Bilag 6.3. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6.3. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser"

Transkript

1 Bilag 6.3 LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013

2 MBG s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

3

4

5 FOOD s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

6

7

8

9 DATALOGI s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

10 Bilag AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen, og det skal vurdereres, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 29. oktober 2013 Aarhus Universitet Udvalgsmedlemmer LAMU for Institut for Datalogi (+BiRC+CSE) Formand: Kurt Jensen Daglig leder af AM-arbejde: Olav Wedege Bertelsen Øvrige medlemmer: Gudmund Fransen, Dorthe Haagen Nielsen, Ann Eg Mølhave, Freddy Bugge Christiansen, Ellen Noer, Søren Poulsen (suppleant), Marianne Graves Petersen (suppleant) Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde (okt okt. 2013) Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: Baseret på den Psykisk APV er der lavet handlingsplaner opdelt i fem områder: Generelle, FastVIP, PostDoc+adjunkt, PhD og sekretariat. Arbejdet med at gennemføre handlingsplanerne er i fuldt gang. Forbedring af sikkerheden omkring instituttets tre labs (Chomsky, irum, CfPH lab). Forbedrede muligheder for medarbejderne til at se, hvor de kan få hjælp til at løse forskellige fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver (okt okt. 2014) Prioriteringsrækkefølge: Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Forbedring af sikkerheden i de tre labs. Afværgeforanstaltninger i forbindelse med eventuelle arbejdsulykker. Afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med konkrete henvendelser fra medarbejdere og studerende (herunder anskaffelse af møbler, tastaturer og lignende). Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) Instituttets handlingsplan for psykiske arbejdsmiljø gennemføres i samarbejde de berørte medarbejdergrupper (FastVIP, PostDocs+adjunkt, PhD studerende og sekretariat). For hver gruppe er der nedsat en arbejdsgruppe, der har ansvaret for arbejdet. De fire ledere af arbejdsgrupperne udgør sammen med institutlederen en koordineringsgruppe for arbejdet. Fortsætte de eksisterende medarbejdertilbud, såsom mulighed for månedlig massage, frugtordning samt deltagelse i forskellige løbsarrangementer. Indkøb af hæve-sænke borde, ergonomiske tastaturer og lignende til de medarbejdere der har behov for det. Laboratorier: Systematisk gennemgang af de tre labs minimum 2 gange årligt. Oplæring af studerende omkring brug af håndværktøj, kemikalier og mv. Forbedret sikkerhed omkring de (få) kemikalier der findes i de tre labs. Forbedret oprydning i Chomsky labbet i løbet af undervisningsperioderne.

11 Bilag AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) Arbejdsmiljøudvalget mødes efter behov, dog mindst 4 gange om året. Ressourcer til at opfylde strategiens mål (behov for uddannelse/kurser/konsulenter) Arbejdsmiljøkurser til de medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne der endnu ikke har været af sted. Undersøge behov for lokalt førstehjælpskursus. I forbindelse med opfølgningen på den psykiske APV inddrages konsulenter og eksterne foredragsholder i det omfang dette skønnes nødvendigt. Dato: Kurt Jensen Arbejdsgiverrepræsentant (Formand) Dato: Olav Bertelsen Medarbejderrepræsentant (Næstformand)

12 BIOSCIENCE s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

13

14

15 ENVS s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

16

17

18 GEOSCIENCE s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

19 Bilag 8 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen, og det skal vurdereres, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 29. oktober 2013 Aarhus Universitet Udvalgsmedlemmer Status på årets arbejdsmiljøsamarbejde 2013 LAMU, ST, Geoscience Formand: Søren Bom Nielsen Næstformand: Kirsten Rosendal Medlemmer: Simon Ejlertsen, Birte Eriksen, Charlotte Rasmussen, Kirsten Rosendal, Lene Kjeldsteen, Per Trinhammer Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet fokus på afhjælpning af effekten af ensformigt arbejde status: ergoterapeutbesøg hos lab medarbejder med diskusprolaps. Har ikke afhjulpet problemer med de tunge løft. Tiltag fortsætter omgående for at afhjælpe hurtigst muligt. fokus på afhjælpning af almene stressforhold. Status: psykisk apv er under udredning på flere fronter. fokus på ommærkning af kemikalier og opdatering af sikkerhedsdatablade: status: elektronikværsksted er ryddet op. Der er ryddet op i alle lab af gamle produkter, ca. 250 produkter. Ommærkning er på vej af alle tilbageværende produkter. opfølgning på Fysisk og Psykisk APV Status: der følges op, med fokus på Risø for at inkludere afdelingen vedr. den fysiske APV. afholdelse af førstehjælpskursus og brandkursus. Status: der er afholdt førstehjælpskursus. besøg af ergoterapeut (ensformigt arbejde, tunge løft m.v.) status: er gennemført flere sendes på truckkursus. Status: udsat arbejde videre med udarbejdelse af regler for arbejde med instrumenter i felten (værnemidler m.v.). status: der er lavet opdateret folder, ligger på nettet (+ tillæg til leverandørbrugsansvisning) arbejde videre med udarbejdelse af regler og vejledninger for feltarbejde og forberedelse generelt. Status: udsat fortsætte med at forsøge at identificere omfanget/følgerne af belægningerne i undervisnings- laboratoriet. Status: er ikke blevet afklaret, er sendt til ST byg. to slags belægninger: hvide og sorte belægninger, der skal undersøges. Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver Prioriteringsrækkefølge: fokus på afhjælpning af effekten af ensformigt arbejde fokus på afhjælpning af almene stressforhold fokus på ommærkning af kemikalier og opdatering af sikkerhedsdatablade fortsat opfølgning på Fysisk og Psykisk APV 2012 afholdelse af evakueringsøvelse afholdelse af førstehjælpskursus (primært hjertestarter)og brandkursus

20 Bilag 8 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE mulighed for besøg af ergoterapeut (ensformigt arbejde, tunge løft m.v.) flere sendes på truckkursus, 2-3 personer arbejde videre med udarbejdelse af regler og vejledninger for feltarbejde generelt fortsætte med at forsøge at identificere omfanget/følgerne af belægningerne i undervisnings- laboratoriet Rampe til elevator til stenkæler i 1120 Integration af NLL arbejdsmiljøudvalgsgruppe Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) Vi skal finde en god måde at få kommunikeret fx regler for arbejde i laboratoriet og på feltarbejde ud til alle involverede, herunder alle vejledere, der skal informere videre til studerende regler og vejledninger lægges på hjemmesiden reglerne drøftes i LSU og IF der gøres desuden opmærksom på reglerne ved VIP- og fællesmøder undersøg mulighed for at få besøg af bedriftsergoterapeut fra AU- HR lave aftale om besøg af ergoterapeut lave aftale om afholdelse af førstehjælps- og brandkursus Genopfriske hvordan sammensætningen af arbejdsmiljøudvalg for at involvere en vip i udvalget og integrere NLL Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) afholde 4 møder følge op på ovenstående mål deltage i arbejdsmiljøkursus samt opfølgningskurser Ressourcer til at opfylde strategiens mål (behov for uddannelse/kurser/konsulenter) det nødvendige Dato: Søren Bom Nielsen Arbejdsgiverrepræsentant (Formand) Dato: Kirsten Rosendal Medarbejderrepræsentant (Næstformand)

21 ENG s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

22

23

24 ASE s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

25

26

27 FYSIK og ASTRONOMI s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

28 Referat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse d. 28. okt Arbejdsmiljøet det seneste år a. Status for seneste års mål: Mål 1 (2013):Vi skal blive bedre til at opfordre hinanden til at passe på, når vi kan se potentielt farlige situationer, således arbejdsulykker undgås/minimeres Jeg og andre arbejdsmiljørepræsentanter har det seneste år fået adskillige henvendelser om potentielt farlige situationer, men vi kan altid blive bedre, så dette sætter vi også som mål i Mål 2 (2013): Der skal udarbejdes en sikkerhedsfolder (strålehygiejne, lasersikkerhed, elsikkerhed, kemikalier), som skal udleveres til studerende, vejledere samt andre relevante personer, inden der udføres arbejde/øvelser indenfor det pågældende område. Er udarbejdet og ophængt ved alle relevante laboratorier. Mål 3 (2013): Der skal tilbydes et kombineret kursus i strålehygiejne, lasersikkerhed, elsikkerhed, kemikalier. Kurset skal udformes på en sådan måde at det er attraktivt at deltage i. Helge og Niels har holdt kursus i strålehygiejne. Mål 4 (2013): Vi skal have fokus på bedre rengøring og tiltag der kan lette rengøring (oprydning mm) Vi er blevet gode til at få ledninger mm. væk fra gulvet, så rengøring lettes. Mål 5 (2013): Vi skal blive bedre til straks at løse/bede om at få løst småproblemer, fremfor at gemme dem til næste APV. Mange småproblemer er blevet løst her og nu

29 b. Status på psykisk APV De områder i Handleplan for Psykisk APV, der kræver aktion blev gennemgået. En stor del af dem er allerede udført og resten udføres løbende eller i forbindelse med MUS i november. c. Arbejdsulykker Der har været tre mindre arbejdsulykker i det forudgående år: En TAP har fået en skulderskade, da en spændenøgle smuttede under fastspænding af en patron til en drejebænk. Ca. 10 sygedage En elev har fået 4 fingre i klemme under et skab i forbindelse med flyttearbejde. 1 sygedag. En anden elev har skåret hånden i forbindelse med flyttearbejde. 1 sygedag. d. Steder eller arbejdsmetoder der udgør en risiko for arbejdsmiljøet? Gennemgang af de enkelte ansvarsområder: Drift, udvikling og mekanisk værksted (René B og René W) Der er et mindre problem med udsugningen. Dette bliver taget op på byggemøde/års gennemgang d. 28. okt. Der arbejdes med beryliumkobber på værkstedet. Man har uden held forsøgt at finde en egnet erstatning for det giftige materiale. Det bliver bearbejdet og opbevaret forsvarligt i henhold til sikkerhedsdatabladet. Bygning, kontor, astronomi og teoretisk fysik (Ruth og Grete) Ingen bemærkninger AMS lab, kemi- og tyndfilmslaboratorierne (Jacques og Folmer) Kemiaffaldsrummet, som ikke har været optimalt, bliver nu renoveret i forbindelse med den igangværende generelle renovering. Der mangler punktsug og stinkskab i lokale , hvor AMS gruppen fremover vil anvende et massespektrometer. Folmer har udarbejdet et notat om anvendelse af farlige gasser. (vedhæftet) Notatet blev diskuteret, og det besluttedes at igangsætte en undersøgelse (Poul Erik og Folmer) for at afdække problemets omfang. Herefter tages der stilling til hvordan problemet kan løses.

30 ASTRID og acceleratorerne (Niels og Claus) SIS (Statens Institut for Strålebeskyttelse) har været på besøg og har gennemgået alle acceleratorer, røntgenanlæg, strålekilder mm. De var tilfreds med alt, bortset fra at skabe med radioaktive kilder skal anbringes i et aflåst rum. I forbindelse med ASTRID2 har vi selv udført 2 strålings surveys, for at klarlægge strålingsniveauet, når acceleratoren kører. Der opføres betonmure samt blyafskærmning, så strålingsniveauet bliver lavere end 0,3mSv per år. Ved den nye AMS accelerator opsættes der også strålingsmonitorer, som giver alarm, hvis strålingsniveauet mod forventning bliver for højt. Det blev besluttet af Mars vindtunnelen arbejdsmiljømæssigt kommer til at høre under Niels og Claus. Elektroniklaboratoriet samt elsikkerhed (Poul Erik og Erik S) Der opsættes løbende HPFI relæer ved alle gamle installationer, så de kan opfylde de nutidige bestemmelser. Dette giver en øget personsikkerhed. Der bliver også foretaget termografi af vore store elinstallationer. I nogle tilfælde uden belastning, hvilket giver misvisende resultater. Poul Erik tjekker hos elingeniørfirmaet. Laserlaboratorier (Michael og Steen) Ingen større problemer. Der har dog været tilfælde, hvor rengøringspersonalet ikke har respekteret de røde lamper, der signalerer adgang forbudt. Laila gives besked om at lamperne skal respekteres. Advarselslamperne ved SEP2 skal genetableres. Eksperimentel fysik og laboratorieøvelser (Helge og Hans) Alle lokaler er gennemgået. Der var ingen alvorlige sikkerhedsbrister, men enkelte mindre problemer (manglende oprydning, tunge elementer ovenpå skabe mm), som de lokale ansvarlige er blevet pålagt at udbedre. 2. Det seneste års samarbejde om arbejdsmiljø a. Status for samarbejdet (struktur, form mm) Samarbejdet har fungeret tilfredsstillende

31 b. Hvordan håndterer vi arbejdsmiljø problemer Der var enighed om at arbejdsmiljøproblemerne bliver håndteret på tilfredsstillende vis. Evt. problemer bliver registreret og derefter løst hurtigst muligt. 3. Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver a. Nye opgaver/ændringer der påvirker arbejdsmiljøet? Farlige gasser: Der er planer om at anvende phosphine gas (meget giftig, brandfarlig) i nogle eksperimenter. Bygningsrenovering: Folmer påpegede at man allerede under planlægningen af renovering og ombygning skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen. Af hensyn til det psykiske arbejdsmiljø, skal der gives bedre og tidligere besked, når medarbejdere skal flytte kontor/arbejdsplads i forbindelse med bygningsrenovering. Ved studentermiljøet i bygning sal tilsluttes PC opladere uhensigtsmæssigt således at man kan falde i ledningerne. Dette problem skal løses med skiltning eller anden tilslutningsmulighed for PC er (f.eks. fra loftet) b. Nye mål 1. Der skal udarbejdes en strategi for sikker anvendelse og håndtering af farlige gasser og en vejledning/folder der informerer om, hvordan man skal forholde sig. 2. Arbejdsmiljømæssige forhold skal så tidligt som muligt med under planlægningen af bygningsrenovering og ombygning. 3. Vi skal blive bedre til at opfordre hinanden til at passe på, når vi kan se potentielt farlige situationer, således at arbejdsulykker undgås/minimeres 4. Påkrævede aktiviteter for at opnå mål a. Tiltag Ad. 1: Som nævnt tidligere skal der igangsættes en undersøgelse, der klarlægger gasproblematikken. Ad 2: Anders Damgaard kontaktes

32 5. Samarbejde vedr. ovenstående mål Ad. 1: Poul Erik og Folmer står for undersøgelsen 6. Ressourcer til at opfylde strategiens mål Kræver ingen specielle ressourcer 7. Eventuelt Politisagen mod fysikshows anvendelse af flydende kvælstof bomber er droppet. Vores Safety First folder, som er på engelsk henviser til danske hjemmesider. Disse bør oversættes til engelsk. Referent: Poul Erik Eriksen

33 SCIENCE MUSEERNE s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

34 SCIENCE MUSEERNE HERBARIET Arbejdsmiljødrøftelse 2013 OLE RØMER-OBSERVATORIET STENO MUSEET VÆKSTHUSENE 1

35 Arbejdsmiljø og samarbejdet omkring dette i 2013 Sikkerhedsorganisationen konkluderer, at der er taget hånd om indsatserne for Den fysiske APV er afsluttet, og målet om en vellykket fusion med Herbariet er opnået. På baggrund af den psykiske APV er der lavet en handlingsplan for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i organisationen. Processen omkring den psykiske APV er dog ikke helt afsluttet og løber derfor ind i Afslutning af den fysiske APV På Steno Museet er forholdene omkring den fysiske APV bragt i orden. Vinduerne på kontor 216 er nu afskærmede, og mangel på kontorplads kunne løses ved oprydning. I Væksthusene er der fulgt op på problemer omkring bord, belysning og arbejde med planterne. Dog har der ingen tilbagemeldinger været vedrørende bedre løfteteknikker. Status på indsatser for 2013 Fusion med Herbariet Fusionen med Herbariet er gennemført med succes. Sikkerhedsorganisationen vurderer, at enheden er godt integreret i den samlede organisation. Væksthusene Der er arbejdet koncentreret med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i Væksthusene i 2013 (se næste punkt). Grundet byggeprocessen oplever medarbejderne dog til stadighed frustrationer affødt af denne proces. Forhold fra seneste fysiske APV er imidlertid udbedret, og nye tiltag iværksættes for Psykisk APV Den psykiske APV viste et behov for at forbedre organisationens psykiske arbejdsmiljø, særligt ved enhederne Steno Museet og Væksthusene. Indsatsen har specielt koncentreret sig om kollegial kommunikation, samarbejdsvanskeligheder og ledelse/organisation. En ekstern konsulent har bidraget til processen via personlige samtaler og fællesmøder. Konsulenten har samtidig fungeret som mediator for grupper med samarbejdsvanskeligheder og som rådgiver ift. en organisationsændring. Konsulentens arbejde forventes afsluttet inden jul Der var enighed i sikkerhedsorganisationen om, at indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø har haft en positiv effekt. Processen er endnu ikke afsluttet og vil også 2

36 strække sig ind i 2014, hvor der skal gøres en stor indsats for at fremme et anerkendende sprog i organisationen. Arbejdsmiljø i 2014 Sikkerhedsorganisationen har følgende fokusområder i 2014: Steno Museet Psykisk arbejdsmiljø: samarbejde og kommunikationsmetoder. Væksthusene Psykisk arbejdsmiljø: ophør af krænkende sprogbrug Fysisk arbejdsmiljø: redskaber til beskæring samt mulighed for at arbejde i højden. Steno Museet: psykisk arbejdsmiljø Proces Den udarbejdede handlingsplan følges fortsat i 2014 ift. samarbejdsrelationer i inspektørgruppen og kommunikationsmetoder generelt. Tiltag Den nye organisering af enheden skal skabe en mere synlig ledelsesstruktur og vil synliggøre ansvar og kompetence i organisationen. Den nye organisation og ledelsesstruktur implementeres i 2014 og kombineres med faste mødefora og faste kommunikationskanaler. Mht. kommunikationsmetoder anvender medarbejderne fortsat de retningslinjer for god kollegial kommunikation, der er gennemgået med den eksterne konsulent. Alle har et ansvar for at stoppe negativ sladder og at inddrage 3. person, hvis dette er nødvendigt. Mål At opnå stærke og tillidsfulde samarbejdsrelationer på museet samt tryghed ved, at der altid kommunikeres i en ordentlig og respektfuld tone om og mellem alle medarbejdere. Væksthusene: psykisk og fysisk arbejdsmiljø Proces Væksthusene vil også i 2014 være midt i en omfattende og udfordrende forandringsproces. Det er derfor vigtigt fortsat at være meget opmærksom på både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Medarbejderne er udsat for ekstra belastning i forandringsperioden. 3

37 Tiltag Der skal fortsat arbejdes på at stoppe krænkende sprogbrug igennem løbende opfølgning og en mere synlig ledelse. Det er afgørende, at medarbejderne forstår alvoren i problemerne, og at der vil blive fulgt op, hvis det er nødvendigt. For at medarbejderne kan opnå en bedre forståelse for hinandens arbejde og udfordringer, gennemgås husene enkeltvist på ugentlige fællesmøder. Mht. til det fysiske arbejdsmiljø fokuseres der på nye redskaber til beskæring af planter samt på etablering af mulighed for at arbejde i højden med planterne. Mål En høj grad af medarbejdertrivsel og en positiv kollegial omgangstone. Samarbejde om arbejdsmiljø i 2014 Ramme for møder i arbejdsmiljøorganisationen Der skal i 2014 afholdes et møde pr. kvartal i arbejdsmiljøorganisationen, herunder vil mødet i efteråret indeholde den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Møderne skal sikre, at der sker en opfølgning på den fysiske og den psykiske APV. Opstår der akutte problemer, kan arbejdsmiljøudvalgt indkaldes ad hoc. Ansvar for at følge op på tiltag Arbejdsmiljøgrupperne følger op på processer og de mål, der sættes. 4

38 AGRO s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

39 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet AGRO LAMU-møde 17. september 2013 Aarhus Universitet Udvalgsmedlemmer LAMU, Institut for Agroøkologi, ST Formand: Steen Lykke Nielsen Næstformand: Palle Jørgensen Medlemmer: Erik Steen Kristensen, Karen Eberhardt Henriksen, Jørgen Eriksen, Bende Astrup, Jytte Christensen, Kirsten Heinrichson, Verner Lindberg, David Croft, Ove Edlefsen, Lizzie Melby Jespersen Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: Overordnet tema: Behandling af psykisk APV dette arbejde fortsætter. Temamøde for mark-medarbejdere vedr. maskiner, herunder støj, sikkerhedsregler for maskiner, brugsanvisning for anvendelse af pesticider afholdt i januar i Jyndevad. Ensidigt gentaget arbejde besøg af Rejseholdet fra Videncenter for Arbejdsmiljø temadag afholdt 22/5 i Foulum. Temamøde for ph.d.-studerende og post docs vedr. introduktion til sikkerhed i laboratorier Ikke afholdt specifikt temamøde i Flakkebjerg, men informationen gives løbende. I Foulum laver Karin Dyrberg eller Stig Rasmussen laboratorierundgang med nyansatte før de får lov at arbejde i laboratorierne. Optimering af affaldshåndtering i AU Flakkebjerg og AU-Foulum affaldshåndtering er blevet systematiseret meget Kirsten Heinrichsen og Palle Jørgensen er kontaktpersoner vedr. affald i henholdsvis Flakkebjerg og Foulum. Arbejdsmiljørundgang på maskiner i løbet af sommeren 2013 gennemføres i oktober og overføres til arbejdsmiljødrøftelse 2013/14. Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver Prioriteringsrækkefølge: 1. Psykisk arbejdsmiljø fortsat opfølgning 2. Arbejdsmiljørundgang på maskiner 3. Status/analyse af arbejds-/nærved ulykker 4. Optimering af affaldshåndtering 5. Indkøring af Kemibrug 6. Arbejdsmiljø i relation til ombygning af laboratorier på Foulum Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) 1. Udrulles i henhold til handlingsplanen for psykisk arbejdsmiljø 2. Foretages i Flakkebjerg, Foulum, Jyndevad og Askov i Sættes på dagsordenen i LAMU sidst i perioden. Opgørelse samlet af sekretæren udsendes til mødet. 4. En løbende proces. Fokus på introduktion af systemet til nyansatte og gæsteforskere. 5. Kemibrug afløser Toxido. Aktiviteter afventer udbud af kursus mv. fra AU-HR-arbejdsmiljø 6. Inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanter i planlægningen af ombygningen. Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) 1. De i handlingsplanen for psykisk arbejdsmiljø nævnte ansvarlige medarbejdere 2. Kernemedarbejdere: Per Heiager og Karen Eberhardt, desuden arbejdsmiljørepræsentanterne på de enkelte

40 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE lokaliteter. 3. LAMU 4. Arbejdsmiljørepræsentanterne for laboratorieområdet 5. Der skal udpeges superbrugere til systemet 6. Palle Jørgensen og Jørgen Eriksen fra LAMU-Foulum Ressourcer til at opfylde strategiens mål (behov for uddannelse/kurser/konsulenter) 1. Der trækkes på AU-HR 2. Internt 3. Internt 4. Internt 5. Kursus i Kemibrug 6. Internt Dato: Steen Lykke Nielsen Arbejdsgiverrepræsentant (Formand) Dato: Palle Jørgensen Medarbejderrepræsentant (Næstformand)

41 MATH s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

42 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen, og det skal vurdereres, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet Aarhus Universitet Udvalgsmedlemmer LAMU ST Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde 2012 Formand: Niels Nygaard Ovesen Næstformand: Lene Bongaarts Medlemmer: Holger Andreas Nielsen, Adam E. N. Thomsen Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: Et møde i LAMU Status APV for psykisk arbejdsmiljø Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver Prioriteringsrækkefølge: Opfølgning på handlingsplaner for Fysisk APV Opfølgning på handlingsplaner for Psykisk APV Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) AMG er i kontakt med de ansvarlige Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) Et møde i LAMU Ressourcer til at opfylde strategiens mål (behov for uddannelse/kurser/konsulenter) Ingen Holger Andreas Nielsen har taget arbejdsmiljøuddannelsen i 2002 Lene Bongaarts har taget arbejdsmiljøuddannelsen i 2009 Dato: Niels Nygaard Ovesen Dato: Holger Andreas Nielsen

43 ANIS s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

44

45

46 KEMI s Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2013

47

48

Referat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse d. 28. okt. 2013

Referat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse d. 28. okt. 2013 Referat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse d. 28. okt. 2013 1. Arbejdsmiljøet det seneste år a. Status for seneste års mål: Mål 1 (2013):Vi skal blive bedre til at opfordre hinanden til at passe på, når vi

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Afbud: Steen Lykke Nielsen, David Croft, Jytte Christensen, Jørgen Eriksen, Kirsten Heinrichson, Lizzie

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015

LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge

Læs mere

Referat af årlig arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen 22. oktober 2014, kl. 13

Referat af årlig arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen 22. oktober 2014, kl. 13 Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Referat af årlig arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen 22. oktober 2014, kl. 13 Til stede: Lars H. Andersen, Jacques Chevallier, Michael

Læs mere

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

REFERAT. Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU

REFERAT. Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU REFERAT Til stede: Flemming Bøge, Ole Boulund Knudsen, Thomas Degn Nielsen, Bjarne Poulsen, Henrik Lindskov, Karina Enig Dam, Anders Rasmussen, Ole Rahn

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. ST FAMU møde den: kl

AARHUS UNIVERSITET. ST FAMU møde den: kl ST FAMU møde den: 2.3.2016 kl. 13.00 15.00 Referat Ny Munkegade 120, Aarhus Mødelokale 1525-626 Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig AM-leder ved ST), Morten

Læs mere

Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI:

Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI: Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI: Hvert forår laves et nyt årshjul/gantt diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det efterstræbes at særlige risikoområder

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi Maj 2013 Psykisk APV 2012 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Ruth

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 24. august 2015 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i Arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen Harrit Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger Rønde

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU Forebyggelse af stress Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIORITERING 2 Karrierevejledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Samlet APV-rapport 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 1. Indledning Denne rapport indeholder det generelle resultat af arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde Dato: fredag den 18. december 2015 fra kl. 9:00 11:00 Tilstede: Anna Marie Nielsen, Anni Christensen, Bente Flügel, Bo Thomsen, Claudia Scheffler, Dorthe Bødker Jensen,

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1 Udarbejdet [28/09 2016] Opdateret [1/11 2016] Forebyggelse af stress MÅL: At hjælpe medarbejdere og ledere til at

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU DAGSORDEN

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU DAGSORDEN AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU DAGSORDEN Deltagere: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen, Ib Johansen, Morten Dam Rasmussen, suppleant for Stefan Gerhard

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl i mødelokale 096

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl i mødelokale 096 Dato: 7. april 2016 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl. 14.00-16.15 i mødelokale 096 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes.

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ANIS Udarbejdet 160830 Opdateret [dato] INDSATSOMRÅDE: - - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Alt det der - arbejdsmiljø Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 1. Indholdsfortegnelse 2. Overordnet beskrivelse af manualen 2.1 et med manualen 2.2 Hvem er hvad i arbejdsmiljøorganisationen 2.3 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Referat fra møde i AMO Mandag 2. november 2015 kl. 14.00 16.00 Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby.

Referat fra møde i AMO Mandag 2. november 2015 kl. 14.00 16.00 Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby. Referat fra møde i AMO Mandag 2. november 2015 kl. 14.00 16.00 Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Deltagere: Anne Bach Pedersen (ABP) Ann-Therese Lovring (ATL) Marianne Juul Jensen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

1. Fællesmøde med LAMU - ramme 2. Psykisk APV

1. Fællesmøde med LAMU - ramme 2. Psykisk APV Møde den: 22.02.2013 Musehullet LSU/LAMU REFERAT Til stede: IBJ (Ib Johannsen), PIND (Niels Pind), PHALD (Peter Hald, sikkerhedsleder), JCK (Jens Christian Kondrup), JDA (Jeanette Dandanell), ALP Annette

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Modtager(e): Arbejdsmiljøorganisationen på Arts NOTAT Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet er der en række forhold relateret til arbejdsmiljøarbejdet,

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Herning, Teknisk Afdeling Dato: 29 januar 2013 Klokkeslæt:

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Herning, Teknisk Afdeling Dato: 29 januar 2013 Klokkeslæt: Deltagende: Sektionsleder René Edslev Tømrer Per Rechnitzer Reparatør Søren W. Sørensen Sektionsleder Søren Krogh Christiansen Referent: Sektionsleder René Edslev Dagsorden 1. Dagsordenspunkter 2. Referat

Læs mere

Maskinrundgang i AGRO MARK oktober november 2013

Maskinrundgang i AGRO MARK oktober november 2013 Maskinrundgang i AGRO MARK oktober november 2013 I det efterfølgende er der en rapport fra hver af de fire lokaliteter, hvor AGRO MARK har maskinpark. Hvert sted blev der udtaget et antal maskiner til

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

TEMAMØDE FOR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

TEMAMØDE FOR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN TEMAMØDE FOR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN APV 2015-2016 FORMÅL Formålet med at gennemføre APV 2015-2016 er at kortlægge s arbejdsmiljø og identificere, om der er indsatsområder i arbejdsmiljøet, hvor tværgående

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde MØDEREFERAT 16. JANUAR 2009 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde Møde afholdt: 13. januar 2009 Sted: Medarbejderfrokoststuen

Læs mere