Markedskommentar Orientering Q2 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar Orientering Q2 2014"

Transkript

1 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig bremse på den økonomiske aktivitet. I årets 2. kvartal er der sket et forventeligt catch-up efter den svage start på året. Dertil har de økonomiske tillidsindikatorer igennem 2. kvartal vist tegn på bedring ikke bare i de udviklede lande som USA, Japan og Eurozonen, men også i Kina og Indien. Der findes dog fortsat lommer af økonomisk svaghed i bl.a. Frankrig, Brasilien og Argentina, hvor tillidsindikatorerne er vigende. Disse lande har igennem længere tid måttet leve med alvorlige ubalancer i statsfinanserne og med store underskud på betalingsbalancen. I disse lande synes desværre ikke at være vilje eller evne til at gennemføre reformer, der retter op på dette. Emerging markets økonomierne havde som bekendt et meget svært år i 2013, og afkastet af aktier og obligationer fra disse lande skuffede mange investorer i I de første 6 måneder af 2014 har emerging markets landene taget revanche og væksten i især den asiatiske del af emerging markets lå på et højt niveau. De finansielle markeder har i 2. kvartal således befundet sig i slags guldlok scenarie, hvor markederne har fået støtte af rigelig likviditet fra centralbankerne. Dertil har centralbankerne i 2. kvartal indikeret, at pengepolitikken vil være lempelig i en rum tid fremover. Janet Yellen, der er ny chef for den amerikanske centralbank, FED, bekræftede i en såkaldt forward guidance tale den 18. juni, at centralbanken ville holde de ledende rentesatser på det aktuelt lave niveau mellem 0 og 0,25 pct. også efter at centralbankens opkøbsprogram af obligationer ville være afsluttet med udgangen af Janet Yellen understregede, at centralbanken ikke så nogen grund til at ændre renteniveauet så længe den amerikanske inflation ligger under 2,0 pct. og så længe der endnu er tilstrækkelig ledig kapacitet i arbejdsmarkedet. Den europæiske centralbank, ECB, gik skridtet videre idet ECB i juni måned valgte at sænke de styrende renter og gennemføre tiltag, der skal øge gennemslagskraften af den lempelige pengepolitik i realøkonomien. Timingen skyldes dels, at ECB vil benytte det aktuelle positive momentum og dels, at der fortsat ikke er prispres at spore i økonomien. De europæiske lande vil i de kommende kvartaler endvidere nyde godt af, at den finanspolitiske konsolidering aftager, og med udsigt til robust vækst i USA og Tyskland vil det samlede økonomiske vækst i euro-område efter den danske nationalbanks vurdering nå op på 1,2 pct. i 2014 efter et fald på 0,4 pct. i Den europæiske økonomi måtte i 1. halvår tackle en pludseligt opstået krise i Ukraine en krise, som de færreste havde set komme ved årets start. I 2. kvartal blev verdenssamfundet igen overrasket af en krise, der opstod ud af ingenting denne gang i Irak, hvor den sunnimuslimske bevægelse ISIS indenfor få dage havde taget kontrollen med de nordlige halvdele af Irak og Syrien og med ambitioner om mere magt i området. Foreløbig har de to kriser haft begrænset negativ effekt på den regionale økonomiske udvikling og på finansmarkederne. Men deres pludselige opståen understreger, at geopolitiske kriser er meget svære at forudsige og endnu sværere at løse. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet 2. kvartal var positivt for investorerne. I et guldlok scenarie vil man normalt se, at de risikofyldte aktiver giver afkast, der er højere end de defensive aktiver. Dette var således også tilfældet i 2. kvartal. Aktiemarkederne gav afkast på mellem knap 5 pct. (i Danmark) og knap 7,5 pct. (i Japan). Det danske aktiemarked havde dog et forrygende 1. kvartal, så set over hele 1. halvår har det danske aktiemarked med en stigning på 20 pct. (OMXC Copenhagen All Share GI) klaret sig bedst af alle aktiemarkeder i verden. Det er igen Novo Nordisk, der står bag stigningen i det danske indeks men Novo Nordisk aktien steg trods alt kun med beskedne 1,5 pct. i 2. kvartal. Q2 Som nævnt klarede emerging markets aktiverne sig glimrende i 2. kvartal. Det brede indeks MSCI Emerging Markets Index (i DKK), der omfatter 23 lande, steg således med hele 7,15 pct., men da afkastet var negativt i 1. kvartal ligger halvårets afkast på 6,75 pct. Obligationsmarkederne i USA og Europa var igennem kvartalet præget af uændrede til svagt faldende korte renter, mens de lange renter oplevede pæne rentefald på niveau 0,3 pct.-point. Især de europæiske statsobligationsmarkeder nød godt af ECB s mere positive signaler, og afkastet nåede op på 3,1 pct. (EFFAS Europe Govt All). Danske stats- og realkreditobligationer gav mere beskedne afkast på hhv. 2,12 pct. og 1,65 pct. Dermed fik obligationsinvestorerne attraktive afkast

2 Markedskommentar i kvartalet. Afkast på over 2 pct. må siges at være attraktivt når det effektive renteniveau ligger så lavt som mellem på mellem 0,5 pct. og 2,5 pct. Kvartalets bedste obligationsafkast blev nået i emerging markets obligationer, hvor JP Morgan EMBI Global indekset opgjort i DKK gav et afkast på 4,76 pct. For halvåret er afkastet af disse obligationer opgjort til 8,66 pct. Danmark Danmarks økonomi klarede sig godt i perioden. Den økonomiske aktivitet lå i 1. kvartal på 0,8 pct. over det forgående kvartal, og i årets andet kvartal forventes økonomien at ekspandere med yderligere 0,5 pct. i forhold til 1. kvartal. For hele året 2014 venter bl.a. Nationalbanken, at væksten når 1,5 pct. Væksten er sundt funderet, idet det primært er det private forbrug og eksporten af især tjenesteydelser, der trækker dansk økonomi. Også arbejdsmarkedet er i bedre form end det har været længe. Ganske vist er der enkelte brancher - f.eks. slagterier og i finansverden - der fortsat må igennem nødvendige strukturtilpasninger, men andre brancher tager over, og beskæftigelsen er stigende. Arbejdsløsheden har siden marts måned ligget på 4,0 pct. og ledende tal for arbejdsmarkedet f.eks. antallet af jobannoncer indikerer, at beskæftigelsen vil stige yderligere i de kommende måneder. Nationalbanken vurderer, at det stramme arbejdsmarked endnu ikke skaber inflationært pres. På trods af de fine økonomiske data formåede de internationale medier i 1. kvartal at skabe lidt usikkerhed om dansk økonomi. I en artikel i april måned i det ansete tidsskrift The Economist, der fokuserede på den danske private gældsætning, blev danske boligejere sågar kaldt sydeuropæere i forklædning, og dette skulle angiveligt ikke forstås positivt. Baggrunden for artiklen er, at danskerne har en meget høj privat gæld målt i forhold til indkomsten. Men den anden side af regnestykket som ikke fremgik af artiklen - er, at danskerne også har meget store private pensionsformuer, der i stor stil er placeret i de selvsamme realkreditobligationer, som ligger bag gælden. Danskernes nettogæld er således ikke større end i andre lande, men vores private økonomiske balancer er større. Bl.a. Nationalbanken var hurtigt ude med en forklaring af dette særlige danske forhold, og efterfølgende forstummede den internationale kritik. Den danske krone blev fra februar til april måned svækket mod euro en fra niveau 746,20 til niveau 746,60, primært fordi pengemarkedsrenterne i euroområdet steg relativt til de korte danske renter i denne periode. I en sådan situation er det forventeligt, at den danske krone vil blive svækket. Nationalbanken valgte derfor i april måned at intervenere i valutamarkedet ved at sælge valuta mod kroner for modværdien af ca. kr. 20 mia. Dette var den første intervention siden januar Som opfølgning forhøjede Nationalbanken den 25. april renten på indskudsbeviser md 0,15 pct.point fra -0,10 pct. til 0,05 pct. Da den europæiske centralbank i juni måned nedsatte renten valgte den danske Nationalbank at fastholde renten, og dette var med til at styrke kronen. Igennem kvartalet er den danske valutareserve faldet fra kr. 459,0 mia. ved indgangen til andet kvartal til kr. 438,2 mia. pr. ultimo andet kvartal. Faldet skyldes dels intervention i valutamarkedet og dels tilbagebetaling af lån i valuta. Intervention udgør den overvejende del, idet Nationalbanken netto har solgt valuta for at støtte den danske krone for et beløb modsvarende kr. 20,0 mia. Udsigterne for de finansielle markeder for 3. kvartal 2014 Med den lempelige pengepolitik cementeret i de kommende kvartaler og med et gradvist stigende økonomisk opsving nu også med emerging markets med på vognen så ligger det lige til at fastholde en positiv forventning til finansmarkederne i det kommende kvartal. Eller som man siger i finansjargonen: Det er et risk on markedsmiljø, det betyder fortsat overvægt af aktier og kreditobligationer i forhold til obligationer med høj kreditværdighed. Q2 Man bør dog notere sig, at aktiemarkederne efter de seneste fem års optur MSCI World er steget med 130 pct. siden februar har taget forskud på rigtigt mange positive forhold. De gode nyheder er så at sige indregnet i kursen. I det nuværende marked kan man frygte, at selv et mindre negativt bump eller geopolitisk uro skaber trængsel mod udgangen. Et muligt bump i 3. kvartal kunne være et uventet resultat af den skotske afstemning om uafhængighed af Storbritannien, der finder sted den 18. september. Men andre bump kan dukke op ud af ingenting, således som vi så det i 1. og 2. kvartal.

3 Pulje 1 - Danske Obligationer Andet kvartal af 2014 bød ligesom 1. kvartal på kraftige rentefald og en væsentlig udfladning af rentekurverne. Rentefaldet var overraskende, da de økonomiske udsigter generelt så pænere ud. Udviklingen i de lange renter var nogenlunde identisk på tværs af regionerne, dog med det største rentefald i Europa. De korte renter faldt i Europa, mens de korte renter steg en lille smule i USA. Spændet mellem Danmark og Tyskland var stabilt i kvartalet. Den generelle risikoappetit i de finansielle markeder steg markant i 2. kvartal, hvorfor danske realkreditobligationer også oplevede pæne OAS-indsnævringer. Især de konverterbare klarede det godt. Der var gode afkast for specielt 3 og 3,5%-obligationerne grundet disse obligationers lange varighed jf. det kraftige generelle rentefald. På trods af, at Fed ved samtlige rentemøder i kvartalet har reduceret QE-programmet med USD 10 mia., har markedet sendt renterne ned. En væsentlig forklaring på dette er sandsynligvis, at inflationen, specielt i Europa, er kommet ud lavere end forventet. Yderligere har forventninger til lempelser fra den europæiske centralbank, ECB, også hjulpet til rentefaldet. ECB har, udover en rentenedsættelse, også annonceret et nyt LTRO-program, der skal målrettes til de banker, der udlåner til erhvervslivet, samt forlængelse af likviditetsprogrammet og mulighed for opstart af et ABS opkøbsprogram. Den øgede geopolitiske uro i bl.a. Ukraine og senest i Mellemøsten har ligeledes fået investorerne til at søge sikre havne, herunder tyske og danske statsobligationer. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,53%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 1,25%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,63% altså noget højere end i Tyskland, men dette skyldes i stor udstrækning skift af obligation til 1,75% stat De faldende renter over kvartalet bidrog til at Pulje 1 - Danske Obligationer har leveret et positivt afkast. For 2. kvartal lyder afkastet på 2,36 pct. (før pensionsafkastskat). Danske Obligationer 2,40% 2,36% 2,00% 5,52% 5,43% 4,60% Danske Obligationer 7,5% 6,4% 10,7% 9,1% 5,8% 4,9% -2,1% -1,8% Danske Obligationer 5,40% 6,43% 6,16% 6,10% 3% Realkredit Danmark SDRO ,7 4,5% Dansk Stat ,0 2% BRF ,1 3,5% Nykredit SDO ,1 2% Realkredit Danmark ,45

4 Pulje 2 - Danske Aktier Efter en urolig start på kvartalet, hvor det danske aktiemarked haltede efter udlandet, vendte stemningen atter til det positive og endte med en solid stigning for perioden. Bekymringer omkring Emerging Market-økonomierne manedes i jorden efter stærke nøgletal fra den kinesiske PMI-erhvervstillid og en generelt stærk rapporteringssæson for både danske og udenlandske selskaber. Mange af de danske selskaber har efter en længere periode med fokus på omkostninger og effektivitet også udsigt til bedre afsætningsvilkår og er parate til vækstinvesteringer, som var et tema i flere af kvartalsregnskaberne. Dette har, sammen med pæne nøgletal og udsigt til et fortsat lavt renteniveau, styrket risikovilligheden yderligere blandt investorerne. Den relative performance blev hjulpet af undervægten i Lundbeck, DS Norden og Københavns Lufthavne samt overvægten i Pandora og GN Store Nord. Til gengæld fik porteføljen negative relative bidrag fra overvægten i Royal Unibrew, Ringkjøbing Landbobank og Simcorp samt undervægten i Novozymes og TDC. Pulje 2 Danske Aktier gav i 2. kvartal et afkast på 8,42 pct. (før pensionsafkastskat). Danske Aktier 8,51% 8,42% 7,12% 20,40% 20,13% 17,05% Danske Aktier 31,7% 26,9% -12,6% -10,7% 26,4% 22,4% 32,43% 27,46% Danske Aktier 45,48% 21,32% 23,55% 9,38% Coloplast A/S 9,9 Novo Nordisk 9,4 Pandora 9,0 Danske Bank 9,0 AP Møller-Mærsk B 7,5

5 Pulje 3 - Mixpulje Minimum* De finansielle markeder har i 2. kvartal befundet sig i et regime styret af rigelig centralbankslikviditet og forventninger om, at dette vil vare ved gennem længere tid. Vi har således oplevet positive afkast på alle risikofyldte aktiver samtidig med, at statsobligationer også har leveret pæne positive afkast. Ser vi nærmere på kvartalets nøgletal, tegner der sig et billede af, at det spæde europæiske opsving har tabt momentum over de seneste to måneder. De ledende indikatorer peger fortsat på positiv vækst i Europa, men der er ikke længere acceleration. Selvom de mere stemningsorienterede nøgletal på det seneste har vist fremgang i periferi-landene, er Europa langt hen ad vejen fortsat to vidt forskellige historier. Mens tysk økonomi er i forholdsvis god gænge, slås Sydeuropa og Frankrig stadig med store strukturelle problemer. Det betyder, at selvom kapacitetsudnyttelsen lige så stille er tikket op i Tyskland, er der fortsat lang vej endnu for Sydeuropa. Hvis nogle af markedsdeltagerne stadig skulle være i tvivl, blev der i juni måned sat en fed streg under, at ECB ikke længere styres af en Bundesbank-bias. Tværtimod. Diskussionen omkring ukonventionelle instrumenter i almindelighed og kvantitative lempelser i særdeleshed viser, at ECB nu i højere grad styres af hensynet til de svage økonomier i Sydeuropa og Frankrig. Selvom eurosamarbejdet pr. konstruktion medfører en one size fits none -pengepolitik, synes balancen at være flyttet yderligere i retning af periferi-landene på bekostning af Tyskland. Det er derfor ikke længere fuldstændig utænkeligt, at vi kan komme til at se QE (Quantitative Easing) i Europa, om end det stadig ikke er vores hovedscenarie. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at ECB s undersøgelse af inflationsforventningerne i Europa over de seneste kvartaler har vist et dyk, og de har dermed fået skyts til at agere, såfremt behovet måtte opstå. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 5% målt ved MSCI World i lokal valuta. Obligationer gav positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 1,66%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne har været allokeret med overvægt til Europa Small Cap mens amerikanske aktier har været undervægtet. I absolutte termer gav Pulje 3 - Mixpulje Minimum et afkast i andet kvartal på 1,30 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Minimum* 1,81% 1,30% 1,10% 1,76% 1,25% 1,05% Mixpulje Minimum* -% -% -% -% -% -% -% -% Mixpulje Minimum* N/A N/A N/A N/A * Mixpulje Minimum har været investeret siden 28. marts % Nykredit SDO ,8 SEBinvest Danske Akier 11,1 2% Realkredit Danmark SDRO ,0 2% Realkredit Danmark SDRO ,7 SEBinvest Kreditobligationer (Euro) 8,4

6 Pulje 4 - Mixpulje Middel De finansielle markeder har i 2. kvartal befundet sig i et regime styret af rigelig centralbankslikviditet og forventninger om, at dette vil vare ved gennem længere tid. Vi har således oplevet positive afkast på alle risikofyldte aktiver samtidig med, at statsobligationer også har leveret pæne positive afkast. Ser vi nærmere på kvartalets nøgletal, tegner der sig et billede af, at det spæde europæiske opsving har tabt momentum over de seneste to måneder. De ledende indikatorer peger fortsat på positiv vækst i Europa, men der er ikke længere acceleration. Selvom de mere stemningsorienterede nøgletal på det seneste har vist fremgang i periferi-landene, er Europa langt hen ad vejen fortsat to vidt forskellige historier. Mens tysk økonomi er i forholdsvis god gænge, slås Sydeuropa og Frankrig stadig med store strukturelle problemer. Det betyder, at selvom kapacitetsudnyttelsen lige så stille er tikket op i Tyskland, er der fortsat lang vej endnu for Sydeuropa. Hvis nogle af markedsdeltagerne stadig skulle være i tvivl, blev der i juni måned sat en fed streg under, at ECB ikke længere styres af en Bundesbank-bias. Tværtimod. Diskussionen omkring ukonventionelle instrumenter i almindelighed og kvantitative lempelser i særdeleshed viser, at ECB nu i højere grad styres af hensynet til de svage økonomier i Sydeuropa og Frankrig. Selvom eurosamarbejdet pr. konstruktion medfører en one size fits none -pengepolitik, synes balancen at være flyttet yderligere i retning af periferi-landene på bekostning af Tyskland. Det er derfor ikke længere fuldstændig utænkeligt, at vi kan komme til at se QE (Quantitative Easing) i Europa, om end det stadig ikke er vores hovedscenarie. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at ECB s undersøgelse af inflationsforventningerne i Europa over de seneste kvartaler har vist et dyk, og de har dermed fået skyts til at agere, såfremt behovet måtte opstå. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 5% målt ved MSCI World i lokal valuta. Obligationer gav positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 1,66%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne har været allokeret med overvægt til Europa Small Cap og Emerging Markets mens amerikanske aktier har været undervægtet. I absolutte termer gav Pulje 4 - Mixpulje Middel et afkast i andet kvartal på 4,05 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Middel 4,15% 4,05% 3,43% 8,62% 8,34% 7,07% Mixpulje Middel 14,3% 12,1% 0,4% 0,4% 12,24% 10,36% 12,51% 10,60 Mixpulje Middel 17,49% 11,23% 11,99% 5,26% SEBinvest Nordamerika Indeks 13,9 SEBinvest Europa Small Cap 10,4 4% Nykredit SDO ,9 2% Realkredit Danmark SDRO ,4 2% Realkredit Danmark SDRO ,8

7 Pulje 5 - Globale Aktier* De finansielle markeder har i 2. kvartal befundet sig i et regime styret af rigelig centralbankslikviditet og forventninger om, at dette vil vare ved gennem længere tid. Vi har således oplevet positive afkast på alle risikofyldte aktiver samtidig med, at statsobligationer også har leveret pæne positive afkast. Ser vi nærmere på kvartalets nøgletal, tegner der sig et billede af, at det spæde europæiske opsving har tabt momentum over de seneste to måneder. De ledende indikatorer peger fortsat på positiv vækst i Europa, men der er ikke længere acceleration. Selvom de mere stemningsorienterede nøgletal på det seneste har vist fremgang i periferi-landene, er Europa langt hen ad vejen fortsat to vidt forskellige historier. Mens tysk økonomi er i forholdsvis god gænge, slås Sydeuropa og Frankrig stadig med store strukturelle problemer. Det betyder, at selvom kapacitetsudnyttelsen lige så stille er tikket op i Tyskland, er der fortsat lang vej endnu for Sydeuropa. Hvis nogle af markedsdeltagerne stadig skulle være i tvivl, blev der i juni måned sat en fed streg under, at ECB ikke længere styres af en Bundesbank-bias. Tværtimod. Diskussionen omkring ukonventionelle instrumenter i almindelighed og kvantitative lempelser i særdeleshed viser, at ECB nu i højere grad styres af hensynet til de svage økonomier i Sydeuropa og Frankrig. Selvom eurosamarbejdet pr. konstruktion medfører en one size fits none -pengepolitik, synes balancen at være flyttet yderligere i retning af periferi-landene på bekostning af Tyskland. Det er derfor ikke længere fuldstændig utænkeligt, at vi kan komme til at se QE (Quantitative Easing) i Europa, om end det stadig ikke er vores hovedscenarie. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at ECB s undersøgelse af inflationsforventningerne i Europa over de seneste kvartaler har vist et dyk, og de har dermed fået skyts til at agere, såfremt behovet måtte opstå. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 5% målt ved MSCI World i lokal valuta. Puljen har været allokeret med en overvægt Europa Small Cap og Emerging Markets mens amerikanske aktier har været undervægtet. Pulje 5 Globale Aktier gav i andet kvartal af 2014 et afkast på 4,76 pct. (før pensionsafkastskat). Bruttoafkast Q1 Nettoafkast Q1 Bruttoafkast å.t.d. Nettoafkast å.t.d. Globale Aktier* 4,91% 4,76% 4,03% 6,97% 6,64% 5,62% Globale Aktier* 13,5% 11,5% -0,09% -0,08% 12,46% 10,55% 20,91% 17,71% Globale Aktier* 16,44% 13,13% 13,81% -1,93% SEBinvest Nordamerika Indeks 48,8 SEBinvest Europa Small Cap 29,3 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) 10,8 AKL SEB Global Emerging Markets Equities 4,8 SEBinvest Europa Indeks 4,2 *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier.

8 Pulje 6 - Mixpulje Høj De finansielle markeder har i 2. kvartal befundet sig i et regime styret af rigelig centralbankslikviditet og forventninger om, at dette vil vare ved gennem længere tid. Vi har således oplevet positive afkast på alle risikofyldte aktiver samtidig med, at statsobligationer også har leveret pæne positive afkast. Ser vi nærmere på kvartalets nøgletal, tegner der sig et billede af, at det spæde europæiske opsving har tabt momentum over de seneste to måneder. De ledende indikatorer peger fortsat på positiv vækst i Europa, men der er ikke længere acceleration. Selvom de mere stemningsorienterede nøgletal på det seneste har vist fremgang i periferi-landene, er Europa langt hen ad vejen fortsat to vidt forskellige historier. Mens tysk økonomi er i forholdsvis god gænge, slås Sydeuropa og Frankrig stadig med store strukturelle problemer. Det betyder, at selvom kapacitetsudnyttelsen lige så stille er tikket op i Tyskland, er der fortsat lang vej endnu for Sydeuropa. Hvis nogle af markedsdeltagerne stadig skulle være i tvivl, blev der i juni måned sat en fed streg under, at ECB ikke længere styres af en Bundesbank-bias. Tværtimod. Diskussionen omkring ukonventionelle instrumenter i almindelighed og kvantitative lempelser i særdeleshed viser, at ECB nu i højere grad styres af hensynet til de svage økonomier i Sydeuropa og Frankrig. Selvom eurosamarbejdet pr. konstruktion medfører en one size fits none -pengepolitik, synes balancen at være flyttet yderligere i retning af periferi-landene på bekostning af Tyskland. Det er derfor ikke længere fuldstændig utænkeligt, at vi kan komme til at se QE (Quantitative Easing) i Europa, om end det stadig ikke er vores hovedscenarie. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at ECB s undersøgelse af inflationsforventningerne i Europa over de seneste kvartaler har vist et dyk, og de har dermed fået skyts til at agere, såfremt behovet måtte opstå. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 5% målt ved MSCI World i lokal valuta. Obligationer gav positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 1,66%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne har været allokeret med overvægt til Europa Small Cap og Emerging Markets mens amerikanske aktier har været undervægtet. I absolutte termer gav Pulje 6 - Mixpulje Høj et afkast i andet kvartal på 4,66 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Høj 4,77% 4,66% 3,95% 9,82% 9,55% 8,09% Mixpulje Høj* ,76% 11,65% 14,43% 12,22% Mixpulje Høj* 19,49% N/A N/A N/A * Mixpulje Høj har været investeret siden november SEBinvest Danske Aktier 30,8 SEBinvest Europa Small Cap 14,8 SEBinvest Nordamerika Indeks 14,2 SEBinvest Kreditobligationer (Euro) 12,4 4% Nykredit SDO ,6

9 Pulje 7 - Korte Obligationer Andet kvartal af 2014 bød ligesom 1. kvartal på kraftige rentefald og en væsentlig udfladning af rentekurverne. Rentefaldet var overraskende, da de økonomiske udsigter generelt så pænere ud. Udviklingen i de lange renter var nogenlunde identisk på tværs af regionerne, dog med det største rentefald i Europa. De korte renter faldt i Europa, mens de korte renter steg en lille smule i USA. Spændet mellem Danmark og Tyskland var stabilt i kvartalet. Den generelle risikoappetit i de finansielle markeder steg markant i 2. kvartal, hvorfor danske realkreditobligationer også oplevede pæne OAS-indsnævringer. Især de konverterbare klarede det godt. Der var gode afkast for specielt 3 og 3,5%-obligationerne grundet disse obligationers lange varighed jf. det kraftige generelle rentefald. På trods af, at Fed ved samtlige rentemøder i kvartalet har reduceret QE-programmet med USD 10 mia., har markedet sendt renterne ned. En væsentlig forklaring på dette er sandsynligvis, at inflationen, specielt i Europa, er kommet ud lavere end forventet. Yderligere har forventninger til lempelser fra den europæiske centralbank, ECB, også hjulpet til rentefaldet. ECB har, udover en rentenedsættelse, også annonceret et nyt LTRO-program, der skal målrettes til de banker, der udlåner til erhvervslivet, samt forlængelse af likviditetsprogrammet og mulighed for opstart af et ABS opkøbsprogram. Den øgede geopolitiske uro i bl.a. Ukraine og senest i Mellemøsten har ligeledes fået investorerne til at søge sikre havne, herunder tyske og danske statsobligationer. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,53%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 1,25%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,63% altså noget højere end i Tyskland, men dette skyldes i stor udstrækning skift af obligation til 1,75% stat De faldende renter over kvartalet bidrog til at Pulje 7 - Korte Obligationer har leveret et positivt afkast. For 2. kvartal lyder afkastet på 0,50 pct. (før pensionsafkastskat). Korte obligationer 0,59% 0,50% 0,42% 1,52% 1,37% 1,16% Korte obligationer 3,5% 3,0% 3,7% 3,1% 2,6% 2,2% 0,35% 0,29% Korte obligationer 1,79% 2,51% 2,80% 3,23% 2% BRF ,8 4% Nordea SDRO ,2 2% Realkredit Danmark ,7 3,5% Nykredit SDO ,5 Variabel Nykredit JCB ,2

10 Pulje 8 - Mixpulje Lav De finansielle markeder har i 2. kvartal befundet sig i et regime styret af rigelig centralbankslikviditet og forventninger om, at dette vil vare ved gennem længere tid. Vi har således oplevet positive afkast på alle risikofyldte aktiver samtidig med, at statsobligationer også har leveret pæne positive afkast. Ser vi nærmere på kvartalets nøgletal, tegner der sig et billede af, at det spæde europæiske opsving har tabt momentum over de seneste to måneder. De ledende indikatorer peger fortsat på positiv vækst i Europa, men der er ikke længere acceleration. Selvom de mere stemningsorienterede nøgletal på det seneste har vist fremgang i periferi-landene, er Europa langt hen ad vejen fortsat to vidt forskellige historier. Mens tysk økonomi er i forholdsvis god gænge, slås Sydeuropa og Frankrig stadig med store strukturelle problemer. Det betyder, at selvom kapacitetsudnyttelsen lige så stille er tikket op i Tyskland, er der fortsat lang vej endnu for Sydeuropa. Hvis nogle af markedsdeltagerne stadig skulle være i tvivl, blev der i juni måned sat en fed streg under, at ECB ikke længere styres af en Bundesbank-bias. Tværtimod. Diskussionen omkring ukonventionelle instrumenter i almindelighed og kvantitative lempelser i særdeleshed viser, at ECB nu i højere grad styres af hensynet til de svage økonomier i Sydeuropa og Frankrig. Selvom eurosamarbejdet pr. konstruktion medfører en one size fits none -pengepolitik, synes balancen at være flyttet yderligere i retning af periferi-landene på bekostning af Tyskland. Det er derfor ikke længere fuldstændig utænkeligt, at vi kan komme til at se QE (Quantitative Easing) i Europa, om end det stadig ikke er vores hovedscenarie. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at ECB s undersøgelse af inflationsforventningerne i Europa over de seneste kvartaler har vist et dyk, og de har dermed fået skyts til at agere, såfremt behovet måtte opstå. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 5% målt ved MSCI World i lokal valuta. Obligationer gav positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 1,66%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne har været allokeret med overvægt til Europa Small Cap og Emerging Markets mens amerikanske aktier har været undervægtet. I absolutte termer gav Pulje 8 - Mixpulje Lav et afkast i andet kvartal på 2,94 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Lav 3,04% 2,94% 2,48% 6,71% 6,44% 5,45% Mixpulje Lav 11,1% 9,4% 3,1% 2,6% 9,8% 8,3% 8,1% 6,8% *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar Mixpulje Lav 12,67% 9,03% - - 4% Realkredit Danmark SDRO ,8 SEBinvest Europa Small Cap 8,7 2% Realkredit Danmark ,2 SEBinvest Nordamerika Indeks 7,2 2% Realkredit Danmark ,1

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2015 MARKEDSKOMMENTAR SEPTEMBER 2015 Frygten for kinesisk afmatning Udviklingen i Kinas økonomi og finansielle markeder har de seneste måneder tiltrukket sig fokus fra

Læs mere

Puljenyt 4. kvartal 2016

Puljenyt 4. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed, men faktisk

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar. 4. kvartal 2016

Markedskommentar. 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016 Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2014 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2014) POSITIVE AFKAST OVER HELE LINJEN De finansielle markeder har i 2. kvartal

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere