PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING"

Transkript

1 PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange forskellige kompetencer inden for områderne LDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. De har brug for nyt stand materiale, da de i øjeblikket ikke har noget fælles stand materiale. Lige nu har hvert område deres egen stand materiale, og UCN act2learn ønsker derfor noget fælles, der viser at UCN act2learn er en virksomhed, hvor de fire områder arbejder godt sammen. Der skal altså skabes en sammenhæng i stand materialet, og der skal benyttes alle fire område farver. Endvidere skal UCN act2learns slogan Sammen gør vi dig bedre også benyttes. UCN act2learn skal bruge en bagvæg, en plakat til en skranke og to roll ups. Derudover vil jeg lave en folder, som de kan tage med ud til messer og arrangementer. Jeg vil finde på et event, der kan tiltrække folk til standen, og jeg vil finde på nogle give-away dele, som UCN act2learn kan tage med og dele ud til messer eller andre arrangementer såsom Fest for fyrede. PROBLEMFORMULERING Hvordan designer og udformer jeg materiale til en stand for UCN act2learn, så standen viser, hvad UCN act2learn tilbyder og samtidigt tager udgangspunkt i UCN act2learns designlinje? 4

2 METODE OG TEORI Jeg startede med at lave lidt research for at finde frem til noget viden om UCN act2learn og finde frem til, hvem UCN act2learn skal nå ud til. 1 Jeg har lavet Define brief, hvor jeg har stillet mig selv nogle hv-spørgsmål for bl.a. at finde frem til, hvad der skal laves, hvem det skal laves til, og hvorfor kunden har brug for min hjælp. 2 Jeg har anvendt metoden Kreativt brief for at finde ud af, hvad UCN act2learn ønsker at udstråle, for at finde frem til hvem de ønsker at nå ud til, og på hvilken måde de ønsker at nå ud til deres målgruppe. 3 Ud fra bl.a. det kreative brief, define brief og research lavede jeg et mindmap, hvor jeg samlede nogle design tanker, og lidt af det jeg vidste om UCN act2learn. 4 Gennem hele projektet har jeg også anvendt designprocessen som en slags huskeliste for at sikre, at jeg kommer igennem alle faserne, der i sidste ende skal fører til et gennemtænkt design. 5 Som en del af designprocessen så jeg på tre faktorer, som er funktion, teknik og æstetik. De tre faktorer tænkte jeg bl.a. ind i designets form, typografi og farve. 6 Jeg har benyttet research og kreativt brief til at præcisere min målgruppe. Derudover har jeg også anvendt persona for at blive klogere på, hvilken målgruppe de enkelte områder har. Jeg har altså lavet en persona til LEDELSE & HR, en til PÆDAGOGIK, til SUNDHED og en til TEKNOLOGI. 7 Jeg har lavet et mål-middelhierarki for at præcisere, hvad det eller de endelige mål er med stand materialet og for at finde ud af, hvilke midler der kan bruges for at nå målet eller målene. 8 9 Jeg har lavet en konkurrentanalyse for at finde frem til, hvilke primære og 1 Ambrose, Gavin "Design Thinking" Ava publishing Ambrose, Gavin "Design Thinking" Ava publishing Granholm, Kej Grundbog for art directors Grafisk 4 Ambrose, Gavin "Design Thinking" Ava publishing Olins, Wally Guide til design af identitet at skabe og vedligeholde forandring via identitet Dansk design center Pedersen, Kim & Birkvig, Henrik Grundbog i grafisk design. 7 Nielsen, Lene Engagimg Personas and Narrative Scenarios Sepstrup, Preben og Fruensgaard, Pernille Tilrettelæggelse af information s Sepstrup, Preben og Fruensgaard, Pernille Informationskløfter- kommunikationsstyrke

3 sekundære konkurrenter UCN act2leran har. Derudover har jeg lavet en SWOT analyse for at blive klogere på, hvad konkurrenterne kan tilbyde i forhold til UCN act2learn og finde frem til, hvilke styrke og svagheder konkurrenterne har, og hvilke strategier konkurrenter benytter. 10 Jeg har set på afsender og modtager for bl.a. at finde frem til, hvem der er faktisk afsender og implicit afsender, og hvem der er faktisk modtager og implicit modtager. Jeg har set på kommunikationen mellem afsender og modtager og bl.a. set på Lasswells kommunikationsmodel. 11 I forhold til afsender og modtager er der også set på retorik. Når UCN act2learn er på messer eller til andre arrangementer, handler det om at strukturere og præsentere et budskab på den bedst mulige måde, så modtagerne bliver interesseret i, hvad UCN act2leran har at tilbyde. Jeg har set på tekstforfatning for, at finde nogle metoder jeg kan bruge til, at skrive så mit budskab bliver korrekt udtrykt. Jeg har bl.a. set på nogle metoder, der handler om at skrive konkret og personligt og være sikker på, at de ord man bruger har samme betydning for modtageren, som de har for en selv. 14 Da jeg skulle designe de forskellige elementer til stand materialet, så jeg på nogle metoder inden for layout bl.a. grundlinjer, der skal sikre, at det der er på siden flugter. 15 Derudover så jeg også på gestaltlovene, som bl.a. omhandler loven om lighed og loven om nærhed. 16 Jeg har set på komposition altså opstilling af enkelte elementer i forhold til hinanden. Jeg har bl.a. set på rummelighed, balance og kontraster. 17 Jeg har set kort på semiotik og set på denotation, konnotation og myte. Jeg har derunder også set på kodning for, at finde ud af om UCN act2learn benytter den korrekte kodning i forhold til deres målgruppe Jobber, David Principles and practice og marketing McGraw- Hill Education, Lindberg, Henrik Markedskommunikation kap Hald, Mette, Præsentation & formidling Gyldendal Academica Bilag 9 14 Lynge, Carsten Lær at skrive bedre reklametekster 15 Ambrose, Gavin: "Layout" Drotner, Kirsten Semio&k. Mediernes tegn. I: Medier og kultur Borgen,

4 Jeg har anvendt nogle af de forskellige metoder, som jeg har lært i Photoshop og InDesign. I Photoshop har jeg bl.a. anvendt Magic Wand Tool og Ouick Selection Tool til at få de fire område farver orange, blå, grøn og gul på de forskellige billeder. Jeg har hovedsagligt anvendt InDesign gennem hele projektet, da jeg har opsat de forskellige stand elementer i InDesign og altså hovedsagligt anvendt værktøjer i InDesign til at lave stand materialet. Jeg har vurderet folderen ud fra AIDA modellen, hvor jeg har set på, hvad der skaber attention på forsiden, hvad der skaber interest, hvad der skaber desire og give folk lyst til at deltage i et kursus eller en videreuddannelse hos UCN act2learn, og hvad der i sidste ende fører til action, hvor folk køber en videreuddannelse eller et kursus hos UCN act2learn. De seks tænkehatte har jeg anvendt til, at vurdere det nye stand materiale. Jeg har brugt metoden til, at finde ud af om det repræsenterer det ønskede og til at se på stand materialet udefra. Jeg har altså ved hjælp af de seks tænkehatte fundet fordele og ulemper ved materialet til standen. 21 Da jeg skulle til at skrive min synopsis, læste jeg om synopsis skrivning i Den gode opgave af Lotte Rienecker for at blive klogere på, hvad en god synopsis skal indeholde. Til selve præsentationen har jeg lavet en produktmappe for, at kunne præsentere mit stand materiale på en overskuelig måde og for lettere, at kunne vise sammenhængen mellem de forskellige elementer. For at kunne lave den bedste mundtlige præsentation, har jeg kigget på forskellige metoder inden for præsentationsteknik. Jeg har især kigget på 5H-metoden fra Præsentation og formidling af Mette Hald. 19 Lindberg, Henrik Markedskommunikation kap Lynge, Carsten Lær at skrive bedre reklametekster 21 Edward de bono Six thinking hats Penguin books

5 BRIEFING Målgruppe Ud fra det research 22, define brief 23 og det kreative brief 24 er der fundet frem til, at målgruppen hovedsagligt er voksne kvinder og mænd i alderen år, der ønsker at tage en videreuddannelse eller at deltage i et kursus hos UCN act2learn. Folk der enten ønsker at blive bedre inden for deres fag, eller folk der er jobsøgende og derfor fx kan forbedre sine jobmuligheder ved at deltage i et kursus. Det er altså hovedsagligt folk, der ønsker at blive klogere, som vil have mere viden eller flere kompetencer, og lærer nye metoder inden for områderne LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. Målgruppen er også virksomheder, som ønsker at sende deres medarbejdere på kursus, eller som opfordre deres medarbejdere til at tage en videreuddannelse inden for et bestemt område. Virksomheder sender deres medarbejdere på kursus, eller opfordre dem til at tage en videreuddannelse, fordi medarbejderne skal få et bedre indblik i den nyeste viden og opdateres i, hvad der er nyt inden for deres fag eller område. Overordnet for hele UCN act2learns målgruppe er dog, at det er folk, der skal starte på en videreuddannelse eller et kursus, og folk der kommer for at blive klogere, lærer noget nyt og blive bedre til deres fag. De fire områder der hører under UCN act2learn, altså LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI har lidt forskellige målgrupper, da de arbejder med hver sit felt og har forskellige kurser og videreuddannelser. For at præcisere de fire områdes individuelle målgruppe, er der anvendt persona, hvor der er lavet en ud fra henholdsvis LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. Den persona der er lavet til SUNDHED, beskriver Karin der er 51 år og som arbejder som social og sundhedshjælper på et plejehjem. Kommunen har valgt at sende 22 Bilag 3 23 Bilag 4 24 Bilag 5 8

6 nogen af deres medarbejdere på kurset Ældre mennesker med kronisk sygdom hos UCN act2learn SUNDHED, fordi de skal blive klogere på, hvilke nye metoder der er inden for behandling af syge ældre mennesker. 25 PÆDAGOGIK s persona beskriver Susanne, der er 42 år og som arbejder i en børnehave. Susanne skal deltage i kurset De særligt sensitive børn hos UCN act2learn PÆDAGOGIK for at blive opdateret med den nyeste viden inden for håndtering af børn med særlige behov. 26 Den persona der er lavet til LEDELSE & HR, beskriver 30 årige Lars der er iværksætter. Han startede sin egen virksomhed for to år siden, og har nu valgt at tage akademiuddannelsen Ledelse i praksis hos UCN act2learn. Han vil tage videreuddannelsen for at blive en bedre chef og leder for sine medarbejdere. 27 TEKNOLOGI s persona beskriver Peter, der er 26 år og som arbejder på et lille reklamebureau med 3 ansatte. Peter har tidligere hovedsagligt arbejdet med trykte medier, men er begyndt at lave mere digitalt, og har derfor valgt at tage diplomuddannelsen Webudvikling hos UCN act2learn TEKNOLOGI for at blive bedre til udvikling af hjemmesider. 28 Om UCN act2learn Ud fra research 29 er der fundet frem til, at UCN act2learn er en virksomhed, der har kompetencer inden for områderne LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. Deres slogan er Sammen gør vi dig bedre, og de brænder for at få mennesker og organisationer til at udvikle sig. Hos UCN act2learn tilbyder de kompetencegivende special- og videreuddannelser på diplom- og akademiniveau. Derudover tilbyder de også kortere eller længere kurser, udviklingsforløb og temadage. Hos UCN act2learn udvikler de hele tiden deres uddannelser og skaber nye, så de kan udvikle folk og give folk den nyeste viden. For at få den nyeste viden arbejder UCN act2learn sammen med bl.a. Aalborg Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og Højskolen i Hedmark. Hos UCN 25 Bilag 7a 26 Bilag 7b 27 Bilag 7c 28 Bilag 7d 29 Bilag 3 9

7 act2learn har de stor erfaring i at løse konsulentopgaver inden for leder-, medarbejder- og organisationsudvikling. De hjælper med at udvikle uddannelsesplaner for enkeltpersoner såvel som organisationer - og de sikrer, at de bliver ført ud i livet. UCN act2learn har som sagt kompetencer inden for ledelse & HR, pædagogik, sundhed, teknologi, og de bringer dem i spil både enkeltvis og tværfagligt. Hos UCN act2learn kan de tilbyde udfordrende og udviklende læringsmiljøer, hvor folk kan opnå praksisnær kompetenceudvikling, hvor teorien integreres i hverdagen. Afsender og modtager Hvis man ser på forholdet mellem modtager og afsender, så er der to afsender typer og to modtager typer. I det her tilfælde er den faktisk afsender UCN act2learn, og den implicit afsender er de fire områder LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. Den faktisk modtager er folk, der ønsker at tage en videreuddannelse eller deltage i et kursus, eller virksomheder der vil sende deres medarbejdere på kursus. Den implicit modtager er UCN act2learns fire områders individuelle målgrupper. 30 Det er vigtigt, når man skal skabe en effektiv kommunikation, at man er bevidst om, at både afsender og modtager er aktive deltagere. Hvis både modtager og afsender er aktive, og der er en personlig dialog, er det lettere for afsender at vide, hvad modtageren mener. Hvorimod at hvis kommunikationen foregår fra en person til mange, altså ikke via personlig dialog er det sværere at styre, da man ikke er i direkte kontakt med hver modtager. Når UCN act2learn tager ud til messer og arrangementer foregår der både en personlig dialog mellem afsender og modtager men samtidigt foregår der også en upersonlig dialog, hvor UCN act2learn kommunikerer ud til mange mennesker på en gang. Når det handler om god kommunikation, handler det også om perception. For kommunikation er ikke bare det du siger, det er også, hvad folk får ud af det du siger. Det er derfor vigtigt, at UCN act2learn udtrykker sig klart og kun fokusere på 30 Bilag 8 10

8 det, der er vigtigt for modtageren at vide. De skal føle, at det som UCN act2learn siger har relevans for netop dem, og at der er handling bag ordrene. Relevans er afgørende for modtagerens opmærksomhed og forståelse. Når UCN act2learn skal kommunikere med modtageren, skal det hovedsagligt handle om, hvad modtageren synes er relevant, og ikke hvad UCN act2learn synes er relevant. Når folk tager ud på fx messer, bliver de bombarderet med sanseindtryk, og de fleste af disse indtryk stryger ind i underbevidstheden. Men hvis de fornemmer noget vigtigt, kan de mere eller mindre bevidst fokusere opmærksomheden på det, der virker mest interessant for dem. Dette kaldes for stimuli og det er derfor vigtigt, at UCN act2learn tænker på stimuli, når de er ude til messer, og gør opmærksom på sig selv, og på hvad det er de kan tilbyde for at fange deres målgruppes interesse. For i kommunikationen er modtagerne ofte problemløsende, behovsstyret og handlende. De bruger kommunikationen på egne præmisser og ud fra egne behov. Deres opmærksomhed og forståelse tjener et formål for dem selv, og de tænker på Whats in it for me?. Det er ofte sociale og psykologiske karakteristika, der påvirker modtagerens adfærd og styrer, hvad de fokuserer på, og hvad der vækker netop deres opmærksomhed. Inden for kommunikation er der to grundlæggende referencerammer, som er transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet. I dette tilfælde er der fokuseret på transmissionsparadigmet, som betegner kommunikationsprocessen som en overførsel af et budskab fra en afsender til en modtager, der medfører en given effekt altså en lineær og målrette proces, hvor kommunikationen ideelt set altid forløber ensrettet i hele processen. Lasswells kommunikationsmodel er en del af transmissionsparadigmet. Det er en model, hvor man ser på Hvem siger hvad til hvem i hvilket medie og med hvilken effekt. Når man ser på UCN act2learn, så siger UCN act2learn hvilke kurser og videreuddannelser, de tilbyder til folk, der er på en messe eller til et arrangement, hvor UCN act2learn har en stand opstillet. Den ønskede effekt er, at folk tilmelder sig et kursus eller en videreuddannelse hos UCN act2learn. UCN act2learn er altså 31 Bonnen, Kersten, Hird, John og Poulsen, Kirsten Livsstilsanalyse og trendspotting 32 Sepstrup, Preben og Fruensgaard, Pernille Tilrettelæggelse af information 11

9 afsenderen. Budskabet betegner, hvad afsendere har på hjertet, og i det her tilfælde vil UCN act2learn fortælle hvilke videreuddannelser og kurser de tilbyder, og at UCN act2learn er en samlet virksomhed, selvom der er fire områder. Mediet betegner, hvordan modtager og afsender er forbundet altså afsender og modtager er forbundet ved UCN act2learns messe stand, som står opstillet ved forskellige messer og til forskellige arrangementer såsom Fest for fyrede. Modtageren eller målgruppe er hovedsagligt voksne kvinder og mænd i alderen år, der ønsker at tage en videreuddannelse eller deltage i et kursus hos UCN act2learn. Det er også virksomheder, som ønsker at sende deres medarbejdere på kursus, eller som anbefaler deres medarbejdere at tage en videreuddannelse inden for et bestemt område. Den ønskede effekt skulle gerne være, at flere folk finder ud af, hvad UCN act2learn er for en virksomhed, og hvad de kan tilbyde. Derudover skulle effekten gerne være, at flere folk tilmelder sig et kursus eller en videreuddannelse hos UCN act2learn. Konkurrentanalyse UCN act2learns primære konkurrenter er virksomheder, der ligger i Nordjylland og som udbyder nogle af de sammen kurser og uddannelser som UCN act2learn. Når de ligger i Nordjylland, har de ligesom UCN act2learn også en målgruppe, der hovedsagligt kommer fra Nordjylland, og hvis de udbyder de samme kurser og uddannelser som UCN act2learn kan det være, at folk vælger at tage en uddannelse eller deltage i et kursus hos dem frem for hos UCN act2learn. De sekundære konkurrenter er virksomheder, der måske udbyder de samme uddannelser eller kurser som UCN act2learn, men som ikke ligger i Nordjylland, og dermed ikke hovedsagligt har folk fra Nordjylland som målgruppe. Det kan også være virksomheder, der ligger i Nordjylland, men som kun udbyder få af de samme kurser og uddannelser som UCN act2learn. UCN act2learn har helt klart flere sekundære konkurrenter end primære konkurrenter. Der er altså ikke så mange andre virksomheder, som ligger i 33 Lindberg, Henrik Markedskommunikation kap Bilag 8 12

10 Nordjylland, og som udbyder det samme som UCN act2learn. Derimod er der mange virksomheder, der udbyder nogenlunde det samme som UCN act2learn, men som ikke ligger i Nordjylland, eller virksomheder der ligger i Nordjylland, men som ikke udbyder kurser og uddannelser inden for de samme områder som UCN act2learn. 35 Når man skal lave en konkurrent analyse, er det en god ide at lave en SWOT annalyse. Man skal se på, om man kan tilfredsstille sine kunder bedre end konkurrenterne, for når kunderne skal vælge, hvor de ønsker at tage en videreuddannelse eller deltage i et kursus, kan deres valg afhænge af, om en virksomhed kan skabe en smule mere værdi end andre virksomheder. Når det kommer til UCN act2learns konkurrenter, er der altså ikke nogen af konkurrenterne, der har alle de samme ydelser som UCN act2learn. Derudover er UCN act2learn en stor virksomhed med mange forskellige kurser og videreuddannelser og en meget bred målgruppe. UCN act2learn er altså en rimelig stærk virksomhed på markedet, og derfor vil det være svært for konkurrenterne at fjerne UCN act2learn helt fra markedet, også selvom de måske har nogle af de samme ydelser som UCN act2learn. Man kan se på konkurrenternes styrker og svagheder og UCN act2learns styrker og svagheder. Konkurrenternes styrker er, at hvis de kun har kurser eller uddannelser inden for et bestemt område fx sundhed, kan det være, at de er bedre specialiseret og har mere erfaring inden for området, fordi de kun koncerterer sig om fx sundhed. Derudover har nogle af konkurrenterne afdelinger i stort set hele landet og når derfor ud til en bredere målgruppe. UCN act2learns styrker er at de har de fire områder, der kan låne af hinanden både lokaler men også undervisere. UCN act2learn kan fx lave et kursus, hvor de blander sundhed og teknologi, hvorimod andre der kun har kurser om sundhed, skal ud og hyrer en teknologi ekspert, hvis de vil lave et kursus, hvor de blander sundhed og teknologi. Derudover har UCN act2learn den fordel, at de kan sparer en del penge ved at have de fire områder og dermed mange forskellige kurser og videreuddannelser samlet 35 Bilag 10a 13

11 under samme tag. De kan altså sparer penge på administration, køkken, markedsføring osv. fordi de kan være fælles om udgifterne. Svagheder for konkurrenterne er at de ikke kan tilbyde deres målgruppe lige så mange forskellige kurser og videreuddannelser inden for så mange forskellige områder. Hvis det er en konkurrent, der kun er specialiseret i et områder fx sundhed, så skal de ud og hyrer en underviser fra en anden virksomhed, hvis de fx vil blande sundhedskurser med teknologikurser. Det kan være en svaghed for UCN act2learn, at de er så stor en virksomhed, og at de har så mange forskellige kurser og videreuddannelser inden for de fire områder, for de skal hele tiden søger for at have den nyeste viden og holde sig opdateret inden for de fire områder, for det vigtigste er jo ikke at have flest kurser og videreuddannelser men derimod at have de bedste kurser og videreuddannelser. 36 Konkurrence fordel Når man ser på UCN act2learns konkurrenter, er det også vigtigt at se på UCN act2learns konkurrence fordel og strategi. Den rigtige strategi er at arbejde med det, man har kompetencer til, og det man er gode til. UCN act2learn har kompetencer inden for ledelse & HR, pædagogik, sundhed og teknologi, og de er gode til at undervise inden for de fire områder. Derudover er UCN act2learns medarbejdere gode til at undervise på en spændende måde og gode til at lave øvelser, der får folk med. Man skal fører en strategi, der giver fordele for virksomheden fx kan service og loyale kunder være en stor fordel, for det kan være svært for konkurrenterne at stjæle loyale kunder. Det er altså vigtigt for UCN act2learn, at kunne bevarer de kunder, de i forvejen har fx hvis de har en virksomhed, som kunde er det vigtigt at sørge for, at den virksomhed bliver ved med at vælge UCN act2learn, når de fx skal sende deres medarbejdere på kursus. Derudover er det vigtigt for UCN act2learn at have et godt omdømme, og vigtigt at folk føler, at de får en god service og undervisning ved UCN act2learn. Kunderne skal have et godt forhold til UCN act2learn evt. et privat eller personligt forhold. UCN act2learn kan skabe det private eller personlige forhold til kunderne 36 Bilag 10b 14

12 gennem deres medarbejdere. Derudover kan de i deres markedsføring skabe et personligt forhold ved hjælp af personord som jeg, vi, I og du. Hvis folk har fået en god oplevelse og undervisning hos UCN act2learn, kan det være de anbefaler UCN act2learn til andre, og dermed får UCN act2learn flere kunder Bilag 11 15

13 ARGUMENTATION Formål Ud fra et møde med Pernille Simonsen som er min kontaktperson ved UCN act2learn ved jeg, at UCN act2learn ønsker noget fælles stand materiale, som de kan tage med ud til messer og andre arrangementer såsom Fest for fyrede. Lige nu har UCN act2learns fire områder hver sit stand materiale, og de ønsker derfor noget fælles, der beskriver alle fire områder og som viser, at UCN act2learn er en fælles virksomhed, selvom der er de fire områder. UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder mange forskellige videreuddannelser og kurser, og som har kompetencer inden for områderne LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. Det er vigtigt, at de på en messe kan vise folk, hvilke videreuddannelser og kurser de tilbyder. Derudover skal folk også vide at UCN act2learn, har meget erfaring i at undervise, og at de er en bred virksomhed med mange forskellige kompetencer, eftersom de har personer, der har meget erfaring inden for deres eget område, som enten er LEDELSE & HR, PÆDOGAGIK, SUNDHED eller TEKNOLOGI. Samtidigt er UCN act2learn også en virksomhed, hvor de fire områder, også kan samarbejde på tværs og dermed dele erfaringer og blive klogere. Budskabet er altså, at selvom UCN act2learn har de fire områder, så er det stadig en samlet virksomhed. For at præcisere, hvad det endelig mål er med stand materialet og for at finde frem til hvilke midler, der kan bruges for at nå målet, har jeg lavet et målmiddelhierarki Det skal hjælpe med at give overblik og kontrollere mine overvejelser. Når man skal lave et mål-middelhierarki, er det vigtigt, at målene og midlerne er realistiske og gode. Jeg har valgt to mål for stand materialet. For det første er målet, at stand materialet skal vise, at UCN act2learn er en samlet virksomhed, selvom der er fire 38 Sepstrup, Preben og Fruensgaard, Pernille Tilrettelæggelse af information s Sepstrup, Preben og Fruensgaard, Pernille Informationskløfter- kommunikationsstyrke

14 områder. Midlerne for at nå frem til det mål er at bruge de fire streger, der i forvejen er en del af UCN act2learn designlinje og bruge både UCN act2learns hovedfarve, som er grå og de fire områders farver, som er orange, blå, grøn og gul. Sidst men ikke mindst kan et middel være at bruge UCN act2learns slogan Sammen gør vi dig bedre. Det andet mål er, at stand materialet skal gøre folk nysgerrig og give dem lyst til at vide mere om UCN act2learn. Midlerne for at nå det mål er at lave personlige overskrifter, der når ud til folk, at bruge anerledes billeder der fanger folks opmærksomhed og bruge farver på billederne. Derudover kan et middel også være at lave en sammenhæng i stand materialet, så det ikke virker forvirrende og rodet men derimod åbent, ordentligt og imødekommende. 40 Beskrivelse af de forskellige produkter UCN act2learn har brug for noget fælles stand materiale, som skal bestå af en bagvæg, en plakat til en skranke, og to roll ups, men derudover har jeg også valgt at lave en folder, der beskriver UCN act2learn, og som de kan tage med og dele ud til de forskellige messer og arrangementer. Endvidere har jeg lavet en flyer med et spørgeskema, en magnet og et USB stik. Der er tre faktorer i designprocessen, som kan tænkes ind i designet. De tre faktorer er funktion, teknik/økonomi og æstetik, og man kan fx tænke dem ind i designets form, typografi, illustration og farve. 41 Form I forhold til form kan man se på funktion ud fra, hvorfor det valgte format er mest funktionelt. Bagvæggen, plakaten til skranken og de to roll ups, er lavet ud fra nogle mål, som UCN act2learn har givet. Bagvæggen måler 4 meter i bredden og 2,25 meter i højden. Plakaten til skranken måler 1,20 meter i bredden og 0,40 meter i højden. De to roll ups er 0,85 meter i bredden og 2 meter i højden. Den flyer der er lavet med spørgeskemaet, er 210 mm i bredden og 100 mm i højden. Magneten er 40 Bilag Bilag 13 17

15 68 mm bred og 44 mm høj. UCN act2learn har to forskellige størrelse foldere, en der er 21 cm bred og 21 cm høj, og en der er 17 cm bred og 29,7 cm høj. Folderen der er lavet måler 21x21, da det er den størrelse, der passer bedst til at tage med ud til arrangementer og messer, for den er mere håndgribelig og nemmere for folk at gå rundt med, når de skal læse i den. I forhold til form kan man også se på æstetik, og hvilke æstetiske overvejelser der har været i forhold til formen på de forskellige elementer fx er roll ups, bagvæg og plakaten til skranken lavet i så stort format, fordi hovedformålet er, at det skal skille sig ud, tiltrække folk til standen og gøre folk opmærksomme. Man kan også se på om teknik eller økonomi, har haft nogen betydning for formen, altså om budgettet var med til at bestemme formen, hvilket i dette tilfælde ikke havde noget at sige, altså budgettet var ikke med til at bestemme formen på de forskellige stand elementer. Typografi Typografi er bogstaver og tegn sat sammen til ord, linjer og spalter. Der er anvendt både display typografi til overskrifterne som skal skabe opmærksomhed, og der er anvendt læse-typografi også kaldet brødtekst i folderen, da det skal være letlæseligt. 42 Der er valgt typografi ud fra den designlinje, som UCN act2learn i forvejen har. I den designlinje anvender UCN act2learn enten fonten DIN eller Morgen. På stand materialet er der brugt fonten Morgan, og der er anvendt to udgaver af Morgen fonten, som er MorganSnLining og MorganAvecOffice. MorganSnLining er brugt hovedsagligt til overskrifter og underoverskrifter, imens MorganAvecOffice er anvendt hovedsagligt til brødtekster. Umiddelbart er Morgan en moderne font men samtidigt, har den også et lidt klassisk udtryk. Dette skyldes, at MorganSnLining er grotesk og dermed mere moderne, hvorimod MorganAvecOffice har seriffer og dermed, er mere klassisk. 43 Det er en god ide, når UCN act2learn har så bred en målgruppe, at de både udstråler et moderne og klassisk udtryk for på den måde at 42 Ambrose, Gavin "Design Thinking" Ava publishing Bilag 14 18

16 sikre, at de rammer både folk, der vil tage en videreuddannelse eller et kursus inden for PÆDAGOGIK, og som godt kan lide det klassiske udtryk, og folk der vil tage en videreuddannelse eller et kursus inden for TEKNOLOGI, som godt kan lide det moderne udtryk. Tekstforfatning Når UCN act2learn er på messer eller til andre arrangementer, handler det om at strukturere og præsentere et budskab på den bedst mulige måde, så folk bliver interesseret i, hvad UCN act2leran har at tilbyde. Derudover handler det også om at bruge sproget korrekt for at opnå mest mulige effekt af sin kommunikation og virkelig få folk til at lytte. At skrive godt er at skrive så ens budskab, bliver korrekt udtrykt. Man skal skrive konkret og være sikker på, at de ord man bruger, har samme betydning for modtageren, som de har for en selv især, hvis man ønsker en bestemt reaktion på de ord, man sender ud. UCN act2learn skal altså sikre sig, at de bruger ord, som modtageren er fortrolig med, altså at de bruger fællesord fremfor medlemsord og dermed bruger ord, som alle kan forstå. 44 Når man skal nå ud til sin modtager og dermed sin målgruppe, er det en god ide at bruge personlige pegeord og skrive personligt. Man må altså godt vise, at der er mennesker i begge ender af kommunikationen. For at vise at det er mennesker der kommunikeres imellem, kan man bruge ord som jeg, vi, du, I og dig. Ved at bruge de personlige pegeord, gør man sine tekster mere personlige og vedkommende for læseren. På stand materialet til UCN act2learn er der anvendt en del personlige pegeord, og der indgår mindst et personligt pegeord i alle overskrifterne, fx er overskriften på bagvæggen og på plakaten til skranken henholdsvis Vi har den rette løsning til dig og Skil dig ud fra mængde. På den ene roll up er der også anvendt to personlige pegeord i overskriften Vi hjælper dig på rette vej. På forsiden af folderen er der i overskriften Vi har kurser og videreuddannelser til dig! også anvendt to personlige pegeord nemlig Vi og dig. Alle disse personlige 44 Lynge, Carsten Lær at skrive bedre reklametekster 19

17 pegeord der er anvendt både i overskrifterne men også i brødteksten, skal gerne få folk til at føle, at UCN act2learn taler direkte til netop dem. UCN act2learn har i deres slogan også valgt at bruge personlige pegeord. Sammen gør vi dig bedre består af to personlige ord nemlig vi og dig, og det skal gerne få folk til at føle, at UCN act2learn virkelig gerne vil hjælpe dem til at blive bedre inden for deres område eller fag. Semiotik Semiotik er læren om tegn og deres betydningsdannelse. Når man taler om semiotik, så taler man også om denotation, altså det du ser sat op overfor konnotation, altså det du tænker. Denotation er det umiddelbare, og det betyder bl.a., at noget er præcist, hvad det udgiver sig for. Den denotative aflæsning er altså den umiddelbare eller den direkte aflæsning, hvor man fokusere på, hvad det er man ser på et billede. Man ser de faktiske tegn, og man ser det, som alle kan se. På stand materialet til UCN act2learn er der bl.a. anvendt et billede af en labyrint, et billede af Rubriks terning, et billede af nogle firkantet stolper i forskellige størrelser og på forsiden af foldere er der nogle pendul kugler. Når folk ser disse billeder ud fra denotation, så ser de hvad det direkte er nemlig en labyrint, Rubriks terning, firkantet stolper og nogle pendul kugler. Konnotation er den måde, folk tolker det de ser. Hvilke tanker sætter billedet og teksten i gang hos modtageren. Måden folk tolker det på altså folks individuelle læsning afhænger af, hvad de tidligere har lært, og hvilke associationer de har.. Når man ser på billederne, der er anvendt til UCN act2learns stand materiale, kan de tolkes på forskellige måder, men teksten der hører til billederne, skal gerne fører modtageren i den rigtige retning og hjælpe modtageren til at forstå budskabet. Til billedet med labyrinten står der Vi hjælper dig på rette vej, og labyrinten skal gerne symbolisere en vej, der kan være svær, men man skal nok nå i mål. Det skal altså gerne udstråle, at hvis du er faret lidt vild og ikke ved, hvilket kursus eller videreuddannelse du skal tage, så kan UCN act2learn hjælpe dig på rette vej. 20

18 Billedet på bagvæggen med Rubriks terning har teksten Vi har den rette løsning til dig, og terningen skal altså udstråle en løsning. Det skal gerne vise, at næsten uanset hvilket kursus eller videreuddannelse folk leder efter, så kan de finde det ved UCN act2learn. Til billedet med de firkantet stolper står der Skil dig ud fra mængden. Stolperne skal altså gerne symbolisere mennesker. Mennesker kan være høje eller lave og tygge eller tynde men derfor skille de sig nødvendigvis ikke ud. Hvis man fx skal til en jobsamtale, kan man skille sig ud fra mængden af ansøgere ved at have taget nogle forskellige kurser eller videreuddannelser. På arbejdspladsen kan man også skille sig ud fra de andre medarbejdere, hvis man har deltaget i et kursus eller taget en videreuddannelse. På forsiden af folderen er der nogle pendul kugler, og det giver måske først mening, hvis man læser teksten Vi sætter gang i en udvikling hos dig og din organisation. Pendul kuglerne skal altså symbolisere at der sættes gang i en udvikling, og at de hos UCN act2learn kan sætte gang i en positiv udvikling hos både enkeltpersoner men også hos organisationer. De farvede kugler skal altså symbolisere UCN act2learn, og sølvkuglerne skal symbolisere enkeltpersoner eller organisationer. Når man snakker om denotation og konnotation, snakker man også om myte. Branding af en virksomhed eller et produkt bygges op omkring en myte/ideologi. Hvis man laver et kendt slogan, som er genkendeligt, og som får folk til at tænke på virksomheden ligeså snart, man hører sloganet, så er det semiotik. Hvis der er farver, som man forbinder med nogle bestemte virksomheder, så er det også semiotik. UCN act2learn skal gerne ved hjælp af bl.a. markedsføring og ved hjælp af stand materialet gøre deres slogan så genkendeligt, at når folk hører Sammen gør vi dig bedre, så tænker de på UCN act2learn. Derudover skal især de fire områders farver også gerne med tiden blive nogle farver, som folk forbinder med UCN act2learn 45 Illustrationer og farver Vi modtager mere end 80% af informationen, gennem det vi ser. Gennem det visuelle får vi oplysninger om, hvem andre er, og hvem vi selv er. Vi kommunikerer 45 Drotner, Kirsten Semio&k. Mediernes tegn. I: Medier og kultur Borgen,

19 gennem billeder, og hvad vi vælger at se bestemmes af, hvad vi ved, hvad vi tror på og hvad vi ønsker altså vores normer og værdier. Man kan altså opfatte et billede forskelligt alt efter hvilken kultur, baggrund og habitus man har. 46 Når man skal vælge et billede til sit design, skal man altså tænke på, hvilke tanker billedet skal sætte i gang. Der er brugt fotos til stand materialet i form af nogle billeder med forskellige grafiske illustrationer. Det er altså nogle anerledes og enkle billeder med forskellige illustrationer, som skal fange folks opmærksomhed. Billederne er valgt ud fra, at de skal kunne passe til alle fire områder, og de skal kunne hænge sammen med en passende overskrift. Selve billederne er oprindeligt hovedsagligt i farverne grå, hvid og sort, men for at skabe noget liv på billederne er der i Photoshop tilføjet de fire områders farver orange, blå, grøn og gul. Generelt er der på hele stand materialet anvendt de fire områders farver altså LEDELSE & HR s orange, PÆDAGOGIKS blå, SUNDHED S grønne og TEKNOLOGI s gule, og der er også anvendt UCN act2learns hovedfarve, som er den grå. Selvom det er meget forskellige farver, skal de gerne give et udtryk af sammenhæng. 47 Design layout gestaltlovene Hvis man skal lave et klassisk layout i et opslag eller i en folder, så arbejder man med nogle linjer, som skal hjælpe en med at finde ud af, hvordan man skal placerer tingene i forhold til hinanden. Man kan altså lave nogle grundlinjer, og man bestemmer selv hvor meget afstand, der skal være mellem linjerne. Man benytter disse grundlinjer for at sikre sig, at det der er på siden flugter. 48 I folderen til UCN act2learn er der lavet nogle linjer for at sikre, at det der er på siderne flugter. Når man breder folderen ud og ser på forsiden og bagsiden, så går der linjer der sikre, at tekstboksen på forsiden og tekstboksen på bagsiden sidder lige overfor hinanden og at de flugter. Indeni folderen er der på den første side en stiplet linje i bunden, som flugter med en stiplet linje på side to. På side to står der en beskrivelser af de fire områder. Der er en linje mellem overskrifter LEDELSE & 46 Berger, Arthur Asa Seeing is believing Bilag Ambrose, Gavin: "Layout" 22

20 HR og SUNDHED, så de flugter, og starten af beskrivelserne af LEDELSE & HR og SUNDHED flugter, så de starter samme sted. Det samme gælder for PÆDAGOGIK og TEKNOLOGI, hvor overskrifter og starten af beskrivelserne også flugter. Når man laver et layout, er det en god ide at tænke på Gestaltlovene. Da designet til UCN act2learns stand materiale skulle laves, blev der bl.a. tænkt på Loven om lighed, idet symboler der ligner hinanden opfattes som symboler, der hører sammen. Dette kan man forstærke ved brug af farver, fx hvis man sætter nogle sorte figurer overfor nogle farvet figurer, så opfatter man, at de sorte hører sammen, og de farvede hører sammen. Da stand materialet skulle udformes, blev der tænkt over, at selvom stand materialet ikke er helt ens, så er der alligevel nok lighedspunkter, fx den samme typografi eller de samme farver til at man opfatter stand materialet, som elementer der hører sammen. Derudover blev der også tænkt på Loven om nærhed, altså når man anbringer nogle symboler nær hinanden opfattes det som værende nogle symboler, der hører sammen. På det meste af stand materialet er UCN act2learns hovedlogo og UCN act2learns slogan sat nær hinanden, så folk ved at det hører sammen. Derudover er de fire områders logoer også sat nær hinanden på de to roll ups og på bagsiden af folderen for at vise, at disse fire logoer hører under samme virksomhed, selvom de ikke er helt ens. 49 Komposition Komposition er opstilling af enkelte elementer i forhold til hinanden. Når man ser på kompositionen, ser man på rum i designet i forhold til længde, bredde, højde og dybde og man ser på, om designet er fladt eller rummeligt altså uden eller med perspektivfornemmelse. Dele af stand materialet til UCN act2learn er rummeligt fx den roll up med labyrinten og plakaten til skranken med de firkantet stolper. Derimod er noget af stand materialet også fladt såsom den roll up med logoet, magneten og den flyer med spørgeskemaet. Man ser også på balancen i designet, altså om der er en fornemmelse af harmoni og ligevægt. I forhold til stand materialet til UCN act2learn kan man se, at der er en rimelig god balance fx på

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere