VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1"

Transkript

1

2 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages i brug. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug. FARE Beskyttelse mod elektriske stød: 1. Lad aldrig brodericomputeren være uden opsyn, mens den er tilsluttet lysnettet. 2. Efter endt brug og inden rengøring skal stikket altid tages ud af stikkontakten. 3. Træk stikket ud af stikkontakten før udskiftning af pære. Anvend kun pærer af samme type 12 Volt / 5 Watt. ADVARSEL Beskyttelse mod forbrændinger, brand, elektriske stød og personskader: 1. Brug ikke brodericomputeren som legetøj. Vær ekstra forsigtig, når sycomputeren bruges af børn eller i nærheden af børn. 2. Brodericomputeren må kun anvendes til det i denne brugsanvisning beskrevne formål. Anvend kun det af producenten anbefalede tilbehør. 3. Anvend ikke brodericomputeren hvis: ledning eller stik er beskadiget den ikke fungerer ordentligt den har været tabt på gulvet eller den er blevet beskadiget den har været i kontakt med vand Indlever brodericomputeren til den nærmeste autoriserede BERNINA forhandler til kontrol, reparation, elektrisk eller mekanisk justering. 4. Undgå ved brug at tildække brodericomputerens ventilationshuller og hold dem fri for trævler, støv og stofrester. 5. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær især forsigtig i nærheden af broderinålen. 6. Benyt altid en original BERNINA-stingplade. En forkert stingplade kan medføre, at nålen knækker. 7. Anvend ikke bøjede nåle. 8. Undlad at trække eller skubbe stoffet under syning. Det kan medføre, at nålen knækker. 9. Sæt hovedafbryderen på «0» når der arbejdes i nærheden af nålen: F.eks. trådning, udskiftning af nål eller trykfod o.l. 10. Ved de i brugsanvisningen nævnte rengørings- og vedligeholdelsesopgaver, såsom udskiftning af pære, smørring af maskinen osv., skal altid tages ud af stikkontakten. 11. Kom ikke genstandes i brodericomputerens åbninger. 12. Brug ikke brodericomputeren udendørs. 13. Brug ikke brodericomputeren, hvor der anvendes drivgasprodukter (spray) eller ilt. 14. Sluk altid maskinen ved at sætte hovedafbryderen på «0» inden stikket trækkes ud af stikkontakten. 15. Når stikket trækkes ud af stikkontakten, skal man altid trække i stikket og ikke i ledningen. 16. Producenten hæfter ikke for eventuelle skader, som skyldes forkert betjening af brodericomputeren. 17. Brodericomputeren er dobbeltisoleret. Brug kun originale reservedele. Overhold forskrifterne for vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter. VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to isoleringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt er ikke udstyret med jordstik, og et sådant skal heller ikke anvendes. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhu og indgående kendskab til systemet og bør derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originale reservedele til service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt er mærket på følgende måde: «DOBBELT ISOLERING» eller «DOBBELT ISOLERET». Et sådant produkt kan også være mærket med symbolet Denne brodericomputer er kun beregnet til hjemmebrug. GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED MASKINEN! BESKYTTELSE AF MILJØET BERNINA tager hensyn til miljøet. Vi stræber efter at minimere vore produkters miljømæssige påvirkning af miljøet ved kontinuerlig optimering af design og fremstillingsteknologi. Når produktet ikke skal bruges mere, sørg for at afskaffe det på den mest miljømæssige måde ifølge danske retningslinier. Smid ikke produktet ud sammen med husholdningsaffald. Er du i tvivl, kontakt din lokale forhandler.

3 2 Velkommen Du har besluttet dig for bernette 340 Deco og har dermed truffet et sikkert valg. Som ejer af denne fascinerende brodericomputer, vil du have glæde af de mange muligheder og den fremragende søm kvalitet. Dette produkt er designet og fremstillet efter de højste kvalitetsstandarder. For at det bliver endnu nemmere og sjovere at brodere, er brodericomputeren udvidet med en tilslutning til USB-stik og automatisk trådklip. Med disse praktiske forbedringer, det store broderiområde og den nemme og brugervenlige skærm med talige eksempler på arrangementer af motiver, har du næsten ubegrænsede muligheder for at realisere dine kreative ideer. For at bruge alle funktionerne optimalt, anbefaler vi at du først læser denne brugsanvisning. Vi hjælper dig videre med et stort udvalg af broderimotiver, fantasifulde sy publikationer og praktisk tilbehør. Besøg din autoriserede BERNINA forhandler, det er en pålidelig kilde for tips og tilbehør. Det vil gøre arbejdet med din brodeicomputer endnu mere fornøjelig. Det glæder os at kunne byde dig velkommen i kredsen af BERNINA s syfamilie. P.Horisberger, Productmanager BERNINA International AG Steckborn / Switzerland

4 Indhold 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter 1 Velkommen 2 Detaljer på brodericomputeren 4-6 Klargøring til broderi 7-20 Vigtige broderiinformationer Funktionstaster Broderi Tekst Redigering og kombinering af motiver Motivoverførelse og kompatibilitet Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding 61 Stikordsregister 62 Indbyggede broderimotiver Farvetabel Tillæg Tillæg

5 4 Detaljer på Brodericomputeren Delnavne LCD skærm 2. Spoleapparat 3. Trådkniv til undertråd 4. Fordelingstrisse (stor) 5. Garnpind 6. Spoleforspænding 7. Trådføring 8. Trådgiver 9. Reguleringshjul til trådspænding 10. Frontdæksel 11. Trådkniv 12. Nåletråder 13. Stingplade 14. Griberdæksel 15. Forlængerbord (tilbehørsboks) 16. Knap til at åbne griberdæksel 17. Start/Stop knap 18. Automatisk trådklip 19. Lomme til saks Nåleholderskrue 21. Nål 22. Briderifod Bærehåndtag 24. Hul til ekstra garnpind 25. Undertrådsspole stopper 26. Håndhjul 27. Kort stik (til ATA kort) 28. Motiv kort (ekstra tilbehør) 29. Udtagningsknap 30. USB forbindelse 31. Hovedafbryder (tænd/sluk) 32. Stik til netledning 33. Slæde (til broderiramme) 34. Trykfodsløfter Advarsel: Før maskinen startes skal der altid sørges for, at der er fri passage til slæden bag ved maskinen. Flyt ikke slæden med magt. Bring slæden tilbage til start position før maskinen slukkes. Brug værktøjstasten og slæde retur som beskrevet på side 25.

6 Detaljer på Brodericomputer 5 Standard Tilbehør 1. Spoler 2. Rensebørste 3. Ekstra garnpind 4. Filtunderlag 5. Trådrulleholder 6. Fordelingstrisse (stor) 7. Fordelingstrisse (lille) 8. Saks 9. Skruetrækker 10. Skruetrækker 11. Nålesortiment 12. Brugsanvisning 13. Netledning 14. Ramme A (med skabelon) 15. Ramme B (med skabelon) 16. Net til overtråds

7 6 Detaljer på Brodericomputer 1 Aftageligt forlængerbord Ved afmontering løftes forlængerbordet udad, som vist på illustrationen. 1 Ved isætning placeres pindene over hulerne og trykkes forsigtigt på plads. 1. Forlængerbord 2. Pinde 3. Huller 3 2 Sytilbehøret opbevares i forlængerbordet. Træk i døren for at åbne til tilbehøret. 4. Dør 4

8 Klargøring til broderi 7 1 Forbindelse til strømforsyning Sluk for maskinen og sæt netledningen i maskinen. Sæt netledningen i stikkontakten og tænd for maskinen Hovedafbryder 2. Stik til maskinen 3. Stik til netledning 4. Strømforsyningsstik 5. Stikkontakt Til apparater med et polariseret stik (et stik er bredere end det andet) : For at mindske risikoen for elektrisk stød, kan dette stik kun passe ind i stikkontakten på én måde. Hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du vende vende stikket. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker til at installere en rigtig kontakt. Du må ikke ændre stikket på nogen måde! 4 Når maskinen tændes, går der ca. 6 sekunder før motivvælgervinduet vises på skærmen. (Dette er opstartstiden og ikke en fejl) Betjeningsvejledning: Symbolet «O» indikerer sluk positionen på hovedafbryderen. Start/ Stop Knap Tryk på denne knap for at starte eller stoppe broderiet. Farven på knappen skifter hver gang der trykkes den. Rød når maskinen kører og grøn når den er stoppet. Deco 340 er udstyret med automatisk slukkefunktion for at undgå overophedning, hvis maskinen bliver overbelastet. Hvis det sker, skal sikkerhedsforeskrifterne, der fremkommer på skærmen, følges. For egen sikkerhed: Der skal altid holdes øje med broderiområdet, når maskinen arbejder. Rør ikke nogen bevægelige dele så som trådgiver, håndhjul eller nål. Sluk altid for maskinen og tag strømmen fra: når maskinen efterlades uden opsyn. når der monteres eller fjernes dele. rensning af maskinen. Automatisk trådklip Tryk på tasten for at klippe tråden over, når farven er broderet færdig (se side 39). Bmærk: Ved anvendelse af special tråd eller tråd tykkere en nr. 30 anbefales det ikke at anvende det automatiske trådklip. Klip istedet tråden med trådskæren på lampehuset. Det automatiske trådklip kan ikke bruges, hvis metaltrådstasten er aktiv i broderivinduet.

9 8 Klargøring til broderi 1 Fjerne undertråd Skub knappen til at åbne griberdækslet til højre, og tag det væk. Tag spolen op fra spoleholderen. 1. Knap til åbne griberdæksel 2. Griberdæksel 3. Spole 2 3 Sæt overtråd på maksinens garnpind Anbring trådrullen på garnpinden, så den drejer som vist på tegningen. Sæt den store fordelingstrisse på og tryk den let mod trådrullen. 4. Stor fordelingstrisse 4 Brug den lille fordelingstrisse til tynde eller små trådruller. 5. Lille fordelingstrisse 5 6 Træk nettet over overtråden for at undgå sammenfiltring af tråden. Nettet er især anvendeligt, når der bruges store eller løst opspundne ruller. 6. Net til overtråd Brug spoleholderen, hvis tråden vikler sig rundt om garnpinden. 7. Spoleholder 7 Ekstra garnpind Brug den ekstra garnpind, når der skal spoles undertråd. Så undgås det, at tråden skal tages af maskinen. Når der anvendes metaltråd, anbefales det at bruge en ekstra garnpind. 8 Anbring den ekstra garnpind i trådrulleholderen og derefter i hullet ved siden af den vandrette garnpind. Filtunderlaget og trådrulle anbringes på trådrulleholderen. Spolen skal dreje som vist på tegningen Trådende 9. Filtunderlag 10. Ekstra garnpind 11. Hul For at opnå det bedste resultat anbefaler BERNINA, at der kun at bruges broderitråd af høj kvalitet så som Mettler Metrosene+ Poly Sheen, Isacord

10 Klargøring til broderi 9 1 Spoling af undertråd Før tråden rundt om spoleforspændingen. 1. Spoleforspænding 1 Før tråden indefra og ud gennem hullet på spolen. Anbring spolen på spoleapparatet. 2 Spoleapparat 2 Skub spoleapparatet mod højre. Tryk på Start/Stop knappen mens der holdes i trådenden. Stop maskinen efter spolen har kørt et par omgange. Klip tråden af tæt på spolen. Tryk igen på Start/Stop knappen. Når spolen er fuld stopper den automatisk. Tryk på Start/ Stop knappen for at stoppe maskinen. Skub spoleapparatet mod venstre. Tag spolen af og skær tråden over med trådkniven Trådkniv til undertråd Flyt ikke på spoleapparatet når maskinen kører. Af sikkerhedshensyn stopper maskinen, når den har kørt i 2 minutter. Ved at rotere undertrådsspole stopperen, kan der indstilles hvor meget undertråd der skal spoles op. For at opnå det bedste resultat anbefaler BERNINA, kun at bruge undertråd af høj kvalitet så som OESD 41ET/W eller Mettler

11 10 Klargøring til broderi 1 Isætte spole Anbring spolen i spoleholderen så spolen løber mod uret, når der trækkes i tråden. 1. Tråd 2. Spoleholder 2 Før tråden ind i rillen foran på spoleholderen. Træk tråd mod venstre ind i spændingsfjederen. 3. Rille foran 3 4 Fortsæt med trække let i tråden indtil den ryger ind i rillen i siden. 4. Rille i siden 7 Træk ca. 10 cm af tråden bagud. Se tillige trådningsdiagrammet, som vises på griberdækslet for at checke trådningen. Sæt griberdækslet på plads igen Undertråd 6. Gribedæksel 7. Trådningsdiagram 6

12 Klargøring til broderi 11 Løfte trykfoden Trykfodsløfteren hæver og sænker trykfoden. Trykfoden kan hæves ca. 6mm højere end normal indstilling. Dette gør det lettere at placere broderirammen under trykfoden. 2 Trådning af overtråd Hæv trykfodsløfteren. Drej håndhjulet mod uret for at bringe nålen i højeste position. 1. Trykfodsløfter A Hold i tråden med begge hænder, og før den under trådføringen (A). Før tråden ned langs højre side af trådgiverafdækningen (B). B 2. Trådføring Træk forsigtigt tråden ned rundt under trådgiverafdækningen og op til trådgiveren (C). 3. Trådgiverafdækning 3 C

13 12 Klargøring til broderi D 5 Før tråden gennem slidsen og ned i trådgiverens øje som vist (D) Før tråden ned langs venstre side af trådgiverafdækningen. 4 Slids 5 Trådgiverens øje 4 Før tråden højre om bag den nederste trådfører. 6 6 Nederste trådfører Før tråden venstre om ind i nålestangstrådføringen. 7 Nålestangstrådføring Tråd nålen fra forsiden eller brug den indbyggede nåletråder. 7 Se side 13 vedr. den indbyggede nåletråder.

14 Klargøring til broderi 13 Nåletråder Sænk trykfoden. Tryk grebet ned så langt det kan komme. Krogen går gennem nåleøjet bagfra. 1. Nåletråder 2. Krog 1 Tryk lige ned på nåletråderen og ikke mod siden, da dette kan bevirke at nåletræderen ikke fungere korrekt. 2 Træk tråden rundt om trådføringen og under krogen. 3. Trådføring 2 3 Slip grebet langsomt med tråden holdes mellem fingrene. En trådløkke trækkes gennem nåleøjet. Brug trådløkken til at trække trådenden gennem nåleøjet.

15 14 Klargøring til broderi Undertråden hentes op Hæv trykfodsløfteren. Hold i overtråden med fingeren. 1. Overtråd 1 Drej håndhjulet en hel omgang med dig selv. Træk i overtråden, indtil undertråden kommer op gennem stingpladen. 2. Undertråd 2 1 Før overtråden gennem hullet i broderifoden og træk tråden op i trådholderen. Lad ca. 2,5 cm tråd stikke ud. 3. Hul 4. Trådholder 4 3

16 Klargøring til broderi 15 Trådspænding Indstil overtrådspændingen med reguleringshjulet (9. på side 4). Trådspændingens grundindstilling er «4». I de fleste tilfælde giver denne indstilling det bedste resultat. Afhængig af broderitrådens tykkelse og stoffet der skal broderes på, kan det være nødvendigt at justere på overtrådsspændingen. Det anbeles at brodere en prøve ved hvert broderi. Juster overtrådsspændingen afhængig af prøvens resultat. Rigtig trådspænding: Overtråden kan ses på stoffets vrangside For stram overtrådsspænding: Undertråden kan skimtes på stoffets retside. Reducer spændingen ved at dreje reguleringshjulet til et lavere tal. 1. Undertråd For løs overtrådsspænding: Overtråden danner løkker og stingene ser løse ud. Stram spændingen ved at dreje reguleringshjulet til et højere tal.

17 16 Klargøring til broderi Udskiftning af nål Sluk maskinen og træk stikket ud af stikkontakten. 1 Hæv nålen ved at dreje på håndhjulet og sænk trykfoden. Hold på nålen og løsen nåleholderskruen ved at dreje den mod uret. Fjern nålen fra fra holderen. Sæt en ny nål i holderen med den flade side vendt bag ud. 1. Nåleholderskrue 2. Nålens flade side 3 1 Skub nålen op, indtil den støder på nålestoppet. Stram nåleholderskruen 3. Nålestop 2 4 Brug aldrig en bøjet nål. For at checke om nålen er lige, kan den flade side placeres på noget fladt. (en nålepakke, glas osv.).der skal være lige meget luft mellem nålen og den lige overflade i hele nålens længde. 4. Luft

18 Klargøring til broderi Brodericomputeren kan klare næsten alle slags materialer. Men for at opnå det bedste resultat er det vigtigt at bruge de rigtige materialer og redskaber til syarbejdet. På de næste sider er der en kort oversigt vedr. de vigtigste regler for at træffe det rigtige valg. for yderligere information kontakt din BERNINA forhandler eller læs relateret faglitteratur Broderiramme Der følger to rammer med Deco 340 brodericomputeren. Ramme A passer til motiver, der max. måler 126 mm x 110 mm (5" x 4 3 /8"), mens ramme B passer til større motiver op 200 mm x 140 mm (8" x 5 1 /2") Yderramme 2. Inderramme 3. Monteringshåndtag 4. Skrue til fastspædning 4 Kontakt din BERNINA forhandler for yderligere rammestørrelser. Følgende rammer er lagt ind i brodericomputeren. 7 Ramme C: friarmsbroderi, 50 x 50 mm Ramme F: rund, broderiområde 126 x 110 mm 9 Skabeloner Brug skabelonen for at sikre, at stoffets midterpunkt placeres i midten af rammen. Marker først stoffets midte og anbring yderrammen. Anbring inderrammen og tilpas stoffets placering Startpunkt til indbyggede motiver og broderikort. 6. Startpunkt til vandrette monogrammer 7. Startpunkt til lodrette monogrammer 8. Fingerhul 7 De fire hakker på skabelonen passer ikke med midterlinierne. 9. Positionshakker STARTING POIN T FOR MONOGRAMMIN G CENTER POINT

19 18 Klargøring til broderi Der er to ting, der er gode at huske på ved opspænding af stof: Rammens bevægelse og stabilisering. For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at du omhyggeligt følger de relaterede instruktioner i denne brugsanvisning. For instruktioner vedr. opspændning se nedenstående afsnit, og for brug af stabilisering se side 19. Spænde i ramme 2 Marker midten af stoffet på retsiden med en markeringspen eller kridt Stof 2. Midterlinier 1 Placer den ydre ramme på en plan overflade, hvor monteringshåndtaget ligger udover overfladen kant Trin 1: Tilpasse rammen til stoffets tykkelse a) Løsn skruen på den ydre ramme. b) Placer stoffet med stabilisering på den ydre ramme. c) Læg den inderste ramme over stoffet. d) Tryk den inderste ramme ind i den yderste ramme e) Stram skruen. f) Stoffet skal virke som et trommeskind i rammen 3 3 Skrue 4 Inderramme 5 Yderramme Det første trin tilpasser kun rammen for stoffets tykkelse. Det er ikke nødvendigt at have nøjagtig placering på stoffet. 6 Trin 2: Spænde materialet i rammen. Ved trin 2 skal stoffet placeres korrekt. a) Placer stoffet på en plan overflade. b) Læg den inderste ramme med skabelonen over stoffet. Stoffets markering skal passe i skabelonens midte. c) Anbring den inderste ramme og stoffet på den yderste ramme. d) Tryk den inderste ramme ned i den ydre ramme. Juster ikke på den ydre rammes skrue. e) Fjern skabelonen. 6 Skabelon Efter trin 2 skal stoffet side stramt i rammen. Nu kan den opspændte ramme monteres på Deco 340. Hvis der skal broderes flere stykker med samme type stof og stabilisering er det kun nødvendigt at tilpasse rammen en gang. 7 8 Vigtigt: Spænd altid op på en glat overflade. Vær sikker på at monteringshåndtaget ligger ud over overfladens kant, så monteringspindene ikke er på overfladen. 7 Monteringspinde 8 Kant 4 5 Når stoffet er spændt op skal det flugte med yderrammens nederste kant. Det kan forekomme at den inderste ramme er højere en den yderste, hvis stoffet og stabilisering er kraftig.

20 Klargøring til broderi 19 1 Montering af broderiramme 3 Drej monteringshåndtaget så det er parallelt med rammen og anbring den på slæden Monteringshåndtag 2. Slædehuller 3. Pinde 1 Drej monteringshåndtaget med uret. Advarsel: Før maskinen startes skal der altid sørges for, at der er fri passage til slæden bag ved maskinen. Flyt ikke slæden med magt. Bring slæden tilbage til start position før maskinen slukkes. Brug værktøjstasten og slæde retur som beskrevet på side 25.

21 20 Klargøring til broderi Broderi stabilatorer Rivestabilisering svarer til alm. stabiliseringsmateriale, men kan rives af som papir der kan anvendes et eller flere lag fås i forskellige tykkelser for at give mere stabilitet, limes på vrangsiden med en fixeringsspray før stoffet sættes i ramme efter broderiet er lavet trækkes overskydende stabilisering forsigtigt af stabiliseringen vil blive siddende under større broderede flader Anvendelse: til alle fastvævede og ikke strækbare materialer Stabilisering, der klippes af der kan anvendes et eller flere lag findes i tynd og kraftig for at give mere stabilitet, limes på vrangsiden med en fixeringsspray før stoffet sættes i ramme efter broderiet er lavet klippes overskydende stabilisering forsigtigt af stabiliseringen vil blive siddende under større broderede flader Anvendelse: til alle strækbare materialer Strygeindlæg forkrympes ved at ligge i blød i varmt vand indlægget presses (stryges) på vrangsiden af materialet strygeindlæg findes i en lang række tykkelser og bør vælges så det svarer til det anvendte materiale strygbar rivestabilisering findes også Anvendelse: for at give det materiale, motivet skal placeres på, form og fylde anvendes sammen med passende stabilisator Selvklæbende indlæg med papirbagside indlægget spændes op i rammen, så papirsiden vender opad rids i papiret med en spids genstand (evt. saks) og fjern det, så den klæbende side kan ses anbring materialet, der skal broderes, på stabiliseringsmaterialet Anvendelse: skabt til sarte materialer som jersey eller silke eller til materialer, der er svære at sætte i ramme såsom fløjl til dele, områder og materialer, der ikke kan spændes op Ved brug af selvklæbende indlæg skal man sørge for, at der ikke er limrester på nål, stingplade eller i griberområdet Limspray brug ikke limspray i nærheden af broderisystemet for yderligere stabilitet sprøjtes lim på stabiliseringen og limes på bagsiden af materialet Brug limem med omtænke og sprøjt i en afstand af 25 cm - 30 cm Anvendelse: stræk og strikkede materialer: Til at holde på formen applikation: placere og fastholde applikationer to eller flere stykker stof: Undgå at lagene glider fra hinanden mønsterdele: Placere mønsterdele på indlægsmateriale, f.eks lommeklapper materiale med luv (f.eks. fløjl), hvor der ikke ønskes afmærkninger fra rammen

22 Vigitge broderiinformationer 21 Spraystivelse til yderligere afstivning spraystivelse er ideelt til afstivning af fine, bløde eller løstvævede materialer spray det område, der skal broderespå, lad det tørre eller pres det forsigtigt med et varmt strygejern anvend altid en ekstra stabilisering, såsom vandopløselig stabilisering på vrangsiden af materialet Anvendelse: ideelt til fine, løstvævede materialer som f.eks. batist, tynd hør osv. store størrelsesforandringer af motivet kan føre til et utilfredsstillende resultat. Vandopløseligt stabiliseringsmateriale til materialer med luv eller til blondebroderi vandopløselige stabilisatorer ligner plastik/husholdningsfilm opløs stabiliseringen i varmt vand efter broderiet er lavet vandopløselig stabilisering giver en ideel beskyttelse af materialer med en tyk eller løkket luv som frotté placér det på retsiden af frotté og materialer med høj luv, hvor en passende stabilisering er lagt på vrangsiden brug om nødvendigt en fixeringsspray materialer med luv forstærkes om nødvendigt til blondebroderier spændes et eller to lag vandopløsselig stabilisering i ramme (da motivet ikke er broderet på noget materiale, er det kun tråden, der bliver liggende når stabiliseringen er opløst, lægges blonden fladt til tørre opløselig stabilisering kan også fjernes ved at rive det forsigtigt af, når det er anvendt som øverste lag på et fast materiale som fløjl Anvendelse: ideelt til frotté, fløjl, bouclestrik osv. ideelt til fine gennemsigtige materialer som organca, batist osv. anbefales som stabilisering til motiver med få sting anvend kraftige vandopløselige stabiliseringsmaterialer til blondemotiver Vigtige broderiinformationer Valg af broderimotiv enkle motiver med få sting egner sig til broderier på fine materialer. Store tætbroderede motiver (f.eks. med mange farver og broderiretninger) egner sig til medium og kraftige materialer Broderiprøve lav altid en broderiprøve på en stofrest. Justér evt. farve, trådkvalitet, nål, stingtæthed, spænding osv. svarende til motivet til prøven bruges samme materiale og stabilisering som til selve projektet

23 22 Vigitge broderiinformationer Broderitråd Et af de vigtigste elementer for at opnå et godt broderiresultat er trådkvaliteten. Vi anbefaler kraftigt at købe tråd fra en velrenomeret BERNINA forhandler for at undgå uregelmæssigheder, trådbrud osv., der ofte sker med tråd i dårlig kvalitet. Broderierne bliver særligt effektfulde, hvis der anvendes rayon eller polyester broderitråd med høj glans i overtråden. De findes i et stort udvalg af farver til smukke broderier. Polyester Tråd Polyester med en høj glans er en slidstærk og farveægte tråd med en høj strækstyrke. Den er velegnet til alle typer af broderi, særligt til børnetøj og ting som vil blive vasket ofte eller som er udsat for meget slid. Rayontråd Rayon er en blød viskosefiber med en flot glans, der er velegnet til fine, sarte broderier eller ting, der ikke udsættes for stor slidtage. Metalbelagt Polyestertråd (= Metallic Thread) Metaltråd er en fin til mellemtyk skinnende tråd, der egner sig til specialeffekter i broderi. Det anbefales at bruge en Metafil 130/705 H-MET nål eller en Organ nål i passende størrelse. ved brug af metaltråd anbefales det at benytte den lodrette garnpind (se side 8) For endnu bedre resultat anbefales det at bruge multispoleholderen og et overtræksnet. Den automatiske trådskærer bør ikke benyttes ved brug af metaltråd. Se side 37 for anvisning i at deaktivere trådskæreren. Undertråd Bobbin-Fil (Speciel undertråd) Bobbin-Fil er en særlig blød og let polyestertråd, der egner sig godt til undertråd. Denne specielle undertråd sørger for en jævn trådspænding og en optimal sammenknytning af over- og undertråd. Stoppe og broderitråd Fin merciriseret bomuldstråd, der egner sig til broderier på bomuldsstof. (Mettler 60 foreslås).

24 Vigitge broderiinformationer 23 Broderinåle Brug den rigtige størrelse nål til tråden Skift ofte nålen Følgende er retningslinier: Nårl. Nr. Lette stoffer: Tynd tråd (stoppetråd, broderitråd) Mellemsvære stoffer: Sytråd Nål, Tråd og Stof Tag hensyn til kombinationen af nål og tråd. Den korrekte nålestørrelse afhænger ikke kun af trådvalg men også hvad slags stof, der bruges. Stoffets vægt bestemmer trådtykkelse og nålestørrelse. Kraftige stoffer: Kraftigere tråd 100, 110, 120 Nål/Trådkombination For at kontrollere, at nål og tråd passer sammen, skal den rigtige tråd svare til den rigtige størrelse nål. Korrekt kombination af nål og tråd Under syningen skal tråden løbe ubesværet ned i den lange rille på nålens forside. Tråden kan hæftes optimalt. For tynd tråd eller for tyk nål Tråden glider ikke let i rillen. Fejlsting og trådskader kan ske. For tyk tråd eller for tynd nål Tråden gnider mod kanten af rillen og kan sætte sig fast. Dette kan knække tråden Oversigt over nåle BERNINA anvender nålesystem130/705 H. Systemets tal refererer til nåleskaftets facon samt til længden og formen af nålespidsen. Nåleskaftets diameter = 0,7 mm (nålens størrelse) 130/705 H S 70 Nåleskaftets diameter = 0,7 mm (nålestørrelse) Nålespids f.eks. mellemfin kuglespids Nåleudskæring Flad kolde Kolbelængde

25 24 Vigtige broderiinformationer Check nålen Nålens tilstand skal checkes, og nålen skal skiftes regelmæssigt. En defekt nål ødelægger ikke kun broderiet, men også brodericomputeren. Følgende er retningslinier: Isæt en ny nål ved starten at et nyt projekt eller efter behov. Mange materialer er lettere at sy i, hvis man anvender den rigtige nål. Nåletype Model Anvendelse Nålestr. Universal 130/705 H Til næsten alle natur- og syntetiske materialer (vævede og strikkede) Normal spids, lettere afrundet Jersey/Stræk 130/705 H-SUK Kuglespids Jersey, strækmaterialer Broderi 130/705 H-E Stort øje, let kuglesids Broderi på alle natur- og syntetiske materialer Metafil 130/705 H-MET Stort øje Syning med metaltråd De forskellige symaskinenåle fås hos BERNINA-forhandleren.

26 Funktionstaster 25 For at gøre maskinen brugervenlig er de vigtigste funktioner altid placeret det samme sted på Deco 340 skærmen, og der bruges ikontaster og en statuslinie. Her gennemgåes basis procedurer og vigtige elementer. Når maskinen er tændt fremkommer vinduet til motivvalg på LCD skærmen. Det tager ca. seks sekunder før vinduet til motivvalg vises på LCD skærmen. Dette er opstartstiden og ikke en fejl. Mens maskinen starter op vises BERNINA Deco 340 logoet. For at vælge en funktion - tryk med fingerspidsen på ikontasten på skærmen. Advarsel: Brug ikke hårde og skarpe genstande som blyant, skruetrækker eller lignende mod LCD skærmens overflade. Skærmkontrasten kan justeres ved at trykke på værktøjstasten og derefter setup. Standard taster 1 Værktøjstasten: Tryk på tasten for at åbne tilstandsvinduet. Der er 3 mulige kategorier i tilstandsvinduet. 2 Setup tast Tryk på denne tast for at lave brugerindstillinger. 3 Hjælpe tast Tryk på denne knap for at se hjælpemenuens indhold over de mest almindelige funktioner Centrering af ramme Tryk på tasten for at flytte rammen til midterposition (broderiets startpunkt). 5 Slæde retur Tryk på tasten for at flytte slæden tilbage til opstartposition ved opbevaring og transport. 6 Lukke tast Tryk på denne tast for at lukke værktøjsvinduet og vende tilbage til foregående skærmbillede. 6 Tryk altid på slæde retur tasten før maksinen slukkes, for at bringe slæden tilbage til startpositionen.

27 26 Funktionstaster Screen Title 1 A.B.C 2 1 Status Linie: Viser brodericomputerens nuværende status. 2 Faneblade: Tryk for at vælge mellem forskellige kategorier på skærmen. 3 OK-tast: Bekræft valg. Ændringer, der er foretaget, bliver gemt. 4 X-tast: Lukker den nuværende skærm uden at gemme nogen ændringer. 5 Side-tast: Bladre gennem siderne med større menuer. X Personligt Broderikort (Ekstraudstyr) Isæt og fjern broderikort Sæt broderikortet i stikket med kortets forside vendt mod dig selv. Skub kortet ind indtil det siger klik og udtagningsknappen kommer frem. 6. Personligt broderikort (ekstraudstyr) 7. Udtagningsknap 7 Hvis der sidder et broderikort i stikket, når maskinen tændes, tager det længere tid at opstarte brodericomputeren. Fjerne broderikort Tryk på knappen til udtagning af broderikort. Advarsel! Fjern ikke kortet, mens der broderes. Fjern aldrig et kort eller afbryd for strømmen, når advarselstegn eller timeglasset er vist. Det risikeres at miste eller få ødelagt gemte informationer i hukommelsen. = advarselstegn 7 USB Stick (Ekstra tilbehør) USB Sticks kan anvendes til at gemme data og overføre broderimotiver fra PC til the Deco 340. USB Sticks kan købes ved kamerabutikker, Computer butikker osv. og fås i forskellige størrelser. Isæt USB Stick i USB forbindelsen på Deco 340. Fjern USB stick ved at trække det ud. Advarsel! DFjern ikke USB stick, mens der broderes. Sluk aldrig for strømmen eller fjern USB stick, når lyset på USB stick blinker. Data i USB hukkommelsen kan herved gå tabt eller blive ødelagt.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE creative 1.5 BLOMSTRET CLUTCH Sy denne smukke blomstrede clutch, som er pyntet med broderier fra PFAFF creative 1.5 sy- og broderimaskinen. Embroidery Intro-softwaren til din PC gør det nemt at kombinere

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning Viftequilt Det skal du bruge PFAFF creative sensation sy- og broderimaskine creative Deluxe Hoop 360 x 200 mm creative Elite Hoop 260 x 200 mm creative Master Hoop 240 x 150 mm PFAFF broderikollektion

Læs mere

I NV4000 Som broderimaskine.

I NV4000 Som broderimaskine. Hvis du kun ønsker at sætte et broderi på. Sådan påbegynder du et broderi: 1. Løft nålen ved at aktivere knappen på maskinen (billede nr. 1). 2. Tryk på knappen for at skifte til anden trykfod (billede

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Broderi Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide

Broderi Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide Broderi Software Version 1 BERNINA Art Design Quick Start Guide 1 1 Installere Art Design 1. Der kræves administrationsrettigheder for at installere Art Design. 2. Luk alle programmer før installeringen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Produktkode (Product Code): 884-T07 0 Yderligere funktioner i PR650e Følgende nye produktegenskaber er blevet tilføjet med version og. Før maskinen tages i

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BERNINA 215. www.bernina.com

BERNINA 215. www.bernina.com BERNINA 215 www.bernina.com Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk»,

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

Quilt med mange cirkler

Quilt med mange cirkler Det skal du bruge: PFAFF creative 3.0 sy- og broderimaskine PFAFF creative QUILTERS HOOP 200x200 (820940096) PFAFF forlængerbord med justerbar guide (821031096) PFAFF 0A standardtrykfod til IDT -system

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 710 Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port V3 V3 Broderimaskine med stort broderifelt og avancerede funktioner. Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port Håndværks inspireret Brodér

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge Coverlock Quilt Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Omtrentlig størrelse 170 cm x 170 cm Det skal du bruge Alle stofferne er mangefarvede fra meget

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

PR1000e. PR1000e Broderimaskine. Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e

PR1000e. PR1000e Broderimaskine. Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e PR1000e PR1000e Broderimaskine Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e 360 x 200 mm broderiareal Høj opløselig ASV LCD touch screen Avanceret dagslys lyssystem Variabel hastighed:

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Forord. Kære BERNINA kunde

Forord. Kære BERNINA kunde Forord Kære BERNINA kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLERED E PRODUKTER FARE ADVARSEL GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED MASKINEN! VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLERED E PRODUKTER FARE ADVARSEL GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED MASKINEN! VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port V3 V3 Broderimaskine med stort broderifelt og avancerede funktioner. Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port Håndværks inspireret Brodér

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 780 Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om

Læs mere

Pfaff tilbehør. Færdig størrelse: 23 x 20 cm

Pfaff tilbehør. Færdig størrelse: 23 x 20 cm Færdig størrelse: 23 20 cm Det skal du bruge Pfaff sy- og broderimaskine 1435 90 cm turkis læder 1025 50 cm hvid vinyl 1231 63 cm bomuld til foret 1025 25 cm mørkerød silke 1025 25 cm mørkepink filt Små

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold Udvendig oversigt.......................................................

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

"Jeg garanterer. fuld. tilfredshed"

Jeg garanterer. fuld. tilfredshed "Jeg garanterer fuld tilfredshed" Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 750 QE Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED Smukt oplyst Vis din personlighed Din kreative side genspejler din personlighed. Du har en alvorlig side, der ønsker præcision. Du elsker at udforske mulighederne med broderidesigns. Du har endda en praktisk

Læs mere