hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share"

Transkript

1 hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual

2

3 Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt, undtagen i den udstrækning det er tilladt i henhold til lov om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett- Packard er ikke ansvarlig for fejl i dette dokument eller for følgeskader i forbindelse med levering, ydelse eller brug af dette materiale. Microsoft og Windows er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple, Macintosh og Mac er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. MultiMediaCard TM er et varemærke tilhørende Infineon Technologies AG. SD-logoet er et varemærke.

4 4

5 Indhold Kapitel 1: Kom godt i gang Kameraets dele Klargøring Montering af snoren til objektivdækslet Montering af halsremmen Isætning af batterier Isætning af hukommelseskortet Sådan tændes kameraet Statusskærmen Valg af sprog Indstilling af dato og klokkeslæt Justering af dioptrikontrol Installation af software Windows Macintosh Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip..23 Brug af displays Brug af fokusmærkerne Brug af fokuslås Sådan tager du stillbilleder Optagelse af lyd sammen med stillbilleder Optagelse af videoklip Brug af zoom Optisk zoom Digital zoom Brug af flash Brug af selvudløser Brug af burst-tilstand Brug af fokusindstillingerne

6 Fokussøgningsprioritet Tip til brug af manuel fokus Indstilling af eksponeringstilstanden frigivelsesprioritet Støjreduktion ved lang eksponeringstid Brug af menuen Capture (Optag) Hjælp til menupunkterne EV Compensation (EV-kompensering) White Balance (Hvidbalance) Manual White Balance (Manuel hvidbalance) AE Metering (AE-måling) ISO speed (ISO-hastighed) Digital flash Color (Farve) Resolution (Opløsning) Compression (Komprimering) Saturation (Mætning) Sharpness (Skarphed) Contrast (Kontrast) Setup (Indstillinger) Kapitel 3: Visning af billeder Brug af Playback (Afspilning) Oversigt over alle billeder Retningssensor Valg af billeder til udskrivning Menuen Playback (Afspilning) Afspilning og optagelse af lyd) Play (Afspilning) Record Audio (Optag lyd) Delete (Slet) Magnify (Forstør) Image Info (Billedoplysninger) hp photosmart 945 brugermanual

7 Setup (Indstillinger) Kapitel 4: Brug af HP Instant Share Konfiguration af menuen Share (Deling) på kameraet 74 Menuen Share (Deling) Valg af billeder til HP Instant Share-destinationer Sådan sender HP Instant Share billeder via Kapitel 5: Overførsel, udskrivning og visning af billeder.81 Overførsel af billeder til en computer Udskrivning af billeder direkte fra kameraet Visning af billeder på et fjernsyn Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) Camera Sounds (Kameralyde) Øjesensor Fokushjælplampe LCD Brightness (LCD-lysstyrke) Prøvebillede Auto Power Off (Autosluk) Date & Time (Dato og klokkeslæt) USB Configuration (USB-konfiguration) TV Configuration (Tv-konfiguration) Language (Sprog) Remembered Settings (Huskede indstillinger) Reset Settings (Nulstil indstillinger) Kapitel 7: Fejlfinding og support Reset af kameraet Problemer og løsninger Fejlmeddelelser på kameraet Fejlmeddelelser på computeren

8 Kameraets selvdiagnostisering Assistance HP-websted med oplysninger om hjælp til handicappede Websted til HP Photosmart Supportprocessen Telefonsupport i USA Telefonsupport i Europa, Mellemøsten og Afrika Telefonsupport i andre lande/områder Tillæg A: Batterier og kameratilbehør Håndtering af batterier Batterimåler Genopladelige batterier Forlængelse af batterilevetiden Strømbesparende dvaletimeout Anskaffelse af kameratilbehør Tillæg B: Kameradok Brug af kameradokken Lamper og knapper på dokken Overførsel af billeder til en computer vha. dokken..140 Udskrivning af billeder vha. dokken Visning af billeder på et fjernsyn vha. dokken Tillæg C: Specifikationer Kapacitet på hukommelseskort hp photosmart 945 brugermanual

9 Kapitel 1: Kom godt i gang Tillykke med dit digitalkamera! Dette kamera har mange funktioner, der kan gøre det endnu mere spændende at tage billeder, f.eks. HP Instant Share TM, mulighed for direkte udskrivning, manuel eller automatisk betjening, Hjælp på kameraet samt en kameradok (ekstraudstyr). Med HP Instant Share kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk sendes til dine foretrukne destinationer (f.eks. -adresser og onlinealbum), næste gang du slutter kameraet til computeren. Familie og venner kan nemt modtage og få vist dine billeder i en , uden at de skal håndtere store vedhæftede filer. Med funktionen til direkte udskrivning kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk udskrives, næste gang du slutter kameraet direkte til en HP Photosmart-printer eller til andre HP-printere, uden at du behøver slutte kameraet til computeren. Oplevelsen bliver endnu bedre, hvis du køber en HP Photosmart 8881-kameradok. Med kameradokken kan du nemt overføre billeder til en computer, sende billeder til en printer eller et tv og oplade kameraets batterier. Desuden er den en praktisk holder til kameraet. BEMÆRK! Der følger en dokindsats med kameraet. Gem denne indsats. Den skal bruges, hvis kameraet skal sættes i HP 8881-kameradokken. På side 137 er der oplysninger om brug af kameradokken. Kapitel 1: Kom godt i gang 9

10 Kameraets dele BEMÆRK! Se de sider, der er angivet i parentes efter navnet på delen, for at få yderligere oplysninger om den pågældende del MF # Navn Beskrivelse 1 Flashknap (side 32) Bruges til at vælge forskellige flashindstillinger (knappen fungerer kun, når flashen er oppe). 2 Selvudløser/ burst-knap (siderne 34, 36) 3 MF Fokuseringsknap (side 37) Bruges til at vælge mellem NORMAL, SELF-TIMER, (Selvudløser), SELF-TIMER - 2 SHOTS (Selvudløser 2 optagelser) og BURST. Bruges til at vælge mellem fokuseringsindstillingerne NORMAL, MACRO (Makro), INFINITY (Uendelig) og MANUAL (Manuel). 10 hp photosmart 945 brugermanual

11 # Navn Beskrivelse 4 Zoom-kontakt med Zoom ud og Zoom ind (side 30) 5 Strøm/ hukommelseslampe (side 18) 6 Dæksel til hukommelseskortet (side 17) 7 Vælger med knapperne og 8 OK-knap (siderne 42, 63) 9 ON/OFFkontakt (side 18) 10 HP Instant Share-knap (side 73) 11 Print-knap (side 61) Zoomer objektivet ud til vidvinkel og ind til telefoto.! Konstant grøn - kameraet er tændt.! Blinker gult kameraet skriver til hukommelseskortet.! Blinker grønt kameraet er slukket, og batterierne genoplades.! Blinker rødt - batterierne er flade, og kameraet slukkes.! Slukket kameraet er slukket. Giver adgang til at isætte og fjerne hukommelseskortet. Giver dig mulighed for at navigere gennem menuer og billeder på billeddisplayet. Bruges til at åbne menuen Capture (Optag) og Playback (Afspil) og til at vælge menupunkter på billeddisplayet. Tænder og slukker strømmen til kameraet. Aktiverer og deaktiverer menuen Share (Deling) på billeddisplayet. Giver dig mulighed for at markere billeder til udskrivning. Kapitel 1: Kom godt i gang 11

12 # Navn Beskrivelse 12 Afspilningsknap (side 59) 13 Direkte visning-knap (side 23) 14 Billeddisplay (side 23) 15 Øjesensor (siderne 23, 88) 16 Søger med mikrodisplay (side 23) 17 Dioptrikontrol (side 20) Aktiverer og deaktiverer Playback (Afspilning) på billeddisplayet. Aktiverer og deaktiverer direkte visning på billeddisplayet. Giver dig mulighed for at tage billeder og videoklip via direkte visning og derefter få dem vist vha. Playback (Afspilning) samt at få vist alle menuerne. Aktiverer mikrodisplayet i søgeren, når den registrerer, at brugeren ser ind i søgeren. Giver dig mulighed for at stille ind på det motiv, du vil tage billeder eller videoklip af. Justerer fokus i mikrodisplayet. (Påvirker IKKE fokus for det billede eller videoklip, du optager). 12 hp photosmart 945 brugermanual

13 1 2 OFF Av Tv AUTO # Navn Beskrivelse 1 Udløserknap (siderne 27, 28, 29) 2 Tilstandsvælger (siderne 29, 39) 3 Øje til montering af halsrem (side 16) Tager et billede og optager lyd eller starter og stopper optagelse af et videoklip. Gør det muligt at vælge mellem videotilstand og flere forskellige eksponeringstilstande for stillbilleder. Bruges til at fastgøre en halsrem (et øje på hver side af kameraet) 4 Højttaler Afspiller kameraets lyde og lydklip 5 Flashudløser Udløser flashen. Flashen er indstillet til (side 32) FLASH OFF (Flash fra), indtil du frigør flashen. 6 Flash (side 32) Giver ekstra lys, så de billeder, der tages, bliver bedre. Kapitel 1: Kom godt i gang 13

14 # Navn Beskrivelse 1 Mikrofon Optager lydklip (side 28) 2 Self-Timer/ Focus Assist (Selvudløser/ fokushjælp) lampe (siderne 34, 8 9) 3 USB-stik (siderne 81, 8 3) 4 Fjernsynsstik (side 85)! Blinker rødt selvudløseren er aktiveret! Konstant rød - aktiv i kortere perioder under dårlige lysforhold for at forbedre automatisk fokus Gør det muligt at slutte et USB-kabel til kameraet og en computer eller en printer med USB-stik Gør det muligt at tilslutte en audio/videokabel (tilbehør) mellem kameraet og et fjernsyn. 14 hp photosmart 945 brugermanual

15 # Navn Beskrivelse 5 Stik til strømadapter (side 134) Gør det muligt at slutte en HP-strømadapter (ekstraudstyr) til kameraet, så det kan fungere uden batterier, eller for at genoplade batterierne i kameraet 6 Stativbeslag Gør det muligt at anbringe kameraet på et stativ. 7 Stik til kameradok (side 134) 8 Batteridæksel (side 16) Gør det muligt at slutte kameraet til HP kameradokken (ekstraudstyr) Gør det muligt at isætte og fjerne batterierne Klargøring Montering af snoren til objektivdækslet 1 Hold kameraet, så det vender ind mod dig selv, og før objektivsnorens lille løkke gennem fæstet til halsremmen på højre side af kameraet. 2 Før den lange løkke gennem den lille løkke, og træk til for at stramme knuden. 3 Før snorens lange løkke gennem objektivdækslets snorefæste. Kapitel 1: Kom godt i gang 15

16 4 Træk den lange løkke over objektivdækslet sider og under objektivdækslet som vist. Træk til for at stramme knuden. Montering af halsremmen Før den ene ende af halsremmen gennem et af halsremmens fæster. Træk halsremmen gennem plastictappen. Gentag for at fastgøre den anden ende af halsremmen i det andet fæste. Isætning af batterier 1 Hold kameraet, så det peger ind mod dig selv, åbn dækslet til batterierne i bunden af kameraet ved at skubbe låsen til positionen "ulåst" ( ), og træk dækslet ind mod dig selv. 2 Isæt batterierne som vist bag dækslet. 3 Luk dækslet til batterierne ved at skubbe det mod kameraets bagside og skubbe låsen til positionen "låst" ( ). 16 hp photosmart 945 brugermanual

17 BEMÆRK! Digitalkameraer bruger batterier meget hurtigere end almindelige kameraer. Batteritiden for digitalkameraer kan måles i timer og minutter, hvorimod batterierne kan holde i år i almindelige kameraer. Batteritiden kan være meget forskellig fra bruger til bruger, afhængigt af hvordan kameraet benyttes. Batteritiden er endvidere meget afhængig af, hvilken type batterier der benyttes i kameraet. I Håndtering af batterier på side 129 finder du tip til optimering af batteritiden. BEMÆRK! Hvis du anvender genopladelige batterier, kan du bruge HP Photosmart 8881-kameradokken (tilbehør) eller HP-strømadapteren (tilbehør) til at genoplade batterierne, mens de sidder i kameraet. Der er flere oplysninger om tilbehøret under Anskaffelse af kameratilbehør på side 134. Isætning af hukommelseskortet 1 Sluk kameraet, og hold det, så bagsiden vender mod dig selv. Åbn dækslet over hukommelseskortet ved at skubbe det mod højre. 2 Isæt hukommelseskortet, og sørg for, at det klikker på plads. 3 Luk dækslet til hukommelseskortet. Når du skal tage hukommelseskortet ud, skal du slukke kameraet, åbne dækslet over hukommelseskortet og derefter skubbe hukommelseskortet ind, så det springer ud af rillen. Kapitel 1: Kom godt i gang 17

18 Sådan tændes kameraet Tænd kameraet ved at skubbe ON/OFF-kontakten til højre og slippe den igen. Objektivet kører frem, billeddisplayet tændes, og strøm/ hukommelseslampen lyser konstant grønt. BEMÆRK! Hvis lampen for strøm/hukommelse blinker rødt, er batterierne ved at være flade, og kameraet slukkes snart. Udskift eller genoplad batterierne, eller brug en HPstrømadapter (tilbehør). Statusskærmen Når du tænder kameraet, vises HP-logobilledet og statusbilledet et øjeblik på billeddisplayet. Hovedparten af statusbilledet viser antallet af resterende billeder, batteriniveauet samt de aktuelle indstillinger for Flash, Resolution (Opløsning) og Compression (Komprimering). Eventuelle brugerdefinerede indstillinger i menuen Capture (Optag) vises som ikoner øverst i statusbilledet (standardindstillingerne for menuen Capture (Optag) har ingen ikoner). Statusbilledet vises også en par sekunder, når du trykker på knappen Flash, Timer/Burst (Selvudløser/burst) eller Focus (Fokus), eller når du åbner/lukker flashen. 18 hp photosmart 945 brugermanual

19 Valg af sprog Første gang du tænder kameraet, vises følgende billede, og du bliver bedt om at vælge et sprog. 1 Rul frem til det ønskede sprog vha. knapperne på vælgeren. 2 Tryk på OK for at vælge det fremhævede sprog. BEMÆRK! Hvis du senere vil ændre sproget, kan du gøre det i menuen Setup (Indstillinger). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 87. Indstilling af dato og klokkeslæt Kameraet har et ur, der registrerer dato og klokkeslæt for de billeder, du tager. Oplysningerne vises ikke på selve billedet, men gemmes i billedegenskaberne, som du kan få vist, når du ser billedet på skærmbilledet Image Info (Billedoplysninger) (side 69), i menuen Playback (Afspil) (side 63) eller på computeren. Første gang du tænder kameraet, vises følgende billede, når du har valgt et sprog. 1 Juster værdien af den fremhævede indstilling ved hjælp af knapperne. 2 Tryk på knapperne for at gå til en anden værdi. 3 Gentag trin 1 og 2, indtil korrekt dato, klokkeslæt og dato/klokkeslætformat er angivet. BEMÆRK! mm=måned, dd=dag og yyyy=år. 4 Tryk på OK, når de korrekte værdier er angivet. Billeddisplayet slukker. Kapitel 1: Kom godt i gang 19

20 BEMÆRK! Hvis du senere vil ændre denne instilling, kan du gøre det i menuen Setup (Indstillinger). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 87. Justering af dioptrikontrol Gummistykket på søgeren er en dioptrikontrol, der gør det muligt at justere fokus i mikrodisplayet. Hold øjet mod søgeren, og drej dioptrikontrollen, indtil oplysningerne (dvs. antallet af resterende billeder, indstillinger for Compression (Komprimering) og Resolution (Opløsning)) er i fokus i mikrodisplayet. Dioptrikontrollen har INGEN indvirkning på det billede eller videoklip, du optager. Installation af software BEMÆRK! Denne brugermanual findes på cd'en med HP Foto- og billedbehandlingsprogram (på flere forskellige sprog). I filen \docs\readme på cd'en kan du se, hvor du finder brugervejledningen. Brug kamerasoftwaren til at overføre billeder fra kameraet, få dem vist og udskrevet samt sende dem via . Desuden gør den det muligt at konfigurere menuen Share (Deling) på kameraet. Windows BEMÆRK! Hvis HP Instant Share-komponenten i HP Foto- og billedbehandlingsprogram skal fungere korrekt på en Windows-pc, skal følgende som minimum være installeret: Internet Explorer 5.01 under Windows 2000 eller XP eller Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 under Windows 98, 98 SE eller Me. 1 Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle virusbeskyttelsesprogrammer, der kører på computeren. 20 hp photosmart 945 brugermanual

21 2 Sæt cd'en HP Foto- og billedbehandlingsprogram i computerens cd-drev. Installationsvinduet bør nu vises automatisk. BEMÆRK! Hvis det ikke vises, skal du klikke på Start, klikke på Kør, skrive X:\Setup.exe, hvor X er bogstavbetegnelsen for dit cd-drev, og derefter klikke på OK. 3 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. Windows-cd'en indeholder muligvis også bonussoftware fra andre producenter. Sådan installerer du eventuel bonussoftware: 1 Klik på Start, klik på Kør, skriv X:\Bonus\Setup.exe (hvor X er bogstavbetegnelsen for dit cd-drev), og klik derefter på OK. 2 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. Macintosh 1 Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle virusbeskyttelsesprogrammer, der kører på computeren. 2 Sæt cd'en HP Foto- og billedbehandlingsprogram i computerens cd-drev. 3 Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord. 4 Dobbeltklik på installationsikonet, og følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. BEMÆRK! Før du kan overføre billeder fra kameraet til en Macintosh-computer, skal du ændre indstillingen af USB Configuration (USB-konfiguration) i menuen Setup (Indstillinger) på kameraet til Disk Drive (Disk). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 87 og derefter USB Configuration (USB-konfiguration) på side 92. Kapitel 1: Kom godt i gang 21

22 Macintosh-cd'en indeholder muligvis også bonussoftware fra andre producenter. Sådan installerer du eventuel bonussoftware: 1 Dobbeltklik på mappeikonet Bonus. 2 Dobbeltklik på installationsikonet for bonussoftwaren. 3 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. 22 hp photosmart 945 brugermanual

23 Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip Brug af displays Kameraet har to displays - mikrodisplayet og billeddisplayet. Det display, der er tændt kaldes det "aktive display" i denne manual.: Mikrodisplay (søger) Giver dig mulighed for at tage billeder og videoklip via direkte visning og få vist menuerne Capture (Optag) og Setup (Indstillinger). Du aktiverer direkte visning ved at se i søgeren. Øjesensoren under søgeren registrerer øjet og tænder automatisk mikrodisplayet. Brug dioptrikontrollen til at justere fokus i mikrodisplayet (se side 20). Billeddisplay Giver dig mulighed for at tage billeder og videoklip vha. direkte visning, få vist billeder og videoklip i Playback (Afspilning) og få vist alle menuerne. Tryk på visningsknappen for at aktivere direkte visning. BEMÆRK! Der bruges meget strøm, når billeddisplayet anvendes. Brug i stedet mikrodisplayet for at spare på batterierne. Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 23

24 BEMÆRK! Hvis mikrodisplayet ikke tændes automatisk, når du kigger i søgeren, skal du ændre indstillingen Eye Start (Øjesensor) i menuen Setup (Indstillinger). Se Øjesensor på side 88. Tabellen nedenfor beskriver de oplysninger, der vises i direkte visning på det aktive display, når kameraets standardindstillinger anvendes. Hvis du ændrer kameraets indstillinger, vises ikonerne for disse indstillinger også # Ikon Beskrivelse 1 12 eller 1:18 Resterende antal billeder eller resterende optagetid for videoklip (det faktiske tal afhænger af, hvor meget plads der er på hukommelseskortet). 2 Indstillingen Compression (Komprimering) (standard er eller Better (Bedre)). 3 5 MP Indstilling for opløsning (standardværdien er 5 MP). 4 Der vises et ikon med en rystende hånd, når du trykker udløserknappen halv ned, når du tager et stillbillede, hvis kameraet registrerer, at billedet vil blive sløret pga. den lange eksponeringstid, der kræves. Derfor kan det være en god ide at bruge flash (se Brug af flash på side 32) eller et stativ. 5 1/2 F Lukkerhastigheden og F-nummer. Vises, når du trykker lukkerknappen halvt ned, når du tager et stillbillede. 24 hp photosmart 945 brugermanual

25 # Ikon Beskrivelse 6! Batteriniveauet, når du bruger batterier (se eller Batterimåler på side 130).! Lysnetdrift, når HP-strømadapteren eller HP Kameradokken (begge tilbehør) anvendes. 7! FLASH OFF (Flash slået fra) når flashen er nede. eller! AUTO FLASH (standard flashindstilling, når flashen er A oppe). 8 Fokusmærker (se næste afsnit). Brug af fokusmærkerne De to kantede parenteser, der ses midt i det aktive display, angiver fokuseringsområdet for det billede eller videoklip, du optager. Når du trykker udløseren halvvejs ned, anvender kameraet dette området til at måle afstanden og låse fokuseringen. BEMÆRK! Ved dårlige lysforhold tændes den røde fokushjælplampe foran på kameraet (se side 14) et øjeblik, så kameraet bedre kan fokusere. Hvis du ikke ønsker, at denne lampe skal tændes, kan du deaktivere den i menuen Setup (Indstillinger) (se Fokushjælplampe på side 89). Fokusmærkerne bliver grønne, når området inden for mærkerne er i fokus, og kameraet kan låse fokus. Det er røde, når kameraet ikke kan fokusere.! Hvis fokusmærkerne bliver røde, skal du slippe udløseren, sigte på billedets eller videoklippets motiv igen og derefter trykke udløseren halvvejs ned. Hvis fokusmærkerne fortsat er røde efter flere forsøg, kan det skyldes, er der ikke er nok kontrast i fokusområdet. Prøv at bruge en teknik kaldet Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 25

26 Fokuslås. Fokuser på et objekt, der befinder sig i samme afstand fra kameraet, men i et område med større kontrast, og vend derefter kameraet mod det objekt, du oprindeligt ville fotografere (se Brug af fokuslås på side 26).! Hvis fokusmærkerne bliver røde, og makroikonen blinker på det aktive display, gælder et af følgende: Kameret er sat til NORMAL fokusområde, men registrerer, at fokus er tættere på end den normale afstand. Kameraet er indstillet til MACRO (nærbilledafstand), men det registrerer, at fokuspunktet er længere væk end den største makroafstand. Hvis kameraet ikke kan finde fokuspunktet, tages der ikke noget billede. BEMÆRK! Der vises ingen fokusmærker, hvis kameraet er indstillet til MANUAL FOCUS (Manuel fokus) (se Brug af fokusindstillingerne på side 37). Brug af fokuslås Med fokuslåsen kan du fokusere på et motiv, der ikke er i midten af billedet, eller hurtigt tage actionbilleder ved på forhånd at fokusere på det område, hvor der senere vil foregå noget. Du kan også bruge fokuslåsen som en hjælp til at fokusere i situationer med svag belysning eller kontrast. 1 Stil ind på motivet, så det er inden for fokusmærkerne. 2 Tryk udløseren halvvejs ned for at låse fokuseringen og eksponeringen. 3 Bliv ved med at holde udløseren halvvejs nede, mens du sigter på motivet igen eller omarrangerer det. 4 Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. 26 hp photosmart 945 brugermanual

27 Sådan tager du stillbilleder Du kan stort set altid tage et billede, når kameraet er tændt, uanset hvad der vises på det aktive display. 1 Drej tilstandsvælgeren til AUTO eller en anden eksponeringstilstand (se Indstilling af eksponeringstilstanden på side 39). 2 Udløs flashen (se side 32). 3 Stil ind på motivet i det aktive display. 4 Hold kameraet i ro (især hvis du bruger zoom), og tryk udløseren halvvejs ned. Kameraet måler og låser fokus og eksponering (fokusmærkerne bliver grønne, når kameraet kan fokusere, se side 25). Hvis der vises et ikon med en rystende hånd ( ) i det aktive display, kan du bruge flashen eller sætte kameraet på en fod eller en stabil flade, da billedet ellers bliver sløret. 5 Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. Der høres et klik fra lukkeren, når kameraet tager billedet. Når du har taget et billede, vises billedet i flere sekunder på det aktive display. Dette kaldes omgående prøvebillede. Tryk på OK, hvis du vil slette billedet, mens det vises som omgående prøvebillede. Du kan deaktivere Instant Review (Omgående prøvebillede) i menuen Setup (Indstillinger) (se Prøvebillede på side 90). Tryk på afspilningsknappen (se Brug af Playback (Afspilning) på side 59), hvis du vil gennemse de billeder, du har taget. OFF Av 2 Tv AUTO 1 Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 27

28 BEMÆRK! Hvis du slipper udløseren på halvvejen, når du har taget et billede, bevares fokuserings- og eksponeringsmålingerne fra det forrige billede. Tryk derefter udløseren helt ned igen for at tage et nyt billede med samme fokusering og eksponering. Du kan fortsætte på denne måde, hvis du vil tage en række billeder med samme fokusering og eksponering. Dette er praktisk, når der hurtigt skal tages flere billeder, eller når der tages panoramaer. Optagelse af lyd sammen med stillbilleder Der kan føjes lyd til et stillbillede på to måder: Optag lyden, mens du tager billedet (forklares i dette afsnit). Føj en lydkommentar til billedet senere (eller genoptag den lyd, der blev optaget, da billedet blev taget). Der er flere oplysninger om dette i Afspilning og optagelse af lyd) på side 66. BEMÆRK! Den metode, der beskrives i dette afsnit, kan ikke bruges i tilstandene Self-Timer (Selvudløser) eller Burst. 1 Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. 2 Fortsæt med at holde udløseren nede for at optage lydklippet. Der vises et mikrofonsymbol og en lydtæller på det aktive display under optagelsen. 3 Når du vil stoppe optagelsen, skal du slippe udløserknappen. Hvis du ikke gør det det, fortsætter lydoptagelsen i op til 60 sekunder, eller indtil hukommelseskortet er fyldt op. 28 hp photosmart 945 brugermanual

29 Brug afsnittet Record Audio (Optag lyd) i menuen Playback (Afspil) (se Menuen Playback (Afspilning) på side 63), hvis du vil afspille, slette eller optage nye lydklip. Optagelse af videoklip 1 Drej tilstandsvælgeren hen på Video. 2 Stil ind på motivet i det aktive display. 3 Tryk udløserknappen halvt ned for at måle og låse fokus (eksponering måles og justeres løbende under optagelsen). 4 Tryk udløserknappen helt ned, og slip den, for at starte optagelsen. En tæller og ordet REC vises i det aktive display. 5 Tryk udløseren helt ned, når du vil stoppe optagelsen. Hvis ikke du stopper optagelsen, stopper kameraet automatisk optagelsen, når den maksimale videokliplængde på 1 minut er nået, eller når hukommelseskortet er fuldt (bemærk, at den maksimale længde afhænger af motivets indhold). Når optagelsen er stoppet, vises det første billede i videoklippet, og der står PROCESSING... (Behandler) på det aktive display. Under behandlingen kan du slette videoklippet ved at trykke på OK. Vælg Playback (Afspil) for at få vist de videoklip, du har taget. Se Play (Afspilning) på side 66. BEMÆRK! Hvis du bruger zoom, kan motorstøj fra den optiske zoom komme med på lydoptagelsen. For at få den bedste lydkvalitet bør du derfor ikke bruge zoom, når du optager video. Av Tv Av AUTO Tv AUTO Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 29

30 Brug af zoom BEMÆRK! Jo mere du zoomer ind på motivet, jo mere "forstørres" selv små bevægelser med kameraet. I forbindelse med fuld telefotozoom (8x) skal du derfor holde kameraet helt stille for at få et billede, der ikke er sløret. Hvis der vises et ikon med en rystende hånd ( ) i det aktive display, kan du sætte kameraet på en fod eller en stabil flade, da billedet ellers bliver sløret. Optisk zoom Optisk zoom fungerer som zoom på et traditionelt kamera med film. Objektivelementerne flyttes fysisk inde i kameraet for at trække motivet nærmere. Tryk på zoom-ud og zoom-ind på zoomkontakten for at skifte mellem vidvinkel (1x) og telefoto (8x). Når du trykker på zoomkontakten, vises der en zoommåler i bunden af det aktive display. En hvid bjælke midt i zoommåleren skiller den optiske og digitale zoom. Zoommåleren vises ikke, når der optages videoklip. BEMÆRK! Hvis kameraet er indstillet til MACRO fokus, kan du kun zoome til 3,5x. Zoommåleren ser derfor anderledes ud i makrotilstand med en bredere hvid bjælke midt i måleren. MF 30 hp photosmart 945 brugermanual

31 Digital zoom I modsætning til optisk zoom benytter digital zoom ikke bevægelige objektivelementer. Kameraet beskærer i princippet billedet, så motivet syner 1,2 til 7 gange større. BEMÆRK! Du kan ikke bruge digital zoom, når du optager videoklip. 1 Tryk på zoom-ind-knappen for at zoome maksimalt ind optisk, og slip derefter knappen. 2 Tryk på zoom-ind igen, og hold den inde, indtil den ønskede størrelse vises på det aktive display. En gul ramme omgiver det område af billedet, der optages. Tallet for opløsningen i venstre side af skærmen bliver mindre, efterhånden som du zoomer digitalt. Hvis der f.eks. står 2.9 i stedet for 5 MP, betyder det, at billedet reduceres til en størrelse på 2,9 megapixel. 3 Tryk på udløseren for at tage billedet, når den gule ramme har den ønskede størrelse. Tryk på zoom-ud-kontakten, indtil den digitale zoom stopper, for at slå den digitale zoom fra og vende tilbage til optisk zoom. Slip zoom-kontakten, og tryk på den igen. BEMÆRK! Med digital zoom reduceres billedets opløsning, så det kommer til at virke mere kornet, end det ville have gjort med optisk zoom. Hvis du har til hensigt at sende et billede via eller placere det på et websted, er der ingen, der lægger mærke til den reducerede opløsning, men i situationer, hvor kvaliteten er vigtig, f.eks. ved udskrivning, bør der ikke anvendes digital zoom i større omfang. Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 31

Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share. Brugervejledning

Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share. Brugervejledning Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

hp photosmart 630 series digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 630 series digitalkamera med hp instant share hp photosmart 630 series digitalkamera med hp instant share user's manual brugermanual Varemærker og copyright Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller oversættelse

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

hp photosmart 430 series digitalt kamera med hp instant share

hp photosmart 430 series digitalt kamera med hp instant share hp photosmart 430 series digitalt kamera med hp instant share user's manual brugermanual Varemærker og copyright Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dette

Læs mere

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart E427 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

HP Photosmart M22/M23- digitalkamera med HP Instant Share. Brugervejledning

HP Photosmart M22/M23- digitalkamera med HP Instant Share. Brugervejledning HP Photosmart M22/M23- digitalkamera med HP Instant Share Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

HP Photosmart M305/M307 Digitalkamera med HP Instant Share. Brugervejledning

HP Photosmart M305/M307 Digitalkamera med HP Instant Share. Brugervejledning HP Photosmart M305/M307 Digitalkamera med HP Instant Share Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M627 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M527 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

HP Photosmart R927 Digitalkamera. Brugervejledningen

HP Photosmart R927 Digitalkamera. Brugervejledningen HP Photosmart R927 Digitalkamera Brugervejledningen Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

HP Photosmart R930- serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R930- serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R930- serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R740

Din brugermanual HP PHOTOSMART R740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R740 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Digitalkameraet HP Photosmart R507/R607 med HP Instant Share. Brugervejledning

Digitalkameraet HP Photosmart R507/R607 med HP Instant Share. Brugervejledning Digitalkameraet HP Photosmart R507/R607 med HP Instant Share Brugervejledning Copyright og varemærker 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Gengivelse, bearbejdelse eller oversættelse

Læs mere

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart E330 series Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Digitalkameraet HP Photosmart R707 med HP Instant Share. Brugervejledning

Digitalkameraet HP Photosmart R707 med HP Instant Share. Brugervejledning Digitalkameraet HP Photosmart R707 med HP Instant Share Brugervejledning Copyright og varemærker 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Gengivelse, bearbejdelse eller oversættelse uden

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R827 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R840

Din brugermanual HP PHOTOSMART R840 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R840 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funktioner, som leveres af denne firmware-opdatering, og deres respektive betjening beskrives her. Se Betjeningsvejledning på dit kamera/videokamera og LA-EA2 Fatningsadapter,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Kodak EasyShare LS633 digitalt zoom-kamera

Kodak EasyShare LS633 digitalt zoom-kamera Kodak EasyShare LS633 digitalt zoom-kamera Brugerhåndbog Besøg Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2003 Kodak

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA Dansk Brugervejledning Indhold Forberedelse... 2 Pakkens indhold... 2 Systemkrav... 2 Oversigt over PDA-kameraet... 3 Dele til PDA-kameraet... 3 Installation... 4

Læs mere

hp photosmart 720 series digital kamera

hp photosmart 720 series digital kamera hp photosmart 720 series digital kamera brugerhåndbog Varemærke og copyright information Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dette dokument må kopieres,

Læs mere

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold INDHOLD 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold 3 LÆR DIT KAMERA AT KENDE 3 Set forfra 4 Set bagfra 6 Status LED-indikator 7 LCD-skærmikoner Brugervejledning >> 9 KOMME IGANG 9 Isætning og udtagning

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera

Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company,

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Påsætning af Moto Mod

Påsætning af Moto Mod 360 CAMERA Påsætning af Moto Mod Afpas kameraobjektivet på bagsiden af telefonen med 360 Camera, og afpas derefter siderne og bunden af telefonen med Moto Mod, indtil de klikker sammen. Bemærk: Sørg for,

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M627 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare DX4530-zoomkamera

Digitalt Kodak EasyShare DX4530-zoomkamera Digitalt Kodak EasyShare DX4530-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Alle skærmbilleder

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/4133854

Din brugermanual HP PHOTOSMART 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/4133854 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

ILLUSTRATION NR JANUAR 2017 KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG

ILLUSTRATION NR JANUAR 2017 KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG ILLUSTRATION NR. 1 ILLUSTRATION NR. 2 Blænden er som det menneskelige øje: Lidt lys kræver stor pupil Meget lys kræver lille pupil ILLUSTRATION NR. 3 Når man skruer på tiden, må man også skrue på ISO eller

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING Version 1.0.DA Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og

Læs mere

KODAK DC240/DC280 Zoom Digital Camera. Brugervejledning. Besøg Kodak på Internetadressen: www.kodak.com

KODAK DC240/DC280 Zoom Digital Camera. Brugervejledning. Besøg Kodak på Internetadressen: www.kodak.com KODAK DC240DC280 Zoom Digital Camera Brugervejledning Besøg Kodak på Internetadressen: www.kodak.com Eastman Kodak Company, 1999 Kodak og Photolife er registrerede varemærker, der tilhører Eastman Kodak

Læs mere

Kontroller at du har alle delene, der er vist herunder. PhotoPC 650 kamera. strap videokable. fire AA alkalinebatterier

Kontroller at du har alle delene, der er vist herunder. PhotoPC 650 kamera. strap videokable. fire AA alkalinebatterier EPSON R Sådan får du begyndt Udpakning af din Dansk Kontroller at du har alle delene, der er vist herunder. kamera Mac adapterkable software (medietypeog mængde afhænger af land) strap videokable CompactFlash

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART 935 http://da.yourpdfguides.com/dref/4133890

Din brugermanual HP PHOTOSMART 935 http://da.yourpdfguides.com/dref/4133890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW

Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium Som min egen forberedelse til at afholde kamera teknik aften i den nærmere fremtid, har jeg nu fået nedskrevet de erfaringer, som jeg indtil nu har opnået,

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator 10: LCD On/Off knap 11: CF-kort eject-knap 12: Søger 13: LCD-display

8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator 10: LCD On/Off knap 11: CF-kort eject-knap 12: Søger 13: LCD-display Produktinformation : Udløserknap : Optage- (video) knap 3: Op-knap (zoom ind) ( ) 4: Ned-knap (zoom ud) ( ) 5: MENU/OK knapafbryderknap 6: USB-port 7: Plads til kort 8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere