Sitecore 8. Brugervejledning for web-redaktører. 3. marts Version 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sitecore 8. Brugervejledning for web-redaktører. 3. marts Version 1.2"

Transkript

1 Brugervejledning for web-redaktører Sitecore 8 3. marts Version 1.2 Pentia A/S Islands Brygge København S Telefon:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Log ind... 5 Sitecore Launchpad... 6 Indholdsredigering (Content Editor)... 7 Redigering... 9 Preview... 9 Låse elementer Redigering af de forskellige felttyper Felter med forud defineret formatering Felter hvor formatering kan ændres Link felt Billedfelt Redigeringsvinduet Indsæt et internt link Indsæt et link til et dokument i mediebiblioteket Indsæt et eksternt link Oprettelse af nye sider Mediebiblioteket Sideredigering (Experience Editor) Oprettelse af nye sider Redigering af en side Naviger til siden og lås siden Rediger et felt Rediger tekstfelter Kladdefunktion og udgivelsesrestriktioner Preview Indsættelse af spots og komponenter Flyt eller fjern komponent Publicering Versioner Sprogversioner Indholdsversioner (Nummererede versioner) Publiceringsrestriktioner Alias Søgning af 49

3 Søgemulighed Søgemulighed Søgemulighed af 49

4 Indledning Denne vejledning omhandler Sitecore standard CMS funktionalitet, og er beregnet for Webredaktører, der skal kunne redigere indhold på websitet og oprette nye sider og spots. Der henvises til Sitecores manualer på vedr. Web-master funktioner (f.eks. oprettelse af brugere og Desktop interfacet) og Digital Marketing. Man kan tildele brugerne forskellige rettigheder, således at Webmasteren har fuld adgang, mens andre kun har adgang til at udføre visse former for vedligeholdelse og eventuelt kun på udvalgte sider af websitet. Værktøjsbjælken vil indeholde forskellige muligheder alt efter brugerens rettigheder. Eksemplerne og billederne i denne vejledning kan derfor indeholde faciliteter, som visse brugere ikke har adgang til. Tilsvarende vil der ofte være specialudviklet funktionalitet, som ligger udover eller erstatter standard Sitecore funktionalitet. 4 af 49

5 Log ind For at få adgang til at redigere websitet skal der være adgang til Internettet med en godkendt browser. Bemærk at der skal foretages tilpasninger af browserens Internetindstillinger for at kunne udnytte alle faciliteter i Sitecore. I Internet Browseren indtastes adressen (url), f.eks.: hvorefter der vises et log ind skærmbillede: Når det personlige brugernavn og tilhørende kodeord er indtastet, og der er klikkes på knappen Login er der adgang til at redigere websitet. 5 af 49

6 Sitecore Launchpad Når der er logget ind vises Sitecore Launchpad, hvor der er mulighed for adgang til de enkelte funktioner. Det er brugerens rettigheder, der bestemmer hvilke funktioner, der er adgang til. De mest anvendte er Indholdsredigering (Content Editor) og Sideredigering (Experience Editor). 6 af 49

7 Indholdsredigering (Content Editor) Content Editoren anvendes til redigering af websitet. I venstre side af Content Editoren vises en træstruktur, som indeholder websitets elementer, f.eks. de enkelte sider, spots mv. Indholdstræet kan foldes ud ved at klikke på > ud for de enkelte elementer. Træstrukturen afspejler i en vis udstrækning menu strukturen på websitet. Når et element er markeret, vises de tilhørende felter i højre side af skærmen. Øverst findes en værktøjsbjælke, som indeholder de redigeringsfunktioner, som kan anvendes i den aktuelle situation. Værktøjsbjælken er delt ind i nogle faneblade, som hver især indeholder en række funktioner til at oprette, slette, flytte mv. 7 af 49

8 Kolonnen i højre side (Validerings Bar) viser valideringsfejl, mens informationskolonnen til venstre (Quick Actions Bar) kan vise flere forskellige informationer om de enkelte elementer, f.eks. hvilke elementer der er låst. Højreklik i Quick Action Baren for at vælge hvilke informationer der skal vises. De tilgængelige funktioner findes i Værktøjsbjælken øverst i Content Editoren, men det er også muligt at få adgang til et udvalg af funktionerne ved at højreklikke på elementerne. 8 af 49

9 Redigering For at redigere et element, findes og markeres elementet i træstrukturen. Herefter skal elementet låses, hvorefter det er muligt at redigere elementets felter, f.eks. indtaste tekst og tilføje billeder. Undervejs kan man via funktionen Preview se hvordan ændringerne vil se ud på websitet, inden de bliver udgivet (Publiceret). Når redigeringen er afsluttet skal man låse elementerne op. For at gøre ændringer tilgængelige for Internetbrugerne, skal der foretages en udgivelse (Publicering). Bemærk: Låsning af elementer forhindrer andre redaktører i at redigere elementet, men det forhindrer ikke elementet i at blive udgivet. Preview Ændringer på websitet kan ikke ses af de almindelige Internetbrugere før en udgivelse er foretaget. For at se ændringerne uden at udgive websitet, kan man klikke på Preview i Værktøjsbjælken under fanebladet Udgiv. Når der klikkes på knappen Preview under fanebladet Udgiv åbnes et nyt vindue med websitet. Bemærk: Da nogle elementer kun indgår som en del af en side, kan disse elementer ikke vises alene. Det er f.eks. ikke muligt se et preview af et spot alene, men skal ses på en side. 9 af 49

10 Låse elementer For at undgå at flere redaktører redigerer i det samme element samtidigt, skal et element låses før det kan redigeres. Når redigeringen er afsluttet skal elementet låses op igen. Klik på det element, der skal redigeres og klik på knappen Rediger, eller Lås og rediger for at låse elementet. Det er nu muligt at redigere felterne i det pågældende element. Det er muligt at låse mange elementer mens man redigerer. Elementerne kan låses op ved at markere elementet og klikke på knappen Rediger. Det er også muligt at låse alle elementer op på én gang ved at klikke på knappen Mine elementer under fanebladet Gennemse Bemærk: Låsefunktionen kan variere fra installation til installation. 10 af 49

11 Redigering af de forskellige felttyper De enkelte elementer indeholder en række forskellige felter med forskellige egenskaber. Alt efter hvilke egenskaber de enkelte felter har, kan de redigeres på forskellig måde. Nedenfor findes en oversigt over de mest almindelige felter. Felter med forud defineret formatering Nogle felter kan Webredaktøren ikke ændre formatering på. Disse felter indeholder forud definerede formateringer. Eksempler på disse felter er overskrifter og abstract. I disse felter kan der kun indtastes almindelig tekst. Felter hvor formatering kan ændres Felter der f.eks. indeholder brødtekst kan indeholde tekst, billeder, links mv. (html felt). For at redigere denne type felter klikkes på knappen Vis redigeringsværktøj, hvorved der åbnes et redigeringsvindue (Rich Text Editor). Redigeringsvinduet indeholder en række funktioner til formatering af teksten, indsættelse af billeder og links mv.. Funktionerne i redigeringsvinduet beskrives i kapitlet Redigeringsvinduet. 11 af 49

12 Link felt Et link felt indeholder et internt Sitecore link, f.eks. navigering til en anden side eller til et pdfdokument. Eller det kan indeholde et eksternt link, f.eks. til et fremmed website. Link feltet kan være tilknyttet et andet felt, f.eks. et billedfelt, således at linket aktiveres, når der klikkes på billedet. I forbindelse med oprettelse af et link, kan der indtastes hhv. en link beskrivelse, dvs. den tekst, som vises på siden (hvis link feltet er tilknyttet et billede, benyttes dette felt ikke), og der kan indtastes en alternativ tekst, dvs. den tekst, der vises når musen føres hen over linket. Klik på den knap der angiver den type link, som ønskes oprettet. Nedenfor beskrives de enkelte link typer. Indsæt link Denne linktype navigerer hen til en anden side på websitet. Når der klikkes på knappen Indsæt link åbnes et vindue, der viser træstrukturen på websitet. Klik på den side, som linket skal anvende. Indsæt et medielink Denne linktype åbner et element i mediebiblioteket, f.eks. et pdf-dokument. Når der klikkes på knappen Indsæt et medielink åbnes et vindue, der viser mapperne i mediebiblioteket. Klik på det element, som linket skal anvende. Hvis der er tale om et pdf-dokument, vil man sædvanligvis åbne dokumentet i et nyt vindue. I så fald vælges Nyt vindue som Destinationsvindue. Hvis elementet ikke findes i mediebiblioteket, kan man klikke på knappen Upload og uploade filen fra sin egen PC. Indsæt et eksternt link Denne linktype åbner et fremmed website. Når der klikkes på knappen Indsæt et eksternt link åbnes et vindue, hvor adressen (URL) på det fremmede website indtastes. Sædvanligvis vil man åbne et fremmed website i et nyt vindue. I så fald vælges Nyt vindue som Destinationsvindue. 12 af 49

13 Billedfelt Et billedfelt indeholder et billede, som befinder sig i Mediebiblioteket. Klik på knappen Gennemse for at vælge et billede. Et vindue åbnes, hvor mapperne i mediebiblioteket vises. Vælg billedet eller klik på knappen Upload for at uploade et billede fra din PC. Klik på knappen Egenskaber for at ændre egenskaberne på billedet. Såfremt der er angivet en alternativ tekst på billedet, vises det i feltet Default tekst. Hvis der ønskes en anden alternativ tekst i dette tilfælde, kan der indtastes en alternativ tekst. Bemærk: Denne alternative tekst, og de tal for bredde og højde, der indtastes ændrer ikke det oprindelige billede i mediebiblioteket, men gælder kun for præsentationen af billedet i dette tilfælde. 13 af 49

14 Redigeringsvinduet Felter, hvor redaktøren har mulighed for at ændre formateringen, indsættelse af billeder, links mv. i teksten, redigeres i et redigeringsvindue, der minder om et tekstbehandlingsprogram. Disse felter har en knap med navnet Vis redigeringsværktøj. Når der klikkes på denne knap åbnes redigeringsvinduet. Redigeringsvinduet (Rich Text Editor) indeholder en værktøjsbjælke med en række funktioner til formatering af teksten, indsættelse af billeder, indsættelse af links og eventuelt andre funktioner. De tilgængelige funktioner afhænger af de rettigheder, som brugeren har til at redigere det pågældende felt. Værktøjsbjælken kan således være forskellig afhængig af det enkelte felt, og den enkelte bruger. 14 af 49

15 Nedenfor beskrives et udvalg af funktionerne. Indsæt tekst fra et Word dokument Hvis man skal indsætte tekst fra f.eks. et Word dokument, skal man rense teksten for formatering inden det indsættes på et website. Årsagen er, at en tekst i et Word dokument typisk indeholder formatering, som kan medføre utilsigtede effekter på et website. Det anbefales derfor at undlade at benytte den almindelige indsæt funktion, men derimod indsæt funktionen Indsæt almindelig tekst (Insert Plain Text), der fjerner formateringen. Indsæt et billede Placér markøren der hvor billedet ønskes, og klik på knappen Indsæt Sitecore Medie. Et vindue åbnes, hvor mapperne i mediebiblioteket vises. Vælg billedet eller klik på Upload for at uploade et billede fra din PC. Indsæt et internt link Markér den tekst eller det billede, der skal indeholde linket, og klik på knappen Indsæt Sitecore Link. Der åbnes et vindue, hvor træstrukturen på websitet vises. Klik på den side, som linket skal anvende. 15 af 49

16 Indsæt et link til et dokument i mediebiblioteket Markér den tekst eller det billede, der skal indeholde linket til dokumentet, og klik på knappen Indsæt Sitecore Link. Der åbnes et vindue, hvor træstrukturen på websitet vises. Klik på fanebladet Medieelementer, hvorefter mapperne i mediebiblioteket vises. Klik på det dokument, f.eks. en PDF-fil, som linket skal anvende. Hvis dokumentet ikke findes i mediebiblioteket, kan man klikke på knappen Upload og uploade filen fra sin egen PC. Sædvanligvis vil man åbne et pdf-dokument i et nyt vindue. Højreklik på linket og vælg Nyt vindue som Destination. 16 af 49

17 Indsæt et eksternt link Markér den tekst eller det billede, der skal indeholde linket til dokumentet, og klik på knappen Indsæt link. Indtast adressen (URL) på det fremmede website. Sædvanligvis vil man åbne et fremmed website i et nyt vindue. I så fald vælges Nyt vindue som Destination. 17 af 49

18 Oprettelse af nye sider Nye elementer oprettes som et under-element til det element, der er markeret (oprettelse af elementer på samme niveau kan også anvendes). Alle elementer oprettes på baggrund af en skabelon (template), der bestemmer indhold og layout af elementet. Når det nye element er oprettet, er det muligt at fylde indhold i elementets felter, f.eks. indsætte billeder, links og tekst. For at oprette et nyt element, klikkes på det element hvorunder det nye element skal oprettes. Herefter klikkes på den tilgængelige skabelon i Indsæt gruppen under fanebladet Hjem, eller højreklik og vælg skabelon. Herefter indtastes navnet på det nye element. Bemærk: Navnet må kun indeholde bogstaverne a til z samt tal og nogle få udvalgte specialtegn, f.eks. bindestreg. Det anbefales at benytte korte navne uden mellemrum. Efterfølgende kan visningsnavnet ændres. 18 af 49

19 Der er mulighed for at indtaste et visnings navn på elementet, som kan indeholde nationale karakterer, mellemrum og andre specialtegn. Klik på det element, som ønskes ændret, og klik herefter på Visningsnavn i Værktøjsbjælken. Der er nu mulighed for at indtaste et nyt visningsnavn. Visningsnavnet vises i Indholdstræet og kan være mere informativt end elementets navn, der anvendes i url en. 19 af 49

20 Mediebiblioteket I forbindelse med redigering af et element er det muligt at uploade et billede eller et dokument til mediebiblioteket, men det er også muligt at få direkte adgang til mediebiblioteket. Mediebiblioteket kan vælges på Sitecore Launchpad eller i bunden af skærmbilledet i Content Editoren, hvor det er muligt at skifte mellem Indholdsredigering (træstrukturen) og Mediebiblioteket. I mediebiblioteket er der dels mulighed for at oprette mapper, således at billeder og andre filer bliver organiseret hensigtsmæssigt, dels at uploade filer til mediebiblioteket. Det er også muligt at flytte elementer og mapper. Husk: Alle ændringer, uanset og det er upload af nye elementer, sletning, omdøb, eller flytning, skal udgives (Publiceres). 20 af 49

21 For at oprette en ny mappe klikkes på Medie mappe i værktøjsbjælken i Indsæt gruppen under fanebladet Hjem eller på knappen Ny mappe i højre side af skærmbilledet, eller højreklik og vælg Mediemappe. Mappen oprettes under den mappe, som er markeret. Der er flere muligheder for at uploade filer til mediebiblioteket. Klik på Upload filer for at uploade filer enkeltvis. Klik på Upload filer (Avanceret) for at uploade mange filer. Det anbefales at anvende Upload filer (Avanceret), da der er mulighed for at angive alternativ tekst i forbindelse med upload. 21 af 49

22 Sideredigering (Experience Editor) På Sitecore Launch Pad vælges Sideredigering. I Sideredigering navigeres til den side, som skal redigeres. Navigering kan foregå på flere måder: Navigering i Preview Under fanebladet Hjem vælges Preview under knappen Anden. Herefter kan man navigere rundt på sitet som en almindelig Internetbruger. 22 af 49

23 Navigering i Rediger tilstand Når man er i redigeringstilstand vil det ofte være vanskeligt at navigere, da menupunkter ikke kan aktiveres og redigeres samtidigt. Under fanebladet Vis fjernes markeringerne ved Redigering og Design, hvorefter man kan navigere rundt på sitet som en almindelig Internetbruger. Navigere med Navigationsbjælken Aktivér Navigationsbjælken ved at markere feltet Navigationsbjælke under fanebladet Vis. Herefter kan stien til den ønskede side vælges. Når stien er valgt, klikkes på knappen Gå for at navigere til den valgte side. 23 af 49

24 Oprettelse af nye sider Nye sider oprettes som et under-element til den side, der er markeret. Alle sider oprettes på baggrund af en skabelon (template), der bestemmer indhold og layout af siden. Når den nye side er oprettet, er det muligt at fylde indhold i sidens felter, f.eks. indsætte billeder, links og tekst. For at oprette en ny side, navigeres til den side, hvorunder den nye side skal oprettes. Herefter klikkes på knappen Indsæt side under fanebladet Hjem. Herefter vælges den ønskede skabelon og navnet på siden indtastes. 24 af 49

25 Bemærk: Navnet må kun indeholde bogstaverne a til z samt tal og nogle få udvalgte specialtegn, f.eks. bindestreg. Det anbefales at benytte korte navne uden mellemrum. Efterfølgende kan visningsnavnet ændres. Der er mulighed for at indtaste et visnings navn på siden, som kan indeholde nationale karakterer, mellemrum og andre specialtegn. Klik på knappen Vis navn. Der er nu mulighed for at indtaste et nyt visningsnavn. Visningsnavnet vises i Indholdstræet og kan være mere informativt end sidens navn, der anvendes i url en. 25 af 49

26 Redigering af en side Naviger til siden og lås siden Naviger til den side, som skal redigeres. Inden redigeringen kan begyndes, skal siden låses. Klik på knappen Lås for at låse siden. Når redigeringen er afsluttet klikkes på knappen Lås op. Alternativt klikkes på knappen Mine elementer, hvorefter mange eller alle dine låste sider/elementer kan låses op. Hvis siden/elementet er låst af en anden redaktør, kan den pågældende redaktør låse elementet op. Alternativt kan administratoren låse elementet op. Bemærk: Låsefunktionen kan variere fra installation til installation. Rediger et felt Klik på knappen Rediger og kontrollér at Redigering under fanebladet Vis er aktiveret. Når musen føres rundt på siden vises der rammer omkring de felter, som der er givet adgang til at redigere. Det gælder både tekst-, billed- og andre felter. Hvis man ønsker at se en oversigt over alle de felter, som man har adgang til at redigere kan man klikke på knappen Kontroller under fanebladet Vis. Nogle felter kan måske ikke redigeres fordi redaktøren ikke har rettighed til at redigere disse felter, eller fordi der er tale om spots eller komponenter, som ikke kan redigeres, men kun indsættes og flyttes rundt på siden. Når der klikkes på et element med en ramme omkring vises en lille redigeringsmenu. Er der tale et billede, vises knapper til indsættelse af et billede, indsættelse af et link mv.. Er der tale om et tekstfelt, vises knapper til redigering af teksten osv. De små redigeringsmenuer er forskellige alt efter hvilken felttype, der er tale om og hvilke rettigheder redaktøren er tildelt. 26 af 49

27 Nogle felter, f.eks. en overskrift eller manchet, har ingen redigeringsmenu. Disse felter er f.eks. simple tekstfelter, som ikke kan formateres med f.eks. fed skrift. I dette tilfælde klikkes på teksten, og teksten redigeres direkte i rammen. Formateringen af f.eks. overskrifter styres af et fælles regelsæt (stylesheet), således at alle overskrifter er ens på hele websitet. Hold musen hen over knapperne i redigeringsmenuen for at få se en beskrivelse af de enkelte knappers funktion. Når redigeringen er afsluttet skal ændringerne gemmes. Det gøres ved at klikke på knappen øverst til venstre i værktøjsbjælken (eller tastesekvensen Ctrl + S). Når siden er gemt, er den klar til udgivelse. Ønsker man, at siden ikke skal offentliggøres endnu, kan man ændre siden til en kladde eller sætte en bestemt dato for offentliggørelse. Se afsnittet Kladdefunktion og udgivelsesrestriktioner. 27 af 49

28 Rediger tekstfelter Felter såsom Titel og Manchet indeholder en forudbestemt formatering. Klik i feltet og indtast den ønskede tekst. I tekstfelter hvor redaktøren har mulighed for at formatere teksten, klikkes på knappen Rediger teksten i feltets værktøjsbjælke. Herefter er der adgang til at redigere teksten i Redigeringsvinduet (Rich Text Editoren). En beskrivelse findes i afsnittet Redigeringsvinduet 28 af 49

29 Kladdefunktion og udgivelsesrestriktioner Under fanebladet Hjem, klikkes på knappen Indstillinger. Herefter er det muligt at ændre siden til en kladde ved at fjerne markeringen i feltet Kan udgives. Det er også muligt at angive et datointerval for offentliggørelse. Bemærk: Indtastning af et datointerval betyder at siden/elementet kan udgives i det angivne interval. Der skal altid køres en udgivelse. Procedurerne for udgivelse kan variere meget fra installation til installation. 29 af 49

30 Preview Preview funktionen kan benyttes til at se hvordan ændringerne vil se ud på websitet inden de bliver udgivet. Klik på Preview under knappen Anden. I Preview kan der vælges en dato, enten ved at klikke på de blå pile, eller ved at klikke på datoen, hvorefter der fremkommer en kalender, hvor der kan vælges en dato. På den måde kan man se hvordan websitet vil se ud, når kommende versioner bliver udgivet. Det er også muligt at gå tilbage i tiden og se tidligere version. 30 af 49

31 Indsættelse af spots og komponenter Kontrollér at Design er aktiveret under fanebladet Vis. Naviger til den side som skal redigeres. Under fanebladet Hjem klikkes på knappen Komponent for at indsætte en ny komponent. Klik på en af knapperne Tilføj her for at vælge hvor komponenten skal indsættes. Siden er inddelt i sektioner (placeholder), f.eks. Header, Højre kolonne, Midterkolonne og Footer. Forskellige sidetyper vil typisk have forskellige sektioner. Knapperne Tilføj her angiver i hvilke sektioner, det er muligt/tilladt at indsætte komponenter. 31 af 49

32 Når der klikkes på en af knapperne Tilføj her er det muligt at vælge hvilken type komponent, der skal indsættes på siden. Der vil være forskellige komponenter til rådighed alt efter hvilken side, der redigeres og hvor på siden komponenten indsættes, samt redaktørens rettigheder. Nu åbnes et vindue til det tilgængelige spot/komponent bibliotek. Man kan vælge et eksisterende spot eller oprette et nyt spot. Når spottet/komponenten er indsat, kan felterne på spottet redigeres på samme måde som andre felter på siden. 32 af 49

33 Flyt eller fjern komponent Komponenter kan flyttes til et andet sted på siden ved at klikke på komponenten og vælge knappen Flyt komponent i komponentens værktøjsbjælke. Der vises knapper på de steder, hvortil det er tilladt at flytte komponenten. Klik på en af disse knapper, hvorefter komponenten flyttes. Hvis komponenten skal fjernes fra siden, klikkes på knappen med det røde kryds. Bemærk: Spottet eller komponenten fjernes fra siden, men det slettes ikke. Spottet eller komponenten findes fortsat i biblioteket og kan f.eks. indsættes et andet sted. 33 af 49

34 Publicering Når websitet redigeres, vil ændringerne kun kunne ses af web-redaktørerne. For at gøre ændringer tilgængelige for Internetbrugerne, skal der foretages en udgivelse (Publicering). Der skal altid publiceres uanset om der er tale om oprettelse, upload, ændring, omdøbning, flytning eller sletning. Inden man foretager en publicering, kan man via funktionen Preview se hvordan ændringerne vil se ud på websitet. Bemærk: Låsning af elementer forhindrer andre redaktører i at redigere elementet, men det forhindrer ikke elementet i at blive publiceret. For at undgå, at sider utilsigtet bliver publiceret kan man sætte publiceringsrestriktioner på udvalgte sider. Se mere under Kladdefunktion og udgivelsesrestriktioner. I Indholdsredigering er der flere måder at foretage en publicering på: Publicering af et enkelt element (side). Publicering af et element og alle underliggende elementer. Publicering af hele websitet. I Sideredigering er det kun muligt at vælge Publicering af et element og alle underliggende elementer. For at publicere et enkelt element, markeres det ønskede element og herefter klikkes på knappen Udgiv under fanebladet Udgiv. Bemærk: Husk også at publicere billeder og pdf-filer. Hvis man har uploadet filer til mediebiblioteket, skal disse filer også publiceres. 34 af 49

35 For at udgive et element og alle underliggende elementer, markeres et element, hvorefter der klikkes på den lille menu under knappen Udgiv og herefter vælge menupunktet Udgiv element. Der fremkommer nu et vindue, hvor Smart udgivelse vælges (Genudgiv benyttes ikke under normal drift). Det anbefales at markere Udgiv delelementer, da alle elementer, der findes under det valgte element i så fald udgives. Ligeledes anbefales det at markere Udgiv relaterede elementer, da f.eks. nye billeder i mediebiblioteket i så fald også udgives. Vælg også hvilke sprog, der ønskes publiceret. 35 af 49

36 For at udgive hele websitet, klikkes på den lille menu under knappen Udgiv og herefter vælge menupunktet Udgiv site. Denne funktion anvendes sædvanligvis kun af webmasteren. Der fremkommer nu et vindue, hvor Trinvis udgivelse vælges, da det er hurtigere end Smart udgivelse (Genudgiv benyttes ikke under normal drift). Vælg også hvilke sprog, der ønskes publiceret. 36 af 49

37 Versioner Der er mulighed for at oprette både sprogversioner og indholdsversioner. Versioner kan oprettes både på de enkelte elementer og på en hel side, der indeholder mange elementer. Sprogversioner Sprogversioner kan oprettes for alle elementer, men der behøver ikke være sprogversioner på alle elementer. De elementer/sider, der ikke er oprettet sprogversioner på, vises ikke på websitet, med mindre der er oprettet en Fall-back funktion, som viser indholdet fra et master sprog, hvis sprogversionen mangler på et element. Sprogversioner af en hel side behøver ikke indeholde de samme komponenter på alle sprog. Det betyder at både indhold og udseende kan variere på den samme side fra det ene sprog til det andet. Indholdsversioner (Nummererede versioner) Indholdsversioner anvendes typisk til at tidsstyre indholdet på websitet. F.eks. kan man oprette en ny version og sætte den til udgivelse på et bestemt tidspunkt, hvis man f.eks. skal bruge tid på at færdiggøre indholdet, eller hvis siden først skal offentliggøres på et bestemt tidspunkt. Der kan oprettes et ubegrænset antal indholdsversioner, og der kan oprettes indholdsversioner på de enkelte elementer og på en hel side for hvert sprog. Indholdsversioner af en hel side behøver ikke indeholde de samme komponenter på alle sprog. Det betyder at både indhold og udseende kan variere på den samme side fra version til version og fra det ene sprog til det andet. 37 af 49

38 Sprogversioner i Indholdsredigering Under fanebladet Versioner er der mulighed for at oprette flere sprogversioner. Man kan vælge mellem de tilgængelige sprog dels i værktøjsbjælken, dels i højre side. Hvis der ikke er oprettet en sprogversion på det valgte sprog, kan man klikke på knappen Tilføj en ny version. Herefter kan indholdet i felterne indtastes. Når der klikkes på knappen Oversæt, opdeles skærmbilledet i to kolonner. Herefter kan man vælge det sprog, der skal sammenlignes med. Det valgte sprog i venstre kolonne kan redigeres, mens højre kolonne viser det sprog, som der sammenlignes med. Bemærk: Knappen Oversæt aktiverer ikke en automatisk oversættelse, men gør det nemmere at foretage oversættelsen for en redaktør. 38 af 49

39 Indholdsversioner i Indholdsredigering Under fanebladet Versioner kan man klikke på knappen Versioner for at se hvilke indholdsversioner (nummererede versioner) der findes. Den version, der er markeret, er den version, som vises på skærmen og som kan redigeres. Klikkes der på knappen Tilføj, oprettes der en ny version. Den nye version er en kopi, inkl. indhold af den indholdsversion, der vises på skærmen. Den nye version vises på siden, og kan redigeres. Bemærk: Der kan oprettes lige så mange versioner, som man ønsker for hvert sprog, og de nummererede versioner er uafhængige af hinanden på de enkelte sprog. Klikkes på knappen Sammenlign, er det muligt at sammenligne to valgfrie versioner. 39 af 49

40 Sprogversioner i Sideredigering Under fanebladet Versioner er der mulighed for at oprette flere sprogversioner. Man kan vælge mellem de tilgængelige sprog i værktøjsbjælken. Hvis der ikke er oprettet en sprogversion på det valgte sprog, kan man klikke på knappen Tilføj. Herefter kan indholdet i felterne indtastes. Indsættes der spots/komponenter på siden, vil disse spots/komponenter kun være synlige på denne version, med mindre de samme komponenter indsættes på en anden sprogversion. Der kan således være forskel på både indhold og udseende på de enkelte sprogversioner. Indholdsversioner i Sideredigering Under fanebladet Versioner kan man klikke på knappen Versioner for at se hvilke indholdsversioner (nummererede versioner) der findes. Den version, der er markeret, er den version, som vises på skærmen og som kan redigeres. Klikkes der på knappen Tilføj, oprettes der en ny version. Den nye version er en kopi, inkl. indhold af den indholdsversion, der vises på skærmen. Den nye version vises på siden, og kan redigeres. 40 af 49

41 Indsættes der spots/komponenter på siden, vil disse spots/komponenter kun være synlige på denne version, med mindre de samme komponenter indsættes på en anden indholdsversion. Der kan således være forskel på både indhold og udseende på de enkelte sprogversioner. Bemærk: Der kan oprettes lige så mange versioner, som man ønsker for hvert sprog, og de nummererede versioner er uafhængige af hinanden på de enkelte sprog. Klikkes på knappen Sammenlign, er det muligt at sammenligne to valgfrie versioner. 41 af 49

42 Publiceringsrestriktioner Under fanebladet Udgiv, kan man bestemme hvornår de forskellige versioner skal udgives. Klik på knappen Skift udgivelses restriktioner, hvorefter der er mulighed for at angive tidspunkter for udgivelsen af de enkelte versioner. Bemærk: Publicering skal altid køres før en version bliver tilgængelig eller fjernes fra websitet. Når en ny version oprettes, sættes Kan udgives fra automatisk til det tidspunkt, hvor den nye version blev oprettet. Den nye version kan således udgives med det samme, med mindre man selv ændrer tidspunktet. Den første version har sædvanligvis ingen tidsangivelser, og vil derfor blive udgivet, med mindre der findes en anden version med en gyldig tidsangivelse. Fjernes markeringen i kolonnen Kan udgives, vil den pågældende nummererede version slet ikke kunne udgives. Denne funktion kan med fordel benyttes som kladde-funktion for at undgå at udvalgte sider utilsigtet bliver udgivet. Under fanebladet Element, kan udgivelsen for alle versioner angives også sprogversioner. I eksemplet nedenfor udgives den pågældende side slet ikke. Det kan man f.eks. gøre brug af, når man er i gang med at opbygge nogle nye sider, som først skal offentliggøres, når alt indhold er på plads og godkendt. 42 af 49

43 Alias Det er muligt at benytte aliasser, dvs. korte og læsevenlige Internetadresser (url) i stedet for lange besværlige Internetadresser. For at oprette et alias, navigeres til den ønskede side. I værktøjsbjælken klikkes på knappen Aliasser. I indholdsredigering findes denne knap under fanebladet Præsentation, mens den i Sideredigering findes under fanebladet Avanceret. Indtast et gyldigt navn og klik på knappen Tilføj. Siden skal publiceres inden det nye alias kan tages i brug. I Indholdsredigering kan brugere med adgang til System se en oversigt over alle aliasser, samt redigere eksisterende aliasser under System. 43 af 49

44 Søgning Redaktøren har flere søgemuligheder til rådighed. I Sideredigering findes søgemuligheden i værktøjsbjælken. I Indholdsredigering findes der 3 forskellige søgemuligheder. Søgemulighed 1 er den samme i Sideredigering og Indholdsredigering. Bemærk: Der søges ikke i arkiverede elementer. 44 af 49

45 Søgemulighed 1 I Sideredigering søges i alle elementer på sitet. I Indholdsredigering søges i det markerede element og de underliggende elementer. I Indholdsredigering, hvor søgemuligheden findes som et faneblad i indholdsområdet, er det muligt at åbne flere faneblade og dermed flere søgninger ved at klikke på søgeikonet. Klikkes på den lille pil åbnes en dropdownliste med forskellige søgemuligheder. I højre side vises antal søgeresultater fordelt på facetter. Der er mulighed for at vise antal søgeresultaterne på 3 måder: Listevisning, Gridvisning og Billedvisning. I søgefeltet i midten er det muligt at vælge f.eks. søgefelt og søgeord. Mulighederne i søgefeltet afhænger af valget i dropdownlisten. Indtastes der blot et ord i søgefeltet, søges der i textfelter efter dette ord. Vælges f.eks. Søgefiltre og Søg ved hjælp af ID, kan der indtastes et element ID i søgefeltet for at finde et givent element. 45 af 49

46 Placeres markøren i søgefeltet og tastes på pilen-ned på tastaturet vises de mulige felter, som der kan søges i. Pil ned og tryk <enter> på det valgte søgefelt. Det valgte søgefelt vises, og søgeordet kan nu indtastes. Bemærk: Nogle søgefelter, f.eks. Author/forfatter, kan man skrive noget at ordet, og herefter vælge mulige søgeord. Når det drejer sig om Author/Forfatter, skal søgeordet angives som domæne + brugernavn i ét ord. Vælges f.eks. Søgefiltre og Søg ved hjælp af en feltværdi, kan søgningen afgrænses til en enkelt felttype. Indtastning af feltnavn og søgeord skal ske på dette format: Feltnavn søgeord 46 af 49

47 Kombiner flere søgeord Det er muligt at kombinere flere søgeord: (OR) Søgeresultaterne skal indeholde det ene eller det andet søgeord. (NOT) Søgeresultater må ikke indeholde dette søgeord. (AND) Søgeresultater skal indeholde dette søgeord. Anvendelse af Woldcards Følgende wildcards kan anvendes: Anførelsestegn der søges på det eksakte ord eller sætning. Stjerne Stjernen alene vises alle resultater. Stjerne kan anvendes i starten, i slutningen eller inde i et ord. Spørgsmålstegn erstatter et enkelt tegn. Søgning på et interval Der kan søges på både numeriske og alfanumeriske intervaller, f.eks. Pris: [100 TO 400] Titel: [Danmark TO Norge] 47 af 49

48 Søgemulighed 2 Denne søgemulighed findes kun i Indholdsredigering. Indtastes et søgeord i feltet, søges på både elementnavn og indholdet i elementerne. Der er mulighed for at afgrænse søgning til et eller flere felter. Markér et element. Åben herefter feltvælgeren. Nu er der mulighed for at vælge blandt de felter, som findes på det markerede element. Vælg eventuelt flere felter. 48 af 49

49 Søgemulighed 3 Denne søgemulighed findes kun i Indholdsredigering. Der søges på det eksakte søgeord i både elementnavne og indhold. Klikkes på Avanceret søgning, er der mulighed for at angive nogle søgeafgrænsninger. 49 af 49

Introduktion til Indholdsredigering

Introduktion til Indholdsredigering Sitecore Foundry 4.0 Introduktion til Indholdsredigering 18. oktober 2013 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Introduktion til redigeringsfaciliteterne 11. august 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Spots og komponenter. Sitecore Foundry februar Version 1.0

Spots og komponenter. Sitecore Foundry februar Version 1.0 Sitecore Foundry 4.0 Spots og komponenter 23. februar 2013 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til spots

Introduktion til spots Sitecore Foundry 3.0 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt

Læs mere

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1 12. januar 2015 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en side til tilmelding

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

8.0 Distriktshjemmesider

8.0 Distriktshjemmesider 8.0 Distriktshjemmesider Indhold Login... 2 Forside... 3 Distriktsside opbygning...4 Rediger på en side... 5 Upload filer til mediebibliotek... 8 Kontroller links på filer... 12 Indsæt billeder... 13 Slet

Læs mere

Nyheds modul. Sitecore Foundry februar Version 1.2

Nyheds modul. Sitecore Foundry februar Version 1.2 Sitecore Foundry 4.1 Nyheds modul 24. februar 2016 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Nyheds modul. Sitecore Foundry maj Version 1.2

Nyheds modul. Sitecore Foundry maj Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Nyheds modul 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Indholdsredaktørers Håndbog

Indholdsredaktørers Håndbog Sitecore CMS 6 Content Author's Reference and Cookbook Rev. 090910 Sitecore CMS 6 Indholdsredaktørers Håndbog En konceptuel oversigt og praktisk guide til brug af Sitecore CMS 6 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Start med at markere en side og klik Lås og redigere. Rul ned til feltet med brødtekst. Klik på Vis redigeringsværktøj.

Start med at markere en side og klik Lås og redigere. Rul ned til feltet med brødtekst. Klik på Vis redigeringsværktøj. 1.3.5 Redigeringsværktøj med formateringsmuligheder Forsiden, underforsider og artikler har alle et redigeringsværktøj som rummer muligheder for indsættelse af tabeller, billeder, links og tekst og visse

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Webmasterens håndbog. Sitecore Foundry maj Version 1.0

Webmasterens håndbog. Sitecore Foundry maj Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Webmasterens håndbog 22. maj 2012 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

Kalenderliste. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kalenderliste. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 3.0 Kalenderliste 15. maj 2012 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1 Sitecore Foundry 4.0 Kalenderliste 19. november 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider BRUGERVEJLEDNING Diabetesforeningens lokale hjemmesider Om Diabetesforeningens lokale hjemmesider Alle Diabetesforeningens lokalforeninger, børnefamilie- og ungergrupper har en officiel hjemmeside. Det

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Hjemmesidens layout 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2 26. januar 2014 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelse af en filliste...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Log ind i administrationspanelet

Log ind i administrationspanelet Kongsgaarden Vester Broby CMS baseret på WordPress Log ind i administrationspanelet... 1 Begreber og visualisering (skabelonen Standard)... 2 Begreber og visualisering (skabelonen Full width)... 2 Sidebars...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger.

1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger. 1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger. Ændret den 8. marts 2019 Ældre Sagens hjemmesidesystem: 1.3 Redigering

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE 1 Opret aktiviteter TIPS: Du kan bruge en aktivitetsliste til at vise en række datostyrede aktiviteter i jeres afdeling eller udlejning af jeres fælleshus. Du behøver ikke sætte billede på, eller tekst,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2 LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Særligt om Page Editorens indretning... 3 Content Editoren i Page Editor

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

Login som redaktør Rediger Min bestyrelsesprofil Opret en side/artikel og rediger din side Filupload... 11

Login som redaktør Rediger Min bestyrelsesprofil Opret en side/artikel og rediger din side Filupload... 11 1 INDHOLD Login som redaktør... 2 Rediger Min bestyrelsesprofil... 3 Opret en side/artikel og rediger din side... 4 Filupload... 11 Opret, aktiver og slet menupunkter... 24 Opret en nyhed... 32 Rediger

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN BRUGERMANUAL FLEXSCREEN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Login...3 Ændre password for en infoskærm...4 Ret tekst på siden...5 Indsæt et billede på siden...6 Opdel skærmen i kasser/bokse...8 Tilføj slide...10

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3

Redaktørmanual TYPO3 Redaktørmanual TYPO3 Version: 1.1 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 15/10-2008 Copyright: IdeFA Gruppen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 1.1. Quick info... 2 1.2 Om TYPO3 CMS... 2 2. TYPO3 CMS Opbygning...

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger.

1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger. 1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger. Ændret den 9. januar 2019 Ældre Sagens hjemmesidesystem: 1.3 Redigering

Læs mere

Jysk Online Medie ApS - Vestergade 32, 8600 Silkeborg - Tlf.:

Jysk Online Medie ApS - Vestergade 32, 8600 Silkeborg - Tlf.: Brugervejledning til hjemmeside Kristian Kalajdzic Denne vejledning har til formål at hjælpe dig til at tilgå, vedligeholde og benytte din hjemmeside. Vejledningen henvender sig til hjemmesider bygget

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri...

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... 3 Opret oversigtsside... 4 Opret element i række... 5

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

SMS udsendelse. Sitecore Foundry juni Version 1.2

SMS udsendelse. Sitecore Foundry juni Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 SMS udsendelse 28. juni 2010 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

Almindelig indholdsside

Almindelig indholdsside Indhold Almindelig indholdsside... 2 Login... 3 Lås side, lås alt op og log ud... 4 Opret genveje på Sitecore's skrivebord... 5 Upload filer (billeder, PDF m.m.)... 6 Genbrug tekst fra f.eks. mail eller

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Billedgalleri. Sitecore Foundry 4.0. 6. juli 2015 - Version 1.2

Billedgalleri. Sitecore Foundry 4.0. 6. juli 2015 - Version 1.2 Sitecore Foundry 4.0 Billedgalleri 6. juli 2015 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry 3.0. 20. november 2009 - Version 1.2

Kom godt i gang. Sitecore Foundry 3.0. 20. november 2009 - Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Kom godt i gang 20. november 2009 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere