en global kamp om råmaterialer 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en global kamp om råmaterialer 1."

Transkript

1 Sådan ligger landet den globale kamp om råmaterialer Side 99 Den globale kamp om råmaterialer Oliekrisen i 1973 ramte de europæiske lande hårdt og illustrerede for alvor, hvordan et stigende globalt forbrug af energi, kombineret med politisk usikkerhed i de olieproducerende lande, kan have vidtrækkende konsekvenser for landes fremtid og udløse en global kamp om råmaterialer 1. Krisen udløste betydelige politiske initiativer med henblik på at sikre alternative energiformer, der kan løse det langsigtede behov for energi og sikre uafhængighed i forhold til ustabile lande. Men i mellemtiden er der opstået en ny omfattende kamp om andre råmaterialer, som for alvor påvirker de politiske magtbalancer, og som er med til at definere virksomhedernes rammebetingelser. Kontrollen over vigtige råmaterialer er blevet et vigtigt internationalt handels- og magtinstrument, som både kan motivere udenlandske investeringer i de lande, der har råmaterialer, og som kan være adgangsbilletten til større politisk indflydelse. Oliekrisen var med til at skabe en politisk bevidsthed omkring den strategiske og langsigtede betydning af adgangen til vigtige råmaterialer. På samme måde har internationale prisstigninger på fødevarer været en kraftigt medvirkende faktor til politiske magtforskydninger og oprør blandt befolkninger rundt om i verden. Meget tyder på, at den globale kamp om råmaterialer vil fortsætte med uformindsket styrke. Udfordringen for Europa er at sikre den langsigtede adgang til råmaterialerne. Der skal handles nu, hvis det skal lykkedes. Oliekrisen udløste kamp om vigtige råmaterialer Ny kamp om råmaterialer i gang Kontrol over råmaterialer udnyttes politisk og strategisk Knaphed på råmaterialer ændrer den globale magtbalance Europa skal agere proaktivt Dette kapitel beskriver indledningsvist, hvordan og hvorfor prisen på råmaterialer generelt er steget. Herefter redegøres der for, at forsyningssikkerhed i forhold til en bestemt gruppe af metaller er særlig kritisk. Afslutningsvis sættes der fokus på den globale kamp om de såkaldte sjældne jordarter, som har stor betydning for udviklingen af grøn teknologi. 1 I denne sammenhæng bruges begrebet råmaterialer som en samlet betegnelse for råstoffer (typisk olie) og råvarer (typisk fødevarer).

2 Side 1 den globale kamp om råmaterialer Sådan ligger landet Markant prisstigning Udviklingen i prisen på råmaterialer Olie 4 35 råvarer 3 Fødevarer Metaller Landbrugsbaserede 21 = indeks 1 Baseret på dollarprisen Efter krisen er priserne på vej op igen Forventet knaphed på råmaterialer presser prisen op nu Største prisstigninger på metaller, som er afgørende for grønne teknologier Note: Tallet 21 er baseret på gennemsnit fra januar til november 21. Kilde: DI beregninger baseret på IMF, Indices of Primary Commodity Prices Olie Metaller Landbrugsbaserede Stigende 175 priser på råmaterialer råvarer Fødevarer Europæiske virksomheder og forbrugere oplever stigende priser på råmaterialer. 15 I perioden fra 2 til 28 er priserne på råmaterialer steget eksplosivt og nåede for 125 oliens vedkommende et prismæssigt højdepunkt i 28. De generelle prisstigninger hænger sammen med den globale befolkningstilvækst, stigende købekraft, 25 = indeks 1 klimaændringer 1 samt spekulation. Efter en to-årig periode med faldende priser, som Priser i US Dollar en konsekvens jan feb af mar den april internationale maj juni økonomiske juli aug sep krise, okt er nov priserne nu for alvor på vej op igen. Siden 29 er prisen på metaller steget med over 4 procent. Det skyldes dels, at der er ved at komme gang i økonomien, men også investorernes forventninger om en langsigtet mangel på råmaterialer. Befolkninger og virksomheder rundt om i verden påvirkes altså aktuelt af stigende priser til trods for, at der på kort sigt vurderes at være tilstrækkeligt udbud på næsten alle områder. 45 Olie 4 Metaller Landbrugsbaserede Stigende priser og afgifter har fået mange virksomheder til at omlægge energiforbruget og udvikle nye produkter, der kan imødekomme den fremtidige Fødevarer 35 råvarer 3 mangel på fossilt brændsel. 25 Det kan omvendt være en medvirkende årsag til at prisen på metaller, som 2 indgår i forskellige grønne teknologier og produkter, efter krisens lavpunkt er steget markant Store prisudsving Priser på råmaterialer, = indeks 1 Baseret på dollarprisen 2 Olie Metaller Landbrugsbaserede råvarer 175 Fødevarer jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov 25 = indeks 1 Priser i US Dollar Kilde: DI beregninger baseret på IMF, Indices of Primary Commodity Prices 2-21

3 Sådan ligger landet den globale kamp om råmaterialer Side 11 Den generelle prisstigning dækker dog over store forskydninger i både opadgående og nedadgående retning indenfor kortere perioder. Særligt prisen på metaller har fluktueret inden for det seneste år, hvilket blandt andet hænger sammen med usikkerhed omkring det globale udbud og omfattende spekulation. For europæiske virksomheder, der er afhængige af import udefra, skaber det usikkerhed omkring leverancerne og fremtidige omkostninger. Udbredt spekulation Adgangen til kritiske metaller Adgangen til ikke-jernholdige metaller 2 (herefter blot omtalt som metaller ) spiller en afgørende rolle for europæiske virksomheders mulighed for at begå sig i den internationale konkurrence, primært fordi de indgår i produktionen af mange af de teknologier og produkter, hvor europæiske virksomheder gør sig gældende. Europa afhængig af import af metaller Anvendelse af særligt kritiske metaller El-biler, motor, katalysator og batterier Huse: Solceller, aircondition og el-pærer F.eks.: Palladium F.eks.: Sjældne jordarter Industri/ virksomhed: Røntgen, laboratorieudstyr og halvledere Virksomheder og forbrugere Grøn teknologi vindmøller, pumper og generatorer F.eks.: Sjældne jordarter F.eks.: Tungsten Elektriske apparater: fladskærme, computere, mobiltelefoner og batterier F.eks.: Titanium Kilde: EU Kommissionen, Critical raw materials for the EU, juli 21 Et råmateriale anses for at være særligt kritisk, når der er risiko for utilstrækkeligt udbud, og dets økonomiske betydning er større end andre råmaterialer. Figuren viser, at metallerne forekommer overalt i vores samfund og eksempelvis bruges i husholdningsprodukter, inden for sundhedssektoren samt inden for grøn teknologi og industri. Hvorfor kritisk? Metallerne bruges i mange produkter 2 Ikke jernholdige metaller er en fælles betegnelse for alle metaller, der ikke indeholder jern eller legeringer (på engelsk non-ferrous metals).

4 Side 12 den globale kamp om råmaterialer Sådan ligger landet Oversigt over særligt kritiske råmaterialer Risiko for manglende udbud 5, 4,5 Sjældne jordarter Særligt kritiske råmaterialer 4, 3,5 Palladium 3, 2,5 Antimon Germanium Magnesium Gallium Niobium 2, Indium Wolfram Baryt Fluorite 1,5 Berylium Grafit Kobolt Tantal 1, Litium Krom Magnesite Borsurt Kalksten Rhenium Vanadium,5 Mangan Diatomit Fedtsten Sølv Bentonit Tellur Molybdæn Gips Silica sand Zink Ler Kobber Jern Nikkel Perlite Feldspat Aluminium Bauxit, Titan Økonomisk betydning Kilde: EU Kommissionen, Critical raw materials for the EU, juli 21 Figuren viser, at 14 råmaterialer skiller sig ud som de mest kritiske, herunder en række metaller. Langsigtet strategisk betydning for EU Sjældne jordarter Wolfram/Tungsten Billedet kan hurtigt ændre sig Adgang til metallerne har stor strategisk betydning for Europa og europæiske virksomheder på både kort og lang sigt. Derfor indgår indsatsen for at sikre adgangen til metallerne som en central del af EU s handelspolitiske strategi og EU s vækststrategi (EU 22). Et eksempel på et kritisk metal er de sjældne jordarter, som efterspørges på grund af en særlig god magnetisk ladeevne. Sjældne jordarter er kritiske, fordi der er særligt stor risiko for utilstrækkeligt udbud i Europa. Et andet eksempel er metallet Wolfram/Tungsten, som især er kendt som metallet med det højeste smeltepunkt, og som anvendes i blandt andet el-lamper og glødetråde. Wolfram er især kritisk, fordi det har stor økonomisk betydning. Større skift i udbuddet/efterspørgslen blandt andet på grund af vækst eller ny teknologi eller skift i den økonomiske betydning vil medføre et ændret billede af, hvilke metaller der er særligt kritiske. Import på vej tilbage mod niveauet i 27 Dansk import af ikke jernholdige metaller, Mia. kr pct Note: Tallet for 21 er baseret på et gennemsnit for januar til november 21 Kilde: DI beregninger baseret på DST, januar 211

5 Sådan ligger landet den globale kamp om råmaterialer Side 13 Europæiske virksomheder er dybt afhængige af import af de kritiske metaller, idet der på nuværende tidspunkt ikke findes miner i Europa. Udviklingen i den danske efterspørgsel viser, at efterspørgslen er dalet i forbindelse med den økonomiske krise, men i takt med at den internationale økonomi genvinder pusten, er importen på vej opad. Forventningen er, at priserne inden længe vil overgå niveauet i 27. Fortsætter importen med at stige med samme kraft, vil importen allerede i 212 være på cirka 9 mia. kr. Import på vej tilbage mod historisk højdepunkt Voldsom vækst i efterspørgslen Prognose for global efterspørgsel efter udvalgte ikke-jernholdige metaller (ton) (26 = indeks 1) Teknologidreven efterspørgsel (26) Teknologidreven efterspørgsel (23) Indium Sjældne jordarter /neodymium Niobium Tantal Cobalt Note: Teknologidreven efterspørgsel er en betegnelse for større efterspørgsel efter for eksempel, solceller, katalysatorer og brændselsceller. Kilde: EU Kommissionen, Critical raw materials for the EU, juli 21 Den forventede efterspørgsel i 23 vil for flere af de kritiske metaller være markant større end i 26. Særligt udviklingen af ny teknologi skubber efterspørgslen opad. Med mindre der i mellemtiden kommer flere nye mineproduktioner til, vil den voldsomme vækst i efterspørgslen medføre enorme stigninger i prisen på metallerne. Ny teknologi vil øge efterspørgslen Produktion af kritiske råmaterialer Canada Kobolt Russia Palladium Japan Indium USA Berylium Mexico Fluorite Brazil Niobium Tantal Democratic Republic of Congo Kobolt Tantal India Grafit Rwanda Tantal China Antimon Berylium Fluorite Gallium Grafit Germanium Indium Magnesium Sjældne jordarter Wolfram South Africa Palladium Kilde: EU Kommissionen, Critical raw materials for the EU, juli 21

6 Side 14 den globale kamp om råmaterialer Sådan ligger landet Udvindes især i Kina og Afrika Usikkerhed omkring leverancerne Genbrug er en del af løsningen Substitution kræver forskning De kritiske råmaterialer udvindes i miner rundt omkring i hele verden. Størstedelen af minerne findes i Kina og Afrika. Kina er det land, hvor der findes flest af materialerne, men samtidig har Kina sikret sig rettighederne til at udvinde metaller i flere afrikanske miner. Mineindustri kræver store investeringer. Placeringen af mineindustri er derfor bestemt af både forekomsten af de materialer, man ønsker at udvinde, og tilgangen til billig og rigelig arbejdskraft. Det betyder, at mineindustrien også opererer i politisk ustabile og konfliktfyldte områder. Som en konsekvens kan der opstå usikkerhed omkring leverancerne, og samtidig kan europæiske virksomheder have svært ved at få fuld information omkring de miljø- og arbejdsmæssige forhold. Det er i stigende grad et problem, når CSR-dagsordenen bliver en integreret del af virksomhedsdriften i europæiske virksomheder. Usikkerhed omkring leverancer kan modsvares af to strategiske tiltag: Genbrug og substitution. Hvad angår genbrug, så producerer EU, som et af verdens største forbrugermarkeder, hvert år store mængder metalaffald. Inden for den europæiske industri er der derfor opbygget værdifuld viden i forhold til at genbruge mineraler og ædelmetaller. Det vil fremover blive et vigtigt forretningsområde at skabe nye produkter på baggrund af affald det såkaldte urban mining. Den anden mulige strategi er at satse på substitution altså anvende et andet råmateriale med samme funktion eller egenskab. Her er problemet, at det ofte kræver omfattende forskning og innovation at finde andre brugbare råmaterialer. Derfor er der også knyttet en forskningsmæssig dagsorden til udfordringerne med hensyn til at sikre tilstrækkelig adgang til råmaterialer. Kina står for 97 procent af den globale udvinding Kinas strategiske sigte har båret frugt Sjældne jordarter: Nøglen til den grønne industri Over de seneste par år er det blevet mere og mere klart, at tilgangen til de sjældne jordarter er blevet et af de mest kritiske omdrejningspunkter for den grønne industri både i dag og i fremtiden. Det skyldes de sjældne jordarters specielle egenskaber og i særdeleshed, at det er lykkedes Kina at monopolisere udvindingen i en sådan grad, at landet for nuværende sidder med op mod 97 procent af den globale udvinding. På trods af at de kendte reserver af sjældne jordarter geografisk set er bredt fordelt, så afspejles dette billede på ingen måde i udvindingen og forarbejdningen af disse stoffer. Som udgangspunkt skyldes det den begrænsede anvendelse, som de sjældne jordarter hidtil har haft, men også at Kina på trods af den begrænsede efterspørgsel har haft et strategisk fokus på dette område. Kinas satsning må siges at have båret frugt, og det har placeret landet i en absolut nøglerolle, når råmaterialerne til fremtidens industrier skal fordeles. EU og USA s mere markedsbaserede tilgang, hvor man har ventet på at stigende efterspørgsel skulle sætte gang i minedriften, har givet kineserne et markant forspring.

7 Sådan ligger landet den globale kamp om råmaterialer Side 15 Fakta: Sjældne jordarter Sjældne jordarter er et kollektivt navn for 17 forskellige stoffer. På trods af navnet er de sjældne jordarter ikke specielt sjældne, eftersom de findes overalt på jorden. Men på grund af store forskelle i koncentration er minedrift kun rentabel få steder. De sjældne jordarter er afgørende for de højteknologiske komponenter, der indgår i fremtidige vindturbiner, batterier til hybrid og el-biler, el-motorer, lavenergi-pumper, lasere, fiberoptiske kabler, mobiltelefoner, fladskærme og lavenergi-lyspærer. Samtidig har de sjældne jordarter en lang række militære anvendelsesmuligheder. De sjældne jordarter er særligt efterspurgte i grønne produkter, fordi de har en bedre magnetisk evne end andre metaller, og dermed bliver det muligt at skabe lettere produkter med samme magnetiske evne. En lang række lande har forekomster af sjældne jordarter, men uden for Kina er der kun ganske få miner, der for nuværende har påbegyndt en kommerciel udvinding. På grund af de massive etableringsomkostninger vil det tage op til fem år før kommercielle mineselskaber uden for Kina vil være i stand til at komme op i fulde omdrejninger. Konsekvensen er, at europæiske virksomheder der skal bruge sjældne jordarter i deres produkter, i øjeblikket er 1 procent afhængige af import fra Kina. Kun få miner uden for Kina Kina har næsten monopol på produktion, men kun ⅓ af reserverne Reserver og produktion af sjældne jordarter (21) Indien 2,2 pct. Brasilien,5 pct. Resten af verden,3 pct. Kina 36,5 pct. USA 13,2 pct. Australien 5,5 pct. Produktion Reserver Kina 97, pct. Resten af verden 44,8 pct. Kilde: EU Kommissionen, Critical raw materials for the EU, juli 21 Kinas strategiske fokus på de sjældne jordarter har været muliggjort af den statslige dominans på råstofområdet i Kina. I dag sidder eksempelvis Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co., Ltd. (der hører under det statsejede Baogang Group) på op mod halvdelen af den samlede globale produktion af sjældne jordarter. Derudover er der hele 123 mineselskaber og 73 selskaber involveret i den videre forarbejdning. Fra regeringen i Beijing arbejdes der nu på at konsolidere og legalisere industrien gennem virksomhedssammenlægninger, lukning af mindre miner og en højere grad af prismæssig koordinering. Den interne kinesiske konkurrence, der trods alt må an- Stærk statslig dominans på råstofområdet i Kina En konsolidering og legalisering af industrien i Kina er igangsat

8 Side 16 den globale kamp om råmaterialer Sådan ligger landet tages at have haft en dæmpende effekt på prisudviklingen, er altså under hastig afvikling. Samtidigt ønsker man også fra de kinesiske myndigheders side at få bedre styr på den stærkt forurenende udvindingsindustri og komme en stor illegal handel med sjældne jordarter til livs. Stor illegal minedrift i det sydlige Kina Kina bruger kvoter og skatter til at kontrollere markedet Kvoter tvinger udenlandske virksomheder til at etablere sig i Kina Estimater peger på, at for visse af de sjældne jordarter stammer helt op mod halvdelen af det globale udbud fra illegal minedrift fra specielt det sydlige Kina. Af samme grund er retten til at eksportere siden 27 blevet koncentreret på 32 selskaber, og der er lukket for opstart af nye selskaber inden for minedrift. Kina regulerer desuden markedet for sjældne jordarter gennem eksportkvoter og skatter. Der er således lagt et loft, der jævnligt justeres (hidtil kun nedad), på hvor mange ton af sjældne jordarter, der må forlade landet. Handel med råstoffer er imidlertid underlagt WTO-regelsættet, hvilket som udgangspunkt forbyder brugen af kvoter. Men en undtagelsesbestemmelse, der muliggør beskyttelse af truede naturressourcer, skaber en gråzone, som gør det muligt for Kina at tage handelsrestriktioner i brug. I det konkrete tilfælde klinger det kinesiske argument om at beskytte sine naturressourcer dog hult, da det kun er handlen ud af Kina og ikke indenfor Kina, der reguleres. Den kinesiske kvote har derfor mere karakter af et industripolitisk greb, der sikrer, at kinesiske virksomheder har lettere adgang til de sjældne jordarter, og samtidigt tvinger udenlandske virksomheder til at etablere sig i Kina for derved at undgå at blive ramt af kvotens effekt på priserne uden for det kinesiske marked. Dermed indgår de sjældne jordarter i den kinesesiske regerings fortsatte fokus på at trække investeringer til Kina og skabe beskæftigelse i industrien. Case: Japansk protest over Kinas brug af kvoter Konflikt mellem Kina og Japan 21 har været præget af konflikter mellem Japan og Kina omkring de faldende kinesiske eksportkvoter på sjældne jordarter. Konflikten nåede et højdepunkt i oktober, da Kina som en straffeaktion i forbindelse med en territoriel tvist med Japan, iværksatte et regulært stop for leverancer af sjældne jordarter. På samme tidspunkt modtog europæiske og amerikanske virksomheder fortsat leverancer. Mange japanske virksomheder har derfor intet andet valg, end at placere dele af deres produktion i Kina. Trussel mod Japansk industri Japan opfatter situationen som en trussel mod deres teknologiske forspring inden for eksempelvis computere og el-biler, hvor de sjældne jordarter indgår i produkterne. Fra Kinas side handler det om tiltrækning af udenlandske investeringer, teknologisk udvikling samt opbygning af Kinas egen produktion inden for grøn energi. To markeder for sjældne jordarter Den kinesiske dominans og brug af eksportkvoter og skatter skaber reelt to markeder for sjældne jordarter: Ét indenfor Kina og ét for resten af verden, som for nuværende er dybt afhængig af størrelsen på den kinesiske eksportkvote.

9 Sådan ligger landet den globale kamp om råmaterialer Side 17 Kinesiske kvoter på sjældne jordarter skaber to markeder Udbud og efterspørgsel af sjældne jordarter (ton) Indenfor Kina Udenfor Kina Udbud til kinesisk marked Kinesisk efterspørgsel Kinesisk kvote total Ikke-kinesisk udbud Ikke-kinesisk efterspørgsel Note: = forventet. Kilde: IMCOA (ton) Som det fremgår af figuren, så ser det for det kinesiske marked ud til, at udbuddet af sjældne jordarter og den forventede efterspørgsel fint mødes. Der er oven i købet tale om et overudbud på kortere sigt, hvilket har fået centralregeringen i Beijing til at iværksætte opbygningen af strategiske reserver. Ser vi på markedet uden for Kina, så er historien en ganske anden. I perioden fra har Kina nemlig sænket kvoterne på de sjældne jordarter betydeligt år for år, hvilket har medført stærkt stigende priser. Hvor man under den finansielle og økonomiske krise så et fald i efterspørgslen, hvilket bragte efterspørgsel uden for Kina i sikker afstand fra kvoten, så er dette billede nu vendt. Efterspørgslen uden for Kina ligger allerede i dag vel over den kinesiske kvote, og selv med et konservativt skøn på væksten i efterspørgslen vil denne udvikling forstærkes. Samtidigt fremgår det, at selv et yderst positivt skøn på udbuddet af sjældne jordarter fra miner uden for Kina ikke vil kunne nå den stigende efterspørgsel. Derfor må manglende leverancer og betydelige prisstigninger forventes på kort sigt. Hvis ikke Kina havde indført kvoter, ville billedet have været markant anderledes globalt set. Som det fremgår af figuren nedenfor, ville udbud og efterspørgsel kunne mødes allerede i 214, hvis markedet var frit. Derfor er et fortsat handelspolitisk pres på Kina af stor vigtighed, for at komme nærmere et sådant frit globalt marked. I mellemtiden kan man frygte, at de europæiske virksomheder tvinges til i tråd med den kinesiske regerings ambition at flytte deres aktiviteter til det kinesiske marked, hvor prisudviklingen ikke vil blive lige så eksplosiv. Udbud og efterspørgsel mødes fint på det kinesiske marked Markedet uden for Kina præget af alt for lavt udbud Betydelige prisstigninger i vente På et frit globalt marked uden kinesiske kvoter ville udbud og efterspørgsel kunne mødes i 214

10 Side 18 den globale kamp om råmaterialer Sådan ligger landet Uden handelsrestriktioner ville udbud og efterspørgsel balancere Udbud og efterspørgsel af sjældne jordarter på et frit globalt marked Ton Global efterspørgsel Globalt udbud Note: = forventet Kilde: IMCOA (ton) Prisen på Neodynium stiger kraftigt Prisudvikling og udbud for specielt én af de sjældne jordarter, Neodynium, er af stor vigtighed. Med Neodynium er det muligt at skabe meget kraftige og samtidigt lette magneter. Tilbage i 25 lå prisen vel under 1 USD pr. kg. Men efter eksportkvoterne begyndte at blive reduceret og en ekstra eksportskat blev indført på først 1 procent i 26 og siden 15 procent i 27, er prisen steget kraftigt. Den økonomiske krise og den faldende efterspørgsel bragte i 29 et lettere prisfald med sig, men allerede i dag er prisen for Neodynium helt oppe på 5 USD pr. kg. Den voldsomme prisstigning på Neodymium forventes at fortsætte Prisudviklingen på udvalgt sjælden jordart (neodymium oxide) (USD/kg) USD/kg kvartal 21 Kilde: IMCOA 21

11 Sådan ligger landet den globale kamp om råmaterialer Side 19 Det gælder generelt for eksporten af sjældne jordarter fra Kina, at momsen på 16 procent refunderes for forarbejdede produkter, mens der ikke gives refusion for salg af uforarbejdet materiale. Det har som konsekvens, at europæiske magnetproducenter samlet set betaler 31 procent mere for Neodynium end deres kinesiske konkurrenter. De kinesiske handelsrestriktioner har dermed svækket europæiske magnetproducenters konkurrenceevne betydeligt. Ser vi på det meget lange sigt, kan der også være betydelige prisstigninger i vente. Magneter indgår i en række sammenhænge, men bare el- og hybridbilmarkedet alene vil i 23 være i stand til at forbruge over halvdelen af, hvad der forventes udbudt af Neodynium i 214. De prisstigninger, der forventeligt vil følge med en sådan udvikling giver anledning til en række strategiske overvejelser, herunder opstart af nye miner. Handelsrestriktioner svækker europæiske magnetproducenters konkurrenceevne Prisstigninger på Neodynium kan være i vente på lang sigt El- og hybridbiler vil lægge beslag på store dele af Neodymium udbuddet El- og hybridbilsmarkedets forbrug af Neodymium som andel af forventet udbud i 214 Pct Nye el- og hybridbiler 22 Nye el- og hybridbiler 23 Note: Det antages at hybrid og elbiler i 22 og 23 vil udgøre henholdsvis 1 og 3 procent af markedet for nye biler, samt at der anvendes 1 kg. Neodynium per bil. Kilde: DI-beregninger

12 Side 11 den globale kamp om råmaterialer Sådan ligger landet Case: Den grønlandske forbindelse Grønland har sjældne jordarter To grønlandske fjelde, Kvanefjeld og Kringlerne, indeholder sjældne jordarter. I Kvanefjeld er disse dog blandet med det radioaktive uran, hvilket det siden 1988 har været forbudt at udvinde til kommercielt brug i Grønland. For denne specifikke lokalitet står miljøhensyn dermed overfor ikke blot kommercielle, men også klimamæssige hensyn, når de sjældne jordarters betydning for den grønne industri tages i betragtning. Grønlandske mineprojekter kræver massive investeringer Ved det andet fjeld, Kringlerne, er der ikke uran forekomster, og derfor ser dette projekt mest lovende ud på kortere sigt. Fjeldet indeholder betydelige forekomster af sjældne jordarter, som dog ikke tælles blandt de globale reserver, da der stadig er usikkerhed om de reelle muligheder for udvinding og forarbejdning. Realiseringen af begge mineprojekter kræver kapitalindsprøjtninger i milliardstørrelsen og massive udbygninger af veje og havneanlæg. Forekomsten af sjældne jordarter på Grønland Kringlerne Kvanefjeldet Sjældne jordarter Grønland Kilde: IMCOA 21 Kinas monopol tvinger EU til at handle Mellemøsten har olie, Kina har sjældne jordarter Kina sætter dagsordenen Kinas yderst strategiske ageren i relation til sjældne jordarter er evident. Paradoksalt nok er det netop Kinas udnyttelse af sin monopolstatus, der på lidt længere sigt kan skabe modvægt til Kinas dominans. EU har fra sin side påbegyndt et langsigtet arbejde med fokus på både genanvendelse og substituering i det omfang, det er muligt. Etablering af nye miner udgør også en mulighed, men det er en stor udfordring for kommercielt drevne mineselskaber at skulle konkurrere mod statsejede kinesiske virksomheder og stærke statsinteresser, der allerede har placeret Kina i en absolut nøglerolle. Det moderne Kinas grundlægger Deng Xiaoping s udtalelse om at Mellemøsten har olie, Kina har sjældne jordarter kan dermed meget let blive rammebetingelsen for morgendagens højteknologiske og grønne samfund.

13 Sådan ligger landet den globale kamp om råmaterialer Side 111 Anbefalinger Stigende priser og knaphed på råmaterialer vil blive en del af den politiske og økonomisk dagsorden i de kommende mange år med potentiel indflydelse på eksisterende nationale og globale magtforhold. Hidtil har råmaterialedagsordenen været snævert fokuseret på enten afhængigheden af fossile brændstoffer eller knaphed på fødevarer, hvilket ikke mere er tilstrækkeligt. EU-Kommissionens såkaldte Raw Materials Initiative skal have politisk opbakning fra Europa-Parlamentet og fra de nationale forsamlinger. Der er brug for en samlet politisk og økonomisk strategi, der tager udgangspunkt i den bredere globale kamp om råmaterialer. På europæisk plan bør tidligere tiders forsømmelser indhentes gennem fremadrettede analyser af, hvilke råmaterialer der har særlig stor betydning for den europæiske befolkning og for den fortsatte udvikling af europæiske industrier. For virksomheder bliver det afgørende at inkludere stigende priser på råmaterialer i en langsigtet strategi med fokus på bedst mulig ressourceudnyttelse. En vigtig parameter og forretningsområde vil fremover blive genbrug og substitution af råmaterialer, herunder især de kritiske metaller. En specifik EU-strategi, der skal fremtidssikre tilgangen til de sjældne jordarter, er af højeste prioritet. Samtidig bliver en stærk handelspolitisk indsats og et fortsat politisk pres på Kina af stor betydning. På kort sigt er målet at hæve de kinesiske kvoter på sjældne jordarter. På lang sigt er målet et friere globalt marked. Danmark og EU bør arbejde målrettet mod at operationalisere den eksisterende partnerskabsaftale mellem Grønland og EU på råstofområdet med særligt fokus på sjældne jordarter. Der er potentiale for at udvikle både klimamæssige og kommercielle aftaler med betydelige gensidige gevinster.

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 4. juni 2004/JSJ Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 Resumé: STIGENDE OLIEPRISER Oliepriserne har været kraftigt stigende det seneste års tid og nåede i løbet af maj måned rekordhøje niveauer

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimismen er i bund hos fødevarevirksomhederne

Økonomisk analyse. Optimismen er i bund hos fødevarevirksomhederne Økonomisk analyse 16. marts 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimismen er i bund hos fødevarevirksomhederne Fødevarevirksomhedernes forventninger

Læs mere

Dansk eksport er stærkt svækket over for eurolandene

Dansk eksport er stærkt svækket over for eurolandene Dansk eksport er stærkt svækket over for eurolandene Globaliseringen medfører et naturligt tab af markedsandele til lavomkostningslande, men dansk eksport taber også terræn til vores europæiske konkurrenter.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2018

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2018 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger > > Overblik over energipriser 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Elprisen har i

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering

Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering ØKONOMISK ANALYSE. september 8 Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering Tre ud af fire tillidsrepræsentanter i industrien er helt eller delvist enig i, at globalisering samlet

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 Prisen på energi har været relativt stabil

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2019

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2019 Virksomhedernes energiomkostninger >> Overblik over energipriser 2 >> Elprisen 2 >> Olieprisen 3 >> Kulprisen 4 >> Gasprisen 5 >> Eltariffer 5 >> Kvoteprisen 6 overblik Statistisk Det seneste kvartal har

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2017 > > Overblik over energipriser 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 5 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Nye markeder, nye muligheder

Nye markeder, nye muligheder Peter V. Helk 29 04. 13 Nye markeder, nye muligheder BRIKs, Next Eleven, De Afrikanske Løver og andre vækstøkonomier Økonomierne forskubbes BNP 2010, % af Global BNP 2030, % af Global Japan 10% RAV 6%

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2014 COM(2014) 297 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år NØGLETAL UGE 6 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 218: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom og Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge bød i tråd med de foregående

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Prisen på energi har trukket i

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked 01-10-2017 01-11-2017 01-12-2017 01-01-2018 01-02-2018 01-03-2018 01-04-2018 01-05-2018 01-06-2018 01-07-2018 01-08-2018 01-09-2018 01-10-2018 NØGLETAL UGE 41 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2018

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2018 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2018 > > Overblik over energipriser 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen

Læs mere

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 Markedet i dag Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 AGENDA Det økonomiske forår Sommervejret er mere usikkert Den globale og danske kriseterapi Vækst i krisetider - mange kan

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne venter færre ansatte. 26. september 2016

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne venter færre ansatte. 26. september 2016 Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne venter færre ansatte Highlights: - Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Notat fra ATV temamøde om sjældne jordarter - REE, 1. oktober 2013

Notat fra ATV temamøde om sjældne jordarter - REE, 1. oktober 2013 Notat fra ATV temamøde om sjældne jordarter - REE, 1. oktober 2013 I alle vindmøller, computere, telefoner, scannere, elbiler og andet teknologisk udstyr findes sjældne jordarters metaller (REE). Navnet

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen NØGLETAL UGE 37 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi tal for udviklingen i eksporten i juli herhjemme. Vareeksporten

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 17. december 2018 Uge 51 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret eller svagt faldende prisniveau

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur Analyse 16. marts 2017 Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen efter energiteknologi Af Sebastian Skovgaard Naur I notatet analyseres makroøkonomiske effekter af en lineær stigning i efterspørgslen

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2018

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2018 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2018 > > Overblik over energipriser 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 5 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2017 WEB. Jeppe Christiansen CEO

Big Picture 3. kvartal 2017 WEB. Jeppe Christiansen CEO Big Picture 3. kvartal 2017 WEB Jeppe Christiansen CEO Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Økonomisk analyse. 17. marts 2017

Økonomisk analyse. 17. marts 2017 Økonomisk analyse 17. marts 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Største optimisme i agroindustrien i tre år - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vivian Kvist Johannsen Skov & Landskab

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 6. november Uge 45 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker fortsat trægt, men til uforandret prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

3. kvartal satte gang i væksten

3. kvartal satte gang i væksten NØGLETAL UGE 46 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 3. kvartal satte gang i væksten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi Danmarks Statistiks første og meget foreløbige bud

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Økonomisk analyse. Forringede afsætningsmuligheder truer beskæftigelsen i fødevareindustrien

Økonomisk analyse. Forringede afsætningsmuligheder truer beskæftigelsen i fødevareindustrien Økonomisk analyse 7. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forringede afsætningsmuligheder truer beskæftigelsen i fødevareindustrien Manglende

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger stiger Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer ANALYSE Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer Resumé Den danske eksport af beklædning og fodtøj slår igen i år alle rekorder. Dansk Erhverv forventer, at de danske virksomheder vil

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Økonomisk analyse. Pessimismen bider sig fast i agroindustrien

Økonomisk analyse. Pessimismen bider sig fast i agroindustrien Økonomisk analyse 16. marts Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pessimismen bider sig fast i agroindustrien De agroindustrielle virksomheders forventninger

Læs mere

ROBOTINDUSTRIENS ANBEFALINGER 2019

ROBOTINDUSTRIENS ANBEFALINGER 2019 ROBOTINDUSTRIENS ANBEFALINGER 2019 En vækstskabende robotindustri 5 konkrete tiltag kan beskæftige 25.000 i 2025 i robotindustrien De sidste 20 år er det lykkedes at gøre Danmark til en af verdens førende

Læs mere

Markedsforventningerne til mælkemarkedet. Thomas Carstensen

Markedsforventningerne til mælkemarkedet. Thomas Carstensen Markedsforventningerne til mælkemarkedet Thomas Carstensen Agenda 1. Hvor volatilt er mejerimarkedet? 2. Hvilke forventninger har vi til udbud og efterspørgsel specifikt i Europe og på verdensplan? 3.

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere