19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6

2 INdesign blan

3 ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder ingen dele, der skal serviceres af brugeren. Ret henvendelse til fabrikanten eller en autoriseret reparatør i tilfælde af fejlfunktion. Fjern ikke bagbeklædningen på fjernsynet. Advarsel For at reducere risiko for ild, elektrisk stød eller skade på fjernsynet må du ikke udsætte det for støv, regn og fugt eller placere genstande fyldt med væsker oven på eller i nærheden af fjernsynet. Du må ikke placere fjernsynet i et indelukke, og kontroller, at der ikke er noget, der kan forhindre ventilation fra åbningerne på bagsiden af fjernsynet. Du må ikke placere åben ild på eller i nærheden af fjernsynet. Bortskaf fjernsynet og komponenter, herunder batterier på en miljøvenlig måde. Hvis du er i tvivl, så kontakt din lokale myndighed for nærmere oplysninger om genbrug. Dit LCD-tv skal rengøres med en tør eller en let fugtet klud. Du bør ikke bruge et alkoholbaseret rengøringsmiddel Sikkerhed Hvis en sikring skal udskiftes, så skal du sikre dig, at den nye sikring er af samme strømstyrke og godkendt med BSI-mærket. ( aaa ) Prøv aldrig at udskifte netstikket, medmindre du har tilstrækkelige kvalifi kationer til det og har lovlig tilladelse til at gøre det. Hvis du skulle få brug for at udskifte netkablet, så kontakt fabrikanten for at få et egnet kabel. Brug aldrig fjernsynet, hvis det på nogen måde er beskadiget. Placer altid fjernsynet på en plan jævn fl ade, hvor det ikke udsættes for kraftige vibrationer. Kontroller, at fjernsynet ikke placeres oven på et strømkabel, da vægten af fjernsynet kan beskadige kablet og medføre en sikkerhedsrisiko. Placer aldrig mobiltelefoner, højttalere eller andre enheder, der kan medføre magnetisk eller radioforstyrrelse med fjernsynet. Hvis der opstår forstyrrelse, så fl yt den enhed der forårsager forstyrrelse væk fra fjernsynet. Emballage Gem emballagen fra fjernsynet, da du kan få brug for den i tilfælde af garanti- / servicereparation eller support. Vi kan ikke udføre garanti- / service, hvis du ikke kan emballere det korrekt. Den sikreste måde at pakke enheden på i tilfælde af garanti- / servicereparation er i dets originale pakning / emballage 3

4 ADVARSLER Skærmbrænding En egenskab for LCD tv er er, at visning af det samme billede i lang tid kan forårsage et permanent efter-billede, der forbliver på skærmen. Dette kaldes skærmbrænding. Eksempler på billeder, som du skal passe på er følgende ( dette er ikke en fuldstændig liste ): Tv-kanal-logoer: f.eks. logoer for indkøbskanaler og prisskilte, især hvis de er lysstærke og stationære. Bevægelig eller lavkontrast-grafi k er mindre sandsynlig som værende årsag til ældning af skærmen. Visning af klokkeslæt Tekst-tv: Vis ikke en stationær side i længere tid ad gangen. Pausetilstand: Efterlad ikke tv et i pausetilstand i længere tid ad gangen, f.eks. når du ser dvd er eller videoer. Bemærk: For at forhindre skærmbrænding, hvis du ser en af de ovenstående i lang tid, så skru ned for lysstyrken, når du ser det. Når først der er sket fastbrænding, så forsvinder det aldrig helt. DSI 4

5 INDHOLD HVAD MEDFØLGER I ÆSKEN 6 AF FOD & VÆGMONTERING 7 SÅDAN KOMMER DU I GANG 8 STARTINDSTILLING 8 FJERNBETJENINGEN 9 TV-KNAPPER & VALG AF KILDE 10 INPUT & FORBINDELSER 11 BILLED MENU 12 LYD MENU 12 KANAL MENU 13 FEATURE MENU 13 TIME MENU 13 SETUP MENU 14 USB OPTAGELSE 14 USB MENU 15 TIME SHIFT 15 DVD MENU OPERATION 16 HVORDAN AFSPILLES DVD ER 16 SYSTEM OPSÆT 16 JUSTER TV SYSTEMET 16 JUSTER BILLED FORMAT 16 OPSÆTNING AF LYD 17 LYDJUSTERING 17 JUSTER DYNAMISK OMRÅDE 17 JUSTERING AF LYDEN 17 ÆNDRING AF REGIONSKODE 17 BRUG AF FJERNSYNET SOM EN COMPUTERSKÆRM 18 TILSLUTNING AF EN SPILLEKONSOL 19 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 20 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 21 5

6 STANDBY TV/RADIO TV GUIDE ATV USB DVD REC TIMESHIFT SOURCE ME NU VOL GOTO D.DIS D.S E TUP TEXT 0 OK SUBTITLE AUDIO A-B ZOOM D.ME NU INDEX PVR DVD ASPECT SLEEP ANGLE SIZE TITLE R VEAL MUTE EJECT INFO EXIT FAV CH REPEAT DIS PLAY LANG HOLD HVAD MEDFØLGER I ÆSKEN Tilbehør Der medfølger følgende tilbehør til tv et: 1x - Brugervejledning 1x - Fjernbetjening i 1x - RF-kabel 2x - AAA-batterier 1x - Quick Start Guide 1x - TV 6 Gem emballagen, da du vil få brug for den i tilfælde af garanti- / servicereparation eller support. Vi kan ikke udføre garanti- / service, hvis du ikke kan emballere det korrekt.den sikreste måde at pakke enheden på i tilfælde af garanti- / servicereparation er i dets originale pakning / emballage.

7 AF FOD & VÆGMONTERING Fjernelse af foden for vægmontering 1 ) Fjern de viste skruer 2 ) Foden kan nu tages af VIGTIGT - Hvis du vil hænge tv et op på en væg, så må du kun bruge de medfølgende skruer i monteringshullerne. Hvis du bruger skruer, der er længere, så kan der opstå uoprettelige skader på de indvendige dele. VIGTIGT FØR DU BORER HULLER I VÆGGEN, SKAL DU SIKRE DIG, AT DU IKKE BORER IND I EL-LEDNINGER, VAND- ELLER GASRØR DETTE TV KRÆVER EN VESA- 100-VÆGMONTE- RING ELLER TILSVARENDE VESA 100 x Fjern de fi re skruer, som vist nedenfor. 2. Vægholderen kan nu let sættes fast i monteringshullerne på bagsiden af tv et. Hullerne er vist på billedet nedenfor 7

8 SÅDAN KOMMER DU I GANG STARTINDSTILLING VIGTIGT - NÅR DU HAR TÆNDT, SÅ MÅ DU IKKE TRYKKE PÅ NOGEN KNAPPER I 20 SEKUNDER, SÅ KANALOPLYSNINGERNE KAN GEMMES. VIGTIGT - Kontroller, at tv et har nået stuetemperatur, før du tilslutter det første gang Førstegangs installation INDSTILLING 1. Tilslut nedledningen til stikkontakten, og tilslutstrømadapteren til fjernsynet. Førstegangs installation OSD Sprog Land OK Dansk Danmark SCART RF IN 2. Tilslut det medfølgende RF-kabel til RF IN på bagsiden af tv et, og tilslut den anden ende af kablet til tv-antenneudtaget SCART RF IN 3. Installer batterierne i fjernbetjeningen, og tryk på knappen [ STANDBY ] for at tænde for tv et. Setup Wizard starter automatisk når De starter deres tv første gang. dette hjælper dem med basis Tv indstillinger. Du kan navigere gennem menuerne ved hjælp af scroll knapperne. For at bekræfte de fi ler de ønsker at afspille tryk OK knappen 1. Setup Wizard ( side 1 ) a. Vælg menu sprog 2. Setup Wizard (side 2 ) a. Vælg land 3. Setup Wizard ( side 3 ) a. Vælg start auto scan STANDBY TV/RADIO TV GUIDE MUTE Tilslut tv og tv-antennestik ATV USB DVD EJECT Signalforstærker REC PVR DVD Menuen Første installation vises. Hvis den ikke gør det, så tryk på [ LCD-MENU ] og derefter ,og menuen vises. Hvis tv et fi nder nogle, men ikke alle de digitale kanaler, så fungerer tv et korrekt, men det signal, du modtager, er ikke kraftigt nok. ( Signalstyrken skal være over 85 % - du kan se signalstyrken, som tv et modtager, når du ændrer kanaler / programmer ) du bliver nødt til at øge signalmodtagelsen for at kunne modtage alle de tilgængelige kanaler. Den mest økonomiske måde at gøre det på er ved at købe og tilslutte en signalforstærker mellem tv et og tv-antennestikket. Hvis det ikke løser problemet, så bliver du nødt til at opgradere tv-antennen til en digitai hi-gain kompatibel antenne 8

9 FJERNBETJENINGEN 1 STANDBY - Tænd for LCD TV når tv er på standby eller sluk TV / RADIO - Skift mellem TV og Radio mode TV / GUIDE - Tryk for at vise den elektroniske digitale program guide menu MUTE - Sluk eller tænd for lyden ATV - Skift til analog TV kanaler USB - Skift til USB source DVD - Skift til DVD source EJECT - Tryk for at få DVD 1 2 STANDBY TV/RADIO TV GUIDE ATV USB DVD REC PVR DVD MUTE EJECT 2 REC - For at optage hvad der er på TV nu TIME SHIFT - For at starte Time Shift funktionen For at genstarte nuværende kapitel For at komme frem til næste kapitel For at stoppe playback For at afspille i hurtig tilbagespol mode For at afspille i hurtig fremad spole mode For at Play/pause (Pause live tv når USB memory stick er i) 3 TIMESHIFT SOURCE OK INFO i 3 SOURCE - For at vise input/source menuen INFO - Pres en gang for nuværende kanal information Pres 2 gange for program information om nuværende program MENU - For at vise OSD menu EXIT - For at exit alle menuer NUMBER BUTTONS -Tal knapper 0-9 for at vælge tv kanaler direkte. /back for at vende tilbage til tidligere sete kanal FAV- For at vise FAV menu ME NU EXIT For at øge eller dæmpe lyd niveau SUBTITLE - For at skifte undertekster i bunden af skærmen ASPECT - For at skifte mellem de forskellige billed formater AUDIO - For at skifte sprog (hvis muligt) SLEEP - Press flere gange for at gå igennem sleep funktionerne For at skifte kanal op eller ned 4 9 VOL 0 SUBTITLE AUDIO ASPECT SLEEP FAV CH 5 GOTO - DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel A - B - DVD mode: Tryk en gang for at vælge, tryk en gang mere for 5 at vende tilbage ANGLE - DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel REPEAT - DVD mode: Tryk for at gå igennem de forskellige gentag funktioner D. DIS - Hvis information om DVD playback ZOOM - DVD mode: For at zoome ind på teksten i DVD mode SIZE - Teletext mode: For at skifte display størrelsen i Teletext mode DISPLAY - Sluk for LCD panelet D. SETUP / TEXT - Opsætning af DVD / Teletext mode: For at gå til Teletext D. MENU / INDEX - DVD mode: For at vise DVD disc menuen / Teletext mode: For at komme til index siden TITLE / R.VEAL - DVD mode: For at vise DVD disc menuen / Teletext mode: For at vise eller skjule skjulte ord LANG / HOLD - Skift mellem de forskellige sprog / Teletext mode: Hold nuværende side som vises GOTO A-B D.DIS ZOOM D.S E TUP D.ME NU TEXT INDEX ANGLE SIZE TITLE R VEAL REPEAT DIS PLAY LANG HOLD 9

10 TV-KNAPPER & VALG AF KILDE 19 KNAPPER PÅ TOPPANEL - DVD 1 Viser inputkildemenuen 2 Viser menu / OSD 3 Program / kanal op og menu op 4 Program / kanal ned og menu ned 5 Lyd op og menu op 6 Lyd ned og menu ned 7 Standby til / fra 8 DVD - Eject 9 DVD - Play / Pause 10 DVD - Stop 23 KNAPPER PÅ TOPPANEL - DVD SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ STANDBY SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ STANDBY Viser inputkildemenuen 2 Viser menu / OSD 3 Program / kanal op og menu op 4 Program / kanal ned og menu ned 5 Lyd op og menu op 6 Lyd ned og menu neddvd - Play / Pause 7 DVD - Eject 8 Standby til / fra SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ STANDBY KNAPPER PÅ TOPPANEL 1 Viser inputkildemenuen 2 Viser menu / OSD 3 Program / kanal op og menu op 4 Program / kanal ned og menu ned 5 Lyd op og menu op 6 Lyd ned og menu ned 7 Standby til / fra VALG AF FUNKTION / KILDE Det er meget let at skifte mellem forskellige tilslutninger. 1. Tryk på [ SOURCE ] - Følgende vises 2. Tryk på eller for at vælge det input, du ønsker. 3. Tryk på [ OK ] 10 KILDE DTV ATV AV SCART YPBPR PC HDMI DVD USB

11 INPUT & FORBINDELSER FORBINDELSER BAGPÅ H CI Port A USB USB-input B HDMI HDMI-input C VGA ( PC ) VGA-PC-input D VGA ( PC ) Audio In VGA-PC-Audio-input E CI CARD IN CI CARD input F SCART SCART-input G COAX Audio Out Coax Audio Output H YPbPr Komponent-input I VIDEO Video input J VIDEO Audio In / YPbPr Audio In Video Audio input / YPbPr Audio input K RF IN RF-input ( tv-antenne ) L Høretelefon Høretelefon Output E Y Pr Pb CI SLOT SCART AV L R HDMI USB VGA VGA AUDIO IN COAX IN RF IN F I J B A C D G K L TILSLUTNING AF EN DVD-OPTAGER ELLER VIDEO-OPTAGER RFIN DVD or VCR Wall Aerial Point SCART OUT RF IN RF OUT Kilde skal indstilles til SCART TILSLUTNING AF EN HIGH DEFINITION-ENHED INDSTILLING A HDMI INDSTILLING SCART B COMPONENT- & LYDKABLER Red Pr Green Y HDMI OUT HDMI AUDIO OUT KOMPONENT Blue Red White Pb YPbPr/Video Kilde skal indstilles til HDMI Kilde skal indstilles til YPbPr / COMPONENT TILSLUTNING AF ET KAMERA ELLER EN VIDEO-OPTAGER Yellow Camera or camcorder White Red VIDEO AUDIO L AUDIO R SCART Kilde skal indstilles til SCART 11

12 Billed Menu Lyd menu BILLED MENU Lysstyrke Kontrast Mætning Skarphed Hue Billede sekvens Standard Hvis De vil ændre nogle af standard indstillingerne brug Scroll knapperne. For at godkende indstillingerne tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk på EXIT knappen. Cinema Tilstand - Vælg mellem følgende presets Fra Off Lav Mindste støjreduktion Middle Medium støjreduktion Høj Høj støjreduktion LYD MENU Lydstyrke 50 Balance 0 Diskant 50 Bas 50 Lydeffekt Normal SPDIF - undgang PCM Lysstyrke Forøge eller formindske lysstyrken i billedet Kontrast Skift balancen mellem sorte og hvide i billedet Mætning Hæver eller sænker mætning af billedet Skarphed Forøge eller formindske skarpheden af billedet Hue Hæver eller sænker farvetone af Picture Billede sekvens - Vælg mellem følgende presets Bruder Kunde indstillinger Standard Standard indstilling Mild Indstillet til lysere farver og mindre lyse levende Levende Live Farvetemp - Vælg mellem følgende presets Kold Øge farven blå i billedet Normal Standard opsætning Varm Øge Rød i billedet NR - Vælg mellem følgende presets Fra off Lav Standard opsætning Middle Øge NR værdi i billedet Høj Sænke NR værdi i billedet MPEG NR - Vælg mellem følgende presets Fra Off Lav Standard opsætning Middle Øge MPEG NR værdi i billedet Høj Sænke MPEG NR værdi i billedet For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Volume Til Til at øge eller mindske lydstyrken Balance At skifte lyden mellem venstre og højre højttaler Diskant At justere mængden af høj frekvensen med lyd Bas At justere mængden af lave hyppighed inden for lyd Lydeffekt SPDIF UDGANG BBE mere bas SRS mere diskant Normale Fra PCM RAW Equalizer Standard standardindstilling Bruger kunde indstilling Rock Country Jazz Klassik Blues 12

13 KANAL MENU Feature menu Time menu KANAL MENU Rediger program EPG Autosøgning Manuel søgning Country OSD Sprog Teletekst Sprog Audio Sprog Undertekst Nulstil Danmark Dansk Engelsk For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Strukturen på Kanal menuen afhænger af TV Source PC V. Position Ændrer den vertikale horisontale position af billedet H. Position Ændrer den horisontale position af billedet Fase For at justere forsinkelse af phasen for at mindske noise på billedet Clock Reducere signal stoj indenfor billedet Automatisk justering Confi gurerer automatisk tvét, så det kan benyttes som pc monitor Er den automatiske calibration af VGA phasen. Billedet vil automatisk blive omformet til Auto Fase best-shape billede Nulstil Reset til standardindstillinger For andre sources som ikke er aktive i denne menu. FEATURE MENU For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Country Vælg Land OSD Sprog Sprog i OSD menu Teletekst Sprog Vælg teletekst sprog Audio Sprog Er aktiv når det er muligt Undertekst Vises hvis det er muligt Nulstil Reset til standardindstillinger Setup Wizard Starte førstegangs installations funktionen TIME MENU Tid Mode Sleep Tid Nuværende Tid Wakeup Timer PVR WakeUp Timer Lysbesparelse Auto Fra Fra For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Tid Mode Auto Manuel Sleep Tid Her kan du vælge fra minutter Nuværende Tid Du kan indstille dato og tid Du kan fastsætte et tidspunkt for Wakeup Timer vækning, husk at sætte nuværende tid først 13

14 SETUP MENU USB record SETUP MENU USB OPTAGELSE Skærmtilstand 4:3 USB Filnavn: Blue.mp3 Filadresse: /mnt Bømesikring Blå skærm PIP PIP - placering USB Til Fra Top venstre Alle Billede Musik Film MYRECORD Music PHOTO blue.mp3 angle.mp3 DSC04632.JPG DSC04633.JPG DSC04634.JPG La_lasla_Boni... For at komme ind i denne menu, tryk på MENU knappen på remote kontrollen. Hvis de vil ændre på standard indstillingerne, brug scroll knapperne. For at godkende indstillinger tryk på OK knappen. For at EXIT denne menu tryk EXIT knappen. Skærm Mode Auto - Viser automatisk det bedste billed format. Så billedet er i korrekt position. Der kan være sorte bjælker i bunden eller siden af skærmen. 16:9 Bred 16:9 Zoom 16:9 Undertekst 4:3 Auto Fovældre kontrol Bla Skærm PIP Top og bund bjælker vises for at udfylde 16:10 skærmen, 4:3 billeder strækkes Billedet er i de rigitige proportioner men zoomet ind til at udfylde skærmen Billedet er i den korrekte proportion, men med sort bjælke i bunden Billedet i sin originale størrelse. sorte side bjælker vises for at udfylde 16:10 skærmen Børnelås Voksenrating mellem 3-18 Skift pin ON, OFF Er aktiv hvis den kan bruges Der er en USB optage funktion indbygget i dette TV. Fordelene ved dette beskrives nedenfor. pause Live TV/Radio og afspil senere, fast forward and rewind indtil live tv record med en knap mens du ser et program nemt at programmere ud fra TV guide Optag TV / Radio og se / hør det på din computer / laptop For at ovenstående skal fungere er det nødvendigt med en high speed memory key, da tvét læser og skriver på samme tid til usb nøglen. Nogle memory sticks virker således ikke!! Du kan købe high speed memory sticks i de fl este butikker der handler med computer udstyr. Minimum Specifikationer - USB KEY Læse hastighed 20 MB / s Skrive hastighed 6 MB / s Opsætning af USB memory stick 1. Tilslut USB memory stick i USB porten på siden af tv ét. Tv ét vil nu teste hastigheden på USB nøglen 2. Du vil nu have muligheden for at starte Time shift VIGTIGT! Hvis tv ét ikke kan fi nde USB nøglen, venligst check at den er formatteret til FAT32 PIP Position Position er aktiv, hvis de indstiller på PIP mode 14 USB Her vises de rå data som fi ndes på din USB memory stick når den er tilsuttet

15 USB MENU Time shift Media player Pause TV/RADIO (Time Shift) At pause Live TV/ Radio er meget nemt ll Tryk på play/pause knappen og TVét vil pause og Live indholdet vil blive optaget. For at gense optagelsen tryk Play/pause knappen igen Tryk på fast forward knappen for at komme frem i en optagelse (eksempeltvis reklamer etc. ) Tryk fast rewind for at gå tilbage i optagelsen, hvis de er kommet for langt frem Press stop to choose stop REC OR NOT. TIP: Hvis de stille tvét på standby eller skifter kanal forsvinder timeshift hukommelsen. For at genstarte time shift skal de trykke på play/pause igen Én knap record Du kan vælge at optage det du ser på hvilket som helst tidspunkt. Du skal blot trykke på REC knappen og programmet optager indtil det er slut. USB MODE / MEDIA PLAYER USB mode giver dig mulighed for at afspille forskellige typer af indhold de har gemt på deres USB stick. Når de tænder for USB source, ovenstående menu billede ville komme frem. Indholdet vil blive inddelt i Film, Musik, Billeder, og recorded programmer baseret på fi ltyper. Du kan navigere gennem menuerne ved hjælp af scroll knapperne. For at vælge hvilken fil du vil afspille tryk OK knappen. 1. I source menuen vælg USB 2. Vælg mp3 afspilning (brug scroll knapperne ) 3. Tryk på OK knappen på fjernbetjeningen Media Player starter automatisk 15

16 DVD MENU OPERATION Kun for tv med indbygget DVD Hvordan afspilles Dvd er DVD afspilleren har en automatisk DVD feature, der gør at den automatisk afspiller DVD en når du indsætter den. Hvis DVD ikke starter automatisk, venligst se FAQ listen med spørgsmål. System OPSÆT Juster TV systemet Giver dem mulighed for at vælge mellem NTSC, PAL, AUTO ( PAL er standard i UK ) 1. tryk [ DVD-SETUP ] for at gå til menu 2. tryk for at vælge TV system 3. tryk for at gå til Menu 4. tryk eller for at markere NTSC, PAL eller AUTO 5. tryk [ OK ] for at bekræfte valg 6. Press [ DVD-SETUP ] to exit Returnere til standard opsætning Dette giver dig mulighed for at genindstallere fabriks indstillingerne 1. tryk [DVD SETUP] for at gå til menu 2. tryk for at vælge TV system 3. tryk for at gå til Default 4. tryk for at gå til Menu 5. tryk for at markere Yes 6. tryk [ OK ] for at bekræfte valg 7. Press [ DVD-SETUP ] to exit Juster billed format Her kan de vælge billed format mellem 16:9, 4:3, letterbox og 4:3. 1. tryk [ DVD-SETUP ] for at gå til menu 2. tryk for at vælge TV system 3. tryk for at gå til TV Type 4. tryk for at gå til Menu 5. tryk eller for at markere 4:3PS, 4:3LB eller 16:9 6. tryk [ OK ] for at bekræfte valg 7. Press [ DVD-SETUP ] to exit 16

17 DVD MENU OPERATION Kun for tv med indbygget DVD Opsætning af lyd Lydjustering Her kan du justere lyden op eller ned 1. Tryk [ DVD-SETUP ] for at komme til menu 2. Tryk for at vælge Audio Set Up 3. Tryk for at komme til menu 4. Tryk for at vælge Tone 5. Tryk for at komme til menu 6. Tryk eller for at øge volumen eller sænke volumen 7. Tryk [ OK ] for at bekræfte valg 8. Tryk [ DVD-SETUP ] for at forlade menu 1. Tryk [ DVD-SETUP ] for at komme til menu 2. Tryk 2 gange for at vælge Digital set up 3. Tryk for at vælge Dynamic Range 4. Tryk for at komme til menu 5. Tryk eller for at øge eller mindske Dynamic Range 6. Tryk [ OK ] for at bekræfte valg 7. Tryk [ DVD-SETUP ] for at forlade menuen Justering af Lyden Her kan du skifte mellem Stereo, Mono venstre, Mono højre og blandet Mono Digital opsætning Juster Dynamisk område Dette er forskellen mellem højeste og laveste lydniveau. Disse indstillinger virker kun dolby digital DVD er Full: for at lytte til original indspillet lyd 4 / 8: for at lytte til normal tv indstilling 2 / 8: for at lytte til indskrænket forskel på højt og lavt lydniveau 1. Tryk [ DVD-SETUP ] for at gå til menu 2. Tryk 2 gange for at vælge Digital set up 3. Tryk for at gå til menu 4. Tryk for at vælge Dual Mono 5. Tryk for at vælge menu 6. Tryk eller for at skifte mellem Stereo, Mono V, Mono H eller Blandet Mono 7. Tryk [ OK ] for at bekræfte 8. Tryk [ DVD-SETUP ] for at forlade menuen Ændring af regionskode Dette Tv / dvd afspiller er forudindstillet til at spille Region 2 DVDér Hvis de ønsker at bruge dvdér fra andre regioner. Hvis De ønsker at bruge DVDér med andre regions koder, følg venligst nedenstående vejledning. 1. Eject DVD fra dvd afspilleren 2. Tryk på remote kontrollen 3. Tryk på remote kontrollen 4. Vælg den ønskede DVD region og tryk [ OK ] 5. Tryk [ EXIT ] for at forlade menuen 17

18 BRUG AF FJERNSYNET SOM EN COMPUTERSKÆRM VIGTIGT Før du tilslutter computeren til fjernsynet, skal du sikre dig, at computerindstillingerne passer til fjernsynet. Du SKAL udføre dette, hvis du bruger en gammel skærm. 5. Venstreklik med musen på Avanceret / Avancerede indstillinger, og venstreklik på skærmen WINDOWS XP, WINDOWS VISTA 1. Tænd for computeren 2. Når opstart er gennemført, skal du højreklikke med musen et eller andet sted på skærmen XP-skærm VISTA-skærm XP-skærm VISTA-skærm 6. Venstreklik på rullelisten for skærmopdateringsrate, og vælg 60 Hertz. 7. Klik på Anvend, og klik derefter på Ja, og indstillingerne gemmes. 8. Sluk nu for computeren, og tilslut fjernsynet ( som vist nedenfor ) 3. Venstreklik med musen på Egenskaber / Tilpas PC AUDIO PC / LAPTOP VGA OUT AUDIO OUT VGA 9. Genstart computeren, og skift kilden til VGA XP-skærm VISTA-skærm 4. Venstreklik med musen på Indstillinger / Skærmindstillinger. Kontroller, at skærmopløsningen er indstillet til det, der er angivet i de tekniske specifi kationer på bagsiden af denne brugervejledning. For at rette opløsningen til den der passer til fjernsynet skal du fl ytte glideren. TILSLUTNING AF EN BÆRBAR PC Ud over det ovennævnte, vil du, hvis du tilslutter den bærbare pc til fjernsynet, også få brug for at aktivere VGA-forbindelsen på den bærbare pc. Det kan variere, alt efter hvilket mærke af bærbar pc, du har. 1. Tilslut den bærbare pc til fjernsynet 2. På den bærbare pc skal du trykke på knapperne Fn + F5 XP-skærm VISTA-skærm Skærmen skifter nu til fjernsynet. 18

19 TILSLUTNING AF EN SPILLEKONSOL Tilslutning af en spillekonsol kan af og til være ret svært. Vi har forenklet det i tre indstillinger, afhængig af de kabler, du har. Indstilling 1 Tilslutning via scart til AV-adapter Hvis du har modtaget et kabel fra konsollen, som har GULE, RØDE & HVIDE stik, skal du tilslutte via SCART til AV-adapter ( Nogle konsoller leveres med et sådant ) TV-kilde skal indstilles til SCART. TV-kilden skal indstilles til HDMI. Indstilling 3 Tilslutning via komponentkabel Hvis du har modtaget et kabel fra konsollen, som har RØDE, GRØNNE, BLÅ, RØDE & HVIDE stik, skal du tilslutte via Component ( til billede ). TV-kilde skal indstilles til Component. Console Red Green Blue Red Component on TV Inputs (YPbPr) Pr Y Pb White L/R Audio Input Console Yellow White Red VIDEO AUDIO L AUDIO R SCART Indstilling 2 Tilslutning via HDMI-kabel Hvis du har modtaget et HDMI-kabel, så er det den letteste mulighed. Et HDMI-kabel kan fremføre både video og lyd og sætter dig i stand til at nyde video i digital kvalitet og lyd med et minimalt tab af billedkvaliteten. Console HDMI on TV 19

20 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Vigtigt. DVD - Kun for tv med indbygget DVD Spørgsmål: Løsning: Jeg har indstillet på Digital TV, men jeg modtager ikke noget, eller alle kanalerne og / eller de kanaler, jeg modtager, splittes op 1. Jeg modtager ikke noget signal. 2. Kontroller, at du har en passende antenne. Mange indendørs antenner påstår, at de er digital-klare, men signalet er ikke godt nok 3. Overvej, om du ikke skulle købe en signalforstærker; den er meget billigere end en digital antenne og løser 70 % af problemerne med dårlige signalforhold. 4. I tilfælde af ovennævnte, så brug først analog tv, indtil signalet bliver kraftigere i dit område. For at opnå den bedste ydelse anbefaler vi, at du bruger en hi-gain digital-antenne. Hvis du modtager nogle digitale stationer, skal du først prøve at tilslutte en signalforstærker mellem tv og tv-antennestikket Skærer lyden i ørerne? Jeg har indført en disc men den afspiller ikke discen Underteksterne kører når jeg ser DVD Jeg har tilsluttet tv'et til min VCR via SCART, men der bliver ikke optaget noget Gå ind i menuen Lydindstillinger som vist tidligere i vejledningen for at øge basniveauet og sænke diskanten 1. Sikre dig du har indført discen med den korrekte side indad 2. Sikre dig at discen er ren og ikke ridset 3. Visse kopierede discen kan ikke afspilles 4. Check at DVDén er Region 2 - for at ændre region - kig under "ændre region" i bruger manualen Hver gang du trykker "subtitles" knappen skifter du mellem de forskellige sprog. Off er en af mulighederne. Hvis du stadig har undertekster efter at have valgt off, skal du igennem DVD disc menuen. Ud over at tilslutte SCART skal du tilslutte antennekablet fra vægstikket til VCR og andet antennekabel fra VCR til tv'et UMC SERVICE Telefon ( Man fre kl ) Nummeret de ringer til er gratis til Eller besøg 20

21 TEKNISKE SPECIFIKATIONER W19F6D, B19F6D Skærm Størrelse ( tommer ) 19" Opløsning 1440 x 900 Dynamisk Kontrast :1 Lysstyrke cd / m2 300 Synsvinkel 160/160 Input-signal PC RGB Yes W19F6, B19F6 RF 75 ohm Antenna / PAL-SECAM Video 1 x SCART, 1 x Video, 1 x Component Lyd 1 x 3.5mm jack for PC, 1 x pair RCA for Video/YPbPr, 1 x Headphone Output, 1 x USB Input HDMI 1 Højttaler-output Watts ( RMS ) 2 x 3 Strøm Spænding V AC 50-60Hz 60W-DVD / 48W( <1W Standby ) Dimensioner Med fod 460W x 380H x 170D Vægt Netto 5.0 kg 4.5 kg Gross 6.1 kg 5.6 kg W23F6D, B23F6D W23F6, B23F6 Skærm Størrelse ( tommer ) 23" Opløsning 1920 x 1080 Dynamisk Kontrast :1 Lysstyrke cd / m2 300 Synsvinkel 160/160 Input-signal PC RGB Yes RF 75 ohm Antenna / PAL-SECAM Video 1 x SCART, 1 x Video, 1 x Component Lyd 1 x 3.5mm jack for PC, 1 x pair RCA for Video / YPbPr, 1 x Headphone Output, 1 x USB Input HDMI 1 Højttaler-output Watts ( RMS ) 2 x 3 Strøm Spænding V AC 50-60Hz 90W-DVD / 72W( <1W Standby ) Dimensioner Med fod 585W x 432H x 200D Vægt Netto 6.3 kg 5.8 kg Gross 7.9 kg 7.4 kg 21

22 INdesign blan

23 INdesign blan

24 XMU/MAN/0045 INdesign blan

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere