EPSON COVERPLUS Vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPSON COVERPLUS Vilkår"

Transkript

1 EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet til) dig, og indgår en kontrakt med Epson for et bestemt Epson CoverPlus-serviceprodukt på disse betingelser. "Løbetid" er den periode, der starter på den dato, hvor Produktet blev købt af den første slutbruger af Produktet og fortsætter i det antal år, der er angivet i Beskrivelsen. Perioden starter ikke fra købet af en Epson CoverPlus-pakke eller aktiveringskode og heller ikke fra afslutningen af den kommercielle standardgaranti, der tilbydes af Epson for Produktet. "Produktet" er den individuelle Epson model af printer, scanner eller anden hardware, der er angivet i Beskrivelsen, hvis serienummer er angivet under Registreringen, eller ethvert andet erstatningsprodukt, der er leveret af Epson som en del af Servicen. "Servicen" er den service, der er beskrevet i paragraf 3, og som skal leveres i Løbetiden af Epson eller Epsons forhandler. "Beskrivelsen" er den erklæring om nøgleelementer af Servicen (herunder Løbetiden og typen af Service), der skal leveres for det pågældende Epson CoverPlus-serviceprodukt, der er valgt under Registrering. "Epson" betyder det firma i Epsons gruppe af firmaer, der oprindeligt leverede EPSON CoverPluspakken eller det aktiveringskodenummer, som du købte. Dette firmas identitet er som angivet under registreringen. En liste over Epsons firmaer og deres adresse til eventuel korrespondance vedrørende EPSON CoverPlus vises i afslutningen af dette dokument. "Epson" angiver brugen af et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation i Japan. 2. Det Produkt, som CoverPlus-servicen gælder I løbetiden leverer Epson eller Epsons leverandør Servicen til dig i forbindelse med Produktet. Servicen ydes kun for Produktet og ikke for noget andet produkt. 3. Service, der leveres Nøgleelementerne i Servicen samt typen og niveauet af service, Epson leverer, er angivet i Beskrivelsen. Flere oplysninger om type og niveau for Servicen findes i Appendiks 1. Med forbehold for disse specifikke nøgleelementer (som er forskellige fra et Epson CoverPlusserviceprodukt til et andet) er Servicen som beskrevet i disse betingelser.

2 Hvor Servicen leveres, involverer dette efter Epsons eget skøn justeringer, reparation eller udskiftning af Produktet. Justeringer eller reparationer foretages, så dit Produkt efter justeringen eller reparationen giver tilfredsstillende resultater i overensstemmelse med dets alder og brug. Erstatningsprodukter kan være renoverede enheder. Hvis der leveres et erstatningsprodukt, vil den resterende periode af Løbetiden blive overført til det nye produkt. 4. Sådan benyttes Servicen For at anmode om reparation eller udskiftning af dit produkt i henhold til denne Service skal du kontakte den lokale Epson helpdesk. Før du foretager nogen anmodning, skal du først udføre de anbefalede servicekontroller, som beskrives på Epsons websted for support på adressen Her finder du også oplysninger om, hvilken Epson helpdesk du skal kontakte i det land, hvor Produktet anvendes. 5. Dit ansvar Hvis Servicen omfatter arbejde på Produktet, mens det er tilsluttet et computersystem, datalagringsudstyr eller andet udstyr, skal du sørge for at sikkerhedskopiere registreringer, oplysninger, filer, software til operativsystemer eller programmer samt andet udstyr, der kunne blive påvirket, hvis noget går galt (samlet kaldet "Data"), før du tillader påbegyndelse af noget arbejde. Epson påtager sig kun arbejde som del af Services på dette grundlag. Denne handling, som skal udføres af dig, er nødvendig for at sikre, at hvis noget slettes fra eller ødelægges i systemet eller udstyret som et direkte eller indirekte resultat af udførelse af Servicen, så har du (og/eller ejerne og brugerne af systemet eller udstyret) de kopier, du skal bruge for at erstatte det. 6. Servicebegrænsninger Der leveres kun Service, hvis Produktet ikke virker i overensstemmelse med dets specifikationer. Epson CoverPlus-kontrakten og Servicen dækker ikke: opsætning af Produktet på stedet eller produktsupport rutinemæssig vedligeholdelse, rengøring eller udskiftning af forbrugsstoffer (f.eks. blækpatroner, lamper) som beskrevet i Produktets brugervejledning kalibrering af andre produkter, der kan være forbundet med eller anvendes sammen med Produktet, og Epson påtager sig ikke ansvar for at sikre en bestemt ydelse, når Produktet bruges sammen med andet udstyr eller software dskiftning af dele (andre end dem, der er specifikt angivet i Beskrivelsen), som normalt kræver udskiftning i Produktets levetid, eller en del (som på grund af deres niveau af normal slitage) har nået slutningen af dens normale, brugbare levetid Servicen leveres ikke, hvis problemet ifølge Epson skyldes: eksternt forårsagede skader brug uden for specifikation (som defineret af producenten hvis afgørelse om, hvorvidt et produkt er anvendt uden for dets specifikation eller ej, er endelig)

3 udstyr, dele eller forbrugsmaterialer, som ikke er fremstillet af Epson, eller som Epson ikke har godkendt ændringer foretaget på dit Produkt, som det oprindelig blev leveret af Epson drivere eller anden software, som blev leveret sammen med Produktet. Hvis der foretages ændringer eller rettelser af disse, er det underlagt den licens, der blev leveret sammen med softwaren, og er ikke omfattet af Servicen uautoriseret eller ukyndig reparation eller forsøg på reparation misbrug, overdreven eller uhensigtsmæssig brug eller anvendelse i et ugunstigt eller unormalt miljø, eller brug af Produktet sammen med hardware eller programsoftware, der ikke er fra Epson 7. Anmodninger uden for anvendelsesområde Epson CoverPlus-servicen gælder kun for Produktet. Hvis et andet produkt (eller et produkt, hvorfra serienummeret er blevet fjernet eller manipuleret) indleveres af dig til reparation eller udskiftning, eller hvis fejlen udlægges forkert og i virkeligheden ikke er dækket, vil der ikke blive leveret Service, og Epson vil opkræve dig for eventuelle omkostninger. Hvis disse omkostninger ikke er betalt inden 28 dage, vil denne aftale ophøre, og Produktet vil ikke længere være dækket. 8. Epsons ansvar Hvis Produktet beskadiges som et direkte resultat af, at Epson eller Epsons leverandører har leveret Services på en uforsvarlig måde, vil Epson reparere eller erstatte det. Hvis anden ejendom, der tilhører dig, beskadiges som et direkte resultat af, at Epson eller Epsons leverandører har leveret Services på en uforsvarlig måde, betaler Epson op til maks. euro for reparation eller udskiftning af ejendommen med ejendom af en tilsvarende alder, tilstand og specifikationer. Hvis der som følge af uagtsomhed fra Epsons side (eller fra Epsons medarbejdere eller leverandører, som er involveret i Servicen) forårsages nogen personskade eller dødsfald, accepterer Epson ansvaret for dette. Hvis Data (der henvises til i afsnit 5) på dit system er berørt som en direkte følge af, at Epson har leveret Services på en uforsvarlig måde, vil Epson forsøge at genoprette de berørte Data på dit system ud fra de sikkerhedskopier, du har taget (som krævet ovenfor). Alternativt kan du gendanne disse oplysninger selv, for hvilket Epson vil kompensere dig til en fornuftig pris. Epson accepterer ikke nogen anden form for ansvar for noget beskadiget, ødelagt eller tabt fra dit system, der ikke er blevet sikkerhedskopieret korrekt, eller for noget tab som følge af en sådan skade, korruption eller tab, eller fordi du ikke har taget sikkerhedskopier som påkrævet. Epson påtager sig ikke noget ansvar ud over dette. I særdeleshed accepterer Epson ikke noget ansvar (for misligholdelse af kontrakten, uagtsomhed eller andet) for følgetab eller skader, tab af brug af dit produkt eller andre genstande eller tab af omsætning, overskud eller forretningsmulighed, du kan lide. Hvis du mener, at Epsons manglende levering af Servicen korrekt, kan give dig tab af denne art, og det er vigtigt for dig at beskytte dig mod dem, skal du enten tegne en passende forsikring eller kontakte Epson for at diskutere individuelt forhandlede vilkår til en højere pris.

4 9. CoverPlus er beskrevet i disse vilkår Aftalevilkårene mellem dig og Epson er fuldt beskrevet i dette dokument. Ingen andre vilkår, betingelser eller garantier gælder for aftalen eller er underforstået i den (med undtagelse af eventuelle vilkår underforstået ved lov, som ikke kan udelukkes). Servicen, der leveres, er som beskrevet i dette dokument, og du bør ikke stole på nogen fremstilling, som tyder på andet. 10. Kontraktens art I særdeleshed: Der refereres til Epson CoverPlus, af Epson og andre, i marketing og andre materialer som en Udvidet garanti eller som en udvidelse af den kommercielle garanti, der tilbydes af Epson. Selvom dette er en praktisk kortfattet måde at beskrive dem på, findes Epson CoverPlus-kontrakten og Servicen, som skal leveres i henhold til kontrakten, uafhængig af en sådan kommerciel garanti. De Services, som leveres i Løbetiden, minder om dem, der tilbydes, sædvanligvis for en kortere periode, under Epsons gratis, kommercielle garanti. Servicen under Epson CoverPlus-kontrakten leveres i henhold til og udelukkende i henhold til de betingelser, der er angivet i dette dokument, og ikke med henvisninger til formuleringer i nogen kommerciel garanti, der tilbydes af Epson. Epson CoverPlus er en aftale mellem dig og Epson om levering af specificerede services, hvis Produktet ikke virker eller fungerer uden for specifikationen. Med denne aftale accepterer Epson intet yderligere ansvar i forbindelse med mangler i Produktet ud over en forpligtelse til at levere Servicen, som beskrevet. Den er ikke en forsikringspolice. Den er heller ikke en garanti eller andet løfte om, at Produktet ikke vil fejle, eller at det opfylder en bestemt kvalitetsstandard, eller at det vil fortsætte med at fungere inden for dets specifikation. Den udvider ikke de rettigheder, du opnåede i denne forbindelse, på det tidspunkt, du købte produktet. Denne aftale påvirker ikke nogen eksisterende juridiske rettigheder, du har mod den person, der har leveret Produktet, eller mod Epson (i henhold til en kommerciel garanti fra Epson eller på andre måder). 11. Fortolkning og jurisdiktion Undtagen i lande, hvor der er et obligatorisk juridisk krav om, som muligvis ikke kan ekskluderes med denne aftale, at denne aftale skal være underlagt retssystemet i det pågældende land, skal denne aftale fortolkes i henhold til engelsk ret. Dette dokument er udarbejdet på engelsk af Epson til brug i hele EMEA-regionen. Oversættelse til andre sprog er kun for nemheds skyld og berører ikke fortolkningen af det engelske dokument, som er den endegyldige tekst.

5 Appendiks 1 Yderligere oplysninger om de typer af service, der angives i Beskrivelsen. Servicetyper Onsite En tekniker besøger det sted, hvor Produktet befinder sig, og reparerer eller ombytter Produktet (efter Epsons eget skøn) afhængig af alvorligheden eller typen af fejl. Hvis en reparation ikke er praktisk mulig, og der ikke umiddelbart er en ombytningsmaskine tilgængelig, afsendes der er ombytningsmaskine inden for [x] arbejdsdage. Hvis der anmodes om onsite service før kl på dag "n" (mandag til fredag på fastlandet i Europa og i Afrika, søndag til torsdag i Mellemøsten og Israel), vil Epson bestræbe sig på, at der ankommer en tekniker på den adresse, hvor Produktet er placeret, før forretningens lukketid ( 17.00) på arbejdsdag "n+2". I denne beregning bruges der normale arbejdsdage. Weekender og offentlige helligdage er ikke medtaget. Hvis der anmodes efter kl , udvides dette med en dag. Onsite/ombytning En tekniker/kurer besøger den placering, hvor Produktet befinder sig, leverer et ombytningsprodukt og tager det fejlbehæftede produkt med sig. Hvis der anmodes om onsite service før kl på dag "n" (mandag til fredag på fastlandet i Europa og i Afrika, søndag til torsdag i Mellemøsten og Israel), vil Epson bestræbe sig på, at der ankommer en kurer/tekniker på den adresse, hvor Produktet er placeret, før forretningens lukketid (17.00) på arbejdsdag "n+2". I denne beregning bruges der normale arbejdsdage. Weekender og offentlige helligdage er ikke medtaget. Hvis der anmodes efter kl , udvides dette med en dag. RTB (Return to base) Du skal sende Produktet tilbage til et autoriseret Epson-servicecenter (som aftalt med Epson under telefonsamtalen, som er beskrevet i afsnit 4). Det er dit ansvar at pakke Produktet forsvarligt og betale for leveringen til servicecenteret. Produktet bliver enten repareret eller udskiftet (efter Epsons eget skøn), afhængig af alvorligheden eller typen af fejl, og returneres til dig med kurer for Epsons regning. Epson bestræber sig på at sende det reparerede eller erstattede Produkt tilbage inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse af Produktet på servicecenteret. Indlevering Du skal indlevere Produktet til et autoriseret Epson-servicecenter (som aftalt med Epson under telefonsamtalen, som er beskrevet i afsnit 4), som enten (efter eget valg) reparerer Produktet, mens du venter, erstatter Produktet eller sørger for, at der sendes et erstatningsprodukt til dig, afhængig af alvorligheden eller typen af fejl. Epson bestræber sig på at sende et erstatningsprodukt inden for 5 arbejdsdage fra anmodningen fra servicecenteret. Udskiftningsprodukt

6 Erstatningsprodukter (ombytning) vil sædvanligvis være enheder, der er repareret på vegne af Epson. Et erstatningsprodukt er ikke nødvendigvis nyt og ubrugt men vil svare til tilstanden af det fejlbehæftede produkt. Epson beholder og overtager ejerskabet af det produkt, som erstattes. Appendiks 2 Yderligere oplysninger om lokale Epson firmaer Du kan finde den lokale salgsfirmaadresse og kontaktoplysninger på hvor der er en liste over lande. Vælg dit område for at blive ført til den lokale supportside.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Kend sælgeren Forsøg at handle på hjemmesider, du kender eller har fået anbefalet og sørg for, at du kender virksomhedens navn og fulde kontaktoplysninger, herunder

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog. Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.dk HANDELSBETINGELSER INSTRULOG A/S Dette dokument beskriver handelsbetingelser

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere