19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6

2 INdesign blan

3 ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder ingen dele, der skal serviceres af brugeren. Ret henvendelse til fabrikanten eller en autoriseret reparatør i tilfælde af fejlfunktion. Fjern ikke bagbeklædningen på fjernsynet. Advarsel For at reducere risiko for ild, elektrisk stød eller skade på fjernsynet må du ikke udsætte det for støv, regn og fugt eller placere genstande fyldt med væsker oven på eller i nærheden af fjernsynet. Du må ikke placere fjernsynet i et indelukke, og kontroller, at der ikke er noget, der kan forhindre ventilation fra åbningerne på bagsiden af fjernsynet. Du må ikke placere åben ild på eller i nærheden af fjernsynet. Bortskaf fjernsynet og komponenter, herunder batterier på en miljøvenlig måde. Hvis du er i tvivl, så kontakt din lokale myndighed for nærmere oplysninger om genbrug. Dit LCD-tv skal rengøres med en tør eller en let fugtet klud. Du bør ikke bruge et alkoholbaseret rengøringsmiddel Sikkerhed Hvis en sikring skal udskiftes, så skal du sikre dig, at den nye sikring er af samme strømstyrke og godkendt med BSI-mærket. ( aaa ) Prøv aldrig at udskifte netstikket, medmindre du har tilstrækkelige kvalifi kationer til det og har lovlig tilladelse til at gøre det. Hvis du skulle få brug for at udskifte netkablet, så kontakt fabrikanten for at få et egnet kabel. Brug aldrig fjernsynet, hvis det på nogen måde er beskadiget. Placer altid fjernsynet på en plan jævn fl ade, hvor det ikke udsættes for kraftige vibrationer. Kontroller, at fjernsynet ikke placeres oven på et strømkabel, da vægten af fjernsynet kan beskadige kablet og medføre en sikkerhedsrisiko. Placer aldrig mobiltelefoner, højttalere eller andre enheder, der kan medføre magnetisk eller radioforstyrrelse med fjernsynet. Hvis der opstår forstyrrelse, så fl yt den enhed der forårsager forstyrrelse væk fra fjernsynet. Emballage Gem emballagen fra fjernsynet, da du kan få brug for den i tilfælde af garanti- / servicereparation eller support. Vi kan ikke udføre garanti- / service, hvis du ikke kan emballere det korrekt. Den sikreste måde at pakke enheden på i tilfælde af garanti- / servicereparation er i dets originale pakning / emballage 3

4 ADVARSLER Skærmbrænding En egenskab for LCD tv er er, at visning af det samme billede i lang tid kan forårsage et permanent efter-billede, der forbliver på skærmen. Dette kaldes skærmbrænding. Eksempler på billeder, som du skal passe på er følgende ( dette er ikke en fuldstændig liste ): Tv-kanal-logoer: f.eks. logoer for indkøbskanaler og prisskilte, især hvis de er lysstærke og stationære. Bevægelig eller lavkontrast-grafi k er mindre sandsynlig som værende årsag til ældning af skærmen. Visning af klokkeslæt Tekst-tv: Vis ikke en stationær side i længere tid ad gangen. Pausetilstand: Efterlad ikke tv et i pausetilstand i længere tid ad gangen, f.eks. når du ser dvd er eller videoer. Bemærk: For at forhindre skærmbrænding, hvis du ser en af de ovenstående i lang tid, så skru ned for lysstyrken, når du ser det. Når først der er sket fastbrænding, så forsvinder det aldrig helt. DSI 4

5 INDHOLD HVAD MEDFØLGER I ÆSKEN 6 AF FOD & VÆGMONTERING 7 SÅDAN KOMMER DU I GANG 8 STARTINDSTILLING 8 FJERNBETJENINGEN 9 TV-KNAPPER & VALG AF KILDE 10 INPUT & FORBINDELSER 11 BILLED MENU 12 LYD MENU 12 KANAL MENU 13 FEATURE MENU 13 TIME MENU 13 SETUP MENU 14 USB OPTAGELSE 14 USB MENU 15 TIME SHIFT 15 DVD MENU OPERATION 16 HVORDAN AFSPILLES DVD ER 16 SYSTEM OPSÆT 16 JUSTER TV SYSTEMET 16 JUSTER BILLED FORMAT 16 OPSÆTNING AF LYD 17 LYDJUSTERING 17 JUSTER DYNAMISK OMRÅDE 17 JUSTERING AF LYDEN 17 ÆNDRING AF REGIONSKODE 17 BRUG AF FJERNSYNET SOM EN COMPUTERSKÆRM 18 TILSLUTNING AF EN SPILLEKONSOL 19 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 20 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 21 5

6 STANDBY TV/RADIO TV GUIDE ATV USB DVD REC TIMESHIFT SOURCE ME NU VOL GOTO D.DIS D.S E TUP TEXT 0 OK SUBTITLE AUDIO A-B ZOOM D.ME NU INDEX PVR DVD ASPECT SLEEP ANGLE SIZE TITLE R VEAL MUTE EJECT INFO EXIT FAV CH REPEAT DIS PLAY LANG HOLD HVAD MEDFØLGER I ÆSKEN Tilbehør Der medfølger følgende tilbehør til tv et: 1x - Brugervejledning 1x - Fjernbetjening i 1x - RF-kabel 2x - AAA-batterier 1x - Quick Start Guide 1x - TV 6 Gem emballagen, da du vil få brug for den i tilfælde af garanti- / servicereparation eller support. Vi kan ikke udføre garanti- / service, hvis du ikke kan emballere det korrekt.den sikreste måde at pakke enheden på i tilfælde af garanti- / servicereparation er i dets originale pakning / emballage.

7 AF FOD & VÆGMONTERING Fjernelse af foden for vægmontering 1 ) Fjern de viste skruer 2 ) Foden kan nu tages af VIGTIGT - Hvis du vil hænge tv et op på en væg, så må du kun bruge de medfølgende skruer i monteringshullerne. Hvis du bruger skruer, der er længere, så kan der opstå uoprettelige skader på de indvendige dele. VIGTIGT FØR DU BORER HULLER I VÆGGEN, SKAL DU SIKRE DIG, AT DU IKKE BORER IND I EL-LEDNINGER, VAND- ELLER GASRØR DETTE TV KRÆVER EN VESA- 100-VÆGMONTE- RING ELLER TILSVARENDE VESA 100 x Fjern de fi re skruer, som vist nedenfor. 2. Vægholderen kan nu let sættes fast i monteringshullerne på bagsiden af tv et. Hullerne er vist på billedet nedenfor 7

8 SÅDAN KOMMER DU I GANG STARTINDSTILLING VIGTIGT - NÅR DU HAR TÆNDT, SÅ MÅ DU IKKE TRYKKE PÅ NOGEN KNAPPER I 20 SEKUNDER, SÅ KANALOPLYSNINGERNE KAN GEMMES. VIGTIGT - Kontroller, at tv et har nået stuetemperatur, før du tilslutter det første gang Førstegangs installation INDSTILLING 1. Tilslut nedledningen til stikkontakten, og tilslutstrømadapteren til fjernsynet. Førstegangs installation OSD Sprog Land OK Dansk Danmark SCART RF IN 2. Tilslut det medfølgende RF-kabel til RF IN på bagsiden af tv et, og tilslut den anden ende af kablet til tv-antenneudtaget SCART RF IN 3. Installer batterierne i fjernbetjeningen, og tryk på knappen [ STANDBY ] for at tænde for tv et. Setup Wizard starter automatisk når De starter deres tv første gang. dette hjælper dem med basis Tv indstillinger. Du kan navigere gennem menuerne ved hjælp af scroll knapperne. For at bekræfte de fi ler de ønsker at afspille tryk OK knappen 1. Setup Wizard ( side 1 ) a. Vælg menu sprog 2. Setup Wizard (side 2 ) a. Vælg land 3. Setup Wizard ( side 3 ) a. Vælg start auto scan STANDBY TV/RADIO TV GUIDE MUTE Tilslut tv og tv-antennestik ATV USB DVD EJECT Signalforstærker REC PVR DVD Menuen Første installation vises. Hvis den ikke gør det, så tryk på [ LCD-MENU ] og derefter ,og menuen vises. Hvis tv et fi nder nogle, men ikke alle de digitale kanaler, så fungerer tv et korrekt, men det signal, du modtager, er ikke kraftigt nok. ( Signalstyrken skal være over 85 % - du kan se signalstyrken, som tv et modtager, når du ændrer kanaler / programmer ) du bliver nødt til at øge signalmodtagelsen for at kunne modtage alle de tilgængelige kanaler. Den mest økonomiske måde at gøre det på er ved at købe og tilslutte en signalforstærker mellem tv et og tv-antennestikket. Hvis det ikke løser problemet, så bliver du nødt til at opgradere tv-antennen til en digitai hi-gain kompatibel antenne 8

9 FJERNBETJENINGEN 1 STANDBY - Tænd for LCD TV når tv er på standby eller sluk TV / RADIO - Skift mellem TV og Radio mode TV / GUIDE - Tryk for at vise den elektroniske digitale program guide menu MUTE - Sluk eller tænd for lyden ATV - Skift til analog TV kanaler USB - Skift til USB source DVD - Skift til DVD source EJECT - Tryk for at få DVD 1 2 STANDBY TV/RADIO TV GUIDE ATV USB DVD REC PVR DVD MUTE EJECT 2 REC - For at optage hvad der er på TV nu TIME SHIFT - For at starte Time Shift funktionen For at genstarte nuværende kapitel For at komme frem til næste kapitel For at stoppe playback For at afspille i hurtig tilbagespol mode For at afspille i hurtig fremad spole mode For at Play/pause (Pause live tv når USB memory stick er i) 3 TIMESHIFT SOURCE OK INFO i 3 SOURCE - For at vise input/source menuen INFO - Pres en gang for nuværende kanal information Pres 2 gange for program information om nuværende program MENU - For at vise OSD menu EXIT - For at exit alle menuer NUMBER BUTTONS -Tal knapper 0-9 for at vælge tv kanaler direkte. /back for at vende tilbage til tidligere sete kanal FAV- For at vise FAV menu ME NU EXIT For at øge eller dæmpe lyd niveau SUBTITLE - For at skifte undertekster i bunden af skærmen ASPECT - For at skifte mellem de forskellige billed formater AUDIO - For at skifte sprog (hvis muligt) SLEEP - Press flere gange for at gå igennem sleep funktionerne For at skifte kanal op eller ned 4 9 VOL 0 SUBTITLE AUDIO ASPECT SLEEP FAV CH 5 GOTO - DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel A - B - DVD mode: Tryk en gang for at vælge, tryk en gang mere for 5 at vende tilbage ANGLE - DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel REPEAT - DVD mode: Tryk for at gå igennem de forskellige gentag funktioner D. DIS - Hvis information om DVD playback ZOOM - DVD mode: For at zoome ind på teksten i DVD mode SIZE - Teletext mode: For at skifte display størrelsen i Teletext mode DISPLAY - Sluk for LCD panelet D. SETUP / TEXT - Opsætning af DVD / Teletext mode: For at gå til Teletext D. MENU / INDEX - DVD mode: For at vise DVD disc menuen / Teletext mode: For at komme til index siden TITLE / R.VEAL - DVD mode: For at vise DVD disc menuen / Teletext mode: For at vise eller skjule skjulte ord LANG / HOLD - Skift mellem de forskellige sprog / Teletext mode: Hold nuværende side som vises GOTO A-B D.DIS ZOOM D.S E TUP D.ME NU TEXT INDEX ANGLE SIZE TITLE R VEAL REPEAT DIS PLAY LANG HOLD 9

10 TV-KNAPPER & VALG AF KILDE 19 KNAPPER PÅ TOPPANEL - DVD 1 Viser inputkildemenuen 2 Viser menu / OSD 3 Program / kanal op og menu op 4 Program / kanal ned og menu ned 5 Lyd op og menu op 6 Lyd ned og menu ned 7 Standby til / fra 8 DVD - Eject 9 DVD - Play / Pause 10 DVD - Stop 23 KNAPPER PÅ TOPPANEL - DVD SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ STANDBY SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ STANDBY Viser inputkildemenuen 2 Viser menu / OSD 3 Program / kanal op og menu op 4 Program / kanal ned og menu ned 5 Lyd op og menu op 6 Lyd ned og menu neddvd - Play / Pause 7 DVD - Eject 8 Standby til / fra SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ STANDBY KNAPPER PÅ TOPPANEL 1 Viser inputkildemenuen 2 Viser menu / OSD 3 Program / kanal op og menu op 4 Program / kanal ned og menu ned 5 Lyd op og menu op 6 Lyd ned og menu ned 7 Standby til / fra VALG AF FUNKTION / KILDE Det er meget let at skifte mellem forskellige tilslutninger. 1. Tryk på [ SOURCE ] - Følgende vises 2. Tryk på eller for at vælge det input, du ønsker. 3. Tryk på [ OK ] 10 KILDE DTV ATV AV SCART YPBPR PC HDMI DVD USB

11 INPUT & FORBINDELSER FORBINDELSER BAGPÅ H CI Port A USB USB-input B HDMI HDMI-input C VGA ( PC ) VGA-PC-input D VGA ( PC ) Audio In VGA-PC-Audio-input E CI CARD IN CI CARD input F SCART SCART-input G COAX Audio Out Coax Audio Output H YPbPr Komponent-input I VIDEO Video input J VIDEO Audio In / YPbPr Audio In Video Audio input / YPbPr Audio input K RF IN RF-input ( tv-antenne ) L Høretelefon Høretelefon Output E Y Pr Pb CI SLOT SCART AV L R HDMI USB VGA VGA AUDIO IN COAX IN RF IN F I J B A C D G K L TILSLUTNING AF EN DVD-OPTAGER ELLER VIDEO-OPTAGER RFIN DVD or VCR Wall Aerial Point SCART OUT RF IN RF OUT Kilde skal indstilles til SCART TILSLUTNING AF EN HIGH DEFINITION-ENHED INDSTILLING A HDMI INDSTILLING SCART B COMPONENT- & LYDKABLER Red Pr Green Y HDMI OUT HDMI AUDIO OUT KOMPONENT Blue Red White Pb YPbPr/Video Kilde skal indstilles til HDMI Kilde skal indstilles til YPbPr / COMPONENT TILSLUTNING AF ET KAMERA ELLER EN VIDEO-OPTAGER Yellow Camera or camcorder White Red VIDEO AUDIO L AUDIO R SCART Kilde skal indstilles til SCART 11

12 Billed Menu Lyd menu BILLED MENU Lysstyrke Kontrast Mætning Skarphed Hue Billede sekvens Standard Hvis De vil ændre nogle af standard indstillingerne brug Scroll knapperne. For at godkende indstillingerne tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk på EXIT knappen. Cinema Tilstand - Vælg mellem følgende presets Fra Off Lav Mindste støjreduktion Middle Medium støjreduktion Høj Høj støjreduktion LYD MENU Lydstyrke 50 Balance 0 Diskant 50 Bas 50 Lydeffekt Normal SPDIF - undgang PCM Lysstyrke Forøge eller formindske lysstyrken i billedet Kontrast Skift balancen mellem sorte og hvide i billedet Mætning Hæver eller sænker mætning af billedet Skarphed Forøge eller formindske skarpheden af billedet Hue Hæver eller sænker farvetone af Picture Billede sekvens - Vælg mellem følgende presets Bruder Kunde indstillinger Standard Standard indstilling Mild Indstillet til lysere farver og mindre lyse levende Levende Live Farvetemp - Vælg mellem følgende presets Kold Øge farven blå i billedet Normal Standard opsætning Varm Øge Rød i billedet NR - Vælg mellem følgende presets Fra off Lav Standard opsætning Middle Øge NR værdi i billedet Høj Sænke NR værdi i billedet MPEG NR - Vælg mellem følgende presets Fra Off Lav Standard opsætning Middle Øge MPEG NR værdi i billedet Høj Sænke MPEG NR værdi i billedet For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Volume Til Til at øge eller mindske lydstyrken Balance At skifte lyden mellem venstre og højre højttaler Diskant At justere mængden af høj frekvensen med lyd Bas At justere mængden af lave hyppighed inden for lyd Lydeffekt SPDIF UDGANG BBE mere bas SRS mere diskant Normale Fra PCM RAW Equalizer Standard standardindstilling Bruger kunde indstilling Rock Country Jazz Klassik Blues 12

13 KANAL MENU Feature menu Time menu KANAL MENU Rediger program EPG Autosøgning Manuel søgning Country OSD Sprog Teletekst Sprog Audio Sprog Undertekst Nulstil Danmark Dansk Engelsk For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Strukturen på Kanal menuen afhænger af TV Source PC V. Position Ændrer den vertikale horisontale position af billedet H. Position Ændrer den horisontale position af billedet Fase For at justere forsinkelse af phasen for at mindske noise på billedet Clock Reducere signal stoj indenfor billedet Automatisk justering Confi gurerer automatisk tvét, så det kan benyttes som pc monitor Er den automatiske calibration af VGA phasen. Billedet vil automatisk blive omformet til Auto Fase best-shape billede Nulstil Reset til standardindstillinger For andre sources som ikke er aktive i denne menu. FEATURE MENU For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Country Vælg Land OSD Sprog Sprog i OSD menu Teletekst Sprog Vælg teletekst sprog Audio Sprog Er aktiv når det er muligt Undertekst Vises hvis det er muligt Nulstil Reset til standardindstillinger Setup Wizard Starte førstegangs installations funktionen TIME MENU Tid Mode Sleep Tid Nuværende Tid Wakeup Timer PVR WakeUp Timer Lysbesparelse Auto Fra Fra For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Tid Mode Auto Manuel Sleep Tid Her kan du vælge fra minutter Nuværende Tid Du kan indstille dato og tid Du kan fastsætte et tidspunkt for Wakeup Timer vækning, husk at sætte nuværende tid først 13

14 SETUP MENU USB record SETUP MENU USB OPTAGELSE Skærmtilstand 4:3 USB Filnavn: Blue.mp3 Filadresse: /mnt Bømesikring Blå skærm PIP PIP - placering USB Til Fra Top venstre Alle Billede Musik Film MYRECORD Music PHOTO blue.mp3 angle.mp3 DSC04632.JPG DSC04633.JPG DSC04634.JPG La_lasla_Boni... For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Skærm Mode Auto - Viser automatisk det bedste billed format. Så billedet er i korrekt position. Der kan være sorte bjælker i bunden eller siden af skærmen. 16:9 Bred 16:9 Zoom 16:9 Undertekst 4:3 Auto Fovældre kontrol Bla Skærm PIP Top og bund bjælker vises for at udfylde 16:10 skærmen, 4:3 billeder strækkes Billedet er i de rigitige proportioner men zoomet ind til at udfylde skærmen Billedet er i den korrekte proportion, men med sort bjælke i bunden Billedet i sin originale størrelse. sorte side bjælker vises for at udfylde 16:10 skærmen Børnelås Voksenrating mellem 3-18 Skift pin ON, OFF Er aktiv hvis den kan bruges Der er en USB optage funktion indbygget i dette TV. Fordelene ved dette beskrives nedenfor. pause Live TV/Radio og afspil senere, fast forward and rewind indtil live tv record med en knap mens du ser et program nemt at programmere ud fra TV guide Optag TV / Radio og se / hør det på din computer / laptop For at ovenstående skal fungere er det nødvendigt med en high speed memory key, da tvét læser og skriver på samme tid til usb nøglen. Nogle memory sticks virker således ikke!! Du kan købe high speed memory sticks i de fl este butikker der handler med computer udstyr. Minimum Specifikationer - USB KEY Læse hastighed 20 MB / s Skrive hastighed 6 MB / s Opsætning af USB memory stick 1. Tilslut USB memory stick i USB porten på siden af tv ét. Tv ét vil nu teste hastigheden på USB nøglen 2. Du vil nu have muligheden for at starte Time shift VIGTIGT! Hvis tv ét ikke kan fi nde USB nøglen, venligst check at den er formatteret til FAT32 PIP Position Position er aktiv, hvis de indstiller på PIP mode 14 USB Her vises de rå data som fi ndes på din USB memory stick når den er tilsuttet

15 USB MENU Time shift Media player Pause TV/RADIO (Time Shift) At pause Live TV/ Radio er meget nemt ll Tryk på play/pause knappen og TVét vil pause og Live indholdet vil blive optaget. For at gense optagelsen tryk Play/pause knappen igen Tryk på fast forward knappen for at komme frem i en optagelse (eksempeltvis reklamer etc. ) Tryk fast rewind for at gå tilbage i optagelsen, hvis de er kommet for langt frem Press stop to choose stop REC OR NOT. TIP: Hvis de stille tvét på standby eller skifter kanal forsvinder timeshift hukommelsen. For at genstarte time shift skal de trykke på play/pause igen Én knap record Du kan vælge at optage det du ser på hvilket som helst tidspunkt. Du skal blot trykke på REC knappen og programmet optager indtil det er slut. USB MODE / MEDIA PLAYER USB mode giver dig mulighed for at afspille forskellige typer af indhold de har gemt på deres USB stick. Når de tænder for USB source, ovenstående menu billede ville komme frem. Indholdet vil blive inddelt i Film, Musik, Billeder, og recorded programmer baseret på fi ltyper. Du kan navigere gennem menuerne ved hjælp af scroll knapperne. For at vælge hvilken fil du vil afspille tryk OK knappen. 1. I source menuen vælg USB 2. Vælg mp3 afspilning (brug scroll knapperne ) 3. Tryk på OK knappen på fjernbetjeningen Media Player starter automatisk 15

16 DVD MENU OPERATION Kun for tv med indbygget DVD Hvordan afspilles Dvd er DVD afspilleren har en automatisk DVD feature, der gør at den automatisk afspiller DVD en når du indsætter den. Hvis DVD ikke starter automatisk, venligst se FAQ listen med spørgsmål. System OPSÆT Juster TV systemet Giver dem mulighed for at vælge mellem NTSC, PAL, AUTO ( PAL er standard i UK ) 1. tryk [ DVD-SETUP ] for at gå til menu 2. tryk for at vælge TV system 3. tryk for at gå til Menu 4. tryk eller for at markere NTSC, PAL eller AUTO 5. tryk [ OK ] for at bekræfte valg 6. Press [ DVD-SETUP ] to exit Returnere til standard opsætning Dette giver dig mulighed for at genindstallere fabriks indstillingerne 1. tryk [DVD SETUP] for at gå til menu 2. tryk for at vælge TV system 3. tryk for at gå til Default 4. tryk for at gå til Menu 5. tryk for at markere Yes 6. tryk [ OK ] for at bekræfte valg 7. Press [ DVD-SETUP ] to exit Juster billed format Her kan de vælge billed format mellem 16:9, 4:3, letterbox og 4:3. 1. tryk [ DVD-SETUP ] for at gå til menu 2. tryk for at vælge TV system 3. tryk for at gå til TV Type 4. tryk for at gå til Menu 5. tryk eller for at markere 4:3PS, 4:3LB eller 16:9 6. tryk [ OK ] for at bekræfte valg 7. Press [ DVD-SETUP ] to exit 16

17 DVD MENU OPERATION Kun for tv med indbygget DVD Opsætning af lyd Lydjustering Her kan du justere lyden op eller ned 1. Tryk [ DVD-SETUP ] for at komme til menu 2. Tryk for at vælge Audio Set Up 3. Tryk for at komme til menu 4. Tryk for at vælge Tone 5. Tryk for at komme til menu 6. Tryk eller for at øge volumen eller sænke volumen 7. Tryk [ OK ] for at bekræfte valg 8. Tryk [ DVD-SETUP ] for at forlade menu 1. Tryk [ DVD-SETUP ] for at komme til menu 2. Tryk 2 gange for at vælge Digital set up 3. Tryk for at vælge Dynamic Range 4. Tryk for at komme til menu 5. Tryk eller for at øge eller mindske Dynamic Range 6. Tryk [ OK ] for at bekræfte valg 7. Tryk [ DVD-SETUP ] for at forlade menuen Justering af Lyden Her kan du skifte mellem Stereo, Mono venstre, Mono højre og blandet Mono Digital opsætning Juster Dynamisk område Dette er forskellen mellem højeste og laveste lydniveau. Disse indstillinger virker kun dolby digital DVD er Full: for at lytte til original indspillet lyd 4 / 8: for at lytte til normal tv indstilling 2 / 8: for at lytte til indskrænket forskel på højt og lavt lydniveau 1. Tryk [ DVD-SETUP ] for at gå til menu 2. Tryk 2 gange for at vælge Digital set up 3. Tryk for at gå til menu 4. Tryk for at vælge Dual Mono 5. Tryk for at vælge menu 6. Tryk eller for at skifte mellem Stereo, Mono V, Mono H eller Blandet Mono 7. Tryk [ OK ] for at bekræfte 8. Tryk [ DVD-SETUP ] for at forlade menuen Ændring af regionskode Dette Tv / dvd afspiller er forudindstillet til at spille Region 2 DVDér Hvis de ønsker at bruge dvdér fra andre regioner. Hvis De ønsker at bruge DVDér med andre regions koder, følg venligst nedenstående vejledning. 1. Eject DVD fra dvd afspilleren 2. Tryk på remote kontrollen 3. Tryk på remote kontrollen 4. Vælg den ønskede DVD region og tryk [ OK ] 5. Tryk [ EXIT ] for at forlade menuen 17

18 BRUG AF FJERNSYNET SOM EN COMPUTERSKÆRM VIGTIGT Før du tilslutter computeren til fjernsynet, skal du sikre dig, at computerindstillingerne passer til fjernsynet. Du SKAL udføre dette, hvis du bruger en gammel skærm. 5. Venstreklik med musen på Avanceret / Avancerede indstillinger, og venstreklik på skærmen WINDOWS XP, WINDOWS VISTA 1. Tænd for computeren 2. Når opstart er gennemført, skal du højreklikke med musen et eller andet sted på skærmen XP-skærm VISTA-skærm XP-skærm VISTA-skærm 6. Venstreklik på rullelisten for skærmopdateringsrate, og vælg 60 Hertz. 7. Klik på Anvend, og klik derefter på Ja, og indstillingerne gemmes. 8. Sluk nu for computeren, og tilslut fjernsynet ( som vist nedenfor ) 3. Venstreklik med musen på Egenskaber / Tilpas PC AUDIO PC / LAPTOP VGA OUT AUDIO OUT VGA 9. Genstart computeren, og skift kilden til VGA XP-skærm VISTA-skærm 4. Venstreklik med musen på Indstillinger / Skærmindstillinger. Kontroller, at skærmopløsningen er indstillet til det, der er angivet i de tekniske specifi kationer på bagsiden af denne brugervejledning. For at rette opløsningen til den der passer til fjernsynet skal du fl ytte glideren. TILSLUTNING AF EN BÆRBAR PC Ud over det ovennævnte, vil du, hvis du tilslutter den bærbare pc til fjernsynet, også få brug for at aktivere VGA-forbindelsen på den bærbare pc. Det kan variere, alt efter hvilket mærke af bærbar pc, du har. 1. Tilslut den bærbare pc til fjernsynet 2. På den bærbare pc skal du trykke på knapperne Fn + F5 XP-skærm VISTA-skærm Skærmen skifter nu til fjernsynet. 18

19 TILSLUTNING AF EN SPILLEKONSOL Tilslutning af en spillekonsol kan af og til være ret svært. Vi har forenklet det i tre indstillinger, afhængig af de kabler, du har. Indstilling 1 Tilslutning via scart til AV-adapter Hvis du har modtaget et kabel fra konsollen, som har GULE, RØDE & HVIDE stik, skal du tilslutte via SCART til AV-adapter ( Nogle konsoller leveres med et sådant ) TV-kilde skal indstilles til SCART. TV-kilden skal indstilles til HDMI. Indstilling 3 Tilslutning via komponentkabel Hvis du har modtaget et kabel fra konsollen, som har RØDE, GRØNNE, BLÅ, RØDE & HVIDE stik, skal du tilslutte via Component ( til billede ). TV-kilde skal indstilles til Component. Console Red Green Blue Red Component on TV Inputs (YPbPr) Pr Y Pb White L/R Audio Input Console Yellow White Red VIDEO AUDIO L AUDIO R SCART Indstilling 2 Tilslutning via HDMI-kabel Hvis du har modtaget et HDMI-kabel, så er det den letteste mulighed. Et HDMI-kabel kan fremføre både video og lyd og sætter dig i stand til at nyde video i digital kvalitet og lyd med et minimalt tab af billedkvaliteten. Console HDMI on TV 19

20 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Vigtigt. DVD - Kun for tv med indbygget DVD Spørgsmål: Løsning: Jeg har indstillet på Digital TV, men jeg modtager ikke noget, eller alle kanalerne og / eller de kanaler, jeg modtager, splittes op 1. Jeg modtager ikke noget signal. 2. Kontroller, at du har en passende antenne. Mange indendørs antenner påstår, at de er digital-klare, men signalet er ikke godt nok 3. Overvej, om du ikke skulle købe en signalforstærker; den er meget billigere end en digital antenne og løser 70 % af problemerne med dårlige signalforhold. 4. I tilfælde af ovennævnte, så brug først analog tv, indtil signalet bliver kraftigere i dit område. For at opnå den bedste ydelse anbefaler vi, at du bruger en hi-gain digital-antenne. Hvis du modtager nogle digitale stationer, skal du først prøve at tilslutte en signalforstærker mellem tv og tv-antennestikket Skærer lyden i ørerne? Jeg har indført en disc men den afspiller ikke discen Underteksterne kører når jeg ser DVD Jeg har tilsluttet tv'et til min VCR via SCART, men der bliver ikke optaget noget Gå ind i menuen Lydindstillinger som vist tidligere i vejledningen for at øge basniveauet og sænke diskanten 1. Sikre dig du har indført discen med den korrekte side indad 2. Sikre dig at discen er ren og ikke ridset 3. Visse kopierede discen kan ikke afspilles 4. Check at DVDén er Region 2 - for at ændre region - kig under "ændre region" i bruger manualen Hver gang du trykker "subtitles" knappen skifter du mellem de forskellige sprog. Off er en af mulighederne. Hvis du stadig har undertekster efter at have valgt off, skal du igennem DVD disc menuen. Ud over at tilslutte SCART skal du tilslutte antennekablet fra vægstikket til VCR og andet antennekabel fra VCR til tv'et UMC SERVICE Telefon ( Man fre kl ) Nummeret de ringer til er gratis til Eller besøg 20

21 TEKNISKE SPECIFIKATIONER W19F6D, B19F6D Skærm Størrelse ( tommer ) 19" Opløsning 1440 x 900 Dynamisk Kontrast :1 Lysstyrke cd / m2 300 Synsvinkel 160/160 Input-signal PC RGB Yes W19F6, B19F6 RF 75 ohm Antenna / PAL-SECAM Video 1 x SCART, 1 x Video, 1 x Component Lyd 1 x 3.5mm jack for PC, 1 x pair RCA for Video/YPbPr, 1 x Headphone Output, 1 x USB Input HDMI 1 Højttaler-output Watts ( RMS ) 2 x 3 Strøm Spænding V AC 50-60Hz 60W-DVD / 48W( <1W Standby ) Dimensioner Med fod 460W x 380H x 170D Vægt Netto 5.0 kg 4.5 kg Gross 6.1 kg 5.6 kg W23F6D, B23F6D W23F6, B23F6 Skærm Størrelse ( tommer ) 23" Opløsning 1920 x 1080 Dynamisk Kontrast :1 Lysstyrke cd / m2 300 Synsvinkel 160/160 Input-signal PC RGB Yes RF 75 ohm Antenna / PAL-SECAM Video 1 x SCART, 1 x Video, 1 x Component Lyd 1 x 3.5mm jack for PC, 1 x pair RCA for Video / YPbPr, 1 x Headphone Output, 1 x USB Input HDMI 1 Højttaler-output Watts ( RMS ) 2 x 3 Strøm Spænding V AC 50-60Hz 90W-DVD / 72W( <1W Standby ) Dimensioner Med fod 585W x 432H x 200D Vægt Netto 6.3 kg 5.8 kg Gross 7.9 kg 7.4 kg 21

22 INdesign blan

23 INdesign blan

24 XMU/MAN/0045 INdesign blan

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

ET BILLED SIGER MERE END 1000 ORD

ET BILLED SIGER MERE END 1000 ORD PROJEKTORER OG SKÆRME SOM SKABER OPMÆRKSOMHED 2007 Få dit budskab ud. Sæt ord, billede og lyd sammen. Tilslut Pc en direkte til projektoren eller LCD-skærmen. Saml dine deltagere og start præsentationen.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL)

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere