Afklaring Udvikling Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afklaring Udvikling Uddannelse"

Transkript

1 Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed

2 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et godt tilbud... 4 Hvad er tilbudsfag?... 5 Hvad er FLEX10?... 5 Andre undervisningsaktiviteter Vejledning den vigtige røde tråd... 8 Brobygning eller brobygning og praktik... 9 Skoleåret og hverdagen Hvad gør du så nu? Tilmeldingsblanket... 1a Valgskema... 2a-3a Obligatorisk brobygning/praktik... 4a 2

3 Et år der peger fremad 10. klasse åbner dørene til ungdomsuddannelserne. I Brønderslev Kommune er 10. klasserne samlet i 2 centre. I denne folder kan du læse om tilbuddet i Brønderslev. Vi lægger vægt på: I et tæt samarbejde mellem dig og dine forældre og skolen vælges en række af fag, der peger hen mod den enkeltes fremtidige uddannelse. Kort sagt, et nyt og spændende skoleår, hvor der lægges vægt på din trivsel, troværdighed, engagement og faglighed, vekslende undervisningsformer og socialt samvær. Du tager et aktivt valg af skole, fag og uddannelse. Du får øget fokus på din uddannelsesplan, så du kan blive mere sikker på, at du vælger den rigtige ungdomsuddannelse. Du har et større udbud af fag. Du kan forberede dig fagligt og få etableret gode arbejdsvaner. Du kan udvikle dig personligt. Du vil være i et inspirerende ungdomsmiljø fra forskellige områder. Du prøver kræfter med andre ungdomsuddannelser fx Brønderslev Gymnasium og EUC-Nord. 3

4 Et godt tilbud Hvad skal du efter 9. klasse? Et tilbud om et 10. skoleår, der gør dig parat til din videre ungdomsuddannelse. Året afklarer dig personligt og af hjæl per frafald. Tilbuddene er mange, og valget kan være svært. Her kommer Brønderslev Kommune ind i billedet med et spænd ende tilbud til dig fra 10. KlasseCentret i Brønderslev. Nye venner og nye fag I 10. KlasseCentret kan vi tilbyde dig et anderledes skoleår, hvor du i et spændende miljø sammen med mange unge på din egen alder har mulighed for at fordybe dig i dine fag og udvikle dig personligt. Altså får du et gratis, spændende og udviklende skoleår i dit nærmiljø. Du får således et efterskoleår, hvor du kan sove i den egen seng! Skema Dit skema sammensætter du selv. Du kan vælge de fag, der passer til dine in teresser og evner. Derigennem kan du målrette dine valg mod den ungdomsuddannelse, som du ønsker. I lighed med ungdomsuddannelserne kan undervisningen også foregå i 8. lektion. De obligatoriske fag parallellægges i vid udstræk ning for at styrke holddannelse og niveaudeling. 10. klasse kort og godt Du skal minimum have 28 lektioner om uge. Du får de 14 lektioner, som er obligatoriske (dansk, matematik og engelsk, som alle er prøvefag). Du vælger selv de øvrige lektioner, som er tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter, og her er mulighederne mange både boglige og praktiske. Du skal lave en obligatorisk selvvalgt opgave, som sætter fokus på dine ønsker for din fremtid. Du kommer i brobygning på ungdomsuddannelserne. Du får fag- og temadage du kan bl. a. her forberede synopseprøver i dansk, engelsk og tysk. Du får mulighed for at gå til 10.-klasse-prøven, og du bestemmer selv, om prøven skal være skriftlig og/eller mundtlig. Du får mulighed for at forbedre dine resultater fra 9. klasse. Du får mulighed for at opnå merit på teknisk skole. Dit skema er normalt sammensat af moduler af 2 lektioners varighed. 4

5 Hvad er tilbudsfag? Hvad er FLEX10? FLEX10 er for dig, som vil snuse lidt til erhvervsuddannelserne/erhvervslivet. En dag om ugen er du i brobygning på EUC-Nord, hvor du stifter bekendtskab med fire forskellige uddannelser på teknisk skole og handelsskolens HG. Du får transportudgifter betalt. Du får desuden her også mulighed for at komme i praktik. Et godt tilbud til dig, som har brug for at afprøve dig selv i forhold til erhversuddannelser, kombineret med et målrettet praktikvalg. Følgende fag er tilbudsfag Fysik og kemi - prøvefag Fransk - prøvefag Tysk - prøvefag Dansk, læsning og skriftlig dansk Matematik Engelsk Naturfag - emner fra fysik og kemi, biologi og geografi Samfundsfag Idræt Kristendom/religion Lektiecafé faglig fordybelse Historie FLEX10 Bemærk: Fransk: Forudsætter, at du har haft faget i 8. og 9. klasse. Tysk: Forudsætter, at du har haft faget i 7., 8. og 9. klasse. Hvad er andre undervisningsaktiviteter? Disse aktiviteter vælger du for et halvt år ad gangen, og de oprettes, såfremt tilstrækkelig mange elever melder sig. På næste side kan du læse lidt mere om de mange muligheder. 53

6 Andre undervisningsaktiviteter fodbold og foreningsbesøg Vi spiller fodbold og prøver forskellige idrætsgrene i samsamarbejde med de lokale foreninger. For de fodboldinteresserede opstiller vi et fodboldhold, som deltager i en fodboldturnering med andre 10. kl. centre og efterskoler. Musik værksted Her får du chancen for samspil og sang lav et band. Wellness Hvordan kan du påvirke din egen livskvalitet? Bliv bevidst om: God og sund mad Hvordan fungerer din krop? Fysisk velvære/bodywork Psykisk velvære (psykologi) Kreativt værksted Du får mulighed for at afprøve dine kreative evner inden for: Glasformning Syning Brodering Perler/smykkeværksted Silkemaling Billeder vha. speciel teknik Design Formgivning I får som hold mulighed for at vise jeres kunnen i en afslutningskoncert enten til jul eller til 10. KlasseCentrets afslutningsaften. Historie Du får blandt andet mulighed for Selv at udarbejde et historieprojekt, hvor du fordyber dig i et bestemt område. At lære om og arbejde med kildekritik - hvordan man bedst læser og forstår historiske tekster. At deltage i klasse- og gruppediskussioner At deltage i rollespil, hvor du og dine kammerater spiller rollerne som gerningsmænd og ofre i retssag efter 2. verdenskrig. 6

7 Andre undervisningsaktiviteter Mums! det er sundt og godt Det taler vel for sig selv. Gå trygt til fadet: Flerkulturel madlavning Mormor-mad Tema-mad Lær om mad og metoder Hygiejne osv. FØRSTE- HJÆLP hverdagspsykologi Hverdagspsykologi er for dig, der gerne vil blive klogere på dig selv og de mennesker du er omkring. Psykologi betyder læren om sjælen, det indeni, som vi ikke kan se, men oplever i vores hverdag med hinanden som glæder eller konflikter. I undervisningen vil du få viden om menneskers behov, forskelligheder og udvikling. Du vil lære noget om kommunikation, konflikter og det at blive en god medspiller i fællesskabet. Iværksætter Har du mod på/lyst til at starte dit eget firma? Lær om: Etablering af egen virksomhed Markedsføring Afsætning Kundebetjening Lovgivning Faglærer fra EUC Nord er tilknyttet faget. Du får teoretisk og praktisk kendskab til: Førstehjælp Brandslukning Brug af hjertestarter Ved gennemførelse får du kursusbevis, som du kan bruge ved erhvervelse af kørekort l senere brug i din uddannelse. At flytte hjemmefra Du får mulighed for: At lægge budget At forstå dit skattekort At blive bevidst om låntagning At lave sund mad til én At lære din kommune at kende At skrive ansøgning At arbejde med selvvalgte områder m.m. 37

8 Vejledning den vigtige»røde tråd«et af de vigtige formål med 10. klasse er, at du får lavet en god plan for din videre uddannelse. Du skal i løbet af året finde ud af, hvor dine interesser og evner ligger. Du skal høre om de mange muligheder, der er og have svar på de spørgsmål, der melder sig. Du skal med andre ord have meget vejledning. Vejledning og rådgivningen går som en»rød tråd«gennem skoleåret. Vejlederen er en vigtig brik, og din klasselærer og dine øvrige lærere vil følge op på vejledningen og tale med dig om din personlige, faglige og uddannelsesmæssige udvikling. Uddannelsesplan I løbet af året vil du få hjælp til det fortsatte arbejde med din personlige uddannelsesplan, som du har med dig fra 9. klasse. Uddannelsesplanen er meget vigtig for dit senere valg af ungdomsuddannelse, og den skal have sammenhæng med den obligatoriske selvvalgte opgave, som du skal udarbejde i løbet af 10. klasse. 8

9 Brobygning Gennem brobygning får du et indgående kendskab til de ungdomsuddannelser, som du har mulighed for at vælge efter 10. klasse Uddrag fra lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv: Brobygning kan altså gøre dig afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse. Skal det være en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse? Kombinationsmulighederne er mange - se side 4a. Ungdommens Ungdomsvejledning Vendsyssel Øst Vest har vejledningsansvaret for: Unge fra 6. klasse til det 25. år. Unge som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskræftigelsesmæssig situation til de fylder 19 år. Unge fra år, som selv kontakter UU. Som FLEX10 elev er din brobygning fordelt over hele skoleåret. Til gengæld er 2 ugers praktik i uge 40 og 41 obligatorisk. Obligatorisk brobygning Der brobygges til mindst to forskellige ungdomsuddannelser på i alt to uger. Den ene af de to uger skal foregå på en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse (HHX-HTX). I vores område er der brobygning i uge 40 og 41. Er man stadig usikker, er der en mulighed for ekstra brobygning på et senere tidspunkt. Indholdet i brobygningsforløbene styres via portalen: hvor de enkelte brobygningsforløb er beskrevet. Det er også herfra, uu-vejlederen tilmelder eleven, ligesom skolen kan kommunikere med uddannelsesstedet om for eksempel fravær. Læs mere om brobygning på: 39

10 Om skoleåret og hverdagen Projekt skolestart Det er vigtigt at få en god start på et nyt kapitel af din skolegang. Derfor indleder vi skoleåret med en introuge, hvor du kan lære dine nye kammerater og lærere at kende. Vi laver et særligt program for dagene, og du får mulighed for at være med til at sætte præg på sko leårets forløb. I programmet indgår en introtur med overnatning, som samtidig er starten på en spændende og udfordrende hverdag i 10. Klasse- Centret. Centertur Som et alternativ til den daglige un dervisning med det formål at skabe et supplement af mere samværs- og oplevelsesmæssig karakter tilbydes du at deltage i en centertur til Norge eller Sverige normalt i uge 4. Deltagelse i turen er frivillig. En del af turen betales af forskellige indtægtsgivende arrangementer, og det resterende beløb vil du og dine forældre blive bedt om at bidrage til. Fællesarrangementer 10. klasserne samles jævnligt til et fællesmøde, der f.eks. kan byde på foredrag, en god film, teater eller indslag fra skolens elever. Centerråd I 10. KlasseCentret har vi eget centerråd, hvis medlemmer vælges blandt interesserede elever. Centerrådet arbejder i samarbejde med lærere og ledelse med de forslag og ønsker, I selv har. Transport Kommer du fra Brønderslev Kommune, har du ret til gratis transport eller tilskud til transport, hvis du har mere end 9 km fra dit hjem til 10. KlasseCentret. Kommer du fra en anden kommune, må du ved din hjemkommune undersøge reglerne for dækning af udgifter til transport. 10

11 Og hvad gør du så nu? Et år der peger fremad Du har nu fået et indtryk af, hvilke muligheder du har for at sammensætte et spændende skoleår. Har dette givet dig lyst til at vælge 10. klasse, så snak med dine forældre, din klasselærer og din vejleder om, hvad du skal vælge. Tilmelding og svar Når du har truffet dit valg, skal du udfylde den vedlagte tilmeldingsblanket og aflevere den til din vejleder senest den 1. marts Før sommerferien vil du modtage en folder med nærmere oplysninger om 10. KlasseCentret. 311

12 ÅBENT HUS Vi har altid åbent hus Tag dine forældre med Kontakt os i forvejen KlasseCentret Nordens Allé 56, 9700 Brønderslev Tlf Fax: web: Brønderslev Bogtrykkeri - Tlf

13 Tilmeldingsblanket 10. KlasseCentret skoleåret Navn: Adresse: Postnr./by: Kommune: Nuværende skole: Cpr. nr.: Dit mobilnr.: Hjemmetlf.: Forældremobilnr.: Klasse: Før du udfylder resten af skemaet, skal du læse og rette dig efter denne vejledning: F Du skal have mindst 28 lektioner om ugen i 10. klasse. F De obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk) udgør 14 lektioner. F Du skal altså mindst vælge yderligere 14 lektioner valgt som tilbudsfag og/eller andre undervisningsaktiviteter. F Fag under andre undervisningsaktiviteter er moduler på 2 lektioner i et halvår. F Hvert af disse fag tæller som 1 ugentlig lektion på dit skoleskema. F Førstehjælp tæller som 1 ugentlig lektion. F I hvert af de 2 semestre har du mulighed for at vælge max. 2 fag. F Fag under andre undervisningsaktiviteter oprettes, såfremt tilstrækkelig mange elever melder sig. F Valg af fag er bindende. Husk du skal aflevere udfyldt tilmelding sammen med uddannelsesplan på egen skole senest den 1. marts a 3

14 Valgskema for 10. klasse skoleåret Obligatoriske fag - hele året Sæt X Antal lektioner Dansk X 6 Matematik X 4 Engelsk X 4 Obligatoriske lektioner i alt 14 EUC-Nord - Teknisk skole - Handelsskole - praktik i lokalområdet Sæt X Antal lektioner FLEX10-1 dag på EUC-Nord og målrettet praktik. 6 Lektioner pr. uge Flex lektioner i alt FLEX10 er for dig, som vil snuse lidt til erhvervsuddannelserne/erhvervslivet. En dag om ugen er du i brobygning på EUC-Nord, hvor du stifter bekendtskab med fire forskellige uddannelser på teknisk skole og handelsskolens HG. Du får transportudgifter betalt. Du får desuden her også mulighed for at komme i praktik. Et godt tilbud til dig, som har brug for at afprøve dig selv i forhold til erhversuddannelser, kombineret med et målrettet praktikvalg. Tilbudsfag - hele året Lektioner pr. uge Sæt X Antal lektioner Tysk prøvefag 4 Fysik og kemi prøvefag 2 Fransk prøvefag (se forudsætninger*) 2 Idræt 2 Lektiecafé faglig fordybelse 2 Samfundsfag 2 Kristendom/religion 2 Naturfag 2 Matematik 2 Engelsk 2 Dansk (læsning og skriftlig dansk) 2 Historie 2 * Fransk forudsætter, at du har haft faget i 8. og 9. klasse. Tilbudsfag lektioner i alt 2a

15 Vælg max. 2 af nedenstående: Valgskema for 10. klasse skoleåret Andre undervisningsaktiviteter - 1. halvår Lektioner pr. uge Sæt X Antal lektioner Fodbold og foreningsbesøg 1 Wellness 1 At flytte hjemmefra 1 Psykologi 1 Andre undervisningsaktiviteter lektioner i alt Vælg max. 2 af nedenstående: Andre undervisningsaktiviteter - 2. halvår Lektioner pr. uge Sæt X Antal lektioner Musik 1 Kreativt værksted 1 Iværksætter 1 Mums, det er sundt og godt 1 Tilbudsfag lektioner i alt Kursus Lektioner pr. uge Sæt X Antal lektioner Førstehjælp 1 Andre undervisningsaktiviteter lektioner i alt Antal lektioner i alt (minimum 28) Du har mulighed for at vælge 2 fag i hvert halvår. Ét fag er på 2 sammenhængende lektioner om ugen i et halvt år, men på din sammentælling for et ugeskema omregnes disse 2 lektioner til 1 lektion. Læs fagbeskrivelserne på midtersiderne grundigt, før du sætter dine krydser. 3a 3

16 Obligatorisk brobygning uge 40 og 41 / Gælder ikke FLEX10 Jeg har valgt brobygning inden for to følgende områder (ifølge min uddannelsesplan): - (sæt 2 krydser) Indgange på EUD Dyr, planter og natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Gymnasiale uddannelser Alment gymnasium (stx) Højere Handelseksamen (hhx) Højere Teknisk eksamen (htx) Højere forberedelseseksamen (hf) Du kan ikke sætte kryds i både hf og stx Hvis der er oplysninger, som I forældre mener er vigtige - så skriv det her - eller kontakt centeret. FLEX10 elever: Skriv evt. praktikønsker til uge 40 og 41 her: Skal udfyldes af alle elever og forældre. Tilmelding til 10. KlasseCentret skoleåret , valg af fag og brobygning bekræftes hermed: Dato: Forældre/værges underskrift Elevens underskrift 4a

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

SKA DU PÅ EFTERSKOLE?

SKA DU PÅ EFTERSKOLE? SKA DU PÅ EFTERSKOLE? GASTRONOMI MUSIK TØJDESIGN TEATER SKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN Introduktion Kære Kommende elev I denne brochure finder du en oversigt over alle skolens hold og du kan her

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere