KROMANN REUMERT SAMMEN SÆTTER VI STANDARDEN JUBILÆUMSSKRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROMANN REUMERT SAMMEN SÆTTER VI STANDARDEN JUBILÆUMSSKRIFT 1889-2014"

Transkript

1 KROMANN REUMERT SAMMEN SÆTTER VI STANDARDEN JUBILÆUMSSKRIFT

2

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Indledning om advokaten historisk set... 7 Først var der mange fundamentet støbes = Kromann Reumert Hvad der skete for 25 år siden og senere...47 Ledelse og strategi i en partnerejet virksomhed...63 Kromann Reumert og medarbejderne sammen sætter vi standarden...75 Om at være advokat og ung partner i Kromann Reumert Kromann Reumert og klienterne når vi gør en forskel Kromann Reumert og internationaliseringen Domicil og kunsten i Kromann Reumert De næste 25 år samtale med Kromann Reumerts bestyrelsesformand og Managing Partner KROMANN REUMERT SAMMEN SÆTTER VI STANDARDEN Bogen er sat og trykt hos Merco Print A/S Design & layout: Defein ISBN: Ophavsret til billeder er søgt respekteret. Gør nogen berettigede krav gældende, vil de blive indfriet. I redaktionen: Jørgen Boe og Michael Budtz Kromann Reumert

4 5 FORORD Dette jubilæumsskrift henvender sig med tak til advokatfirmaet Kromann Reumerts medarbejdere tidligere, nuværende og kommende. Med ar bej - d erne er en hjørnesten i firmaets 125-årige historie. 125 Kromann Reumerts historie startede i slutningen af det 19. århundrede. Væsentlige begivenheder i firmaets udviklingshistorie indtrådte i 1890'erne, 1940'erne, 1950'erne og i 1989, 1992 og Mere om det senere. Den tillid, hvert årtis klienter har vist Kromann Reumert, er en anden hjørnesten i firmaets udvikling og årsag til, at der kan udgives et jubilæumsskrift i 2014 og kan ses frem til det næste i Jubilæumsskriftets emner er kalejdoskopisk sammensat. Den røde tråd er Kromann Reumert hvad gik forud, og hvad står firmaet for i dag. Alle, der har bidraget til teksten, holder af Kromann Reumert det er derfor nemmere at finde ros end ris. En stor og varm tak skal lyde til Jørgen Boe, som var partner i Kromann Reumert frem til 2014, og uden hvis store engagement og ihærdige indsats jubilæumsskriftet ikke ville have set dagens lys. Bidragyderne er angivet ved de relevante afsnit. Juni 2014 Marianne Philip Arne Møllin Ottosen

5 7 Af Jørgen Boe INDLEDNING OM ADVOKATEN HISTORISK SET Advokaten dukker op i dansk ret, da Christian IV var landets konge. I 1638 kom der en forordning, der ud over fordrukne præster, ærerørige dommere og krybskytter også handlede om prokuratorer, senere omdøbt til sagfører og siden 1958 benævnt advokat. Forordningen indførte monopol for prokuratorer til at møde i retten et mo no pol, som i dag er lovfæstet i retsplejeloven. Uden historie er vi intet, og kun ved at bearbejde og forvalte den viden, der ligger bag os, har vi mulighed for at påvirke den tid, der ligger foran os I 1736 blev der etableret en juridisk embedseksamen ved Københavns Universitet. Ved retsplejereformen i 1919 blev grundlaget for det pligtmæssige advokatsamfund, vi kender i dag, tilvejebragt. Helt op til 1991 var der forbud mod, at advokater drev advokatvirksomhed i flere retskredse, ligesom advokatvirksomhed kun kunne drives som enkeltmandsvirksomhed eller i et interessentskab. Med liberaliseringen i det sidste årti af det 20. århundrede og senere blev der åbnet op for, at advokatfirmaer kunne være landsdækkende og anvende de sædvanlige virksomhedsformer. Det er kendetegnende for Kromann Reumert, at selv om det er den til enhver tid værende ejerkreds, der tegner firmaet, så er det ikke de nulevende partnere som enkeltpersoner, der vil være i fokus i Jubilæumsskriftet Det er denne liberalisering af lovgivningen, der var medvirkende til fusionsbølgen i 1990'erne og fremefter inden for den danske advokatverden. Kromann Reumert er resultatet af tre fusioner mellem fire advokatfirmaer. De følgende afsnit fortæller om de fire advokatfirmaers historie, inden de indgik i fusionen, og noget om Kromann Reumerts udvikling frem til i dag, hvor firmaet har godt 500 medarbejdere, hvoraf knap 300 er jurister, der arbejder på firmaets kontorer i København, Aarhus og London. Det samlede firma er afbildet bag forsidens flap. Kromann Reumert er et interessentskab med ca. 60 partnere, hvoraf de fleste samtidig er interessenter. Firmaets partnere ved årsskiftet 2013/14 er afbildet bag bagsidens flap. Det er kendetegnende for Kromann Reumert, at selv om det er den til enhver tid værende ejerkreds, der tegner firmaet, så er det ikke de nulevende partnere som enkeltpersoner, der vil være i fokus i Jubilæumsskriftet.

6 8 Af Jørgen Boe FØRST VAR DER MANGE FUNDAMENTET STØBES Kromann Reumerts stamtræ tilbage til 1880'erne er illustreret i tidslinjen på de næste sider. Det paradoksale ved den vellykkede fusion er, at de involverede firmaer går i glemmebogen, mens det nye firma fylder pladsen ud. Det medfører, at kun partnere fra den ældre generation kan puste liv i de advokatfirmaer, der udgør grundstammen i Kromann Reumert. Det er disse erindringer fra tiden før fusionerne i 1989, 1992 og 2000, der danner grundlag for de følgende afsnit. De viser alle, at der var en tid før Kromann Reumert hvor utroligt det end lyder. 125 Kromann Reumerts stamtræ tilbage til 1889 er illustreret i følgende tidslinje

7 Overretssagfører Frederik Wolff Gråbrødretorv 16, 1. sal, København Højesteretssagfører Jacob E. Gelting Vingårdstræde, København Højesteretssagfører Michael Reumert Ny Vestergade 1, København Højesteretssagfører Storm Mortensen Rådhuspladsen, Aarhus Landsretssagfører Erik Münter Dr. Tværgade 16, København Kromann & Münter Rådhuspladsen 14, København Chancery Lane, London Kromann & Münter fusionerer med Advokatfirmaet Storm Mortensen Kromann Reumert Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus 42 New Broad Street, London EC2M 1JD Kromann Reumert 125 års jubilæum erne Overretssagfører Frants Dragsted 1932 Firmaet flytter til Vognmagergade 7, 5. sal, Gutenberghus, København K 1968 Dragsted, Kromann, Nørregaard & Friis 1981 Kromann, Nørregaard & Friis 1989 Fusion med Advokatfirmaet Erik Münter 1992 Kromann & Munter fusionerer med Advokatfirmaet Storm Mortensen 2000 Kromann & Münter fusionerer med Reumert & Partnere 1955 Reumert & Gelting-kontorerne fusionerer og drives først fra Frederiksgade 17, København, og fra 1981 fra Lindencrones Palæ, Bredgade 26, København, under navnet Reumert & Partnere 1970 Scandinavian Law Office SLO bliver etableret i Rotterdam 1988 Kontor i London etableres St. Pauls Cathedral 2000 Reumert & Partnere fusionerer med Kromann & Münter Advokatfirmaet Advokatfirmaet Kromann, Nørregaard & Friis Kromann & Münter Storm Mortensen Erik Münter fusionerer fusionerer med fusionerer med 125 fusionerer med med Kromann, Advokatfirmaet Erik Münter Reumert & Partnere Kromann & Münter Nørregaard & Friis Kromann & Münter

8 13 FRANTS DRAGSTED KROMANN, NØRREGAARD & FRIIS Af Johan Kromann* Advokatfirmaet havde i det første halvhundrede år hjemme i et smukt gammelt hus på Gråbrødretorv 16, og fra 1936 i Gutenberghus, hvor hundredåret for grundlæggelsen kunne fejres. Frederik Wolff Advokatfirmaet blev etableret af overretssagfører Frederik Wolff, som var født i 1859 og døde i Wolff blev cand.jur. i Han var først politifuldmægtig et halvt år i Helsin gør og derefter i nogle år sagførerfuldmægtig hos forskellige overretssagførere i København, Mørck, Friis og Steinthal. Den 7. december 1888 blev han overretssagfører. Om han straks altså i december 1888 nedsatte sig som selvstændig praktiserende sagfører, ved vi ikke med sikkerhed, men meget taler for, at det er sket kort derefter. I Kraks Vejviser findes han for første gang i årgang 1889 i sagførerregisteret og i gadefortegnelsen under adressen Gråbrødretorv 16, 1. sal. Grundlæggeren af firmaet karakteriseres af sin senere medarbejder og efter følger, overretssagfører Frants Dragsted, således: Overretssagfører Fr. Wolff lille Wolff på Gråbrødretorv, som hans kælenavn var mellem kolleger var en lille, levende og glad mand, fuld af velvilje og menneskelig forståelse, hurtig og praktisk med klar forretningsmæssig forståelse. Wolffs sagførerforretning var indbringende, hans hjælpsomhed og gode hjerte velkendt. Kolleger, der var kommet i økonomiske vanskeligheder, kom derfor til ham om råd og hjælp. Han var altid parat til at stryge sin høje hat og gå i aktion og selv den første til at spytte i bøssen. Ved henvendelse til en række kolleger i velbjergede sagførervirksomheder fik han samlet en betragtelig sum penge til en hjælpefond Wolffs lille bedragerikasse kaldtes den af en kollega som virkede, så længe Wolff levede. Afsnittet er baseret på en redigeret udgave * af landsretssagfører Johan Kromanns publikation i anledning af Kromann, Nørregaard og Friis' 100-års ju bilæum i 1989 I begyndelsen af det 20. århundrede bestod Wolffs advokatvirksomhed foruden af ham selv af to ansatte overretssagførere og en ung sagførerfuldmægtig, af en dansk jurist (exam. jur.), som passede skødeskrivning og tinglæsning, en enkelt dame, som endog kunne skrive på maskine, en

9 14 15 GRÅBRØDRETORV 16 Advokatfirmaet havde i det første halvhundrede år hjemme i et smukt gammelt hus på Gråbrødretorv 16, og fra 1936 i Gutenberghus, hvor hundredåret for grundlæggelsen kunne fejres ældre herre, som passede inkassationerne, samt en tidligere stabshornblæser, som var bud. I kassebogen fra Wolffs tidligste år figurerede en månedlig postering: Zahle 10 kr.. For dette fyrstelige vederlag førte den senere konseilspræsident i en periode sagførerkontorets bogholderi. Gråbrødretorv 16 Kontoret havde som nævnt til huse Gråbrødretorv nr. 16 på 1. sal, og overretssagfører Wolff boede selv en årrække i ejendommen på samme etage. Gråbrødretorv, tidligere kaldet Ulfeldts Plads med landsforræderens skamstøtte, er siden blevet et folkekært samlingssted. Det er omkranset af flere gamle huse, deriblandt nr. 3, som Johan Hermann Wessel boede i, da han skrev Kierlighed uden Strømper i Et lille relief til minde herom er opsat på muren af huset, bekostet af som det hedder i en beskrivelse af torvets huse Gråbrødretorvs trofaste Ven, Overretssagfører F. Wolff. Flere af husene på torvet herunder nr. 16 ejedes af plattenslagermester Gjessing. Han havde købt huset i 1852 af enken efter murermester Backhausen, som havde opført bygningen i 1812, og ved Gjessings død i 1900 købte overretssagfører Wolff huset. Denne bygning, som for øvrigt også engang har huset sin digter Chr. Winther ofrede Wolff meget på at vedligeholde og udsmykke, og det hedder i en bybeskrivelse: Takket være denne husejers offervilje og kunstglæde er der mangfoldige ting i ejendommen, som er interessante at se på. Klientellet Wolffs virksomhed var baseret på et stort antal bestyrelses- og andre hverv og et betydeligt antal store klienter. Han og hans kone var udgået af den velhavende københavnske middelklasse, og han blev en af det gode borgerskabs kendte og meget benyttede sagførere. Et fremmedartet islæt i firmaets solide borgerlige klientel var og især blev det kejserlige russiske gesandtskab og den russiske koloni i København, som voksede vældigt efter revolutionen i 1917 med flygtninge fra især de baltiske provinser. Dragsted fik som Wolffs højre hånd meget med russerne at gøre og har skrevet: Her stiftede jeg bekendtskab med bl.a. den type adelige godsejere, jeg kendte fra Turgenjevs romaner...det var Mennesker, der var aldeles ukendte med, hvorledes livet formede sig i et demokratisk samfund som det danske, som aldrig havde rørt en finger til noget praktisk arbejde, men altid havde haft en talrig skare af tjenende ånder at regere med. Mennesker uden begreb om penges værdi. Når de tog på deres årlige baderejse til Baden-Baden eller Rivieraen, var der i alt fald når de ikke efter deres begreber var ludfattige et særligt ekstratog med et stort følge af hjælpere, rideheste og andet af det allernødvendigste til den daglige tilværelse. Blandt klienterne var en personlighed i en klasse for sig, bogtrykker Egmont H. Petersen, som fra det rene intet formåede at opbygge en meget betydelig virksomhed med trykkeri og bladudgivelse. Til denne virksomhed har kontoret haft en nær tilknytning gennem årene. Efter Egmont Petersens død stiftede arvingerne Egmont H. Petersens Fond, som ejer af trykkeri- og bladvirksomheden. Fondens formand var overretssagfører Wolff, og ved Wolffs død i 1932 blev overretssagfører Dragsted fondens formand og fondsbestyrelsens delegerede i virksomhedsledelsen en unik stilling, som han beklædte i en meget lang årrække, og som kom til at sætte sit præg såvel på sagførerkontoret som på fonden. Dragsted Frants Dragsted tegnede i disse år firmaet indadtil som udadtil. Indadtil som indehaver, respektive medindehaver, udadtil som formand for EHP-fonden med dens erhvervsmæssige og velgørende virksomhed, men også kendt blandt jurister i kraft af to andre særligt bemærkelsesværdige indsatser, nemlig i retsopgøret efter besættelsen og i den kollegiale efteruddannelse. Retsopgøret efter besættelsen er historie, men indeholder bl.a. det principielle problem om skærpende straffeloves tilbagevirkende kraft. På et tidligt tidspunkt allerede i begyndelsen af august 1945 tog Frants Dragsted som den første til orde mod, at danske, som var gået i tysk krigstjeneste før 29. august 1943, kunne straffes efter det ved krigens ophør vedtagne tillæg til straffeloven. Protesten og argumentationen fremkom i ugeskriftet og efterfulgtes af kronikker og artikler og afstedkom en omfattende offentlig debat.

10 16 Den, som ikke selv har oplevet besættelsen og tiden derefter, vil have vanskeligt ved fuldt at forstå, hvilket personligt mod det krævede at gøre mildest talt upopulære synspunkter gældende på et tidspunkt, hvor alle kappedes om at vise hævnlyst. Mens Dragsted således her har ydet et væsentligt bidrag til at styrke advokatstandens etiske omdømme, har han tillige været blandt pionererne for at forbedre advokaternes faglige niveau. Under krigen begyndte den københavnske kredsbestyrelse at afholde nogle foredragsaftener, blandt andet om procedureteknik, men krigsforholdene afbrød deres fortsættelse. I 1946 blev tråden taget op igen af Dragsted og udvidet med procedureøvelser, senere tillige foredrag og egentlige efteruddannelsesseminarer for advokater, som Dragsted gennem 24 år stod i spidsen for og dermed var den, der i vores branche i særlig grad formidlede den kontinuerlige uddannelse. Overretssagfører Dragsted nåede den høje alder af 97 år ( ) og aflagde, bortset fra det sidste år, dagligt besøg i firmaet. Han var sin alder til trods utrolig klar i ånd og erindring, selv om fysikken til sidst ikke kunne holde trit med årene. Den agtelse hos kolleger og klienter, som Fr. Wolff skabte for sin person og dermed for sit firma, udbyggede F. Dragsted for sit eget og firmaets vedkommende i betydelig grad. Som biografierne for disse to medlemmer af advokatstanden viser, ydede de begge såvel inden for kollegernes kreds som ude i samfundet betydelige bidrag til gavn for videre kredse og har derved beriget firmaets professionelle omdømme med yderligere facetter. Ved 2. verdenskrigs slutning bestod firmaet af overretssagfører Dragsted og landsretssagfører Oscar Lassen, to fuldmægtige, en bogholderske, tre sekretærer og et kontorbud. Vognmagergade Da Egmont H. Petersen i 1914 begyndte sit første byggeri i Vognmagergade ( Gl. Teknisk Hus ) regnedes kvarteret blandt byens mest berygtede med mange bordeller og værtshuse, hvor blandt andet en rigtig røverbande under Fatter Nagel havde huseret, og hvor værtshusenes og gadernes kendte skikkelser var Den dovne Dreng, Det bløde Løg og Guldhjelmen samt Jomfru Tidsfordriv. Igangsættelsen af saneringen ved Egmont H. Petersens byggeri blev derfor hilst velkommen af Københavns Kommune, som da også støttede fondens senere udbygningsplaner i kvarteret. VOGNMAGERGADE 7 Advokatfirmaets adresse

11 18 19 Ole Nørregaard, Peter Friis, Johan Kromann & Esben Dragsted virksomheders organisationsproblemer var kommet dybt ind i virksomhedsledelsesproblematikken. I 1936 fuldførtes bygningen i Vognmagergade med arkitekt Alf Cock- Clausen. Overretssagfører Dragsted havde som formand for Egmont H. Petersens Fond været engageret i planlægningen og gennemførelsen af byggeriet, og sagførerforretningen blev da også en af de første lejere i ejendommen, som var indrettet og udstyret i bedste kvalitet efter de dagældende standarder. Siden da har firmaet haft til huse på 5. sal med opgang først i nr. 9, senere nr. 7, og har fra de oprindelige 170 m 2 bredt sig ved hundredårets begyndelse til 1860 m 2. Kontorindretningen har siden 1966 båret præg af arkitekt Peter Hvidts kvalitetssans, og de successive udvidelser og indretninger har i høj grad forudsat megen forståelse og samarbejdsvilje fra Gutenberghus' side. Efterfølgerne Efter samarbejde i mange år med landsretssagfører Oscar Lassen og med en række unge jurister som skiftende fuldmægtige, bl.a. Ole Thamsen, Thøger Nielsen, Otto Berg, K.E. Bjerregaard og Ole Budtz, kom tredje generation ind i billedet, idet Esben Dragsted og Johan Kromann blev optaget i firmaet i En halv snes år senere udtrådte Frants Dragsted de facto af interessentskabet, som til gengæld blev udvidet først med Ole Nørregaard i 1964 og dernæst i 1968 med Peter Friis. Firmanavnet blev herefter Dragsted, Kromann, Nørregaard & Friis. I disse år udvikledes også det, der kan betegnes som indledningen til firmaets tredje æra den planlagte udviklingsfase, hvis igangsætter var Esben Dragsted, som gennem sit arbejde med Egmont-fondens og andre JOHAN KROMANN OLE NØRREGAARD PETER FRIIS Årene fra midten af 1960'erne blev en Gründer-periode, hvor systemer blev konstrueret og udviklingsplaner udarbejdet, herunder idégrundlag og den fremtidige ledelsesstruktur, hvori ud over bestyrelsen også indgik en daglig leder (administrerende advokat). En funktion, som i mange år blev varetaget af Peter Friis. Af systemer, som blev etableret i løbet af disse år, skal nævnes tidsregistrering, sagsartstatistik, specialisering, og budget- og regnskabsrutiner. Der blev også etableret en aktivitet, Systemsamvirket af 1969, som var et samarbejde mellem Dragsted, Kromann, Nørregaard & Friis og to andre advokatfirmaer, nemlig Gothersgade 133 (Carl Ricard, Jørgen Hansen og Ole Brøns m.fl.) og Reumert & Partnere. Formålet med samvirket var at forøge produktiviteten, højne kvaliteten og forbedre lønsomheden af firmaernes produktion, og opgaven bestod derfor i dels at fremskaffe bedre produktionsmidler (vejledninger, tjeklister, modeldokumenter mv.), dels at uddanne arbejdskraft. Materialet blev tilvejebragt i små arbejdsgrupper, typisk sammensat af en partner, en advokat og en advokatfuldmægtig, og vurderet i plenumgruppen, der holdt møde med regelmæssige mellemrum. Blandt de emner, som blev færdigbehandlet og systematiseret, kan nævnes testamenter, gældsbreve, ejendomshandler, aktieselskaber og virksomhedskøb. Samvirket ophørte efter nogle år, men systematikken og principperne er fortsat aktuelle. Samarbejdet i Systemsamvirket gav i 1973 en tilgang til firmaet af Ole Brøns og Carl Ricard, førstnævnte som interessent, Ricard som associeret, og samme år forøgedes interessentkredsen også med Villy Lauridsen, i 1976 med Niels Nørring, i 1977 med Jørgen Boe og John Jakobsen, i 1978 med Erling Borcher, i 1979 med Jesper Lundgren og Søren Skov Knudsen, i 1980 med Vagn Thorup, i 1981 med Henrik Stenbjerre og i 1987 med Michael Budtz og Niels Balslev. Interessentkredsen havde dog ikke udelukkende tilgang. I 1981 opsagde Esben Dragsted sin deltagelse i firmaet og etablerede derefter kontor sammen med andre advokater. Firmanavnet blev herefter Kromann, Nørregaard & Friis. På 100-års dagen i 1989 bestod interessentskabet af 12 indehavere, 8 ansatte advokater, 4 fuldmægtige og 32 andre medarbejdere.

12 20 Udvikling Organisationen af firmaet var ikke statisk siden 1960'erne. En del af de principper, som indgik i det oprindelige idégrundlag, måtte nødvendigvis modificeres i deres ydre udformning under indflydelse af nye interessenter og nye holdninger. De ydre forhold udøvede også deres stærke påvirkning på firmaets udvikling voksende behov for specialisering og efteruddannelse, og udenlandske klienters og kollegers forventninger til firmaets præstationer. De forøgede krav til firmaets produkter influerede på produktionsapparatet og en tidlig erkendelse af, at hurtighed og sikkerhed krævedes. Specialisering, som igen forudsætter et betydeligt volumen, understregede nødvendigheden af vækst. I 1987 etablerede firmaet og et af de store advokatkontorer i Aarhus, Storm Mortensen, et samarbejde om systemudvikling og efteruddannelse. Optakten til og gennemførelsen af Kromann Nørregaard & Friis' fusion med Advokatfirmaet Erik Münter i 1989 behandles i et senere afsnit. BREVPAPIR Med ståltryk, 1982 JULEFEST 1986 Kromann, Nørregaard & Friis

13 22 23 ADVOKATFIRMAET ERIK MÜNTER Af Michael Keldsen modstandskampen under besættelsen, der førte til en periode som officer i den britiske hær, skabt sig internationale kontakter, og han beherskede det engelske sprog, som kun få danskere på det tidspunkt kunne. ERIK MÜNTER Etableringen Den yngste af de fire advokatvirksomheder, der indgår i det, der i dag er Kromann Reumert, havde en lettere tumultarisk start i Advokatvirke i København udøvedes i første halvdel af 1900-tallet i hovedsagen af højesteretssagførerkontorer, og højesteretssagførere havde en særlig status af elite inden for advokatstanden. Således også højesteretssagfører Viggo Carstensen, der drev et mindre kontor med en enkelt juridisk medarbejder, landsretssagfører Erik Münter. Viggo Carstensen var som højesteretssagførere flest engageret bredt i samfundet, ikke kun med klienter, men også med tillidshverv, bl.a. i en længere årrække formand for Danmark-Amerikafondet og formand for Cyklistforbundet. Men det var ikke højesteretssagfører Viggo Carstensen, der blev grundstammen i det advokatfirma, som i det følgende skal beskrives; han blev snarere årsagen til, at det i det hele taget blev etableret. For en morgen i 1956, da Erik Münter mødte op på kontoret, var adgangen spærret og politiet i gang med en ransagning. Viggo Carstensen var forsvundet, et opgør mellem ham og retsvæsenet i gang, der som resultat havde, at advokatvirksomheden ophørte med at eksistere. For Erik Münter var det tid til at tage beslutninger, og det blev starten på Advokatfirmaet Erik Münter. Grundlaget for etableringen var især to klienter, den amerikanske ambassade i København og hygiejnebindsvirksomheden Tampax, og så at Erik Münter var økonomisk uafhængig som medejer af en byggematerielvirksomhed i Odense. Især relationen til den amerikanske ambassade var interessant. På det tidspunkt havde advokatstanden endnu ikke opbygget relationer med udenlandske advokatvirksomheder på en måde, som vi kender i dag, og flertallet af danske advokatkontorer var i realiteten stadig sagførerkontorer i dette ords egentlige betydning man førte sager, man rådgav ikke. Erik Münters tilgang til at drive advokatvirksomhed skulle være rådgivning af det erhvervsliv, der her i slutningen af 50'erne stod foran en voldsom udvikling, som også indebar en større internationalisering og udenlandske virksomheders investering i Danmark. Erik Münter havde internationalt udsyn, hvilket bl.a. var befordret af hans familiemæssige baggrund med en række ingeniører, der i et par generationer tilbage var rejst ud i verden og havde hjembragt det ethos, som ligger i at forstå verden; han havde gennem sin indsats i Erik Münter måtte dog et par år efter etableringen sande, at man stadig ikke var en rigtig advokatvirksomhed, hvis man ikke havde en højesteretssagfører tilknyttet Relationen til den amerikanske ambassade var vigtig, fordi amerikanske virksomheder, der ønskede at etablere sig i Danmark, ofte ville spørge ambassaden til råds om, hvem man ville anbefale som advokat. Dette var baggrunden for, at Erik Münters nyetablerede firma i de kommende år udviklede sig til et af de mest internationalt orienterede advokatfirmaer i Danmark med en stor klientportefølje af udenlandske klienter, fortrinsvis amerikanske. Erik Münter havde i hele sin tid som advokat fokus på det internationale. Han var bl.a. medstifter af og meget aktiv i et af firmaets internationale advokatnetværk, The Club (som vil blive omtalt i et senere afsnit), og i en række år formand for The American Club i København. Hans formandskab i 1980'erne for en af Danmarks mest internationalt orienterede virksomheder, F. L. Smidth A/S, bekræfter blot dette. Højesteretssagførerkontor Erik Münter måtte dog et par år efter etableringen sande, at man stadig ikke var en rigtig advokatvirksomhed, hvis man ikke havde en højesteretssagfører tilknyttet. I 1957 havde Folketinget gennemført en reform af retsplejeloven, der bl.a. førte til afskaffelse af højesterets- og landsretssagførertitlen for fremtidige bestallinger. Fremover blev man advokat, og kunne så erhverve sig titlen med møderet for Højesteret (H) og møderet for Landsretten (L). De, der allerede havde erhvervet højesteretssagfører- eller landsretssagførertitlen, kunne beholde denne. Det førte til, at der i et par årtier frem kom til at stå en særlig aura omkring advokater, der bar titlen, og advokatvirksomheder, der på brevpapiret kunne anføre, at man havde en eller flere højesteretssagførere tilknyttet, indtog en særlig status. Erik Münter, der var meget kommercielt tænkende, hvilket på den tid ikke nødvendigvis var en egenskab, man tillagde flertallet af sagførere, indså, at næste skridt i udvikling af firmaet skulle være indgåelse af kompagniskab med en højesteretssagfører. Det skete i 1958 med optagelse af højesteretssagfører Jørn Stæhr som kompagnon. Højesteretssagfører Jørn Stæhr, der i sine unge år havde kunstneriske ambitioner, der måtte vige for det mere jordnære jurastudium og sagførergerningen, var uddannet hos højesteretssagfører J. Hartvig Jakobsen med fokus på procedure. For Erik Münter var optagelsen af Jørn Stæhr til at begynde med at betragte som en investering, fordi Jørn Stæhr som betingelse for sin tilknytning krævede en minimumsoverskudsandel, hvilket i de første 3-4 år af samarbejdet betød, at der kun var et meget beskedent beløb til rådighed for Erik Münter selv. Men grundlaget for udvikling af virksomheden var lagt, og på trods af de to meget forskellige personligheder; Erik Münter som den internationalt

14 24 25 Det store forretningsmæssige tiltag i advokatfirmaet Erik Münter kom i forbindelse med det såkaldte Store Kromøde i Med Mogens Skipper-Pedersen som initiativtager og indpisker tænkende forretningsmand og Jørn Stæhr som den forsigtige, men meget talentfulde procedør, kunne virksomheden tage hul på 1960'erne, med ansættelse af den første fuldmægtig, Jørgen Grønborg, og senere i 1963 Kurt Skovlund. Jørgen Grønborg valgte på et tidspunkt at forlade Erik Münter og Jørn Stæhr for at starte eget firma, hvilket han gjorde med stor succes. Vækstårene Kurt Skovlund blev advokaten, der i samarbejdet med Erik Münter og Jørn Stæhr udfoldede et drive, som bragte virksomheden nogle vigtige skridt frem i udviklingen og gav plads for yderligere tiltag, såvel rekrutterings- som forretningsmæssigt: I 1967 havde firmaet knyttet Finn Rønne til sig som halvdagsfuldmægtig, samtidig med hans ansættelse i Justitsministeriet. Finn Rønne blev senere optaget som kompagnon. I 1972 døde højesteretssagfører Jørn Stæhr i en alder af 52 år, og samme år blev Mogens Skipper-Pedersen, der også var ansat i Justitsministeriet, tilknyttet, for nogle år senere også at blive optaget som kompagnon. Erik Mohr Mersing blev optaget som kompagnon i 1974, idet han kom fra højesteretssagfører Gert Jessens kontor. Væksten i forretningen, som nu var notorisk, og tilgangen af yngre kræfter gav mod og lyst til at give sig i kast med nye udfordringer. Én af dem var etablering i 1973 af et filialkontor i Grønland. Baggrunden var følgende: Advokatfirmaet havde fået en henvendelse fra arbejdsgiverkredse i Grønland om, at man var interesseret i, at der blev etableret et advokatkontor. Man havde også personen, advokat Arne Krusholm, der skulle bemande kontoret. Henvendelsen faldt tidsmæssigt sammen med, at internationale oliefirmaer havde planlagt de første boringer efter olie i grønlandske farvande. Så forretningsmodellen så interessant ud. Kurt Skovlund tog på researchrejse til Grønland, og resultatet blev, at Danadvocate, som filialen blev kaldt, kom i drift fra 1. januar Filialen blev afhændet i 1987, men engagementet i grønlandske retsforhold er blevet bibeholdt helt op til nu i Kromann Reumert, der i dag spiller en ikke ubetydelig rolle som rådgiver for store dele af det grønlandske erhvervsliv. Det store forretningsmæssige tiltag i advokatfirmaet Erik Münter kom i forbindelse med det såkaldte Store Kromøde i Med Mogens Skipper- Pedersen som initiativtager og indpisker vedtog de fem partnere en policy, der skulle skabe en transformation af advokatkontoret til en advokatvirksomhed, baseret på organisk vækst og med rådgivning til erhvervslivet. Planen viste også det mod, at man bevidst valgte sags- og forretningsområder fra, hvilket var nytænkning blandt advokater, der historisk havde indkodet i sig, at man egnede sig til alle sager, og at man tog dem. Hermed var det første spinkle grundlag til en specialisering lagt. Centralt i visionerne for udvikling af advokatvirksomheden var troen på en konsistent og vedvarende uddannelse af medarbejdere og en respekt for medarbejderne bl.a. ud fra den betragtning, at en advokatvirksomheds i virkeligheden eneste aktiv er dens medarbejdere. Væksten fortsatte, og i 1980'erne optoges yderligere tre partnere, Flemming Andersen, Michael Keldsen (der i tre år havde været udstationeret på filialkontoret i Grønland) og Niels Walther-Rasmussen. Advokatvirksomheden kunne snart regne sig blandt de større aktører i den danske advokatverden, således at der i 1989 ved fusionen med Kromann, Nørregaard & Friis var i alt 8 partnere og 57 juridiske og øvrige medarbejdere. Lokaliteter Efter et par år i Frederiksholms Kanal flyttede Erik Münter og Jørn Stæhr til lokaler i Kjøbenhavns Handelsbanks bygning i Dronningens Tværgade 16. Det var i hjertet af Frederiksstaden, hvor mange højesteretssagførerkontorer var placeret. Man startede i det små med én etage, og med tiden kunne advokatvirksomheden indtage 4 etager i bygningen; den sidste tilføjelse 5. sal blev overtaget i 1982 efter lejeren, en velhavende udlandsdanskers død. Lejemålet, der indtil udlandsdanskeren overtog det, havde tjent som embedsbolig for den foresiddende direktør i Kjøbenhavns Handelsbank, blev overtaget i den stand, det var, og krævede en temmelig omfattende renovering og ombygning og fjernelse af udlandsdanskerens fastinstallerede kæmpesenge, loftsspejle, røde plydspartier, indbyggede pink spots, drejekugler i loftet og andre særlige indretninger. Eftersom advokatvirksomheden nu havde rådighed over det meste af bygningen, og Kjøbenhavns Handelsbank på et tidspunkt gerne ville reducere sine investeringer i fast ejendom, fik partnerkredsen i 1987 tilbud om at købe hele ejendommen for 50 mio. kr. Det var et meget stort beløb, men afgørende for beslutningen om at sige nej tak til tilbuddet, var strategiske overvejelser, dels at erhvervelsen kunne skabe fremtidige bindinger i forhold til vækstpotentialet i virksomheden, dels at der var risiko for, at fremtidige partneroptagelser kunne vanskeliggøres, og dermed at der kunne opstå to partnertyper, nemlig de, der var medejere af såvel advokatvirksomheden som ejendommen, og de, der kun var medejere af advokatvirksomheden. Beslutningen om ikke at købe viste sig hurtigt at være rigtig, da fusionen med Kromann, Nørregaard & Friis kom året efter, og der snart skulle flyttes til nye lokaler på Rådhuspladsen. Man kan ikke sige Advokatfirmaet Erik Münter og Dronningens Tværgade 16 uden også at sige Hanne Mortensen og Gunvor Karlsson. Disse to unge piger, der senere blev damer, var startet som elever i advokatvirksomheden i midten af 60'erne og lagde hele deres arbejdsliv henholdsvis som receptionist og bogholder i virksomheden, også efter fusionerne. Alle, der for en kortere eller længere periode har været tilknyttet advokatvirksomheden i den 40-årige periode, vi her taler om, vil uden tvivl med glæde tænke på Hanne og Gunvor. Afslutningen på Advokatfirmaet Erik Münter blev starten på noget større og sporet lagt til det, der senere blev Danmarks førende advokatvirksomhed, Kromann Reumert. Fusionen i 1989 med Kromann, Nørregaard & Friis fandt

15 26 27 sted i en periode, hvor en række andre københavnske advokatvirksomheder fandt sammen. Det var en ukompliceret og vellykket fusion i den forstand, at virksomhederne var meget kompatible, partnerne havde de samme målsætninger, klientsammensætningen var ensartet, og på det personlige plan var der ikke større uoverensstemmelser, end at disse kunne løses i dialog og respekt for hinanden. Derfor var det ikke sørgeligt den dag, partnere og medarbejdere måtte flytte fra Dronningens Tværgade 16 til Rådhuspladsen og under navnet Kromann & Münter indlede en række succesrige år som stort og anerkendt advokatfirma. Fusionen er nærmere omtalt i et senere afsnit. Afslutningen på Advokatfirmaet Erik Münter blev starten på noget større og sporet lagt til det, der senere blev Danmarks førende advokatvirksomhed, Kromann Reumert ADVOKATFIRMAET STORM MORTENSEN Af Bent Müller Geografi og partnerskab Mejeribestyrer Mortensens søn, Sigvald, fik i 1934 i en alder af 27 år ansættelse som sagførerfuldmægtig på sagførerkontoret Stampe, Kier og Sørensen i Aarhus. Efter syv et halvt års ansættelse etablerede han i 1942 i fællesskab med sin kollega, Knud Thale, eget sagførerfirma. Dermed var grundstenen lagt til Advokatfirmaet Storm Mortensen, som udviklede sig til landets største advokatfirma uden for hovedstaden, og som den 1. januar 1992 fusionerede med Kromann & Münter i København. Storm og Thale besluttede at gå hver til sit, og som den yngste var det Storm, der sidst på året 1949 måtte flytte og finde nye lokaler. I parentes bemærkes, at Thales firma også havde succes og senere blev en god konkurrent i Aarhus såvel i advokatregi som på sportsbanerne. Under navnet, Advokatfirmaet Munch Andersen, senere Aros, nu Bech-Bruun, måtte firmaet tåle mange nederlag ved den årligt tilbagevendende sportsdag enten på grønsværen eller i baren. SIGVALD STORM MORTENSEN Storm havde ikke let ved at finde egnede lokaler, men endte med at satse på 3. salen i ejendommen St. Torv 10. Problemet var, at ejendommen var under opførelse af Spare- og Laanekassen og først klar til indflytning juli I mellemtiden lejede Storm sig ind på adressen Søndergade 7, 1. sal. Søndergade var også dengang strøget i Aarhus. Gågader var imidlertid et ukendt begreb, og trafiklarmen var overvældende med indslag af raslende og klemtende sporvogne, som næsten umuliggjorde enhver samtale på kontoret. Arealet var til gengæld meget begrænset, men gav dog plads til to damer og en fuldmægtig (landsretssagfører Erik Winther). Under hensyn til de trange pladsforhold blev der til Storm specialfremstillet et skrivebord i nøddetræsfiner. Dette lille skrivebord havde jeg senere selv glæde af på mit kontor i mange år. Det var dejligt sommervejr den 30. juni 1950, hvor 3. salen på St. Torv 10 skulle tages i besiddelse. Hvor usandsynligt heldigt. Receptionsskranken viste sig så stor, at den under megen opmærksomhed fra de forbipasserende med kran måtte hejses ind ad et vindue. 160 m 2 var alt for meget for den lille sagførervirksomhed. En tredjedel blev fremlejet til en tandlægepraksis.

16 år blev det til på St. Torv med utallige ombygninger, udvidelser og skelsættende begivenheder. Den 26. november 1954 blev Storm højesteretssagfører efter et helt umenneskeligt slid med de krævende prøvesager. Højesteretssagførere var en sjælden race uden for hovedstaden. På det tidspunkt var der vel fire af slagsen i Aarhus. Den 1. januar 1955 blev Hugo Schmidt ansat som fuldmægtig og nåede lige inden titlen blev afskaffet i 1958 at sikre sig titlen af landsretssagfører. Den 1. oktober 1961 blev han optaget som kompagnon. Forretningen udviklede sig gunstigt, og der blev plads til en ny fuldmægtig, Niels Tylvad. Med sorg i sinde flyttede man den 1. juli 1965 fra St. Torv til Jyllands-Postens tidligere lokaler i Frederiksgade 72, 1. sal. 320 m 2 betød, at pladsproblemerne blev løst for altid. Omsætningen steg. Niels Tylvad blev optaget som kompagnon den 1. oktober 1967, og den 1. juli 1969 overtog man Aarhus Nordre Skifterets lokaler i stueetagen. Tylvad udtrådte af firmaet i 1979 på grund af sygdom og døde få år senere. I starten af 1970 erne gik der en fusionsbølge gennem realkreditten. Mange små institutter blev opslugt eller fusioneret. Med forbløffende forudseenhed fik man kik på Jydsk Hypothekforenings lokaler på 2. sal i Handelsbankens bygning på Rådhuspladsen lige over for Aarhus Rådhus. Bygningen var opført under krigen, men kort før indvielsen blev den bombesprængt af Schalburgkorpset. Ikke desto mindre fremstod den i 1971 som en sund og attraktiv ejendom med en prægtig beliggenhed. Da partnerne senere fik ejendommen tilbudt til købs, var man nok fristet, men afstod fra køb, især under hensyn til de besværligheder et ejerskab kunne medføre i forbindelse med optagelse af nye partnere i advokatvirksomheden. Den 1. juli 1971 overtog man hele 2. salen på 1000 m 2. En omfattende ombygning blev gennemført med stor frokoststue, bibliotek, spatiøs reception og ikke mindst separat fotokopieringsrum. I sommeren 1975 overtog man Entreprenørforeningens lokaler på 1. sal, uagtet man ikke anede, hvad man skulle bruge lokalerne til. I mellemtiden var Peter Storgård den 1. oktober 1973 og Anders Bøgh Andersen den 1. oktober 1974 blevet optaget som kompagnoner. Den hastigt stigende aktivitet i firmaet medførte behov for ansættelse af flere jurister og optagelse af nye kompagnoner. Jørgen B. Jepsen den 1. oktober 1976, Carsten Fode den 1. oktober 1978 og Bent Müller den 1. oktober Storm var inkarnationen af den grundige advokat. Diskret, seriøs og arbejdsom Fortsatte udvidelser og ombygninger satte i de følgende år deres præg på domicilet på Rådhuspladsen. I 1986 skete et nyt ryk i firmaet. Den 1. oktober 1986 blev Jan Børjesson, Hans-Jørn Andersen og Svend Ole Espensen optaget i partnerkredsen som det nu hed. Samtidig udtrådte Anders Bøgh Andersen for at etablere eget advokatfirma. I den forbindelse blev der behov for yderligere lokaler, og landsretssagfører Arthur Ilfeldt viste sig villig til at afstå sine lokaler i ejendommen. Det bedagede inventar og den temmelig forældede bogsamling blev rundhåndet betalt. Man imøde kom herudover hans ønske om, at aftalen skulle pålægge ham en konkurrenceklausul. Frem til fusionen med Kromann & Münter den 1. januar 1992 blev stadig flere arealer inddraget i lejemålet, således at størstedelen af ejendommen bortset fra butikkerne i stueetagen disponeredes af advokatfirmaet. Kort før fusionen udtrådte Hugo Schmidt og Peter Storgård af firmaet Hugo Schmidt for i en periode at fortsætte som en slags konsulent Peter Storgård for at etablere eget advokatfirma. På fusionstidspunktet omfattede firmaet således 21 jurister: 6 partnere, 6 advokater, 8 fuldmægtige og 1 konsulent. Ved fusionen, der kom i stand på baggrund af nogle års forudgående fagligt samarbejde med Kromann, Nørregaard og Friis, blev det besluttet i en periode at videreføre navnet, Storm Mortensen, som havde været firmaets officielle navn siden 1980, hvor Storm trak sig tilbage. På brevpapiret kunne man frem til den 1. januar 1994 se følgende navn: Kromann & Münter. Storm Mortensen. Kønt var det ikke, men opfyldte vist sit formål, nemlig over for omverdenen at vise sammenkoblingen af de to fusionerede advokatvirksomheder og vænne vel især de gamle klienter til tanken om nye tider på Rådhuspladsen i Aarhus. Profiler Storm var inkarnationen af den grundige advokat. Diskret, seriøs og arbejdsom. Før en domsforhandling forelå hans procedure altid maskinskrevet i 4. eller 5. udgave. Han var respekteret af klienterne og velanset blandt kolleger, der lod følgende historie cirkulere om den yngre Storm, der med sin kone, Kirsten, var på cykeltur på øerne i det Sydfynske. Efter en færgeoverfart kom Storm i tanke om, at han havde glemt at betale færgebilletten. Selv om det unge par nu stod der med deres cykler ca. 10 kilometer fra færgehavnen, var der ingen vej udenom Storm insisterede. De 10 kilometer blev tilbagelagt på cyklerne, og Storm betalte de 2 kroner og 50 øre, som billetten kostede.

17 30 31 Lidt uretfærdigt blev han internt i firmaet anset for streng og lidt pirrelig. Måske fordi det ikke faldt ham naturligt at gå omkring med et smil på læben, men nok også fordi han ikke tålte unøjagtigheder eller smutveje. Storm havde faktisk en veludviklet humoristisk sans, men han ruttede ikke med den. Han udviklede sin evne for teamwork og vidste, at firmaet og klienten var bedst tjent med, at opgaven blev løst, hvor den bedste juridiske kompetence var placeret. Han havde tidligt blik for fordelene ved specialisering og var med til at opdele advokatvirksomheden i sektioner, som blev udgangspunktet for den senere egentlige specialeopdeling. Forretningsmæssigt var hans holdning præget af høj etik og stor forsigtighed. Forsigtighedsprincippet har sat sit aftryk på den måde, hvorpå firmaet rekrutterede nye partnere. Organisk vækst, hvor partnere findes blandt egen avl, fandt han mest betryggende og fornuftig. Det er næppe nogen tilfældighed, at firmaet ikke udviklede sig via fusioner med andre advokatfirmaer, men ved egen vækst med et hold af partnere, som havde et indgående kendskab til hinanden. Storm så gerne, at firmaet deltog i det kollegiale arbejde og på anden vis markerede sig udadtil. I flere år var han selv formand for Aarhus Advokatforening, og som lektor i selskabsret på universitetet i firmaets første år var han med til at lægge grundstenen til en vedvarende tæt kontakt med Aarhus Universitet, hvor firmaet i tidens løb stillede mange undervisere og censorer til rådighed. Ved ansættelse af nye fuldmægtige kom det firmaet til gode, at man havde mulighed for at kende og plukke de største talenter i en eksamensårgang. Storm udtrådte af firmaet den 1. oktober 1980 i en alder af 73 år. Hjerteproblemer havde tidligere gjort en pacemaker nødvendig, men alle så frem til et langt otium for Storm. Hugos fritidsinteresser var omfattende og spændte fra kunst til golf. I en årrække i 60'erne var han kontorchef i Aarhus Retshjælp. Han var medstifter af og i nogle år formand for Foreningen for Bykultur og påtog sig i årevis arbejdet som forretningsfører for en jysk kunstnersammenslutning. Også han underviste i nogle år på universitetet som lektor i skatteret, og han var medlem af et betydeligt antal faglige udvalg, blandt andet under Advokat rådet. Han besad den for en travl advokat usædvanlige evne at kunne integrere sit privatliv med sit arbejdsliv. Han koketterede ofte med historien om, at han tidligt i sin karriere drøftede karriereplanlægning med sin ven og mentor, senere professor i skatteret, Thøger Nielsen. Thøger Nielsen skal have afsluttet drøftelsen med følgende bemærkning: "Hugo, bliv i Aarhus, der kommer du længst med dine evner." Hugo var glad for og stolt over, at han med succes formåede at overdrage sine klienter til yngre partnere, inden han sagde farvel. Hugo Schmidt påbegyndte sit otium den 1. januar 1993, da han var 64 år. Få år senere blev han ramt af et slagtilfælde, som betød, at han resten af livet var bundet til en kørestol, og det viste sig ret hurtigt, at en plejebolig var nødvendig. Det blev en krævende tid for hustruen, Lena. Hugo Schmidt døde i sommeren 2005 under et ophold i sit elskede sommerhus på Skagen. På kontoret Da firmaet flyttede ind på Rådhuspladsen i 1971 var der 3 partnere og 18 ansatte. I 1991 var der 6 partnere og 42 ansatte omregnet til heltidsjobs. Antallet af advokater og fuldmægtige var steget markant. En egentlig administration var kommet til, hvorimod antallet af sekretærer var faldet. Hugo var på mange punkter Storms modsætning. Meget udadvendt og humørfyldt med en kæmpe berøringsflade Den 9. april 1981 var Storm til møde i Rotary for at høre et foredrag af den legendariske erhvervsmand, Bonde Nielsen. Han var ikke Storms kop te. Under foredraget faldt Storm om og afgik samme dag ved døden. Heller ikke Hugo Schmidt fik noget langt og lykkeligt otium. Hugo var på mange punkter Storms modsætning. Meget udadvendt og humørfyldt med en kæmpe berøringsflade. Aktiv på alle fronter. Af og til på en direkte og noget provokerende facon, som skilte vandene blandt firmaets klienter. Mange insisterede på at få netop hans assistance enkelte krævede det modsatte. Hans vigtigste arbejdsområde var selskabs- og skatteret, og bestyrelsesarbejde fyldte meget i kalenderen. RÅDHUSPLADSEN Aarhus-kontoret på Rådhuspladsen 3 Sagsantallet var steget og sagerne mere juratunge. Hertil kom den gennemførte specialisering i kombination med den vedtagne såkaldte partnerratio på 1:2. Det vil sige, at hver partner som udgangspunkt skulle kunne beskæftige to ansatte jurister. Set på baggrund af den i perioden skete tekniske udvikling var det ikke overraskende, at sekretærantallet faldt. I så henseende tog firmaet meget fremsynet, syntes man selv det første skridt i 1980 ved at anskaffe to tekstbehandlingsmaskiner af mærket Vydec Exxon Information System vist nok specialimporteret fra England. Det var meget store maskiner, som i størrelse dog blev overgået af de tilhørende printere, der larmede så meget, at de måtte indbygges i lydisolerende kasser. Med tiden blev disse maskinmonstre afløst af mindre anlæg og senere erstattet af computere til alle i firmaet, blandt andet med den konsekvens, at juristerne selv begyndte at lave en del af skrivearbejdet.

18 32 33 Desværre åbnede han lågen i sit bornholmerur. Ud faldt en flaske Fernet Branca, der skvulpede sit ret betydelige restindhold ud over hans sko og det lyse tæppe på hans kontor Den daglige omgang på kontoret var selv om det af og til var ret hektisk præget af åbenhed og humor. På mærkedage var der normalt pyntet op på jubilarens eller fødselarens skrivebord. Som regel fik festens genstand også afsunget fællessang, hvor teksten var personlig og forfattet af en sekretær med særlige digterevner, Karen Grouleff Christensen, som i tilknytning til sin fratræden den 1. juli 2001 efter 38 år i firmaet med megen humor har beskrevet personer og tidens gang i firmaet siden sin ansættelse i Også firmaets mærkedage blev markeret. Af og til med store fester for alle ansatte med ledsagere. Byens markante hoteller, Royal og Marselis, dannede som regel ramme om disse begivenheder, hvor alle sejl blev sat til. På Storms 70 års fødselsdag i 1977 var der som noget ret sjældent forekommende reception på kontoret. Personalet blev samlet i kantinen, og Storm hyldet med taler og sange samt et vellignende foto på de særligt fremstillede etiketter på Ceres øllerne: Storm på Toppen. Hver fredag eller var det i starten kun en gang eller to om måneden var der fredagsvin, hvor alle, der havde lyst, mødtes i kantinen over en øl eller et glas vin. Dette uformelle samvær gav sit tilskud til følelsen af sammenhold på tværs af afdelinger og personalegrupper. Det gjaldt også den traditionelle julefrokost, der løb af stablen hvert år efter en omfattende planlægning i en særligt udvalgt komité. Først foregik løjerne på kontoret. Senere ude i byen på grund af trange pladsforhold hed det sig. Flytningen kan vist nok henføres til en konkret begivenhed, hvor Storm dagen efter en julefrokost på kontoret med tilfredshed konstaterede, at lokaliteterne fremtrådte ryddelige og rengjorte. Desværre åbnede han lågen i sit bornholmerur. Ud faldt en flaske Fernet Branca, der skvulpede sit ret betydelige restindhold ud over hans sko og det lyse tæppe på hans kontor. Ud over de sociale sammenkomster samledes medarbejderne, sekretærer og jurister jævnligt til intern undervisning på kontoret. Mandagsmøder var for jurister, og her blev gennemgået ugens nye relevante love, lovforslag og notater, der uddybede indholdet. Når der var nye fuldmægtige til stede, forekom det af og til, at De Gule Sider i telefonbogen for Aarhusadvokater blev gennemgået med det formål om man så kan sige at kunne skille får fra bukke i den kollegiale kreds. Hvis man ved fusionen med Kromann & Münter den 1. januar 1992 ret præcist 50 år efter starten skulle se tilbage og vurdere baggrunden for Advokatfirmaet Storm Mortensens succes, må den først og fremmest til skrives firmaets evne til at knytte de rigtige mennesker til virksomheden vate firmaer uden for advokatbranchen, og flere af dem gav anledning til etablering af langvarige klientforhold med disse firmaer. Hvis man ved fusionen med Kromann & Münter den 1. januar 1992 ret præcist 50 år efter starten skulle se tilbage og vurdere baggrunden for Advokatfirmaet Storm Mortensens succes, må den først og fremmest tilskrives firmaets evne til at knytte de rigtige mennesker til virksomheden. I alle personalegrupper kunne fornemmes en stolthed over arbejdspladsen. Man følte sig udvalgt som fagligt dygtig inden for sit felt, med mod på at matche de ambitiøse fordringer og med mod på yderligere at styrke firmaets omdømme og konkurrencekraft. Fusionen med Kromann & Münter behandles i et senere afsnit. Med firmaets satsning på organisk vækst var det helt afgørende, at man kunne ansætte de bedste advokatfuldmægtige. Med tiden ansattes langt flere jurister, end der var plads til at optage i partnerkredsen. Firmaet havde god søgning og var eftertragtet som uddannelsessted. Mange af de advokater, der blev udklækket på Rådhuspladsen, etablerede senere egen advokatvirksomhed. Det gav grundlag for et tillidsfuldt og ofte frugtbart samarbejde firmaerne imellem. Andre advokater fandt ansættelse i pri- AARHUS-KONTORET Rådhuspladsen 3

19 35 REUMERT & PARTNERE Af Ulrik Jacobsen Jacob Gelting-firmaet etableres i 1890'erne Reumert & Partnere, som i 2000 fusionerede med Kromann & Münter og dannede firmaet Kromann Reumert, havde udgangspunkt i en sammenlægning af to københavnske advokatvirksomheder i 1955, begge med deres væsentligste specialer inden for sø- og transportret, ikke mindst på forsikringsområdet. Familien Dam havde været fremgangsrige jurister med tilknytning til finanssektoren, oprindelig til C. F. Tietgen. Axel Dam sluttede højesteretssagfører Jacob E. Gelting og overretssagfører Henrik Stæhr til sig Det ældste og største var højesteretssagfører Jacob E. Geltings kontor, der blev startet af overretssagfører Axel Dam i slutningen af 1890'erne. Axel Dam var specialiseret i søret og erhvervsret. Han var født i 1861, søn af gehejmeetatsråd, bankdirektør i A/S Kjøbenhavns Handelsbank Peter Nicolai Dam, en stilling Axel Dam blev tilbudt, og som han dog ikke ønskede, hvorefter den blev tiltrådt af hans yngre broder, Einar Leopold. Axels sagførerkontor fik derfor til huse i bankens hovedsæde i Vingårdstræde 3, hvor det var beliggende helt op til dannelsen af det firma, der senere blev til Reumert & Partnere i Handelsbanken var derfor gennem årene en vigtig klient og en tæt forbindelse helt op til Handelsbankens fusion med Danske Bank i Forbindelsen mellem den fortsættende Danske Bank og firmaet fortsatte også efter bankfusionen. Familien Dam havde været fremgangsrige jurister med tilknytning til finanssektoren, oprindelig til C. F. Tietgen. Axel Dam sluttede højesteretssagfører Jacob E. Gelting og overretssagfører Henrik Stæhr til sig. Fra en arbejdsskadeforsikringspolice fra 1915 ved vi, at kontoret beskæftigede 3-4 jurister, 4-5 kontordamer og 1 rengøringskone. Jacob Gelting, født i 1881, blev den ledende figur i Vingårdstræde indtil sin død i 1956 umiddelbart efter sammenlægningen af kontoret i Vingårdstræde med det firma, som blev drevet af højesteretssagfører Michael Reumert og landsretssagfører Søren Thorsen. Geltings hovedbeskæftigelse var søret, og det fremgår af en dom, vi kender, at han i maj 1912 mødte i en sag om ladningsskader vedrørende nogle trantønder, der var utætte. Gelting var en højt respekteret formand for Advokatrådet i og formand for Skranken. Han var kendt som en elskværdig og stille mand, der kun, når det var nødvendigt, satte sin mening der var den rigtige igennem med klarhed uden omsvøb. Jacob Gelting havde knyttet højesteretssagfører Helge Thorsøe-Jacobsen til sig sammen med andre kolleger, landsretssagførerne Uffe Vilstrup, Iver Hoppe, V. Victor Hansen og Bjarne Fogh.

20 36 37 Vingårdstrædefirmaet kendte Michael Reumert og hans nære kollega, landsretssagfører Søren Thorsen, godt bl.a. fra samarbejdet om sø- og forsikringsret, og det var derfor et naturligt valg at knytte de to firmaer sammen MICHAEL REUMERT Etablerer sig i 1944 I 1953 afgik Helge Thorsøe-Jacobsen uventet ved døden i en ung alder. Vingårdstræde-kontoret havde da i flere år bistået rederiet A.P. Møller og skibsreder Mærsk Møller. Mærsk Møllers rederivirksomhed var vokset efter afslutningen af 2. verdenskrig. I 1955 tilbød Mærsk Møller Iver Hoppe og Bjarne Fogh at som det hed i Gelting-kontorets meddelelse til omverdenen indtræde i den A.P. Møllerske Koncern. Iver Hoppe blev A.P. Møllers højrehånd og senere direktør for Lindø Værftet. Bjarne Fogh blev også som direktør i A.P. Møller meget nært knyttet til rederen indtil sin alt for tidlige død. Jacob Gelting var samtidig blevet ældre. Det stod klart for Vingårdstrædefirmaet, at det ved den uventede afgang af ledende kolleger og på grund af Jacob Geltings alder burde styrkes, hvilket skete ved fusionen med højesteretssagfører Michael Reumerts lille niche -butik for søret. Vingårdstræde-firmaet kendte Michael Reumert og hans nære kollega, landsretssagfører Søren Thorsen, godt bl.a. fra samarbejdet om sø- og forsikringsret, og det var derfor et naturligt valg at knytte de to firmaer sammen. Hertil kom, at Michael Reumert var højesteretssagfører Vingårdstræde-firmaet havde altid haft højesteretssagførere blandt sine deltagere, og det blev anset som nødvendigt og væsentligt at fortsætte firmaet som et højesteretssagfører-kontor. Møderet for Højesteret krævede indtil 1958, at landsretssagførere søgte og aflagde prøve for Højesteret for at blive meddelt højesteretssagfører-titlen. Der var ikke mange højesteretssagførere normalt nok omkring ca. 50 indtil højesteretssagførerprøvens afskaffelse. Det blev betragtet som et kvalitetsmærke, at et firma blandt sine partnere talte en højesteretssagfører også, fordi kontoret da kunne føre klienternes sager også for Højesteret, hvis det var nødvendigt i stedet for at overlade klienternes sager til andre kolleger, der var højesteretssagførere. Michael Reumert etablerer sig i 1944 Michael Reumert og landsretssagfører Søren Thorsen drev på det tidspunkt med en beskeden stab af medarbejdere advokatkontor i Ny Vester gade 1 i en ejendom ejet af højesteretssagfører Carl Heise på hjørnet af Frederiksholms Kanal, hvor Michael Reumert havde arbejdet som fuldmægtig. Jævnsides med dette arbejde som selvstændig var han direktionssekretær i Dansk Krigsforsikring for Varer og Skibe, som blev oprettet før 2. verdenskrigs udbrud for at forsikre fragt og skibe under krigsvilkår. Med dette arbejde fik det lille nye kontor væsentlig sørets-erfaring samt internationale forbindelser inden for sø- og assurance-verdenen, samt på det kommercielle plan. Selv om Reumert mente, at han ville kunne overtage Iver Hoppes ansvarsopgaver, da han havde noget ledig tid, anså han det i et notat om fusionen som uundgåeligt, at både jeg og andre må resignere med hensyn til frihed om aftenen, når det brænder på, men jeg tvivler ikke om, at dette vil regulere sig tilfredsstillende, når først overgangsvanskelighederne er overvundet I 1944 påbegyndte Reumert selvstændig advokatvirksomhed, men han bevarede deltidsbeskæftigelsen i Krigsforsikringen indtil Derfra flyttede han til Ny Vestergade 1 sammen med Søren Thorsen. Det var dette lille nye kontor, der modtog invitationen til en fusion med det større, etablerede Vingårdstræde-kontor Reumert-Gelting-fusionen Der foreligger materiale fra fusionen mellem Gelting og Reumert-firmaerne, der giver os et godt indtryk af den tids advokatvirksomhed. Geltingfirmaet var ca. dobbelt så stort i omsætning som Reumert-firmaet. Selv om Reumert mente, at han ville kunne overtage Iver Hoppes ansvarsopgaver, da han havde noget ledig tid, anså han det i et notat om fusionen som uundgåeligt, at både jeg og andre må resignere med hensyn til frihed om aftenen, når det brænder på, men jeg tvivler ikke om, at dette vil regulere sig tilfredsstillende, når først overgangsvanskelighederne er overvundet. Selv om konturerne af et moderne advokatfirma er ved at tegne sig, fokuserede indehaverne primært på deres praksis som individuelle advokater og bekræftede hinanden i deres individuelle ansvar over for klienterne, mens de solidariske forpligtelser, som oprettelsen af et egentligt advokat interessentskab hvad der var tale om medfører, blev skudt i baggrunden. Det fremgår, at firmaet, som så mange andre københavnske firmaer, havde udfordringer i, hvorledes man skulle forholde sig til pensions ordninger. Det var almindeligt, at deltagerne i de københavnske sagfører kontorer lovede hinanden og deres ægtefæller pensioner, som i overenskomster var baseret på firmaernes fremtidige indtægter, også efter at underskriverne af disse dokumenter var udtrådt af firmaerne som pensionister. Disse ordninger var uhensigtsmæssige, dels var de usikre for modtagerne af de fremtidige ydelser, og dels var de hindrende for optagelse af nye deltagere i firmaerne, som så med bekymring på de fremtidige forpligtelser, de skulle påtage sig at udrede. Allerede ved fusionen mellem Gelting og Reumert blev der derfor arbejdet på at etablere ordninger, som skabte bedre muligheder for at fortsætte firmaet. Reumert-firmaet var det moderne, progressive firma. Blandt det bibliotek, inventar og kontormaskineri opgjort til ca. kr ,-, som Reumert firmaet indbragte i fusionen, var tre B&O wire recordere. Michael Reumert plæderede for firmaets brug af disse og anså dem som rationelle og besparende Gelting-firmaet var mere tøvende over for sådanne nymodens opfindelser. Før opfindelsen af karbonpapiret til gennemslag af korrespondance og andet skriftligt materiale i 1930'erne havde kontoret en kopipresse til kopier, der blev samlet i en særlig bog. Usikkerheden ved, om karbonkopier forsvandt i de enkelte sagsomslag, gjorde, at ordningen med en samlet kopibog for hele kontoret overlevede langt op i årene. Vi har vel alle oplevet, at et eller andet stykke papir har forputtet sig, lige når

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 145/2015 Dong Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013

Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013 Tale til nye advokater ved Advokatsamfundets årsfest den 7. juni 2013 Jeg vil godt lige starte med en tilståelse: Jeg kommer fra Jylland, fra Hadsund, og en af mine kolleger i Højesteret, Poul Søgaard,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag - 1 Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Orkan: vejrfænomen med vindhastigheder over 33 meter per sekund. En sådan vindstyrke har ødelæggende virkning på alt, hvad den møder.

Orkan: vejrfænomen med vindhastigheder over 33 meter per sekund. En sådan vindstyrke har ødelæggende virkning på alt, hvad den møder. Orkanens Øje Orkan: vejrfænomen med vindhastigheder over 33 meter per sekund. En sådan vindstyrke har ødelæggende virkning på alt, hvad den møder. Huse lægges øde, træer knækker eller rives op med rode,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Styrke & Helbred. Forord

Styrke & Helbred. Forord Forord I 2011 lavede Bengt og jeg bogen Kunsten at give slip som fik en overvældende god modtagelse af både anmeldere og læsere. Fordi processen var så givende for os begge, besluttede vi at lave endnu

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed VORES STYRKE ER VORES ERFARING

FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed VORES STYRKE ER VORES ERFARING FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed KN Rengøring blev en realitet, da den jyske vinduespolerer Kaj Nielsen i 1983 valgte at udvide sin forretning til også at omfatte rengøring. Tilliden

Læs mere

Erhvervsjuristen i advokatverdnen

Erhvervsjuristen i advokatverdnen Erhvervsjuristen i advokatverdnen Jan Trzaskowski juridisk konsulent og direktør Handelshøjskolen i København den 16. november 2001 2 Jan Trzaskowski Cand.merc.jur., Aalborg Universitet, 1997 Fuldmægtig,

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk...

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... revision med 2 der Ønskede at blive Én! Der var engang to revisionshuse, der brændende havde

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Møntergården 1122 København K

Møntergården 1122 København K Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Møntergården 1122 København K Ledige kontorlejemål på fra 316-352 m² 1. klasses beliggenhed ved Kongens

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde.

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde. TILGÆNGELIGHED PRÆCISION ENGAGEMENT FORRETNINGSFORSTÅELSE JURIDISK RÅDGIVNING TILPASSET KLIENTENS BEHOV 5 Nielsen Nørager er et velrenommeret erhvervsadvokat firma med et godt internationalt netværk og

Læs mere

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard UGEBREV NR. 31 5. marts 2013 Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard KOMMENDE MØDER: 12.03.13 Doing good in the world 3 min ved 19.03.13 Arabisk forår 3 min ved Svend Gullev

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Møntergården 1122 København K

Møntergården 1122 København K Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Møntergården 1122 København K Ledige kontorlejemål på 323 eller 352 m² 1. klasses beliggenhed ved Kongens

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer 2takts bygning Tidslinje 1883: Produktionen af skibsmotorer i Frederikshavn starter med, at brødrene Jens og Lauritz Peter grundligger motorfabrikken Brdr. Houmøllers Jernstøberi i Søndergade. o Køber

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005.

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. 1. Indledning. Det er mig en glæde at være indbudt til at sige lidt til jer opfindere og iværksættere

Læs mere

FARVEVALG. Det udemokratiske

FARVEVALG. Det udemokratiske Tekst: Anne Kathrine Spangsberg Foto: Kirsten Bille Det udemokratiske TO ARKITEKTER OG EN MALERMESTER STÅR FAST SAMMEN SOM»FARVETEAMET«, DER UDVÆLGER FARVERNE TIL CHRISTIANSBORGS LOKALER OG GANGE. DE DELER

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968

Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968 Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968 Høng Gymnasium set fra Møllevej efter afslutningen af det store byggeri i 1968. Huset i midten med skorstenen er den tidligere møbelforretning

Læs mere

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 Redaktion: Hans Cornelius og Martin Tanggaard Layout og produktion: Schwander Kommunikation Foto: Christian Mikkelsen

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Introduktion til advokatbranchen i Grønland

Introduktion til advokatbranchen i Grønland Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Introduktion til advokatbranchen i Grønland Møde med Folketingets Retsudvalg den 10. september 2016 Advokatfuldmægtig Stine Dahl, advokat Rebekka Bisgaard

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere