PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING"

Transkript

1 PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange forskellige kompetencer inden for områderne LDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. De har brug for nyt stand materiale, da de i øjeblikket ikke har noget fælles stand materiale. Lige nu har hvert område deres egen stand materiale, og UCN act2learn ønsker derfor noget fælles, der viser at UCN act2learn er en virksomhed, hvor de fire områder arbejder godt sammen. Der skal altså skabes en sammenhæng i stand materialet, og der skal benyttes alle fire område farver. Endvidere skal UCN act2learns slogan Sammen gør vi dig bedre også benyttes. UCN act2learn skal bruge en bagvæg, en plakat til en skranke og to roll ups. Derudover vil jeg lave en folder, som de kan tage med ud til messer og arrangementer. Jeg vil finde på et event, der kan tiltrække folk til standen, og jeg vil finde på nogle give-away dele, som UCN act2learn kan tage med og dele ud til messer eller andre arrangementer såsom Fest for fyrede. PROBLEMFORMULERING Hvordan designer og udformer jeg materiale til en stand for UCN act2learn, så standen viser, hvad UCN act2learn tilbyder og samtidigt tager udgangspunkt i UCN act2learns designlinje? 4

2 METODE OG TEORI Jeg startede med at lave lidt research for at finde frem til noget viden om UCN act2learn og finde frem til, hvem UCN act2learn skal nå ud til. 1 Jeg har lavet Define brief, hvor jeg har stillet mig selv nogle hv-spørgsmål for bl.a. at finde frem til, hvad der skal laves, hvem det skal laves til, og hvorfor kunden har brug for min hjælp. 2 Jeg har anvendt metoden Kreativt brief for at finde ud af, hvad UCN act2learn ønsker at udstråle, for at finde frem til hvem de ønsker at nå ud til, og på hvilken måde de ønsker at nå ud til deres målgruppe. 3 Ud fra bl.a. det kreative brief, define brief og research lavede jeg et mindmap, hvor jeg samlede nogle design tanker, og lidt af det jeg vidste om UCN act2learn. 4 Gennem hele projektet har jeg også anvendt designprocessen som en slags huskeliste for at sikre, at jeg kommer igennem alle faserne, der i sidste ende skal fører til et gennemtænkt design. 5 Som en del af designprocessen så jeg på tre faktorer, som er funktion, teknik og æstetik. De tre faktorer tænkte jeg bl.a. ind i designets form, typografi og farve. 6 Jeg har benyttet research og kreativt brief til at præcisere min målgruppe. Derudover har jeg også anvendt persona for at blive klogere på, hvilken målgruppe de enkelte områder har. Jeg har altså lavet en persona til LEDELSE & HR, en til PÆDAGOGIK, til SUNDHED og en til TEKNOLOGI. 7 Jeg har lavet et mål-middelhierarki for at præcisere, hvad det eller de endelige mål er med stand materialet og for at finde ud af, hvilke midler der kan bruges for at nå målet eller målene. 8 9 Jeg har lavet en konkurrentanalyse for at finde frem til, hvilke primære og 1 Ambrose, Gavin "Design Thinking" Ava publishing Ambrose, Gavin "Design Thinking" Ava publishing Granholm, Kej Grundbog for art directors Grafisk 4 Ambrose, Gavin "Design Thinking" Ava publishing Olins, Wally Guide til design af identitet at skabe og vedligeholde forandring via identitet Dansk design center Pedersen, Kim & Birkvig, Henrik Grundbog i grafisk design. 7 Nielsen, Lene Engagimg Personas and Narrative Scenarios Sepstrup, Preben og Fruensgaard, Pernille Tilrettelæggelse af information s Sepstrup, Preben og Fruensgaard, Pernille Informationskløfter- kommunikationsstyrke

3 sekundære konkurrenter UCN act2leran har. Derudover har jeg lavet en SWOT analyse for at blive klogere på, hvad konkurrenterne kan tilbyde i forhold til UCN act2learn og finde frem til, hvilke styrke og svagheder konkurrenterne har, og hvilke strategier konkurrenter benytter. 10 Jeg har set på afsender og modtager for bl.a. at finde frem til, hvem der er faktisk afsender og implicit afsender, og hvem der er faktisk modtager og implicit modtager. Jeg har set på kommunikationen mellem afsender og modtager og bl.a. set på Lasswells kommunikationsmodel. 11 I forhold til afsender og modtager er der også set på retorik. Når UCN act2learn er på messer eller til andre arrangementer, handler det om at strukturere og præsentere et budskab på den bedst mulige måde, så modtagerne bliver interesseret i, hvad UCN act2leran har at tilbyde. Jeg har set på tekstforfatning for, at finde nogle metoder jeg kan bruge til, at skrive så mit budskab bliver korrekt udtrykt. Jeg har bl.a. set på nogle metoder, der handler om at skrive konkret og personligt og være sikker på, at de ord man bruger har samme betydning for modtageren, som de har for en selv. 14 Da jeg skulle designe de forskellige elementer til stand materialet, så jeg på nogle metoder inden for layout bl.a. grundlinjer, der skal sikre, at det der er på siden flugter. 15 Derudover så jeg også på gestaltlovene, som bl.a. omhandler loven om lighed og loven om nærhed. 16 Jeg har set på komposition altså opstilling af enkelte elementer i forhold til hinanden. Jeg har bl.a. set på rummelighed, balance og kontraster. 17 Jeg har set kort på semiotik og set på denotation, konnotation og myte. Jeg har derunder også set på kodning for, at finde ud af om UCN act2learn benytter den korrekte kodning i forhold til deres målgruppe Jobber, David Principles and practice og marketing McGraw- Hill Education, Lindberg, Henrik Markedskommunikation kap Hald, Mette, Præsentation & formidling Gyldendal Academica Bilag 9 14 Lynge, Carsten Lær at skrive bedre reklametekster 15 Ambrose, Gavin: "Layout" Drotner, Kirsten Semio&k. Mediernes tegn. I: Medier og kultur Borgen,

4 Jeg har anvendt nogle af de forskellige metoder, som jeg har lært i Photoshop og InDesign. I Photoshop har jeg bl.a. anvendt Magic Wand Tool og Ouick Selection Tool til at få de fire område farver orange, blå, grøn og gul på de forskellige billeder. Jeg har hovedsagligt anvendt InDesign gennem hele projektet, da jeg har opsat de forskellige stand elementer i InDesign og altså hovedsagligt anvendt værktøjer i InDesign til at lave stand materialet. Jeg har vurderet folderen ud fra AIDA modellen, hvor jeg har set på, hvad der skaber attention på forsiden, hvad der skaber interest, hvad der skaber desire og give folk lyst til at deltage i et kursus eller en videreuddannelse hos UCN act2learn, og hvad der i sidste ende fører til action, hvor folk køber en videreuddannelse eller et kursus hos UCN act2learn. De seks tænkehatte har jeg anvendt til, at vurdere det nye stand materiale. Jeg har brugt metoden til, at finde ud af om det repræsenterer det ønskede og til at se på stand materialet udefra. Jeg har altså ved hjælp af de seks tænkehatte fundet fordele og ulemper ved materialet til standen. 21 Da jeg skulle til at skrive min synopsis, læste jeg om synopsis skrivning i Den gode opgave af Lotte Rienecker for at blive klogere på, hvad en god synopsis skal indeholde. Til selve præsentationen har jeg lavet en produktmappe for, at kunne præsentere mit stand materiale på en overskuelig måde og for lettere, at kunne vise sammenhængen mellem de forskellige elementer. For at kunne lave den bedste mundtlige præsentation, har jeg kigget på forskellige metoder inden for præsentationsteknik. Jeg har især kigget på 5H-metoden fra Præsentation og formidling af Mette Hald. 19 Lindberg, Henrik Markedskommunikation kap Lynge, Carsten Lær at skrive bedre reklametekster 21 Edward de bono Six thinking hats Penguin books

5 BRIEFING Målgruppe Ud fra det research 22, define brief 23 og det kreative brief 24 er der fundet frem til, at målgruppen hovedsagligt er voksne kvinder og mænd i alderen år, der ønsker at tage en videreuddannelse eller at deltage i et kursus hos UCN act2learn. Folk der enten ønsker at blive bedre inden for deres fag, eller folk der er jobsøgende og derfor fx kan forbedre sine jobmuligheder ved at deltage i et kursus. Det er altså hovedsagligt folk, der ønsker at blive klogere, som vil have mere viden eller flere kompetencer, og lærer nye metoder inden for områderne LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. Målgruppen er også virksomheder, som ønsker at sende deres medarbejdere på kursus, eller som opfordre deres medarbejdere til at tage en videreuddannelse inden for et bestemt område. Virksomheder sender deres medarbejdere på kursus, eller opfordre dem til at tage en videreuddannelse, fordi medarbejderne skal få et bedre indblik i den nyeste viden og opdateres i, hvad der er nyt inden for deres fag eller område. Overordnet for hele UCN act2learns målgruppe er dog, at det er folk, der skal starte på en videreuddannelse eller et kursus, og folk der kommer for at blive klogere, lærer noget nyt og blive bedre til deres fag. De fire områder der hører under UCN act2learn, altså LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI har lidt forskellige målgrupper, da de arbejder med hver sit felt og har forskellige kurser og videreuddannelser. For at præcisere de fire områdes individuelle målgruppe, er der anvendt persona, hvor der er lavet en ud fra henholdsvis LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. Den persona der er lavet til SUNDHED, beskriver Karin der er 51 år og som arbejder som social og sundhedshjælper på et plejehjem. Kommunen har valgt at sende 22 Bilag 3 23 Bilag 4 24 Bilag 5 8

6 nogen af deres medarbejdere på kurset Ældre mennesker med kronisk sygdom hos UCN act2learn SUNDHED, fordi de skal blive klogere på, hvilke nye metoder der er inden for behandling af syge ældre mennesker. 25 PÆDAGOGIK s persona beskriver Susanne, der er 42 år og som arbejder i en børnehave. Susanne skal deltage i kurset De særligt sensitive børn hos UCN act2learn PÆDAGOGIK for at blive opdateret med den nyeste viden inden for håndtering af børn med særlige behov. 26 Den persona der er lavet til LEDELSE & HR, beskriver 30 årige Lars der er iværksætter. Han startede sin egen virksomhed for to år siden, og har nu valgt at tage akademiuddannelsen Ledelse i praksis hos UCN act2learn. Han vil tage videreuddannelsen for at blive en bedre chef og leder for sine medarbejdere. 27 TEKNOLOGI s persona beskriver Peter, der er 26 år og som arbejder på et lille reklamebureau med 3 ansatte. Peter har tidligere hovedsagligt arbejdet med trykte medier, men er begyndt at lave mere digitalt, og har derfor valgt at tage diplomuddannelsen Webudvikling hos UCN act2learn TEKNOLOGI for at blive bedre til udvikling af hjemmesider. 28 Om UCN act2learn Ud fra research 29 er der fundet frem til, at UCN act2learn er en virksomhed, der har kompetencer inden for områderne LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. Deres slogan er Sammen gør vi dig bedre, og de brænder for at få mennesker og organisationer til at udvikle sig. Hos UCN act2learn tilbyder de kompetencegivende special- og videreuddannelser på diplom- og akademiniveau. Derudover tilbyder de også kortere eller længere kurser, udviklingsforløb og temadage. Hos UCN act2learn udvikler de hele tiden deres uddannelser og skaber nye, så de kan udvikle folk og give folk den nyeste viden. For at få den nyeste viden arbejder UCN act2learn sammen med bl.a. Aalborg Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og Højskolen i Hedmark. Hos UCN 25 Bilag 7a 26 Bilag 7b 27 Bilag 7c 28 Bilag 7d 29 Bilag 3 9

7 act2learn har de stor erfaring i at løse konsulentopgaver inden for leder-, medarbejder- og organisationsudvikling. De hjælper med at udvikle uddannelsesplaner for enkeltpersoner såvel som organisationer - og de sikrer, at de bliver ført ud i livet. UCN act2learn har som sagt kompetencer inden for ledelse & HR, pædagogik, sundhed, teknologi, og de bringer dem i spil både enkeltvis og tværfagligt. Hos UCN act2learn kan de tilbyde udfordrende og udviklende læringsmiljøer, hvor folk kan opnå praksisnær kompetenceudvikling, hvor teorien integreres i hverdagen. Afsender og modtager Hvis man ser på forholdet mellem modtager og afsender, så er der to afsender typer og to modtager typer. I det her tilfælde er den faktisk afsender UCN act2learn, og den implicit afsender er de fire områder LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. Den faktisk modtager er folk, der ønsker at tage en videreuddannelse eller deltage i et kursus, eller virksomheder der vil sende deres medarbejdere på kursus. Den implicit modtager er UCN act2learns fire områders individuelle målgrupper. 30 Det er vigtigt, når man skal skabe en effektiv kommunikation, at man er bevidst om, at både afsender og modtager er aktive deltagere. Hvis både modtager og afsender er aktive, og der er en personlig dialog, er det lettere for afsender at vide, hvad modtageren mener. Hvorimod at hvis kommunikationen foregår fra en person til mange, altså ikke via personlig dialog er det sværere at styre, da man ikke er i direkte kontakt med hver modtager. Når UCN act2learn tager ud til messer og arrangementer foregår der både en personlig dialog mellem afsender og modtager men samtidigt foregår der også en upersonlig dialog, hvor UCN act2learn kommunikerer ud til mange mennesker på en gang. Når det handler om god kommunikation, handler det også om perception. For kommunikation er ikke bare det du siger, det er også, hvad folk får ud af det du siger. Det er derfor vigtigt, at UCN act2learn udtrykker sig klart og kun fokusere på 30 Bilag 8 10

8 det, der er vigtigt for modtageren at vide. De skal føle, at det som UCN act2learn siger har relevans for netop dem, og at der er handling bag ordrene. Relevans er afgørende for modtagerens opmærksomhed og forståelse. Når UCN act2learn skal kommunikere med modtageren, skal det hovedsagligt handle om, hvad modtageren synes er relevant, og ikke hvad UCN act2learn synes er relevant. Når folk tager ud på fx messer, bliver de bombarderet med sanseindtryk, og de fleste af disse indtryk stryger ind i underbevidstheden. Men hvis de fornemmer noget vigtigt, kan de mere eller mindre bevidst fokusere opmærksomheden på det, der virker mest interessant for dem. Dette kaldes for stimuli og det er derfor vigtigt, at UCN act2learn tænker på stimuli, når de er ude til messer, og gør opmærksom på sig selv, og på hvad det er de kan tilbyde for at fange deres målgruppes interesse. For i kommunikationen er modtagerne ofte problemløsende, behovsstyret og handlende. De bruger kommunikationen på egne præmisser og ud fra egne behov. Deres opmærksomhed og forståelse tjener et formål for dem selv, og de tænker på Whats in it for me?. Det er ofte sociale og psykologiske karakteristika, der påvirker modtagerens adfærd og styrer, hvad de fokuserer på, og hvad der vækker netop deres opmærksomhed. Inden for kommunikation er der to grundlæggende referencerammer, som er transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet. I dette tilfælde er der fokuseret på transmissionsparadigmet, som betegner kommunikationsprocessen som en overførsel af et budskab fra en afsender til en modtager, der medfører en given effekt altså en lineær og målrette proces, hvor kommunikationen ideelt set altid forløber ensrettet i hele processen. Lasswells kommunikationsmodel er en del af transmissionsparadigmet. Det er en model, hvor man ser på Hvem siger hvad til hvem i hvilket medie og med hvilken effekt. Når man ser på UCN act2learn, så siger UCN act2learn hvilke kurser og videreuddannelser, de tilbyder til folk, der er på en messe eller til et arrangement, hvor UCN act2learn har en stand opstillet. Den ønskede effekt er, at folk tilmelder sig et kursus eller en videreuddannelse hos UCN act2learn. UCN act2learn er altså 31 Bonnen, Kersten, Hird, John og Poulsen, Kirsten Livsstilsanalyse og trendspotting 32 Sepstrup, Preben og Fruensgaard, Pernille Tilrettelæggelse af information 11

9 afsenderen. Budskabet betegner, hvad afsendere har på hjertet, og i det her tilfælde vil UCN act2learn fortælle hvilke videreuddannelser og kurser de tilbyder, og at UCN act2learn er en samlet virksomhed, selvom der er fire områder. Mediet betegner, hvordan modtager og afsender er forbundet altså afsender og modtager er forbundet ved UCN act2learns messe stand, som står opstillet ved forskellige messer og til forskellige arrangementer såsom Fest for fyrede. Modtageren eller målgruppe er hovedsagligt voksne kvinder og mænd i alderen år, der ønsker at tage en videreuddannelse eller deltage i et kursus hos UCN act2learn. Det er også virksomheder, som ønsker at sende deres medarbejdere på kursus, eller som anbefaler deres medarbejdere at tage en videreuddannelse inden for et bestemt område. Den ønskede effekt skulle gerne være, at flere folk finder ud af, hvad UCN act2learn er for en virksomhed, og hvad de kan tilbyde. Derudover skulle effekten gerne være, at flere folk tilmelder sig et kursus eller en videreuddannelse hos UCN act2learn. Konkurrentanalyse UCN act2learns primære konkurrenter er virksomheder, der ligger i Nordjylland og som udbyder nogle af de sammen kurser og uddannelser som UCN act2learn. Når de ligger i Nordjylland, har de ligesom UCN act2learn også en målgruppe, der hovedsagligt kommer fra Nordjylland, og hvis de udbyder de samme kurser og uddannelser som UCN act2learn kan det være, at folk vælger at tage en uddannelse eller deltage i et kursus hos dem frem for hos UCN act2learn. De sekundære konkurrenter er virksomheder, der måske udbyder de samme uddannelser eller kurser som UCN act2learn, men som ikke ligger i Nordjylland, og dermed ikke hovedsagligt har folk fra Nordjylland som målgruppe. Det kan også være virksomheder, der ligger i Nordjylland, men som kun udbyder få af de samme kurser og uddannelser som UCN act2learn. UCN act2learn har helt klart flere sekundære konkurrenter end primære konkurrenter. Der er altså ikke så mange andre virksomheder, som ligger i 33 Lindberg, Henrik Markedskommunikation kap Bilag 8 12

10 Nordjylland, og som udbyder det samme som UCN act2learn. Derimod er der mange virksomheder, der udbyder nogenlunde det samme som UCN act2learn, men som ikke ligger i Nordjylland, eller virksomheder der ligger i Nordjylland, men som ikke udbyder kurser og uddannelser inden for de samme områder som UCN act2learn. 35 Når man skal lave en konkurrent analyse, er det en god ide at lave en SWOT annalyse. Man skal se på, om man kan tilfredsstille sine kunder bedre end konkurrenterne, for når kunderne skal vælge, hvor de ønsker at tage en videreuddannelse eller deltage i et kursus, kan deres valg afhænge af, om en virksomhed kan skabe en smule mere værdi end andre virksomheder. Når det kommer til UCN act2learns konkurrenter, er der altså ikke nogen af konkurrenterne, der har alle de samme ydelser som UCN act2learn. Derudover er UCN act2learn en stor virksomhed med mange forskellige kurser og videreuddannelser og en meget bred målgruppe. UCN act2learn er altså en rimelig stærk virksomhed på markedet, og derfor vil det være svært for konkurrenterne at fjerne UCN act2learn helt fra markedet, også selvom de måske har nogle af de samme ydelser som UCN act2learn. Man kan se på konkurrenternes styrker og svagheder og UCN act2learns styrker og svagheder. Konkurrenternes styrker er, at hvis de kun har kurser eller uddannelser inden for et bestemt område fx sundhed, kan det være, at de er bedre specialiseret og har mere erfaring inden for området, fordi de kun koncerterer sig om fx sundhed. Derudover har nogle af konkurrenterne afdelinger i stort set hele landet og når derfor ud til en bredere målgruppe. UCN act2learns styrker er at de har de fire områder, der kan låne af hinanden både lokaler men også undervisere. UCN act2learn kan fx lave et kursus, hvor de blander sundhed og teknologi, hvorimod andre der kun har kurser om sundhed, skal ud og hyrer en teknologi ekspert, hvis de vil lave et kursus, hvor de blander sundhed og teknologi. Derudover har UCN act2learn den fordel, at de kan sparer en del penge ved at have de fire områder og dermed mange forskellige kurser og videreuddannelser samlet 35 Bilag 10a 13

11 under samme tag. De kan altså sparer penge på administration, køkken, markedsføring osv. fordi de kan være fælles om udgifterne. Svagheder for konkurrenterne er at de ikke kan tilbyde deres målgruppe lige så mange forskellige kurser og videreuddannelser inden for så mange forskellige områder. Hvis det er en konkurrent, der kun er specialiseret i et områder fx sundhed, så skal de ud og hyrer en underviser fra en anden virksomhed, hvis de fx vil blande sundhedskurser med teknologikurser. Det kan være en svaghed for UCN act2learn, at de er så stor en virksomhed, og at de har så mange forskellige kurser og videreuddannelser inden for de fire områder, for de skal hele tiden søger for at have den nyeste viden og holde sig opdateret inden for de fire områder, for det vigtigste er jo ikke at have flest kurser og videreuddannelser men derimod at have de bedste kurser og videreuddannelser. 36 Konkurrence fordel Når man ser på UCN act2learns konkurrenter, er det også vigtigt at se på UCN act2learns konkurrence fordel og strategi. Den rigtige strategi er at arbejde med det, man har kompetencer til, og det man er gode til. UCN act2learn har kompetencer inden for ledelse & HR, pædagogik, sundhed og teknologi, og de er gode til at undervise inden for de fire områder. Derudover er UCN act2learns medarbejdere gode til at undervise på en spændende måde og gode til at lave øvelser, der får folk med. Man skal fører en strategi, der giver fordele for virksomheden fx kan service og loyale kunder være en stor fordel, for det kan være svært for konkurrenterne at stjæle loyale kunder. Det er altså vigtigt for UCN act2learn, at kunne bevarer de kunder, de i forvejen har fx hvis de har en virksomhed, som kunde er det vigtigt at sørge for, at den virksomhed bliver ved med at vælge UCN act2learn, når de fx skal sende deres medarbejdere på kursus. Derudover er det vigtigt for UCN act2learn at have et godt omdømme, og vigtigt at folk føler, at de får en god service og undervisning ved UCN act2learn. Kunderne skal have et godt forhold til UCN act2learn evt. et privat eller personligt forhold. UCN act2learn kan skabe det private eller personlige forhold til kunderne 36 Bilag 10b 14

12 gennem deres medarbejdere. Derudover kan de i deres markedsføring skabe et personligt forhold ved hjælp af personord som jeg, vi, I og du. Hvis folk har fået en god oplevelse og undervisning hos UCN act2learn, kan det være de anbefaler UCN act2learn til andre, og dermed får UCN act2learn flere kunder Bilag 11 15

13 ARGUMENTATION Formål Ud fra et møde med Pernille Simonsen som er min kontaktperson ved UCN act2learn ved jeg, at UCN act2learn ønsker noget fælles stand materiale, som de kan tage med ud til messer og andre arrangementer såsom Fest for fyrede. Lige nu har UCN act2learns fire områder hver sit stand materiale, og de ønsker derfor noget fælles, der beskriver alle fire områder og som viser, at UCN act2learn er en fælles virksomhed, selvom der er de fire områder. UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder mange forskellige videreuddannelser og kurser, og som har kompetencer inden for områderne LEDELSE & HR, PÆDAGOGIK, SUNDHED og TEKNOLOGI. Det er vigtigt, at de på en messe kan vise folk, hvilke videreuddannelser og kurser de tilbyder. Derudover skal folk også vide at UCN act2learn, har meget erfaring i at undervise, og at de er en bred virksomhed med mange forskellige kompetencer, eftersom de har personer, der har meget erfaring inden for deres eget område, som enten er LEDELSE & HR, PÆDOGAGIK, SUNDHED eller TEKNOLOGI. Samtidigt er UCN act2learn også en virksomhed, hvor de fire områder, også kan samarbejde på tværs og dermed dele erfaringer og blive klogere. Budskabet er altså, at selvom UCN act2learn har de fire områder, så er det stadig en samlet virksomhed. For at præcisere, hvad det endelig mål er med stand materialet og for at finde frem til hvilke midler, der kan bruges for at nå målet, har jeg lavet et målmiddelhierarki Det skal hjælpe med at give overblik og kontrollere mine overvejelser. Når man skal lave et mål-middelhierarki, er det vigtigt, at målene og midlerne er realistiske og gode. Jeg har valgt to mål for stand materialet. For det første er målet, at stand materialet skal vise, at UCN act2learn er en samlet virksomhed, selvom der er fire 38 Sepstrup, Preben og Fruensgaard, Pernille Tilrettelæggelse af information s Sepstrup, Preben og Fruensgaard, Pernille Informationskløfter- kommunikationsstyrke

14 områder. Midlerne for at nå frem til det mål er at bruge de fire streger, der i forvejen er en del af UCN act2learn designlinje og bruge både UCN act2learns hovedfarve, som er grå og de fire områders farver, som er orange, blå, grøn og gul. Sidst men ikke mindst kan et middel være at bruge UCN act2learns slogan Sammen gør vi dig bedre. Det andet mål er, at stand materialet skal gøre folk nysgerrig og give dem lyst til at vide mere om UCN act2learn. Midlerne for at nå det mål er at lave personlige overskrifter, der når ud til folk, at bruge anerledes billeder der fanger folks opmærksomhed og bruge farver på billederne. Derudover kan et middel også være at lave en sammenhæng i stand materialet, så det ikke virker forvirrende og rodet men derimod åbent, ordentligt og imødekommende. 40 Beskrivelse af de forskellige produkter UCN act2learn har brug for noget fælles stand materiale, som skal bestå af en bagvæg, en plakat til en skranke, og to roll ups, men derudover har jeg også valgt at lave en folder, der beskriver UCN act2learn, og som de kan tage med og dele ud til de forskellige messer og arrangementer. Endvidere har jeg lavet en flyer med et spørgeskema, en magnet og et USB stik. Der er tre faktorer i designprocessen, som kan tænkes ind i designet. De tre faktorer er funktion, teknik/økonomi og æstetik, og man kan fx tænke dem ind i designets form, typografi, illustration og farve. 41 Form I forhold til form kan man se på funktion ud fra, hvorfor det valgte format er mest funktionelt. Bagvæggen, plakaten til skranken og de to roll ups, er lavet ud fra nogle mål, som UCN act2learn har givet. Bagvæggen måler 4 meter i bredden og 2,25 meter i højden. Plakaten til skranken måler 1,20 meter i bredden og 0,40 meter i højden. De to roll ups er 0,85 meter i bredden og 2 meter i højden. Den flyer der er lavet med spørgeskemaet, er 210 mm i bredden og 100 mm i højden. Magneten er 40 Bilag Bilag 13 17

15 68 mm bred og 44 mm høj. UCN act2learn har to forskellige størrelse foldere, en der er 21 cm bred og 21 cm høj, og en der er 17 cm bred og 29,7 cm høj. Folderen der er lavet måler 21x21, da det er den størrelse, der passer bedst til at tage med ud til arrangementer og messer, for den er mere håndgribelig og nemmere for folk at gå rundt med, når de skal læse i den. I forhold til form kan man også se på æstetik, og hvilke æstetiske overvejelser der har været i forhold til formen på de forskellige elementer fx er roll ups, bagvæg og plakaten til skranken lavet i så stort format, fordi hovedformålet er, at det skal skille sig ud, tiltrække folk til standen og gøre folk opmærksomme. Man kan også se på om teknik eller økonomi, har haft nogen betydning for formen, altså om budgettet var med til at bestemme formen, hvilket i dette tilfælde ikke havde noget at sige, altså budgettet var ikke med til at bestemme formen på de forskellige stand elementer. Typografi Typografi er bogstaver og tegn sat sammen til ord, linjer og spalter. Der er anvendt både display typografi til overskrifterne som skal skabe opmærksomhed, og der er anvendt læse-typografi også kaldet brødtekst i folderen, da det skal være letlæseligt. 42 Der er valgt typografi ud fra den designlinje, som UCN act2learn i forvejen har. I den designlinje anvender UCN act2learn enten fonten DIN eller Morgen. På stand materialet er der brugt fonten Morgan, og der er anvendt to udgaver af Morgen fonten, som er MorganSnLining og MorganAvecOffice. MorganSnLining er brugt hovedsagligt til overskrifter og underoverskrifter, imens MorganAvecOffice er anvendt hovedsagligt til brødtekster. Umiddelbart er Morgan en moderne font men samtidigt, har den også et lidt klassisk udtryk. Dette skyldes, at MorganSnLining er grotesk og dermed mere moderne, hvorimod MorganAvecOffice har seriffer og dermed, er mere klassisk. 43 Det er en god ide, når UCN act2learn har så bred en målgruppe, at de både udstråler et moderne og klassisk udtryk for på den måde at 42 Ambrose, Gavin "Design Thinking" Ava publishing Bilag 14 18

16 sikre, at de rammer både folk, der vil tage en videreuddannelse eller et kursus inden for PÆDAGOGIK, og som godt kan lide det klassiske udtryk, og folk der vil tage en videreuddannelse eller et kursus inden for TEKNOLOGI, som godt kan lide det moderne udtryk. Tekstforfatning Når UCN act2learn er på messer eller til andre arrangementer, handler det om at strukturere og præsentere et budskab på den bedst mulige måde, så folk bliver interesseret i, hvad UCN act2leran har at tilbyde. Derudover handler det også om at bruge sproget korrekt for at opnå mest mulige effekt af sin kommunikation og virkelig få folk til at lytte. At skrive godt er at skrive så ens budskab, bliver korrekt udtrykt. Man skal skrive konkret og være sikker på, at de ord man bruger, har samme betydning for modtageren, som de har for en selv især, hvis man ønsker en bestemt reaktion på de ord, man sender ud. UCN act2learn skal altså sikre sig, at de bruger ord, som modtageren er fortrolig med, altså at de bruger fællesord fremfor medlemsord og dermed bruger ord, som alle kan forstå. 44 Når man skal nå ud til sin modtager og dermed sin målgruppe, er det en god ide at bruge personlige pegeord og skrive personligt. Man må altså godt vise, at der er mennesker i begge ender af kommunikationen. For at vise at det er mennesker der kommunikeres imellem, kan man bruge ord som jeg, vi, du, I og dig. Ved at bruge de personlige pegeord, gør man sine tekster mere personlige og vedkommende for læseren. På stand materialet til UCN act2learn er der anvendt en del personlige pegeord, og der indgår mindst et personligt pegeord i alle overskrifterne, fx er overskriften på bagvæggen og på plakaten til skranken henholdsvis Vi har den rette løsning til dig og Skil dig ud fra mængde. På den ene roll up er der også anvendt to personlige pegeord i overskriften Vi hjælper dig på rette vej. På forsiden af folderen er der i overskriften Vi har kurser og videreuddannelser til dig! også anvendt to personlige pegeord nemlig Vi og dig. Alle disse personlige 44 Lynge, Carsten Lær at skrive bedre reklametekster 19

17 pegeord der er anvendt både i overskrifterne men også i brødteksten, skal gerne få folk til at føle, at UCN act2learn taler direkte til netop dem. UCN act2learn har i deres slogan også valgt at bruge personlige pegeord. Sammen gør vi dig bedre består af to personlige ord nemlig vi og dig, og det skal gerne få folk til at føle, at UCN act2learn virkelig gerne vil hjælpe dem til at blive bedre inden for deres område eller fag. Semiotik Semiotik er læren om tegn og deres betydningsdannelse. Når man taler om semiotik, så taler man også om denotation, altså det du ser sat op overfor konnotation, altså det du tænker. Denotation er det umiddelbare, og det betyder bl.a., at noget er præcist, hvad det udgiver sig for. Den denotative aflæsning er altså den umiddelbare eller den direkte aflæsning, hvor man fokusere på, hvad det er man ser på et billede. Man ser de faktiske tegn, og man ser det, som alle kan se. På stand materialet til UCN act2learn er der bl.a. anvendt et billede af en labyrint, et billede af Rubriks terning, et billede af nogle firkantet stolper i forskellige størrelser og på forsiden af foldere er der nogle pendul kugler. Når folk ser disse billeder ud fra denotation, så ser de hvad det direkte er nemlig en labyrint, Rubriks terning, firkantet stolper og nogle pendul kugler. Konnotation er den måde, folk tolker det de ser. Hvilke tanker sætter billedet og teksten i gang hos modtageren. Måden folk tolker det på altså folks individuelle læsning afhænger af, hvad de tidligere har lært, og hvilke associationer de har.. Når man ser på billederne, der er anvendt til UCN act2learns stand materiale, kan de tolkes på forskellige måder, men teksten der hører til billederne, skal gerne fører modtageren i den rigtige retning og hjælpe modtageren til at forstå budskabet. Til billedet med labyrinten står der Vi hjælper dig på rette vej, og labyrinten skal gerne symbolisere en vej, der kan være svær, men man skal nok nå i mål. Det skal altså gerne udstråle, at hvis du er faret lidt vild og ikke ved, hvilket kursus eller videreuddannelse du skal tage, så kan UCN act2learn hjælpe dig på rette vej. 20

18 Billedet på bagvæggen med Rubriks terning har teksten Vi har den rette løsning til dig, og terningen skal altså udstråle en løsning. Det skal gerne vise, at næsten uanset hvilket kursus eller videreuddannelse folk leder efter, så kan de finde det ved UCN act2learn. Til billedet med de firkantet stolper står der Skil dig ud fra mængden. Stolperne skal altså gerne symbolisere mennesker. Mennesker kan være høje eller lave og tygge eller tynde men derfor skille de sig nødvendigvis ikke ud. Hvis man fx skal til en jobsamtale, kan man skille sig ud fra mængden af ansøgere ved at have taget nogle forskellige kurser eller videreuddannelser. På arbejdspladsen kan man også skille sig ud fra de andre medarbejdere, hvis man har deltaget i et kursus eller taget en videreuddannelse. På forsiden af folderen er der nogle pendul kugler, og det giver måske først mening, hvis man læser teksten Vi sætter gang i en udvikling hos dig og din organisation. Pendul kuglerne skal altså symbolisere at der sættes gang i en udvikling, og at de hos UCN act2learn kan sætte gang i en positiv udvikling hos både enkeltpersoner men også hos organisationer. De farvede kugler skal altså symbolisere UCN act2learn, og sølvkuglerne skal symbolisere enkeltpersoner eller organisationer. Når man snakker om denotation og konnotation, snakker man også om myte. Branding af en virksomhed eller et produkt bygges op omkring en myte/ideologi. Hvis man laver et kendt slogan, som er genkendeligt, og som får folk til at tænke på virksomheden ligeså snart, man hører sloganet, så er det semiotik. Hvis der er farver, som man forbinder med nogle bestemte virksomheder, så er det også semiotik. UCN act2learn skal gerne ved hjælp af bl.a. markedsføring og ved hjælp af stand materialet gøre deres slogan så genkendeligt, at når folk hører Sammen gør vi dig bedre, så tænker de på UCN act2learn. Derudover skal især de fire områders farver også gerne med tiden blive nogle farver, som folk forbinder med UCN act2learn 45 Illustrationer og farver Vi modtager mere end 80% af informationen, gennem det vi ser. Gennem det visuelle får vi oplysninger om, hvem andre er, og hvem vi selv er. Vi kommunikerer 45 Drotner, Kirsten Semio&k. Mediernes tegn. I: Medier og kultur Borgen,

19 gennem billeder, og hvad vi vælger at se bestemmes af, hvad vi ved, hvad vi tror på og hvad vi ønsker altså vores normer og værdier. Man kan altså opfatte et billede forskelligt alt efter hvilken kultur, baggrund og habitus man har. 46 Når man skal vælge et billede til sit design, skal man altså tænke på, hvilke tanker billedet skal sætte i gang. Der er brugt fotos til stand materialet i form af nogle billeder med forskellige grafiske illustrationer. Det er altså nogle anerledes og enkle billeder med forskellige illustrationer, som skal fange folks opmærksomhed. Billederne er valgt ud fra, at de skal kunne passe til alle fire områder, og de skal kunne hænge sammen med en passende overskrift. Selve billederne er oprindeligt hovedsagligt i farverne grå, hvid og sort, men for at skabe noget liv på billederne er der i Photoshop tilføjet de fire områders farver orange, blå, grøn og gul. Generelt er der på hele stand materialet anvendt de fire områders farver altså LEDELSE & HR s orange, PÆDAGOGIKS blå, SUNDHED S grønne og TEKNOLOGI s gule, og der er også anvendt UCN act2learns hovedfarve, som er den grå. Selvom det er meget forskellige farver, skal de gerne give et udtryk af sammenhæng. 47 Design layout gestaltlovene Hvis man skal lave et klassisk layout i et opslag eller i en folder, så arbejder man med nogle linjer, som skal hjælpe en med at finde ud af, hvordan man skal placerer tingene i forhold til hinanden. Man kan altså lave nogle grundlinjer, og man bestemmer selv hvor meget afstand, der skal være mellem linjerne. Man benytter disse grundlinjer for at sikre sig, at det der er på siden flugter. 48 I folderen til UCN act2learn er der lavet nogle linjer for at sikre, at det der er på siderne flugter. Når man breder folderen ud og ser på forsiden og bagsiden, så går der linjer der sikre, at tekstboksen på forsiden og tekstboksen på bagsiden sidder lige overfor hinanden og at de flugter. Indeni folderen er der på den første side en stiplet linje i bunden, som flugter med en stiplet linje på side to. På side to står der en beskrivelser af de fire områder. Der er en linje mellem overskrifter LEDELSE & 46 Berger, Arthur Asa Seeing is believing Bilag Ambrose, Gavin: "Layout" 22

20 HR og SUNDHED, så de flugter, og starten af beskrivelserne af LEDELSE & HR og SUNDHED flugter, så de starter samme sted. Det samme gælder for PÆDAGOGIK og TEKNOLOGI, hvor overskrifter og starten af beskrivelserne også flugter. Når man laver et layout, er det en god ide at tænke på Gestaltlovene. Da designet til UCN act2learns stand materiale skulle laves, blev der bl.a. tænkt på Loven om lighed, idet symboler der ligner hinanden opfattes som symboler, der hører sammen. Dette kan man forstærke ved brug af farver, fx hvis man sætter nogle sorte figurer overfor nogle farvet figurer, så opfatter man, at de sorte hører sammen, og de farvede hører sammen. Da stand materialet skulle udformes, blev der tænkt over, at selvom stand materialet ikke er helt ens, så er der alligevel nok lighedspunkter, fx den samme typografi eller de samme farver til at man opfatter stand materialet, som elementer der hører sammen. Derudover blev der også tænkt på Loven om nærhed, altså når man anbringer nogle symboler nær hinanden opfattes det som værende nogle symboler, der hører sammen. På det meste af stand materialet er UCN act2learns hovedlogo og UCN act2learns slogan sat nær hinanden, så folk ved at det hører sammen. Derudover er de fire områders logoer også sat nær hinanden på de to roll ups og på bagsiden af folderen for at vise, at disse fire logoer hører under samme virksomhed, selvom de ikke er helt ens. 49 Komposition Komposition er opstilling af enkelte elementer i forhold til hinanden. Når man ser på kompositionen, ser man på rum i designet i forhold til længde, bredde, højde og dybde og man ser på, om designet er fladt eller rummeligt altså uden eller med perspektivfornemmelse. Dele af stand materialet til UCN act2learn er rummeligt fx den roll up med labyrinten og plakaten til skranken med de firkantet stolper. Derimod er noget af stand materialet også fladt såsom den roll up med logoet, magneten og den flyer med spørgeskemaet. Man ser også på balancen i designet, altså om der er en fornemmelse af harmoni og ligevægt. I forhold til stand materialet til UCN act2learn kan man se, at der er en rimelig god balance fx på

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS GRA b DESIGN. HEARTS & MINDS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ? Opgaven gik ud på at, udfra udleveret trykt materiale skulle lave et fuldt og responsivt hjemmeside design. Sitet er lavet

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

Grafisk design. webintegrator

Grafisk design. webintegrator Grafisk design. webintegrator hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven jeg blev stillet, gik ud på at lave fem diplomer til de webintegrator som lige blev færdige med grundforløbet, og som

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012 Workshop: Marketing og Salg 7. november 2012 HVIS DET IKKE KAN SÆLGES HAR DET INGEN VÆRDI Program for 2012.11.07 Før pause Efter pausen SALG Hvad sælger vi USP FAQ Til hvem sælger vi MARKEDSFØRING Værktøjskassen

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

grafisk Design illustrator CS5 Logo design for juelsminde husflid Mode har ingen alder Iøjnefaldende Minimalistisk Anderledes Moderne Pen tool

grafisk Design illustrator CS5 Logo design for juelsminde husflid Mode har ingen alder Iøjnefaldende Minimalistisk Anderledes Moderne Pen tool Design Logo design for juelsminde husflid grafisk Tanker Brainstorm Skitser Farvesymbolik Symboler Typografi Form Kontrast Stil Komposition symbolik Kvalitetsvurdering Moderne Anderledes Iøjnefaldende

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Desktop publishing - Kommunikation

Desktop publishing - Kommunikation målgruppe beskriver selv deres målgruppe som: Dette ses også tydligt på deres artikler. F.eks. indeholder nummer 247, fra August 2014, artikler om alt det overnævnte. Livsstil ses meget på deres artikler

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE Afsluttende eksamen d. 16/6-2014 4. semester, grafisk designteknolog University College Nordjylland Carolina Østergaard Vester Vejleder: Nina Bach Disposition 1. Introduktion:

Læs mere

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet.

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet. Dokumentation På de følgende sider findes dokumentation for arbejdsforløbet under portefolioprojektet. Dette består primært af forskellige illustrationer af brainstorm, overvejelser vedrørende informationsarkitektur

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

grafisk design grafisk sign Jeppe Nedergaard

grafisk design grafisk sign Jeppe Nedergaard grafisk d sign Jeppe Nedergaard 1 faglighed... case... logo + hjemmeside kunde... sønderborg skatehal programmer.. illustrator + indesign + dreamweaver doku menta tion opgaven En af mine gode kammerater,

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter.

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter. Moodboard opgave design At designe og udforme en ny visuel identitet til Mikkalina Glas, bestående af logo og hjemmeside. For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten.

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten. Opgaven Opgaven lød på at fremstille et nyt design til en hjemmeside for udlejning af lokaler, som Mil-tek tidligere har haft online, men som pt er lukket ned. Kunde og ansvar Kunden har været Mil-tek

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Afsluttende projekt KOM/IT afsluttende projekt Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Indholdsfortegnelse Case... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe analyse og defination... 3 Laswell kommunikationsmodel... 3 AIDA

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne.

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne. GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE GRAFISK DESIGN 3 OPGAVEN skulle have opdateret deres nuværende identitet, og kom derfor til os og ønskede et redesign af logo, emballage og website. Vi tog imod opgaven, og glædede

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Pernille. Ærs. Magasin

Pernille. Ærs. Magasin Pernille hotoshop erfektionist roduktiv rangende lanlægning raktisk rojekt æn unktlig ræstationsorienteret roblemløsede ålidelig ositiv ersonlig Swiss Magasin Nr. 1 Februar 2012 1 1 19 199 199 1994 1995

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

GRAFISK DESIGN Emballagedesign. Færdige produkt

GRAFISK DESIGN Emballagedesign. Færdige produkt GRAFISK DESIGN Færdige produkt Opgaven At designe en emballage til undertøjsvirksomheden Inderst Inde. Jeg skulle selv lave en stanseform, og det var et krav, at der skulle være en illustration og et mønster

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign

Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign Jeg skulle lave et redesign af BB Offsets hjemme side med max 4 undersider. Jeg har været alene om opgaven. Det eneste kundekontakt jeg har haft i forløbet

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund Læringskoncept for Dansk Rideforbund Produkt og målgruppe: Udarbejdelse og idéudvikling af et nyt læringskoncept I børnehøjde til Dansk Rideforbund. Det skal fokusere på sikkerhed I ridningen og målrette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION 2. PROJEKT 2. SEMESTER - 16. MARTS 2012 RAPPORT UDARBEJDET AF: MAYIANNE PEDERSEN ANDERS TOFT NIELSEN MICHAEL RUNE KRISTENSEN ELIN VATNHAMAR OLSEN GO INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER Jette Meller Thomsen, 1/6 PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER -Udvikling af hjemmeside -Sociale medier - Informationsmaterialer -Årsrapporter -Messer UDVIKLING AF HJEMMESIDE Ny hjemmeside til Københavns

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 3. projekt 1. sem okt. - nov. 2009 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby En sund sjæl i et sundt legeme Informationskampagne til unge 1. Indledning

Læs mere

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele Indholdsfortegnelse: Side 2&3 - Daniel's tekst - Åbenthus rapport I flere dele Kommunikationsproblem Side 2 Brainstorm Side 2 Laswell mv. Side 2-3 Side 4&5 Louis' tekst Kommunikationsproblem Side 4 Kommunikationsmål

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly MADS PADKÆR JØRGENSEN - GRAFISK DESIGN Side 1 af 13 DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen TYPOGRAFI & OMBRYDNING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 UNICAL TEXT WRAP Opgavebeskrivelse Ombrydning og layout af lookbook til Nixwear, som er et nyopstartet tøj- og accessories

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE GRAFISK DESIGN OPGAVEN Jeg har valgt at designe et grafisk element til mit digitale produkt. Jeg var heldig at få til opgave af Colornails, at designe Deres hjemmeside til dem. Colornails er et nyt og

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

Grafisk Design. Trine Dichmann Knudsen

Grafisk Design. Trine Dichmann Knudsen Trine Dichmann Knudsen Opgaven Designe et layout til en hjemmeside for Højen & Magic Fyrværkeri ApS. Designkrav & ønsker Baggrundsbilleder Tiltalende Moderne Anderledes Mere liv Der udover havde jeg frie

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation Fly away Fly away I wish that I could fly Into the sky So very high I'd fly above the trees Over the seas in all degrees To anywhere I please Let's fade into

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Indhold. Projekt beskrivelse...s. 3. Analyse...S. 4 SWOT

Indhold. Projekt beskrivelse...s. 3. Analyse...S. 4 SWOT GRAFISK DESIGN TYPOGRAFI & OMBRYDNING Digital produktion Indhold Projekt beskrivelse...s. 3 Analyse...S. 4 SWOT GRAFISK DESIGN...s. 5 Logo Identitet...S. 6... Digital produktion...s. 7 Hjemmeside...S.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere