Strækningsoversigt CBTC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strækningsoversigt CBTC"

Transkript

1 Ly07 Strækningsoversigt CBTC banedanmark

2 Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad

3 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

4 - Udgivelse Strækningsoversigt CBTC udgives af: Banedanmark Kvalitet & Sikkerhed Trafikale regler Amerika Plads 5 00 København Ø Dette er et elektronisk dokument. I tilfælde af uoverensstemmelse(r) mellem en papirkopi af dokumentet og det originale elektroniske dokument, er det til enhver tid den elektroniske udgave, som er gyldig. Et elektronisk dokument forudsættes vist på et korrekt indstillet medie uden farvefejl. Den gyldige elektroniske version kan altid findes på adressen

5 -

6 3 - Indholdsfortegnelse Generel information om S-banen. Infrastrukturoplysninger... 5 Signaturoversigt mv.. Signaturoversigt Strækningsoversigt - forreste side Strækningsoversigt - skematiske tegninger... 7 Bremsetabeller 3. Bremsetabellernes anvendelse Bremsetabeller... Stigningsbogstaver 4. Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promiller... 4 Strækninger med CBTC-anlæg 5. Strækninger udstyret med CBTC-anlæg... 5 Strækningsoversigt Strækning 80 Køreretning (Gentofte) - Hillerød... Køreretning Hillerød - (Gentofte) Side

7 4 -

8 5 - information om S-banen Generel information om S-banen. Infrastrukturoplysninger System Køretrøm Signal Kommunikation Type Kørestrømsanlæg forsynet med 650 V jævnstrøm (DC). Omformerstationer forsynet med 30 kv / 0 kv vekselstrøm 50 Hz (AC). Communication Based Train Control (CBTC) In-Cab-Indication (ICI) Global System Mobile for Railway Communications (GSM-R)

9 6 - mv. Signaturoversigt mv.. Signaturoversigt.. Strækningsoversigt - forreste side Forreste side for de enkelte banestrækninger indeholder følgende oplysninger: - banestrækningens nummer og benævnelse - strækningshastigheden, eventuelt delt op i afsnit, for køretøjer udstyret med CBTC - strækningshastigheden, eventuelt delt op i afsnit, for køretøjer udstyret med ICI - telefonoplysninger.

10 7 -.. Strækningsoversigt - skematiske tegninger 3. hsp Spor Lokation med sporskifter. hsp Hovedspor Spor omfattet af CBTC ( fed). Øvrige spor (tynd). Spornummer angivet i sporsignaturen. Hovedsporsnummer angivet i sporsignaturen. Lokation med sporskifter kan være køreplansmæssigt standsningssted. Oplysninger om en lokation med sporskifter Navn Forkortelse Kilometerangivelse Trafiktårn Hillerød (Hi) km 36,5 Overgang til infrastruktur med et andet signalsystem kan forekomme. Kan være køreplansmæssigt standsningssted. Oplysninger om køreplansmæssigt standsningssted Navn Forkortelse Kilometerangivelse Placering af perron Virum (Vir) km 7,7 Birkerød - Allerød Stigning F Oplysninger om spor udenfor lokation med sporskifter Strækningsafsnit Stigningsbogstav Trafik Control Center Strækningsafsnit angivet. Banestrækningens stigningsforhold angives ved bogstaver. Stigningsbogstav M er mindste forekommende stigning og stigningsbogstav A er største forekommende stigning. Det angivne stigningsbogstav er største stigning mellem to bestemte lokationer med sporskifter. Stigningsbogstaverne anvendes ved beregning af største tilladte belastning for et tog. Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promiller fremgår af punkt 4. TCC område angivet

11 8 - Alle afsnitsmærker for pågældende køreretning er vist på strækningsoversigten. Afsnitsmærkets nummer er placeret på tavle over mærket. Afsnitsmærker Generelt Afsnitsmærket kan være suppleret med tavle for reduceret standselængde. Ly0 Tavle med nummer Afsnitsmærke 750 Tavle for reduceret standselængde Afsnitsmærke Visning i strækningsoversigt 0 Ly05 km 3,5 I strækningsoversigten vises afsnitsmærket med nummer, kilometrering og tavle for reduceret standselængde således. Kørsel på infrastruktur med andet signalsystem Generelt Ved kørsel på infrastruktur med andet signalsystem henvises til signaturforklaringen i TIB-G. Bemærk at signaturen for togvejsspor, der henvises til i TIB-G, er vist således i strækningsoversigten:

12 9 -. hovedspor Spor Hastighedsprofilet er vist over og under den skematiske sporplan med den aktuelt gældende farvemarkerede hastighed og gælder for køretøjer udstyret med CBTC-anlæg. Signatur for hastighedsprofil gældende for køretøjer udstyret med CBTC Over det enkelte hastighedsprofil er det angivet hvilket hovedspor og spor på lokationer med sporskifter det gælder for. Kilometerangivelserne ved de anførte hastigheder angiver det sted, hvor der sker ændring af den højst tilladte hastighed ,0 4,4 Gældende hastighed I km 4,0 nedsættes hastigheden til 60 km/t I km 4,4 øges hastigheden til 90 km/t Højst tilladte hastighed gældende for køretøjer udstyret med ICI For køretøjer udstyret med ICI-anlæg er den højst tilladte hastighed i hovedspor km/t og km/t gennem sporskifter i afvigende gren. NB: Uanset de viste hastigheder i strækningsoversigten, skal et eventuel Mærke for hastighedsnedsættelse efterkommes frem til rutens endepunkt, hvis ICI-panelet ikke giver Grøn tilladelse. Mærke for hastighedsnedsættelse kan være vist ved afsnitsmærker og PU-signaler med gul tavle, der angiver den reducerede hastighed. Den reducerede hastighed gælder for køretøjer udstyret med CBTC-anlæg i RM- og CM-mode samt for køretøjer udstyret med ICI-anlæg. Mærke for hastighedsnedsættelse Vises således i strækningsoversigten: 0 Hi9 km 36,

13 0 - I strækningsoversigten er der vist et selvstændigt lag der angiver de højst tilladte hastigheder for alle spor og sporskifter. Andre oplysninger For køretøjer udstyret med CBTC-anlæg angiver farverne højst tilladte hastighed således: = 0 km/t = 80 km/t = km/t = 00 km/t = 75 km/t = 5 km/t = 90 km/t = 60 km/t = 0 km/t For køretøjer udstyret med ICI-anlæg angiver kasserne højst tilladte hastighed således: = km/t = km/t NB: Uanset de viste hastigheder i strækningsoversigten, skal et eventuel Mærke for hastighedsnedsættelse efterkommes frem til rutens endepunkt, hvis køretøjer udstyret med CBTC-anlæg fremføres i RM- og CM-mode eller hvis køretøjer udstyret med ICI-anlæg ikke får Grøn tilladelse i ICI-panelet. I strækningsoversigten er der vist et selvstændigt lag der angiver sporskiftenumre.

14 - Bremsetabeller 3. Bremsetabellernes anvendelse For banestrækningerne anvendes for - R-bremsede tog tabel - P-bremsede tog tabel. Af bremsetabellerne fremgår følgende: Den - største tilladte hastighed i forhold til bremseprocenten for tog uden virksomt togkontrolanlæg - maksimale toglængde. 3.. Bremsetabeller Se side

15 - Tabel : Bremsetabel for strækningerne R-bremsede tog Toglængde Med største tilladte hastighed km/t Banestrækning meter skal bremseprocenten mindst være Strækning (Gentofte) - Hillerød (Gentofte) - Lyngby Lyngby - Hillerød Hillerød - Lyngby Lyngby - (Gentofte)

16 3 - Tabel : Bremsetabel for strækningerne P-bremsede tog Toglængde Med største tilladte hastighed km/t Banestrækning meter skal bremseprocenten mindst være Strækning (Gentofte) - Hillerød (Gentofte) - Lyngby Lyngby - Hillerød Hillerød - Lyngby Lyngby - (Gentofte)

17 4 - Stigningsbogstaver 4. Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promiller Stigningsbogstav Promiller A Fra 30,0 til 5, B Fra 5,0 til 0, C Fra 0,0 til 7, D Fra 7,0 til 4, E Fra 4,0 til, F Fra,0 til 0, G Fra 0,0 til 8,6 H Fra 8,5 til 7, J Fra 7,0 til 6, K Fra 6,0 til 5, L Fra 5,0 til 3, M Fra 3,0 til 0,0

18 5 - med CBTC-anlæg Strækninger med CBTC-anlæg 5. Strækninger udstyret med CBTC-anlæg Hillerød Betjent af Tlf: Frederikssund Farum Gentofte Klampenborg Hellerup Svanemøllen Vigerslev ValbyKøbenhavn H Bavnehøj Høje Taastrup / Taastrup Køge

19 6 - / 0 -

20 - 80. (Gentofte) - Hillerød Strækningshastighed for køretøjer udstyret med CBTC: Delstrækning Strækningshastighed (km/t) (Gentofte) - Lyngby 0 Lyngby - Holte 90 Holte - Hillerød 00 Strækningshastighed for køretøjer udstyret med ICI: Delstrækning Strækningshastighed (km/t) (Gentofte) - Hillerød Telefonoplysninger: Delstrækning (Gentofte) - Hillerød Telefonnummer

21 Køreretning Lindholm - Frederikshavn Kvissel - Frederikshavn km 33,3-33,0 Strækningsoversigt CBTC 80. (Gentofte) - Hillerød - Spor ,0 Gentofte - Lyngby Stigning G 0 3 Ly06 km 4,0 08a 09b km,8 Se TIB-S strækning 80 CBTC km,5 Ly0 km,7. hsp 0b Ly3 km 4,0 08b 09a Jægersborg (Jæt) km,6 Se TIB-S strækning 80 CBTC CBTC km, hsp b 0 Ly05 km 3,5 0a Lyngby (Ly) km 3,9 Ly07 km 4,0 0 Fra Nærum 0 Ly km,7. hovedspor Spor ,6,8 4,0 90 4,4

22 Kvissel - Frederikshavn km 33,3-33,0 Strækningsoversigt CBTC 80. (Gentofte) - Hillerød 3 -. hovedspor Spor , 9,3 Hot4 km 9,0 Lyngby - Holte Stigning F a5 Ly08 km 5,8 Hot0 km 7,8 05a 3 5 Hot06 km 9,0 04b 3a 5b. hsp Sorgenfri (Sft) km 5,7 50 0b 5 5 Hot3 km 8,6 05b 07b Holte (Hot) km 8,9 5 Hot5 km 9,0 5a b 4a 3b. hsp Ly09 km 5,8 Virum (Vir) km 7,7 0 Hot0 km 7,8 50 Hot03 km 8,3 0a 07a 5 Hot05 km 9,0 a 4b. hovedspor Spor 80 8,7

23 Kvissel - Frederikshavn km 33,3-33,0 Strækningsoversigt CBTC 80. (Gentofte) - Hillerød 4 -. hovedspor ,9 Spor. hovedspor Holte - Birkerød Stigning F 3 Bi km 4,0 Birkerød - Allerød Stigning F Bi0 km 3,5. hsp 300 0a 03 Bi04 04 km 4,0 05a. hsp. hsp 0 Bi0 km 3,5 0b Birkerød (Bi) km 3,8 Bi03 km 4,0 05b. hsp Høvelte (Høv) km 6,3 Bi05 km 6,4. hovedspor ,5 00 9,8 Spor. hovedspor

24 Kvissel - Frederikshavn km 33,3-33,0 Strækningsoversigt CBTC 80. (Gentofte) - Hillerød 5 -. hovedspor 00 Spor. hovedspor Allerød - Hillerød Stigning F. hsp Li0 km 9,0 0 05b Li04 km 9,6 0a. hsp. hsp 50 Li0 km 9,0 05a 04 Allerød (Li) km 9,4 Li03 km 9,6 03 0b. hsp 3 Li09 km 9,6. hovedspor 00 Spor. hovedspor

25 Kvissel - Frederikshavn km 33,3-33,0 Strækningsoversigt CBTC 80. (Gentofte) - Hillerød 6 - Spor ,7 36, km 35,5 Fra Hundested Lokaltog Hi km 34,0 Hi0 km 34,0 I Indkørsel sp hast 75 Hi0 km 36, a Hi03 km 36,0 CBTC 6b 9 b a 7a 0 6a 0 0 Hi9 km 36, Hi km 36, Hi08 km 36, 8a 6b 7b 9 8a 8b 8b 5a 9 b 7a 5b a 3 7b 33 c Hillerød (Hi) km 36,5 CBTC HiF4a PU *) 5a *) PU PU 75 PU PU 60 PU 58 *) Mod Kagerup: Bogstavviser = K Mod Snekkersten: Bogstavviser = H km 37,7 Mod Kagerup Lokaltog km 37,4 Mod Snekkersten Lokaltog 60 U 75 U 80 36,9 0b 6 49b 7 9 Spor ,7 36,3

26 Køreretning Lindholm - Frederikshavn Kvissel - Frederikshavn km 33,3-33,0 Strækningsoversigt CBTC 80. Hillerød - (Gentofte) Spor 3 9 Hi 0 km 36, b Hi09 0 km 36,3 0 HiE5 PU 4 0b CBTC 0 HiE4a PU 0 HiE4 PU 3 Hi05 km 36,3 0 0 Fra Kagerup Lokaltog 5b c Hi0 0 km 36, PU 5a PU 6b 7a Hi06 0 km 36,3 I Indkørsel sp hast a 7b Hi07 0 km 36,4 Hillerød (Hi) km 36,5 5a 8a 7b 8b 8a 9 6b 7a Hi04 km 34,0 a b TC km 37,7 6 a Hi3 km 35,4 9 CB I Fra Snekkersten Lokaltog b 9 8b 3 km 37,4 Indkørsel sp hast , ,3 0 HiE9 PU km 35,5 6a Spor Se modsatte køreretning 80 36, 00 U 00 35,7 Mod Hundested Lokaltog

27 Kvissel - Frederikshavn km 33,3-33,0 Strækningsoversigt CBTC 80. Hillerød - (Gentofte) 8 -. hovedspor 00 Spor. hovedspor Hillerød - Allerød Stigning F 3 Li km 9,3 Li07 km 30,. hsp 550 0b 03 Li05 04 km 9,3 05a. hsp. hsp 0 Li08 km 30, 0a Allerød (Li) km 9,4 Li06 km 9,3 05b. hsp. hovedspor 00 Spor. hovedspor

28 Kvissel - Frederikshavn km 33,3-33,0 Strækningsoversigt CBTC 80. Hillerød - (Gentofte) 9 -. hovedspor 00 Spor. hovedspor 90 9,8 80 9,5 Allerød - Birkerød Stigning G Birkerød - Holte Stigning G Høvelte (Høv) km 6,3 Bi09 km 4,3 Bi07 km 3,7. hsp b 0b. hsp. hsp Bi0 km 6,7 350 Bi08 km 4,3 05a 04 Birkerød (Bi) km 3,8 Bi06 km 3,7 03 0a. hsp 3 Bi4 km 3,7. hovedspor 00 Spor. hovedspor 90 9,

29 Kvissel - Frederikshavn km 33,3-33,0 Strækningsoversigt CBTC 80. Hillerød - (Gentofte) hovedspor 80 Spor 90 8,7. hovedspor Holte - Lyngby Stigning G Hot km 9, Hot07 km 7,6 0 4b a 07a 0a. hsp Hot09 km 8,7 Sorgenfri (Sft) km 5,7 Ly9 km 5,6 4a b 05b 5 3b 5a 5 07b Holte (Hot) Hot9 Hot7 km 8,9 km 9, km 8,8 04b 3 5b 3a 05a 50 0b. hsp Virum (Vir) km 7,7 Hot08 km 7,6 Ly6 km 5,6 Hot km 9, Hot0 km 8,7 5 Hot0 km 9,0 04a 4. hovedspor Spor 3. hovedspor ,3 90 8,

30 Kvissel - Frederikshavn km 33,3-33,0 Strækningsoversigt CBTC 80. Hillerød - (Gentofte) 3 -. hovedspor Spor ,4 90 4,0 Lyngby - Gentofte Stigning H Mod Nærum 450 Ly7 km 4,3 0 Ly5 km 3,7 0a. hsp Ly3 km,9 b -CBTC km,5 Jægersborg (Jæt) km,6 Se TIB-S strækning 80 km,8 I 09a 08b Lyngby (Ly) km 3,9 Ly5 km 3,7 0b. hsp 0 Ly8 km,9 HKT -CBTC km,7 Se TIB-S strækning 80 Ly0 km,4 I b 08a 3 0 Ly4 km 4,3 Ly km 3,7. hovedspor Spor 3. hovedspor ,

31 3 -

Strækningsoversigt CBTC

Strækningsoversigt CBTC Banedanmark - Strækningsoversigt CBTC Ly07 Strækningsoversigt CBTC banedanmark Strækningsoversigt CBTC Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad Strækningsoversigt CBTC

Læs mere

Banedanmark - TIB-G TIB-G. Generel information

Banedanmark - TIB-G TIB-G. Generel information Banedanmark - TIB-G 29.08.2016 TIB-G Generel information TIB-G Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 5 6 20 21 25 26 27 28 29 31 32 40 29.08.2016 Nummeret på sidste

Læs mere

TIB - tjenestekøreplanens indledende bemærkninger Kolonne- og signaturoversigt

TIB - tjenestekøreplanens indledende bemærkninger Kolonne- og signaturoversigt 5 TIB - tjenestekøreplanens indledende bemærkninger Kolonne- og signaturoversigt AIS I TIB kolonne- og signatur oversigt I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Strækningsoversigter, skematiske tegninger.

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 15/2016 Fordeling: Som SR 24.11.2016 Gyldig fra: 28.11.2016 Gyldig til: 31.03.2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC

Læs mere

TIB Generelt Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn

TIB Generelt Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn TIB. Odder - Aarhus og Vemb - Thyborøn Havn Midtjyske Jernbaner TIB Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn TIB - Mjba Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 1-3 4-9 10-12 13-18 19-22 09.12.2012 Nummeret

Læs mere

Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger

Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger rafikcirkulærer ORS CBTC strækninger 13.11.2017 Hi03 Ly01 Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger banedanmark Gyldige trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger Listen er opdateret pr. 13.11.2017 Gyldighedsområde

Læs mere

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af SB ORS 03/2017 Hi01 SSB ORS 03/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 03/2017 19.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gyldig

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8 SB ORS 02/2017 Hi01 SSB ORS 02/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 02/2017 24.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldig fra 2.01.2017 Gyldig til: 30.01.2017 Gyldiggøres

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Gyldig fra: Gyldig til:

Gyldig fra: Gyldig til: Teknisk meddelelse Nr. 04 / 23.05.2007 Tværprofiler for ballasteret spor, supplerende regler. I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for tværprofiler for ballasteret spor. Reglerne

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf.

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf. DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 11.01.2009 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Tlf. 33 54 09 33 Ansvarshavende: DSB Planlægning & Trafik Sølvgade 40. 1349 København

Læs mere

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Ønsker fra DSB S-tog til Banedanmark og Trafikstyrelsen Analyseret for DSB S-tog af ATKINS Udgangspunktet Ny S-togskøreplan til august 2007 Nye S-tog

Læs mere

11. København H / Vigerslev - Peberholm

11. København H / Vigerslev - Peberholm TB (Ø) 99g - 3. København H / Vigerslev - Peberholm Strækningshastighed: København H / Vigerslev - Københavns Lufthavn Kastrup Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm 1 km/t 180 km/t 30.06.007 1997 1 3

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

25. Aalborg - Frederikshavn

25. Aalborg - Frederikshavn TB (V) 37-0 5. Aalborg - Frederikshavn Strækningshastighed: Aalborg - Frederikshavn km/t 09.0.005 3646 5. Aalborg - Frederikshavn Aalborg (Ab) km 48,4 overgangsstation D 7 betinget skift C arbejdende tog

Læs mere

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad SIN-L Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 20 31 32 45 46 50 51 53 54 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 75 76 77 78 81 82 83 86 87 89 90 98 99 100 101 102 105 106

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

Signalprogrammets to jernbaner

Signalprogrammets to jernbaner Signalprogrammets to jernbaner S-bane og Fjernbane 17.05.2016 Præsenteret for Banebranchen af Jens Holst Møller 1 Agenda Erfaringer fra forberedelse til udrulning af projekterne Etablering af nye trafiktårne

Læs mere

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Udgivet 29.6.2017 Overordnet ansvar: Karsten Steen Larsen Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Banenorm BN1-172-1

Læs mere

Lokal instruktion Hillerød

Lokal instruktion Hillerød Hi03 Lokal instruktion Hillerød banedanmark Side 5 af 393 Indholdsfortegnelse Hillerød lokal instruktion version 5.05.07. Hillerød lokal instruktion..... Almindelige bestemmelser... Gyldighedsområde...

Læs mere

TIB-S. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

TIB-S. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad TB-S Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 7 7 77 78 79 80 8 8 8 8 89 90 9 9 9 96 0 0 09 0 7 8 9 0 7 8 9 0 6 7 8 9 7 8 9 68 69 7 7 7 60 6 6 6 6 77 78 90 9

Læs mere

Ly01. SSB ORS 01/2016 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 9

Ly01. SSB ORS 01/2016 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 9 SB ORS 01/2016 Ly01 SSB ORS 01/2016 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 01/2016 16.02.2016 Fordeling: Som ORS Gyldig fra 28.02.2016 Gyldig til: 28.02.2017 Gyldiggøres

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 09.01.2011 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Ansvarshavende: DSB Trafikplanlægning Sølvgade 40. 1349 København K TKS 100 2 Indhold

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens

Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Nye køreplaner for S-banen i København med hurtige tog og høj frekvens Joakim Bak og Anne Pilegaard, DSB S-tog Søndag d. 23. september 2007 gennemfører S-tog det største køreplanskift siden 1989. Den nye

Læs mere

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement banedanmark Drift Sikkerhedsreglement Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 24.04.2005 1355 banedanmark Trafiksikkerhed 11.09.2007 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til gyldige fra 24.09.2007

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2013 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2013 blev der foretaget 24,7 mio. rejser på S-banen, hvilket er et

Læs mere

Banenorm BN Projektering af HKT-information

Banenorm BN Projektering af HKT-information Udgivet 29.6.2017 Overordnet ansvar: Karsten Steen Larsen, Sammy Kalvslund Khatib Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen, Jacob Obel Rosenkvist Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Projektering

Læs mere

8.2. Høje Taastrup - København H

8.2. Høje Taastrup - København H TB (Ø) 171-15 Strækningshastighed: Høje Taastrup - Valby Valby - København H København H - Valby Valby - Høje Taastrup max. max. max. max. 120 km/t 90 km/t 90 km/t 120 km/t 13.08.2007 1999 172-15 TB (Ø)

Læs mere

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1 Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF Udgivet den: 18.september 2016. Erstatter alle tidligere LGB-BOSF Side: 1 01 Ansvar. Ukendskab til regler og bestemmelser i disse forskrifter, fritager ikke for

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Alle trafikale regler, som er gældende for køretøjer med mobilt ATC-anlæg, gælder også for køretøjer med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM.

Alle trafikale regler, som er gældende for køretøjer med mobilt ATC-anlæg, gælder også for køretøjer med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM. banedanmark Trafikale regler 22.1.218 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 5.2.218 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu klar

Læs mere

Alex Landex, DTU Transport Niels Wellendorf, DSB Planlægning & Trafik

Alex Landex, DTU Transport Niels Wellendorf, DSB Planlægning & Trafik Fremtidens S-bane i København Alex Landex, DTU Transport Niels Wellendorf, DSB Planlægning & Trafik S-banen i dag 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Togantal gennem København 30 Num mber of

Læs mere

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 2 Afsnit 1 TKS K13 TKS K13 Afsnit 1 3 Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 4 Afsnit

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Togstøj ved stationer Orientering nr. 50 2. udgave PFi/JEL/ilk Juni 2015 Resumé Formålet med denne orientering er at informere om beregninger af togstøj, hvor reduceret

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Signalprogrammet. Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører

Signalprogrammet. Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører Signalprogrammet Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører Sikkerhedskonference 02.11.2017 præsenteret af Thomas Romme Wittmann, Rune Alexander Bregendahl, Troels Thimm Madsen og Henrik

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A v5 1

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A v5 1 z Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A Netredegørelse 2018 - bilag 3.5A v5 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Lollandsbanen. Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Lokaltog A/S Region Sjælland

Lollandsbanen. Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Lokaltog A/S Region Sjælland Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Lokaltog A/S Region Sjælland A: Organisation Lokaltog A/S er et aktieselskab og ejer infrastrukturen på følgende strækninger i Region Sjælland: Køge-Hårlev-Fakse Ladeplads

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

Banedanmark - ATC-instruks

Banedanmark - ATC-instruks Banedanmark - -instruks 1.1.21 Banedanmark -instruks.9.2 -instruks Rettelsesblade Nummeret på det sidst udsendte rettelsesblad: 1 - - 1 11-1 1 16-18 19-21 22-2 26 27 28 29-2 29.8.216 Nummeret på det sidst

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Linjeføring - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-6-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-094-6

Læs mere

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her.

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her. Taxinævnet i Region Hovedstaden SYGETRANSPORTPRØVEN Vejledning til prøven, som giver adgang til sygetransportkørsel 16. januar 2017 Sagsbeh.: DCU J.nr.: 00.00.00-A00-1206-16 OBS: Denne prøve skal kun gennemføres,

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet

Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet 18-04-2016 Bilag 13 - Tegningsnummerering Dette bilag er gældende fra 1. maj 2016 Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet sådan at fagbilagene

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelsen bilag 3.5A v7 1

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelsen bilag 3.5A v7 1 z Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A Netredegørelsen 2018 - bilag 3.5A v7 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad SIN-L Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 20 31 32 45 46 50 51 53 54 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 75 76 77 78 81 82 83 86 87 89 90 98 99 100 101 102 105 106

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Indførelse af daglig La Gyldighed Fra den 15.01.2007 vil La kun have gyldighed i ét døgn ad gangen fra kl. 00.00 til kl. 24.00. Redaktionen afsluttes

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

ATC. Drift. ATC-instruks

ATC. Drift. ATC-instruks Drift -instruks Banedanmark -instruks.9.2 banedanmark Trafiksikkerhed 26.9.27 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til -instruks gyldige fra 8.1.27. Afsnit Side 87c - Præcisering punkt.6.1.

Læs mere

Cityringen, trafikale analyser. Anders H. Kaas, Atkins Danmark A/S Erik Mørck Jacobsen, Atkins Danmark A/S Klavs Hestbek Lund, Metroselskabet I/S

Cityringen, trafikale analyser. Anders H. Kaas, Atkins Danmark A/S Erik Mørck Jacobsen, Atkins Danmark A/S Klavs Hestbek Lund, Metroselskabet I/S Cityringen, trafikale analyser Anders H. Kaas, Atkins Danmark A/S Erik Mørck Jacobsen, Atkins Danmark A/S Klavs Hestbek Lund, Metroselskabet I/S Baggrund og formål I I 2002 igangsatte Staten samt København

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 TF Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 29 49 50 51 58 59 72 73 74 75 106 107 117 118 122 123 153 154 163 164 190 191 196 197 199 200 227 228 229 230 231 247 248 251 01.10.2016 Nummeret på sidste

Læs mere

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig, Lars Veiler (LTVJ) Godkendt af: Områdechef for Organisationsudvikling, Katrine Jensen (KATJ)

Læs mere

Udfordringerne ved at lægge en køreplan for S-tog i de kommende år, når signalprogrammet implementeres etapevis

Udfordringerne ved at lægge en køreplan for S-tog i de kommende år, når signalprogrammet implementeres etapevis Udfordringerne ved at lægge en køreplan for S-tog i de kommende år når signalprogrammet implementeres etapevis Per Delvig DSB Operation Langsigtet Planlægning AGENDA 1. Signalprogrammets etaper 2. Udfordringer

Læs mere

Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder

Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af - Lokomotivfører/rangerleder Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig Niels Kristian Lundberg Jensen (NKJ) Godkendt af:

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 22/09 2016 29-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen, så som venterum. 2. Arbejdsområde Alle perroner på følgende strækninger

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

24. Århus H - Aalborg

24. Århus H - Aalborg TB (V) 5-4. Århus H - Aalborg Strækningshastighed: Århus H - Langå Langå - Hobro Hobro - Aalborg km/t km/t km/t Strækningshastighed for togsæt med dokumenteret lav påvirkning af sporet (særlige togsæt):

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER

SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER Til Banedanmark Dokumenttype Fagnotat støj Dato Oktober 2011 SIGNALPROGRAMMET VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER VVM FOR S-BANEN, STØJBEREGNINGER Revision 2 Dato 2011-10-06 Udarbejdet af Kenneth Grenaa Lillelund

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring)

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) Bilag 3.5 A Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) I dette bilag præsenteres de projekter, der ifølge 7 i standard adgangskontrakten skal varsles i Netredegørelsen.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle

Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 1, januar 2017 Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle Personale, der deltager i sikkerhedstjenesten på stationen, er underordnet en enkelt person, der benævnes

Læs mere

HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA INDHOLD NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Metode 2

HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA INDHOLD NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Metode 2 NORDDJURS KOMMUNE HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig Niels Kristian Lundberg Jensen (NKJ) Godkendt

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet Abstrakt

Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016

Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 15 Offentligt Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016 Præsentation for Transport- og Bygningsudvalget 11.10.2016 1 Tidslinie 2005

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse SR-arbejdsleder INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe... Målbeskrivelse....1 Formål.... Mål... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse og erfaring.... Helbredskrav.... Personprofil....

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Simulering, trafikmodellering og samfundsøkonomisk vurdering af automatisk S-togsdrift

Simulering, trafikmodellering og samfundsøkonomisk vurdering af automatisk S-togsdrift Simulering, trafikmodellering og samfundsøkonomisk vurdering af automatisk S-togsdrift Aalborg Trafikdage 22. august 2016 Tobias Molich Agenda Hvem og Hvorfor beskæftige sig med førerløs S-togsdrift? Hvad

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Taastrup 1-2 Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s 13.07.2007 1 Lokal Rangerinstruks Taastrup 2-1 Fordeling: DSB S-tog a/s Trafiksikkerhed DSB

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere