs md cirka kronr i 2013 i forhold 2012 på ldls, lærr og børnhavklassldr. Drudovr forvnts dr ydrligr bsparlsr, mn diss r ndnu ikk vdtagt og forvnts først vdtagt i april månd. Samsø Kommun har ndvidr opsagt dn gældnd arbjdstidsaftal for lærr og børnhavklassldr vd udgangn af skolårt 2012/2013. Umiddlbart r tilkndgivlsn fra Samsø Kommun, at n dl af bsparlsrn skal finds på arbjdstid. Fra ÅLF s sid vil bvarls af lærrstil- lingr hav høj prioritt, ligsom lærrn også i n ny aftal skal sikrs god arbjdsforhold. Aarhusmodlln blv titln på dn arbjdstidsaftal for lærr og børnhavklassldr, som ÅLF indgik md Børn og Ung. Baggrundn for forhandlingn var, at byrådt i forbindls md budgt 2012 vdtog, at dr skull spars 37 millionr kronr på folkskolrn i Aarhus, vd at lærrn skull undrvis mr. ÅLF valgt at gå ind i forhandlingsrummt for at sikr d bdst mulig rammr for lærrn. I aftaln har forningn sikrt n rimlig sammnhæng mllm SKOLEN

9 Indblik: ÅLF s skriftlig brtning Vids t d u at Å g LF s nnm kon f ø rt m sul forbi ntr bis ndls m r nd i tod m d kr 2 samt is, s dlm Kom a y l g r d m m o md knd un i fo r vd m m o.l.? md r lmm b r l i s n ud d n a f r i d l fl s m 50 m ksjo ført d syg b og ødr 122 d f md pns ionsb ørtidspn omsopfø A lgnin arhus sion? rgn g og ingr tilfor m dlm mr? undrvisning og forbrdls og har samtidig skabt n modl, dr søgr at afgræns d opgavr, dr skal løss udovr undrvisningn. Aftaln byggr på forstålsn af lærrarbjdt som n profssion, og at skolns ldls og lærr løsr dn fælls opgav i n dialogkultur prægt af gnsidig tillid. Forhandlingsforløbt har vært prægt af stor åbnhd og vilj til at indgå n aftal. Forningns formand og næstformand har dltagt i n rækk faglig klub mødr, hvor forløbt omkring og indholdt af aftaln har vært drøftt. Gnrlt har SKOLEN dr vært n positiv til bagmlding på mødrn. Flr stdr har dr vært udtrykt kritik af forløbt. Forningn har vd flr ljlighdr klargjort, at forløbt var tænkt andrlds, mn på grund af forhandlingr om Aarhus Kommuns budgt og dn national diskussion om arbjdstid mllm KL og DLF, vurdrd ÅLF s styrls, at procssn mått frmrykks. Stillingstallt for lærr og børnhavklassldr vd folkskolrn i Aarhus Kommun faldt fra sptmbr 2011 til sptmbr 2012 md godt 114 fuldtids- stillingr. På grund af naturlig afgang har faldt i stillingstal ikk btydt afskdigls af fastansatt. Dt faldnd stillingstal btydr dog, at dt r vanskligt for blandt andt ldig og ansatt i tidsbgrænsd stillingr at komm i btragtning til fastansættls på d aarhusiansk folkskolr. Forkt aflønning af mdlmmr r fortsat n fast dl af ÅLF s opgavr. Dsværr oplvr forningn, at bhandlingstidn på lønsagr r stgt formntlig på grund af privatisring og ffktivisring af kommunns lønadministration. Samtidig oplvr forningn, at forsøg på rttlsr af konstatrd fjl i lønudbtalingrn rsultrr i ny fjl llr mgt uovrskulig lønsdlr. 9

10 Indblik: ÅLF s skriftlig brtning Rådgivning af mdlmmr i kris udgør n stor dl af ÅLF s sagsbhandling. D kommunal bsparlsr har øgt prsst ydrligr på mdarbjdrn og skabt utryghd i ansættlsn. Mdlmmrn oplvr t stort prs i arbjdt md at få krav og rssourcr til at hæng sammn og dt sættr sig. Strss og sygdom r d mnr, dr fyldr mst i rådgivningn af mdlmmr. Mn også rådgivning i forbindls md barsl og almindligt orlov udgør n stadig størr andl. Forflyttlsr ad frivillighdns vj har, d snst år, ståt højt på ÅLF s ønsksddl. Som t forsøg blv dr drfor i 2012 indn forflyttlssrundn afholdt n mobilittsug, hvor d ldig stillingr blv opslåt intrnt på skolrn. Drvd blv dr skabt mulighd for frivilligt at løs ovrtallighdssituationn på nogl af skolrn. Ud af 15 opslåd stillingr lykkds dt at få ott bsat i mobilittsugn. Flksjobrformn trådt i kraft 1. januar Dn mdførr blandt andt, at dt blivr vanskligr at tablr flksjob på gn arbjdsplads, ligsom lønvilkårn for flksjob r ændrt markant. ÅLF hnvndt sig på dn baggrund til Børn og Ung indn årsskiftt, for frmadrttt også at sikr ordntlig vilkår for mdlmmr i flksjob. Dr forvnts at ligg n aftal i løbt af forårt. OK11 indholdt som bkndt ikk d stor lønstigningr. Drfor var hovdkravt fra ÅLF til OK13, at flst muligt midlr skull prioritrs til at sikr rallønnn. Dt krav kunn Danmarks Lærrfornings kongrs samls om. 10 Rgringns udspil til n ny skolrform læggr op til n undrvisning, dr stillr stor krav til lærrns forbrdls og ftrbhandling af undrvisningn. Dt dt virkr absurd, at rgringn og KL mnr, at rformn kan finansirs vd, at lærrn skal vær dårligr forbrdt til undrvisningn. Hvis kvalittn i undrvisningn faldr, givr dt alligvl ingn mning at lvrn tildls flr timr. Som rformn sr ud lig nu, r t forsigtig skøn, at dn sammnlagt vil kost Aarhus Kommun i omgnn af 200 millionr kronr kstra årligt. I n tid, hvor dr tals mgt om prioritringr i dn offntlig sktor, undrr ÅLF sig ovr, at Aarhus Kommun bar accptrr n sådan mrudgift, samt går i dialog md KL og rgringn om, hvorvidt hldagsskolr r svart all stdr. En ny skolstruktur i Aarhus Kommun skabt n intns dbat, som ndt md, at sks skolr fra næst skolår fusionrr. ÅLF har støttt politikrn i, at dt var fornuftigt at spar på struktur frm for undrvisning, mn har også givt udtryk for utilfrdshd md forligts omfang. Dt r forningns opfattls, at dr var potntial til n størr rationalisring af strukturn. Folkskolns Fællsskabr hddr Aarhus Kommuns stor komptncudviklings-projkt på dt spcialpædagogisk områd i årn ÅLF har arbjdt på at sikr, at midlrn rnt faktisk går til komptncudvikling for lærrn. På dn måd kan dr bvars t antal lærrstillingr. ÅLF og BUPL-Århus har tablrt tænktankn PLUS. PLUS står for Pædagogik, Læring og Udvikling i Skoln. Tænktankn har til formål at udvikl idér og synspunktr, dr frmmr folkskoln gnnm samarbjdt mllm lærr og pædagogr. PLUS forudsættr, at dt r n styrk for børnns udvikling, at lærr og pædagogr anskur barnt md hvr drs faglighd. Et forsøg md tolærrordning, som Ministrit for Børn og Undrvisning har igangsat i skolårt 2012/2013, hilsr ÅLF vlkommnt, fordi man hrmd bgyndr at forsk i skolns krnydlsr. Mn dt r vigtigt, at rsultatrn byggr på dn virklighd, som r ud i skoln, og dn lovgivning, folkskoln styrs ftr. I dn sammnhæng har ÅLF aftalt md forvaltningn, at forningn undr og ftr forsøgt vil intrssr sig for forsøgts rsultatr, og på hvilkn baggrund rsultatrn r frmkommt. SKOLEN

11 Indblik: ÅLF s skriftlig brtning Ny Nordisk Skol har dltagls af n rækk folkskolr i Aarhus. Projktrn r hlt og holdnt lokal projktr, og drfor har ÅLF ikk vært blandt ind i skolrns agrn i forhold til at komm i btragtning som Ny Nordisk Skol. Forningn r dog stærkt btænklig vd, om d flott værdir i Ny Nordisk Skol kan hold, hvis rgringn og KL gør alvor af t opgør md lærrn i forbindls md OK13 og folkskolrformn. Styrlsns arbjdsform var ign t tma på styrlsns midtvjsvaluring i dcmbr Torsdag r styrlsns møddag. Styrlsn oplvr t stadigt stignd prs i forhold til d opgavr, dr skal løss. Eftr sidst gnralforsamling blv dr konstiturt n formands og n næstformandssparringsgrupp. Diss r nu afløst af to fast arbjdsgruppr, hvor formandsskabt r tilknyttt. Styrlsn fastlæggr, hvilk konkrt og mr politisk opgavr arbjdsgrupprn skal tag sig af. TR/TRS mødrns indhold og form r blvt valurt på rgionsmødrn i januar. Dr var gnrl tilfrdshd md mødrns afvikling, slvom dr r lokalmæssig udfordringr på Møllvangskoln, hvor mødrn afvikls. TR/TRS stillr spørgsmålstgn vd, om dt r på diss mødr, d kan vær politikskabnd. Rgionsgrupprn stilld forslag til justringr af mødrn, hvilkt indgår i dn frmtidig planlægning af fællsmødrn. Café ÅLF rts fmt arrangmnt i juni lvd til fuld op til forvntningrn SKOLEN om ægt gårdhavstmning for knap 150 frmmødt mdlmmr. En supr ftrmiddag på asfaltn i Grønngad md fint vjr krydrt md smagn af huml, lydn af poppnd majskorn, duftn af grillkul og massr af kollgial hygg på tværs af byns skolr. Dt hl rammt ind i musikalsk tonr af høj kvalitt lvrt af lærr fra Skødstrup, Grønlykk, Katrinbjrg, Næshøj og Mårslt skolr samt gæstoptrædn af mdlmmr fra Hjørring og Skandrborg lærrkrds. Aarhusmodlln kom til mdlmsdbat, da ÅLF kort tid ftr at hav indgåt aftaln, invitrd til åbnt mød i lokalrn i Grønngad. Hr kunn mdlmmrn spørg ind til aftaln og dbattr dn md formandn og styrlsn. Mødt, dr fandt std dn 14. sptmbr 2012, trak fuld hus. På FN s intrnational lærrdag dlt ÅLF æblr ud til forbipassrnd på Bangårdspladsn i silnd rgn på blot 45 minuttr. Md æblrn fulgt information om FN s intrnational lærrdag, og lærrn fik mang positiv og anrkndnd bmærkningr md i fartn. Mindfulnss var på programmt, da ÅLF i løbt af ftrårt arrangrd tr tmaaftnr md fordrag og praktisk introduktion til mindfulnss. Aftnrn var åbn for all mdlmmr, og allrd dagn ftr annoncringn var aftnrn ovrtgnd. Dn stor intrss vidnr om d udfordringr, dr r md arbjdsprs i lærrlivt. Børn og Ung dækkr ovr n lang rækk nøglprsonr og afdlingr i magistratsafdlingn. Gnrlt r dr tal om t godt samarbjd, hvor partrn grundlæggnd r nig om, at dr gnnm dialog opnås d bdst rsultatr. Dn kommnd arbjdstidsaftal, Aarhusmodlln, har vært dt tma, dr har fyldt mst. Drudovr har dr løbnd vært samarbjd om forskllig prsonalsagr, løn md vidr. Aarhus Skolldrforning har vært md i arbjdstidsforhandlingrn fra start til slut. Dt har styrkt samarbjdt at vær fælls om dn ny ramm for d aarhusiansk skolr. Skolldlsrn dltog ign i 2012 på dt årlig TR/TRSkursus på Skarrildhus. Tmat var ign i år arbjdstid md fokus på dt kommnd skolårs planlægning i rammn af Aarhusmodlln. Pnsionistrns sommrudflugt gik i 2012 til Rib. Turn blv gnnmført båd dn 7. og 11. juni, da dr ign var rigtig mang, dr grn vill md. Dr var guidt tur gnnm byn, bsøg i domkirkn og ftr frokost gik turn til Rib Kunstmusum. Årts øvrig arrangmntr var fortrinsvis d måndlig arrangmntr i Viby Lokalcntr. 11

12 Udblik Af Martin Lauritzn Har du t forslag til SPOT? Mail til Lig børn lgr bdst Tgnkonkurrnc for all folkskollvr i Aarhus i anldning af FN s antiracismdag. Dadlin for indsndls af tgningr r dn 11. marts 2013 Aarhus Kommuns Intgrationsråd og LO Århus tagr for 3. år i træk initiativ til markring af FNs Intrnational Antiracismdag dn 21. marts og udskrivr i dn anldning n tgnkonkurrnc for all børn og ung som går i n folkskol i Aarhus Kommun. Tmat r: Lig børn lgr bdst D 3 tgningr dr på bdst mulig vis illustrrr tmat præmirs md 1. n tur i Tivoli Frihdn sammn md klasskammratrn (klassn + 2 voksn) 2. n tur i biografn Bio City, Skt. Knuds Torv, sammn md klasskammratrn (klassn + 2 voksn) 3. n kunstomvisning på ARoS sammn md klasskammratrn (klassn + 1 voksn) Munch udstillin bsøgt Edvard F L Å r i k 4 ri to on is ti Frak nr idéh. januar. Hr læ 23 n d s ro r A gn på mt norsk mal op ad dn brø Lars Morll sig All indsndt tgningr udstills på Rådhust. Nærmr info hos skolldrn llr hos intgrationskonsulnt Ccili Mortnsn i Borgmstrns Afdling, Tlfon /-mail Har du lyst til at gør n forskl for n ung mor og hnds barn? Aarhus Kommun har pr. 1. dcmbr 2012 åbnt t kollgium for ung, nlig og sårbar mødr og drs børn. Kollgits primær formål r at sikr, at mødrn får n uddannls, samt at drs børn r i aldrssvarnd trivsl. Dr kan bo 12 mødr md drs børn på kollgit, og prsonalt bstår af n sundhdspljrsk, n socialrådgivr, n psykolog, n administrativ mdarbjdr samt n daglig ldr. Da mødrns ntværk kan vær mgt bgrænst, søgr Ryhav Kollgit frivillig, dr r rfarn på livt, og som har tid og lyst til at bidrag på t llr flr af følgnd områdr: Børnpasning vd fx sygdom, så mor kan komm i skol. 12 Livsmntor (samtalr om stort og småt, oplvlsr sammn mm.) Handyman til at hjælp md fx. ophængning af lampr, hyldr, TV samt børnsikring af skuffr og skab i mødrns ljlighdr. Omfangt af dt frivillig arbjd varirr alt ftr opgavn, mn vil gnnmsnitligt vær 1 tim om ugn. Kollgit tilbydr til gngæld spændnd kursr og godt samvær md andr frivillig og kollgits prsonal. Har du lyst til at hør mr om at vær frivillig vd Ryhav Kollgit, så kontakt hlt uforpligtnd frivilligkoordinator og psykolog Johann Præstgaard Nilsn på tlfon / -mail SKOLEN

13 Århus Lærrforning Strss siddr mllm ørrn Intimitt og nærvær i Grønngad Af Thorkil Bjrrum Når du mødr tigrn, dr vil angrib dig, så slår rptilhjrnn til. Kroppns forsvar r i højst alarmbrdskab md dt samm. Hjrtt pumpr, øjnn blivr stor og all musklrn r spædt til dt ydrst. Kæmpr du, flygtr du llr frysr du til is? Flmming Mortnsn, dr r folkskollærr, psykotraput og fordragsholdr, har t klart budskab: Strss siddr mllm ørrn! All vil flr gang oplv strss i drs liv. Dt r gansk uundgåligt, mn md vidn og indsigt kan vi lær at vær opmærksomm på strss-symptomrn. Dt r ntop gnnm indsigt og opmærksomhd, Dltagrn lavd afstrssningsøvlsr i højt humør. at vi kan handl på og mod strss og lav om på situationn. Han har gnnm sin rfaringr som folkskollærr slv oplvt situationr md stor arbjdsmængdr og modsatrttd krav, som kan vær mgt strssnd. Md sin vidn om strsshåndtring og md øvlsr fra sin psykotraputisk vrdn, vil han grn vidrgiv ÅLF har flr gang i dtt skolår arrangrt mindr kursr for mdlmmrn i Grønngad. Arrangmntrn har haft fokus på dn nklt lærrs trivsl. I ftrårt var tmat mindfulnss, og md tmat om strss, dr siddr mllm ørrn, har næstformand Jspr Wbr Skorstnsgaard n klar fornmmls af, at arrangmntrn har vært succsr. Når vi har valgt at lægg mdlmsaktivittr i vors lokalr i Grønngad, så har dt to formål. For dt først vil vi grn signalr, at lokalrn r mdlmmrns og drfor bør vær t std, man som mdlm følr sig knyttt til. For dt andt kan t lill lokal md få mdlmmr til t arrangmnt skab intimitt og nærvær, som vi ikk får, når vi afholdr mr tra- Næstformand i ÅLF, Jspr Wbr Skorstnsgaard, sr frm til, at lokalrn i Grønngad blivr rnovrt, så dr også i frmtidn kan afholds flr af d mindr mdlmsaftnr. ditionll mdlmsarrangmntr. Dt r hlt givt, at ÅLF også mulig håndtringr af strss. Drfor havd ÅLF invitrt ham frmovr vil bnytt facilittrn i som oplægsholdr til n mdlmsaftn i lokalrn i Grønngad om ntop mnt strss. vigtigst kritrir for, at vi til forårt Grønngad. Dt r faktisk t af d startr n rnovring af vors lokalr. Vidn og øvlsr Dr r klar biologisk forklaringr på dt, man oplvr, når man blivr prsst og strsst, forklard Flmming Flmming Mortnsn r uddannt lærr og undrvisr på Mortnsn d frmmødt lærr. Lystrup Skol. Han har dsudn brd rfaring fra dn traputisk vrdn: Gnnm oplæg om rptilhjrnns biologisk raktionr hos all, dr oplvr forøgt prs og strss, ldt han Løbnd komptncudvikling og suprvision sidn 2009 dltagrn fint gnnm vidn og indsigt for til sidst at hos Psykolog Vibk Adlr. giv all gansk få og nkl øvlsr, dr vil kunn hjælp, når arbjdsdagn bydr på strssd situationr. Trårig uddannls i Psykotrapi. Uddannt Ida P. Rolf traput fra Stanly Rosnbrg Institut. Dt vigtigst r vidn. Hvad skr dr md dig, Uddannt konfliktvjldr fra Cntr for Konfliktløsning. når du blivr prsst og strsst? Md dnn vidn Egn krops- og psykotraputisk klinik sidn om ns raktionr, kan man lttr komm raktionrn i forkøbt og ikk lad rptilhjrnns Arbjdt md bhandling af skadr hos idrætsudøvr. Uddannt lærr og har arbjdt md voksnuddannls. primitiv funktionr få ovrtagt. Rptilhjrnn Produktionsldr og skuspillr på børntatrt Filurn. fortællr dig, at dr r far på færd. Du bli- Flmming Mortnsns hjmmsid Fortsætts sid 14 SKOLEN

14 Århus Lærrforning vr anspændt, får søvnbsvær og koncntrationssvigt, for al din nrgi skal gå til at kunn kæmp mod dn tigr, dr trur dig. I værst fald følr du dig så trut, at du lukkr hlt sammn og går nd, advard han. Smittfar Gnnm øvlsr fik all dltagr at mærk, hvordan ro og opmærksomhd på ns gn føllsr smittr andr. Dn ro, som I kan giv jr slv, når I r opmærksomm på jrs gn føllsr i bstmt situationr, smittr andr i samm lokal. Dr r ikk så mgt andt at gør i n prsst situation nd at bliv opmærksom på, hvordan man gntlig har dt md dt. Accptér, at dt lig nu r ok at hav dt sådan, som du har dt! Dnn opmærksomhd og dnn accpt vil giv dig ro og nrgi til at klar situationn nu og hr. Måsk dr så snr skal analysrs på dt, dr prssd dig, for at dt ikk skal gntag sig, forklard Flmming Mortnsn og sluttd mdlmsaftnn af md n skablon for, hvordan man kan strukturr sig til ovrblik vd at opdag, accptr, handl og rstitur. Nogt md hjm Dltagrn gav ftrfølgnd udtryk for, at oplæggt og øvlsrn på dtt lill minikursus havd vært mgt lærrigt. All Oplægsholdrn Flmming Mortnsn fortællr om kroppns styrkr og svaghdr i mødt md strss. havd fåt nogt konkrt, d kunn tag md hjm samt n mr grundlæggnd vidn om, hvad dr biologisk skr, når man følr sig strsst. Dt var n god og andrlds aftn, hvor vi frmmødt ikk bar fik vidn og indsigt, mn også konkrt øvlsr md hjm. Jg syns, at dt r n god id at afhold d mindr mdlmsaftnr i Grønngad og vil klart anbfal andr at mld sig til dm i frmtidn, sagd Sign Sørnsn, lærr på Skjoldhøjskoln, ftr mødt. Hun dltog i arrangmntt sammn md n vnind, dr også r lærr. Søg dit job dirkt på dn nklt skol Fra forårt 2013 skal du som lærr søg dit ny job dirkt på d skolr i Aarhus Kommun, dr har n ldig stilling. En ny ansøgningsprocdur for lærr i Aarhus Kommun btydr t farvl til d fælls koordinrd stillingsopslag. Frmovr skrivr skolrn slv drs stillingsopslag, gnnmførr samtalr og indhntr rfrncr. Stillingr pr. 1. august slås først op ftr dt planlagt stormød for omplacringr af lærr. Mødt findr std dn 23. april Dr r ingn tvivl om at dn ændrd ansøgningsprocdur vil giv mr præcis og nærværnd ansøgningr til d nklt skolr. Mn man kan slvfølglig sig, at mr spcifikk krav om rfaring og linjfag på forhånd vil sortr n rækk ansøgr fra. Og så vil n ansøgrs kndskab til skoln i kraft af kortr llr længr vikariatr vær n fordl. Jg sr ændringn i ansættlssprocdurn r ralisrbar, fordi dr på grund af politisk prioritringr skal fjrns næstn 100 lærrstillingr i Aarhus kommun. Hvis dr omvndt var ldig stillingr på næstn all skolr, vill dt vær nogt af t jobsøgningsgdmarkd for d ldig lærr. TR Lars Ptr Kirk, Engdalskoln Ændringrn væk fra dn koordinrd ansøgningsprocs til skolrn i Aarhus btydr mr målrttd stillingsopslag. Skolrn vil nu i højr grad i stillingsannoncn kunn undrstøtt d faglig ønskr md n prsonprofil, dr passr til dn nklt skols bhov. Jg tænkr, at dt vil btyd bdr match mllm ansøgr og skol til stor gavn for bgg partr. Skolldr Lars Mølgaard, Næshøjskoln Har du spørgsmål: Kontakt Prsonal & Udvikling, Børn og Ung. Mail: 14 SKOLEN

15 Børn og Ung Nyt bringr i 2013 n artiklsri om fusionn mllm Kolt Skol og Hasslagr Skol. I samarbjd md fusionsldr Birgitt Juli Rasmussn blyss fusionns forskllig udfordringr og bgivnhdr, ftrhåndn som d udfoldr sig Workshop, visionr og sidgvinstr Af Thomas Schultz, Børn og Ung, Aarhus Kommun Mang spændnd idr blv bragt i spil da lærr og pædagogr mødts til dn andn workshop i fusionn mllm Kolt Skol og Hasslagr Skol. Fusionsldr Birgitt Rasmussn fortællr. Mdarbjdrn var i fokus. D skull på workshoppn forstill sig frmtidns skoldag og komm md idr til, hvordan vi organisrr dn ny skol. Dr var gjst og højt til loftt. D flst r nu indstillt på fusionn, og går nu samlt frm. Mang glædr sig, og dt kan ss i dn idérigdom, dr r blandt mdarbjdrn. Mødt var kndtgnt vd t væld af spændnd tankr og visionr. Birgitt Juli Rasmussn. Dr afholds i alt tr workshops md fo kus på læringsrum og vors ny byggri. D tr workshops skal mund ud i Fakta: Dn andn workshop blv afholdt dn 6. fbruar. Dn trdj og sidst workshop afholds torsdag dn 21. fbruar. Eftr dn trdj workshop udarbjds t pædagogisk programkatalog, dr skal dann udgangspunkt for dt frmtidig byggri, dr vnts færdigt januar Artikln blv bragt i Børn og Ung Nyt 21. fbruar 2013 t pædagogisk programkatalog, som skal ligg til grund for dt ndlig byggri og rådgiv arkitktrn i drs arbjd md at planlægg skolns fysisk rum. Drudovr har d tr workshops givt n rækk værdifuld sidgvinstr. Først og frmmst lærr mdarbjdrn fra d to skolr hinandn at knd. Dt skabr simplthn n god synrgi, at vi all samls og i fællsskab prægr rtningn for vors ny skol. All idr r i spil, og dr tænks ud af boksn. Vi skal ovr d næst par år arbjd os hn i mod fælls pædagogisk rammr og værdir for dn ny skol. Til dt formål r dr ndsat n arbjdsgrupp, ligsom vi på prsonalmødr, på ldlssnivau og bstyrlssnivau kontinurligt skal drøft, hvilkn vj skoln skal gå. Også hr givr d tr workshops n markant mrværdi. All d idr og initiativr, dr hr r bragt i spil, har kickstartt procssn og vil fungr som t styringsværktøj for dn vidr fusion. Dr tgnr sig nu t billd af, hvad dr skal følgs op på i formningn af dn ny skol. SKOLEN

16 B Århus Lærrforning d ny En af Flr skolr i Aarhus har i dtt skolår valgt ny tillidsrpræsntantr. SKOLEN har bdt n af d ny, Vibk Lindhøj Cappln, Søndrvangskoln, om at svar på t par spørgsmål Af Thorkil Bjrrum Vibk Lindhøj Cappln har vært lærr sidn 2006, hvor hun blv uddannt fra Silkborg Sminarium. Vibk r også uddannt rnærings og husholdningsøkonom. På Søndrvangskoln, dr har 355 lvr og 45 lærr, undrvisr Vibk i matmatik, musik, billdkunst, kristndomskundskab og idræt. Er dr forhold på din skol, som givr nogl spcill opgavr for dig som TR? Jg tror ikk, jg har nogn spcill opgavr, mn dr r hl tidn t llr andt, jg skal forhold mig til llr n problmstilling, dr skal løss. Mn jg tænkr, at sådan r dt vl bar at vær TR?! Hvordan r Aarhus-lærrns ny arbjdstidsaftal blvt modtagt på din skol? Dn r blvt modtagt nogt blandt. Nogl af min kollgr mnr hlt klart, at dt r n væsntlig forringls i forhold til A08 og findr dt mærkværdigt, at så mang ting skal forhandls lokalt, så man som lærr i Aarhus kan komm til at arbjd undr mgt forskllig forhold. Andr har vært mr positiv og mnr, dt r n god idé at få d forskllig arbjdsopgavr mr udspcificrt. Hvordan gribr du og din ldr arbjdt md dn ny aftal an? Dr r ndsat n arbjdsgrupp (lærr, ldls, TR/TRS) på skoln, hvor vi i først omgang prøvr at find n fælls forståls af aftaltkstn. Hvis du blv formand for DLF, hvad vill du først og frmmst arbjd for blv gnnmført? Jg vill arbjd for n aftal, dr gjord, at flr af d mang ung arbjdsløs lærr kom i arbjd, sålds at folkskoln ikk mistr n hl llr halv gnration af lærr. Dt kunn vær vd blandt andt jobrotation, ftruddannls, tolærrordning mm. Ny TR r gnnmgår DLF s organisationsuddannls. Vibk manglr sidst modul i uddannlsn. Jg syns, dt r t intrssant og spændnd uddannlssforløb og mgt givtigt. Dt r hlt sikkrt n uddannls, dr givr mig n vidn, som jg kan brug i min funktion som TR, fortællr hun.

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne.

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne. TEMA: GETDOWN INTEGRATION F r d r i c k S s r w a n g a, v d G t D o w n p a r t 2 1, G r ø n n g a d s K a s r n, F O T O : C l a u s M. P d r s n N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Pengene styrer forskernes frihed

Pengene styrer forskernes frihed Højtuddannd ud i små virksomhdr Har studrnd fra Antropologi vidn og komptncr, dr kan brugs i t lill byggfirma? Et nyt samarbjd mllm Aarhus Univrsitt og Rgion Midtjylland skal få studrnd fra d vidrgånd

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere