LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Krig (TAKFØR KRIG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Krig (TAKFØR KRIG)"

Transkript

1 Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Taktik og føring Krig (TAKFØR KRIG) Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA PL Kenneth Kristian Keis MA KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 34

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside 1 sfortegnelse 2 Beskrivelse af faget: Taktik og føring krig 3 1. Indledning 3 2. Forudsætninger 3 3. Formål 3 4. Læringsmål Undervisnings- og Studiemetoder (læringsaktiviteter) 4 7. Fagets arbejdsbelastning 5 8. Bedømmelser 6 9. Læringsoversigt Andet Læringsplaner 8-35 Side 2 af 34

3 Fagbeskrivelse Beskrivelse af faget: Taktik & føring Krig 1. Indledning Faget taktik og føring krig gennemføres i forbindelse med Hjemmeværnsskolens Gruppeførerkursus. Faget gennemføres jævnfør denne læringsplan og uddannelsesordningen for den samlede uddannelse. 2. Forudsætninger Kursisten har forud for indtræden på kursus have gennemført følgende uddannelse: 1030 Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning Sikkerhedsbefalingsmandskursus Enhedsuddannelse, STANDARDER OG KAMPEKSERCITSER Enhedsuddannelse, MARCH, BSO OG AFSØGNING Enhedsuddannelse, DELINGENS BEVOGTNING Krigens Folkeret. Sikkerhedsbefalingsmanduddannelse 3. Formål: Formålet med uddannelsen er at at kursisten tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer, der sætter kursisten i stand til at føre sin bevogtningsgruppe i forbindese med afsiddede standarder og kampeksercitser. Ydermere gennemføre gruppeførerens føringsvirke i forbindelse med march, beredskabsområde, march og kamp fra stilling. 4. Læringsmål: Redegøre for gruppeførerens føringsvirksomhed, herunder 5 punktsbefalingens opbygning, indhold og anvendelse. Redegøre for gruppens afsiddede standarder og kampeksercitser herunder kommandoer og praktisk udførelse. Redegøre for gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med beredskabsområde. Beskrive gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med march. Side 3 af 34

4 Redegøre for gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med kamp fra stilling. Anvende føringsvirke i forbindelse med en opgaveløsning, herunder udfærdigelse af en 5-punktsbefaling. Anvende gruppens afsiddede standarder og kampeksercitser. Anvende gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med beredskabsområde. Efterligne gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med march. Anvende gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med kamp fra stilling. Kompetencer Foretage gruppeførerens føringsvirke i forbindelse med en opgaveløsning, herunder udfærdigelse af en 5-punktsbefaling. Foretage valg af standarder og kampeksercitser, ud fra fjendens og terrænets indvirkning. Foretage gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med march og beredskabområde før, under og efter. Foretage gruppeførerens føringsvirksomhed i forbindelse med kamp fra stilling før, under og efter. 5. : Føringsvirksomhed Gruppens standarder Gruppens kampeksercitser Beredskabsområde Post- og patruljetjeneste March Kampstilling 6. Undervisnings- og Studiemetoder (læringsaktiviteter): Læringsaktiviteterne på tilstedemodulerne bygger videre på den viden kursisterne har fra fjernundervisningen og det foregående modul. Og prioriteringen i undervisningen skal ligge på færdigheder og kompetencer. Læringsaktiviterne veksler mellem korte teorioplæg og praktisk gennemførelse. Der er overvejende fokus på den praktiske gennemførelse, og aktiviteterne foregår primært udenfor. I forhold til emnet beredskabsområde skal kursisterne underbringe feltmæssigt. Formålet med dette er at give kursisterne større modstandskraft over for vejrets elementer og dermed øge kursisternes samlede stressterskel og selvindsigt, der vil komme kursisten til gavn under en kommende opgaveløsning i sin egen enhed. Side 4 af 34

5 Kursisterne skal arbejde i grupper af 8, og på skift have rollen og ansvaret som gruppefører, for derigennem at træne deres færdigheder som fører Forberedelse og selvstudie: Gruppeførerkursets læringsrum, er en blanding af tilstedemoduler og fjernundervisning. Fjernundervisningen giver kursisten en viden, som er en forudsætning for den undervisning og praktik der er på tilstedemodulerne. Hjemmeværnsskolen anbefaler at kursisten arbejder fokuseret med fjernundervisningen, for at få det bedste faglige udgangspunkt på tilstedemodulerne. Det er et krav at fjernundervisningen er gennemført, inden kursisten kan møde på modul 2 og 3. Introduktion til fjernundervisning gennemføres på modul Instruktørenes rolle: Der skal være instruktører til stede som sikrer det falige niveau og som kan vejlede kursisterne. Efter gennemførelse af de enkelte opgaveløsninger skal der gennemføres en evaluering hvor kursisten modtager punkter til fastholdelse og forbedring. Antallet af instruktører er to per gruppe (én per fire kursister) hvilket tjener det formål at der er mulighed for at opdele gruppen under befalingsudgivelse, samt i lektioner omhandlende gruppens standarder og kampekcersitser, med undtagelse af handlebaner. 7. Fagets arbejdsbelastning: Aktivitet Fjernundervisning Tilstedeværelsesundervisning (modul 1) Tilstedeværelsesundervisning (modul 2) Tilstedeværelsesundervisning (modul 2) I alt Arbejdstimer (belastning) 08 timer 06 timer 45 timer 23 timer 82 timer Hertil skal kursisten påberegne at underbringe under feltmæssige forhold i forbindelse med lektioner i beredskabsområde lektion 23 og Bedømmelser: Der gennemføres praktiske bedømmelser i lektionerne 7, 10, 14, 16, 17, 19 og 20 jævnfør bilag. Bedømmelsesplanen er bestået/ ikke bestået. Side 5 af 34

6 9. Læringsoversigt LEKTIONS/TIME EMNE/INDHOLD BEMÆRKNING NR./T/FU. T1 60 Præsentation af faget taktik og føring, samt fjernundervisning Gennemføres modul 1 T2 300 Gruppeførens føringsvirksomhed Gennemføres modul 1 T3 210 Gruppeførens føringsvirksomhed, fortsat Gennemføres modul 2 T4 300 Klar til kamp Gennemføres modul 2 60 minutters lektion, herefter 60 minutters klar til kamp på alle feltdage. T5 30 Genordning Gennemføres modul 2 ne indøves i de efterfølgende lektioner. T6 180 Afsiddede formationer Gennemføres modul 2 T7 210 Befaling for march Gennemføres modul 2 T8 240 Stillingsindtagelse og ildåbning Gennemføres modul 2 T9 60 Beredskabsområde teori Gennemføres modul 2 T Beredskabsområde befaling Gennemføres modul 2 T11 60 Postinstruks Gennemføres modul 2 T Stillingsskifte Gennemføres modul 2 T Sammenstød med fjenden Gennemføres modul 2 T Beredskabsområde befaling Gennemføres modul 2 T15 60 Patruljeinstruks Gennemføres modul 2 T Handlebane 1 Gennemføres modul 2 T Handlebane 2 Gennemføres modul 2 T Kamp fra stilling teori Gennemføres modul 3 T Befaling for Kamp fra stilling og kampens førelse Løs skydning Gennemføres modul 3 Side 6 af 34

7 T Befaling for Kamp fra stilling og kampens førelse Skarp skydning FU 1 Beredsskabsområde, teori FU 2 March, teori FU 3 Gruppens standarder, klar til kamp, teori FU 4 Gruppens standarder, genordning, teori FU 5 Gruppens standarder, afsiddede formationer, teori FU 6 Gruppens standarder, sikret passage og passage af hindringer, teori FU 7 Gruppens standarder, stillingsskifte og delt stillingsskifte FU 8 Gruppens standarder, stillingsindtagelse og ildåbning FU 9 Gruppens standarder, sammenstød med fjenden FU10 Gruppeførens føringsvirksomhed, teori FU11 Kamp fra stilling, teori. FU12 Føringsvirksomhed, kamp fra stilling. Gennemføres modul 3 Skal gennemføres i ram men af delingen og gennemfø res med skarp ammunition Forklaring til læringsoversigtsskema: Form T er angivels af undervisningen gennemføres som tilstedeværelsesundervisning. Form FU er angivelse af at undervisningen gennemføres som fjernundervisning. 10. Andet I forbindelse med gennemførelsen af faget skal følgende bemærkes: Jævnfør uddannelsesordningen gennemføres faget i rammen af den organisatoriske bevogtningsdeling. Der skal underbringes feltmæssigt i forlængelse af lektionerne i beredskabsområde. Side 7 af 34

8 11. Lektionsoversigt LEK 1 60 Præsentation af faget TAKFØ og introduktion til fjernundervisning. Kursisten skal kunne: Referere til formål og læringsmål i faget taktik og føring: Krig. Beskrive hvordan fjernundervisningen skal gennemføres Beskrive formålet med fjernundervisningen, herunder vigtigheden af fjernundervisningen, med henblik på gennemførelse af modul 2 og 3 Søge vejledning på FELS omkring kontaktoplysninger til Hjemmeværnsskolen, ved spørgsmål eller tekniske problemer Uddannelsesordning Gruppeførerkursus Læringsplan Taktik og føring: Krig. Gennemføres på modul 1 Formålet med faget Introduktion til fjernundervsining Vigtigt at kursisten forstår, at gennemførelse af FU er krav for at kunne møde på modul 2 og 3. Vigtigt at kursisten forstår, at den viden kursisten får på FU, er grundlag for hvad der bygges videre på, på modul 2 og 3. LEK GF føringsvirksomhed Kursisten skal kunne: Beskrive definitionen på GF føringsvirksomhed Beskrive føringsvirksomhed før GRP indsættelse i en opgave (overvejelser, recce, beslutning, befaling, kontrol) Beskrive sammenhængen mellem DF og GF befaling Beskrive hvor i foresattes befaling GF finder GRP opgaver Beskrive formålet med befalingsskabeloner, og kunne søge vejledning i befalingsskabelonen. PKT 2.1 PKT X-01 Befalingsmodtagelse X-02 Gennemføres på modul 1 Føringsvirksomhed 5-punktbefalingens opbygning og indhold Befalingstyper Sammenhæng mellem en DF og GF befaling Udlevering af befalingsskabeloner. Side 8 af 34

9 Idendificere sin egen opgave fra en DF befaling Idendificere opgave (OP) og tid (TI), i forhold til egen føringsvirksomhed Idendificere strukturen i en 5 punkts befaling Blank Bemærk at denne lektion giver kursisten en forståelse for, og en introduktion til føringsvirksomhed, som der bygges videre på, på modul 2. En befaling udleveres på papir til kursister og gennemgås. Den nedbrydes punkt for punkt sammen med kursisterne, i forhold til videns- og færdighedsmål i lektionen. LEK GF føringsvirksomhed, fortsat Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU og modul I Kursisten skal kunne: Redegøre for definitionen på GF føringsvirksomhed Redegøre for føringsvirksomhed før GRP indsættelse i en opgave (overvejelser, recce, beslutning, befaling, kontrol) Beskrive formålet med nottatteknik, samt beskrive hvilke hjælpemidler man som GF kan anvende under modtagelse af befaling Udlede egen opgave ud fra DF befaling Løbende evaluering. PKT 2.1. PKT 2.2. GF gennemfører kun OPTI i OPTISIMU Gennemføres på modul 2 Føringsvirksomhed 5-punktbefalingens opbygning og indhold Notatteknik Sammenhæng mellem DF og GF befaling OBS. Lektionen bygger videre på Side 9 af 34

10 Ved modtagelse af befaling kunne anvende notatteknik og klargjorte hjælpemidler Idendificere GRP opgaver, ud fra egne notater ved BEF modtagelse af DF BSO BEF Idendificere opgave (OP) og tid (TI), som en del af sin førervirksomhed, ud fra egne notater ved BEF modtagelse af DF BSO BEF lektion 1, modul 1, hvilket der skal tages højde for hos instruktøren. Her gives BEF for BSO mundtlig, og kursisterne noterer hele BEF ned. Dette er kursisternes første BEF de modtager mundtlig og selv noterer ned. GF gennemfører kun OPTI i OPTISIMU LEK Klar til kamp Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om klar til kamp. Denne lektion bygger derfor primært på færdigheds mål, og GF virke. Kursisten skal kunne: Beskrive egen rolle og ansvar som GF, ved gruppens klar til kamp Anvende huskeordet FALKUSE og kunne udføre klar til kamp med sin GRP, i rollen som GF. Løbende evaluering i denne 60 minutters lektion, samt på de 3 feltdage hvor der laves klar til kamp. Alle skal på som GF og gennemføre KTK PKT GF huskebog Gennemføres på modul 2 Klar til kamp Sikring under klar til kamp FALKUSE Kontrol OBS. Lektionen gennemføres på 60 minutter. Herefter bruges der 60 minutter hver morgen de 3 feltdage, på klar til kamp Kompetencer Foretage GRP klar til kamp i dagslys jf. huskeordet Fokus lægges på GF virke Side 10 af 34

11 FALKUSE. Foretage kontrol af GRP efter gennemført klar til kamp (kontrol og styring) af klar til kamp. Del kursisterne op i mindre hold, så flere kommer på som GF og gennemfører klar til kamp. LEK 5 30 Genordning Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om genord ning. Denne lektion går på GF anvendelse af genordning og huskeord. Færdighedsmål øves i kampeksercitslektioner. Kursisten skal kunne: Redegøre for formålet med genordning Redegøre for GF anvendelse af NÆSOKIK ved GRP genordning Redegøre for GF anvendelse af VAMUK og FADSUM Løbende evaluering i denne lektion. PKT GF huskebog Gennemføres på modul 2 Genordning Genopbygning af kampkraften NÆSOKIK VAMUK FADSUM I de efterfølgende lektioner skal følgende færdighederne inkoorporeres, så kursisten kan: Efterligne genordning inden for GRP i kamppauser, herunder anvendelse af NÆSOKIK. Anvende huskeordet FADSUM til at fremsende statusmeldinger. OBS. Lektionen gennemføres som en repetition af FU og gen nemføres i de efterfølgende lektioner, når der er behov for genordning. LEK Afsiddede formationer og sikret passage Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om formati oner og sikret passage. Denne lektion går på GF anvendelse af formationerne og sikret passage. Løbende evaluering i denne lektion. Gennemføres på modul 2 Enkeltkolonne Side 11 af 34

12 Kursisten skal kunne: Redegørefor GRP formationer Beskrive valget af formation i forhold til terrænet fjenden. Redegøre for formålet med og proceduren sikret passage. Som GF, med sin GRP, efterligne GRP formationer. Som GF, med sin GRP, identificere hvilken formation der egner sig til den aktuelle fjende og terrænet og herefter tilpasse formationen. Som GF, med sin GRP, efterligne gruppens sikret passage. PKT PKT GF huskebog GRP T To-er kolonne Spredt orden Ændring og tilpasning af formationer i forhold til terræn og fjenden. Sikret passage Formationerne anvendes fort sat i de efterfølgende lektio ner med henblik på tilegnelse af kompetencerne. LEK Befaling for march. Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om march(forskydning). Denne lektion går på at udfærdige en GF supplerende marchbefaling Kursisten skal kunne: Beskrive formålet med en forskydning og hvad der karakteriserer den. Beskrive hvad huskeordet SIMUMFAHROF står for og hvordan det anvendes i en supplerende befaling. Beskrive hvordan GF supplerende marchbefaling er opbygget. Formativ evaluering jf. bedømmelsesskemaet Bilag 1 PKT 6.1. PKT 6.2. PKT X-04 GF befalingsskabelon for march Gennemføres på modul 2 : Marchbefaling Befalingsudgivelse for march inkl. fremlæggelse af overvejelser og marchkalke Repetition af befalingsmetodik Befalingsskabelon for march OBS. Side 12 af 34

13 Identificere strukturen i 5-punktsbefalingen (pkt. 1, 2, 3, 4, 5 inkl. underpunkter) Identicere alle GRP pålagte opgaver (både skal, skal forberede, enkeltopgaver og afledte opgaver) Efterligne en supplerende befaling(instruks) for forskydning, indeholdende punkt 3, der håndterer forholdsordrer og opgaver pålagt af DF, samt hvem der løser hvilke opgaver, hvornår og med hvilke formål. Efterlige en kalke til anvendelse under march. Kompetencer Foretage de overvejelser der skal til, for at kunne udfærdige en supplerende befaling for forskydning. Imitere en GF supplerende befaling for forskydning, herunder udfærdigelse af en marchkalke. Foretage kontrol mhp at sikre at befalingen (instruksen) er forstået af GRP. March gennemføres som en forskydning. Befaling og udførelse skal være opdelt i før under og efter. Formålet er at give kursisten forståelsen af at der er klargøring forud for marchen, selve marchen og en fase efter marchen Case med GF der foreviser GFsupplerende BEF, med henblik på at give kursisterne billeder og et skoleeksempel. Det er et krav at alle kursister skal overhøres i befalingsudgivelse. LEK Stillingsindtagelse og ildåbning. Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om stillings indtagelse og ilåbning samt hastig stillingsindtagelse og prio riteten i denne lektion ligger på den praktiske øvefase. Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: Redegøre for formålet med GRP stillingsindtagelse og ildåbning og hastig stillingsindtagelse. Redegøre for huskeordet AMAIFOKI og MAFOI Redegøre for måludpegning(raoform) i forbindelse med Løbende evaluering i denne lektion. PKT PKT 3.9 LEK 5 Genordning GF huskebog Gennemføres på modul 2 Stillingsindtagelse og ildåbning Hastig stillingsindtagelse og ildåbning Måludpegning Genordning Side 13 af 34

14 stillingsindtagelse Redegøre for GRP ildfordeling og ildmåder. Redegøre for hvordan GRP gennemfører sin genordning efter kampen. Efterligne GRP stillingsindtagelse og ildåbning jf. huskeordet AMAIFOKI Efterligne GRP hastige stillingsindtagelse og ildåbning jf. huskeordet MAFOI Anvender måludpegning jf. huskeordet RAOFORM, til udpegning af målet. Efterligner ildfordeling og ildmåder til at styre GRP ild. Efterligner GF genordning af gruppen herunder, indsamling af FADSUM melding. Lektionen er tiltænkt som en førstegangslektion, så den kan med fordel gennemfø res på bar mark, inden hand lebanerne, hvor der kommer terræn på. LEK 9 60 Beredskabområde Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om ophold på stedet beredskabsområde. Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: Beskrive formålet med BSO. Beskrive de elementer der indgår i et BSO. Beskrive proceduren for forkommando, rekognosering/afsøgning af skov og indrykning i BSO. befalingsudgivelse og GF supplerende BSO befaling. Medvirke i rekognosering/afsøgning af område i samt Løbende eva luering i denne lektion. HRN Infanteridelingen. PKT 5.2. PKT PKT PKT PKT X-03 GF befalingsskabelon for BSO Gennemføres på modul 2 : Rekognosering Forkommando Afsøgning af skov DEL indrykning i BSO Anvisning af nærsikring og nærforsvar Klargøring til befalingsmodtaglse Følgende emner indgår i BSO Side 14 af 34

15 indrykning i BSO. Efterligne GF anvisning af GRP område, herunder nærsikring og nærforsvar. Efterligner GF klargøring til modtaglse af BSO befaling. og kan med fordel vendes, så kursisterne har styr på de enkelte delelementer inden befalingen. Ophold på stedet BSO - skov Beredskab Ansvarsfordeling i BSO Indrykning i BSO Nærsikringsforanstaltninger Indretning af BSO Vagthavende befalingsmand Nærsikringsposter Patruljer Alarmering Nærforsvar Ophold i BSO Genopbygning af kampkraft Lyd- og lysdisciplin Prøvealarmering Opbrud og afmarch BSO-skjul Indrykning i BSO-skjul Indretning af BSO-skjul Ophold i BSO-skjul Postering Opbrud fra BSO-skjul LEK 10 Befaling for Denne lektion er en direkte forlængelse af lektion 10, da kurs Formativ eva- HRN Gennemføres på modul 2 Side 15 af 34

16 240 beredskabområde. isterne da skulle være klar til at modtage DF eller NK/DEL BSO befaling. Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: smål er taget fra lektion 10. Iagttage og modtage en fuldstændig fællesbefaling for indretning af BSO. Identificere alle GRP pålagte opgaver (både skal, skal forberede, enkeltopgaver og afledte opgaver) Udføre GF recce af stillinger og område inden kursisten tager sin beslutning om løsning af opgaverne. Udarbejde GF supplerende befaling og anvender 5- punktbefalingens struktur inkl. underpunkter. Udarbejde en plan for hvem der løser hvilke opgaver, hvornår og med hvilket formål. Kompetencer Foretage GF overvejelser (OPTI) på baggrund af foresatte BSO befaling, og afgøre, hvordan planen og følgelig den supplernede befalingen skal udformes. Foretage GF rekognoscering af stillinger og område og være bevidst om terrænets indflydelse på egen opgaveløsning. Foretage en udførlig og overbevisende supplerende befaling for indretning af BSO. Foretager kontrolvirke i forbindelse med afslutning af sin supplerende befaling, ved kontrol af at væsentligt indhold luering jf. bedømmelsesplan Bilag 2 Infanteridelingen. PKT 5.2. PKT PKT PKT PKT X-03 GF befalingsskabelon for BSO DF befalingsudgivelse Eksempelvis GF supplerende befaling. GF individuelle overvejelser Recce af område Udfædigelse af GF supplerende befaling GF befalingsudgivelse OBS. Lektionen ses gennemført på følgende måde: X: DF befalingsudgivelse X+45 Eksempelvis GF supplerende BEF X+60 Kursisterne gennemfører individuele overvejelser. X+120 Kursister udgiver supplerende BSO befaling 4 stk. X+240 Afslut Kursister udgiver supplerende BSO befaling 4 stk. Side 16 af 34

17 i befalingen er forstået af GRP. Alle kursister skal udgive befaling for BSO (1 lærer pr. 4 mand) LEK Postinstruks Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om post og patruljetjeneste. Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: Beskrive formålet med en post Beskrive hvad der skal indgå i en postinstruks Beskrive hvilket materiel der skal/kan være på en post HRN Infanteridelingen X-03 GF befalingsskabelon for BSO GF huskebog BSO oprettes efter befalingsudgivelser. Gennemføres på modul 2 Postinstruks SMASSH Udgivelse af postinstruks Identificere hvad der skal ingå i postinstruksen på baggrund afforesatte BSO befaling Efterligne udgivelsen af GF postinstruks, gennemført ved den aktuelle post Kompetencer Foretage udgivelsen af en postinstruks, på baggrund af foresatte BSO befaling LEK Stillingsskifte og delt stillingsskifte. Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om stillings skifte og delt stillingsskifte og prioriteten i denne lektion lig ger på den praktiske øvefase. Løbende evaluering i denne lektion. infanteri- Gennemføres på modul 2 Side 17 af 34

18 Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: Redegøre for formålet med GRP stillingsskifte og delt spring Redegøre for GRP stillingsskifte og huskeordet KANÆFOSKI. Redegøre for GRP delte spring og huskeordet (K)ANÆSI. Redegøre for hvordan GRP gennemfører sin genordning efter kampen. gruppe PKT LEK 5 Genordning Stilingsskifte Delt stillingsskifte Lektionen er tiltænkt som en førstegangslektion, så den kan med fordel gennemfø res på bar mark, inden hand lebanerne, hvor der kommer terræn på. Efterligne og gennemføre GRP stillingsskifte jf. huskeordet KANÆFOSKI. Efterligne og gennemføre GRP delt stillingsskifte f. huskeordet (K)ANÆSI. Efterligner GF genordning af gruppen herunder, indsamling af FADSUM melding. LEK Sammenstød med fjenden. Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om sam menstød med fjenden. Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: Redegøre for formålet med og udførelse af GRP kampeksercits sammenstød med fjenden, herunder enkeltmands, Løbende evaluering i denne lektion. PKT Gennemføres på modul 2 Kampeksercits: sammenstød med fjenden. Beskydning fra en ikke erkendt fjende. Enkeltmands reaktion. Holdets reaktion. Side 18 af 34

19 holdets og gruppens reaktion ved møde med en ikke erkendt og en erkendt fjende, farlig og ikke farlig, samt ved indirekte beskydning. GRP reaktion. GRP reaktion på indirekte beskydning LEK Befaling for beredskabområde. Efterligne GRP kampeksercits for beskydning fra en ikke erkendt fjende samt indirekte beskydning Efterligne GRP kampeksercits sammenstød med en erkendt fjende, farlig og ikke farlig. Denne lektion er en direkte forlængelse af lektion 10, da kurs isterne da skulle være klar til at modtage DF eller NK/DEL BSO befaling. Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: smål er taget fra lektion 10. Iagttage og modtage en fuldstændig fællesbefaling for indretning af BSO. Identificere alle GRP pålagte opgaver (både skal, skal forberede, enkeltopgaver og afledte opgaver) Udfører GF recce af stillinger og område inden kursisten tager sin beslutning om løsning af opgaverne. Udarbejder GF supplerende befaling og anvender 5- punktbefalingens struktur inkl. underpunkter. Udarbejde en plan for hvem der løser hvilke opgaver, hvornår og med hvilket formål. Formativ evaluering jf. bedømmelsesskema Bilag 3 HRN Infanteridelingen. PKT 5.2. PKT PKT PKT PKT X-03 GF befalingsskabelon for BSO OBS. Der skal være fokus på GRP under den praktiske gennem førelse. Gennemføres på modul 2 DF befalingsudgivelse Eksempelvis GF supplerende befaling. GF individuelle overvejelser Recce af område Udfædigelse af GF supplerende befaling GF befalingsudgivelse OBS. Lektionen ses gennemført på følgende måde: X: DF befalingsudgivelse X+45 Eksempelvis GF supplerende BEF X+60 Side 19 af 34

20 Kompetencer Foretage GF overvejelser (OPTI) på baggrund af foresatte BSO befaling, og afgøre, hvordan planen og følgelig den supplernede befalingen skal udformes. Foretage GF rekognoscering af stillinger og område og være bevidst om terrænets indflydelse på egen opgaveløsning. Foretage en udførlig og overbevisende supplerende befaling for indretning af BSO. Foretager kontrolvirke i forbindelse med afslutning af sin supplerende befaling, ved kontrol af at væsentligt indhold i befalingen er forstået af GRP. Kursisterne gennemfører individuele overvejelser. X+120 Kursister udgiver supplerende BSO befaling 4 stk. X+240 Afslut Alle kursister skal udgive befaling for BSO (1 lærer pr. 4 mand) BSO oprettes efter befalingsudgivelser. LEK Patruljeinstruks Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om post og patruljetjeneste. Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: Beskrive formålet med en patrulje Beskrive hvad der skal indgå i en patruljeinstruks Beskrive hvilket materiel der skal/kan være på en patrulje HRN Infanteridelingen X-03 GF befalingsskabelon for BSO GF huskebog Gennemføres på modul 2 Patruljeinstruks SMASSH Udgivelse af patruljeinstruks Identificere hvad der skal ingå i patruljeinstruksen på baggrund af foresatte BSO befaling Efterligne udgivelsen af GF patruljeinstruks. Side 20 af 34

21 Kompetencer Foretage udgivelsen af en patruljeinstruks, på baggrund af foresatte BSO befaling LEK LEK Handlebane 1 Kursisterne har forudsætning (viden- og færdighedsmål) fra FU om de foregående lektioner. Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: Demonstrere forståelse for GRP formationer, møde med fjenden, stillingsindtagelse, stillingskifte og genordning. Anvende og begrunde valg af formationer, stillingsindtagelse, stillingsskifte, sammenstød med fjenden og genordning. Kompetencer Være bevidst om hvilken standard og/eller kampeksercits der er hensigtsmæssig i den enkelte situation. Foretage GRP standarder og kampeksercitser. Være bevidst om opgaveløsningen Handlebane 2 Kursisterne har forudsætning (viden- og færdighedsmål) fra FU om de foregående lektioner. Denne lektion skal være en fortsættelse af den foregående handlebane, sværhedsgraden skal bare være højere jf. bedømmelsesplanen. Formativ evaluering jf. bedømmelsesplan Bilag X Formativ evaluering jf. bedømmelsesplan Gennemføres på modul 2 Formationer Sammenstød med en ikke farlig fjende Stillingsindtagelse og ildåbning Samlet Stillingsskifte Genordning Lektionen gennemføres som handlebane. Eks. En tre turnnus, med tre til seks forskellige baner. Handlebane SAAB-hejs kan med fordel anvendes. Gennemføres på modul 2 Formationer Side 21 af 34

22 Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: Demonstrere forståelse for GRP formationer, møde med fjenden, stillingsindtagelse, stillingskifte og genordning. Bilag X Sammenstød med en farlig fjende Hastig stillingsindtagelse og ildåbning Delt stillingsskifte Genordning Anvende og begrunde valg af formationer, stillingsindtagelse, stillingsskifte, sammenstød med fjenden og genordning. Kompetencer Være bevidst om hvilken standard og/eller kampeksercits der er hensigtsmæssig i den enkelte situation. Foretage GRP standarder og kampeksercitser. Være bevidst om opgaveløsningen OBS. Taxonomien skal være højere end på HABA1 Lektionen gennemføres som handlebane. Eks. En tre turnnus, med tre til seks forskellige baner. LEK Kamp fra stilling, teori. Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU om kamp fra Stilling, samt videns- og færdighedsmål fra modul 2. Ved lektionens afslutning kan kursisten: Beskrive formålet med kamp fra stilling. Beskrive de elementer der indgår i kamp fra stilling. Beskrive 5-punktsbefalingens anvendelse i forbindelse med kamp fra stilling. Beskrive GF føringsvirksomhed i forbindelse med kamp fra Løbende mundtlig KAP X-05 GF befalingsskabelon for kamp fra stilling Gennemføres på modul 3 : GRP kamp fra stilling Stillingsområde/stilling Ansvarsområde SILD Biopgave(r) Højre og venstre begrænsning Alternative opgaver Side 22 af 34

23 stilling. Beskrive opbygningen af GRP kamp fra stilling Gentage de væsentlige dele af indøvelsen herunder besættelse af kampstillingen, DEL/GRP ildoverfald, løsning af biopgave(r), besættelse af alternative stillinger, førstehjælp og evakuering til reden og frigørelse til DEL samlepunkt Identificere befalingsskabelonens opbygning Sammen med sin gruppe medvirke til at lave en stregopgave og identificere hvordan fjendens situation, terrænet og DEL situation har indvirket på løsningen. Fællespunkter Udbygningsgrader Sikkerhedsbesætning Kampafstande DEL kamp fra stilling: Stillingsområde (naboer) Ansvarsområde (observation) Ildområde (hvor ilden virker) Fælles betegnelser Fællespunkt DEL samlepunkt Formålet med lektionen er at sikre at kursisterne har den grundlæggende forstålse for kamp fra stilling før kursus går i felten. LEK Befaling for Kamp fra stilling og kampens førelse Løs skydning Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU og lektion 18 omhandlende kamp fra stilling. Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: smål er taget fra lektion 18. Formativ evaluering jf. bedømmelsesskema Bilag 6 KAP X-05 GF Befalings skabelon for kamp fra stil Gennemføres på modul 3 DF befalingsudgivelse Eksempelvis GF supplerende befaling. GF individuelle overvejelser Recce af område Udfædigelse af GF supplerende befaling Side 23 af 34

24 Iagttage og modtage en fuldstændig fællesbefaling for kamp fra stilling. Identificere alle GRP pålagte opgaver (både skal, skal forberede, enkeltopgaver og afledte opgaver) Udfører GF rekognosering af stillinger og områder inden kursisten tager sin beslutning om løsning af opgaverne. Udarbejder GF supplerende befaling og anvender 5- punktbefalingens struktur inkl. underpunkter. Udarbejde en plan for hvem der løser hvilke opgaver, hvornår og med hvilket formål. Udføre sin plan, herunder taktisk indøvelse og kampens førelse. Kompetencer Foretage GF overvejelser (OPTI) på baggrund af foresatte KSTL befaling, og afgøre, hvordan planen og følgelig den supplernede befalingen skal udformes. Foretage GF rekognoscering af stillinger og område og være bevidst om terrænets indflydelse på egen opgaveløsning. Foretage en udførlig og overbevisende supplerende befaling for indretning af KSTL. Foretager kontrolvirke i forbindelse med afslutning af sin supplerende befaling, samt gennemføre taktisk indøvelse. ling GF befalingsudgivelse GF taktisk indøvelse af GRP OBS. Lektionen ses gennemført på følgende måde: X: DF befalingsudgivelse X+60 Eksempelvis GF supplerende BEF X+80 Kursisterne gennemfører individuele overvejelser. X+140 Rekognosering af stillingerne X+170 GF udfærdiger endelig BEF X+230 Kursister udgiver supplerende og gennemfører taktisk indøvelse BSO befaling 4 stk. X+390 Fuld gennemførelse af Supplerende BEF, taktisk indøvelse, DEL ildoverfald og styring af gruppens ild. X+ Afslut Side 24 af 34

25 Alle kursister skal udgive befaling for BSO og gennemføre tatisk indøvelse (1 lærer pr. 4 mand) LEK Befaling for Kamp fra stilling og kampens førelse Skarp skydning Kursisterne har forudsætning (vidensmål) fra FU og lektion omhandlende kamp fra stilling. Efter lektionen skal kursisten, i funktionen som GF, i rammen Af bevogtningsgruppen, kunne: smål er taget fra lektion Iagttage og modtage en fuldstændig fællesbefaling for kamp fra stilling. Identificere alle GRP pålagte opgaver (både skal, skal forberede, enkeltopgaver og afledte opgaver) Udfører GF rekognosering af stillinger og områder inden kursisten tager sin beslutning om løsning af opgaverne. Udarbejder GF supplerende befaling og anvender 5- punktbefalingens struktur inkl. underpunkter. Udarbejde en plan for hvem der løser hvilke opgaver, hvornår og med hvilket formål. Kompetencer Foretage GF overvejelser (OPTI) på baggrund af foresatte KSTL befaling, og afgøre, hvordan planen og følgelig den Summativ evaluering jf. bedømmelsesplan Bilag X KAP X-05 GF Befalings skabelon for kamp fra stil ling Enkelte af kursisterne får lov at gennemføre kampen. Gennemføres på modul 3 DF befalingsudgivelse Eksempelvis GF supplerende befaling. GF individuelle overvejelser Recce af område Udfædigelse af GF supplerende befaling GF befalingsudgivelse GF taktisk indøvelse af GRP GF gennemførelse af kamen GF genordning OBS. Denne lektion skal gen nemføres som en skarp skydning. Lektion kan med fordel gennemføres jf. bilag X, da Side 25 af 34

26 supplernede befalingen skal udformes. Foretage GF rekognoscering af stillinger og område og være bevidst om terrænets indflydelse på egen opgaveløsning. Foretage en udførlig og overbevisende supplerende befaling for indretning af KSTL. Foretager kontrolvirke i forbindelse med afslutning af sin supplerende befaling, samt gennemfører taktisk indøvelse. Gennemføre kampen og foretage den stying af ilden der skal for at gruppen løser sin opgave inden for sit ansvarsområde. På ordre gennemføre genordning, og indsamle FADSUM mhp. Blive bevidst om gruppens kampkraft niveau. det er et krav at alle kursiter kommer på som fører og gennemfører en supplerende befaling, taktisk indøvelse og kæmper kampen i rammen af DEL kamp fra stiling. Side 26 af 34

27 FU LEK 1 Beredskabsområde, teori Kursisten skal kunne: Beskrive formålet med ophold på stedet Beskrive formålet med et BSO Beskrive formålet med et beredskab Beskrive ansvarsfordelingen i BSO Beskrive fremgansmåden for indrykning i BSO-skjul Navngive og beskrive de elementer der ingår i indretningen af BSO Navngive og beskrive de elementer der indgår i ophold i BSO-skjul Beskrive fremgangsmåden for opbrud og afmarch Spørgsmål efter lektionen (formativ) HRN Infanteridelingen. PKT 5.2. PKT PKT PKT PKT Gennemføres forud for modul 2 Ophold på stedet Beredskab Ansvarsfordeling i BSO Indrykning i BSO Nærsikringsforanstaltninger Indretning af BSO Vagthavende befalingsmand Nærsikringsposter Patruljer Alarmering Nærforsvar Ophold i BSO Genopbygning af kampkraft Lyd- og lysdisciplin Prøvealarmering Opbrud og afmarch BSO-skjul Indrykning i BSO-skjul Indretning af BSO-skjul Ophold i BSO-skjul Postering Opbrud fra BSO-skjul FU LEK 2 March, teori Kursisten skal kunne: Spørgsmål efter lektionen (Formativ) Gennemføres forud for modul 2 Side 27 af 34

28 FU LEK 3 Gruppens standarder: Klar til kamp Beskrive hvad en march er Beskrive de grundlæggende principper for march Beskrive hvad der karakteriserer en forskydning Beskrive hvad de enkelte punkter i huskeordet SIMUMFAHROF står for og hvordan den anvendes i 5 punktsbefalingen. Kursisten skal kunne: Beskrive formålet med GRP klar til kamp i dagslys og mørke Beskrive hvad fase 1 og 2 indeholder under klar til kamp Beskrive hvad huskeordet FALKUSE står for Beskrive hvor og hvornår GRP gennemfører klar til kamp Beskrive hvodan GRP sikres under klar til kamp Spørgsmål efter lektionen (formativ) PKT 6.1. PKT 6.2. PKT 6.3. PKT March SIMUMFAHROF Forskydning Bevogtningsgruppen gennemfører kun forskydning Gennemføres forud for modul 2 Klar til kamp Klar til kamp i mørke FU LEK 4 Gruppens standarder: Genordning Kursisten skal kunne: Beskrive formålet med genordning Beskrive hvordan genordning gennemføres. Beskrive huskeordet NÆSOKIK og beskrive (1) hvad forkortelsen står for Beskrive hvordan genopbygning af kampkraften gennemføres Beskrive huskeordet VAMUK Beskrive huskeordet FADSUM Spørgsmål efter lektionen (formativ) PKT Gennemføres forud for modul 2 Genordning Genopbygning af kampkraften Logistiske situationsmeldinger Side 28 af 34

29 FU LEK 5 Gruppens standarder: Afsiddede formationer Kursisten skal kunne: Beskrive GRP formationer: enkeltkolonne, GRP T, to-er kolonne, spredt orden, og hvad der karakteriserer den enkelte formation Beskrive hvilken formationer der kan anvendes i forhold til terrænet Spørgsmål efter lektionen (formativ) PKT Gennemføres forud for modul 2 Formationer Enkeltkolonne Gruppens T To-er kolonne Spredt orden Ændring og tilpasning af formationer FU LEK 6 Gruppens standarder: Passage af hindringer og sikret passage Kursisten skal kunne: Beskrive formålet med og proceduren for GRP sikrede passage af hindringer Beskrive formålet med og proceduren for sikret passage Beskrive hvorledes GRP sikrede passage af passage af hindringer gennemføres Spørgsmål efter lektionen (formativ) PKT Gennemføres forud for modul 2 Sikret passage af hindringer Sikret passage FU LEK 7 Gruppens standarder: Stillingsskifte og delt spring Kursisten skal kunne: Beskrive formålet med GRP stillingsskifte og delt spring Beskrive huskeordet KANÆFOSKI/(K)ANÆSI Beskrive GRP stillingsskifte Beskrive GRP delte spring Spørgsmål efter lektionen (formativ) Gennemføres forud for modul 2 Stilingsskifte Delt stillingsskifte Boldbaneprincippet Side 29 af 34

30 FU LEK 8 Gruppens standarder: Stillingsindtagelse og ildåbning Kursisten skal kunne: Beskrive formålet med GRP stillingsindtagelse og ildåbning Beskrive huskeordet AMAIFOKI og MAFOI Beskrive GRP stillingsindtagelse og ilåbning Beskrive GRP hastige stillingsindtagelse Beskrive huskeordet RAOFORM i forbindelse med måludpegning Beskrive hvorledes en fjendemelding opbygges jf. meldingsblanketten Beskrive GRP ildfordeling og GRP ildmåder Spørgsmål efter lektionen (formativ) PKT Meldingsblanket. Gennemføres forud for modul 2 Stillingsindtagelse og ildåbning Hastig stillingsindtagelse og ildåbning Måludpegning Fjendemelding GRP ilfordeling og ildmåder FU LEK 9 Gruppens standarder: Sammenstød med fjenden Kursisten skal kunne: Beskrive formålet med GRP kampeksercits og hvad der karakteriserer dette Beskrive enkeltmands reaktion ved føling med fjenden Beskrive holdenes reaktion ved føling med fjenden Beskrive GRP reaktion ved føling med fjenden Beskrive kampeksercits beskydning fra en ikke erkendt fjende Beskrive kampeksercits sammenstød med fjenden Spørgsmål efter lektionen (formativ) PKT Gennemføres forud for modul 2 Forhold over for føling med fjenden Forhold over for beskydning af ikke erkendt fjende Forhold over for sammenstød med fjenden FU LEK 10 Gruppeførerens overvejelser, 2. Beskriveformålet med og opbygningen af 5 punktbefalingen, samt hvad de enkelte punkter indeholder. Beskrive definitionen på GF føringsvirksomhed Spørgsmål efter lektionen (formativ) Gennemføres forud for modul 2 Side 30 af 34

31 Beskrive føringsvirksomhed før GRP indsættelse i en opgave Beskrive formålet med notatteknik i forbindelse med modtagelse af en befaling Beskrive sammenhængen mellem DF og GF befaling Beskrive hvor i foresattes befaling GF finder GRP opgaver PKT 2.1 PKT punktbefalingens opbygning og indhold Føringsvirksomhed Notatteknik Sammenhæng mellem delingsførerens og gruppeførerens befaling Hovedpunkterne i DF befaling, og betydningen for GF befaling Supplerende befaling GF gennemfører ikke OPTISIMU men overvejer kun for Opgaven Tiden Situationen, samt Midler til rådighed FU 2 LEK 11 Kamp fra stilling, teori. Ved lektionens afslutning kan kursisten: Redegøre for opbygningen af GRP kamp fra stilling Beskrive alle delelementer af GRP kamp fra stilling Beskrive opbygningen af DEL kamp fra stilling Beskrive de delelementer af DEL kamp fra stilling der har betydning for GRP kampstilling Redegøre for de væsentlige dele af indøvelsen herunder Formativ evaluering jf. delprøve 3, (se nedenfor), KAP X-05 GF befalingsskabelon for Gennemføres forud for modul 3 : GRP kamp fra stilling: Stilling Ansvarsområde SILD Biopgave(r) Side 31 af 34

32 besættelse af kampstillingen, DEL/GRP ildoverfald, løsning af biopgave(r), besættelse af alternative stillinger, førstehjælp og evakuering til reden og frigørelse til DEL samlepunkt Søge vejledning omkring kamp fra stilling i HJV samt HRN publikationer, der er til rådighed kamp fra stilling Højre og venstre begrænsning Naboer og deres begrænsninger Alternative opgaver Fællespunkter Udbygningsgrader Sikkerhedsbesætning Kampafstande DEL kamp fra stilling: Stillingsområde (naboer) Ansvarsområde (observation) Ildområde (hvor ilden virker) Fælles betegnelser Fællespunkt DEL samlepunkt Elementer i indøvelse: Besættelse af kampstillingen DEL ildoverfald Løsning af biopgave(r) Besættelse af alternative stillinger Førstehjælp og evakuering til reden Frigørelse til DEL samlepunkt Elementer iunder/efter kampen: Side 32 af 34

33 Ildoverfald Evt. bi-opgaver/ alternative opgaver Kamppause Genordning (fastholdelses af kampstillingen) : FU 2 LEK 12 Føringsvirksomhed, kamp fra stilling. Ved lektionens afslutning kan kursisten: Beskrive den supplerende befalings anvendelse i forbindelse med kamp fra stilling Beskrive GF føringsvirksomhed i forbindelse med kamp fra stilling Redegøre for forskellene mellem Befaling for kampstillingens indretning og Befaling for kampens førelse Efterligne GF føringsvirksomhed forud for indsættelse i forbindelse med kamp fra stilling Identificere hvilke punkter i 5-punktsbefalingen som GF selv skal udfærdige, og hvilke der er afskrift af DF 5- punktsbefaling Udarbejde en skitse over opbygningen af GRP kamp fra stilling ud fra en skitse over DEL kampstilling Identificere alle delelementer af GRP kamp fra stilling Udarbejde en løsning på stregopgaven med placering af GRP kamp fra stilling Udarbejde Jf. delprøve, KAP X-05 GF befalings skabelon for kamp fra stil ling X-07 OPTISIMU Gennemføres forud for modul 3 Føringsvirksomhed Supplerende 5- punktsbefaling Skitse over GRP kamp fra stilling Stregopgave i placering af GRP kamp fra stilling Der skal i lektionen arbejdes med at identificere GF egen opgave og omsætte denne til en befaling for indretning og indøvelse af kampen. Kursi sten har en skitse over DEL kampstilling til rådighed til at udarbejde egen skitse over GRP kampstilling Side 33 af 34

34 Identificere forskelle mellem fjendens opsiddede og afsiddede angreb Identificere egne muligheder overfor fjendens handlemuligheder Side 34 af 34

LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV)

LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV) Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV) Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig hjælp til Politiet

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig hjælp til Politiet Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Almindelig hjælp til Politiet Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 16 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Taktik og føring (TAKFØ)

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Taktik og føring (TAKFØ) Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Taktik og føring (TAKFØ) Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse (LED)

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse (LED) Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Ledelse (LED) Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Taktik og føring Udgivelse Juni 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Taktik og føring Udgivelse Juni 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Udgivelse Juni 2014 2. FAGETS MÅL Viden I rammen af bevogtningsdelingen har kursisten forståelse for: Grundlæggende standarder og kampeksercitser. Grundlæggende føringsværktøjer.

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Version 01. Oktober 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D 02623690 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6006 Kamp fra stilling - nærforsvar B. Kort navn KSTL-NFS FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i kamp fra

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D 02624394 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6077 Kamp fra stilling 3 B. Kort navn KSTL 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVGRP og -DEL

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. Henvisninger og hjælpemidler 1. Klar til kamp o I dagslys o I mørke.

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. Henvisninger og hjælpemidler 1. Klar til kamp o I dagslys o I mørke. Lektionsoversigt 6001 Lek nr. Navn Mål Indhold Gennemførelse 1. 90 min. Klar til kamp. Ved lektionens afslutning skal, i delingsramme kunne: Gøre klar til kamp. Til sin rådighed har enheden ORG MAT NBH

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Småstyrkers kamp

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Småstyrkers kamp Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Småstyrkers kamp Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Version 01. Oktober 2016 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus.

Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus. Titel lang: Taktik & føring, vejlederkursus. Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus. Titel kort: TAKFØ A. Formål: Faget skal give kursisten (herefter benævnt vejlederen) en sådan viden, færdigheder

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Post- og patruljetjeneste

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Post- og patruljetjeneste Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Post- og patruljetjeneste Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6054 Angreb B. Kort navn Angreb FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til at nedkæmpe

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D 02624393 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6076 Kampeksercits og formationer 3 B. Kort navn KEKSFORM 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Bykamp 1, 6029 B. Kort navn Bykamp 1 FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i bykamp har til formål at gruppen

Læs mere

AFTC FAGPLAN GGSGFGSU APR 2014 AIR FORCE TRAINING CENTRE F A G P L A N. FOR FØRERUDDANNELSE på den GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE GGSGFGSU

AFTC FAGPLAN GGSGFGSU APR 2014 AIR FORCE TRAINING CENTRE F A G P L A N. FOR FØRERUDDANNELSE på den GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE GGSGFGSU APR 2014 AIR FORCE TRAINING CENTRE F A G P L A N FOR FØRERUDDANNELSE på den GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE Udarbejdet af: AFTC-UFM051 UDGAVE APR 2014 APR 2014 FØRERUDDANNELSE 1. FORMÅL At eleven bliver

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Småstyrkers Kamp, LPU 3 Lovpligtig uddannelse, modul 3, 1046 Udgivelse JAN 2015 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er at give kursisten viden, færdigheder og kompetencer

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Tjenestekendskab

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Tjenestekendskab Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af DELINGSFØRERKURSUS (DFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

Gruppeførerens huskelister

Gruppeførerens huskelister Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen hjemmeværnsskolen Gruppeførerens huskelister HVS 7005-004-67 OKT 2005 Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen Har du forslag til ændringer

Læs mere

Version 1.0. Uddannelsesordning for GRUPPEFØRERKURSUS

Version 1.0. Uddannelsesordning for GRUPPEFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for GRUPPEFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af GRUPPEFØRERKURSUS (GFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler Lektionsoversigt 6031 Lek nr. 1 1t kommandodeling ORG, PSN OPG Efter LEK skal soldaten kunne genfortælle: kommandodeling ORG, PSN i kommandodeling OPG. Til sin rådighed har kursisten egne og udleverede

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

Læringsplan. for. LPU 4, Marinehjemmeværnet, MFP Maritim Havnebevogtningsøvelse

Læringsplan. for. LPU 4, Marinehjemmeværnet, MFP Maritim Havnebevogtningsøvelse Læringsplan for LPU 4, Marinehjemmeværnet, MFP Maritim Havnebevogtningsøvelse Udarbejdet af: HVS-MHS3, KN Michael Møller Dato og år: NOV 2016 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Orienteringslære...

Læs mere

LÆRINGSPLAN FAG/MODUL/KURSUSBESKRIVELSE UKLASSIFICERET. Beskrivelse af modulet: 01 Grundlag for uddannelse i Hjemmeværnet. 1. Indledning I.A.

LÆRINGSPLAN FAG/MODUL/KURSUSBESKRIVELSE UKLASSIFICERET. Beskrivelse af modulet: 01 Grundlag for uddannelse i Hjemmeværnet. 1. Indledning I.A. UKLASSIFICERET LÆRINGSPLAN FAG/MODUL/KURSUSBESKRIVELSE Beskrivelse af modulet: 01 Grundlag for uddannelse i Hjemmeværnet 1. Indledning I.A.B 2. Forudsætninger Delingsførerkursus Maritimt officerskursus

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN 1. GENERELT 1.1 Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at virke som gruppefører for en

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan GPU DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse - Patruljetaktik FAGPLAN B. Kort navn GPU C. Formål Uddannelsen skal give den enkelte soldat

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU

LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU Udarbejdet af: HVS-MHS3 Dato og år: FEB 2016 Version 28. Oktober 2015 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Beskrivelse af kurset: TAKTISK OPERATØRUDDANNELSE...3

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Eksercits,

Læs mere

i forbindelse med operationalisering af handleplan anviser hvilke punkter, der skal fastholdes, hvilke der skal udvikles, samt hvorledes dette opnås.

i forbindelse med operationalisering af handleplan anviser hvilke punkter, der skal fastholdes, hvilke der skal udvikles, samt hvorledes dette opnås. Fagplan for Pædagogik, vejlederkursus. Titel lang: Pædagogik, vejlederkursus. Titel kort: PÆD A. Formål: Faget skal give kursisten (herefter benævnt vejlederen) sådan viden, færdigheder og holdninger,

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1.

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460 DeMars DIR D 0322902 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460

Læs mere

LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MØRKEKAMPMIDLER

LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MØRKEKAMPMIDLER Læringsplan for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MØRKEKAMPMIDLER Udarbejdet af: KN Michael Møller, hvs-mhs3 Dato og år: Oktober 2016 Side 1 af 9 Version 1409-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse Marinehjemmeværnet, modul 1 Introduktion til tjenesten om bord

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse Marinehjemmeværnet, modul 1 Introduktion til tjenesten om bord Læringsplan for Lovpligtig uddannelse Marinehjemmeværnet, modul 1 Introduktion til tjenesten om bord Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Bevogtning B. Kort navn C. Formål Uddannelsen skal

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D 02624303 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6051 Kampeksercits og formationer 2 B. Kort navn KEKSFORM 2 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen har til formål

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) SINE slutbrugerkursus

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) SINE slutbrugerkursus LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) SINE slutbrugerkursus Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Version 01. oktober 2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Idræt... 3 1. Indledning:...

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Indhold 1. Indledning... 3 2. Officersbasisuddannelsens formål... 3 3. Officersbasisuddannelsens mål for læringsudbytte... 3 4. Officersbasisuddannelsens omfang

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6085 Side-/flankesikring B. Kort navn Side-flanke-sikr FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. overvågningsområde, bevogtnings- reaktionslinie. Typer bevogtningsobjekter. Forskellen på afspærring og

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. overvågningsområde, bevogtnings- reaktionslinie. Typer bevogtningsobjekter. Forskellen på afspærring og Lektionsoversigt 6003 1. 30 min Generelle begreber og forhold vedr. bevogtning. Ved lektionens afslutning skal soldaten Have kendskab til begreber og definitioner i.f.m. bevogtning. kan: Med egne ord beskrive,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Taktik og føring Marinehjemmeværnet B. Kort navn TAKFØ MHV FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Læringsplan. for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP

Læringsplan. for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP Læringsplan for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP Udarbejdet af: KN Michael Møller, hvs-mhs3 Dato og år: Oktober 2016 Side 1 af 12 V Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR MAB 1

LÆRINGSPLAN FOR MAB 1 LÆRINGSPLAN FOR MAB 1 Udarbejdet af: HVS-MHS3 Dato og år: NOV 2016 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af kurset: MAB 1... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger... 3

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. Historikerkursus (2080)

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. Historikerkursus (2080) LÆRINGSPLAN FOR kurset Historikerkursus (2080) Udarbejdet af: KN K.K. NØRGAARD, HVS-PLA1 Dato og år: APR 2016 APR 2016 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af modulet/faget/kurset:

Læs mere

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1 Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1 1 Tjenestegrensmodulet benævnes våbenkursus internt i Hæren. Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL... 3 3.

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 2 Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 11 Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse Dysekanon Modul 2 Titel kort: FUNK DYKN (2) Formål Faget skal give

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Instruktørkursus

LÆRINGSPLAN FOR Instruktørkursus LÆRINGSPLAN FOR 1100 Instruktørkursus Udarbejdet af: HVS-UDD8 Dato og år: OKT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af 1100 Instruktørkursus 3 1. Indledning 3 2. Forudsætninger

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus

LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus UASSIFICERET LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus Udarbejdet af: HVS-UDD8 Dato og år: OKT 205 UASSIFICERET INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af Lærerkursus 3. Indledning 3 2. Forudsætninger

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab

LÆRINGSPLAN FOR. Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab LÆRINGSPLAN FOR Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab Udarbejdet af: Arbejdsgruppe Maritimt Officerskursus (AG MOK) Dato og år: Oktober 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Yachtskipper af 3. grad, 1413 SØRET

LÆRINGSPLAN FOR. Yachtskipper af 3. grad, 1413 SØRET LÆRINGSPLAN FOR Yachtskipper af 3. grad, 1413 SØRET Udarbejdet af: KL HENRIK ALMIND, HVS-MHS5 Dato og år: JAN 2017 Version 28. Oktober 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV) CBRN Tjeneste. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV) CBRN Tjeneste. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV) CBRN Tjeneste Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Tjenestekendskab... 3

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D 02343383 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D 02343383 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D 02343383 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Bykamp 2, 6030 B. Kort navn Bykamp 2 FAGPLAN C. Formål Ved Uddannelsens afslutning skal enheden kunne anvende

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse Overvågningstjeneste B. Kort navn GPU OVTJ C. Formål Faget skal give soldaten en

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 20 KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR PRAKTISK HOVMESTERVIRKE

LÆRINGSPLAN FOR PRAKTISK HOVMESTERVIRKE LÆRINGSPLAN FOR PRAKTISK HOVMESTERVIRKE Udarbejdet af: KN, M. Møller og HVS-MHS3 Dato og år: APR 2016 Version 28. Oktober 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget:

Læs mere

Formål og målbeskrivelser for anno 2013

Formål og målbeskrivelser for anno 2013 og målbeskrivelser for anno 2013 1. Kompagni feltdage... 2 1.1. Uge 10 d. 6. marts... 2 1.2. Uge 34 d. 20. august... 3 2. Øvelser... 4 2.1. Uge 11 ULU I... 4 2.2. Uge 17 ULU II... 5 2.3. Uge 21 ULU HRU...

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Skydeleder 3 B. Kort navn SKYLE 3 FAGPLAN C. Formål Kurset skal sætte kursisten i stand til at virke som skydeleder ved enhedsskydning i delingsramme (eller dele

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Maritimt Officerskursus 1 Ledelse

LÆRINGSPLAN FOR. Maritimt Officerskursus 1 Ledelse LÆRINGSPLAN FOR Maritimt Officerskursus 1 Ledelse Udarbejdet af: Arbejdsgruppe Maritimt Officerskursus (AG MOK) Dato og år: Oktober 2017, vers. 2 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Grundtræning af hunde i de feltmæssige discipliner Hundeførerfunktionskursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden og færdighed i at kunne

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Hjemmeværnet. Funktionsuddannelse. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 1, Dysekanon UKLASSIFICERET. UDIR 4163 DeMars DIR D NOV/14

Hjemmeværnet. Funktionsuddannelse. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 1, Dysekanon UKLASSIFICERET. UDIR 4163 DeMars DIR D NOV/14 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 1, Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 12 Fagplan Titel lang: Funktionuddannelse Dysekanon Modul 1 Titel kort: FUNK DYKN (1) Formål Faget skal give

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Taktisk Ledelse 2270, Taktisk Leder Hjemmeværn Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give soldaten en sådan viden, færdigheder og holdninger, at den pågældende

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Førstehjælp på kamppladsen

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Førstehjælp på kamppladsen Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Førstehjælp kamppladsen Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 04-01-2016 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT I/ML, HRN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT I/ML, HRN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT I/ML, HRN Idræt At vedligeholde og forbedre elevens fysiske færdigheder, at motivere eleven til aktiv idrætsudøvelse, samt fremme interessen for at opbygge og vedligeholde

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Signaluddannelse, LPU 2 Lovpligtig uddannelse, modul 2, 1045 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Kursus skal give kursisten viden, færdigheder og holdningersåledes, at kursisten

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. GSU 210a Ledelse (LED) Officersforberedende uddannelse OBU/SPROG/RESOF

LÆRINGSPLAN FOR. GSU 210a Ledelse (LED) Officersforberedende uddannelse OBU/SPROG/RESOF LÆRINGSPLAN FOR GSU 210a Ledelse (LED) Officersforberedende uddannelse OBU/SPROG/RESOF Udarbejdet af: PL L. S. Hansen (HSGS-GSU-108). Dato og år: OK 2015. Side 1 af 16 INDHOLDSFOREGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1 Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1 1 Tjenestegrensmodulet benævnes våbenkursus internt i Hæren. Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL...

Læs mere

SUMMER CAMP 2016 KURSUSKATALOG 2016 KURSUS OVERSIGT. Kursus MAN TIR ONS TOR FRE

SUMMER CAMP 2016 KURSUSKATALOG 2016 KURSUS OVERSIGT. Kursus MAN TIR ONS TOR FRE KURSUS OVERSIGT SUMMER CAMP 2016 Kursus MAN TIR ONS TOR FRE Flagparade 07:50 07:50 07:50 07:50 MFB (Minimal Facility Base ) INKL. Føringsvirksomhed for BM 08:15 - - - 12:00 MUSIK 08:15 - - Bevogtning 08:15

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 2 HVS 8500-002-46 FEB 2011 Lektion 2: Ydre faktorer Undervisningsprincipper Gennemførelse af undervisning og undervisningsmetoder Undervisningsmidler

Læs mere

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Titel lang: Våbenuddannelse i skydeterræn 1. Titel kort: VBUDD 1 Formål Faget skal give soldaten en sådan viden og sådanne færdigheder og holdninger,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Alment Befalingsmandskursus, 2000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal deltageren (eleven, kursisten eller tilsvarende): Viden I rammen af bevogtningsgruppen

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Identifikation af uddannelsesbehov, UDDBEHOV. Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at skal kursisten kunne

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Ledelse i praksis Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn LIP MAB C. Formål Faget skal

Læs mere

UKLASIFICERET U-DIR 2400

UKLASIFICERET U-DIR 2400 UKLASIFICERET Fagplan Maritim Alment Befalingsmand Tjenestekendskab U-DIR 2400 Fagplan A. Titel lang Tjenestekendskab B. Titel kort TJEK C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists forudsætninger

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

FAGPLAN FOR STABSOFFICERSUDDANNELSE

FAGPLAN FOR STABSOFFICERSUDDANNELSE UKLASSIFICERET Fagplan 3390 DeMars DIR D 02166168 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN FOR STABSOFFICERSUDDANNELSE A. Langt navn STABSOFFICERSUDDANNELSE, 3390 B. Kort navn STOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse

UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse JAN 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse B. Kort navn LED FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists viden, færdigheder og holdninger mest muligt,

Læs mere

Navn Mål Indhold. Fag: ILDMARKERING. Side 1 af 5. Hjemmeværnsskolen. Henvisninger og hjælpemidler. Gennemførelse og kontrol

Navn Mål Indhold. Fag: ILDMARKERING. Side 1 af 5. Hjemmeværnsskolen. Henvisninger og hjælpemidler. Gennemførelse og kontrol Navn M Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler 1 180 min BT 24 PX BT 24 PX i forbindelse med ildmarkering samt starte et skydeprogram. Brugervejledning til BT 24 PX skal gennemgåes

Læs mere

Læringsplan for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MILITÆR KOMMUNIKATION MFP

Læringsplan for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MILITÆR KOMMUNIKATION MFP Læringsplan for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MILITÆR KOMMUNIKATION MFP Udarbejdet af: KN Michael Møller, hvs-mhs3 Dato og år: Oktober 2016 Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Lanmanager-2 (LANMAN-2). M100 (hæren). Ingen

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere