Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed"

Transkript

1 Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1

2 2

3 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring virksomheder. Det er slet ikke ensbetydende med, at branchen står stille. Hvert år bryder yngre og mere erfarne advokater ud fra deres virksomheder for at blive herre i eget hus, virksomheder fusionerer og fissionerer i et væk, og nye virksomheds- og forretningskonstellationer opstår, samtidigt med at ældre virksomheder lukker ned. Denne guide er skrevet til dig, der ønsker at starte din egen virksomhed, alene eller sammen med andre, eller søger inspiration til at videreudvikle din eksisterende forretning. Vejen til succes som selvstændig advokat forudsætter blandt andet, at du kan kombinere virket som advokat med evnen til at drive en forretning. At drive en advokatforretning kræver meget af alt det, vi ikke har lært på universitetet. Det kræver forretningsforståelse. Hvad ønsker dine kunder, og hvordan kan du levere det. Det kræver ledelse både den daglige ledelse, men også udvikling af strategier og mål, og den efterfølgende implementering. Der er også meget administration i driften af en advokatvirksomhed, udarbejdelse af regnskaber og budgetter, overholdelse af hvidvaskningsregler, klientkontomidler, prisoplysninger, mv. Denne guide har til hensigt at fungere som inspiration, vejledning og opslagsværk og kan forhåbentligt hjælpe med at gøre springet lidt nemmere. Denne guide kunne ikke have været skrevet uden den store indsats fra advokaterne Aage Krogh, Pia Mark, Søren Ingerslev og Nicholas Liebach, som har delt deres erfaringer og været med til at forfatte denne nye opdaterede version. Derudover vil vi også gerne sige tak til Bjarke Sanbeck og Philip Thorsen, som var med til at skrive den tidligere udgave af guiden og som vi har brugt som testpanel. Og ligeledes en tak til Steen Liebmann, Summit Consulting, for konstruktive kommentarer. Tusind tak til jer alle for jeres indsats og tak for, at I har taget tid ud af jeres travle kalendere for at hjælpe den næste generation af advokatvirksomhedsejere. Danske Advokater September 2014 Danske Advokater glæder sig over dynamikken i branchen og vil gerne være med til at hjælpe de mange nye initiativrige og visionære selvstændige advokater på vej, for det styrker branchen og dens konkurrenceevne. Udover guiden her, findes der på Danske Advokaters hjemmeside en lang række værktøjer, der hjælper til den daglige drift af virksomheden, og der kommer hele tiden nye til. Se under Værktøjskassen, om der ikke findes lige det værktøj, som du søger. Danske Advokater udbyder også kurser om ledelse, salg, kommunikation, bogføring og lignende. Du er naturligvis også altid velkommen til at ringe og høre, hvad din brancheforening kan gøre for dig. 3

4 Indhold 1. Introduktion 2 2. Hvorfor starte sin egen advokatvirksomhed? 4 Er du klar til springet? Det er ikke nok bare at ville have foden under eget bord At blive selvstændig er en mulighed for hurtigt at blive partner 5 At gøre noget nyt og gøre en forskel Blive fagligt bedre og få større udsyn 6 Opsamling 7 3. Vision og mission for din nye virksomhed 8 Nærmere om missionen 9 Nærmere om visionen Økonomi 12 Budgetter og regnskaber Generelt om budgettering Etableringsbudget Driftsbudget 13 Likviditetsbudget Privatbudget Åbningsbalance 14 Finansiering af advokatvirksomheden Finansieringsmuligheder Bogførings- og regnskabspligt 15 Revisors rolle 5. Den praktiske del af etableringen 16 Valg af selskabsform Fusion 17 Skattemæssige overvejelser 18 Den skattemæssige betydning af valget af virksomhedsform Advokatvirksomhed i selskabsform Personlig drevet virksomhed 19 Virksomhedsskatteordningen 20 Kapitalafkastordningen 21 Registrering af virksomheden Selvangivelse, regnskab og bogføring Moms 22 Virksomhedens navn Indberetning til Advokatsamfundet 23 Ejerskab af ikke-advokater Klientkontovedtægten - starterklæring Ansvars- og garantiforsikring Øvrige forsikringer 24 Tilbud på forsikringer Arbejdsskadeforsikring Garantistillelse med ejendomsformidling 25 Krydslivsforsikring IT Fortrolighed og persondata 26 IT-systemer Server- eller online? Valg af hardware som computere, printere, kopimaskiner og telefonsystemer 27 Domænenævn Hjemmeside 28 Internet og telefoni IT-rådgivning 6. Ledelse og administration 29 Magtfordelingen: Konsensus, demokrati eller diktatur? Fordel ansvaret - så I kan komme i gang med at arbejde 30 Fordeling af administrative områder Leverandørstyring og controlling 32 Få klare aftaler med leverandørerne Controlling 33 Om at bruge klienter som leverandører Ansættelsesprocedurer Jobannoncen 35 Behandling af ansøgninger Samtaler hvor mange og hvor omfattende? Personlighedstests 36 Andre tests Interne regler God personaleledelse 37 Hvad er god personaleledelse? 4

5 Værktøjer til god personaleledelse 38 Talent management Løn og personalegoder 39 Afslutning af ansættelsesforløb 7. Salg og markedsføring 40 Grib det professionelt an Markedsføring af advokatvirksomheden og de andre advokater 41 Mangel på tid er ingen undskyldning Markedsføring hjælper kunderne med at opdage dig 8. Et internationalt perspektiv? 42 Medlemskab af internationale organisationer Valg af international samarbejdspartner 9. Advokatens pligter i forhold til Advokatsamfundet 43 Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Obligatorisk efteruddannelse 44 De advokatetiske regler 5

6 2. Hvorfor starte sin egen advokatvirksomhed? Er du klar til springet? Mange ansatte advokater vil før eller siden gå ind i overvejelser om at blive selvstændig, enten alene eller sammen med andre. Der kan være mange gode grunde til at blive selvstændig, og trangen til selv at kunne bestemme over karriere og arbejdsliv kan være meget stærk måske så stærk, at man slet ikke er i tvivl om, at det er den eneste rigtige vej at gå. Men før man tager springet, er det alligevel en god idé at slå koldt vand i blodet og mærke grundigt efter for at finde ud af, hvorfor man egentlig har lyst til at blive selvstændig. Ved at tvinge sig selv til at sætte ord på drømmen, bliver man selv mere skarp på, hvad det egentlig er, man er ved at kaste sig ud i. Selvom man måske stadig efter at have foretaget en grundig selvransagelse er fuldkommen sikker på, at det eneste rigtige er at blive selvstændig, skal man også kunne overbevise de nærmeste i ens liv -eksempelvis kæresten / ægtefællen, der kan se frem til mange aftener alene, mens man kæmper for at få forretningen op at stå. Man skal også kunne overbevise banken, som skal sige ja til en rummelig kassekredit til det nye advokatfirma og måske også et anlægslån. Har man børn, kommer de også før eller siden til at mærke, at far eller mor er blevet selvstændig. Det er med andre ord en god idé - køligt og velovervejet - at prøve at se situationen udefra og at beskrive for sig selv, hvorfor man egentlig har lyst til at være selvstændig og - loyalt i forhold til ens omgivelser - at undersøge, om man har baglandet på plads. Det er ikke nok bare at ville have foden under eget bord Det må nok erkendes, at mange i dag vælger at starte selvstændig virksomhed, fordi karrieremulighederne i en etableret virksomhed ikke er attraktive, f.eks. fordi vejen til partnerstatus 6

7 synes for lang. En anden og langt mere positiv - og forhåbentlig også oftere forekommende begrundelse er lysten til at have fod under eget bord. Denne lyst er svær at beskrive. Det er jo en følelse, der, når den først har meldt sig, brænder som en flamme i ens indre. I starten måske et vågeblus, men dog en flamme, der ønsker at bryde ud i lys lue. I citatet, der stammer fra udgaven af denne guide, adresserer advokat Bjarke Sanbeck lysten til at få fod under eget bord og erkender, at det er en lyst, der er svær at beskrive men som ikke desto mindre kan føles meget stærk. At få foden under eget bord kan for det første ses som muligheden for at slippe for, at der er nogen, der bestemmer over en. En advokat fortæller fra sin tid som ansat på et af landets største advokatkontorer: Alle os ansatte advokater var kisteglade, når vi fik møderet for landsretten. Dels selvfølgelig fordi man bare var stolt over præstationen, men også for at man nu endelig slap for at få sine processkrifter rettet af en ældre partner, som altid selv ville sætte sit fingeraftryk på tingene, eller måske endda ikke var enig i strategien i sagen. Selv at ville bestemme er dermed en stærk driver, når man overvejer at starte som selvstændig. Og det at være advokat rummer per definition også selvstændighed man kan som advokat til enhver tid fravælge en klient og vedkommendes sag blot man iagttager princippet i AER punkt 11. Men - som Bob Dylan synger i Gotta Serve Somebody er der i sidste ende altid andre, der bestemmer over ens liv, og der er altid andre, som man skal tjene fx banken. Så selvom man principielt har ret til at fravælge klienter og sager, har man måske ikke råd til det. Ens familie eller helbred er andre væsentlige faktorer, der kan gøre, at det kan være så som så med mulighederne for selv at kunne bestemme. Lysten til selv at ville bestemme er derfor ikke et bæredygtigt argument i sig selv for at starte som selvstændig advokat. Men det kan til gengæld være den gnist, der antænder flammen. Man kan måske også sige det sådan, at lysten til selv at ville bestemme er en grundforudsætning for, at man overhovedet bør gå videre i sine overvejelser om at blive selvstændig. Det er ikke nok, at kunne beskrive, hvad man vil væk fra man skal kunne beskrive, hvor man vil hen. Man skal kende sin vision og mission det kan du læse mere om i kapitel 3. Har man ikke som nystartet advokatvirksomhed gjort sit hjemmearbejde, så er der stor risiko for at man ender med at splitte op eller lukke indenfor få år. At blive selvstændig er en mulighed for hurtigt at blive partner Et andet argument kan være ønsket om at blive partner hurtigere. Umiddelbart virker dette udsagn svært at anfægte. Hvis man fokuserer på, at det at være partner betyder, at man tager del i virksomhedens overskud (eller underskud), så er udsagnet per definition korrekt. Men som økonomerne har lært os, er en frokost aldrig gratis, og prisen for at blive selvstændig, er, at der typisk er meget færre personer til at bære virksomhedens risiko og omkostninger, end hvis man tålmodigt bliver på ens plads i det større firma og venter til det er ens tur. Over for dette kan man dog sige, at risiko er et element, der er til stede, uanset hvor man er. Selvom man er på partnerlisten på et stort kontor, så er vejen til endeligt partnerskab lang og hård, og der er mange risici undervejs for, at man bliver fravalgt. Omvendt har det større kontor en ubestridelig force: At blive en del af noget veletableret, der er bygget op over flere generationer, giver en råstyrke og et renommé, som det tager mange år at opbygge. Som kommende selvstændig advokat bør man nøje undersøge, hvilken betydning, det har for ens forretning, i hvilket firma man er, og hvilke områder firmaet arbejder med. Er man god til 7

8 at hive klienter i land, men vil man samtidig gerne specialisere sig, bliver man enten nødt til at drive virksomhed sammen med andre advokater med supplerende kompetencer, eller man må acceptere, at man kommer til at sende arbejde videre til andre firmaer. Omvendt: Satser man på at være generalist, kan man sigte bredere og er i mindre grad afhængig af at være en del af noget større, men man er samtidig færre til at løfte de faste omkostninger. At gøre noget nyt og gøre en forskel Som ansat advokat undrer man sig ind imellem over de opgaver, man får tildelt, eller måden firmaet bliver kørt på. Sager bliver måske afregnet med afskrivning af voldsomme beløb. Eller man vælger af princip aldrig at afskrive noget arbejdstid og bliver i stedet mødt med salærklager. Måske bryder man sig bare ikke om klienternes forretningsmetoder eller tonen og stemningen i firmaet. Det afgørende er her at finde den helt rigtige balance. Der kan fint være god økonomi i idealisme, og i alle fald skal man selv kunne stå distancen, og dermed er en vis idealisme formodentlig nødvendig. Sætter man ud med det formål at gøre noget nyt og gøre en forskel, bør man i alle fald definere nøje, hvad det er man vil gøre og hvorfor, og man bør løbende tage bestik af, om man bevæger sig tættere på målet. Blive fagligt bedre og få større udsyn Man har en tendens til at vokse med udfordrende opgaver. Der er simpelthen nogle områder, som man kun vanskeligt kan tilegne sig på andre måder end ved selv at være selvstændig. For eksempel vil den basale viden om og forståelse for virksomhedsdrift, som man tilegner sig, give et anderledes indblik i kundernes holdninger til deres virksomheder og sager. Pludselig får man en fælles referenceramme, når man taler virksomhedsejer til virksomhedsejer. Ud fra ens erfaringer som ansat advokat danner man sig et billede af, hvad der fungerer og ikke fungerer, og på den baggrund ligger det lige for hos den entreprenante advokat at få gode idéer til, hvordan man kan gøre noget nyt måske endda ikke kun til fordel for en selv men også for samfundet som helhed. Det kan være en helt legitim begrundelse for at starte egen virksomhed, at man ønsker at gøre noget nyt og gøre en forskel. Samtidig kan det være en god idé førend the rubber meets the road selv at komme ned på jorden og overveje, om man har den fulde indsigt til at vurdere årsagen bag de forhold, som man ønsker at forandre. I sidste ende vil mange, der har startet ad den idealistiske vej, opleve en konflikt mellem på den ene side de økonomiske og praktiske realiteter og på den anden side ønsket om at være nyskabende og virkelig gøre en forskel. På rejsen kommer man forbi tillokkende og mindre ujævne sideveje, hvor det måske endda går ned ad bakke på helt nylagt asfalt. Dette giver sig ofte udslag i, at det over for kunderne bliver nemmere at finde engagement og glæde. Enhver ny sag repræsenterer pludselig en mulighed for forretning og samtidig en mulighed for markedsføring med henblik på den næste sag. En advokat fortæller: Uanset hvilken form man vælger, giver etableringen styrker og muligheder til selv at bestemme sine arbejds- og livsvilkår. Hvilke emner man ønsker at beskæftige sig med. Udnytte lige præcis de juridiske eller menneskelige kundskaber, som man selv synes, er ens stærke sider. Det er min opfattelse, at man vokser. Både som advokat og som menneske. Det er altid sundt at skulle tage ansvar for egne handlinger. Som nystartet selvstændig advokat mærker man dette i yderste konsekvens. Den unavngivne advokat bag citatet rammer fuldkommen plet. Særligt ved observationen om, at den selvstændige advokat kommer til at tage ansvar for egne handlinger i yderste konsekvens. Her skal man på forhånd gøre sig klart, at den forretnings- 8

9 mæssige lærdom om, hvordan man driver forretning kommer med en betydelig pris i form af et omfattende tidsforbrug både for at tillegne sig de forretningsmæssige og administrative egenskaber. Dette vil for de fleste sætte deres juridisk-faglige evner under pres i perioder, hvor det simpelt hen kan være svært at nå at følge med i retsudviklingen, samtidig med at man skal løse de administrative opgaver og videreudvikle forretningen. Det er ikke nogen patentløsning på dette dilemma afgørende er det, at man bygger sin virksomhed på en måde, så man fortsat kan holde sig ajour rent juridisk, samtidig med at man nu også skal ud og markedsføre sig og holde styr på en administration. Løsningen er i sagens natur ikke bare at arbejde mere, idet det ikke holder i længden. Bedre løsninger kan være systematiseret vidensindsamling ved hjælp af en studentermedhjælp og at lægge så meget som muligt af administrationen fra sig til en sekretær eller kontorassistent. Det styrende princip må være, at man vedvarende arbejder for at opgaver altid løses på lavest mulige niveau, så en dyrere medarbejdere ikke laver arbejde, som en billigere medarbejder kunne have klaret. Opsamling Din motivation for at ville være selvstændig spiller en stor rolle for, hvordan du etablerer din advokatforretning. Hvad enten du ønsker at revolutionere branchen indefra eller blot at indføre dine egne værdier i det daglige arbejde, er det iværksætterens mål at etablere sin egen virksomhed helt fra grunden. 1. Jeg havde lyst til at være i et advokatfirma, der turde gøre tingene på en ny måde, og som ikke følte sig bundet af de mange traditioner og dos and don ts i branchen 2. Jeg ville være et sted, hvor der var fokus på samarbejde og videndeling, og hvor opgaverne blev fordelt efter faglige kompetencer 3. Jeg ville være med til at skabe en arbejdsplads, der giver medarbejderne mulighed for at være med til at bygge firmaet op, så alle tager ansvar og løfter i flok Og når du har formuleret din egen motivation for at blive selvstændig, er du klar til at arbejde videre med idéen og eventuelt tale med andre kolleger og høre, om der er nogen, der deler din vision. For selvom det måske ikke altid er nemmere at være flere, så er det som oftest meget sjovere. Er I en gruppe advokater, som overvejer at stifte eget firma, kan det være en god ide at tage til udlandet på en studierejse, f.eks. til London eller New York. Her kan få inspiration fra både gamle og nye firmaer store og små. Udenlandske advokater vil ofte tale mere frit om deres set-up og deres erfaringer. Samtidig kan man være heldig at snappe nogle globale tendenser op, og blive first-mover, inden branchen i Danmark har adopteret de nye normer. Se også kapitel 8 om at have et internationalt perspektiv. At sætte ord på din motivation er en nødvendig forudsætning for, at du kan arbejde videre med idéen som selvstændig. Før du går videre, så prøv at sætte ord på mindst tre grunde til, hvorfor det er nødvendigt for dig at starte virksomhed som selvstændig advokat enten ved at starte en ny virksomhed selv eller sammen med andre eller ved at indtræde som partner i en bestående virksomhed. Eksempler: Jeg var med til at starte min advokatvirksomhed fordi: 9

10 10 3. Vision og mission for din nye virksomhed

11 Hvad skal missionen og visionen være for din nye advokatvirksomhed, herunder grundværdierne? Det kan være vanskelige spørgsmål at svare på, og spørgsmål som måske af en del advokater - i hvert fald tidligere - blev opfattet som noget akademiske og luftige, og som man har svært ved at relatere sig til i det daglige og praktiske arbejde. Både vision og mission for en advokatvirksomhed er imidlertid en afgørende del af de helt grundlæggende tanker, ideer, værdier, som du ved etableringen af selvstændig advokatvirksomhed allerede på et så tidligt stadie som muligt bør formulere. Når du formulerer advokatvirksomhedens mission og vision, tvinger du dig selv til at reflektere over områder, du som selvstændig advokat skal forholde dig til. Du får overblik over og bliver bevidst om virksomhedens mening og identitet - selve virksomhedens DNA (som du skal ud at sælge) - og gør det let for andre at forstå og tage stilling til, hvad det er, du arbejder med, og hvor du vil hen - til gavn for både virksomheden, medarbejdere og andre, der er involveret i den nye advokatvirksomhed. Endvidere vil en klart formuleret mission understøttet af en lige så klar strategi- og handleplan være en hjælp til at holde den overordnede vision med virksomheden for øje i en ofte travl opstartsperiode. De helt overordnede missions- og visionsspørgsmål kan formuleres som: Mission (mening og identitet): Hvorfor er din advokatvirksomhed her/hvorfor vil du drive advokatvirksomhed? og hvad adskiller den nye advokatvirksomhed fra andre? Hvad er din virksomheds helt grundlæggende DNA? Visionen (ambition): Hvor vil du/i hen med advokatvirksomheden hvad er jeres ambition i et lidt længere perspektiv? Disse hovedspørgsmål vil ofte indeholde mange underliggende lag, spørgsmål og svar om virksomheden som nærmere omtalt nedenfor. Både mission og vision og ikke mindst strategien - ses formuleret i mange former, varierende længde og nogle mere konkrete end andre. Det er vigtigt at tænke på, at jeres vision kommer til at danne grundlaget for jeres overordnede strategi, som I formulerer til konkrete handlingsplaner for jeres forretning. Der er naturligvis ingen visions- og missionsløsninger, svar eller spørgsmål, der er mere korrekte end andre det afhænger af den konkrete virksomhed det afgørende er, at I tager stilling. Formålet med dette missions- og visionsafsnit er også alene at tjene til inspiration til emner, der bør overvejes som led i definitionen af de værdier og formuleringen af missionen og visionen for den nye advokatvirksomhed. Både vision og mission er dynamiske størrelser, som vil ændre sig og have behov for at tilpasses i takt med at jeres forretning ændrer sig. Dette kræver, at man stopper op, lærer af sine erfaringer og formulerer nye mål og fixpunkter = en del af visionen. Dette gøres igen og igen og styrker sammenhængen i visionen, missionen og strategien. Men allerede ved opstart bør du som nævnt have formuleret den første version. Flere af de emner og underspørgsmål der berøres i vision og missionen vil ofte også være elementer i den klassiske forretningsplan. Her skal det for ordens skyld fremhæves, at en klar mission og vision ikke erstatter formuleringen af en egentlig forretningsplan, som normalt indeholder en mere formbunden og traditionel stillingtagen til flere områder end vision og mission - eksempelvis salg, markedsføring, budgetter, regnskaber, finansiering, IT m.fl. Advokatvirksomhedens vision, mission og strategi vil derimod stort set altid indgå som en integreret del af forretningsplanen og nok også overlappe visse områder. Vejen til opfyldelse af visionen nås via en klar mission, herunder overskuelige og konkrete strategi- og handleplaner. Nærmere om missionen Hvorfor er din advokatvirksomhed her/hvorfor vil du drive advokatvirksomhed? Og hvad adskiller den nye advokatvirksomhed fra andre advokatvirksomheder hvad er din advokatvirksomheds DNA? Det er hovedspørgsmålet/-ene og udtrykker selve forretningsgrundlaget for den nye advokatvirksomhed og svarene (sammen med strategien) på konkret vis, hvordan visionen kan realiseres. Der er mange måder at formulere virksomhedens mission på. Eksempler på overordnede missioner /mission-statements for advokatvirksomheder er: Vi vil sætte nye standarder for forholdet mellem klient og 11

12 advokat. Vi er tilgængelige og skaber holdbare løsninger. Vi lytter og rådgiver, og vi gør, hvad vi siger. Og: Missionen bygger på følgende elementer, hvor vi fokuserer på kvalitet tilgængelighed dynamik vækst nye forretningsområder Og: XXX yder forretningsmæssig rådgivning på højeste faglige og etiske niveau båret af et værdisæt og en samarbejdsform, der tilgodeser klientens behov for fleksibel rådgivning og sparring. XXX leverer værdiskabende løsninger i et tæt samarbejde mellem klienterne og vores dygtige medarbejdere. XXX er partnere med klienterne og hinanden. Klienternes succes er vores succes. Bagved ovenanførte brede missioner ligger naturligvis en forventningsafstemning og mere detaljerede og konkrete missions-overvejelser. Indholdet i missionen kan konkretiseres til spørgsmålene: Hvad vil den nyetablerede advokatvirksomhed være særligt kendt for? Og hvad er dens unikke platform? hvad kan I, som andre advokater ikke kan? Eksempler på emner og en række konkrete forhold, der kan indgå i drøftelserne om missionen (meningen og identiteten med virksomheden) kunne være: Specialist vs. generalist Pris- og faktureringsmodeller Skal prisen være et direkte konkurrenceparameter, alene medgået tid eller alternative beregningsprincipper knyttet op på succeskriterier, opdragets karakter, hvilken grad af eksklusivtiet klienten stiller advokaten i udsigt mv. Vækst Er det en del af missionen/forretningsmodellen - og hvis ja, hvordan skal dette ske? Organisk eller ved konkret at dyrke potentielle fusionspartnere. Mål for vækst? Hvordan måler vi vækst? Sker dette på omsætning, antal ansatte etc. Forretningsområder? Hvilke discipliner og forretningsområder skal vi dække? Full service-koncept eller en fokuseret strategi hvilke specialer er on strategy og hvilke off strategy? Klienter/fokusklienter? Segmenter, nicheområder/særlige brancher. Internationalt fokus Hvor meget fokus? Via internationale netværk, best friends-kontorer etc.? Kvalitative krav til sagsarbejdet Administration Forventninger til medarbejdere/medejere i virksomheden og økonomiske vilkår. Konkrete mål? Hvilke parametre måles der på, ligedeling eller overskudsdeling efter andre kriterier etc. HR/værdier Hvilken HR-strategi og værdier efterleves lige fra løn, performance, udvikling m.m. Områder der kunne drøftes: Hvad har vi særligt at tilbyde kommende medarbejdere (arbejdsmiljø, work/life balance, værdier, sociale parametre etc.) hvorledes adskiller vi os her fra vores konkurrenter? Hvilke kompetencer ønsker virksomheden at udvikle hos medarbejdere faglige og personlige kompetencer? Faglig udvikling/uddannelse, som virksomheden kan tilbyde Karrieremuligheder Lønniveau (grundløn, bonusordning m.m.) Krav til performance Social strategi Med udgangspunkt i missionen/forretningsmodellen skal du herefter opstille en mere konkret og operationel målsætning = VISION og strategi for virksomheden, der blandt andet bør 12

13 indeholde en vurdering af, hvorledes du de næste 3 år forventer at realisere målsætningen inden for virksomhedens forretningsområder. Der skabes derved en klar forbindelse mellem virksomhedens vision, mission og værdier på den ene side og de strategiske og forretningsmæssige mål på den anden side. Virksomhedens målsætninger, f.eks. inden for de enkelte forretningsområder, bør formuleres som en operationel strategiplan med angivelse af en tidshorisont for målopfyldelse: Nærmere om visionen Eksempler på visioner: Vores relationer med klienterne gør en forskel. Dels for klienternes oplevelse af at samarbejde med dygtige jurister på en ligefrem og uformel måde. Dels for kvaliteten af de konkrete resultater, som de personlige og tillidsfulde relationer skaber. Visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for [advokatvirksomheden]: Vi vil være det foretrukne advokatvalg, hvor behovet er en individuelt tilpasset og højt kvalificeret løsning inden for vores spidskompetencer. Vi vil opfattes som en moderne, professionel og ambitiøs advokatvirksomhed, der er på forkant med udviklingen, for så vidt angår medarbejdervilkår, intern organisering samt de leverede advokatydelser og kundehåndtering i en moderne videns tung organisation. Vi skal gennem vores ydelsers kvalitet og etiske niveau opnå en sådan placering på det danske advokatmarked, at alle brugere af advokatydelser kender virksomheden, og ved valg af advokat finder, at [advokatvirksomheden] er et naturligt valg. Og et andet eksempel Vores vision er at skabe den mest attraktive, internationalt orienterede, jyske advokatvirksomhed til gavn for erhvervslivet og alle medarbejdere hos [advokatvirksomheden]. Som en del i processen forsøges værdierne at blive gjort målbare, så man har muligheden for at bruge dem til at holde kursen i det daglige arbejde. 13

14 4. Økonomi Udgivet af Danske Advokater september

15 Budgetter og regnskaber Budgetter og regnskaber er to ofte undervurderede, men meget betydelige styringsredskaber for den nystartede advokatvirksomhed. Strategisk anvendes regnskaber til bl.a. at fokusere på de forretningsområder, der giver de bedste resultater og vide, hvilke ydelser der giver det største dækningsbidrag og indtjening. Før etableringen af advokatvirksomheden skal der udarbejdes et budget til at overbevise bl.a. revisorer, pengeinstitutter og kommende partnere om forretningsidéens bæredygtighed. Samtidig er budgetterne og den forventede resultatopgørelse for de første år med til at give en god forståelse af balancen mellem virksomhedens indtægts- og udgiftsgrupper og en forståelse af, hvor store udsving i de forventede resultater virksomheden kan tåle. Ud fra løbende opdatering af budgetterne vurderes det, om virksomhedens indtjening er tilstrækkelig, eller om der er behov for at tilføre yderligere kapital i etableringsfasen eller i den fremtidige udvikling. Samtidig er en grundig analyse af udviklingen i budgetter og regnskaber et operationelt værktøj til at vurdere, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at iværksætte nye investeringer eller strategiske tiltag. Generelt om budgettering Ved at budgettere sætter du tal på, hvordan virksomheden skal blive en succes. Det afgørende er at være så konkret, detaljeret og realistisk som muligt, men samtidig at være bevidst om at udviklingen af budgetter er en løbende proces. En høj detaljeringsgrad viser, at forretningsplanen er gennemtænkt, og der bør ikke komme uventede overraskelser. Forretningsplanen starter med formulering af virksomhedens vision, målsætning og produktportefølje mv. Derefter udarbejdes budgetterne, for på baggrund af konklusionerne, at vende tilbage til forretningsplanens første faser og tilpasse dem til disse konklusioner. Betragt derfor arbejdet med forretningsplanen som en række cirkler, hvor du efter hvert element vurderer de nye resultater og eventuelt går et skridt tilbage og arbejder med det foregående element igen. Med budgetterne føres kontrol med, om de økonomiske forudsætninger realiseres. Er det ikke tilfældet, må virksomheden tage skridt til at forbedre økonomien. I relation til långivere og egen risikovillighed bør budgetteringen indeholde det værst tænkelige scenarie. Dette scenarie er et billede af de økonomiske konsekvenser, hvis virksomheden imod forventning skulle komme i økonomiske vanskeligheder. På denne måde sættes der tal på den risikokapital, der er forbundet med etablering af virksomheden. Budgetteringen består af følgende fire budgetter; etablerings-, likviditets-, drifts- og privatbudget. Derudover bør virksomheden udarbejde en åbningsbalance. Etableringsbudget Etableringsbudgettet anvendes til at vise, hvilke udgifter der er forbundet med etableringen af virksomheden. Alle udgifter afholdes inden virksomheden etableres under hensyntagen til afskrivning af aktiver. Følgende poster indgår typisk i etableringsbudgettet for en advokatvirksomhed: Husleje (leje, depositum og udbetaling) Indretning (håndværk og maling) Kontorinventar (møbler, IT-udstyr, telekommunikation og kopimaskine) Rådgivere (revisor og IT-konsulent) Kontorartikler (brevpapir, visitkort, printerpatroner m.v.) Driftsbudget Driftsbudgettet er en opgørelse over de indtægter og udgifter måned for måned, der forventes løbende at blive realiseret i virksomheden efter opstart. En stor udfordring ved driftsbudgettet er at estimere indtægter og udgifter, men jo mere konkret, detaljeret og realistisk driftsbudgettet er, des mindre usikkerhed og tid bruges der på at revidere det. En grundig markedsanalyse af afsætningsmulighederne på markedet er et godt redskab til at vurdere de forventede indtægter i driftsbudgettet. Driftsbudgettet følger resultatopgørelsen, og for en advokatvirksomhed indgår typisk følgende poster: Omsætning (erhverv, fast ejendom, inkasso, civile retssager mv.) Variable udgifter (løn til medarbejdere, kontorartikler mv.) Faste omkostninger (husleje, forsikringer, medlemsskaber, online-adgange mv.) Renter & afskrivninger Overskud før skat 15

16 Likviditetsbudget Likviditetsbudgettet er en tidsmæssig løbende opgørelse over betalingsstrømmen i virksomheden måned for måned, der viser likviditetsbehovet for at kunne afholde de løbende udgifter. Det er vigtigt at have fokus på likviditeten, hvilket særligt gør sig gældende i opstartsperioden, hvor huslejebetaling, lønninger og andre udgifter ofte forfalder til betaling, før de første kundeindbetalinger finder sted. Likviditetsbudgettet viser beholdningen i banken/kassen, og hvis driften giver underskud skal yderligere kapital tilføres, hvis ikke den underskudsgivende drift kan finansieres med enten opsparede/indskudte midler eller ved hjælp af en kassekredit. Forskellen mellem likviditetsbudgettet og driftsbudgettet er, at indtægter og udgifter i likviditetsbudgettet posteres i de måneder, hvor udgiften afholdes. I driftsbudgettet bør udgiften periodiseres udover de måneder, hvor du bruger aktivet. Som eksempel vil en kvartalsregning fra telefonselskabet for januar marts på DKK bliver ført i likviditetsbudgettet under april måned, hvor den betales. I driftsbudgettet vil udgiften blive posteret med DKK for henholdsvis januar, februar og marts se nedenstående tabel. Januar Februar Marts April Likviditetsbudget Driftsbudget Følgende poster indgår typisk i likviditetsbudgettet for en advokatvirksomhed: Likviditet primo Indbetalinger (honorarer) Udbetalinger (variable- og faste omkostninger) Likviditet ultimo Privatbudget Privatbudgettet er relevant, hvis du vil sammenholde den del af virksomhedens overskud, der kan udbetales til dig. Svarer overskuddet i virksomheden ikke til dine personlige udgifter plus forrentning af den investerede kapital, bør du genoverveje din forretningsplan. Åbningsbalance Åbningsbalancen er sidste element i budgetteringen og indeholder en opgørelse over aktiver og passiver ved virksomhedsetablering og de efterfølgende regnskabsår. Aktiverne er virksomhedens kapitalanvendelse og er de værdier, der kræves til driften af denne. Passiverne er virksomhedens kapitalfremskaffelse og er en opgørelse over, hvordan aktiverne finansieres. På længere sigt er balancen det økonomiske øjebliksbillede over indeståender og gæld. Summen af aktiverne modsvarer altid summen af passiverne. Følgende poster indgår typisk i åbningsbalancen for en advokatvirksomhed: Aktiver Inventar IT-udstyr Likvid beholdning Depositum leje af lokale Passiver Egenkapital Gæld Finansiering af advokatvirksomheden Inden det er relevant at søge finansiering, bør virksomheden ved brug af budgetter, økonomiske estimater og markedsanalyser præcist fastsætte, hvilke midler virksomheden behøver for at kunne drive en succesfuld og rentabel advokatvirksomhed. Som beskrevet er finansieringsbehovet en sammenfatning af de etableringsomkostninger, driftsomkostninger og likvider, virksomheden skal bruge til etablering og drift i den første periode. Selvom advokatvirksomheder typisk ikke er kapitaltunge at etablere, er tilstrækkelig kapital og likviditet afgørende for, om forretningsplanen kan realiseres. Virksomheden skal være finansieret, således at økonomiske flaskehalse undgås. Virksomheden skal således undgå at bringe sig i en situation, hvor der ved afslutningen af en måned er faktureret store beløb, men hvor ingen debitorer har betalt endnu grundet lange betalingsfrister, hvilket kan medføre, at virksomheden ikke kan betale sine kreditorer, medarbejdere mm. Med en gennemarbejdet finansieringsplan kan denne situation undgås. Finansieringsmuligheder Finansieringsplanen tager udgangspunkt i de forskellige 16

17 finansieringsmuligheder, virksomheden har. Først og fremmest bør der sondres mellem ejernes indskud, egenkapitalen, og fremmedkapitalen. Egenkapitalens størrelse afhænger af virksomhedens egen formue og risikovillighed. Fremmedkapitalen er ofte afhængig af sikkerhed for investeringen, f.eks. i form af pant i virksomhedens aktiver. Derudover vil långivere som regel opstille betingelser for, at de økonomiske prognoser og nøgletal er underbygget af realistiske argumenter. Fremmedfinansieringen til virksomheden kan blandt andet findes gennem: Banklån fleksible lånevilkår Familielån enkel låneproces og gunstige lånevilkår Leasing alternativ til at opkøbe aktiver uden stor kapitalbinding. Leasing er bl.a. meget anvendt ved erhvervelse af printere/kopimaskiner og øvrigt IT-udstyr. Tilskud og støtteordninger meget fordelagtige lånevilkår I forarbejdet til at finansiere advokatvirksomheden, kan der søges inspiration i følgende spørgsmål: Hvad kan virksomheden tilbyde en mulig investor? Hvordan er indtægter og udgifter over en 5-årig periode? Hvor stort er likviditetsbehovet i det værst tænkelige scenarie? Hvilke antagelser bygger finansieringsbehovet på? Bogførings- og regnskabspligt Det følger af Bogføringsloven, at alle erhvervsdrivende er omfattet af bogføringspligt. Det er derfor væsentligt, at man søger bistand til løsningen af de regnskabsmæssige opgaver, man får i forbindelse med etablering af sin egen virksomhed. For advokatvirksomheder er der en særlig pligt til daglig bogføring og afstemning af klientkonti, hvilket fremgår af Klientkontovedtægten, der kan ses på Det er ikke et krav, at en autoriseret revisor forestår den daglige bogføring. Man kan f.eks. vælge at benytte vikar-/bogføringsbureau eller timelønnet bistand via egen rekruttering. Vær opmærksom på, at kapitalselskaber m.fl. skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen hvert år. Årsrapporten danner også grundlag for udarbejdelsen af selskabets selvangivelse til Skat. Erhvervsstyrelsen modtager nu kun årsrapporten i digitalt format. der har særlig betydning for dig. Revisor kan være rådgiver og sparringspartner i forhold til praktiske forhold som f.eks.: Ejerstruktur og virksomhedsform Forretningsplan Etablering af regnskab-, sags- og økonomisystem Budget og likviditetsstyring Forretningsgange og interne kontroller til forebyggelse af fejl og besvigelser Skat Fusion Man er forpligtet til at benytte en autoriseret revisor i relation til afgivelse af erklæring om overholdelse af reglerne i klientkontovedtægten. Alt efter driftsformen på virksomheden kan du også være forpligtet til at indsende årsrapporten forsynet med autoriseret revisors påtegning. Du kan fravælge revision, hvis der to regnskabsår i træk ikke sker overskridelse af to af følgende tre størrelser på balancedagen: en balancesum på 4 mio. kr. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser. Revisors rolle Revisor kan bistå i idefasen og være rådgiver om de forhold, 17

18 5. Den praktiske del af etableringen 18

19 Reglerne om advokatselskaber fremgår af retsplejelovens g og tilhørende bekendtgørelse om advokatselskaber (nr. 1427/2007). Der er her flere regler, der relaterer sig til driften af advokatvirksomheden, for eksempel må advokatvirksomheder kun drives i de selskabsformer, der nævnes i retsplejelovens 124 (se nedenfor), må alene drive advokatvirksomhed og selskabsformen skal indgå i navnet. Kapitalandele i advokatselskabet må som udgangspunkt kun ejes af advokater, der aktivt driver advokatvirksomhed i selskabet, dets moderselskab eller dets datterselskab, eller af et andet advokatselskab. I 2008 blev der åbnet op for, at 10 % af aktierne eller anparterne i selskabet, må ejes af ansatte, der ikke er advokater, hvis de tager partnerprøven. Ejerne hæfter personligt sammen med selskabet for ethvert krav, der er opstået som følge af deres rådgivning, uanset de almindelige regler om begrænset hæftelse i aktie-, anparts- og partnerselskaber. Bestyrelsesmedlemmerne og medlemmer af direktionen skal også som udgangspunkt være advokater, bortset fra medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer eller de ejere, der kan eje op til 10 % af aktierne eller anparterne. Men derudover kan alle faggrupper være ansat i advokatvirksomheden, og der ses en øget brug af ansatte med andre uddannelsesmæssige baggrunde, f.eks. cand.merc.jur er, ejendomsmæglere, cand.merc.aud ere, translatører, mv., der både hjælper med at drive advokatvirksomheden, men også bidrager til rådgivningen. Valg af selskabsform Advokatvirksomheder kan efter retsplejelovens 124, drives i følgende former: Enkeltmandsvirksomhed Fællesskab af advokater (interessentskab) Aktieselskab Anpartsselskab Partnerselskab (P/S) SE-selskab - Societas Europaea (aktieselskabstype inden for EU) Disse selskabsformer kan kombineres således, at f.eks. et I/S-selskab kan være aktionær i et aktieselskab, eller et eller flere anpartsselskaber kan være ejer(e) af et partnerselskab. Ved kontorfællesskaber deler flere f.eks. lokaler, reception, markedsføring, bibliotek, bogholderi mv. Det er ofte enkeltmandsforretninger, der indgår i disse fællesskaber. Der skal i denne henseende bemærkes, at kontorfællesskaber i relation til de advokatetiske regler og interessekonfliktsreglerne ud fra et appearance synspunkt betragtes på linje med et partnerskab. Et væsentligt element i valget mellem en personligt drevet virksomhed og interessentskaber eller aktie-, anparts- og partnerselskabsformen, er hæftelsesproblematikken. I et interessentskab hæfter alle interessenterne over for tredjemand solidarisk og personligt for samtlige interessentskabets forpligtelser, og i den indbyrdes fordeling vil der som udgangspunkt være en hæftelse i forhold til ejerandelen. Såfremt der i interessentskabet ikke sker ligedeling af overskuddet, bør du overveje, hvorvidt spørgsmålet om ligelig indbyrdes hæftelse skal reguleres i interessentskabskontrakten. I advokatselskaber organiseret som aktie- eller anpartsselskaber er udgangspunktet på samme måde som i øvrige anpartsog aktieselskaber, at der er en begrænset hæftelse. For så vidt angår advokatselskaber er denne begrænsning imidlertid modificeret, jf. Rpl 124 b. Advokaten hæfter personligt og solidarisk med selskabet for krav, der er opstået som følge af advokatens bistand til en klient, dvs. advokaten hæfter personligt for advokatansvarskrav. Dette gælder enhver forpligtelse og ethvert ansvar, der udspringer af den pågældende advokats rådgivning og sagsførelse mv., uanset om aftalen formelt er indgået mellem klienten og selskabet. Derudover hæfter advokatselskabet i overensstemmelse med reglerne i selskabslovgivningen med sin formue for kravet. Hver enkelt advokat i selskabet er derfor personligt fuldt ansvarlig for den bistand, vedkommende yder. Den klient, som har lidt et tab som følge af fejlagtig rådgivning, vil herefter kunne rette sit erstatningskrav såvel mod det advokatselskab, som vedkommende har kontraheret med som mod den eller de advokater, der har behandlet sagen og ydet rådgivning. De øvrige ejere af selskabet vil derimod ikke hæfte personligt, men alene med deres indskud i selskabet. I advokatpartnerselskaber vil der være to grupper af selskabsdeltagere, komplementaren og kommanditisten. Komplementaren hæfter direkte og uden beløbsbegrænsning for 19

20 skat.dk danskeadvokater.dk klik partnerselskabets forpligtelser. Komplementaren etableres derfor ofte som et aktie- eller anpartsselskab med begrænset indskudskapital. Kommanditisterne hæfter derimod i udgangspunktet alene for partnerselskabets forpligtelser med den af dem indskudte kapital. Den modificerede begrænsede hæftelse gælder også i denne selskabsform på samme måde som i aktie- og anpartsselskaber, og derfor vil kommanditisterne som er partnere i partnerselskabet, for så vidt disse er advokater, der ejer kapitalandele i partnerselskabet, hæfte personligt og solidarisk med selskabet for krav, der er opstået som følge af advokatens bistand til klienten. Ved etableringen af advokatvirksomhed bør du grundigt overveje følgende forhold: Skattemæssige konsekvenser af valget af selskabsformen, idet det herom bemærkes, at aktie- og anpartsselskaber er selvstændige skattesubjekter, medens dette ikke er tilfældet for interessentskaber og partnerselskaber. Fordele og ulemper ved lovreguleringen i Selskabsloven og Lov om visse Erhvervsdrivende Virksomheder Kapitalkravene i aktie,- anparts- og partnerselskaber Fordele og ulemper ved aftalefriheden i interessentskabet Ejerandelenes omsættelighed i aktie- og anpartsselskaber ctr. interessentskabets Aftalefrihed herunder mulighederne for indtræden, udtræden og generationsskifte Kravene til offentlig registrering, herunder offentlige vedtægter, regnskaber m.v. i aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber Endeligt kan det, hvis du etablerer en mindre advokatvirksomhed, være relevant at undersøge muligheden for at lade virksomheden indgå i et kædesamarbejde. Kædesamarbejderne vil i nogle tilfælde kunne sikre ekspertise, administrativ bistand og mere effektiv håndtering af sagerne, idet der i et rigtigt tilrettelagt samarbejde kan opnås stordriftsfordele for de enkelte virksomheder. Samtidig bør du dog også overveje de interessekonflikter, som deltagelse i et kædesamarbejde også kan give anledning til. Fusion Ved fusion mellem eksisterende advokatfirmaer og ved etablering af nye advokatfirmaer med flere indehavere, må du gøre grundige overvejelser om valget af partnere. Det er væsentligt, at partnerne inden en etablering eller en fusion afdækker alle potentielle indehaveres holdninger og muligheder i relation til såvel forretningsmæssig formåen som til mere bløde forhold så som f.eks. medarbejderpolitik, markedsføring og arbejdsindsats. Det vil være relevant, at de potentielle indehavere i fællesskab udarbejder ikke kun en partneraftale/overenskomst men også en forretningsplan som beskrevet tidligere. I forbindelse med en grundig drøftelse af forholdene, i en fyldestgørende partneraftale/overenskomst og en traditionel forretningsplan, vil du sædvanligvis få mulighed for at få afklaret om, der er den nødvendige fælles holdning til centrale forhold ved drift af advokatvirksomheden. Samtidig må du foretage en realistisk analyse af, om de potentielle indehavere i fællesskab kan skabe grundlaget for den omsætning, der er nødvendig til at indfri den enkeltes forventninger til indtjeningen både på kort og på lang sigt. Skattemæssige overvejelser Skatte- og afgiftsmæssige overvejelser er afgørende, når tanken om selvstændig advokatvirksomhed melder sig. Som det er de fleste bekendt, er skatte- og afgiftslovgivning omfattende og sine steder også kompleks, og der er en lang række forhold, du bør være opmærksom på i form af positive til- eller fravalg, registreringer, frister for angivelse og betaling m.v. Regelsættets kompleksitet modsvares af en righoldig litteratur på området samt en lang række generelle og mere specifikke vejledninger, der udgives af SKAT. Disse vejledninger kan du finde på SKATs hjemmeside, En god vejledning omkring det skatte- og afgiftsmæssige er På vej mod egen virksomhed også på Se også Momsvejledning for advokatvirksomheder i værktøjskassen på I det følgende gennemgås en række af de skatte- og afgiftsmæssige forhold, som du bør være opmærksom, når du skal etablere og drive selvstændig advokatvirksomhed. Den skattemæssige betydning af valget af virksomhedsform Blandt de første beslutninger, som du skal træffe, er spørgsmålet om virksomhedsform, jf. ovenfor i afsnit 5. Valget af driftsform har også væsentlig skattemæssig betydning, ligesom 20

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De fleste danske virksomheder inden for liberale erhverv, hvor der er mere end en ejer, drives som

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN

ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN PÅ HJEMMEBANE I UK ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN Søren Skibsted Partner Jakob Sonne Rydahl Advokatfuldmægtig PÅ HJEMMEBANE I UK ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN På hjemmebane i UK

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed Husk, du hæfter personligt for en enkeltmandsvirksomhed Du skal være minimum 18 år Du skal have et CPR-nummer Du skal

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015.

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015. KBO ApS CVR-nr. 29 92 65 65 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere