Økonomistyring informatik Årbog 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyring informatik Årbog 2004"

Transkript

1 Økonomistyring & informatik Årbog 2004

2

3 Økonomistyring & informatik Årbog 2004 Redigeret af Preben Melander Jurist- og Økonomforbundets Forlag

4 Økonomistyring & informatik Årbog 2004 Udgives af: Jurist-og Økonomforbundets Forlag Postboks 2702 Lyngbyvej København Ø Tlf Telefax: Internet: Ansvarshavende redaktør: Professor Preben Melander Centerdirektør ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse ved Handelshøjskolen i København by Jurist- og Økonomforbundets Forlag og Preben Melander Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. ISSN ISBN

5 Indholdsfortegnelse 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Indhold og systematik Indholdsfortegnelse... Tidsskriftets systematik Tidsskriftets formål og idé Tidsskriftets idégrundlag: Bred faglig dialog og debat mellem forskere, formidlere og brugere Redaktion og kommunikation Redaktionskomité og redaktion... Ø&I s reviewer-organisation... V XI XV XIX XXV 0.4. Faglige problemer og angrebsvinkler Økonomistyring og informatik nogle centrale problemer og udviklingsperspektiver... XXIX af Preben Melander, forskningsprofessor, cand.merc., Handelshøjskolen i København A. Hvad omfatter fagområdet?... XXIX B. Hvilke styringsproblemer er aktuelle i dag?... XXXI C. Hvor går udviklingen hen?... XXXVII 1. Aktivitetsstyringens opgaver og værktøjer 1.6. Koordination af salg, produktion og indkøb Aktivitetsbaseret omkostningstyring/abc... 1 Af Carsten Mejer, cand.merc., forskningsadjunkt på Institut for Regnskab og Revision, Handelshøjskolen i København A. Introduktion... 1 B. ABC metodens fokus på produktkalkulation... 4 C. Diffusion og innovation af ABC D. Konklusion Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 V

6 2. Kapacitetsstyringens opgaver og værktøjer 2.8. Kapacitetsstyringens særlige værktøjer Motiver, udbredelse og anvendelse af The Balanced Scorecard i Danmark Af Steen Nielsen, ekon.dr. og lektor René Sørensen, cand.merc., i økonomistyring, begge ved Institut for Regnskab, Handelshøjskolen i Århus A. Indledning B. Det teoretiske grundlag for BSC C. Research-grundlag D. Resultat og analyse E. Sammenligning til udenlandske undersøgelser F. Afslutning og perspektiv The Balanced Scorecard på hvilke områder udfordrer og/eller beriger det en traditionel dansk økonomistyringsopfattelse. 91 Af Jesper Larsen, cand.merc., HD, partner i BIS Institute og Carsten Rohde, Ph.D., lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Handelshøjskolen i København A. Indledning B. Balanced Scorecard C. Det styringsorienterede regnskabsvæsen D. Sammenligning E. Afrunding og perspektivering Tællelighedens regime i praksis Når forvaltningsrevisionens målestandard er i modstrid med økonomistyringens logik Af Peter Skærbæk, Ph.D., lektor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School A. Introduktion B. Regimets kontekst og mulige formål C. Et klassisk økonomisk perspektiv på enhedsomkostningen som nøgletal D. Forskningsmetode E. Tællelighedens praksis i statslige virksomhedsregnskaber F. Konklusion og anbefalinger Valg af kapacitetsstyringsmetode EVA og Balanced Scorecard som koordinationsmekanisme: Hvornår er hvad bedst? VI Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

7 Af Ivar Friis, Ph.d., lektor og Tamás Vámosi, Ph.D., lektor begge er tilknyttet Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School A. Indledning B. Koordination i økonomisk organisationsteori C. BSC som koordinationsværktøj D. EVA og horisontproblemet E. Opsamling og diskussion af EVA og BSC som koordinationsværktøj 185 F. Konklusion De finansielle styringsopgaver og værktøjer 4. Strategisk planlægning og langtidsstyring 4.6 Kapacitetsudviklingsstrategier Produktmodularisering: En ny udfordring for økonomistyringen Af Brian Jørgensen, cand.merc., ph.d.-studerende ved Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik, Handelshøjskolen i Århus A. Indledning B. Modularity is not modularity is not modalarity C. Mulige konsekvenser af modularisering D. Den økonomistyringsmæssige udfordring E. Afslutning Budgettering og korttidsstyring 5.9. Implementering af budgettering Fra bevillingstyring til effektiv økonomi- og målstyring Af Peter Harritsø, cand.scient.adm., controller i Indenrigs- og Sundhedsministeriet A. Indledning B. Casebeskrivelsen C. Kobling mellem den økonomiske og faglige styring D. Hvad er resultatet af den effektive økonomi- og målstyring? E. Implementering og ledelsesmæssig forankring F. Konklusion Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 VII

8 6. Informations- og databehandlingssystemer 7. Systemudvikling og edb-anskaffelse 8. Organisation, ledelse og kommunikation 8.2. Organisationsstruktur og organisationsformer Fortsat stort værdiskabelsespotentiale for danske økonomifunktioner 251 Af Lars Paredes, cand.merc., og senior manager i KPMG Consulting A. Indledning B. Er den nuværende økonomifunktion ikke-værdiskabende? C. Effektiviseringsmetoder D. Procesdrevne effektiviseringsprojekter E. Visionsdrevne effektiviseringsprojekter F. Konklusion Økonomifunktionens rolle i relation til nye ledelsesformer og økonomistyringsværktøjer: Værdibaseret ledelse, Business Excellence og Economic Value Added Af Kim M. Adamsen, cand.merc.aud., HA/HD, sektorchef i SAHVA A/S A. Indledning B. De nye opfølgningsværktøjer C. Sammenhængen mellem værdibaseret ledelse, Business Excellence modellen og Economic Value Added D. Økonomifunktionens opgaver E. Styringspraksis i en konkret virksomhed F. Afslutning Eksterne relationer og sociale netværk Virksomhedens Samfundsmæssige Ansvar (CSR) en ny ledelsesudfordring Af Esben Rahbek Pedersen, projektmedarbejder og Ph.-d.-studerende og Peter Neergaard, ph.d., professor begge tilknyttet Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School A. Introduktion: Virksomhedens samfundsmæssige ansvar B. Hvad er virksomhedens samfundsmæssige ansvar C. Kan social ansvarlighed betale sig? D. Hvordan kan man implementere CSR? E. Problemstillinger i de enkelte faser F. Er CSR blot et modefænomen? G. Resume VIII Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

9 Danske ledelsesmodeller og deres betydning for den danske samfundsudvikling Af Lars Goldschmidt, Ph.D., markedschef i Dansk Handel & Service, tilknyttet Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi som adjungeret professor og forskningsleder A. Indledning B. Kunderelationen C. Ledelse og iscenesættelsen af borgerens relation til virksomheden D. Tre ledelsesteknologier og deres iscenesættelse af medarbejdere og kunder E. Anvendelsen af de tre ledelsesteknologier i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen F. Ledelse med mange bundlinier G. Bemyndigende ledelse H. Afrunding Valg af kommunikationsstrategier og regnskabspolitik Den danske virksomhedsstyringsmodel et værdibaseret fornuftsregime eller et stressende tælle- og kontrolregime? Af Hanne Nørreklit, Ph.D., professor på Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus, Thomas Bendixen, cand.mag., tilknyttet Handelshøjskole i Århus og CVL på Copenhagen Business School, Preben Melander, professor ved Copenhagen Business School og direktør ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi (CVL) og Lennart Nørreklit, dr.phil., docent ved Center for Filosofi og Videnskabsteori, Aalborg Universitet A. Indledning B. Ideologibegrebet og metode C. Ideologiske dimensioner i den danske tradition D. Ideologiske træk indlejret i den danske ledelses- og styringstradition 388 E. Ideologiske dimensioner i højmoderniteten og globaliseringen F. Ideologiske træk indlejret i moderne ledelesesteknologier E. Konklusion og perspektivering Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 IX

10 9. Årsregnskab, skat og revision 10. Litteraturanbefalinger 11. Stikordsregister (årg. 00, 01, 02, 03, 04) X Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

11 Tidsskriftets systematik 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Tidsskriftets systematik For at fremme overskuelighed og tilgængelighed er tidsskriftets indhold ordnet efter en fast systematik over temaområder og temaer, som er uændret fra år til år. 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Indhold og systematik 0.2. Tidsskriftets formål og idé 0.3. Redaktion og kommunikation 0.4. Faglige problemer og angrebsvinkler 0.5. Grundlæggende organisations- og arbejdsmetoder 0.6. Uddannelser indenfor fagområdet 0.7. Informationskilder og videncentre 1. Aktivitetsstyringens opgaver og værktøjer 1.1. Aktivitetsstyringens opgaver 1.2. Styring af salg og dæknigsbidrag 1.3. Styring af salgsfremmende omkostninger 1.4. Styring af stykomkostninger 1.5. Produkt- og markedsinformation 1.6. Koordination af salg, produktion og indkøb 1.7. Aktivitetsstyringens særlige værktøjer 1.8. Aktivitetsstyring i forskellige virksomheder 1.9. Valg af aktivitetsstyringsmetode 2. Kapacitetsstyringens opgaver og værktøjer 2.1. Kapacitetsstyringens opgaver 2.2. Styring af kapacitesallokering 2.3. Styring af kapacitetsudnyttelse 2.4. Styring af kapacitetsanskaffelser 2.5. Styring af udviklings- og anlægsprojekter 2.6. Styring af viden og menneskeressourcer 2.7. Styring af interne servicefunktioner 2.8. Kapacitetsstyringens særlige værktøjer Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XI

12 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Tidsskriftets systematik 2.9. Valg af kapacitetsstyringsmetode 3. De finansielle styringsopgaver og værktøjer 3.1. De finansielle styringsopgaver 3.2. Styring af kapitalanvendelse 3.3. Styring af kapitalfremskaffelse 3.4. Styring af likviditet 3.5. Styring af valutadispositioner 3.6. Styring af finansielt beredskab 3.7. Styring af finansieringskilder 3.8. Særlige værktøjer i den finansielle styring 3.9. Valg af finansiel styringsmetode 4. Strategisk planlægning og langtidsstyring 4.1. Strategisk planlægning som ledelsesform 4.2. Strategiske analyser 4.3. Strategiske prognoser 4.4. Strategiske planer og deres gennemførelse 4.5. Markedsudviklingsstrategier 4.6. Ressourceudviklingsstrategier 4.7. Finansielle udviklingsstrategier 4.8. Samspillet mellem strategi og budget 4.9. Implementering af strategisk ledelse 5. Budgettering og korttidsstyring 5.1. Budgettering som ledelsesform 5.2. Budgetlægning og budgetprocedure 5.3. Budgetopfølgningsmetoder 5.4. Budgetrevisionsmetoder 5.5. Grundlæggende budgetteringsmodeller 5.6. Budgetsimulering og andre budgetteringsværktøjer 5.7. Budgettering i forskellige virksomheder 5.8. Samspillet mellem budget og handlingsplan 5.9. Implementering af budgettering XII Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

13 6. Informations- og databehandlingssystemer 6.1. Virksomhedens informationssystemer generelt 6.2. Beslutingsstøtte- og ekspertsystemer 6.3. Kontorautomationssystemer 6.4. Økonomi- og regnskabssystemer 6.5. Salgs- og ordrestyring 6.6. Produktions- og projektstyring 6.7. Personale- og lønadministration 6.8. Betalingsstyring 6.9. Andre styrings- og informationssystemer 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Tidsskriftets systematik 7. Systemudvikling og edb-anskaffelse 7.1. Virksomhedens informationspolitik 7.2. Styring af virksomhedens informationsressource 7.3. Udviklingsstrategi og implementeringsmetode 7.4. Valg af informationsteknologi 7.5. Analyse og dokumentation af systembehov 7.6. Vurdering og valg af systemløsninger 7.7. Edb-leverancer, udbudsforretning og kontraktindgåelse 7.8. Uddannelse og indkøring 7.9. Systemers drift og vedligeholdelse 8. Organisation, ledelse og kommunikation 8.1. Organisations- og ledelsesproblemer generelt 8.2. Organisationsstruktur og organisationsformer 8.3. Ledelsesformer og -processer 8.4. Personalepolitik og -administration 8.5. Eksterne relationer og sociale netværk 8.6. Politiske strukturer og processer 8.7. Organisationskultur og udviklingsstade 8.8. Organisationsudvikling og ændringsprocesser 8.9. Implementering af nye organisations- og ledelsesformer 9. Årsregnskab, skat og revision 9.1. Behovet for ekstern rapportering og kommunikation 9.2. Regnskabsalovgivning og -etik Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XIII

14 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Tidsskriftets systematik 9.3. Årsregnskabets indhold og form 9.4. Årsberetningens indhold og form 9.5. Koncernregnskaber 9.6. Skatteforhold 9.7. Relationer til investorer 9.8. Revisionsforhold 9.9. Valg af kommunikationsstrategi og regnskabspolitik 10. Litteraturanbefalinger 11. Stikordsregister XIV Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

15 Tidsskriftets idégrundlag: Bred faglig dialog og debat mellem forskere, formidlere og brugere*) 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.2. Tidsskriftets formål og idé Tidsskriftet har som formål at skabe en tæt faglig dialog mellem forskningsmiljø og brugermiljø inden for et fagområde i stærk udvikling. I mange år har det været således, at forskningsresultater var år om at blive indført og anvendt i praksis. Der var her to»væsentlige barrierer«, som forhindrede en hurtig formidling. Først tog de 5-10 år, inden forskningsresultaterne blev optaget i lærebøger og indarbejdet i de videregående studier. Dernæst tog det 5-10 år, inden de nye dimittender fik indflydelse i virksomhederne og kunne formidle deres lærdom til praksis. Det er målet med Ø & I at bidrage til at nedbryde disse barrierer. En hurtigere forskningsformidling kan imidlertid kun opnås, hvis forskerne er indstillet på at indgå i dialog med fagets praktiske udøvere, og hvis brugerne er åbne og modtagelige over for ny faglig viden. Den ofte skarpe adskillelse mellem forskersamfund og brugersamfund er her en anden barriere, der skal blødes op. Effektiv forskningsformidling kræver således en betydelig åbenhed og en aktiv indsats fra begge sider. Ofte kræver anvendelsen af forskningsresultater en»oversættelse«og en»implementeringsproces«, inden de bliver omsat til anvendelig metodeviden og daglig lederadfærd. De, som oversætter og formidler denne viden, vil ofte være engagerede brugere, konsulenter og undervisere, der arbejder i nær tilknytning til forsknings- og undervisningsmiljøet. For at gennemføre en formidling af viden fra forskere via formidlere til brugere kræves bredt sammensat kommunikationsnetværk, der løbende og gensidigt opsamler og debatterer nye ideer, teorier, løsninger og erfaringer. Ø & I er derfor ikke alene et tidsskrift i traditionel forstand. Selve tidsskriftet er jo blot den synlige del af formidlingsprocessen. Ø & I udgør således et omfattende kommunikationsnetværk bestående af en lang række forskere, undervisere, konsulenter, fagfolk og brugere, der er engageret i deres profession, og som oplever en udfordring i at udvikle, debattere og formidle ny faglig viden. Dette kommunikationsnetværk er under fortsat udvikling. Jo bredere det er, jo mere effektivt fungerer det. *) Udarbejdet af tidsskriftets redaktør, Accenture professor Preben Melander og centerdirektør ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi ved Handelshøjskolen i København. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XV

16 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.2. Tidsskriftets formål og idé Således har forskere efterhånden indset, at de ikke kan overleve ved blot at udvikle deres metoder i et lukket»elfenbenstårn«og derpå ensidigt at opstille og anvise normer uden dialog og feedback. Empirisk forskning er efterhånden blevet udbredt også inden for regnskabsvæsen, økonomi og informatik. Behovet for faglig dialog og debat er også stigende blandt fagets praktiske udøvere, både blandt økonomifolk, informatikfolk m.fl. Traditionelt har regnskabs- og revisionsverdenen jo været en lukket og normbevarende»kultur«, præget af stabile metodemæssige traditioner og konventioner. Den har tit været præget af stille folk, der kun sjældent engagerede sig i fagligt og kollegialt udviklingsarbejde. Denne»kultur«er i disse år i opbrud bl.a. som følge af samfundets tiltagende dynamik, de nye ledelsesformer i virksomhederne, den øgede internationalisering, samt udbredelsen af den nye informationsteknologi. Økonomistyring og informationsanvendelse er blevet et bredt samfundsanliggende, som involverer alle ledere og medarbejdere i organisationen. Økonomistyring og informationsanvendelse er ikke mere en funktion, der er centreret til én bestemt afdeling og ekspertgruppe i virksomhenden. Den lukkede regnskabsfunktion med sin ensidige talmagi og sin passive finanskontrol er ved at være passé. Effektiv økonomistyring vil i fremtiden være baseret på kreativ problemløsning, aktiverende lederdialog og løbende informationsformidling. Det stiller krav til en økonomiafdeling, der har politisk gennemslagskraft, og som er modtagelig over for nye styringsformer og informationsanvendelsesmetoder. Dette skaber øget behov for løbende faglig udvikling og debat i samspil med fagfæller og eksperter inden for et stadigt bredere fagfelt. Økonomistyringen i praksis kan i dag ikke undgå at blive påvirket af den udvikling, der sker inden for en lang række tilgrænsende og vidt forskellige faglige discipliner. Organisationsteori, ledelsesteori og politologi er nogle af de lidt»blødere«discipliner. Systemteori, datalogi, produktionsteknologi, planlægningsteori, regnskabsavæsen og finansieringsteori hører til de lidt»hårdere«discipliner. Et tidsskrift inden for fagområdet økonomistyring og informatik må derfor have en vis faglig bredde, alsidighed og modtagelighed også for nye tværfaglige impulser. Det må på den anden side ikke blive så bredt, at det mister sin identitet. De behandlede emner må kunne opleves som praktisk relevante og aktuelle for den, der står midt i de daglige problemer med at formidle information og udvikle nye systemer etc. De udsendte artikler må være afbalanceret ud fra hensynet til forståelsesmæssigt dybde, faglig bredde og alsidighed, hurtig forskningsformidling, samt praktisk relevans. Disse høje mål kan ikke altid opfyldes i den enkelte artikel. Derfor vil vi satse på at benytte flere forskellige typer af artikler. Nogle artikler vil primært indeholde ny viden med baggrund i nye forskningsresultater og -perspektiver. Derimod vil vi søge at skabe debat, udfordring og ny forståelse af styringens kærneproblemer. Andre artikler vil primært opstille nye metoder og anvisninger på kendte problemer og vil søge at give praktiske eksempler på styringsteknologiernes anvendelse og XVI Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

17 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.2. Tidsskriftets formål og idé implementering. Endelig vil en tredje type af artikler redegøre for erfaringer fra virksomheder, der er på forkant i udviklingen, og som har observeret både fordele og ulemper ved de anvendte værktøjer. I den sidste type artikler er det muligt for brugerne at formidle egne erfaringer, og de vil på denne måde kunne bidrage til den faglige debat. For at sikre at tidsskiftet til stadighed afspejler læsernes behov, vil skriftserien etablere en direkte dialog med læserne. Dette vil ske gennem annoncerede debatmøder, hvor redaktion og forfattere m.fl. mødes med læsere til lokale møder ude i landet. Dertil kommer, at redaktionen med mellemrum vil gennemføre læserundersøgelser, der skal afspejle læsernes videnbehov og vurdering af artiklernes faglige niveau, relevans og tilgængelighed. Endelig er redaktionen interesseret i nårsomhelst at modtage faglig feed-back fra læserne i form af læserbreve og kommentarer. I det omfang disse egner sig til formidling i læserkredsen, vil de blive bragt i skriftserien under rubrikken»synspunkt«. Tidsskriftets succes kan ikke alene opgøres i oplagstal, men også intensiteten og bredden af den faglige læring, dialog og debat. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XVII

18 XVIII Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

19 Redaktionskomité og redaktion 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.3. Redaktion og kommunikation Tidsskriftet»Økonomistyring og Informatik«redigeres af en redaktion, der består af en hovedredaktør og et sekretariat. Redaktionen støtter sig til en dansk, norsk og svensk redaktionskomité, der består af erhvervsledere og forskere med ekspertise indenfor de områder, som skriftserien omhandler. I den danske redaktionskomité sidder: Jan Bendix, civ.ing. egen konsulentvirksomhed Jan Bendix A/S. Særlig ekspertise indenfor teknologi- og driftsledelse set i et organisationsudviklingsperspektiv. Peter Beyer, akad.ing., chefkonsulent hos Cap Gemini. Særlig ekspertise i informatikstrategi, organisationsudvikling og værdibaseret ledelse. Per Nikolaj Bukh, Ph.D., BDO professor ved Institut for Regnskab og Revision på Handelshøjskolen i Århus. Særlig ekspertise indenfor nye regnskabsformer. John K. Christiansen, Ph.D., professor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på Handelshøjskolen i København. Særlig ekspertise i projektledelse, produktionsorganisation og implementeringsaspekter. Peter Dorby, cand.merc., program director, Baan Company, ekstern lektor ved Handelshøjskolen i Århus, cand.merc. Særlig ekspertise i ledelsesorienteret informatik, logistik og teknologiimplementering i danske virksomheder. Allan Gjerdrum, direktør og partner i Infonova, ingeniør, HD i regnskabsvæsen. Særlig ekspertise i serviceledelse, informatikstrategi og edb-anskaffelse. Poul Israelsen, professor i produktionsledelse, Aalborg Universitet. Cand. oecon. Særlig ekspertise i regnskabsmæssig beskrivelsesmetodik og strategisk regnskabsvæsen. Dian Kjærgaard, konsulent i eget firma. Ph.D. fra CBS. Særlig ekspertise i de sociale, psykologiske og etiske dimensioner i økonomistyring og prioritering. Mogens Kühn Pedersen, dr.merc., professor ved Institut for Informatik ved CBS. Særlig ekspertise i informatikledelse, informatikøkonomi og elektronisk handel. Asger Larsen, konsulent, eget firma, cand. merc. Særlig ekspertise i anvendelse af budgettering og edb i forskellige virksomhedstyper. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XIX

20 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.3. Redaktion og kommunikation Anders Lindvik, eget konsulentfirma og projektleder ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi. Cand. merc. og ekstern lektor i virksomhedsøkonomi ved CBS. Særlig ekspertise i økonomistyring, organisationsudvikling samt ledelsesinformatik. Jørgen Meyer, lektor i økonomistyring ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi på CBS, akademiingeniør. Særlig ekspertise i beslutningsstøttesystemer, ledelsesinformatik og ledelsesviden. Jan B. Mouritsen, professor i økonomistyring ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi ved CBS, dr.merc. og M.A. Særlig ekspertise i regnskabssociologi, økonomistyringsadfærd og nyere regnskabsformer. Peter Neergaard, professor i kvalitets- og miljøledelse ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi ved CBS, Ph.D. og MS. Særlig ekspertise i kvalitets- og miljøledelse. Jim Nielsen, marketingdirektør hos SAS Institute og cand.merc. Særlig ekspertise i Business Intelligence og videnledelse. Steen Nielsen, ekon.dr., lektor ved Institut for Regnskab og Revision på Handelshøjskolen i Århus. Særlig ekspertise i design af nye økonomiske styringssystemer såsom ABC, BSC og ERP. Hanne Nørreklit, Ph.D., professor ved Institut for Udenrigshandel ved Handelshøjskolen i Århus. Særlig ekspertise i økonomistyringsfilosofi og internale økonomistyringsforhold. Anders Petersen, docent i informatik ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse ved Handelshøjskolen i Århus. Ph.D. Særlig ekspertise i ekspertsystemer og koblingen mellem informatik og økonomistyring. Steen Rem, direktør i Cocon A/S. Cand.merc. Særlig ekspertise i forandrings- og projektledelse. Jens Ove Riis, professor ved Institut for Produktion ved Ålborg Universitet, civ.ing., Ph.D. Særlig ekspertise i projektledelse, produktionsstyring, industriel strategisk planlægning og industriel organisation. Carsten Rohde, lektor i internt regnskabsvæsen ved Institut for Regnskabsvæsen og Revision ved CBS. Ph.D. Særlig ekspertise i regnskabsmæssig beskrivelsesmetodik og omkostningsstyring (kalkulations- og kontrolsystemer). Bent Schack, studieleder for HD-studiet i regnskabsvæsen ved Ålborg Universitet, cand. merc. Særlig ekspertise i økonomistyring og budgettering. XX Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

21 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.3. Redaktion og kommunikation Thomas Skousen, direktør for Office Systems Consultants A/S i København. Ph.D. Særlig ekspertise i informatik, systemudvikling, teknologivurdering og kontorautomation. Peter Skærbæk, Ph.D., lektor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi ved CBS. Særlig ekspertise i regnskabssociologi og regnskabsadfærd med særlig relation til offentlige organisationer. Peter Stærmose, direktør i ENSIM Management i København. Cand.merc. og ekstern lektor i regnskabsvæsen og databehandling ved CBS. Særlig ekspertise i ledelsesorienteret edbanvendelse, samspillet mellem organisation og teknologi, samt økonomistyring ved hjælp af informatik. Kim Viborg Andersen, professor ved Institut for Informatik på Handelshøjskolen i København, Ph.D. Særlig ekspertise i informatikstrategi og offentlig informatikpolitik. Kim Wiencken, Vice President i SAP Nordic A/S, København, HD. Særlig ekspertise i økonomistyring og ledelsesinformationssystemer, samt implementeringsaspekterne i tilknytning hertil. Ole Öhlenschläger Madsen, professor, dr.oecon. ved Institut for Virksomhedsledelse ved Århus Universitet. Særlig ekspertise i erhvervsøkonomisk teori, herunder virksomhedssammenlægninger og strategisk ledelse. I den norske redaktionskomité sidder: Erling S. Andersen, professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo og cand.oecon. Særlig ekspertise i informatik og beslutningstagen set i et strategisk og ledelsesorienteret perspektiv. Trond Bjørnenak, dr.oecon. professor ved Agder University College. Særlig ekspertise i økonomistyringens design og organisatoriske konsekvenser. Tor Busch, docent ved Trondheim Økonomiske Högskola. Ph.D., dr.oecon. Særlig ekspertise i økonomistyring og ledelsesteori. Lars Henriksen, direktør for eget konsulentfirma, Oslo/København, cand.merc. Særlig ekspertise i økonomistyringssystemers udformning og implementering. Rolf Høyer, professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Tekn.dr. Særlig ekspertise i edbpolitik, mennesker og teknologi, samt implikationer af moderne telekommunikation. Leif B. Methlie, professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Sivilingeniør. Særlig ekspertise i edb-ledelse, ledelsesinformationssystemer og implementeringsproblematik. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XXI

22 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.3. Redaktion og kommunikation Kjell Arne Røvik, professor, dr. philos., ved Tromsø Universitet. Særlig ekspertise i ledelsesmæssige koncepter og deres udbredelse i samfund og organisationer. Charles B. Stabell, professor i strategisk ledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Ph.D. Særlig ekspertise i strategisk ledelse, informationsstrategi, beslutningsstøttesystemer og informationsanvendelsesprocesser. Jan Ole Vanebo, førsteammanuensis ved Nord-Trøndelag Distriktshögskole. Siviløkonom. Særlig ekspertise i økonomistyring, organisation og ledelsesmodeller i både offentlige og private virksomheder. I den svenske redaktionskomité sidder: Olof Arwidi, professor i redovisning ved Ekonomihögskolan, Lunds Universitet og ekon.dr. Særlig ekspertise i internt regnskabsvæsen og budgettering set i et organisatorisk perspektiv. Torbjörn Bredenlöw, professor ved Ekonomihögskolan i Växjö og ekon.dr. Særlig ekspertise i internt regnskabsvæsen og ledelsesinformationssystemer set i et organisatorisk perspektiv. Niels Brunsson, professor i företagsekonomi ved Handelshögskolan i Stockholm og ekon. dr. Særlig ekspertise i ledelsesstandarder og deres oprindelse og udbredelse og forandringsledelse set i institutionelt perspektiv. Bo Dahlbom, professor i informatik ved Göteborg Universitet og Chalmers Tekniska Högskola. Ekon.dr. Særlig ekspertise i strategisk informatikledelse, teknologisociologi og systemudviklingsteori. Mats Glader, ass. professor ved Handelshögskolan i Stockholm. Ekon.lic. Særlig ekspertise i budgetmodeller, beslutningsstøttesystemer og implementeringsmetoder. Ingemund Hägg, biträdande professor i redovisning ved Företagsekonomiske Institutionen Uppsala Universitet. Ekon.dr. Særlig ekspertise i internt regnskabsvæsen, adfærdsorienteret økonomistyring og corporate governance. Sten Jönsson, professor ved Handelshögskolan, Göteborg Universitet. Ekon.dr. Særlig ekspertise i internt regnskabsvæsen, strategi og ledelse, samt regnskabssociologi. Mats Lundeberg, professor i informationsbehandling ved Sektionen för Information Management Handelshögskolan i Stockholm. ekon.dr. og tekn.lic. Særlig ekspertise i informationsstrategi og -ledelse. Åke Magnusson, adj. professor ved Handelshögskolan i Stockholm og verkst. direktør ved Cepro AB. Ekon.dr. XXII Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

23 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.3. Redaktion og kommunikation Olov Olson, professor i forvaltning ved Handelshögskolan ved Göteborg Universitet. Ekon.- dr. Særlig ekspertise i offentlig økonomistyring og systemudviklingsfilosofi set i et organisatorisk og sociologisk perspektiv. Johnny Lind, professor i redovisning ved Sektionen för Redovisning og Finansiering på Handelshögskolan i Stockholm. Ekon.dr. Særlig ekspertise i internt regnskabsvæsen og budgettering set i et organisatorisk og adfærdsorienteret perspektiv. Redaktion Preben Melander er tidsskriftets ansvarshavende redaktør og professor i økonomistyring og anvendt ledelsesteknologi ved Handelshøjskolen i København. Særlig ekspertise i videnledelse set i et organisatorisk og udviklingsskabende perspektiv. Preben Melander har i en årrække udforsket de organisatoriske, politiske og ledelsesmæssige problemer, der knytter sig til design og implementering af økonomistyring og ledelseskoncepter. Preben Melander har været ansat ved Handelshøjskolen siden Først var han tilknyttet Institut for Regnskabsvæsen, hvor han stod for omfattende ændringer af HD-studiet og cand. merc.-studiet i retning af det adfærds- og ledelsesorienterede perspektiv. I 1984 var han med til at etablere det nye Institut for Informatik og Økonomistyring, som tegnede en ny og mere adfærdsorienteret profil af ledelsesinformationsområdet. I 1987 medvirkede han ved oprettelsen af Center for Offentlig Organisation og Styring (COS), der var et tværinstitutionelt og internationalt forskningscenter med tilknytning til Handelshøjskolen, Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Danmarks Forvaltningshøjskole. Centret beskæftigede sig med styringsforholdene i den offentlige sektor. Preben Melander var leder af centret fra I 1993 var han med til at etablere»center for Erhvervsøkonomi«, som bl.a. nyudviklede undervisningen i virksomhedsøkonomi (Managerial Economics) på HA og HD 1. dels studierne. Centret stod desuden for den nye forskning i anvendelsesorienteret erhvervsøkonomi tilpasset virksomhedens strukturelle betingelser. I 1997 tog han initiativ til at oprette Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL), der driver erhvervsforskning indenfor anvendelsen af moderne ledelsesoncepter og -værktøjer. Forskningen foregår i tæt samspil med virksomheder og videnformidlere i praksis. Han fungerer til daglig som centrets direktør. Centret omfatter i dag 30 medarbejdere. Yderligere oplysninger om projekter, aktiviteter og publikationer findes på Han er forfatter til en lang række bøger og artikler, der behandler centrale områder omkring virksomhedens økonomistyring. Han oprettede i 1983 håndbogsserien»virksomhedens økonomistyring«på Børsens forlag. I 1985 grundlagde han fagtidsskriftet»økonomistyring & Informatik«. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XXIII

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander Økonomisk

Læs mere

Produktion og styring

Produktion og styring Per Nikolaj Bukh & Thomas Borup Kristensen (red.) Produktion og styring Perspektiver på økonomistyringen Festskrift til Poul Israelsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Per Nikolaj Bukh & Thomas

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Håndbogens ambition Den faglige udvikling Behovet for økonomistyring Det er for det første denne håndbogs formål at vise, hvorledes både traditionelle og

Læs mere

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Årets Økonomist yringskonference 2010 Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Når Balanced Scorecard og akkreditering ikke mere kan sikre konkurrencekraft, innovationsevne

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Virksomhedens økonomistyring

Virksomhedens økonomistyring Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Michael Andersen & Carsten Rohde Virksomhedens økonomistyring 4. udgave, 1. oplag 2016 by

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Økonomistyring i den offentlige sektor. Mange forskellige organisationsformer

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Den offentlige sektor. Økonomistyring i den offentlige sektor. Mange forskellige organisationsformer Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Den offentlige sektor Mange forskellige organisationsformer Udtrykket, den offentlige sektor, dækker over en lang række virksomheder og organisationer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

Valg af proces og metode

Valg af proces og metode BRASK Management Consulting Valg af proces og metode et udviklingsværktøj til bestyrelsen og direktionen af Jørgen Brask August 2005 Artiklen bygger på de seneste erfaringer fra samarbejde med bestyrelser

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Aktuelle udfordringer for statslig økonomistyring. Jan Mouritsen, professor Copenhagen Business School

Aktuelle udfordringer for statslig økonomistyring. Jan Mouritsen, professor Copenhagen Business School Aktuelle udfordringer for statslig økonomistyring Jan Mouritsen, professor Copenhagen Business School Økonomistyring på/i spil Vi kan definere økonomistyring som en ønsket effekt (et mål), man hvad vil

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONDATA

BEHANDLING AF PERSONDATA PETER BLUME BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar I Behandling af persondata sættes lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet Page 1 of 6 Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 8. Bilag 3 Om kvalitetsudvalget Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, AAU, COK & KMD Randers Kommune Disposition Formål med projektet og organisering Tilgang og

Læs mere