Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance"

Transkript

1 Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

2 Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret kunne have store konsekvenser, hvis modtageren ikke kendte arbejdsretten godt nok Ønske om mere fleksible ordninger, der i højere grad tog højde for borgerens ønsker og muligheder Satspulje til gennemførsel af forsøg med BPA i Forud for dette skulle erfaringer fra Norge og Sverige indhentes

3 Baggrund for BPA Erfaringer fra Norge og Sverige blev indhentet i 2006 / 07 På baggrund heraf blev det besluttet springe forsøgene over og gå direkte til lovgivning 1/ blev loven om BPA gennemført.

4 Norske erfaringer Forsøg i Lov om BPA vedtaget i 2000 Tre organiseringsformer Borgeren selv Kommunen Uloba Uloba etableres i 1991 Kommunen afgør om der kan vælges Uloba Modtagere af BPA skal gennemgå kursus i at være arbejdsleder

5 Norske erfaringer 5 pct. Af BPA modtagerne vælger selv at være arbejdsgivere Stor tilfredshed med BPA ordningen - 92 pct. Af brugerne i Uloba er svært tilfredse - 74 pct. Af brugerne i kommunerne er svært tilfredse - Større tilfredshed blandt de der selv har mulighed for at vælge udbyder Mulighed for at udviklingshæmmede kan få BPA med arbejdsleder.

6 Informationsdag om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

7 Indhold og formål med lov om Borgerstyret Personlig Assistance 1. Lovgrundlaget for BPA 2. Personkreds 3. Organiseringen af støtten 1. Borgerens valgmuligheder 2. Arbejdsgiver- og arbejdslederopgaver 3. Aftale mellem kommune og udbyder 4. Tilsyn og forsyningsansvar

8 Lov nr. 549 af 17. juni Lovgrundlaget for BPA Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et nyt begreb i serviceloven. Særligt rettet mod borgere med omfattende hjælpebehov som følge af deres funktionsnedsættelse. Ikrafttræden 1. januar 2009.

9 1. Lovgrundlaget for BPA Omfatter både servicelovens 95 og 96 Hensigten med ændringen er at sætte borgeren i fokus: Mere fleksibilitet i ordningen Større mulighed for selvbestemmelse Fokus på borgerens ønsker og behov Mulighed for fastholdelse eller opbygning af et selvstændigt liv En mere tidssvarende ordning

10 Ændringerne i 95 og 96: 1. Lovgrundlaget for BPA Borgeren/tilskudsmodtageren skal ikke, men kan vælge at være arbejdsgiver for hjælperne. Tilskuddet kan overdrages til en forening, et firma eller en nærtstående. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at varetage lønadministrationen, hvis borgeren eller en nærtstående ansætter hjælperne.

11 1. Lovgrundlaget for BPA Særligt for 96 Aktivitetskravet er bortfaldet og erstattet af en samlet vurdering af borgerens samlede behov Kommunalbestyrelsen får mulighed for at tilbyde en BPA-ordning efter 96 uanset, at borgeren ikke opfylder kravet om et massivt hjælpebehov Særligt for 95: Præcisering af 95, stk. 3, så det fremgår, at den nærtstående ikke skal udføre al hjælpen selv

12 2. Personkreds Personkredsen for 96 Fortsat personer med en betydelig og varig nedsat funktionsevne, der gør det nødvendigt at yde denne særlige form for støtte. Udvidelse af personkredsen Borgere der ikke opfylder aktivitetskravet Borgere der ikke selv kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne Borgere der ikke ønsker at fungere som arbejdsgiver for hjælperne

13 2. Personkreds Personkreds for 95 Grundlaget for udmåling til 95 er hjælp efter 83 og 84 95, stk. 1: Kan kommunen ikke stille den nødvendige hjælp til rådighed er der mulighed for at få den som et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere 95, stk. 2 og 3: Hvis en person har behov for hjælp i mere end 20 timer om ugen, har denne ret til at få hjælpen udbetalt som et kontant tilskud. Hovedforskel mellem 95 og 96 er, at hjælpebehovet ligger i hjemmet og behovet for ledsagelse I 95 har borgeren som udgangspunkt et mindre massivt og sammensat hjælpebehov end i 96.

14 3. Organisering af støtten Borgerens muligheder Borgeren kan vælge: at varetage både arbejdsgiver- og arbejdslederrollen at varetage arbejdsgiver- og arbejdslederrollen, men overdrage lønadministration til kommunen eller et privat firma at overdrage tilskud til: En borgerstyret forening En privat virksomhed En nærtstående

15 3. Organisering af støtten Arbejdsgiveropgaver Ansættelse og afskedigelse af hjælpere (i ansættelsesretlig forstand) Udarbejdelse af ansættelsesbeviser Udbetaling af løn Indbetaling af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP Arbejdslederopgaver Udarbejdelse af jobbeskrivelse og annoncer Udvælgelse af hjælperkorps, herunder ansættelsessamtaler Daglig instruktion og oplæring af hjælperne (ledelsesretten) Arbejdsplaner for hjælperne Afholdelse af MUS-samtaler og personalemøder

16 3. Organisering af støtten Aftale mellem kommune og udbyder Det forventes, at der skal indgås aftale mellem kommune og parterne Betingelser for opsigelse af aftalen og opgaver for de enkelte parter Løbende afregning mellem kommunen og arbejdsgiveren

17 Tilsyn og forsyningsansvar Kommunen skal føre tilsyn med, at borgeren får den nødvendige hjælp. Kommunen skal føre tilsyn med, at BPA-ordningen fungerer efter hensigten, herunder: Overensstemmelse mellem visiteret og leveret ydelse? Modtages pleje, overvågning og ledsagelse som forudsat i ordningen? Tilrettelægges hjælpen fornuftigt af modtager og hjælper? Opfylder modtageren betingelser for at fungere son arbejdsleder? Tilsyn er ikke ensbetydende med en årlig revisitation I sidste ende er det kommunens ansvar, at borgeren modtager hjælpen

18 BPA s betydning for borgeren Kronjuvelen i den danske handicappolitik Præsentation: - Handicap - Hjælperordning siden Har haft 227 hjælpere - Fra 48, Kært barn har mange navne - Undervist i hjælper-/ bruger relationer i over 15 år - Bogen Kunsten at modtage og give hjælp. Tag en bog gratis - En intens skole i samarbejde - Prøvet kræfter med mange ting. Teater, musik, undervisning, organisationsarbejde og skribentvirksomhed - Taknemmelig for at jeg har fået mange af mine drømme opfyldt

19 Hjælperordningen kronjuvelen i den danske handicappolitik - At tage livet på sig. Livet vil os noget - Fælles for os alle er, at vi er socialkulturelle væsner. En broget skare af mennesker. Fyldt med længsler, drømme og behov, som gerne vil sætte spor i livet, som andre værdsætter - Velfærdsstaten og den sociale lovgivning kan på ingen måde gøre os lykkelige, men er derimod forpligtet til at kompensere for vores handicap - At skabe forudsætninger for at de iboende evner og anlæg i det enkelte menneske ikke bremses på grund af et handicap

20 Fra Rapporten om Hjælpeordningen fra Udgivet af Viden centret for Bevægelseshandicap

21 Fire forskellige liv, der kan leves med en hjælperordning a.per er svært spastisk lammet med talebesvær. Mod alle odds fik han en hjælperordning med arbejdsgiveransvar. Udgiver egen CD, besøger Sari Baba og laver DVD om handicap og seksualitet b. Jan, spastiker med talebesvær, bliver direktør i eget firma. Er i færd med at måle hele kloden op for at fortælle, hvor der er handicapegnet c. Mikkel med talebesvær har gået i specialskole. Får en hjælperordning og uddanner sig til teolog og journalist d. Parret, som henholdsvis har muskelsvind og født med stive led, med hver sin hjælperordning flytter sammen. Lever som andre par uden at være for meget afhængige af hinanden e Johanne, der efter hun har fået en hjælperordning, pludseligt kan udfolde sine kunstneriske evner. Nu kan hun lave udstillinger og blive den billedkunstner, hun drømte om Eks. Jeg blev som en umoden teenager, da jeg fik hjælperordningen. Var oppe døgnet rundt for at afprøve alle mine nye muligheder.

22 Hvorfor var ændringerne i hjælperordningen nødvendige? Ordningen er ikke blevet ændret nævneværdigt siden kun paragrafnummeret.. A. Ordningen var ved at ødelægge sig selv indefra. Den tid, der skulle gå med at udfolde sit eget liv, gik med at ansætte og oplære hjælpere i det uendelige. Rekruttering blev et problem. Hjælpernes arbejdsvilkår var ikke fuldt med tiden. Endeligt gav samarbejdet mellem Handicaporganisationer og Folketinget endeligt bonus. B. Kravet om et højt aktivitetsniveau for at kunne få ordningen var begyndt at være et problem for nogle af de brugere, der var unge i 1970 erne. De er blevet ældre og kan ikke længere have det samme aktivitetsniveau. Behovet for hjælp var til gengæld blevet større, da aldring og handicap nu skulle indgå i en ny tango på lavere gear. C. Der stod også en gruppe med handicap, som kunne have glæde af en hjælperordning, men som ikke magter arbejdsgiverrollen. Svært at gennemskue lovgivningen på arbejdsretsområdet. Svært at overskue deadlines og den struktur der skal følges, når man skal være arbejdsgiver. Det juridiske ansvar kan veje tungt. Har set ulykkelige sager i pressen hvor brugere er dømt til at betale store erstatninger til hjælpere for uretsmæssige fyringer.

23 Flere citater fra rapporten: Nogle borgere finder arbejdsgiveransvaret belastende Da jeg havde alt det tekniske selv, brugte jeg ufatteligt lang tid på det pis, som var totalt unødvendigt. Kommunen kan jo køre det hele automatisk Så man selv kan blive fri for at fedte med procenterne. Det er langt mere behageligt nu, det er bare at indlevere en månedsrapport til kommunen, så kører de det.. Altså jeg er ikke så god til at få gjort de ting. Og jeg synes, det bliver et helvede med at sidde og lave løn. sætte sig ind i love og sådan noget og bliver der endnu mere administration i det jeg synes ikke, det behøver at være så svært. Det er en unødvendig belastning, at man skal bruge så meget tid på det. Det er som om, man skal straffes. Og det ligger ligesom i luften, nå, men hvis du ikke kan det, kan du få hjemmehjælp i stedet for. At have behov for hjælp gør ikke nødvendigvis en til en god arbejdsgiver En gruppe borgere, som kunne have stor glæde af en hjælperordning. har ikke hidtil kunne få den, fordi de ikke magtede arbejdsgiveransvaret. At være afhængig af hjælp gør ikke automatisk et menneske til en god arbejdsgiver. Oppe i alderen og har ikke den samme energi - gerne lettes for arbejdsgiveransvaret. Borgere med progredierende sygdomme - gerne lettes for arbejdsgiveransvaret.

24 Fordelen ved de nye tiltag Det forlyder, at endnu 70 borgere kan få en hjælperordning/bpa når arbejdsgiveransvaret og ledelsesansvaret skilles ad. Borgerens behov er i centrum, der er tænkt i helhedsløsninger Selvstændigheden er omdrejningspunktet for den enkelte. Ens lederevner behøver ikke længere at komme på kollisionskurs med ens ønske om selvstændighed og livsdrømme. Håber på gode udbydere med fleksible løsninger til dem, der overgiver arbejdsgiveransvaret. LOBPA kunne være et godt bud, fordi Handicaporganisationerne står bag, og det er et nonprofit fortagende. Undgår luksus palæer for sociale midler. Nærtstående familie medlemmer til at overtage ansvaret. Uden løn med et juridisk ansvar kan være betænkeligt. Selvstændigheden kan trues. (Mor klarer ærterne for sønnike). Behov for hjælp i stedet for aktivitetsniveau er godt, men behov-begrebet kan man også manipulere med. Vi håber det bedste for fremtiden. De forbedrede løn- og ansættelsesforhold skulle gerne give lidt mere ro i ordningen, så brugerne/borgerne kan frigøre kræfter til at udfolde det liv optimalt, de gerne vil leve. Og hjælperne/ assistenterne kan høste mere respekt og værdsættelse af deres gode arbejde.

25 Afsluttende bemærkninger - Om det fede liv og de frie valg - Ser på fremtiden med fortrøstning - Når også dem med 15 timers ledsagerordning i fremtiden kan blive inkluderet - Når jeg kompenseres optimalt for mit handicap, skal I ikke høre mere brok for mig - Kun taknemlighed over at leve i en velfærdsstat - når de fine etiske intentioner manifesteres i gerning Godt at bo i en velfærdsstat!

26 Borgerstyret Personlig Assistance Visitation og udmåling af BPA i Gentofte Kommune Ved Pernille Bennike, socialformidler i Social & Handicap myndighed

27 Henvendelser om BPA uændret praksis Nye ansøgninger via: Hospital Egen læge Borgeren Pleje & Sundhed, myndighed, Visitationen Social & Handicap myndighed

28 Når ny ansøgning modtages Hjemmebesøg eller hospitalsbesøg aftales Deltagere: Rådgiver fra Social & Handicap (tovholder) Visitator fra Pleje & Sundhed Metode til afdækning og beskrivelse af borgerens behov afhænger af, om borgeren vurderes at leve op til kriterierne i: SL 95 eller SL 96

29 Udmåling - metode til afdækning af BPA efter 96 Betingelser for at modtage assistance efter SL 96: Omfattende plejebehov/ praktisk hjælp Behov for overvågning og ledsagelse Skal kunne varetage rollen som arbejdsleder Metode til udmåling af BPA: Helhedsvurdering Indstillingsskema til voksne Elementer, der indgår i helhedsvurderingen: Borgerens egen formulering af behov/ problem Helbredsforhold Familieforhold, herunder hjemmeboende børn Boligforhold Arbejde eller uddannelse Netværk Fritid

30 Udmåling - metode til afdækning af BPA efter 95 Betingelser for at modtage assistance efter SL 95 Plejebehov over 20 timer Ikke behov for overvågning Ikke krav om at være arbejdsgiver og/eller arbejdsleder Metode til udmåling af BPA: Helhedsvurdering (Fællessprog 2) Hjælpen udmåles ud fra: Kvalitetsstandarderne for Gentofte Kommune Elementer, der indgår i helhedsvurderingen: Borgerens egen formulering af behov/ problem Faglig vurdering Boligforhold Helbredsforhold

31 Definition af arbejdslederrollen Udvælgelse af hjælperkorps, herunder ansættelsessamtaler Udarbejdelse af jobbeskrivelser og annoncer Daglig instruktion af hjælperne (ledelsesretten) Arbejdsplaner Afholdelse af MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og personalemøder Afholde årlig APV Arbejdslederrollen kan ved SL 95 stk. 3 afgives til: Nærtstående, der helt eller delvist passer den pågældende, og som får udbetalt det økonomiske tilskud

32 Definition af arbejdsgiverrollen Ansættelse og afskedigelse af hjælpere Udarbejde ansættelsesbeviser Udbetaling af løn Indberetning af skat, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP Administration af lønudbetalingen: Kommunen skal tilbyde at varetage administrationen af lønudbetalingen Et privat firma kan varetage administrationen af lønudbetalingen Arbejdsgiverrollen kan afgives til: Forening, Privat leverandør eller En nærtstående person

33 Information til borgeren under hjemmebesøget Borgeren informeres grundigt om: Hvad det indebærer at modtage hjælp efter SL 95 eller 96 Hvad rollen som arbejdsgiver indebærer Hvad rollen som arbejdsleder indebærer Muligheder for at videregive arbejdsgiveransvaret

34 Afgørelsen Borgeren informeres om, at der skal foretages en vurdering, der indgår i den endelige afgørelse Ved 95 bevilliger visitator Ved 96 laves en indstilling til Ny Visitation i Social & Handicap myndighed Partshøring i tilfælde af, at: Ansøgningen ikke imødekommes fuldt Borgeren ikke er bekendt med samtlige oplysninger Skriftlig afgørelse: Skriftlig afgørelse med tilhørende klagevejledning sendes til borgeren En detaljeret vejledning udleveres til borgeren med praktisk information om: Mulighed for vikardækning ved sygdom Udeblivelser Arbejdsmiljø Opsigelser Ferie Andre arbejdsretlige forhold

35 Opfølgning Telefonisk opfølgning: Borgeren ringes op og spørges, om der fortsat er overensstemmelse mellem behov og bevilling Personlig opfølgning: Ved uforholdsmæssig stor udskiftning af hjælp eller andre opmærksomhedspunkter bør der foretages en opfølgning i hjemmet

36 Årligt tilsyn Tilsyn udføres årligt og skal sikre, at: Arbejdet udføres forsvarligt Reglerne om arbejdsmiljø overholdes

37 Regler om udmåling af hjælpen En individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad den enkelte selv kan klare Grundlaget for 95 er fortsat 83 og 84. Grundlaget for 96 er borgerens samlede behov i og udenfor hjemmet Elementer i vurderingen: Funktioner hjælperne skal dække, herunder behov for særlige faglige kvalifikationer (sårpleje, respirator etc.) Antallet af timer Tidspunkt for hjælpen og borgerens dagsrytme. Sammenhængende og fleksibel ordning Timer til oplæring, personalemøder og MUS-samtaler og APV.

38 L 136: Nyt lovforslag om regler om udmåling af tilskud Fremsat 19. februar 2009 med forventet ikrafttræden 1. juni Bekendtgørelse og vejledning forventes udsendt primo/medio maj, under forudsætning af at lovforslaget er vedtaget. Formål: At etablere ensartede udmålingsprincipper for 95 og 96. Bemyndigelsesbestemmelse til at fastsætte bindende regler om udmåling af tilskud til BPA. Sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af hjælpere med de nødvendige kvalifikationer. At der i tilskuddet tages højde for andre elementer i en BPA-ordning (sygdom, kurser, arbejdsgiveropgaver og administrationsudgifter etc.).

39 1. Udmåling af tilskud til løn. Grundelementer i lovforslaget 2. Evt. udmåling til varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver og udgifter til at have hjælpere i og udenfor hjemmet. 3. Hjemmel til at udbetale tilskud forud, herunder mulighed for at fastsætte regler for udbetaling, regulering, regnskab og tilbagebetaling 4. Regler for flytning over kommunegrænse 5. Regler for udbetaling i forbindelse med dødsfald

40 Udmåling af tilskud til løn Udmålingen til løn sker på samme vilkår og med samme sats uanset om borgeren er arbejdsgiver eller har overdraget tilskuddet. Udmålingen pr. time kan maksimalt udgøre den kommunale omkostning ved tilsvarende hjælp ( 83, 84 og 97). Beregning af tilskud til løn: Minimum med udgangspunkt i sammenlignelige faggrupper Tids- og stedbestemte tillæg, arbejdsgiverandel af arbejdsmarkedspension, løn under sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, anciennitet og evt. andre tillæg. Hertil kommer elementer, der følger af anden lovgivning: feriepenge, feriegodtgørelse og ferie, ATP, bidrag til barselsfond og lovpligtige forsikringer.

41 Udmåling til at have hjælpere i og udenfor hjemmet Rekruttering og porto Ekstra forbrugsudgifter (el, varme, vand, sæbe og etc.) Evt. husleje til ekstra hjælperværelse Udgifter til overnatning, entre og transport etc. Forudsætning, at dette ikke dækkes efter 95 eller 96, 100 eller ved udbetaling af bistands- eller plejetillæg

42 Elementer ved arbejdsgiveropgave hos forening eller firma Kommunerne skal udmåle til direkte- og indirekte udgifter ved at have arbejdsgiveropgaven: Rådgivning og vejledning af især nye BPA-brugere Udfærdigelse af ansættelsesbreve og personalesag Forestå afskedigelse af hjælpere Medvirke til at sikre, at arbejdsmiljøregler overholdes Administrativt personale i forening/firma Afledte udgifter til IT, husleje, kontorhold mv. Udarbejdelse af andet materiale Kommunalbestyrelsen skal beregne og fastsætte et beløb til disse udgifter. Der forventes ikke fastsat en fælles takst.

43 Andre elementer i det nye lovforslag Ophør af ordninger/dødsfald Kommunen dækker udgifter minimum én måned efter måneden, hvor dødsfald er sket For at sikre boet, herunder hjælperne i opsigelsesperioden Varsler Minimum 1 måneds varsel for borger ved overdragelse af tilskud til forening eller privat firma. Varslet skal sikre, at der er tid til indgåelse af aftale mellem kommune og firma/forening. Betaling Udbetaling sker månedsvis forud for at sikre de økonomiske rammer

44 Andre elementer i det nye lovforslag Regnskab Der forventes fastsat regler for opgørelse og overførsel af uforbrugte midler Mulighed for opsparing (fra år til år). Flytning over kommunegrænse Tidligere opholdskommune betaler indtil den nye har truffet afgørelse, men udgiften refunderes af den nye opholdskommune. Sikre borgeren, at ordning kan bibeholdes og løn udbetales, mens den nye opholdskommune hurtigst muligt behandler sagen. Regulering Kan ske i særlige situationer ved eksempelvis ekstraordinært højt sygefravær.

45 Yderligere information (bestil)

46 Kommende tiltag ift. BPA

47 Kommende tiltag Forsøgsprojekt hvor mennesker med kognitive funktionsnedsættelser får BPA. Planlægges i foråret. Rådgivning for modtagere af BPA der selv varetager arbejdsgiveransvaret Kurser for modtagere af BPA Introduktionskurser Specifikke kurser dybdekurser Evaluering af BPA

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Borgerstyret personlig assistance Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse: Borgerstyret personlig assistance... 1 Indledning... 4 Formålet med vejledningen... 4 Formålet

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for borgerstyret 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med borgerstyret Formålet med

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 KL s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 Marts 2011 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Borgerstyret personlig assistance 5 2.1. Målgrupper

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 95 Hvad er BPA Borgerstyret personlig assistance En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt

Læs mere

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K Det handler om dig hjælp og vejledning til din BPA Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed, som hjælper

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere