Referat af HB-møde den 16. august 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af HB-møde den 16. august 2008"

Transkript

1 Referat af HB-møde den 16. august 2008 Tilstede fra HB: Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Flemming Møller, Jens Kristoffer Jensen, Jette Gotsche, Søren Løkkegaard, Walther Knudsen Afbud: Anders Hybholt Sørensen, Poul Petersen, Fra sekretariatet: Jens Loft Rasmussen. Referent: Per Christiansen pkt. 01 Valg af dirigenter: Claus og Finn pkt. 02 Godkendelse af dagsorden pkt. 03 Godkendelse af referat fra HB-møde maj 2008 Finn gjorde opmærksom på, at under pkt. 06 b var det generelt, at hjemmesiden bliver opdateret hurtigt. HB var nævnt som eksempel. pkt. 04 Opfølgningspunkter fra sidste møde Alle sager på opfølgningsskemaet gennemgået. Fuldførte opgaver slettes af listen, der også i nødvendigt omfang korrigeres for frister, ansvarlige med videre. Fra sidste møde var flg opfølgningssager: a. Claus og Jens Loft vil søge foretræde for trafikudvalget vedr. B 115 er sket b. Der sendes brev til Transportministeren med kopi til trafikudvalgets medlemmer om støtte til DCFs initiativer og kampagner m. v. med reference til Cykelstrategien er sket c. Claus og Jens Loft holder møde med DFIFs øverste ledelse vedr. de opståede kontroverser. afventer næste styregruppemøde i VCTA d. Hjemmesiden vedr. HB skal opdateres snarest. er sket e. Hverveudvalget skal se at komme i arbejdstøjet bilag omdelt. Frist: 1. sept. til kommentarer. Fremlægges på næste møde. Desuden oplyste Claus vedr. pkt. 4 fra opfølgningslisten: Oversigt over råd og nævn ang. Trafikpolitik, at det indgår i næste aktivliste, som vil være klar til Landsmødet. Pkt. 05 Evaluering af Schweizturen status på rekreativ cykling Debatten drejede sig især om, hvordan vi kan bruge studieturen i forbindelse med det videre arbejde med Nationale Cykelruter Pkt. 06 Orientering fra direktøren Bilag omdelt og gennemgået med diverse kommentarer. Desuden blev en spørgeskemaundersøgelse vedr. VCTA, som 6208 respondenter havde besvaret, fremlagt og gennemgået. HB udtrykte stor anerkendelse af Trine Juncher Jørgensens indsats og bad direktøren bringe det videre til Trine.

2 pkt. 07 Øvrige meddelelser a. Fra landsformanden: Jørgen Hansen repræsenterede HB i VCTAs styregruppe. Da styregruppen kun havde et møde inden HB næste konstituering, var det aftalt med Jørgen, at han deltog i mødet. Finn gjorde opmærksom på, at han var suppleant til VCTAs styregruppe, og at efter reglerne burde han være trådt ind, men accepterede afgørelsen. Der afholdes cykelkonference i Odense 6. og 7. oktober. Seks HB-medlemmer, samt Per og Roger deltager. Roskilde afdelingen har tilpasset vedtægterne. Medlemsstatistikken for årets første 7 måneder omdelt. Der havde været medlemsfremgang i Gentofte, Gladsaxe, Kolding, Køge, Lejre, Odense og Viborg afdelinger, samt i repræsentantområderne Fakse og Middelfart. Der havde været en nettotilbagegang på 373 medlemmer. Claus, Jens Loft og Per havde deltaget i den amerikanske ambassadørs re-discoverytour 2008 Composite bringer DCF-relevante nyheder fra aviser mv. Claus opfordrede folk til at melde sig til Composite. Formanden for Frederiksberg afdeling er flyttet. Opfølgning: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Frederiksberg afdeling. Claus har besvaret over 100 henvendelser vedr. højresvingsulykker. Oversigt over argumenter omdelt. b. Redaktionen (Finn) Orienterede om seneste redaktionsmøde. Årets kommunikationsseminar sætter fokus på kreativitet. Lokalbladsredaktører, og afdelingshjemmesidewebmastere inviteres til seminaret. Der forsøges afholdt temadag om tekniske cykelemner. c. Øvrige meddelelser Finn oplyste, at der arbejdes videre med afdeling omfattende Hvidovre og Brøndby kommuner Flemming havde deltaget i gruppearbejde i projekt Cykelby, med fokus på cykelturisme. Søren berettede, at Århus kommune havde indkøbt t-shirts til de første 70 deltagere til et Store Cykeldag-arrangement. Der kom 5! Walther ville, med udgangspunkt i en bog Wikinomics, der især lægger vægt på, hvordan massesamarbejde kan medfører ændringer og værdier ved at åbne organisationerne. Walther foreslog at arbejde med wiki-er inden for to områder: Cykelturisme Cykelordbog.

3 Opfølgning: Walther skitserer en struktur og rundsender den til HB. Desuden undersøger han udgifterne i forbindelse hermed og kontakter Michael Hammel vedr. det praktiske arbejde. pkt. 08 Økonomi (Walther) Det reviderede budget var fremsendt og blev gennemgået sammen med regnskabet. Beslutning: Kontingentet for 2009 fastsættes uændret. Pkt. 09 Drøftelse af den politiske situation landspolitisk og kommunalt a) Notat af 27. juni 2008 med politisk orientering 4. september er der åbent samråd med transport- og justitsminister. DCF deltager. Vi har gennem et DCF-medlem henvendt os til justitsministeren vedr. forbud mod knallertkørsel på cykelstier, og fået en sludder for en sladder til svar. b) Beretning fra Folketingets Trafikudvalg af 3. juni Bilag fremsendt og kommenteret c) Brev af 21. juli til transportministeren. Bilag fremsendt og kommenteret. (Pia Olsen Dyhr (SF) er inviteret til landsmødet.) d) Brev til vejdirektoratet af 5. august 2008 om samarbejde mellem stat og cyklistforbund i forskellige europæiske lande. Lise Bjørg Pedersen havde indhentet oplysninger, og fremsendt et brev herom til Vejdirektoratet. Fremsendt som bilag til HB og kommenteret. e) Kommuneplan 2009 Søren havde undersøgt cyklismens plads i udvalgte jyske kommuner. Resultatet er meget forskelligt, fra Esbjerg, der sætter fokus på området, over Herning, der havde indlagt et par rekreative stier, til Frederikshavn, der udsætter spørgsmålet til 2013 Claus fremlagde et par eksempler på henvendelser fra kommuner (Lejre og Furesø). Jens Loft foreslog et møde om kommuner og cyklisme. Walther opfordrede Søren til at undersøge vilkårene i alle kommuner, og endvidere inddrage Dansk Vejtidsskrift. Pkt. 10. Forslag til arbejdsprogram 2009 Udkastet blev gennemgået, og der foretages flg. ændringer: 4 d: vedr. Maksimalt 40 km/t i byer med blandet trafik, stryges, da det er dækket ind i 4 c. Under 2 tilføjes: Ældrecykling. 5c rettes til 2011 Opfølgning: Arbejdsprogrammet redigeres og fremlægges for Landsmødet. Pkt. 11. DCFS CYKELPOLITIK Flemming havde fremsendt mail med forslag til ændringer i CYKELPOLITIK. Der ændres ikke i CYKELPOLITIK nu. Opfølgning: Til november nedsættes udvalg til gennemgang og revision. Pkt. 12. Drøftelse af presseaktivitet. Bilag fremsendt. Se også direktørens orientering.

4 Claus vil gerne lave flere headlines Walther mener, vi skal overveje selv at lave flere kampagner. Jens Loft foreslår, at det også diskuteres på landsmødet. Opfølgning: Oversigten over presseaktivitet vedlægges beretningen til landsmødet. Pkt. 13. Peter Elmings Initiativpris. Overlæge på Rigshospitalet, dr. med. Bente Klarlund Pedersen valgt for bl. a. at udbrede budskabet om cykling som en væsentlig forudsætning for god sundhed. Pkt. 14. Årets aktive dynamo Offentliggøres og uddeles under landsmødemiddagen. Pkt. 15. HBs input til begrebet CYKELKULTUR. Udsat Pkt. 16. Landsmøde 2008 Forslaget til program gennemgået. Roger Christensen og Henning Liljendahl foreslås som dirigenter. Der afsættes en time til workshops, uden efterfølgende rapportering i plenum. Til gengæld skal der være mindst et HB-medlem i hver workshop til at viderebringe kommentarer og forslag til kommende HB. To af emnerne kunne være: Arbejdsprogram 2010 og Opførsel i trafikken. Der indkaldes input til den skriftlige beretning. Dele af hovedbestyrelsens mundtlige beretning kan aflægges af andre end formanden. Direktøren aflægger en del af beretningen Delicio.us præsenteres på landsmødet, evt. af Michael Jette, Jens Kr og Poul genopstiller Anders og Søren overvejer Claus genopstiller som landsformand. Pkt. 17. Eventuelt Claus omtalte kort en efterkritik af landsmødet i Hvidovre. Pkt. 18. Opfølgningspunkter fra dette møde a) Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Frederiksberg afdeling. Claus b) Walther skitserer en struktur for Wikinomics og rundsender den til HB. Desuden undersøges udgifterne i forbindelse hermed og kontakter Michael Hammel vedr. det praktiske arbejde Walther c) Arbejdsprogrammet redigeres og fremlægges for Landsmødet FU d) Til november nedsættes udvalg til gennemgang og revision af CYKELPOLITIK fra 2009 HB e) Oversigten over presseaktivitet vedlægges beretningen til landsmødet FU Pkt. 19. Evaluering af mødet. Walther mente at det var et godt forum, der havde været gode indspark, ingen bærer nag og en god samarbejdsånd. Jette, Søren, Jens Kr og Flemming fandt mødet godt med engagerede mennesker. Claus var glad for at så mange genopstiller til HB.

5 Finn syntes, det havde været et godt møde Per var som referent glad for, at HB var i stand til at få det engagerede og det disciplinerede til at gå op i en højere enhed.

05-2010 Referat af HB-møde den 4. december 2010, Rømersgade 5-7

05-2010 Referat af HB-møde den 4. december 2010, Rømersgade 5-7 05-2010 Referat af HB-møde den 4. december 2010, Rømersgade 5-7 Tilstede fra HB: Annabel Voller, Annette Pax Koertz, Bjarne Brændeskov (suppl), Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Jens Kvorning, Jette Gotsche,

Læs mere

Annabel Voller, Annette (Pax) (suppleant,) Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Jette Gotsche, Mike White og Walther Knudsen

Annabel Voller, Annette (Pax) (suppleant,) Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Jette Gotsche, Mike White og Walther Knudsen HOVEDBESTYRELSEN Side 1/6 31. maj 2012 csh Dagsorden møde nr. 3/2012 Referat af HB-møde 03/2012 den 31. maj 2012 på Oslo-færgen I mødet deltog: Annabel Voller, Annette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen,

Læs mere

Referat af HB-møde den 15. marts 2008

Referat af HB-møde den 15. marts 2008 02-2008 Referat af HB-møde den 15. marts 2008 Tilstede fra HB: Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Flemming Møller, Jens Kristoffer Jensen, Jette Gotsche, Jørgen Hansen, Poul Petersen, Søren Løkkegaard, Walther

Læs mere

Referat af HB-møde den 20. august 2005

Referat af HB-møde den 20. august 2005 Referat af HB-møde den 20. august 2005 Til stede Fra HB: Annie Hammershøi, Bjarne Johansson, Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Gerhard Gliese, Jørgen Hansen, Kurt Hansen, Per Christiansen, Poul Petersen,

Læs mere

Referat af HB-møde den 9. april 2005

Referat af HB-møde den 9. april 2005 Referat af HB-møde den 9. april 2005 Til stede Fra HB: Annie Hammershøi, Bjarne Johansson, Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Gerhard Gliese. Jørgen Hansen, Kurt Hansen, Per Christiansen, Poul Petersen. Sabine

Læs mere

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Notat 30. november 2015 Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Valg af dirigenter Roger Christensen Henning Liljendahl Valg af referent Trine Bielefeldt Stjernø Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af HB-møde den 28. marts

Referat af HB-møde den 28. marts 02-2009 Referat af HB-møde den 28. marts Tilstede fra HB: Bjarne Johansson, Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Jens K. Jensen, Jette Gotsche, Poul Petersen og Søren Løkkegaard Fra sekretariatet: Jens Loft

Læs mere

Referat af HB-møde i Viborg den august 2007

Referat af HB-møde i Viborg den august 2007 04-2007 Referat af HB-møde i Viborg den 18.-19. august 2007 Tilstede fra HB: Anders Hybholt Sørensen (Pkt. 1 til 11, samt 13. og 14.), Bent Jensen, Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Flemming Møller, Jens

Læs mere

Referat af HB-møde den januar 2008

Referat af HB-møde den januar 2008 01-2008 Referat af HB-møde den 19.-20. januar 2008 Tilstede fra HB: Anders Hybholt Sørensen, Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Flemming Møller, Jens Kristoffer Jensen, Jette Gotsche, Jørgen Hansen, Poul Petersen,

Læs mere

Referat af HB-møde den 10. november 2007

Referat af HB-møde den 10. november 2007 05-2007 Referat af HB-møde den 10. november 2007 Tilstede fra HB: Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Flemming Møller, Jens Kristoffer Jensen, Jette Gotsche, Jørgen Hansen, Poul Petersen (fra kl. 13). Fra sekretariatet:

Læs mere

Referat af HB-møde den 30. januar 2010, Rømersgade 7.

Referat af HB-møde den 30. januar 2010, Rømersgade 7. 01-2010 Referat af HB-møde den 30. januar 2010, Rømersgade 7. Tilstede fra HB: Bjarne Brændeskov (supp), Bjarne Johansson, Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Jens K. Jensen, Jette Gotsche, Mike White, Søren

Læs mere

Fra sekretariatet: Jens Loft Rasmussen (direktør) og Bo Houmann (administrationschef)

Fra sekretariatet: Jens Loft Rasmussen (direktør) og Bo Houmann (administrationschef) Referat af HB- møde 2/2010 den 10. april 2010. Tilstede fra HB: Bjarne Brændeskov (supp), Bjarne Johansson, Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Jens K. Jensen, Mike White, Poul Petersen (supp) og Søren Løkkegård.

Læs mere

Referat møde i hovedbestyrelsen den 22. marts

Referat møde i hovedbestyrelsen den 22. marts Notat 24-06-2014 HB-møde jam Referat møde i hovedbestyrelsen den 22. marts Deltagere: Jette Gotsche, Annabel Voller, Birgitte Rønning, Mike Hedlund-White, Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Rudi Tobisch og

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat af HB-møde den januar 2007

Referat af HB-møde den januar 2007 01-2007 Referat af HB-møde den 20.-21. januar 2007 Tilstede fra HB: Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Flemming Møller, Jens Kristoffer Jensen, Jørgen Hansen, Kurt Hansen, Poul Petersen Fra sekretariatet:

Læs mere

Referat af HB-møde den 31. januar og 1. februar 2009 i Esbjerg

Referat af HB-møde den 31. januar og 1. februar 2009 i Esbjerg 01-2009 Referat af HB-møde den 31. januar og 1. februar 2009 i Esbjerg Tilstede fra HB: Bjarne Johansson, Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Flemming Møller, Jens K. Jensen, Jette Gotsche, Poul Petersen, Søren

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af HB- møde nr. 3/2010 den 19. juni i Rømersgade 5-7

Referat af HB- møde nr. 3/2010 den 19. juni i Rømersgade 5-7 Referat af HB- møde nr. 3/2010 den 19. juni i Rømersgade 5-7 Tilstede fra HB: Bjarne Brændeskov (supp) til kl. 16,00), Bjarne Johansson, Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Jens K. Jensen, Jette Gotsche, Mike

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Annabel Voller, Annette (Pax) (suppleant,) Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Mike White (fra pkt. 4) og Walther Knudsen

Annabel Voller, Annette (Pax) (suppleant,) Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Mike White (fra pkt. 4) og Walther Knudsen HOVEDBESTYRELSEN Side 1/8 18. august 2012 csh Dagsorden møde nr. 4/2012 Referat af HB-møde 04/2012 den 28. august 2012 i Rømersgade I mødet deltog: Annabel Voller, Annette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Fra sekretariatet: Klaus Bondam (direktør), Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen (referent).

Fra sekretariatet: Klaus Bondam (direktør), Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen (referent). Bilag 1 Notat 15. juli 2015 Referat HB jam Pkt. 3 Referat af Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 20. juni 2015 Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Birgitte Rønning, Mike Hedlund- White, Claus

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Valg af ordstyrer og referent 13. april 2013 Referat Mike White ordstyrer og Jørgen Østeraa referent. Bestyrelsens årsberetning Mike aflagde mundtlig

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Referat af HB-møde den 11. november 2006

Referat af HB-møde den 11. november 2006 06-2006 Referat af HB-møde den 11. november 2006 Tilstede fra HB: Anders Hybholt Sørensen, Claus Hansen, Gerhard Gliese, Finn Ivo Heller, Jens Kristoffer Jensen, Jørgen Hansen, Poul Petersen (fra kl. 11).

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Referat Møde i hovedbestyrelsen 8. februar 2014

Referat Møde i hovedbestyrelsen 8. februar 2014 Notat 8. februar 2014 HB-møde jam/kb Referat Møde i hovedbestyrelsen 8. februar 2014 Deltagere: Jette Gotsche, Annabel Voller, Birgitte Rønning, Mike Hedlund-White, Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Bjarne

Læs mere

I mødet deltog: Annabel Voller, Annette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen, Jette Gotsche, Henrik Eriksen, Mike White og Walther Knudsen

I mødet deltog: Annabel Voller, Annette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen, Jette Gotsche, Henrik Eriksen, Mike White og Walther Knudsen HOVEDBESTYRELSE referat Side 1/7 tjj/jlr Referat af HB-møde 01/2013 den 26. januar 2013 i Rømersgade I mødet deltog: Annabel Voller, Annette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen, Jette Gotsche, Henrik Eriksen,

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat af HB- møde 02/2012 den 24. marts 2012 i Rømersgade

Referat af HB- møde 02/2012 den 24. marts 2012 i Rømersgade HOVEDBESTYRELSEN 24. marts 2012 Referat af møde nr. 2/2012 Side 1/9 csh Referat af HB- møde 02/2012 den 24. marts 2012 i Rømersgade I mødet deltog: Annabel Voller, Annette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes 3, stk. 2. 4. Godkendelse

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 2062 Referat Generalforsamling Dato 25. maj 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 17 stemmesedler heraf 0 ved fuldmagt. Der var i alt 20 fremmødte Referent Jan Roer

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek.

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Til Bogarts medlemmer Haslev 15. november 2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Referat Deltagere: Kenneth Flex, (KF) formand, Lene Diemer, (LD) næstformand Søren Brøndum, (SB) Henrik Søltoft, (HS) Andreas Sørensen, (AS) Per Gut, (PG) Mogens Følsgaard, (MF) Stig Jarnbye,

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af HB- møde 01/2012 den 28. januar 2012 i Rømersgade

Referat af HB- møde 01/2012 den 28. januar 2012 i Rømersgade HOVEDBESTYRELSEN Side 1/8 28. januar 2012 csh Dagsorden møde nr. 1/2012 Referat af HB- møde 01/2012 den 28. januar 2012 i Rømersgade I mødet deltog: Annabel Voller, Anette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere