hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share"

Transkript

1 hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual

2

3 Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt, undtagen i den udstrækning det er tilladt i henhold til lov om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett- Packard er ikke ansvarlig for fejl i dette dokument eller for følgeskader i forbindelse med levering, ydelse eller brug af dette materiale. Microsoft og Windows er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple, Macintosh og Mac er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. MultiMediaCard TM er et varemærke tilhørende Infineon Technologies AG. SD-logoet er et varemærke.

4 4

5 Indhold Kapitel 1: Kom godt i gang Kameraets dele Klargøring Montering af snoren til objektivdækslet Montering af halsremmen Isætning af batterier Isætning af hukommelseskortet Sådan tændes kameraet Statusskærmen Valg af sprog Indstilling af dato og klokkeslæt Justering af dioptrikontrol Installation af software Windows Macintosh Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip..23 Brug af displays Brug af fokusmærkerne Brug af fokuslås Sådan tager du stillbilleder Optagelse af lyd sammen med stillbilleder Optagelse af videoklip Brug af zoom Optisk zoom Digital zoom Brug af flash Brug af selvudløser Brug af burst-tilstand Brug af fokusindstillingerne

6 Fokussøgningsprioritet Tip til brug af manuel fokus Indstilling af eksponeringstilstanden frigivelsesprioritet Støjreduktion ved lang eksponeringstid Brug af menuen Capture (Optag) Hjælp til menupunkterne EV Compensation (EV-kompensering) White Balance (Hvidbalance) Manual White Balance (Manuel hvidbalance) AE Metering (AE-måling) ISO speed (ISO-hastighed) Digital flash Color (Farve) Resolution (Opløsning) Compression (Komprimering) Saturation (Mætning) Sharpness (Skarphed) Contrast (Kontrast) Setup (Indstillinger) Kapitel 3: Visning af billeder Brug af Playback (Afspilning) Oversigt over alle billeder Retningssensor Valg af billeder til udskrivning Menuen Playback (Afspilning) Afspilning og optagelse af lyd) Play (Afspilning) Record Audio (Optag lyd) Delete (Slet) Magnify (Forstør) Image Info (Billedoplysninger) hp photosmart 945 brugermanual

7 Setup (Indstillinger) Kapitel 4: Brug af HP Instant Share Konfiguration af menuen Share (Deling) på kameraet 74 Menuen Share (Deling) Valg af billeder til HP Instant Share-destinationer Sådan sender HP Instant Share billeder via Kapitel 5: Overførsel, udskrivning og visning af billeder.81 Overførsel af billeder til en computer Udskrivning af billeder direkte fra kameraet Visning af billeder på et fjernsyn Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) Camera Sounds (Kameralyde) Øjesensor Fokushjælplampe LCD Brightness (LCD-lysstyrke) Prøvebillede Auto Power Off (Autosluk) Date & Time (Dato og klokkeslæt) USB Configuration (USB-konfiguration) TV Configuration (Tv-konfiguration) Language (Sprog) Remembered Settings (Huskede indstillinger) Reset Settings (Nulstil indstillinger) Kapitel 7: Fejlfinding og support Reset af kameraet Problemer og løsninger Fejlmeddelelser på kameraet Fejlmeddelelser på computeren

8 Kameraets selvdiagnostisering Assistance HP-websted med oplysninger om hjælp til handicappede Websted til HP Photosmart Supportprocessen Telefonsupport i USA Telefonsupport i Europa, Mellemøsten og Afrika Telefonsupport i andre lande/områder Tillæg A: Batterier og kameratilbehør Håndtering af batterier Batterimåler Genopladelige batterier Forlængelse af batterilevetiden Strømbesparende dvaletimeout Anskaffelse af kameratilbehør Tillæg B: Kameradok Brug af kameradokken Lamper og knapper på dokken Overførsel af billeder til en computer vha. dokken..140 Udskrivning af billeder vha. dokken Visning af billeder på et fjernsyn vha. dokken Tillæg C: Specifikationer Kapacitet på hukommelseskort hp photosmart 945 brugermanual

9 Kapitel 1: Kom godt i gang Tillykke med dit digitalkamera! Dette kamera har mange funktioner, der kan gøre det endnu mere spændende at tage billeder, f.eks. HP Instant Share TM, mulighed for direkte udskrivning, manuel eller automatisk betjening, Hjælp på kameraet samt en kameradok (ekstraudstyr). Med HP Instant Share kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk sendes til dine foretrukne destinationer (f.eks. -adresser og onlinealbum), næste gang du slutter kameraet til computeren. Familie og venner kan nemt modtage og få vist dine billeder i en , uden at de skal håndtere store vedhæftede filer. Med funktionen til direkte udskrivning kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk udskrives, næste gang du slutter kameraet direkte til en HP Photosmart-printer eller til andre HP-printere, uden at du behøver slutte kameraet til computeren. Oplevelsen bliver endnu bedre, hvis du køber en HP Photosmart 8881-kameradok. Med kameradokken kan du nemt overføre billeder til en computer, sende billeder til en printer eller et tv og oplade kameraets batterier. Desuden er den en praktisk holder til kameraet. BEMÆRK! Der følger en dokindsats med kameraet. Gem denne indsats. Den skal bruges, hvis kameraet skal sættes i HP 8881-kameradokken. På side 137 er der oplysninger om brug af kameradokken. Kapitel 1: Kom godt i gang 9

10 Kameraets dele BEMÆRK! Se de sider, der er angivet i parentes efter navnet på delen, for at få yderligere oplysninger om den pågældende del MF # Navn Beskrivelse 1 Flashknap (side 32) Bruges til at vælge forskellige flashindstillinger (knappen fungerer kun, når flashen er oppe). 2 Selvudløser/ burst-knap (siderne 34, 36) 3 MF Fokuseringsknap (side 37) Bruges til at vælge mellem NORMAL, SELF-TIMER, (Selvudløser), SELF-TIMER - 2 SHOTS (Selvudløser 2 optagelser) og BURST. Bruges til at vælge mellem fokuseringsindstillingerne NORMAL, MACRO (Makro), INFINITY (Uendelig) og MANUAL (Manuel). 10 hp photosmart 945 brugermanual

11 # Navn Beskrivelse 4 Zoom-kontakt med Zoom ud og Zoom ind (side 30) 5 Strøm/ hukommelseslampe (side 18) 6 Dæksel til hukommelseskortet (side 17) 7 Vælger med knapperne og 8 OK-knap (siderne 42, 63) 9 ON/OFFkontakt (side 18) 10 HP Instant Share-knap (side 73) 11 Print-knap (side 61) Zoomer objektivet ud til vidvinkel og ind til telefoto.! Konstant grøn - kameraet er tændt.! Blinker gult kameraet skriver til hukommelseskortet.! Blinker grønt kameraet er slukket, og batterierne genoplades.! Blinker rødt - batterierne er flade, og kameraet slukkes.! Slukket kameraet er slukket. Giver adgang til at isætte og fjerne hukommelseskortet. Giver dig mulighed for at navigere gennem menuer og billeder på billeddisplayet. Bruges til at åbne menuen Capture (Optag) og Playback (Afspil) og til at vælge menupunkter på billeddisplayet. Tænder og slukker strømmen til kameraet. Aktiverer og deaktiverer menuen Share (Deling) på billeddisplayet. Giver dig mulighed for at markere billeder til udskrivning. Kapitel 1: Kom godt i gang 11

12 # Navn Beskrivelse 12 Afspilningsknap (side 59) 13 Direkte visning-knap (side 23) 14 Billeddisplay (side 23) 15 Øjesensor (siderne 23, 88) 16 Søger med mikrodisplay (side 23) 17 Dioptrikontrol (side 20) Aktiverer og deaktiverer Playback (Afspilning) på billeddisplayet. Aktiverer og deaktiverer direkte visning på billeddisplayet. Giver dig mulighed for at tage billeder og videoklip via direkte visning og derefter få dem vist vha. Playback (Afspilning) samt at få vist alle menuerne. Aktiverer mikrodisplayet i søgeren, når den registrerer, at brugeren ser ind i søgeren. Giver dig mulighed for at stille ind på det motiv, du vil tage billeder eller videoklip af. Justerer fokus i mikrodisplayet. (Påvirker IKKE fokus for det billede eller videoklip, du optager). 12 hp photosmart 945 brugermanual

13 1 2 OFF Av Tv AUTO # Navn Beskrivelse 1 Udløserknap (siderne 27, 28, 29) 2 Tilstandsvælger (siderne 29, 39) 3 Øje til montering af halsrem (side 16) Tager et billede og optager lyd eller starter og stopper optagelse af et videoklip. Gør det muligt at vælge mellem videotilstand og flere forskellige eksponeringstilstande for stillbilleder. Bruges til at fastgøre en halsrem (et øje på hver side af kameraet) 4 Højttaler Afspiller kameraets lyde og lydklip 5 Flashudløser Udløser flashen. Flashen er indstillet til (side 32) FLASH OFF (Flash fra), indtil du frigør flashen. 6 Flash (side 32) Giver ekstra lys, så de billeder, der tages, bliver bedre. Kapitel 1: Kom godt i gang 13

14 # Navn Beskrivelse 1 Mikrofon Optager lydklip (side 28) 2 Self-Timer/ Focus Assist (Selvudløser/ fokushjælp) lampe (siderne 34, 8 9) 3 USB-stik (siderne 81, 8 3) 4 Fjernsynsstik (side 85)! Blinker rødt selvudløseren er aktiveret! Konstant rød - aktiv i kortere perioder under dårlige lysforhold for at forbedre automatisk fokus Gør det muligt at slutte et USB-kabel til kameraet og en computer eller en printer med USB-stik Gør det muligt at tilslutte en audio/videokabel (tilbehør) mellem kameraet og et fjernsyn. 14 hp photosmart 945 brugermanual

15 # Navn Beskrivelse 5 Stik til strømadapter (side 134) Gør det muligt at slutte en HP-strømadapter (ekstraudstyr) til kameraet, så det kan fungere uden batterier, eller for at genoplade batterierne i kameraet 6 Stativbeslag Gør det muligt at anbringe kameraet på et stativ. 7 Stik til kameradok (side 134) 8 Batteridæksel (side 16) Gør det muligt at slutte kameraet til HP kameradokken (ekstraudstyr) Gør det muligt at isætte og fjerne batterierne Klargøring Montering af snoren til objektivdækslet 1 Hold kameraet, så det vender ind mod dig selv, og før objektivsnorens lille løkke gennem fæstet til halsremmen på højre side af kameraet. 2 Før den lange løkke gennem den lille løkke, og træk til for at stramme knuden. 3 Før snorens lange løkke gennem objektivdækslets snorefæste. Kapitel 1: Kom godt i gang 15

16 4 Træk den lange løkke over objektivdækslet sider og under objektivdækslet som vist. Træk til for at stramme knuden. Montering af halsremmen Før den ene ende af halsremmen gennem et af halsremmens fæster. Træk halsremmen gennem plastictappen. Gentag for at fastgøre den anden ende af halsremmen i det andet fæste. Isætning af batterier 1 Hold kameraet, så det peger ind mod dig selv, åbn dækslet til batterierne i bunden af kameraet ved at skubbe låsen til positionen "ulåst" ( ), og træk dækslet ind mod dig selv. 2 Isæt batterierne som vist bag dækslet. 3 Luk dækslet til batterierne ved at skubbe det mod kameraets bagside og skubbe låsen til positionen "låst" ( ). 16 hp photosmart 945 brugermanual

17 BEMÆRK! Digitalkameraer bruger batterier meget hurtigere end almindelige kameraer. Batteritiden for digitalkameraer kan måles i timer og minutter, hvorimod batterierne kan holde i år i almindelige kameraer. Batteritiden kan være meget forskellig fra bruger til bruger, afhængigt af hvordan kameraet benyttes. Batteritiden er endvidere meget afhængig af, hvilken type batterier der benyttes i kameraet. I Håndtering af batterier på side 129 finder du tip til optimering af batteritiden. BEMÆRK! Hvis du anvender genopladelige batterier, kan du bruge HP Photosmart 8881-kameradokken (tilbehør) eller HP-strømadapteren (tilbehør) til at genoplade batterierne, mens de sidder i kameraet. Der er flere oplysninger om tilbehøret under Anskaffelse af kameratilbehør på side 134. Isætning af hukommelseskortet 1 Sluk kameraet, og hold det, så bagsiden vender mod dig selv. Åbn dækslet over hukommelseskortet ved at skubbe det mod højre. 2 Isæt hukommelseskortet, og sørg for, at det klikker på plads. 3 Luk dækslet til hukommelseskortet. Når du skal tage hukommelseskortet ud, skal du slukke kameraet, åbne dækslet over hukommelseskortet og derefter skubbe hukommelseskortet ind, så det springer ud af rillen. Kapitel 1: Kom godt i gang 17

18 Sådan tændes kameraet Tænd kameraet ved at skubbe ON/OFF-kontakten til højre og slippe den igen. Objektivet kører frem, billeddisplayet tændes, og strøm/ hukommelseslampen lyser konstant grønt. BEMÆRK! Hvis lampen for strøm/hukommelse blinker rødt, er batterierne ved at være flade, og kameraet slukkes snart. Udskift eller genoplad batterierne, eller brug en HPstrømadapter (tilbehør). Statusskærmen Når du tænder kameraet, vises HP-logobilledet og statusbilledet et øjeblik på billeddisplayet. Hovedparten af statusbilledet viser antallet af resterende billeder, batteriniveauet samt de aktuelle indstillinger for Flash, Resolution (Opløsning) og Compression (Komprimering). Eventuelle brugerdefinerede indstillinger i menuen Capture (Optag) vises som ikoner øverst i statusbilledet (standardindstillingerne for menuen Capture (Optag) har ingen ikoner). Statusbilledet vises også en par sekunder, når du trykker på knappen Flash, Timer/Burst (Selvudløser/burst) eller Focus (Fokus), eller når du åbner/lukker flashen. 18 hp photosmart 945 brugermanual

19 Valg af sprog Første gang du tænder kameraet, vises følgende billede, og du bliver bedt om at vælge et sprog. 1 Rul frem til det ønskede sprog vha. knapperne på vælgeren. 2 Tryk på OK for at vælge det fremhævede sprog. BEMÆRK! Hvis du senere vil ændre sproget, kan du gøre det i menuen Setup (Indstillinger). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 87. Indstilling af dato og klokkeslæt Kameraet har et ur, der registrerer dato og klokkeslæt for de billeder, du tager. Oplysningerne vises ikke på selve billedet, men gemmes i billedegenskaberne, som du kan få vist, når du ser billedet på skærmbilledet Image Info (Billedoplysninger) (side 69), i menuen Playback (Afspil) (side 63) eller på computeren. Første gang du tænder kameraet, vises følgende billede, når du har valgt et sprog. 1 Juster værdien af den fremhævede indstilling ved hjælp af knapperne. 2 Tryk på knapperne for at gå til en anden værdi. 3 Gentag trin 1 og 2, indtil korrekt dato, klokkeslæt og dato/klokkeslætformat er angivet. BEMÆRK! mm=måned, dd=dag og yyyy=år. 4 Tryk på OK, når de korrekte værdier er angivet. Billeddisplayet slukker. Kapitel 1: Kom godt i gang 19

20 BEMÆRK! Hvis du senere vil ændre denne instilling, kan du gøre det i menuen Setup (Indstillinger). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 87. Justering af dioptrikontrol Gummistykket på søgeren er en dioptrikontrol, der gør det muligt at justere fokus i mikrodisplayet. Hold øjet mod søgeren, og drej dioptrikontrollen, indtil oplysningerne (dvs. antallet af resterende billeder, indstillinger for Compression (Komprimering) og Resolution (Opløsning)) er i fokus i mikrodisplayet. Dioptrikontrollen har INGEN indvirkning på det billede eller videoklip, du optager. Installation af software BEMÆRK! Denne brugermanual findes på cd'en med HP Foto- og billedbehandlingsprogram (på flere forskellige sprog). I filen \docs\readme på cd'en kan du se, hvor du finder brugervejledningen. Brug kamerasoftwaren til at overføre billeder fra kameraet, få dem vist og udskrevet samt sende dem via . Desuden gør den det muligt at konfigurere menuen Share (Deling) på kameraet. Windows BEMÆRK! Hvis HP Instant Share-komponenten i HP Foto- og billedbehandlingsprogram skal fungere korrekt på en Windows-pc, skal følgende som minimum være installeret: Internet Explorer 5.01 under Windows 2000 eller XP eller Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 under Windows 98, 98 SE eller Me. 1 Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle virusbeskyttelsesprogrammer, der kører på computeren. 20 hp photosmart 945 brugermanual

21 2 Sæt cd'en HP Foto- og billedbehandlingsprogram i computerens cd-drev. Installationsvinduet bør nu vises automatisk. BEMÆRK! Hvis det ikke vises, skal du klikke på Start, klikke på Kør, skrive X:\Setup.exe, hvor X er bogstavbetegnelsen for dit cd-drev, og derefter klikke på OK. 3 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. Windows-cd'en indeholder muligvis også bonussoftware fra andre producenter. Sådan installerer du eventuel bonussoftware: 1 Klik på Start, klik på Kør, skriv X:\Bonus\Setup.exe (hvor X er bogstavbetegnelsen for dit cd-drev), og klik derefter på OK. 2 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. Macintosh 1 Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle virusbeskyttelsesprogrammer, der kører på computeren. 2 Sæt cd'en HP Foto- og billedbehandlingsprogram i computerens cd-drev. 3 Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord. 4 Dobbeltklik på installationsikonet, og følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. BEMÆRK! Før du kan overføre billeder fra kameraet til en Macintosh-computer, skal du ændre indstillingen af USB Configuration (USB-konfiguration) i menuen Setup (Indstillinger) på kameraet til Disk Drive (Disk). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 87 og derefter USB Configuration (USB-konfiguration) på side 92. Kapitel 1: Kom godt i gang 21

22 Macintosh-cd'en indeholder muligvis også bonussoftware fra andre producenter. Sådan installerer du eventuel bonussoftware: 1 Dobbeltklik på mappeikonet Bonus. 2 Dobbeltklik på installationsikonet for bonussoftwaren. 3 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. 22 hp photosmart 945 brugermanual

23 Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip Brug af displays Kameraet har to displays - mikrodisplayet og billeddisplayet. Det display, der er tændt kaldes det "aktive display" i denne manual.: Mikrodisplay (søger) Giver dig mulighed for at tage billeder og videoklip via direkte visning og få vist menuerne Capture (Optag) og Setup (Indstillinger). Du aktiverer direkte visning ved at se i søgeren. Øjesensoren under søgeren registrerer øjet og tænder automatisk mikrodisplayet. Brug dioptrikontrollen til at justere fokus i mikrodisplayet (se side 20). Billeddisplay Giver dig mulighed for at tage billeder og videoklip vha. direkte visning, få vist billeder og videoklip i Playback (Afspilning) og få vist alle menuerne. Tryk på visningsknappen for at aktivere direkte visning. BEMÆRK! Der bruges meget strøm, når billeddisplayet anvendes. Brug i stedet mikrodisplayet for at spare på batterierne. Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 23

24 BEMÆRK! Hvis mikrodisplayet ikke tændes automatisk, når du kigger i søgeren, skal du ændre indstillingen Eye Start (Øjesensor) i menuen Setup (Indstillinger). Se Øjesensor på side 88. Tabellen nedenfor beskriver de oplysninger, der vises i direkte visning på det aktive display, når kameraets standardindstillinger anvendes. Hvis du ændrer kameraets indstillinger, vises ikonerne for disse indstillinger også # Ikon Beskrivelse 1 12 eller 1:18 Resterende antal billeder eller resterende optagetid for videoklip (det faktiske tal afhænger af, hvor meget plads der er på hukommelseskortet). 2 Indstillingen Compression (Komprimering) (standard er eller Better (Bedre)). 3 5 MP Indstilling for opløsning (standardværdien er 5 MP). 4 Der vises et ikon med en rystende hånd, når du trykker udløserknappen halv ned, når du tager et stillbillede, hvis kameraet registrerer, at billedet vil blive sløret pga. den lange eksponeringstid, der kræves. Derfor kan det være en god ide at bruge flash (se Brug af flash på side 32) eller et stativ. 5 1/2 F Lukkerhastigheden og F-nummer. Vises, når du trykker lukkerknappen halvt ned, når du tager et stillbillede. 24 hp photosmart 945 brugermanual

25 # Ikon Beskrivelse 6! Batteriniveauet, når du bruger batterier (se eller Batterimåler på side 130).! Lysnetdrift, når HP-strømadapteren eller HP Kameradokken (begge tilbehør) anvendes. 7! FLASH OFF (Flash slået fra) når flashen er nede. eller! AUTO FLASH (standard flashindstilling, når flashen er A oppe). 8 Fokusmærker (se næste afsnit). Brug af fokusmærkerne De to kantede parenteser, der ses midt i det aktive display, angiver fokuseringsområdet for det billede eller videoklip, du optager. Når du trykker udløseren halvvejs ned, anvender kameraet dette området til at måle afstanden og låse fokuseringen. BEMÆRK! Ved dårlige lysforhold tændes den røde fokushjælplampe foran på kameraet (se side 14) et øjeblik, så kameraet bedre kan fokusere. Hvis du ikke ønsker, at denne lampe skal tændes, kan du deaktivere den i menuen Setup (Indstillinger) (se Fokushjælplampe på side 89). Fokusmærkerne bliver grønne, når området inden for mærkerne er i fokus, og kameraet kan låse fokus. Det er røde, når kameraet ikke kan fokusere.! Hvis fokusmærkerne bliver røde, skal du slippe udløseren, sigte på billedets eller videoklippets motiv igen og derefter trykke udløseren halvvejs ned. Hvis fokusmærkerne fortsat er røde efter flere forsøg, kan det skyldes, er der ikke er nok kontrast i fokusområdet. Prøv at bruge en teknik kaldet Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 25

26 Fokuslås. Fokuser på et objekt, der befinder sig i samme afstand fra kameraet, men i et område med større kontrast, og vend derefter kameraet mod det objekt, du oprindeligt ville fotografere (se Brug af fokuslås på side 26).! Hvis fokusmærkerne bliver røde, og makroikonen blinker på det aktive display, gælder et af følgende: Kameret er sat til NORMAL fokusområde, men registrerer, at fokus er tættere på end den normale afstand. Kameraet er indstillet til MACRO (nærbilledafstand), men det registrerer, at fokuspunktet er længere væk end den største makroafstand. Hvis kameraet ikke kan finde fokuspunktet, tages der ikke noget billede. BEMÆRK! Der vises ingen fokusmærker, hvis kameraet er indstillet til MANUAL FOCUS (Manuel fokus) (se Brug af fokusindstillingerne på side 37). Brug af fokuslås Med fokuslåsen kan du fokusere på et motiv, der ikke er i midten af billedet, eller hurtigt tage actionbilleder ved på forhånd at fokusere på det område, hvor der senere vil foregå noget. Du kan også bruge fokuslåsen som en hjælp til at fokusere i situationer med svag belysning eller kontrast. 1 Stil ind på motivet, så det er inden for fokusmærkerne. 2 Tryk udløseren halvvejs ned for at låse fokuseringen og eksponeringen. 3 Bliv ved med at holde udløseren halvvejs nede, mens du sigter på motivet igen eller omarrangerer det. 4 Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. 26 hp photosmart 945 brugermanual

27 Sådan tager du stillbilleder Du kan stort set altid tage et billede, når kameraet er tændt, uanset hvad der vises på det aktive display. 1 Drej tilstandsvælgeren til AUTO eller en anden eksponeringstilstand (se Indstilling af eksponeringstilstanden på side 39). 2 Udløs flashen (se side 32). 3 Stil ind på motivet i det aktive display. 4 Hold kameraet i ro (især hvis du bruger zoom), og tryk udløseren halvvejs ned. Kameraet måler og låser fokus og eksponering (fokusmærkerne bliver grønne, når kameraet kan fokusere, se side 25). Hvis der vises et ikon med en rystende hånd ( ) i det aktive display, kan du bruge flashen eller sætte kameraet på en fod eller en stabil flade, da billedet ellers bliver sløret. 5 Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. Der høres et klik fra lukkeren, når kameraet tager billedet. Når du har taget et billede, vises billedet i flere sekunder på det aktive display. Dette kaldes omgående prøvebillede. Tryk på OK, hvis du vil slette billedet, mens det vises som omgående prøvebillede. Du kan deaktivere Instant Review (Omgående prøvebillede) i menuen Setup (Indstillinger) (se Prøvebillede på side 90). Tryk på afspilningsknappen (se Brug af Playback (Afspilning) på side 59), hvis du vil gennemse de billeder, du har taget. OFF Av 2 Tv AUTO 1 Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 27

28 BEMÆRK! Hvis du slipper udløseren på halvvejen, når du har taget et billede, bevares fokuserings- og eksponeringsmålingerne fra det forrige billede. Tryk derefter udløseren helt ned igen for at tage et nyt billede med samme fokusering og eksponering. Du kan fortsætte på denne måde, hvis du vil tage en række billeder med samme fokusering og eksponering. Dette er praktisk, når der hurtigt skal tages flere billeder, eller når der tages panoramaer. Optagelse af lyd sammen med stillbilleder Der kan føjes lyd til et stillbillede på to måder: Optag lyden, mens du tager billedet (forklares i dette afsnit). Føj en lydkommentar til billedet senere (eller genoptag den lyd, der blev optaget, da billedet blev taget). Der er flere oplysninger om dette i Afspilning og optagelse af lyd) på side 66. BEMÆRK! Den metode, der beskrives i dette afsnit, kan ikke bruges i tilstandene Self-Timer (Selvudløser) eller Burst. 1 Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. 2 Fortsæt med at holde udløseren nede for at optage lydklippet. Der vises et mikrofonsymbol og en lydtæller på det aktive display under optagelsen. 3 Når du vil stoppe optagelsen, skal du slippe udløserknappen. Hvis du ikke gør det det, fortsætter lydoptagelsen i op til 60 sekunder, eller indtil hukommelseskortet er fyldt op. 28 hp photosmart 945 brugermanual

29 Brug afsnittet Record Audio (Optag lyd) i menuen Playback (Afspil) (se Menuen Playback (Afspilning) på side 63), hvis du vil afspille, slette eller optage nye lydklip. Optagelse af videoklip 1 Drej tilstandsvælgeren hen på Video. 2 Stil ind på motivet i det aktive display. 3 Tryk udløserknappen halvt ned for at måle og låse fokus (eksponering måles og justeres løbende under optagelsen). 4 Tryk udløserknappen helt ned, og slip den, for at starte optagelsen. En tæller og ordet REC vises i det aktive display. 5 Tryk udløseren helt ned, når du vil stoppe optagelsen. Hvis ikke du stopper optagelsen, stopper kameraet automatisk optagelsen, når den maksimale videokliplængde på 1 minut er nået, eller når hukommelseskortet er fuldt (bemærk, at den maksimale længde afhænger af motivets indhold). Når optagelsen er stoppet, vises det første billede i videoklippet, og der står PROCESSING... (Behandler) på det aktive display. Under behandlingen kan du slette videoklippet ved at trykke på OK. Vælg Playback (Afspil) for at få vist de videoklip, du har taget. Se Play (Afspilning) på side 66. BEMÆRK! Hvis du bruger zoom, kan motorstøj fra den optiske zoom komme med på lydoptagelsen. For at få den bedste lydkvalitet bør du derfor ikke bruge zoom, når du optager video. Av Tv Av AUTO Tv AUTO Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 29

30 Brug af zoom BEMÆRK! Jo mere du zoomer ind på motivet, jo mere "forstørres" selv små bevægelser med kameraet. I forbindelse med fuld telefotozoom (8x) skal du derfor holde kameraet helt stille for at få et billede, der ikke er sløret. Hvis der vises et ikon med en rystende hånd ( ) i det aktive display, kan du sætte kameraet på en fod eller en stabil flade, da billedet ellers bliver sløret. Optisk zoom Optisk zoom fungerer som zoom på et traditionelt kamera med film. Objektivelementerne flyttes fysisk inde i kameraet for at trække motivet nærmere. Tryk på zoom-ud og zoom-ind på zoomkontakten for at skifte mellem vidvinkel (1x) og telefoto (8x). Når du trykker på zoomkontakten, vises der en zoommåler i bunden af det aktive display. En hvid bjælke midt i zoommåleren skiller den optiske og digitale zoom. Zoommåleren vises ikke, når der optages videoklip. BEMÆRK! Hvis kameraet er indstillet til MACRO fokus, kan du kun zoome til 3,5x. Zoommåleren ser derfor anderledes ud i makrotilstand med en bredere hvid bjælke midt i måleren. MF 30 hp photosmart 945 brugermanual

31 Digital zoom I modsætning til optisk zoom benytter digital zoom ikke bevægelige objektivelementer. Kameraet beskærer i princippet billedet, så motivet syner 1,2 til 7 gange større. BEMÆRK! Du kan ikke bruge digital zoom, når du optager videoklip. 1 Tryk på zoom-ind-knappen for at zoome maksimalt ind optisk, og slip derefter knappen. 2 Tryk på zoom-ind igen, og hold den inde, indtil den ønskede størrelse vises på det aktive display. En gul ramme omgiver det område af billedet, der optages. Tallet for opløsningen i venstre side af skærmen bliver mindre, efterhånden som du zoomer digitalt. Hvis der f.eks. står 2.9 i stedet for 5 MP, betyder det, at billedet reduceres til en størrelse på 2,9 megapixel. 3 Tryk på udløseren for at tage billedet, når den gule ramme har den ønskede størrelse. Tryk på zoom-ud-kontakten, indtil den digitale zoom stopper, for at slå den digitale zoom fra og vende tilbage til optisk zoom. Slip zoom-kontakten, og tryk på den igen. BEMÆRK! Med digital zoom reduceres billedets opløsning, så det kommer til at virke mere kornet, end det ville have gjort med optisk zoom. Hvis du har til hensigt at sende et billede via eller placere det på et websted, er der ingen, der lægger mærke til den reducerede opløsning, men i situationer, hvor kvaliteten er vigtig, f.eks. ved udskrivning, bør der ikke anvendes digital zoom i større omfang. Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 31

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europa, Afria og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland CANON UK LTD For technical support, please contact

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Scott Kelby... 9 Om forfatteren. KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof. KAPITEL TO... 33 Brug blitz som en prof, trin 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Scott Kelby... 9 Om forfatteren. KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof. KAPITEL TO... 33 Brug blitz som en prof, trin 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Scott Kelby... 9 Om forfatteren KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof Otte ting du ville ønske, du havde vidst... 12 før du begyndte at læse denne bog!... 13 Det var kun fem. Her

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Dit liv på film Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Respektér venligst rettighederne for

Læs mere