KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013"

Transkript

1 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 STATENS SCENEKUNSTSKOLE Udarbejdet januar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG RESUMÉ... 3 RESUME... 4 DATAINDSAMLING... 4 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL I UNDERSØGELSEN... 6 HVOR LANG TID GÅR DER FRA FÆRDIGGØRELSE AF UDDANNELSEN TIL FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE... 6 HVAD ER DIMITENDERNES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE... 7 HVORDAN FINDER DIMITENDERNE DERES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE... 8 I HVILKET OMFANG ARBEJDER DIMITTENDER INDEN FOR UDDANNELSESRELEVANTE OMRÅDER... 9 HVOR STOR EN DEL AF DIMITENDERNES INDKOMST STAMMER FRA UDDANNELSESRELATERET BESKÆFTIGELSE HVILKE ARBEJDSGIVERE HAR DIMITENDERNE HAFT I 2013, OG HVILKE ANGIVER DE SELV SOM DE VIGTIGSTE I HVILKET OMFANG OG HVOR ER DIMITENDERNE FASTANSAT I HVILKET OMFANG DRIVER DIMITENDERNE EGEN VIRKSOMHED, OG I HVILKET OMFANG INDEN FOR ET UDDANNELSESRELEVANT OMRÅDE I HVILKET OMFANG DELTAGER DIMITENDERNE I EFTERUDDANNELSESAKTIVITETER OG INDEN FOR HVILKE OMRÅDER HVILKE ANDRE FAGOMRÅDER ARBEJDER DIMITENDERNE INDEN FOR DIMITTENDERNES FORSLAG ELLER ØNSKER TIL TING, SOM DE GERNE VILLE HAVE LÆRT MERE OM I DERES UDDANNELSESFORLØB KONKLUSIONER LEDIGHEDSPROCENTEN REGIONAL BESKÆFTIGELSE ARBEJDSMARKEDSSTATUS INDKOMSTFORHOLD ANDRE VÆSENTLIGE RESULTATER AF DEN KVALITATIVE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

3 INDLEDNING OG RESUMÉ Statens Scenekunstskole har siden 2005 udarbejdet rapporter om beskæftigelsessituationen for skolens dimittender. Rapporterne er baseret på dataudtræk for Danmarks Statistik om bl.a. de pågældende personers beskæftigelsesgrader, indkomstforhold mv. og findes på skolens hjemmeside scenekunstskolen.dk. Den væsentligste begrænsning i disse rapporter er fraværet af kvalitative data om, hvad dimittenderne beskæftiger sig med. Det er således ikke muligt at vurdere, om de reelt arbejder inden for de fagområder, som de er uddannet til på skolen. Derfor har skolen efter aftale med Kulturministeriet udarbejdet denne rapport, som omfatter skolens dimittender fra de seneste syv år fra 2007 og frem til Rapporten er en opfølgning på tilsvarende rapporter fra hhv (dimittender fra ) og 2006 (dimittender fra ), hvor der blev udarbejdet en tilsvarende analyse. Antallet af besvarelser fra koreografer er få, men de er medtaget i undersøgelsen, da deres kvalitative besvarelser kan være nyttige. Undersøgelsen omfatter de uddannelser og det antal dimittender, som er anført i tabel 1.1. (i parentes er antallet af dimittender anført) TABEL 1.1. ANTAL AF DIMITTENDER, SOM INDGÅR I UNDERSØGELSEN SAMT DET REELLE ANTAL DIMITTENDER FRA UDDANNELSE I alt I alt i % Skuespil 6 (8) 6 (7) 6 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 5 (8) 44 (55) 80 Dans 5 (10) 4 (9) 10 (15) 8 (15) 27 (49) 55 Danseformidling/ 7 (10)* 4 (5) 11 (15) 73 dansepædagogik (DAF) Musikalsk 4 (4) 4 (4) 8 (8) 100 akkompagnement til dans (MAD) Instruktion 1 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 12 (14) 86 Scenografi 2 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 12 (14) 86 Koreografi 0 (2) 1 (2) 1 (2) 0 (2) 2 (8) 25 Lys 1 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (2) 1 (2) 9 (13) 69 Lyd 2 (2) 1 (2) 0 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 10 (13) 77 Sceneproduktion 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (2) 13 (14) 93 Forestillingsledelse 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 1 (2) 1 (1) 11 (12) 92 og rekvisit Forsøgsuddannels 2 (4) 4 (5) 6 (9) 67 en til Sceneproducent I ALT 20 (32) 22 (29) 21 (34) 27 (29) 28 (36) 24 (28) 22 (36) 165 (224) 74 *deltidsstuderende. 3

4 Der er en samlet besvarelsesprocent på 74 % og besvarelsesprocenterne for alle uddannelser er høj, bortset fra koreografiuddannelsen. For første gang er det muligt at lave en særskilt undersøgelse på de fire uddannelsesretninger inden for teaterteknik: lys, lyd, sceneproduktion og forestillingsledelse/rekvisit. Fra 2012 har disse uddannelser hver haft en uddannelsesansvarlig til at planlægge uddannelsesområdet. Som det fremgår af tabel 1.1., er der optag på danse- og danseformidlingsuddannelserne og til danseakkompagnementsuddannelsen (MAD) kun hvert andet år. Danseakkompagnementsuddannelsen er en forsøgsuddannelse, som havde sine første dimittender i Sceneproducentuddannelsen var en forsøgsuddannelse i 2009 og RESUME Den vigtigste konklusion er, at 100 % af ( i %) dimittenderne fra Statens Scenekunstskole arbejder inden for det fagområde, som de er uddannet til (tabel 3.d.1.), og at 94 % af dimittenderne inden for en periode på tre måneder efter endt uddannelse finder beskæftigelse inden for eget fagområde (i %). Det fleste får stadig job ved at blive kontaktet, men stadig flere får beskæftigelse ved netværk/praktik. Der er tale om en generel tendens, jf. tidligere undersøgelser. Andel af indtjeningen som vedrører det fagområde, dimittenderne er uddannet sig til, er ved at bevæge sig op ad igen. Andelen af dimittender, som havde over 75 % deres indkomst fra eget fagområde, er i % og i 2010 på 58 %. Kun 29 % af dimittenderne har fastansættelser resten 71 % er freelancere. Dvs. korte ansættelsesforhold med mange forskellige arbejdsgivere dog primært inden for scenekunstområdet. I 2010 var 32 % af dimittenderne fastansatte dvs. et fald i antallet af fastansættelser. Kun 16 % af dimittenderne har egen virksomhed ( i 2010 var det 15 %). Dog er det nu ikke længere forbeholdt enkelte uddannelser at have den tradition. Også dansere og skuespillere har nu egen virksomhed. Det var ikke tilfældet i Procentvis er andelen, som tager efteruddannelse, faldet siden 2006 fra 48 % i 2003 til 37 % i Årsagen til faldet kan være, at A-kassen er begyndt at stille mere restriktive krav til typen af efteruddannelse, for at man stadig kan anses for at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Noget andet er, at hvis det er svært at få tingene til at hænge sammen økonomisk, kan det også være svært at skabe et overskud til at tage på efteruddannelse. En stor andel af dimittenderne efterspørger undervisning i at lave projekt- og fondsansøgninger. DATAINDSAMLING Der er udarbejdet respondentlister på baggrund af skolens dimittendoversigter for Der er herefter søgt adresser og telefonnumre på de pågældende. Enkelte kunne ikke lokaliseres, f.eks. fordi de ikke længere bor i landet, eller fordi de har hemmelig adresse og/eller telefonnummer. Herefter er der forsøgt taget telefonisk kontakt, idet der er foretaget maksimalt tre opringningsforsøg pr. respondent. Også her har der været et vist frafald, fordi de pågældende ikke er truffet på telefonen eller ikke har ringet tilbage, hvilket også har været en mulighed. De personer, som er blevet truffet, har dog alle besvaret hele eller dele af spørgeskemaet. 4

5 Som det fremgår af tabel 2.1., så er den samlede svarprocent (målt som antal respondenter i % ) 74 %, hvilket er en flot svarprocent. Det er en stigning på 11 % fra sidste undersøgelse og gør derfor undersøgelsen ekstra valid. Svarprocenten dækker over en variation fra 25 % for koreografi til 100 % for danseakkompagnementsuddannelsen. Bortset fra koreografiuddannelsen har alle uddannelser en flot svarprocent, som danner grundlag for en god og valid analyse af beskæftigelsessituationen blandt skolens dimittender. TABEL 2.1. ANTAL RESPONDENTER FRA ALLE UDDANNELSERNE ANTAL DIMITTENDER ANTAL RESPONDENTER RESPONDENTER I % UDDANNELSE AF DIMITTENDER Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til sceneproducent I ALT Metoden betyder dog, at besvarelsesprocenten for danse- og koreografiuddannelserne er lavere end de øvrige givetvis fordi de bor i ulandet og er vanskeligere at skaffe kontaktdata på. Vi har valgt at medtage dimittender fra Det betyder, at disse dimittender kun har været seks måneder på arbejdsmarkedet, hvilket kan få betydning for det samlede billede. 5

6 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL I UNDERSØGELSEN HVOR LANG TID GÅR DER FRA FÆRDIGGØRELSE AF UDDANNELSEN TIL FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE TABEL 3.1. FRA FÆRDIGUDDANNELSE TIL FØRSTE JOB: SPØRGSMÅL: HVOR LANG TID GIK DER, FRA DU BLEV FÆRDIG MED DIN UDDANNELSE, TIL DU FIK DIT FØRSTE JOB INDEN FOR DIT FAGOMRÅDE? UDDANNELSE <1 MD. (ANTAL) 1 3 MD. (ANTAL) 3 6 MD. (ANTAL) 6 MD. 1 ÅR (ANTAL) >1 ÅR (ANTAL) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT I ALT I % I ALT Den alt overvejende del af dimittenderne 84 % - finder beskæftigelse inden for fagområdet inden 1 måned efter færdiggørelse af uddannelsen. 94 % af dimittenderne har beskæftigelse inden 3 måneder efter færdiggørelse af uddannelsen. Dette er en stigning fra undersøgelsen i 2010, hvor 71 % havde beskæftigelse efter 1 måned og 88 % efter 3 måneder. Et stort antal respondenter oplyser, at de allerede var sikret beskæftigelse, inden de var færdige med uddannelsen. Det skal understreges, at det forhold at en dimittend har fået sin første uddannelsesrelevant beskæftigelse, ikke siger meget om dimittendens samlede beskæftigelsesgrad eller indtægt i perioden. Det skyldes bl.a., at der kun i meget begrænset omfang er tale om fastansættelser, jf. bl.a. afsnit 3.g. og den kvantitative beskæftigelsesundersøgelse fra 2012, hvor kun 54,9 % var fuldt beskæftiget og 69,2 % var næsten fuldt beskæftiget (under 20 % ledighed). 6

7 HVAD ER DIMITTENDERNES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE TABEL 3.B.1. SPØRGSMÅL: HVILKEN TYPE JOB? (DIT FØRSTE JOB INDEN FOR DIT FAGOMRÅDE, EFTER DU BLEV FÆRDIG MED DIN UDDANNELSE?) UDDANNELSE SVAR Skuespil Hovedrolle 7 Stor rolle 13 Mellemstor rolle 12 Lille rolle 5 Birolle 5 Andet 2 Dans Danser 24 Underviser 2 Instruktion Instruktør 12 Scenografi Scenograf 11 Lyd Lyddesigner 9 Lydtekniker 1 Lys Lysdesigner 7 Lystekniker 1 Andet 1 Sceneproduktion Teknisk koordinator 2 Produktionsledelse 10 Scenemester 1 Forestillingsledelse & rekvisit Regissør 2 Forestillingsleder 5 Rekvisitør 1 Andet 1 Koreografi Koreograf 1 Andet 1 DAF Underviser 11 MAD Musikakkompagnatør til dans 8 Forsøgsuddannelsen til Producent 3 Sceneproducent Ledelsesfunktion på et teater 2 Andet 1 Det mest interessante i tabel 3.b.1. er bredden i ansættelserne for uddannelserne fra hhv. lyd, lys, sceneproduktion og forestillingsledelse, og at lys- og lysdimittenderne oplyser, at de primært får job som lys- og lyddesigner, i mindre grad som tekniker. Dernæst at danseuddannelsen uddanner til to arbejdsmarkeder: dans og undervisning. 7

8 HVORDAN FINDER DIMITTENDERNE DERES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE TABEL 3.C.1. SPØRGSMÅL: HVORDAN FIK DU JOBBET? BLEV DU KONTAKTET, VAR DU SELV OPSØGENDE, KENDTE DU NOGEN, DER KENDTE NOGEN? UDDANNELSE BLEV SELV NETVÆRK 1 IGENNEM AUDITIO JOB ANDET KONTAKTET OPSØGENDE PRAKTIK N OPSLAG Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktio n Forestillingsledel se og rekvisit Forsøgsuddanne lsen til Sceneproducent I ALT I ALT % AF DET SAMLEDE ANTAL RESPONDENTER Den altovervejende del af dimittenderne 46 % oplyser, at de fik den første uddannelsesrelevante beskæftigelse, fordi de blev kontaktet. 41 % oplyser, at de fik deres første uddannelsesrelevante beskæftigelse via netværk/praktik. I undersøgelse fra 2010 fik 49% deres første beskæftigelse ved at blive kontaktet og 28 % fik deres første beskæftigelse via netværk/praktik. I undersøgelsen fra 2010 fik 74 % deres første beskæftigelse ved at blive kontaktet og 10 % via netværk/praktik. Det er en meget interessant udvikling, som bl.a. stiller store krav til samarbejdsevner og entreprenørskab. Beskæftigelse opnås ikke via de kanaler som er almindelige inden for andre beskæftigelsesområder, dvs. stillingsopslag eller audition (som er almindelig i udlandet). 1 Definitionen på netværk er respondentens personlige og faglige netværk. Netværket kan være opbygget inden respondenten startede på skolen, mens respondenten gik på skolen, og efter respondentens dimitterede. Dette er ikke blevet uddybet ved denne undersøgelse. 8

9 I HVILKET OMFANG ARBEJDER DIMITTENDER INDEN FOR UDDANNELSESRELEVANTE OMRÅDER TABEL 3.D.1. SPØRGSMÅL: HAR DU EFTER DU ER BLEVET FÆRDIGUDDANNET HAFT LØNNET ARBEJDE INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU BLEV UDDANNET TIL PÅ STATENS SCENEKUNSTSKOLE? UDDANNELSE JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT TABEL 3.D.2. SPØRGSMÅL: HAR DU I 2013 ARBEJDET INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU BLEV UDDANNET TIL PÅ STATENS SCENEKUNSTSKOLE? UDDANNELSE JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT % af dimittenderne har efter endt uddannelse haft lønnet arbejde inden for fagområdet. I undersøgelse fra 2010 var det 97 % af dimittenderne, som kunne sige ja til dette spørgsmål. 9

10 Andelen af personer med uddannelsesrelevant beskæftigelse i 2013 er kun lidt lavere end andelen for perioden som helhed. I 2013 var 95 % erhvervsaktive inden for det fagområde, de er uddannet til. Der er i 2013 et frafald på ni personer. De ni personer kommer fra mange forskellige uddannelser: dans, danseformidling, musikakkompagnement til dans, lys, lyd og forestillingsledelse. Der er en lille stigning i antallet af beskæftigede i forhold til undersøgelsen i 2010 og 2007, hvor antallet var 91 %. Det skal bemærkes, at flere af de personer, som ikke længere arbejder inden for fagområdet i besvarelserne, har angivet årsager, som ikke er relateret til jobudbuddet inden for fagområdet, men derimod til private forhold af forskellig art, f.eks. helbredsforhold, barsel mv. MAD-uddannelsen er en overbygningsuddannelse for professionelt uddannede musikere og vi ved, at visse af disse musikere i perioder alene beskæftiger sig med sin musikerkarriere og er i studiet for at indstille plader og derfor ikke har tid til at pleje den anden karriere som musikalsk akkompagnement til dans. HVOR STOR EN DEL AF DIMITTENDERNES INDKOMST STAMMER FRA UDDANNELSESRELATERET BESKÆFTIGELSE TABEL 3.E.1. SPØRGSMÅL: HVOR STOR EN DEL AF DIN INDTÆGT SIDEN DU BLEV FÆRDIGUDDANNET HAR DU (SKØNSMÆSSIGT) TJENT VED ARBEJDE INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU ER UDDANNET TIL? UDDANNELSE 0 % (ANTAL) 1 25 % (ANTAL) % (ANTAL) % (ANTAL) % (ANTAL) 100 % (ANTAL ) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT I ALT I PROCENT 0 % 13 % 9 % 17 % 36 % 25 % 100 % I ALT Der er markante forskelle på indtægtsprofilerne mellem uddannelserne målt som andelen af dimittender, som tjener mere end 75 % af deres indtægt inden for fagområdet. De højeste andele findes hos: 10

11 o Instruktion (92 %) i 2009 var tallet 70 % o Lyd (100 %) (ikke særskilt opgjort i 2009) o Sceneproduktion (85 %) (Ikke særskilt opgjort i 2009) o Forestillingsledelse og rekvisit (73 %) (ikke særskilt opgjort i 2009) De laveste andele findes hos: o Dans (37 %) (i 2009 var tallet 50 %) o Danseformidling/dansepædagog (36 %). (i 2009 var tallet 33 %) o Koreografi (0 %). (I 2009 var tallet 0 %) o MAD (12,5 %). (I 2009 var tallet 0 %). Indtægtsprofilen for dansere bevæger sig op og ned. I undersøgelsen fra 2006 lå den på 11 %, i 2010 på 50 % og i 2013 på 37 %, som har over 75% af deres indtægter inden for fagområdet. Indtægtsprofilen for skuespillere bevæger sig ligeledes op og ned. I undersøgelsen fra 2006 lån den på 56 %, fra 2010 på 46 % og i 2013 på 64 %, som har over 75 af deres indtægter inden for fagområdet. TABEL 3.E.2. SPØRGSMÅL: HVOR STOR EN DEL AF DIN INDTÆGT HAR DU I 2013 (SKØNSMÆSSIGT) TJENT VED ARBEJDE INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU ER UDDANNET TIL? Uddannelse 0 % 1 25 % % % % 100 % I alt (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til sceneproducent I ALT I PROCENT 7 % 12 % 6 % 12 % 24 % 39 % 100 % Der er større spredning i størrelsen af indtægtsprofiler fra 2013 end i perioden som helhed (tabel 3.e.1). Andelen i øverste kvartil (dvs. gruppen af personer, som tjener % af deres indkomst inden for fagområdet) er på 63 %. I undersøgelsen fra 2010 var andelen 61 %. Dvs. en mindre stigning. Til gengæld var andelen i undersøgelsen fra 2007 på 79 %. 11

12 Andelen i nederste kvartil (dvs. personer som tjener 0-25 % af deres indkomst inden for fagområdet) på 19 %. I undersøgelsen fra 2010 var andelen 20 % og i undersøgelsen fra 2007 på 15 %. Indtægterne er således steget en lille smule siden 2010, men har ikke nået niveauet fra 2007, hvor der var højkonjunktur inden finanskrisen ramte Danmark og kultursektoren. Vi kan se den samme tendens i den kvantitative beskæftigelsesrapport fra HVILKE ARBEJDSGIVERE HAR DIMITTENDERNE HAFT I 2013, OG HVILKE ANGIVER DE SELV SOM DE VIGTIGSTE Identifikationen af dimittendernes arbejdergiver skal bl.a. gør det muligt at udpege de arbejdere, som er mest relevante for at kontakte med henblik på feedback om dimittendernes stærke og svage sider. Dette kan være et supplement til skolens aftagerpanel. ARBEJDSGIVERE I 2013 SPØRGSMÅL: HVILKE ARBEJDSGIVERE HAR DU HAFT I 2013 INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU BLEV UDDANNET TIL PÅ STATENS SCENEKUNSTSKOLE? (FOR DE ARBEJDSGIVERE, SOM ER NÆVNT MERE END ÉN GANG, ER ANTALLET AF NÆVNELSER ANFØRT) UDDANNELSE Skuespil Nationalmuseet x 7 MS Film Teatret Møllen Statens Scenekunstskole x 6 NørregadeTeatret Teater Republique Zentropa x 6 SF Film x 4 DR x 15 Mungo Park x 5 Det Kongelige Teater x 7 Folketeatret x 4 Aalborg Teater x 6 Dubberman x 2 Studio Hamburg Teater Momentum Akson Studios ZDF SDI Media x 7 Adapator Teatret Zeppelin Østre Gasværk x 2 Camp David x 4 Thy Teater x 2 Teater Nordkraft x 4 Louise Skov Teater Den Danske Filmskole x 4 Nørrebro Teater Tåstrup Teater Forum Teater Frans Jacobi Teater ZeBu Dramafonden x 2 Blenkov & Schønnemann Svalegangen Teater Slotsgården x 2 BEO Film Meta Film Linial Film Betty Nansens Teatret x 4 Respirator TV2 Amager Kulturhus Husets Teater Teater Grob x 2 STC Freezone Teater Bæstet M & M Productions Miso Film Det Lille Teater x 2 Søholm Park Teater 12

13 Actors in business Audio Resort x 2 Grønnegårds Teatret Café Teatret Radio Drama Nordisk Film x 4 Nimbus Film x 3 NOTA Roskilde Kulturskole De Medvirkende Forsøgsstationen Randers Egnsteater Københavns Kommune Silkeborg musik og teaterforening Aarhus Teater Super 16 Dawn Events Odense Teater Fridthjof Film x 3 Douglas Entertainment Metronome BaggårdTeatret x 2 Svendborg Gymnasium og HF Dans AFUK Dans og Cirkusskolen i Stockholm Uppercut Danseteater Cantabile 2 x 2 Dansehallerne x 2 Projektcentret x 2 Andersson Danse Charlottenborg Kunsthal Gladsaxe Gymnasium LAPCATS Galaxen Kulturhus Furesø Ungdomsskole Den Rytmiske Daghøjskole Gazart Teaterforeningen The Mob Kitt Johnson X act Don Gnu x 2 Vesterlund Efterskole x 2 Gaardbo Dans Statens Scenekunstskole Sceneindgangen Experimentet Teater Zebu DAF Dansehallerne x 5 Åben Dans Svendborg Kommune U kompagniet Odense Katedralskole Odense Symfoniorkester Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilleruddannelse x 2 Copenhagen International School Skolerne i Oure Brent Street Performing Arts Force Majeure Black Box Dance Company x 2 Dansens Dag x 2 Svaleholm Dans Den Jyske Opera x 2 Dansk Danseteater x 3 Ellen Thielsgaard Mute Company x 2 Nordisk Sceneskole Festival i Norge Helena Davidsen Mette Martinsen x 2 Teater Republique NokNok Production NUT festival Ultimavez Company Jazz Festival Fors Works Stevs Efterskole Hotstepper Companí Aurinku Balleti Kari Huurs Den kreative skole i Silkeborg Balletskolen i Holstebro Sølager Den Alternative Skole (DAS) Hundested Skole Statens Scenekunstskole Stands og Dans Den Kongelige Ballet Hotel Proforma 13

14 MAD Det Kongelige Teater x 3 Statens Scenekunstskole x 5 Dansen hus x 2 Dansehallerne x 2 Skånsk Danseteater Instruktion Det Kongelige Teater x 6 Nørrebro Teater Aalborg Teater x 3 HUA Theater Am Halleschen Ufer Aveny T Teater Zeppelin Teater V Odense Teater ll De Medvirkende Dramatikeruddannelsen i Aarhus Husets Teater x 3 Statens Scenekunstskole Rytmisk Daghøjskole Mammutteatret Scenografi Don Gnu Tincan Company Aarhus Teater Får 302 x 2 Mungo Park Teatret Dyrelab Brøndby Ungdomsskole Nørregade Teatret Betty Nansen Teatret x 2 Svalegangen x 2 Hvidovre Musikskole MY CA Dance Company Thy Teater Teater Zebu Frank Hvam DR Nationaltheatret Oslo Rogaland Teater Kennedy Center Koreografi Martin Elgan Egne projekter Lys Københavns Musikteater Folketeatret Aalborg Teater x 3 Aarhus Teater Det Kongelige Teater x 2 Momoland Svalegangen Kerteminde Revyen Teater Katapult Vendsyssel Teater Holbergskolen Får 302 Aarhus Teater Café Teatret Teater Nordkraft Teater Slotsgården Malmö Universitet Dramafonden Thy Teater Teater Momentum STRIX Aalborg Teater x 2 Zangenbergs Teater Funny Business Ink (FBI) Who Cares Wins Teater Zeppelin Nepo Teatret Roskilde Festival Dramatikeruddannelsen Teater Design Copenhagen Opera Festival Teatercenter Aveny T. Riddersalen Teater Momentum Den Kongelige Opera Teater Katapult Sceneprojekt Odense Teater x 2 Uppercut Danseteater Mungo Park x 2 Statens Scenekunstskole Teatret ved Sorte Hest Global Stories Copenhagen Opera Festival 14

15 Aveny T. Betty Nansen Teatret Rogaland Teater Tivoli Zentropa Københavns Kommune Lyd Københavns Musikteater X 2 Teater Republique Teater V Folketeatret x 2 Aarhus Teater x 2 Statens Scenekunstskole Agenzy ASA Film Odense Teater Bellevue Teater The One and Only Company Café Teatret Holbæk Teater Det Kongelige Teater Teater Zebu x 3 Wing Man Sceneproduktion Teater Glad index Copenhagen Stage Statens Scenekunstskole x 2 Teatrenes Interesseorganisation (TIO) Copenhagen Opera Festival x 3 Tivoli Nørrebro Teater x 3 Det Færøske Kompagni Teater Bæstet Frederiksberg Kommune Teater V Sceneprojekt.dk Teater 770 Celcius Nordisk Film Forestillingsledelse Aarhus Tekniske Skole og rekvisit Teater Rio Rose Aarhus Teater x 2 Statens Scenekunstskole x 2 Malmö Opera Grønnegade Teater Det lille Teater Museet for Søfart Teater Zebu x 2 Cross Connection Ballet Company Drage Teater Black Box Theatre Norr Dans Den Jyske Opera Radio 24/7 Aalborg Teater x 2 Mungo Park Nordpol Teater Hund Livingstone Cabinet MY CA Dance Company Liminal Performance Bådteatret European Tour Production (ETP) Hvidovre Kommune Teater Momentum Teater Bæstet Martin Tullenius Mette Martinsen KONVERT Gorm Larsen Reklame Teater Republique x 2 Østre Gasværk x 2 Teater Avant Garden Teater Nordkraft Aalborg Teater Recoil Performance Group x 2 Den Danske Filmskole Hotel Proforma Opera Hedeland MY CA Dance Company Bellevue Teater Dansehallerne The One and Only Company Sjællands Symfoniorkester DR Teater Zeppelin The One and Only Company Teater Republique x 2 Hotel Proforma Aalborg Teater Nordisk Film Kitt Johnson X act 15

16 Forsøgsuddannelsen til sceneproducent Det Ny Teater Det Kongelige Teater x 3 Aarhus Teater MISO Film Dansk Skuespillerforbund Herlev Gymnasium og HF Anders Matthesen Det Kongelige Teater Mammutteatret Baggårdsteatret Odense Teater Kitt Johnson X act Sceneproducenterne Mammutteatret Teater Graenseloes Scenekunstområdet her markante arbejdsgivere. Dog kan man se, at især film, inkl. produktion, tv samt undervisning og andre områder som konsulentopgaver bidrager til listen af arbejdsgivere. TABEL 3.F.2. SPØRGSMÅL: HVILKE EN TIL TO AF DISSE ARBEJDSGIVERE HAR DU ARBEJDET DU MEST FOR? (FOR DE ARBEJDSGIVERE, SOM ER NÆVNT MERE END ÉN GANG, ER ANTALLET AF NÆVNELSER ANFØRT) UDDANNELSE SVAR Skuespil Nationalmuseet x 4 Det Kongelige Teater x 4 Mungo Park x 4 Aalborg Teater x 6 Studio Hamburg Østre Gasværk x 2 Thy Teater Actors in Business Grønnegårdsteatret Statens Scenekunstskole x 2 Radiodrama NOTA Randers Egnsteater DR x 3 Dans AFUK Uppercut Danseteater Andersson Dans Gazart Kitt Johnson X act Don Gnu Vesterlund Efterskole x 2 Teater Zebu Brent Street Performing Arts DAF Dansehallerne x 3 Odense Teater Zentropa Nimbus Film Baggårdsteatret Tåstrup Teater Folketeatret SF Film Teater Nordkraft Betty Nansen Teatret ll Teater Bæstet TV2 Miso Film Det lille teater Fridtjof Film Black Box Dance Company x 2 Dansk Danseteater x 2 Ellen Tielstgaard Nordisk Sceneskole Helena Davidsen Mette Martinsen x 2 Jazz Festival Companí Aurinku Balleti 16

17 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Skolerne i Oure Den kreative skole i Silkeborg Sølager MAD Det Kongelige Teater x 2 Dansens Hus Statens Scenekunstskole x 3 Skånsk Danseteater Instruktion Det Kongelige Teater x 2 Aalborg Teater x 2 Nørrebro Teater Teater Zeppelin Statens Scenekunstskole Scenografi Don Gnu Får 302 Teatret Dyrelab Mungo Park Betty Nansen Teatret MY CA Dance Company Teater Zebu Koreografi Martin Elgan Egne projekter Lys Folketeatret Aalborg Teater x 3 Det Kongelige Teater x 2 Københavns Kommune Mungo Park Lyd Teater V Bellevue Teater The One and Only Company Teater Zebu Aalborg Teater x 2 Mungo Park Livingstone Cabinet Folketeatret Teater Momentum Sceneproduktion Teater Glad Teatrenes Interesseorganisation Copenhagen Opera Festival Nørrebro Teater Teater V Nordisk Film x 2 Forestillingsledelse og Aarhus Teater x 2 rekvisit Malmö Opera Det lille teater Museet for Søfart Mammutteatret Odense Teater Får 302 Teater Slotsgården Teater Momentum Odense Teater Teater Zeppelin Svalegangen Aalborg Teater Teater Momentum Teater Katapult Teater Republique x 2 Østre Gasværk x 2 Teater Avent Garden Teater Nordkraft Recoil Performance Group 17

18 Forsøgsuddannelse til sceneproducent The One and Only Company Det Kongelige Teater x 2 Aalborg Teater Nordisk Film Aarhus Teater Miso Film Herlev Gymnasium og HF Det Kongelige Teater Odense Teater Kitt Johnson X act Scenekunstområdet er de primære arbejdsgivere. TABEL 3.F.3. SPØRGSMÅL: HVEM SYNES DU SELV VAR DIN VIGTIGSTE ARBEJDSGIVER I 2013? (F.EKS. DEN FAGLIGT MEST INTERESSANTE ELLER UDFORDRENDE) (FOR DE ARBEJDSGIVERE, SOM ER NÆVNT MERE END ÉN GANG, ER ANTALLET AF NÆVNELSER ANFØRT) UDDANNELSE SVAR Skuespil Nationalmuseet x 2 Mungo park x 3 Aalborg Teater x 4 Teater Momentum Østre Gasværk x 2 Teater Nordkraft x 2 Actors in Business Det Kongelige Teater x 6 NOTA DR x 4 Statens Scenekunstskole Roskilde Kulturskole De Medvirkende Forsøgsstationen Silkeborg Musik og Teaterforening Dans Cantabile 2 Charlottenborg Kunsthal Andersson Dans Gazart Odense Teater Zentropa x 2 Nimbus Film Fridthjof Film Baggårdsteatret Den Danske Filmskole Forum teater Blenkov & Schønnemann Beo Film Betty Nansen Teatret x 3 Teater Bæstet Miso Film Thy Teater Det lille teater Teater Slotsgården Projektcentret Dansk Danseteater x 2 Dansehallerne Ellen Thielsgaard 18

19 The Mob Don Gnu Vesterlund Efterskole x 2 Statens Scenekunstskole Experimentet Teater Zebu Brent Street Performing Arts Helena Davidsen Mette Martinsen x 2 Ultimavez Company Jazz Festival Black Box Dance Company Companí Aurinku Balleti DAF Dansehallerne x 2 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Skolerne i Oure Balletskolen i Holstebro Sølager Den Alternative Skole Den Kongelige Ballet MAD Det Kongelige Teater x 3 Statens Scenekunstskole x 4 Skånsk Danseteater Instruktion Det Kongelige Teater x 3 De Medvirkende Aalborg Teater Mammutteatret Statens Scenekunstskole Odense Teater Café Teatret Aarhus Teater Teatret Slotsgården Teater Momentum Scenografi Don Gnu Betty Nansen Teatret Aarhus Teater MY CA Dance Company Thy Teater Teater Zebu Nationaltheatret Oslo Aalborg Teater Dramatikeruddannelsen Aveny T. Teater Momentum Sceneprojekt.dk Koreografi Martin Elgan Egne projekter 19

20 Lys Københavns Musikteater Aalborg Teater Det Kongelige Teater x 2 Uppercut Danseteater Mungo Park Den Jyske Opera Lyd Musikteatret The One and Only Company Teater Zebu Aalborg Teater x 2 Mungo Park MY CA Dance Company Aarhus Teater Teater Momentum Sceneproduktion Copenhagen Stage Teatrenes Interesseorganisation (TIO) Copenhagen Opera Festival x 2 Tivoli Nørrebro Teater Teater V Nordisk Film Teater Republique Østre Gasværk Teater Avant Garden Teater Nordkraft Opera Hedeland Sjællands Symfoniorkester Forestillingsledelse og rekvisit Teater Rio Rose Malmö Opera Aarhus Teater Det lille teater Museet for søfart Det Kongelige Teater x 2 Aalborg Teater Tivoli Nordisk Film Forsøgsuddannelse til sceneproducent Aarhus Teater MISO Film Dansk skuespillerforbund Anders Matthesen Odense Teater Kitt Johnson X act 20

21 Mammutteatret De primære arbejdsgivere både som mest fagligt interessant eller udfordrende er inden for scenekunstområdet. Skuespillere peger dog også på TV (DR) og film, som interessante arbejdsgivere. Ligeledes er museums- og udstillingsområdet begyndt at blive nævnt, som interessante arbejdsgivere. Disse områder har måske gennem de senere år ændret formidlingsform til en mere visuel fortællerform, hvor mange af skolens uddannelser kan bidrage. I HVILKET OMFANG OG HVOR ER DIMITTENDERNE FASTANSAT SPØRGSMÅL: ER DU FASTANSAT? UDDANNELSE JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelse til Sceneproducent I ALT I undersøgelsen fra 2013 er 29 % fastansatte og 71 % løst ansatte (freelance). I undersøgelsen fra 2010 var 32 % fastansatte og 68 % løst ansatte. I undersøgelsen fra 2006 var fordelingen som i Bortset fra MAD og Instruktion er procenterne for fastansættelser inden for de forskellige uddannelsesretninger faldet siden Årsagen er, at den primære arbejdsgiver scenekunstområdet har færre faste ensembler, forestillinger mv. TABEL 3.G.2. SPØRGSMÅL: ER DU FASTANSAT? ÅRGANG JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%)

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere