HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR"

Transkript

1 HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet nedenfor ("HP"), af den nedenfor angivne kunde ("Kunde"). 2. Ordrer. "Ordre" betyder den accepterede ordre inklusive eventuelt tilhørende materiale, som parterne identificerer som en del af Aftalen enten ved at vedhæfte eller referere til dette ("Tilhørende materiale"). Tilhørende materiale kan omfatte (f.eks.) produktlister, hardware- eller softwarespecifikationer, standard eller tilpassede tjenestebeskrivelser, datablade og disses tillæg samt statements of work (SOW s), offentliggjorte garantier og serviceniveauaftaler, og kan være tilgængeligt for Kunden i papirudgave eller på et bestemt HP-websted, som Kunden har adgang til. 3. Omfang og ordreafgivelse. Nærværende vilkår kan bruges af Kunden til enten en enkelt Ordre eller som ramme for flere forskellige Ordrer. Derudover kan disse vilkår bruges globalt af parternes "Associerede selskaber", hvilket er et hvilket som helst selskab, der er under kontrol af, kontrollerer eller er under fælles kontrol med en part. Parterne kan bekræfte deres accept af nærværende vilkår enten ved at underskrive disse eller ved at referere til vilkårene på Ordrer. Associerede selskaber er bundet af nærværende vilkår, når de afgiver ordrer, som angiver levering af produkt eller tjeneste i samme land som det af HP s Associerede selskaber, der accepterer ordren, og henviser til disse vilkår deri, og når de angiver eventuelle yderligere vilkår eller tilføjelser, der afspejler lokal lovgivning eller forretningspraksisser. 4. Ordreaftaler. Kunden kan afgive ordrer til HP via vores hjemmeside, kundespecifikke portal eller via brev, fax eller . Hvis det er relevant, skal Ordrer angive en leveringsdato. Hvis Kunden udskyder leveringsdatoen for en eksisterende Ordre ud over 90 (halvfems) dage, vil det blive betragtet som en ny Ordre. Kunden kan annullere en hardware Ordre uden beregning op til 5 (fem) hverdage inden afsendelsesdatoen. 5. Priser og skatter. Priserne angives skriftligt af HP eller er, hvis der ikke findes et skriftligt tilbud, som angivet på vores hjemmeside, den kundespecifikke portal eller den prisliste, der er offentliggjort af HP på det tidspunkt, hvor en ordre sendes til HP. Priserne er eksklusive skatter, afgifter og gebyrer (herunder installation, forsendelse og administration), medmindre andet er angivet. Kontakt venligst HP s repræsentant for at diskutere de relevante procedurer, hvis der er krav om kildeskat i henhold til lovgivningen. HP vil foretage en separat opkrævning af rimelige kontantudlæg, f.eks. rejseudgifter i forbindelse med levering af professionelle tjenester. 6. Fakturaer og betaling. Kunden accepterer at betale alle fakturerede beløb inden for 30 (tredive) dage efter HP s fakturadato. HP kan suspendere eller annullere opfyldelse af åbne Ordrer eller tjenester, hvis Kunden ikke foretager betaling ved forfald. 7. Adkomst. Risiko for tab eller skade og adkomst til hardwareprodukter overgår til Kunden eller dennes udpegede ved levering. Hvis det er tilladt i henhold til lovgivningen, bevarer HP en sikkerhed i solgte produkter, indtil fuld betaling er modtaget. 8. Levering. HP vil gøre alt, hvad der er kommercielt rimeligt, for at levere produkter rettidigt. HP kan vælge at levere software og relaterede produkt-/licensoplysninger ved elektronisk overførsel eller som download. Portefølje version 1.0 Side 1 af 6

2 9. Installation. Hvis HP leverer installation sammen med produktet, beskriver HP s retningslinjer for kundefaciliteter (fås efter anmodning) krav til Kunden. HP vil udføre en standardinstallation og testprocedurer for at kontrollere færdiggørelsen. 10. Supporttjenester. HP s supporttjenester beskrives i det relevante Tilhørende materiale, som vil dække beskrivelsen af HP s tilbud, brugskrav, tjenestebegrænsninger og Kundens ansvar samt de af Kundens systemer, der ydes support til. 11. Brugskrav. HP s service-, support- og garantiforpligtelser dækker ikke krav, der kan henføres til: 1. forkert brug, forkert forberedelse af faciliteterne, forhold relateret til faciliteterne eller miljøet eller anden manglende efterlevelse af relevant Tilhørende materiale; 2. ændringer eller forkert systemvedligeholdelse eller kalibrering, der ikke er udført af HP eller godkendt af HP; 3. svigt eller funktionsmæssige begrænsninger i en hvilken som helst ikke-hp-software eller et hvilken som helst ikke-hp-produkt, der påvirker systemer, som modtager HP-support eller service; 4. malware (f.eks. virus, orm osv.), der ikke er introduceret af HP; eller 5. misbrug, uagtsomhed, uheld, brand- eller vandskader, elektriske forstyrrelser, transport foretaget af Kunden eller andre årsager uden for HP s kontrol. 12. Professionelle tjenester. HP vil levere en hvilken som helst bestilt it-rådgivning, uddannelse eller andre tjenester som beskrevet i det relevante Tilhørende materiale. 13. Accept af professionelle tjenester. Acceptprocessen (om nogen) beskrives i det relevante Tilhørende materiale, er kun gældende for de angivne leverancer og skal ikke være gældende for andre produkter eller tjenester, der leveres af HP. 14. Afhængighedsforhold. HP s mulighed for at levere tjenester afhænger af Kundens rimelige og rettidige samarbejde og af, om eventuel information fra Kunden, som er nødvendige for levering af tjenesterne, er nøjagtig og fuldstændig. 15. Ændringsordrer. Vi accepterer hver især at udpege en projektrepræsentant, der fungerer som primær kontaktperson i forbindelse med administration af levering af tjenester og i forbindelse med håndtering af eventuelle problemer. Anmodninger om ændring af omfanget for tjenester eller leverancer kræver en ændringsordre underskrevet af begge parter. 16. Produkter. Alle hardwareprodukter af mærket HP er omfattet af HP s begrænsede garanti, som følger med produkterne eller er tilgængelige på anden vis. Hardwaregarantier begynder på leveringsdatoen eller, hvis det er relevant, ved færdiggørelsen af HP-installation eller (hvis Kunden forsinker HPinstallationen) senest 30 dage fra leveringsdatoen. Produkter, der ikke er af mærket HP, får den garantidækning, den relevante tredjepartsleverandør yder. 17. Software. HP garanterer, at softwareprodukter af mærket HP i al væsentlighed vil overholde specifikationerne og være fri for malware på leveringstidspunktet. HP s garantier for softwareprodukter løber fra leveringsdatoen og varer i 90 (halvfems) dage, medmindre andet er specificeret i det Tilhørende materiale. HP garanterer ikke, at brugen af softwareprodukter vil være uforstyrret eller fejlfri, eller at Portefølje version 1.0 Side 2 af 6

3 softwareprodukter fungerer i hardware- og softwarekombinationer ud over dem, der er godkendt af HP i Tilhørende materiale. 18. Standarder for levering af tjenester. Tjenester udføres ved brug af alment anerkendte kommercielle praksisser og standarder. Kunden accepterer omgående at give besked om sådanne eventuelle bekymringer i forbindelse med tjenesten, og HP vil omlevere enhver tjeneste, der ikke lever op til disse standarder. 19. Tjenester. Hvis Tilhørende materiale for tjenester indeholder beskrivelse af specifikke leverancer, garanterer HP i 30 dage efter levering, at disse leverancer i al væsentlighed svarer til de skriftlige specifikationer. Hvis Kunden giver HP besked om sådan manglende overholdelse af specifikationerne i løbet af den nævnte 30-dages periode, vil HP straks afhjælpe de berørte leverancer eller refundere Kunden det beløb, Kunden har betalt for disse leverancer, og Kunden vil returnere leverancerne til HP. 20. Garantikrav for produkter. Når vi modtager et gyldigt krav under en garanti vedrørende et HPhardware- eller softwareprodukt, vil HP enten reparere den pågældende mangel eller erstatte produktet. Hvis HP ikke kan udføre reparationen eller erstatte produktet inden for en rimelig tid, vil Kunden være berettiget til fuld godtgørelse ved omgående returnering af produktet til HP (hvis det drejer sig om hardware) eller ved skriftlig bekræftelse fra Kunden på, at det pågældende softwareprodukt er blevet ødelagt eller permanent deaktiveret. HP betaler for forsendelse af reparerede eller udskiftede produkter til Kunden, og Kunden er ansvarlig for returforsendelse af produktet til HP. 21. Ansvarsfraskrivelse. Denne Aftale anfører udtømmende alle beføjelser knyttet til afgivne garantier. I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, fraskriver HP sig herudover alt andet ansvar for fejl og mangler, herunder det under dansk ret gældende almindelige mangelsansvar. 22. Immaterialrettigheder. Udover, hvad der fremgår af denne Aftale, sker der ingen overførsel af eventuelle immaterialrettigheder under nærværende Aftale. Kunden overdrager hermed til HP alle de ikke-eksklusive, globale og licensafgiftsfrie rettigheder og licenser, der er nødvendige, for at HP og deres udpegede kan levere de bestilte tjenester. Hvis produkterne er fremstillet af HP specielt til Kunden og identificeret som sådan i Tilhørende materiale, overdrager HP herved til Kunden en global, ikkeeksklusiv, fuldt betalt, licensafgiftsfri licens til at genskabe og bruge kopier af produkterne internt. 23. Krænkelse af immaterialrettigheder. HP vil forsvare og/eller håndtere et hvilket som helst krav mod Kunden om, at et produkt eller en tjeneste af mærket HP leveret i henhold til nærværende Aftale krænker en tredjeparts immaterialrettigheder. HP er afhængig af, at Kunden omgående giver besked om kravet og samarbejder med HP. HP kan ændre produktet eller tjenesten, så det/den ikke er krænkende og i al væsentlighed svarer til det oprindelige produkt/den oprindelige tjeneste, eller vi kan fremskaffe en licens. Hvis disse muligheder ikke er tilgængelige, refunderer vi Kunden det betalte beløb for det berørte produkt i det første år eller den afskrevne værdi derefter, eller, for så vidt angår supporttjenester, restbeløbet af et eventuelt forudbetalt beløb eller for så vidt angår professionelle tjenester, det betalte beløb. HP er ikke ansvarlig for krav, der er opstået grundet uautoriseret brug af produkterne eller tjenesterne. Dette punkt gælder også for leverancer, hvor dette er anført i det relevante Tilhørende materiale, dog er HP ikke ansvarlig for krav, der kan henføres til leverancernes indhold eller design, hvor dette er leveret af Kunden. Portefølje version 1.0 Side 3 af 6

4 24. Licens. HP giver Kunden en ikke-eksklusiv licens til at bruge den version eller udgave af softwaren af mærket HP, som er anført i Ordren. Tilladt brug er udelukkende til interne formål (og ikke til videre kommercialisering) og er underlagt eventuelle specifikke softwarelicenseringsoplysninger, som findes i softwareproduktet eller dettes Tilhørende materiale. For software, der ikke er af mærket HP, reguleres brugen af tredjepartens licensvilkår. 25. Opdateringer. Kunden kan bestille nye softwareversioner, udgaver eller vedligeholdelsesopdateringer ("Opdateringer"), hvis tilgængelige, separat eller gennem en HP-softwaresupportaftale. Brug af Opdateringer eller brug af softwaren i et opdateret miljø kan kræve yderligere licenser eller være pålagt gebyrer. Opdateringer er underlagt de licensvilkår, der er gældende på det tidspunkt, hvor HP gør Opdateringer tilgængelige for Kunden. 26. Licensbegrænsninger. HP kan fjernovervåge brugs-/licensbegrænsninger, og hvis HP gør et licensadministrationsprogram tilgængeligt, accepterer Kunden at installere og bruge det inden for en rimelig periode. Kunden må udelukkende lave en enkelt kopi eller tilpasse et licenseret softwareprodukt en enkelt gang med henblik på arkivering, eller hvis det er et væsentligt led i den tilladte brug af softwaren. Kunden må udelukkende bruge denne kopi uden at betale for en ekstra licens, hvis det primære system ikke fungerer. Kunden må ikke kopiere licenseret software til eller på anden måde bruge eller gøre den tilgængelig på et offentligt eksternt distribueret netværk. Licenser, som giver mulighed for brug via Kundens intranet, kræver, at adgangen er begrænset til autoriserede brugere. Kunden må heller ikke ændre, foretage reverse engineering, demontere, dekryptere, dekompilere eller lave afledte værker af nogen form af software licenseret til Kunden i henhold til nærværende Aftale, medmindre det er tilladt ved lov, og i så tilfælde skal Kunden give HP rimeligt detaljerede oplysninger om disse aktiviteter. 27. Licensens varighed og ophør. Medmindre andet er angivet, er enhver licenstildeling tidsubegrænset dog på betingelse af, at hvis Kunden ikke overholder vilkårene i nærværende Aftale, kan HP bringe licensen til ophør efter skriftligt varsel. Umiddelbart efter ophør eller, i tilfælde af en tidsbegrænset licens, ved udløb skal Kunden enten ødelægge alle kopier af softwaren eller returnere dem til HP, bortset fra én kopi, som Kunden må beholde udelukkende til arkiveringsformål. 28. Overførsel af licens. Kunden må ikke sublicensere, tildele, overdrage, udleje eller lease softwaren eller softwarelicensen, medmindre dette er godkendt af HP. Softwarelicenser af mærket HP kan generelt overdrages mod HP s forudgående skriftlige tilladelse og betaling til HP af eventuelle gældende gebyrer. Ved sådan overdragelse ophører Kundens rettigheder, og Kunden skal overdrage alle kopier af softwaren til den, overdragelsen sker til. Den, som overdragelsen sker til, skal skriftligt acceptere at være underlagt gældende vilkår for softwarelicensen. Kunden må udelukkende overdrage firmware ved overdragelse af tilknyttet hardware. 29. Licensrevision. HP kan vælge at revidere Kundens overholdelse af vilkårene for softwarelicensen. Med rimeligt varsel kan HP foretage en revision i normal arbejdstid (hvor udgiften til revisionen betales af HP). Hvis en revision viser, at der er betalt for lidt, skal Kunden betale HP det resterende beløb. Hvis det beløb, der er betalt for lidt, overstiger 5 (fem) procent af kontraktprisen, skal Kunden godtgøre HP udgifterne til revisionen. 30. Fortrolighed. Oplysninger, der udveksles i henhold til nærværende Aftale, vil blive behandlet som fortrolige, hvis de identificeres som sådan ved videregivelse, eller hvis omstændighederne ved Portefølje version 1.0 Side 4 af 6

5 videregivelsen med rimelighed tilsiger dette. Fortrolige oplysninger må kun bruges med det formål at opfylde forpligtelser eller udøve rettigheder i henhold til nærværende Aftale og må kun deles med medarbejdere, agenter eller samarbejdsparter, der har brug for at kende sådanne oplysninger i forbindelse med nævnte formål. Fortrolige oplysninger bliver beskyttet med en rimelig grad af omhu for at forhindre uautoriseret brug eller videregivelse i 3 år fra modtagelsesdatoen eller (hvis den er længere) i en sådan periode, hvor oplysningerne forbliver fortrolige. Disse forpligtelser dækker ikke oplysninger,: i) som var kendt eller bliver kendt af den modtagende part uden, at dette er pålagt en fortrolighedsforpligtelse; ii) som er udviklet af den modtagende part uafhængigt af den anden part; eller iii) hvis videregivelse påkræves i henhold til lovgivningen eller af en offentlig myndighed. 31. Persondata. Hver part skal overholde deres respektive forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. HP har ikke til hensigt at opnå adgang til persondata opbevaret af Kunden ("Persondata") i forbindelse med levering af tjenester. I det omfang HP har adgang til Kundens Persondata lagret på et af Kundens systemer eller en af Kundens enheder, vil sådan adgang sandsynligvis være tilfældig, og Kunden vil fortsat til hver en tid være at anse for dataansvarlig i relation til Kundens Persondata. HP vil udelukkende bruge eventuelle Persondata, hvortil HP har adgang, med henblik på at levere de bestilte tjenester. 32. Brug af den amerikanske forbundsregering. Hvis software er licenseret til Kunden til brug ved udførelse af en hovedentreprise eller underentreprise for den amerikanske regering, accepterer Kunden i overensstemmelse med FAR og FAR , at kommerciel computersoftware, dokumentation og tekniske data for kommercielle produkter licenseres i henhold til HP s kommercielle standardlicens. 33. Globale handelskrav. Produkter og tjenester, der leveres i henhold til disse vilkår, er til Kundens interne brug og ikke til videre kommercialisering. Hvis Kunden eksporterer, importerer eller på anden måde overdrager produkter og/eller tjenester leveret i henhold til disse vilkår, vil Kunden være ansvarlig for efterlevelse af gældende lovgivning og regler og for at opnå eventuelle påkrævede eksport- eller importgodkendelser. HP kan suspendere sine ydelser i henhold til nærværende Aftale i det omfang, det kræves i henhold til lovgivning gældende for en hvilken som helst af parterne. 34. Ansvarsbegrænsning. HP s ansvar over for Kunden i relation til denne Aftale er begrænset til det højeste af $ og det beløb, Kunden har betalt til HP for den relevante Ordre. Hverken Kunden eller HP er ansvarlig for mistet omsætning eller tabt fortjeneste, omkostninger i forbindelse med nedetid, tab af eller skade på data eller indirekte eller afledte omkostninger eller tab. Dette punkt begrænser ikke hver parts ansvar for: uberettiget brug af immaterialrettigheder, dødsfald eller personskade forårsaget af deres uagtsomhed; svig; forsætlig afvisning af Aftalen; og ej heller ansvar, som ikke må undtages eller begrænses i henhold til gældende lovgivning. 35. Tvister. Hvis Kunden er utilfreds med produkter eller tjenester købt i henhold til disse vilkår og ikke er enig i HP s løsningsforslag, accepterer vi begge omgående at videresende problemet til en vicedirektør (eller tilsvarende leder) i vores respektive organisationer for at opnå en venskabelig løsning, uden præjudice for senere at kunne benytte sig af andre juridiske beføjelser. 36. Force majeure. Ingen af parterne er ansvarlige for forsinkelser i ydelsen og heller ikke for manglende opfyldelse, der skyldes årsager uden for parternes rimelige kontrol med undtagelse af betalingsforpligtelser. Portefølje version 1.0 Side 5 af 6

6 37. Ophør. Begge parter kan ophæve nærværende Aftale med skriftligt varsel, hvis den anden part ikke opfylder en væsentlig forpligtelse og ikke afhjælper misligholdelsen inden for en rimelig periode efter at være blevet orienteret om detaljerne herom skriftligt. Hvis en af parterne bliver insolvent, ikke kan betale forfalden gæld, indgiver begæring om eller er begæret konkurs eller er under konkursbehandling eller er i gang med aktivoverdragelse som følge heraf, kan den anden part ophæve nærværende Aftale og annullere eventuelle ikke opfyldte forpligtelser, medmindre det relevante konkursbo har en lovmæssig ret til og rent faktisk indtræder som part i Aftalen efter en forudgående skriftlig frist til boet herom på maksimum 14 dage. Ethvert vilkår i Aftalen, som efter sin natur fortsætter efter ophør eller udløb af Aftalen, forbliver gældende indtil opfyldelse og vil gælde for begge parters respektive efterfølgere og dem, til hvem rettigheden eller forpligtelsen retmæssigt overdrages. 38. Generelt. Nærværende Aftale repræsenterer vores fulde forståelse med hensyn til Aftalens emne og har forrang for al eventuel tidligere kommunikation og alle tidligere aftaler. Ændringer af Aftalen kan kun ske ved begge parters underskrift af et skriftligt tillæg til Aftalen. Aftalen reguleres af lovgivningen i det land, hvor HP eller det HP Associerede selskab, der accepterer Ordren, har hjemsted. Domstolene i samme land skal være aftalt jurisdiktion, men HP eller HP s Associerede selskab kan anlægge sag vedrørende betaling i det land, hvor Kundens Associerede selskab, som afgav Ordren, har hjemsted. Kunden og HP er enige om, at FNs konvention om internationale løsørekøb (CISG) ikke skal finde anvendelse. Krav, der opstår eller er opstået i USA, skal være underlagt lovgivningen i staten Californien med undtagelse af regler med hensyn til lovvalg og lovkonflikt. Portefølje version 1.0 Side 6 af 6

ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE

ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af softwareproduktlicenser og tjenester fra det Entco Denmark ApS ("Entco"), af den nedenfor

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE.

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. Trend Micro TippingPoint Slutbrugerlicensaftale Enterprise Version 1. Anvendelse. Denne slutbrugerlicensaftale (kaldet "aftalen")

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2.

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2. Konsulentaftale Indgået mellem konsulentfirmaet MersilConsult.dk/Mersil aps Tlf.: 93 10 15 93 E-mail: info@mersilconsult.dk I det følgende betegnet Konsulenten Og Selskabet xxxxx I det følgende kaldet

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere