KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013"

Transkript

1 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 STATENS SCENEKUNSTSKOLE Udarbejdet januar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG RESUMÉ... 3 RESUME... 4 DATAINDSAMLING... 4 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL I UNDERSØGELSEN... 6 HVOR LANG TID GÅR DER FRA FÆRDIGGØRELSE AF UDDANNELSEN TIL FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE... 6 HVAD ER DIMITENDERNES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE... 7 HVORDAN FINDER DIMITENDERNE DERES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE... 8 I HVILKET OMFANG ARBEJDER DIMITTENDER INDEN FOR UDDANNELSESRELEVANTE OMRÅDER... 9 HVOR STOR EN DEL AF DIMITENDERNES INDKOMST STAMMER FRA UDDANNELSESRELATERET BESKÆFTIGELSE HVILKE ARBEJDSGIVERE HAR DIMITENDERNE HAFT I 2013, OG HVILKE ANGIVER DE SELV SOM DE VIGTIGSTE I HVILKET OMFANG OG HVOR ER DIMITENDERNE FASTANSAT I HVILKET OMFANG DRIVER DIMITENDERNE EGEN VIRKSOMHED, OG I HVILKET OMFANG INDEN FOR ET UDDANNELSESRELEVANT OMRÅDE I HVILKET OMFANG DELTAGER DIMITENDERNE I EFTERUDDANNELSESAKTIVITETER OG INDEN FOR HVILKE OMRÅDER HVILKE ANDRE FAGOMRÅDER ARBEJDER DIMITENDERNE INDEN FOR DIMITTENDERNES FORSLAG ELLER ØNSKER TIL TING, SOM DE GERNE VILLE HAVE LÆRT MERE OM I DERES UDDANNELSESFORLØB KONKLUSIONER LEDIGHEDSPROCENTEN REGIONAL BESKÆFTIGELSE ARBEJDSMARKEDSSTATUS INDKOMSTFORHOLD ANDRE VÆSENTLIGE RESULTATER AF DEN KVALITATIVE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

3 INDLEDNING OG RESUMÉ Statens Scenekunstskole har siden 2005 udarbejdet rapporter om beskæftigelsessituationen for skolens dimittender. Rapporterne er baseret på dataudtræk for Danmarks Statistik om bl.a. de pågældende personers beskæftigelsesgrader, indkomstforhold mv. og findes på skolens hjemmeside scenekunstskolen.dk. Den væsentligste begrænsning i disse rapporter er fraværet af kvalitative data om, hvad dimittenderne beskæftiger sig med. Det er således ikke muligt at vurdere, om de reelt arbejder inden for de fagområder, som de er uddannet til på skolen. Derfor har skolen efter aftale med Kulturministeriet udarbejdet denne rapport, som omfatter skolens dimittender fra de seneste syv år fra 2007 og frem til Rapporten er en opfølgning på tilsvarende rapporter fra hhv (dimittender fra ) og 2006 (dimittender fra ), hvor der blev udarbejdet en tilsvarende analyse. Antallet af besvarelser fra koreografer er få, men de er medtaget i undersøgelsen, da deres kvalitative besvarelser kan være nyttige. Undersøgelsen omfatter de uddannelser og det antal dimittender, som er anført i tabel 1.1. (i parentes er antallet af dimittender anført) TABEL 1.1. ANTAL AF DIMITTENDER, SOM INDGÅR I UNDERSØGELSEN SAMT DET REELLE ANTAL DIMITTENDER FRA UDDANNELSE I alt I alt i % Skuespil 6 (8) 6 (7) 6 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 5 (8) 44 (55) 80 Dans 5 (10) 4 (9) 10 (15) 8 (15) 27 (49) 55 Danseformidling/ 7 (10)* 4 (5) 11 (15) 73 dansepædagogik (DAF) Musikalsk 4 (4) 4 (4) 8 (8) 100 akkompagnement til dans (MAD) Instruktion 1 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 12 (14) 86 Scenografi 2 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 12 (14) 86 Koreografi 0 (2) 1 (2) 1 (2) 0 (2) 2 (8) 25 Lys 1 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (2) 1 (2) 9 (13) 69 Lyd 2 (2) 1 (2) 0 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 10 (13) 77 Sceneproduktion 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (2) 13 (14) 93 Forestillingsledelse 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 1 (2) 1 (1) 11 (12) 92 og rekvisit Forsøgsuddannels 2 (4) 4 (5) 6 (9) 67 en til Sceneproducent I ALT 20 (32) 22 (29) 21 (34) 27 (29) 28 (36) 24 (28) 22 (36) 165 (224) 74 *deltidsstuderende. 3

4 Der er en samlet besvarelsesprocent på 74 % og besvarelsesprocenterne for alle uddannelser er høj, bortset fra koreografiuddannelsen. For første gang er det muligt at lave en særskilt undersøgelse på de fire uddannelsesretninger inden for teaterteknik: lys, lyd, sceneproduktion og forestillingsledelse/rekvisit. Fra 2012 har disse uddannelser hver haft en uddannelsesansvarlig til at planlægge uddannelsesområdet. Som det fremgår af tabel 1.1., er der optag på danse- og danseformidlingsuddannelserne og til danseakkompagnementsuddannelsen (MAD) kun hvert andet år. Danseakkompagnementsuddannelsen er en forsøgsuddannelse, som havde sine første dimittender i Sceneproducentuddannelsen var en forsøgsuddannelse i 2009 og RESUME Den vigtigste konklusion er, at 100 % af ( i %) dimittenderne fra Statens Scenekunstskole arbejder inden for det fagområde, som de er uddannet til (tabel 3.d.1.), og at 94 % af dimittenderne inden for en periode på tre måneder efter endt uddannelse finder beskæftigelse inden for eget fagområde (i %). Det fleste får stadig job ved at blive kontaktet, men stadig flere får beskæftigelse ved netværk/praktik. Der er tale om en generel tendens, jf. tidligere undersøgelser. Andel af indtjeningen som vedrører det fagområde, dimittenderne er uddannet sig til, er ved at bevæge sig op ad igen. Andelen af dimittender, som havde over 75 % deres indkomst fra eget fagområde, er i % og i 2010 på 58 %. Kun 29 % af dimittenderne har fastansættelser resten 71 % er freelancere. Dvs. korte ansættelsesforhold med mange forskellige arbejdsgivere dog primært inden for scenekunstområdet. I 2010 var 32 % af dimittenderne fastansatte dvs. et fald i antallet af fastansættelser. Kun 16 % af dimittenderne har egen virksomhed ( i 2010 var det 15 %). Dog er det nu ikke længere forbeholdt enkelte uddannelser at have den tradition. Også dansere og skuespillere har nu egen virksomhed. Det var ikke tilfældet i Procentvis er andelen, som tager efteruddannelse, faldet siden 2006 fra 48 % i 2003 til 37 % i Årsagen til faldet kan være, at A-kassen er begyndt at stille mere restriktive krav til typen af efteruddannelse, for at man stadig kan anses for at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Noget andet er, at hvis det er svært at få tingene til at hænge sammen økonomisk, kan det også være svært at skabe et overskud til at tage på efteruddannelse. En stor andel af dimittenderne efterspørger undervisning i at lave projekt- og fondsansøgninger. DATAINDSAMLING Der er udarbejdet respondentlister på baggrund af skolens dimittendoversigter for Der er herefter søgt adresser og telefonnumre på de pågældende. Enkelte kunne ikke lokaliseres, f.eks. fordi de ikke længere bor i landet, eller fordi de har hemmelig adresse og/eller telefonnummer. Herefter er der forsøgt taget telefonisk kontakt, idet der er foretaget maksimalt tre opringningsforsøg pr. respondent. Også her har der været et vist frafald, fordi de pågældende ikke er truffet på telefonen eller ikke har ringet tilbage, hvilket også har været en mulighed. De personer, som er blevet truffet, har dog alle besvaret hele eller dele af spørgeskemaet. 4

5 Som det fremgår af tabel 2.1., så er den samlede svarprocent (målt som antal respondenter i % ) 74 %, hvilket er en flot svarprocent. Det er en stigning på 11 % fra sidste undersøgelse og gør derfor undersøgelsen ekstra valid. Svarprocenten dækker over en variation fra 25 % for koreografi til 100 % for danseakkompagnementsuddannelsen. Bortset fra koreografiuddannelsen har alle uddannelser en flot svarprocent, som danner grundlag for en god og valid analyse af beskæftigelsessituationen blandt skolens dimittender. TABEL 2.1. ANTAL RESPONDENTER FRA ALLE UDDANNELSERNE ANTAL DIMITTENDER ANTAL RESPONDENTER RESPONDENTER I % UDDANNELSE AF DIMITTENDER Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til sceneproducent I ALT Metoden betyder dog, at besvarelsesprocenten for danse- og koreografiuddannelserne er lavere end de øvrige givetvis fordi de bor i ulandet og er vanskeligere at skaffe kontaktdata på. Vi har valgt at medtage dimittender fra Det betyder, at disse dimittender kun har været seks måneder på arbejdsmarkedet, hvilket kan få betydning for det samlede billede. 5

6 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL I UNDERSØGELSEN HVOR LANG TID GÅR DER FRA FÆRDIGGØRELSE AF UDDANNELSEN TIL FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE TABEL 3.1. FRA FÆRDIGUDDANNELSE TIL FØRSTE JOB: SPØRGSMÅL: HVOR LANG TID GIK DER, FRA DU BLEV FÆRDIG MED DIN UDDANNELSE, TIL DU FIK DIT FØRSTE JOB INDEN FOR DIT FAGOMRÅDE? UDDANNELSE <1 MD. (ANTAL) 1 3 MD. (ANTAL) 3 6 MD. (ANTAL) 6 MD. 1 ÅR (ANTAL) >1 ÅR (ANTAL) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT I ALT I % I ALT Den alt overvejende del af dimittenderne 84 % - finder beskæftigelse inden for fagområdet inden 1 måned efter færdiggørelse af uddannelsen. 94 % af dimittenderne har beskæftigelse inden 3 måneder efter færdiggørelse af uddannelsen. Dette er en stigning fra undersøgelsen i 2010, hvor 71 % havde beskæftigelse efter 1 måned og 88 % efter 3 måneder. Et stort antal respondenter oplyser, at de allerede var sikret beskæftigelse, inden de var færdige med uddannelsen. Det skal understreges, at det forhold at en dimittend har fået sin første uddannelsesrelevant beskæftigelse, ikke siger meget om dimittendens samlede beskæftigelsesgrad eller indtægt i perioden. Det skyldes bl.a., at der kun i meget begrænset omfang er tale om fastansættelser, jf. bl.a. afsnit 3.g. og den kvantitative beskæftigelsesundersøgelse fra 2012, hvor kun 54,9 % var fuldt beskæftiget og 69,2 % var næsten fuldt beskæftiget (under 20 % ledighed). 6

7 HVAD ER DIMITTENDERNES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE TABEL 3.B.1. SPØRGSMÅL: HVILKEN TYPE JOB? (DIT FØRSTE JOB INDEN FOR DIT FAGOMRÅDE, EFTER DU BLEV FÆRDIG MED DIN UDDANNELSE?) UDDANNELSE SVAR Skuespil Hovedrolle 7 Stor rolle 13 Mellemstor rolle 12 Lille rolle 5 Birolle 5 Andet 2 Dans Danser 24 Underviser 2 Instruktion Instruktør 12 Scenografi Scenograf 11 Lyd Lyddesigner 9 Lydtekniker 1 Lys Lysdesigner 7 Lystekniker 1 Andet 1 Sceneproduktion Teknisk koordinator 2 Produktionsledelse 10 Scenemester 1 Forestillingsledelse & rekvisit Regissør 2 Forestillingsleder 5 Rekvisitør 1 Andet 1 Koreografi Koreograf 1 Andet 1 DAF Underviser 11 MAD Musikakkompagnatør til dans 8 Forsøgsuddannelsen til Producent 3 Sceneproducent Ledelsesfunktion på et teater 2 Andet 1 Det mest interessante i tabel 3.b.1. er bredden i ansættelserne for uddannelserne fra hhv. lyd, lys, sceneproduktion og forestillingsledelse, og at lys- og lysdimittenderne oplyser, at de primært får job som lys- og lyddesigner, i mindre grad som tekniker. Dernæst at danseuddannelsen uddanner til to arbejdsmarkeder: dans og undervisning. 7

8 HVORDAN FINDER DIMITTENDERNE DERES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE TABEL 3.C.1. SPØRGSMÅL: HVORDAN FIK DU JOBBET? BLEV DU KONTAKTET, VAR DU SELV OPSØGENDE, KENDTE DU NOGEN, DER KENDTE NOGEN? UDDANNELSE BLEV SELV NETVÆRK 1 IGENNEM AUDITIO JOB ANDET KONTAKTET OPSØGENDE PRAKTIK N OPSLAG Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktio n Forestillingsledel se og rekvisit Forsøgsuddanne lsen til Sceneproducent I ALT I ALT % AF DET SAMLEDE ANTAL RESPONDENTER Den altovervejende del af dimittenderne 46 % oplyser, at de fik den første uddannelsesrelevante beskæftigelse, fordi de blev kontaktet. 41 % oplyser, at de fik deres første uddannelsesrelevante beskæftigelse via netværk/praktik. I undersøgelse fra 2010 fik 49% deres første beskæftigelse ved at blive kontaktet og 28 % fik deres første beskæftigelse via netværk/praktik. I undersøgelsen fra 2010 fik 74 % deres første beskæftigelse ved at blive kontaktet og 10 % via netværk/praktik. Det er en meget interessant udvikling, som bl.a. stiller store krav til samarbejdsevner og entreprenørskab. Beskæftigelse opnås ikke via de kanaler som er almindelige inden for andre beskæftigelsesområder, dvs. stillingsopslag eller audition (som er almindelig i udlandet). 1 Definitionen på netværk er respondentens personlige og faglige netværk. Netværket kan være opbygget inden respondenten startede på skolen, mens respondenten gik på skolen, og efter respondentens dimitterede. Dette er ikke blevet uddybet ved denne undersøgelse. 8

9 I HVILKET OMFANG ARBEJDER DIMITTENDER INDEN FOR UDDANNELSESRELEVANTE OMRÅDER TABEL 3.D.1. SPØRGSMÅL: HAR DU EFTER DU ER BLEVET FÆRDIGUDDANNET HAFT LØNNET ARBEJDE INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU BLEV UDDANNET TIL PÅ STATENS SCENEKUNSTSKOLE? UDDANNELSE JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT TABEL 3.D.2. SPØRGSMÅL: HAR DU I 2013 ARBEJDET INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU BLEV UDDANNET TIL PÅ STATENS SCENEKUNSTSKOLE? UDDANNELSE JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT % af dimittenderne har efter endt uddannelse haft lønnet arbejde inden for fagområdet. I undersøgelse fra 2010 var det 97 % af dimittenderne, som kunne sige ja til dette spørgsmål. 9

10 Andelen af personer med uddannelsesrelevant beskæftigelse i 2013 er kun lidt lavere end andelen for perioden som helhed. I 2013 var 95 % erhvervsaktive inden for det fagområde, de er uddannet til. Der er i 2013 et frafald på ni personer. De ni personer kommer fra mange forskellige uddannelser: dans, danseformidling, musikakkompagnement til dans, lys, lyd og forestillingsledelse. Der er en lille stigning i antallet af beskæftigede i forhold til undersøgelsen i 2010 og 2007, hvor antallet var 91 %. Det skal bemærkes, at flere af de personer, som ikke længere arbejder inden for fagområdet i besvarelserne, har angivet årsager, som ikke er relateret til jobudbuddet inden for fagområdet, men derimod til private forhold af forskellig art, f.eks. helbredsforhold, barsel mv. MAD-uddannelsen er en overbygningsuddannelse for professionelt uddannede musikere og vi ved, at visse af disse musikere i perioder alene beskæftiger sig med sin musikerkarriere og er i studiet for at indstille plader og derfor ikke har tid til at pleje den anden karriere som musikalsk akkompagnement til dans. HVOR STOR EN DEL AF DIMITTENDERNES INDKOMST STAMMER FRA UDDANNELSESRELATERET BESKÆFTIGELSE TABEL 3.E.1. SPØRGSMÅL: HVOR STOR EN DEL AF DIN INDTÆGT SIDEN DU BLEV FÆRDIGUDDANNET HAR DU (SKØNSMÆSSIGT) TJENT VED ARBEJDE INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU ER UDDANNET TIL? UDDANNELSE 0 % (ANTAL) 1 25 % (ANTAL) % (ANTAL) % (ANTAL) % (ANTAL) 100 % (ANTAL ) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT I ALT I PROCENT 0 % 13 % 9 % 17 % 36 % 25 % 100 % I ALT Der er markante forskelle på indtægtsprofilerne mellem uddannelserne målt som andelen af dimittender, som tjener mere end 75 % af deres indtægt inden for fagområdet. De højeste andele findes hos: 10

11 o Instruktion (92 %) i 2009 var tallet 70 % o Lyd (100 %) (ikke særskilt opgjort i 2009) o Sceneproduktion (85 %) (Ikke særskilt opgjort i 2009) o Forestillingsledelse og rekvisit (73 %) (ikke særskilt opgjort i 2009) De laveste andele findes hos: o Dans (37 %) (i 2009 var tallet 50 %) o Danseformidling/dansepædagog (36 %). (i 2009 var tallet 33 %) o Koreografi (0 %). (I 2009 var tallet 0 %) o MAD (12,5 %). (I 2009 var tallet 0 %). Indtægtsprofilen for dansere bevæger sig op og ned. I undersøgelsen fra 2006 lå den på 11 %, i 2010 på 50 % og i 2013 på 37 %, som har over 75% af deres indtægter inden for fagområdet. Indtægtsprofilen for skuespillere bevæger sig ligeledes op og ned. I undersøgelsen fra 2006 lån den på 56 %, fra 2010 på 46 % og i 2013 på 64 %, som har over 75 af deres indtægter inden for fagområdet. TABEL 3.E.2. SPØRGSMÅL: HVOR STOR EN DEL AF DIN INDTÆGT HAR DU I 2013 (SKØNSMÆSSIGT) TJENT VED ARBEJDE INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU ER UDDANNET TIL? Uddannelse 0 % 1 25 % % % % 100 % I alt (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til sceneproducent I ALT I PROCENT 7 % 12 % 6 % 12 % 24 % 39 % 100 % Der er større spredning i størrelsen af indtægtsprofiler fra 2013 end i perioden som helhed (tabel 3.e.1). Andelen i øverste kvartil (dvs. gruppen af personer, som tjener % af deres indkomst inden for fagområdet) er på 63 %. I undersøgelsen fra 2010 var andelen 61 %. Dvs. en mindre stigning. Til gengæld var andelen i undersøgelsen fra 2007 på 79 %. 11

12 Andelen i nederste kvartil (dvs. personer som tjener 0-25 % af deres indkomst inden for fagområdet) på 19 %. I undersøgelsen fra 2010 var andelen 20 % og i undersøgelsen fra 2007 på 15 %. Indtægterne er således steget en lille smule siden 2010, men har ikke nået niveauet fra 2007, hvor der var højkonjunktur inden finanskrisen ramte Danmark og kultursektoren. Vi kan se den samme tendens i den kvantitative beskæftigelsesrapport fra HVILKE ARBEJDSGIVERE HAR DIMITTENDERNE HAFT I 2013, OG HVILKE ANGIVER DE SELV SOM DE VIGTIGSTE Identifikationen af dimittendernes arbejdergiver skal bl.a. gør det muligt at udpege de arbejdere, som er mest relevante for at kontakte med henblik på feedback om dimittendernes stærke og svage sider. Dette kan være et supplement til skolens aftagerpanel. ARBEJDSGIVERE I 2013 SPØRGSMÅL: HVILKE ARBEJDSGIVERE HAR DU HAFT I 2013 INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU BLEV UDDANNET TIL PÅ STATENS SCENEKUNSTSKOLE? (FOR DE ARBEJDSGIVERE, SOM ER NÆVNT MERE END ÉN GANG, ER ANTALLET AF NÆVNELSER ANFØRT) UDDANNELSE Skuespil Nationalmuseet x 7 MS Film Teatret Møllen Statens Scenekunstskole x 6 NørregadeTeatret Teater Republique Zentropa x 6 SF Film x 4 DR x 15 Mungo Park x 5 Det Kongelige Teater x 7 Folketeatret x 4 Aalborg Teater x 6 Dubberman x 2 Studio Hamburg Teater Momentum Akson Studios ZDF SDI Media x 7 Adapator Teatret Zeppelin Østre Gasværk x 2 Camp David x 4 Thy Teater x 2 Teater Nordkraft x 4 Louise Skov Teater Den Danske Filmskole x 4 Nørrebro Teater Tåstrup Teater Forum Teater Frans Jacobi Teater ZeBu Dramafonden x 2 Blenkov & Schønnemann Svalegangen Teater Slotsgården x 2 BEO Film Meta Film Linial Film Betty Nansens Teatret x 4 Respirator TV2 Amager Kulturhus Husets Teater Teater Grob x 2 STC Freezone Teater Bæstet M & M Productions Miso Film Det Lille Teater x 2 Søholm Park Teater 12

13 Actors in business Audio Resort x 2 Grønnegårds Teatret Café Teatret Radio Drama Nordisk Film x 4 Nimbus Film x 3 NOTA Roskilde Kulturskole De Medvirkende Forsøgsstationen Randers Egnsteater Københavns Kommune Silkeborg musik og teaterforening Aarhus Teater Super 16 Dawn Events Odense Teater Fridthjof Film x 3 Douglas Entertainment Metronome BaggårdTeatret x 2 Svendborg Gymnasium og HF Dans AFUK Dans og Cirkusskolen i Stockholm Uppercut Danseteater Cantabile 2 x 2 Dansehallerne x 2 Projektcentret x 2 Andersson Danse Charlottenborg Kunsthal Gladsaxe Gymnasium LAPCATS Galaxen Kulturhus Furesø Ungdomsskole Den Rytmiske Daghøjskole Gazart Teaterforeningen The Mob Kitt Johnson X act Don Gnu x 2 Vesterlund Efterskole x 2 Gaardbo Dans Statens Scenekunstskole Sceneindgangen Experimentet Teater Zebu DAF Dansehallerne x 5 Åben Dans Svendborg Kommune U kompagniet Odense Katedralskole Odense Symfoniorkester Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilleruddannelse x 2 Copenhagen International School Skolerne i Oure Brent Street Performing Arts Force Majeure Black Box Dance Company x 2 Dansens Dag x 2 Svaleholm Dans Den Jyske Opera x 2 Dansk Danseteater x 3 Ellen Thielsgaard Mute Company x 2 Nordisk Sceneskole Festival i Norge Helena Davidsen Mette Martinsen x 2 Teater Republique NokNok Production NUT festival Ultimavez Company Jazz Festival Fors Works Stevs Efterskole Hotstepper Companí Aurinku Balleti Kari Huurs Den kreative skole i Silkeborg Balletskolen i Holstebro Sølager Den Alternative Skole (DAS) Hundested Skole Statens Scenekunstskole Stands og Dans Den Kongelige Ballet Hotel Proforma 13

14 MAD Det Kongelige Teater x 3 Statens Scenekunstskole x 5 Dansen hus x 2 Dansehallerne x 2 Skånsk Danseteater Instruktion Det Kongelige Teater x 6 Nørrebro Teater Aalborg Teater x 3 HUA Theater Am Halleschen Ufer Aveny T Teater Zeppelin Teater V Odense Teater ll De Medvirkende Dramatikeruddannelsen i Aarhus Husets Teater x 3 Statens Scenekunstskole Rytmisk Daghøjskole Mammutteatret Scenografi Don Gnu Tincan Company Aarhus Teater Får 302 x 2 Mungo Park Teatret Dyrelab Brøndby Ungdomsskole Nørregade Teatret Betty Nansen Teatret x 2 Svalegangen x 2 Hvidovre Musikskole MY CA Dance Company Thy Teater Teater Zebu Frank Hvam DR Nationaltheatret Oslo Rogaland Teater Kennedy Center Koreografi Martin Elgan Egne projekter Lys Københavns Musikteater Folketeatret Aalborg Teater x 3 Aarhus Teater Det Kongelige Teater x 2 Momoland Svalegangen Kerteminde Revyen Teater Katapult Vendsyssel Teater Holbergskolen Får 302 Aarhus Teater Café Teatret Teater Nordkraft Teater Slotsgården Malmö Universitet Dramafonden Thy Teater Teater Momentum STRIX Aalborg Teater x 2 Zangenbergs Teater Funny Business Ink (FBI) Who Cares Wins Teater Zeppelin Nepo Teatret Roskilde Festival Dramatikeruddannelsen Teater Design Copenhagen Opera Festival Teatercenter Aveny T. Riddersalen Teater Momentum Den Kongelige Opera Teater Katapult Sceneprojekt Odense Teater x 2 Uppercut Danseteater Mungo Park x 2 Statens Scenekunstskole Teatret ved Sorte Hest Global Stories Copenhagen Opera Festival 14

15 Aveny T. Betty Nansen Teatret Rogaland Teater Tivoli Zentropa Københavns Kommune Lyd Københavns Musikteater X 2 Teater Republique Teater V Folketeatret x 2 Aarhus Teater x 2 Statens Scenekunstskole Agenzy ASA Film Odense Teater Bellevue Teater The One and Only Company Café Teatret Holbæk Teater Det Kongelige Teater Teater Zebu x 3 Wing Man Sceneproduktion Teater Glad index Copenhagen Stage Statens Scenekunstskole x 2 Teatrenes Interesseorganisation (TIO) Copenhagen Opera Festival x 3 Tivoli Nørrebro Teater x 3 Det Færøske Kompagni Teater Bæstet Frederiksberg Kommune Teater V Sceneprojekt.dk Teater 770 Celcius Nordisk Film Forestillingsledelse Aarhus Tekniske Skole og rekvisit Teater Rio Rose Aarhus Teater x 2 Statens Scenekunstskole x 2 Malmö Opera Grønnegade Teater Det lille Teater Museet for Søfart Teater Zebu x 2 Cross Connection Ballet Company Drage Teater Black Box Theatre Norr Dans Den Jyske Opera Radio 24/7 Aalborg Teater x 2 Mungo Park Nordpol Teater Hund Livingstone Cabinet MY CA Dance Company Liminal Performance Bådteatret European Tour Production (ETP) Hvidovre Kommune Teater Momentum Teater Bæstet Martin Tullenius Mette Martinsen KONVERT Gorm Larsen Reklame Teater Republique x 2 Østre Gasværk x 2 Teater Avant Garden Teater Nordkraft Aalborg Teater Recoil Performance Group x 2 Den Danske Filmskole Hotel Proforma Opera Hedeland MY CA Dance Company Bellevue Teater Dansehallerne The One and Only Company Sjællands Symfoniorkester DR Teater Zeppelin The One and Only Company Teater Republique x 2 Hotel Proforma Aalborg Teater Nordisk Film Kitt Johnson X act 15

16 Forsøgsuddannelsen til sceneproducent Det Ny Teater Det Kongelige Teater x 3 Aarhus Teater MISO Film Dansk Skuespillerforbund Herlev Gymnasium og HF Anders Matthesen Det Kongelige Teater Mammutteatret Baggårdsteatret Odense Teater Kitt Johnson X act Sceneproducenterne Mammutteatret Teater Graenseloes Scenekunstområdet her markante arbejdsgivere. Dog kan man se, at især film, inkl. produktion, tv samt undervisning og andre områder som konsulentopgaver bidrager til listen af arbejdsgivere. TABEL 3.F.2. SPØRGSMÅL: HVILKE EN TIL TO AF DISSE ARBEJDSGIVERE HAR DU ARBEJDET DU MEST FOR? (FOR DE ARBEJDSGIVERE, SOM ER NÆVNT MERE END ÉN GANG, ER ANTALLET AF NÆVNELSER ANFØRT) UDDANNELSE SVAR Skuespil Nationalmuseet x 4 Det Kongelige Teater x 4 Mungo Park x 4 Aalborg Teater x 6 Studio Hamburg Østre Gasværk x 2 Thy Teater Actors in Business Grønnegårdsteatret Statens Scenekunstskole x 2 Radiodrama NOTA Randers Egnsteater DR x 3 Dans AFUK Uppercut Danseteater Andersson Dans Gazart Kitt Johnson X act Don Gnu Vesterlund Efterskole x 2 Teater Zebu Brent Street Performing Arts DAF Dansehallerne x 3 Odense Teater Zentropa Nimbus Film Baggårdsteatret Tåstrup Teater Folketeatret SF Film Teater Nordkraft Betty Nansen Teatret ll Teater Bæstet TV2 Miso Film Det lille teater Fridtjof Film Black Box Dance Company x 2 Dansk Danseteater x 2 Ellen Tielstgaard Nordisk Sceneskole Helena Davidsen Mette Martinsen x 2 Jazz Festival Companí Aurinku Balleti 16

17 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Skolerne i Oure Den kreative skole i Silkeborg Sølager MAD Det Kongelige Teater x 2 Dansens Hus Statens Scenekunstskole x 3 Skånsk Danseteater Instruktion Det Kongelige Teater x 2 Aalborg Teater x 2 Nørrebro Teater Teater Zeppelin Statens Scenekunstskole Scenografi Don Gnu Får 302 Teatret Dyrelab Mungo Park Betty Nansen Teatret MY CA Dance Company Teater Zebu Koreografi Martin Elgan Egne projekter Lys Folketeatret Aalborg Teater x 3 Det Kongelige Teater x 2 Københavns Kommune Mungo Park Lyd Teater V Bellevue Teater The One and Only Company Teater Zebu Aalborg Teater x 2 Mungo Park Livingstone Cabinet Folketeatret Teater Momentum Sceneproduktion Teater Glad Teatrenes Interesseorganisation Copenhagen Opera Festival Nørrebro Teater Teater V Nordisk Film x 2 Forestillingsledelse og Aarhus Teater x 2 rekvisit Malmö Opera Det lille teater Museet for Søfart Mammutteatret Odense Teater Får 302 Teater Slotsgården Teater Momentum Odense Teater Teater Zeppelin Svalegangen Aalborg Teater Teater Momentum Teater Katapult Teater Republique x 2 Østre Gasværk x 2 Teater Avent Garden Teater Nordkraft Recoil Performance Group 17

18 Forsøgsuddannelse til sceneproducent The One and Only Company Det Kongelige Teater x 2 Aalborg Teater Nordisk Film Aarhus Teater Miso Film Herlev Gymnasium og HF Det Kongelige Teater Odense Teater Kitt Johnson X act Scenekunstområdet er de primære arbejdsgivere. TABEL 3.F.3. SPØRGSMÅL: HVEM SYNES DU SELV VAR DIN VIGTIGSTE ARBEJDSGIVER I 2013? (F.EKS. DEN FAGLIGT MEST INTERESSANTE ELLER UDFORDRENDE) (FOR DE ARBEJDSGIVERE, SOM ER NÆVNT MERE END ÉN GANG, ER ANTALLET AF NÆVNELSER ANFØRT) UDDANNELSE SVAR Skuespil Nationalmuseet x 2 Mungo park x 3 Aalborg Teater x 4 Teater Momentum Østre Gasværk x 2 Teater Nordkraft x 2 Actors in Business Det Kongelige Teater x 6 NOTA DR x 4 Statens Scenekunstskole Roskilde Kulturskole De Medvirkende Forsøgsstationen Silkeborg Musik og Teaterforening Dans Cantabile 2 Charlottenborg Kunsthal Andersson Dans Gazart Odense Teater Zentropa x 2 Nimbus Film Fridthjof Film Baggårdsteatret Den Danske Filmskole Forum teater Blenkov & Schønnemann Beo Film Betty Nansen Teatret x 3 Teater Bæstet Miso Film Thy Teater Det lille teater Teater Slotsgården Projektcentret Dansk Danseteater x 2 Dansehallerne Ellen Thielsgaard 18

19 The Mob Don Gnu Vesterlund Efterskole x 2 Statens Scenekunstskole Experimentet Teater Zebu Brent Street Performing Arts Helena Davidsen Mette Martinsen x 2 Ultimavez Company Jazz Festival Black Box Dance Company Companí Aurinku Balleti DAF Dansehallerne x 2 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Skolerne i Oure Balletskolen i Holstebro Sølager Den Alternative Skole Den Kongelige Ballet MAD Det Kongelige Teater x 3 Statens Scenekunstskole x 4 Skånsk Danseteater Instruktion Det Kongelige Teater x 3 De Medvirkende Aalborg Teater Mammutteatret Statens Scenekunstskole Odense Teater Café Teatret Aarhus Teater Teatret Slotsgården Teater Momentum Scenografi Don Gnu Betty Nansen Teatret Aarhus Teater MY CA Dance Company Thy Teater Teater Zebu Nationaltheatret Oslo Aalborg Teater Dramatikeruddannelsen Aveny T. Teater Momentum Sceneprojekt.dk Koreografi Martin Elgan Egne projekter 19

20 Lys Københavns Musikteater Aalborg Teater Det Kongelige Teater x 2 Uppercut Danseteater Mungo Park Den Jyske Opera Lyd Musikteatret The One and Only Company Teater Zebu Aalborg Teater x 2 Mungo Park MY CA Dance Company Aarhus Teater Teater Momentum Sceneproduktion Copenhagen Stage Teatrenes Interesseorganisation (TIO) Copenhagen Opera Festival x 2 Tivoli Nørrebro Teater Teater V Nordisk Film Teater Republique Østre Gasværk Teater Avant Garden Teater Nordkraft Opera Hedeland Sjællands Symfoniorkester Forestillingsledelse og rekvisit Teater Rio Rose Malmö Opera Aarhus Teater Det lille teater Museet for søfart Det Kongelige Teater x 2 Aalborg Teater Tivoli Nordisk Film Forsøgsuddannelse til sceneproducent Aarhus Teater MISO Film Dansk skuespillerforbund Anders Matthesen Odense Teater Kitt Johnson X act 20

21 Mammutteatret De primære arbejdsgivere både som mest fagligt interessant eller udfordrende er inden for scenekunstområdet. Skuespillere peger dog også på TV (DR) og film, som interessante arbejdsgivere. Ligeledes er museums- og udstillingsområdet begyndt at blive nævnt, som interessante arbejdsgivere. Disse områder har måske gennem de senere år ændret formidlingsform til en mere visuel fortællerform, hvor mange af skolens uddannelser kan bidrage. I HVILKET OMFANG OG HVOR ER DIMITTENDERNE FASTANSAT SPØRGSMÅL: ER DU FASTANSAT? UDDANNELSE JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelse til Sceneproducent I ALT I undersøgelsen fra 2013 er 29 % fastansatte og 71 % løst ansatte (freelance). I undersøgelsen fra 2010 var 32 % fastansatte og 68 % løst ansatte. I undersøgelsen fra 2006 var fordelingen som i Bortset fra MAD og Instruktion er procenterne for fastansættelser inden for de forskellige uddannelsesretninger faldet siden Årsagen er, at den primære arbejdsgiver scenekunstområdet har færre faste ensembler, forestillinger mv. TABEL 3.G.2. SPØRGSMÅL: ER DU FASTANSAT? ÅRGANG JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%)

Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010

Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010 Statens Teaterskoles Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010 Udarbejdet af CWD, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé 3 2. Dataindsamling 4 3. Gennemgang af svarene på de enkelte spørgsmål

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Oktober 212 Forord Beskæftigelsesrapport

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Nynne Roberta Pedersen

Nynne Roberta Pedersen Instruktør Nynne Roberta Pedersen 2015 Instruktion: De resistente teaterserie i en villa på Krausesvej 2014 Instruktion: Sommerdrenge på Planeten / Teatret ved Sorte Hest 2014 Instruktion: Reach for the

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT DIMITTENDÅRGANGE 2012-2016 SMALL TEXT HERE EXTRA SMALL TEXT HERE DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 INDHOLD INDLEDNING... 2 RESUMÉ AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 4 1. HOVEDTAL

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet September 212 Forord Beskæftigelsesrapport 212 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 Rytmisk Musikkonservatorium 01.02.06 Rytmisk Musikkonservatorium - 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 1. Indledning Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2011) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt. Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt. Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner August 2007 Rabatordninger på institutioner, der modtager driftsstøtte efter teater- og musikloven

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 21 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 21 Forord Beskæftigelsesrapport 21 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Karin Ørum. Blød håndværker

Karin Ørum. Blød håndværker CV Personlige oplysninger NAVN ADRESSE TLF. E-MAIL ØNSKET STILLING Karin Ørum Woltersgade 1, 2.tv. 2300 Kbh. S +45 26 22 56 20 orum.karin@gmail.com Blød håndværker Arbejdserfaring FAGOMRÅDER Oktober 2013

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2009 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 2009 Forord Beskæftigelsesrapport 2009 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Spørgsmål til besvarelse. Kompetencer og scenekunstområdet

Spørgsmål til besvarelse. Kompetencer og scenekunstområdet Spørgsmål til besvarelse Kompetencer og scenekunstområdet Hvilke konkrete scenekunstneriske uddannelsesprogrammer og /eller kompetencer mangler i særlig grad inden for det danske uddannelsessystem? Som

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

PRESSEMATERIALE ANDEL. AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014

PRESSEMATERIALE ANDEL. AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014 PRESSEMATERIALE ANDEL AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014 Aarhus Teater Studio Urpremiere 15. november - 6. december 2014 Pressekontakt Morten Daugbjerg /

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2008 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet oktober 2008 1 ISSN 1604-6730 (trykte udgave) ISSN 1901-7235 (online udgave) Oktober 2008 Kulturministeriets

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 4 2.0 Konservatoriets sammenfattende vurdering

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer November 2008 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2005-2007 pr. 1. august 2008 Udarbejdet af: Gitte Damgaard, Erhvervsakademiet, Århus Købmandsskole Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere