(kl ) 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 22. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(kl ) 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 22. januar 2014"

Transkript

1 Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Dekansekretær Ann Karina Schelde Telefon: Dato: Sagsnr.: Indkaldelse til møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 22. januar 2014, kl ca (med efterfølgende kaffe/the), Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 1 Lasse Panny Pedersen, Fakultetskontoret deltager under punkt 3. Thomas Graven-Nielsen, forskerskoleleder deltager under punkt 4. Anne Christoffersen, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 5 og 6. Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 5, 7a og Dagsorden: Åbent møde: (kl ) 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 22. januar Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 4. december 2013 Bilag : Referat fra akademisk råds møde den 4. december 2013 (kl ) 3. Nedsættelse af Udvalg for God Videnskabelig Praksis, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Retningslinjer for fremme af god videnskabelige praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag c: Appendiks A, Singaporeerklæringen om forskningsintegritet Bilag d: Appendiks B, Vejledning i God Videnskabelig Praksis (kl ) 4. Drøftelse og vedtagelse af valg af ordstyrer i forbindelse med ph.d.-forsvar Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Ph.d.-bekendtgørelsen (kl ) 5. Drøftelse/evaluering af proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg via skriftlig høring, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i akademisk råd, SUND

2 (kl ) 6. Drøftelse af henvendelse fra TEKNAT vedr. forslag til tilretning af bedømmelsesregler for postdoc-stillinger Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Henvendelse fra TEKNAT (kl ) 7. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 26. november januar 2014 b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. september 2013 Bilag b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. september 2013 c. Henvendelse fra de akademiske råds formænd for TEKNAT og SUND vedr. forslag om en fælles henvendelse til Rektoratet og bestyrelsen vedr. ændring af høringsproces for budgetprincipper ved AAU Bilag c: Henvendelse fra de akademiske råds formænd for TEKNAT og SUND d. Udpegning af ph.d.-studerende Frederik Heinen til varetagelse af observatørpost i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med funktionsperiode fra den 1. februar Eventuelt Lukket møde: (kl ) 9. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV 10. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professor i Ortopædkirurgi (stillings nr. KP015) ved Klinisk Institut Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professor i Akut-/præhospital (stillings nr. KP016) ved Klinisk Institut Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 12. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Anne Nødgaard Sørensen, Klinisk Institut. Afhandlingens titel Fetal and placental oxygenation estimated by BOLD MRI. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget

3 Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Dekansekretær Ann Karina Schelde Telefon: Dato: 4. december 2013 Sagsnr.: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde , Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 4. december 2013, kl , Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 1 Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) x VIP-repræsentanter: Pascal Madeleine x Lasse Riis Østergaard x Diana Stentoft x Carsten Dahl Mørch x Torben Moos x Jan Jesper Andreasen x Søren Risom Kristensen x Bodil Steen Rasmussen x Ulrik Baandrup x Rasmus W. Licht x (deltog fra kl ) Studenter repræsentanter: Kasper Bendix Johnsen Søren V. Knudsen Michael Sloth Trabjerg (suppleant) Theis W. Petersen Kristine Glavind Observatører: Else Ramsgaard (TAP) Susanne Nielsen Lundis (TAP) Kirstine Rosenbeck Gøeg (ph.d.-studerende) x x x x x x x x Øvrige deltagere: Peter Frederiksen, Ledelsessekretariatet og Lasse Panny Pedersen, Fakultetskontoret deltog under punkt 4 Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontoret deltog under punkt 5 Børge Lindberg, Institutleder ved Institut for Elektroniske Systemer, Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontoret deltog under punkt 6 Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 8a, 11 og 12. Ann Karina Schelde, Ledelsessekretariatet (referent) Mødet begyndte kl og sluttede kl

4 Dagsorden: Åbent møde: (kl ) 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 4. december Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 23. oktober 2013 Bilag : Referat fra akademisk råds møde den 23. oktober Godkendelse af referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013 Bilag : Referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013 (kl ) 4. Drøftelse og vedtagelse af retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Revideret forslag. Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed Bilag c: Pressemeddelelse - Fælles spilleregler skal styrke forskeres troværdighed (kl ) 5. Orientering om endeligt Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag: : Bilag eftersendes (kl ) 6. Oplæg omkring (og drøftelse af) erfaringer med frikøb af egen forskningstid via eksterne midler ved institutleder, Børge Lindberg, Institut for Elektroniske Systemer (kl ) Kort pause (kl ) 7. Drøftelse og eventuel vedtagelse af kriterier for indstilling af kandidater til æresdoktorgraden (i forbindelse med AAU s Årsfest), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag : Sagsfremstilling (kl ) 8. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden b. Indstilling af medlemmer til Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland Bilag b: Indstillingsbrev til Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland 9. Eventuelt

5 Lukket møde: (kl ) 10. Fortroligt Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU s årsfest den 14. april 2014 Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalg 11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV 12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV 13. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Vrinda Kurande, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel Reliability of Diagnostic Methods in Indian Traditional Ayurvedic Medicine. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget 14. Tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i december måned 2013 Bilag : Sagsfremstilling Referat: Åbent møde: 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 4. december 2013 Dekanen indledte mødet med at konstatere: at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 27. november 2013 (5 hverdage før mødet) at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer er til stede. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 23. oktober 2013 Bilag : Referat fra akademisk råds møde den 23. oktober 2013 Der indkom følgende bemærkning til referat fra akademisk råds møde , den 23. oktober 2013: Ad punkt 6: Orientering om revideret notat vedr. stillingsstruktur for videnskabelige personale ved universiteter: Afsnit omkring tilføjelse af idrætsuddannelsen i Stillingsstrukturnotatet ændres til: Aalborg Universitet har anmodet Ministeriet om, at idrætsuddannelsen tilføjes oversigt over uddannelser jf. Stillingsstrukturnotatet bl.a. af hensyn til anvendelse af studieadjunkter og studielektorer. Referatet blev herefter godkendt

6 3. Godkendelse af referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013 Bilag : Referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013 Der indkom følgende bemærkninger til referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013: Ad punkt 1: Frikøb af egen forskningstid: Pascal Madeleine gjorde opmærksom på problematik omkring frikøb af egen forskningstid ift. nogle områder/uddannelser herunder specielt idræt, der kan have vanskeligt ved at tiltrække større beløb/puljer af eksterne forskningsmidler. Bemærkningen tilføjes referatet. Ad punkt 1: Rekruttering af viceinstitutleder og administrationschef til Klinisk Institut: Stillingsopslag vedr. en administrationschefstilling ved Klinisk Institut forventes annonceret snarest med forventet tiltrædelse i løbet af foråret Besættelse af stillingen som viceinstitutleder/prodekan er en længere proces pga. akademisk bedømmelse mv. Stillingen forventes besat inden sommerferien Referatet blev herefter godkendt. 4. Drøftelse og vedtagelse af retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Revideret forslag. Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed Bilag c: Pressemeddelelse - Fælles spilleregler skal styrke forskeres troværdighed Lasse Panny Pedersen orienterede kort om revideret forslag til Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed, herunder om ændringsforslag markeret med track changes i det udsendte bilagsmateriale. Akademisk råd havde en række kommentarer til revideret forslag til retningslinjer: Der savnes en definition i indledningen af Hvad er god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed. Hvis retningslinjerne handler lige så meget om at fremme god videnskabelig praksis anbefales det, at dette defineres i indledningen. Der henvises i indledningen til Singapore-erklæringen om forskningsintegritet, der med fordel kan vedlægges retningslinjerne i form af et appendiks I relation til afsnit omkring digital plagiatscreening savnes kvantitative facts om hvornår man må kopiere ind i et oplæg? Hvor er grænsen? Etc. Dekanen bemærkede, at VBN arbejder herpå og forventes at vende tilbage i sagen Mhp. at fremme god videnskabelig praksis lægges der op til, at Forskerskolen udbyder kurser for ph.d.-studerende. Hvad vil kursusindholdet i disse kurser være? Dekanen foreslog, at Forskerskolelederen inviteres til at holde et oplæg herom på et kommende møde i akademisk råd

7 Det synes lidt mærkeligt at der lægges op til drøftelse af emnet omkring god videnskabelig praksis under bl.a. medarbejderudviklingssamtaler, der ikke nødvendigvis holdes med institutlederen Kan akademisk råds medlemmer være repræsenteret i Udvalg for God Videnskabelig Praksis? Peter Frederiksen bemærkede, at han ikke ser problemer i at medlemmer fra akademisk råd indgår i udvalget, såfremt der viser sig behov for at trække på fagspecifik ekspertise. Det blev besluttet, at afsnit omkring udvalgssammensætning (punkt 3.3, 2. afsnit) omformuleres til Vedkommende kan som udgangspunkt ikke samtidig være medlem af akademisk råd Der var en drøftelse af hvorvidt Udvalg for God Videnskabelig Praksis i tilfælde af udvidende undersøgelser skal/kan tilknyttes 2 eksterne fagspecifikke videnskabelige medarbejdere. Der var tilslutning til at fastholde dette dels ift. signalværdien, nye øjne på kulturen samt ift. inhabilitet Sætning omkring tilladte hjælpemidler (ift. studerende) under punkt 1 slettes Dekanen takkede for de indkomne bemærkninger, der vil forsøges indarbejdet i Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Akademisk råd tiltrådte: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, der træder i kraft den 1. januar 2014 Akademisk råd nedsætter på møde den 22. januar 2014 Udvalget for God Videnskabelig Praksis Akademisk råd godkender på møde den 12. marts 2014 struktur og indhold af hjemmeside om Fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelige uredelighed Akademisk råd drøfter nationale retningslinjer, når disse foreligger og herunder vurderer om Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets retningslinjer er i overensstemmelse hermed. 5. Orientering om endeligt Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag: : Budget 2014 Dekanen orienterede om Budget 2014 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der minder meget om det budget akademisk råd tidligere (på ekstraordinært møde i november måned) blev præsenteret for. SUND s resultatbudget for 2014 viser et underskud på ca. -15,5 mio. kr. Underskuddet er i overvejende grad udtryk for, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er under opbygning, og der ansættes videnskabelige medarbejdere, der skal sikre kvalitet og vækst i forskning og uddannelser. Budgettet forventes godkendt på AAU s bestyrelsesmøde den 16. december Der påbegyndes et arbejde omkring udvikling af en businessplan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der skal fremlægges AAU s bestyrelse februar/april

8 Businessplanen skal bl.a. redegøre for SUND s visioner frem til 2023 målsætninger, organisering, ressourcer og finansiering mv., der bygger på universitetets og fakultetets strategier og beskriver konkrete udviklingsplaner med reference til central information om f.eks. konkurrenter, sundhedsanalyse og statistik, industrien, sundhedspolitisk udvikling mv. Kristian Vagn Nielsen uddelte herefter bilagsmateriale: Budget 2014 inkl. budgetoverslag for 2015 og 2016, internt regnskab 2012 vedr. Egenkapitalfordeling, oversigt over omregning af vægtning af fordelingsparametre for øvrige forskningsmidler samt oversigt over parametre uddannelse. Bilagsmaterialet blev gennemgået og drøftet. Der indkom en række synspunkter/kommentarer i relation til budget 2014: Der er tale om et minimumsbudget OBS! Der er stort set ikke indarbejdet investeringer i det fremsendte budget Bekymrende at SUND s egenkapital indskrænkes betydeligt i 2014 Grundet de mange løbende ændringer i indtægtsrammer og huslejeomkostninger efterlyser akademisk råd et tilstrækkeligt transparent grundlag at vurdere det foreliggende budget på AR ser med bekymring på den udhuling af SUND s indtægtsramme for 2014, der er sket med det sidste halve års ændringer i forskningsfordelingsmodellen, som særligt har ramt SUND gennem konsekvent at ændre den positive effekt af det tætte samarbejde med Region Nordjylland om at styrke Aalborg Universitetshospital Påvirkning af flere niveauer, herunder især produktionen via manglende/afventende ansættelser osv. Dekanen takkede for de indkomne synspunkter, der vil forsøges indarbejdet i akademisk råds indstilling af Budget Der var tilslutning til, at der udarbejdes udkast til akademisk råds indstilling af Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til dekanen. Udkastet udsendes til akademisk råds kommentering via en skriftlig høring. OBS! Deadline for indstilling af Budget 2014 til Rektoratet er den 12. december Oplæg omkring (og drøftelse af) erfaringer med frikøb af egen forskningstid via eksterne midler ved institutleder, Børge Lindberg, Institut for Elektroniske Systemer Børge Lindberg, Institutleder ved Institut for Elektroniske Systemer (ES) blev budt velkommen. Børge Lindberg indledte oplæg omkring erfaringer med frikøb af egen forskningstid via eksterne midler i et sektionsorganiseret institut - med baggrundsinformation omkring organisering af ES. Herefter blev staff fordeling, sektionsopdeling (der primært er dannet ud fra forskningshensyn), ressourcetildeling, decentral økonomi(styring) samt normer & frikøb præsenteret. Normer & frikøb: Afskaffet faste normer for forskning og undervisning - kan derved udnytte medarbejdernes styrker bedst muligt

9 Personlige timeregnskaber er afskaffet MUS samtale og nærhed i ledelsen Arketyper Frikøb har direkte positiv bundlinjeeffekt i sektionen giver incitament til frikøb i nærmiljøet Giver til gengæld (in)direkte pres på sektionens faste medarbejdere til at lade sig frikøbe i tilfælde af økonomiske problemer Nok ikke optimalt at frikøbe seniorforskere til længerevarende forskningsprojekter fremfor at ansætte juniorforskere Modeleksempel for hvorledes forskere, fundraisere, undervisere og projektledere kan bidrage til festen på blev gennemgået og drøftet. Børge tilføjede, at modellen dog ikke kan anvendes på samtlige af instituttets projekter. Dynamik: Initiativer fra Et samlet institut Syn på strategi Medejerskab til strategi Nedlæggelse og oprettelse af sektioner Stor intern dynamik i sektionerne (knopskydning) Observationer/konklusioner: Sektionsleder i krydspres Åbenhed og transparens Mini -institutter i instituttet Sektionerne er for små (fluktuationer er problematiske) og har forskellige levevilkår Intern ubalance mellem institut-intra og sektioner især på grund af husleje Administrativt omkostningskrævende bl.a. qua utilstrækkelige administrative systemer (for meget manuelt arbejde) Intern re-fordeling er ressourcekrævende SU bekymring for uensartede vilkår og ansættelsestryghed Akademisk råd takkede Børge for et rigtig godt oplæg, der giver anledning til eftertanke. Lasse Riis Østergaard bemærkede, at han kan frygte, at den frie forskning vil blive trængt. Carsten Dahl Mørch tilføjede, at akademisk råd bør forholde sig til hvad det vil betyde for hvordan /hvilken måde vi driver forskningen på? Skal vi som universitet prøve at bibeholde fri forskning for det, det er? Præsentationsmaterialet, der blev gennemgået på mødet udsendes sammen med referatet. 7. Drøftelse og eventuel vedtagelse af kriterier for indstilling af kandidater til æresdoktorgraden (i forbindelse med AAU s Årsfest), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag : Sagsfremstilling Akademisk råd tiltrådte kriterier, der vægtes ved indstilling af kandidater til æresdoktorgraden under forudsætning af følgende ændringer: At kandidaten indgår i et samarbejde med de faglige miljøer At kandidaten har bidraget positivt til udvikling af forskningen og/eller undervisningen på Aalborg Universitet

10 8. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden Der blev rejst spørgsmål til baggrunden for opslag af en stilling som ekstern lektor indenfor biostatistik? Dekanen henviste til at sagen bør drøftes med institutlederen. Der var efterfølgende en drøftelse af varetagelse af funktionen som semesterkoordinator. Lasse Riis Østergaard orienterede om procedurer ift. funktionen som semesterkoordinator ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. b. Indstilling af medlemmer til Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland Bilag b: Indstillingsbrev til Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. 9. Eventuelt Pascal Madeleine opfordrede ledelsen til at overveje det signal der sendes ud i organisationen i forbindelse med 4. kvartalsforhandlinger. Dekanen tilføjede, at sagen forinden udmelding har været diskuteret i Fakultetssamarbejdsudvalget. Lukket møde: 10. Fortroligt Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU s årsfest den 11. april 2014 Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalg Akademisk råd tiltrådte, at Dr. Michele Curatolo indstilles til æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. 11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Klinisk professor Erik Berg Schmidt (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet Professor Lars Køber, Københavns Universitet og Kardiologisk Afdeling, Rigshospitalet Professor Pierre Tattevin, Infectieuses et Réanimation Medicale, Centre Hospitalier Universitaire de Rennes

11 12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV Bodil Steen Rasmussen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Det blev bemærket, at der ikke ses et internationalt snit i sammensætning af medlemmer i bedømmelsesudvalget jf. tidligere drøftelser samt vedtagelse herom i akademisk råd. Dini Boer oplyste, at der så vidt muligt forsøges sammensat bedømmelsesudvalg med internationale medlemmer. Det opleves dog meget vanskeligt at finde internationale bedømmere til at indgå i bedømmelsesudvalg ift. adjungeringer, idet de pågældende ikke ydes honorering herfor. Med baggrund i ovennævnte information nedsatte akademisk råd bedømmelsesudvalget med følgende sammensætning: Klinisk professor Bodil Steen Rasmussen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet Professor Else Tønnesen, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling, Aarhus Universitetshospital samt adjungeret professor ved Aalborg Universitet Professor Palle Toft, Anæstesiologi, Syddansk Universitet 13. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Vrinda Kurande, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel Reliability of Diagnostic Methods in Indian Traditional Ayurvedic Medicine. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget Dekanen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Vrinda Kurande. 14. Tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i december måned 2013 Bilag : Sagsfremstilling Akademisk råd tiltrådte tildeling af tre ph.d.-grader via skriftlig høring i december måned jf. følgende plan: Den 16. december 2013 udsendelse af tildelingssager via Den 18. december 2013 akademisk råds deadline for tilbagemelding

12 Den 13. januar 2014 Møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Møde nr.: den 22. januar 2014 Dagsordens punkt nr. 3: Nedsættelse af Udvalg for God Videnskabelig Praksis, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Sagsbehandler: Lasse Panny Pedersen Sagsfremstilling: Akademisk Råd vedtog på mødet den 4. december 2013 Retningslinjer for god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Retningslinjerne trådte i kraft pr. 1. januar Ifølge retningslinjerne skal akademisk råd nedsætte et udvalg for god videnskabelig praksis, som skal forestå behandlingen af evt. sager vedrørende mistanke om videnskabelig uredelighed. Udvalgets sammensætning er fastlagt i retningslinjerne: en formand (forskerskolelederen) samt en videnskabelige medarbejder på mindst lektorniveau. Vedlagte bilag: - Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed - Appendiks A, Singapore erklæringen om forskningsintegritet - Appendiks B, Vejledninger i God Videnskabelighed Praksis Indstilling: Det indstilles, at akademisk råd nedsætter Udvalg for God Videnskabelig Praksis bestående af én videnskabelig medarbejder på mindst lektorniveau foruden forskerskolelederen (formand). 1

13 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Sagsbehandler: Lasse Panny Pedersen Telefon: Dato: Sagsnr.: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Retningslinjerne er godkendt af akademisk råd den 4. december 2013 og træder i kraft den 1. januar Akademisk råd skal fastlægge retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed, jf. Aalborg Universitets vedtægt af 11. juni 2012, 24, stk. 6. Retningslinjerne vedligeholdes løbende af fakultetsadministrationen. Formål og opbygning Formålet med retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed er: at fremme god videnskabelig praksis at forebygge at der sker fejl på baggrund af manglende viden eller kendskab til gældende regler i henhold til god videnskabelig praksis at have klare procedurer for behandlingen af sager, hvor der er mistanke om videnskabelige uredelighed. Retningslinjerne er gældende for alle medarbejdere, ph.d.-studerende (ansatte såvel som indskrevne), adjungerede professorer samt doktorrander og æresdoktorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studerende er ikke omfattet af disse retningslinjer 1. Retningslinjerne omhandler fire overordnede områder: 1. Hvad er god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed 2. Fremme af god videnskabelig praksis 3. Sagsgange ved brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed 1 Gældende regler for studerende findes på: 1

14 4. Særlige forhold i forbindelse med ph.d.- og doktorafhandlinger 1. Hvad er god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed God videnskabelig praksis defineres ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i overensstemmelse med Singapore-erklæringen 2 (se appendiks A) samt Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredeligheds vejledning om god videnskabelig praksis med særligt fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab 3 (se appendiks B). Videnskabelig uredelighed defineres i forskningsrådsloven 4 som: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater. UVVUbekendtgørelsen 5 opregner (ikke-udtømmende) en række eksempler på, hvad dette bl.a. omfatter 6 og at begrebet ikke omfatter spørgsmål om videnskabelige arbejders kvalitet eller holdbarhed. I dette dokumentet benyttes formuleringen brud på god videnskabelig praksis som en fælles betegnelse for praksis, der ikke falder under definitionen af god videnskabelig praksis. Det vil sige, at formuleringen dækker over alt fra ubetydelige situationer til sager omhandlende decideret videnskabelig uredelighed, hvilket jf. overstående beskrives som alvorlige brud på god videnskabelig praksis. Doktorgrads 7 og ph.d.-bekendtgørelserne 8 stiller krav om, at det i indleverede afhandlinger gøres klart, hvilke arbejder, der er udført i samarbejde med andre, og for så vidt angår doktorafhandlinger tillige, hvilke dele af afhandlingen som tidligere er blevet bedømt 9, og hvorledes afhandlingen i forhold hertil kan siges at bringe videnskaben væsentligt videre. God videnskabelig praksis må i denne forbindelse anses for at inkludere brugen af medforfattererklæringer samt anvendelse af korrekt kildehenvisning til egne tidligere bedømte eller publicerede videnskabelige værker, og grove brud herpå vil følgelig være at anse for videnskabelig uredelighed. Videnskabelig uredelighed omfatter herved alvorlige (grove) brud på god videnskabelig praksis 10, herunder i forhold til anvendelse af egne arbejder i bedømmelsessituationer, såfremt sådanne brud hverken er rene 2 Singapore-erklæringen fra 2010 er et internationalt forsøg på at udvikle fælles principper, definitioner og retningslinjer for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis på globalt plan. Singapore-erklæringen suppleres i 2013 (Montrealerklæringen). 3 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds vejledninger i God Videnskabelig Praksis, januar Lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 6. september Bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. 6 Således bl.a. 1) uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data, 2) uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater, 3) uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder, 4) uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner, 5) plagiering af andres resultater eller publikationer, 6) uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel eller arbejdssted samt 7) afgivelse af urigtige oplysninger om videnskabelige kvalifikationer. 7 Bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996 om doktorgrader. 8 Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne. 9 Tidligere bedømte arbejder defineres herved som forskningsresultater [ ], der tidligere har dannet grundlag for, at der i Danmark eller i udlandet er tildelt [forfatteren] en akademisk grad, eller er positivt bedømt som prisopgave. 10 Som denne er defineret inden for det pågældende videnskabelige område. 2

15 uheld eller alene kan tilskrives almindelig uagtsomhed (sjusk) 11. Følgende situationer vil som udgangspunkt altid udgøre grove brud på god praksis: Udgivelse af andres arbejde som sit eget (plagiering) ved brug af direkte afskrift, parafrasering eller anvendelse af andres originale idéer uden fornøden kreditering 12 Afgivelse af utilstrækkelige oplysninger af relevans for bedømmelsen af arbejdet, herunder om datagrundlag, anvendte data og metoder eller forfatterens videnskabelige kvalifikationer 13 I en bedømmelsessituation a) anvendelse af egne tidligere bedømte eller publicerede arbejder uden kildehenvisning (på samme vis som for andres arbejder), b) anvendelse af egne arbejder forfattet i fællesskab med andre uden samtidig indgivelse af med-forfattererklæringer eller c) tilsidesættelse af de til grund for bedømmelsen foreliggende regler. 2. Fremme af god videnskabelig praksis Følgende indsatser har til formål at fremme god videnskabelig praksis og forebygge, at der sker brud på god videnskabelig praksis på baggrund af manglende viden om gældende regler og procedurer. 1. Udarbejdelse og vedligeholdelse af informationsmateriale 2. Obligatoriske kurser for ph.d.-studerende 3. Digital plagiatscreening 4. Præcisering af institutlederens ansvar 5. Tilbagevendende behandling af emnet god videnskabelig praksis på møder i akademisk råd 2.1. Udarbejdelse og vedligeholdelse af informationsmateriale Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udarbejdes og vedligeholdelse informationsmateriale om god videnskabelig praksis herunder regler og procedure for området. Informationsmaterialet er tilgængeligt via Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets hjemmeside. Informationsmateriale vedrørende god videnskabelig praksis for ph.d.-studerende findes ligeledes på ph.d. Moodle Obligatoriske forløb vedrørende videnskabelig metodik Alle ph.d. studerende skal gennemføre et obligatorisk kursus i videnskabelig metodik og god videnskabelig praksis inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Kurset udbydes af Den Sundhedsvidenskabelige Forskerskole Digital plagiatscreening 11 Forfatterens akademiske niveau har herved betydning for bedømmelsen, idet området for det groft uagtsomme forøges i takt med forfatterens akademiske niveau. 12 Punktet kan positivt opstilles som et krav om, at man skal kunne se, hvilket arbejde forfatteren selv har medvirket til, og kravet udstrækkes således også til at gælde for egne arbejder forfattet i fællesskab med andre. 13 Punktet kan positivt opstilles som et krav om, at forfatteren loyalt skal afgive alle relevante oplysninger om arbejdet, således at andre kan efterprøve forskningsresultaterne og forfatterens konklusioner. 3

16 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet benytter sig af digital plagiatscreening i forbindelse med sager, hvor der er mistanke om brud på god videnskabelig praksis. Formålet med screeningen er at afdække, hvorvidt der er sammenfald i indholdet af et videnskabeligt arbejde og egne eller andres allerede publicerede tekster Præcisering af institutlederens ansvar Det er institutleders ansvar, at nye medarbejdere informeres om retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelige uredelighed, at emnet god videnskabelig praksis gøres til genstand for drøftelser i relevante mødefora samt inddrages i forbindelse med MUS (med henblik på evt. kompetenceudvikling) hvor relevant Behandling af emnet god videnskabelig praksis på møder i akademisk råd God videnskabelig praksis behandles på møder i akademisk råd med det formål løbende at udvikle tiltag, der kan medvirke til fremme af god videnskabelig praksis. Emnet behandles mindst én gang årligt, hvor der er mulighed for at drøfte erfaringer og evt. revidering af retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelige uredelighed.. 3. Sagsgange ved brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed Dette afsnit omhandler retningslinjer for fakultets behandling af sager vedrørende mistanke om brud på god videnskabelig praksis eller videnskabelig uredelighed Persongruppe og involverede aktører Nedenstående sagsgange for behandling af sager vedrørende brud på god videnskabelig praksis er gældende for alle videnskabelige medarbejdere, ph.d.-studerende (ansatte såvel som indskrevne), adjungerede professorer samt doktorrander og æresdoktorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Overordnet set er sagsgangene ens for alle persongrupper, dog findes tilføjelser i forbindelse med ph.d.- og doktorafhandlinger. Disse uddybes i afsnit 4. De involverede aktører er: - Anklager. Anklager retter henvendelse om mistanke vedr. brud på god videnskabelig praksis til Udvalget for God Videnskabelig Praksis (via fakultetet). - Anklagede. Anklagede informeres af fakultetet, når fakultet modtager en anklage samt høres i forbindelse med selve sagsbehandlingen. - Udvalget for God Videnskabelig Praksis behandler sager om brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed. Udvalget kan til dekanen indstille, at sagen ikke behandles men afvises som åbenlys grundløs. Såfremt sagen ikke vurderes at være åbenlys grundløs, iværksætter Udvalget for God Videnskabelige Praksis en undersøgelse af, hvorvidt der er tale om brud på god videnskabelig praksis og afgiver på baggrund heraf en indstilling til akademisk råd. - Akademisk råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Akademisk råd behandler alle indstillinger fra udvalget og træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om brud på god videnskabelig praksis eller videnskabelig uredelighed i de pågældende sager. - Dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Dekanen træffer afgørelse om afvisning af åbenlyse grundløse sager. 4

17 3.2. Generel sagsbehandling Alle henvendelser vedrørende mistanke om brud på god videnskabelig praksis (herunder decideret videnskabelig uredelighed) omhandlende videnskabelige medarbejdere (samt indskrevne ph.d.-studerende, adjungerede professorer, doktorander og æresdoktorer) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet sendes via fakultetet til Udvalget for God Videnskabelig Praksis. Alle henvendelser medfører oprettelse af en sag. Udvalget for God Videnskabelig Praksis foretager en indledende undersøgelse, som har til formål at afklare om mistanken kan afvises som åbenlys grundløs eller ej. Vurderingen beror på den medsendte dokumentation. Hvis udvalget ikke kan afvise mistanken som grundløs, gennemføres en udvidet undersøgelse i udvalget med inddragelse af relevante fagpersoner for det pågældende område. Hvis udvalget vurderer, at der er tale om en grundløs mistanke, indstiller udvalget til dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, at sagen afsluttes. Vurderer dekanen, at indstillingen er korrekt, afsluttes sagen uden yderligere behandling. Hvis dekanen derimod vurderer, at en opstået mistanke ikke er grundløs, sendes sagen tilbage i Udvalget for God Videnskabelig Praksis, som foretager en udvidet undersøgelse af, om der er tale om videnskabelig uredelighed. Efter udvalgets udvidede undersøgelse af sagen udarbejder udvalget en begrundet indstilling til akademisk råd, hvoraf det fremgår, hvorvidt udvalget finder, at der er tale om brud på god videnskabelig praksis. Akademisk råd behandler indstillingen og træffer på baggrund heraf afgørelse om, hvorvidt der er tale om brud på god videnskabelig praksis. Efter akademisk råds afgørelse fastsættes evt. disciplinære foranstaltninger. I særligt grove tilfælde kan akademisk råd tillige beslutte at indklage den anklagede for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Der udarbejdes uddybet beskrivelse af sagsbehandlingen af sager om brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed Udvalget for God Videnskabelig Praksis Udvalget for God Videnskabelig Praksis er nedsat af akademisk råd. Udvalget kan ikke træffes afgørelser. Udvalgets formål er at behandle konkrete sager og på baggrund heraf udarbejde en begrundet indstilling til dekanen i sager udvalget vurderer som åbenlys grundløse og til akademisk råd i sager hvor der har været gennemført en udvidet undersøgelse. Udvalget består af forskerskolelederen (formand) og en videnskabelig medarbejder på mindst lektorniveau, som udpeges af akademisk råd for en periode svarende til akademisk råds funktionsperiode. Vedkommende kan som udgangspunkt ikke samtidig være medlem af akademisk råd. Der deltager juridisk ekspertise i udvalgets sagsbehandling. Udvalget sekretariatsbetjenes af medarbejder fra fakultetsadministrationen. Udvalgets faste medlemmer varetager den indledende undersøgelse af alle henvendelser. I den efterfølgende udvidede undersøgelse kan udvalget i den konkrete sag tilknytte en til to eksterne fagspecifikke videnskabelige medarbejdere på mindst lektorniveau, som kan bistå de faste medlemmer i behandlingen af sagen. Tilknytningen godkendes af akademisk råd. 5

18 Udvalgets faste medlemmer deltager i akademisk råds møder, når der behandles specifikke sager om brud på god videnskabelig praksis, og når akademisk råd generelt drøfter god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed Partshøring af de involverede parter Når en henvendelse modtages af Udvalget for God Videnskabelig Praksis, kvitterer udvalget for modtagelsen. Anklager anmodes samtidig om at behandle sagen fortroligt, så længe den er under behandling. Henvendelsen sendes i den foreliggende form til den anklagede, der orienteres om sagsbehandlings-proceduren og anmodes om at behandle sagen fortroligt, så længe den er under behandling. Anklagede anmodes samtidig om at afgive sine kommentarer til klagen. Høringsprocedurens nærmere omfang afgøres af udvalget alt efter behovet i den konkrete sag Anonymitet I alle sager vedrørende mistanke om brud på god videnskabelig praksis gennemføres en indledende behandling i Udvalget for God videnskabelig praksis. Dette gælder også, selvom mistanken er fremsat anonym, hvorved forstås, at anmeldelsen er indgivet på en måde, så universitetet ikke er bekendt med anmelderens identitet. Som udgangspunkt vil sager fremsat af en anonym anklager ikke blive viderebehandlet efter den indledende behandling, med mindre udvalget finder, at der er tale om særlige forhold - knyttet til den fremsendte dokumentation som kan begrunde en udvidet behandling af sagen. Formålet med som udgangspunkt ikke at viderebehandle anonyme anklager er at begrænse muligheden for at komme med anonyme grundløse anklager Inhabilitet Udvalget for God Videnskabelige Praksis træffer afgørelse om inhabilitet i forhold til den konkrete sagsbehandling. Det enkelte medlem er forpligtet til selv at erklære sig inhabile, hvis dette er tilfældet 14. Hvis en eller flere medlemmer af udvalget erklæres inhabile, kan disse ikke deltage i sagsbehandlingen. Sagen forelægges akademisk råd, der kan indkalde ekstraordinære medlemmer til behandlingen af den konkrete sag. 3.7 Disciplinære foranstaltninger I sager hvor akademisk råd vurderer, at der er tale om brud på god videnskabelig praksis fastsættes eventuelle disciplinære foranstaltninger af dekanen, for så vidt der er tale om en ansættelsesmæssig disciplinærsag (eks. påtale, advarsel eller afskedigelse). I forhold til studiemæssige disciplinære foranstaltninger (eks. bortvisning fra ph.d.-studiet) for indskrevne ph.d.-studerende, som ikke er ansat ved universitet samt for ansatte ph.d.-studerende fastsættes disse af rektor efter indstilling fra forskerskolelederen. I sager hvor der er tale om grove brud på god videnskabelig praksis i forbindelse med erhvervelsen af en ph.d.- eller doktorgrad, vil akademisk råd kunne tilbagekalde den tildelte grad Særlige forhold i forbindelse med ph.d.- og doktorafhandlinger 4.1. Pligterklæring om overholdelse af god videnskabelig praksis. 14 Jf. Forvaltningslovens 3 og Betinget af at den ph.d.-studerende eller doktorranden har underskrevet en pligterklæring jf. pkt

19 Ph.d. studerende og doktorrander skal ved indlevering af en afhandling ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skrive under på, at afhandlingen så vidt vides er udfærdiget i overensstemmelse med god videnskabelig praksis på området, og at forfatteren er bekendt med og accepterer, at konstatering af plagiering og lignende grove brud på god videnskabelig praksis vil forhindre tildelingen af ph.d.- eller doktorgraden og eventuelt bevirke fratagelse af en allerede tildelt grad Indlevering af afhandlinger i elektronisk format Samtlige ph.d.- og doktorafhandlinger, der indleveres til bedømmelse ved AAU, skal indleveres i et på forhånd godkendt elektronisk format til VBN Digital plagiatscreening af indleverede afhandlinger De indleverede elektroniske ph.d.- og doktorafhandlinger gennemkøres en plagiatscreening ved hjælp af et digitalt anti-plagieringsværktøj (aktuelt Ephorus). Plagiatscreeningen foretages af VBN-redaktionen. Den enkelte plagiatscreening resulterer i en scanningsrapport 16. Hvis kontrollen af scanningsrapporten medfører en bestyrket/begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed, informeres forskerskolelederen, og sagen sendes til Udvalget for God Videnskabelig Praksis Legalitetskontrol af bedømmelsesudvalgs-indstillinger Formanden for bedømmelsesudvalg har ansvaret for, at indstillingen fra udvalget lever op til de krav, der er fastsat på området. Alle bedømmelsesudvalgsformænd informeres om kravene til udvalgets arbejde. Forskeskolelederen skal jævnligt foretage stikprøveundersøgelser af bedømmelsesudvalgenes indstillinger Tildeling af ph.d.-grader i forbindelse med sommerprocedure Ph.d.- og doktorgrader kan kun tildeles i forbindelse med møder i akademisk råd. Det er således ikke muligt at tildele grader på baggrund af skriftlig høring i forbindelse med akademisk råds sommerprocedure. 16 En elektronisk udgave af den uploadede fil, hvoraf det direkte fremgår, hvilke afsnit mv. i den undersøgte tekst, der er identiske eller næste identiske med de eksisterende kilder, som programmet har adgang til. 7

20 Singapore Erklæringen om Forskningsintegritet Preample. Værdien af forskning og dens store samfundsbidrag er på afgørende måde afhængige af forskningens integritet. Selv om der kan være, og er forskelle på hvordan forskning organiseres og gennemføres, såvel mellem forskellige nationer som mellem fagområder, eksisterer der principper og professionelle pligter som grundlag for forskningens integritet, uanset hvor forskningen udføres. PRINCIPPER Ærlighed i alt der vedrører forskning Ansvarlighed i forskningsarbejdet Professionel god opførsel og fairness i samarbejdet med andre God varetagelse af forskning der udføres for betroede midler og ressourcer PROFESSIONELLE PLIGTER 1.Integritet: Forskere skal tage ansvar for deres forsknings troværdighed. 2.Overholdelse af Regler: Forskere skal kende og overholde love, bestemmelser og regler m.v. der vedrører forskning. 3.Forskningsmetoder: Forskere skal anvende velegnede metoder, basere konklusioner på kritisk analyse af evidens, og rapportere fund og fortolkninger fuldt ud og objektivt. 4.Forskningsaftaler, protokoller og notater: Forskere skal føre klare, nøjagtige optegnelser af al forskning, på måder som tillader at andre kan bekræftelse og gentage deres arbejde. 5.Forskningsfund: Forskere skal åbent dele data og fund med andre så snart prioritet og ejerrettigheder er fastslået. 6.Forfatterskab: Forskere skal tage ansvar for egne bidrag til alle publikationer, forskningsansøgninger, forskningsrapporter og andre fremlæggelser af deres forskning. Forfatterlister skal inkludere dem, og kun dem, der opfylder relevante forfatterskabskriterier. 7.Acknowledgements i Publikationer: Forskere skal i publikationer anerkende navne og indsats af dem, der har bidraget signifikant til forskningen, men som ikke opfylder kriterier for forfatterskab, så som hjælp til skrivning, forskningsstøtte, sponsorering m.v. 8.Uafhængig Videnskabelig Vurdering (Peer Review): Forskere skal præstere fair, prompte og omhyggelige vurderinger, og respektere fortrolighed, når de vurderer andres arbejde. 9.Interessekonflikter: Forskere skal åbent omtale økonomiske og andre mulige interessekonflikter, som ville kunne kompromittere troværdigheden af deres: ansøgninger om støtte, forskningspublikationer, herunder oversigtsartikler, og offentlige kommunikationer. 10.Offentlig Kommunikation: Forskere skal begrænse faglige kommentarer til deres anerkendte ekspertisefelter, når de deltager i offentlige debatter om anvendelsen og vigtigheden af forskningsresultater, og skal klart adskille professionelle kommentarer fra meningstilkendegivelser baseret på subjektive synspunkter. 11. Anmeldelse af Uansvarlig Forskningspraksis: Forskere skal til den relevante instans rapportere mistanke om ethvert tilfælde af videnskabelig uredelighed, omfattende fabrikation, falsifikation og plagiat, og anden uansvarlig forskningspraksis som underminerer forskningens troværdighed, f.eks. sjuskeri, upålidelig forfatterskabstildeling, manglende rapportering af modstridende data, eller brug af vildledende analytiske metoder. 12.Reaktioner på Forekomst af Uansvarlig Forskningspraksis: Forskningsinstitutioner, tidsskrifter, professionelle organisationer, myndigheder, og andre som har forpligtelser i relation til forskning, skal have regelsæt for håndtering af mistanker om uredelighed og andre uansvarlige former for forskningspraksis, og for beskyttelse af dem som i god tro gør opmærksom herpå. Når uredelighed eller anden uansvarlig forskningsadfærd bekræftes, skal hensigtsmæssige reaktioner prompte iværksættes, herunder korrektion af publiceret arbejde. 13.Forskningsmiljø: Forskningsinstitutioner skal skabe og vedligeholde et forskningsmiljø som fremmer forskningens troværdighed gennem uddannelse, klare retningslinier, og rimelige standarder for forfremmelser, og samtidig udvikle arbejdsklimaet så det støtter forskningens integritet. 14. Samfundshensyn: Forskere og forskningsinstitutioner har en etisk forpligtelse til at afveje samfundsmæssige fordele over for de risici som er en iboende del af deres arbejde. Singapore Erklæringen om Forskningsintegritet blev udviklet som en del af 2.nd World Conference on Research Integrity, juli i Singapore, som en global vejledning i ansvarlig forskningspraksis. Erklæringen er ikke bindende og repræsenterer ikke den officielle politik i de lande og organisationer som støttede eller deltog i konferencen. Nationale myndigheder og organisationer skal konsulteres vedrørende officielle bestemmelser, politik og vejledninger der eksisterer i de enkelte lande vedrørende forskningsintegritet. Den originale Singapore Erklæring, og oversættelser heraf er tilgængelige på (Oversat til dansk af Povl Riis & Nils Axelsen

21 Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009

22 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1: Vejledning til udformning af forsøgsprotokoller og forsøgsrapporter, datadokumentation og opbevaring af data inden for sundhedsvidenskabelig basalforskning 6 Kapitel 2: Vejledning til udformning af forsøgsprotokoller, datadokumentation og bevaring af data indenfor klinisk og klinisk/epidemiologisk forskning 9 Kapitel 3: Vejledning til indgåelse af aftaler ved påbegyndelse af forskningsprojekter 13 Kapitel 4: Vejledning vedrørende ret og pligt til opbevaring og brug af videnskabelige data 23 Kapitel 5: Vejledning omkring publiceringsforhold 31 Kapitel 6: Vejledning om forskning i de matematiske fag - herunder statistik 43 Kapitel 7: Persondataloven og videnskabelige projekter 46 Januar

23 Forord Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) udsender hermed en gennemrevideret og opdateret samling vejledninger, som tilsammen dækker et bredt område inden for UVVU s opfattelse af god videnskabelig praksis. UVVU s virkefelt er ifølge lov om forskningsrådgivning m.v. begrænset til behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed, der rejses ved anmeldelse. Videnskabelig uredelighed defineres i loven, der er blevet revideret i 2008, som forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater. UVVU s virkefelt er blevet ændret og relaterer sig nu i modsætning til tidligere - direkte til alvorlige brud på god videnskabelig praksis, hvilket har aktualiseret den foreliggende opdaterede udgave af vejledningerne. UVVU har gennem årene indhøstet en vis erfaring med, hvad der giver anledning til konflikter blandt forskere og endog sommetider skaber mistanke og anklager om videnskabelig uredelighed. Det er klart for UVVU, at mange forskere og forskergrupper kunne have undgået konflikter, hvis de havde været mere bevidste om indholdet i UVVU s vejledninger. Vejledningerne er imidlertid ingen facitliste. Det skal præciseres, at UVVU ikke er af den opfattelse, at manglende efterlevelse af vejledningernes anbefalinger i alle tilfælde nødvendigvis er kritisabel, herunder at dette skulle udgøre et potentiale for videnskabelig uredelighed. Således vil en konkret begrundet afvigelse fra vejledningernes fremstilling af god forskningspraksis i visse tilfælde kunne være acceptabel. Omvendt må det også antages, at der kan opstå konkrete situationer, som ikke er beskrevet i vejledningerne, men som vil være at betragte som videnskabeligt uredelige. Vejledningerne prætenderer heller ikke at udgøre en udtømmende gennemgang af god videnskabelig praksis. Ved siden af UVVU s vejledninger findes andre regelsæt, politikker og anvisninger i god videnskabelig praksis. Referencer til sådanne andre regelsæt er medtaget under de enkelte kapitler, men Januar

24 det bør præciseres, at UVVU s vejledninger ikke er fuldt koordineret med alle øvrige regelsæt. Endelig må det understreges, at vejledningerne netop er vejledninger, som ikke har lovs kraft. Som det fremgår af lovgivningen, er det ikke UVVU s opgave i sig selv at sikre forebyggelse af videnskabelig uredelighed, ligesom det ikke er UVVU s opgave at definere, udstede regelsæt eller undervise i god videnskabelig praksis og lignende. Forebyggelses- og undervisningsforpligtelsen ligger derimod hos forsknings- og videninstitutionerne, og formentlig vil vejledningernes indhold blandt andet kunne indgå i den formaliserede ph.d.- undervisning dvs. i forskeruddannelsen. De første vejledninger udkom i 1993, og den seneste revision blev foretaget i maj Til de nu opdaterede vejledninger føjes yderligere: 1) Vejledning om forskning i de matematiske fag herunder statistik samt 2) Persondataloven og videnskabelige projekter. Vejledningerne er udformet, så de kan læses hver for sig, men der kan i begrænset omfang forekomme overlapning imellem dem. De nye 2009-vejledninger har ligesom tidligere været igennem en høring blandt et bredt spektrum af danske forskningsinstitutioner. Der har været generel tilslutning til principperne i vejledningerne, samtidig med at der også har været forslag om justeringer og tydeliggørelser, som i vidt omfang er blevet efterfulgt i den foreliggende udgave. Det skal bemærkes, at vejledningerne ikke dækker alle videnskabelige discipliner, men at de i betydeligt omfang tager udgangspunkt i problemstillinger inden for sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab. Dette er ikke et udtryk for UVVU s nedprioritering af andre områder, eller udtryk for, at der ikke er - i det mindste uskrevne - normer for god videnskabelig praksis inden for alle områder. UVVU er således åben over for i en næste fase at medvirke til at få udarbejdet vejledninger også for andre forskningsområder - eksempelvis det humanistiske og det samfundsvidenskabelige. Det skønnes dog, at de foreliggende vejledninger i høj grad er så generelle, at de vil kunne appliceres på en bred vifte af forskningsområder. Januar

25 Forhåbentlig vil danske forskere betragte vejledningerne som en hjælp i deres arbejde og som en støtte ved indføring af yngre forskere i god videnskabelig praksis, med det samlede formål at højne den videnskabelige kvalitet af forskningsprocessen. Det anbefales alle forskningsinstitutioners (herunder hospitaler ved fx kliniske forskningsprojekter) ledelse og projektvejledere at gøre alle forskere bekendt med ovenstående vejledninger enten i den ovenstående form eller i en af institutionen udarbejdet vejledning baseret på lignende principper opdateringen af er foretaget af: overlæge, dr.med. Nils H. Axelsen, chefjurist, cand.jur. Charlotte Elverdam, professor, dr.phil. Vagn Lundsgaard Hansen, institutleder, lektor, ph.d., MPM Kirsten Ohm Kyvik, professor, dr.med. Ebba Nexø, forskningslektor, overlæge, dr.med. Ole Haagen Nielsen, professor, dr.med et dr.scient, Jens F. Rehfeld, og professor, dr.med. Thorkild I.A. Sørensen. Sekretariatet for UVVU har desuden bistået med opdateringen. Ole Haagen Nielsen Januar 2009 Januar

26 Kapitel 1 Vejledning til udformning af forsøgsprotokoller og forsøgsrapporter, datadokumentation og opbevaring af data inden for sundhedsvidenskabelig basalforskning Alle der deltager i et projekt skal have mulighed for at se og forstå de originale forsøgsresultater, deres bearbejdning og fortolkning. Forskningsresultaterne bør være tilgængelige på længere sigt, således at de kan genvurderes eller udnyttes til yderligere forskning. En hensigtsmæssig udformning og opbevaring af forsøgsprotokoller (dvs. beskrivelse af selve projektet med baggrund og formål, metoder inkl. statistiske metoder og evt. sample- size- beregninger, angivelse af forfattere, lokaliteter for undersøgelse og tidshorisont) og forsøgsrapporter (dvs. beskrivelse af allerede foretagne delelementer/undersøgelser som beskrevet i forsøgsprotokollen), datadokumentation og opbevaring af data er derfor af afgørende betydning. Såfremt der indgår persondata henvises desuden til Kapitel 7 om persondataloven. Forsøgsprotokollers overordnede afsnit bør skrives, inden forsøgene udføres. Forsøgsrapporten bør sammenskrives snarest muligt efter forsøgets afslutning og skal indeholde oplysninger om beregninger, foretagne korrektioner og deres forudsætninger i den udstrækning, det er nødvendigt for forståelsen af de opnåede resultater. Nedenfor anføres en række krav til forsøgsprotokoller og dataopsamling. Forsøgsprotokoller og data kan foreligge elektronisk eller i papirform. Anvendes elektroniske forsøgsprotokoller bør man: a) ved afslutning af en forsøgsprotokol gemme en skrivebeskyttet udgave på en central server, Januar

27 b) indføre et system således at der sikres overblik over forskellige udgaver. c) sikre at der vælges teknisk holdbare medier, som anbringes fysisk således at den/de er sikret med hensyn til fortrolighed samt beskyttelse mod hændelser, der kan ødelægge originalmaterialet (dvs. back up af forsøgsprotokoller og data). Anvendes papirform bør man: a) anvende bøger med fast ryg. b) henvise til bilag, der opbevares elektronisk eller på anden måde. c) henvise til kopi, der opbevares på anden lokalitet. Forsøgsprotokoller skal føres med angivelse af dato og identifikation af den, der har ansvar for forsøgenes udførelse. Indeks skal regelmæssigt ajourføres. Det er forfatternes ansvar, at protokoller, rapporter og bilag (også fra de forsøg, som ikke publiceres) opbevares forsvarligt i en for alle medvirkende deltagere umiddelbart tilgængelig form. Forsøgsprotokoller skal være overskuelige og utvetydige for alle implicerede parter, ikke alene for dem, der planlægger og udfører forsøgene, men også for dem, der eventuelt senere skal vurdere resultaterne. Vælg derfor sprog under hensyn hertil. Anvend så vidt muligt en standardiseret opstilling af forsøgets titel, formål, materialer, metoder (inkl. registreringsmetoder), tidsplaner, rådata og beregninger som disposition for hver enkelt forsøgsprotokol. Forsøgsprotokoller skal udformes, så forsøgsomstændighederne kan reproduceres, selv flere år senere eller i andre laboratorier. Derfor kan det være nødvendigt at beskrive nye forsøgsobjekter, apparater, kemikalier, etc. når de anvendes for første gang. Forsøgsprotokoller skal indeholde tilstrækkelige oplysninger om eventuelle fejl og afvigelser fra den planlagte arbejdsgang og de anvendte materialer. Dette kan blive afgørende for, om visse data skal udgå af en opgørelse. Desuden kan sådanne ændringer i forsøgsbetingelserne belyse nye aspekter, og kan derfor være af videnskabelig værdi. Januar

28 Forsøgsprotokoller skal indeholde alle foretagne rettelser, og man skal kunne se, hvad der oprindeligt har stået. Forsøgsprotokoller skal gøre det enkelt at identificere originale observationer, som indgår i de publicerede data. Forskningsinstitutionerne må fastsætte regler om opbevaring af forsøgsprotokoller og data, herunder regler om varighed og om adgang til at medtage kopi af data for den projektansvarlige i øvrigt under hensyntagen til Datatilsynets retningslinjer. UVVU vil anbefale, at der arbejdes hen imod mere faste regler for opbevaring fx i 5 år efter projektets afslutning. For lægemiddelforsøg gælder ICH-GCP-regelsættet (www.emea.europa.eu), der fastslår at data skal opbevares i 2 år efter at lægemidlet er kommet på markedet eller alternativt i 2 år efter formel afslutning af klinisk udvikling. Den projektansvarlige skal have adgang til at medtage kopi af data ved ansættelsens ophør efter aftale med de dataansvarlige (dvs. regioner, kommuner, forskningsinstitutioner mv.). Januar

29 Kapitel 2 Vejledning til udformning af forsøgsprotokoller, datadokumentation og bevaring af data indenfor klinisk og klinisk/epidemiologisk forskning Det er væsentligt for ethvert projekts gennemførelse, at alle parter (dvs., forskere, vejledere og eventuelle andre medvirkende) har en gensidig informationsforpligtigelse vedrørende de originale forsøgsresultater, deres bearbejdning og fortolkning. En hensigtsmæssig udformning og opbevaring af forsøgsprotokoller m.v. er derfor af afgørende betydning. Dette kapitel bør læses i sammenhæng med Kapitel 7 om persondataloven. 1. Forsøgsprotokoller, spørgeskemaer, interview-skemaer, case report forms og andre bilag skal være overskuelige og utvetydige for alle implicerede - ikke kun for den, der planlægger og udfører forskningen, men også for dem, der eventuelt senere skal vurdere resultaterne. Der skal være en standardiseret opstilling af projektets titel, formål, materialer, procedurer, forventede rådata og statistiske beregninger og eventuelt kvalitative analyser, når forsøgsprotokollen eller projektbeskrivelsen udarbejdes. Endeligt skal protokollerne være daterede, således at man ved hvilken version, der refereres til ved godkendelsen. 2. Til alle projekter, der omfatter kliniske undersøgelser af patienter eller forsøgspersoner, skal der altid udformes deltagerinformation og samtykkeerklæring samt ved lægemiddelforsøg fuldmagtserklæring i et forståeligt sprog. Det anbefales, at eventuelle spørgeskemaer valideres inden projektet initieres. Januar

30 3. Alle projekter, registre med videre hvori der indgår personhenførbare følsomme oplysninger skal anmeldes til Datatilsynet (jf. Datatilsynets hjemmesides rådgivning herom og Kapitel 7). Da tilladelser fra Datatilsynet er tidsbegrænsede, bør det tidligt i forløbet overvejes, hvorledes data senere anonymiseres. Projekter, der indebærer forsøg på mennesker eller menneskers biologiske materiale, skal anmeldes til det Videnskabsetiske Komité system, jf. gældende vejledning herom, som løbende justeres. Alle projekter, der omfatter undersøgelser af et lægemiddel, skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen (se jf. Lægemiddelstyrelsens vejledning til ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg med lægemidler på mennesker (Lægemiddelloven 88, stk. 2 & 3, jf. bekg. nr. 744 af 29. juni 2006 om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker (implementerer dele af Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. april 2001, EF-Tidende, L 121 og dele af Kommissionens direktiv 2005/28/EF af 8. april 2005), og skal følge Good Clinical Practice regelsættet (www.europa.eu). Lægemiddelstyrelsen afgør herefter, om det er et egentligt lægemiddelforsøg som skal følge GCP-regelsættet. Dette gøres eksempelvis via kontakt til en GCP-enhed tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen. Projekter, der omfatter medicinsk udstyr, skal ligeledes anmeldes til Lægemiddelstyrelsen, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelser om medicinsk udstyr nr og 1269 som trådte i kraft den 1. januar 2006 (kan downloades på ). Projekter, der omfatter brug af ioniserende stråling, skal følge de regler, der findes for dette, fx bekendtgørelse nr. 823 af om dosisgrænser for ioniserende stråling, bekendtgørelse nr. 975 af om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter, og bekendtgørelse nr. 954 af om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. 4. Der skal være en detaljeret beskrivelse af inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til projektet i forsøgsprotokollens bilag, og beskrivelse af studiedesign samt stikprøver, der ønskes undersøgt, skal være så detaljeret, at det er muligt at afgøre repræsentativiteten i forhold til den population, de stammer fra. Hvor det er relevant, skal der foreligge styrkeberegninger Januar

31 for at sikre, at den undersøgte stikprøve er stor nok til at undersøge det opstillede problem med en tilstrækkelig statistisk styrke. I visse tilfælde vil det også være hensigtsmæssigt at anføre rekrutteringsstrategien. Der skal også ligge en beskrivelse af, hvilke omstændigheder ved studiet der kan medføre, at dette stoppes før tid, eller at den enkelte deltager bliver taget ud af undersøgelsen, og hvorledes man i så fald vil informere de i projektet deltagende personer eller patienter. 5. Personrelaterede data fra klinisk videnskabelige undersøgelser skal entydigt kunne identificeres, og enhver case report form skal dateres og signeres (evt. elektronisk). Rubrikker, der ikke udfyldes, udstreges. 6. Indhentede tilladelser fra det videnskabsetiske komitésystem, Datatilsynet, Strålehygiejnisk Laboratorium, Lægemiddelstyrelsen og evt. andre berørte instanser samt samtykkeerklæringer fra samtlige patienter eller forsøgspersoner, der indgår i undersøgelsen, skal gemmes i henhold til de bestemmelser, der fremgår af gældende lovgivning, og under hensyntagen til eventuelle opfølgende undersøgelser. Det samme gælder interview, spørgeskemaer og andre personbilag. Elektroniske data kan opbevares i Dansk Data Arkiv, der hører under Statens Arkiver. Her kan opbevares såvel anonymiseret som personhenførbart materiale, men det er at betragte som en arkivering. Datatilsynet sidestiller arkivering af personhenførbare data i Dansk Data Arkiv med anonymisering, hvilket giver mulighed for en senere gentaget undersøgelse af de pågældende personer. Det kræver tilladelse fra Datatilsynet at få personhenførbart materiale ført ud af Dansk Data Arkiv (jf. 7. Den endelige rapport over projektet eller forsøget skal indeholde alle de udførte beregninger, korrektioner samt forudsætningerne for disse, som nødvendig dokumentation og for at lette forståelsen af de offentliggjorte resultater over for alle deltagende forskere i projektet. Januar

32 8. Der skal foreligge oplysninger om kvalitetskontrol af væsentlige data inkl. håndtering af data, som fremstår som afvigende observationer (outliers) og disses inddatering i databaser eller statistiske programmer. Der skal anføres detaljerede beskrivelser af anvendte statistiske metoder og EDB-programmer - samt om eventuelt kvalitative analyser og elektroniske analyseprogrammer. 9. Det skal være muligt ud fra case report forms og spørgeskemaer at identificere de observationer, som indgår i de publicerede tabeller og figurer. 10. Interview, spørgeskemaer, case report forms eller lignende personhenførbart materiale bør ikke opbevares i journaler, idet dette materiale ikke må udleveres fx i forbindelse med anmodning fra forsikringsselskaber eller lignende. Januar

33 Kapitel 3 Vejledning til indgåelse af aftaler ved påbegyndelse af forskningsprojekter Den følgende liste omfatter punkter, som det vil være en fordel at have drøftet og indgået en formel aftale om ved indledningen af forskningsprojekter, i særlig grad såfremt der indgår flere centre eller afdelinger i projektet. Sådanne aftaler vil kunne baseres på et uddrag af de nedenstående punkter, eller på dem alle. Hvor omfattende aftaler bør være, må afhænge af forskergruppernes konkrete bedømmelse. Listen vil kunne tjene som en huskeliste for indgåelse af aftaler og også for alle de mange handlinger, der skal udføres under projektforløbet. Hvis man er ansat på en offentlig forskningsinstitution, kan der indhentes assistance til forhandling og udarbejdelse af aftalen på institutionen. Hvis aftalen kan indebære overdragelse af immaterielle rettigheder, skal man være opmærksom på, at aftalen skal underskrives af ledelsen på den offentlige forskningsinstitution. Forslagene skal sikre en entydig projektledelse (punkt 4), en ajourført information til alle deltagere om forsøgssprotokol/undersøgelsesplan og de opgaver, der skal varetages desangående (punkt 5-7), samt en klart formuleret fordeling af pligter og rettigheder vedrørende arbejde og resulterende data (punkt 8-12). Det tilsigtes endvidere, at forslagene medvirker til at klargøre de enkelte deltageres realistiske forventninger om deres personlige udbytte i form af afhandlinger og forfatterskaber, og om hvad de er forpligtet til at yde i forbindelse dermed (punkt 13-16). Al information vedrørende et projekt tilgår alle medlemmer af projektgruppen i fuld åbenhed. Under punkt 15 er medtaget udarbejdelsen af en medarbejdererklæring om de enkelte deltageres indsats i artikler, hvilket med den igangværende internationale udvikling kan forventes at blive et krav fra flere og flere tidsskriftsredaktioner, Januar

34 og som under alle omstændigheder er anbefalelsesværdigt som dokumentation ved senere ansøgninger og indlevering af akademiske afhandlinger. Til sidst er anført nogle punkter vedrørende patentering, finansiering, ekstern information og konfliktløsning (punkt 17-20). Vedrørende en række andre forhold af betydning for planlægningen af forskningsprojekter henvises til de foranstående vejledninger for udformning af forsøgsprotokoller m.m. inden for sundhedsvidenskabelig basalforskning (oftest laboratorieundersøgelser) og klinisk og klinisk-epidemiologisk forskning. Med hensyn til dataopbevaring henvises tillige til punkt 1 i den i Kapitel 4 følgende vejledning vedrørende ret og pligt til opbevaring og brug af videnskabelige data. Ved deltagere i et projekt (projektgruppen) forstås i det følgende personer, som intellektuelt og arbejdsmæssigt deltager kreativt i projektet i en sådan grad, at kravene til medforfatterskab forudses at blive opfyldt, jf. punkt 1 i det efterfølgende Kapitel 5, Vejledning omkring publiceringsforhold. Desuden indgår personer, som har funktioner som vejledere eller rådgivere. Samarbejdsaftalers grundbestanddele 1. Forskningsprojektets titel 2. Deltagere i projektet Deltagere i projektet, herunder deltagende institutioner, afdelinger, institutter med flere med angivelse af deltagere fra de enkelte enheder. En industriel deltager skal defineres entydigt i aftalen. 3. Målsætning og tidsplan Angivelse af den overordnede målsætning. Angivelse af tidsplan for de aktiviteter, der forudses at blive nødvendige for at realisere det overordnede mål. Januar

35 Angivelse af evt. mellemstadier og selvstændige forskningsmæssige delmål, der forudses at kunne realiseres på disse mellemstadier. 4. Projektledelse Angivelse af procedure for udpegning/valg af projektledelse (projektleder, evt. styregruppe, følgegruppe m.m.) og angivelse af de udpegede/valgte personer. Angivelse af funktion og kompetence for projektlederen, herunder forholdet til en evt. styregruppe, følgegruppe eller en evt. overordnet programledelse. 5. Forretningsorden Fastlæggelse af hyppigheden af ordinære plenummøder og regler for indkaldelse til ekstraordinære møder. Bestemmelse af hvem der er ansvarlig for mødeindkaldelse (projektlederen eller en anden dertil delegeret medarbejder). Bestemmelse om standarddagsorden med eventuelle ad hocpunkter og referat, og hvem der er ansvarlig for udformning og udsendelse. Bestemmelse om procedure for optagelse af nye deltagere og for frivillig eller tvungen fratræden af hidtidige deltagere. Det bør tillige bestemmes, hvorledes man i sådanne tilfælde skal forholde sig med hensyn til de under punkt 9-14 nævnte forhold. Bestemmelse af hvem der er ansvarlig for ajourføring af deltageroversigten i tilfælde af ændringer, og for at sådanne reviderede udgaver fordeles til alle deltagere. Angivelse af procedure for evt. ændring af projektledelsen. For større undersøgelser: Placering og fastlæggelse af arbejdsopgaver for et centralt videnskabeligt sekretariat. 6. Forsøgsprotokol/Undersøgelsesplan Bestemmelse af hvem der er ansvarlig for: udfærdigelse af endelig udgave udsendelse til alle deltagere indhentning af tilbagemelding fra alle deltagere om godkendelse eller bemærkninger evt. indhentning af tilladelse fra: Januar

36 Regional videnskabsetisk komité (altid den forsøgsansvarlige, dvs. en person, der udøver et erhverv, der er anerkendt til udførelse af forskning, fx via ansættelse som forsker eller ph.d.-studerende eller på anden vis ved beskæftigelse med konkret forskningsarbejde, og som er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af forsøget på et bestemt forsøgssted). Lægemiddelstyrelsen Datatilsynet Internationale registre for kliniske lægemiddelforsøg Strålehygiejnisk Laboratorium. Rådet for dyreforsøg. samt opbevaring af: Elektroniske data i en fælles database (se i øvrigt Kapitel 4, Vejledning vedrørende ret og pligt til opbevaring og brug af videnskabelige data, punkt 1.1). Samtykkeerklæringer, forsøgsbilag og personbilag. Bestemmelse om procedure for vedtagelse af eventuelle senere protokolændringer, herunder hvorledes de behandles på møder og gøres kendt for alle deltagere. 7. Intern information om projektforløb Bestemmelse om hyppighed af og form for statusrapporter (progress reports) internt i gruppen og om møder, når aftalte dataindsamlinger er afsluttede. 8. Fordeling af arbejdsfunktioner Angivelse for hver enkelt arbejdsfunktion af, hvem der har ansvaret for den, eventuelt hvem der skal udføre den, og hvorledes den evt. deles imellem flere deltagere. 9. Adgang til udstyr, medhjælp og andre faciliteter Angivelse for de enkelte medarbejdere af, hvilket udstyr vedkommende har adgang til, i hvilke tidsrum og med hvilken medhjælp. Januar

37 10. Ansøgninger om forskningsstøtte Aftale om hvem der er hovedansøger, medansøger og på anden måde skal nævnes i ansøgningen. Der bør dog være mulighed for et skift i rollen som hoved- eller medansøger, da projektgruppens enkelte medlemmer kan have forskellige muligheder for at ansøge om økonomiske midler. Alle, der nævnes ved navn i ansøgningen, skal godkende den endelige udformning af ansøgningen inden den afsendes til fx forskningsråd, fonde, m.v. Det bør oplyses hvilke økonomiske og andre ressourcer, der er til rådighed på arbejdsstedet (-stederne). Det bør oplyses hvilke bevillinger, der allerede er opnået (fondsnavn, evt. beløb). Det bør oplyses hvilke andre fonde, der søges samtidigt, og hvis der siden hen søges flere fonde, bør hver af de allerede søgte fonde oplyses herom. Når der gives delbevilling fra en af de søgte fonde, skal de resterende fonde straks oplyses herom. I tilfælde af fuld bevilling fra en fond skal ansøgningen straks tilbagetrækkes fra de andre fonde Vejledning Fastlæggelse af hvem der skal forestå den daglige vejledning af de mindre erfarne forskere i gruppen (som regel bliver dette den forsøgsansvarlige) Fordeling af råderet over data Præcisering af, at deltagende forskere generelt har fri adgang til alle informationer inden for rammerne af det planlagte projekt. Imidlertid kan der være studier, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at der løbende er fri adgang til alle informationer. Dette gælder således for studier, hvor der ikke bør eller må foretages interimanalyser eller lokale analyser, der ikke er planlagt i forvejen. Der bør i sådanne tilfælde kunne aftales en begrænset adgang til data for effektivt at kunne forebygge sådanne analyser i et flercentersamarbejde og dermed også forebygge, at resultater af sådanne analyser publiceres, før det samlede projekt er afsluttet og færdiganalyseret. Der kan ligeledes være grunde til, at man kun får adgang til et bestemt sæt af de fælles data, såfremt Januar

38 man i en ansøgning til en styregruppe har beskrevet, hvad man vil undersøge - og med hvilke data. Dette kan være nødvendigt for at sikre en afbalanceret fordeling af forskningsmuligheder og meritter mellem dem, der har været med til at skabe data. Det er ikke rimeligt, hvis sådanne ansøgninger beror på forudgående sonderende analyser af data. Fristelsen til at se på data, man har fri adgang til, kan blive så stærk, at der i relevante sammenhænge bør skabes enighed om effektivt at beskytte alle mod en sådan fristelse ved at begrænse adgangen. Angivelse for hver type af data af, hvem der påregnes at måtte anvende dem til publikationer. Angivelse af regler for: o Hvilke data de enkelte medarbejdere må have i kopi. o Hvilke data eller fx vævsprøver eller andet biologisk materiale de må medtage dele af eller i deres helhed ved projektets afslutning. o Baggrunds- og forgrundsviden og evt. ret til senere anvendelse af baggrundsviden ting der ikke var tiltænkt i den primære protokol, men som vil blive undersøgt fremover eventuelt delvist med nye forskere. o Hvilke data eller andet materiale de enkelte deltagere må medtage ved en evt. tidligere, frivillig eller ufrivillig, afbrydelse af samarbejdet med gruppen (se i øvrigt Kapitel 4 Vejledning vedrørende ret og pligt til opbevaring og brug af videnskabelige data, punkt 1.2 og 1.3). I alle tilfælde skal persondataloven overholdes, og der skal foreligge tilladelse fra Datatilsynet. Det er væsentligt at være opmærksom på, at en sådan tilladelse fra Datatilsynet er tidsbegrænset. Personhenførbare oplysninger skal derfor enten anonymiseres eller slettes ved tilladelsens udløb. Når der er indgået samarbejde med en ekstern finansieringskilde, tilhører data forskningsinstitutionen. I enkeltstående tilfælde kan der via en samarbejdsaftale forekomme andre krav til dataejerskab. Dette har blandt an- Januar

39 det Lægemiddelindustriforeningen og Lægeforeningen drøftet, hvilket har givet anledning til et regelsæt herom Planlagte publikationer og akademiske afhandlinger Angivelse af en præliminær liste over forventede publikationer fra projektet. Angivelse af, hvilke deltagere som ud over fælles publikationer evt. planlægger at udnytte resultater fra projektet til ph.d.- eller doktorafhandlinger med skitsering af, hvilke data der påregnes anvendt hertil Fordeling af forfatterskaber (se i øvrigt Kapitel 5, Vejledning omkring publiceringsforhold) Angivelse af hvem der har opgaven med at udforme en præliminær liste over de publikationer, der forventes at blive et resultat af arbejdet. Angivelse af forventet første- og sidsteforfatter og i muligt omfang medforfattere. Aftale om, hvilke vejledere og andre bidragydere, der bør nævnes fx i Acknowledgements. Aftale om andel i forfatterskab for deltagere, som udtræder inden projektet er afsluttet Udarbejdelse af publikationer (se i øvrigt Kapitel 5, Vejledning omkring publiceringsforhold) Angivelse af, hvem der har ansvar for: Udarbejdelse af første samlede manuskriptudkast (oftest førsteforfatteren). Udformning af det endelige manuskript. Hvem der har korrespondanceaftalen dels før publikation med redaktionen dels efter publicering med interesserede læsere. Fremsendelse af manuskriptudkast og af endelig udgave til alle deltagere. Aftale om hvem der indsender det færdige manuskript til tidsskriftet. Udarbejdelse af detaljeret medforfattererklæring forud for indsendelse til publikation med personlig attestation af de enkelte deltageres bidrag (ved multicenterundersøgelser kan førsteforfatteren eller den korrespondanceansvarlige forfatter på alle forfatteres vegne erklære, at Januar

40 underskrifter vil blive indsamlet, hvis manuskriptet bliver antaget til publikation). Indhentning af godkendelser fra alle deltagere forud for fremsendelse af et manuskript og medforfattererklæringer til publikation. Fremsendelse af referee-kommentarer til alle deltagere. Udarbejdelse af ændringer som følge af refereebemærkninger, og fremsendelse med henblik på godkendelse af det endeligt reviderede manuskript hos alle forfatterne Ændringer i punkterne Den præliminære karakter af fordelingerne under punkterne 8-15 nødvendiggør justeringer undervejs, hvilket jævnligt bør tages op til overvejelse. Bestemmelse af fremgangsmåde for ændringer i de præliminære fordelinger (vedtagelse på møde, nedskrivning i mødereferat eller protokoltillæg) Patentering Der bør ved projektets begyndelse tages stilling til fordeling af potentielle immaterielle rettigheder. Aftalen bør sikre, at resultaterne vil blive publiceret i videnskabelige medier, men det bør samtidigt aftales, at publicering først må finde sted, efter at patenteringsmulighederne er undersøgt og en evt. ansøgning er indsendt. Der bør sættes en tidsfrist for denne sondering, almindeligvis omkring 3 måneder. Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner samt lov om arbejdstageres opfindelser indeholder bestemmelser om arbejdstagere og arbejdsgiveres rettigheder til opfindelser gjort i et ansættelsesforhold. Udgangspunktet er, at retten til opfindelser tilkommer den ansatte forsker, men at arbejdsgiveren mod vederlag kan kræve retten overdraget til sig. Den ansatte har derfor - med henvisning til denne lov - pligt til at anmelde en fremkommet opfindelse til institutionen (se i øvrigt Kapitel 4, Vejledning vedrørende ret og pligt til opbevaring og brug af videnskabelige data, punkt 3). Januar

41 1 8. Finansiering Aftale om, hvem der har ansvaret for projektets økonomi og aftale om principper for fordeling af ressourcer imellem forskere, forskergrupper og deltagende institutioner. Redegørelse for allerede opnået finansiering. Planer for fremtidig finansiering med angivelse af, hvem der har ansvar for ansøgning, og hvorledes finansieringen af projektets delmål, jf. punkt 3, skal prioriteres. Redegørelse for alle andre forhold vedr. projektets økonomi, herunder også evt. indtægter opnået gennem projektet. Aftale om fordeling - efter projektets afslutning - af ejerskab til evt. udstyr, som er indkøbt for projektmidler. Væsentlige dele af kontrakten skal ved forsøg på mennesker forelægges for den behandlende videnskabsetiske komité Ekstern information til ikke-videnskabelige fora Bestemmelse om hvem der kan udtale sig på gruppens vegne over for myndigheder og nyhedsmedier, ligesom der bør foreligge aftale om, hvad der eksternt må udtales (især inden publicering i fagtidsskrifter og ved eventuel indsendelse af patentansøgning). 20. Konfliktløsning Bestemmelse om hvorledes uenighed skal håndteres og om etablering af en evt. opmandsfunktion eller andre former for ekstern bistand til afgørelse af mulige større konflikter. Det vil eventuelt kunne bestemmes, at det henskydes til de højere læreranstalters praksisudvalg at udpege en opmand enten ad hoc eller som en fast funktion på de respektive hovedområder. Referencer Andersen MB. Lov om arbejdstageres opfindelser med kommentarer. København: Akademikernes Centralorganisation, 1995 Lov nr. 142 af 29. april 1955 om arbejdstageres opfindelser med senere ændringer. Januar

42 Lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner med senere ændringer. Januar

43 Kapitel 4 Vejledning vedrørende ret og pligt til opbevaring og brug af videnskabelige data Som led i fremme af god videnskabelig praksis og forebyggelse af konflikter imellem forskere eller forskningsinstitutioner indbyrdes og imellem forskere eller forskningsinstitutioner og andre parter, anbefales det at følge nedenstående retningslinjer for opbevaringsret og -pligt, og for brugsret og -pligt i forbindelse med videnskabelige data. Når der i vejledningen tales om videnskabeligt arbejde, forstås herved en virksomhed, som har til formål at fremskaffe pålidelig ny viden og som karakteriseres ved deskriptiv, hypotesegenererende forskning og egentlig hypotesetestning på basis af systematisk indsamling og analyse af data og kritisk vurdering af disse, ligesom at forskningen kan hvile på kvalitative data og observationer. Videnskabeligt arbejde kan udføres i universitetsinstitutter og andre offentlige forskningsinstitutioner, i offentlige ikkevidenskabelige institutioner eller i privat regi, og resultaterne kan publiceres i videnskabelige tidsskrifter eller i videnskabelige rapporter og redegørelser. Der anbefales anvendelse af identiske regler for videnskabeligt arbejde, hvad enten det udgår fra forskningsinstitutioner i traditionel forstand eller fra andre institutioner. Ligeledes anbefales anvendelse af ens regler i forbindelse med publikation af videnskabelige data, hvad enten disse publiceres i videnskabelige tidsskrifter eller på anden måde. Der tales i denne vejledning ikke om ejerskab af videnskabelige data, men alene om ret og pligt til at bruge dem og til at have dem i sin varetægt. En grund hertil er, at den overordnede målsætning for forskning er erhvervelse af ny viden og en udbredelse af kendskabet hertil, fordomsfrit og uden anden indskrænkning end den, der følger af kvalitetsvurdering. Dette er uforeneligt med en ejendomsret, som sædvanligvis indebærer, at ejeren efter eget skøn kan destruere eller hemmeligholde forskningsresultater. Det er også uforeneligt med karak- Januar

44 teren af den overdragelse af vævs- og blodprøver m.m., som de danske patienter foretager til danske sundhedsvidenskabelige forskere, rettet imod et bestemt formål, men ikke med henblik på forskeres eller andres ejendomsforhold. Der er lagt vægt på, at vejledningen er i overensstemmelse med gældende regler eller lovgivning, herunder ophavsretsloven og persondataloven. Der henvises til de anvendte kilder hertil i en referenceliste sidst i vejledningen. Vejledningen tager alene sigte på rettigheder og pligter i forholdet mellem forskere indbyrdes og mellem forskere og forskningsinstitutioner. Det forudsættes, at videnskabelige data og biologisk materiale er indsamlet og opbevaret i overensstemmelse med den lovgivning og de bestemmelser, der til enhver tid er gældende for patientinformation og samtykke samt opbevaring af personoplysninger. 1. Opbevaring og sikring af data 1.1 Det anbefales, at den totale mængde af indsamlede data og evt. biologisk materiale, som indgår i et forskningsprojekt, beror i en central informations- eller biobank i den institution eller afdeling under en institution, som er hjemsted for forskningen. Hvis flere institutioner eller afdelinger samarbejder, bør der udpeges en central informationsbank, som rummer alle de data, der indgår i det fælles projekt. Det bør ved forudgående aftale bestemmes, hvor denne centrale informationsbank skal placeres. Det kan dog aftales, at specielle rådata eller biologisk materiale ikke skal henhøre under den centrale bank, men skal opbevares på én eller flere af de institutioner, hvori de er frembragt eller fremskaffet. De enkelte institutioner eller afdelinger kan herudover opbevare de ikke-biologiske data eller kopier af de data, de selv har frembragt. Ved opbevaring af forskningsmaterialet skal persondataloven overholdes, dvs. at datamaterialet skal destrueres eller anonymiseres, når tilladelsen fra Datatilsynet udløber. For særligt værdifulde biobanksamlinger kan det blive nødvendigt at konferere med centrale forskningsmyndigheder forud for en eventuel destruktion. Januar

45 Også i tilfælde, hvor forskning under en institution foregår i samarbejde med fx kommercielle sponsorer med egen database, bør institutionen have en informationsbank med de data, der er frembragt i institutionen. Efter afslutningen af et projekt kan informationsbanken evt. overføres til Dansk Data Arkiv (DDA), som i 2004 har oprettet DDA Sundhed og DDA Samfund. Overførsel til opbevaring i arkiv reguleres af arkivlovgivningen (jf. 14 i persondataloven). 1.2 De deltagende forskere må ikke slette data i eller fjerne biologisk materiale fra den centrale informationsbank, men har fri adgang til informationerne inden for rammerne af det planlagte projekt og må disponere over en kopi af de data, de selv ved kreativ indsats har været med til af frembringe. De må medtage en kopi, når projektet er afsluttet, eller hvis de forlader forskningssamarbejdet inden da, medmindre andet er aftalt. Dog skal alle data destrueres eller anonymiseres, når Datatilsynets tilladelse udløber. 1.3 Disposition over kopi af andre data end dem, forskeren selv ved kreativ indsats har været med til at frembringe, forudsætter godkendelse fra de øvrige medlemmer af forskergruppen. 1.4 Efter publikation af resultaterne fra et projekt bør institutionen stille data til rådighed for enhver forsker, som har relevant interesse i og forudsætninger for at bruge dem - under forudsætning af myndighedernes (fx Datatilsynets) godkendelse. Inden resultaterne af det oprindelige forskningsprojekt er publiceret, har udenforstående dog kun adgang til data, såfremt alle deltagere i projektet er enige om at give tilladelse til en sådan adgang. Institutioner kan således ikke uden forskernes tilladelse videregive data. Hvis offentliggørelse af data forsinkes, bør der efter forhandling åbnes mulighed for en vidensdeling med andre forskere efter et passende tidsrum, fx 5 år (se Januar

46 Kapitel 5.8 om forpligtelse til at offentliggøre videnskabelige data). Med henblik på personhenførbare data og følsomme oplysninger er det et grundlæggende ansvar at efterleve persondatalovens 41, stk. 3 (jf. Kapitel 7.2). 2. Publikation 2.1 Forskere har brugsretten til analyse og publikation af de data, de selv har frembragt eller ved kreativ indsats har været med til at frembringe. Andre forskere må kun bruge sådanne upublicerede data i egne publikationer efter forudgående aftale med de forskere, der har frembragt dem. Forskerne skal søge det færdige resultat af deres forskning inklusiv de forsøg, hvori der indgår en kommerciel sponsor, offentliggjort uanset udfaldets overensstemmelse med forudgående forventninger. Der bør alene anlægges kvalitetsmæssige vurderinger. Politiske, administrative og videnskabelige chefer eller vejledere, som ikke er direkte involverede i forskningsprocessen, kan have medansvar for kvaliteten af arbejdet og de resulterende publikationer, men de bør ikke forhindre eller forsinke publikation med den begrundelse, at resultaterne er uventede eller uønskede. 2.2 Universiteter og lignende institutioner øver sædvanligvis ikke indflydelse på publikationsprocessen, men forudsætter almindeligvis at offentliggørelse sker i videnskabelige tidsskrifter eller bøger. Visse forskningsgrene publicerer også på anerkendte web-sites. Sektorforskningsinstitutioner og offentlige ikke-videnskabelige institutioner kan have en tradition for, at publikation ikke alene finder sted i videnskabelige tidsskrifter, men tillige eller alene i rapporter eller redegørelser, som de selv udgiver. Forskerens rettigheder og ansvar i forhold til en publikation, der fremstår som videnskabelig, bør anses for uafhængige af publikationsformen. At et projekt udføres i samarbejde med fx en kommerciel Januar

47 sponsor, formindsker ikke forskernes ansvar for analyse og publikation af data (dvs. at såvel positive som negative forsøgsresultater skal offentliggøres). 2.3 De enkelte forskeres brugsret til data bør udøves inden for rammerne af fællesskabet med de øvrige deltagere, i overensstemmelse med indgåede aftaler, i fuld åbenhed og med respekt for de øvrige medlemmers pligter og rettigheder. Ved udnyttelsen af data bør forskerne i fællesskab søge at undgå unødige forsinkelser. Ønsker fra enkelte forskeres side om anvendelse af data til akademiske afhandlinger eller andre separate publikationer, som ikke var aftalt ved projektets start, bør, så snart ønsket er opstået, gøres kendt for hele gruppen, hvis indforståelse bør opnås. Der henvises endvidere til begrænsningerne i persondataloven om anvendelse af data til andre forskningsprojekter, jf. Kapitel Med henblik på distribution, kommunikation eller publicering af forskningsresultater via elektroniske kanaler, skal forskerne være opmærksomme på, at de ikke samtidigt uforvarende kommer til at medtage underliggende skjulte data med personfølsomme oplysninger fx Excel-objekter eller PowerPointpræsentationer (jf. IT- og Telestyrelsens vejledning vedrørende skjulte data i dokumenter (http://www.itst.dk/itsikkerhed/privacy/beskyttelse-af-privatlivssferen-2/risici-vedskjulte-data-i-office-filer)). 3. Patentering 3.1 Såfremt forskerne forudser, at der kan opstå mulighed for patentering, bør der tages stilling til fordelingen af disse potentielle immaterielle rettigheder. Aftalen bør sikre, at resultaterne publiceres i videnskabelige medier, men at publicering først finder sted efter at patenteringsmulighederne er undersøgt og Januar

48 en eventuel ansøgning er blevet indsendt. Der bør sættes en tidsfrist for denne sondering, almindeligvis ca. 3 måneder. 3.2 Såfremt der under et projektforløb uventet opstår en patenteringsmulighed, og der ikke foreligger nogen forudgående aftale derom, må der søges indgået en efterfølgende frivillig aftale om udskydelse af publikation og hemmeligholdelse. Såfremt projektdeltagerne ikke kan blive enige herom, må en publikationsret, der ville blive væsentligt påvirket af en patentsag, have første prioritet, idet samarbejdet må anses for at have hvilet på denne sædvanligt gældende forudsætning. 3.3 Det anbefales, at der ved projekters start indgås aftale om, hvorvidt patentering eller publicering skal have første prioritet i tilfælde af uventede patenteringsmuligheder. 3.4 Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner samt lov om arbejdstageres opfindelser indeholder bestemmelser om arbejdstagere og arbejdsgiveres rettigheder til opfindelser gjort i et ansættelsesforhold. Udgangspunktet er, at retten til opfindelser tilkommer den ansatte forsker, men at arbejdsgiveren mod vederlag kan kræve retten overdraget til sig. Med henvisning til denne lov har den ansatte derfor pligt til at anmelde en fremkommet opfindelse til institutionen. 4. Konfliktløsning 4.1 Konflikter bør forebygges ved forudgående aftaler om fordeling af arbejdsindsats og om forventelig fordeling af brugsrettigheder og dermed samhørende forfatterskaber. Der bør aftales procedurer for løbende justeringer af planer og for dispositioner ved udtræden eller optagelse af medarbejdere under projektforløbet. Se i øvrigt Kapitel 3, Vejledning for indgåelse af aftaler ved påbegyndelse af forskningsprojekter. Januar

49 4.2 Konflikter må ikke føre til, at publikation af opnåede resultater forhindres eller forringes i kvalitet. Brugsretten til data må fratages en forsker, der misligholder indgåede aftaler i en sådan grad at øvrige forskeres, institutioners eller fondes interesser væsentligt tilsidesættes. Ved publikation må den forsker, der udelukkes, nævnes i et acknowledgement, hvis han/hun har bidraget med data, der indgår i publikationen, og forholdet må oplyses for redaktøren af det tidsskrift, hvortil manuskriptet sendes. 4.3 Hvis konflikter viser sig vanskelige at løse, bør der på et tidligt tidspunkt søges forlig med bistand fra en ekstern opmand, eventuelt ved mediation. Referencer Andersen MB. Lov om arbejdstageres opfindelser med kommentarer. København: Akademikernes Centralorganisation, Andersen MB, Hau E. Rettighedsproblemer i forskningssamarbejder. København: Akademikernes Centralorganisation, Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Vejledning om anmeldelse m.v. af et biomedicinsk forskningsprojekt til det videnskabsetiske komitésystem (opdateres løbende). International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication. Lov nr. 142 af 29. april 1955 om arbejdstageres opfindelser med senere ændringer. Lov nr. 312 af 5. maj 2004 omkring anvendelse af vævsprøver herunder blodprøver med senere ændringer. Lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner med senere ændringer. Lov nr. 402 af 28. maj 2003: Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter med senere ændringer. Osler M, Bredahl L, Ousager S. Bevaring og genbrug af forskningsdata fra sundhedsvidenskab. Ugeskr Læger 2008; 170: Januar

50 Rigshospitalets Forskningspolitik. København: Rigshospitalet, Januar

51 Kapitel 5 Vejledning omkring publiceringsforhold Nærværende vejledning, som tager udgangspunkt i normer, der er udviklet inden for det sundhedsvidenskabelige område, kan eventuelt også finde anvendelse helt eller delvis på andre områder. Vejledningen fokuserer på nogle af de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med færdiggørelsen af en videnskabelig artikel: a) hvem skal have forfatterstatus? b) hvorledes håndteres potentielle interessekonflikter? c) hvad skal der ske med negative resultater/alvorlige bivirkninger? 1. Ret til forfatterskab Når et videnskabeligt arbejde publiceres, fremstår det enten som en enkelt persons værk, eller der kan være en gruppe af forfattere - hvoraf én får hovedforfatterstatus, medens de øvrige bliver medforfattere. I de tilfælde, hvor der ikke er tale om enkeltforfatterskab, kan der opstå uklarheder og tvister omkring, hvem der er berettiget til forfatterskab. Det er imidlertid internationalt accepteret, at ret til forfatterskab erhverves ved skabende indsats og kun derved. Omfang og art heraf er beskrevet i Vancouver-reglerne (www.icmje.org), som opdateres med års mellemrum. De vigtigste principper er indarbejdet i denne vejledning. For at der kan opnås ret til forfatterskab, skal følgende tre krav alle være opfyldt: a) En forfatter skal have ydet væsentligt bidrag til den skabende proces, sædvanligvis inden for mere end et af følgende elementer: Idé, planlægning, eksperimentelt arbejde, indsamling af kliniske eller epidemiologiske data, dataanalyse og fortolkning. b) En forfatter skal have ydet bidrag til udarbejdelse af den endelige artikel ved deltagelse i udfærdigelse af manu- Januar

52 skriptudkast og/eller gennem kritisk revision, der har betydning for artiklens fremtræden. c) En forfatter skal skriftligt have godkendt den endelige version af manuskriptet. Før indsendelsen af manuskriptet bør der udarbejdes en samlet forfatterskabserklæring, som præcis angiver art og omfang af hver enkelt forfatters bidrag uden anvendelse af stereotypier. Forfatterskabserklæringen bør underskrives og opbevares af alle forfattere, således at den kan medsendes til tidsskrifter, der kræver en sådan, og anvendes til ansøgninger og eventuel dokumentation for videnskabelig indsats ved indlevering af akademiske afhandlinger. Ved multicenterundersøgelser bør gruppen udpege en eller flere forfattere, der accepterer at påtage sig et fuldt ansvar for studiets integritet fra projektets start til publikation, og de videnskabelige redaktioner bør i sådanne tilfælde (eksempelvis ved lægemiddelafprøvninger) bede om udførlige interessekonflikttilkendegivelser (se senere). En forfatter skal i øvrigt kunne redegøre i enkeltheder for sit eget bidrag og skal have deltaget så meget i arbejdets helhed, at vedkommende kan redegøre oversigtsmæssigt for hele manuskriptets indhold og være i stand til at diskutere principielle aspekter af de øvrige bidrag. Alle forfattere af en artikel har desuden - inden for mulighedernes og rimelighedens grænser - et medansvar for, at den er baseret på redelig forskning, således at risikoen for svindel minimeres. Påvises der uregelmæssigheder eller uredelighed i forskningen, vil det være vanskeligt for medforfatterne på et sådant arbejde at fralægge sig et medansvar. Især i internationalt samarbejde kan det dog være umuligt at bære medansvar for fx et laboratorieforsøg udført i et andet land, og i et par store internationale uredelighedssager er medforfattere blevet frikendt for medansvar efter grundig undersøgelse af omstændighederne i hvert enkelt tilfælde. I andre sager har modtagere af gaveforfatterskab påberåbt sig uskyld begrundet med, at de ikke havde deltaget i arbejdet. Som udgangspunkt indebærer et forfatterskab samtidigt et medansvar, men problemet bliver ikke mindre med det stærkt stigende internationale forskningssamarbejde, der ofte foregår i hård konkurrence baseret på store forskningsbevillinger. Da det overvejende er en kreativ indsats, der giver adgang til forfatterskab, skal isolerede instanser i form af eksempelvis Januar

53 institutlederes fremskaffelse af rammebetingelser, specialafdelingers ydelse af rutinemæssige data eller udelukkende hjælp til indsamling af data, ikke belønnes med forfatterskab, men disse institutioner/personer bør anføres i et særligt afsnit for ydere af ikke-forfatterskabsberettigende bidrag, sædvanligvis benævnt taksigelser eller acknowledgements. De bidragydere, der ikke opfylder forfatterskabskriterierne, og som nævnes i et sådant afsnit, bør samtidigt godkende omtalen ved deres underskrift på en kopi af teksten. Forholdet mellem vejledning og forfatterskab kan give anledning til problemer, fordi vejlederfunktionens omfang kan variere betydeligt. Retten til forfatterskab må imidlertid følge de sædvanlige regler også i denne relation, hvorfor kun vejleder(e), som opfylder de ovennævnte tre krav, bør være medforfatter(e). Opnåelse af ret til forfatterskab er ikke knyttet til bestemte stillinger, fag eller uddannelse og afhænger ikke af, om den pågældendes indsats er lønnet eller ulønnet. Såfremt den kreative indsats opfylder de ovennævnte tre betingelser, giver den ret til forfatterskab, også for eksempelvis bioanalytikere eller andre medarbejdere, som sædvanligvis alene yder teknisk bistand. Det samme gælder for ansatte i konsulentfirmaer og medarbejdere fra medicinindustrien, som bistår med planlægning, styring og udførelse af forskningsprojekter. Nogle tidsskrifter beder om, at enkelte forfattere fremstår som garanter for hele processen, dvs. fra projektets start til den endelige publikation inklusiv databearbejdning. For oversigtsartikler gælder det også, at forfatterne skal have udført arbejdet med at indsamle, gennemlæse og kritisk vurdere den refererede litteratur. Det berettiger således ikke til forfatterskab blot at gennemgå et manuskript, som er udarbejdet af andre, ej heller selv om der i forbindelse hermed bliver foreslået korrektioner. 2. Forfatterrækkefølge Forfatterrækkefølgen tillægges forskellig betydning i den internationale videnskabelige sfære, og Vancouver-gruppen har forgæves forsøgt at skabe konsensus herom. Den almindelige anvendte praksis, om hvilken der dog ikke hersker international enighed, er, at den medarbejder, som har ydet den væ- Januar

54 sentligste arbejdsindsats, og som har udarbejdet det første manuskriptudkast, anføres som førsteforfatter, medens den oftest seniore medarbejder, som har det overordnede ansvar for projektet, men som i øvrigt opfylder de tidligere nævnte kriterier om forfatterskab, anføres som sidsteforfatter. De øvrige forfattere rangeres efter deres skønsmæssige andel i arbejdet. Rækkefølgen ses dog også ordnet efter andre grundprincipper og kan eksempelvis være alfabetisk. Det er en stor fordel, hvis forfatterrækkefølgen aftales ved projektets planlægning, herunder hvordan justeringer kan finde sted, når medarbejdernes faktiske indsats efterfølgende er kendt. Såfremt der følges en anden fremgangsmåde end den aftalte, eksempelvis hvor et tidsskrift har et loft for antallet af forfattere i multicenterundersøgelser, bør dette omtales i en fodnote. Blandt yngre forfattere har der været forespørgsler omkring muligheden for at dele et førsteforfatterskab. Dette er imidlertid ikke en teknisk mulighed, idet litteraturdatabaserne (fx PubMed og EMBASE) har den første forfatter som hovedforfatter, men en forfatterskabserklæring bør skrives således, at den konkrete arbejdsindsats klart fremgår, og ved ligeværdig arbejdsindsats kan andenforfatteren i så tilfælde stå for korrespondancen til redaktionen og efterfølgende læserne. De i øjeblikket anvendte fremgangsmåder giver imidlertid ikke tilstrækkelig oplysning om den enkelte forfatters indsats. Der arbejdes derfor fortsat frem mod en ordning, hvor denne indsats supplerende omtales i forfatterskabserklæringen i tilslutning til artiklen, og som er i overensstemmelse med de tidligere nævnte forfatterskabserklæringer. 3. Forfatterskab og publicering under anden form end tidsskriftsartikler Nogle gange offentliggøres videnskabelige arbejder i andet end videnskabelige tidsskrifter, eksempelvis i rapporter eller redegørelser. Sådanne kan udgå fra offentlige ikke-videnskabelige institutioner. Betingelser for forfatterskab, som de ovenfor er beskrevet for tidsskrifter, er så almene i deres formulering, at de også bør lægges til grund for sådanne publikationer. Det ønskes i visse sammenhænge, at videnskabelige rapporter og lignende udgives uden forfatternavne. I sådanne tilfælde Januar

55 kan deltagerne, som i øvrigt opfylder de nævnte tre krav til forfatterskab, nævnes på anden måde, eksempelvis ved bidragyderbeskrivelser. Det bør tilstræbes, at markeringen af kreativ indsats som hovedregel sker efter de samme principper, uanset hvorledes resultaterne publiceres. Der bør være konsekvens i det princip, der anvendes, således at de, der opfylder betingelserne for forfatterskab, enten alle skal stå som forfattere, eller alle nævnes i en bidragyderbeskrivelse. 4. Pligt til forfatterskab Retten til forfatterskab er knyttet sammen med en pligt til at indtræde i denne ret, idet det er vigtigt, at forfatterlisten på retvisende måde angiver ophavspersonerne til en publikation. 5. Afvigelser for korrekt udførelse af ret og pligt til forfatterskab a) Gaveforfatterskab forekommer, når en person modtager tilbud om og accepterer at optræde som forfatter, selvom betingelserne ikke er opfyldt. Eksempler herpå kan være institutledere eller vejledere, som ikke har bidraget til selve det arbejde, der danner basis for publikationen. Forfatterskab må ikke anvendes som vennetjeneste, gentjeneste, handelsvare eller kompensation for ikkerelevante ydelser. b) Plantet forfatterskab: Dette er en slags gaveforfatterskab, der ydes uden den pågældendes viden eller accept. Det anvendes fx til at give et arbejde en falsk kvalitetsgaranti ved at medtage en anerkendt forsker. c) Afstået forfatterskab: Herved har en person med ret til forfatterskab ikke opfyldt pligten til at indtræde i denne ret, men har ladet andre medarbejdere med eller uden ret til forfatterskab fremstå som de eneste forfattere. Et eksempel herpå kan være medarbejdere fra medicinindustrien, som medvirker ved kliniske lægemiddelundersøgelser, men som lader de deltagende læger stå alene som forfattere. Derved gives der vildledende oplysninger om, hvem der har udført arbejdet, og helt legitime interesseforhold tilsløres. d) Spøgelsesforfatterskab (ghost writing): Herved har en person med ret til forfatterskab ikke opfyldt pligten til at Januar

56 indtræde i denne ret, og har fået en anden person til i sit sted at modtage et gaveforfatterskab. På denne måde kan et arbejde fx uberettiget fremstå som udført af en uafhængig ekspert. Ovennævnte fænomener kan give anledning til betydelig skævvridning af omverdenens opfattelse af, hvem der har udført arbejdet, og derved har ansvaret for videnskabelige artiklers indhold. Samtidig bør der i relation til medforfatterstatus naturligvis åbnes mulighed for, at personer, der har bidraget væsentligt i den skabende proces (jf. ret til forfatterskab), får mulighed for både at revidere og godkende det endelige manuskript - og dermed opnår ret til et forfatterskab. 6. Pligt til at oplyse om interessekonflikter Publicerede artiklers troværdighed afhænger bl.a. af, hvordan interessekonflikter er blevet håndteret under manuskriptets tilblivelse, under bedømmelsesprocessen og under den redaktionelle behandling. Interessekonflikter opstår, når forfattere eller deres institutioner, bedømmere eller redaktører har finansielle eller personlige interesser, som uhensigtsmæssigt influerer på vedkommendes dømmekraft, dvs. giver anledning til bias. Potentielle interessekonflikter kan være til stede, hvad enten et individ selv mener, at det har indflydelse på håndteringen af manuskriptet eller ej. Finansielle sammenhænge i form af ansættelse i et firmas bestyrelse, advisory board, aktiebesiddelser, og/eller betalte ekspertudtalelser er relativt lette at afklare, hvorimod personlige relationer, akademisk konkurrence og lidenskabelig opfattelse af et videnskabeligt felt, som ikke nødvendigvis deles af andre, er langt sværere at identificere. På denne baggrund bør alle tre ovennævnte aktører (forfattere, bedømmere og redaktører) åbent angive forhold, som kan danne baggrund for potentielle interessekonflikter - og flere og flere tidsskrifter angiver også i hver enkelt artikel, om navnlig forfatterne har deklareret interessekonflikter, ligesom mange tidsskrifter har den politik, at bedømmerne rutinemæssigt bliver spurgt om evt. interessekonflikter. For redaktører gælder den regel, at de ikke må håndtere egne manuskripter eller manuskripter fra egen organisation, ligesom de ikke bør have afhængighedsforhold til private virksomheder, der har interesser på området. Angivelse af potentielle interessekonflikter er Januar

57 ikke alene vigtig i forbindelse med originalarbejder. Dette gælder også ved oversigtsartikler og ledere, hvor bias kan være langt sværere at identificere. Ved en eventuel interessekonflikt er det vigtigt, at læserne bliver gjort opmærksom herpå og selv får mulighed for at afgøre, om teksten kan være utroværdig. Det skal altid oplyses i publikationen, hvis der er opnået økonomisk støtte eller anden væsentlig materiel hjælp til projektet. Parallelt hermed er det ved forsøg på mennesker et krav i loven om det videnskabsetiske komitésystem, at patientinformationen indeholder oplysninger herom, og at kontrakten forelægges for komitésystemet. Dette gælder også sponsorering af ikke review ede supplementae til tidsskrifter, hvori der offentliggøres originale artikler eller oversigtsartikler, eksempelvis sponsoreret af et lægemiddelfirma, hvor der er mulighed for bias blandt andet ved udvælgelsen af referencer. Det videnskabsetiske komitésystem påser ikke alene, at der er åbenhed om den direkte sponsorering, men at det er oplyst, om forsker i øvrigt har økonomisk tilknytning (herunder fx egen virksomhed) til private virksomheder, fonde med videre, som har interesser i det pågældende projekt. Ellers kan der fremkomme tilsløring af eventuelle afhængighedsforhold, som ikke findes i de ordinære, konsulent (peer-review) bedømte numre af tidsskriftet. På denne baggrund skal forfattere derfor altid eksplicit deklarere, om der er potentielle interessekonflikter eller ej. Tidsskriftredaktioner bør lægge de anførte interessekonflikter til grund i den redaktionelle beslutningsproces. Det er generelt ikke hensigten at udelukke forfattere, der i forbindelse med et aktuelt projekt eksempelvis har modtaget ekstern støtte, men alene at skabe fuld gennemskuelighed (transparency) - ikke mindst for læseren. Sponsorer og de parter (dvs. forfattere, redaktører eller andre), som sponsoreringen er aftalt med, har et fælles ansvar for, at der oplyses herom. 7. Kollegiale hensyn til udarbejdelse af publikationer Udarbejdelse af manuskripter til publikationer bør ske inden for rammerne af fællesskabet i forskergruppen, i fuld åbenhed og i overensstemmelse med de indgåede aftaler (se Kapitel 3, Vejledning for indgåelse af aftale ved påbegyndelse af forskningsprojekt). Medlemmer af en forskergruppe bør således ik- Januar

58 ke udarbejde separate publikationer, uden at de øvrige medlemmer af gruppen er orienteret herom og har accepteret dette. Yderligere er det på baggrund af blandt andet en norsk skandale anbefalet, at alle medforfattere modtager bekræftelses fra redaktionen, når et manus er indsendt - og flere tidsskrifter, der følger Vancouver-regelsættet, har allerede indført dette system. Dermed bliver det yderligere svært at snyde, men også senere som medforfatter at påberåbe sig, at man har været uvidende om publikationen. Anvendelse af resultater fra et projekt til specielle former for publikation, som eksempelvis akademiske afhandlinger, der ikke var forudset ved projektets start, forudsætter forudgående oplysninger herom til hele forskergruppen, hvis tilslutning tillige bør søges opnået. 8. Forpligtelse til at offentliggøre alle forskningsresultater Færdiggjorte forskningsprojekter skal offentliggøres, også i de tilfælde hvor resultatet ikke er i overensstemmelse med forudgående forventninger eller ønsker. Det ansvar, der påhviler forskerne for, at alene kvalitetshensyn bestemmer, hvorledes publikation skal finde sted, mindskes ikke i det tilfælde, hvor et forskningsprojekt er sponsoreret af fx medicinalindustrien. Dette svarer til det videnskabsetiske ønske, som håndhæves i mange lande, herunder Danmark, nemlig at gennemførte undersøgelser skal være tilgængelige enten via publikation i et tidsskrift eller som en offentliggjort rapport (fx på en institutions hjemmeside) og som opfattes som et åbent dokument. Alle parter i udførelsen af forskning, herunder faglige, politiske og administrative ledelser med godkendelsesbeføjelser, bør anerkende, at det, som ovenfor nævnt, alene er arbejdets samlede kvalitet der afgør, om det kan publiceres i et videnskabeligt tidsskrift. Eksempelvis kan det internationale Cochrane-samarbejde, der danner grundlag for evidensbaseret medicin, være interesseret i at publicere sådanne negative data. Det skal i øvrigt nævnes, at negative resultater kan være lige så væsentlige som positive resultater, og at Vancouvergruppen generelt anbefaler, at publicering af negative resultater tilgodeses, hvis forskningsarbejdet har den fornødne kvalitet. Såvel positive som negative fund bliver derved offentligt tilgængelige. Afvigelser herfra fører til skævvridning af forsk- Januar

59 ningsformidlingen, eksempelvis publicering af et enkelt studie, der viser, at et præparat har en gunstig effekt på en given sygdom, hvor efterfølgende studier - der ikke ønskes publiceret af lægemiddelfirmaet - ikke påviser nogen effekt af stoffet, der adskiller sig fra placebo - eller måske endda påviser skadelige bivirkninger. Dette fænomen, der kaldes selektiv rapportering, er at betragte som videnskabeligt uredeligt, hvilket har dannet baggrund for, at Vancouver-gruppen har krævet en obligatorisk, offentlig registrering af kliniske forsøg. Som defineret af Vancouver-gruppen kræves det, at registrene vedrørende kliniske forsøg ejes og drives af nonprofitorganisationer; at de omfatter et vist minimum af data, og at de vederlagsfrit er tilgængelige for elektronisk søgning. Hertil findes blandt andet af den amerikanske database (www.clinicaltrials.gov) samt den engelske database (www.controlled-trials.com/isrctn). Flere andre europæiske og japanske registre er kommet til, og WHO har til hensigt at udvikle et web-site, således at man kun skal logge sig ind et sted for at orientere sig om, hvor vidt et projekt er registreret i en af disse databaser. Databaserne har samtidigt til formål at sikre, at en given lægemiddelafprøvning ikke efterfølgende publiceres med andre end points, end hvad der primært var planlagt. Endeligt er det flere steder et krav, at lægemiddelforsøg præsenteres i henhold til CONSORT-standarden (således at man som læser hurtigt får klarhed over datamaterialets primære størrelse og antal af frafald af forskellige årsager (www.consort-statement.org). 9. Flere publikationer af samme resultater Skjult dobbeltpublikation, dvs. identiske eller næsten identiske publikationer eventuelt i oversættelse, må som omtalt i Vancouver-reglerne ikke finde sted, men sekundærpublikation, for eksempel på to sprog (engelsk og et småsprog som eksempelvis dansk) eller til forskellige fora inden for samme sprogområde, kan finde sted, når det gøres i åbenhed over for redaktionerne og efter de fastsatte regler herom. Anvendelse af de samme data eller delmængder deraf i forskellige sammenhænge og i forskellige fremstillinger er ikke nødvendigvis dobbeltpublikation, forudsat at der oplyses om den datamæssige sammenhæng mellem et nyt arbejde og et foregående arbejde over for både redaktioner og læsere. I denne forbindelse bør det fremhæves, at en eventuel ny publikation (en såkaldt Januar

60 salami -publikation) bør indeholde væsentlig ny information mere end 50 % anbefales. Herved kan der skelnes mellem citering af egne tidligere resultater og en ny og original måde at behandle rådata på. Der foreligger imidlertid endnu ikke international konsensus om regler inden for dette område. Det skal præciseres, at National Library of Medicine kun medtager sekundærpublikationer til primære arbejder, der allerede er registrerede i MEDLINE, såfremt det tydeligt fremgår i titlen, at det drejer sig om en sekundærpublikation. 10. Reference til andres arbejde Henvisning til publicerede arbejder inden for den omhandlende emnekreds har til formål, dels at sætte det aktuelle arbejde i sammenhæng med områdets øvrige forskning, dels at give andre forskere den anerkendelse, der tilkommer dem. Disse formål er tæt sammenhørende, og en omhyggelig varetagelse heraf har betydning for et arbejdes lødighed. Der bør ikke refereres til egne eller kollegers arbejde ud over, hvad opfyldelsen af de nævnte formål tilsiger, og referencer bør ikke anvendes til en kunstig opblæsning af citathyppigheden af egne eller andres arbejder eller til systematisk udeladelse af andres referencer. Ligeledes bør der især ved udarbejdelse af oversigtsartikler ikke være mulighed for bias ved referenceudvælgelsen, hvilket har medført, at flere og flere tidsskriftsredaktioner nu beder om et metodeafsnit, der klart angiver søgekriterier (database, søgeord, tidsperiode) samt inog eksklusionskriterier for referencer medtaget i oversigtsartikler. 11. Resumé og abstrakt Det er vigtigt, at resultater og konklusioner gengives på samme måde og med samme styrke eller forbehold i et resumé eller abstrakt som i selve artiklen, idet resumé/abstrakt ofte publiceres direkte i MEDLINE. Hvis der er afvigelser herfra, kan det videnskabelige budskab blive fortegnet ved summarisk læsning og videregivelse alene af resuméets indhold. Det forudsættes, at man altid har gennemlæst alle de artikler, man citerer i sin videnskabelige publikation. Januar

61 12. Præmatur publikation af videnskabelige data Videnskabelige resultater fx inden for sundhedsvidenskab og anden lignende forskning bør primært præsenteres i videnskabelige selskaber, på kongresser eller i videnskabelige tidsskrifter/rapporter med fuld dokumentation. Primær publikation, eller publikation af endnu ikke fuldført forskningsarbejde i ikkevidenskabelige nyhedsmedier er meget sjældent sagligt velbegrundet, og giver ikke modtagerne af budskabet nogen chance for at bedømme arbejdet, som i øvrigt på dette tidspunkt endnu ikke har været gennem den kritiske reviewproces. Hvis en væsentlig interesse for samfund eller personer i undtagelsestilfælde skulle nødvendiggøre afvigelser fra denne regel, bør det om muligt ske efter forudgående aftale med såvel kolleger i det videnskabelige forum som med redaktionen af det tidsskrift, hvortil resultaterne er indsendt eller planlægges indsendt til. Visse førende tidsskrifter afviser manuskripter, hvis budskabet allerede har været præsenteret fx i massemedierne. Referencer Al-Marzouki S, Roberts I, Marshall T et al. The effect of scientific misconduct on the results of clinical trials: a Delphi survey. Contemp Clin Trials 2005; 26: Cochrane Collaboration. What is the Cochrane collaboration? De Angelis C, Drazen JM, Frizelle FA et al. Clinical trial registration: a statement from the International Committee of Medical Journal Editors. N Engl J Med 2004; 351: DeAngelis CD, Fontanarosa PB. Impugning the integrity of medical science. JAMA 2008; 299: Flanagin A, Fontanarosa PB, DeAngelis CD. Authorship for research groups. JAMA 2002; 288: Groves T, Mandatory disclosure of trial results for drugs and devices. BMJ 2008; 336: 170. Haug C, Gøtzsche PC, Schroeder TV. Registries and registration of clinical trials. N Engl J Med 2005: 353: Hofmann B. That s not science! The role of moral philosophy in the science/non-science divide. Theor Med Bioeth 2007; 28: International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio- Januar

62 medical journals: writing and editing for biomedical publication. Kennedy D. Editorial retraction. Science 2006; 311: 335. Nielsen OH, Riis P. Publikationsetik, nationale og internationale regelsæt. Ugeskr. Læger 2003: 165; Januar

63 Kapitel 6 Vejledning om forskning i de matematiske fag - herunder statistik De matematiske fag indtager en vigtig rolle i forskningen i naturvidenskaberne og de tekniske videnskaber som leverandør af hensigtsmæssige begrebsdannelser og metoder til modellering af fænomener i den fysiske og biologiske omverden og til effektiv analyse af teknologiske konstruktioner og processer. Eksempler på tvivlsom forskningsadfærd i de naturvidenskabelige og teknologiske fagområder kan ofte henføres til uhensigtsmæssig anvendelse af matematiske og statistiske metoder. Samtidigt har de teoretiske (abstrakte) matematiske videnskaber nogle særlige problemstillinger i tilknytning til god videnskabelig praksis, som måske har mindre betydning i praktiske (konkrete) videnskaber, hvor de i princippet hurtigere vil give sig til kende. Sådanne særlige problemstillinger vil kort blive omtalt her. 1. Plagiering I forbindelse med teoretiske videnskaber, hvor det drejer sig om kommunikation af idéer, får plagieringsbegrebet udvidet betydning. Bevidst præsentation af en anden persons videnskabelige opdagelse - som sin egen - er et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, uanset om opdagelsen er blevet kommunikeret mundtligt, ved personlig kontakt eller i et foredrag, eller skriftligt i et manuskript, publiceret eller ikke publiceret. 2. Reference til andres arbejde Skjult plagiering i form af omskrivninger af en tekst uden ændringer af substansen i indholdet har store implikationer i teoretiske videnskaber, idet en original argumentation er vanskeligere at identificere og dokumentere end en original forsøgsopstilling. I de matematiske videnskaber kompliceres dette forhold yderligere ved, at beviset for et matematisk resultat ofte er lige så vigtigt som resultatet selv. Et afgørende nyt bevis for et betydningsfuldt kendt matematisk resultat, fx ved Januar

64 anvendelse af andre matematiske metoder, er med til at sikre den logiske sammenhæng og konsistens i matematikken og tillægges derfor stor videnskabelig værdi. Der er således tale om tvivlsom forskningsadfærd, hvis man ikke giver fyldestgørende referencer til alt relevant, beslægtet arbejde. 3. Forfatterskab I de matematiske fag er der som regel meget få forfattere på en artikel (en eller to forfattere er det hyppigste), og forskere i disse fag har betydeligt færre videnskabelige publikationer end forskere i de naturvidenskabelige og teknologiske fagområder. Ved bedømmelse af de videnskabelige kvalifikationer af en forsker i de matematiske fag tillægges det stor vægt, at der er videnskabelige bidrag, som helt entydigt kan henføres til forskeren. Forfatterskab bør derfor tages ekstra alvorligt i de matematiske fag. Det er fx ikke tilstrækkeligt for et forfatterskab at have foreslået et emne for en videnskabelig publikation, eller at have været vejleder eller projektleder for en andens forskning. Der skal i de matematiske fag mere substantielle bidrag til den udførte forskning for at blive medforfatter på en videnskabelig publikation, og enhver, der er anført som forfatter, må kunne tage ansvar for hele den videnskabelige publikation, og kunne præsentere den i videnskabelige fora. Der er tale om tvivlsom forskningsadfærd, hvis en forsker udnytter sin position og indflydelse til at kræve medforfatterskab på en videnskabelig publikation, hvis frembringelse alene skyldes en anden. 4. Krav til korrekthed Ligesom for andre fagområder er uløste problemer en væsentlig drivkraft i matematikkens udvikling. Den, der løser et matematisk problem, som tiden har vist er et vanskeligt problem, og som ved sin løsning åbner nye veje i matematikken, opnår høj status i den matematiske verden. Det er således dårlig videnskabelig skik, at annoncere løsningen af et matematisk problem, hvor man ikke er sikker på korrektheden, og ikke straks trækker annonceringen tilbage, hvis man opdager væsentlige fejl, eller inden for rimelig tid giver de fulde detaljer om resultatet. Ved bevidst at tilbageholde manglende detaljer, herunder endog oplysninger om fejlslutninger i beviser, forsinker man de forskere, der arbejder med den samme problem- Januar

65 stilling, og man får måske senere tilskrevet en del af æren for et resultat, som retmæssigt tilkommer en helt anden. 5. Videnskabelige kvalifikationer Der påhviler forskere i de matematiske fag et særligt ansvar ved rådgivning om forhold, der indebærer anvendelse af matematiske herunder statistiske modeller, hvis rådgivningen sker med henvisning til videnskabelige kvalifikationer og videnskabelig stilling. Det særlige ansvar ligger gemt i, at de matematiske fag er vanskelige for lægfolk, som derfor i vid udstrækning må tage rådgivningen for pålydende. Det er dårlig videnskabelig skik, hvis en forsker rådgiver om et emne, der kræver videnskabelig indsigt, uden at gøre opmærksom på svagheder i sin kompetence inden for området og/eller eventuelle svagheder og usikkerheder i forbindelse med rådgivningen. Reference American Mathematical Society Ethical Guidelines, Januar

66 Kapitel 7 Persondataloven og videnskabelige projekter I dette kapitel gennemgås først persondataloven helt kort; dernæst fokuseres på de særlige regler vedrørende forskningsog statistikprojekter. Endelig henledes opmærksomheden på de generelle regler om god databehandlingsskik, som gælder alle projekter. Retstilstanden er i rivende udvikling, og det tilrådes derfor til enhver tid at indhente yderligere opdateret vej ledning hos Datatilsynet (www.datatilsynet.dk), som er ansvarlig myndighed for persondataloven. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer, i det følgende kaldet persondataloven er hovedloven om, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles. Loven gennemfører et EU-direktiv fra 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Det ligger i det anførte, at formålet med loven dels er at sikre fysiske personers interesse i, at personlige oplysninger ikke indsamles og/eller behandles lemfældigt, dels at sikre den legitime interesse, som både offentlige myndigheder, private virksomheder og fysiske personer kan have i, at personlige oplysninger udveksles på en fri og gennemskuelig måde. Persondataloven erstatter de tidligere love om private og offentlige registre. 1. Kort om persondataloven 1.1 Anvendelsesområde Persondataloven gælder både for private virksomheder, foreninger og organisationer og for alle offentlige myndigheder. Nogle centrale begreber er nærmere defineret i lovens 3, herunder følgende: Personoplysninger: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). Januar

67 Behandling: Enhver operation eller række af operationer - med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand for. Register med personoplysninger (register): Enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt, decentralt eller er fordelt på et funktionsbestemt eller geografisk grundlag. Den dataansvarlige: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af oplysninger. Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger. Desuden gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register. I den private sektor gælder persondataloven endvidere for systematisk behandling af personoplysninger, selvom den ikke foregår elektronisk (fx sagsmapper, ringbind m.v.). 1.2 Oplysningstyper Persondataloven opdeler personoplysninger i tre typer: Følsomme oplysninger ( 7), oplysninger om andre rent private forhold ( 8) og almindelige ikke-følsomme oplysninger. Opdelingen skyldes, at der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængigt af oplysningernes følsomhed. 1.3 Behandlingsregler Persondataloven indeholder nogle generelle behandlingsregler, som altid skal være opfyldt. Der skal bl.a. være et sagligt formål for enhver behandling af personoplysninger. Persondataloven indeholder endvidere forskellige betingelser for behandling af følsomme og ikke-følsomme oplysninger. En behandling kan finde sted, når nogle nærmere fastsatte betingelser er opfyldt. Videnskabelige projekter, registre med videre, der indeholder personhenførbare følsomme oplysninger, skal anmeldes til Datatilsynet. Januar

68 1.4 Registreredes rettigheder Persondataloven giver den registrerede en række rettigheder, herunder: Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede. Ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede. Ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger. 2. Forsknings- og statistikprojekter Persondatalovens regler gælder også for behandling af personoplysninger, der foretages i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Når der ønskes foretaget behandling af følsomme oplysninger og oplysninger om andre rent private forhold, gælder særlige regler: Hvis behandlingen, jf. persondatalovens 10, alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af undersøgelserne, kan behandlingen finde sted uden forudgående indhentelse af samtykke fra den registrerede. Sådanne oplysninger må ikke senere behandles i andet end statistisk eller videnskabeligt øjemed. Det samme gælder behandling af andre oplysninger, som alene foretages i statistisk eller videnskabeligt øjemed. Oplysningerne må kun videregives til tredjemand efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden (Datatilsynet). Hvis behandlingen af følsomme oplysninger m.v. har andre formål, vil behandlingen skulle vurderes efter de almindelige bestemmelser i persondataloven, dvs. den registreredes samtykke til behandlingen vil som regel skulle indhentes forudgående. 2.1 Anmeldelsespligtige projekter Behandles der oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold (følsomme oplysninger) i et forsknings- eller statistikprojekt, skal projektet anmeldes til Datatilsynet. Januar

69 Følsomme oplysninger er ifølge persondatalovens 7 og 8 oplysninger om: Racemæssig eller etnisk baggrund. Politiske, religiøs eller filosofisk overbevisning. Fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Oplysninger om helbredsmæssige, seksuelle og strafbare forhold. Oplysninger om væsentlige sociale problemer. Andre lignende privatlivsoplysninger. er oplysnin- Omfattet af udtrykket helbredsmæssige forhold ger om: En persons tidligere, nuværende og fremtidige fysiske eller psykiske tilstand. Medicinbrug og misbrug af narkotika, alkohol og lignende nydelsesmidler. Omfattet af begrebet følsomme personoplysninger er også personhenførbart humant biologisk materiale (blod- og vævsprøver m.v.). Projekter, der alene indeholder ikke-følsomme oplysninger om deltagerne, skal ikke anmeldes til Datatilsynet eller have tilladelse. Datatilsynet stiller ikke konkrete vilkår for projektet, men lovens generelle behandlingsregler skal overholdes, og behandlingen af oplysningerne skal være i overensstemmelse med god databehandlingsskik, jf. nærmere nedenfor. 2.2 Proceduren for anmeldelse Proceduren for anmeldelse afhænger af, hvorvidt anmelderen (den dataansvarlige) er en privat eller en offentlig virksomhed. Nedenfor gennemgås reglerne helt overordnet. De nærmere regler findes i persondatalovens kapitel 12 og 13. Ved private forskningsprojekter er proceduren følgende: Projektet skal være anmeldt og have tilladelse fra Datatilsynet, inden indsamling og behandling af personoplysningerne påbegyndes. Anmeldelsen kan foretages elektronisk via Datatilsynets hjemmeside. Januar

70 Efter en gennemgang af anmeldelsen udsteder Datatilsynet en tilladelse med vilkårene for projektet. Vilkårene fastsættes til beskyttelse af deltagernes privatliv og skal sikre, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med loven. Datatilsynets tilladelse er tidsbegrænset. Ændringer i projektet skal meddeles Datatilsynet. Visse ændringer vil kræve Datatilsynets forudgående tilladelse, mens ændringer af mindre betydning alene skal anmeldes. Ved offentlige forskningsprojekter er proceduren følgende: Hvis en offentlig myndighed behandler følsomme personoplysninger til statistiske eller videnskabelige formål, skal dette anmeldes af myndigheden til Datatilsynet, ligesom Datatilsynets udtalelse skal indhentes, inden behandlingen påbegyndes. Det vil i de fleste tilfælde også gælde, hvis der i projektet kun indgår oplysninger, der er fortrolige, men ikke er følsomme, fx forskellige økonomiske oplysninger om enkeltpersoner. Offentlige forsknings- og statistikprojekter skal også anmeldes elektronisk via Datatilsynets hjemmeside. Ved offentlige forskningsprojekter på sygehuse er proceduren følgende: Offentlige forskningsprojekter på sygehuse skal anmeldes via regionerne. Regionerne sørger for anmeldelse til Datatilsynet. Sygehusene skal således ikke selv indsende anmeldelse til Datatilsynet. Ved ph.d.-projekter på sygehuse er proceduren følgende: Ved regionernes sygehusafdelinger foregår en række ph.d.- projekter, som ofte involverer afdelingens patienter, samt vejledning fra afdelingens overlæger. Disse projekter kan anmeldes som private, dvs. med den ph.d.-studerende som dataansvarlig, medmindre regionen har besluttet noget andet. Forskningsprojekter, der udføres af andre statslige institutioner, skal anmeldes af den pågældende myndighed. Januar

71 For nærmere oplysninger om hvem der skal anmelde er projekt henvises i øvrigt til hjemmesiden 3. God databehandlingsskik Persondatalovens 5 opstiller nogle generelle principper for den dataansvarliges behandling af personoplysninger, herunder regler for indsamling, ajourføring, opbevaring m.v. I kravet om god databehandlingsskik ligger, at behandlingen skal være rimelig og lovlig. Registrerede personer skal have kendskab til en behandlings eksistens, og ved indsamlingen af data skal de registrerede have nøjagtige og fyldestgørende oplysninger om de nærmere omstændigheder ved indsamlingen. 3.1 Formålsbestemthed Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. En evt. senere behandling af oplysningerne må ikke være uforenelig med det oprindelige behandlingsformål. Eksempelvis er det ikke lovligt at videregive oplysninger, som er indhentet til forskningsmæssige formål, til kommercielle formål. 3.2 Udtrykkeligt angivne og saglige formål Formålet med indsamlingen skal være udtrykkeligt, det vil sige veldefineret og velafgrænset i forhold til at skabe åbenhed og klarhed om behandlingen. En konsekvens af kravet er, at den dataansvarlige kun må indsamle oplysninger, der aktuelt er brug for. 3.3 Senere behandling til andre formål De oplysninger, som den dataansvarlige indsamler til et bestemt formål, må ikke uden videre genbruges eller videregives. Ved eventuelt genbrug eller videregivelse skal der foretages en konkret vurdering af de formål, oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, af den dataansvarlige. Den eventuelt senere behandling må ikke være uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet. Januar

72 3.4 Relevante og tilstrækkelige Behandling af oplysninger må ikke gå videre end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, som den dataansvarlige er berettiget til at forfølge. 3.5 Datakvalitet Den dataansvarlige er forpligtet til at foretage kontrol med data. Data, der viser sig forældede, skal som udgangspunkt ajourføres. Omfanget af kontrollen vil afhænge af, i hvilket omfang oplysningerne skal anvendes som dokumentation for et fagligt resultat. 3.6 Opbevaringens varighed Oplysninger må ikke opbevares i identificerbar form i længere tid end nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne indsamles, eller i forbindelse med hvilke at oplysningerne senere behandles. Der kan ikke sættes generelle tidsmæssige rammer for opbevaringen, som derfor må afgøres i den enkelte situation. Datatilsynets tilladelser er altid tidsbegrænsede. I praksis bliver der lagt afgørende vægt på, om en fortsat opbevaring af oplysningerne tjener et sagligt formål. 3.7 Datasikkerhed For private forskningsprojekter fastsætter Datatilsynet vilkår for opbevaringen i forbindelse med tilladelsen. For offentlige forskningsprojekter gælder sikkerhedsbekendtgørelsen (jf. bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning). Det skal her gentages, at der stilles skærpede krav til behandlingen af følsomme personoplysninger, som indsamles til brug for forskningsprojekter, jf. pkt. 3 ovenfor. 3.8 Sanktioner Overtrædelse af persondatalovens regler straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, jf. 70 i loven. Januar

73 Referencer Datatilsynets hjemmeside: med henvisninger. Kristian Korfits Nielsen og Henrik Waaben: Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer, 2. udgave, 2008, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personlysninger med senere ændringer. Januar

74 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed kan kontaktes igennem sekretariatet på følgende adresse: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Tlf.: Fax: Januar

75 Den 10. januar 2014 Møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Møde nr.: den 22. januar 2014 Dagsordens punkt nr. 4: Ordstyrer i forbindelse med ph.d.-forsvar Sagsbehandler: Thomas Graven-Nielsen Sagsfremstilling: I forbindelse med forsvaret af en ph.d.-afhandling udpeges en ordstyrer til at lede forsvarshandlingen. Hjemmelen hertil findes i ph.d.-bekendtgørelsens 19, stk. 1, hvoraf fremgår, at ph.d.-afhandlingen forsvares efter regler fastsat af institutionen ved et offentligt forsvar. I vejledningen til ph.d.- bekendtgørelsen fremgår, at universitetet kan f.eks. fastsætte regler om, at den, der leder forsvarshandlingen, kan give andre tilladelse til at komme med indlæg under forsvaret. På forskerskolen er der som følge af ovenstående nedfældet følgende retningslinjer for ordstyreren: Indstilling om ordstyrer fremsendes via instituttet til forskerskolen til dekanens godkendelse. Ordstyrer arrangerer møde mellem bedømmelsesudvalg og vejleder(e) umiddelbart inden forsvarets afholdelse. På mødet aftales i grove træk, hvorledes forsvaret skal forløbe. Ordstyrerens vigtigste rolle består i, at aftalen vedr. forsvarets afholdelse overholdes, herunder at sikre at alle medlemmer af bedømmelsesudvalget får lejlighed til at stille spørgsmål, og at den ph.d.-studerendes svartid reguleres på en sådan måde, at bedømmelsesudvalgets medlemmer kan få svar på deres spørgsmål inden for tidsgrænsen. Endvidere skal ordstyreren give mulighed for spørgsmål ex auditorio samt sikre, at rammerne herfor overholdes. Desuden skal ordstyreren sikre, at AAU form og formalia for ph.d.-forsvar generelt overholdes. I henhold til praksis er en ordstyrer som udgangspunkt på lektorniveau og derover. Undtagelser har fundet sted i forbindelse med adjunkter, som er i sidste del af adjunkturet. Praksis har desuden været, at ordstyreren ikke har tilknytning til bedømmelsesudvalg eller afhandling (dvs. ej vejleder). Ovenstående beskriver ordstyrerens ansvar og opgaver i forbindelse med ph.d.-forsvaret. Da bekendtgørelsen ikke nærmere beskriver krav til ordstyreren, må det således være op til universitetet, jf. bekendtgørelsens 19 at beslutte, hvilke kriterier der skal gælde i forhold til udpegning af ordstyrer. Nuværende praksis for valg af ordstyrer ønskes generelt videreført, men der ønskes også andre muligheder i tilfælde, hvor det kan være vanskeligt at lokalisere en relevant ordstyrer. 1

76 Muligheder: 1. Ordstyrer er formanden for bedømmelsesudvalget 2. Ordstyrer er den ph.d.-studerendes hovedvejleder (som iflg. bekendtgørelsen også skal være tilgængelig for bedømmelsesudvalget). Vedlagte bilag: Link til Ph.d.-bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Indstilling: Det indstilles til akademisk råd, at mulighederne for valg af ordstyrer ved ph.d.-forsvar diskuteres, og det besluttes, om der kan tillades andre kriterier for valg af ordstyrer, specifikt de to nævnte muligheder. 2

77 Den 13. januar 2013 Møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Møde nr.: den 22. januar 2014 Dagsordens punkt nr. 5: Drøftelse/evaluering af proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg via skriftlig høring, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Sagsbehandler: Anne Christoffersen Sagsfremstilling: Efter aftale i procesplanen skal processen for skriftlig høring evalueres på akademisk råds møde i januar 2014 mhp. at drøfte den fremadrettede proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg. Prøveperioden har både ført til positive tilkendegivelser samt givet bevidsthed om udfordringer/forbedringer som administrationen fremadrettet vil være opmærksomme på. Der angives her et ex. for en procesplan for 2014: Plan for skriftlig høring ved Akademisk Råd, SUND Punkter sendes i høring Mandag 3. februar Mandag 7. april Mandag 2. juni Mandag 6. oktober Mandag 3. november Frist for tilbagemelding fra AR Mandag 10. februar Mandag 14. april Tirsdag 10. juni Mandag 13. oktober Mandag 10. november Mandag 5. januar 2015 Mandag 12. januar 2015 De skriftlige høringer i marts, maj, september og december udgår, da møderne ligger tæt op ad. Vedlagte bilag: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i akademisk råd, SUND. Indstilling: Til drøftelse. Der indstilles til, at prøveperioden udvides til at dække 2014 med og evalueres igen på akademisk råds møde i januar 2015.

78 Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg HR-centeret Dato: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i Akademisk Råd, SUND Nedsættelse af bedømmelsesudvalg sker ved skriftlig høring den førstkommende mandag i hver måned med undtagelse af december måned, hvor eventuelle sager vil blive behandlet på akademisk råds møde den 4. december. Plan for skriftlig høring ved Akademisk Råd SUND Punkter sendes i høring Mandag 2. september Mandag 7. oktober Mandag 4. november Mandag 6. januar Mandag 3. februar Frist for tilbagemelding fra AR Mandag 9. september Mandag 14. oktober Mandag 11. november Mandag 13. januar Mandag 10. februar Skriftlige høringer vedr. indstillinger om sammensætning af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger vil blive udsendt via med en frist på 7 dage. Dokumentationen som ligger til grund for nedsættelse af bedømmelsesudvalg vil være en oversigt over bedømmelsesudvalgets medlemmer med angivelse af, hvem der er formand samt CV er for de eksterne bedømmere og stillingsopslaget. Tilbagemelding fra akademisk råds medlemmer Der skal aktivt meldes tilbage fra akademisk råds medlemmer. Ingen indsigelser Såfremt der ikke er indsigelser sendes der udelukkende svar/tilkendegivelse til sekretæren for akademisk råd. Indsigelser Såfremt der er bemærkninger og/eller indsigelser sendes der svar/tilkendegivelse til alle på akademisk råds mailliste. Side 1 af 2

79 Alle bemærkninger/kommentarer der måtte indkomme under en skriftlig høring, vil blive forelagt og drøftet med dekanen/formanden. Hvorefter der vil ske tilbagemelding til akademisk råd via mail. Et medlem kan ligeledes begære en sag behandlet på det førstkommende møde i Akademisk Råd. Ved tvivlsspørgsmål vil sagen altid blive behandlet på det førstkommende møde. Inhabilitet Såfremt et medlem erklærer sig inhabil i relation til behandling af en konkret sag informeres sekretæren herom. Sekretæren informerer de øvrige af rådets medlemmer med information om, at den efterfølgende korrespondance ikke sendes til pågældende medlem. Vedkommende er ikke stemmeberettiget i den aktuelle sag. Medlemmet skal selv oplyse ved tilbagemeldingen, at sag nr. XXX ikke er behandlet grundet inhabilitet. Kontaktpersoner Der skal sendes mail til Ann Karina Schelde og sagsbehandler vil være Dini Boer (alternativt Anne Christoffersen Evaluering Proces for skriftlig høring evalueres på akademisk råds møde i januar 2014 mhp. at drøfte den fremadrettede proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg. Drøftelsen skal eventuelt videreføres til marts 2014 mødet, således processen kan afklares med nye medlemmer, som indtræder i Akademisk Råd den 1. februar Opdateret d. 1. oktober 2013 på baggrund af drøftelse på Akademisk Råds møde d. 18. september omkring procedure for tilbagemeldinger/kommentarer til bedømmelsesudvalg. Side 2 af 2

80 Den 13. januar 2013 Møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Møde nr.: den 22. januar 2014 Dagsordens punkt nr. 6: Drøftelse af henvendelse fra TEKNAT vedr. forslag til tilretning af bedømmelsesregler for postdoc-stillinger. Sagsbehandler: Anne Christoffersen Sagsfremstilling: Nuværende bedømmelsesregler: Overordnede regler for AAU 2.2 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg i forbindelse med besættelse af stillinger på adjunktniveau Ved besættelse af stillinger på adjunktniveau, herunder adjunkt, post.doc og forsker, nedsætter Akademisk Råd et bedømmelsesudvalg bestående af en formand og et til to medlemmer, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne. Rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf. Delegationsinstruksen, fastsætter en frist for afgivelse af bedømmelsen. Interne regler TEKNAT/SUND Adjunkt/forsker og postdoc: 1 intern formand 1 ekstern bedømmer Bedømmerne skal være på mindst lektor-niveau. Bedømmelsesudvalgene godkendes af Akademisk Råd. TEKNATs forslag går på, at bedømmelsen i forhold til postdoc foretages af to sagkyndige personer (interne) fremfor et bedømmelsesudvalg begrundet i en mindre ressourcekrævende proces. Svarende til reglerne for ph.d.-stillinger. Supplerende information: Takster for bedømmelsesarbejde 8 censortimer for en postdoc-stilling og 1 ekstra censor-time pr. ansøger af 419,80 kr. pr. time. Vedlagte bilag: Henvendelsen fra TEKNAT. Indstilling: Til drøftelse. Stillingtagen til relevans og betydning af ekstern deltagelse i postdoc-udvalgene og godkendelse af akademisk råd samt tilbagemelding på TEKNATs henvendelse.

81

82 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Fortegnelse over sager godkendt af Dekanen i perioden Periode Institut Kode Ansættelse/genansættelse af videnskabelige assistenter Fra Til Anne Flou Kristensen DCM A2 Sisse Heiden HST A2 Lau Sennels HST A2 Ansættelse/genansættelse af Klinisk Assistent Stine Dam Henriksen DCM 1F Karina Frahm Kirk DCM A1 Ansættelse/genansættelse af Klinisk Lærer Søren Hagstrøm DCM A2 Ansættelse/genansættelse af PostDoc Andreas Petri DCM A2 Ansættelse af lektorer Hans Ingolf Nielsen HST 2F Martin Bach Jensen DCM A2 Ansættelse af klinisk lektorer Paul Bartels DCM 1F Tom Buur DCM A1 Annette Schlemmer DCM A1 Ansættelse/genansættelse af professorer Sakari Kauppinen DCM 2F Christian Graugaard DCM A1 Ansættelse/genansættelse af professorer MSO Jørgen Aagaard DCM A1 Opslag af stillinger Klinisk Professor i Akut/præhospital behandling (KP016) Klinisk Professor i Ortopædkirurgi (KP015) Klinisk Professor i klinisk biokemi (KP014) Klinisk Lektor i klinisk mikrobiologi (KL201318) Klinisk lektor i klinisk immunologi (KL201317) Klinisk Lektor i kirurgi (KL201316) Klinisk Assistent i klinisk genetik (KA1307) Klinisk Assistent i kirurgisk gastroenterologi (KL1306)

83 Kodeforklaring A1: Ansættelse med opslag A2: Ansættelse uden opslag (tidsbegrænset) 1F: 1. forlængelse 2F: 2. forlængelse G: Genansættelse O: Oprykning Å: Overtaget fra Århus iflg. Aftale mel. Region Nordjylland og Aalborg Sygehus

84 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Forskerskolen MAB 561/ Referat af ph.d.-udvalgsmøde den med indstillinger til Akademisk Råd. Tilstede: Afbud: Referent: Ole K. Andersen (OKA) Thomas Graven-Nielsen (TGN) Ulrik Baandrup (UB) Søren Risum Kristensen (SRK) Trine Fink (TF) Steffen Vangsgaard (SV) Helen K. Kristensen (HEK) Steve Rees (SR) Erik Berg Schmidt (EBS) Mads Dyrvig Johannesen (MJ) Maria Bredvig (MAB) 1. Ny konstituering af ph.d.-udvalget Ph.d.-udvalget konstituerede sig med Ole K. Andersen som formand. OKA orienterede om godkendelsesproceduren for bedømmelsesudvalg via mail. Der skal nu være OK fra 4 VIP er, hvoraf OKA skal være den ene. Derefter redegjorde OKA kort for kriterierne for udpegning af bedømmelsesudvalg. Der skal inkluderes en formulering omkring armslængdeprincip og forskningsmæssig uafhængighed. Punkt på næste møde. 2. Godkendelse af referat fra møde den Referatet blev godkendt efter en enkelt ændring. 3a. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg ifm Saeed Shakibfars afhandling: Drug-induced T-wave Morphology Changes, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. 3b. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg ifm Morten Hasselstrøm Jensens afhandling: Pattern Classification Approaches for Detection of Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. Forskerskolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: Fax: Aalborg Universitet Niels Jernes Vej Aalborg Øst

85 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Forskerskolen 4. Foreløbig indstilling ny tekst OKA fremlagde forslag til nyt brev til bedømmerne. TGN savner konsistens mellem indhold og konklusion i foreløbige indstillinger. Dette bør måske præciseres i brevene til bedømmelsesudvalget. Der laves forskellige breve til henholdsvis formand og bedømmere. Instruksen til formanden gennemgås på næste møde. 5. Ph.d.-kursusplanlægning 2014 herunder kursus om god videnskabelig praksis TGN foreslår procedure, hvor man først enes om de generelle kurser (TGN, ph.d.-udvalg og programansvarlige) og derefter fastlægger de programspecifikke kurser. SRK forespurgte, om forskerskolen betaler, hvis ph.d.-studerende tager kurser i Aarhus. TGN oplyste, at forskerskolen ikke har midler til dette. Det er instituttet, der skal afholde udgiften. Sekretariatet skriver til de tre programledere: To trins raket: først efterspørge hvad der er brug for af kurser på de enkelte programmer. Udvalget skal fastlægge tidsplan. SRK vil gerne have tilsendt en liste med adresser på ph.d.-studerende indskrevet ved programmet Clinical Science and Biomedicine. MAB kan trække denne fra PhD Manager. TGN oplyser, at der er krav om, at de ph.d.-studerende skal tilbydes en form for introkursus, som blandt andet fokuserer på god videnskabelig praksis, etik mm., som er relevant for SUND ph.d.-studerende. TGN gennemgik kort det kursus, der afholdes på KU som inspiration. OKA spurgte, om dette kunne kombineres med TEKNAT, idet der allerede er et introkursus her, hvor der er en del overlap. Alternativt kan man afholde det to gange om året for SUND ph.d.-studerende. TGN og OKA vil tage kontakt til TEKNAT med henblik på eventuelt at kombinere indsatsen. Endvidere vil TGN meddele AR, at der arbejdes på at udvikle et kursus. SRK berettede om en sag, hvor han har godkendt et kursus på 10 ECTS. TGN foreslog, at der på et senere møde tages en drøftelse af de generelle regler vedr. kurser. Evt. punkt på næste møde. 6. ½årserklæringer med inspiration fra Aarhus Universitet TGN gennemgik den fremsendte halvårsevaluering, som den ser ud på Aarhus Universitet, hvor man har et Portfoliosystem til at håndtere dette. TGN foreslår en model, hvor halvårserklæringen følger den nuværende model, hvor hovedvejleder afgiver en udtalelse, som den studerende skriver under på. Der kunne eventuelt tilføjes et appendix, hvor den studerende har mulighed for Forskerskolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: Fax: Aalborg Universitet Niels Jernes Vej Aalborg Øst

86 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Forskerskolen at udfylde en form for portfolio med information om studieaktiviteter. Det skal eventuelt være to dokumenter. OKA foreslog, at halvårserklæringen for den ph.d.-studerende skifter navn, da det nuværende er misvisende. Punkt på næste møde. 7. Regnskab 2013 og budget 2014 for Forskerskolen Budgettet blev godkendt med en ændring der regnes med en indtægt på 125 årsværk 8. Ny ph.d.-bekendtgørelse HEK redegjorde kort for ændringerne i den nye bekendtgørelse. 9. Meddelelser OKA orienterede vedr. PhD Manager. 10. Eventuelt TGN orienterede om den forestående internationale evaluering, som gennemføres i samarbejde med TEKNAT ph.d.-skolen. Der vil være en repræsentant for SUND området i evalueringspanelet. Forskerskolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: Fax: Aalborg Universitet Niels Jernes Vej Aalborg Øst

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand)

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Dekansekretær Ann Karina Schelde Telefon: 9940 7990 E-mail: aks@adm.aau.dk Dato: 10-04-2014 Sagsnr.: 2014-014-00215

Læs mere

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand)

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Dekansekretær Ann Karina Schelde Telefon: 9940 7990 E-mail: aks@adm.aau.dk Dato: 7. maj 2014 Sagsnr.: 2014-014-00239

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Bilag 1 Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000 til

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet I medfør af 20 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26.

Læs mere

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-1, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 26. januar 2011, kl. 12.30 15.00

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-1, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 26. januar 2011, kl. 12.30 15.00 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fa 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf. 9940 7990 E-mail:

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand)

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Dekansekretær Ann Karina Schelde Telefon: 9940 7990 E-mail: aks@adm.aau.dk Dato: 10-09-2014 Sagsnr.: 2014-014-00196

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand)

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Dekansekretær Ann Karina Schelde Telefon: 9940 7990 E-mail: aks@adm.aau.dk Dato: 18. juni 2014 Sagsnr.: 2014-014-00195

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-2, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 9. marts 2011, kl. 12.30 15.00, mødelokale 3 (NOVI)

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-2, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 9. marts 2011, kl. 12.30 15.00, mødelokale 3 (NOVI) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fa 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf. 9940 7990 E-mail:

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Til akademisk råd. Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand)

Til akademisk råd. Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ann Karina Schelde Telefon: 9940 7990 E-mail: aks@adm.aau.dk Dato: 26. juni 2013 Sagsnr.: 2013-014-00157

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Godkendt referat af møde i akademisk råd , Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 13. april 2011, kl , mødelokale 3 (NOVI)

Godkendt referat af møde i akademisk råd , Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 13. april 2011, kl , mødelokale 3 (NOVI) Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fa 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Jette Thorsen Gade Telefon: 9940 7907 E-mail: jtg@adm.aau.dk Dato: 20-01-2016 Sagsnr.: 2015-014-00283 Godkendt

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-10-2016 Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen Indkaldelse til møde 2016-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 27. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Politik for ansvarlig forskning ved UCN

Politik for ansvarlig forskning ved UCN Dokumentdato: 2. oktober 2017 Dokumentansvarlig: DVM Politik for ansvarlig forskning ved UCN 1. Forord Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) ønsker den højeste kvalitet og troværdighed

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning KØBENHAVNS UNIVERSITET Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning 1. juli 2011 1. Indledning I begyndelsen af februar 2011 anmeldte Københavns

Læs mere

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand) X

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand) X Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 27-04-2016 Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen Godkendt referat fra møde 2016-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 9.

Læs mere

Køreplan vedr. doktorafhandling og forsvar, TEKNAT og SUND, 2013

Køreplan vedr. doktorafhandling og forsvar, TEKNAT og SUND, 2013 1 Køreplan vedr. doktorafhandling og forsvar, TEKNAT og SUND, 2013 Denne vejledning er en sammenskrivning og forenkling af Regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet, http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewdocument/5292

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET De overordnede bestemmelser vedrørende bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Udarbejdet af VBN- redaktionen Version 1 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 14/2-2014 Version 2 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 13/3-2014

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

18. april 2012 Ref.: AKS J.nr.: 2012-014-00073

18. april 2012 Ref.: AKS J.nr.: 2012-014-00073 Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fa 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

12. december 2012 Ref.: AKS J.nr.:

12. december 2012 Ref.: AKS J.nr.: Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fa 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

HEALTH AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30. juni 2016 kl. 13.00-16.00 Frokoststuen 1260 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Charlotte

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Til FSU medlemmer. Gæster Lars Brodersen, AAU s arbejdsmiljøsektion deltog under punkt 5. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden

Til FSU medlemmer. Gæster Lars Brodersen, AAU s arbejdsmiljøsektion deltog under punkt 5. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Til FSU medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Lasse Panny Pedersen Telefon: 9940 3503 E-mail: lpp@adm.aau.dk Dato: 04-12-2015

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Vejledning for ansøgere

Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt samt teknisk administrativt personale ved Health, Aarhus Universitet Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. oktober 2007.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut

Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut Dokument dato: 15-03-2013 Dokumentansvarlig: LPP Senest revideret: 22-03-2013 Senest revideret af: Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut Baggrund Pr. 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftale mellem

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

3. Oprettelse af AC-TAP plads i SUND FSU Bilag: AC-TAP repræsentant i Fakultetssamarbejdsudvalg (FSU) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

3. Oprettelse af AC-TAP plads i SUND FSU Bilag: AC-TAP repræsentant i Fakultetssamarbejdsudvalg (FSU) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Til FSU medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Lasse Panny Pedersen Telefon: 9940 3503 Email: lpp@adm.aau.dk Dato: 13-06-2014

Læs mere

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger JANUAR 2016 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til forfatteren af en doktorafhandling

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til forfatteren af en doktorafhandling Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til forfatteren af en doktorafhandling I. Generelt om doktorgraden Doktorgraden er universitetets højeste akademiske grad og skal være et udtryk for

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011.

Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011. Bestyrelsesmøde nr. 53, 28. april 2011 Pkt. 7. Bilag 1 til notat 4 Opfølgning på MPsagen rektors handlingsplan Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011. Som opfølgning på

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere