Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records"

Transkript

1 Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

2 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi Indledning Ibrugtagning Betjeningselementer og Tilslutninger Softwaren Arbejdsmetode Audioforbindelser Specifikationer Tak Mange tak for den tillid, du har vist os ved at købe en B-CONTROL. er et audio-interface med fire kanaler og giver i samspil med praktisk talt alle DJ-funktioner en effektfuld virtuel mixer (TRAKTOR 3 LE-software indgår i leveringen). Trods det kompakte format indeholder den en fuldt udstyret controller-platform med 24-bit A/D- og D/A-konvertere, full-speed USB-audiointerface, højkvalitets mikrofonforforstærkere, 3-bånds kill-eq per kanal, ultrapræcise faders, letløbende crossfader og talkover-funktion.

3 3 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med et symbol bærer elektrisk spænding af en tilstrækkelig størrelse til at udgøre risiko for elektrisk shock. Brug kun kommercielt tilgængelige højtalerkabler af høj kvalitet med et 0,6mm TS stik installeret. Alle andre installationer eller modifikationer bør kun foretages af kvalificeret personale. Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til vigtige betjenings- og vedligeholdelses-anvisninger i det vedlagte materiale. Læs vejled-ningen. Obs For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses af brugeren. Al service må kun foretages af faguddannet personale. Obs Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på apparatet. Obs Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvalificeret servicepersonale. For at reducere risikoen for elektriske stød må du kun udføre den form for service, som er omtalt i driftsanvisningerne. Reparationer må kun udføres af faguddannet personale. 1. Læs disse anvisninger. 2. Opbevar disse anvisninger. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle anvisninger. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Brug kun en tør klud ved rengøring. 7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme. 9. Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan du tilkalde en elektriker til at udskifte det forældede stik. 10. Beskyt lysnetkablet fra at blive betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden for tilstrækkelig beskyttelse. 11. Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en intakt beskyttelsesleder. 12. Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal de altid være tilgængelige. 13. Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten. 14. Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så du undgår at komme til skade ved at snuble. 15. Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid. 16. Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 17. Korrekt bortskaffelse af dette produkt: Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/ EF) og national lovgivning. Dette produkt skal indleveres på et autoriseret indsamlingssted for genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan påvirke miljøet og sundheden negativt på grund af potentielt farlige stoffer, der generelt er tilknyttet EEE. Samtidig medvirker din korrekte bortskaffelse af dette produkt til effektiv anvendelse af naturlige ressourcer. Kontakt de lokale myndigheder eller dit renovationsselskab for yderligere oplysninger om, hvor du kan indlevere dit kasserede udstyr til genbrug. DEMENTI TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGENNEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

4 4 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 1. Indledning giver dig to førsteklasses phono-forforstærkere, hvoraf den ene kan slås over på CD-indgang. Den avancerede hovedtelefonsektion råder over en PFL-funktion og giver også mulighed for at høre master-udgangssignalet direkte. Fast placerede betjeningselementer for Start/Stop, Cue, Loop og Pitch-bend understøtter din intuitive performance. Der findes fire knapper og taster til betjening af effektsektionen. Udnyt nu det enorme potentiale ved en moderne bærbar computer kombineret med mulighederne for realtidstilgang til digitale akustiske data i de mest forskellige formater! Følgende vejledning skal først gøre dig fortrolig med de anvendte specialudtryk, så du kan lære alle apparatets funktioner at kende. Gem denne vejledning omhyggeligt, når du har læst den, så du altid kan slå op igen, hvis du skulle få brug for det. 1.1 Før du begynder Udlevering På fabrikken er B-CONTROL blevet emballeret omhyggeligt, for at garantere en sikker transport. Er emballagen alligevel beskadiget, skal apparatet omgående kontrolleres for ydre skader. I tilfælde af eventuelle skader skal apparatet IKKE returneres til os. Du bedes først kontakte forhandleren og transportfirmaet, da du ellers kan miste retten til skadeserstatning. Vi anbefaler, at du bruger en kuffert til din B-CONTROL, så den er beskyttet bedst muligt under brug eller transport. Brug altid originalkassen, så beskadigelse under opbevaring eller forsendelse undgås. Lad aldrig børn være alene med apparatet eller emballeringsmaterialerne. Bortskaf alle emballeringsmaterialer på miljøvenlig måde Idrifttagning Du skal sikre dig, at der tilstrækkelig lufttilførsel og rigelig afstand til andre, varmeafgivende apparater, så du undgår at apparatet overophedes. Apparatet forbindes til nettet via det medfølgende IEC-netkabel. Den svarer til gældende sikkerhedsbestemmelser. Vigtige bemærkninger om installationen I nærheden af kraftige radiosendere og højfrekvenskilder kan lydkvaliteten mindskes. Forøg afstanden mellem senderen og apparatet og anvend afskærmede kabler til alle tilslutninger Online-registrering Registrer om muligt det nye BEHRINGER-udstyr direkte efter købet på vores hjemmeside på Internetadressen og læs garantibetingelserne grundigt igennem. Hvis dit BEHRINGER-produkt er defekt, ser vi gerne, at det bliver repareret så hurtigt som muligt. Vi beder dig rette direkte henvendelse til den BEHRINGERforhandler, som du har købt udstyret hos. Såfremt dit BEHRINGER-forhandler ikke er i nærheden, kan du også henvende dig direkte til en af vores filialer. En liste med kontaktadresser til vores BEHRINGER-filialer findes i originalemballagen til dit udstyr (Global Contact Information/European Contact Information). Hvis der ikke er angivet nogen kontaktadresse i din land, bedes De rette henvendelse til den nærmeste distributør. De pågældende kontaktadresser kan findes under Support på vores hjemmeside Afviklingen af et eventuelt garantitilfælde lettes betydeligt, hvis dit udstyr er registreret hos os sammen med købsdatoen. Mange tak for dit samarbejde! 1.2 Specielt for MAC OS X Når du anvender sammen med en Mac, gælder nogle indskrænkninger sammenlignet med Windows. Ingen hardwaredriver er påkrævet. Input A kan kun skiftes mellem mikrofon- og phono-indgangen med MIDI-kommandoer. Udgangene er fast tildelt: Kanal 1-2 ligger altid på MASTER OUT, kanal 3-4 på PHONES. Forholdene for MIDI-grænsefladen og LED en kan ikke omkonfigureres. Det er ikke påkrævet med kontrolpanel-software til at styre latenstiderne. 1.3 Systemkrav Minimumskrav til PC: Processor: Pentium III / Athlon XP 1 GHz 1 ledig USB-port (min. USB 1.1) CD-drev 512 MB RAM Styresystem: Windows XP SP 2 Minimumskrav til Mac: Processor: G4 1,5 GHz eller Dual Core 1,6 GHz 1 ledig USB-port (min. USB 1.1) CD-drev 512 MB RAM Styresystem: MAC OS X Ibrugtagning Hvis du arbejder under Windows XP, læs venligst videre i afsnit 2.1. Bruger du Mac, læs venligst videre i afsnit Installation under Windows XP Installér først driveren på din computer. Driveren finder du på den medfølgende -cd-rom installation under Windows XP 1. Forbind med et ledigt USB-stik på din computer. 2. Start Windows XP. 3. Når opstartprocessen er afsluttet, skal du tilslutte og vente, til udstyret er blevet identificeret. Guiden Søg efter ny hardware åbner. 4. Luk alle programmer, især programmer der kører i baggrunden, som f.eks. virusscannere. 5. Sæt nu den medfølgende driver/software CD-ROM ind i CD/DVD-drevet. 6. Vælg i det første vindue Automatisk installation af software og klik på Næste >.

5 5 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 7. Når advarslen Driveren har ikke bestået Windows-Logo-test vises, skal du ignorere denne meddelelse og klikke på Fortsæt. Første del af driveren bliver installeret. 8. Klik derefter på Udfør. 9. Nu bliver installationsvinduet for WDM-driveren til åbnet. Klik her igen på Automatisk installation af software og på Næste >. 10. Hvis advarslen igen skulle blive vist ( Driveren har ikke bestået Windows-Logo-test ), skal du ignorere denne og klikke på Fortsæt. 11. Anden del af driveren bliver nu installeret. 12. Klik nu på Udfør. Installationen af driveren er nu afsluttet. kan anvendes straks, efter at computeren er blevet genstartet Henvisning til brugere af bærbare computere: Hvis der skulle opstå problemer med s normale drift ved tilslutning til din PC, bedes du venligst deaktivere følgende indstillinger: 1. I udstyrs-manageren skal du deaktivere (højreklik på Arbejdsstation > Administration > Udstyrs-manager) under Batterier > Microsoft ACPI-kompatibelt kontrolmetodebatteri. 2. Under USB-controlleren ved hver enkelt USB rod-hub: Højreklik på > Egenskaber > Energiadministration > og på Computer kan deaktivere udstyr for at spare energi. 3. Start Windows XP igen. Din PC burde nu køre væsentligt mere stabilt Installation af TRAKTOR 3 LE under Windows XP Installation: 1. Læg TRAKTOR 3 LE -cd en i cd/dvd-drevet. 2. Åbn Windows stifinder (Denne computer > højre museknap > Stifinder). 3. Vælg i Windows stifinder det drev, hvor TRAKTOR 3 LE -cd en befinder sig (dobbeltklik f.eks. på Dvd-drev (D:) ). 4. Dobbeltklik på Setup-filen (.exe). Nu starter installationen. 5. Følg installationsanvisningerne på skærmen. Når installationen er afsluttet, er TRAKTOR 3 LE-softwaren klar til brug. Du kan nu åbne TRAKTOR 3 LE-programmet via startmenuen: Start > Alle programmer > Native Instruments TRAKTOR 3 LE > TRAKTOR 3 LE. 2.2 Installation under MAC OS X installation under MAC OS X 1. Slut til en ledig USB-port på din Mac. 2. er nu klar til brug. Når du åbner Audio-MIDI-konfiguration, finder du et ikon til. Du finder MIDI-konfigurationen under Macintosh HD > Programmer > Serviceprogrammer > Audio-MIDI-konfiguration. Fig. 2.1: i Audio MIDI-opsætning Installation af TRAKTOR 3 LE under MAC OS X 1. Læg TRAKTOR 3 LE -cd en i cd/dvd-drevet. 2. Dobbeltklik på Traktor 3 LE CD-symbolet for at vise cd ens indhold. 3. Dobbeltklik på installationsprogrammet for Traktor 3 LE. 4. Programmet starter med et velkomstbillede. Tryk på Continue. Der vises nu en dialog, hvor du kan indstille installationstype og destinationsmappe. 5. Følg installationsanvisningerne på skærmen. Når installationen er afsluttet, er TRAKTOR 3 LE-softwaren klar til brug. Du kan nu åbne TRAKTOR 3 LE-programmet som følger: Gå til Macintosh HD > Programmer > TRAKTOR 3 LE og dobbeltklik på programsymbolet TRAKTOR 3 LE.

6 6 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 3. Betjeningselementer og Tilslutninger I dette kapitel beskriver vi de forskellige betjeningselementer på din B-CONTROL. Alle kontrolknapper og tilslutninger beskrives detaljeret, og der vil blive givet nyttige henvisninger til, hvordan de betjenes. (2) (1) (4) (9) (5) (10) (6) (13) (7) (11) (8) (12) (17) (19) (18) (3) (15) (16) (21) (22) (33) (23) (24) (25) (26) (27) (32) (34) (31) (30) Fig. 3.1: s betjeningselementer (20) (28) (29) (14) 3.1 Betjeningsfladen Sektionen for mikrofonindgange (MIC INPUT) (1) Ved hjælp af MIC LEVEL-knappen bestemmer du mikrofon-signalets lydstyrke. (2) CLIP-LED tændes, når mikrofonsignalet er for højt, og der er fare for forvrængninger. I dette tilfælde skal du dreje MIC LEVEL-knappen lidt tilbage. (3) Sektionen for mikrofonindgange er forsynet med en 2-bånds equalizer (EQ HIGH for diskanten og EQ LOW for bassen). (4) Med tasterne EXT IN A / EXT IN B vælger du indgangskilden. Hvis der ikke trykkes på tasterne (LED erne er mørke), gengives signalerne fra TRAKTOR 3 LE-softwarens optager A og B. Hvis du trykker på en af tasterne (LED erne lyser), integreres s analoge indgangssignal i TRAKTOR-softwaren i den tilsvarende optager. I optager A kan Phono-indgang A (36) eller mikrofonsignalet gengives. I optager B behandles signalet, der er sluttet til indgang B (Phono eller CD), så det kan høres. Indgangskilden for optager A kan vælges i kontrolpanelet (kun Windows) eller via MIDI-kommandoer. For optager B vælger du indgangskilden på bagsiden af apparatet (Phono/Line-kontakt (38)). Sektionen FX CONTROL I dette område vælger og styrer du effekter for. I håndbogen til TRAKTOR 3 LE-softwaren (findes som PDF i TRAKTOR 3 LE-mappen under Documentation ) kan du se, hvilke effekter, der er til rådighed. (9) Med tasten ON aktiverer du Effekt-sektionen. (10) Tasten FX skifter til den forrige tilgængelige effekt. (11) Tasten FX skifter til den næste tilgængelige effekt. De fire knappers (5) (8) og ACTION-knappens (12) funktioner afhænger af den indstillede effekt.

7 7 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Sektionen OUTPUT (13) Med tasterne CUE A og CUE B kan du lytte til optager A eller B: Når tasten er trykket ned, bliver signalet fra optager A eller optager B viderestillet til hovedtelefonudgangen (14). (14) Tilslut din hovedtelefon til PHONES-udgangen (6,3 mm stereo jackbøsning). (15) Indstil lydstyrken for hovedtelefonudgangen (14) med PHONES VOL-knappen. (16) Med PHONES MIX-knappen bestemmer du lydstyrkeforholdet mellem optager A og optager B i hovedtelefonen. Begge signaler høres blandet i stereo i begge hovedtelefonens højttalere. Denne knap gør det muligt for dig at skifte mellem MASTER OUT-signalet og MONITOR-signalet. I yderste venstre position kan du høre MONITOR OUT-signalet, i yderste højre position MASTER OUT. (17) Med tasten KEY DECK A+B kan du aktivere Key Lock -funktionen i TRAKTOR 3 LE-softwaren: Normalt bevirker Pitching af et spor, at afspilningshastigheden (tempoet) og tonehøjden (Key eller Pitch) ændres samtidigt. Key Lock -funktionen (eller også Master-tempo) sørger for, at tonehøjden bevares. Læs mere i PDF-håndbogen om TRAKTOR 3 LE. (18) Ved hjælp af MASTER OUTPUT-knappen indstiller du lydstyrken for MASTER-udgangen. (19) LED POWER ON lyser, når er tændt. Optager-sektionerne A og B Betjeningselementerne for optager A og B er identiske, de er placeret delvist spejlvendt. Derfor er elementerne fra til kun beskrevet én gang. Alle disse betjeningselementer gælder for software-funktioner, der så at sige fjernstyres af. (20) CROSSFADERen anvendes til at fade over mellem optager A og optager B. (21) Med GAIN-knappen indstiller du optagersignalet. (22) De to optagere er begge forsynet med en 3-bånds equalizer (HIGH, MID og LOW) med kill-funktion. Det betyder, at signalet kan mindskes væsentligt mere (-24 db), end det kan øges (+12 db). Med KILL-tasterne under EQ-knappen kan du fade det pågældende frekvensområde fuldstændig ud med et tastetryk. På den måde kan du opnå interessante filtereffekter. Hvis du ønsker at lave beat-juggling, er denne funktion absolut nødvendig. (23) Tasten SET CUE sætter ved afspilning af et spor cue-punktet på den aktuelle song-position. Afspilningen bliver ikke afbrudt. Forklaringer om CUE-funktionen finder du i kapitel 5.2. (43) (24) Med SET LOOP angiver du start- og slutpunktet for en 4 taktslag lang sekvens, der skal afspilles gentagne gange (loop). Ved det første tryk på denne tast indstilles loopets begyndelsespunkt, og de efterfølgende 4 taktslag bliver gentaget, så længe du ønsker. Ved det andet tryk på tasten bliver loopet afsluttet. (25) Med RELOOP kan du afspille et loop, der tidligere er gemt med SET LOOP (24), igen. Et nyt tryk på SET LOOP (24) afslutter loopet. (26) Med SYNC kan du synkronisere to spor, der afspilles i optager A og B, dvs. tilpasse deres hastigheder til hinanden. Den optager, hvis SYNC-tast, der bliver trykket på, tilpasses automatisk til den anden ingangværende optagers hastighed. (27) Du kan både scratche med scratch-hjulet (34) under afspilning, og når optageren står på pause. For at scratche skal du trykke på SCRATCH-tasten (LED lyser). (28) Med VOLUME-faderen bestemmer du lydstyrken for den pågældende optager. (29) Et tryk på PLAY-tasten starter afspilningen. Ved endnu et tryk på samme tast stopper afspilningen. Ved endnu et tryk på PLAY starter afspilningen fra dette sted. Hver gang du stopper afspilnignen, bliver cue-punktet sat til den aktuelle song-position. Forklaringer om CUE-funktionen finder du i kapitel 5.2. (30) Med CUE-tasten afslutter du afspilningen og springer tilbage til det sidste satte cue-punkt. Ved at trykke lang tid på CUE-tasten starter musikken fra cue-punktet og fortsætter, indtil du slipper tasten igen. Derefter springer optageren tilbage til cue-punktet igen. Forklaringer om CUE-funktionen finder du i kapitel 5.2. (31) BEND-tasten. Ved tryk på UP-tasten (+) øges afspilningshastigheden. Hvis du trykker på DOWN-tasten ( ), bliver afspilningen langsommere. Ved hjælp af denne funktion kan du tilnærme beatet i to igangværende musikstykker til hinanden. (32) Pitch-faderen regulerer afspilningshastigheden trinløst. (33) Ved hjælp af tasterne SEARCH kan du spole frem og tilbage inden for et nummer. (34) Funktionen scratch-wheels afhænger af, om optageren står på PLAY eller PAUSE: I PLAY-tilstand kan du efterligne igangkøring (dreje hjulet mod højre) eller bremsning (dreje hjulet mod venstre) af en pladetallerken. På den måde kan man meget nemt tilpasse den aktuelle optagers tempo til den anden optagers tempo. Aktiverer du SCRATCH-tasten, kan du scratche med hjulet. I PAUSE-tilstand kan du spole meget nøjagtigt frem og tilbage i sangen med hjulet. Her kan du også scratche med hjulet, hvis du trykker på SCRATCH-tasten. 3.2 Bagsiden (42) (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) Fig. 3.2: Audio-tilslutninger på bagsiden af (35) MIC INPUT. Dette er den symmetriske XLR-tilslutning for en dynamisk mikrofon. (36) Den analoge indgang A (PHONO) er beregnet på tilslutning af en grammofon. (37) Forbind jordledningen/stelkablet på din pladespiller med GND-skruen på s kabinet. (38) Den analoge indgang B. Hvis du her ønsker at tilslutte en CD-player eller en båndoptager, skal kontakten stilles på LINE. (39) MASTER OUTPUT bruges til at tilslutte til en forstærker. Her kommer hovedudgangssignalet, der kan indstilles med MASTER-knappen. (40) SERIENUMMER.

8 8 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning (43) Fig. 3.3: POWER-kontakt, net- og USB-tilslutning (42) (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (41) Ved hjælp af USB-tilslutningen opretter du forbindelse til computeren. sender og modtager akustiske signaler og styresignaler via USB-forbindelsen. (42) Apparatet forbindes med nettet via en topolet tilslutningsbøsning. Et passende netkabel er inkluderet i leveringen. (43) Med POWER-tasten tænder du for B-CONTROLen. POWER-tasten skal stå på off, når du forbinder apparatet til el-nettet. Bemærk venligst: Med POWER-tasten frakobles apparatet ikke fuldstændigt fra elnettet. Træk derfor kablet ud af stikket, når apparatet ikke benyttes i længere tid. 4. Softwaren 4.1 TRAKTOR 3 LE-softwaren Her følger en kort oversigt over det medfølgende TRAKTOR 3 LE-program. Da mange af programmets funktioner styres af B-CONTROL, forklares arbejdet med systemet (hard- og software) samlet i kapitel 5. Du finder en udførlig beskrivelse af TRAKTOR 3 LE-softwaren i den medfølgende TRAKTOR 3 LE-håndbog. Du finder håndbogen som PDF-dokument i TRAKTOR 3 LE-mappen under Documentation (i Windows også via Start-menuen). Fig. 4.1: TRAKTOR 3 LE-hovedvinduet TRAKTOR 3 LE-platformen er opdelt i flere sektioner: I den øverste halvdel af skærmen ligger de to optagere til højre og venstre og kan sammenlignes med to cd-eller pladespillere (til venstre optager A, til højre optager B). Ind imellem findes mixer-sektionen med crossfaderen og niveauindstilinger for de to optagere. I den nederste halvdel findes til venstre liste-browseren og til højre lige ved siden af findes den valgte liste. Hver optager viser også den grafiske bølgetype for de aktuelle spor i optagerne.

9 9 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 4.2 Kontrolpanel (kun Windows XP) På kontrolpanelet for kan du foretage nogle almindelige indstillinger for. Kontrolpanelet er installeret i systemet, så snart driveren er installeret, og er tilsluttet og tændt. For at åbne kontrolpanelets software skal du klikke på symbolet for kontrolpanel forneden til højre i opgavelisten. Følgende grundindstillinger kan foretages i kontrolpanelet: Funktionen GLOBAL MODE: Hvis STANDARD er valgt, kan kun indgangskilden til IN A (Mic eller Phono A) og driverlatensen indstilles på ASIO-siden (se også nedenfor). Udgangenes placering er som følger: : kanalerne 1-2 er altid ført til MASTER OUT, CH 3-4: kanalerne 3-4 er altid ført til PHONES OUT. Samtidig er MIDI-funktionen i anderledes end i ADVANCED MODE (se nedenfor). I ADVANCED MODE er alle valgmuligheder i ASIO-vinduet til rådighed. ASIO-siden: WDM/MME-siden: Fig. 4.3: WDM/MMM-vinduet i kontrolpanel Du kan bruge WDM/MMM-driveren, hvis din musiksoftware ikke understøtter ASIO (f.eks. de fleste software media players). Du kan for at få en to-kanals-optagelse under RECORD SELECT vælge mellem indgangene IN A og IN B på. Hvis du vælger IN A, kan du i det venstre felt bestemme, om du ønsker at optage Phono-signalet eller mikrofonsignalet. PLAYBACK i denne drivertype er altid kun stereo (kanal 1-2). Derfor fører i dette tilfælde MASTER OUT-stikkene på bagsiden og PHONES-stikket på forsiden altid det samme musiksignal. MIDI-siden: Fig. 4.2: ASIO-vinduet på kontrolpanel Her indstilles alle parametre for ASIO-driveren. De fleste professionelle musikprogrammer bruger ASIO ligesom TRAKTOR 3 LE-softwaren. Der kan kun vælges én software-tast per felt. I feltet IN A () vælger du den indgangskilde, der skal føres ad kanalerne 1-2 til PC en (Record). I sektionen MASTER OUT kan afspilningskanalerne eller CH 3-4 vælges som hovedudgange (Playback). Der kan til hovedtelefonstikket i feltet PHONES OUT vælges afspilningskanalerne eller CH 3-4 (Playback). Under DRIVER LATENCY kan du indstille latensen, så den bliver tilpasset optimalt til din computers kapacitet. Hvis du stiller knappen på low, får du ganske vist en optimal reaktionsvirkning fra, men dette er også en stor belastning for din PC. Det kan i værste fald medføre knasen og udfald af det akustiske signal. I mellempositionen ( mid ) kan du finde et godt kompromis mellem udnyttelsen af PC ens system og s reaktionstid. Vælger du en høj latenstid ( high ), kan du også arbejde med mere langsomme PC er uden problemer. Latens er den tid, der går mellem udløsningen af en reaktion i (f.eks. tryk på tasten PLAY) og det faktiske audio-output i OUT-stikkene. Latens er systembetinget og afhænger af din computers beregningstid. Latens udregnes i millisekunder (1 ms svarer til en tusindedels sekund). Latens på under 10 ms registreres ikke af de fleste mennesker. En latens på 0 ms er teknisk ikke mulig for akustisk signalføring gennem computeren. Fig. 4.4: MIDI-vinduet på kontrolpanel På MIDI-siden kan der ikke foretages nogen indstillinger. Du finder imidlertid oplysninger om de forskellige MIDI-funktioner, afhængigt af den valgte GLOBAL MODE: I STANDARD modus har tasterne Toggle off -status, dvs. hvis du slipper en tast, du har trykket ned, springer MIDI-kommandoen tilbage til sin oprindelige værdi (som når man slipper en tastatur-tast). I STANDARD modus kan alle LED er blive tændt og slukket separat for hver modtaget MIDI-kommando. I ADVANCED MODE fungerer tasterne i såkaldt Toggle on -drift. Det vil sige, at ét tryk = tænd, endnu et tryk = sluk for MIDI-funktionen (lige som ved en lyskontakt). I ADVANCED MODE er tast-led ernes funktion knyttet til deres taster, dvs. LED tændt = funktion slået til, LED slukket = funktion slået fra.

10 10 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 5. Arbejdsmetode s betjeningskoncept er ekstremt intuitivt opbygget, så du hurtigt lærer det at kende. Alle betjeningselementer er placeret sådan, som du måske allerede er vant til det fra en DJ-mixer eller DJ-cd-afspiller. Software-platformen er næsten identisk med betjeningspanelet på, så du med det samme kan styre flest mulige funktioner fra B-CONTROL og straks ved, hvor du skal trykke, uden at benytte computerens mus. 5.1 Første trin Ledningsføring Først og fremmest skal du tilslutte alle nødvendige apparater til. Udfør tilslutningen af alle akustiske forbindelser, mens apparatet er slukket. Hvis du ønsker at anvende uden supplerende lydkilder (CD-player, pladespiller, mikrofon), behøver du kun at trække ledninger til udgangene: Programstart Når du har afsluttet installationen af driveren og TRAKTOR 3 LE-softwaren, kan du nu åbne programmet. Start først pc en, tænd derefter for. XP: Pc en genkender driveren og viser ikonet for kontrolpanelet. Åbn TRAKTOR 3 LE-programmet via Start-menuen: Start > Alle programmer > Native Instruments TRAKTOR 3 LE > TRAKTOR 3 LE. Mac: Gå til Macintosh HD > Programmer > TRAKTOR 3 LE og dobbeltklik på programsymbolet TRAKTOR 3 LE. Sektionen Output Du justerer MASTER-udgangens lydstyrke ved hjælp af MASTER-knappen. MASTER-udgangen spiller altid det signal, der indgår på crossfaderen. Indstil lydstyrken for hovedtelefonen med PHONES VOL-knappen (15). Med PHONES MIX-knappen (16) kan du justere balancen mellem Monitor/CUE-signalet (yderste position til venstre) og Master-udgangssignalet (yderste position til højre). Sporsamling For at oprette din egen sporsamling skal du åbne menupunktet Preferences (øverst til højre) > Browser Preferences > Data Location. Klik på Add i nederste højre kant af dialogen og vælg derefter den liste, du vil tilføje. Udover lister kan du også importere enkelttitler eller dit itunes-library. Nærmere oplysninger finder du i TRAKTOR 3 LE-håndbogen på cd en. EUROLIVE B1520-PRO EP2000 EUROLIVE B1520-PRO Computer & B-DJ Software USB MASTER OUT Indlæs en titel Indlæs et nummer på listen ved at klikke på titlen og ved hjælp af Drag & Drop trække den til optager A. Alternativt er der adskillige andre varianter, som f.eks. at indlæse med højreklik eller Ctrl-klik, Vælg spor > tryk på Return-tasten, eller også tastaturgenveje (beskrevet i TRAKTOR-håndbogen). Start afspilning Træk crossfaderen helt mod venstre og start afspilningen med tasten PLAY i A-optageren. Vælg en anden titel, træk den til optager B og start titlen ved at trykke på tasten PLAY i B-optageren. USB AUDIO Fig. 5.1: Standard ledningsføring for BEHRINGER HPX4000 Tilslut til MASTER-udgangen dit stereoanlæg, et par aktive højttalere eller klubbens lydanlæg, hvad du nu bruger. Tilslut en hovedtelefon til PHONESudgangen. Især DJ-hoved-telefonen BEHRINGER HPX4000 er velegnet til dette. Hør næste stykke forud For at kunne høre det næste stykke forud i høretelefonen, skal du dreje PHONES VOL-knappen (15) op og PHONES MIX-knappen mod højre (f.eks. midterstilling). Straks høres MASTER-signalet (optager A). Så snart du slår CUE B-tasten til, bliver signalet fra optager B viderestillet til hovedtelefonen. Nu kan du justere balancen mellem de to optagersignaler med PHONES MIX-knappen (16). Derefter gælder det om at tilpasse optager B s hastighed til det aktuelle MASTER-signal fra optager A. Det kan du gøre på forskellige måder. Du kan regulere hastigheden med pitch-faderen (32). Eller du arbejder med Pitch-bend-tasterne (31), der ligger under Pitch-faderen. Et tredje alternativ er at dreje Scratch-hjulet (34) med (hurtigere) eller mod urets retning (langsommere). Her er det bedst at orientere sig efter den igangværende bastromme eller snare. Når de ikke længere afviger, er beatet helt perfekt. Beat-mix-indikatoren i bølge-displayet hjælper dig med at orientere dig. Eller brug simpelthen Sync Slave-funktionen (tasten (26)).

11 11 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 5.2 Yderligere DJ-funktioner CUE-funktionen Med CUE-funktionen kan du sætte cue-punkter inde i et musikstykke. Et Cue-punkt er en position i et nummer, som du selv kan bestemme. I første række drejer det sig om steder i sporet, som du senere vil springe tilbage til, f.eks. for at afspille nummeret herfra. Når du under afspilning af et spor afbryder afspilningen ved at trykke på PLAY, bliver cue-punktet sat til den aktuelle position. Under afspilning af et spor kan du med SET CUE sætte et cue-punkt på den aktuelle position uden at afbryde. Ved at trykke på CUE-tasten standser du det igangværende spor og springer tilbage til det sidst satte cue-punkt. Afspilningen bliver herved afbrudt. Ved at trykke på CUE springer song position-markøren til det allerede valgt cue-punkt. Hvis der ikke er valgt noget cue-punkt, er dette automatisk begyndelsen på nummeret. Pitch Bend Ved hjælp af Pitch Bend-funktionen har du mulighed for at ændre hastigheden på et spor for at tilpasse den til et andet igangværende spor i en anden kanal. Her kan du vælge mellem flere muligheder: Ved hjælp af Pitch-faderen kan du justere Pitch-funktionen i softwaren. Flyt Pitch-faderen (32) opad eller nedad for at sænke eller øge hastigheden. Tasterne Bend + og Bend (31) svarer til funktionen af Pitch Bend-tasterne i softwaren: Ved tryk på en af disse taster ændres hastigheden kortvarigt. Hvis optageren stå på Play, kan også kortvarigt øge eller mindske nummerets hastighed med hjulet for at synkronisere den med den anden optager. Loop-funktion Loop-funktionen, der er integreret i TRAKTOR 3 LE-softwaren kan ligeledes styres ved hjælp af. Hertil kan følgende betjeningselementer anvendes: SET LOOP (24) RELOOP (25) Ved det første tryk på SET LOOP-tasten (24) bliver der på det næste taktslag startet et loop på 4 taktslag (en sløjfe), der med det samme løber rundt RELOOP-tastens LED begynder at lyse. For at afslutte loopet trykker du på den samme tast igen (SET LOOP (24)) RELOOP-tastens LED slukkes igen. Musikken fortsætter uden afbrydelse, når loopet er slut. Loopet bliver i hukommelsen, indtil du indlæser et nyt nummer i optageren. For at hente det gemte loop igen, trykker du helt enkelt på RELOOP-tasten (25), for at forlade loopet trykker du på SET LOOP-tasten (24) igen. For at indstille et nyt loop, trykker du på SET LOOP-tasten (36), når RELOOPtastens LED er slukket. Sync Med Sync-funktionen giver TRAKTOR 3 LE-softwaren et værktøj, som sparer dig for at skulle synkronisere to musikstykker. Funktionen skal altid aktiveres i den kanal, der aflyttes forud. Ellers kan der opstå spring i rytmen, hvilket kan være meget forstyrrende. Derved bliver den musik, der høres forud, tilpasset til det stykke, der aktuelt afspilles. 5.3 Udvidet opsætning Selvom -systemet kan bruges uden eksterne drev eller medier, kan du udvide denne controller-software-opsætning med en (eventuelt allerede disponibel) cd-afspiller eller to pladespillere. Derved bliver det analoge signal integreret i software-mixeren og kan bearbejdes med alle optagernes realtidsfunktioner (som EQ, Cutoff-filter, effekter, fader, crossfader etc.). Betjeningen foregår altså nøjagtig lige så intuitivt som ved intern mixning. EUROLIVE B1520-PRO XM1800S USB AUDIO EP2000 MIC IN EUROLIVE B1520-PRO Phono 1 Phono 2 Fig. 5.2: Udvidelse af standard opsætningen MASTER OUT BEHRINGER HPX4000 Standard opsætningen (afsnit 5.1) bliver her udvidet med to pladespillere og en mikrofon. Forbindelsen til PC en og de øvrige perifere apparater foregår præcist som i eksempel 1. Forbind udgangene på pladespillerne med indgang A og B. Hvis du anvender indgang B, skal PHONO/ LINE-kontakten stå i positionen PHONO. Efter ønske kan du tilslutte en CD-player til indgang B. I dette tilfælde skal PHONO/LINE-kontakten stå i positionen LINE. Tryk på tasterne for indgangskilder for at aktivere indgangene. Du kan arbejde med fire signalkilder samtidig ved at skifte mellem de to kanaler og mellem den analoge kilde og software-signalet. Forbind udgangene på pladespillerne med indgang A og B. Hvis du anvender indgang B, skal PHONO/LINE-kontakten stå i positionen PHONO. Efter ønske kan du tilslutte en cd-afspiller til indgang B. I dette tilfælde skal PHONO/LINEkontakten stå i positionen LINE. Tryk på tasterne for indgangskilder EXT IN A eller EXT IN B (4) for at aktivere indgangene. Du kan arbejde med op til fire signalkilder samtidig ved at skifte mellem de to kanaler og mellem den analoge kilde og software-signalet.

12 12 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Du kan slutte en mikrofon til ved at bruge MIC-indgangen med en XLRbøsning. I sektionen MIC INPUT finder du MIC LEVEL-knappen, som du kan bruge til at indstille lydstyrken for mikrofonsignalet. Du kan desuden påvirke mikrofonsignalet med EQ-knapperne LOW og HIGH. Ved for høj indstilling tændes Clip-LED en, og der kan forekomme hørlige forvrængninger. Hvis dette skulle ske, skal du dreje MIC LEVEL-knappen så langt med venstre, at LED en ikke længere lyser. ANALOG INPUT A (36) kan indstilles til både mikrofonsignal og PHONO A. Du kan foretage valget på følgende måder: Via kommandoændring i MIDI-programmet under Windows XP i kontrolpanelet på fanen ASIO eller WDM/MME 5.4 Signal routing Via USB-grænsefladen kan der optages og afspilles fire audiosignaler samtidig. Signal-routingen bestemmes af indstillingerne i den aktuelt anvendte software (f.eks. TRAKTOR 3 LE), i kontrolpanelet og tasternes position på apparatet. Under Windows afhænger mulighederne for signalføringen af driveren (ASIO eller WDM/MME) Routing-muligheder med ASIO-driver (Windows) STANDARD Mode: Hvis STANDARD er valgt i kontrolpanelets GLOBAL MODE, kan kun indgangssignalerne vælges. Tildelingen af udgangene er fast konfigureret: Software-udgangene 1-2 fører MASTER OUTPUT (39) (bagsiden), softwareudgangene 3-4 PHONES-udgangen (14) (forsiden). Som regel er STANDARD Mode bedst egnet til at samarbejde med TRAKTOR 3 LE-softwaren. IN MIC IN IN A (PHONO) IN B PHONO LINE OUT ASIO Windows Driver CH-3-4 CONTROL PANEL Windows Software MIC PHONO A IN A CONTROL PANEL Windows Software Fig. 5.3: Audio-routing i i STANDARD Mode (ASIO-driver) Advanced Mode: ASIO Windows Driver CH-3-4 MASTER OUT PHONES OUT I Advanced Mode kan alle parametre for ASIO-driveren indstilles. I kontrolpanelet vælger du indgangskilden for kanal IN A (, Mic eller Phono A). Indgangskilden for IN B (CH 3-4,Phono eller Line) vælges med PHONO/LINEkontakten (38) på bagsiden af. På samme måde vælges i kontrolpanelet afspilningskanalerne eller CH 3-4 for hovedudgangene (39) og hovedtelefonstikket (14) (i feltet MASTER OUT eller PHONES OUT). Hvis du sætter software-udgangskanalerne 1-2 til hovedtelefonudgangen, så bliver kanalerne 3-4 automatisk ført til MASTER OUTPUT og omvendt. IN MIC IN IN A (PHONO) IN B PHONO LINE OUT ASIO Windows Driver CH 3-4 CONTROL PANEL Windows Software MIC PHONO A IN A CONTROL PANEL Windows Software CH 3-4 MAST OUT CH 3-4 PHNS OUT Fig. 5.4: Audio-routing i Advanced Mode (ASIO) ASIO Windows Driver CH-3-4 MASTER OUT PHONES OUT Routing-muligheder med WDM/MMEdriver (Windows) WDM/MME-driveren understøtter samtidig optagelse og afspilning af to akustiske signaler. For to-kanals optagelse kan du i WDM/MMM-vinduet i kontrolpanelet vælge mellem indgang IN A og IN B. Hvis du vælger IN A, kan du derudover bestemme, hvilket signal du ønsker at optage, Phono A eller MIC. Hvis du vælger IN B, kan du ved hjælp af PHONO/LINE-kontakten bestemme, om der skal modtages et Phono- eller Line-signal. Afspilningen under WDM/MMM er altid kun i stereo. Derfor fører MASTER-udgangene og PHONES-stikket på det samme musiksignal. IN MIC IN IN A (PHONO) IN B PHONO LINE OUT WDM/MME Windows Driver STEREO () CONTROL PANEL Windows Software MIC PHONO A IN A IN B CONTROL PANEL Windows Software Fig. 5.5: Audio-routing med WDM/MMM-driver REC SELECT Routing-muligheder (Mac OS X) WDM/MME Windows Driver STEREO () MASTER OUT PHONES OUT Til Mac arbejder altid i STANDARD -tilstand, dvs. at kun indgangskanalerne kan konfigureres. For kanal IN A kan du med den egnede software ved hjælp af MIDI-kommandoer bestemme, om Mic eller Phono A skal modtages. Indgangskilden for IN B (CH 3-4,Phono eller Line) vælges med PHONO/LINE-kontakten (38) på bagsiden af. Tildelingen af udgangene er fast konfigureret: Software-udgangene 1-2 fører MASTER OUTPUT (39) (bagsiden), softwareudgangene 3-4 PHONES-udgangen (14) (forsiden). IN MIC IN IN A (PHONO) IN B PHONO LINE OUT Core Audio Mac OS X MIDI COMMAND Mac OS X MIC Prog Chg 1 PHONO A Prog Chg 0 Core Audio Mac OS X CH-3-4 CH-3-4 MASTER OUT PHONES OUT Fig. 5.6: Audio-routing på Mac

13 13 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 6. Audioforbindelser Til de forskellige anvendelser er der brug for et utal af forskellige kabler. De følgende tegninger viser, hvilke krav kablerne skal opfylde. Vær altid opmærksom på at benytte kabler af høj kvalitet. Mikrofonindgangen på er elektronisk symmetrisk for at undgå problemer med brummelyd. Naturligvis kan der også sluttes mikrofoner med usymmetrisk lyd til den symmetriske indgang. Forbind her tilslutningsben 1 med tilslutningsben 3. Balanced use with XLR connectors input 1 = ground/shield 2 = hot (+ve) 3 = cold (-ve) output For unbalanced use, pin 1 and pin 3 have to be bridged Fig. 6.1: XLR-förbindelser ¼" TRS headphones connector strain relief clamp sleeve ring tip sleeve ground/shield ring right signal tip left signal Fig. 6.2: 6,3-mm-stereo jackstik til udgang til hovedtelefonen

14 14 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 7. Specifikationer Audioindgange Mikrofonindgang Type Frekvensgang Forstærkningseffekt Maks. indgangsniveau Impedans Signalstøjforhold Forvrængninger (THD + N) CMRR Equalizer EQ low EQ high Line-Indgang Type Phono in Line in Impedans Maks. indgangsniveau Audioudgange Master Out Type Impedans Signalstøjforhold Krydstale Maks. udgangsniveau Hovedtelefonudgange Type Max. output level Digital Behandling Converter Skanderingshastighed Signalstøjforhold XLR, symmetreret 10 Hz - 29 khz (-3 db) - til +50 db db Gain ca. 2 kω symmetrisk 110 db (db A-vægtet) 0,01% (A-vægtet) typ. -40 db ±12 40 Hz ±12 12 khz Cinchhunstik 40 db Gain 0 db Gain ca. 47 kω symmetrisk +12 dbu Cinchhunstik ca. 120 Ω 101 db <80 1 khz +18 dbu 6,3-mm-stereo-jackstik +4,7 dbu (+18,2 30 Ω 24-Bit 44,1 khz A/D: 100 db D/A: 100 db USB-Interface Type Generelt Signalstøjforhold (S/N) Krydstale Forvrængning (THD) 0,01% Frekvensgang Strømforsyning Netspænding Strømforbrug Sikring Nettilslutning Dimensioner/Vægt Dimensioner (B x H x T) Vægt Full Speed 12 MBit/s >80 db (Line) <80 db (Line) 15 Hz - 21 khz, +0/-3 db 100 til 240 V~, 50/60 Hz ca. 7 W T 1 A H 250 V Standard vægkontakt ca. 330 x 100 x 300 mm (13 x 3,9 x 11,8") ca. 2,5 kg (5,5 lbs) Firmaet Behringer er altid bestræbt på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De specifikationer og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

15 We Hear You

Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Dementi...5 1. Indledning...6 2. Kabeltest-Mode...6 2.1 Opsporing og visning

Læs mere

Betjeningsvejledning MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Betjeningsvejledning MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Betjeningsvejledning MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3

Læs mere

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

Betjeningsvejledning C-1. Studio Condenser Microphone

Betjeningsvejledning C-1. Studio Condenser Microphone Betjeningsvejledning C-1 Studio Condenser Microphone 2 C-1 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med et symbol bærer elektrisk spænding af en tilstrækkelig størrelse

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box

Betjeningsvejledning ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box Betjeningsvejledning ULTRA-DI PRO DI4000 Professional 4-Channel Active DI-Box 2 ULTRA-DI PRO DI4000 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1. Indledning...

Læs mere

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Betjeningsvejledning FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Betjeningsvejledning FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control CV NORM OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL 0 10 Betjeningsvejledning FOOT CONTROLLER FCV100 Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control 2 FOOT CONTROLLER FCV100 User Manual Inholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Betjeningsvejledning DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Betjeningsvejledning DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS /MS20 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

User Manual ULTRA-DI DI20. Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter

User Manual ULTRA-DI DI20. Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter User Manual ULTRA-DI DI20 Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter 2 ULTRA-DI DI20 Inholdsfortegnelse Tak... 2 Dementi... 5 1. Velkommen hos BEHRINGER!... 6 2. Betjeningselementer... 6 3. Tilslutningsmuligheder...

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADA8000. Audiophile 8-Channel A/D & D/A Converter with Premium Mic Preamplifiers and ADAT Interface

Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADA8000. Audiophile 8-Channel A/D & D/A Converter with Premium Mic Preamplifiers and ADAT Interface Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADA8000 Audiophile 8-Channel A/D & D/A Converter with Premium Mic Preamplifiers and ADAT Interface 2 ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADA8000 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA222 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3

Læs mere

PC MAC Intel eller AMD CPU med 400 MHz eller højere G3 med 300 MHz eller højere. Windows XP eller 2000. Mac OS 9.0.4 eller højere, 10.

PC MAC Intel eller AMD CPU med 400 MHz eller højere G3 med 300 MHz eller højere. Windows XP eller 2000. Mac OS 9.0.4 eller højere, 10. Betjeningsvejledning Version 1.0 januar 2006 1. INDLEDNING Mange tak for den tillid, du har vist os ved at købe U-CONTROL. Med har du anskaffet dig et effektivt Audio Interface med USB-tilslutning, som

Læs mere

Betjeningsvejledning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Betjeningsvejledning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones Betjeningsvejledning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Mikrofonen

Læs mere

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Betjeningsvejledning A

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Betjeningsvejledning A Betjeningsvejledning A50-73729-00001 Vigtige sikkerhedsanvisninger + For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records

Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202 Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records 2 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2

Læs mere

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Dementi...4

Læs mere

Betjeningsvejledning STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Betjeningsvejledning STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2. 2 Matched Studio Condenser Microphones Betjeningsvejledning STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret

Læs mere

DEMENTI. Vigtige sikkerhedsanvisninger GARANTI. 1 Garanti

DEMENTI. Vigtige sikkerhedsanvisninger GARANTI. 1 Garanti Betjeningsvejledning BUGERA 412H-BK Classic 4 x 12", 200-Watt Half-Stack Guitar Cabinet with Original BUGERA Speakers 2 BUGERA 412H-BK Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler

Læs mere

Din brugermanual BEHRINGER UCA222 http://da.yourpdfguides.com/dref/2303488

Din brugermanual BEHRINGER UCA222 http://da.yourpdfguides.com/dref/2303488 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning SUPER-X PRO CX2310. High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output

Betjeningsvejledning SUPER-X PRO CX2310. High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output Betjeningsvejledning SUPER-X PRO CX2310 High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output 2 SUPER-X PRO CX2310 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40 Kort vejledning Version 1.1 august 2005 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg

Læs mere

Betjeningsvejledning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-5. Gold-Sputtered Diaphragm Studio Condenser Microphone with 2 Interchangeable Capsules

Betjeningsvejledning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-5. Gold-Sputtered Diaphragm Studio Condenser Microphone with 2 Interchangeable Capsules Betjeningsvejledning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-5 Gold-Sputtered Diaphragm Studio Condenser Microphone with 2 Interchangeable Capsules 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-5 Betjeningsvejledning

Læs mere

METALIEN iaxe629 USB-GUITAR

METALIEN iaxe629 USB-GUITAR Betjeningsvejledning Version 1.0 Marts 2007 1. INTRODUKTION Tak for den tillid, du har vist os ved at købe BEHRINGER USB-guitar iaxe629. Din computer bliver til den ultimative arbejdsplatform, hvor du

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Betjeningsvejledning ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Betjeningsvejledning ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1. Indledning...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

ULTRAZONE ZMX8210. Betjeningsvejledning A50-17421-00002

ULTRAZONE ZMX8210. Betjeningsvejledning A50-17421-00002 == Betjeningsvejledning A50-17421-00002 Vigtige sikkerhedsanvisninger * Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der kan

Læs mere

Kort vejledning Version 1 1 juni 2004 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger 2) Opbevar disse anvisninger 3) Ret Dem efter alle advarsler 4) Følg

Læs mere

Betjeningsvejledning V-TONE GM108. True Analog Modeling 15-Watt Guitar Amplifier with Original 8'' BUGERA Speaker

Betjeningsvejledning V-TONE GM108. True Analog Modeling 15-Watt Guitar Amplifier with Original 8'' BUGERA Speaker Betjeningsvejledning V-TONE GM108 True Analog Modeling 15-Watt Guitar Amplifier with Original 8'' BUGERA Speaker 2 V-TONE GM108 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO MIC2200. Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier

Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO MIC2200. Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO MIC2200 Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier 2 ULTRAGAIN PRO MIC2200 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi...

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2002 www.behringer.com DANSK Velkommen hos BEHRINGER! Tak for den tillid du har vist os ved købet af ULTRA-DI DI20. På scenen og i studiet sker det igen og igen,

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

TUBE ULTRAGAIN MIC200. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Preamp Modeling Technology

TUBE ULTRAGAIN MIC200. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Preamp Modeling Technology INPUT OUTPUT Betjeningsvejledning TUBE ULTRAGAIN MIC200 Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Preamp Modeling Technology 2 TUBE ULTRAGAIN MIC200 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige...

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

EUROLIVE B1220DSP. Betjeningsvejledning V01 2007-07

EUROLIVE B1220DSP. Betjeningsvejledning V01 2007-07 Betjeningsvejledning V01 2007-07 Vigtige sikkerhedsanvisninger Forsigtig: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses

Læs mere

Betjeningsvejledning V01 2007-07 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 december 2002 DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes. Der findes ingen dele

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SONIC EXCITER SX3040. Betjeningsvejledning. Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor SONIC EXCITER SX3040

SONIC EXCITER SX3040. Betjeningsvejledning. Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor SONIC EXCITER SX3040 SONIC EXCITER SX3040 1 2 DRIVE HARMONICS IN/OUT IN/OUT DRIVE HARMONICS POWER Betjeningsvejledning SX3040 Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor 2 SX3040 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle. behringer.

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle. behringer. Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle 2 U-CONTROL UCA222 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15 Woofers and 1.75 Titanium-Diaphragm Compression Driver Betjeningsvejledning EUROLIVE VP2520 Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver VP1800S Professional 1600-Watt 18" PA Subwoofer VP1520 Professional

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

U-CONTROL UMX25. Kort vejledning. Version 1.1 august 2006

U-CONTROL UMX25. Kort vejledning. Version 1.1 august 2006 Kort vejledning Version 1.1 august 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning DENVER VPL-120 Pladespiller i Transportkuffert LÆS OMHYGGELIGT VEJLEDNINGEN OG GEM DEN PÅ ET SIKKERT STED, SÅ DU KAN SLÅ OP I DEN DA-1 OVERSIGT 1. Lås 2. Støvlåg 3. Adapter - Brug

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 1. Indledning Hjerteligt tillykke! Med CT100 har De erhvervet et uundværligt værktøj til kontrol af kabler og stikbelægninger.

Læs mere

Betjeningsvejledning STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Betjeningsvejledning STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone Betjeningsvejledning STUDIO CONDENSER MICROPHONE Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONE C-3 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger tages ud af holderen, tørres

Læs mere

Betjeningsvejledning C-1U. USB Studio Condenser Microphone

Betjeningsvejledning C-1U. USB Studio Condenser Microphone Betjeningsvejledning C-1U USB Studio Condenser Microphone 2 C-1U Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med et symbol bærer elektrisk spænding af en tilstrækkelig

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUROLIVE B212/B215. Betjeningsvejledning. Version 1.1 maj 2006

EUROLIVE B212/B215. Betjeningsvejledning. Version 1.1 maj 2006 Betjeningsvejledning Version 1.1 maj 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

VIRTUBE VT100FXH/VT100FX/VT250FX/VT50FX. Kort vejledning A50-45730-04003

VIRTUBE VT100FXH/VT100FX/VT250FX/VT50FX. Kort vejledning A50-45730-04003 Kort vejledning A50-45730-04003 * om,! vigtige Vigtige sikkerhedsanvisninger Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

Betjeningsvejledning MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects

Betjeningsvejledning MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects Betjeningsvejledning MINIMIX MIX800 Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects 2 MINIMIX MIX800 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Brugervejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Tak Indholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt det nye UCA222 U-CONTROL audio interface.

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Betjeningsvejledning TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor

Betjeningsvejledning TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor Betjeningsvejledning TRUTH / High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 Garanti... 3 1. Indledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRA-DI DI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box

Betjeningsvejledning ULTRA-DI DI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box Betjeningsvejledning ULTRA-DI DI100 Professional Battery/Phantom Powered DI-Box 2 ULTRA-DI DI100 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 1. Betjeningselementer... 7 2. Tilslutningsmuligheder...

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 Brugsanvisning Version 1.0 februar 2007 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen).

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning MINIMIC MIC800. Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp

Betjeningsvejledning MINIMIC MIC800. Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp Betjeningsvejledning MINIMIC MIC800 Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp 2 MINIMIC MIC800 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Dementi...3 1. Introduktion...4 1.1

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 april 2005 1. SIKKERHEDSHENVISNINGER De nærmere sikkerhedshenvisninger: Inden produktet tages i brug skal alle henvisninger om sikkerhed og betjening læses omhyggeligt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Minimum Systemkrav... 6 USB Forbindelse Installation af software på PC... 6 Forstærker forbindelse... 7 Afspilning af

Læs mere

STORMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFON C-3

STORMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFON C-3 Betjeningsvejledning Version 1.0 marts 2006 1. SIKKERHEDSHENVISNINGER Inden produktet tages i brug skal alle henvisninger om sikkerhed og betjening læses omhyggeligt. Opbevar sikkerheds- og betjeningshenvisningerne

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Betjeningsvejledning KSNAD Version 1.0 August 2003 X M V R E IX M O R P

Betjeningsvejledning KSNAD Version 1.0 August 2003 X M V R E IX M O R P Version 1.0 August 2003 DANSK VMX1000 PRO MIXER Betjeningsvejledning 2.1 Mikrofonkanaler Dette er de symmetriske XLR-tilslutninger for dynamiske mikrofoner. Med 3-bånds mikrofon-ezualizeren (HIGH, MID

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual BEHRINGER DJX400

Din brugermanual BEHRINGER DJX400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Kortvejledning Version 1.1 januar 2001 www.behringer.com DEUTSCH DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes. Der

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere