Studieplan for 2. semester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan for 2. semester"

Transkript

1 Studieplan for 2. semester Uge Lektionsn Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelse arb.kolonne/tid ummer UV K1 K2 K4 1 1 Alle fag Introduktion til 2. semester Semesterbeskrivelse, studieplan Ergoterapi/psykologi Livsførelse og dominerende 7,5 virksomheder 3 Sociologi kultur, sundhedsadfærd 3 7,5 Sociologi Sundheds- og sygdomsopfatteler 3 7,5 Videnskabsteori Forskningsdesign og metode: grundbegreber Fysiologi Introduktion til fysiologi Schibye og Klausen (2005): s ny udg lektion til intro + 2 lektioner til 3 5 Nervesystemets opbygning og funktion med fokus på cerebellum emnet. Der er ikke beregnet forberedelsestid til introduktionstimerne Ergoterapi Arbejdsprocesmodeller ,5 2 Ergoterapi Intro til opgave 1: Børn 2 studieopgaver; lille studeiopgave + studieopgave Psykologi Samarbejdskontrakt 1 1 Ergoterapi/Sociologi Introduktion til det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde med børn Børns udvikling, hverdag, roller, samtid, krav og muligheder Børn med handicap Udsatte børn 4 10 Fysiologi Hvilemenbrampotentiale i gammel plan 3 lek. 2 5 Fysiologi Aktionspotentiale i gammel plan 3 lek. 2 5 Fysiologi Nerveforbindelse/synapsen i gammel plan 3 lek. 2 5 Fysiologi Labyrintsanserne 2 5 Fysiologi refleks/refleksbue sanseceller, generatorpotentiale, smerter i gammel plan 5 lektioner Videnskabsteori søgning, tjeklister m.v. Obs Læsning af videnskabelig litteratur 4 10 Ergoterapi Om ergoterapi og børn "Ugens teskst" halve hold underviser skal have tid til at læse artikel, evt. udarbejde matrix 2,5 2,5 Ergoterapi Børn - udvikling, aktivitet og Andersen,IV., Lautitzen,GQ. & Stokholm,G. (2010). Kap. 2 og Undervisning 3 2 9,5 deltagelse Sanser, sanseintegration, perception og kognition 3 Laboratorium Ergoterapi Børn - udvikling, aktivitet og deltagelse Bevægelsesudvikling. Sundhedsfremme og forebyggelse. Andersen,I; Lautitzen,G & Stokholm,G (2010): Kap. 4 og 5 Indscannet: Ergoterapeuten (1996): Ergoterapeuten nr. 20. (1 side) Stemme, G; Eicsted, D (2005): s og s Østergaard, H (2008): Kap. 2 Undervisning Laboratorium 3 2 9,5 Side 1 af 75

2 Studieplan for 2. semester Videnskabsteori "Ugens teskst": Trasmo - manual "Ugens teskst": Trasmo - manual Underviser skal have tid til at læse artikel, evt. udarbejde matrix 1 Ergoterapi Undersøgelse og undersøgelsesredskaber i relation til børn Aktivitetsbaserede redskaber med fokus på TRASMO Undervisning 2 5 Ergoterapi arbejde med TRASMO Videoforlæg - evt. to eller flere forskellige Formidling halve hold formidling i lek. 6 og , ,5 4 Psykologi Udviklingspsykologi 4 10 Ergoterapi Ergoterapi og børn. Baggrund i udviklingsproblematikker Bonke og Hass (2010): Kap.9. Aktivitet og deltagelse med baggrund i sanseintegrationsproblematikker. I. Andersen; Quist Lauritzen og Stokholm (red.): Ergoterapi og børn. Munksgaard Danmark. Børn med motorisk udviklingsforstyrelse 4 10 Ergoterapi Undersøgelse og Funktionsrettede redskaber Undervisning 2 5 undersøgelsesredskaber i relation til børn Psykologi udviklingspsyk 3 7,5 Trin 1. forberede undersøgelse Det halve hold forbereder sammen i 2 timer. Styregruppen har den sidste time ti kontakt til praksis 3 3 Ergoterapi Studieopgave trin 2.a Styregruppen undrsøger barnet. hele dagen skal holdes fri fra anden undervsining 2 2 Ergoterapi Studieopgave Undersøgelsen foregår i barnets hjemlige miljø Videnskabsteori "Ugens teskst" Familiecentreret tekst underviser skal have tid til at 1 2,5 læse artikel, evt. udarbejde matrix Ergoterapi Familiecentreret praksis undervisning Ergoterapi Studieopgave Trin 2.b: undersåøgelsen vises på video for det halve hold halvt hold, 2 uv. 3 3 Videnskabsteori "Ugens teskst" (evt. leg) underviser skal have tid til at læse artikel, evt. udarbejde 2,5 matrix 1 Ergoterapi behandlngsprincipper SI + kognitiv Undervisning halve hold 5 7 stud. forberedelse sat til 2 wl, passr til teoretisk forberedelse. Undervisningen er primært praktisk afprøvende Side 2 af 75

3 Studieplan for 2. semester Ergoterapi Studieopgave Trin 3 Grupperne arjder med analyse + 1/2 times vejledning pr. gr Ergoterapi Studieopgave Trin Videnskabsteori litteratursøgning knyttet til emnet og formidlingen 8 8 Ergoterapi Studieopgave Trin 5 Formidling halve hold Underviser skal have tid til at læse opgaveoplæg mhp. 4 feedback ,5 6 Innoevent Pædagogik Formidling Pædagogik Padlet/opbygning af poster Pædagogik Video optagelse, klipning mv. (evt besøg på Kulturmaskinen) Anatomi 6 15 Ergoterapi Psykologi Ergoterapi Psykologi "Borgerrettet kommunikation", intro studieopgave 2 "Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Aktiv lytning CMOP-E Feedback og feedbackmodel Strukturen i en professionel samtale " Metze E og Nystrup J (2004) kap. 1. Samtaletræning Rosdahl G (2014) Kap Den motiverende samtale i teori og praksis Law et al. (2002): Nøglebegreber i Ergoterapi Psykologi - kap. 3 I: Townsend et al: Fremme af menneskelig aktivitet - Ergoterapi Psykologi i et canadisk perspektiv. 1. udgave. FADL's Forlag. København. 1 2,5 Undervisning 4 10 Ergoterapi Psykologi Ergoterapi Psykologi Ergoterapi Psykologi Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Eksemplarisk interview Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin a Samarbejdsaftale og læringsmål Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Gensvarsmodeller Undervisning 2 undervisere 1 2,5 Gruppearbejde 1 1 Metze E og Nystrup J (2004) kap. 2. Samtaletræning Undervisning 2 5 Side 3 af 75

4 Studieplan for 2. semester Ergoterapi Psykologi Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Interview Vejledning Ergoterapi Psykologi Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Du- og jeg-budskaber Ergoterapi Psykologi Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Interview Undervisning 2 5 Vejledning 4 4 Ergoterapi Psykologi Ergoterapi Psykologi Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Eksemplarisk opfølgningsinterview Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Den motiverende samtale: De samtaletekniske værktøjer Undervisning 2 undervisere 1 2,5 Undervisning 2 5 Ergoterapi Psykologi Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Interview Vejledning 4 4 Ergoterapi Psykologi Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Joharis' vindue Grundtrækkende i den psykodynamiske tankegang Forsvarsmekanismer Kompendium: Crafoord C, 2006 Udviklende fortrolighed kap. 3. Grundtrækkene i den psykodynamiske tankegang Vestergård P (2006) Psykiatri en lærebog om voksnes psykiske sygdomme. FADL. Kap. 7, s Psykodynamisk teori om forsvarsstrukturen Undervisning 2 2,5 Ergoterapi Psykologi Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin b Interview Vejledning 4 4 Ergoterapi Psykologi Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin 3 Reflesion over læringsmål og gruppeproces Aflevere synopsis kl Side 4 af 75

5 Studieplan for 2. semester Ergoterapi Psykologi Borgerrettet kommunikation studieopgave 2 Trin 3 Reflesion over læringsmål og gruppeproces Deltager i gruppedialogen 2 lektioner per gruppe 6 grupper Ergoterapi Klinisk undervisning 3 dage 6 2,4 8,4 Ergoterapi Klinisk undervisning 3 dage 6 2,4 8,4 Ergoterapi Klinisk undervisning 3 dage 6 2,4 8,4 25,2 18 7,2 9 Ergoterapi Klinisk undervisning 3 dage 6 2,4 8,4 Ergoterapi Klinisk undervisning 3 dage 6 2,4 8,4 Ergoterapi Klinisk undervisning 3 dage 6 2,4 8,4 Ergoterapi Klinisk undervisning 3 dage 6 2,4 8,4 Ergoterapi Klinisk undervisning 3 dage 6 2,4 8, Ergoterapi Opsamling på klinisk undervisning Erfaringsudveksling 2 2 Ergoterapi Ergoterapi og somatik Intro somatik Kompendium: Fortmeier, Susanne, Thanning, Gitte (2003): s ,5 LISK STEN Fysiologi intro og musklerne opbygning Undervisning 4 10 Ortopædkirurgi introduktion til sygdomslære orthopædkirurgi 1 2,5 Fysiologi irritationsproces, længde Se plan for fysiologi Undervisning 4 10 STEN spændingsdiagram Ortopædkirurgi generel frakturlære infektion og inflammation Video og PowerPoint 3 7,5 Ergoterapi Ergoterapi og somatik Dekkers (2008) s og s.40-58; 4 10 Undersøgelse rettet mod somatiske problemstillinger: funktionsprøve, inspektion/palpation, ødem m.v. ANKP Ergoterapi opgave trin 1 Forberedelse oplysninger fra borger - gerne journalnotater 49,5 2 undervisere 3 3 STEN Ergoterapi laboratorium Ortopædkirurgi Fysiologi specifik fracturlære senelæsioner musklernes arbejdsformer (koncentrisk/excentrisk) og praksis i salen 2 2 Video og PowerPoint 6 15 underviisning 4 10 Side 5 af 75

6 Studieplan for 2. semester Ortopædkirurgi håndinfektioner nervelæsioner amputationer og proteser Video og PowerPoint 6 15 Ergoterapi Studieopgave 2: trin 1 styregruppe præsentere data for det halve hold Studieopgave 1 1 Ortopædkirurgi kunstige led hoftefraktur og -alloplastik 1 underviser pr halve hold= 2 Video og PowerPoint 4 10 Studieopgave 3: trin 3 første undersøgelse (styregruppen) studieopgave halv dag i praksis 1 underviser pr halve hold=2 styre grupen Studieopgave 3: trin 4 undersøgelse i praksis halve hold hel studiedag 1 underviser pr halve hold= ergoterape ut sten Anne Sygdomslære - somatisk Ortopædkirurgi Fysiologi Ergoterapi og somatik Opsamling på video muskelfibertyper, styrke versus udholdenhed teori og praksis i salen Undervisning 2 5 undervisning 4 10 Studieopgave 2: trin 5 dokumentrere undersøgelse, fagsprog, skriftlige kommentarere sten Fysiologi beskrive ATP på et overordnet plan undervisning 4 10 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Behandlingsprincipper rettet mod ødem, ledbevægelighed, udholdenhed, smerte, balance, koordination, sensibilitet Runnquist (2005): Handens Rehabilitering s og og s Schibye (2005) s. 379 Kompendium: Kissow A, Pallesen H (2004) Mennesket i bevægelse, Munksgaard Danmark s Kissow a, Lisby H, Læssøe U (2012) Bevægelse en grundbog, Fysio/Munksgaard s Runnquist (2005): Handens rehabilitering, volym 2, s Undervisning 2 5 Sygdomslære - somatisk Ergoterapeutisk intervention Behandlingsprincipper rettet mod ødem, ledbevægelighed, udholdenhed, smerte, balance, koordination, sensibilitet Runnquist (2005): Handens Rehabilitering s og og s Schibye (2005) s. 379 Kompendium: Kissow A, Pallesen H (2004) Mennesket i bevægelse, Munksgaard Danmark s Kissow a, Lisby H, Læssøe U (2012) Bevægelse en grundbog, Fysio/Munksgaard s Runnquist (2005): Handens rehabilitering, volym 2, s Undervisning 2 5 Side 6 af 75

7 Studieplan for 2. semester Studieopgave 3: trin 6 arbejde med analyse - kobling af data med teori og vælge deres behandlingsfokus Tværproffesionelt forløb 15 Studieopgave 3: trin 7 Ergoterapi arbejde med analyse - kobling af data med teori og vælge deres behandlingsfokus Ergoterapeutisk intervention Aktivitetsfag Runnquist (2005): Handens Rehabilitering s og s Schibye (2005) s. 379 Kompendium: Kissow A, Pallesen H (2004) Mennesket i bevægelse, Munksgaard Danmark s Kissow a, Lisby H, Læssøe U (2012) Bevægelse en grundbog, Fysio/Munksgaard s Runnquist (2005): Handens rehabilitering, volym 2, s underviser pr halve hold= ,5 Undervisning 2 5 LISK Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Aktivitetsfag Runnquist (2005): Handens Rehabilitering s og s Schibye (2005) s. 379 Kompendium: Kissow A, Pallesen H (2004) Mennesket i bevægelse, Munksgaard Danmark s Kissow a, Lisby H, Læssøe U (2012) Bevægelse en grundbog, Fysio/Munksgaard s Runnquist (2005): Handens rehabilitering, volym 2, s Undervisning 2 5 LISK 1 underviser pr halve hold ergoterapi laboratorium Studieopgave 3: trin 8 arbejde med interventionsplan og planlægning af formidling matrix og rollespil Videnskabsteori litteratursøgning knyttet til emnet og formidlingen 8 8 Studieopgave 3: trin formidling på halve hold og peer feedback 3 5 9,5 9 på udvalgte dele 1 underviser pr halve hold = 2 obs - hvad menes med timer - i alt 8 denne dag? 32,5 16 Ergoterapi Introduktion til studieopgave 4 - en borger med en personlighedsforstyrrelse Gruppedannelse Studieaktiviteter for semestret Undervisning 1 2,5 Ergoterapi Læringsmål og samarbejdsaftale Individuel studieplan Undervisning 2 2 Ergoterapi Introduktion til det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde i psykiatrien 2 5 Side 7 af 75

8 Studieplan for 2. semester Psykiatri Introduktion til sygdomslære og videostramet undervisning 14 Psykiatri Personlighedsforstyrrelser Ætiologi, diagnostiske kriterier, symptomer, årsagssammenhænge, behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Danmark Kap. 11 side og Kap. 10 Nyboe et al 2009: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap. 21 Undervisningsvideoer findes på Fronter 1 2,5 Video og powerpoint 6 12,5 Psykiatri Ergoterapi Selvskadende adfærd Usikker identitet, cutting og selvskadende adfærd: tegn, årsagssammenhænge, behandlingsmetoder Ergoterapeutisk undersøgelse Undersøgelsesmetoder relateret til borgere med en personlighedsforstyrrelse Nyboe et al (2009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap. 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 og 21.1 Brandt Å. og Petersen L. F. (2013): Ergoterapeutisk undersøgelse. I Brandt et al: Basisbog i Ergoterapi (2013) Munksgaard. Danmark. Kap. 9 Video og powerpoint 2 5 Undervisning 2 5 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Aktivitetsproblemer, aktivitetsmønstre, aktivitetsbalance, aktivitetsstruktur og aktivitetspotentiale relateret til borgere med en personlighedsforstyrrelse Nyboe et al (2009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap. 11, 19, 19.1, 20, 20.1, 21 og 21.1 Kompendium: Unruh, Anita M. (2004) So what do you do Occupation and the construction of identity Undervisning 2 5 Ergoterapi 2 5 Ergoterapeutisk intervention DAT - Dialektisk AdfærdsTerapi som metode til personlighedsforstyrrelser Mentalisering Arendt, Mikkel & Nicole K. Rosenberg (2012) Kognitiv terapi Nyeste udvikling 1. udg. 1. opl. Hans Reitzels forlag. Kap. 19 Kompendium: Eizirik, M & Fonagy, P (2009) Mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder - an overview Undervisning Side 8 af 75

9 Studieplan for 2. semester Psykiatri Video og powerpoint 4 10 Spiseforstyrrelser Ætiologi, diagnostiske kriterier, symptomer, årsagssammenhænge, behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Danmark Kap. 10 Se undervisningsvideoer på Fronter Psykiatri Selvmord og selvmordsforsøg Risikofaktorer, intentionsgrad (dødsønske, graden af planlægning), metode Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Danmark Kap. 12 Se undervisningsvideoer på Fronter Video og powerpoint 3 7,5 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Kognitive behandlingsmetoder - psykoedukation, kognitiv optræning, social færdighedstræning og kognitiv terapi Nyboe et al (2016): Psykiatri Munksgaard Danmark Kap. 19 Arendt & Rosenberg (2012): Kap 1, 4 og side Undervisning 3 7,5 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Mål og handleplaner Nyboe et al (2009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og Den aktive borger, brugerindflydelse og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap.11 den virksomme relation Kompendium: Siegert et al (2004) Theoretical aspects of goal-setting and motivation in rehabilitation Fortmeier, S. & Thanning, G. (2003) Set med patientens øjne, Kap. 12 Undervisning 2 5 Ergoterapi Psykiatri Ergoterapeutisk intervention Behandlingsprincipper Personlighedsstruktur Jeg-støttende og jeg-styrkende terapi Townsend E. A. og Polatajko, H. J (2008) Menneskelig aktivitet II.1. udgave 2. oplag, Munksgaard Danmark, København. Kap. 4 Strand, L. (2006) Fra kaos mod samling, mestring og helhed psykiatrisk sygepleje til psykotiske patienter 1. udg. 12. opl. Munksgaard Danmark Kap. 4 og kap. 7 Askland og Sataøen (2011): Kapitel 3 s og kap 4. s Undervisning 3 7,5 Kompendium (Repetition fra kompendie på modul 1) Townsend, E. (Red) (2002) Klientcentreret praksis side Ergoterapi studieopgave 3 - en borger med en personlighedsforstyrrelse Trin 1 Forberedelse af undersøgelse Se beskrivelse af studieopgave 3, semesterbeskrivelse 2. semester Studieopgave 3 7,5 Side 9 af 75

10 Studieplan for 2. semester Psykiatri Angsttilstande Ætiologi Diagnostiske kriterier, symptomer Årsagssammenhænge Behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Danmark Kap. 8 Nyboe et al (2009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap. 19 Undervisningsvideoer findes på Fronter Video og powerpoint 4 10 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Sansestimulation og sanseintegration i relation til borgere med personlighedsforstyrrelser Nyboe et al 2009: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap og 13.2 Arendt, Mikkel & Nicole K. Rosenberg (2012) Kognitiv terapi Nyeste udvikling 1. udg. 1. opl. Hans Reitzels forlag. Kap. 20 Undervisning Sansesal 2 5 Ergoterapi studieopgave 3 - en borger med en personlighedsforstyrrelse Trin 2 Undersøgelse af borger og indsamling af data Se beskrivelse af studieopgave 3, semesterbeskrivelse 2. semester Helt hold 2 undervisere Liv. lab 3 3 Psykiatri Belastningsrelaterede, dissociative og somatoforme samt relaterede tilstande Ætiologi Diagnostiske kriterier, symptomer Årsagssammenhænge Behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Danmark Kap. 9 + side Nyboe et al (2009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap 21 Undervisningsvideoer findes på Fronter Video og powerpoint 2 5 Psykologi Forsvarsmekanismer 1 2,5 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Grupper og gruppeintervention relateret til borgere med en personlighedsforstyrrelse Heap, K (2000), Gruppemetode indenfor social og sundhedsområdet Nordisk Forlag København s og Undervisning 2 5 Åben dialog Ergoterapi studieopgave 3 - en borger med en personlighedsforstyrrelse Trin 3 Bearbejdning af data og planlægning af ergoterapeutisk intervention Se beskrivelse af studieopgave 3, semesterbeskrivelse 2. semester 6 K2 1 K1 - vejledning ½ time per gruppe Ergoterapeutisk intervention Visualisering og mindfulness hvor mange timer skal der være her Side 10 af 75

11 Studieplan for 2. semester Psykiatri Psykiske lidelser og misbrug Alkohol og psykoaktive stoffer Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (2009) Klinisk psykiatri 3. udg. Munksgaard Danmark Kap. 5 Undervisningsvideoer findes på Fronter Video og powerpoint 3 7,5 Ergoterapi og psykiatri Ergoterapi og psykiatri Opsamling på video Quiz Jacobsen, H. og Sørensen K. (2013): At muliggøre aktivitet og deltagelse hos voksne med psykiatriske problemstillinger inden for hospitals- og socialpsykiatrien. I Brandt et al: Basisbog i Ergoterapi (2013) Munksgaard. Danmark. Kap. 18 Undervisning 4 10 Nyboe et al (2009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap. 19, 19.1, 20, 20.1, 21 og 21.1 Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Aktivitetsanalyse Skabende aktiviteter Bundgaard, K.M. og Von Bülow, C. (2013): Aktivitetsanalyse i ergoterapi. I Brandt et al: Basisbog i Ergoterapi (2013) Munksgaard. Danmark. Kap. 11 Undervisning liv.lab 2 5 Kompendium: Gunnarson, Birgitta m.fl. (2006) The tree Theme Method in Psychosocial Occupational Therapy Genvej til sindet. Lokaliseres på: ts/faglige_netvaerk/fne_skabendeudtryk/ergoterapeuten_03 _2010-skabende_udtryksformer.pdf Ergoterapi Ergoterapeutisk intervention Kontakt og konflikt Konfliktadfærd og konflikthåndtering Teknikker og metoder til at tackle konflikter, der kan opstå i mødet mellem mennesker Vold og truende adfærd på arbejdspladsen Politik for håndtering af vold og truende adfærd på arbejdspladsen Kompendium Hammerich, Else & Kirsten Frydensberg (2010) At forstå konflikter Kap. 2 Hammerich, Else & Kirsten Frydensberg (2010) At møde konflikter Kap. 3 Vold på skoleskemaet. Lokaliseres på: ts/faglige_netvaerk/fne_skabendeudtryk/ergoterapeuten_03 _2010-skabende_udtryksformer.pdf Undervisning liv.lab 2 5 Ergoterapi studieopgave 3 - en borger med en personlighedsforstyrrelse Vold en faglig udfordring. Lokaliseres på: Se beskrivelse af studieopgave 3, semesterbeskrivelse 2. semester 7 7 Trin 4 Udarbejdelse af skriftlig opgave Det skriftlige produkt afleveres på Fronter Videnskabsteori litteratursøgning knyttet til emnet og formidlingen 8 8 Side 11 af 75

12 Studieplan for 2. semester Ergoterapi studieopgave 4 - en borger med en personlighedsforstyrrelse Se beskrivelse af studieopgave 3, semesterbeskrivelse 2. semester Trin 5 Mundtlig formidling, feedback og efterrefleksion Studieopgave Halve hold Hold 1 Hold Ergoterapi Afrunding af det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde relateret til borgere med personlighedsforstyrrelser Test på vidensniveau Undervisning 1 1 3,5 178 Wl i alt ects Side 12 af 75

13 Studieplan for 2. semester Side 13 af 75

14 Studieplan for 2. semester ergo psykiatri ort.pæd anatomi fysiologi sociolo. psykologi pæd. etik videnskb. 5 2,5 7,5 7, , ,5 9,5 9,5 Side 14 af 75

15 Studieplan for 2. semester 2, ,5 2 2, ,5 7 Side 15 af 75

16 Studieplan for 2. semester , , ,25 1,25 0,5 0,5 2,5 2,5 Side 16 af 75

17 Studieplan for 2. semester 2 2 2,5 2, ,25 1,25 2,5 2, ,25 1, Side 17 af 75

18 Studieplan for 2. semester , , ,5 2, , Side 18 af 75

19 Studieplan for 2. semester Side 19 af 75

20 Studieplan for 2. semester 5 52,5 9, ,5 2 5 Side 20 af 75

21 Studieplan for 2. semester 2,5 12, Side 21 af 75

22 Studieplan for 2. semester 10 7,5 7,5 5 3,75 3,75 7,5 Side 22 af 75

23 Studieplan for 2. semester ,5 7 Side 23 af 75

24 Studieplan for 2. semester 7, Side 24 af 75

25 Studieplan for 2. semester 5 3,5 93,75 73, , ,5 73, , , , , , , , , , ,5? 56 10,6 2,5 2, ,5 14? 2 Side 25 af 75

26 Studieplan for 2. semester Side 26 af 75

27 Uge 5.sem Initialer Lektionsnummer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelse K1 K2 K4 workload ergo anatomi Fysiologi sociolo. psykologi pæd. videnskb. Intro mv. pr. uge 1 crhe 1 Ergoterapi Hvad har vi med fra 4 semester Undervisning 1 2,5 2,5 crhe 1 Alle fag Introduktion til 5. semester Studieaktiviteter 5. semester Undervisning 3 7,5 7,5 2 Ergoterapi Arbejde med individuel studieplan & egen forberedelse Individuel studieplan (Fronter) individuel studietid gren 1 Sociologi Sundhedsfreme og forebyggelse Lifestyle Redesign undervisning gren 1 Videnskabsteori Evidens i sundhedsfremme og Undervisning forebyggelse Lifestyle Redesign crhe 2 Videnskabsteori Introduktion til casearbejde 1 Retningslinjer for case arbejde 1 + CAT undervisning ,0 3 Videnskabsteori Vurdere artikel - udarbejde CAT Forskningsartikel: feks Beth Pyatak -flere artikler Studietid -individuel 6 6 6,5 gist + crhe 1 Pædagogik Gruppe inddeling + arbejde i grupper Ny litt. Ift. vejledning 2 undervisere - 1 2,5 2,5 gist + crhe 2 Pædagogik Organisering af grupper. Roller og værdier i gruppearbejdet 2 undervisere Alle fag holdmøde med gruppedannelse og start på casearbejde Caseopgave 1-Trin 1 Fælles studietid 3 3 3,0 crhe 2 Sociologi Rammer for sundhedsfremme Undervisning 1 1 3,5 3, gren 4 Videnskabsteori Metoder og systematik i inkl. CAT som metode Undervisning case arbejdet crhe 3 Ergoterapi Rollen som vejleder, konsulent og ledelse af grupper 4 Ergoterapi Forberedelse af borgerbesøg kontakt til borger CRHE 5 Ergoterapi Kulturens betydning i meningsfulde Sociologi aktiviteter. Relater til 5.sem.temaer OTIPM CMCE + teori vejleder, konsulent, ledelse af grupper Lifestyle Redesign Undervisning Trin 1 og 2 se informations brev fra ankp Fælles studietid inkl. CAT indhold Undervisning 3 1 8,5 5 3,5 ankp 3 Ergoterapi Introduktion til 6. semester. Valg af klinisk undervisningssted. (flyttet fra uge 11 - til uge 2: aftalt med Anne) Undervisning 1 2,5 2,5 gren crhe 3 Pædagogik Ergoterapi gren 4 Ergoterapi + Pædagogik Forberedelse til borgerbesøg Case opgave 1-Trin 1, 2, 3 og 4 Vejledning (En lektion pr gruppe - i alt 11 grupper) 2 undervisere grupper Sundhedspædagogiske fremgangsmåder CRHE 3 Sociologi Sundhedssystemer og organisering af de sundhedsfaglige områder ,5 7,5 Undervisning ,5 3 ankp 5 Videnskabsteori Videnskabsteoretiske systematik ved case arbejde. Data indsamlingsmetoder. Fisher Kap. 4 s Kompendium Fisher, Griswold 2014, s Undervisning 5 12,5 5 7,5 6 Ergoterapi Forberedelse af borgerbesøg Fælles studietid Ergoterapi Borgeresøg. Video og videoredigering forberedelse af videopræsentation Case opgave 1-Trin 3 Fælles studietid Ergoterapi Case 1 arbejde Case opgave 1-Trin 4 AMPS i OTIPM Terapeutiskt tilgange (OTIPM vurderings og målsætningsfase) Caseopgave Fælles studietid ankp + crhe 9 Ergoterapi pædagogik 4 CRHE 10 Ergoterapi videnskabsteori Formidling og feedback Case opgave 1-Trin 5 feedback skabelon til stud. Ud fra AMPS feedback litteratur anvendelse af AMPS i OTIPM og andre anvendte observationsformer og dokumentation Studenterundervisning og Feedback ½ hold studerende - 2 undervisere ,5 1,5 2 4 OTIPM og andre undersøgelsesmetoder CRHE 5 Sociologi Ramme for sundhedsfremme - borgerorganisationers rolle 6 Sociologi Forberede besøg fra borgerorganisationer etf 11 Ergoterapi Sundhedspolitiske rammer set fra et Ergoterapeutisk ma perspektiv ETF Undervisning Fælles studietid Undervisning Side 27 af 75

28 crhe 5 Pædagogik Besøg af borgerorganisationer Undervisning 2 5 0,5 4,5 CRHE 12 Ergoterapi Forebyggende hjemmebesøg. CRHE gren Modeller og redskaber i arbejdet Undervisning Ergoterapi Åben Rådgivnng Case opgave 1-Trin 4 og Trin 5 2 undervisere ½ hold 2 lokaler Ergoterapi Case 1-arbejde. Efterrefleksion Case opgave 1-Trin 5 Fælles studietid CRHE 15 Ergoterapi Introduktion til case arbejde 2: Bolig og tilgængelighed aftale borgerbesøg CRHE 6 Sociologi Bolig og lokalmiljø boformer CRHE 16 Ergoterapi Sociologi CRHE 17 Ergoterapi videnskabsteori og leve bo miljøer Bolig og lokalmiljø Tilgængelighed og boligtilpasning Kvalitetssikring i forbindelse med bolig ændringer og tilgængelighed 18 Ergoterapi Arbejde med case 2. Kontakte borger Case opgave 2-Trin 1 OTIPM: Vurderings og målsætningsfase Undervisning Undervisning Housing Enabler Undervisning 3 1 8,5 6 2,5 Housing Enabler Undervisning Case opgave 2-Trin 2 Fælles studietid ,5 6 gren 19 Ergoterapi Opmåling og tegning af bolig Undervisning CRHE 7 Sociologi Handicap og samfund Normalitet, FN konventionen, Handicappolitik samt tilgængelighed gren 20 Ergoterapi Kompenserende gren crhe foranstaltninger og kompenserende strategier OTIPM: Interventionsfase - kompenserende model cmce modellen Undervisning Undervisning 3 7,5 7,5 21 Ergoterapi Åben rådgivning trin 3 og 4 Case opgave 2-Trin 1,2,3 på ½ hold crhe 22 Ergoterapi Arbejde med case 2. Afvikle borgerbesøg - fokus omgivelser crhe + gren Case opgave 2-Trin 3 Studietid / gruppearbejde +arbejde med tegninger 23 Ergoterapi Opfølgning af borgerbesøg Case opgave 2-Trin 4 OTIPM virderings og målsætningsfaser og interventionsfase Fælles studietid Fælles studietid 2 lektioner på ½ hold Ergoterapi Vejledning Case opgave 2-Trin 4 og 5 Vejledning (½ lektion pr gruppe - i alt 11 grupper) 0,5 0,5 0,5 25 Ergoterapi Case 2 arbejde Case opgave 2-Trin 4 Fælles studietid Aflevering af case 2 opgave Case opgave 2-Trin Ergoterapi peer feedback på opgaver Case opgave 2-Trin 5 Fælles studietid - gruppearbejde Feedback ud fra kriterier gren 27 Ergoterapi Case opgave 2-Trin 5 Studietid + Mundtlig fremlæggelse Spørgsmål og mundtlig tilbagemelding crhe Pædagogik 2 undervisere ½ hold på feedback 2 lokaler Efterrefleksion afvikles sideløbende crhe 8 Sociologi Rammer for kompenserende tilgange , ,5 3,5 gren 28 Introduktion til casearbejde 3 Case opgave 3-Trin 1 Undervisning gren 6 Videnskabsteori systematik og metoder til case 3. Flipped classroom Undervisning 1 2 4,5 4,5 gren 29 Ergoterapi Definition af teknologi Undervisning 3 7,5 7,5 Etik ved brug af velfærdsteknologi i relation til Ergoterapi. CKV 30 Ergoterapi Hjælpemidler og Undervisning 5 12,5 12,5 hjælpemiddelformidling E uge gren 7 Videnskabsteori systematik og metoder til case 3. Undervisning 1 2 4,5 4,5 8 Videnskabsteori Litteratursøgning: evidens for velfærdsteknologiske tiltag Individuel studietid gren 31 Ergoterapi Velfærdsteknologi vurdering Vurdering af teknologi - standardiseret redskab. Undervisning -fælles studietid ,5 11,5 (Stina kender dette - skal erstatte VTV) 32 Ergoterapi Teknologi med relevans finde div. Teknologier med relevans borger Fælles studietid for borger Side 28 af 75

29 gren 33 Ergoterapi (Hjælpemiddelformidling og myndighedsfunktion) Hjælpemidler og hjælpemiddelsystemer mynighedsfunktion 34 Ergoterapi Forberedelse og aftaler om borger besøg i forhold til Case 3 Undervisning Case opgave 3-Trin 2 Fælles studietid gren 35 Ergoterapi Borgerrettet teknologi og kommunikation Undervisning helligdage F18 to&fr 0 9 ckv 36 Ergoterapi Informations og kommunikations teknologi CKV? E17 ma gren 37 Ergoterapi Hjælpemiddelformidling og myndighedsfunktion Metoder og redskaber til hjælpemiddelformidling 38 Ergoterapi Afvikle borgerbesøg. Rediger Videooptagelse Ankp 4 Introduktion til klinisk undervisning semeter Møde med kliniske undervisere 39 Ergoterapi Give og modtage peer- feedback på borgerbesøg. Videooptagelse 1 helligdag F 2018 Mandag Ergoterapi Case 3 arbejde Myndighedsfunktion inkl. udarbejde ansøgning på hjælpemiddel eller boligtilpasning crhe + 41 Ergoterapi Åben rådgivning gren gren 42 Ergoterapi Innovation videreudvikling af crhe gren hjælpemidler Case opgave 3-Trin3 Trin 4 43 Ergoterapi Udvikling af hjælpemidler. Udgangspunkt i bl.a. borgerbesøg 44 Vejlednng case 3 Trin 3, 4 og 5 2 undervisere 6 & 5 gr Undervisning Undervisning Fælles studietid ,5 2,5 kliniske undervisere - stort lokale E kl ?? 1 1 1,0 Videopræsentationer Fælles studietid ,5 Trin ,5 1,5 Trin 3,4 og 5 2 undervisere Undervisning 5 12,5 12,5 Fælles studietid ProfLab Vejledning (1 lektion pr gruppe - i alt 11-4 grupper) dobbelt WL - til udarbejde vejledningsoplæg og materiale q 11 crhe gren 45 Ergoterapi Udvikling af hjælpemidler Fælles studietid Ergoterapi Udvikling af hjælpemidler. Udgangspunkt i bl.a. borgerbesøg Fælles studietid ,5 47 Ergoterapi Formidling:udviklede hjælpemidler Formidling af udviklede hjælpemidler 2 undervisere peer feedback ½ hold Underviser vejledning i relation til trin 5 afvikles i forlængelse af hinanden Innovationslokale (lundervisningslokale og living lab) 48 Ergoterapi Case 3 arbejde Case opgave 3-Trin 4 Fælles studietid Aflevering af case 3 opgave 49 Ergoterapi Formidling og feedback på udviklede Case opgave 3-Trin 5 Fælles studietid hjælpemidler 50 Ergoterapi pædagogik Formidling Feedback og refleksion Case opgave 3-Trin 5 Fælles studietid formidling til borger 5,5 5,5 4 1,5 gist 6 Ergoterapi videnskabsteori Introduktion til ba-projekt Studietid Dobbelt WL Ergoterapi Forberedelse til klinisk undervisning Studietid gren 52 Ergoterapi Introduktion til ekstern eksamen. Undervisning gren 7 Afslutning på første 10 uger på 5 semeeter + evaluering Undervisning 1 1 3,5 3,5 53 Ergoterapi Arbejde med egne læringsmål til klinisk undervisning Studietid 2,5 2,5 2, , ,0 12 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Side 29 af 75

30 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8, Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8, Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8, Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8, Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8, Klinisk undervisning 6 2,4 8, juledag Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 2. juledag Klinisk undervisning Teori i relation til klinisk undervining Studiedag 8,4 8,4 Klinisk undervisning Teori i relation til klinisk undervining Studiedag 8,4 8,4 Klinisk undervisning Teori i relation til klinisk undervining Studiedag 8,4 8,4 25,2 25,2 19 Nytårsdag Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 24 9,6 33,6 20 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8, Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 Klinisk undervisning 6 2,4 8, Klinisk undervisning 6 2,4 8,4 gren + crhe gren + crhe gren + crhe Klinisk undervisning 6 2,4 8, ,5 40, ,5 26,5 0,5 Eksamen ekstern censor 8,4 5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 Eksamen ekstern censor 8,4 5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 Eksamen ekstern censor 8,4 5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0, ,0 Wl i alt ects 19 1,5 1, Side 30 af 75

31 Endeligt Workload ,0 Endelig ECTS 19 1,5 1, ,0 Endelige timer Ergoterapi Teoretiske undervisning Klinisk undervisning 250 K Videnskabsteori Teoretiske undervisning 2 56 Anatomi og fysiologi Klinisk undervisning 3 84 Sociologi Teoretiske undervisning 2 56 Klinisk undervisning 1 28 Psykologi Klinisk undervisning 1 28 Pædagogik Teoretiske undervisning 1 28 Klinisk undervisning 1 28 i alt Teoretiske undervisning Klinisk undervisning Side 31 af 75

32 Side 32 af 75

33 Side 33 af 75

34 Side 34 af 75

35 Side 35 af 75

36 Side 36 af 75

37 Side 37 af 75

38 Side 38 af 75

39 Side 39 af 75

40 Side 40 af 75

41 Side 41 af 75

42 Side 42 af 75

43 Side 43 af 75

44 Side 44 af 75

45 Side 45 af 75

46 Side 46 af 75

47 Side 47 af 75

48 Side 48 af 75

49 Side 49 af 75

50 Side 50 af 75

51 Side 51 af 75

52 Side 52 af 75

53 Side 53 af 75

54 Side 54 af 75

55 Side 55 af 75

56 Side 56 af 75

57 Side 57 af 75

58 Side 58 af 75

59 Side 59 af 75

60 Side 60 af 75

61 Side 61 af 75

62 Side 62 af 75

63 Side 63 af 75

64 Side 64 af 75

65 Side 65 af 75

66 Side 66 af 75

67 Side 67 af 75

68 Side 68 af 75

69 Side 69 af 75

70 Side 70 af 75

71 Side 71 af 75

72 Side 72 af 75

73 Side 73 af 75

74 Side 74 af 75

75 Side 75 af 75

Studieplan for 2. semester

Studieplan for 2. semester Lektionsn ummer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelse K1 K K4 1 Alle fag Introduktion til. semester Semesterbeskrivelse for. semester samt studieplan 1 InnoEvent 1 Alle fag Ergoterapi for

Læs mere

Studieplan for modul 4, ERG 515

Studieplan for modul 4, ERG 515 Lektionsn Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 K4 ummer UV 1 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modulbeskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 2 JSHA Ergoterapi

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K K4 Ergoterapi Introduktion modul Modulbeskrivelse 1 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Studieopgave 1

Læs mere

Idealstudieplan for modul 7

Idealstudieplan for modul 7 Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 UV 1 1 BRSB Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 1 BRSB Introduktion til

Læs mere

Studieplan erg 114, modul 4. Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s og s

Studieplan erg 114, modul 4. Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s og s Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 10.11 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modul beskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 10.11 KISO Ergoterapi

Læs mere

Studieplan for modul 7 Erg515

Studieplan for modul 7 Erg515 Lektions nummer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 Alle fag Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 1 Ergoterapi Introduktion

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling April 2015 Indholdsoversigt for modul 4 Rehabilitering, ICF og mål/handleplan Opgave 1: en affektiv

Læs mere

Studieplan for 5. semester

Studieplan for 5. semester Uge 5.sem Lektionsnummer Studieplan for 5. semester Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelse K1 K2 K4 workload 1 1 Ergoterapi Hvad har vi med fra 4 semester www Professionsdidaktiske metoder

Læs mere

Studieplan for modul 7 Erg514

Studieplan for modul 7 Erg514 Lektionsnummer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 1 Ergoterapi Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 K2 2 Ergoterapi Introduktion

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale Studieopgave

Læs mere

Studieplan for modul 7 Erg115

Studieplan for modul 7 Erg115 Lektions Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K nummer 1 Ergoterapi Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 Ergoterapi Introduktion

Læs mere

Idealstudieplan for modul 4

Idealstudieplan for modul 4 Uge Dag Initialer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 9.11.15 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modulbeskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 9.11.15 JSHA Ergoterapi

Læs mere

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Studieplan M. ERG115. efterår 015 Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 5 4.8 Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 4.8 Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Studieplan for modul 7. Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer

Studieplan for modul 7. Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb BRSB Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 + skema Undervisning 1 0-feb BRSB Introduktion til

Læs mere

Studieplan M3. ERG515

Studieplan M3. ERG515 Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 Ergoterapi Ergoterapi: Introduktion modul Modulbeskrivelse Undervisning 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, E. A. og Polatajko, H. J. (2008) Menneskelig aktivitet II. 1. udgave. 2. oplag. Munksgaard Danmark, København. ISBN nr. 9788762808140

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011 Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Januar

Læs mere

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. februar 2017 Indhold 1 Temabeskrivelse... 4 2 Mål for læringsudbyttet... 4 3 Struktur og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Uge Dag lektion s nr Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 6 08.02.16 1 BRSB Ergoterapi Modtagelse og introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen - Studieaktiviteter

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Idealstudieplan for modul 8

Idealstudieplan for modul 8 Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer K1 K UV 9.11. joge Neurologi Den neurologiske undersøgelse Traumatiske hjerneskader Cerebrovaskulære sygdomme Wæhrens, Winkel og Jørgensen (013) Neurologi

Læs mere

Idealstudieplan for modul 2. Retningslinjer for opgave 1 Kielhofner (2010) kap. 2, 3, 7

Idealstudieplan for modul 2. Retningslinjer for opgave 1 Kielhofner (2010) kap. 2, 3, 7 Lektionsnu mmer Initialer UV Fag Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K Emne Ergoterapi Introduktion til modul 2 Modulbeskrivelse Undervisning K2 2 Ergoterapi Studieopgave : Introduktion til

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 3... 1 Undervisningsplan for ergoterapi- modul 3... 3 Opgave 1...

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Udfold dit talent VIA University College Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Modul Litteratur M1 M2 M3 M4 M5 M6P M6S M7S M8P M10 M11 M12 M13 M14 Bojsen-Møller

Læs mere

Obligatorisk Litteratur hold ERG111

Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Obligatorisk litteraturliste - modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, Elisabeth A. og Polatajko, Helene J. (2008)

Læs mere

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser

2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. februar 2017 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Idealstudieplan for modul 8

Idealstudieplan for modul 8 Uge Dag Initialer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 20.0 KISO Introduktion til modul 8 Modulbeskrivelse, modul 8 + skema Undervisning 1 20.0 Læringsmål og samarbejdsaftale

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4...... 3 Studieaktivitetsmodel...... 5 Studieopgave

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 1 Undervisningsplan for Hverdagen i skolen skolen i hverdagen Hold erg513 Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 7.10 Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112 Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112 November 2012 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 7

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 7 Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Januar 2010 Modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 41 5.10 Ergoterapi Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi - Sundhedsfremme og forbyggelse Andersen, I.

Læs mere

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger august 2011 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II.

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II. Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II Januar 2011 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Modul. Modul. Modul 3. Modul 4 X X X X X X X X X X X X X

Modul. Modul. Modul 3. Modul 4 X X X X X X X X X X X X X Obligatorisk litteraturliste Vinter 0 0 Andersen IV, Lauritzen G, Stokholm G. Ergoterapi og børn udvikling, aktivitet og deltagelse. København, Munksgaard, Arendt M & Rosenberg K. N (red); Kognitiv terapi,

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund 1. Det tværprofessionelle samarbejde Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler 25.08.14 Introduktion til

Læs mere

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Januar 2012 Indholdsfortegnelse Modubeskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7

Studieaktiviteter for modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som mu uliggør aktivitet og delta agelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatris ske problemstillinger Februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idealstudieplan for modul 10. Hele rapporten på adressen: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/den_sunde_by.sif.pdf

Idealstudieplan for modul 10. Hele rapporten på adressen: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/den_sunde_by.sif.pdf Uge Dag Initialer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 7 gren Opsamling klinisk undervisning og introduktion modul 0 modulbeskrivelse fo modul 0 Professionsdidaktiske metoder på

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Studieplan for modul Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K K K K 6 Studiestart og introduktion til modul Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papir)

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, E. A. og Polatajko, H. J. (2008) Menneskelig aktivitet II. 1. udgave. 2.oplag. Munksgaard Danmark, København. ISBN nr. 9788762808140

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K1 K K4 Modtagelse Introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papmodtagelse studiet Bekendtgørelsen

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Erg513 April 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis.

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. og ergoterapeutisk praksis Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Undervisningsplan for 1. modul: og ergoterapeutisk praksis. Side 1 af 17 Undervisningsområde: Hovedfag.

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 11-05-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. 1 Klinisk undervisning på Kafferisteriet kan foregå i følgende moduler:

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger

Læs mere

Idealstudieplan for modul 8 erg514

Idealstudieplan for modul 8 erg514 Lektionsn Initialer ummer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 JOGE Neurologi Den neurologiske undersøgelse Traumatiske hjerneskader Cerebrovaskulære sygdomme Wæhrens, Winkel

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Studieaktivitete er for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Oktober 2014 Studieaktiviteter

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger.

Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger. Modulbeskrivelse Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Præsentation Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1 Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Ressourcerne Tre senge Case manager (læge) KISS-team med 6 medarbejdere (sygeplejersker, sosu-ass og ergoterapeuter) Psykoterapeuter

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1. April 2010 (justeret i maj 2010.

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1. April 2010 (justeret i maj 2010. Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 April 2010 (justeret i maj 2010.) Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering,

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 1... 1 Studieplan... 3 Studieopgave 1... 4 Studieopgave 2... 5 Studieopgave

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om professionsuddannelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E12v Senest revideret 02-08-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere