Projektarbejde med scrum- metoden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektarbejde med scrum- metoden"

Transkript

1 Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold Indledning Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint Møder... 3 Planlægningsmødet... 3 Scrum mødet... 4 Evalueringsmødet Scrum tavlen... 5 Katedralskole Scrum, version 1.1 Side 1 af 6 Lars Gaub

2 1 Indledning Scrum er en projektmetode fra software industrien, der er opstået som alternativ til traditionelle projektledelsesmodeller 1 i starten og midten af 1990 erne. Scrum er en agil udviklingsmodel, hvilket betyder at man let og elegant kan ændre retning på et projekt uden væsentlige omkostninger til følge, og uden at have spildt en masse tid på arbejde som ikke var nødvendigt. Jeff Sutherland var den første der brugte ordet scrum. Scrum er en forkortelse af ordet scrummage, der betyder skærmydsler, og som i sportens verden også bruges om en rugby- klynge. I 1995 gik Sutherland sammen med Ken Schwaber, en anden dinosaur i software udvikling, og sammen skrev de den første offentlige artikel om scrum, der blev fremlagt på en konference i Austin Texas i Fra 1995 blev ideerne udviklet og udbredt i flere og flere organisationer rundt om i verden. Scrum begyndte for alvor at indfinde sig i Danmark i starten af dette årtusinde. Det interessante ved scrum er at ideerne kan bruges på alle niveauer i en organisation. For eksempel er Jeff Sutherlands eget firma, Patientkeeper, gennemsyret af scrum, det være sig hos software udviklerne, i økonomiafdelingen, produktionen, administrationen, direktionen, bestyrelsen osv.. Grunden til at dette kan lade sig gøre, er at scrum udelukkende definerer nogle basale rammer, som i hvert enkelt tilfælde skal tilpasses den organisation/gruppe man befinder sig i. Dette er baggrunden for at introducere Katedralskole scrum som projektmetode og proces i elevernes undervisning og projekter. Katedralskole scrum er en forsimplet tilpasning af scrum, der indeholder de elementer, som giver mening i forhold til elevernes egen styring af for eksempel AT- eller fag- projekt. En essentiel del af scrum er, at erfaringer skal samles op, og forbedringer integreres i den måde scrum bruges på. Så Version 2 af Katedralskole scrum opstår af de erfaringer som elever og lærere får igennem første projekt, og som de vælger at udføre næste gang. Version 2 kan godt være forskellig fra klasse til klasse. Forfatteren til denne note er CSM, Certificeret Scrum Master. En titel der erhverves ved at deltage i et 2 dages kursus, i dette tilfælde med Jeff Sutherland. Hvis man har lyst til at grave dybere end retningslinjerne for Katedralskole Scrum, findes der rigtigt meget materiale på nettet. Gode kilder er: Wikipedia: Scrum alliance: Jeff Sutherland s blog: Denne online bog er en genial beskrivelse af, hvordan Henrik Kniberg har arbejdet med scrum i firmaet Crisp, Sverige: Fra kapitel 13 kommer dog andre agile metoder med ind, så den rene scrum beskrives i kap God fornøjelse med scrum! 1 I dette papir vil kun scrum modellen blive behandlet. Der vil ikke blive sammenlignet med andre projektmetoder Katedralskole Scrum, version 1.1 Side 2 af 6 Lars Gaub

3 2 Roller og terminologi i scrum I forhold til traditionel scrum beskrives kun de roller der giver mening i Katedralskole scrum. Opgavestilleren Er den person eller institution, der stiller opgaven. I HF og STX er det Undervisningsministeriets bekendtgørelse, der i grove træk beskriver for læreren, hvad der skal ske i undervisningen. På denne baggrund stiller læreren en opgave til eleverne, så i katedralskole scrum vil opgavestilleren næsten altid være læreren. Men det afhænger helt af, hvad man anvender scrum modellen til. I traditionel scrum hedder opgavestilleren produkt ejeren. Scrum Masteren Scrum Masteren er en gruppes tovholder, og er ansvarlig for, at gruppen overholder køreplanen til scrum- møderne. Scrum Masterens fornemmeste rolle er at fjerne alle de blokeringer som gruppens egne medlemmer ikke selv kan fjerne, og som kræver hjælp udefra (som regel vil det være lærerens hjælp når vi snakker Katedralskole scrum). Scrum masteren vedligeholder en liste af blokeringer, og deres status. Scrum Master rollen vil i nogle situationer godt kunne gå på skift i gruppen, så alle prøver det. Det er dog ikke smart hvis flere scrum grupper arbejder sammen, og gruppernes scrum- mastere skal koordinere med hinanden (i litteraturen: det såkaldte scrum of scrums). I denne situation er det en klar fordel at det er de samme personer der mødes hver gang for at koordinere. Projektgruppen Projektgruppen udgøres af de menige medlemmer samt scrum masteren. Det er værd at bemærke, at det er gruppen som helhed, og ikke det enkelte medlem af gruppen, som forpligter sig til at løse opgaverne. Derfor er det hele gruppens ansvar, at hjælpe medlemmer af gruppen, som har problemer med at løse deres delopgave. Sprint Et sprint er i Katedralskole scrum, version 1, det samme som projektperioden. Det antages i det følgende, at sprintet afholdes henover en række dobbeltlektioner. 3 Møder Planlægningsmødet Når en lærer har stillet en opgave, er det ikke altid, at strategien for at løse den er klar. Så nu skal gruppen lave en strategi, hvilket indebærer at lave en form for disposition med alle tænkelige delaktiviteter delopgaver. Det bruges planlægningsmødet til. Varigheden af mødet afhænger af den tid, der er afsat til projektet. En tommelfingerregel er, at planlægningsmødet tager 5-8 % af projektets tid. Ved et tredages projekt hvor opgaven er kendt, er der således 3 * 8 = 24 lektioner til rådighed. Her bør planlægningsmødet højst vare en dobbeltlektion. Det er ideelt, hvis planlægningsmødet kan holdes inden selve projektarbejdsdagene på skolen. Det gør processen væsentlig mere effektiv. Katedralskole Scrum, version 1.1 Side 3 af 6 Lars Gaub

4 Scrum masteren skal have en agenda for planlægningsmødet inden det afholdes. Fx. Brainstorm på 10 minutter. Identifikation af aktiviteter og delopgaver, herunder overordnet beskrivelse af indholdet af de enkelte aktiviteter. Prioritering af hvilke opgaver der er vigtigst Estimering af hvor lang tid de enkelte del- opgaver tager at løse. I denne del af processen kommer gruppen tit til at diskutere hvad opgaven egentlig går ud på. Denne diskussion i gruppen er meget vigtig, idet den giver gruppen en fælles forståelse af opgaven. o Man kan vælge at tidsbegrænse en opgave. Det vil sige at bestemme, hvor lang tid den må tage. Herefter må der ikke arbejdes videre på opgaven, førend det er diskuteret i gruppen om det har højere prioritet at fortsætte på denne opgave i forhold til de andre planlagte delopgaver. Endelig planlægning af, hvilke mål, delmål og aktiviteter som gruppen skal nå i projektet. Gruppen ser hinanden dybt i øjnene og giver hinanden håndslag på, at de planlagte mål skal laves - til tiden. Det er nu et fælles ansvar at gruppen når de samlede mål. En Scrum- tavle laves, og gruppemedlemmerne udvælger deres første opgave. Herefter er sprintet i gang. Scrum mødet Scrum mødet skal afholdes i starten af hver dobbeltlektion, og foregår altid stående i en rundkreds. På mødet er scrum masteren, om nødvendigt, styrende. Hvert enkelt gruppemedlem skal svare på tre spørgsmål, og for hvert medlem af gruppen må det tage højst 2 minutter. De tre spørgsmål er: Hvad har jeg lavet siden sidste møde? Hvad planlægger jeg at gøre inden næste møde? Er der noget der blokerer mig i at komme videre med min opgave? (Som jeg ikke selv kan løse) Scrum mødet er med til at sikre, at alle medlemmer af gruppen har fremdrift, og at gruppen dermed når sine mål. På mødet aftales det hurtigt, hvem der hjælper hvem i tilfælde af problemer. Resten af dobbeltlektionen kan således bruges på at lave en overskuelige aktiviteter, alene eller i større eller mindre grupperinger, indtil hele gruppen mødes igen til næste scrum møde. Evalueringsmødet Når hele sprintet er slut, og gruppen har afleveret sin opgave, eller lavet sin fremlæggelse, så bør man lave erfaringsopsamling. Det anbefales at der bruges en dobbeltlektion. Den første time bruges til at afholde et evalueringsmøde af i de enkelte grupper. Scrum masteren styrer mødet. På mødet gennemgås det faktiske tidsforbrug på de enkelte delopgaver, i forhold til den tid der blev estimeret på planlægningsmødet. Det kan være med til at identificere hvordan man kunne have grebet tingene mere effektivt an. Gruppen skal ved slutningen af mødet komme med 2-4 forslag til hvordan Katedralskole scrum kan blive bedre. I næste lektion samles gruppernes erfaringer og forslag, og målet er at lave næste fælles version af Katedralskole scrum i denne klasse, idet grupperne sandsynligvis ikke er de samme næste gang scrum anvendes. Således har klassen en fælles metode klar til deres næste scrum projekt. Katedralskole Scrum, version 1.1 Side 4 af 6 Lars Gaub

5 4 Scrum tavlen Scrum tavlen er vist på figuren på næste side, men skal åbnes som excel fil. Tavlen er stedet, hvor man kan få overblikket over forløbet, og om ens plan holder. Under Planlagte opgaver skriver man alle de opgaver, man planlægger at lave i løbet af projektet med de tilhørende estimater. Alle ikke udførte opgaver bliver automatisk farvet gule. Idet der estimeres på alle opgaver på planlægningsmødet, vil der som regel være opgaver som gruppen ikke regner med at kunne nå. De placeres under rubrikken Hvis der bliver tid, og kan tages frem af mølposen, hvis gruppen når sine mål et godt stykke tid før deadline. Når man vælger at starte en opgave, skal den flyttes til Påbegyndte opgaver. Man stiller sig på det gule felt, og trykker Ctrl+q. Opgaven flyttes, og estimatet bliver flyttet ud i søjlen Rest- tid, og i søjlen Første estimat. Inden man skriver forbrugt tid ind, kan man fortryde flytningen dette gøres med Ctrl+w (igen skal man stå på det gule felt). Ved hvert scrum møde, skal der skrives forbrugt tid ind på de enkelte opgaver (som i sagens natur er flyttet til Påbegyndte opgaver ). Man opdaterer også, hvor lang rest- tid man tror der er tilbage på alle opgaverne. Hvis der ændres i et oprindeligt estimat, skal opgaven være flyttet over i Påbegyndte opgaver også selv om den ikke er kommet i gang for ellers mister man informationen om hvor stort det oprindelige estimat var. Uforudsete opgaver skrives på, og om nødvendigt flyttes opgaven til Planlagte opgaver. Om dette sker, afgøres på et scrum møde, alt efter hvor vigtig den uforudsete opgave er. Scrum masteren skal dernæst manuelt finde tallet i bunden på resterende tid, og føre det over i det rigtige felt i fanebladet Timeregistrering på denne måde bliver grafen opdateret. Kurven over resterende arbejde skal gå nogenlunde som ideal kurven. Hvis den ikke falder hurtigt nok, er gruppen på et tidspunkt nødt til at tage en beslutning om at undlade delopgaver for at nå i mål til deadline. Tips: Katedralskole Scrum, version 1.1 Side 5 af 6 Lars Gaub

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Denne artikel er en sammenskrivning af 3 indlæg på dansk Magisterforenings projektlederblog i februar og marts 2011 Af Pia Petersen

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere