Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab"

Transkript

1 Company Programme - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Retningslinjer for konkurrencen Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C

2 Company Programme - Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab Afholdes onsdag den 15. april 2015 I Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Dato og sted Industriens Hus ligger overfor Rådhuspladsen - ca. en kilometer fra KBH Hovedbanegård. Danmarksmesterskabet i korte træk Konkurrencen afvikles over én dag. Hvert deltagende team stiller op i ét af de fire spor Science & Technology, Society & Globalization, Business & Service eller Trade & Skills. Der deltager én regional sporvinder pr. spor pr. YEregion. Dvs. max. 4 deltagende teams pr. YE-region. I alt op til 52 hold. Det vindende team vil blive udvalgt af et dommerpanel gennem følgende fire faser: DM i korte træk Antal teams Fire faser i bedømmelsen 1. Teamets rapport. 2. Præsentation på scene med max. 5 deltagere Præsentationen varer max. 4 minutter. 3. Hvert team skal gennemføre 5 min. interview med dommergruppen på deres stand (max. 5 deltagere og én rådgiver). 4. Teamets medlemmer vil uden deres rådgiver blive interviewet med afsæt i rapporten af dommerpanelet i 15 min. Juni 2014 Side 2

3 Alderskrav Antal deltagere pr. team Produktet Registrering og betaling Regler for deltagelse Alle mellem 15 og 25 år kan deltage i Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprises Company Programme - Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab, men kun deltagere mellem 15 og 21 år har adgang til internationale konkurrencer (ved deltagelse i nationale konkurrencer må man ikke være fyldt 25 år den 31. december i deltagelsesåret, og ved internationale konkurrencer må man ikke være fyldt 21 år den 31. juli i deltagelsesåret). Der skal minimum være 3 deltagere og maks. 5 deltagere i et team for at kunne deltage nationalt og internationalt. Vær derfor opmærksom på, at vinderen skal kunne stille med 3 elever i alderen år til europamesterskabet. Man må gerne deltage flere år i træk, blot idéen er ny, og konceptet ikke er overtaget fra et tidligere YE-team. For at kunne deltage kræves desuden: 1. At samtlige elever i teamet er registreret hos FFE-YE på www. ffe-ye.dk. 2. At skolen er medlem af FFE-YE og har betalt deltagergebyr på kr ,- pr. skole pr. år. Vindere Til DM kåres samlede vindere af første-, anden-, og tredjepladsen på tværs af spor. Derduover kåres der en vinder pr. spor (Science & Technology, Society & Globalization, Business & Service og Trade & Skills). Vinderne kåres på baggrund af dommerpoint og dommervotering. Præmiering Side 3 Vinderholdene præmieres således: - 1. pladsen: Gave, pengepræmie, deltagelse i EM (forudsætter deltagelse af holdets lærer) - 2. pladsen: Gave og pengepræmie - 3. pladsen: Gave og pengepræmie - Sporvindere: Gave

4 Krav til teamets rapport forud for DM Forud for DM skal FFE-YE have modtaget de deltagende teams rapport. Rapporten videresendes af FFE-YE til dommerne. Kun de elever, der udgør teamet, når rapporten indsendes, kan deltage i DM. De følgende krav bør efterleves minutiøst, idet der i et indledende gennemsyn vil blive fratrukket 2 point pr. mangelfulde punkt forud for DM. En samlet fratrækning af 10 point diskvalificerer teamet fra deltagelse i DM, og pladsen går videre til nr. 2 fra regionsmesterskabet. Formelle krav til rapporten 1. FFE-YE skal altid modtage 1 eksemplar af rapporten pr. mail. Rapporten skal fremsendes som ét samlet dokument - dvs. at forside, regnskab mm. ikke skal sendes som særskilte fi ler. Deadline for indsendelse af rapport er 17. marts kl. 12 på 2. Rapporten skal være på dansk. 3. Format: A4. 4. Bogstavstørrelse 12 pkt. 5. Antal sider: Forside + 10 sider inkl. bilag. Rapporten må max. være 10 sider med skrift på den ene side. Siderne i rapporten skal nummereres ekskl. forsiden, inkl. bilag. Alle sider ud over side nr. 10 fjernes inden dommerne modtager rapporten. Dvs: Side 1 = indholdsfortegnelse mv. Side 10 = den sidste side dommerne modtager. 6. Forsiden skal indeholde: Teamnavn Navn på spor Årstal for deltagelse Navnene på teamets deltagere Rådgivernes navne og virksomheder/institutioner Side 4

5 (hvis sådanne findes) Navn på den skole, som deltagerne kommer fra 7. Side ét skal indeholde: En indholdsfortegnelse 8. Rapporten skal som minimum berøre følgende punkter: Beskrivelse af idégrundlag Beskrivelse af idé/produkt/ydelse Beskrivelse af idéens målgruppe Vigtigste konkurrenter Leverandører Salgskanaler/distribution Opgavefordeling i teamet Oprids af markedsføring, herunder valg af teamnavn og grafisk identitet/logo Budgetter, priskalkulationer, regnskab Kortfattet redegørelse over teamets og idéens udvikling Der må gerne indgå fotos af idéen/produktet/ydelsen. Teamet har desuden mulighed for at indsende afsluttende rapport til FFE-YE senest i maj det pågældende år, såfremt der ønskes diplom for det samlede forløb. Se krav til formalia for at få afsluttende diplom på Side 5

6 Bedømmelse af rapporten Rapporten skal være professionelt præsenteret. Rapporten - bedømmelse Et maksimum på 150 point kan gives af dommerne. De 50 af disse point er sporspecifikke. Det vil sige, at bedømmelsen rummer spørgsmål og kriterier, som er særligt relevante for det spor, teamet stiller op i, og at der for disse spørgsmål er 50 point på spil. De øvrige spørgsmål og kriterier for rapporten er fælles for alle spor, og her kan der således opnås en pointsum på 100 point. Bedømmelseskriterierne kan fi ndes på ffe-ye.dk Udeladelser eller forsømmelser i forbindelse med at efterkomme de oplyste krav til rapporten trækker ned i bedømmelsen. Det skal pointeres, at rapporten SKAL være lavet af medlemmer af teamet - der må ikke bruges professionel hjælp. Scenepræsentation 1. Max tilladt tid på scenen er 4 minutter. 2. Stil: Professionel, der dog ikke skal forhindre brugen af humor. Scenepræsentation 3. Præsentationsgruppen må bestå af de samme deltagere som ved DMs øvrige bedømmelser og må ikke overstige et antal på 5 personer, men det er ikke et krav, at hele teamet er på scenen. Teamet diskvalificeres, såfremt der optræder andre på scenen end teamets max. 5 medlemmer. 4. Selve præsentationen bør dække alle relevante aspekter af teamets aktiviteter - dog er økonomi ikke obligatorisk. 5. Visuelle hjælpemidler skal laves og betales af teamet Side 6

7 selv og tydeliggøres i teamets regnskab. Eneste tilgængelige hjælpemidler på scenen er PowerPointeller Prezi-præsentation samt mikrofoner (2 mikrofoner til deling i teamet). Video må ikke erstatte den personlige scenepræsentation, men en kort video må gerne vises som en del af præsentationen. Præsentationsgruppen skal personligt præsentere de relevante emner. Indsendelse af præsentation Præsentationen skal sendes til FFE-YE forud for DM på eller på en USB-stick med posten. Deadline for indsendelse er 27. marts kl. 12 Præsentationen skal fremsendes som én samlet fi l husk også at medsende eventuelle videoklip og lydfi ler som selvstændige filer. Gør I brug af video eller lyd i præsentationen, skal der oprettes link til videoklippet/lydfilen på slidet, så det aktiveres automatisk, når I klikker fremad i præsentationen. Video skal være i WMV-format (Windows Media Video) Lyd skal være som mp3-fil Præsentationen må max. fylde 50 MB Husk at sikre jer, at præsentationen uden problemer kan afspiller på pc! Overholdes retningslinierne til præsentationen ikke, vil FFE-YE fratrække 10 point ved Danmarksmesterskabet! Side 7 Det er ikke muligt for virksomheden at foretage ændringer i præsentationen, efter FFE-YE har modtaget den. Til DM er det muligt for teamet, inden scenepræsentationerne går i gang, at gennemse præsentationen.

8 Bedømmelseskriterier: Et maksimum på 100 point kan gives af dommerne for præsentationen. Bedømmelseskriterierne for scenepræsentationen er fælles for alle spor. Bedømmelse af scenepræsentation Bedømmelseskriterierne kan fi ndes på ffe-ye.dk. Udstillingsstand Om morgenen, inden mesterskabet åbnes, skal teamet dekorere den stand, der stilles til rådighed. Standmål Stand Standmål Side 8

9 Standen skal indeholde: Teamnavn og logo Organisationsdiagram Navne på sponsorer Navne på rådgivere Ide/Produkt Reklamemateriale Der stilles ikke et bord til rådighed på standen. Hvis teamet ønsker et bord, skal det medbringes. Bordet må ikke overskride standarealet. Der er spotlys på standen. Standarealet må ikke overskrides, og FFE-YE kan bede deltagerne fjerne standmateriale, såfremt dette er til gene for arrangementet. Går man ud over de oplyste standmål, har dommerne ret til at give strafpoints ved bedømmelsen. Standinterview Standinterview Der må være max. 5 deltagere til stede ved bedømmelse af standen. De 5 kan vælge at medbringe 1 rådgiver. Alle andre skal forlade standen under bedømmelsen. Dommernes besøg på standen varer ca. 5 min. Det pointeres, at selve opstillingen af standen til DM skal foretages udelukkende af teamets deltagere. Brud på dette kan medføre diskvalifikation eller kan trække ned i bedømmelsen. Et maksimum på 100 point kan gives af dommerne for standinterviewet. Bedømmelseskriterierne for standinterviewet er fælles for alle spor. Bedømmelseskriterierne kan findes på ffe-ye.dk Side 9

10 Interview - uden rådgiver Teamets medlemmer bliver udspurgt af dommerpanelet i ca. 15 minutter uden deres rådgiver eller underviser. Dette foregår i et lukket dommerlokale. Lukket interview De samme personer, som deltog under standinterviewet, skal medvirke dog ikke rådgiveren. Dommerne vil tage udgangspunkt i den indsendte rapport. Det er tilladt at medbringe diverse hjælpemidler (kalkulationer, avisartikler, etc.). Et maksimum på 150 point kan gives af dommerne. De 50 af disse point er sporspecifikke. Det vil sige, at bedømmelsen rummer spørgsmål og kriterier, som er særligt relevante for det spor, teamet stiller op i, og at der for disse spørgsmål er 50 point på spil. De øvrige spørgsmål og kriterier for interviewet er fælles for alle spor, og her kan der således opnås en pointsum på 100 point. Desuden vil dommerne være opmærksomme på, hvordan teamet har: Skabt sit image Brugt de kollektive færdigheder som teamets medlemmer har Været udviklende for deltagernes engagement over for teamets aktiviteter Overvundet modgang og problemer Opnået opstillede mål Evnet at kommunikere på engelsk Ovenstående regler skal følges af de deltagende teams. Side 10

11 Diverse Forplejning Der vil være forplejning i løbet af dagen. Transport & overnatning DM-deltagere skal selv booke og betale for transport og overnatning. Vigtige deadlines! 4. marts: Regioner melder deltagende teams til FFE-YE 17. marts kl. 12: Rapport til DM skal være modtaget hos FFE-YE 27. marts kl. 12: Scenepræsentation / PowerPoint/Prezi til DM skal være modtaget ved FFE-YE Yderligere oplysninger Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Teamet for Ungdomsuddannelserne Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C Tlf.: Hjemmeside: Projektleder for Company Programme - Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab, Mette Meulengracht Jensen kan kontaktes på: Tlf.: Hjemmeside Side 11 Find bedømmelseskriterier og yderligere oplysninger om DM på vores hjemmeside programmer/company-programme/konkurrencer/dm

12 Sponsorer & Samarbejdspartnere Vi støtter Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Platinsponsor Guldsponsor Sølvsponsor Bronzesponsor Partnerskabet bag Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere