Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records"

Transkript

1 Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

2 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi Indledning Ibrugtagning Betjeningselementer og Tilslutninger Softwaren Arbejdsmetode Audioforbindelser Specifikationer Tak Mange tak for den tillid, du har vist os ved at købe en B-CONTROL. er et audio-interface med fire kanaler og giver i samspil med praktisk talt alle DJ-funktioner en effektfuld virtuel mixer (TRAKTOR 3 LE-software indgår i leveringen). Trods det kompakte format indeholder den en fuldt udstyret controller-platform med 24-bit A/D- og D/A-konvertere, full-speed USB-audiointerface, højkvalitets mikrofonforforstærkere, 3-bånds kill-eq per kanal, ultrapræcise faders, letløbende crossfader og talkover-funktion.

3 3 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med et symbol bærer elektrisk spænding af en tilstrækkelig størrelse til at udgøre risiko for elektrisk shock. Brug kun kommercielt tilgængelige højtalerkabler af høj kvalitet med et 0,6mm TS stik installeret. Alle andre installationer eller modifikationer bør kun foretages af kvalificeret personale. Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til vigtige betjenings- og vedligeholdelses-anvisninger i det vedlagte materiale. Læs vejled-ningen. Obs For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses af brugeren. Al service må kun foretages af faguddannet personale. Obs Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på apparatet. Obs Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvalificeret servicepersonale. For at reducere risikoen for elektriske stød må du kun udføre den form for service, som er omtalt i driftsanvisningerne. Reparationer må kun udføres af faguddannet personale. 1. Læs disse anvisninger. 2. Opbevar disse anvisninger. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle anvisninger. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Brug kun en tør klud ved rengøring. 7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme. 9. Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan du tilkalde en elektriker til at udskifte det forældede stik. 10. Beskyt lysnetkablet fra at blive betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden for tilstrækkelig beskyttelse. 11. Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en intakt beskyttelsesleder. 12. Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal de altid være tilgængelige. 13. Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten. 14. Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så du undgår at komme til skade ved at snuble. 15. Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid. 16. Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 17. Korrekt bortskaffelse af dette produkt: Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/ EF) og national lovgivning. Dette produkt skal indleveres på et autoriseret indsamlingssted for genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan påvirke miljøet og sundheden negativt på grund af potentielt farlige stoffer, der generelt er tilknyttet EEE. Samtidig medvirker din korrekte bortskaffelse af dette produkt til effektiv anvendelse af naturlige ressourcer. Kontakt de lokale myndigheder eller dit renovationsselskab for yderligere oplysninger om, hvor du kan indlevere dit kasserede udstyr til genbrug. DEMENTI TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGENNEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

4 4 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 1. Indledning giver dig to førsteklasses phono-forforstærkere, hvoraf den ene kan slås over på CD-indgang. Den avancerede hovedtelefonsektion råder over en PFL-funktion og giver også mulighed for at høre master-udgangssignalet direkte. Fast placerede betjeningselementer for Start/Stop, Cue, Loop og Pitch-bend understøtter din intuitive performance. Der findes fire knapper og taster til betjening af effektsektionen. Udnyt nu det enorme potentiale ved en moderne bærbar computer kombineret med mulighederne for realtidstilgang til digitale akustiske data i de mest forskellige formater! Følgende vejledning skal først gøre dig fortrolig med de anvendte specialudtryk, så du kan lære alle apparatets funktioner at kende. Gem denne vejledning omhyggeligt, når du har læst den, så du altid kan slå op igen, hvis du skulle få brug for det. 1.1 Før du begynder Udlevering På fabrikken er B-CONTROL blevet emballeret omhyggeligt, for at garantere en sikker transport. Er emballagen alligevel beskadiget, skal apparatet omgående kontrolleres for ydre skader. I tilfælde af eventuelle skader skal apparatet IKKE returneres til os. Du bedes først kontakte forhandleren og transportfirmaet, da du ellers kan miste retten til skadeserstatning. Vi anbefaler, at du bruger en kuffert til din B-CONTROL, så den er beskyttet bedst muligt under brug eller transport. Brug altid originalkassen, så beskadigelse under opbevaring eller forsendelse undgås. Lad aldrig børn være alene med apparatet eller emballeringsmaterialerne. Bortskaf alle emballeringsmaterialer på miljøvenlig måde Idrifttagning Du skal sikre dig, at der tilstrækkelig lufttilførsel og rigelig afstand til andre, varmeafgivende apparater, så du undgår at apparatet overophedes. Apparatet forbindes til nettet via det medfølgende IEC-netkabel. Den svarer til gældende sikkerhedsbestemmelser. Vigtige bemærkninger om installationen I nærheden af kraftige radiosendere og højfrekvenskilder kan lydkvaliteten mindskes. Forøg afstanden mellem senderen og apparatet og anvend afskærmede kabler til alle tilslutninger Online-registrering Registrer om muligt det nye BEHRINGER-udstyr direkte efter købet på vores hjemmeside på Internetadressen og læs garantibetingelserne grundigt igennem. Hvis dit BEHRINGER-produkt er defekt, ser vi gerne, at det bliver repareret så hurtigt som muligt. Vi beder dig rette direkte henvendelse til den BEHRINGERforhandler, som du har købt udstyret hos. Såfremt dit BEHRINGER-forhandler ikke er i nærheden, kan du også henvende dig direkte til en af vores filialer. En liste med kontaktadresser til vores BEHRINGER-filialer findes i originalemballagen til dit udstyr (Global Contact Information/European Contact Information). Hvis der ikke er angivet nogen kontaktadresse i din land, bedes De rette henvendelse til den nærmeste distributør. De pågældende kontaktadresser kan findes under Support på vores hjemmeside Afviklingen af et eventuelt garantitilfælde lettes betydeligt, hvis dit udstyr er registreret hos os sammen med købsdatoen. Mange tak for dit samarbejde! 1.2 Specielt for MAC OS X Når du anvender sammen med en Mac, gælder nogle indskrænkninger sammenlignet med Windows. Ingen hardwaredriver er påkrævet. Input A kan kun skiftes mellem mikrofon- og phono-indgangen med MIDI-kommandoer. Udgangene er fast tildelt: Kanal 1-2 ligger altid på MASTER OUT, kanal 3-4 på PHONES. Forholdene for MIDI-grænsefladen og LED en kan ikke omkonfigureres. Det er ikke påkrævet med kontrolpanel-software til at styre latenstiderne. 1.3 Systemkrav Minimumskrav til PC: Processor: Pentium III / Athlon XP 1 GHz 1 ledig USB-port (min. USB 1.1) CD-drev 512 MB RAM Styresystem: Windows XP SP 2 Minimumskrav til Mac: Processor: G4 1,5 GHz eller Dual Core 1,6 GHz 1 ledig USB-port (min. USB 1.1) CD-drev 512 MB RAM Styresystem: MAC OS X Ibrugtagning Hvis du arbejder under Windows XP, læs venligst videre i afsnit 2.1. Bruger du Mac, læs venligst videre i afsnit Installation under Windows XP Installér først driveren på din computer. Driveren finder du på den medfølgende -cd-rom installation under Windows XP 1. Forbind med et ledigt USB-stik på din computer. 2. Start Windows XP. 3. Når opstartprocessen er afsluttet, skal du tilslutte og vente, til udstyret er blevet identificeret. Guiden Søg efter ny hardware åbner. 4. Luk alle programmer, især programmer der kører i baggrunden, som f.eks. virusscannere. 5. Sæt nu den medfølgende driver/software CD-ROM ind i CD/DVD-drevet. 6. Vælg i det første vindue Automatisk installation af software og klik på Næste >.

5 5 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 7. Når advarslen Driveren har ikke bestået Windows-Logo-test vises, skal du ignorere denne meddelelse og klikke på Fortsæt. Første del af driveren bliver installeret. 8. Klik derefter på Udfør. 9. Nu bliver installationsvinduet for WDM-driveren til åbnet. Klik her igen på Automatisk installation af software og på Næste >. 10. Hvis advarslen igen skulle blive vist ( Driveren har ikke bestået Windows-Logo-test ), skal du ignorere denne og klikke på Fortsæt. 11. Anden del af driveren bliver nu installeret. 12. Klik nu på Udfør. Installationen af driveren er nu afsluttet. kan anvendes straks, efter at computeren er blevet genstartet Henvisning til brugere af bærbare computere: Hvis der skulle opstå problemer med s normale drift ved tilslutning til din PC, bedes du venligst deaktivere følgende indstillinger: 1. I udstyrs-manageren skal du deaktivere (højreklik på Arbejdsstation > Administration > Udstyrs-manager) under Batterier > Microsoft ACPI-kompatibelt kontrolmetodebatteri. 2. Under USB-controlleren ved hver enkelt USB rod-hub: Højreklik på > Egenskaber > Energiadministration > og på Computer kan deaktivere udstyr for at spare energi. 3. Start Windows XP igen. Din PC burde nu køre væsentligt mere stabilt Installation af TRAKTOR 3 LE under Windows XP Installation: 1. Læg TRAKTOR 3 LE -cd en i cd/dvd-drevet. 2. Åbn Windows stifinder (Denne computer > højre museknap > Stifinder). 3. Vælg i Windows stifinder det drev, hvor TRAKTOR 3 LE -cd en befinder sig (dobbeltklik f.eks. på Dvd-drev (D:) ). 4. Dobbeltklik på Setup-filen (.exe). Nu starter installationen. 5. Følg installationsanvisningerne på skærmen. Når installationen er afsluttet, er TRAKTOR 3 LE-softwaren klar til brug. Du kan nu åbne TRAKTOR 3 LE-programmet via startmenuen: Start > Alle programmer > Native Instruments TRAKTOR 3 LE > TRAKTOR 3 LE. 2.2 Installation under MAC OS X installation under MAC OS X 1. Slut til en ledig USB-port på din Mac. 2. er nu klar til brug. Når du åbner Audio-MIDI-konfiguration, finder du et ikon til. Du finder MIDI-konfigurationen under Macintosh HD > Programmer > Serviceprogrammer > Audio-MIDI-konfiguration. Fig. 2.1: i Audio MIDI-opsætning Installation af TRAKTOR 3 LE under MAC OS X 1. Læg TRAKTOR 3 LE -cd en i cd/dvd-drevet. 2. Dobbeltklik på Traktor 3 LE CD-symbolet for at vise cd ens indhold. 3. Dobbeltklik på installationsprogrammet for Traktor 3 LE. 4. Programmet starter med et velkomstbillede. Tryk på Continue. Der vises nu en dialog, hvor du kan indstille installationstype og destinationsmappe. 5. Følg installationsanvisningerne på skærmen. Når installationen er afsluttet, er TRAKTOR 3 LE-softwaren klar til brug. Du kan nu åbne TRAKTOR 3 LE-programmet som følger: Gå til Macintosh HD > Programmer > TRAKTOR 3 LE og dobbeltklik på programsymbolet TRAKTOR 3 LE.

6 6 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 3. Betjeningselementer og Tilslutninger I dette kapitel beskriver vi de forskellige betjeningselementer på din B-CONTROL. Alle kontrolknapper og tilslutninger beskrives detaljeret, og der vil blive givet nyttige henvisninger til, hvordan de betjenes. (2) (1) (4) (9) (5) (10) (6) (13) (7) (11) (8) (12) (17) (19) (18) (3) (15) (16) (21) (22) (33) (23) (24) (25) (26) (27) (32) (34) (31) (30) Fig. 3.1: s betjeningselementer (20) (28) (29) (14) 3.1 Betjeningsfladen Sektionen for mikrofonindgange (MIC INPUT) (1) Ved hjælp af MIC LEVEL-knappen bestemmer du mikrofon-signalets lydstyrke. (2) CLIP-LED tændes, når mikrofonsignalet er for højt, og der er fare for forvrængninger. I dette tilfælde skal du dreje MIC LEVEL-knappen lidt tilbage. (3) Sektionen for mikrofonindgange er forsynet med en 2-bånds equalizer (EQ HIGH for diskanten og EQ LOW for bassen). (4) Med tasterne EXT IN A / EXT IN B vælger du indgangskilden. Hvis der ikke trykkes på tasterne (LED erne er mørke), gengives signalerne fra TRAKTOR 3 LE-softwarens optager A og B. Hvis du trykker på en af tasterne (LED erne lyser), integreres s analoge indgangssignal i TRAKTOR-softwaren i den tilsvarende optager. I optager A kan Phono-indgang A (36) eller mikrofonsignalet gengives. I optager B behandles signalet, der er sluttet til indgang B (Phono eller CD), så det kan høres. Indgangskilden for optager A kan vælges i kontrolpanelet (kun Windows) eller via MIDI-kommandoer. For optager B vælger du indgangskilden på bagsiden af apparatet (Phono/Line-kontakt (38)). Sektionen FX CONTROL I dette område vælger og styrer du effekter for. I håndbogen til TRAKTOR 3 LE-softwaren (findes som PDF i TRAKTOR 3 LE-mappen under Documentation ) kan du se, hvilke effekter, der er til rådighed. (9) Med tasten ON aktiverer du Effekt-sektionen. (10) Tasten FX skifter til den forrige tilgængelige effekt. (11) Tasten FX skifter til den næste tilgængelige effekt. De fire knappers (5) (8) og ACTION-knappens (12) funktioner afhænger af den indstillede effekt.

7 7 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Sektionen OUTPUT (13) Med tasterne CUE A og CUE B kan du lytte til optager A eller B: Når tasten er trykket ned, bliver signalet fra optager A eller optager B viderestillet til hovedtelefonudgangen (14). (14) Tilslut din hovedtelefon til PHONES-udgangen (6,3 mm stereo jackbøsning). (15) Indstil lydstyrken for hovedtelefonudgangen (14) med PHONES VOL-knappen. (16) Med PHONES MIX-knappen bestemmer du lydstyrkeforholdet mellem optager A og optager B i hovedtelefonen. Begge signaler høres blandet i stereo i begge hovedtelefonens højttalere. Denne knap gør det muligt for dig at skifte mellem MASTER OUT-signalet og MONITOR-signalet. I yderste venstre position kan du høre MONITOR OUT-signalet, i yderste højre position MASTER OUT. (17) Med tasten KEY DECK A+B kan du aktivere Key Lock -funktionen i TRAKTOR 3 LE-softwaren: Normalt bevirker Pitching af et spor, at afspilningshastigheden (tempoet) og tonehøjden (Key eller Pitch) ændres samtidigt. Key Lock -funktionen (eller også Master-tempo) sørger for, at tonehøjden bevares. Læs mere i PDF-håndbogen om TRAKTOR 3 LE. (18) Ved hjælp af MASTER OUTPUT-knappen indstiller du lydstyrken for MASTER-udgangen. (19) LED POWER ON lyser, når er tændt. Optager-sektionerne A og B Betjeningselementerne for optager A og B er identiske, de er placeret delvist spejlvendt. Derfor er elementerne fra til kun beskrevet én gang. Alle disse betjeningselementer gælder for software-funktioner, der så at sige fjernstyres af. (20) CROSSFADERen anvendes til at fade over mellem optager A og optager B. (21) Med GAIN-knappen indstiller du optagersignalet. (22) De to optagere er begge forsynet med en 3-bånds equalizer (HIGH, MID og LOW) med kill-funktion. Det betyder, at signalet kan mindskes væsentligt mere (-24 db), end det kan øges (+12 db). Med KILL-tasterne under EQ-knappen kan du fade det pågældende frekvensområde fuldstændig ud med et tastetryk. På den måde kan du opnå interessante filtereffekter. Hvis du ønsker at lave beat-juggling, er denne funktion absolut nødvendig. (23) Tasten SET CUE sætter ved afspilning af et spor cue-punktet på den aktuelle song-position. Afspilningen bliver ikke afbrudt. Forklaringer om CUE-funktionen finder du i kapitel 5.2. (43) (24) Med SET LOOP angiver du start- og slutpunktet for en 4 taktslag lang sekvens, der skal afspilles gentagne gange (loop). Ved det første tryk på denne tast indstilles loopets begyndelsespunkt, og de efterfølgende 4 taktslag bliver gentaget, så længe du ønsker. Ved det andet tryk på tasten bliver loopet afsluttet. (25) Med RELOOP kan du afspille et loop, der tidligere er gemt med SET LOOP (24), igen. Et nyt tryk på SET LOOP (24) afslutter loopet. (26) Med SYNC kan du synkronisere to spor, der afspilles i optager A og B, dvs. tilpasse deres hastigheder til hinanden. Den optager, hvis SYNC-tast, der bliver trykket på, tilpasses automatisk til den anden ingangværende optagers hastighed. (27) Du kan både scratche med scratch-hjulet (34) under afspilning, og når optageren står på pause. For at scratche skal du trykke på SCRATCH-tasten (LED lyser). (28) Med VOLUME-faderen bestemmer du lydstyrken for den pågældende optager. (29) Et tryk på PLAY-tasten starter afspilningen. Ved endnu et tryk på samme tast stopper afspilningen. Ved endnu et tryk på PLAY starter afspilningen fra dette sted. Hver gang du stopper afspilnignen, bliver cue-punktet sat til den aktuelle song-position. Forklaringer om CUE-funktionen finder du i kapitel 5.2. (30) Med CUE-tasten afslutter du afspilningen og springer tilbage til det sidste satte cue-punkt. Ved at trykke lang tid på CUE-tasten starter musikken fra cue-punktet og fortsætter, indtil du slipper tasten igen. Derefter springer optageren tilbage til cue-punktet igen. Forklaringer om CUE-funktionen finder du i kapitel 5.2. (31) BEND-tasten. Ved tryk på UP-tasten (+) øges afspilningshastigheden. Hvis du trykker på DOWN-tasten ( ), bliver afspilningen langsommere. Ved hjælp af denne funktion kan du tilnærme beatet i to igangværende musikstykker til hinanden. (32) Pitch-faderen regulerer afspilningshastigheden trinløst. (33) Ved hjælp af tasterne SEARCH kan du spole frem og tilbage inden for et nummer. (34) Funktionen scratch-wheels afhænger af, om optageren står på PLAY eller PAUSE: I PLAY-tilstand kan du efterligne igangkøring (dreje hjulet mod højre) eller bremsning (dreje hjulet mod venstre) af en pladetallerken. På den måde kan man meget nemt tilpasse den aktuelle optagers tempo til den anden optagers tempo. Aktiverer du SCRATCH-tasten, kan du scratche med hjulet. I PAUSE-tilstand kan du spole meget nøjagtigt frem og tilbage i sangen med hjulet. Her kan du også scratche med hjulet, hvis du trykker på SCRATCH-tasten. 3.2 Bagsiden (42) (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) Fig. 3.2: Audio-tilslutninger på bagsiden af (35) MIC INPUT. Dette er den symmetriske XLR-tilslutning for en dynamisk mikrofon. (36) Den analoge indgang A (PHONO) er beregnet på tilslutning af en grammofon. (37) Forbind jordledningen/stelkablet på din pladespiller med GND-skruen på s kabinet. (38) Den analoge indgang B. Hvis du her ønsker at tilslutte en CD-player eller en båndoptager, skal kontakten stilles på LINE. (39) MASTER OUTPUT bruges til at tilslutte til en forstærker. Her kommer hovedudgangssignalet, der kan indstilles med MASTER-knappen. (40) SERIENUMMER.

8 8 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning (43) Fig. 3.3: POWER-kontakt, net- og USB-tilslutning (42) (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (41) Ved hjælp af USB-tilslutningen opretter du forbindelse til computeren. sender og modtager akustiske signaler og styresignaler via USB-forbindelsen. (42) Apparatet forbindes med nettet via en topolet tilslutningsbøsning. Et passende netkabel er inkluderet i leveringen. (43) Med POWER-tasten tænder du for B-CONTROLen. POWER-tasten skal stå på off, når du forbinder apparatet til el-nettet. Bemærk venligst: Med POWER-tasten frakobles apparatet ikke fuldstændigt fra elnettet. Træk derfor kablet ud af stikket, når apparatet ikke benyttes i længere tid. 4. Softwaren 4.1 TRAKTOR 3 LE-softwaren Her følger en kort oversigt over det medfølgende TRAKTOR 3 LE-program. Da mange af programmets funktioner styres af B-CONTROL, forklares arbejdet med systemet (hard- og software) samlet i kapitel 5. Du finder en udførlig beskrivelse af TRAKTOR 3 LE-softwaren i den medfølgende TRAKTOR 3 LE-håndbog. Du finder håndbogen som PDF-dokument i TRAKTOR 3 LE-mappen under Documentation (i Windows også via Start-menuen). Fig. 4.1: TRAKTOR 3 LE-hovedvinduet TRAKTOR 3 LE-platformen er opdelt i flere sektioner: I den øverste halvdel af skærmen ligger de to optagere til højre og venstre og kan sammenlignes med to cd-eller pladespillere (til venstre optager A, til højre optager B). Ind imellem findes mixer-sektionen med crossfaderen og niveauindstilinger for de to optagere. I den nederste halvdel findes til venstre liste-browseren og til højre lige ved siden af findes den valgte liste. Hver optager viser også den grafiske bølgetype for de aktuelle spor i optagerne.

9 9 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 4.2 Kontrolpanel (kun Windows XP) På kontrolpanelet for kan du foretage nogle almindelige indstillinger for. Kontrolpanelet er installeret i systemet, så snart driveren er installeret, og er tilsluttet og tændt. For at åbne kontrolpanelets software skal du klikke på symbolet for kontrolpanel forneden til højre i opgavelisten. Følgende grundindstillinger kan foretages i kontrolpanelet: Funktionen GLOBAL MODE: Hvis STANDARD er valgt, kan kun indgangskilden til IN A (Mic eller Phono A) og driverlatensen indstilles på ASIO-siden (se også nedenfor). Udgangenes placering er som følger: : kanalerne 1-2 er altid ført til MASTER OUT, CH 3-4: kanalerne 3-4 er altid ført til PHONES OUT. Samtidig er MIDI-funktionen i anderledes end i ADVANCED MODE (se nedenfor). I ADVANCED MODE er alle valgmuligheder i ASIO-vinduet til rådighed. ASIO-siden: WDM/MME-siden: Fig. 4.3: WDM/MMM-vinduet i kontrolpanel Du kan bruge WDM/MMM-driveren, hvis din musiksoftware ikke understøtter ASIO (f.eks. de fleste software media players). Du kan for at få en to-kanals-optagelse under RECORD SELECT vælge mellem indgangene IN A og IN B på. Hvis du vælger IN A, kan du i det venstre felt bestemme, om du ønsker at optage Phono-signalet eller mikrofonsignalet. PLAYBACK i denne drivertype er altid kun stereo (kanal 1-2). Derfor fører i dette tilfælde MASTER OUT-stikkene på bagsiden og PHONES-stikket på forsiden altid det samme musiksignal. MIDI-siden: Fig. 4.2: ASIO-vinduet på kontrolpanel Her indstilles alle parametre for ASIO-driveren. De fleste professionelle musikprogrammer bruger ASIO ligesom TRAKTOR 3 LE-softwaren. Der kan kun vælges én software-tast per felt. I feltet IN A () vælger du den indgangskilde, der skal føres ad kanalerne 1-2 til PC en (Record). I sektionen MASTER OUT kan afspilningskanalerne eller CH 3-4 vælges som hovedudgange (Playback). Der kan til hovedtelefonstikket i feltet PHONES OUT vælges afspilningskanalerne eller CH 3-4 (Playback). Under DRIVER LATENCY kan du indstille latensen, så den bliver tilpasset optimalt til din computers kapacitet. Hvis du stiller knappen på low, får du ganske vist en optimal reaktionsvirkning fra, men dette er også en stor belastning for din PC. Det kan i værste fald medføre knasen og udfald af det akustiske signal. I mellempositionen ( mid ) kan du finde et godt kompromis mellem udnyttelsen af PC ens system og s reaktionstid. Vælger du en høj latenstid ( high ), kan du også arbejde med mere langsomme PC er uden problemer. Latens er den tid, der går mellem udløsningen af en reaktion i (f.eks. tryk på tasten PLAY) og det faktiske audio-output i OUT-stikkene. Latens er systembetinget og afhænger af din computers beregningstid. Latens udregnes i millisekunder (1 ms svarer til en tusindedels sekund). Latens på under 10 ms registreres ikke af de fleste mennesker. En latens på 0 ms er teknisk ikke mulig for akustisk signalføring gennem computeren. Fig. 4.4: MIDI-vinduet på kontrolpanel På MIDI-siden kan der ikke foretages nogen indstillinger. Du finder imidlertid oplysninger om de forskellige MIDI-funktioner, afhængigt af den valgte GLOBAL MODE: I STANDARD modus har tasterne Toggle off -status, dvs. hvis du slipper en tast, du har trykket ned, springer MIDI-kommandoen tilbage til sin oprindelige værdi (som når man slipper en tastatur-tast). I STANDARD modus kan alle LED er blive tændt og slukket separat for hver modtaget MIDI-kommando. I ADVANCED MODE fungerer tasterne i såkaldt Toggle on -drift. Det vil sige, at ét tryk = tænd, endnu et tryk = sluk for MIDI-funktionen (lige som ved en lyskontakt). I ADVANCED MODE er tast-led ernes funktion knyttet til deres taster, dvs. LED tændt = funktion slået til, LED slukket = funktion slået fra.

10 10 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 5. Arbejdsmetode s betjeningskoncept er ekstremt intuitivt opbygget, så du hurtigt lærer det at kende. Alle betjeningselementer er placeret sådan, som du måske allerede er vant til det fra en DJ-mixer eller DJ-cd-afspiller. Software-platformen er næsten identisk med betjeningspanelet på, så du med det samme kan styre flest mulige funktioner fra B-CONTROL og straks ved, hvor du skal trykke, uden at benytte computerens mus. 5.1 Første trin Ledningsføring Først og fremmest skal du tilslutte alle nødvendige apparater til. Udfør tilslutningen af alle akustiske forbindelser, mens apparatet er slukket. Hvis du ønsker at anvende uden supplerende lydkilder (CD-player, pladespiller, mikrofon), behøver du kun at trække ledninger til udgangene: Programstart Når du har afsluttet installationen af driveren og TRAKTOR 3 LE-softwaren, kan du nu åbne programmet. Start først pc en, tænd derefter for. XP: Pc en genkender driveren og viser ikonet for kontrolpanelet. Åbn TRAKTOR 3 LE-programmet via Start-menuen: Start > Alle programmer > Native Instruments TRAKTOR 3 LE > TRAKTOR 3 LE. Mac: Gå til Macintosh HD > Programmer > TRAKTOR 3 LE og dobbeltklik på programsymbolet TRAKTOR 3 LE. Sektionen Output Du justerer MASTER-udgangens lydstyrke ved hjælp af MASTER-knappen. MASTER-udgangen spiller altid det signal, der indgår på crossfaderen. Indstil lydstyrken for hovedtelefonen med PHONES VOL-knappen (15). Med PHONES MIX-knappen (16) kan du justere balancen mellem Monitor/CUE-signalet (yderste position til venstre) og Master-udgangssignalet (yderste position til højre). Sporsamling For at oprette din egen sporsamling skal du åbne menupunktet Preferences (øverst til højre) > Browser Preferences > Data Location. Klik på Add i nederste højre kant af dialogen og vælg derefter den liste, du vil tilføje. Udover lister kan du også importere enkelttitler eller dit itunes-library. Nærmere oplysninger finder du i TRAKTOR 3 LE-håndbogen på cd en. EUROLIVE B1520-PRO EP2000 EUROLIVE B1520-PRO Computer & B-DJ Software USB MASTER OUT Indlæs en titel Indlæs et nummer på listen ved at klikke på titlen og ved hjælp af Drag & Drop trække den til optager A. Alternativt er der adskillige andre varianter, som f.eks. at indlæse med højreklik eller Ctrl-klik, Vælg spor > tryk på Return-tasten, eller også tastaturgenveje (beskrevet i TRAKTOR-håndbogen). Start afspilning Træk crossfaderen helt mod venstre og start afspilningen med tasten PLAY i A-optageren. Vælg en anden titel, træk den til optager B og start titlen ved at trykke på tasten PLAY i B-optageren. USB AUDIO Fig. 5.1: Standard ledningsføring for BEHRINGER HPX4000 Tilslut til MASTER-udgangen dit stereoanlæg, et par aktive højttalere eller klubbens lydanlæg, hvad du nu bruger. Tilslut en hovedtelefon til PHONESudgangen. Især DJ-hoved-telefonen BEHRINGER HPX4000 er velegnet til dette. Hør næste stykke forud For at kunne høre det næste stykke forud i høretelefonen, skal du dreje PHONES VOL-knappen (15) op og PHONES MIX-knappen mod højre (f.eks. midterstilling). Straks høres MASTER-signalet (optager A). Så snart du slår CUE B-tasten til, bliver signalet fra optager B viderestillet til hovedtelefonen. Nu kan du justere balancen mellem de to optagersignaler med PHONES MIX-knappen (16). Derefter gælder det om at tilpasse optager B s hastighed til det aktuelle MASTER-signal fra optager A. Det kan du gøre på forskellige måder. Du kan regulere hastigheden med pitch-faderen (32). Eller du arbejder med Pitch-bend-tasterne (31), der ligger under Pitch-faderen. Et tredje alternativ er at dreje Scratch-hjulet (34) med (hurtigere) eller mod urets retning (langsommere). Her er det bedst at orientere sig efter den igangværende bastromme eller snare. Når de ikke længere afviger, er beatet helt perfekt. Beat-mix-indikatoren i bølge-displayet hjælper dig med at orientere dig. Eller brug simpelthen Sync Slave-funktionen (tasten (26)).

11 11 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 5.2 Yderligere DJ-funktioner CUE-funktionen Med CUE-funktionen kan du sætte cue-punkter inde i et musikstykke. Et Cue-punkt er en position i et nummer, som du selv kan bestemme. I første række drejer det sig om steder i sporet, som du senere vil springe tilbage til, f.eks. for at afspille nummeret herfra. Når du under afspilning af et spor afbryder afspilningen ved at trykke på PLAY, bliver cue-punktet sat til den aktuelle position. Under afspilning af et spor kan du med SET CUE sætte et cue-punkt på den aktuelle position uden at afbryde. Ved at trykke på CUE-tasten standser du det igangværende spor og springer tilbage til det sidst satte cue-punkt. Afspilningen bliver herved afbrudt. Ved at trykke på CUE springer song position-markøren til det allerede valgt cue-punkt. Hvis der ikke er valgt noget cue-punkt, er dette automatisk begyndelsen på nummeret. Pitch Bend Ved hjælp af Pitch Bend-funktionen har du mulighed for at ændre hastigheden på et spor for at tilpasse den til et andet igangværende spor i en anden kanal. Her kan du vælge mellem flere muligheder: Ved hjælp af Pitch-faderen kan du justere Pitch-funktionen i softwaren. Flyt Pitch-faderen (32) opad eller nedad for at sænke eller øge hastigheden. Tasterne Bend + og Bend (31) svarer til funktionen af Pitch Bend-tasterne i softwaren: Ved tryk på en af disse taster ændres hastigheden kortvarigt. Hvis optageren stå på Play, kan også kortvarigt øge eller mindske nummerets hastighed med hjulet for at synkronisere den med den anden optager. Loop-funktion Loop-funktionen, der er integreret i TRAKTOR 3 LE-softwaren kan ligeledes styres ved hjælp af. Hertil kan følgende betjeningselementer anvendes: SET LOOP (24) RELOOP (25) Ved det første tryk på SET LOOP-tasten (24) bliver der på det næste taktslag startet et loop på 4 taktslag (en sløjfe), der med det samme løber rundt RELOOP-tastens LED begynder at lyse. For at afslutte loopet trykker du på den samme tast igen (SET LOOP (24)) RELOOP-tastens LED slukkes igen. Musikken fortsætter uden afbrydelse, når loopet er slut. Loopet bliver i hukommelsen, indtil du indlæser et nyt nummer i optageren. For at hente det gemte loop igen, trykker du helt enkelt på RELOOP-tasten (25), for at forlade loopet trykker du på SET LOOP-tasten (24) igen. For at indstille et nyt loop, trykker du på SET LOOP-tasten (36), når RELOOPtastens LED er slukket. Sync Med Sync-funktionen giver TRAKTOR 3 LE-softwaren et værktøj, som sparer dig for at skulle synkronisere to musikstykker. Funktionen skal altid aktiveres i den kanal, der aflyttes forud. Ellers kan der opstå spring i rytmen, hvilket kan være meget forstyrrende. Derved bliver den musik, der høres forud, tilpasset til det stykke, der aktuelt afspilles. 5.3 Udvidet opsætning Selvom -systemet kan bruges uden eksterne drev eller medier, kan du udvide denne controller-software-opsætning med en (eventuelt allerede disponibel) cd-afspiller eller to pladespillere. Derved bliver det analoge signal integreret i software-mixeren og kan bearbejdes med alle optagernes realtidsfunktioner (som EQ, Cutoff-filter, effekter, fader, crossfader etc.). Betjeningen foregår altså nøjagtig lige så intuitivt som ved intern mixning. EUROLIVE B1520-PRO XM1800S USB AUDIO EP2000 MIC IN EUROLIVE B1520-PRO Phono 1 Phono 2 Fig. 5.2: Udvidelse af standard opsætningen MASTER OUT BEHRINGER HPX4000 Standard opsætningen (afsnit 5.1) bliver her udvidet med to pladespillere og en mikrofon. Forbindelsen til PC en og de øvrige perifere apparater foregår præcist som i eksempel 1. Forbind udgangene på pladespillerne med indgang A og B. Hvis du anvender indgang B, skal PHONO/ LINE-kontakten stå i positionen PHONO. Efter ønske kan du tilslutte en CD-player til indgang B. I dette tilfælde skal PHONO/LINE-kontakten stå i positionen LINE. Tryk på tasterne for indgangskilder for at aktivere indgangene. Du kan arbejde med fire signalkilder samtidig ved at skifte mellem de to kanaler og mellem den analoge kilde og software-signalet. Forbind udgangene på pladespillerne med indgang A og B. Hvis du anvender indgang B, skal PHONO/LINE-kontakten stå i positionen PHONO. Efter ønske kan du tilslutte en cd-afspiller til indgang B. I dette tilfælde skal PHONO/LINEkontakten stå i positionen LINE. Tryk på tasterne for indgangskilder EXT IN A eller EXT IN B (4) for at aktivere indgangene. Du kan arbejde med op til fire signalkilder samtidig ved at skifte mellem de to kanaler og mellem den analoge kilde og software-signalet.

12 12 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Du kan slutte en mikrofon til ved at bruge MIC-indgangen med en XLRbøsning. I sektionen MIC INPUT finder du MIC LEVEL-knappen, som du kan bruge til at indstille lydstyrken for mikrofonsignalet. Du kan desuden påvirke mikrofonsignalet med EQ-knapperne LOW og HIGH. Ved for høj indstilling tændes Clip-LED en, og der kan forekomme hørlige forvrængninger. Hvis dette skulle ske, skal du dreje MIC LEVEL-knappen så langt med venstre, at LED en ikke længere lyser. ANALOG INPUT A (36) kan indstilles til både mikrofonsignal og PHONO A. Du kan foretage valget på følgende måder: Via kommandoændring i MIDI-programmet under Windows XP i kontrolpanelet på fanen ASIO eller WDM/MME 5.4 Signal routing Via USB-grænsefladen kan der optages og afspilles fire audiosignaler samtidig. Signal-routingen bestemmes af indstillingerne i den aktuelt anvendte software (f.eks. TRAKTOR 3 LE), i kontrolpanelet og tasternes position på apparatet. Under Windows afhænger mulighederne for signalføringen af driveren (ASIO eller WDM/MME) Routing-muligheder med ASIO-driver (Windows) STANDARD Mode: Hvis STANDARD er valgt i kontrolpanelets GLOBAL MODE, kan kun indgangssignalerne vælges. Tildelingen af udgangene er fast konfigureret: Software-udgangene 1-2 fører MASTER OUTPUT (39) (bagsiden), softwareudgangene 3-4 PHONES-udgangen (14) (forsiden). Som regel er STANDARD Mode bedst egnet til at samarbejde med TRAKTOR 3 LE-softwaren. IN MIC IN IN A (PHONO) IN B PHONO LINE OUT ASIO Windows Driver CH-3-4 CONTROL PANEL Windows Software MIC PHONO A IN A CONTROL PANEL Windows Software Fig. 5.3: Audio-routing i i STANDARD Mode (ASIO-driver) Advanced Mode: ASIO Windows Driver CH-3-4 MASTER OUT PHONES OUT I Advanced Mode kan alle parametre for ASIO-driveren indstilles. I kontrolpanelet vælger du indgangskilden for kanal IN A (, Mic eller Phono A). Indgangskilden for IN B (CH 3-4,Phono eller Line) vælges med PHONO/LINEkontakten (38) på bagsiden af. På samme måde vælges i kontrolpanelet afspilningskanalerne eller CH 3-4 for hovedudgangene (39) og hovedtelefonstikket (14) (i feltet MASTER OUT eller PHONES OUT). Hvis du sætter software-udgangskanalerne 1-2 til hovedtelefonudgangen, så bliver kanalerne 3-4 automatisk ført til MASTER OUTPUT og omvendt. IN MIC IN IN A (PHONO) IN B PHONO LINE OUT ASIO Windows Driver CH 3-4 CONTROL PANEL Windows Software MIC PHONO A IN A CONTROL PANEL Windows Software CH 3-4 MAST OUT CH 3-4 PHNS OUT Fig. 5.4: Audio-routing i Advanced Mode (ASIO) ASIO Windows Driver CH-3-4 MASTER OUT PHONES OUT Routing-muligheder med WDM/MMEdriver (Windows) WDM/MME-driveren understøtter samtidig optagelse og afspilning af to akustiske signaler. For to-kanals optagelse kan du i WDM/MMM-vinduet i kontrolpanelet vælge mellem indgang IN A og IN B. Hvis du vælger IN A, kan du derudover bestemme, hvilket signal du ønsker at optage, Phono A eller MIC. Hvis du vælger IN B, kan du ved hjælp af PHONO/LINE-kontakten bestemme, om der skal modtages et Phono- eller Line-signal. Afspilningen under WDM/MMM er altid kun i stereo. Derfor fører MASTER-udgangene og PHONES-stikket på det samme musiksignal. IN MIC IN IN A (PHONO) IN B PHONO LINE OUT WDM/MME Windows Driver STEREO () CONTROL PANEL Windows Software MIC PHONO A IN A IN B CONTROL PANEL Windows Software Fig. 5.5: Audio-routing med WDM/MMM-driver REC SELECT Routing-muligheder (Mac OS X) WDM/MME Windows Driver STEREO () MASTER OUT PHONES OUT Til Mac arbejder altid i STANDARD -tilstand, dvs. at kun indgangskanalerne kan konfigureres. For kanal IN A kan du med den egnede software ved hjælp af MIDI-kommandoer bestemme, om Mic eller Phono A skal modtages. Indgangskilden for IN B (CH 3-4,Phono eller Line) vælges med PHONO/LINE-kontakten (38) på bagsiden af. Tildelingen af udgangene er fast konfigureret: Software-udgangene 1-2 fører MASTER OUTPUT (39) (bagsiden), softwareudgangene 3-4 PHONES-udgangen (14) (forsiden). IN MIC IN IN A (PHONO) IN B PHONO LINE OUT Core Audio Mac OS X MIDI COMMAND Mac OS X MIC Prog Chg 1 PHONO A Prog Chg 0 Core Audio Mac OS X CH-3-4 CH-3-4 MASTER OUT PHONES OUT Fig. 5.6: Audio-routing på Mac

13 13 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 6. Audioforbindelser Til de forskellige anvendelser er der brug for et utal af forskellige kabler. De følgende tegninger viser, hvilke krav kablerne skal opfylde. Vær altid opmærksom på at benytte kabler af høj kvalitet. Mikrofonindgangen på er elektronisk symmetrisk for at undgå problemer med brummelyd. Naturligvis kan der også sluttes mikrofoner med usymmetrisk lyd til den symmetriske indgang. Forbind her tilslutningsben 1 med tilslutningsben 3. Balanced use with XLR connectors input 1 = ground/shield 2 = hot (+ve) 3 = cold (-ve) output For unbalanced use, pin 1 and pin 3 have to be bridged Fig. 6.1: XLR-förbindelser ¼" TRS headphones connector strain relief clamp sleeve ring tip sleeve ground/shield ring right signal tip left signal Fig. 6.2: 6,3-mm-stereo jackstik til udgang til hovedtelefonen

14 14 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning 7. Specifikationer Audioindgange Mikrofonindgang Type Frekvensgang Forstærkningseffekt Maks. indgangsniveau Impedans Signalstøjforhold Forvrængninger (THD + N) CMRR Equalizer EQ low EQ high Line-Indgang Type Phono in Line in Impedans Maks. indgangsniveau Audioudgange Master Out Type Impedans Signalstøjforhold Krydstale Maks. udgangsniveau Hovedtelefonudgange Type Max. output level Digital Behandling Converter Skanderingshastighed Signalstøjforhold XLR, symmetreret 10 Hz - 29 khz (-3 db) - til +50 db db Gain ca. 2 kω symmetrisk 110 db (db A-vægtet) 0,01% (A-vægtet) typ. -40 db ±12 40 Hz ±12 12 khz Cinchhunstik 40 db Gain 0 db Gain ca. 47 kω symmetrisk +12 dbu Cinchhunstik ca. 120 Ω 101 db <80 1 khz +18 dbu 6,3-mm-stereo-jackstik +4,7 dbu (+18,2 30 Ω 24-Bit 44,1 khz A/D: 100 db D/A: 100 db USB-Interface Type Generelt Signalstøjforhold (S/N) Krydstale Forvrængning (THD) 0,01% Frekvensgang Strømforsyning Netspænding Strømforbrug Sikring Nettilslutning Dimensioner/Vægt Dimensioner (B x H x T) Vægt Full Speed 12 MBit/s >80 db (Line) <80 db (Line) 15 Hz - 21 khz, +0/-3 db 100 til 240 V~, 50/60 Hz ca. 7 W T 1 A H 250 V Standard vægkontakt ca. 330 x 100 x 300 mm (13 x 3,9 x 11,8") ca. 2,5 kg (5,5 lbs) Firmaet Behringer er altid bestræbt på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De specifikationer og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

15 We Hear You

Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records

Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202 Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records 2 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Brugervejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Tak Indholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt det nye UCA222 U-CONTROL audio interface.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 Brugsanvisning Version 1.0 februar 2007 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

GUITAR LINK UCG102 DEUTSCH. Brugerhåndbogen. Version 1.0 Oktober 2006

GUITAR LINK UCG102 DEUTSCH. Brugerhåndbogen. Version 1.0 Oktober 2006 Brugerhåndbogen Version 1.0 Oktober 2006 DEUTSCH VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Betjeningsvejledning 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor

Betjeningsvejledning 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor Betjeningsvejledning 1202 /1002 Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor 2 XENYX 1202FX/1002FX Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

EUROPOWER EP2000/EP4000

EUROPOWER EP2000/EP4000 Betjeningsvejledning EUROPOWER EP2000/EP4000 Professionel 2000 og 4000 Watt stereo kraft-forstærker med ATR (Accelerated Transient Response) teknologi Tak for lån Inholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere