1 Oligopoler (kapitel 27)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Oligopoler (kapitel 27)"

Transkript

1 1 Oligopoler (kapitel 27) 1. Vi har set på to vigtige markedsformer: (a) Fuldkommen konkurrence. Alle virksomheder pristagere - en rimelig antagelse i situation mange små konkurrenter. (b) Monopol. Kun én virksomhed som egenhændigt bestemmer prisen. 2. Vi ser nu på oligopoler: (a) - To virksomheder (duopol) eller ere. (b) - Modellerer den strategisk interaction mellem virksomhederne.

2 2 Oligopolmodeller 1. To vigtige faktorer: (a) Modellen: En præcis beskrivelse formen for strategiske interaktion mellem virksomhederne. (Forbrugere spiller her altid en passiv role som pristagere.). (b) Ligevægtsbegreb: Hvornår udgør output/priser en tilstand som ingen vil afvige fra? (c) Det viser sig at analysens resultat afhænger meget af underliggende model. i. En svaghed: Ofte svært at nde den helt "rigtige" model. ii. En styrke: Viser at præcision i analysen er vigtig - og viser at vi kan ændre på udfald af konkurrence ved at lave (små) justeringer i konkurrencevilkår.

3 2. Antagelser: (a) Vi ser på duopol-modeller: To virksomheder. (b) Virksomheder producerer identisk produkt.

4 3 4 modeller 1. Price-leader: (a) Virksomhed 1 sætter pris. (b) Virksomhed 2 tager derefter samme pris. 2. Quantity-leader: (a) Virksomhed 1 fastsætter eget output. (b) Virksomhed 2 observerer dette og fastsætter derefter eget output. 3. Simultan fastsættelse af pris: (a) Begge virksomheder fastsætter pris simultant (b) - derefter køber alle forbrugere hos virksomheden med lavest pris.

5 4. Simultan fastsættelse af output: (a) Begge virksomheder fastsætter output simultant (b) - markedsprisen tilpasser sig efter samlet udbud.

6 4 Stackelberg-modellen 1. Leader-follower model hvor output er strategisk variabel. 2. Spillet: (a) Virksomhed 1 (leader) fastsætter eget output y 1. (b) Virksomhed 2 (follower) observerer y 1 og fastsætter derefter y 2 : (c) Markedspris givet ved invers efterspørgselsfunktion og samlet output: p = p(y 1 + y 2 ):

7 3. Fortolkning: Vi kan fortolke spillet som at y i erne faktisk er kapaciteter (hvor kapacitet og ikke produktion koster)- og at virksomhederne givet en kostbar kapacitet derefter naturlig sætter prisen så at hele kapaciteten benyttes. 4. Man kan vise i detaljer (i et kursus i Industriøkonomi) at et sådant kapacitets-pris spil faktisk i sidste ende giver det samme som et Stackelberg-spil. 5. Hvilket output er optimalt for leader? (a) Afhænger af followers reaktion! (b) Naturligt at antage at follower pro tmaksimerer. 6. Follower s problem: max y 2 p(y 1 + y 2 )y 2 c 2 (y 2 ):

8 Førsteordensbetingelse: p(y 1 + y 2 ) 1 + y 2 2 y 2 = c 0 2 (y 2): MR 2 = MC 2 7. Nb: Afhænger af y 1!. 8. Lad y 2 = f 2 (y 1 ) være optimalt output for follower givet y Kaldes reaktionsfunktionen.

9 10. Eksempel: Linær invers efterspørgsel og nul omkostninger: p(y 1 + y 2 ) = a b(y 1 + y 2 ); c 2 (y 2 ) = 0: Followers pro t: 2 (y 1 ; y 2 ) = [a b(y 1 + y 2 )]y 2 = ay 2 by 1 y 2 by 2 2 : Så ay 2 by 1 y 2 by 2 2 = 2; giver a b y 2 2 by 2 = y 1 : Isopro tlinjer jf Figur 27.1: Pro t voksende mod venstre for follower: Optimal reaktion på y 2 ndes hvor isopro tkurve er lodret!

10 27.01

11 Giver os reaktionskurven. Reaktionsfunktionen algebraisk: og Så Hvilket giver MR 2 ay 2 by 1 y 2 by2 2 = a by 1 2by 2 : MC 2 = 0: MR 2 = MC 2 a by 1 2by 2 = 0: y 2 = a by 1 : 2b Dvs reaktionsfunktion er ret linje (jf Figur 27.1).

12 11. Leaders problem: under bibetingelse: Substitution: max y 1 p(y 1 + y 2 )y 1 c 1 (y 1 ); y 2 = f 2 (y 1 ): max y 1 p(y 1 + f 2 (y 1 ))y 1 c 1 (y 1 ): 12. Eksempel: Lineær efterspørgsel igen. Vi havde og 1 (y 1 ; y 2 ) = p(y 1 + y 2 )y 1 = [a b(y 1 + y 2 )] y 1 ; f 2 (y 1 ) = y 2 = a by 1 ; 2b så leaders pro t er: 1 = a b(y 1 + a by 1 2b ) y 1 ;

13 reduceres til Så Vi har da 1 = a 2 y 1 MR 1 = a 2 b 2 y2 1 : by 1 : a 2 MR 1 = MC 1 by 1 = 0; y 1 = a 2b : Så y 2 = f(y 1 ) Branches samlede output: = a by 1 2b = a b a 2b 2b = a 4b : y 1 + y 2 = a 2b + a 4b = 3a 4b :

14 Figur 27.2: Illustrerer (Stackelberg-) Ligevægt, og såkaldt Cournot-ligevægt (kommer til senere)

15 5 Leader-follower model hvor pris er strategisk variabel 1. Spillet: (a) Leader (virksomhed 1) fastsætter pris p. (b) Follower (virksomhed 2) observerer p og sælger derefter så meget denne vil til pris p (sålænge markedsefterspørgsel kan bære det). i. Kan evt tænke på at follower sælger til p, hvor er ubetydeligt lille - derfor rimelig at antage at markedsefterspørgsel først dækkes af follower. (c) Leader dækker derefter den resterende del af efterspørgsel. 2. Vi løser igen baglæns:

16 3. Followers problem: max y 2 py 2 c 2 (y 2 ); for given p. Velkendt førsteordensbetingelse: MR 2 = MC 2 p = c 0 2 (y 2): Bestemmer en udbudskurve for follower: S(p): 4. Leaders problem: Ved pris p da er leaders residualefterspørgsel: R(p) = D(p) S(p): Så 1 (p) = pr(p) c 1 (R(p)): 5. Pointe: Leader løser monopolistens problem mht residualefterspørgsel R(p) istedet for mht D(p) som sædvanligt.

17 6. Figur 27.3: Lineær efterspørgsel og lineær residualefterspørgsel: (a) p ligevægtspris (b) y L (c) y T leaders output samlet output (nb: trykfejl i gur). (d) y T y L followers output.

18 27.03

19 1. Eksempel: Lineær efterspørgsel, lineære hhv kvadratiske omkostninger. D(p) = a bp: c 1 (y 1 ) = cy 1 : c 2 (y 2 ) = y2 2 2 : Vi har MR 2 = MC 2 p = y 2 ; Så: S(p) = p: Leaders residualefterspørgsel: R(p) = D(p) S(p) = a bp p = a (b + 1)p:

20 Da vi har omkostninger som funktion af y 1 vil vi nu løse leaders problem som funktion af y 1. y 1 = a (b + 1)p; giver Invers Residualefterspørgsel: p = a b b + 1 y 1: Så (husk: marginal revenue har samme skæring m. vertikal akse og dobbelt hældning): MR 1 = Sæt MR 1 =MC 1 : a b + 1 Løs for y 1 : a b b + 1 y 1: MR 1 = MC 2 2 b + 1 y 1 = c: y1 a c(b + 1) = : 2 -heraf ndes p og y2 nemt.

21 6 Cournot-modellen 1. Spillet: De to virksomheder fastsætter simultant output y 1 hhv y Markedspris derefter givet ved invers efterspørgselsfunktion: p = p(y 1 + y 2 ): 3. Når y 1 skal fastsættes da er y 2 ikke kendt, og vice versa. 4. De nition af ligevægt: Et par af outputs (y 1 ; y 2 ) så at: og y 1 er optimalt givet y 2 ; y 2 er optimalt givet y 1 :

22 5. Dvs: y 1 = f 1(y 2 ) y 2 = f 2(y 1 ): 6. Med andre ord: Ingen rmaer kan forbedre output givet det andet rmas output. 7. Sådan ligevægt kaldes Nash-ligevægt i spilteori. 8. En Nashligevægt i en Cournot-model kaldes ofte Cournot- Nash ligevægt. 9. Bemærk: Det ligger i de nitionen at en en sådan ligevægt er nærsynet af natur: 10. Hver virksomheds output er optimal givet at konkurrent fastholder sit output,

23 (a) -men rimeligt at antage konkurrenten fastholder sit output når du afviger??? 11. -nej, måske ikke, men - i mangel af mere tilfredsstillende ligevægtsbegret er man ofte alligevel interesserede i Nash-ligevægt.

24 7 Cournot-modellen: Lineær efterspørgsel. 1. Set på eksempel med p(y 1 + y 2 ) = a b(y 1 + y 2 ): Reaktionsfunktioner: 2. Se Figur 27.4! c i (y i ) = 0 y 2 = f 2 (y 1 ) = a by 1 ; 2b y 1 = f 1 (y 2 ) = a by 2 : 2b 3. (y1 ; y 2 ) er Cournotligevægt hvis: y2 = a by 1; 2b y1 = a by 2: 2b

25 4. Løs to ligninger med to ubekendte vha substitution: Løs mht y 2 : ) y 2 = a by 1 2b = a b a by 2 2b 2b y 2 = a 3b : y 1 = a 3b : : Dvs: y 1 + y 2 = 2a 3b : 5. Cournot-Nash ligevægten har den pæne egenskab at den opstår som følge af at begger rmaer gradvis tilpasser sig konkurrentens output. (a) Nb: un under visse forudsætninger om modellen, f.eks. ved lineær efterspørgsel og konstante marginalomkostninger.

26 Bertrand-modellen 1. Spillet: De to virksomheder fastsætter simultant pris for eget produkt p 1 hhv p Antagelser

27 (a) Antag at begge rmaer producerer til konstante marginalomkostninger c (ens for begge rmaer). (b) Antag at alle forbrugere køber hos rma med lavest pris. (hvis samme pris da deles efterspørgsel mellem rmaer) (c) Vi er igen interesseret i Nash-ligevægt: Et sæt at priser (p 1 ; p 2 ) så at og p 1 er optimal givet p 2 ; p 2 er optimal givet p 1 : 3. En Nashligevægt i en Bertrand-model kaldes ofte Bertrand-Nash ligevægt. 4. Påstand: Der ndes kun én Bertrand-Nashligevægt: p 1 = p 2 = c.

28 5. Hvorfor? (a) Antag at p i > c i ligevægt. (b) Hvis rma j har valgt optimalt da opnås pro t ved at vælge en p j så at c < p j < p i ; (c) NB: Kan ikke være optimalt for rma j at vælge p j = p i da pro t da tilnærmelsesvist kan fordobles ved at sætte pris en anelse ned. (d) Men da kan p i ikke være optimalt givet p j! rma i kunne da få positiv pro t ved at vælge c < p i < p j : (e) Vi har modbevist at man kan have p i > c i Bertrand-Nash ligevægt - da det gælder for begge i er der kun muligheden p 1 = p 2 = c tilbage. Oplagt Nashligevægt (hvorfor?)

29 6. Konsekvenser: (a) Nulpro t i ligevægt for begge rmaer. (b) Output i ligevægt svarer til situation med fuldkommen konkurrence.

30 9 Karteller 1. Kartel: Firmaer laver aftale om fastsætte output således at samlet pro t maximeres. 2. Output reduceres iforhold til Cournot-Nash ligevægt. 3. Det mest kendte af alle karteller: OPEC. 4. Kartellets problem: max y 1 ;y 2 p(y 1 + y 2 )(y 1 + y 2 ) c 1 (y 1 ) c 2 (y 2 ): Førsteordensbetingelser: p 0 (y 1 + y 2 )(y 1 + y 2 ) + p(y 1 + y 2 ) = c 0 1 (y 2): p 0 (y 1 + y 2 )(y 1 + y 2 ) + p(y 1 + y 2 ) = c 0 2 (y 2): I optimum: MC 1 (y 1 ) = MC 2 (y 2 ):

31 problemer for kartel: (a) Betingelsen for maximering af samlet pro t (MC 1 (y 1 ) = MC 2 (y 2 )) sikrer ikke nødvendigvis at pro t deles lige. (b) Kartelmedlemmerne har incitament til ensidigt at øge output.

32 10 Karteller: Lineær efterspørgsel 1. Antag: (a) Nul omkostninger: c i (y i ) = 0 (b) Lineær invers efterspørgselkurve: p(y 1 + y 2 ) = a b(y 1 + y 2 ): 2. Kartelpro t: (y 1 ; y 2 ) = [a b(y 1 + y 2 )][y 1 + y 2 ] = a(y 1 + y 2 ) b(y 1 + y 2 ) 2 : 3. 1 ; y 2 1 = a 2b(y 1 + y 2 ) = 1 ; y 2 2 = a 2b(y 1 + y 2 ) = 0:

33 4. Hvis symmetrisk output vælges y 1 = y 2 = y _, da: dvs: a 2b(2y _) = 0; y _ = a 4b : Samlet output: y 1 = y 2 = 2y _ = a 2b = monopol output. 5. Firma 1 s incitament til at afvige: (a) Karteloutput: (b) Kartelpro t: y 1 = a 4b 1 = p(y 1 + y 2 )y 1 = [a b(y1 + y 2 )] y 1 = a = 1 8 a 2 b : b( a 4b + a 4b ) a 4b

34 (c) Husk reaktionsfunktion: y 1 = f 1 (y 2 ) = a by 2 : 2b Indsæt y2 = 4b a : (d) Afvigerpro t: y1 a = a b 4b a 2b 3a = 4 2b : = 3a 8b : a 1 = p(ya 1 + y 2 )ya 1 = a b( 3a 8b + a 4b ) = a = 9 a 2 64 b : > 1 = 1 8 b( 3a 8b + a 4b ) a 2 b : 3a 8b 3a 8b

35 (e) Konklusion: Karteller fundamentalt ustabile, hvis der ikke ndes en måde at afsløre og stra e afvigere på.

36 11 Uendeligt gentagne Cournot-spil (kursorisk) 1. Hvis rmaer mødes i Cournot-spil gentagne gange da kan man "stra e" afvigere i senere perioder. 2. Intuition: (a) Tænk på at markedet eksister i al uendelighed - eller (mere realistisk) den sidste periode er ikke kendt med sikkerhed. (b) Start med at samarbejde om at dele monopoloutput. (c) Hvis en af rmaerne snyder i en enkelt periode, da vælges Cournot-Nash ligevægt i alle efterfølgende perioder. (d) Derved kan rmaer afskrækkes fra at afvige i først omgang.

37 (e) POINTE 1: Når et marked forventes at eksistere over længere tid, og hvis rmaerne ikke er for utålmodige mht til den øjeblikkelige pro t, da kan karteller være stabile. (f) POINTE 2: Karteller kan opretholdes uden "juridisk bindende" aftaler 3. Kræver lidt fancy spilteori (gentagne spil og ligevægte deri) for en præcis analyse.

38 12 To eksempler 1. "Vi matcher enhver pris" (a) Kan være udtryk for skarp konkurrence -noget i retning af Bertrand-Nash ligevægt. (b)...eller kan være et udtryk for at rma ønsker hurtigt at kunne opdage konkurrenter afvige fra kartelpriser! 2. Frivillige eksport-begrænsninger: (a) I 80 erne aftalte den japanske bilindustri frivillige exportbegrænsninger. (b) Amerikanske myndigheder skulle overvåge kartel. (c) Reduceret output for japanske biler på amerikansk marked førte til højere priser og højere pro t.

39 (d) De facto blev output reduceret i retning af karteloutput, (e)...med amerikanske myndigheder til at overvåge at salgskvoter blev overholdt! (f) Ville formentlig have være mere hensigsmæssigt (set fra amerikansk vinkel) at indføre en toldafgift, der kunne have reducere importen (g) Hvorfor? (h) Samme dæmpende e ekt på salget af japanske biler - og i stedet for øget pro t i japansk bilbranche ville det have givet toldindtægter til amerikansk statskasse.

40 13 Sammenligning af output i forskellige modeller: 1. Antag lineær model: (a) Nul omkostninger: c i (y i ) = 0 (b) Lineær invers efterspørgselskurve: p(y 1 + y 2 ) = a b(y 1 + y 2 ): Bertrand-Nash Stackelberg Cournot-Nash Kartel y1 y 2 y 1 + y 2 p a a a b b a 2b a 3b a 4b 2b a 4b a 3b a 4b 3a 1 4b 4 a 1 8 a2 b 2a 1 3b 3 a a 2 9b a 1 2b 2 a a 2 8b 1 16 a2 b a 2 9b a 2 8b 3 16 a2 b 2 9 a2 b 1 4 a2 b

Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse

Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse Bachelorafhandling Forfattere: Nationaløkonomisk institut Catarina Kaalund Andersen, 300917 Maria Frank Christensen, 300817 Vejleder: Philipp J.H. Schröder Karteldannelse og stabilitet - en komparativ

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1 Kapitel 8 Penge og inflation 1. Hvad er penge? Pengeudbud og -efterspørgsel Den traditionelle definition af penge er, at det

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

International økonomi

International økonomi J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 1 Kapitel 9 International økonomi 1. International handel og komparative fordele Den økonomiske videnskab har interesseret sig for

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked

Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 113-139 Debat og kommentarer Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked Christian Sinding Bentzen Senioranalytiker, Nykredit: mail: csio@nykredit.dk Udsving

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

En guide til at lave en marketingplan

En guide til at lave en marketingplan Sådan... En guide til at lave en marketingplan Sådan får du succes med at lave en marketingplan En god marketingplan vil angive dine forretningsmål, målsætninger og målgrupper og vigtigst af alt angive

Læs mere