OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret."

Transkript

1 BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige tastatur giver mulighed for optimal betjening. BeoCom 2500 har indbygget Vis Nummer funktion, så du i displayet kan se, hvem der ringer. Telefonen gemmer de seneste 24 opkald, der har været til telefonen. Numrene kan kaldes frem i displayet, og samtidig vises dato og klokkeslæt for opkaldet. Den indbyggede Telefonbog har plads til 121 telefonnumre med navne eller evt. andre oplysninger. Det er let at oprette Telefonbogen efterhånden, idet telefonen automatisk, via displayet, spørger, om nummeret skal indkodes efter samtalen. BeoCom 2500 kan udbygges med et fjernbetjeningsmodul, hvormed du let og praktisk kan regulere lydstyrken på en række Bang & Olufsen audio, video- og A/V systemer. OPSÆTNING

2 OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. VÆRD AT VIDE OM BATTERIER Tag telefonstikket ud af stikket i væggen, før du åbner batteridækslet. Batteriskift påvirker ikke Telefonbogen. Alle indtastede numre og navne huskes. Indstil uret igen efter batteriskift. nn

3 INDSTILLING AF UR Uret indstilles i timer minutter dag måned år Bemærk! Uret kan ikke vises alene, men bruges udelukkende til tidsregistrering af opkald i forbindelse med Vis Nummer og Genkald. Indstil Menu, X MENU * <OPSÆTNINGSMENU> OPSÆTNINGSMENU < AUTO MARKØR > > indtil INDSTIL UR vises i displayet. uret ved hjælp af nummertasterne INDSTIL UR 00: INDSTIL UR 20: GEMT INDSTIL UR

4 RØRETS PLACERING Telefonen har en indbygget magnetafbryder, som afbryder linien, når du placerer røret i telefonen som tegningen viser. Hvis du ønsker en ny klartone uden at lægge røret på, tast.

5 HÅNDFRI BRUG Under normale samtaleforhold kan telefonen bruges uden at holde røret. Læg røret på siden foran telefonen og tast. MENUOVERSIGT På den indvendige side af klappen på telefonens bagside findes en menuoversigt. DISPLAY

6 LYDKVALITET Lydkvaliteten indstilles under samtale med den omskifter (S-P), der er placeret under klappen på telefonens bagside. Anvend en spids genstand, f.eks. en kuglepen. Ved den bedste indstilling høres din egen stemme svagest. INDSTILLING AF LYDKVALITET S er normalt bedst, når telefonen er tilsluttet en bylinie. P er normalt bedst, når telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg.

7 SYMBOLER I DISPLAYET P S Programmering (indkodning eller redigering af nummer og navn i Telefonbogen). Søgning i Telefonbogen. Er tændt, når medhør er tilsluttet. Blinker, når mikrofonen er afbrudt. Er tændt under tilringning. Blinker, når toneringeren er frakoblet. Blinker, når batterierne bør skiftes. Bemærk: Hvis telefonen ikke har været i brug i 30 sekunder slukker displayet automatisk.

8 TASTEFUNKTIONER Slet Sletter sidste indtastning. Viser i displayet, hvorfor indikatorlampen blinker. Afbryder igangværende funktion og muliggør redigering. < > Skifter mellem menuindstillinger. Søger i Telefonbogen. Blader i Genkaldslisten og Vis Nummer listen. Flytter markøren ved redigering i nummer og navn. Ændrer lydstyrken under samtale. Menu Vis nr. Søg Aktiverer menudialogen. Aktiverer menuvalg/-funktion. Indkoder nummer og navn. Viser indholdet i Vis Nummer listen. Søger i Telefonbogen.

9 Genkald Blader i Genkaldslisten og den udvidede Genkaldsliste. Opkald af det viste nummer i displayet. Udløser pause ved opkald. Mikrofon fra- og tilkobles (røret afløftet). Pause Indsætter pause mellem 1. og 2. del af et telefonnummer. Indsætter mellemrum ved redigering af Telefonbogen. Giver mulighed for søgning på flere bogstaver i et navn , X, ning af telefonnumre. ning af navne. På hver tast findes 3-4 bogstaver, som ved gentagne tryk skifter mellem de viste bogstaver. R Bruges f.eks. i forbindelse med omstillingsanlæg. Medhør til- og frakobles. Giver ny klartone, når røret er afløftet. Afbryder igangværende funktion og sletter displayet. TASTEFUNKTIONER MENUOVERSIGT

10 MENUOVERSIGT HOVEDMENU FUNKTION MENU BESKED VENTER Slet indikatorblink for BeskedService (1) MENU 1 OPRET NAVN/NR. Indkodning af nyt navn og nummer MENU 2 ÆNDRE NAVN/NR. Ændring af indkodet navn og nummer MENU 3 SLET NAVN/NR. Sletning af indkodet navn og nummer MENU 4 SLET GENKALD Sletning af telefonnumrene i Genkald MENU 5 RINGER FRA/TIL Fra- og tilkobling af toneringeren MENU 6 RINGER NIVEAU Indstilling af toneringerens lydniveau MENU 7 RINGER MELODI Indstilling af toneringerens melodi MENU 8 FAST VOLUME Indstilling af forvalgt lydstyrke MENU 9 SLET VIS NR. Sletning af telefonnumrene i Vis Nummer MENU X OPSÆTNINGSMENU Specialindstillinger (1) Kun aktiv når indikatorlampen blinker for BeskedService.

11 OPSÆTNINGSMENU AUTO MARKØR GENKALD UDVID. GENKALD KONTRAST OMST. ANLÆG TJENESTE TIL TJENESTE FRA INDSTIL UR FUNKTION Automatisk flytning af markøren Fra-/tilkobling af Genkald Fra-/tilkobling af Udvidet Genkald Justering af displaykontrast Indkodning af bykode og pauser under omstillingsanlæg Indsæt bestillingskoden for en Tryk-Selv-Service Indsæt afbestillingskoden for en Tryk-Selv-Service Indstilling af ur

12 OPKALD Telefonnumre, der kan kaldes op til: Manuelt indtastede telefonnumre. Telefonnumre fra telefonbogen. Telefonnumre fra Genkald. Telefonnumre fra Vis Nummer. OPKALD AF ET NUMMER I DISPLAYET Løft røret eller tast Genkald LYDSTYRKE ÆNDRING AF LYDSTYRKE UNDER SAMTALE > for højere lydstyrke. < for lavere lydstyrke.

13 MIKROFON Mikrofonen kan frakobles under samtalen, så du kan tale med en anden, uden at personen i den anden ende af linien kan høre jer. Når mikrofonen er frakoblet, indikeres det ved et bip. MIKROFON FRAKOBLES MIKROFON TILKOBLES blinker. MEDHØR Flere personer kan lytte med under samtalen, når medhør er tilkoblet. MEDHØR TILKOBLES er tændt. MEDHØR FRAKOBLES OPKALD TELEFONBOGEN

14 TELEFONENS HUKOMMELSE (TELEFONBOGEN) Det telefonnummer, du har ringet op til, kan indkodes i Telefonbogen umiddelbart efter samtalen, når OPRET NAVN/NR.? vises i displayet. INDKODNING EFTER SAMTALE TALETID: 0:00 OPRET NAVN/NR.? På denne måde kan telefonbogen bygges op efterhånden. navnet INDTAST NAVN_ <nummer> P GEMT <navn>:<nummer> S

15 Telefonnumre, der kan indkodes i Telefonbogen: Manuelt indtastede telefonnumre Telefonnumre fra Genkald Telefonnumre fra Vis Nummer Koder og numre på Tryk-Selv-Services BeoCom 2500 kan gemme 121 telefonnumre med tilhørende navne. Hvert navn kan indeholde 16 bogstaver eller tegn. Numre kan indeholde 40 cifre. INDKODNING AF ET TELEFONNUMMER VIST I DISPLAYET telefonnummeret, eller hent det ønskede nummer fra Genkald eller Vis Nummer. navnet INDTAST NAVN_ <nummer> GEMT <navn>:<nummer> P S Hvis telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg, anbefales det at se afsnittet OMSTILLINGSANLÆG før indkodning.

16 ning af navne: Tryk flere gange på hver tast for at vælge de viste bogstaver og tal. To bogstaver fra samme tast: > efter første bogstav. Mellemrum: Pause. Slet: Slet. Fortryd indkodning: Hold Slet nede til displayet er tomt. Når telefonbogen er fyldt op, viser displayet *****FULD*****. For at få plads til en ny indkodning, skal et eksisterende nummer og navn derfor først slettes. INDKODNING UNDER SAMTALE Menu telefonnummeret navnet MENU 1 <OPRET NAVN/NR.> FRIE PLADSER:121 INDTAST NUMMER_ INDTAST NAVN_ <nummer> GEMT <navn>:<nummer> P P S

17 SØGNING I TELEFONBOGEN

18 SØGNING I TELEFONBOGEN Navne og numre i Telefonbogen er ordnet efter: Navne der starter med & -. / Navne der starter med cifre Navne i alfabetisk orden (med Ä Ö Ü Æ Ø Å til sidst). Under hvert bogstav placeres det sidst kaldte navn og nummer på 1. pladsen, det næstsidst kaldte på 2. pladsen osv. SØGNING I TELEFONBOGEN med pålagt rør. > for at søge fremad. < for at søge bagud. SØGNING PÅ BEGYNDELSESBOGSTAV med pålagt eller afløftet rør. Søg INDTAST BOGSTAV_ S Hvis et nummer er længere end 16 cifre, vises kun de første 15 cifre. På 16. pladsen vises et > tegn. Løft 1. bogstav i det ønskede navn > indtil det ønskede navn og nummer vises. røret eller tast Genkald for at ringe nummeret op Første navn med det indtastede bogstav vises i displayet.

19 Ved søgning på flere bogstaver (en bogstavblok) skal de indtastede bogstaver blot indgå i navnet. Eksempel: JOAN & PETER SØGNING PÅ FLERE BOGSTAVER med pålagt eller afløftet rør. Søg P Pause E Pause T INDTAST BOGSTAV_ maksimalt kan fire bogstaver i navnet tastes. S Løft > indtil det ønskede navn og nummer vises. røret eller tast Genkald for at ringe nummeret op

20 REDIGERING Et navn og nummer i Telefonbogen kan redigeres ved at: tilføje tegn. overskrive tegn. slette tegn med Slet. indsætte mellemrum med Pause. Fortryd redigering: Hold Slet nede indtil displayet er tomt. REDIGERING AF ET NAVN OG NUMMER I TELEFONBOGEN Søg frem til det ønskede navn og nummer. Menu, 2 MENU 2 <ÆNDRE NAVN/NR.> Flyt markøren med < > til den ønskede placering. Rediger i navn og nummer GEMT <navn>:<nummer> S

21 SLETNING SLETNING AF ET NAVN OG NUMMER I TELEFONBOGEN Søg frem til det ønskede navn og nummer. Menu, 3 MENU 3 < SLET NAVN/NR.> Fortryd sletning: Slet. SLET NAVN/NR.? <navn>:<nummer> SLETTET <navn>:<nummer> S Næste navn og nummer i Telefonbogen vises. REDIGERING/SLETNING GENKALD

22 GENKALD BeoCom 2500 har en Genkaldsfunktion, der husker de seneste 24 opkald, der er foretaget fra telefonen. Numrene kan kaldes frem i displayet, og samtidig vises også dato og klokkeslæt for opkaldet. Opkald, som foretages fra en telefon på samme linie, gemmes også i Genkald, når Udvidet Genkald er tilsluttet. Se OPSÆTNINGSMENU. Telefonen leveres med Udvidet Genkald tilsluttet. OPKALD Røret skal være pålagt. Genkald < > for at finde det ønskede nummer. Løft røret eller tast Genkald for at ringe nummeret op Genkaldsnumre kan indkodes i Telefonbogen. Se TELEFONENS HUKOMMELSE. Genkaldsfunktionen kan frakobles. Se OPSÆTNINGSMENU.

23 SLETNING AF NUMRE I GENKALD Menu, 4 MENU 4 < SLET GENKALD > Bemærk! Alle numrene i Genkaldslisten slettes. SLET GENKALD? SLETTET GENKALD Som sikkerhed ved brug af en servicefunktion gemmes cifre indtastet efter X,, og R ikke i Genkald, med mindre et af tegnene er indkodet som bykode ved brug af omstillingsanlæg

24 VIS NUMMER (kun abonnement) BeoCom 2500 har indbygget Vis Nummer funktion, så du kan se, hvem der ringer op. Nummeret vises i displayet umiddelbart før første tilringning. De seneste 24 opkald til telefonen gemmes i Vis Nummer listen. Indikatorlampen blinker, når der har været ubesvarede opkald. Numrene kan kaldes frem i displayet, og samtidig vises også dato og klokkeslæt for opkaldet. Hvis der har været flere opkald fra samme nummer, vises kun det seneste opkald. Hvis nummeret i forvejen findes i Telefonbogen, vises navnet. Telefonnumre fra Vis Nummer listen kan indkodes i Telefonbogen. Se TELEFONENS HUKOMMELSE. OPKALD Løft Vis nr. < > for at finde det ønskede nummer. røret eller tast Genkald for at ringe nummeret op 1 BANG & OLUFSEN * 10: Første gang et telefonnummer i Vis Nummer listen kaldes frem, markeres det med en X i displayet. Displayvisning ved opkald fra et anonymt nummer: 1 ANONYM Displayvisning ved udlandsopkald: 1 INTERNATIONAL

25 Bemærk! Displayvisning ved teknisk Vis Nummer er ikke mulig under begrænsning: omstillingsanlæg. 1 IKKE MULIGT *) *) SLETNING AF NUMRENE I VIS NUMMER LISTEN Tele Danmark udsender i en overgangsperiode også IKKE MULIGT ved anonymt opkald og udlandsopkald. Menu, 9 MENU 9 < SLET VIS NR.> Bemærk! Alle numrene i Vis Nummer listen slettes. SLET VIS NR.? SLETTET VIS NR. VIS NUMMER BESKED SERVICE

26 BESKED SERVICE Hvis du er tilsluttet Tele Danmarks BeskedService kan personen der ringer til dig indtale en besked, når din telefon er optaget eller du ikke kan besvare opkaldet. BeskedService aktiveres, hvis du ikke selv besvarer opkaldet inden 20 sekunder. Hvis du har en telefonsvarer, vil den besvare opkaldene, såfremt du har indstillet tilringningstiden til under 20 sekunder. AFLYTNING AF BESKEDER Vis nr eller Slet Genkald for at aflytte beskeder for at afslutte opkaldet SLETTE BESKED SERVICE INDIKATOR BESKED VENTER * < GENKALD > Når der er indtalt en besked, blinker indikatorlampen. Menu MENU < BESKED VENTER> Normalt vil indikatoren for nye beskeder blive slettet automatisk fra centralen efter du har aflyttet de beskeder, der er indtalt. Hvis dette ikke sker, kan du slette blink i indikatorlampen manuelt. SLUK BLINK? BESKED VENTER SLETTET BESKED VENTER

27 INDIKATORLAMPE Indikatorlampen foran på telefonen blinker, når en eller flere af følgende funktioner er aktiveret: Blinker langsomt, når der er ubesvarede numre i Vis Nummer listen. Blinker langsomt, når der er en uaflyttet besked fra BeskedService. Blinker langsomt, når en Tryk-Selv-Service er aktiveret (koderne for bestilling/afbestilling af tjenesten skal være indkodet på forhånd. Se OPSÆTNINGSMENU). Blinker hurtigt, når en telefon på samme linie er i brug.

28 En tekst i displayet viser hvilke funktioner, der er aktiveret: Bemærk! Indikatorlampen blinker ikke, hvis opkaldet er besvaret af en telefonsvarer. Tilslutning efter telefaxmaskiner og visse omstillingsanlæg bevirker, at indikatorlampen altid blinker. SE HVORFOR INDIKATORLAMPEN BLINKER Røret skal være pålagt. Displayvisning ved nye numre Slet i Vis Nummer listen: en, to eller tre gange VIS NR. Displayvisning ved uaflyttede beskeder fra BeskedService: BESKED VENTER < GENKALD > Displayvisning når Tryk-Selv- Service er aktiveret: TJENESTE TIL Displayvisning når en paralleltelefon er i brug: LINIE OPTAGET INDIKATORLAMPE BLINK VED TRYK-SELV-SERVICE

29 BLINK VED TRYK-SELV-SERVICES Hvis du ønsker, at indikatorlampen skal blinke, når du bruger en af teleselskabets Tryk-Selv-Services, skal du indsætte koderne for bestilling og afbestilling af den ønskede tjeneste. Indikatorlampen vil nu blinke uanset hvordan du tilkobler tjenesten: direkte fra tastaturet. indkoder tjenesten i Telefonbogen, og derefter tilkobler funktionen via Telefonbogen. fra en paralleltelefon. Se endvidere Tele Danmarks vejledning for Tryk-Selv-Services. INDSÆT BESTILLINGSKODEN FOR DEN ØNSKEDE TJENESTE (f.eks. VIDERESTILLING) X 21 X Menu, X MENU * <OPSÆTNINGSMENU> OPSÆTNINGSMENU < AUTO MARKØR > > indtil TJENESTE TIL vises i displayet. TJENESTE TIL _ TJENESTE TIL 21 GEMT < TJENESTE TIL >

30 INDSÆT AFBESTILLINGSKODEN FOR DEN ØNSKEDE TJENESTE (f.eks. VIDERESTILLING) Menu, X MENU * <OPSÆTNINGSMENU> OPSÆTNINGSMENU < AUTO MARKØR > > indtil TJENESTE FRA vises i displayet. 21 TJENESTE FRA _ TJENESTE FRA #21# GEMT < TJENESTE FRA >

31 TONERINGER Toneringeren kan frakobles, og desuden kan toneringerens lydniveau og melodi indstilles efter ønske. Når toneringeren er frakoblet, vises det ved blinkende i displayet. FRA- OG TILKOBLING AF TONERINGER Menu, 5 MENU 5 <RINGER FRA/TIL> RINGER FRA/TIL < TIL > < > for at vælge den ønskede indstilling. GEMT FRA

32 Toneringerens lydniveau kan indstilles til: LAV MELLEM HØJ INDSTILLING AF RINGERNIVEAU Menu, 6 MENU 6 < RINGER NIVEAU> Lydniveauet er hørbart under indstilling, når forud er tastet. RINGER NIVEAU < HØJ > < > for at vælge den ønskede indstilling. GEMT MELLEM Toneringeren kan indstilles til fire langsomme og fire hurtige melodier: LANGSOM 1 4 HURTIG 1 4 INDSTILLING AF MELODI Menu, 7 MENU 7 < RINGER MELODI> Melodien er hørbar under indstilling, når forud er tastet. RINGER MELODI < LANGSOM 1 > < > for at vælge den ønskede indstilling. GEMT HURTIG 2 TONERINGER FAST LYDSTYRKE PAUSETASTEN

33 FAST LYDSTYRKE BeoCom 2500 kan indstilles til at starte INDSTILLING AF FAST LYDSTYRKE alle samtaler på samme lydstyrke. Menu, 8 MENU 8 < FAST VOLUME > FAST VOLUME < FRA > > indtil TIL vises i displayet. FAST VOLUME < ======== > < > for at vælge den ønskede lydstyrke. GEMT ========

34 PAUSETASTENS ANVENDELSE Hvis det under et opkald er nødvendigt at vente på ny klartone for at sende efterfølgende del af et nummer, skal der her indsættes en pause. Pausen skal indtastes når et nummer ønskes indkodet i Telefonbogen. Ny klartone kan forekomme ved f.eks. bankservice og hvis et telefonnummer efterfølges af et lokalnummer. Indkodes to eller flere pauser, sendes lokalnummeret automatisk. To tryk på Pause giver 1 sekunds pause, og hvert efterfølgende tryk på Pause giver yderligere 1 sekunds pause. Pausens varighed skal svare til opholdet fra telefonnummeret er indtastet til ny klartone lyder. Denne pause kan dog variere fra opkald til opkald. INDKODNING MED ÉN PAUSE Menu 1. del af nummeret Pause 2. del af nummeret navnet MENU 1 <OPRET NAVN/NR.> FRIE PLADSER:121 INDTAST NUMMER_ INDTAST NAVN_ <nummer> GEMT <navn>:<nummer> OPKALD MED INDKODET PAUSE Hent et nummer fra Telefonbogen eller Genkald frem i displayet. Løft Afvent røret eller tast Genkald (1. del af nummeret sendes) klartone Genkald (2. del af nummeret sendes) P P S

35 OPSÆTNINGSMENU AUTOMATISK FLYTNING AF MARKØREN Ved indtastning af bogstaver kan markøren automatisk flytte til næste plads efter 1,5 sekunder. Herved undgår du at trykke på > ved to bogstaver fra samme tast. TIL-/FRAKOBLING Menu, X MENU * <OPSÆTNINGSMENU> OPSÆTNINGSMENU < AUTO MARKØR > > indtil AUTO MARKØR vises i displayet. AUTO MARKØR < NEJ > < > for at vælge den ønskede indstilling. GEMT JA JUSTERING AF DISPLAYKONTRAST Kontrasten i displayet kan justeres, så den passer til omgivelserne. Menu, X MENU * <OPSÆTNINGSMENU> OPSÆTNINGSMENU < AUTO MARKØR > > indtil KONTRAST vises i displayet. KONTRAST <==============> < > for at vælge den ønskede indstilling. GEMT <==============>

36 GENKALDSFUNKTIONEN Bemærk! Ved frakobling af Genkaldsfunktionen slettes alle genkaldsnumre. Frakobling af Genkaldsfunktionen frakobler automatisk også den Udvidede Genkaldsfunktion. FRA-/TILKOBLING Menu, X MENU * <OPSÆTNINGSMENU> OPSÆTNINGSMENU < AUTO MARKØR > > indtil GENKALD vises i displayet. GENKALD < TIL > < > for at vælge den ønskede indstilling. GEMT FRA UDVIDET GENKALDSFUNKTION Når Udvidet Genkald er tilkoblet, gemmes også opkaldsnumre fra paralleltelefoner i Genkaldslisten. FRA-/TILKOBLING Menu, X MENU * <OPSÆTNINGSMENU> OPSÆTNINGSMENU < AUTO MARKØR > > indtil UDVID.GENKALD vises i displayet. UDVID.GENKALD < TIL > < > for at vælge den ønskede indstilling. GEMT FRA OPSÆTNINGSMENU OMSTILLINGSANLÆG FEJLSØGNING/TEKNISKE SPECIFIKATIONER

37 OMSTILLINGSANLÆG Ved opkald fra telefoner tilkoblet et omstillingsanlæg er det ofte nødvendigt at indsætte en pause mellem koden for bylinien og telefonnummeret. BeoCom 2500 indsætter automatisk denne pause i opkaldet, når den først er indkodet i telefonen sammen med bykoden. INDKODNING AF BYKODE UNDER OMSTILLINGSANLÆG Menu, X MENU * <OPSÆTNINGSMENU> OPSÆTNINGSMENU < AUTO MARKØR > > indtil OMST.ANLÆG vises i displayet. Bemærk! Anvendes R-tasten til omstilling gemmes efterfølgende tastninger ikke i Genkald. < > indtil JA vises i displayet. OMST.ANLÆG < NEJ > OMST.ANLÆG BYKODE: _ bykoden PAUSE < VENT > < > for at vælge den ønskede pause.*) GEMT OMST.ANLÆG *) Pausen efter bykoden kan indstilles fra 1 til 12 sekunder, eller der kan indsættes et stop (VENT).

38 FEJLSØGNING Fejl Displayet viser blinkende Toneringeren virker ikke. Genkald virker ikke. De første cifre i et nummer fra Udvidet Genkald mangler. Vis Nummer eller andre specialfunktioner virker ikke. Varierende lydstyrke ved brug af medhør. Eventuel årsag Batterierne er opbrugt. Toneringeren er frakoblet. Genkaldsfunktionen er frakoblet. Kode for bylinie er ikke indkodet (omstillingsanlæg). Pause mellem 1. del af telefonnummeret og 2. del af telefonnummeret er ikke indkodet. Opkald fra paralleltelefon er foretaget for hurtigt efter røret er afløftet. Manglende batterier eller forkert isatte batterier. BeoCom 2500 skruer automatisk ned for lydstyrken for at undgå, at højttaleren hyler. Udbedring Isæt nye batterier og juster uret. Toneringeren tilkobles. Genkald tilsluttes. Indkod bykoden. Se OMSTILLINGSANLÆG. Indkod en pause. Se PAUSETASTENS ANVENDELSE. Vent 1 sekund fra klartonen lyder med at foretage opkald. Kontroller at batterierne er korrekt isat. Hold røret længere væk fra telefonen. TEKNISKE SPECIFIKATIONER PLACERING Telefonen må ikke placeres i kraftigt støvede eller forurenede lokaler, og må ikke udsættes for direkte væskepåvirkning og sollys. RENGØRING Telefonen rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel pr. liter vand. DATA Strømforsyning fra telefonnettet Batteri 3 stk. 1,5 V type AAA Omgivelsestemperatur telefonering -25 o C +55 o C displayvisning 0 o C +55 o C Relativ luftfugtighed 15% 95%

39 Kære bruger! Det er først og fremmest dine behov, vi har for øje, når vi arbejder med produkterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og så nemme at betjene som muligt. Vi vil derfor meget gerne høre om dine oplevelser med din nye Bang & Olufsen telefon. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på dig, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre telefonerne endnu bedre. På forhånd tak! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom A/S Kundeservice Kjeldsmarkvej Struer eller fax: Bang & Olufsen Telecom A/S Kundeservice eller Patent Pending

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk Switel BIG T18 Fastnettelefon Bruger vejledning 1. Klargøring 1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen 2. Tilslut telefonen til telefonstikket 2. Monter Batteri

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

PowerTel 49 Plus (PT49)

PowerTel 49 Plus (PT49) Brugervejledning PowerTel 49 Plus (PT49) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1 NRX EVO 450 B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION Telefonopsætning 2. BETJENING Opringning Volumen kontrol Ringetoner Memory knapper Telefonbog Vis-nr. funktion Mute knap Genkald/Automatisk

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL 1 INDEX Introduktion side 3 Aflytning af beskeder.side 5 Muligheder ved aflytning af beskeder.....side 6 Tilføj personlige indstillinger.side 7 2 INTRODUKTION Der er tre mulige

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere