PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE. Design by ALMA studio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE. Design by ALMA studio"

Transkript

1

2 PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE Design by ALMA studio ii

3 PROJEKTBESKRIVELSE Principperne bag projektet bygger på Howard Gardners Teori om de mange intelligenser og Rita Dunns teorier om læringsstile, som også ligger bag de kendte tv programmer Plan B og Skolen Verdensklasse på 100 dage, men i dette projekt målrettet den aldersgruppe, som projektet har som målgruppe. Dramadelen tager udgangspunkt i Stanislawskis metoder også kendt som Method Acting og i udviklingssamtalerne bruges kognitiv terapi, mindfulness og state management. 3

4 PROJEKTBESKRIVELSE Projektet er målrettet til unge, som har det svært i forhold til fremtidsvalg, fastholdelse af uddannelse og arbejde. Projektet kan rumme 30 unge i alderen 18 til 25 år med forskellige baggrundsproblematikker. De unge arbejder i netværksgrupper, med en fast tilknyttet ressourceperson, med ung til ung støtte og med støtte fra en stor gruppe af ledere på højt niveau, succesfulde erhvervsfolk, coaches, terapeuter, lærere og mentorer, der tilbyder et solidt fundament for deres videre udvikling også lang tid efter afslutningen af det 20 uges forløb. Forløbet består af 2 lektionsmoduler a. 25 lektionstimer, samt 20 uger hvor deltagerne mødes 2 gange ugentligt. På den måde strækker det samlede forløb sig over ca. ½ år. Efter det halve år kan deltagerne vælge at komme i huset efter behov og vil kunne få støtte såfremt de har brug for det. I de første dage af opstartsmodulet arbejder alle i den store gruppe, hvorefter deltagerne bliver delt op i 2 grupper af max. 15. Hver gruppe har sin egen faste instruktør. Instruktøren følger gruppen i hele forløbet og tager personlige samtaler med den enkelte deltager. 4

5 Efter opstartsmodulet afholdes der mellem dette modul og 2. lektionsmodul altid en afklarende samtale med hver enkelt deltager. Mellem og efter de 2 lektionsmoduler mødes grupperne 2 gange ugentligt eftermiddag/aften, hvor de gennemgår et nøje tilrettelagt program, der sikrer, at deltagerne fastholder og udbygger deres viden. På sigt skal projektets deltagere kunne deltage i og arbejde med at iværksætte sociale virksomheder med forskelligt indhold som f.eks. cafe med bæredygtig sund mad værksted med istandsættelse af ting der er smidt ud af andre, kunstværksted og andet. Således at projektet kan udvikle sig i mange retninger med mange muligheder for langt flere unge. Deltagerne tilbydes en fortsat tilknytning til projektet og kan være en del af Klar Parat Go Huset. Det betyder, at deltagerne fortsat kan bruge bygningen og lokalerne til at mødes og fortsætte med at danne netværksgrupper, støtte hinanden samt få støtte fra husets ansatte. AKTIVITETER Undervisningsdelen Undervisningen er tilrettelagt således, at den er aktiv og inddragende, den er opdelt i små afsnit på omkring 20 min. I de enkelte afsnit er der tænkt på at deltagerne bliver påvirket på deres forskellige sanser. På den måde påvirkes flere dele af hjernen og der sikres en langt større indlæring, ligesom deltagerne vil opleve læring som noget sjovt og spændende. Den teoretiske del giver deltagerne viden og forståelse for baggrunden for øvelserne i den mere kropslige del af projektet. Hver enkelt deltager får viden om hvordan netop de lærer bedst og får redskaber til, hvordan de med små ændringer kan gøre læring nemmere for dem selv fremover. De lærer hvordan de bedre kan styre deres mentale velvære, at tage ansvar for deres eget liv og handle på det med den nye viden Målet er at hjælpe den enkelte til at selv finde indre ressourcer, rydde op i gamle hæmmende mentale mønstre og finde nye og mere hensigtsmæssige handlemåder. På den måde bliver den enkelte deltager klar til uddannelses-systemet og arbejdslivet, hvor netop det at kunne fastholde en god mental tilstand, at tage ansvar, kunne begå sig med andre mennesker og at være villig til at søge ny viden er vigtigt for, at kunne gennemføre udannelse og fastholde arbejde. Coachingdelen I de individuelle samtaler arbejdes efter principperne i kognitiv terapi, mindfullness og state management. Coachingsessionerne er en blanding af samtale, hvor opgaven er at svare ærligt og reflektere over de spørgsmål der stilles og psykoindukation, hvor der undervises i teori og viden om menneskets sind, hjerne og reaktionsmønstre udvalgt efter hvad der er relevant for den enkelte og dennes situation. Jobsamtale Der øves teknikker for, hvordan eleverne skal præsenterer sig. 5

6 At blive mere bevidst i mødet med andre mennesker tænke over, hvordan man virker og hvilke signaler der udsendes, ens fremtoning, håndtryk, sproglig dannelse, påklædning m.m. hvordan man begår sig på en arbejdsplads og i en jobsamtale. Kropstræning Deltagerne bliver mere fortrolige med deres stemme og krop. Der vil blive arbejdet med balance og kraft. En blanding af Kung Fu og tillidsøvelser i en form kaldet Todo. Der vil endvidere være træningsøvelser i koncentration, timing, rytme og bevægelse. Rytme er i sig selv en orden. Pulsen går sin rolige gang igennem alt. Når man behersker en rytme, giver det tilfredsstillelse, fordi den er som første brik i et puslespil. Status Over/under/ lige status, når vi møder andre mennesker indtager vi en status. Deltagerne bliver bevidst om, hvilken status de typisk tager i forskellige situationer og hvordan man ved at ændre på sin status kan opnå bedre kontakt med andre. Historie fortælling Historiefortællingen giver deltagerne en stor fortællelyst, de kommer til at opleve at deres egne historier skaber et fælles rum. Det giver dem styrke til at se deres liv i et andet lys. Deltagerne vil blive trænet i at øge deres udtryksrigdom og personlige gennemslagkraft. Historiefortælling gør at deltagerne finder deres egen udtryksform. Det at man tør og kan dele historier med andre, gør det nemmere at skabe kontakt til mennesker man ikke kender, at komme igennem med det man gerne vil og nå sine mål. Forumteater Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor spillerne præsenterer en tilspidset eller problematisk situation. Når konflikten i stykket er på sit højeste, hjælper instruktøren og tilskuerne med at give bud på mulige årsager til problemerne og kommer med forslag til løsninger. Derefter afprøver spillerne de nye idéer og handlinger. Interaktion Træning af de forskellige verber som, opmuntre, kritisere, advare og forføre. Du påvirker din medspiller som i et boldspil hvor du kaster bolden. Spøgsmålet er hvordan du afleverer og griber den. Værdiafklaring Redskaber til at deltagerne kan finde egne værdier og kan skabe fælles værdier med andre. Deltagerne vil få en øget forståelse for deres egne værdier og for at det i en virksomhed nogle gange kan det være svært at skabe fælles fodslag og at samarbejde. De lærer hvordan de med forståelse og fortælling kan skabe værdier på tværs. Undervisnings- og cafe-aftener Deltagerne mødes to gange ugentlig eftermiddag eller aften, hvor de gennemgår et nøje tilrettelagt program, der sikrer, at deltagerne får en klar erkendelse af egne styrker og svagheder. Deltagerne får værktøjer, der lærer dem, hvordan personlige styrker kan bruges som en hjælp til at udvikle og styrke områder, hvor de ikke er så stærke. Hver cafe-aften er der indledningsvis et emne der gennemgås og som er vigtigt i forhold til deltagerens proces. Efter gennemgangen af aftenens emne er der mulighed for at mødes mere frit med de andre deltagere i projektet. Disse aftener 6

7 tilrettelægges sammen med de unge i projektet og med besøg af relevante undervisere udefra. Feltarbejde/ud af huset En moduldag foregår med feltarbejde i naturen. En del af undervisningen foregår i de grønne områder rundt om Klar Parat Go Huset. Ressourcepersoner Deltagerne får, som en del af projektet, adgang til en række ressourcepersoner, der på forskellige områder kan benyttes som enten inspiratorer eller som undervisere og som alle har givet tilsagn om at stille deres kompetencer til rådighed for projektet. Idéen er, at deltagerne selv identificerer, hvilke af disse ressourcepersoner, der i forhold til forskellige problemstillinger formodes at kunne hjælpe gruppen bedst. Deltagerne/grupperne får selv ansvaret for at kontakte disse eller andre ressourcepersoner med henblik på at aftale, hvordan ressourcepersonen bedst kan understøtte deltagernes/gruppernes videre arbejde. På den måde kan den enkelte deltager være med til at oprette og deltage i flere grupper som har relevans for deres uddannelse. Instruktøren giver den fornødne supervision. Afslutning/præsentationsaften Der afsluttes med en præsentationsaften, hvor de enkelte grupper fremlægger deres forløb og planer for et eksternt publikum. 7

8 PROJEKTLEDERNE Projektledere er Lisbeth Norup Lauridsen og Tine Brix Davidsen. Vi har en oprigtig glæde og interesse for at arbejde med personlig udvikling for unge og har tilsammen mange års erfaring på området. Vores forudsætninger er meget praktisk funderet. Vi har begge arbejdet med unge i mange forskellige projekter, og vi har erfaret, at de unge tit falder tilbage til de gamle mønstre, fordi projekterne ikke arbejder dybt nok med at ændre indre forhindringer hos den enkelte og Lisbeth Norup Lauridsen Jeg har arbejdet som uniformeret politibetjent i 14 år, de sidste 3 år som SSP-ansvarlig, for politiet i Herlev kommune. Det var som SSP-ansvarlig, for politiet i Herlev Kommune, at jeg var med til at starte, og gennemføre, mange forskellige kriminal-præventive projekter, for unge. Projekter som: Samtale i Stedet For Vold - En Fremmed er en Ven Du Ikke Kender, o.l. Jeg sad i den overordnede styregruppe, bestående af 6 personer fra den pågældende kommune, som sammen udviklede strukturen for SSP-indsatsen. Jeg arbejdede målrettet med kriminalpræventive tiltag, og kom som underviser, i alle klasser fra 5. til 9. klassetrin, i Herlev Kommunes skoler. Sad i bestyrelsen for Kagshuset, som koordinerede den samlede misbrugsindsats i kommunen. Som SSP-ansvarlig havde jeg et klart overblik, over hvilke problematikker der var mest aktuelle i kommunen, og kunne på den måde iværksætte målrettede projekter, for at løse det, der var mest aktuelt. Siden 2008 har jeg haft mit eget firma, som arbejder med personlig udvikling. I den forbindelse rejser jeg hvert år et par måneder med Camp True North, som køber min assistance. Vi rejser rundt i Danmark og opstiller Camp en, for forskellige uddannelsesinstitutioner og kommuneskolers afgangsklasser. Det er en 5-dages camp, hvor der arbejdes meget målrettet med personlig udvikling for unge, og det har haft en stor betydning, for frafaldet og fastholdelsen, af elever, på de forskellige institutioner. I mit eget firma arbejder jeg også med personlig udvikling, og laver samtaleforløb for unge. Ud over mit arbejde med unge, har Københavns Politi siden 2010, købt forløb hos mig til politiansatte, der enten er kommet til skade, eller er blevet psykisk nedbrudt, af forskellige årsager. Her har jeg pt. en 100 % succesrate. Jeg er uddannet Psykomotorisk terapeut, 3 ½ års uddannelse (voksenpædagogisk grunduddannelse), politiassistent, master i NLP, counsellor, 4 års psykoterapeut uddannelse. Diverse kurser i konfliktløsning, Anthony Robbins UPW, Læringsstile og salgsteknik. 8

9 Tine Brix Davidsen Mit mål er at udvikle kreative mennesker, og hjælpe belastede unge med at genfinde selvværd og få perspektiv på tilværelsen. Igennem en lang række projekter, herunder projekter støttet af EU s Socialfond og LBR, med tilknytning til både folkeskoler og produktionsskoler, har jeg skabt et forløb, hvor unge bliver mere afklarede på, hvad de vil med deres liv, og samtidig udvikler deres sociale færdigheder. Jeg har også afviklet projekter som huskunstner, på folkeskoler, med fokus på de unges samarbejds-evner og sprogudvikling. Da mange af projekterne, munder ud i regulære forestillinger, har jeg gennem tiden instrueret en masse teater; 3-4 forestillinger om året siden Jeg afvikler løbende hold under overskriften Vild med Kommunikation, som igen fokuserer på adfærd, selvværd og samarbejdsevne. I 2003 var jeg med til at grundlægge Valbys Børneog Ungdomskulturhus, der nu kører på 10. år, med stor succes. Der arbejder jeg fast, som Dramainstruktør, og afholder Pigeklub, en gang om ugen, for piger med anden etnisk baggrund, hvor vi hygger, og snakker om dagligdagens problemer. Jeg har rødder i det eksperimenterende teatermiljø bl.a. Teater FÅR302, hvor jeg arbejdede i 12 år. Jeg tog min skuespilleruddannelse på Tzarens Hof, fra 1982 til 86 En dramaskole, bygget på Stanislawskis metode, også kendt som Method Acting. I 1992 begyndte jeg at undervise unge i drama, med fokus på krop, stemme og interaktion, med det mål at styrke personlighed, koncentration og samarbejdsevne. Udover min skuespilleruddannelse, har jeg studeret på Institut For Scenekunst i Milano, har taget en Klovne-uddannelse hos Le Ecole Philip Ecolier i London, hvor jeg lærte spændende teknikker, der nu er integreret i min undervisning. Sideløbende har jeg studeret sang og sangteknik, bl.a hos operasanger Ulrich Cold og vokal coach Joe Estill. Ved siden af mit projektarbejde, arbejder jeg som skuespiller i børneteatret Valborgs Mave, og synger med mit orkester T-Jazz 9

10 Andet personale Udover de kompetente instruktører arbejdes også med ung til ung støtte, således at deltagerne møder gode rollemodeller på deres egen alder. Succesfulde erhvervsfolk, coaches, terapeuter, lærere og mentorer vil kontinuerligt være tilknyttet projektet Efter endt kursusforløb tilbydes alle kursusdeltagere en fortsat tilknytning til projektet. Nogle kan tilbydes at fortsætte som mentorer for nye hold. På den måde bliver projektet på sigt selvforsynende med personale til ung til ung støtte. Forankring Klar-parat-go-huset er et miljø, hvor de unge kan fastholde deres nye sunde netværk, og kontinuerligt kan få støtte af ressourcepersoner. Der skabes et blivende netværk for den enkelte, som man kan vende tilbage til hvis man møder modstand efter projektforløbets afslutning. Sådan at deltagerne i projektet kan få støtte til at fastholde den nye gode udvikling. Derfor mener vi at vores indgangsvinkel med dramainspireret undervisning, der giver selvtillid og selvindsigt kombineret med personlighedsudviklende samtaler er vejen frem. 10

11 KONTAKT I er meget velkomne til at kontakte os på enten mail eller telefon. Tine Brix Davidsen, mail: eller tlf Lisbeth Norup Lauridsen, mail: eller tlf

12

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst.

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst. www.sst.dk/ungogsund Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 77 22 74 00 Telefax 77 22 74 11 sst@sst.dk Omslag_FINAL.indd 1 Ung & Sund Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere