GENERELLE FORHOLDSREGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE FORHOLDSREGLER"

Transkript

1 MEDIA-NAV

2

3 Indhold Generelle forholdsregler DK.3 Generelt DK.4 Generel beskrivelse DK.4 Præsentation af kommandoer DK.7 Start/stop DK.9 Funktion og anvendelse DK.10 Lydstyrke DK.12 Radio/AUX DK.13 Aflytning af radio DK.13 Ekstra radiokilder DK.16 Lydindstilling DK.19 Navigation DK.20 Navigationssystem DK.20 Aflæsning af et kort DK.21 Indtastning af en destination DK.24 Ruteanvisning DK.30 Kortindstillinger DK.35 Styring af favoritter DK.36 Navigationsindstillinger DK.38 Driving Eco² DK.42 Bluetooth-apparat DK.43 Til/frakobling af et Bluetooth -apparat DK.43 Tilslutning/afbrydelse af et Bluetooth -apparat DK.45 DK.1

4 Telefonbog DK.46 Foretage et opkald DK.47 Modtagelse/under et opkald DK.48 Systemindstillinger DK.50 Opdatering af systemet DK.52 Funktionsfejl DK.56 Alle rettigheder, inklusive dem, der vedrører software, indhold og andre elementer, der er installeret og fungerer i køretøjet, såvel som de viste varemærker og logoer, forbliver de respektive ejeres ejendom. DK.2

5 GENERELLE FORHOLDSREGLER Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid lovbestemmelserne i det land, du befinder dig i. Forholdsregler angående betjening af systemet Brug kontakterne (på facaden eller på rattet), og se oplysningerne på skærmen, når trafikken tillader det. Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne. Forholdsregler angående navigation Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel. Afhængigt af de geografiske områder kan kortet mangle nye oplysninger om ruten. Vær opmærksom. I alle tilfælde har færdselsreglerne og trafikskiltene prioritet over angivelserne på navigationssystemet. Materielle forholdsregler Foretag ingen afmontering eller ændringer af systemet for at undgå risiko for materialeproblemer og forbrænding. Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant for producenten. Indfør ikke fremmedlegemer i afspilleren. Forholdsregler angående telefonen Visse lovbestemmelser vedrører brugen af telefon i bilen. De tillader ikke brugen af håndfri telefonsystemer i alle kørselssituationer: Enhver fører er ansvarlig for sin egen kørsel. At tale i telefon er distraherende og udgør en stor risiko under alle anvendelsesstadier (indtastning af nummer, samtale, søgning efter kontakt i telefonbogen...). Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. DK.3

6 GENEREL BESKRIVELSE (1/3) Introduktion Dit køretøjs multimediesystem sikrer følgende funktioner: RDS-radio. Styring af ekstra radiokilder. Håndfri telefon. Navigationshjælp. Parkeringshjælp (bakkamera). Radiofunktioner. Multimediesystemet giver mulighed for at lytte til FM radiostationer (frekvensmodulation) og AM (amplitudemodulation). RDS-systemet giver mulighed for visning af navn på visse stationer samt automatisk afspilning af informationer, der udsendes af FM-radiostationerne: Oplysninger om den generelle trafiksituation. Nyhedsoplysninger. Alarmmeldinger. Hjælpelydfunktion Du kan direkte aflytte din bærbare musikafspiller i vognens højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbare musikafspiller afhængigt af den apparattype, du har: 3,5 mm jackstik. Lyd-USB. Bluetooth -forbindelse. For flere oplysningsdetaljer på listen over kompatible apparater skal du henvende dig til fabrikantens repræsentant, eller besøge fabrikantens webside, hvis en sådan findes. DK.4

7 GENEREL BESKRIVELSE (2/3) Håndfri telefonfunktion Det håndfri Bluetooth -telefonsystem har følgende funktioner, så du undgår at skulle betjene din telefon med hånden: Foretage/modtage/afvise et opkald. Overføre listen over kontakter fra telefonbogen. Se opkaldshistorikken fra systemet. Tilkalde hjælp. Telefonernes kompatibilitet Visse telefoner er ikke kompatible med det håndfri system, tillader ikke anvendelse af alle de udbudte funktioner, eller har ikke en optimal akustisk kvalitet. For flere oplysningsdetaljer på listen over kompatible telefoner skal du henvende dig til fabrikantens repræsentant, eller besøge fabrikantens webside, hvis en sådan findes. Hjælpefunktion til navigation Navigationssystemet bestemmer automatisk køretøjets geografiske position via et GPS-signal. Den tilbyder en rute hen til den ønskede destination ved hjælp af vejkortet. Den viser ruten, du skal følge, trin for trin, takket være en fremvisningsskærm og talebeskeder. Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid lovbestemmelserne i det land, du befinder dig i. DK.5

8 GENEREL BESKRIVELSE (3/3) Gade FM1 RADIO MEDIA TELEFON ØKO DRIVE NAVI INDSTIL 7 Displays Ved aflytning Menuskærm 1 Modevalgs-zone: Vis den valgte mode. Når du rører ved mode-zonen, går resten af zonen i liste-mode. 2 zone Indholdsfortegnelse. Viser indholdet af en menurubrik og tilhørende informationer. 3 Udendørs temperatur (afhængigt af modellen). Mørk List Option Options Område oplysninger telefoni: Hvis Bluetooth-systemet er aktiveret, vises det tilsluttede apparats modtagelses- og batteriniveau. 5 Tids-zone. 6 Menu-zone: Viser nederste mode-menu. Viser den aktuelle menu fremhævet. 7 Velkomst-zone Velkomst- eller Forrige-knap: Vender tilbage til velkomstmenuen eller forrige skærm FM Klimaanlæg-oplysninger. 9 Standby for display eller adgang til undermenuer. Navigationsskærm 10 Kort-mode (2D/3D). 11 Navn på næste gade. 12 Aktuelle audioinformationer. 13 Muligheder for indstilling af rute og kort. 14 Stemmevejledning On/Off. DK.6

9 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (1/2) Valg af skærm sker ved et tryk på den ønskede del af skærmen. A B C D K L M N Options Q P J H G F E A R S B M Options C D N L J H G F E Q T DK.7

10 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (2/2) Funktion A Kort tryk: Pauseskærm On/Off B, M/N Indstilling af lydstyrke C D E F G H J K L M+N P Q R S T USB-stik 3,5 mm jackstik Adgang til aktuel medie (radio, AUX) Adgang til menuen Valgmuligheder Adgang til menuen Modtagelse Telefoni: Gå ud af opkaldsvinduet for at vende tilbage til navigationsskærmen (igangværende). Aktivering/deaktivering af stemmerutevejledning Skift kortvisningsmode (2D/3D) 1. tryk: Adgang til funktionerne i den igangværende afspilningskilde Efterfølgende tryk: Valg af radiokilde (radio, AUX) Svar/læg på Tænd/sluk lyden Skift radiostationsvalgmode (Primær, Liste, Programmeret) Radio: Søgning efter radiostation Medier: Søgning efter et audiospor Vælg blandt de til rådighed værende medier (USB, AUX, ipod og Bluetooth ) Valg af modtagemode for radio/skift mellem AM og FM Bekræft et valg DK.8

11 START/STOP A A Start Multimediesystemet starter automatisk, når tændingen tilsluttes. I andre tilfælde skal du trykke på A-tasten for at tænde for dit multimediesystem. Når tændingen slukkes, kan systemet bruges i 20 minutter. Tryk på A for at aktivere multimediesystemet i yderligere i cirka 20 minutter. Stop Systemet stopper automatisk, når køretøjets tænding slukkes. Pauseskærm Med pauseskærmtilstanden kan du slukke fremvisningsskærmen. I denne mode fungerer radioen og rutevejledningssystemet ikke. Tryk kort på A-tasten for at aktivere/deaktivere pauseskærmen. Al anden handling genaktiverer skærmen midlertidigt. DK.9

12 FUNKTION OG ANVENDELSE (1/2) Berøringsskærm Kort tryk: Valg af mulighed. Udførelse af mulighed (medielæsningsskærm). Et tryk på frem-knappen får næste titel frem. Langt tryk: Lagring af element (radioskærm). Et langt tryk på et forprogrammeret tal lagrer den aktuelle radiostation. Hurtig scrolling. Lange tryk nedad på scroll-knapperne starter en hurtig scrolling (pr. side). Hurtig frem-/tilbagespoling (medielæsningsskærm). Lange tryk på knappen Hurtig frem/tilbage fremskynder/forsinker læsningen. Route Planning Method 1 Motorway Period Charge Per-use Toll Route Settings Fast Short Eco Off Off Off Options Tilbage til menuen Home Systemet vender direkte tilbage til menuen Home ved et langt tryk på 1, uanset hvor du er i systemet. On On On K Q R Anvendelse af betjeninger under rattet Tryk på tasten P for at skifte søgefunktion for radiostation. Drej hjulet Q for at skifte station (R-bevægelse). Tryk på K for at skifte lydkilde (AUX, AM, FM ). L P M N DK.10

13 FUNKTION OG ANVENDELSE (2/2) 2 3 Vælg 2 for at ændre din indtastning. Vælg 3 for at få vist resultatlisten. Vælg 4 for at ændre tastaturkonfiguration. Vælg 5 for at anvende tal og symboler. Options 5 4 Anvendelse af alfabettastaturet Når der indtastes i en rubrik med det alfabetiske tastatur, vælges hvert bogstav ved hjælp af tastaturet. Under indtastning af hvert bogstav sænker systemet lysstyrken af visse bogstaver for at lette operationen. DK.11

14 LYDSTYRKE Lydstyrke Juster lydstyrken for de forskellige meddelelser, kilder, ringelyde og telefonsamtaler: ved at dreje eller trykke på B (afhængigt af køretøj). eller på M/N. Den aflyttede radiokilde afbrydes ved modtagelse af trafikmeldinger TA, informationsmeddelelser eller en varslingsmelding. Afbrydelse af lyd Tryk samtidig på M/N for at afbryde lyden. Denne funktion deaktiveres automatisk ved regulering af lydstyrken og ved udsendelse af informationsmeddelelser eller trafikmeldinger. Tilpasning af lydstyrken i forhold til hastigheden Når denne funktion er aktiveret, varierer audio-lydstyrken i forhold til bilens hastighed. For at aktivere og indstille denne funktion henvises til kapitlet Tilpasning af lydstyrke i forhold til hastighed i kapitlet Audioindstillinger. Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne. DK.12

15 AFSPILNING AF RADIO (1/3) Main List Preset Option Main List Preset Option Main List Preset Option Vælg en radiobølgeserie Tryk på 1. Vælg den ønskede radiobølgelængde (AM eller FM) ved at trykke på den. Vælg en station Der findes forskellige funktioner til valg af en radiostation. Når du har valgt en radiobølgeserie, skal du vælge mode ved at trykke på 4 eller 5. Mode-liste Vælg mode-listen ved at trykke på 5. Med denne funktion kan du nemt søge efter en station, som du kender navnet på, i en liste, der er sorteret alfabetisk (kun på FMbåndet). Du kan søge efter op til 50 radiostationer. Vælg de ønskede stationer ved at trykke på 6-zonen. Tryk på 7 for at se alle stationer. Navnene på de radiostationer, hvor frekvensen ikke bruger RDS-systemet, vises ikke på skærmen. Kun deres frekvens er angivet og sorteret i slutningen af listen. Preset-mode Vælg Preset-mode ved at trykke på 4. Med denne funktion kan du genkalde de stationer, du tidligere har gemt (der henvises til afsnittet Gem en station i dette kapitel). Tryk på 8-zonen for at vælge gemte stationer. DK.13

16 AFSPILNING AF RADIO (2/3) 1 8 RDS Off On TA Off On Region Off On News Off On Main List Preset Option Main List Preset Option Main List Preset Option Manuel funktion I denne mode kan du manuelt søge efter stationer ved at bladre gennem den valgte radiobølgeserie. Du bladrer gennem bølgelængden ved gentagne tryk på 3. Udfør et kort tryk på 2 for at igangsætte automatisk søgning efter radiostationer. Gentag om nødvendigt dette ved hvert søgestop. Du kan også aktivere hjulet Q for at igangsætte en automatisk søgning efter stationer. Gem en station Vælg en radiostation vha. en af de tidligere beskrevne modes. Udfør et langt tryk på en af knapperne i 8-zonen. Du kan gemme op til 12 stationer for hver radiobølgelængde. Indstilling af radioen Vis indstillingsmenuen ved at trykke på 9. Du kan aktivere eller deaktivere funktionerne ved at trykke på On eller på Off (konfigurationsmenuen ændres i forhold til bølgelængden). Følgende funktioner er til rådighed: RDS. TA (trafikoplysninger). Region. Info AM. Sådan opdateres listen. 9 DK.14

17 AFSPILNING AF RADIO (3/3) RDS Visse FM-radiostationer udsender tekstinformationer vedrørende det program, der lyttes til (f.eks. titlen på en sang). Bemærk: Disse informationer er kun til rådighed på visse radiostationer. TA (trafikoplysninger) Når denne funktion er aktiveret, muliggør systemet automatisk søgning efter og afspilning af trafikoplysninger, når de udsendes af visse FM-radiostationer. Bemærk: Den automatiske udsendelse af trafikinformation deaktiveres, når audiosystemet er indstillet på AM-radiobølgelængde. Når funktionen er aktiveret, skal du vælge informationsstationen, og derefter om ønsket vælge en anden afspilningskilde. Trafikoplysninger udsendes automatisk og tager prioritet uanset den kilde, der lyttes til. For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises til punktet Radioindstillinger i dette kapitel. Region Frekvensen på en FM-radiostation kan variere afhængigt af det geografiske område. For at blive ved med at høre den samme radiostation, selv om du skifter region, skal du aktivere Région-funktionen, så audiosystemet automatisk kan følge frekvensændringerne. Bemærk: Denne opfølgning er kun til rådighed på visse radiostationer. Dårlig modtagelse kan til tider forårsage ubelejlige og ubehagelige ændringer i frekvenserne. Deaktiver derfor denne funktion. For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises til punktet Radioindstillinger i dette kapitel. Infos Når denne funktion er aktiveret, er det muligt automatisk at høre oplysninger, når de udsendes af visse FM-radiostationer (afhængigt af land). Hvis du derefter vælger andre kilder, vil udsendelsen af den valgte programtype afbryde afspilning af andre kilder. For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises til punktet Radioindstillinger i dette kapitel. AM Du kan aktivere eller deaktivere AMbølgelængden. For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises til punktet Radioindstillinger i dette kapitel. Sådan opdateres listen For at opdatere listen over stationer og få de nyeste, skal du trykke på Start (kun FM). DK.15

18 EKSTRA RADIOKILDER (1/3) Dit system har to ekstra indgange til tilslutning af en ekstern lydkilde (MP3-afspiller, bærbar lydafspiller, USB-nøgle...). For at kende indgangsplaceringen henvises der til kapitlet Præsentation af betjeninger. Funktionsprincipper for Tilslutning Der findes to typer tilslutning: Et USB-stik. Et jackstik. Tilslut din bærbare musikafspiller efter den type apparat, du har. Når tilslutning af et USB- eller jackstik er udført, finder systemet automatisk den ekstra kilde. 1 Ved aflytning List 2 Option Valg af AUX-kilde I navigationsmode eller under aflytning af radio vælges din AUX-audiokilde ved at trykke på knappen Home eller MEDIA. Systemet genoptager det sidst aflyttede audiospor. Bemærk: En ændring af ekstern lydkilde vil ikke automatisk blive medregnet, når systemet ikke er aktivt. 3 For at ændre AUX-kilden skal du trykke på 1 for at få vist listen over AUX-kilder, og derefter på den ønskede AUX-kilde blandt følgende forslag: USB. ipod ; BT: Bluetooth -apparater. AUX: 3,5 mm jackstik. Audio-formater AUX-audiokildeformater kan være MP3 og WMA. Accelereret afspilning Hold 2-knappen nede for hurtigt frem- eller tilbagespoling. Afspilningen genoptages, når tasten slippes. Gentag Denne funktion gør det muligt at gentage et spor eller alle spor. Tryk på 3, derefter på Off, Track eller All. Vilkårlig afspilning Denne funktion gør det muligt for dig at afspille alle spor vilkårligt. Tryk på 3, derefter på On, Off eller Mappe. Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det. Gem lydafspilleren væk, mens du kører (risiko for at den kastes ud i tilfælde af en hård opbremsning). DK.16

19 EKSTRA RADIOKILDER (2/3) AUX-indgang: USB-stik, Bluetooth Tilslutning: USB og bærbar numerisk lydafspiller Tilslut lydafspilleren til dåsens USBindgangsstik. Når den numeriske lydafspillers USB-stik er tilsluttet, vises menuen USB. Bemærk: Visse typer digitale lydafspillere kan ikke tilsluttes. Tilslutning: ipod Sæt dit ipod -kort i apparatets USB-port. Når USB-stikket på din ipod er tilsluttet, vises menuen ipod. Bemærk: Brug kun ipod -kablet til anvendelse af ipod under tilslutning af ipod til USB-stikket. 4 Main List Option Tilslutning: Bluetooth Der henvises til kapitlet Tilslut/afbryd Bluetooth -apparater. Når Bluetooth er tilsluttet, vises menuen BT. Anvendelse Afhængigt af lydafspillertype vælges en mappe (MP3-læser, USB-nøgle) eller en læsningsliste (bærbar numerisk musikafspiller). Bemærk: Når du har tilsluttet, kan du ikke kontrollere din numeriske lydafspiller direkte. Du skal bruge tasterne på forsiden af dit system. Valg af spor For at vælge et audiospor i en mappe skal du trykke på List. For at komme til forrige niveau i en mappes træstruktur skal du trykke på 4. Som standard er albums sorteret alfabetisk. Bemærk: Hvis du tilslutter en USB-nøgle, er alle mapper i samme træniveau. Afhængigt af numerisk afspillertype kan du filtrere dit valg efter mappe og fil. DK.17

20 EKSTRA RADIOKILDER (3/3) AUX-indgang: Jackstik Tilslutning Tilslut jackstikket på audiolydafspilleren til jackindgangen. Anvendelse Hverken navnet på kunstneren eller sporet vises på systemets skærm. Bemærk: Det er umuligt at vælge et spor direkte fra dit audiosystem. For at vælge et spor, skal du betjene din audiolydafspiller direkte, mens køretøjet holder stille. DK.18

21 LYDINDSTILLING 1 5 Lyd Vis lydmenuen ved at trykke på 3. Audio Setting Sound Fordeling venstre/højre og for/bag. Off Tryk på 6 eller 8 for at indstille venstre/højre lydbalancen. Lydstyrke Sound Off On Tryk på 5 eller 7 for at indstille for/bag lydbalancen. Tryk på OK, når du har indstillet balancen Audio Display Bluetooth System Vis indstillingsmenuen ved at trykke på Home > SETTING. Tryk på 2. Du kan forlade indstillingsmenuen ved at trykke på 4. OK SDVC (Speed Dependent Volume Control - Lydniveau som funktion af hastighed) Når dit køretøjs hastighed overstiger 40 km/t, vil lydstyrken stige i forhold til originalniveauet. Indstil volumen/hastigheds-forholdet ved at trykke på 1 zonen. Bas, mellem, diskant Tryk på venstre eller højre pil for at indstille bas, mellem og diskant. Når denne indstilling er foretaget, trykkes på OK. Loudness Tryk på Til eller Sluk for at aktivere/deaktivere loudness-funktionen. DK.19

22 NAVIGATIONSSYSTEM Navigationssystem Navigationssystemet fastslår din position og guider dig vha. følgende oplysninger: Fra GPS-modtageren. Fra det digitale kort. GPS-modtager Navigationssystemet bruger GPS-satellitter (Global Positioning System), der drejer rundt om jorden. GPS-modtageren modtager signaler, der udsendes fra flere satellitter. Systemet kan derved lokalisere bilen. Bemærk: Ved transport over en længere afstand uden kørsel (færge, tog) kan systemet være flere minutter om at genfinde normal funktion. USB-nøgle Kort For at installere den seneste version, skal du indsætte din USB-nøgle i en computer, der er tilsluttet internettet. Der henvises til kapitlet Opdatering af kort. Bemærk: USB-nøgle leveres ikke sammen med systemet. Det anbefales at bruge den seneste udgave. Indsætning af USB-nøglen Indsæt USB-nøglen i USB-porten C i systemet. C Det digitale kort Det digitale kort indeholder vejkort og bykort, der er nødvendige for systemet. C DK.20

23 AFLÆSNING AF ET KORT (1/3) D/3D-mode. 12 Aktivering/deaktivering af stemmerutevejledning. GPS-position Denne funktion gør det muligt at kende den geografiske placering af det valgte sted (adresse/breddegrad/længdegrad). Options OK Options Rør ved det ønskede sted på skærmen. Tryk på Options og derefter på News for at finde det valgte steds nøjagtige placering Visning af kortet For at få vist kortet omkring køretøjet, skal du trykke på Hjem > Show map. Rør ved kortskærmen. For at flytte rundt på navigationskortet, skal du flytte det i den ønskede retning på skærmen. Tryk på 3 for at ændre målestok. Drej kortet ved at trykke på 1. 8 Kortets signaturforklaring 4 Navnet på næste hovedvej eller, hvis dette ikke er tilfældet, oplysninger om næste afmærkningsskilt. 5 Afstand og angivelse af næste retningsændring. 6 Beregnet ankomsttidspunkt. 7 Resterende afstand til destination. 8 Køretøjets position på navigationskortet. 9 Navigationssystemets beregnede rute. 10 Angivelse af retningsændring D/3D-mode Tryk på 11 for at skifte mellem 2D og 3D visning på kortet. Kartografiske symboler Navigationssystemet bruger symboler 2 til at vise interessepunkter (IP). Der henvises til afsnittet Visning af interessepunkter i kapitlet Kortindstillinger. DK.21

24 AFLÆSNING AF ET KORT (2/3) Hvor er jeg? Where Am I? Options Latitude Longitude Altitude Help Nearby Denne funktion giver dig mulighed for at undersøge informationer om den aktuelle position og at søge et IP i nærheden. Den fungerer, når GPS en er tilsluttet. Tryk på Options på kortskærmen og derefter på Where Am I?. Skærmen indeholder følgende oplysninger: Breddegrad. Længdegrad. Højde. Vejnummer. Aktuel adresse. Within Towns Country Info: France Countryside Expressway Motorway Phone Country Emergency Code number Maximum blood alcohol content Snow Chains required in winter. Landeoplysninger Tryk på 13 og derefter på Country Info. Denne funktion giver dig mulighed for at finde landeinformationer efter din aktuelle placering. Denne skærm indeholder følgende oplysninger: Hastighedsgrænser Hastighedsgrænserne for motortrafikveje vises. Den viste enhed afhænger af de aktive regionale parametre. Hvis der ingen data er til rådighed, vises -- i stedet for billede og tal. Telefonlandekoder. Alarmnummer. Gældende lovmæssige restriktioner i landet: Maksimal alkoholniveau i blodet. Obligatorisk sikkerhedssele. Obligatorisk ildslukker. Pligt til at køre med lys hele tiden. Obligatoriske reservepærer. Obligatorisk førstehjælpskasse. Obligatorisk advarselstrekant. Obligatorisk hjelm for motorcyklister. Snekæder påkrævet om vinteren. Snekæder anbefalet om vinteren. Vinterdæk påkrævet om vinteren. Vinterdæk anbefales om vinteren. DK.22

25 LÆSNING AF ET KORT (3/3) Where Am I? Help Nearby Latitude Longitude Altitude Car Repair Around here Police Around here Health Around here Petrol Station Around here Options Help Nearby 14 Hjælp i nærheden Denne funktion gør det muligt at søge hjælp i nærheden af din aktuelle position. Tryk på 14 for at åbne en ny hurtigsøgningsskærm. Oplysninger på denne skærm: Bilværksted. Læge- og alarmtjenester. Politistationer. Servicestationer. For at søge en destination fra denne skærm henvises der til kapitlet Indtastning af en destination og til informationerne under punktet Valg af interessepunkt (IP). DK.23

26 INDTAST EN DESTINATION (1/6) Destinationsmenu Tryk på Home» > «NAVI > Destination for at komme til destinationsmenuen. Destinationsmenuen giver dig forskellige metoder til at angive en destination: Indtaste en adresse (helt eller delvist). Valg af en adresse ud fra Interessepunkter (IP). Vælge en destination blandt tidligere destinationer. Vælge en adresse fra favoritdestinationer. Vælge en destination på kortet. Vælge breddegrad og længdegrad. Indtaste en adresse Tryk på 1 Med denne rubrik kan du indtaste hele eller dele af adressen: Land, by, gade og husnummer. Bemærk: Kun adresser, som systemet kender i det digitale kort, kan angives. 1 Address Favourites Navigation Points of interest Find on Map History Coordinate Destination Route Options Ved første anvendelse: Tryk på Country. Tryk på tastaturets taster for at indtaste navnet på det ønskede land. Under indtastning af adressen undertrykker systemet lysstyrken af visse bogstaver for at lette indtastningen. Systemet kan foreslå flere lister over lande, hvis du trykker på 2. Vælg det ønskede land fra listerne. Gå frem på samme måde for By/forstad, Street, Intersecting Street og Vejnummer. Options Bemærk: Intersecting Street og Vejnummer kan aktiveres efter valg af Street. Bemærk: Når vejen skal indtastes, er det ikke nødvendigt at angive vejtypen (gade, avenue, boulevard...). Bemærk: Systemet gemmer de sidste indtastede adresser i hukommelsen. Når du har indtastet en destination efter adresse, vil foregående adresse blive vist næste gang. 2 DK.24

27 INDTAST EN DESTINATION (2/6). 3 Options 4 Valg af interessepunkter (IP) Du kan vælge din destination efter interessepunkter. Du kan finde et sted på flere måder: Med hurtigsøg-funktionen kan du hurtigt finde et sted i nærheden efter navnet. Med den foruddefinerede søgning kan du nemt og enkelt finde steder, som du ofte søger, med nogle få tryk på skærmen. Du kan søge et sted efter kategori. OK Hurtigsøgning efter interessepunkter Hurtigsøge-funktionen gør det muligt hurtigt at finde et sted. Tryk på et sted på kortet for at finde interessepunkter. Punktet 3 vises. Tryk på 4, og derefter på Points of interest around cursor for at få vist listen over punkter med navn og afstand fra punktet 3. Søg interessepunkter ved hjælp af forprogrammerede kategorier Den forprogrammerede søgefunktion gør det muligt hurtigt at finde de stedtyper, der oftest vælges. Tryk på Hjem > NAVI > Destination > Points of interest for at komme til de forprogrammerede kategorier. Custom Search Points of interest Petrol Station Around My Position Parking Around My Position Restaurant Around My Position Kategorier (servicestation/parkering/restaurant) Hvis en aktiv rute findes, søges Petrol Station og Restaurant langs ruten, og Parking søges i nærheden af destinationen. Hvis der ikke er en aktiv rute (destination er ikke valgt), søges disse punkter omkring den aktuelle position. Hvis den aktuelle position ikke kan bruges (intet GPS-signal), søges disse punkter omkring den sidst kendte position. DK.25

28 INDTAST EN DESTINATION (3/6) Hvor finder jeg interessepunkter? In a Town/Suburb Around My Position Along route Around Destination Søgning efter interessepunkter efter kategori Du kan søge efter interessepunkter efter deres kategori og underkategori. Tryk på Hjem > NAVI > Destination > Points of interest > Custom Search. Vælg det område, hvor stedet skal søges omkring: Tryk på In a Town/Suburb for at søge et sted i en valgt by/forstad (resultatlisten sorteres i forhold til afstanden fra bymidten i den valgte by). Tryk på Along route for at søge langs den aktive rute og ikke omkring et givet punkt. Det kan være nyttigt, når du vil køre en etape med kun en minimal omvej, hvis du f.eks. søger efter den næste servicestation eller restauranter i nærheden (resultatlisten sorteres efter længden af den nødvendige omvej). Tryk på Around My Position for at udføre en søgning omkring den aktuelle position, eller, hvis denne ikke kan bruges, omkring sidste kendte position (resultatlisten sorteres efter afstand fra denne position). Tryk på Around Destination for at søge et sted omkring destinationen for den aktive rute (resultatlisten sorteres efter afstand fra destination). Address Favourites Navigation Points of interest Find on Map 5 History Coordinate Destination Route Options Vælg en destination blandt tidligere destinationer Med denne funktion kan du finde en destination, som du tidligere har defineret. Tryk på 5. DK.26

29 INDTAST EN DESTINATION (4/6) Vælg en adresse blandt favoritdestinationerne Du kan finde en destination blandt favoritdestinationerne. For mest effektivt at udnytte denne funktion, råder vi dig til at gemme de destinationer, du ofte kører til, på forhånd. Først gemmes favoritdestinationerne ved at søge efter adressen. Der henvises til kapitlet Styring af favoritdestinationer. Tryk på Home > NAVI > Destination > Favourites for at få vist listen over favoritdestinationer. Coordinate Options OK Options OK Valg af en destination på kortet Med denne funktion kan du søge efter en destination ved at bladre i kortet. Tryk på Home > NAVI > Destination > Find on Map for at vælge destinationen på kortet. Tryk på kortet på det sted på kortet, du ønsker at vælge som destination. Punktet 6 vises. Tryk på 7 for at vælge punktet 6 som destination. Indtastning af destinationens koordinater Det gør det muligt at søge en destination ved at indtaste dens koordinater. Tryk på Home > NAVI > Destination > Coordinate. Du kan indtaste værdier for breddegrad og længdegrad i et af følgende formater: Decimalgrader. Decimalgrader og -minutter. Eller decimalgrader, -minutter og -sekunder. Tryk på 8, og derefter på UTM for at indtaste UTM-koordinater. DK.27

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NISSAN NissanConnect

NISSAN NissanConnect NISSAN NissanConnect Oplev verden online: din bil en integreret del af din online livsstil. Forvent at blive begejstret Det nye NissanConnect er spækket med smarte features og utroligt nemt at bruge takket

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOG

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOG R-LINK2 INSTRUKTIONSBOG passion ydelser ELF partner med RENAULT anbefaler ELF Elf og Renault er partnere inden for den højteknologiske bilbranche, hvor de forener deres ekspertise både på banen og i byen.

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Forholdsregler ved brug

Forholdsregler ved brug R-Link Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt............................................................................... DK.4

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED BRUG

FORHOLDSREGLER VED BRUG R-Link Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt............................................................................... DK.4 Generel

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED BRUG

FORHOLDSREGLER VED BRUG R-Link Forholdsregler ved brug.................................................................. DK.3 Generelle oplysninger.................................................................... DK.4 Generel

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

KORT MENUOVERSIGT. Funktioner

KORT MENUOVERSIGT. Funktioner Brugsanvisning KORT MENUOVERSIGT TELEFONBOG A, B, C... OPKALDSLISTE Ubesvarede opkald Besvarede opkald Udførte opkald KALD ET NR. STEMMEKNDO. Telefonbog ABC... Nøgleord Telefon, Afslut samtale, Hjem,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Navigation og Multimedia System. Menu fra Peugeot 508. Brugermanual

Navigation og Multimedia System. Menu fra Peugeot 508. Brugermanual Navigation og Multimedia System Menu fra Peugeot 508 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Du kan modtage en gratis kortopdatering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere