Økonomistyring informatik Årbog 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyring informatik Årbog 2004"

Transkript

1 Økonomistyring & informatik Årbog 2004

2

3 Økonomistyring & informatik Årbog 2004 Redigeret af Preben Melander Jurist- og Økonomforbundets Forlag

4 Økonomistyring & informatik Årbog 2004 Udgives af: Jurist-og Økonomforbundets Forlag Postboks 2702 Lyngbyvej København Ø Tlf Telefax: Internet: Ansvarshavende redaktør: Professor Preben Melander Centerdirektør ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse ved Handelshøjskolen i København by Jurist- og Økonomforbundets Forlag og Preben Melander Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. ISSN ISBN

5 Indholdsfortegnelse 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Indhold og systematik Indholdsfortegnelse... Tidsskriftets systematik Tidsskriftets formål og idé Tidsskriftets idégrundlag: Bred faglig dialog og debat mellem forskere, formidlere og brugere Redaktion og kommunikation Redaktionskomité og redaktion... Ø&I s reviewer-organisation... V XI XV XIX XXV 0.4. Faglige problemer og angrebsvinkler Økonomistyring og informatik nogle centrale problemer og udviklingsperspektiver... XXIX af Preben Melander, forskningsprofessor, cand.merc., Handelshøjskolen i København A. Hvad omfatter fagområdet?... XXIX B. Hvilke styringsproblemer er aktuelle i dag?... XXXI C. Hvor går udviklingen hen?... XXXVII 1. Aktivitetsstyringens opgaver og værktøjer 1.6. Koordination af salg, produktion og indkøb Aktivitetsbaseret omkostningstyring/abc... 1 Af Carsten Mejer, cand.merc., forskningsadjunkt på Institut for Regnskab og Revision, Handelshøjskolen i København A. Introduktion... 1 B. ABC metodens fokus på produktkalkulation... 4 C. Diffusion og innovation af ABC D. Konklusion Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 V

6 2. Kapacitetsstyringens opgaver og værktøjer 2.8. Kapacitetsstyringens særlige værktøjer Motiver, udbredelse og anvendelse af The Balanced Scorecard i Danmark Af Steen Nielsen, ekon.dr. og lektor René Sørensen, cand.merc., i økonomistyring, begge ved Institut for Regnskab, Handelshøjskolen i Århus A. Indledning B. Det teoretiske grundlag for BSC C. Research-grundlag D. Resultat og analyse E. Sammenligning til udenlandske undersøgelser F. Afslutning og perspektiv The Balanced Scorecard på hvilke områder udfordrer og/eller beriger det en traditionel dansk økonomistyringsopfattelse. 91 Af Jesper Larsen, cand.merc., HD, partner i BIS Institute og Carsten Rohde, Ph.D., lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Handelshøjskolen i København A. Indledning B. Balanced Scorecard C. Det styringsorienterede regnskabsvæsen D. Sammenligning E. Afrunding og perspektivering Tællelighedens regime i praksis Når forvaltningsrevisionens målestandard er i modstrid med økonomistyringens logik Af Peter Skærbæk, Ph.D., lektor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School A. Introduktion B. Regimets kontekst og mulige formål C. Et klassisk økonomisk perspektiv på enhedsomkostningen som nøgletal D. Forskningsmetode E. Tællelighedens praksis i statslige virksomhedsregnskaber F. Konklusion og anbefalinger Valg af kapacitetsstyringsmetode EVA og Balanced Scorecard som koordinationsmekanisme: Hvornår er hvad bedst? VI Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

7 Af Ivar Friis, Ph.d., lektor og Tamás Vámosi, Ph.D., lektor begge er tilknyttet Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School A. Indledning B. Koordination i økonomisk organisationsteori C. BSC som koordinationsværktøj D. EVA og horisontproblemet E. Opsamling og diskussion af EVA og BSC som koordinationsværktøj 185 F. Konklusion De finansielle styringsopgaver og værktøjer 4. Strategisk planlægning og langtidsstyring 4.6 Kapacitetsudviklingsstrategier Produktmodularisering: En ny udfordring for økonomistyringen Af Brian Jørgensen, cand.merc., ph.d.-studerende ved Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik, Handelshøjskolen i Århus A. Indledning B. Modularity is not modularity is not modalarity C. Mulige konsekvenser af modularisering D. Den økonomistyringsmæssige udfordring E. Afslutning Budgettering og korttidsstyring 5.9. Implementering af budgettering Fra bevillingstyring til effektiv økonomi- og målstyring Af Peter Harritsø, cand.scient.adm., controller i Indenrigs- og Sundhedsministeriet A. Indledning B. Casebeskrivelsen C. Kobling mellem den økonomiske og faglige styring D. Hvad er resultatet af den effektive økonomi- og målstyring? E. Implementering og ledelsesmæssig forankring F. Konklusion Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 VII

8 6. Informations- og databehandlingssystemer 7. Systemudvikling og edb-anskaffelse 8. Organisation, ledelse og kommunikation 8.2. Organisationsstruktur og organisationsformer Fortsat stort værdiskabelsespotentiale for danske økonomifunktioner 251 Af Lars Paredes, cand.merc., og senior manager i KPMG Consulting A. Indledning B. Er den nuværende økonomifunktion ikke-værdiskabende? C. Effektiviseringsmetoder D. Procesdrevne effektiviseringsprojekter E. Visionsdrevne effektiviseringsprojekter F. Konklusion Økonomifunktionens rolle i relation til nye ledelsesformer og økonomistyringsværktøjer: Værdibaseret ledelse, Business Excellence og Economic Value Added Af Kim M. Adamsen, cand.merc.aud., HA/HD, sektorchef i SAHVA A/S A. Indledning B. De nye opfølgningsværktøjer C. Sammenhængen mellem værdibaseret ledelse, Business Excellence modellen og Economic Value Added D. Økonomifunktionens opgaver E. Styringspraksis i en konkret virksomhed F. Afslutning Eksterne relationer og sociale netværk Virksomhedens Samfundsmæssige Ansvar (CSR) en ny ledelsesudfordring Af Esben Rahbek Pedersen, projektmedarbejder og Ph.-d.-studerende og Peter Neergaard, ph.d., professor begge tilknyttet Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School A. Introduktion: Virksomhedens samfundsmæssige ansvar B. Hvad er virksomhedens samfundsmæssige ansvar C. Kan social ansvarlighed betale sig? D. Hvordan kan man implementere CSR? E. Problemstillinger i de enkelte faser F. Er CSR blot et modefænomen? G. Resume VIII Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

9 Danske ledelsesmodeller og deres betydning for den danske samfundsudvikling Af Lars Goldschmidt, Ph.D., markedschef i Dansk Handel & Service, tilknyttet Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi som adjungeret professor og forskningsleder A. Indledning B. Kunderelationen C. Ledelse og iscenesættelsen af borgerens relation til virksomheden D. Tre ledelsesteknologier og deres iscenesættelse af medarbejdere og kunder E. Anvendelsen af de tre ledelsesteknologier i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen F. Ledelse med mange bundlinier G. Bemyndigende ledelse H. Afrunding Valg af kommunikationsstrategier og regnskabspolitik Den danske virksomhedsstyringsmodel et værdibaseret fornuftsregime eller et stressende tælle- og kontrolregime? Af Hanne Nørreklit, Ph.D., professor på Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus, Thomas Bendixen, cand.mag., tilknyttet Handelshøjskole i Århus og CVL på Copenhagen Business School, Preben Melander, professor ved Copenhagen Business School og direktør ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi (CVL) og Lennart Nørreklit, dr.phil., docent ved Center for Filosofi og Videnskabsteori, Aalborg Universitet A. Indledning B. Ideologibegrebet og metode C. Ideologiske dimensioner i den danske tradition D. Ideologiske træk indlejret i den danske ledelses- og styringstradition 388 E. Ideologiske dimensioner i højmoderniteten og globaliseringen F. Ideologiske træk indlejret i moderne ledelesesteknologier E. Konklusion og perspektivering Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 IX

10 9. Årsregnskab, skat og revision 10. Litteraturanbefalinger 11. Stikordsregister (årg. 00, 01, 02, 03, 04) X Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

11 Tidsskriftets systematik 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Tidsskriftets systematik For at fremme overskuelighed og tilgængelighed er tidsskriftets indhold ordnet efter en fast systematik over temaområder og temaer, som er uændret fra år til år. 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Indhold og systematik 0.2. Tidsskriftets formål og idé 0.3. Redaktion og kommunikation 0.4. Faglige problemer og angrebsvinkler 0.5. Grundlæggende organisations- og arbejdsmetoder 0.6. Uddannelser indenfor fagområdet 0.7. Informationskilder og videncentre 1. Aktivitetsstyringens opgaver og værktøjer 1.1. Aktivitetsstyringens opgaver 1.2. Styring af salg og dæknigsbidrag 1.3. Styring af salgsfremmende omkostninger 1.4. Styring af stykomkostninger 1.5. Produkt- og markedsinformation 1.6. Koordination af salg, produktion og indkøb 1.7. Aktivitetsstyringens særlige værktøjer 1.8. Aktivitetsstyring i forskellige virksomheder 1.9. Valg af aktivitetsstyringsmetode 2. Kapacitetsstyringens opgaver og værktøjer 2.1. Kapacitetsstyringens opgaver 2.2. Styring af kapacitesallokering 2.3. Styring af kapacitetsudnyttelse 2.4. Styring af kapacitetsanskaffelser 2.5. Styring af udviklings- og anlægsprojekter 2.6. Styring af viden og menneskeressourcer 2.7. Styring af interne servicefunktioner 2.8. Kapacitetsstyringens særlige værktøjer Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XI

12 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Tidsskriftets systematik 2.9. Valg af kapacitetsstyringsmetode 3. De finansielle styringsopgaver og værktøjer 3.1. De finansielle styringsopgaver 3.2. Styring af kapitalanvendelse 3.3. Styring af kapitalfremskaffelse 3.4. Styring af likviditet 3.5. Styring af valutadispositioner 3.6. Styring af finansielt beredskab 3.7. Styring af finansieringskilder 3.8. Særlige værktøjer i den finansielle styring 3.9. Valg af finansiel styringsmetode 4. Strategisk planlægning og langtidsstyring 4.1. Strategisk planlægning som ledelsesform 4.2. Strategiske analyser 4.3. Strategiske prognoser 4.4. Strategiske planer og deres gennemførelse 4.5. Markedsudviklingsstrategier 4.6. Ressourceudviklingsstrategier 4.7. Finansielle udviklingsstrategier 4.8. Samspillet mellem strategi og budget 4.9. Implementering af strategisk ledelse 5. Budgettering og korttidsstyring 5.1. Budgettering som ledelsesform 5.2. Budgetlægning og budgetprocedure 5.3. Budgetopfølgningsmetoder 5.4. Budgetrevisionsmetoder 5.5. Grundlæggende budgetteringsmodeller 5.6. Budgetsimulering og andre budgetteringsværktøjer 5.7. Budgettering i forskellige virksomheder 5.8. Samspillet mellem budget og handlingsplan 5.9. Implementering af budgettering XII Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

13 6. Informations- og databehandlingssystemer 6.1. Virksomhedens informationssystemer generelt 6.2. Beslutingsstøtte- og ekspertsystemer 6.3. Kontorautomationssystemer 6.4. Økonomi- og regnskabssystemer 6.5. Salgs- og ordrestyring 6.6. Produktions- og projektstyring 6.7. Personale- og lønadministration 6.8. Betalingsstyring 6.9. Andre styrings- og informationssystemer 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Tidsskriftets systematik 7. Systemudvikling og edb-anskaffelse 7.1. Virksomhedens informationspolitik 7.2. Styring af virksomhedens informationsressource 7.3. Udviklingsstrategi og implementeringsmetode 7.4. Valg af informationsteknologi 7.5. Analyse og dokumentation af systembehov 7.6. Vurdering og valg af systemløsninger 7.7. Edb-leverancer, udbudsforretning og kontraktindgåelse 7.8. Uddannelse og indkøring 7.9. Systemers drift og vedligeholdelse 8. Organisation, ledelse og kommunikation 8.1. Organisations- og ledelsesproblemer generelt 8.2. Organisationsstruktur og organisationsformer 8.3. Ledelsesformer og -processer 8.4. Personalepolitik og -administration 8.5. Eksterne relationer og sociale netværk 8.6. Politiske strukturer og processer 8.7. Organisationskultur og udviklingsstade 8.8. Organisationsudvikling og ændringsprocesser 8.9. Implementering af nye organisations- og ledelsesformer 9. Årsregnskab, skat og revision 9.1. Behovet for ekstern rapportering og kommunikation 9.2. Regnskabsalovgivning og -etik Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XIII

14 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.1. Tidsskriftets systematik 9.3. Årsregnskabets indhold og form 9.4. Årsberetningens indhold og form 9.5. Koncernregnskaber 9.6. Skatteforhold 9.7. Relationer til investorer 9.8. Revisionsforhold 9.9. Valg af kommunikationsstrategi og regnskabspolitik 10. Litteraturanbefalinger 11. Stikordsregister XIV Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

15 Tidsskriftets idégrundlag: Bred faglig dialog og debat mellem forskere, formidlere og brugere*) 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.2. Tidsskriftets formål og idé Tidsskriftet har som formål at skabe en tæt faglig dialog mellem forskningsmiljø og brugermiljø inden for et fagområde i stærk udvikling. I mange år har det været således, at forskningsresultater var år om at blive indført og anvendt i praksis. Der var her to»væsentlige barrierer«, som forhindrede en hurtig formidling. Først tog de 5-10 år, inden forskningsresultaterne blev optaget i lærebøger og indarbejdet i de videregående studier. Dernæst tog det 5-10 år, inden de nye dimittender fik indflydelse i virksomhederne og kunne formidle deres lærdom til praksis. Det er målet med Ø & I at bidrage til at nedbryde disse barrierer. En hurtigere forskningsformidling kan imidlertid kun opnås, hvis forskerne er indstillet på at indgå i dialog med fagets praktiske udøvere, og hvis brugerne er åbne og modtagelige over for ny faglig viden. Den ofte skarpe adskillelse mellem forskersamfund og brugersamfund er her en anden barriere, der skal blødes op. Effektiv forskningsformidling kræver således en betydelig åbenhed og en aktiv indsats fra begge sider. Ofte kræver anvendelsen af forskningsresultater en»oversættelse«og en»implementeringsproces«, inden de bliver omsat til anvendelig metodeviden og daglig lederadfærd. De, som oversætter og formidler denne viden, vil ofte være engagerede brugere, konsulenter og undervisere, der arbejder i nær tilknytning til forsknings- og undervisningsmiljøet. For at gennemføre en formidling af viden fra forskere via formidlere til brugere kræves bredt sammensat kommunikationsnetværk, der løbende og gensidigt opsamler og debatterer nye ideer, teorier, løsninger og erfaringer. Ø & I er derfor ikke alene et tidsskrift i traditionel forstand. Selve tidsskriftet er jo blot den synlige del af formidlingsprocessen. Ø & I udgør således et omfattende kommunikationsnetværk bestående af en lang række forskere, undervisere, konsulenter, fagfolk og brugere, der er engageret i deres profession, og som oplever en udfordring i at udvikle, debattere og formidle ny faglig viden. Dette kommunikationsnetværk er under fortsat udvikling. Jo bredere det er, jo mere effektivt fungerer det. *) Udarbejdet af tidsskriftets redaktør, Accenture professor Preben Melander og centerdirektør ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi ved Handelshøjskolen i København. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XV

16 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.2. Tidsskriftets formål og idé Således har forskere efterhånden indset, at de ikke kan overleve ved blot at udvikle deres metoder i et lukket»elfenbenstårn«og derpå ensidigt at opstille og anvise normer uden dialog og feedback. Empirisk forskning er efterhånden blevet udbredt også inden for regnskabsvæsen, økonomi og informatik. Behovet for faglig dialog og debat er også stigende blandt fagets praktiske udøvere, både blandt økonomifolk, informatikfolk m.fl. Traditionelt har regnskabs- og revisionsverdenen jo været en lukket og normbevarende»kultur«, præget af stabile metodemæssige traditioner og konventioner. Den har tit været præget af stille folk, der kun sjældent engagerede sig i fagligt og kollegialt udviklingsarbejde. Denne»kultur«er i disse år i opbrud bl.a. som følge af samfundets tiltagende dynamik, de nye ledelsesformer i virksomhederne, den øgede internationalisering, samt udbredelsen af den nye informationsteknologi. Økonomistyring og informationsanvendelse er blevet et bredt samfundsanliggende, som involverer alle ledere og medarbejdere i organisationen. Økonomistyring og informationsanvendelse er ikke mere en funktion, der er centreret til én bestemt afdeling og ekspertgruppe i virksomhenden. Den lukkede regnskabsfunktion med sin ensidige talmagi og sin passive finanskontrol er ved at være passé. Effektiv økonomistyring vil i fremtiden være baseret på kreativ problemløsning, aktiverende lederdialog og løbende informationsformidling. Det stiller krav til en økonomiafdeling, der har politisk gennemslagskraft, og som er modtagelig over for nye styringsformer og informationsanvendelsesmetoder. Dette skaber øget behov for løbende faglig udvikling og debat i samspil med fagfæller og eksperter inden for et stadigt bredere fagfelt. Økonomistyringen i praksis kan i dag ikke undgå at blive påvirket af den udvikling, der sker inden for en lang række tilgrænsende og vidt forskellige faglige discipliner. Organisationsteori, ledelsesteori og politologi er nogle af de lidt»blødere«discipliner. Systemteori, datalogi, produktionsteknologi, planlægningsteori, regnskabsavæsen og finansieringsteori hører til de lidt»hårdere«discipliner. Et tidsskrift inden for fagområdet økonomistyring og informatik må derfor have en vis faglig bredde, alsidighed og modtagelighed også for nye tværfaglige impulser. Det må på den anden side ikke blive så bredt, at det mister sin identitet. De behandlede emner må kunne opleves som praktisk relevante og aktuelle for den, der står midt i de daglige problemer med at formidle information og udvikle nye systemer etc. De udsendte artikler må være afbalanceret ud fra hensynet til forståelsesmæssigt dybde, faglig bredde og alsidighed, hurtig forskningsformidling, samt praktisk relevans. Disse høje mål kan ikke altid opfyldes i den enkelte artikel. Derfor vil vi satse på at benytte flere forskellige typer af artikler. Nogle artikler vil primært indeholde ny viden med baggrund i nye forskningsresultater og -perspektiver. Derimod vil vi søge at skabe debat, udfordring og ny forståelse af styringens kærneproblemer. Andre artikler vil primært opstille nye metoder og anvisninger på kendte problemer og vil søge at give praktiske eksempler på styringsteknologiernes anvendelse og XVI Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

17 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.2. Tidsskriftets formål og idé implementering. Endelig vil en tredje type af artikler redegøre for erfaringer fra virksomheder, der er på forkant i udviklingen, og som har observeret både fordele og ulemper ved de anvendte værktøjer. I den sidste type artikler er det muligt for brugerne at formidle egne erfaringer, og de vil på denne måde kunne bidrage til den faglige debat. For at sikre at tidsskiftet til stadighed afspejler læsernes behov, vil skriftserien etablere en direkte dialog med læserne. Dette vil ske gennem annoncerede debatmøder, hvor redaktion og forfattere m.fl. mødes med læsere til lokale møder ude i landet. Dertil kommer, at redaktionen med mellemrum vil gennemføre læserundersøgelser, der skal afspejle læsernes videnbehov og vurdering af artiklernes faglige niveau, relevans og tilgængelighed. Endelig er redaktionen interesseret i nårsomhelst at modtage faglig feed-back fra læserne i form af læserbreve og kommentarer. I det omfang disse egner sig til formidling i læserkredsen, vil de blive bragt i skriftserien under rubrikken»synspunkt«. Tidsskriftets succes kan ikke alene opgøres i oplagstal, men også intensiteten og bredden af den faglige læring, dialog og debat. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XVII

18 XVIII Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

19 Redaktionskomité og redaktion 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.3. Redaktion og kommunikation Tidsskriftet»Økonomistyring og Informatik«redigeres af en redaktion, der består af en hovedredaktør og et sekretariat. Redaktionen støtter sig til en dansk, norsk og svensk redaktionskomité, der består af erhvervsledere og forskere med ekspertise indenfor de områder, som skriftserien omhandler. I den danske redaktionskomité sidder: Jan Bendix, civ.ing. egen konsulentvirksomhed Jan Bendix A/S. Særlig ekspertise indenfor teknologi- og driftsledelse set i et organisationsudviklingsperspektiv. Peter Beyer, akad.ing., chefkonsulent hos Cap Gemini. Særlig ekspertise i informatikstrategi, organisationsudvikling og værdibaseret ledelse. Per Nikolaj Bukh, Ph.D., BDO professor ved Institut for Regnskab og Revision på Handelshøjskolen i Århus. Særlig ekspertise indenfor nye regnskabsformer. John K. Christiansen, Ph.D., professor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på Handelshøjskolen i København. Særlig ekspertise i projektledelse, produktionsorganisation og implementeringsaspekter. Peter Dorby, cand.merc., program director, Baan Company, ekstern lektor ved Handelshøjskolen i Århus, cand.merc. Særlig ekspertise i ledelsesorienteret informatik, logistik og teknologiimplementering i danske virksomheder. Allan Gjerdrum, direktør og partner i Infonova, ingeniør, HD i regnskabsvæsen. Særlig ekspertise i serviceledelse, informatikstrategi og edb-anskaffelse. Poul Israelsen, professor i produktionsledelse, Aalborg Universitet. Cand. oecon. Særlig ekspertise i regnskabsmæssig beskrivelsesmetodik og strategisk regnskabsvæsen. Dian Kjærgaard, konsulent i eget firma. Ph.D. fra CBS. Særlig ekspertise i de sociale, psykologiske og etiske dimensioner i økonomistyring og prioritering. Mogens Kühn Pedersen, dr.merc., professor ved Institut for Informatik ved CBS. Særlig ekspertise i informatikledelse, informatikøkonomi og elektronisk handel. Asger Larsen, konsulent, eget firma, cand. merc. Særlig ekspertise i anvendelse af budgettering og edb i forskellige virksomhedstyper. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XIX

20 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.3. Redaktion og kommunikation Anders Lindvik, eget konsulentfirma og projektleder ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi. Cand. merc. og ekstern lektor i virksomhedsøkonomi ved CBS. Særlig ekspertise i økonomistyring, organisationsudvikling samt ledelsesinformatik. Jørgen Meyer, lektor i økonomistyring ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi på CBS, akademiingeniør. Særlig ekspertise i beslutningsstøttesystemer, ledelsesinformatik og ledelsesviden. Jan B. Mouritsen, professor i økonomistyring ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi ved CBS, dr.merc. og M.A. Særlig ekspertise i regnskabssociologi, økonomistyringsadfærd og nyere regnskabsformer. Peter Neergaard, professor i kvalitets- og miljøledelse ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi ved CBS, Ph.D. og MS. Særlig ekspertise i kvalitets- og miljøledelse. Jim Nielsen, marketingdirektør hos SAS Institute og cand.merc. Særlig ekspertise i Business Intelligence og videnledelse. Steen Nielsen, ekon.dr., lektor ved Institut for Regnskab og Revision på Handelshøjskolen i Århus. Særlig ekspertise i design af nye økonomiske styringssystemer såsom ABC, BSC og ERP. Hanne Nørreklit, Ph.D., professor ved Institut for Udenrigshandel ved Handelshøjskolen i Århus. Særlig ekspertise i økonomistyringsfilosofi og internale økonomistyringsforhold. Anders Petersen, docent i informatik ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse ved Handelshøjskolen i Århus. Ph.D. Særlig ekspertise i ekspertsystemer og koblingen mellem informatik og økonomistyring. Steen Rem, direktør i Cocon A/S. Cand.merc. Særlig ekspertise i forandrings- og projektledelse. Jens Ove Riis, professor ved Institut for Produktion ved Ålborg Universitet, civ.ing., Ph.D. Særlig ekspertise i projektledelse, produktionsstyring, industriel strategisk planlægning og industriel organisation. Carsten Rohde, lektor i internt regnskabsvæsen ved Institut for Regnskabsvæsen og Revision ved CBS. Ph.D. Særlig ekspertise i regnskabsmæssig beskrivelsesmetodik og omkostningsstyring (kalkulations- og kontrolsystemer). Bent Schack, studieleder for HD-studiet i regnskabsvæsen ved Ålborg Universitet, cand. merc. Særlig ekspertise i økonomistyring og budgettering. XX Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

21 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.3. Redaktion og kommunikation Thomas Skousen, direktør for Office Systems Consultants A/S i København. Ph.D. Særlig ekspertise i informatik, systemudvikling, teknologivurdering og kontorautomation. Peter Skærbæk, Ph.D., lektor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi ved CBS. Særlig ekspertise i regnskabssociologi og regnskabsadfærd med særlig relation til offentlige organisationer. Peter Stærmose, direktør i ENSIM Management i København. Cand.merc. og ekstern lektor i regnskabsvæsen og databehandling ved CBS. Særlig ekspertise i ledelsesorienteret edbanvendelse, samspillet mellem organisation og teknologi, samt økonomistyring ved hjælp af informatik. Kim Viborg Andersen, professor ved Institut for Informatik på Handelshøjskolen i København, Ph.D. Særlig ekspertise i informatikstrategi og offentlig informatikpolitik. Kim Wiencken, Vice President i SAP Nordic A/S, København, HD. Særlig ekspertise i økonomistyring og ledelsesinformationssystemer, samt implementeringsaspekterne i tilknytning hertil. Ole Öhlenschläger Madsen, professor, dr.oecon. ved Institut for Virksomhedsledelse ved Århus Universitet. Særlig ekspertise i erhvervsøkonomisk teori, herunder virksomhedssammenlægninger og strategisk ledelse. I den norske redaktionskomité sidder: Erling S. Andersen, professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo og cand.oecon. Særlig ekspertise i informatik og beslutningstagen set i et strategisk og ledelsesorienteret perspektiv. Trond Bjørnenak, dr.oecon. professor ved Agder University College. Særlig ekspertise i økonomistyringens design og organisatoriske konsekvenser. Tor Busch, docent ved Trondheim Økonomiske Högskola. Ph.D., dr.oecon. Særlig ekspertise i økonomistyring og ledelsesteori. Lars Henriksen, direktør for eget konsulentfirma, Oslo/København, cand.merc. Særlig ekspertise i økonomistyringssystemers udformning og implementering. Rolf Høyer, professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Tekn.dr. Særlig ekspertise i edbpolitik, mennesker og teknologi, samt implikationer af moderne telekommunikation. Leif B. Methlie, professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Sivilingeniør. Særlig ekspertise i edb-ledelse, ledelsesinformationssystemer og implementeringsproblematik. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XXI

22 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.3. Redaktion og kommunikation Kjell Arne Røvik, professor, dr. philos., ved Tromsø Universitet. Særlig ekspertise i ledelsesmæssige koncepter og deres udbredelse i samfund og organisationer. Charles B. Stabell, professor i strategisk ledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Ph.D. Særlig ekspertise i strategisk ledelse, informationsstrategi, beslutningsstøttesystemer og informationsanvendelsesprocesser. Jan Ole Vanebo, førsteammanuensis ved Nord-Trøndelag Distriktshögskole. Siviløkonom. Særlig ekspertise i økonomistyring, organisation og ledelsesmodeller i både offentlige og private virksomheder. I den svenske redaktionskomité sidder: Olof Arwidi, professor i redovisning ved Ekonomihögskolan, Lunds Universitet og ekon.dr. Særlig ekspertise i internt regnskabsvæsen og budgettering set i et organisatorisk perspektiv. Torbjörn Bredenlöw, professor ved Ekonomihögskolan i Växjö og ekon.dr. Særlig ekspertise i internt regnskabsvæsen og ledelsesinformationssystemer set i et organisatorisk perspektiv. Niels Brunsson, professor i företagsekonomi ved Handelshögskolan i Stockholm og ekon. dr. Særlig ekspertise i ledelsesstandarder og deres oprindelse og udbredelse og forandringsledelse set i institutionelt perspektiv. Bo Dahlbom, professor i informatik ved Göteborg Universitet og Chalmers Tekniska Högskola. Ekon.dr. Særlig ekspertise i strategisk informatikledelse, teknologisociologi og systemudviklingsteori. Mats Glader, ass. professor ved Handelshögskolan i Stockholm. Ekon.lic. Særlig ekspertise i budgetmodeller, beslutningsstøttesystemer og implementeringsmetoder. Ingemund Hägg, biträdande professor i redovisning ved Företagsekonomiske Institutionen Uppsala Universitet. Ekon.dr. Særlig ekspertise i internt regnskabsvæsen, adfærdsorienteret økonomistyring og corporate governance. Sten Jönsson, professor ved Handelshögskolan, Göteborg Universitet. Ekon.dr. Særlig ekspertise i internt regnskabsvæsen, strategi og ledelse, samt regnskabssociologi. Mats Lundeberg, professor i informationsbehandling ved Sektionen för Information Management Handelshögskolan i Stockholm. ekon.dr. og tekn.lic. Særlig ekspertise i informationsstrategi og -ledelse. Åke Magnusson, adj. professor ved Handelshögskolan i Stockholm og verkst. direktør ved Cepro AB. Ekon.dr. XXII Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

23 0. Økonomistyring og informatik generelt 0.3. Redaktion og kommunikation Olov Olson, professor i forvaltning ved Handelshögskolan ved Göteborg Universitet. Ekon.- dr. Særlig ekspertise i offentlig økonomistyring og systemudviklingsfilosofi set i et organisatorisk og sociologisk perspektiv. Johnny Lind, professor i redovisning ved Sektionen för Redovisning og Finansiering på Handelshögskolan i Stockholm. Ekon.dr. Særlig ekspertise i internt regnskabsvæsen og budgettering set i et organisatorisk og adfærdsorienteret perspektiv. Redaktion Preben Melander er tidsskriftets ansvarshavende redaktør og professor i økonomistyring og anvendt ledelsesteknologi ved Handelshøjskolen i København. Særlig ekspertise i videnledelse set i et organisatorisk og udviklingsskabende perspektiv. Preben Melander har i en årrække udforsket de organisatoriske, politiske og ledelsesmæssige problemer, der knytter sig til design og implementering af økonomistyring og ledelseskoncepter. Preben Melander har været ansat ved Handelshøjskolen siden Først var han tilknyttet Institut for Regnskabsvæsen, hvor han stod for omfattende ændringer af HD-studiet og cand. merc.-studiet i retning af det adfærds- og ledelsesorienterede perspektiv. I 1984 var han med til at etablere det nye Institut for Informatik og Økonomistyring, som tegnede en ny og mere adfærdsorienteret profil af ledelsesinformationsområdet. I 1987 medvirkede han ved oprettelsen af Center for Offentlig Organisation og Styring (COS), der var et tværinstitutionelt og internationalt forskningscenter med tilknytning til Handelshøjskolen, Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Danmarks Forvaltningshøjskole. Centret beskæftigede sig med styringsforholdene i den offentlige sektor. Preben Melander var leder af centret fra I 1993 var han med til at etablere»center for Erhvervsøkonomi«, som bl.a. nyudviklede undervisningen i virksomhedsøkonomi (Managerial Economics) på HA og HD 1. dels studierne. Centret stod desuden for den nye forskning i anvendelsesorienteret erhvervsøkonomi tilpasset virksomhedens strukturelle betingelser. I 1997 tog han initiativ til at oprette Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL), der driver erhvervsforskning indenfor anvendelsen af moderne ledelsesoncepter og -værktøjer. Forskningen foregår i tæt samspil med virksomheder og videnformidlere i praksis. Han fungerer til daglig som centrets direktør. Centret omfatter i dag 30 medarbejdere. Yderligere oplysninger om projekter, aktiviteter og publikationer findes på Han er forfatter til en lang række bøger og artikler, der behandler centrale områder omkring virksomhedens økonomistyring. Han oprettede i 1983 håndbogsserien»virksomhedens økonomistyring«på Børsens forlag. I 1985 grundlagde han fagtidsskriftet»økonomistyring & Informatik«. Økonomistyring & Informatik Årbog 2004 XXIII

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Årets Økonomist yringskonference 2010 Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Når Balanced Scorecard og akkreditering ikke mere kan sikre konkurrencekraft, innovationsevne

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. Håndbogens ambition Introduktion Introduktion Formålet med håndbogen Håndbogens ambition Den faglige udvikling Behovet for økonomistyring Det er for det første denne håndbogs formål at vise, hvorledes både traditionelle og

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag!

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag! Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Børsen Ledelseshåndbøger Med Børsen Ledelseshåndbøger får du den mest aktuelle viden, sparring og frem for alt inspiration til alle de udfordringer, der præger

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Den effektfulde økonomifunktion

Den effektfulde økonomifunktion EKSTRA Tilmeld inden 1. september og modtag Børsens Ledelseshåndbog CONTROLLEREN Ekspertseminar I Controllerforum Business Controlling for den resultatskabende økonom Den effektfulde økonomifunktion Mandag

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge.

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge. Ledelse, LED Side1af 8 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor fagemnet ledelse skal give den studerende de nødvendige kvalifikationer

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen

Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen Niels Haastrup, LMM, Skibsofficer Lektor, Fredericia Maskinmesterskole Ledelse i maskinmesteruddannelsen Ledelsesfag, samlet set, dækker 20 ECTS af i alt 180

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Strategisk Risikostyring / - ledelse

Strategisk Risikostyring / - ledelse Strategisk Risikostyring / - ledelse - Eksempler fra det virkelige liv" Risikobegrebet hvordan bliver det strategisk? Styring eller ledelse? Helhed eller specialfokus? Nogle konkrete eksempler. Læring

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere