VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1"

Transkript

1

2 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages i brug. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug. FARE Beskyttelse mod elektriske stød: 1. Lad aldrig brodericomputeren være uden opsyn, mens den er tilsluttet lysnettet. 2. Efter endt brug og inden rengøring skal stikket altid tages ud af stikkontakten. 3. Træk stikket ud af stikkontakten før udskiftning af pære. Anvend kun pærer af samme type 12 Volt / 5 Watt. ADVARSEL Beskyttelse mod forbrændinger, brand, elektriske stød og personskader: 1. Brug ikke brodericomputeren som legetøj. Vær ekstra forsigtig, når sycomputeren bruges af børn eller i nærheden af børn. 2. Brodericomputeren må kun anvendes til det i denne brugsanvisning beskrevne formål. Anvend kun det af producenten anbefalede tilbehør. 3. Anvend ikke brodericomputeren hvis: ledning eller stik er beskadiget den ikke fungerer ordentligt den har været tabt på gulvet eller den er blevet beskadiget den har været i kontakt med vand Indlever brodericomputeren til den nærmeste autoriserede BERNINA forhandler til kontrol, reparation, elektrisk eller mekanisk justering. 4. Undgå ved brug at tildække brodericomputerens ventilationshuller og hold dem fri for trævler, støv og stofrester. 5. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær især forsigtig i nærheden af broderinålen. 6. Benyt altid en original BERNINA-stingplade. En forkert stingplade kan medføre, at nålen knækker. 7. Anvend ikke bøjede nåle. 8. Undlad at trække eller skubbe stoffet under syning. Det kan medføre, at nålen knækker. 9. Sæt hovedafbryderen på «0» når der arbejdes i nærheden af nålen: F.eks. trådning, udskiftning af nål eller trykfod o.l. 10. Ved de i brugsanvisningen nævnte rengørings- og vedligeholdelsesopgaver, såsom udskiftning af pære, smørring af maskinen osv., skal altid tages ud af stikkontakten. 11. Kom ikke genstandes i brodericomputerens åbninger. 12. Brug ikke brodericomputeren udendørs. 13. Brug ikke brodericomputeren, hvor der anvendes drivgasprodukter (spray) eller ilt. 14. Sluk altid maskinen ved at sætte hovedafbryderen på «0» inden stikket trækkes ud af stikkontakten. 15. Når stikket trækkes ud af stikkontakten, skal man altid trække i stikket og ikke i ledningen. 16. Producenten hæfter ikke for eventuelle skader, som skyldes forkert betjening af brodericomputeren. 17. Brodericomputeren er dobbeltisoleret. Brug kun originale reservedele. Overhold forskrifterne for vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter. VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to isoleringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt er ikke udstyret med jordstik, og et sådant skal heller ikke anvendes. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhu og indgående kendskab til systemet og bør derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originale reservedele til service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt er mærket på følgende måde: «DOBBELT ISOLERING» eller «DOBBELT ISOLERET». Et sådant produkt kan også være mærket med symbolet Denne brodericomputer er kun beregnet til hjemmebrug. GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED MASKINEN! BESKYTTELSE AF MILJØET BERNINA tager hensyn til miljøet. Vi stræber efter at minimere vore produkters miljømæssige påvirkning af miljøet ved kontinuerlig optimering af design og fremstillingsteknologi. Når produktet ikke skal bruges mere, sørg for at afskaffe det på den mest miljømæssige måde ifølge danske retningslinier. Smid ikke produktet ud sammen med husholdningsaffald. Er du i tvivl, kontakt din lokale forhandler.

3 2 Velkommen Du har besluttet dig for bernette 340 Deco og har dermed truffet et sikkert valg. Som ejer af denne fascinerende brodericomputer, vil du have glæde af de mange muligheder og den fremragende søm kvalitet. Dette produkt er designet og fremstillet efter de højste kvalitetsstandarder. For at det bliver endnu nemmere og sjovere at brodere, er brodericomputeren udvidet med en tilslutning til USB-stik og automatisk trådklip. Med disse praktiske forbedringer, det store broderiområde og den nemme og brugervenlige skærm med talige eksempler på arrangementer af motiver, har du næsten ubegrænsede muligheder for at realisere dine kreative ideer. For at bruge alle funktionerne optimalt, anbefaler vi at du først læser denne brugsanvisning. Vi hjælper dig videre med et stort udvalg af broderimotiver, fantasifulde sy publikationer og praktisk tilbehør. Besøg din autoriserede BERNINA forhandler, det er en pålidelig kilde for tips og tilbehør. Det vil gøre arbejdet med din brodeicomputer endnu mere fornøjelig. Det glæder os at kunne byde dig velkommen i kredsen af BERNINA s syfamilie. P.Horisberger, Productmanager BERNINA International AG Steckborn / Switzerland

4 Indhold 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter 1 Velkommen 2 Detaljer på brodericomputeren 4-6 Klargøring til broderi 7-20 Vigtige broderiinformationer Funktionstaster Broderi Tekst Redigering og kombinering af motiver Motivoverførelse og kompatibilitet Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding 61 Stikordsregister 62 Indbyggede broderimotiver Farvetabel Tillæg Tillæg

5 4 Detaljer på Brodericomputeren Delnavne LCD skærm 2. Spoleapparat 3. Trådkniv til undertråd 4. Fordelingstrisse (stor) 5. Garnpind 6. Spoleforspænding 7. Trådføring 8. Trådgiver 9. Reguleringshjul til trådspænding 10. Frontdæksel 11. Trådkniv 12. Nåletråder 13. Stingplade 14. Griberdæksel 15. Forlængerbord (tilbehørsboks) 16. Knap til at åbne griberdæksel 17. Start/Stop knap 18. Automatisk trådklip 19. Lomme til saks Nåleholderskrue 21. Nål 22. Briderifod Bærehåndtag 24. Hul til ekstra garnpind 25. Undertrådsspole stopper 26. Håndhjul 27. Kort stik (til ATA kort) 28. Motiv kort (ekstra tilbehør) 29. Udtagningsknap 30. USB forbindelse 31. Hovedafbryder (tænd/sluk) 32. Stik til netledning 33. Slæde (til broderiramme) 34. Trykfodsløfter Advarsel: Før maskinen startes skal der altid sørges for, at der er fri passage til slæden bag ved maskinen. Flyt ikke slæden med magt. Bring slæden tilbage til start position før maskinen slukkes. Brug værktøjstasten og slæde retur som beskrevet på side 25.

6 Detaljer på Brodericomputer 5 Standard Tilbehør 1. Spoler 2. Rensebørste 3. Ekstra garnpind 4. Filtunderlag 5. Trådrulleholder 6. Fordelingstrisse (stor) 7. Fordelingstrisse (lille) 8. Saks 9. Skruetrækker 10. Skruetrækker 11. Nålesortiment 12. Brugsanvisning 13. Netledning 14. Ramme A (med skabelon) 15. Ramme B (med skabelon) 16. Net til overtråds

7 6 Detaljer på Brodericomputer 1 Aftageligt forlængerbord Ved afmontering løftes forlængerbordet udad, som vist på illustrationen. 1 Ved isætning placeres pindene over hulerne og trykkes forsigtigt på plads. 1. Forlængerbord 2. Pinde 3. Huller 3 2 Sytilbehøret opbevares i forlængerbordet. Træk i døren for at åbne til tilbehøret. 4. Dør 4

8 Klargøring til broderi 7 1 Forbindelse til strømforsyning Sluk for maskinen og sæt netledningen i maskinen. Sæt netledningen i stikkontakten og tænd for maskinen Hovedafbryder 2. Stik til maskinen 3. Stik til netledning 4. Strømforsyningsstik 5. Stikkontakt Til apparater med et polariseret stik (et stik er bredere end det andet) : For at mindske risikoen for elektrisk stød, kan dette stik kun passe ind i stikkontakten på én måde. Hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du vende vende stikket. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker til at installere en rigtig kontakt. Du må ikke ændre stikket på nogen måde! 4 Når maskinen tændes, går der ca. 6 sekunder før motivvælgervinduet vises på skærmen. (Dette er opstartstiden og ikke en fejl) Betjeningsvejledning: Symbolet «O» indikerer sluk positionen på hovedafbryderen. Start/ Stop Knap Tryk på denne knap for at starte eller stoppe broderiet. Farven på knappen skifter hver gang der trykkes den. Rød når maskinen kører og grøn når den er stoppet. Deco 340 er udstyret med automatisk slukkefunktion for at undgå overophedning, hvis maskinen bliver overbelastet. Hvis det sker, skal sikkerhedsforeskrifterne, der fremkommer på skærmen, følges. For egen sikkerhed: Der skal altid holdes øje med broderiområdet, når maskinen arbejder. Rør ikke nogen bevægelige dele så som trådgiver, håndhjul eller nål. Sluk altid for maskinen og tag strømmen fra: når maskinen efterlades uden opsyn. når der monteres eller fjernes dele. rensning af maskinen. Automatisk trådklip Tryk på tasten for at klippe tråden over, når farven er broderet færdig (se side 39). Bmærk: Ved anvendelse af special tråd eller tråd tykkere en nr. 30 anbefales det ikke at anvende det automatiske trådklip. Klip istedet tråden med trådskæren på lampehuset. Det automatiske trådklip kan ikke bruges, hvis metaltrådstasten er aktiv i broderivinduet.

9 8 Klargøring til broderi 1 Fjerne undertråd Skub knappen til at åbne griberdækslet til højre, og tag det væk. Tag spolen op fra spoleholderen. 1. Knap til åbne griberdæksel 2. Griberdæksel 3. Spole 2 3 Sæt overtråd på maksinens garnpind Anbring trådrullen på garnpinden, så den drejer som vist på tegningen. Sæt den store fordelingstrisse på og tryk den let mod trådrullen. 4. Stor fordelingstrisse 4 Brug den lille fordelingstrisse til tynde eller små trådruller. 5. Lille fordelingstrisse 5 6 Træk nettet over overtråden for at undgå sammenfiltring af tråden. Nettet er især anvendeligt, når der bruges store eller løst opspundne ruller. 6. Net til overtråd Brug spoleholderen, hvis tråden vikler sig rundt om garnpinden. 7. Spoleholder 7 Ekstra garnpind Brug den ekstra garnpind, når der skal spoles undertråd. Så undgås det, at tråden skal tages af maskinen. Når der anvendes metaltråd, anbefales det at bruge en ekstra garnpind. 8 Anbring den ekstra garnpind i trådrulleholderen og derefter i hullet ved siden af den vandrette garnpind. Filtunderlaget og trådrulle anbringes på trådrulleholderen. Spolen skal dreje som vist på tegningen Trådende 9. Filtunderlag 10. Ekstra garnpind 11. Hul For at opnå det bedste resultat anbefaler BERNINA, at der kun at bruges broderitråd af høj kvalitet så som Mettler Metrosene+ Poly Sheen, Isacord

10 Klargøring til broderi 9 1 Spoling af undertråd Før tråden rundt om spoleforspændingen. 1. Spoleforspænding 1 Før tråden indefra og ud gennem hullet på spolen. Anbring spolen på spoleapparatet. 2 Spoleapparat 2 Skub spoleapparatet mod højre. Tryk på Start/Stop knappen mens der holdes i trådenden. Stop maskinen efter spolen har kørt et par omgange. Klip tråden af tæt på spolen. Tryk igen på Start/Stop knappen. Når spolen er fuld stopper den automatisk. Tryk på Start/ Stop knappen for at stoppe maskinen. Skub spoleapparatet mod venstre. Tag spolen af og skær tråden over med trådkniven Trådkniv til undertråd Flyt ikke på spoleapparatet når maskinen kører. Af sikkerhedshensyn stopper maskinen, når den har kørt i 2 minutter. Ved at rotere undertrådsspole stopperen, kan der indstilles hvor meget undertråd der skal spoles op. For at opnå det bedste resultat anbefaler BERNINA, kun at bruge undertråd af høj kvalitet så som OESD 41ET/W eller Mettler

11 10 Klargøring til broderi 1 Isætte spole Anbring spolen i spoleholderen så spolen løber mod uret, når der trækkes i tråden. 1. Tråd 2. Spoleholder 2 Før tråden ind i rillen foran på spoleholderen. Træk tråd mod venstre ind i spændingsfjederen. 3. Rille foran 3 4 Fortsæt med trække let i tråden indtil den ryger ind i rillen i siden. 4. Rille i siden 7 Træk ca. 10 cm af tråden bagud. Se tillige trådningsdiagrammet, som vises på griberdækslet for at checke trådningen. Sæt griberdækslet på plads igen Undertråd 6. Gribedæksel 7. Trådningsdiagram 6

12 Klargøring til broderi 11 Løfte trykfoden Trykfodsløfteren hæver og sænker trykfoden. Trykfoden kan hæves ca. 6mm højere end normal indstilling. Dette gør det lettere at placere broderirammen under trykfoden. 2 Trådning af overtråd Hæv trykfodsløfteren. Drej håndhjulet mod uret for at bringe nålen i højeste position. 1. Trykfodsløfter A Hold i tråden med begge hænder, og før den under trådføringen (A). Før tråden ned langs højre side af trådgiverafdækningen (B). B 2. Trådføring Træk forsigtigt tråden ned rundt under trådgiverafdækningen og op til trådgiveren (C). 3. Trådgiverafdækning 3 C

13 12 Klargøring til broderi D 5 Før tråden gennem slidsen og ned i trådgiverens øje som vist (D) Før tråden ned langs venstre side af trådgiverafdækningen. 4 Slids 5 Trådgiverens øje 4 Før tråden højre om bag den nederste trådfører. 6 6 Nederste trådfører Før tråden venstre om ind i nålestangstrådføringen. 7 Nålestangstrådføring Tråd nålen fra forsiden eller brug den indbyggede nåletråder. 7 Se side 13 vedr. den indbyggede nåletråder.

14 Klargøring til broderi 13 Nåletråder Sænk trykfoden. Tryk grebet ned så langt det kan komme. Krogen går gennem nåleøjet bagfra. 1. Nåletråder 2. Krog 1 Tryk lige ned på nåletråderen og ikke mod siden, da dette kan bevirke at nåletræderen ikke fungere korrekt. 2 Træk tråden rundt om trådføringen og under krogen. 3. Trådføring 2 3 Slip grebet langsomt med tråden holdes mellem fingrene. En trådløkke trækkes gennem nåleøjet. Brug trådløkken til at trække trådenden gennem nåleøjet.

15 14 Klargøring til broderi Undertråden hentes op Hæv trykfodsløfteren. Hold i overtråden med fingeren. 1. Overtråd 1 Drej håndhjulet en hel omgang med dig selv. Træk i overtråden, indtil undertråden kommer op gennem stingpladen. 2. Undertråd 2 1 Før overtråden gennem hullet i broderifoden og træk tråden op i trådholderen. Lad ca. 2,5 cm tråd stikke ud. 3. Hul 4. Trådholder 4 3

16 Klargøring til broderi 15 Trådspænding Indstil overtrådspændingen med reguleringshjulet (9. på side 4). Trådspændingens grundindstilling er «4». I de fleste tilfælde giver denne indstilling det bedste resultat. Afhængig af broderitrådens tykkelse og stoffet der skal broderes på, kan det være nødvendigt at justere på overtrådsspændingen. Det anbeles at brodere en prøve ved hvert broderi. Juster overtrådsspændingen afhængig af prøvens resultat. Rigtig trådspænding: Overtråden kan ses på stoffets vrangside For stram overtrådsspænding: Undertråden kan skimtes på stoffets retside. Reducer spændingen ved at dreje reguleringshjulet til et lavere tal. 1. Undertråd For løs overtrådsspænding: Overtråden danner løkker og stingene ser løse ud. Stram spændingen ved at dreje reguleringshjulet til et højere tal.

17 16 Klargøring til broderi Udskiftning af nål Sluk maskinen og træk stikket ud af stikkontakten. 1 Hæv nålen ved at dreje på håndhjulet og sænk trykfoden. Hold på nålen og løsen nåleholderskruen ved at dreje den mod uret. Fjern nålen fra fra holderen. Sæt en ny nål i holderen med den flade side vendt bag ud. 1. Nåleholderskrue 2. Nålens flade side 3 1 Skub nålen op, indtil den støder på nålestoppet. Stram nåleholderskruen 3. Nålestop 2 4 Brug aldrig en bøjet nål. For at checke om nålen er lige, kan den flade side placeres på noget fladt. (en nålepakke, glas osv.).der skal være lige meget luft mellem nålen og den lige overflade i hele nålens længde. 4. Luft

18 Klargøring til broderi Brodericomputeren kan klare næsten alle slags materialer. Men for at opnå det bedste resultat er det vigtigt at bruge de rigtige materialer og redskaber til syarbejdet. På de næste sider er der en kort oversigt vedr. de vigtigste regler for at træffe det rigtige valg. for yderligere information kontakt din BERNINA forhandler eller læs relateret faglitteratur Broderiramme Der følger to rammer med Deco 340 brodericomputeren. Ramme A passer til motiver, der max. måler 126 mm x 110 mm (5" x 4 3 /8"), mens ramme B passer til større motiver op 200 mm x 140 mm (8" x 5 1 /2") Yderramme 2. Inderramme 3. Monteringshåndtag 4. Skrue til fastspædning 4 Kontakt din BERNINA forhandler for yderligere rammestørrelser. Følgende rammer er lagt ind i brodericomputeren. 7 Ramme C: friarmsbroderi, 50 x 50 mm Ramme F: rund, broderiområde 126 x 110 mm 9 Skabeloner Brug skabelonen for at sikre, at stoffets midterpunkt placeres i midten af rammen. Marker først stoffets midte og anbring yderrammen. Anbring inderrammen og tilpas stoffets placering Startpunkt til indbyggede motiver og broderikort. 6. Startpunkt til vandrette monogrammer 7. Startpunkt til lodrette monogrammer 8. Fingerhul 7 De fire hakker på skabelonen passer ikke med midterlinierne. 9. Positionshakker STARTING POIN T FOR MONOGRAMMIN G CENTER POINT

19 18 Klargøring til broderi Der er to ting, der er gode at huske på ved opspænding af stof: Rammens bevægelse og stabilisering. For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at du omhyggeligt følger de relaterede instruktioner i denne brugsanvisning. For instruktioner vedr. opspændning se nedenstående afsnit, og for brug af stabilisering se side 19. Spænde i ramme 2 Marker midten af stoffet på retsiden med en markeringspen eller kridt Stof 2. Midterlinier 1 Placer den ydre ramme på en plan overflade, hvor monteringshåndtaget ligger udover overfladen kant Trin 1: Tilpasse rammen til stoffets tykkelse a) Løsn skruen på den ydre ramme. b) Placer stoffet med stabilisering på den ydre ramme. c) Læg den inderste ramme over stoffet. d) Tryk den inderste ramme ind i den yderste ramme e) Stram skruen. f) Stoffet skal virke som et trommeskind i rammen 3 3 Skrue 4 Inderramme 5 Yderramme Det første trin tilpasser kun rammen for stoffets tykkelse. Det er ikke nødvendigt at have nøjagtig placering på stoffet. 6 Trin 2: Spænde materialet i rammen. Ved trin 2 skal stoffet placeres korrekt. a) Placer stoffet på en plan overflade. b) Læg den inderste ramme med skabelonen over stoffet. Stoffets markering skal passe i skabelonens midte. c) Anbring den inderste ramme og stoffet på den yderste ramme. d) Tryk den inderste ramme ned i den ydre ramme. Juster ikke på den ydre rammes skrue. e) Fjern skabelonen. 6 Skabelon Efter trin 2 skal stoffet side stramt i rammen. Nu kan den opspændte ramme monteres på Deco 340. Hvis der skal broderes flere stykker med samme type stof og stabilisering er det kun nødvendigt at tilpasse rammen en gang. 7 8 Vigtigt: Spænd altid op på en glat overflade. Vær sikker på at monteringshåndtaget ligger ud over overfladens kant, så monteringspindene ikke er på overfladen. 7 Monteringspinde 8 Kant 4 5 Når stoffet er spændt op skal det flugte med yderrammens nederste kant. Det kan forekomme at den inderste ramme er højere en den yderste, hvis stoffet og stabilisering er kraftig.

20 Klargøring til broderi 19 1 Montering af broderiramme 3 Drej monteringshåndtaget så det er parallelt med rammen og anbring den på slæden Monteringshåndtag 2. Slædehuller 3. Pinde 1 Drej monteringshåndtaget med uret. Advarsel: Før maskinen startes skal der altid sørges for, at der er fri passage til slæden bag ved maskinen. Flyt ikke slæden med magt. Bring slæden tilbage til start position før maskinen slukkes. Brug værktøjstasten og slæde retur som beskrevet på side 25.

21 20 Klargøring til broderi Broderi stabilatorer Rivestabilisering svarer til alm. stabiliseringsmateriale, men kan rives af som papir der kan anvendes et eller flere lag fås i forskellige tykkelser for at give mere stabilitet, limes på vrangsiden med en fixeringsspray før stoffet sættes i ramme efter broderiet er lavet trækkes overskydende stabilisering forsigtigt af stabiliseringen vil blive siddende under større broderede flader Anvendelse: til alle fastvævede og ikke strækbare materialer Stabilisering, der klippes af der kan anvendes et eller flere lag findes i tynd og kraftig for at give mere stabilitet, limes på vrangsiden med en fixeringsspray før stoffet sættes i ramme efter broderiet er lavet klippes overskydende stabilisering forsigtigt af stabiliseringen vil blive siddende under større broderede flader Anvendelse: til alle strækbare materialer Strygeindlæg forkrympes ved at ligge i blød i varmt vand indlægget presses (stryges) på vrangsiden af materialet strygeindlæg findes i en lang række tykkelser og bør vælges så det svarer til det anvendte materiale strygbar rivestabilisering findes også Anvendelse: for at give det materiale, motivet skal placeres på, form og fylde anvendes sammen med passende stabilisator Selvklæbende indlæg med papirbagside indlægget spændes op i rammen, så papirsiden vender opad rids i papiret med en spids genstand (evt. saks) og fjern det, så den klæbende side kan ses anbring materialet, der skal broderes, på stabiliseringsmaterialet Anvendelse: skabt til sarte materialer som jersey eller silke eller til materialer, der er svære at sætte i ramme såsom fløjl til dele, områder og materialer, der ikke kan spændes op Ved brug af selvklæbende indlæg skal man sørge for, at der ikke er limrester på nål, stingplade eller i griberområdet Limspray brug ikke limspray i nærheden af broderisystemet for yderligere stabilitet sprøjtes lim på stabiliseringen og limes på bagsiden af materialet Brug limem med omtænke og sprøjt i en afstand af 25 cm - 30 cm Anvendelse: stræk og strikkede materialer: Til at holde på formen applikation: placere og fastholde applikationer to eller flere stykker stof: Undgå at lagene glider fra hinanden mønsterdele: Placere mønsterdele på indlægsmateriale, f.eks lommeklapper materiale med luv (f.eks. fløjl), hvor der ikke ønskes afmærkninger fra rammen

22 Vigitge broderiinformationer 21 Spraystivelse til yderligere afstivning spraystivelse er ideelt til afstivning af fine, bløde eller løstvævede materialer spray det område, der skal broderespå, lad det tørre eller pres det forsigtigt med et varmt strygejern anvend altid en ekstra stabilisering, såsom vandopløselig stabilisering på vrangsiden af materialet Anvendelse: ideelt til fine, løstvævede materialer som f.eks. batist, tynd hør osv. store størrelsesforandringer af motivet kan føre til et utilfredsstillende resultat. Vandopløseligt stabiliseringsmateriale til materialer med luv eller til blondebroderi vandopløselige stabilisatorer ligner plastik/husholdningsfilm opløs stabiliseringen i varmt vand efter broderiet er lavet vandopløselig stabilisering giver en ideel beskyttelse af materialer med en tyk eller løkket luv som frotté placér det på retsiden af frotté og materialer med høj luv, hvor en passende stabilisering er lagt på vrangsiden brug om nødvendigt en fixeringsspray materialer med luv forstærkes om nødvendigt til blondebroderier spændes et eller to lag vandopløsselig stabilisering i ramme (da motivet ikke er broderet på noget materiale, er det kun tråden, der bliver liggende når stabiliseringen er opløst, lægges blonden fladt til tørre opløselig stabilisering kan også fjernes ved at rive det forsigtigt af, når det er anvendt som øverste lag på et fast materiale som fløjl Anvendelse: ideelt til frotté, fløjl, bouclestrik osv. ideelt til fine gennemsigtige materialer som organca, batist osv. anbefales som stabilisering til motiver med få sting anvend kraftige vandopløselige stabiliseringsmaterialer til blondemotiver Vigtige broderiinformationer Valg af broderimotiv enkle motiver med få sting egner sig til broderier på fine materialer. Store tætbroderede motiver (f.eks. med mange farver og broderiretninger) egner sig til medium og kraftige materialer Broderiprøve lav altid en broderiprøve på en stofrest. Justér evt. farve, trådkvalitet, nål, stingtæthed, spænding osv. svarende til motivet til prøven bruges samme materiale og stabilisering som til selve projektet

23 22 Vigitge broderiinformationer Broderitråd Et af de vigtigste elementer for at opnå et godt broderiresultat er trådkvaliteten. Vi anbefaler kraftigt at købe tråd fra en velrenomeret BERNINA forhandler for at undgå uregelmæssigheder, trådbrud osv., der ofte sker med tråd i dårlig kvalitet. Broderierne bliver særligt effektfulde, hvis der anvendes rayon eller polyester broderitråd med høj glans i overtråden. De findes i et stort udvalg af farver til smukke broderier. Polyester Tråd Polyester med en høj glans er en slidstærk og farveægte tråd med en høj strækstyrke. Den er velegnet til alle typer af broderi, særligt til børnetøj og ting som vil blive vasket ofte eller som er udsat for meget slid. Rayontråd Rayon er en blød viskosefiber med en flot glans, der er velegnet til fine, sarte broderier eller ting, der ikke udsættes for stor slidtage. Metalbelagt Polyestertråd (= Metallic Thread) Metaltråd er en fin til mellemtyk skinnende tråd, der egner sig til specialeffekter i broderi. Det anbefales at bruge en Metafil 130/705 H-MET nål eller en Organ nål i passende størrelse. ved brug af metaltråd anbefales det at benytte den lodrette garnpind (se side 8) For endnu bedre resultat anbefales det at bruge multispoleholderen og et overtræksnet. Den automatiske trådskærer bør ikke benyttes ved brug af metaltråd. Se side 37 for anvisning i at deaktivere trådskæreren. Undertråd Bobbin-Fil (Speciel undertråd) Bobbin-Fil er en særlig blød og let polyestertråd, der egner sig godt til undertråd. Denne specielle undertråd sørger for en jævn trådspænding og en optimal sammenknytning af over- og undertråd. Stoppe og broderitråd Fin merciriseret bomuldstråd, der egner sig til broderier på bomuldsstof. (Mettler 60 foreslås).

24 Vigitge broderiinformationer 23 Broderinåle Brug den rigtige størrelse nål til tråden Skift ofte nålen Følgende er retningslinier: Nårl. Nr. Lette stoffer: Tynd tråd (stoppetråd, broderitråd) Mellemsvære stoffer: Sytråd Nål, Tråd og Stof Tag hensyn til kombinationen af nål og tråd. Den korrekte nålestørrelse afhænger ikke kun af trådvalg men også hvad slags stof, der bruges. Stoffets vægt bestemmer trådtykkelse og nålestørrelse. Kraftige stoffer: Kraftigere tråd 100, 110, 120 Nål/Trådkombination For at kontrollere, at nål og tråd passer sammen, skal den rigtige tråd svare til den rigtige størrelse nål. Korrekt kombination af nål og tråd Under syningen skal tråden løbe ubesværet ned i den lange rille på nålens forside. Tråden kan hæftes optimalt. For tynd tråd eller for tyk nål Tråden glider ikke let i rillen. Fejlsting og trådskader kan ske. For tyk tråd eller for tynd nål Tråden gnider mod kanten af rillen og kan sætte sig fast. Dette kan knække tråden Oversigt over nåle BERNINA anvender nålesystem130/705 H. Systemets tal refererer til nåleskaftets facon samt til længden og formen af nålespidsen. Nåleskaftets diameter = 0,7 mm (nålens størrelse) 130/705 H S 70 Nåleskaftets diameter = 0,7 mm (nålestørrelse) Nålespids f.eks. mellemfin kuglespids Nåleudskæring Flad kolde Kolbelængde

25 24 Vigtige broderiinformationer Check nålen Nålens tilstand skal checkes, og nålen skal skiftes regelmæssigt. En defekt nål ødelægger ikke kun broderiet, men også brodericomputeren. Følgende er retningslinier: Isæt en ny nål ved starten at et nyt projekt eller efter behov. Mange materialer er lettere at sy i, hvis man anvender den rigtige nål. Nåletype Model Anvendelse Nålestr. Universal 130/705 H Til næsten alle natur- og syntetiske materialer (vævede og strikkede) Normal spids, lettere afrundet Jersey/Stræk 130/705 H-SUK Kuglespids Jersey, strækmaterialer Broderi 130/705 H-E Stort øje, let kuglesids Broderi på alle natur- og syntetiske materialer Metafil 130/705 H-MET Stort øje Syning med metaltråd De forskellige symaskinenåle fås hos BERNINA-forhandleren.

26 Funktionstaster 25 For at gøre maskinen brugervenlig er de vigtigste funktioner altid placeret det samme sted på Deco 340 skærmen, og der bruges ikontaster og en statuslinie. Her gennemgåes basis procedurer og vigtige elementer. Når maskinen er tændt fremkommer vinduet til motivvalg på LCD skærmen. Det tager ca. seks sekunder før vinduet til motivvalg vises på LCD skærmen. Dette er opstartstiden og ikke en fejl. Mens maskinen starter op vises BERNINA Deco 340 logoet. For at vælge en funktion - tryk med fingerspidsen på ikontasten på skærmen. Advarsel: Brug ikke hårde og skarpe genstande som blyant, skruetrækker eller lignende mod LCD skærmens overflade. Skærmkontrasten kan justeres ved at trykke på værktøjstasten og derefter setup. Standard taster 1 Værktøjstasten: Tryk på tasten for at åbne tilstandsvinduet. Der er 3 mulige kategorier i tilstandsvinduet. 2 Setup tast Tryk på denne tast for at lave brugerindstillinger. 3 Hjælpe tast Tryk på denne knap for at se hjælpemenuens indhold over de mest almindelige funktioner Centrering af ramme Tryk på tasten for at flytte rammen til midterposition (broderiets startpunkt). 5 Slæde retur Tryk på tasten for at flytte slæden tilbage til opstartposition ved opbevaring og transport. 6 Lukke tast Tryk på denne tast for at lukke værktøjsvinduet og vende tilbage til foregående skærmbillede. 6 Tryk altid på slæde retur tasten før maksinen slukkes, for at bringe slæden tilbage til startpositionen.

27 26 Funktionstaster Screen Title 1 A.B.C 2 1 Status Linie: Viser brodericomputerens nuværende status. 2 Faneblade: Tryk for at vælge mellem forskellige kategorier på skærmen. 3 OK-tast: Bekræft valg. Ændringer, der er foretaget, bliver gemt. 4 X-tast: Lukker den nuværende skærm uden at gemme nogen ændringer. 5 Side-tast: Bladre gennem siderne med større menuer. X Personligt Broderikort (Ekstraudstyr) Isæt og fjern broderikort Sæt broderikortet i stikket med kortets forside vendt mod dig selv. Skub kortet ind indtil det siger klik og udtagningsknappen kommer frem. 6. Personligt broderikort (ekstraudstyr) 7. Udtagningsknap 7 Hvis der sidder et broderikort i stikket, når maskinen tændes, tager det længere tid at opstarte brodericomputeren. Fjerne broderikort Tryk på knappen til udtagning af broderikort. Advarsel! Fjern ikke kortet, mens der broderes. Fjern aldrig et kort eller afbryd for strømmen, når advarselstegn eller timeglasset er vist. Det risikeres at miste eller få ødelagt gemte informationer i hukommelsen. = advarselstegn 7 USB Stick (Ekstra tilbehør) USB Sticks kan anvendes til at gemme data og overføre broderimotiver fra PC til the Deco 340. USB Sticks kan købes ved kamerabutikker, Computer butikker osv. og fås i forskellige størrelser. Isæt USB Stick i USB forbindelsen på Deco 340. Fjern USB stick ved at trække det ud. Advarsel! DFjern ikke USB stick, mens der broderes. Sluk aldrig for strømmen eller fjern USB stick, når lyset på USB stick blinker. Data i USB hukkommelsen kan herved gå tabt eller blive ødelagt.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk»,

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 750 QE Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED Smukt oplyst Vis din personlighed Din kreative side genspejler din personlighed. Du har en alvorlig side, der ønsker præcision. Du elsker at udforske mulighederne med broderidesigns. Du har endda en praktisk

Læs mere

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så mange muligheder Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Opdag det Skjulte Potentiale... Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere