Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed"

Transkript

1 Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1

2 2

3 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring virksomheder. Det er slet ikke ensbetydende med, at branchen står stille. Hvert år bryder yngre og mere erfarne advokater ud fra deres virksomheder for at blive herre i eget hus, virksomheder fusionerer og fissionerer i et væk, og nye virksomheds- og forretningskonstellationer opstår, samtidigt med at ældre virksomheder lukker ned. Denne guide er skrevet til dig, der ønsker at starte din egen virksomhed, alene eller sammen med andre, eller søger inspiration til at videreudvikle din eksisterende forretning. Vejen til succes som selvstændig advokat forudsætter blandt andet, at du kan kombinere virket som advokat med evnen til at drive en forretning. At drive en advokatforretning kræver meget af alt det, vi ikke har lært på universitetet. Det kræver forretningsforståelse. Hvad ønsker dine kunder, og hvordan kan du levere det. Det kræver ledelse både den daglige ledelse, men også udvikling af strategier og mål, og den efterfølgende implementering. Der er også meget administration i driften af en advokatvirksomhed, udarbejdelse af regnskaber og budgetter, overholdelse af hvidvaskningsregler, klientkontomidler, prisoplysninger, mv. Denne guide har til hensigt at fungere som inspiration, vejledning og opslagsværk og kan forhåbentligt hjælpe med at gøre springet lidt nemmere. Denne guide kunne ikke have været skrevet uden den store indsats fra advokaterne Aage Krogh, Pia Mark, Søren Ingerslev og Nicholas Liebach, som har delt deres erfaringer og været med til at forfatte denne nye opdaterede version. Derudover vil vi også gerne sige tak til Bjarke Sanbeck og Philip Thorsen, som var med til at skrive den tidligere udgave af guiden og som vi har brugt som testpanel. Og ligeledes en tak til Steen Liebmann, Summit Consulting, for konstruktive kommentarer. Tusind tak til jer alle for jeres indsats og tak for, at I har taget tid ud af jeres travle kalendere for at hjælpe den næste generation af advokatvirksomhedsejere. Danske Advokater September 2014 Danske Advokater glæder sig over dynamikken i branchen og vil gerne være med til at hjælpe de mange nye initiativrige og visionære selvstændige advokater på vej, for det styrker branchen og dens konkurrenceevne. Udover guiden her, findes der på Danske Advokaters hjemmeside en lang række værktøjer, der hjælper til den daglige drift af virksomheden, og der kommer hele tiden nye til. Se under Værktøjskassen, om der ikke findes lige det værktøj, som du søger. Danske Advokater udbyder også kurser om ledelse, salg, kommunikation, bogføring og lignende. Du er naturligvis også altid velkommen til at ringe og høre, hvad din brancheforening kan gøre for dig. 3

4 Indhold 1. Introduktion 2 2. Hvorfor starte sin egen advokatvirksomhed? 4 Er du klar til springet? Det er ikke nok bare at ville have foden under eget bord At blive selvstændig er en mulighed for hurtigt at blive partner 5 At gøre noget nyt og gøre en forskel Blive fagligt bedre og få større udsyn 6 Opsamling 7 3. Vision og mission for din nye virksomhed 8 Nærmere om missionen 9 Nærmere om visionen Økonomi 12 Budgetter og regnskaber Generelt om budgettering Etableringsbudget Driftsbudget 13 Likviditetsbudget Privatbudget Åbningsbalance 14 Finansiering af advokatvirksomheden Finansieringsmuligheder Bogførings- og regnskabspligt 15 Revisors rolle 5. Den praktiske del af etableringen 16 Valg af selskabsform Fusion 17 Skattemæssige overvejelser 18 Den skattemæssige betydning af valget af virksomhedsform Advokatvirksomhed i selskabsform Personlig drevet virksomhed 19 Virksomhedsskatteordningen 20 Kapitalafkastordningen 21 Registrering af virksomheden Selvangivelse, regnskab og bogføring Moms 22 Virksomhedens navn Indberetning til Advokatsamfundet 23 Ejerskab af ikke-advokater Klientkontovedtægten - starterklæring Ansvars- og garantiforsikring Øvrige forsikringer 24 Tilbud på forsikringer Arbejdsskadeforsikring Garantistillelse med ejendomsformidling 25 Krydslivsforsikring IT Fortrolighed og persondata 26 IT-systemer Server- eller online? Valg af hardware som computere, printere, kopimaskiner og telefonsystemer 27 Domænenævn Hjemmeside 28 Internet og telefoni IT-rådgivning 6. Ledelse og administration 29 Magtfordelingen: Konsensus, demokrati eller diktatur? Fordel ansvaret - så I kan komme i gang med at arbejde 30 Fordeling af administrative områder Leverandørstyring og controlling 32 Få klare aftaler med leverandørerne Controlling 33 Om at bruge klienter som leverandører Ansættelsesprocedurer Jobannoncen 35 Behandling af ansøgninger Samtaler hvor mange og hvor omfattende? Personlighedstests 36 Andre tests Interne regler God personaleledelse 37 Hvad er god personaleledelse? 4

5 Værktøjer til god personaleledelse 38 Talent management Løn og personalegoder 39 Afslutning af ansættelsesforløb 7. Salg og markedsføring 40 Grib det professionelt an Markedsføring af advokatvirksomheden og de andre advokater 41 Mangel på tid er ingen undskyldning Markedsføring hjælper kunderne med at opdage dig 8. Et internationalt perspektiv? 42 Medlemskab af internationale organisationer Valg af international samarbejdspartner 9. Advokatens pligter i forhold til Advokatsamfundet 43 Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Obligatorisk efteruddannelse 44 De advokatetiske regler 5

6 2. Hvorfor starte sin egen advokatvirksomhed? Er du klar til springet? Mange ansatte advokater vil før eller siden gå ind i overvejelser om at blive selvstændig, enten alene eller sammen med andre. Der kan være mange gode grunde til at blive selvstændig, og trangen til selv at kunne bestemme over karriere og arbejdsliv kan være meget stærk måske så stærk, at man slet ikke er i tvivl om, at det er den eneste rigtige vej at gå. Men før man tager springet, er det alligevel en god idé at slå koldt vand i blodet og mærke grundigt efter for at finde ud af, hvorfor man egentlig har lyst til at blive selvstændig. Ved at tvinge sig selv til at sætte ord på drømmen, bliver man selv mere skarp på, hvad det egentlig er, man er ved at kaste sig ud i. Selvom man måske stadig efter at have foretaget en grundig selvransagelse er fuldkommen sikker på, at det eneste rigtige er at blive selvstændig, skal man også kunne overbevise de nærmeste i ens liv -eksempelvis kæresten / ægtefællen, der kan se frem til mange aftener alene, mens man kæmper for at få forretningen op at stå. Man skal også kunne overbevise banken, som skal sige ja til en rummelig kassekredit til det nye advokatfirma og måske også et anlægslån. Har man børn, kommer de også før eller siden til at mærke, at far eller mor er blevet selvstændig. Det er med andre ord en god idé - køligt og velovervejet - at prøve at se situationen udefra og at beskrive for sig selv, hvorfor man egentlig har lyst til at være selvstændig og - loyalt i forhold til ens omgivelser - at undersøge, om man har baglandet på plads. Det er ikke nok bare at ville have foden under eget bord Det må nok erkendes, at mange i dag vælger at starte selvstændig virksomhed, fordi karrieremulighederne i en etableret virksomhed ikke er attraktive, f.eks. fordi vejen til partnerstatus 6

7 synes for lang. En anden og langt mere positiv - og forhåbentlig også oftere forekommende begrundelse er lysten til at have fod under eget bord. Denne lyst er svær at beskrive. Det er jo en følelse, der, når den først har meldt sig, brænder som en flamme i ens indre. I starten måske et vågeblus, men dog en flamme, der ønsker at bryde ud i lys lue. I citatet, der stammer fra udgaven af denne guide, adresserer advokat Bjarke Sanbeck lysten til at få fod under eget bord og erkender, at det er en lyst, der er svær at beskrive men som ikke desto mindre kan føles meget stærk. At få foden under eget bord kan for det første ses som muligheden for at slippe for, at der er nogen, der bestemmer over en. En advokat fortæller fra sin tid som ansat på et af landets største advokatkontorer: Alle os ansatte advokater var kisteglade, når vi fik møderet for landsretten. Dels selvfølgelig fordi man bare var stolt over præstationen, men også for at man nu endelig slap for at få sine processkrifter rettet af en ældre partner, som altid selv ville sætte sit fingeraftryk på tingene, eller måske endda ikke var enig i strategien i sagen. Selv at ville bestemme er dermed en stærk driver, når man overvejer at starte som selvstændig. Og det at være advokat rummer per definition også selvstændighed man kan som advokat til enhver tid fravælge en klient og vedkommendes sag blot man iagttager princippet i AER punkt 11. Men - som Bob Dylan synger i Gotta Serve Somebody er der i sidste ende altid andre, der bestemmer over ens liv, og der er altid andre, som man skal tjene fx banken. Så selvom man principielt har ret til at fravælge klienter og sager, har man måske ikke råd til det. Ens familie eller helbred er andre væsentlige faktorer, der kan gøre, at det kan være så som så med mulighederne for selv at kunne bestemme. Lysten til selv at ville bestemme er derfor ikke et bæredygtigt argument i sig selv for at starte som selvstændig advokat. Men det kan til gengæld være den gnist, der antænder flammen. Man kan måske også sige det sådan, at lysten til selv at ville bestemme er en grundforudsætning for, at man overhovedet bør gå videre i sine overvejelser om at blive selvstændig. Det er ikke nok, at kunne beskrive, hvad man vil væk fra man skal kunne beskrive, hvor man vil hen. Man skal kende sin vision og mission det kan du læse mere om i kapitel 3. Har man ikke som nystartet advokatvirksomhed gjort sit hjemmearbejde, så er der stor risiko for at man ender med at splitte op eller lukke indenfor få år. At blive selvstændig er en mulighed for hurtigt at blive partner Et andet argument kan være ønsket om at blive partner hurtigere. Umiddelbart virker dette udsagn svært at anfægte. Hvis man fokuserer på, at det at være partner betyder, at man tager del i virksomhedens overskud (eller underskud), så er udsagnet per definition korrekt. Men som økonomerne har lært os, er en frokost aldrig gratis, og prisen for at blive selvstændig, er, at der typisk er meget færre personer til at bære virksomhedens risiko og omkostninger, end hvis man tålmodigt bliver på ens plads i det større firma og venter til det er ens tur. Over for dette kan man dog sige, at risiko er et element, der er til stede, uanset hvor man er. Selvom man er på partnerlisten på et stort kontor, så er vejen til endeligt partnerskab lang og hård, og der er mange risici undervejs for, at man bliver fravalgt. Omvendt har det større kontor en ubestridelig force: At blive en del af noget veletableret, der er bygget op over flere generationer, giver en råstyrke og et renommé, som det tager mange år at opbygge. Som kommende selvstændig advokat bør man nøje undersøge, hvilken betydning, det har for ens forretning, i hvilket firma man er, og hvilke områder firmaet arbejder med. Er man god til 7

8 at hive klienter i land, men vil man samtidig gerne specialisere sig, bliver man enten nødt til at drive virksomhed sammen med andre advokater med supplerende kompetencer, eller man må acceptere, at man kommer til at sende arbejde videre til andre firmaer. Omvendt: Satser man på at være generalist, kan man sigte bredere og er i mindre grad afhængig af at være en del af noget større, men man er samtidig færre til at løfte de faste omkostninger. At gøre noget nyt og gøre en forskel Som ansat advokat undrer man sig ind imellem over de opgaver, man får tildelt, eller måden firmaet bliver kørt på. Sager bliver måske afregnet med afskrivning af voldsomme beløb. Eller man vælger af princip aldrig at afskrive noget arbejdstid og bliver i stedet mødt med salærklager. Måske bryder man sig bare ikke om klienternes forretningsmetoder eller tonen og stemningen i firmaet. Det afgørende er her at finde den helt rigtige balance. Der kan fint være god økonomi i idealisme, og i alle fald skal man selv kunne stå distancen, og dermed er en vis idealisme formodentlig nødvendig. Sætter man ud med det formål at gøre noget nyt og gøre en forskel, bør man i alle fald definere nøje, hvad det er man vil gøre og hvorfor, og man bør løbende tage bestik af, om man bevæger sig tættere på målet. Blive fagligt bedre og få større udsyn Man har en tendens til at vokse med udfordrende opgaver. Der er simpelthen nogle områder, som man kun vanskeligt kan tilegne sig på andre måder end ved selv at være selvstændig. For eksempel vil den basale viden om og forståelse for virksomhedsdrift, som man tilegner sig, give et anderledes indblik i kundernes holdninger til deres virksomheder og sager. Pludselig får man en fælles referenceramme, når man taler virksomhedsejer til virksomhedsejer. Ud fra ens erfaringer som ansat advokat danner man sig et billede af, hvad der fungerer og ikke fungerer, og på den baggrund ligger det lige for hos den entreprenante advokat at få gode idéer til, hvordan man kan gøre noget nyt måske endda ikke kun til fordel for en selv men også for samfundet som helhed. Det kan være en helt legitim begrundelse for at starte egen virksomhed, at man ønsker at gøre noget nyt og gøre en forskel. Samtidig kan det være en god idé førend the rubber meets the road selv at komme ned på jorden og overveje, om man har den fulde indsigt til at vurdere årsagen bag de forhold, som man ønsker at forandre. I sidste ende vil mange, der har startet ad den idealistiske vej, opleve en konflikt mellem på den ene side de økonomiske og praktiske realiteter og på den anden side ønsket om at være nyskabende og virkelig gøre en forskel. På rejsen kommer man forbi tillokkende og mindre ujævne sideveje, hvor det måske endda går ned ad bakke på helt nylagt asfalt. Dette giver sig ofte udslag i, at det over for kunderne bliver nemmere at finde engagement og glæde. Enhver ny sag repræsenterer pludselig en mulighed for forretning og samtidig en mulighed for markedsføring med henblik på den næste sag. En advokat fortæller: Uanset hvilken form man vælger, giver etableringen styrker og muligheder til selv at bestemme sine arbejds- og livsvilkår. Hvilke emner man ønsker at beskæftige sig med. Udnytte lige præcis de juridiske eller menneskelige kundskaber, som man selv synes, er ens stærke sider. Det er min opfattelse, at man vokser. Både som advokat og som menneske. Det er altid sundt at skulle tage ansvar for egne handlinger. Som nystartet selvstændig advokat mærker man dette i yderste konsekvens. Den unavngivne advokat bag citatet rammer fuldkommen plet. Særligt ved observationen om, at den selvstændige advokat kommer til at tage ansvar for egne handlinger i yderste konsekvens. Her skal man på forhånd gøre sig klart, at den forretnings- 8

9 mæssige lærdom om, hvordan man driver forretning kommer med en betydelig pris i form af et omfattende tidsforbrug både for at tillegne sig de forretningsmæssige og administrative egenskaber. Dette vil for de fleste sætte deres juridisk-faglige evner under pres i perioder, hvor det simpelt hen kan være svært at nå at følge med i retsudviklingen, samtidig med at man skal løse de administrative opgaver og videreudvikle forretningen. Det er ikke nogen patentløsning på dette dilemma afgørende er det, at man bygger sin virksomhed på en måde, så man fortsat kan holde sig ajour rent juridisk, samtidig med at man nu også skal ud og markedsføre sig og holde styr på en administration. Løsningen er i sagens natur ikke bare at arbejde mere, idet det ikke holder i længden. Bedre løsninger kan være systematiseret vidensindsamling ved hjælp af en studentermedhjælp og at lægge så meget som muligt af administrationen fra sig til en sekretær eller kontorassistent. Det styrende princip må være, at man vedvarende arbejder for at opgaver altid løses på lavest mulige niveau, så en dyrere medarbejdere ikke laver arbejde, som en billigere medarbejder kunne have klaret. Opsamling Din motivation for at ville være selvstændig spiller en stor rolle for, hvordan du etablerer din advokatforretning. Hvad enten du ønsker at revolutionere branchen indefra eller blot at indføre dine egne værdier i det daglige arbejde, er det iværksætterens mål at etablere sin egen virksomhed helt fra grunden. 1. Jeg havde lyst til at være i et advokatfirma, der turde gøre tingene på en ny måde, og som ikke følte sig bundet af de mange traditioner og dos and don ts i branchen 2. Jeg ville være et sted, hvor der var fokus på samarbejde og videndeling, og hvor opgaverne blev fordelt efter faglige kompetencer 3. Jeg ville være med til at skabe en arbejdsplads, der giver medarbejderne mulighed for at være med til at bygge firmaet op, så alle tager ansvar og løfter i flok Og når du har formuleret din egen motivation for at blive selvstændig, er du klar til at arbejde videre med idéen og eventuelt tale med andre kolleger og høre, om der er nogen, der deler din vision. For selvom det måske ikke altid er nemmere at være flere, så er det som oftest meget sjovere. Er I en gruppe advokater, som overvejer at stifte eget firma, kan det være en god ide at tage til udlandet på en studierejse, f.eks. til London eller New York. Her kan få inspiration fra både gamle og nye firmaer store og små. Udenlandske advokater vil ofte tale mere frit om deres set-up og deres erfaringer. Samtidig kan man være heldig at snappe nogle globale tendenser op, og blive first-mover, inden branchen i Danmark har adopteret de nye normer. Se også kapitel 8 om at have et internationalt perspektiv. At sætte ord på din motivation er en nødvendig forudsætning for, at du kan arbejde videre med idéen som selvstændig. Før du går videre, så prøv at sætte ord på mindst tre grunde til, hvorfor det er nødvendigt for dig at starte virksomhed som selvstændig advokat enten ved at starte en ny virksomhed selv eller sammen med andre eller ved at indtræde som partner i en bestående virksomhed. Eksempler: Jeg var med til at starte min advokatvirksomhed fordi: 9

10 10 3. Vision og mission for din nye virksomhed

11 Hvad skal missionen og visionen være for din nye advokatvirksomhed, herunder grundværdierne? Det kan være vanskelige spørgsmål at svare på, og spørgsmål som måske af en del advokater - i hvert fald tidligere - blev opfattet som noget akademiske og luftige, og som man har svært ved at relatere sig til i det daglige og praktiske arbejde. Både vision og mission for en advokatvirksomhed er imidlertid en afgørende del af de helt grundlæggende tanker, ideer, værdier, som du ved etableringen af selvstændig advokatvirksomhed allerede på et så tidligt stadie som muligt bør formulere. Når du formulerer advokatvirksomhedens mission og vision, tvinger du dig selv til at reflektere over områder, du som selvstændig advokat skal forholde dig til. Du får overblik over og bliver bevidst om virksomhedens mening og identitet - selve virksomhedens DNA (som du skal ud at sælge) - og gør det let for andre at forstå og tage stilling til, hvad det er, du arbejder med, og hvor du vil hen - til gavn for både virksomheden, medarbejdere og andre, der er involveret i den nye advokatvirksomhed. Endvidere vil en klart formuleret mission understøttet af en lige så klar strategi- og handleplan være en hjælp til at holde den overordnede vision med virksomheden for øje i en ofte travl opstartsperiode. De helt overordnede missions- og visionsspørgsmål kan formuleres som: Mission (mening og identitet): Hvorfor er din advokatvirksomhed her/hvorfor vil du drive advokatvirksomhed? og hvad adskiller den nye advokatvirksomhed fra andre? Hvad er din virksomheds helt grundlæggende DNA? Visionen (ambition): Hvor vil du/i hen med advokatvirksomheden hvad er jeres ambition i et lidt længere perspektiv? Disse hovedspørgsmål vil ofte indeholde mange underliggende lag, spørgsmål og svar om virksomheden som nærmere omtalt nedenfor. Både mission og vision og ikke mindst strategien - ses formuleret i mange former, varierende længde og nogle mere konkrete end andre. Det er vigtigt at tænke på, at jeres vision kommer til at danne grundlaget for jeres overordnede strategi, som I formulerer til konkrete handlingsplaner for jeres forretning. Der er naturligvis ingen visions- og missionsløsninger, svar eller spørgsmål, der er mere korrekte end andre det afhænger af den konkrete virksomhed det afgørende er, at I tager stilling. Formålet med dette missions- og visionsafsnit er også alene at tjene til inspiration til emner, der bør overvejes som led i definitionen af de værdier og formuleringen af missionen og visionen for den nye advokatvirksomhed. Både vision og mission er dynamiske størrelser, som vil ændre sig og have behov for at tilpasses i takt med at jeres forretning ændrer sig. Dette kræver, at man stopper op, lærer af sine erfaringer og formulerer nye mål og fixpunkter = en del af visionen. Dette gøres igen og igen og styrker sammenhængen i visionen, missionen og strategien. Men allerede ved opstart bør du som nævnt have formuleret den første version. Flere af de emner og underspørgsmål der berøres i vision og missionen vil ofte også være elementer i den klassiske forretningsplan. Her skal det for ordens skyld fremhæves, at en klar mission og vision ikke erstatter formuleringen af en egentlig forretningsplan, som normalt indeholder en mere formbunden og traditionel stillingtagen til flere områder end vision og mission - eksempelvis salg, markedsføring, budgetter, regnskaber, finansiering, IT m.fl. Advokatvirksomhedens vision, mission og strategi vil derimod stort set altid indgå som en integreret del af forretningsplanen og nok også overlappe visse områder. Vejen til opfyldelse af visionen nås via en klar mission, herunder overskuelige og konkrete strategi- og handleplaner. Nærmere om missionen Hvorfor er din advokatvirksomhed her/hvorfor vil du drive advokatvirksomhed? Og hvad adskiller den nye advokatvirksomhed fra andre advokatvirksomheder hvad er din advokatvirksomheds DNA? Det er hovedspørgsmålet/-ene og udtrykker selve forretningsgrundlaget for den nye advokatvirksomhed og svarene (sammen med strategien) på konkret vis, hvordan visionen kan realiseres. Der er mange måder at formulere virksomhedens mission på. Eksempler på overordnede missioner /mission-statements for advokatvirksomheder er: Vi vil sætte nye standarder for forholdet mellem klient og 11

12 advokat. Vi er tilgængelige og skaber holdbare løsninger. Vi lytter og rådgiver, og vi gør, hvad vi siger. Og: Missionen bygger på følgende elementer, hvor vi fokuserer på kvalitet tilgængelighed dynamik vækst nye forretningsområder Og: XXX yder forretningsmæssig rådgivning på højeste faglige og etiske niveau båret af et værdisæt og en samarbejdsform, der tilgodeser klientens behov for fleksibel rådgivning og sparring. XXX leverer værdiskabende løsninger i et tæt samarbejde mellem klienterne og vores dygtige medarbejdere. XXX er partnere med klienterne og hinanden. Klienternes succes er vores succes. Bagved ovenanførte brede missioner ligger naturligvis en forventningsafstemning og mere detaljerede og konkrete missions-overvejelser. Indholdet i missionen kan konkretiseres til spørgsmålene: Hvad vil den nyetablerede advokatvirksomhed være særligt kendt for? Og hvad er dens unikke platform? hvad kan I, som andre advokater ikke kan? Eksempler på emner og en række konkrete forhold, der kan indgå i drøftelserne om missionen (meningen og identiteten med virksomheden) kunne være: Specialist vs. generalist Pris- og faktureringsmodeller Skal prisen være et direkte konkurrenceparameter, alene medgået tid eller alternative beregningsprincipper knyttet op på succeskriterier, opdragets karakter, hvilken grad af eksklusivtiet klienten stiller advokaten i udsigt mv. Vækst Er det en del af missionen/forretningsmodellen - og hvis ja, hvordan skal dette ske? Organisk eller ved konkret at dyrke potentielle fusionspartnere. Mål for vækst? Hvordan måler vi vækst? Sker dette på omsætning, antal ansatte etc. Forretningsområder? Hvilke discipliner og forretningsområder skal vi dække? Full service-koncept eller en fokuseret strategi hvilke specialer er on strategy og hvilke off strategy? Klienter/fokusklienter? Segmenter, nicheområder/særlige brancher. Internationalt fokus Hvor meget fokus? Via internationale netværk, best friends-kontorer etc.? Kvalitative krav til sagsarbejdet Administration Forventninger til medarbejdere/medejere i virksomheden og økonomiske vilkår. Konkrete mål? Hvilke parametre måles der på, ligedeling eller overskudsdeling efter andre kriterier etc. HR/værdier Hvilken HR-strategi og værdier efterleves lige fra løn, performance, udvikling m.m. Områder der kunne drøftes: Hvad har vi særligt at tilbyde kommende medarbejdere (arbejdsmiljø, work/life balance, værdier, sociale parametre etc.) hvorledes adskiller vi os her fra vores konkurrenter? Hvilke kompetencer ønsker virksomheden at udvikle hos medarbejdere faglige og personlige kompetencer? Faglig udvikling/uddannelse, som virksomheden kan tilbyde Karrieremuligheder Lønniveau (grundløn, bonusordning m.m.) Krav til performance Social strategi Med udgangspunkt i missionen/forretningsmodellen skal du herefter opstille en mere konkret og operationel målsætning = VISION og strategi for virksomheden, der blandt andet bør 12

13 indeholde en vurdering af, hvorledes du de næste 3 år forventer at realisere målsætningen inden for virksomhedens forretningsområder. Der skabes derved en klar forbindelse mellem virksomhedens vision, mission og værdier på den ene side og de strategiske og forretningsmæssige mål på den anden side. Virksomhedens målsætninger, f.eks. inden for de enkelte forretningsområder, bør formuleres som en operationel strategiplan med angivelse af en tidshorisont for målopfyldelse: Nærmere om visionen Eksempler på visioner: Vores relationer med klienterne gør en forskel. Dels for klienternes oplevelse af at samarbejde med dygtige jurister på en ligefrem og uformel måde. Dels for kvaliteten af de konkrete resultater, som de personlige og tillidsfulde relationer skaber. Visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for [advokatvirksomheden]: Vi vil være det foretrukne advokatvalg, hvor behovet er en individuelt tilpasset og højt kvalificeret løsning inden for vores spidskompetencer. Vi vil opfattes som en moderne, professionel og ambitiøs advokatvirksomhed, der er på forkant med udviklingen, for så vidt angår medarbejdervilkår, intern organisering samt de leverede advokatydelser og kundehåndtering i en moderne videns tung organisation. Vi skal gennem vores ydelsers kvalitet og etiske niveau opnå en sådan placering på det danske advokatmarked, at alle brugere af advokatydelser kender virksomheden, og ved valg af advokat finder, at [advokatvirksomheden] er et naturligt valg. Og et andet eksempel Vores vision er at skabe den mest attraktive, internationalt orienterede, jyske advokatvirksomhed til gavn for erhvervslivet og alle medarbejdere hos [advokatvirksomheden]. Som en del i processen forsøges værdierne at blive gjort målbare, så man har muligheden for at bruge dem til at holde kursen i det daglige arbejde. 13

14 4. Økonomi Udgivet af Danske Advokater september

15 Budgetter og regnskaber Budgetter og regnskaber er to ofte undervurderede, men meget betydelige styringsredskaber for den nystartede advokatvirksomhed. Strategisk anvendes regnskaber til bl.a. at fokusere på de forretningsområder, der giver de bedste resultater og vide, hvilke ydelser der giver det største dækningsbidrag og indtjening. Før etableringen af advokatvirksomheden skal der udarbejdes et budget til at overbevise bl.a. revisorer, pengeinstitutter og kommende partnere om forretningsidéens bæredygtighed. Samtidig er budgetterne og den forventede resultatopgørelse for de første år med til at give en god forståelse af balancen mellem virksomhedens indtægts- og udgiftsgrupper og en forståelse af, hvor store udsving i de forventede resultater virksomheden kan tåle. Ud fra løbende opdatering af budgetterne vurderes det, om virksomhedens indtjening er tilstrækkelig, eller om der er behov for at tilføre yderligere kapital i etableringsfasen eller i den fremtidige udvikling. Samtidig er en grundig analyse af udviklingen i budgetter og regnskaber et operationelt værktøj til at vurdere, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at iværksætte nye investeringer eller strategiske tiltag. Generelt om budgettering Ved at budgettere sætter du tal på, hvordan virksomheden skal blive en succes. Det afgørende er at være så konkret, detaljeret og realistisk som muligt, men samtidig at være bevidst om at udviklingen af budgetter er en løbende proces. En høj detaljeringsgrad viser, at forretningsplanen er gennemtænkt, og der bør ikke komme uventede overraskelser. Forretningsplanen starter med formulering af virksomhedens vision, målsætning og produktportefølje mv. Derefter udarbejdes budgetterne, for på baggrund af konklusionerne, at vende tilbage til forretningsplanens første faser og tilpasse dem til disse konklusioner. Betragt derfor arbejdet med forretningsplanen som en række cirkler, hvor du efter hvert element vurderer de nye resultater og eventuelt går et skridt tilbage og arbejder med det foregående element igen. Med budgetterne føres kontrol med, om de økonomiske forudsætninger realiseres. Er det ikke tilfældet, må virksomheden tage skridt til at forbedre økonomien. I relation til långivere og egen risikovillighed bør budgetteringen indeholde det værst tænkelige scenarie. Dette scenarie er et billede af de økonomiske konsekvenser, hvis virksomheden imod forventning skulle komme i økonomiske vanskeligheder. På denne måde sættes der tal på den risikokapital, der er forbundet med etablering af virksomheden. Budgetteringen består af følgende fire budgetter; etablerings-, likviditets-, drifts- og privatbudget. Derudover bør virksomheden udarbejde en åbningsbalance. Etableringsbudget Etableringsbudgettet anvendes til at vise, hvilke udgifter der er forbundet med etableringen af virksomheden. Alle udgifter afholdes inden virksomheden etableres under hensyntagen til afskrivning af aktiver. Følgende poster indgår typisk i etableringsbudgettet for en advokatvirksomhed: Husleje (leje, depositum og udbetaling) Indretning (håndværk og maling) Kontorinventar (møbler, IT-udstyr, telekommunikation og kopimaskine) Rådgivere (revisor og IT-konsulent) Kontorartikler (brevpapir, visitkort, printerpatroner m.v.) Driftsbudget Driftsbudgettet er en opgørelse over de indtægter og udgifter måned for måned, der forventes løbende at blive realiseret i virksomheden efter opstart. En stor udfordring ved driftsbudgettet er at estimere indtægter og udgifter, men jo mere konkret, detaljeret og realistisk driftsbudgettet er, des mindre usikkerhed og tid bruges der på at revidere det. En grundig markedsanalyse af afsætningsmulighederne på markedet er et godt redskab til at vurdere de forventede indtægter i driftsbudgettet. Driftsbudgettet følger resultatopgørelsen, og for en advokatvirksomhed indgår typisk følgende poster: Omsætning (erhverv, fast ejendom, inkasso, civile retssager mv.) Variable udgifter (løn til medarbejdere, kontorartikler mv.) Faste omkostninger (husleje, forsikringer, medlemsskaber, online-adgange mv.) Renter & afskrivninger Overskud før skat 15

16 Likviditetsbudget Likviditetsbudgettet er en tidsmæssig løbende opgørelse over betalingsstrømmen i virksomheden måned for måned, der viser likviditetsbehovet for at kunne afholde de løbende udgifter. Det er vigtigt at have fokus på likviditeten, hvilket særligt gør sig gældende i opstartsperioden, hvor huslejebetaling, lønninger og andre udgifter ofte forfalder til betaling, før de første kundeindbetalinger finder sted. Likviditetsbudgettet viser beholdningen i banken/kassen, og hvis driften giver underskud skal yderligere kapital tilføres, hvis ikke den underskudsgivende drift kan finansieres med enten opsparede/indskudte midler eller ved hjælp af en kassekredit. Forskellen mellem likviditetsbudgettet og driftsbudgettet er, at indtægter og udgifter i likviditetsbudgettet posteres i de måneder, hvor udgiften afholdes. I driftsbudgettet bør udgiften periodiseres udover de måneder, hvor du bruger aktivet. Som eksempel vil en kvartalsregning fra telefonselskabet for januar marts på DKK bliver ført i likviditetsbudgettet under april måned, hvor den betales. I driftsbudgettet vil udgiften blive posteret med DKK for henholdsvis januar, februar og marts se nedenstående tabel. Januar Februar Marts April Likviditetsbudget Driftsbudget Følgende poster indgår typisk i likviditetsbudgettet for en advokatvirksomhed: Likviditet primo Indbetalinger (honorarer) Udbetalinger (variable- og faste omkostninger) Likviditet ultimo Privatbudget Privatbudgettet er relevant, hvis du vil sammenholde den del af virksomhedens overskud, der kan udbetales til dig. Svarer overskuddet i virksomheden ikke til dine personlige udgifter plus forrentning af den investerede kapital, bør du genoverveje din forretningsplan. Åbningsbalance Åbningsbalancen er sidste element i budgetteringen og indeholder en opgørelse over aktiver og passiver ved virksomhedsetablering og de efterfølgende regnskabsår. Aktiverne er virksomhedens kapitalanvendelse og er de værdier, der kræves til driften af denne. Passiverne er virksomhedens kapitalfremskaffelse og er en opgørelse over, hvordan aktiverne finansieres. På længere sigt er balancen det økonomiske øjebliksbillede over indeståender og gæld. Summen af aktiverne modsvarer altid summen af passiverne. Følgende poster indgår typisk i åbningsbalancen for en advokatvirksomhed: Aktiver Inventar IT-udstyr Likvid beholdning Depositum leje af lokale Passiver Egenkapital Gæld Finansiering af advokatvirksomheden Inden det er relevant at søge finansiering, bør virksomheden ved brug af budgetter, økonomiske estimater og markedsanalyser præcist fastsætte, hvilke midler virksomheden behøver for at kunne drive en succesfuld og rentabel advokatvirksomhed. Som beskrevet er finansieringsbehovet en sammenfatning af de etableringsomkostninger, driftsomkostninger og likvider, virksomheden skal bruge til etablering og drift i den første periode. Selvom advokatvirksomheder typisk ikke er kapitaltunge at etablere, er tilstrækkelig kapital og likviditet afgørende for, om forretningsplanen kan realiseres. Virksomheden skal være finansieret, således at økonomiske flaskehalse undgås. Virksomheden skal således undgå at bringe sig i en situation, hvor der ved afslutningen af en måned er faktureret store beløb, men hvor ingen debitorer har betalt endnu grundet lange betalingsfrister, hvilket kan medføre, at virksomheden ikke kan betale sine kreditorer, medarbejdere mm. Med en gennemarbejdet finansieringsplan kan denne situation undgås. Finansieringsmuligheder Finansieringsplanen tager udgangspunkt i de forskellige 16

17 finansieringsmuligheder, virksomheden har. Først og fremmest bør der sondres mellem ejernes indskud, egenkapitalen, og fremmedkapitalen. Egenkapitalens størrelse afhænger af virksomhedens egen formue og risikovillighed. Fremmedkapitalen er ofte afhængig af sikkerhed for investeringen, f.eks. i form af pant i virksomhedens aktiver. Derudover vil långivere som regel opstille betingelser for, at de økonomiske prognoser og nøgletal er underbygget af realistiske argumenter. Fremmedfinansieringen til virksomheden kan blandt andet findes gennem: Banklån fleksible lånevilkår Familielån enkel låneproces og gunstige lånevilkår Leasing alternativ til at opkøbe aktiver uden stor kapitalbinding. Leasing er bl.a. meget anvendt ved erhvervelse af printere/kopimaskiner og øvrigt IT-udstyr. Tilskud og støtteordninger meget fordelagtige lånevilkår I forarbejdet til at finansiere advokatvirksomheden, kan der søges inspiration i følgende spørgsmål: Hvad kan virksomheden tilbyde en mulig investor? Hvordan er indtægter og udgifter over en 5-årig periode? Hvor stort er likviditetsbehovet i det værst tænkelige scenarie? Hvilke antagelser bygger finansieringsbehovet på? Bogførings- og regnskabspligt Det følger af Bogføringsloven, at alle erhvervsdrivende er omfattet af bogføringspligt. Det er derfor væsentligt, at man søger bistand til løsningen af de regnskabsmæssige opgaver, man får i forbindelse med etablering af sin egen virksomhed. For advokatvirksomheder er der en særlig pligt til daglig bogføring og afstemning af klientkonti, hvilket fremgår af Klientkontovedtægten, der kan ses på Det er ikke et krav, at en autoriseret revisor forestår den daglige bogføring. Man kan f.eks. vælge at benytte vikar-/bogføringsbureau eller timelønnet bistand via egen rekruttering. Vær opmærksom på, at kapitalselskaber m.fl. skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen hvert år. Årsrapporten danner også grundlag for udarbejdelsen af selskabets selvangivelse til Skat. Erhvervsstyrelsen modtager nu kun årsrapporten i digitalt format. der har særlig betydning for dig. Revisor kan være rådgiver og sparringspartner i forhold til praktiske forhold som f.eks.: Ejerstruktur og virksomhedsform Forretningsplan Etablering af regnskab-, sags- og økonomisystem Budget og likviditetsstyring Forretningsgange og interne kontroller til forebyggelse af fejl og besvigelser Skat Fusion Man er forpligtet til at benytte en autoriseret revisor i relation til afgivelse af erklæring om overholdelse af reglerne i klientkontovedtægten. Alt efter driftsformen på virksomheden kan du også være forpligtet til at indsende årsrapporten forsynet med autoriseret revisors påtegning. Du kan fravælge revision, hvis der to regnskabsår i træk ikke sker overskridelse af to af følgende tre størrelser på balancedagen: en balancesum på 4 mio. kr. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser. Revisors rolle Revisor kan bistå i idefasen og være rådgiver om de forhold, 17

18 5. Den praktiske del af etableringen 18

19 Reglerne om advokatselskaber fremgår af retsplejelovens g og tilhørende bekendtgørelse om advokatselskaber (nr. 1427/2007). Der er her flere regler, der relaterer sig til driften af advokatvirksomheden, for eksempel må advokatvirksomheder kun drives i de selskabsformer, der nævnes i retsplejelovens 124 (se nedenfor), må alene drive advokatvirksomhed og selskabsformen skal indgå i navnet. Kapitalandele i advokatselskabet må som udgangspunkt kun ejes af advokater, der aktivt driver advokatvirksomhed i selskabet, dets moderselskab eller dets datterselskab, eller af et andet advokatselskab. I 2008 blev der åbnet op for, at 10 % af aktierne eller anparterne i selskabet, må ejes af ansatte, der ikke er advokater, hvis de tager partnerprøven. Ejerne hæfter personligt sammen med selskabet for ethvert krav, der er opstået som følge af deres rådgivning, uanset de almindelige regler om begrænset hæftelse i aktie-, anparts- og partnerselskaber. Bestyrelsesmedlemmerne og medlemmer af direktionen skal også som udgangspunkt være advokater, bortset fra medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer eller de ejere, der kan eje op til 10 % af aktierne eller anparterne. Men derudover kan alle faggrupper være ansat i advokatvirksomheden, og der ses en øget brug af ansatte med andre uddannelsesmæssige baggrunde, f.eks. cand.merc.jur er, ejendomsmæglere, cand.merc.aud ere, translatører, mv., der både hjælper med at drive advokatvirksomheden, men også bidrager til rådgivningen. Valg af selskabsform Advokatvirksomheder kan efter retsplejelovens 124, drives i følgende former: Enkeltmandsvirksomhed Fællesskab af advokater (interessentskab) Aktieselskab Anpartsselskab Partnerselskab (P/S) SE-selskab - Societas Europaea (aktieselskabstype inden for EU) Disse selskabsformer kan kombineres således, at f.eks. et I/S-selskab kan være aktionær i et aktieselskab, eller et eller flere anpartsselskaber kan være ejer(e) af et partnerselskab. Ved kontorfællesskaber deler flere f.eks. lokaler, reception, markedsføring, bibliotek, bogholderi mv. Det er ofte enkeltmandsforretninger, der indgår i disse fællesskaber. Der skal i denne henseende bemærkes, at kontorfællesskaber i relation til de advokatetiske regler og interessekonfliktsreglerne ud fra et appearance synspunkt betragtes på linje med et partnerskab. Et væsentligt element i valget mellem en personligt drevet virksomhed og interessentskaber eller aktie-, anparts- og partnerselskabsformen, er hæftelsesproblematikken. I et interessentskab hæfter alle interessenterne over for tredjemand solidarisk og personligt for samtlige interessentskabets forpligtelser, og i den indbyrdes fordeling vil der som udgangspunkt være en hæftelse i forhold til ejerandelen. Såfremt der i interessentskabet ikke sker ligedeling af overskuddet, bør du overveje, hvorvidt spørgsmålet om ligelig indbyrdes hæftelse skal reguleres i interessentskabskontrakten. I advokatselskaber organiseret som aktie- eller anpartsselskaber er udgangspunktet på samme måde som i øvrige anpartsog aktieselskaber, at der er en begrænset hæftelse. For så vidt angår advokatselskaber er denne begrænsning imidlertid modificeret, jf. Rpl 124 b. Advokaten hæfter personligt og solidarisk med selskabet for krav, der er opstået som følge af advokatens bistand til en klient, dvs. advokaten hæfter personligt for advokatansvarskrav. Dette gælder enhver forpligtelse og ethvert ansvar, der udspringer af den pågældende advokats rådgivning og sagsførelse mv., uanset om aftalen formelt er indgået mellem klienten og selskabet. Derudover hæfter advokatselskabet i overensstemmelse med reglerne i selskabslovgivningen med sin formue for kravet. Hver enkelt advokat i selskabet er derfor personligt fuldt ansvarlig for den bistand, vedkommende yder. Den klient, som har lidt et tab som følge af fejlagtig rådgivning, vil herefter kunne rette sit erstatningskrav såvel mod det advokatselskab, som vedkommende har kontraheret med som mod den eller de advokater, der har behandlet sagen og ydet rådgivning. De øvrige ejere af selskabet vil derimod ikke hæfte personligt, men alene med deres indskud i selskabet. I advokatpartnerselskaber vil der være to grupper af selskabsdeltagere, komplementaren og kommanditisten. Komplementaren hæfter direkte og uden beløbsbegrænsning for 19

20 skat.dk danskeadvokater.dk klik partnerselskabets forpligtelser. Komplementaren etableres derfor ofte som et aktie- eller anpartsselskab med begrænset indskudskapital. Kommanditisterne hæfter derimod i udgangspunktet alene for partnerselskabets forpligtelser med den af dem indskudte kapital. Den modificerede begrænsede hæftelse gælder også i denne selskabsform på samme måde som i aktie- og anpartsselskaber, og derfor vil kommanditisterne som er partnere i partnerselskabet, for så vidt disse er advokater, der ejer kapitalandele i partnerselskabet, hæfte personligt og solidarisk med selskabet for krav, der er opstået som følge af advokatens bistand til klienten. Ved etableringen af advokatvirksomhed bør du grundigt overveje følgende forhold: Skattemæssige konsekvenser af valget af selskabsformen, idet det herom bemærkes, at aktie- og anpartsselskaber er selvstændige skattesubjekter, medens dette ikke er tilfældet for interessentskaber og partnerselskaber. Fordele og ulemper ved lovreguleringen i Selskabsloven og Lov om visse Erhvervsdrivende Virksomheder Kapitalkravene i aktie,- anparts- og partnerselskaber Fordele og ulemper ved aftalefriheden i interessentskabet Ejerandelenes omsættelighed i aktie- og anpartsselskaber ctr. interessentskabets Aftalefrihed herunder mulighederne for indtræden, udtræden og generationsskifte Kravene til offentlig registrering, herunder offentlige vedtægter, regnskaber m.v. i aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber Endeligt kan det, hvis du etablerer en mindre advokatvirksomhed, være relevant at undersøge muligheden for at lade virksomheden indgå i et kædesamarbejde. Kædesamarbejderne vil i nogle tilfælde kunne sikre ekspertise, administrativ bistand og mere effektiv håndtering af sagerne, idet der i et rigtigt tilrettelagt samarbejde kan opnås stordriftsfordele for de enkelte virksomheder. Samtidig bør du dog også overveje de interessekonflikter, som deltagelse i et kædesamarbejde også kan give anledning til. Fusion Ved fusion mellem eksisterende advokatfirmaer og ved etablering af nye advokatfirmaer med flere indehavere, må du gøre grundige overvejelser om valget af partnere. Det er væsentligt, at partnerne inden en etablering eller en fusion afdækker alle potentielle indehaveres holdninger og muligheder i relation til såvel forretningsmæssig formåen som til mere bløde forhold så som f.eks. medarbejderpolitik, markedsføring og arbejdsindsats. Det vil være relevant, at de potentielle indehavere i fællesskab udarbejder ikke kun en partneraftale/overenskomst men også en forretningsplan som beskrevet tidligere. I forbindelse med en grundig drøftelse af forholdene, i en fyldestgørende partneraftale/overenskomst og en traditionel forretningsplan, vil du sædvanligvis få mulighed for at få afklaret om, der er den nødvendige fælles holdning til centrale forhold ved drift af advokatvirksomheden. Samtidig må du foretage en realistisk analyse af, om de potentielle indehavere i fællesskab kan skabe grundlaget for den omsætning, der er nødvendig til at indfri den enkeltes forventninger til indtjeningen både på kort og på lang sigt. Skattemæssige overvejelser Skatte- og afgiftsmæssige overvejelser er afgørende, når tanken om selvstændig advokatvirksomhed melder sig. Som det er de fleste bekendt, er skatte- og afgiftslovgivning omfattende og sine steder også kompleks, og der er en lang række forhold, du bør være opmærksom på i form af positive til- eller fravalg, registreringer, frister for angivelse og betaling m.v. Regelsættets kompleksitet modsvares af en righoldig litteratur på området samt en lang række generelle og mere specifikke vejledninger, der udgives af SKAT. Disse vejledninger kan du finde på SKATs hjemmeside, En god vejledning omkring det skatte- og afgiftsmæssige er På vej mod egen virksomhed også på Se også Momsvejledning for advokatvirksomheder i værktøjskassen på I det følgende gennemgås en række af de skatte- og afgiftsmæssige forhold, som du bør være opmærksom, når du skal etablere og drive selvstændig advokatvirksomhed. Den skattemæssige betydning af valget af virksomhedsform Blandt de første beslutninger, som du skal træffe, er spørgsmålet om virksomhedsform, jf. ovenfor i afsnit 5. Valget af driftsform har også væsentlig skattemæssig betydning, ligesom 20

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2011-12 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere