GENERELLE FORHOLDSREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE FORHOLDSREGLER"

Transkript

1 MEDIA-NAV

2

3 Indhold Generelle forholdsregler DK.3 Generelt DK.4 Generel beskrivelse DK.4 Præsentation af kommandoer DK.7 Start/stop DK.9 Funktion og anvendelse DK.10 Lydstyrke DK.12 Radio/AUX DK.13 Aflytning af radio DK.13 Ekstra radiokilder DK.16 Lydindstilling DK.19 Navigation DK.20 Navigationssystem DK.20 Aflæsning af et kort DK.21 Indtastning af en destination DK.24 Ruteanvisning DK.30 Kortindstillinger DK.35 Styring af favoritter DK.36 Navigationsindstillinger DK.38 Driving Eco² DK.42 Bluetooth-apparat DK.43 Til/frakobling af et Bluetooth -apparat DK.43 Tilslutning/afbrydelse af et Bluetooth -apparat DK.45 DK.1

4 Telefonbog DK.46 Foretage et opkald DK.47 Modtagelse/under et opkald DK.48 Systemindstillinger DK.50 Opdatering af systemet DK.52 Funktionsfejl DK.56 Alle rettigheder, inklusive dem, der vedrører software, indhold og andre elementer, der er installeret og fungerer i køretøjet, såvel som de viste varemærker og logoer, forbliver de respektive ejeres ejendom. DK.2

5 GENERELLE FORHOLDSREGLER Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid lovbestemmelserne i det land, du befinder dig i. Forholdsregler angående betjening af systemet Brug kontakterne (på facaden eller på rattet), og se oplysningerne på skærmen, når trafikken tillader det. Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne. Forholdsregler angående navigation Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel. Afhængigt af de geografiske områder kan kortet mangle nye oplysninger om ruten. Vær opmærksom. I alle tilfælde har færdselsreglerne og trafikskiltene prioritet over angivelserne på navigationssystemet. Materielle forholdsregler Foretag ingen afmontering eller ændringer af systemet for at undgå risiko for materialeproblemer og forbrænding. Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant for producenten. Indfør ikke fremmedlegemer i afspilleren. Forholdsregler angående telefonen Visse lovbestemmelser vedrører brugen af telefon i bilen. De tillader ikke brugen af håndfri telefonsystemer i alle kørselssituationer: Enhver fører er ansvarlig for sin egen kørsel. At tale i telefon er distraherende og udgør en stor risiko under alle anvendelsesstadier (indtastning af nummer, samtale, søgning efter kontakt i telefonbogen...). Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. DK.3

6 GENEREL BESKRIVELSE (1/3) Introduktion Dit køretøjs multimediesystem sikrer følgende funktioner: RDS-radio. Styring af ekstra radiokilder. Håndfri telefon. Navigationshjælp. Parkeringshjælp (bakkamera). Radiofunktioner. Multimediesystemet giver mulighed for at lytte til FM radiostationer (frekvensmodulation) og AM (amplitudemodulation). RDS-systemet giver mulighed for visning af navn på visse stationer samt automatisk afspilning af informationer, der udsendes af FM-radiostationerne: Oplysninger om den generelle trafiksituation. Nyhedsoplysninger. Alarmmeldinger. Hjælpelydfunktion Du kan direkte aflytte din bærbare musikafspiller i vognens højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbare musikafspiller afhængigt af den apparattype, du har: 3,5 mm jackstik. Lyd-USB. Bluetooth -forbindelse. For flere oplysningsdetaljer på listen over kompatible apparater skal du henvende dig til fabrikantens repræsentant, eller besøge fabrikantens webside, hvis en sådan findes. DK.4

7 GENEREL BESKRIVELSE (2/3) Håndfri telefonfunktion Det håndfri Bluetooth -telefonsystem har følgende funktioner, så du undgår at skulle betjene din telefon med hånden: Foretage/modtage/afvise et opkald. Overføre listen over kontakter fra telefonbogen. Se opkaldshistorikken fra systemet. Tilkalde hjælp. Telefonernes kompatibilitet Visse telefoner er ikke kompatible med det håndfri system, tillader ikke anvendelse af alle de udbudte funktioner, eller har ikke en optimal akustisk kvalitet. For flere oplysningsdetaljer på listen over kompatible telefoner skal du henvende dig til fabrikantens repræsentant, eller besøge fabrikantens webside, hvis en sådan findes. Hjælpefunktion til navigation Navigationssystemet bestemmer automatisk køretøjets geografiske position via et GPS-signal. Den tilbyder en rute hen til den ønskede destination ved hjælp af vejkortet. Den viser ruten, du skal følge, trin for trin, takket være en fremvisningsskærm og talebeskeder. Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid lovbestemmelserne i det land, du befinder dig i. DK.5

8 GENEREL BESKRIVELSE (3/3) Gade FM1 RADIO MEDIA TELEFON ØKO DRIVE NAVI INDSTIL 7 Displays Ved aflytning Menuskærm 1 Modevalgs-zone: Vis den valgte mode. Når du rører ved mode-zonen, går resten af zonen i liste-mode. 2 zone Indholdsfortegnelse. Viser indholdet af en menurubrik og tilhørende informationer. 3 Udendørs temperatur (afhængigt af modellen). Mørk List Option Options Område oplysninger telefoni: Hvis Bluetooth-systemet er aktiveret, vises det tilsluttede apparats modtagelses- og batteriniveau. 5 Tids-zone. 6 Menu-zone: Viser nederste mode-menu. Viser den aktuelle menu fremhævet. 7 Velkomst-zone Velkomst- eller Forrige-knap: Vender tilbage til velkomstmenuen eller forrige skærm FM Klimaanlæg-oplysninger. 9 Standby for display eller adgang til undermenuer. Navigationsskærm 10 Kort-mode (2D/3D). 11 Navn på næste gade. 12 Aktuelle audioinformationer. 13 Muligheder for indstilling af rute og kort. 14 Stemmevejledning On/Off. DK.6

9 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (1/2) Valg af skærm sker ved et tryk på den ønskede del af skærmen. A B C D K L M N Options Q P J H G F E A R S B M Options C D N L J H G F E Q T DK.7

10 PRÆSENTATION AF BETJENINGER (2/2) Funktion A Kort tryk: Pauseskærm On/Off B, M/N Indstilling af lydstyrke C D E F G H J K L M+N P Q R S T USB-stik 3,5 mm jackstik Adgang til aktuel medie (radio, AUX) Adgang til menuen Valgmuligheder Adgang til menuen Modtagelse Telefoni: Gå ud af opkaldsvinduet for at vende tilbage til navigationsskærmen (igangværende). Aktivering/deaktivering af stemmerutevejledning Skift kortvisningsmode (2D/3D) 1. tryk: Adgang til funktionerne i den igangværende afspilningskilde Efterfølgende tryk: Valg af radiokilde (radio, AUX) Svar/læg på Tænd/sluk lyden Skift radiostationsvalgmode (Primær, Liste, Programmeret) Radio: Søgning efter radiostation Medier: Søgning efter et audiospor Vælg blandt de til rådighed værende medier (USB, AUX, ipod og Bluetooth ) Valg af modtagemode for radio/skift mellem AM og FM Bekræft et valg DK.8

11 START/STOP A A Start Multimediesystemet starter automatisk, når tændingen tilsluttes. I andre tilfælde skal du trykke på A-tasten for at tænde for dit multimediesystem. Når tændingen slukkes, kan systemet bruges i 20 minutter. Tryk på A for at aktivere multimediesystemet i yderligere i cirka 20 minutter. Stop Systemet stopper automatisk, når køretøjets tænding slukkes. Pauseskærm Med pauseskærmtilstanden kan du slukke fremvisningsskærmen. I denne mode fungerer radioen og rutevejledningssystemet ikke. Tryk kort på A-tasten for at aktivere/deaktivere pauseskærmen. Al anden handling genaktiverer skærmen midlertidigt. DK.9

12 FUNKTION OG ANVENDELSE (1/2) Berøringsskærm Kort tryk: Valg af mulighed. Udførelse af mulighed (medielæsningsskærm). Et tryk på frem-knappen får næste titel frem. Langt tryk: Lagring af element (radioskærm). Et langt tryk på et forprogrammeret tal lagrer den aktuelle radiostation. Hurtig scrolling. Lange tryk nedad på scroll-knapperne starter en hurtig scrolling (pr. side). Hurtig frem-/tilbagespoling (medielæsningsskærm). Lange tryk på knappen Hurtig frem/tilbage fremskynder/forsinker læsningen. Route Planning Method 1 Motorway Period Charge Per-use Toll Route Settings Fast Short Eco Off Off Off Options Tilbage til menuen Home Systemet vender direkte tilbage til menuen Home ved et langt tryk på 1, uanset hvor du er i systemet. On On On K Q R Anvendelse af betjeninger under rattet Tryk på tasten P for at skifte søgefunktion for radiostation. Drej hjulet Q for at skifte station (R-bevægelse). Tryk på K for at skifte lydkilde (AUX, AM, FM ). L P M N DK.10

13 FUNKTION OG ANVENDELSE (2/2) 2 3 Vælg 2 for at ændre din indtastning. Vælg 3 for at få vist resultatlisten. Vælg 4 for at ændre tastaturkonfiguration. Vælg 5 for at anvende tal og symboler. Options 5 4 Anvendelse af alfabettastaturet Når der indtastes i en rubrik med det alfabetiske tastatur, vælges hvert bogstav ved hjælp af tastaturet. Under indtastning af hvert bogstav sænker systemet lysstyrken af visse bogstaver for at lette operationen. DK.11

14 LYDSTYRKE Lydstyrke Juster lydstyrken for de forskellige meddelelser, kilder, ringelyde og telefonsamtaler: ved at dreje eller trykke på B (afhængigt af køretøj). eller på M/N. Den aflyttede radiokilde afbrydes ved modtagelse af trafikmeldinger TA, informationsmeddelelser eller en varslingsmelding. Afbrydelse af lyd Tryk samtidig på M/N for at afbryde lyden. Denne funktion deaktiveres automatisk ved regulering af lydstyrken og ved udsendelse af informationsmeddelelser eller trafikmeldinger. Tilpasning af lydstyrken i forhold til hastigheden Når denne funktion er aktiveret, varierer audio-lydstyrken i forhold til bilens hastighed. For at aktivere og indstille denne funktion henvises til kapitlet Tilpasning af lydstyrke i forhold til hastighed i kapitlet Audioindstillinger. Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne. DK.12

15 AFSPILNING AF RADIO (1/3) Main List Preset Option Main List Preset Option Main List Preset Option Vælg en radiobølgeserie Tryk på 1. Vælg den ønskede radiobølgelængde (AM eller FM) ved at trykke på den. Vælg en station Der findes forskellige funktioner til valg af en radiostation. Når du har valgt en radiobølgeserie, skal du vælge mode ved at trykke på 4 eller 5. Mode-liste Vælg mode-listen ved at trykke på 5. Med denne funktion kan du nemt søge efter en station, som du kender navnet på, i en liste, der er sorteret alfabetisk (kun på FMbåndet). Du kan søge efter op til 50 radiostationer. Vælg de ønskede stationer ved at trykke på 6-zonen. Tryk på 7 for at se alle stationer. Navnene på de radiostationer, hvor frekvensen ikke bruger RDS-systemet, vises ikke på skærmen. Kun deres frekvens er angivet og sorteret i slutningen af listen. Preset-mode Vælg Preset-mode ved at trykke på 4. Med denne funktion kan du genkalde de stationer, du tidligere har gemt (der henvises til afsnittet Gem en station i dette kapitel). Tryk på 8-zonen for at vælge gemte stationer. DK.13

16 AFSPILNING AF RADIO (2/3) 1 8 RDS Off On TA Off On Region Off On News Off On Main List Preset Option Main List Preset Option Main List Preset Option Manuel funktion I denne mode kan du manuelt søge efter stationer ved at bladre gennem den valgte radiobølgeserie. Du bladrer gennem bølgelængden ved gentagne tryk på 3. Udfør et kort tryk på 2 for at igangsætte automatisk søgning efter radiostationer. Gentag om nødvendigt dette ved hvert søgestop. Du kan også aktivere hjulet Q for at igangsætte en automatisk søgning efter stationer. Gem en station Vælg en radiostation vha. en af de tidligere beskrevne modes. Udfør et langt tryk på en af knapperne i 8-zonen. Du kan gemme op til 12 stationer for hver radiobølgelængde. Indstilling af radioen Vis indstillingsmenuen ved at trykke på 9. Du kan aktivere eller deaktivere funktionerne ved at trykke på On eller på Off (konfigurationsmenuen ændres i forhold til bølgelængden). Følgende funktioner er til rådighed: RDS. TA (trafikoplysninger). Region. Info AM. Sådan opdateres listen. 9 DK.14

17 AFSPILNING AF RADIO (3/3) RDS Visse FM-radiostationer udsender tekstinformationer vedrørende det program, der lyttes til (f.eks. titlen på en sang). Bemærk: Disse informationer er kun til rådighed på visse radiostationer. TA (trafikoplysninger) Når denne funktion er aktiveret, muliggør systemet automatisk søgning efter og afspilning af trafikoplysninger, når de udsendes af visse FM-radiostationer. Bemærk: Den automatiske udsendelse af trafikinformation deaktiveres, når audiosystemet er indstillet på AM-radiobølgelængde. Når funktionen er aktiveret, skal du vælge informationsstationen, og derefter om ønsket vælge en anden afspilningskilde. Trafikoplysninger udsendes automatisk og tager prioritet uanset den kilde, der lyttes til. For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises til punktet Radioindstillinger i dette kapitel. Region Frekvensen på en FM-radiostation kan variere afhængigt af det geografiske område. For at blive ved med at høre den samme radiostation, selv om du skifter region, skal du aktivere Région-funktionen, så audiosystemet automatisk kan følge frekvensændringerne. Bemærk: Denne opfølgning er kun til rådighed på visse radiostationer. Dårlig modtagelse kan til tider forårsage ubelejlige og ubehagelige ændringer i frekvenserne. Deaktiver derfor denne funktion. For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises til punktet Radioindstillinger i dette kapitel. Infos Når denne funktion er aktiveret, er det muligt automatisk at høre oplysninger, når de udsendes af visse FM-radiostationer (afhængigt af land). Hvis du derefter vælger andre kilder, vil udsendelsen af den valgte programtype afbryde afspilning af andre kilder. For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises til punktet Radioindstillinger i dette kapitel. AM Du kan aktivere eller deaktivere AMbølgelængden. For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises til punktet Radioindstillinger i dette kapitel. Sådan opdateres listen For at opdatere listen over stationer og få de nyeste, skal du trykke på Start (kun FM). DK.15

18 EKSTRA RADIOKILDER (1/3) Dit system har to ekstra indgange til tilslutning af en ekstern lydkilde (MP3-afspiller, bærbar lydafspiller, USB-nøgle...). For at kende indgangsplaceringen henvises der til kapitlet Præsentation af betjeninger. Funktionsprincipper for Tilslutning Der findes to typer tilslutning: Et USB-stik. Et jackstik. Tilslut din bærbare musikafspiller efter den type apparat, du har. Når tilslutning af et USB- eller jackstik er udført, finder systemet automatisk den ekstra kilde. 1 Ved aflytning List 2 Option Valg af AUX-kilde I navigationsmode eller under aflytning af radio vælges din AUX-audiokilde ved at trykke på knappen Home eller MEDIA. Systemet genoptager det sidst aflyttede audiospor. Bemærk: En ændring af ekstern lydkilde vil ikke automatisk blive medregnet, når systemet ikke er aktivt. 3 For at ændre AUX-kilden skal du trykke på 1 for at få vist listen over AUX-kilder, og derefter på den ønskede AUX-kilde blandt følgende forslag: USB. ipod ; BT: Bluetooth -apparater. AUX: 3,5 mm jackstik. Audio-formater AUX-audiokildeformater kan være MP3 og WMA. Accelereret afspilning Hold 2-knappen nede for hurtigt frem- eller tilbagespoling. Afspilningen genoptages, når tasten slippes. Gentag Denne funktion gør det muligt at gentage et spor eller alle spor. Tryk på 3, derefter på Off, Track eller All. Vilkårlig afspilning Denne funktion gør det muligt for dig at afspille alle spor vilkårligt. Tryk på 3, derefter på On, Off eller Mappe. Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det. Gem lydafspilleren væk, mens du kører (risiko for at den kastes ud i tilfælde af en hård opbremsning). DK.16

19 EKSTRA RADIOKILDER (2/3) AUX-indgang: USB-stik, Bluetooth Tilslutning: USB og bærbar numerisk lydafspiller Tilslut lydafspilleren til dåsens USBindgangsstik. Når den numeriske lydafspillers USB-stik er tilsluttet, vises menuen USB. Bemærk: Visse typer digitale lydafspillere kan ikke tilsluttes. Tilslutning: ipod Sæt dit ipod -kort i apparatets USB-port. Når USB-stikket på din ipod er tilsluttet, vises menuen ipod. Bemærk: Brug kun ipod -kablet til anvendelse af ipod under tilslutning af ipod til USB-stikket. 4 Main List Option Tilslutning: Bluetooth Der henvises til kapitlet Tilslut/afbryd Bluetooth -apparater. Når Bluetooth er tilsluttet, vises menuen BT. Anvendelse Afhængigt af lydafspillertype vælges en mappe (MP3-læser, USB-nøgle) eller en læsningsliste (bærbar numerisk musikafspiller). Bemærk: Når du har tilsluttet, kan du ikke kontrollere din numeriske lydafspiller direkte. Du skal bruge tasterne på forsiden af dit system. Valg af spor For at vælge et audiospor i en mappe skal du trykke på List. For at komme til forrige niveau i en mappes træstruktur skal du trykke på 4. Som standard er albums sorteret alfabetisk. Bemærk: Hvis du tilslutter en USB-nøgle, er alle mapper i samme træniveau. Afhængigt af numerisk afspillertype kan du filtrere dit valg efter mappe og fil. DK.17

20 EKSTRA RADIOKILDER (3/3) AUX-indgang: Jackstik Tilslutning Tilslut jackstikket på audiolydafspilleren til jackindgangen. Anvendelse Hverken navnet på kunstneren eller sporet vises på systemets skærm. Bemærk: Det er umuligt at vælge et spor direkte fra dit audiosystem. For at vælge et spor, skal du betjene din audiolydafspiller direkte, mens køretøjet holder stille. DK.18

21 LYDINDSTILLING 1 5 Lyd Vis lydmenuen ved at trykke på 3. Audio Setting Sound Fordeling venstre/højre og for/bag. Off Tryk på 6 eller 8 for at indstille venstre/højre lydbalancen. Lydstyrke Sound Off On Tryk på 5 eller 7 for at indstille for/bag lydbalancen. Tryk på OK, når du har indstillet balancen Audio Display Bluetooth System Vis indstillingsmenuen ved at trykke på Home > SETTING. Tryk på 2. Du kan forlade indstillingsmenuen ved at trykke på 4. OK SDVC (Speed Dependent Volume Control - Lydniveau som funktion af hastighed) Når dit køretøjs hastighed overstiger 40 km/t, vil lydstyrken stige i forhold til originalniveauet. Indstil volumen/hastigheds-forholdet ved at trykke på 1 zonen. Bas, mellem, diskant Tryk på venstre eller højre pil for at indstille bas, mellem og diskant. Når denne indstilling er foretaget, trykkes på OK. Loudness Tryk på Til eller Sluk for at aktivere/deaktivere loudness-funktionen. DK.19

22 NAVIGATIONSSYSTEM Navigationssystem Navigationssystemet fastslår din position og guider dig vha. følgende oplysninger: Fra GPS-modtageren. Fra det digitale kort. GPS-modtager Navigationssystemet bruger GPS-satellitter (Global Positioning System), der drejer rundt om jorden. GPS-modtageren modtager signaler, der udsendes fra flere satellitter. Systemet kan derved lokalisere bilen. Bemærk: Ved transport over en længere afstand uden kørsel (færge, tog) kan systemet være flere minutter om at genfinde normal funktion. USB-nøgle Kort For at installere den seneste version, skal du indsætte din USB-nøgle i en computer, der er tilsluttet internettet. Der henvises til kapitlet Opdatering af kort. Bemærk: USB-nøgle leveres ikke sammen med systemet. Det anbefales at bruge den seneste udgave. Indsætning af USB-nøglen Indsæt USB-nøglen i USB-porten C i systemet. C Det digitale kort Det digitale kort indeholder vejkort og bykort, der er nødvendige for systemet. C DK.20

23 AFLÆSNING AF ET KORT (1/3) D/3D-mode. 12 Aktivering/deaktivering af stemmerutevejledning. GPS-position Denne funktion gør det muligt at kende den geografiske placering af det valgte sted (adresse/breddegrad/længdegrad). Options OK Options Rør ved det ønskede sted på skærmen. Tryk på Options og derefter på News for at finde det valgte steds nøjagtige placering Visning af kortet For at få vist kortet omkring køretøjet, skal du trykke på Hjem > Show map. Rør ved kortskærmen. For at flytte rundt på navigationskortet, skal du flytte det i den ønskede retning på skærmen. Tryk på 3 for at ændre målestok. Drej kortet ved at trykke på 1. 8 Kortets signaturforklaring 4 Navnet på næste hovedvej eller, hvis dette ikke er tilfældet, oplysninger om næste afmærkningsskilt. 5 Afstand og angivelse af næste retningsændring. 6 Beregnet ankomsttidspunkt. 7 Resterende afstand til destination. 8 Køretøjets position på navigationskortet. 9 Navigationssystemets beregnede rute. 10 Angivelse af retningsændring D/3D-mode Tryk på 11 for at skifte mellem 2D og 3D visning på kortet. Kartografiske symboler Navigationssystemet bruger symboler 2 til at vise interessepunkter (IP). Der henvises til afsnittet Visning af interessepunkter i kapitlet Kortindstillinger. DK.21

24 AFLÆSNING AF ET KORT (2/3) Hvor er jeg? Where Am I? Options Latitude Longitude Altitude Help Nearby Denne funktion giver dig mulighed for at undersøge informationer om den aktuelle position og at søge et IP i nærheden. Den fungerer, når GPS en er tilsluttet. Tryk på Options på kortskærmen og derefter på Where Am I?. Skærmen indeholder følgende oplysninger: Breddegrad. Længdegrad. Højde. Vejnummer. Aktuel adresse. Within Towns Country Info: France Countryside Expressway Motorway Phone Country Emergency Code number Maximum blood alcohol content Snow Chains required in winter. Landeoplysninger Tryk på 13 og derefter på Country Info. Denne funktion giver dig mulighed for at finde landeinformationer efter din aktuelle placering. Denne skærm indeholder følgende oplysninger: Hastighedsgrænser Hastighedsgrænserne for motortrafikveje vises. Den viste enhed afhænger af de aktive regionale parametre. Hvis der ingen data er til rådighed, vises -- i stedet for billede og tal. Telefonlandekoder. Alarmnummer. Gældende lovmæssige restriktioner i landet: Maksimal alkoholniveau i blodet. Obligatorisk sikkerhedssele. Obligatorisk ildslukker. Pligt til at køre med lys hele tiden. Obligatoriske reservepærer. Obligatorisk førstehjælpskasse. Obligatorisk advarselstrekant. Obligatorisk hjelm for motorcyklister. Snekæder påkrævet om vinteren. Snekæder anbefalet om vinteren. Vinterdæk påkrævet om vinteren. Vinterdæk anbefales om vinteren. DK.22

25 LÆSNING AF ET KORT (3/3) Where Am I? Help Nearby Latitude Longitude Altitude Car Repair Around here Police Around here Health Around here Petrol Station Around here Options Help Nearby 14 Hjælp i nærheden Denne funktion gør det muligt at søge hjælp i nærheden af din aktuelle position. Tryk på 14 for at åbne en ny hurtigsøgningsskærm. Oplysninger på denne skærm: Bilværksted. Læge- og alarmtjenester. Politistationer. Servicestationer. For at søge en destination fra denne skærm henvises der til kapitlet Indtastning af en destination og til informationerne under punktet Valg af interessepunkt (IP). DK.23

26 INDTAST EN DESTINATION (1/6) Destinationsmenu Tryk på Home» > «NAVI > Destination for at komme til destinationsmenuen. Destinationsmenuen giver dig forskellige metoder til at angive en destination: Indtaste en adresse (helt eller delvist). Valg af en adresse ud fra Interessepunkter (IP). Vælge en destination blandt tidligere destinationer. Vælge en adresse fra favoritdestinationer. Vælge en destination på kortet. Vælge breddegrad og længdegrad. Indtaste en adresse Tryk på 1 Med denne rubrik kan du indtaste hele eller dele af adressen: Land, by, gade og husnummer. Bemærk: Kun adresser, som systemet kender i det digitale kort, kan angives. 1 Address Favourites Navigation Points of interest Find on Map History Coordinate Destination Route Options Ved første anvendelse: Tryk på Country. Tryk på tastaturets taster for at indtaste navnet på det ønskede land. Under indtastning af adressen undertrykker systemet lysstyrken af visse bogstaver for at lette indtastningen. Systemet kan foreslå flere lister over lande, hvis du trykker på 2. Vælg det ønskede land fra listerne. Gå frem på samme måde for By/forstad, Street, Intersecting Street og Vejnummer. Options Bemærk: Intersecting Street og Vejnummer kan aktiveres efter valg af Street. Bemærk: Når vejen skal indtastes, er det ikke nødvendigt at angive vejtypen (gade, avenue, boulevard...). Bemærk: Systemet gemmer de sidste indtastede adresser i hukommelsen. Når du har indtastet en destination efter adresse, vil foregående adresse blive vist næste gang. 2 DK.24

27 INDTAST EN DESTINATION (2/6). 3 Options 4 Valg af interessepunkter (IP) Du kan vælge din destination efter interessepunkter. Du kan finde et sted på flere måder: Med hurtigsøg-funktionen kan du hurtigt finde et sted i nærheden efter navnet. Med den foruddefinerede søgning kan du nemt og enkelt finde steder, som du ofte søger, med nogle få tryk på skærmen. Du kan søge et sted efter kategori. OK Hurtigsøgning efter interessepunkter Hurtigsøge-funktionen gør det muligt hurtigt at finde et sted. Tryk på et sted på kortet for at finde interessepunkter. Punktet 3 vises. Tryk på 4, og derefter på Points of interest around cursor for at få vist listen over punkter med navn og afstand fra punktet 3. Søg interessepunkter ved hjælp af forprogrammerede kategorier Den forprogrammerede søgefunktion gør det muligt hurtigt at finde de stedtyper, der oftest vælges. Tryk på Hjem > NAVI > Destination > Points of interest for at komme til de forprogrammerede kategorier. Custom Search Points of interest Petrol Station Around My Position Parking Around My Position Restaurant Around My Position Kategorier (servicestation/parkering/restaurant) Hvis en aktiv rute findes, søges Petrol Station og Restaurant langs ruten, og Parking søges i nærheden af destinationen. Hvis der ikke er en aktiv rute (destination er ikke valgt), søges disse punkter omkring den aktuelle position. Hvis den aktuelle position ikke kan bruges (intet GPS-signal), søges disse punkter omkring den sidst kendte position. DK.25

28 INDTAST EN DESTINATION (3/6) Hvor finder jeg interessepunkter? In a Town/Suburb Around My Position Along route Around Destination Søgning efter interessepunkter efter kategori Du kan søge efter interessepunkter efter deres kategori og underkategori. Tryk på Hjem > NAVI > Destination > Points of interest > Custom Search. Vælg det område, hvor stedet skal søges omkring: Tryk på In a Town/Suburb for at søge et sted i en valgt by/forstad (resultatlisten sorteres i forhold til afstanden fra bymidten i den valgte by). Tryk på Along route for at søge langs den aktive rute og ikke omkring et givet punkt. Det kan være nyttigt, når du vil køre en etape med kun en minimal omvej, hvis du f.eks. søger efter den næste servicestation eller restauranter i nærheden (resultatlisten sorteres efter længden af den nødvendige omvej). Tryk på Around My Position for at udføre en søgning omkring den aktuelle position, eller, hvis denne ikke kan bruges, omkring sidste kendte position (resultatlisten sorteres efter afstand fra denne position). Tryk på Around Destination for at søge et sted omkring destinationen for den aktive rute (resultatlisten sorteres efter afstand fra destination). Address Favourites Navigation Points of interest Find on Map 5 History Coordinate Destination Route Options Vælg en destination blandt tidligere destinationer Med denne funktion kan du finde en destination, som du tidligere har defineret. Tryk på 5. DK.26

29 INDTAST EN DESTINATION (4/6) Vælg en adresse blandt favoritdestinationerne Du kan finde en destination blandt favoritdestinationerne. For mest effektivt at udnytte denne funktion, råder vi dig til at gemme de destinationer, du ofte kører til, på forhånd. Først gemmes favoritdestinationerne ved at søge efter adressen. Der henvises til kapitlet Styring af favoritdestinationer. Tryk på Home > NAVI > Destination > Favourites for at få vist listen over favoritdestinationer. Coordinate Options OK Options OK Valg af en destination på kortet Med denne funktion kan du søge efter en destination ved at bladre i kortet. Tryk på Home > NAVI > Destination > Find on Map for at vælge destinationen på kortet. Tryk på kortet på det sted på kortet, du ønsker at vælge som destination. Punktet 6 vises. Tryk på 7 for at vælge punktet 6 som destination. Indtastning af destinationens koordinater Det gør det muligt at søge en destination ved at indtaste dens koordinater. Tryk på Home > NAVI > Destination > Coordinate. Du kan indtaste værdier for breddegrad og længdegrad i et af følgende formater: Decimalgrader. Decimalgrader og -minutter. Eller decimalgrader, -minutter og -sekunder. Tryk på 8, og derefter på UTM for at indtaste UTM-koordinater. DK.27

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

NISSAN NissanConnect

NISSAN NissanConnect NISSAN NissanConnect Oplev verden online: din bil en integreret del af din online livsstil. Forvent at blive begejstret Det nye NissanConnect er spækket med smarte features og utroligt nemt at bruge takket

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP tilgængelig for ios/android/windows Phone 5040327601-WEB Kære kunde. Tak for at du valgte et Meta Trak produkt. Meta Trak er en telematisk enhed, der giver brugeren mulighed

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning AXION ANV2015EU Navigation software August 2012, ver. 1.0 Tak fordi du har valgt ANV2015EU som din navigation. Start med at bruge den med det samme. Dette dokument er en detaljeret

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614 Problem Hvordan får jeg et ordentligt kort frem? Virker kun med GPS tilsluttet New route er gråskraveret hvad gør jeg? Virker kun når GPS er taget fra! Basecamp Løsning Formentlig fordi du har glemt at

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere