3 års-krigen i Her kommer beretningen om Jens Laursen og den store krig fra 1848 til 1850.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 års-krigen i Her kommer beretningen om Jens Laursen og den store krig fra 1848 til 1850."

Transkript

1 3 års-krigen i 1848 Mange vil måske synes, at det er noget gammelt noget at skrive om, men når man falder over en beretning om en borger fra Pindstrup, der deltog i den, bliver det pludselig interessant. Et oldebarn, Lars Sølgaard, har fundet oplysninger om Jens Laursen fra Pindstrup og en slægtning til ham, Vagn Poulsen fra Ørum har velvilligt overladt det til redaktionen af Optimisten. Her kommer beretningen om Jens Laursen og den store krig fra 1848 til Jens Laursen var tjenestegørende ved den danske hær fra 1. maj 1848 til 19. februar Da han blev indkaldt var han 29 år. Han startede som menig 158 ved 3. compagni, 3. reserve jægerkorps, og blev i 1849 overflyttet til 1. compagni, 1. reserve jægerkorps. Vi ved at han blev såret den 7. maj 1849 ved Fredericia, og var indlagt på Fjelbro Lazaret på Fyn i 21 dage. Hæren havde 3 jægerkorps, da treårskrigen brød ud. Hvert korps havde 4 kompagnier med hver ca. 160 mand. Da man skulle bruge mere mandskab pga. krigen, indkaldtes ældre årgange og der oprettedes reserve-jægerkorps og forstærkningsjægerkorps. Jægeren skulle have begreb om jagt og skydning. Som jæger var man også vant til at færdes i terræn uden at blive set. Efter endt tjeneste var man sikret arbejde i forstvæsenet, og de beholdt derfor deres uniformer til arbejdstøj. Det betyder at der i dag ikke findes én eneste uniform på museer. Jægeren var som infanteriet bevæbnet med et væld af forskellige rifler og musketter, da krigen brød ud. Korpset skulle indgå i kampen i spredt fægtning d.v.s. ikke som liniebataljonerne i snorlige rækker, men mere spredt. Korpsene udmærkede sig derfor gang på gang og opnåede stort ry blandt venner og fjender. Jægerens taktik fik man megen stor nytte af. Korpset var så med i næsten alle slag/træfninger gennem hele krigen. Her følger lidt om Jægerkorpsets historie, mens Jens Laursen var en del af korpset: 1849 stod det i april i Sundeved tæt ved Als og var tildelt 2. brigade. I midten af april kom det til 4. brigade. Det deltog i kampe syd for Fredericia i maj Ved udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849 var korpset en del af 5. brigade under general Olaf Rye. I felttoget 1850 var det i 6. brigade under oberst Irminger. 2 af kompagnierne sendtes til Tønder og de to andre kompagnier dækkede de danske batteriers stilling ved hovedvejen til Slesvig i Istedslaget den 25. juli Fra 26. juli 1850 til krigens ophør stod korpset i Dannevirkestillingen i nærheden af Ellingsted. Den 1. februar kom det til Frederiksstad. Jens Laursen blev såret ved Fredericia den 7. maj Det har sandsynligvis været ved kampene imellem Kolding, Vejle og Fredericia. I slutningen af april 1849 blev general Ryes tropper angrebet ved Kolding og presset tilbage nord på. I de første dage af maj besluttede den danske overkommando at indtage en fremskudt og truende stilling med hele den danske styrke. I den anledning fik Olaf Rye den 3. maj ordre til at rykke frem til en stilling vest for Elbodalen og kom i kamp med fjendtlige styrker ved Det skarpe hjørne, hvor Fredericia-Kolding-Snoghøj landeveje mødes. Man traf fjenden i Taulov by. Her var opstillet tre bataljoner, 4 kanoner og noget kavaleri. Tyskerne blev kastet ud af Taulov by og retirerede over Gudsø, hvor de blev beskudt af kanonbåde fra vigen. De led betydelige tab og i stor uorden og nedslåede nåede de Kolding med 11 læs sårede og døde. Jens Rasmussen fra Balle ved Grenå var tilknyttet 1. reserve jægerkorps og han skrev til sin kone bl.a.: Den 4. om aftenen modtog jeg din kære skrivelse, som var mig en stor glæde efter dagens hårde kampe. Klokken seks om morgenen rykkede vi fra Stoustrup ud mod fjenden, som gik os temmelig nær. De var ved en bro, som hedder Kryb i Ly i nærheden af Snoghøj. De ville formodentlig til Frederits, men deres fremgang blev efter en anden side. Vi begyndte en varm kamp med dem, førend vi noget tid vidste deraf. Vi måtte en eneste gang trække os tilbage, men da hornet blæste en anden

2 vej, måtte vi omkring. Vi gik lige ind på fjenden, så han måtte enten flygte eller falde. Geværkuglerne haglede ned over os, men Herren vor Gud fulgte med i striden, og der var ganske få der ramte os. Det var som det strengeste haglvejr, kuglerne peb om ørerne, kanonkuglerne og granaterne snurrede over hovedet, men vi agtede dem ikke, thi vi stolede på Herren den almægtige Gud og det var heller ikke mere end vores pligt som soldater at vise os for vort kære land, og falder vi så falder vi med ære. Der var mange bønder som forlod deres hus og hjem med grædende tårer formedelst den svære torden, som hørtes på begge sider af byen fra vores og de fjendtlige kanoner. Men da det havde varet i fem timer, rykkede fjenden bort fra os, formodentlig til Kolding, hvor deres hovedstyrke var og nu i 2 dage (6.maj) har vi været fri for ham. (jeg hører at du ved at Rasmus Peder fra Aalsrode er skudt det var Langfredag, da jeg selv var med. Fjenden blev altså kastet tilbage og der etableredes en forpostlinie fra Gudsø over Eltang til Lilballe, hvor der var forbindelse til Ryes korps. Den tyske general Prittwitz forberedte nu et angreb på begge de danske afdelinger den 7. maj om morgenen. General Bonin og hans tre brigader sendtes mod Gudsø. Her stod major N. G. la Cour for at forsvare den danske stilling. Ole Christian Sørensen, 1. reserve jægerkorps skrev den 9. maj til sin kone: thi i forgårs såe det bedrøveligt ud for os. Vi kom i søndags på forpost, og mandag morgen kl. 8 skulle vi igen være afløst, men klokken 7 rykkede fjenden frem og vi begyndte at forsvare os det bedste vi kunne. Men da tyskerne vare alt for mange, så måtte vi trække os tilbage til en landsby, som lå et lille stykke vej længere tilbage. Der fik vi forstærkning af nogle bataljoner, og der havde vores folk opkastet forskansninger, og da vi også havde en del artilleri, så håbede vi at vi der nok skulle holde stand, og vi holdt os også længe, men da fjenden fik mere og mere forstærkning, og deres batterier var meget sværere end vores, og byen hvor vi havde dækning, blev skudt i brand, så måtte vi retirere, især da vores højre fløj trak sig tilbage, og vi blev beskudt fra tvende sider. Ja, du må tro, søde kone, at det såe galt ud. Hvor vi vendte vore øjne hen, så vi ikke andet end fjendtlige skarer, brændende gårde, flygtende familier, sårede og døde. Dengang frygtede jeg rigtignok, at jeg ikke skulle have skrevet mere til dig, men den gode Gud, som altid har bevaret mig, holdt også denne gang sin beskjærmende hånd over mig. Vi trak os nu tilbage lidt efter lidt og hver gang vi kom forbi en gjenstand, hvorved vi kunne have en smule dækning, så forsvarede vi os så længe, indtil vi blev nødt til atter at retirere, og således måtte vi vedblive omtrent to mil, og først omkring 5½ rykkede vi ind i Fredericia. Tyskerne trængte de danske tropper tilbage over hele linjen. General Rye trak sine tropper nord på til Vejle. General Bülow kæmpede bravt på Ryes østre flanke ved Gudsø og Eltang, hvor også han var tvunget tilbage til fæstningen i Fredericia. Det har sikkert været ved kampene ved Gudsø, at Jens Laursen er blevet såret. (Det må dog undersøges nærmere i militære kilder). Et mindesmærke er rejst ved den gamle hovedvej mellem Kolding og Snoghøjvejen til minde om to danske soldater fra 1. reserve jægerkorps, der faldt her den 7. maj: Her hviler to tapre danske Soldater, Underjægere af 1. Reserve Jægerkorps 4. compagni Lars Smedegaard og Carl Augtved. Kampen ved Gudsø d. 7. maj Jens Laursen blev så sendt på lazarettet i Fjeldbro på Fyn i tre uger. Han er herefter sikkert kommet tilbage til 1. reserve jægerkorps og har været med ved udfaldet fra Fredericia den 6. juli Hvor 1. reserve jægerkorps har været i perioden fra den 7. maj til den 6. juli, ved jeg ikke endnu med general Rye op gennem Jylland til Helgenæs eller i Fredericia eller et helt tredje sted? Sandsynligvis i Fredericia, for den 11. juni var korpset i byen. En kilde, en soldat fra 1. reserve jægerkorps skrev den 11. juni om hvordan det var at være i Fredericia under fjendens voldsomme bombardement af byen. Soldaten skrev bl.a.: De syv nætter i træk skal vi ligge under åben himmel og mest på den bare jord, så kan vi komme til Fyn i 4 nætter og så afsted igen. I den tid vi ligger på forpost, så vi ikke andet end brød og vand, da der ikke må komme nogen ud til os, fordi vi ligger så nær på fjenden. Thi vi er dem om natten så nær, at der er ingen halvthundrede alen (1 alen = 63 cm) mellem os. Om dagen trække begge parter dem lidt tilbage, således at vi er dem på et lille

3 bøsseskud nær; og der kan vi stå og tale med hinanden! Ole Christian Sørensen skrev også den 17. juni til sin kone:..,.i dag er vi rigtignok kommet herover (Fredericia) igen og skal være her i seks dage (på vand og brød som vi kalder det), men vil tyskerne lade os beholde livet i disse dage, så kommer vi over til Fyn igen i seks dage, og der ovre har vi det jo meget godt, altså lever vi som mennesker den halve tid. Vi har det i disse tider ikke nær så strengt, som vi havde det i fjord, men vi ere bestandig udsat for fare, thi tyskerne ligger endnu her omkring byen og kaster hver dag nogle granater og kugler herind til os, og det er sjælden nogen dag går forbi, uden der er nogen der kommer til skade. Jeg kan ikke vide hvor længe de vil ligge her. Nu har de snart lagt her i seks uger, og vi ere kjede af dem. Vores forposter står så nær ved tyskernes forpostkjæde, at de mange gange kan tale sammen, men det er strengt forbuden; men de går mange gange og gør forskellige narrestreger ad hverandre. Tyskerne har gravet store huller, som deres forposter står i, så vi ikke kan se mere end hovedet på dem, og det er naturligvis for at vores ikke skal skyde dem, og de kunde jo let skyde hverandre, når de står tæt sammen. Det er dog sjælden at tyskerne skyder, uden vores begynder først. En dag da vores compagnie nylig var kommet på post, så sprang der en tysker op af sit hul og stod frit ovenpå og råbte til vores: Er I af 1. reserve jægerkorps? Ja, svarede vores, - Så ville vi være venner, sagde tyskeren, vi ville ikke skyde på hverandre, thi hvad kan det hjælpe og der blev den hele dag ikke vekslet et skud! Ole Christian Sørensen skrev igen den 29. juni bl.a.: i aftes klokken 11 kom vi herover (Fredericia) igen. Vi lå på gaden til klokken 4 i morges, det var en skrækkelig kulde i nat, vi frøs som hunde, endskjønt det er midt om sommeren Slaget ved Fredericia den 6. juli 1849: Første reserve jægerkorps deltog i udfaldet fra fæstningen Fredericia mod de belejrende tyskere den 6. juli Man må formode, at Jens Laursen er kommet tilbage til korpset og har deltaget i kampene. Inden angrebet på tyskerne deltog kompagnierne Salchow og Haxthausen af første jægerkorps under ledelse af major Bonnez i et udfald fra Fredericia for at forstyrre de tyske belejreres opbygning af fæstningsværker og således sikre hærens samling i Fredericia, inden de påbegyndte fæstningsværker på ny kunne gøres skudfærdige. Oberst Irminger fik befaling til at lede dette forehavende. Udfaldstropperne bestod ud over kompagnierne fra 1. reserve jægerkorps af et kompagni arbejdstropper, de to halve ingeniørdelinger Thulstrup og Holm og en afdeling artillerister med fornaglingsredskaber og brandgods. Ottende bataillon dannede reserven. (Sluttes i næste nummer) Kl. 2 om eftermiddagen den 30. juni rykkede tropperne ud af Kongens Port, som tilligemed broen udenfor var belagt med halm, for ikke at fjendens opmærksomhed skulle vækkes med larm. Fjenden overraskedes fuldstændig. Danskerne gav sig straks i færd med at fjerne fæstningsværkerne. Dette foregik under kraftig beskydning. Det vellykkede udfald den 30. juni bevirkede, at fuldendelsen af fjendens værker og løbegrave forhaledes flere dage. Første reserve jægerkorps havde 6 døde og 14 sårede. Rasmus Hansen Veilebye skrev om hændelsen: Den 30. juni gjorde vi et udfald fra Frederits for at tilintetgjøre et fjendtligt batteri, som var anlagt i den hensigt at forbyde overfarten. Du kan tro, kjære ven, at det var en rask lille tur. Vi løb med fældet bajonet og uden at løse et eneste skud, førend vi havde drevet dem omtrent i skud distance fra batteriet, og da alt var sløjfet trak vi os tilbage. Vi mistede ved vores compagni 14 mand med døde og sårede foruden vor tapre og så højt elskede kaptajn. Om Jens Laursen var med her vides ikke endnu. 5. juli om aftenen var tre brigader, i alt mand samlet i Fredericia og klar til angreb tidligt næste morgen. I slaget den 6. juli var 1. reserve jægerkorps en del af general Ryes 5. brigade. Brigaden bestod af ca mand, udover 1. reserve jægerkorps bestod den af 4. kompagni af 9.liniebataljon, 4. reservebataljon, 6. liniebataljon, 7. liniebataljon, det 6 pundige kanonbatteri Maucussen og ½ ingeniørdeling. Den danske 5. brigade rykkede ud lige efter kl. 1 om morgenen, næsten samtidig med den 6. ud af fæstningen gennem forhugget ved stranden og formerede sig til angreb.

4 Under skjul af mørket og den lette tåge trængte jægerkorpset frem langs begge sider af strandvejen (Fælledvej) i kampkolonner, og i tykke infanterisværme ubemærket frem til de første forposter og styrtede sig med bajonetter over løbegravene. Dette er indledningen til 5. Brigades kamp den 6. juli. Kampen fortsatte i flere timer, inden tyskerne trak sig tilbage og danskerne havde vundet sejr. Rasmus Hansen Veilebye 1. reserve jægerkorps skrev om slaget: Den 6. dennes havde vi et slag, som i århundreder vil læses i Danmarks historie til vor ros. Vi rykkede ud om morgenen kl. 2 (kl. 1) med styrke af omtrent mand; men det var hårdt at drive dem bort fra deres mange forskansninger. Vores brave tropper kæmpede alle med et rasende mod, man så ikke en eneste kujon, alle ville frem for enten at fejre eller dø; vel faldt mangen en brav soldat samt officer, men det skrækkede ingen. Vort tab var stort, vort korps mistede omtrent 200 mand og deriblandt 7 officerer. Frederik Knudsen fra 1. reserve jægerkorps skrev til sin kone: Om eftermiddagen torsdag den 5. blev det sagt os, at i nat skulle det gå for sig, og vores officerer formanede os på det alvorligste til at gå frem så hurtigt som muligt, thi jo mere langsomt, jo flere tabes, og det blev sagt os, at vi skulle enten fejre eller dø. Da klokken var 1 om morgenen, marcherede vi ud af byen til stranden ved den nordre side, thi vi havde højre flanke. Da vi kom på skud nær, så det ud, som vi skulle gennem et bål, og man må næsten undre sig, at vi ikke faldt flere, end der faldt. Jeg kan ikke beskrive hvorledes det gik til, thi det ville blive for vidtløftigt, men vil Gud unde mig den lykke at komme hjem til dig, så skal jeg fortælle dig det jeg ved. Hvorledes det ellers gik, det vil bedre spørges end jeg kan forklare det, men jeg ved så meget, at det var det blodigste slag, som nogensinde har stået i Danmark. Vi tog al deres store skyts, hvormed de havde belejret byen, og omtrent fanger, og en del heste og vogne. Jeg ville ønske det må blive det sidste blod, der skulle udgydes i denne krig, thi der blev på den dag tusindvis af døde og sårede. Christopher Olsen, 1. reserve jægerkorps skrev til sine forældre: iler jeg nu med at fortælle eder, at jeg endnu er rask og har hele lemmer efter den varme dag den 6. juli. Om natten kl. 1 rykkede vi ud af Frederits imod tyskerne og leverede ham et slag, som var det mest hårdnakkede, som endnu har fundet sted siden krigens udbrud. Vi stormede deres batterier og løbegrave eller rævehuler, som var så godt anlagte, at det synes et Guds mirakel, at tyskerne måtte vige for os. Tyskerne var meget hårde i sjælen, thi der var mange, som før lod sig skyde end tage til fange. Nogle have endog bekjendt, at de var edsvorne til ikke at vige fra batterierne eller overgive sig. Ole Christian Sørensen, 1. reserve jægerkorps skrev: Der er så mange stakkels soldaterkoner, som i disse tider får de sørgeligste efterretninger fra deres mænd eller deres mænds kammerater, at de enten har mistet ben eller arme, eller fundet deres død på Fredericias marker, thi den 6. juli stod der et frygteligt slag. Jeg var ikke med i dette slag, jeg havde så travlt med at sy for kompagniet. Jeg sad i disse dage oppe i byen, da jeg i dette strenge vejr, som det i disse dage har været, ikke kunne sidde ude ved kompagniet. Sørensens kaptajn skulle sende bud til ham når udfaldet skulle ske. Kaptajnen glemte det! Klokken 1 om natten rykkede vore tropper ud fra byen, og da klokken var 2, hørte jeg de første geværskud; jeg rejste mig nu af mit leje og gik op på volden, hvor jeg tydeligt kunne se alt. Ak, hvilket syn! Aldrig glemmer jeg denne morgen, endskjønt jeg ingen fare var i. Det ville være umuligt for mig at beskrive, hvorledes dette såe ud, men det gik rask til. Vores korps var på højre fløj, de begyndte først med at storme nogle forskansninger og et batteri, men det varede ikke længe, førend de også begyndte på venstre fløj, og det såe nu ud, som den hele egn havde stået i lys lue. Tyskerne stod i deres løbegrave og forsvarede dem til det yderste, men de danske blev bestandig ved at storme frem, uagtet deres kammerater omkring dem faldt i hundredevis, og det var som de ikke kjendte til at retirere, de blev stående urokkelige bag deres forskansninger og fyrede løs på de danske, indtil vores var tæt på dem, så kaste de deres våben fra dem og råbte Pardon. Det var morsomt at se, hvorledes vore folk kom drivende med hele store tropper tyskere ind i byen; men det var ikke glædeligt at se alle de sårede og døde, som de kom bærende og kjørende med den hele dag, det var i tusindtal. Der kom ligesåvel tyskere som danskere, men flest

5 danskere. Rygtet skal måske nok gå således, at der faldt flest af de tyske, men det er ikke sandt, og det kan enhver, som har en smule begreb om krigen, nok forstå, at da tyskerne stod dækkede bag deres forskansninger og have frit skud på vore vores, som bestandig måtte storme på den åbne mark, enhver kan nok begribe, at der måtte falde flest af dem. Hvor mange der faldt i det hele, ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, hvor mange der faldt af vores korps, men jeg ved, at der faldt 54 mand alene af vores kompagni. Jeg glæder mig meget over danskernes sejr, og det gjorde jo enhver ærlig dansker, men jeg var dog aldrig ret glad, thi jeg mærkede straks, at der var mange af mine gode bekjendte, som måtte farve græsset med deres blod. Om middagen var slaget forbi, men tropperne kom ikke ind i byen før aften, thi de havde så meget at gøre med at rekognisere i egnen, om der skulle ligge nogle tyskere skjult enten i kornet eller i skovene eller i andre smuthuller. Jeg gik om eftermiddagen ned til kastellet, som vi kalder det, for der såe jeg en stor mængde af de sårede blive bragt ned, jeg ville se om der var nogle af mine bekjendte der imellem, og jeg traf desværre mange af dem. Ja, elskede kone, dersom jeg ville opskrive alle de rædsler, jeg var øjenvidne til, da kunde jeg skrive mange ark papir fulde, men jeg vil slet ikke skrive noget derom, for det kan ikke glæde nogen at høre! da han kom hjem fra krigen, overtog han Bakkegaarden i Pindstrup som fæstegård under Gl. Estrup. I 1854 købte han gården fri. I 1856 var han blevet gift med Jensine Rasmussen Bager, som han fik tre børn med. Hun døde efter nogle få år, og i 1863 blev han igen gift, denne gang med Maren Sørensdatter. De fik 7 børn i tiden 1865 til Jens Laursen havde en broder, der også deltog i Treårskrigen. Han hed Peder Laursen (født 1816). Han var ved artilleriet og blev senere gårdmand i Skarresø. Jens Laursen døde den 16. november 1900, 82 år gammel. Enken overdrog gården til sin søn Lauritz i 1905, hvorefter hun byggede aftægtshus tæt ved gården. Hun døde i Lauritz Jensen blev en kendt person på egnen, idet han engagerede sig i mange gøremål, og han var medlem af Marie Magdalene-Koed sogneråd i 28 år, deraf 9 år som sognerådsformand. Det kan tilføjes, at artiklen er særlig interessant for undertegnede, idet det viser sig, at Jens Laursen er en halvbroder til min egen tip-oldefar, som også hed Jens Laursen. Knud Jensen Danskerne havde ca døde og sårede i slaget ved Fredericia den 6. juli Den 9. september 1849 blev de overlevende helte modtaget og hyldet i København var Jens Laursen med der? Kampene ved Vejle i begyndelsen af maj og slaget ved Fredericia den 6. juli er belyst ud fra artikler fundet på nettet. Kilder fra arkiverne bør benyttes til en mere sikker og præcis redegørelse. Lars Sølgaard Efterskrift: Jens Laursen var født den 20. maj 1818 på Klemstrupgaarden ved Marie Magdalene. Efter hjemsendelsen fra krigen tjente Jens Laursen på forskellige gårde på Djursland. I 1851,

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest. (Det talte ord gælder) ****

70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest. (Det talte ord gælder) **** 70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest (Det talte ord gælder) **** 9. april går flagene på halv i Danmark. Fra solen står op til klokken slår 12, hænger Dannebrog på halv på tusindvis af flagstænger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Vikingelegen

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Indledn før gudstj.: Skærtorsdag. Er det sådan, at et nederlag kan bære sejren i sig? = tanke, jeg

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

SEN. SGT. MARVIN NAIL SMI

SEN. SGT. MARVIN NAIL SMI 15 8 2d4 42 Slag 1d4+6 19 1d4 Skalle 3d4+6 1d4 2d6+6 7 1d4 5/+6 /+0 25/-4 50/-7 2 --- SA 3d6+3 0,4 7 skud 1d3 17 28 år, 195 cm og 1 kg. Hensynsløs Ligefrem Ustabil Kaki ørkenuniform Klatrestøvler Liste

Læs mere

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt:

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt: Es 43,10-12, ApG 2,22-28, Joh 21,15-19 Salmer: 235 Verdens igenfødelse 238 Der er så sandt (Mel. Gør døren høj) 241 Tag det sorte kors (mel. Lasse lunderskov) 249 Hvad er det at møde 438 Hellig 477Som

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Krigeren Bjarke er lige så rolig, som han er tapper. Han vil gøre alt for at beskytte sin konge, Hrolf. Pigen

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Maria Bebudelsesdag Prædiken til Maria Bebudelsesdag Tekst: Luk. 1,26-38.

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Maria Bebudelsesdag Prædiken til Maria Bebudelsesdag Tekst: Luk. 1,26-38. Lindvig Osmundsen. Side 1 02-04-2017. Tekst: Luk. 1,26-38. To billeder. Manden med leen og Madonnaen med barnet. Vi nærmer os påske men mødes her på Maria Bebudelsesdag af en juletone. Sådan som også salmerne

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13. side 1 Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 1-13. To mennesker midt i livet, begge ramt af livets hårde slag. Hvor er Gud, og hvordan er Gud? Sådan kan et menneske spørge. Et menneske

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel.

Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel. Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel. Bag hende var der en hær af krigere. De havde ventet her hele natten.

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

UDFALDET FRA FREDERICIA DE 6. Juli 1849.

UDFALDET FRA FREDERICIA DE 6. Juli 1849. Artikel fra "Kontakt med Kongens Jydske Fodregiment" nr. 3, 1974, side 10-51. af P. E. P. Skov Bearbejdet af Erik F. Rønnebech 2005 UDFALDET FRA FREDERICIA DE 6. Juli 1849. Selvom det i løbet af våbenstilstandsperioden

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864.

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. Krigen 1864 12:52:26 18-05-2014 Side 1 af 9 Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. L Heltborg 18-05-2014 12:52 Brigade Bataillon Bemærkn. Kompagni Leder - Division Armeens overkommando Overg eneral

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere