KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013"

Transkript

1 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 STATENS SCENEKUNSTSKOLE Udarbejdet januar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG RESUMÉ... 3 RESUME... 4 DATAINDSAMLING... 4 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL I UNDERSØGELSEN... 6 HVOR LANG TID GÅR DER FRA FÆRDIGGØRELSE AF UDDANNELSEN TIL FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE... 6 HVAD ER DIMITENDERNES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE... 7 HVORDAN FINDER DIMITENDERNE DERES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE... 8 I HVILKET OMFANG ARBEJDER DIMITTENDER INDEN FOR UDDANNELSESRELEVANTE OMRÅDER... 9 HVOR STOR EN DEL AF DIMITENDERNES INDKOMST STAMMER FRA UDDANNELSESRELATERET BESKÆFTIGELSE HVILKE ARBEJDSGIVERE HAR DIMITENDERNE HAFT I 2013, OG HVILKE ANGIVER DE SELV SOM DE VIGTIGSTE I HVILKET OMFANG OG HVOR ER DIMITENDERNE FASTANSAT I HVILKET OMFANG DRIVER DIMITENDERNE EGEN VIRKSOMHED, OG I HVILKET OMFANG INDEN FOR ET UDDANNELSESRELEVANT OMRÅDE I HVILKET OMFANG DELTAGER DIMITENDERNE I EFTERUDDANNELSESAKTIVITETER OG INDEN FOR HVILKE OMRÅDER HVILKE ANDRE FAGOMRÅDER ARBEJDER DIMITENDERNE INDEN FOR DIMITTENDERNES FORSLAG ELLER ØNSKER TIL TING, SOM DE GERNE VILLE HAVE LÆRT MERE OM I DERES UDDANNELSESFORLØB KONKLUSIONER LEDIGHEDSPROCENTEN REGIONAL BESKÆFTIGELSE ARBEJDSMARKEDSSTATUS INDKOMSTFORHOLD ANDRE VÆSENTLIGE RESULTATER AF DEN KVALITATIVE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

3 INDLEDNING OG RESUMÉ Statens Scenekunstskole har siden 2005 udarbejdet rapporter om beskæftigelsessituationen for skolens dimittender. Rapporterne er baseret på dataudtræk for Danmarks Statistik om bl.a. de pågældende personers beskæftigelsesgrader, indkomstforhold mv. og findes på skolens hjemmeside scenekunstskolen.dk. Den væsentligste begrænsning i disse rapporter er fraværet af kvalitative data om, hvad dimittenderne beskæftiger sig med. Det er således ikke muligt at vurdere, om de reelt arbejder inden for de fagområder, som de er uddannet til på skolen. Derfor har skolen efter aftale med Kulturministeriet udarbejdet denne rapport, som omfatter skolens dimittender fra de seneste syv år fra 2007 og frem til Rapporten er en opfølgning på tilsvarende rapporter fra hhv (dimittender fra ) og 2006 (dimittender fra ), hvor der blev udarbejdet en tilsvarende analyse. Antallet af besvarelser fra koreografer er få, men de er medtaget i undersøgelsen, da deres kvalitative besvarelser kan være nyttige. Undersøgelsen omfatter de uddannelser og det antal dimittender, som er anført i tabel 1.1. (i parentes er antallet af dimittender anført) TABEL 1.1. ANTAL AF DIMITTENDER, SOM INDGÅR I UNDERSØGELSEN SAMT DET REELLE ANTAL DIMITTENDER FRA UDDANNELSE I alt I alt i % Skuespil 6 (8) 6 (7) 6 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 5 (8) 44 (55) 80 Dans 5 (10) 4 (9) 10 (15) 8 (15) 27 (49) 55 Danseformidling/ 7 (10)* 4 (5) 11 (15) 73 dansepædagogik (DAF) Musikalsk 4 (4) 4 (4) 8 (8) 100 akkompagnement til dans (MAD) Instruktion 1 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 12 (14) 86 Scenografi 2 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 12 (14) 86 Koreografi 0 (2) 1 (2) 1 (2) 0 (2) 2 (8) 25 Lys 1 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (2) 1 (2) 9 (13) 69 Lyd 2 (2) 1 (2) 0 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 10 (13) 77 Sceneproduktion 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (2) 13 (14) 93 Forestillingsledelse 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 1 (2) 1 (1) 11 (12) 92 og rekvisit Forsøgsuddannels 2 (4) 4 (5) 6 (9) 67 en til Sceneproducent I ALT 20 (32) 22 (29) 21 (34) 27 (29) 28 (36) 24 (28) 22 (36) 165 (224) 74 *deltidsstuderende. 3

4 Der er en samlet besvarelsesprocent på 74 % og besvarelsesprocenterne for alle uddannelser er høj, bortset fra koreografiuddannelsen. For første gang er det muligt at lave en særskilt undersøgelse på de fire uddannelsesretninger inden for teaterteknik: lys, lyd, sceneproduktion og forestillingsledelse/rekvisit. Fra 2012 har disse uddannelser hver haft en uddannelsesansvarlig til at planlægge uddannelsesområdet. Som det fremgår af tabel 1.1., er der optag på danse- og danseformidlingsuddannelserne og til danseakkompagnementsuddannelsen (MAD) kun hvert andet år. Danseakkompagnementsuddannelsen er en forsøgsuddannelse, som havde sine første dimittender i Sceneproducentuddannelsen var en forsøgsuddannelse i 2009 og RESUME Den vigtigste konklusion er, at 100 % af ( i %) dimittenderne fra Statens Scenekunstskole arbejder inden for det fagområde, som de er uddannet til (tabel 3.d.1.), og at 94 % af dimittenderne inden for en periode på tre måneder efter endt uddannelse finder beskæftigelse inden for eget fagområde (i %). Det fleste får stadig job ved at blive kontaktet, men stadig flere får beskæftigelse ved netværk/praktik. Der er tale om en generel tendens, jf. tidligere undersøgelser. Andel af indtjeningen som vedrører det fagområde, dimittenderne er uddannet sig til, er ved at bevæge sig op ad igen. Andelen af dimittender, som havde over 75 % deres indkomst fra eget fagområde, er i % og i 2010 på 58 %. Kun 29 % af dimittenderne har fastansættelser resten 71 % er freelancere. Dvs. korte ansættelsesforhold med mange forskellige arbejdsgivere dog primært inden for scenekunstområdet. I 2010 var 32 % af dimittenderne fastansatte dvs. et fald i antallet af fastansættelser. Kun 16 % af dimittenderne har egen virksomhed ( i 2010 var det 15 %). Dog er det nu ikke længere forbeholdt enkelte uddannelser at have den tradition. Også dansere og skuespillere har nu egen virksomhed. Det var ikke tilfældet i Procentvis er andelen, som tager efteruddannelse, faldet siden 2006 fra 48 % i 2003 til 37 % i Årsagen til faldet kan være, at A-kassen er begyndt at stille mere restriktive krav til typen af efteruddannelse, for at man stadig kan anses for at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Noget andet er, at hvis det er svært at få tingene til at hænge sammen økonomisk, kan det også være svært at skabe et overskud til at tage på efteruddannelse. En stor andel af dimittenderne efterspørger undervisning i at lave projekt- og fondsansøgninger. DATAINDSAMLING Der er udarbejdet respondentlister på baggrund af skolens dimittendoversigter for Der er herefter søgt adresser og telefonnumre på de pågældende. Enkelte kunne ikke lokaliseres, f.eks. fordi de ikke længere bor i landet, eller fordi de har hemmelig adresse og/eller telefonnummer. Herefter er der forsøgt taget telefonisk kontakt, idet der er foretaget maksimalt tre opringningsforsøg pr. respondent. Også her har der været et vist frafald, fordi de pågældende ikke er truffet på telefonen eller ikke har ringet tilbage, hvilket også har været en mulighed. De personer, som er blevet truffet, har dog alle besvaret hele eller dele af spørgeskemaet. 4

5 Som det fremgår af tabel 2.1., så er den samlede svarprocent (målt som antal respondenter i % ) 74 %, hvilket er en flot svarprocent. Det er en stigning på 11 % fra sidste undersøgelse og gør derfor undersøgelsen ekstra valid. Svarprocenten dækker over en variation fra 25 % for koreografi til 100 % for danseakkompagnementsuddannelsen. Bortset fra koreografiuddannelsen har alle uddannelser en flot svarprocent, som danner grundlag for en god og valid analyse af beskæftigelsessituationen blandt skolens dimittender. TABEL 2.1. ANTAL RESPONDENTER FRA ALLE UDDANNELSERNE ANTAL DIMITTENDER ANTAL RESPONDENTER RESPONDENTER I % UDDANNELSE AF DIMITTENDER Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til sceneproducent I ALT Metoden betyder dog, at besvarelsesprocenten for danse- og koreografiuddannelserne er lavere end de øvrige givetvis fordi de bor i ulandet og er vanskeligere at skaffe kontaktdata på. Vi har valgt at medtage dimittender fra Det betyder, at disse dimittender kun har været seks måneder på arbejdsmarkedet, hvilket kan få betydning for det samlede billede. 5

6 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL I UNDERSØGELSEN HVOR LANG TID GÅR DER FRA FÆRDIGGØRELSE AF UDDANNELSEN TIL FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE TABEL 3.1. FRA FÆRDIGUDDANNELSE TIL FØRSTE JOB: SPØRGSMÅL: HVOR LANG TID GIK DER, FRA DU BLEV FÆRDIG MED DIN UDDANNELSE, TIL DU FIK DIT FØRSTE JOB INDEN FOR DIT FAGOMRÅDE? UDDANNELSE <1 MD. (ANTAL) 1 3 MD. (ANTAL) 3 6 MD. (ANTAL) 6 MD. 1 ÅR (ANTAL) >1 ÅR (ANTAL) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT I ALT I % I ALT Den alt overvejende del af dimittenderne 84 % - finder beskæftigelse inden for fagområdet inden 1 måned efter færdiggørelse af uddannelsen. 94 % af dimittenderne har beskæftigelse inden 3 måneder efter færdiggørelse af uddannelsen. Dette er en stigning fra undersøgelsen i 2010, hvor 71 % havde beskæftigelse efter 1 måned og 88 % efter 3 måneder. Et stort antal respondenter oplyser, at de allerede var sikret beskæftigelse, inden de var færdige med uddannelsen. Det skal understreges, at det forhold at en dimittend har fået sin første uddannelsesrelevant beskæftigelse, ikke siger meget om dimittendens samlede beskæftigelsesgrad eller indtægt i perioden. Det skyldes bl.a., at der kun i meget begrænset omfang er tale om fastansættelser, jf. bl.a. afsnit 3.g. og den kvantitative beskæftigelsesundersøgelse fra 2012, hvor kun 54,9 % var fuldt beskæftiget og 69,2 % var næsten fuldt beskæftiget (under 20 % ledighed). 6

7 HVAD ER DIMITTENDERNES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE TABEL 3.B.1. SPØRGSMÅL: HVILKEN TYPE JOB? (DIT FØRSTE JOB INDEN FOR DIT FAGOMRÅDE, EFTER DU BLEV FÆRDIG MED DIN UDDANNELSE?) UDDANNELSE SVAR Skuespil Hovedrolle 7 Stor rolle 13 Mellemstor rolle 12 Lille rolle 5 Birolle 5 Andet 2 Dans Danser 24 Underviser 2 Instruktion Instruktør 12 Scenografi Scenograf 11 Lyd Lyddesigner 9 Lydtekniker 1 Lys Lysdesigner 7 Lystekniker 1 Andet 1 Sceneproduktion Teknisk koordinator 2 Produktionsledelse 10 Scenemester 1 Forestillingsledelse & rekvisit Regissør 2 Forestillingsleder 5 Rekvisitør 1 Andet 1 Koreografi Koreograf 1 Andet 1 DAF Underviser 11 MAD Musikakkompagnatør til dans 8 Forsøgsuddannelsen til Producent 3 Sceneproducent Ledelsesfunktion på et teater 2 Andet 1 Det mest interessante i tabel 3.b.1. er bredden i ansættelserne for uddannelserne fra hhv. lyd, lys, sceneproduktion og forestillingsledelse, og at lys- og lysdimittenderne oplyser, at de primært får job som lys- og lyddesigner, i mindre grad som tekniker. Dernæst at danseuddannelsen uddanner til to arbejdsmarkeder: dans og undervisning. 7

8 HVORDAN FINDER DIMITTENDERNE DERES FØRSTE UDDANNELSESRELEVANTE BESKÆFTIGELSE TABEL 3.C.1. SPØRGSMÅL: HVORDAN FIK DU JOBBET? BLEV DU KONTAKTET, VAR DU SELV OPSØGENDE, KENDTE DU NOGEN, DER KENDTE NOGEN? UDDANNELSE BLEV SELV NETVÆRK 1 IGENNEM AUDITIO JOB ANDET KONTAKTET OPSØGENDE PRAKTIK N OPSLAG Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktio n Forestillingsledel se og rekvisit Forsøgsuddanne lsen til Sceneproducent I ALT I ALT % AF DET SAMLEDE ANTAL RESPONDENTER Den altovervejende del af dimittenderne 46 % oplyser, at de fik den første uddannelsesrelevante beskæftigelse, fordi de blev kontaktet. 41 % oplyser, at de fik deres første uddannelsesrelevante beskæftigelse via netværk/praktik. I undersøgelse fra 2010 fik 49% deres første beskæftigelse ved at blive kontaktet og 28 % fik deres første beskæftigelse via netværk/praktik. I undersøgelsen fra 2010 fik 74 % deres første beskæftigelse ved at blive kontaktet og 10 % via netværk/praktik. Det er en meget interessant udvikling, som bl.a. stiller store krav til samarbejdsevner og entreprenørskab. Beskæftigelse opnås ikke via de kanaler som er almindelige inden for andre beskæftigelsesområder, dvs. stillingsopslag eller audition (som er almindelig i udlandet). 1 Definitionen på netværk er respondentens personlige og faglige netværk. Netværket kan være opbygget inden respondenten startede på skolen, mens respondenten gik på skolen, og efter respondentens dimitterede. Dette er ikke blevet uddybet ved denne undersøgelse. 8

9 I HVILKET OMFANG ARBEJDER DIMITTENDER INDEN FOR UDDANNELSESRELEVANTE OMRÅDER TABEL 3.D.1. SPØRGSMÅL: HAR DU EFTER DU ER BLEVET FÆRDIGUDDANNET HAFT LØNNET ARBEJDE INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU BLEV UDDANNET TIL PÅ STATENS SCENEKUNSTSKOLE? UDDANNELSE JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT TABEL 3.D.2. SPØRGSMÅL: HAR DU I 2013 ARBEJDET INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU BLEV UDDANNET TIL PÅ STATENS SCENEKUNSTSKOLE? UDDANNELSE JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT % af dimittenderne har efter endt uddannelse haft lønnet arbejde inden for fagområdet. I undersøgelse fra 2010 var det 97 % af dimittenderne, som kunne sige ja til dette spørgsmål. 9

10 Andelen af personer med uddannelsesrelevant beskæftigelse i 2013 er kun lidt lavere end andelen for perioden som helhed. I 2013 var 95 % erhvervsaktive inden for det fagområde, de er uddannet til. Der er i 2013 et frafald på ni personer. De ni personer kommer fra mange forskellige uddannelser: dans, danseformidling, musikakkompagnement til dans, lys, lyd og forestillingsledelse. Der er en lille stigning i antallet af beskæftigede i forhold til undersøgelsen i 2010 og 2007, hvor antallet var 91 %. Det skal bemærkes, at flere af de personer, som ikke længere arbejder inden for fagområdet i besvarelserne, har angivet årsager, som ikke er relateret til jobudbuddet inden for fagområdet, men derimod til private forhold af forskellig art, f.eks. helbredsforhold, barsel mv. MAD-uddannelsen er en overbygningsuddannelse for professionelt uddannede musikere og vi ved, at visse af disse musikere i perioder alene beskæftiger sig med sin musikerkarriere og er i studiet for at indstille plader og derfor ikke har tid til at pleje den anden karriere som musikalsk akkompagnement til dans. HVOR STOR EN DEL AF DIMITTENDERNES INDKOMST STAMMER FRA UDDANNELSESRELATERET BESKÆFTIGELSE TABEL 3.E.1. SPØRGSMÅL: HVOR STOR EN DEL AF DIN INDTÆGT SIDEN DU BLEV FÆRDIGUDDANNET HAR DU (SKØNSMÆSSIGT) TJENT VED ARBEJDE INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU ER UDDANNET TIL? UDDANNELSE 0 % (ANTAL) 1 25 % (ANTAL) % (ANTAL) % (ANTAL) % (ANTAL) 100 % (ANTAL ) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til Sceneproducent I ALT I ALT I PROCENT 0 % 13 % 9 % 17 % 36 % 25 % 100 % I ALT Der er markante forskelle på indtægtsprofilerne mellem uddannelserne målt som andelen af dimittender, som tjener mere end 75 % af deres indtægt inden for fagområdet. De højeste andele findes hos: 10

11 o Instruktion (92 %) i 2009 var tallet 70 % o Lyd (100 %) (ikke særskilt opgjort i 2009) o Sceneproduktion (85 %) (Ikke særskilt opgjort i 2009) o Forestillingsledelse og rekvisit (73 %) (ikke særskilt opgjort i 2009) De laveste andele findes hos: o Dans (37 %) (i 2009 var tallet 50 %) o Danseformidling/dansepædagog (36 %). (i 2009 var tallet 33 %) o Koreografi (0 %). (I 2009 var tallet 0 %) o MAD (12,5 %). (I 2009 var tallet 0 %). Indtægtsprofilen for dansere bevæger sig op og ned. I undersøgelsen fra 2006 lå den på 11 %, i 2010 på 50 % og i 2013 på 37 %, som har over 75% af deres indtægter inden for fagområdet. Indtægtsprofilen for skuespillere bevæger sig ligeledes op og ned. I undersøgelsen fra 2006 lån den på 56 %, fra 2010 på 46 % og i 2013 på 64 %, som har over 75 af deres indtægter inden for fagområdet. TABEL 3.E.2. SPØRGSMÅL: HVOR STOR EN DEL AF DIN INDTÆGT HAR DU I 2013 (SKØNSMÆSSIGT) TJENT VED ARBEJDE INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU ER UDDANNET TIL? Uddannelse 0 % 1 25 % % % % 100 % I alt (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) (antal) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelsen til sceneproducent I ALT I PROCENT 7 % 12 % 6 % 12 % 24 % 39 % 100 % Der er større spredning i størrelsen af indtægtsprofiler fra 2013 end i perioden som helhed (tabel 3.e.1). Andelen i øverste kvartil (dvs. gruppen af personer, som tjener % af deres indkomst inden for fagområdet) er på 63 %. I undersøgelsen fra 2010 var andelen 61 %. Dvs. en mindre stigning. Til gengæld var andelen i undersøgelsen fra 2007 på 79 %. 11

12 Andelen i nederste kvartil (dvs. personer som tjener 0-25 % af deres indkomst inden for fagområdet) på 19 %. I undersøgelsen fra 2010 var andelen 20 % og i undersøgelsen fra 2007 på 15 %. Indtægterne er således steget en lille smule siden 2010, men har ikke nået niveauet fra 2007, hvor der var højkonjunktur inden finanskrisen ramte Danmark og kultursektoren. Vi kan se den samme tendens i den kvantitative beskæftigelsesrapport fra HVILKE ARBEJDSGIVERE HAR DIMITTENDERNE HAFT I 2013, OG HVILKE ANGIVER DE SELV SOM DE VIGTIGSTE Identifikationen af dimittendernes arbejdergiver skal bl.a. gør det muligt at udpege de arbejdere, som er mest relevante for at kontakte med henblik på feedback om dimittendernes stærke og svage sider. Dette kan være et supplement til skolens aftagerpanel. ARBEJDSGIVERE I 2013 SPØRGSMÅL: HVILKE ARBEJDSGIVERE HAR DU HAFT I 2013 INDEN FOR DET FAGOMRÅDE, SOM DU BLEV UDDANNET TIL PÅ STATENS SCENEKUNSTSKOLE? (FOR DE ARBEJDSGIVERE, SOM ER NÆVNT MERE END ÉN GANG, ER ANTALLET AF NÆVNELSER ANFØRT) UDDANNELSE Skuespil Nationalmuseet x 7 MS Film Teatret Møllen Statens Scenekunstskole x 6 NørregadeTeatret Teater Republique Zentropa x 6 SF Film x 4 DR x 15 Mungo Park x 5 Det Kongelige Teater x 7 Folketeatret x 4 Aalborg Teater x 6 Dubberman x 2 Studio Hamburg Teater Momentum Akson Studios ZDF SDI Media x 7 Adapator Teatret Zeppelin Østre Gasværk x 2 Camp David x 4 Thy Teater x 2 Teater Nordkraft x 4 Louise Skov Teater Den Danske Filmskole x 4 Nørrebro Teater Tåstrup Teater Forum Teater Frans Jacobi Teater ZeBu Dramafonden x 2 Blenkov & Schønnemann Svalegangen Teater Slotsgården x 2 BEO Film Meta Film Linial Film Betty Nansens Teatret x 4 Respirator TV2 Amager Kulturhus Husets Teater Teater Grob x 2 STC Freezone Teater Bæstet M & M Productions Miso Film Det Lille Teater x 2 Søholm Park Teater 12

13 Actors in business Audio Resort x 2 Grønnegårds Teatret Café Teatret Radio Drama Nordisk Film x 4 Nimbus Film x 3 NOTA Roskilde Kulturskole De Medvirkende Forsøgsstationen Randers Egnsteater Københavns Kommune Silkeborg musik og teaterforening Aarhus Teater Super 16 Dawn Events Odense Teater Fridthjof Film x 3 Douglas Entertainment Metronome BaggårdTeatret x 2 Svendborg Gymnasium og HF Dans AFUK Dans og Cirkusskolen i Stockholm Uppercut Danseteater Cantabile 2 x 2 Dansehallerne x 2 Projektcentret x 2 Andersson Danse Charlottenborg Kunsthal Gladsaxe Gymnasium LAPCATS Galaxen Kulturhus Furesø Ungdomsskole Den Rytmiske Daghøjskole Gazart Teaterforeningen The Mob Kitt Johnson X act Don Gnu x 2 Vesterlund Efterskole x 2 Gaardbo Dans Statens Scenekunstskole Sceneindgangen Experimentet Teater Zebu DAF Dansehallerne x 5 Åben Dans Svendborg Kommune U kompagniet Odense Katedralskole Odense Symfoniorkester Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilleruddannelse x 2 Copenhagen International School Skolerne i Oure Brent Street Performing Arts Force Majeure Black Box Dance Company x 2 Dansens Dag x 2 Svaleholm Dans Den Jyske Opera x 2 Dansk Danseteater x 3 Ellen Thielsgaard Mute Company x 2 Nordisk Sceneskole Festival i Norge Helena Davidsen Mette Martinsen x 2 Teater Republique NokNok Production NUT festival Ultimavez Company Jazz Festival Fors Works Stevs Efterskole Hotstepper Companí Aurinku Balleti Kari Huurs Den kreative skole i Silkeborg Balletskolen i Holstebro Sølager Den Alternative Skole (DAS) Hundested Skole Statens Scenekunstskole Stands og Dans Den Kongelige Ballet Hotel Proforma 13

14 MAD Det Kongelige Teater x 3 Statens Scenekunstskole x 5 Dansen hus x 2 Dansehallerne x 2 Skånsk Danseteater Instruktion Det Kongelige Teater x 6 Nørrebro Teater Aalborg Teater x 3 HUA Theater Am Halleschen Ufer Aveny T Teater Zeppelin Teater V Odense Teater ll De Medvirkende Dramatikeruddannelsen i Aarhus Husets Teater x 3 Statens Scenekunstskole Rytmisk Daghøjskole Mammutteatret Scenografi Don Gnu Tincan Company Aarhus Teater Får 302 x 2 Mungo Park Teatret Dyrelab Brøndby Ungdomsskole Nørregade Teatret Betty Nansen Teatret x 2 Svalegangen x 2 Hvidovre Musikskole MY CA Dance Company Thy Teater Teater Zebu Frank Hvam DR Nationaltheatret Oslo Rogaland Teater Kennedy Center Koreografi Martin Elgan Egne projekter Lys Københavns Musikteater Folketeatret Aalborg Teater x 3 Aarhus Teater Det Kongelige Teater x 2 Momoland Svalegangen Kerteminde Revyen Teater Katapult Vendsyssel Teater Holbergskolen Får 302 Aarhus Teater Café Teatret Teater Nordkraft Teater Slotsgården Malmö Universitet Dramafonden Thy Teater Teater Momentum STRIX Aalborg Teater x 2 Zangenbergs Teater Funny Business Ink (FBI) Who Cares Wins Teater Zeppelin Nepo Teatret Roskilde Festival Dramatikeruddannelsen Teater Design Copenhagen Opera Festival Teatercenter Aveny T. Riddersalen Teater Momentum Den Kongelige Opera Teater Katapult Sceneprojekt Odense Teater x 2 Uppercut Danseteater Mungo Park x 2 Statens Scenekunstskole Teatret ved Sorte Hest Global Stories Copenhagen Opera Festival 14

15 Aveny T. Betty Nansen Teatret Rogaland Teater Tivoli Zentropa Københavns Kommune Lyd Københavns Musikteater X 2 Teater Republique Teater V Folketeatret x 2 Aarhus Teater x 2 Statens Scenekunstskole Agenzy ASA Film Odense Teater Bellevue Teater The One and Only Company Café Teatret Holbæk Teater Det Kongelige Teater Teater Zebu x 3 Wing Man Sceneproduktion Teater Glad index Copenhagen Stage Statens Scenekunstskole x 2 Teatrenes Interesseorganisation (TIO) Copenhagen Opera Festival x 3 Tivoli Nørrebro Teater x 3 Det Færøske Kompagni Teater Bæstet Frederiksberg Kommune Teater V Sceneprojekt.dk Teater 770 Celcius Nordisk Film Forestillingsledelse Aarhus Tekniske Skole og rekvisit Teater Rio Rose Aarhus Teater x 2 Statens Scenekunstskole x 2 Malmö Opera Grønnegade Teater Det lille Teater Museet for Søfart Teater Zebu x 2 Cross Connection Ballet Company Drage Teater Black Box Theatre Norr Dans Den Jyske Opera Radio 24/7 Aalborg Teater x 2 Mungo Park Nordpol Teater Hund Livingstone Cabinet MY CA Dance Company Liminal Performance Bådteatret European Tour Production (ETP) Hvidovre Kommune Teater Momentum Teater Bæstet Martin Tullenius Mette Martinsen KONVERT Gorm Larsen Reklame Teater Republique x 2 Østre Gasværk x 2 Teater Avant Garden Teater Nordkraft Aalborg Teater Recoil Performance Group x 2 Den Danske Filmskole Hotel Proforma Opera Hedeland MY CA Dance Company Bellevue Teater Dansehallerne The One and Only Company Sjællands Symfoniorkester DR Teater Zeppelin The One and Only Company Teater Republique x 2 Hotel Proforma Aalborg Teater Nordisk Film Kitt Johnson X act 15

16 Forsøgsuddannelsen til sceneproducent Det Ny Teater Det Kongelige Teater x 3 Aarhus Teater MISO Film Dansk Skuespillerforbund Herlev Gymnasium og HF Anders Matthesen Det Kongelige Teater Mammutteatret Baggårdsteatret Odense Teater Kitt Johnson X act Sceneproducenterne Mammutteatret Teater Graenseloes Scenekunstområdet her markante arbejdsgivere. Dog kan man se, at især film, inkl. produktion, tv samt undervisning og andre områder som konsulentopgaver bidrager til listen af arbejdsgivere. TABEL 3.F.2. SPØRGSMÅL: HVILKE EN TIL TO AF DISSE ARBEJDSGIVERE HAR DU ARBEJDET DU MEST FOR? (FOR DE ARBEJDSGIVERE, SOM ER NÆVNT MERE END ÉN GANG, ER ANTALLET AF NÆVNELSER ANFØRT) UDDANNELSE SVAR Skuespil Nationalmuseet x 4 Det Kongelige Teater x 4 Mungo Park x 4 Aalborg Teater x 6 Studio Hamburg Østre Gasværk x 2 Thy Teater Actors in Business Grønnegårdsteatret Statens Scenekunstskole x 2 Radiodrama NOTA Randers Egnsteater DR x 3 Dans AFUK Uppercut Danseteater Andersson Dans Gazart Kitt Johnson X act Don Gnu Vesterlund Efterskole x 2 Teater Zebu Brent Street Performing Arts DAF Dansehallerne x 3 Odense Teater Zentropa Nimbus Film Baggårdsteatret Tåstrup Teater Folketeatret SF Film Teater Nordkraft Betty Nansen Teatret ll Teater Bæstet TV2 Miso Film Det lille teater Fridtjof Film Black Box Dance Company x 2 Dansk Danseteater x 2 Ellen Tielstgaard Nordisk Sceneskole Helena Davidsen Mette Martinsen x 2 Jazz Festival Companí Aurinku Balleti 16

17 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Skolerne i Oure Den kreative skole i Silkeborg Sølager MAD Det Kongelige Teater x 2 Dansens Hus Statens Scenekunstskole x 3 Skånsk Danseteater Instruktion Det Kongelige Teater x 2 Aalborg Teater x 2 Nørrebro Teater Teater Zeppelin Statens Scenekunstskole Scenografi Don Gnu Får 302 Teatret Dyrelab Mungo Park Betty Nansen Teatret MY CA Dance Company Teater Zebu Koreografi Martin Elgan Egne projekter Lys Folketeatret Aalborg Teater x 3 Det Kongelige Teater x 2 Københavns Kommune Mungo Park Lyd Teater V Bellevue Teater The One and Only Company Teater Zebu Aalborg Teater x 2 Mungo Park Livingstone Cabinet Folketeatret Teater Momentum Sceneproduktion Teater Glad Teatrenes Interesseorganisation Copenhagen Opera Festival Nørrebro Teater Teater V Nordisk Film x 2 Forestillingsledelse og Aarhus Teater x 2 rekvisit Malmö Opera Det lille teater Museet for Søfart Mammutteatret Odense Teater Får 302 Teater Slotsgården Teater Momentum Odense Teater Teater Zeppelin Svalegangen Aalborg Teater Teater Momentum Teater Katapult Teater Republique x 2 Østre Gasværk x 2 Teater Avent Garden Teater Nordkraft Recoil Performance Group 17

18 Forsøgsuddannelse til sceneproducent The One and Only Company Det Kongelige Teater x 2 Aalborg Teater Nordisk Film Aarhus Teater Miso Film Herlev Gymnasium og HF Det Kongelige Teater Odense Teater Kitt Johnson X act Scenekunstområdet er de primære arbejdsgivere. TABEL 3.F.3. SPØRGSMÅL: HVEM SYNES DU SELV VAR DIN VIGTIGSTE ARBEJDSGIVER I 2013? (F.EKS. DEN FAGLIGT MEST INTERESSANTE ELLER UDFORDRENDE) (FOR DE ARBEJDSGIVERE, SOM ER NÆVNT MERE END ÉN GANG, ER ANTALLET AF NÆVNELSER ANFØRT) UDDANNELSE SVAR Skuespil Nationalmuseet x 2 Mungo park x 3 Aalborg Teater x 4 Teater Momentum Østre Gasværk x 2 Teater Nordkraft x 2 Actors in Business Det Kongelige Teater x 6 NOTA DR x 4 Statens Scenekunstskole Roskilde Kulturskole De Medvirkende Forsøgsstationen Silkeborg Musik og Teaterforening Dans Cantabile 2 Charlottenborg Kunsthal Andersson Dans Gazart Odense Teater Zentropa x 2 Nimbus Film Fridthjof Film Baggårdsteatret Den Danske Filmskole Forum teater Blenkov & Schønnemann Beo Film Betty Nansen Teatret x 3 Teater Bæstet Miso Film Thy Teater Det lille teater Teater Slotsgården Projektcentret Dansk Danseteater x 2 Dansehallerne Ellen Thielsgaard 18

19 The Mob Don Gnu Vesterlund Efterskole x 2 Statens Scenekunstskole Experimentet Teater Zebu Brent Street Performing Arts Helena Davidsen Mette Martinsen x 2 Ultimavez Company Jazz Festival Black Box Dance Company Companí Aurinku Balleti DAF Dansehallerne x 2 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Skolerne i Oure Balletskolen i Holstebro Sølager Den Alternative Skole Den Kongelige Ballet MAD Det Kongelige Teater x 3 Statens Scenekunstskole x 4 Skånsk Danseteater Instruktion Det Kongelige Teater x 3 De Medvirkende Aalborg Teater Mammutteatret Statens Scenekunstskole Odense Teater Café Teatret Aarhus Teater Teatret Slotsgården Teater Momentum Scenografi Don Gnu Betty Nansen Teatret Aarhus Teater MY CA Dance Company Thy Teater Teater Zebu Nationaltheatret Oslo Aalborg Teater Dramatikeruddannelsen Aveny T. Teater Momentum Sceneprojekt.dk Koreografi Martin Elgan Egne projekter 19

20 Lys Københavns Musikteater Aalborg Teater Det Kongelige Teater x 2 Uppercut Danseteater Mungo Park Den Jyske Opera Lyd Musikteatret The One and Only Company Teater Zebu Aalborg Teater x 2 Mungo Park MY CA Dance Company Aarhus Teater Teater Momentum Sceneproduktion Copenhagen Stage Teatrenes Interesseorganisation (TIO) Copenhagen Opera Festival x 2 Tivoli Nørrebro Teater Teater V Nordisk Film Teater Republique Østre Gasværk Teater Avant Garden Teater Nordkraft Opera Hedeland Sjællands Symfoniorkester Forestillingsledelse og rekvisit Teater Rio Rose Malmö Opera Aarhus Teater Det lille teater Museet for søfart Det Kongelige Teater x 2 Aalborg Teater Tivoli Nordisk Film Forsøgsuddannelse til sceneproducent Aarhus Teater MISO Film Dansk skuespillerforbund Anders Matthesen Odense Teater Kitt Johnson X act 20

21 Mammutteatret De primære arbejdsgivere både som mest fagligt interessant eller udfordrende er inden for scenekunstområdet. Skuespillere peger dog også på TV (DR) og film, som interessante arbejdsgivere. Ligeledes er museums- og udstillingsområdet begyndt at blive nævnt, som interessante arbejdsgivere. Disse områder har måske gennem de senere år ændret formidlingsform til en mere visuel fortællerform, hvor mange af skolens uddannelser kan bidrage. I HVILKET OMFANG OG HVOR ER DIMITTENDERNE FASTANSAT SPØRGSMÅL: ER DU FASTANSAT? UDDANNELSE JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%) Skuespil Dans DAF MAD Instruktion Scenografi Koreografi Lys Lyd Sceneproduktion Forestillingsledelse og rekvisit Forsøgsuddannelse til Sceneproducent I ALT I undersøgelsen fra 2013 er 29 % fastansatte og 71 % løst ansatte (freelance). I undersøgelsen fra 2010 var 32 % fastansatte og 68 % løst ansatte. I undersøgelsen fra 2006 var fordelingen som i Bortset fra MAD og Instruktion er procenterne for fastansættelser inden for de forskellige uddannelsesretninger faldet siden Årsagen er, at den primære arbejdsgiver scenekunstområdet har færre faste ensembler, forestillinger mv. TABEL 3.G.2. SPØRGSMÅL: ER DU FASTANSAT? ÅRGANG JA (ANTAL) NEJ (ANTAL) JA (%) NEJ (%)

Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010

Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010 Statens Teaterskoles Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010 Udarbejdet af CWD, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé 3 2. Dataindsamling 4 3. Gennemgang af svarene på de enkelte spørgsmål

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

NYT FRA ASSITEJ DANMARK 2012/13-3

NYT FRA ASSITEJ DANMARK 2012/13-3 1 NYT FRA ASSITEJ DANMARK 2012/13-3 Bestyrelsen Der blev afholdt bestyrelsesmøde d. 05-12-12 (temadag i Odense, Nørregaards Teater) og 14-01-13 (Odense). Næste bestyrelsesmøde ligger d. 14. februar 2013

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Rambøll Management. Dansk Skuespillerforbund. Løn og Køn. Lønanalyse med fokus på køn

Rambøll Management. Dansk Skuespillerforbund. Løn og Køn. Lønanalyse med fokus på køn Rambøll Management Dansk Skuespillerforbund Løn og Køn Lønanalyse med fokus på køn August 2007 Dansk Skuespillerforbund Lønanalyse med fokus på køn Ref Udg. Dato 31-08-2007 Godk. Kontrol Udarb. Rambøll

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Den kreative klasse i Danmark og Norden

Den kreative klasse i Danmark og Norden Den kreative klasse i Danmark og Norden Kristina Vaarst Andersen & Mark Lorenzen Imagine.. Copenhagen Business School Projekt talent, teknologi og tolerance Europæisk/nordamerikansk projekt Komparativt

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed (foretaget december 2008) Dimissionsår: 2008 Optagelsesår: 2004 Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema,

Læs mere