Eksamenshåndbog Kursusåret GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU"

Transkript

1 Eksamenshåndbog Kursusåret GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

2 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt med de regler, som er gældende ved eksamen. Vi har i håndbogen samlet en række vigtige informationer vedrørende eksamen. Hvis du efter endt læsning stadig har nogle spørgsmål, så henvend dig til din lærer, studievejleder eller uddannelseschef. Husk at læse materialet grundigt igennem i god tid før eksamen. Du bør ligeledes medbringe det ved eksamen. Bemærk især, at det kan få alvorlige konsekvenser at overtræde skolens eksamensreglement. Vær opmærksom på reglerne vedr. id, mobiltelefoner og rygning. Du kan se din eksamensplan i LudusWeb. Vintereksamen offentliggøres: Mandag den 9. november for eksaminer på den 2 årige HF, enkeltfagskursister, GSK kursister og AVU kursister. Eksaminerne ligger i perioden 1. december 22. december 2015 med undtagelse af enkelte eksaminer, der ligger i uge 2. Sommereksamen offentliggøres: AVU eksaminer offentliggøres mandag den 11. april. Eksamensperioden (skriftlig + mundtlig) ligger fra d. 18. maj 22. juni HF eksaminer (HF2, HFe og GSK) offentliggøres fredag d. 13. maj. Eksamensperioden ligger fra d. 23. maj 22. juni. God læselyst og held og lykke med eksamen! Trine E. Christensen Koordinator Inge Voller Uddannelseschef 2

3 Følgende bestemmelser ligger til grund for dette materiale: Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 735 af 22. juni 2010 om HF, uddannelse til 2 årig HF. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 307 af 11. april 2011 om uddannelse til HF enkeltfag. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 693 af 23. juni 2010 om valgfag. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 914 af 7. juni 2010 om Gymnasial supplering GS bekendtgørelsen. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2010 om STX. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 862 af 16. august 2012 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om studie og ordensregler i de Gymnasiale uddannelser. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 1. april 2009 for almen voksenuddannelse. 3

4 Indholdsfortegnelse Eksamen... 5 Eksamensperiode/ datoer for skriftlige eksaminer... 6 Karakterer... 8 Beståelsesregler... 8 Sygdom... 9 Adgang til Office 365 ved Sygeeksamen... 9 Eksaminationsdag og -tidspunkt... 9 Forsinkelse Eksamensreglement Generelle regler Mobiltelefoner Rygning Skriftlige prøver Brug af pc er Udskrivning generelt: Mundtlige prøver Overtrædelse af eksamensreglementet Klageprocedure og frister Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens afgørelser Eksamensregler pr. fag Prøveformer 2 årig HF GSK HF enkeltfag Prøveformer AVU

5 Eksamen Når du er studieaktiv, er du automatisk indstillet til eksamen i de hold, du er tilmeldt. For HF Enkeltfag 2 årig HF GSK Skriftlig eksamen afholdes i A-fag, B-fag og C-fag, hvor der er mulighed for skriftlig eksamen. Større skriftlig opgave (SSO) skrives i en bestemt periode og bliver herefter bedømt. Eksamensprojektet skrives i perioden marts og april. Du skal bruge 5 arbejdsdage. Herefter bliver opgaven bedømt. Mundtlig eksamen afholdes i alle fag. For AVU kursister Der afvikles skriftlige eksaminer i flg. fag o Dansk niveau G og D o Dansk som andetsprog niveau G og D o Engelsk niveau G og D o Matematik niveau D Mundtlig eksamen afholdes i alle fag. 5

6 Eksamensperiode/datoer for skriftlige eksaminer Vintereksamensperioden strækker sig fra tirsdag den 1. december til 22. december 2015 Sommereksamensperioden strækker sig fra mandag den 23. maj til 22. juni Datoer for skriftlige vintereksaminer: HF enkeltfag GSK 2 årig HF - Uge 8 Skriveuge for SSO (2-årig HF) - Tirsdag den 1. december Dansk A - Onsdag den 2. december Engelsk B - Mandag den 7. december Matematik A, B og C Datoer for skriftlige sommereksaminer: 2 årig HF - HF enkeltfag GSK - Uge 8 Skriveuge for SSO (HF enkeltfag) - 5 arbejdsdage i perioden 1. marts 30. april Eksamensprojekt - Tirsdag den 26. maj Engelsk A - Fredag den 22. maj Matematik A - Torsdag den 28. maj Dansk A - Torsdag den 28. maj Dansk som andetsprog A - Fredag den 29. maj Engelsk B - Mandag den 1. juni Matematik B, C AVU - Mandag den 18. maj Dansk sproglig prøve, niveau G - Mandag den 18. maj Dansk sproglig prøve, niveau D - Mandag den 18. maj Dansk som andetsprog, niveau G 6

7 - Mandag den 18. maj Udlevering af hæfter dansk niveau G+D og dansk som andet sprog niveau G +D - Tirsdag den 19. maj Dansk, niveau G - Tirsdag den 19. maj Dansk, niveau D - Tirsdag den 19. maj Dansk som andet sprog, niveau G - Tirsdag den 19. maj Dansk som andet sprog, niveau D - Onsdag den 20. maj Matematik, niveau D - Torsdag den 23. maj Engelsk skriftlig prøve i læseforståelse, niveau G - Torsdag den 23. maj Engelsk, niveau D Tjek starttid i LudusWeb. Mødetid minimum 30 minutter før prøvens start. Som hovedregel vil de mundtlige prøver blive placeret efter de skriftlige, dog kan der forekomme undtagelser. Dette vil fremgå af din eksamensoversigt i LudusWeb. Eksamenskarakterer Alle skriftlige HF opgaver bliver bedømt af eksterne censorer. Dvs. at en eventuel skriftlig prøve ikke vil blive bedømt af din faglærer, men af 2 censorer fra andre skoler. Dog er der 3 forhold som er anderledes. De skriftlige prøver på AVU D-niveau bedømmes af din lærer og en ekstern censor. De skriftlige prøver på AVU G-niveau bedømmes af en ekstern censor. De skriftlige prøver på GSK-sommer hold bliver kun bedømt af en ekstern censor. Bedømmelse af mundtlige prøver fastsættes efter drøftelse mellem lærer og censor. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse ved en mundtlig prøve, er den endelige karakter gennemsnittet af de to afgivne karakterer afrundet til nærmeste tal i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er censors karakter udslagsgivende. 7

8 Karakterskalaen Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den Karakteren 12 gives for den fremragende A fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende præstation opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation -3 Den ringe præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. B C D E Fx F Beståelsesregler For at bestå den 2-årige HF skal du have minimum 2,0 i det vægtede gennemsnit. Bemærk, at der ikke bliver rundet op til 2,0. For kursister på AF-klassen: Du skal bestå hvert enkelt fag for at have retskrav på at komme på den 2-årige HF. 8

9 Sygdom Hvis du bliver syg og derfor ikke kan gennemføre en eksamen, skal du give besked før prøvestart til VUC s reception. Ønsker du derefter at gå til sygeeksamen, skal du inden for en uge sende en fri-attest (afløser for lægeerklæring) fra din læge, der bekræfter din sygdom ved den ordinære prøve. Denne attest betaler du selv. Kun kursister, der har meldt sig syge til den ordinære prøve og har fremsendt fri-attest inden for tidsfristen, kan få lov at gå til sygeprøve. Andre særlige omstændigheder kan efter skolens vurdering sidestilles med sygdom. Sygeeksamen vil finde sted i august Der er ingen sygeeksamen i forbindelse med vintereksamen OBS! På AVU findes ingen sygeeksamen. Her er du desværre henvist til at tage faget om eller melde dig som selvstuderende ved næste eksamenstermin. Adgang til Office 365 ved Sygeeksamen Hvis du skal til sygeeksamen og ikke er tilmeldt fag i det nye skoleår, vil adgangen til Office 365 blive lukket 3 uger efter den ordinære eksamen. Det er derfor vigtigt, at du downloader det materiale fra holdrummet som du skal bruge i forbindelse med din forberedelse til sygeeksamen. Eksaminationsdag og -tidspunkt Eksamensplanen kan du se i LudusWeb senest på offentliggørelsesdatoen. Her vil det fremgå, hvilke fag du skal til eksamen i, samt hvilken dag og tidspunkt. Ved alle eksaminer skal du møde senest 30 minutter før prøven starter, så der er tid til at finde det rigtige lokale og den rigtige plads. Hvis du kommer for sent, kan du ikke være sikker på at få lov til at komme til eksamen. Kom i ekstra god tid, hvis du skal sætte din egen computer op. 9

10 Forsinkelse Ved en eventuel forsinkelse skal du omgående ringe til skolen på telefon Ved fremmødet sker henvendelse til tilsynet ved skriftlige prøver og til din lærer ved mundtlige prøver. Herefter afgøres det af skolens ledelse, om du kan deltage i den pågældende eksamen. Eksamensreglement Du bør i egen interesse læse nedenstående grundigt, eftersom overtrædelse af eksamensreglementet kan medføre bortvisning. Din lærer vil fortælle dig om eksamen i det pågældende fag. Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer. Lokale Ved receptionen hænger opslag med information om, hvilket lokale du skal være i til skriftlige eksaminer. Der kan forekomme ændringer, så tjek altid på tavlerne ved receptionen, når du møder op til prøven. Generelle regler En prøve er begyndt, når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøven altså i praksis, når prøvematerialet er udleveret. Al snyd medfører bortvisning. Du må under prøven kun benytte de tilladte hjælpemidler. Benyttes andre hjælpemidler medfører det bortvisning fra den pågældende eksamen. Du må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. 10

11 Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at deltage i en eller flere af prøverne ved eksamen, skal du, for at kunne blive indstillet til sygeeksamen, straks kontakte skolen og dernæst indsende en fri-attest (afløser for lægeerklæring). Der findes ikke sygeeksamen på AVU. Det er ikke tilladt at forlade prøvelokalet. Eneste undtagelse er toiletbesøg og kun efter kontakt med tilsynet. Husk at være stille og rolig på gangene og uden for bygningen i eksamensdagene. Der er eksamen på hele skolen, og det forstyrrer de kursister, der stadig er til eksamen, hvis der larmes og fejres på gangene. Brug i stedet sofahjørnerne til snak og fejring. Mobiltelefoner Hvis det er tilladt at gå på internettet efter egne hjælpemidler som RegneRobot, gamle opgaver eller ordbøger til din eksamen, må du gerne bruge din mobiltelefon. Men kun med det formål at hente dine egne notater og læremidler, som f.eks. e-bøger. Du må IKKE bruge mobiltelefonen til at kommunikere med andre. Det vil sige: Du må ikke ringe, sms e, chatte, bruge Dropbox osv. Hvis det ikke er tilladt at bruge internettet til den eksamen du skal til, skal telefonen sættes på flyfunktion under forberedelse og eksamen. Der vil blive holdt øje under forberedelser og eksaminer, om du bruger mobiltelefonen til andet end det tilladte, som nævnt her ovenfor. Rygning Rygning under eksamen er ikke tilladt. 11

12 Skriftlige prøver Du skal møde senest 30 minutter før prøvens begyndelse. Du skal selv medbringe skrivematerialer og tilladte hjælpemidler. Herunder din bærbare PC med noter. Du må selvfølgelig ikke kommunikere med nogen under eksamen. Derfor må du heller ikke bruge internettet og mobiltelefonen til kommunikation. Dog må du gerne hente noter, egne opgaver og egne læremidler på internettet f.eks. gå på Office 365 eller bruge online ordbøger. Hvis du vælger at medbringe din bærbare computer og går på nettet efter andet end egne læremidler, sidestilles dette med snyd og du bortvises fra eksamen, så du ikke får din eksamen. Der vil i forberedelsen være kontrol af, om du bruger mobil eller internet uhensigtsmæssigt. I øvrigt kan VUC Lyngby ikke hjælpe dig med eventuelle problemer med computeren. Du må under eksamen kun henvende dig til den tilsynsførende, og dette sker ved at række en hånd i vejret. Hvis det under prøven er nødvendigt for dig at forlade prøvelokalet, skal det ske sammen med en tilsynsførende. Begræns dine pauser og vis hensyn over for dine medkursister. Alle opgaver afleveres i et omslag, der skal underskrives af dig og tilsynsførende. Dette gælder også delprøver. Hvis du ikke afleverer noget, skal du aflevere et tomt omslag. Det er dit ansvar, at det, der afleveres i omslaget til den tilsynsførende, er det, der skal bedømmes. Samtlige sider, der afleveres, skal i sidehoved/sidefod være forsynet med navn, klasse, kursist.nr. samt fag. HUSK at underskrive opgaven på sidste side. Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, må den trykte opgave ikke medtages. Efter prøvens afslutning kan den trykte opgave afhentes. Det er ikke tilladt at forlade eksamenslokalet den sidste halve time før prøvens afslutning. 12

13 Du må først forlade din plads, når prøven er afleveret til tilsynet De printede sider afleveres i det udleverede prøveomslag. Opgavebesvarelsen er først afleveret, når den foreligger på papir - i underskrevet stand. Brug af pc er Du skal selv medbringe din egen PC til eksamen. Egen pc og printere Du skal medbringe din egen pc og printer samt forlængerledning på 5 m med stikdåse med mindst 3 stik. Det er ikke tilladt at printe ud fra andre printere end din egen eller skolens. Computer og printer opstiller du selv på prøvedagen en halv time før prøvens begyndelse. Du er selv ansvarlig for, at din computer virker. Hvis du skal bruge din egen computer og skolens printer gælder følgende: Du skal selv medbringe USB-stik. Skolen stiller printere til rådighed. Du skal selv tjekke inden prøvedagen, at du kan gemme på USB-stik og printe ud herfra, dette kan gøres i studiecentrene. (I matematik D skal Excell-arket printes med formler, hvis du ønsker at aflevere på papir). Computeren skal have en USB-indgang. Medbringer du egen pc, må du vente til prøven er slut, før du kan pakke den sammen. Inden prøven starter oprettes et dokument med en sidefod med navn, kursistnr., holdnr., dato, sidenr., så alle udskrifter kan identificeres. Anvend fx standardsideopsætning for et dokument med margin top og bund på 3 cm, venstre og højre 2 cm samt skrifttypestørrelse 12. Anvend gerne 1 ½ linjeafstand. Lav et prøveprint, hvis du selv medbringer printer. Kan du ikke udskrive, skal du skrive i hånden. Husk at gemme opgaven løbende. 13

14 Håndskrivning Hvis du skriver i hånden, skal du selv medbringe skriveredskaber. IT Opstår der under prøven strømsvigt eller andre tekniske problemer, vil der blive givet forlænget prøvetid. Kan problemerne ikke umiddelbart afhjælpes, fortsætter prøven uden anvendelse af IT. Udskrivning generelt: Udskrivning bør ske fortløbende. Husk at starte sidste udskrift i god tid inden prøven slutter. Teksten skal ved prøvens afslutning afleveres færdigudskrevet på papir, der er fortløbende nummereret (gælder ikke matematik D, hvor du kan aflevere elektronisk). Mundtlige prøver Tid og sted Dagen og lokalerne for eksamen fremgår af LudusWeb. Din lærer informerer dig om tidspunktet for forberedelse og eksamen. Trækninger Ved prøver med 24-timers forberedelse offentliggøres på Office 365 og på skolens infoskærme, hvor trækningen finder sted. Ved trækningen vil din lærer og enten censor eller en af skolens ledere være til stede. Du skal møde senest 30 minutter før den mundtlige prøves begyndelse. Du må være indstillet på, at der kan opstå ventetider. 14

15 Du har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler til forberedelsen. Når alle hjælpemidler er tilladt, både i din forberedelse og under eksaminationen, må du gerne medbringe bærbar computer med noter. Du må selvfølgelig ikke kommunikere med omverdenen, hvorfor du ikke må bruge internettet og mobiltelefon. Dog må du gerne hente noter, egne arbejder og egne læremidler på internettet. Hvis du vælger at medbringe din bærbare computer og alligevel går på nettet, sidestilles dette med snyd, og du bortvises fra eksamen, så du ikke får din eksamen i dette skoleår. Der vil i forberedelsen være kontrol af, om du bruger mobil eller internet. I øvrigt kan VUC Lyngby ikke hjælpe dig med eventuelle problemer med computeren. Ved prøvens begyndelse udleveres spørgsmål og eventuelle tekster af lærer og censor. Det er dit ansvar, at du har forstået spørgsmålet. Forberedelsestiden bruges til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens anvisninger. I eksamenslokalet må medtages spørgsmål, prøvetekster, lærerbøger og egne notater. Din lærer og censor skal være til stede under hele eksaminationen. Din lærer stiller spørgsmålene under eksaminationen, og censor kan stille supplerende spørgsmål under eksaminationen. Efter eksaminationen vil lærer og censor drøfte din præstation, og du vil modtage en karakter i umiddelbar forlængelse heraf i eksamenslokalet, hvor både din lærer og censor er til stede. Som udgangspunkt må du ikke tage eksamensspørgsmålet med ud af lokalet. Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis en kursist under prøveforløbet - dette gælder både ved skriftlige og mundtlige prøver - overtræder eksamensreglementet eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise kursisten fra prøven. Skolen indberetter bortvisninger til Undervisningsministeriet. 15

16 Klageprocedure og frister Klage over eksamenskarakterer Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamen senest 14 dage efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet og stiles til uddannelseschefen. Begrundelsen kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget, dvs. de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål. Eksamensforløbet. Bedømmelsen. Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor eller for de to censorer, med anmodning om udtalelse. Skolen træffer afgørelse, som straks meddeles klageren og evt. andre berørte elever. Afgørelsen kan være, at: Der skal foretages ny bedømmelse (ombedømmelse) Der skal tilbydes kursisten ny prøve (omprøve) Klagen afvises. Klage over skolens afgørelser Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Du skal indgive klagen til skolen senest 2 uger efter, at du har fået meddelt afgørelsen på den første klage. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og hvis du fastholder klagen, videresender skolen klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af skolens udtalelse. 16

17 Særlige prøvevilkår Hvis du ønsker, at søge dispensation til eksamen skal du gøre følgende: Du skal henvende dig i Studievejledningen og medbringe dokumentation for, at du ikke vil kunne gennemføre en prøve under normale vilkår. En dokumentation må højst være 2 år gammel. Du vil sammen med studievejlederen udfylde en ansøgning om ændring af prøvevilkår. Din ansøgning vil derefter blive behandlet af Studieadministrationen. Resultatet af behandlingen vil blive mailet til dig og din lærer i det pågældende fag. Eksamensregler pr. fag Prøveformer 2 årig HF GSK HF enkeltfag Billedkunst Niveau Type 24 timers - forberedelse Forberedelse Eksamination C Mundtlig 60min 30min Biologi B Mindst 24 timer 30min Biologi C 24min 24min Dansk A Skriftlig 6 timer A Mundtlig 60min 30min Design C Mundtlig 60min 30min Dramatik C Mundtlig 30min Engelsk A Skriftlig 5 timer A Mundtlig 60min 30min Engelsk B Skriftlig 5 timer B Mundtlig Mindst 24 timer 30min Engelsk C Mundtlig 48min 24min Erhvervsøkonomi C Mundtlig 48min 24min Filosofi C Mundtlig 48min 24min Fransk begynder B Mundtlig 60min 30min 17

18 Fysik B Mundtlig 24min 24min Fysik C Mundtlig Mindst 24 timer 24min Geografi C Mundtlig 24min 24min Historie B Mindst 24 timer 30min Idræt B Mundtlig 48min 24min Italiensk A Skriftlig 4 timer A Mundtlig Mindst 24 timer 30min 30min Italiensk B Mundtlig 60min 30min Kemi B Mundtlig 30min 30min Kemi C Mundtlig 24min 24min Kultur/samfundsvidenskabelig Skriftlig Synopsis(2 uger) Mundtlig 45min Latin C Mundtlig Mindst 24 timer 24min 24min Matematik A Skriftlig 5 timer A Mundtlig 30min 30min Matematik B Skriftlig 4 timer B Mundtlig 30min 30min Matematik C Skriftlig 3 timer C Mundtlig 24min 24min Mediefag C Mundtlig 24min 24min Musik B Mundtlig 48min 24min Musik C Mundtlig 40min 20min Naturvidenskabelig Skriftlig Mundtlig 40min 40min Oldtidskundskab C Mundtlig 60min 30min Psykologi B Mundtlig Mindst 24 timer 30min Psykologi C Mundtlig 48min 24min Religion B Mundtlig 30min 30min Religion C Mundtlig 24min 24min Samfundsfag B Mundtlig Mindst 24 timer 30min Samfundsfag C Mundtlig 48min 24min Spansk B Mundtlig 60min 30min Tysk Fortsætter A Skriftlig 5 timer A Mundtlig Mindst 24 timer 30min 30min Tysk Fortsætter C Mundtlig Mindst 24 timer 30min 30min Tysk B Mundtlig Mindst 24 timer 30min 30min 18

19 Prøveformer AVU Niveau Type 24 timers - forberedelse Forberedelse Eksamination Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog D Mundtlig D Skriftlig Andet D Skriftlig G Mundtlig G Skriftlig Andet G Skriftlig 60min 60min 30min 30min Dansk D Mundtlig 50min 25min D Skriftlig Dansk G Mundltig 50min 25min G Skrfitlig Engelsk D Mundtlig 25min 25min D Skriftlig 4 timer Engelsk G Mundtlig 20min G Skriftlig Prøve i læseforståelse 1 time Grundlæggende IT G Mundtlig 25min Historie D Mundtlig 25min 25min D Mundtlig 25min 25min Matematik D Skriftlig 4 timer Matematik G Mundtlig 120min Naturvidenskab D Mundtlig 25min Naturvidenskab G Mundtlig 25min Samfundsfag D Mundtlig Mindst 24 timer 25min Samfundsfag G Mundtlig Mindst 24 timer 25min Tilladte hjælpemidler, spørg din lærer i faget 19

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret 2015 2016. Københavns Voksenuddannelsescenter

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret 2015 2016. Københavns Voksenuddannelsescenter Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX Kursusåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til dine prøver,

Læs mere

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX Kursusåret 2016 2017 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til dine prøver,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusår 2016-2017 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH Skoleåret 2008/0 /09 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 742 af 30/06/2008

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er startet i grundforløb på hhx i august 2017. Eksamen/prøverne drejer sig om Matematikscreening, Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Formålet

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2016

Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2016-17 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Dispensation ved eksamen

Dispensation ved eksamen Dispensation ved eksamen Dispensationener kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens

Læs mere

Eksamensreglement HG - 2011

Eksamensreglement HG - 2011 Eksamensreglement HG - 2011 Erhvervsuddannelsen Tradium Elevinformation Elev-info om prøver og eksamener er til dig, der skal til prøve og eksamen på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis,

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere