19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6

2 INdesign blan

3 ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder ingen dele, der skal serviceres af brugeren. Ret henvendelse til fabrikanten eller en autoriseret reparatør i tilfælde af fejlfunktion. Fjern ikke bagbeklædningen på fjernsynet. Advarsel For at reducere risiko for ild, elektrisk stød eller skade på fjernsynet må du ikke udsætte det for støv, regn og fugt eller placere genstande fyldt med væsker oven på eller i nærheden af fjernsynet. Du må ikke placere fjernsynet i et indelukke, og kontroller, at der ikke er noget, der kan forhindre ventilation fra åbningerne på bagsiden af fjernsynet. Du må ikke placere åben ild på eller i nærheden af fjernsynet. Bortskaf fjernsynet og komponenter, herunder batterier på en miljøvenlig måde. Hvis du er i tvivl, så kontakt din lokale myndighed for nærmere oplysninger om genbrug. Dit LCD-tv skal rengøres med en tør eller en let fugtet klud. Du bør ikke bruge et alkoholbaseret rengøringsmiddel Sikkerhed Hvis en sikring skal udskiftes, så skal du sikre dig, at den nye sikring er af samme strømstyrke og godkendt med BSI-mærket. ( aaa ) Prøv aldrig at udskifte netstikket, medmindre du har tilstrækkelige kvalifi kationer til det og har lovlig tilladelse til at gøre det. Hvis du skulle få brug for at udskifte netkablet, så kontakt fabrikanten for at få et egnet kabel. Brug aldrig fjernsynet, hvis det på nogen måde er beskadiget. Placer altid fjernsynet på en plan jævn fl ade, hvor det ikke udsættes for kraftige vibrationer. Kontroller, at fjernsynet ikke placeres oven på et strømkabel, da vægten af fjernsynet kan beskadige kablet og medføre en sikkerhedsrisiko. Placer aldrig mobiltelefoner, højttalere eller andre enheder, der kan medføre magnetisk eller radioforstyrrelse med fjernsynet. Hvis der opstår forstyrrelse, så fl yt den enhed der forårsager forstyrrelse væk fra fjernsynet. Emballage Gem emballagen fra fjernsynet, da du kan få brug for den i tilfælde af garanti- / servicereparation eller support. Vi kan ikke udføre garanti- / service, hvis du ikke kan emballere det korrekt. Den sikreste måde at pakke enheden på i tilfælde af garanti- / servicereparation er i dets originale pakning / emballage 3

4 ADVARSLER Skærmbrænding En egenskab for LCD tv er er, at visning af det samme billede i lang tid kan forårsage et permanent efter-billede, der forbliver på skærmen. Dette kaldes skærmbrænding. Eksempler på billeder, som du skal passe på er følgende ( dette er ikke en fuldstændig liste ): Tv-kanal-logoer: f.eks. logoer for indkøbskanaler og prisskilte, især hvis de er lysstærke og stationære. Bevægelig eller lavkontrast-grafi k er mindre sandsynlig som værende årsag til ældning af skærmen. Visning af klokkeslæt Tekst-tv: Vis ikke en stationær side i længere tid ad gangen. Pausetilstand: Efterlad ikke tv et i pausetilstand i længere tid ad gangen, f.eks. når du ser dvd er eller videoer. Bemærk: For at forhindre skærmbrænding, hvis du ser en af de ovenstående i lang tid, så skru ned for lysstyrken, når du ser det. Når først der er sket fastbrænding, så forsvinder det aldrig helt. DSI 4

5 INDHOLD HVAD MEDFØLGER I ÆSKEN 6 AF FOD & VÆGMONTERING 7 SÅDAN KOMMER DU I GANG 8 STARTINDSTILLING 8 FJERNBETJENINGEN 9 TV-KNAPPER & VALG AF KILDE 10 INPUT & FORBINDELSER 11 BILLED MENU 12 LYD MENU 12 KANAL MENU 13 FEATURE MENU 13 TIME MENU 13 SETUP MENU 14 USB OPTAGELSE 14 USB MENU 15 TIME SHIFT 15 DVD MENU OPERATION 16 HVORDAN AFSPILLES DVD ER 16 SYSTEM OPSÆT 16 JUSTER TV SYSTEMET 16 JUSTER BILLED FORMAT 16 OPSÆTNING AF LYD 17 LYDJUSTERING 17 JUSTER DYNAMISK OMRÅDE 17 JUSTERING AF LYDEN 17 ÆNDRING AF REGIONSKODE 17 BRUG AF FJERNSYNET SOM EN COMPUTERSKÆRM 18 TILSLUTNING AF EN SPILLEKONSOL 19 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 20 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 21 5

6 STANDBY TV/RADIO TV GUIDE ATV USB DVD REC TIMESHIFT SOURCE ME NU VOL GOTO D.DIS D.S E TUP TEXT 0 OK SUBTITLE AUDIO A-B ZOOM D.ME NU INDEX PVR DVD ASPECT SLEEP ANGLE SIZE TITLE R VEAL MUTE EJECT INFO EXIT FAV CH REPEAT DIS PLAY LANG HOLD HVAD MEDFØLGER I ÆSKEN Tilbehør Der medfølger følgende tilbehør til tv et: 1x - Brugervejledning 1x - Fjernbetjening i 1x - RF-kabel 2x - AAA-batterier 1x - Quick Start Guide 1x - TV 6 Gem emballagen, da du vil få brug for den i tilfælde af garanti- / servicereparation eller support. Vi kan ikke udføre garanti- / service, hvis du ikke kan emballere det korrekt.den sikreste måde at pakke enheden på i tilfælde af garanti- / servicereparation er i dets originale pakning / emballage.

7 AF FOD & VÆGMONTERING Fjernelse af foden for vægmontering 1 ) Fjern de viste skruer 2 ) Foden kan nu tages af VIGTIGT - Hvis du vil hænge tv et op på en væg, så må du kun bruge de medfølgende skruer i monteringshullerne. Hvis du bruger skruer, der er længere, så kan der opstå uoprettelige skader på de indvendige dele. VIGTIGT FØR DU BORER HULLER I VÆGGEN, SKAL DU SIKRE DIG, AT DU IKKE BORER IND I EL-LEDNINGER, VAND- ELLER GASRØR DETTE TV KRÆVER EN VESA- 100-VÆGMONTE- RING ELLER TILSVARENDE VESA 100 x Fjern de fi re skruer, som vist nedenfor. 2. Vægholderen kan nu let sættes fast i monteringshullerne på bagsiden af tv et. Hullerne er vist på billedet nedenfor 7

8 SÅDAN KOMMER DU I GANG STARTINDSTILLING VIGTIGT - NÅR DU HAR TÆNDT, SÅ MÅ DU IKKE TRYKKE PÅ NOGEN KNAPPER I 20 SEKUNDER, SÅ KANALOPLYSNINGERNE KAN GEMMES. VIGTIGT - Kontroller, at tv et har nået stuetemperatur, før du tilslutter det første gang Førstegangs installation INDSTILLING 1. Tilslut nedledningen til stikkontakten, og tilslutstrømadapteren til fjernsynet. Førstegangs installation OSD Sprog Land OK Dansk Danmark SCART RF IN 2. Tilslut det medfølgende RF-kabel til RF IN på bagsiden af tv et, og tilslut den anden ende af kablet til tv-antenneudtaget SCART RF IN 3. Installer batterierne i fjernbetjeningen, og tryk på knappen [ STANDBY ] for at tænde for tv et. Setup Wizard starter automatisk når De starter deres tv første gang. dette hjælper dem med basis Tv indstillinger. Du kan navigere gennem menuerne ved hjælp af scroll knapperne. For at bekræfte de fi ler de ønsker at afspille tryk OK knappen 1. Setup Wizard ( side 1 ) a. Vælg menu sprog 2. Setup Wizard (side 2 ) a. Vælg land 3. Setup Wizard ( side 3 ) a. Vælg start auto scan STANDBY TV/RADIO TV GUIDE MUTE Tilslut tv og tv-antennestik ATV USB DVD EJECT Signalforstærker REC PVR DVD Menuen Første installation vises. Hvis den ikke gør det, så tryk på [ LCD-MENU ] og derefter ,og menuen vises. Hvis tv et fi nder nogle, men ikke alle de digitale kanaler, så fungerer tv et korrekt, men det signal, du modtager, er ikke kraftigt nok. ( Signalstyrken skal være over 85 % - du kan se signalstyrken, som tv et modtager, når du ændrer kanaler / programmer ) du bliver nødt til at øge signalmodtagelsen for at kunne modtage alle de tilgængelige kanaler. Den mest økonomiske måde at gøre det på er ved at købe og tilslutte en signalforstærker mellem tv et og tv-antennestikket. Hvis det ikke løser problemet, så bliver du nødt til at opgradere tv-antennen til en digitai hi-gain kompatibel antenne 8

9 FJERNBETJENINGEN 1 STANDBY - Tænd for LCD TV når tv er på standby eller sluk TV / RADIO - Skift mellem TV og Radio mode TV / GUIDE - Tryk for at vise den elektroniske digitale program guide menu MUTE - Sluk eller tænd for lyden ATV - Skift til analog TV kanaler USB - Skift til USB source DVD - Skift til DVD source EJECT - Tryk for at få DVD 1 2 STANDBY TV/RADIO TV GUIDE ATV USB DVD REC PVR DVD MUTE EJECT 2 REC - For at optage hvad der er på TV nu TIME SHIFT - For at starte Time Shift funktionen For at genstarte nuværende kapitel For at komme frem til næste kapitel For at stoppe playback For at afspille i hurtig tilbagespol mode For at afspille i hurtig fremad spole mode For at Play/pause (Pause live tv når USB memory stick er i) 3 TIMESHIFT SOURCE OK INFO i 3 SOURCE - For at vise input/source menuen INFO - Pres en gang for nuværende kanal information Pres 2 gange for program information om nuværende program MENU - For at vise OSD menu EXIT - For at exit alle menuer NUMBER BUTTONS -Tal knapper 0-9 for at vælge tv kanaler direkte. /back for at vende tilbage til tidligere sete kanal FAV- For at vise FAV menu ME NU EXIT For at øge eller dæmpe lyd niveau SUBTITLE - For at skifte undertekster i bunden af skærmen ASPECT - For at skifte mellem de forskellige billed formater AUDIO - For at skifte sprog (hvis muligt) SLEEP - Press flere gange for at gå igennem sleep funktionerne For at skifte kanal op eller ned 4 9 VOL 0 SUBTITLE AUDIO ASPECT SLEEP FAV CH 5 GOTO - DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel A - B - DVD mode: Tryk en gang for at vælge, tryk en gang mere for 5 at vende tilbage ANGLE - DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel REPEAT - DVD mode: Tryk for at gå igennem de forskellige gentag funktioner D. DIS - Hvis information om DVD playback ZOOM - DVD mode: For at zoome ind på teksten i DVD mode SIZE - Teletext mode: For at skifte display størrelsen i Teletext mode DISPLAY - Sluk for LCD panelet D. SETUP / TEXT - Opsætning af DVD / Teletext mode: For at gå til Teletext D. MENU / INDEX - DVD mode: For at vise DVD disc menuen / Teletext mode: For at komme til index siden TITLE / R.VEAL - DVD mode: For at vise DVD disc menuen / Teletext mode: For at vise eller skjule skjulte ord LANG / HOLD - Skift mellem de forskellige sprog / Teletext mode: Hold nuværende side som vises GOTO A-B D.DIS ZOOM D.S E TUP D.ME NU TEXT INDEX ANGLE SIZE TITLE R VEAL REPEAT DIS PLAY LANG HOLD 9

10 TV-KNAPPER & VALG AF KILDE 19 KNAPPER PÅ TOPPANEL - DVD 1 Viser inputkildemenuen 2 Viser menu / OSD 3 Program / kanal op og menu op 4 Program / kanal ned og menu ned 5 Lyd op og menu op 6 Lyd ned og menu ned 7 Standby til / fra 8 DVD - Eject 9 DVD - Play / Pause 10 DVD - Stop 23 KNAPPER PÅ TOPPANEL - DVD SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ STANDBY SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ STANDBY Viser inputkildemenuen 2 Viser menu / OSD 3 Program / kanal op og menu op 4 Program / kanal ned og menu ned 5 Lyd op og menu op 6 Lyd ned og menu neddvd - Play / Pause 7 DVD - Eject 8 Standby til / fra SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ STANDBY KNAPPER PÅ TOPPANEL 1 Viser inputkildemenuen 2 Viser menu / OSD 3 Program / kanal op og menu op 4 Program / kanal ned og menu ned 5 Lyd op og menu op 6 Lyd ned og menu ned 7 Standby til / fra VALG AF FUNKTION / KILDE Det er meget let at skifte mellem forskellige tilslutninger. 1. Tryk på [ SOURCE ] - Følgende vises 2. Tryk på eller for at vælge det input, du ønsker. 3. Tryk på [ OK ] 10 KILDE DTV ATV AV SCART YPBPR PC HDMI DVD USB

11 INPUT & FORBINDELSER FORBINDELSER BAGPÅ H CI Port A USB USB-input B HDMI HDMI-input C VGA ( PC ) VGA-PC-input D VGA ( PC ) Audio In VGA-PC-Audio-input E CI CARD IN CI CARD input F SCART SCART-input G COAX Audio Out Coax Audio Output H YPbPr Komponent-input I VIDEO Video input J VIDEO Audio In / YPbPr Audio In Video Audio input / YPbPr Audio input K RF IN RF-input ( tv-antenne ) L Høretelefon Høretelefon Output E Y Pr Pb CI SLOT SCART AV L R HDMI USB VGA VGA AUDIO IN COAX IN RF IN F I J B A C D G K L TILSLUTNING AF EN DVD-OPTAGER ELLER VIDEO-OPTAGER RFIN DVD or VCR Wall Aerial Point SCART OUT RF IN RF OUT Kilde skal indstilles til SCART TILSLUTNING AF EN HIGH DEFINITION-ENHED INDSTILLING A HDMI INDSTILLING SCART B COMPONENT- & LYDKABLER Red Pr Green Y HDMI OUT HDMI AUDIO OUT KOMPONENT Blue Red White Pb YPbPr/Video Kilde skal indstilles til HDMI Kilde skal indstilles til YPbPr / COMPONENT TILSLUTNING AF ET KAMERA ELLER EN VIDEO-OPTAGER Yellow Camera or camcorder White Red VIDEO AUDIO L AUDIO R SCART Kilde skal indstilles til SCART 11

12 Billed Menu Lyd menu BILLED MENU Lysstyrke Kontrast Mætning Skarphed Hue Billede sekvens Standard Hvis De vil ændre nogle af standard indstillingerne brug Scroll knapperne. For at godkende indstillingerne tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk på EXIT knappen. Cinema Tilstand - Vælg mellem følgende presets Fra Off Lav Mindste støjreduktion Middle Medium støjreduktion Høj Høj støjreduktion LYD MENU Lydstyrke 50 Balance 0 Diskant 50 Bas 50 Lydeffekt Normal SPDIF - undgang PCM Lysstyrke Forøge eller formindske lysstyrken i billedet Kontrast Skift balancen mellem sorte og hvide i billedet Mætning Hæver eller sænker mætning af billedet Skarphed Forøge eller formindske skarpheden af billedet Hue Hæver eller sænker farvetone af Picture Billede sekvens - Vælg mellem følgende presets Bruder Kunde indstillinger Standard Standard indstilling Mild Indstillet til lysere farver og mindre lyse levende Levende Live Farvetemp - Vælg mellem følgende presets Kold Øge farven blå i billedet Normal Standard opsætning Varm Øge Rød i billedet NR - Vælg mellem følgende presets Fra off Lav Standard opsætning Middle Øge NR værdi i billedet Høj Sænke NR værdi i billedet MPEG NR - Vælg mellem følgende presets Fra Off Lav Standard opsætning Middle Øge MPEG NR værdi i billedet Høj Sænke MPEG NR værdi i billedet For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Volume Til Til at øge eller mindske lydstyrken Balance At skifte lyden mellem venstre og højre højttaler Diskant At justere mængden af høj frekvensen med lyd Bas At justere mængden af lave hyppighed inden for lyd Lydeffekt SPDIF UDGANG BBE mere bas SRS mere diskant Normale Fra PCM RAW Equalizer Standard standardindstilling Bruger kunde indstilling Rock Country Jazz Klassik Blues 12

13 KANAL MENU Feature menu Time menu KANAL MENU Rediger program EPG Autosøgning Manuel søgning Country OSD Sprog Teletekst Sprog Audio Sprog Undertekst Nulstil Danmark Dansk Engelsk For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Strukturen på Kanal menuen afhænger af TV Source PC V. Position Ændrer den vertikale horisontale position af billedet H. Position Ændrer den horisontale position af billedet Fase For at justere forsinkelse af phasen for at mindske noise på billedet Clock Reducere signal stoj indenfor billedet Automatisk justering Confi gurerer automatisk tvét, så det kan benyttes som pc monitor Er den automatiske calibration af VGA phasen. Billedet vil automatisk blive omformet til Auto Fase best-shape billede Nulstil Reset til standardindstillinger For andre sources som ikke er aktive i denne menu. FEATURE MENU For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Country Vælg Land OSD Sprog Sprog i OSD menu Teletekst Sprog Vælg teletekst sprog Audio Sprog Er aktiv når det er muligt Undertekst Vises hvis det er muligt Nulstil Reset til standardindstillinger Setup Wizard Starte førstegangs installations funktionen TIME MENU Tid Mode Sleep Tid Nuværende Tid Wakeup Timer PVR WakeUp Timer Lysbesparelse Auto Fra Fra For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Tid Mode Auto Manuel Sleep Tid Her kan du vælge fra minutter Nuværende Tid Du kan indstille dato og tid Du kan fastsætte et tidspunkt for Wakeup Timer vækning, husk at sætte nuværende tid først 13

14 SETUP MENU USB record SETUP MENU USB OPTAGELSE Skærmtilstand 4:3 USB Filnavn: Blue.mp3 Filadresse: /mnt Bømesikring Blå skærm PIP PIP - placering USB Til Fra Top venstre Alle Billede Musik Film MYRECORD Music PHOTO blue.mp3 angle.mp3 DSC04632.JPG DSC04633.JPG DSC04634.JPG La_lasla_Boni... For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Skærm Mode Auto - Viser automatisk det bedste billed format. Så billedet er i korrekt position. Der kan være sorte bjælker i bunden eller siden af skærmen. 16:9 Bred 16:9 Zoom 16:9 Undertekst 4:3 Auto Fovældre kontrol Bla Skærm PIP Top og bund bjælker vises for at udfylde 16:10 skærmen, 4:3 billeder strækkes Billedet er i de rigitige proportioner men zoomet ind til at udfylde skærmen Billedet er i den korrekte proportion, men med sort bjælke i bunden Billedet i sin originale størrelse. sorte side bjælker vises for at udfylde 16:10 skærmen Børnelås Voksenrating mellem 3-18 Skift pin ON, OFF Er aktiv hvis den kan bruges Der er en USB optage funktion indbygget i dette TV. Fordelene ved dette beskrives nedenfor. pause Live TV/Radio og afspil senere, fast forward and rewind indtil live tv record med en knap mens du ser et program nemt at programmere ud fra TV guide Optag TV / Radio og se / hør det på din computer / laptop For at ovenstående skal fungere er det nødvendigt med en high speed memory key, da tvét læser og skriver på samme tid til usb nøglen. Nogle memory sticks virker således ikke!! Du kan købe high speed memory sticks i de fl este butikker der handler med computer udstyr. Minimum Specifikationer - USB KEY Læse hastighed 20 MB / s Skrive hastighed 6 MB / s Opsætning af USB memory stick 1. Tilslut USB memory stick i USB porten på siden af tv ét. Tv ét vil nu teste hastigheden på USB nøglen 2. Du vil nu have muligheden for at starte Time shift VIGTIGT! Hvis tv ét ikke kan fi nde USB nøglen, venligst check at den er formatteret til FAT32 PIP Position Position er aktiv, hvis de indstiller på PIP mode 14 USB Her vises de rå data som fi ndes på din USB memory stick når den er tilsuttet

15 USB MENU Time shift Media player Pause TV/RADIO (Time Shift) At pause Live TV/ Radio er meget nemt ll Tryk på play/pause knappen og TVét vil pause og Live indholdet vil blive optaget. For at gense optagelsen tryk Play/pause knappen igen Tryk på fast forward knappen for at komme frem i en optagelse (eksempeltvis reklamer etc. ) Tryk fast rewind for at gå tilbage i optagelsen, hvis de er kommet for langt frem Press stop to choose stop REC OR NOT. TIP: Hvis de stille tvét på standby eller skifter kanal forsvinder timeshift hukommelsen. For at genstarte time shift skal de trykke på play/pause igen Én knap record Du kan vælge at optage det du ser på hvilket som helst tidspunkt. Du skal blot trykke på REC knappen og programmet optager indtil det er slut. USB MODE / MEDIA PLAYER USB mode giver dig mulighed for at afspille forskellige typer af indhold de har gemt på deres USB stick. Når de tænder for USB source, ovenstående menu billede ville komme frem. Indholdet vil blive inddelt i Film, Musik, Billeder, og recorded programmer baseret på fi ltyper. Du kan navigere gennem menuerne ved hjælp af scroll knapperne. For at vælge hvilken fil du vil afspille tryk OK knappen. 1. I source menuen vælg USB 2. Vælg mp3 afspilning (brug scroll knapperne ) 3. Tryk på OK knappen på fjernbetjeningen Media Player starter automatisk 15

16 DVD MENU OPERATION Kun for tv med indbygget DVD Hvordan afspilles Dvd er DVD afspilleren har en automatisk DVD feature, der gør at den automatisk afspiller DVD en når du indsætter den. Hvis DVD ikke starter automatisk, venligst se FAQ listen med spørgsmål. System OPSÆT Juster TV systemet Giver dem mulighed for at vælge mellem NTSC, PAL, AUTO ( PAL er standard i UK ) 1. tryk [ DVD-SETUP ] for at gå til menu 2. tryk for at vælge TV system 3. tryk for at gå til Menu 4. tryk eller for at markere NTSC, PAL eller AUTO 5. tryk [ OK ] for at bekræfte valg 6. Press [ DVD-SETUP ] to exit Returnere til standard opsætning Dette giver dig mulighed for at genindstallere fabriks indstillingerne 1. tryk [DVD SETUP] for at gå til menu 2. tryk for at vælge TV system 3. tryk for at gå til Default 4. tryk for at gå til Menu 5. tryk for at markere Yes 6. tryk [ OK ] for at bekræfte valg 7. Press [ DVD-SETUP ] to exit Juster billed format Her kan de vælge billed format mellem 16:9, 4:3, letterbox og 4:3. 1. tryk [ DVD-SETUP ] for at gå til menu 2. tryk for at vælge TV system 3. tryk for at gå til TV Type 4. tryk for at gå til Menu 5. tryk eller for at markere 4:3PS, 4:3LB eller 16:9 6. tryk [ OK ] for at bekræfte valg 7. Press [ DVD-SETUP ] to exit 16

17 DVD MENU OPERATION Kun for tv med indbygget DVD Opsætning af lyd Lydjustering Her kan du justere lyden op eller ned 1. Tryk [ DVD-SETUP ] for at komme til menu 2. Tryk for at vælge Audio Set Up 3. Tryk for at komme til menu 4. Tryk for at vælge Tone 5. Tryk for at komme til menu 6. Tryk eller for at øge volumen eller sænke volumen 7. Tryk [ OK ] for at bekræfte valg 8. Tryk [ DVD-SETUP ] for at forlade menu 1. Tryk [ DVD-SETUP ] for at komme til menu 2. Tryk 2 gange for at vælge Digital set up 3. Tryk for at vælge Dynamic Range 4. Tryk for at komme til menu 5. Tryk eller for at øge eller mindske Dynamic Range 6. Tryk [ OK ] for at bekræfte valg 7. Tryk [ DVD-SETUP ] for at forlade menuen Justering af Lyden Her kan du skifte mellem Stereo, Mono venstre, Mono højre og blandet Mono Digital opsætning Juster Dynamisk område Dette er forskellen mellem højeste og laveste lydniveau. Disse indstillinger virker kun dolby digital DVD er Full: for at lytte til original indspillet lyd 4 / 8: for at lytte til normal tv indstilling 2 / 8: for at lytte til indskrænket forskel på højt og lavt lydniveau 1. Tryk [ DVD-SETUP ] for at gå til menu 2. Tryk 2 gange for at vælge Digital set up 3. Tryk for at gå til menu 4. Tryk for at vælge Dual Mono 5. Tryk for at vælge menu 6. Tryk eller for at skifte mellem Stereo, Mono V, Mono H eller Blandet Mono 7. Tryk [ OK ] for at bekræfte 8. Tryk [ DVD-SETUP ] for at forlade menuen Ændring af regionskode Dette Tv / dvd afspiller er forudindstillet til at spille Region 2 DVDér Hvis de ønsker at bruge dvdér fra andre regioner. Hvis De ønsker at bruge DVDér med andre regions koder, følg venligst nedenstående vejledning. 1. Eject DVD fra dvd afspilleren 2. Tryk på remote kontrollen 3. Tryk på remote kontrollen 4. Vælg den ønskede DVD region og tryk [ OK ] 5. Tryk [ EXIT ] for at forlade menuen 17

18 BRUG AF FJERNSYNET SOM EN COMPUTERSKÆRM VIGTIGT Før du tilslutter computeren til fjernsynet, skal du sikre dig, at computerindstillingerne passer til fjernsynet. Du SKAL udføre dette, hvis du bruger en gammel skærm. 5. Venstreklik med musen på Avanceret / Avancerede indstillinger, og venstreklik på skærmen WINDOWS XP, WINDOWS VISTA 1. Tænd for computeren 2. Når opstart er gennemført, skal du højreklikke med musen et eller andet sted på skærmen XP-skærm VISTA-skærm XP-skærm VISTA-skærm 6. Venstreklik på rullelisten for skærmopdateringsrate, og vælg 60 Hertz. 7. Klik på Anvend, og klik derefter på Ja, og indstillingerne gemmes. 8. Sluk nu for computeren, og tilslut fjernsynet ( som vist nedenfor ) 3. Venstreklik med musen på Egenskaber / Tilpas PC AUDIO PC / LAPTOP VGA OUT AUDIO OUT VGA 9. Genstart computeren, og skift kilden til VGA XP-skærm VISTA-skærm 4. Venstreklik med musen på Indstillinger / Skærmindstillinger. Kontroller, at skærmopløsningen er indstillet til det, der er angivet i de tekniske specifi kationer på bagsiden af denne brugervejledning. For at rette opløsningen til den der passer til fjernsynet skal du fl ytte glideren. TILSLUTNING AF EN BÆRBAR PC Ud over det ovennævnte, vil du, hvis du tilslutter den bærbare pc til fjernsynet, også få brug for at aktivere VGA-forbindelsen på den bærbare pc. Det kan variere, alt efter hvilket mærke af bærbar pc, du har. 1. Tilslut den bærbare pc til fjernsynet 2. På den bærbare pc skal du trykke på knapperne Fn + F5 XP-skærm VISTA-skærm Skærmen skifter nu til fjernsynet. 18

19 TILSLUTNING AF EN SPILLEKONSOL Tilslutning af en spillekonsol kan af og til være ret svært. Vi har forenklet det i tre indstillinger, afhængig af de kabler, du har. Indstilling 1 Tilslutning via scart til AV-adapter Hvis du har modtaget et kabel fra konsollen, som har GULE, RØDE & HVIDE stik, skal du tilslutte via SCART til AV-adapter ( Nogle konsoller leveres med et sådant ) TV-kilde skal indstilles til SCART. TV-kilden skal indstilles til HDMI. Indstilling 3 Tilslutning via komponentkabel Hvis du har modtaget et kabel fra konsollen, som har RØDE, GRØNNE, BLÅ, RØDE & HVIDE stik, skal du tilslutte via Component ( til billede ). TV-kilde skal indstilles til Component. Console Red Green Blue Red Component on TV Inputs (YPbPr) Pr Y Pb White L/R Audio Input Console Yellow White Red VIDEO AUDIO L AUDIO R SCART Indstilling 2 Tilslutning via HDMI-kabel Hvis du har modtaget et HDMI-kabel, så er det den letteste mulighed. Et HDMI-kabel kan fremføre både video og lyd og sætter dig i stand til at nyde video i digital kvalitet og lyd med et minimalt tab af billedkvaliteten. Console HDMI on TV 19

20 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Vigtigt. DVD - Kun for tv med indbygget DVD Spørgsmål: Løsning: Jeg har indstillet på Digital TV, men jeg modtager ikke noget, eller alle kanalerne og / eller de kanaler, jeg modtager, splittes op 1. Jeg modtager ikke noget signal. 2. Kontroller, at du har en passende antenne. Mange indendørs antenner påstår, at de er digital-klare, men signalet er ikke godt nok 3. Overvej, om du ikke skulle købe en signalforstærker; den er meget billigere end en digital antenne og løser 70 % af problemerne med dårlige signalforhold. 4. I tilfælde af ovennævnte, så brug først analog tv, indtil signalet bliver kraftigere i dit område. For at opnå den bedste ydelse anbefaler vi, at du bruger en hi-gain digital-antenne. Hvis du modtager nogle digitale stationer, skal du først prøve at tilslutte en signalforstærker mellem tv og tv-antennestikket Skærer lyden i ørerne? Jeg har indført en disc men den afspiller ikke discen Underteksterne kører når jeg ser DVD Jeg har tilsluttet tv'et til min VCR via SCART, men der bliver ikke optaget noget Gå ind i menuen Lydindstillinger som vist tidligere i vejledningen for at øge basniveauet og sænke diskanten 1. Sikre dig du har indført discen med den korrekte side indad 2. Sikre dig at discen er ren og ikke ridset 3. Visse kopierede discen kan ikke afspilles 4. Check at DVDén er Region 2 - for at ændre region - kig under "ændre region" i bruger manualen Hver gang du trykker "subtitles" knappen skifter du mellem de forskellige sprog. Off er en af mulighederne. Hvis du stadig har undertekster efter at have valgt off, skal du igennem DVD disc menuen. Ud over at tilslutte SCART skal du tilslutte antennekablet fra vægstikket til VCR og andet antennekabel fra VCR til tv'et UMC SERVICE Telefon ( Man fre kl ) Nummeret de ringer til er gratis til Eller besøg 20

21 TEKNISKE SPECIFIKATIONER W19F6D, B19F6D Skærm Størrelse ( tommer ) 19" Opløsning 1440 x 900 Dynamisk Kontrast :1 Lysstyrke cd / m2 300 Synsvinkel 160/160 Input-signal PC RGB Yes W19F6, B19F6 RF 75 ohm Antenna / PAL-SECAM Video 1 x SCART, 1 x Video, 1 x Component Lyd 1 x 3.5mm jack for PC, 1 x pair RCA for Video/YPbPr, 1 x Headphone Output, 1 x USB Input HDMI 1 Højttaler-output Watts ( RMS ) 2 x 3 Strøm Spænding V AC 50-60Hz 60W-DVD / 48W( <1W Standby ) Dimensioner Med fod 460W x 380H x 170D Vægt Netto 5.0 kg 4.5 kg Gross 6.1 kg 5.6 kg W23F6D, B23F6D W23F6, B23F6 Skærm Størrelse ( tommer ) 23" Opløsning 1920 x 1080 Dynamisk Kontrast :1 Lysstyrke cd / m2 300 Synsvinkel 160/160 Input-signal PC RGB Yes RF 75 ohm Antenna / PAL-SECAM Video 1 x SCART, 1 x Video, 1 x Component Lyd 1 x 3.5mm jack for PC, 1 x pair RCA for Video / YPbPr, 1 x Headphone Output, 1 x USB Input HDMI 1 Højttaler-output Watts ( RMS ) 2 x 3 Strøm Spænding V AC 50-60Hz 90W-DVD / 72W( <1W Standby ) Dimensioner Med fod 585W x 432H x 200D Vægt Netto 6.3 kg 5.8 kg Gross 7.9 kg 7.4 kg 21

22 INdesign blan

23 INdesign blan

24 XMU/MAN/0045 INdesign blan

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DVB-T DVB-T2* DVB-C* USB PVR* DVD* 3D*

DVB-T DVB-T2* DVB-C* USB PVR* DVD* 3D* DVB-T DVB-T2* DVB-C* USB PVR* DVD* 3D* Brugervejledning * - valgfri Vigtige sikkerhedsinstruktioner CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Dit TV skal rengøres med en tør eller en let fugtet klud.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning Original udgave:

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere