hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share"

Transkript

1 hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual

2

3 Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt, undtagen i den udstrækning det er tilladt i henhold til lov om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett- Packard er ikke ansvarlig for fejl i dette dokument eller for følgeskader i forbindelse med levering, ydelse eller brug af dette materiale. Microsoft og Windows er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple, Macintosh og Mac er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. MultiMediaCard TM er et varemærke tilhørende Infineon Technologies AG. SD-logoet er et varemærke.

4 4

5 Indhold Kapitel 1: Kom godt i gang Kameraets dele Klargøring Montering af snoren til objektivdækslet Montering af halsremmen Isætning af batterier Isætning af hukommelseskortet Sådan tændes kameraet Statusskærmen Valg af sprog Indstilling af dato og klokkeslæt Justering af dioptrikontrol Installation af software Windows Macintosh Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip..23 Brug af displays Brug af fokusmærkerne Brug af fokuslås Sådan tager du stillbilleder Optagelse af lyd sammen med stillbilleder Optagelse af videoklip Brug af zoom Optisk zoom Digital zoom Brug af flash Brug af selvudløser Brug af burst-tilstand Brug af fokusindstillingerne

6 Fokussøgningsprioritet Tip til brug af manuel fokus Indstilling af eksponeringstilstanden frigivelsesprioritet Støjreduktion ved lang eksponeringstid Brug af menuen Capture (Optag) Hjælp til menupunkterne EV Compensation (EV-kompensering) White Balance (Hvidbalance) Manual White Balance (Manuel hvidbalance) AE Metering (AE-måling) ISO speed (ISO-hastighed) Digital flash Color (Farve) Resolution (Opløsning) Compression (Komprimering) Saturation (Mætning) Sharpness (Skarphed) Contrast (Kontrast) Setup (Indstillinger) Kapitel 3: Visning af billeder Brug af Playback (Afspilning) Oversigt over alle billeder Retningssensor Valg af billeder til udskrivning Menuen Playback (Afspilning) Afspilning og optagelse af lyd) Play (Afspilning) Record Audio (Optag lyd) Delete (Slet) Magnify (Forstør) Image Info (Billedoplysninger) hp photosmart 945 brugermanual

7 Setup (Indstillinger) Kapitel 4: Brug af HP Instant Share Konfiguration af menuen Share (Deling) på kameraet 74 Menuen Share (Deling) Valg af billeder til HP Instant Share-destinationer Sådan sender HP Instant Share billeder via Kapitel 5: Overførsel, udskrivning og visning af billeder.81 Overførsel af billeder til en computer Udskrivning af billeder direkte fra kameraet Visning af billeder på et fjernsyn Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) Camera Sounds (Kameralyde) Øjesensor Fokushjælplampe LCD Brightness (LCD-lysstyrke) Prøvebillede Auto Power Off (Autosluk) Date & Time (Dato og klokkeslæt) USB Configuration (USB-konfiguration) TV Configuration (Tv-konfiguration) Language (Sprog) Remembered Settings (Huskede indstillinger) Reset Settings (Nulstil indstillinger) Kapitel 7: Fejlfinding og support Reset af kameraet Problemer og løsninger Fejlmeddelelser på kameraet Fejlmeddelelser på computeren

8 Kameraets selvdiagnostisering Assistance HP-websted med oplysninger om hjælp til handicappede Websted til HP Photosmart Supportprocessen Telefonsupport i USA Telefonsupport i Europa, Mellemøsten og Afrika Telefonsupport i andre lande/områder Tillæg A: Batterier og kameratilbehør Håndtering af batterier Batterimåler Genopladelige batterier Forlængelse af batterilevetiden Strømbesparende dvaletimeout Anskaffelse af kameratilbehør Tillæg B: Kameradok Brug af kameradokken Lamper og knapper på dokken Overførsel af billeder til en computer vha. dokken..140 Udskrivning af billeder vha. dokken Visning af billeder på et fjernsyn vha. dokken Tillæg C: Specifikationer Kapacitet på hukommelseskort hp photosmart 945 brugermanual

9 Kapitel 1: Kom godt i gang Tillykke med dit digitalkamera! Dette kamera har mange funktioner, der kan gøre det endnu mere spændende at tage billeder, f.eks. HP Instant Share TM, mulighed for direkte udskrivning, manuel eller automatisk betjening, Hjælp på kameraet samt en kameradok (ekstraudstyr). Med HP Instant Share kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk sendes til dine foretrukne destinationer (f.eks. -adresser og onlinealbum), næste gang du slutter kameraet til computeren. Familie og venner kan nemt modtage og få vist dine billeder i en , uden at de skal håndtere store vedhæftede filer. Med funktionen til direkte udskrivning kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk udskrives, næste gang du slutter kameraet direkte til en HP Photosmart-printer eller til andre HP-printere, uden at du behøver slutte kameraet til computeren. Oplevelsen bliver endnu bedre, hvis du køber en HP Photosmart 8881-kameradok. Med kameradokken kan du nemt overføre billeder til en computer, sende billeder til en printer eller et tv og oplade kameraets batterier. Desuden er den en praktisk holder til kameraet. BEMÆRK! Der følger en dokindsats med kameraet. Gem denne indsats. Den skal bruges, hvis kameraet skal sættes i HP 8881-kameradokken. På side 137 er der oplysninger om brug af kameradokken. Kapitel 1: Kom godt i gang 9

10 Kameraets dele BEMÆRK! Se de sider, der er angivet i parentes efter navnet på delen, for at få yderligere oplysninger om den pågældende del MF # Navn Beskrivelse 1 Flashknap (side 32) Bruges til at vælge forskellige flashindstillinger (knappen fungerer kun, når flashen er oppe). 2 Selvudløser/ burst-knap (siderne 34, 36) 3 MF Fokuseringsknap (side 37) Bruges til at vælge mellem NORMAL, SELF-TIMER, (Selvudløser), SELF-TIMER - 2 SHOTS (Selvudløser 2 optagelser) og BURST. Bruges til at vælge mellem fokuseringsindstillingerne NORMAL, MACRO (Makro), INFINITY (Uendelig) og MANUAL (Manuel). 10 hp photosmart 945 brugermanual

11 # Navn Beskrivelse 4 Zoom-kontakt med Zoom ud og Zoom ind (side 30) 5 Strøm/ hukommelseslampe (side 18) 6 Dæksel til hukommelseskortet (side 17) 7 Vælger med knapperne og 8 OK-knap (siderne 42, 63) 9 ON/OFFkontakt (side 18) 10 HP Instant Share-knap (side 73) 11 Print-knap (side 61) Zoomer objektivet ud til vidvinkel og ind til telefoto.! Konstant grøn - kameraet er tændt.! Blinker gult kameraet skriver til hukommelseskortet.! Blinker grønt kameraet er slukket, og batterierne genoplades.! Blinker rødt - batterierne er flade, og kameraet slukkes.! Slukket kameraet er slukket. Giver adgang til at isætte og fjerne hukommelseskortet. Giver dig mulighed for at navigere gennem menuer og billeder på billeddisplayet. Bruges til at åbne menuen Capture (Optag) og Playback (Afspil) og til at vælge menupunkter på billeddisplayet. Tænder og slukker strømmen til kameraet. Aktiverer og deaktiverer menuen Share (Deling) på billeddisplayet. Giver dig mulighed for at markere billeder til udskrivning. Kapitel 1: Kom godt i gang 11

12 # Navn Beskrivelse 12 Afspilningsknap (side 59) 13 Direkte visning-knap (side 23) 14 Billeddisplay (side 23) 15 Øjesensor (siderne 23, 88) 16 Søger med mikrodisplay (side 23) 17 Dioptrikontrol (side 20) Aktiverer og deaktiverer Playback (Afspilning) på billeddisplayet. Aktiverer og deaktiverer direkte visning på billeddisplayet. Giver dig mulighed for at tage billeder og videoklip via direkte visning og derefter få dem vist vha. Playback (Afspilning) samt at få vist alle menuerne. Aktiverer mikrodisplayet i søgeren, når den registrerer, at brugeren ser ind i søgeren. Giver dig mulighed for at stille ind på det motiv, du vil tage billeder eller videoklip af. Justerer fokus i mikrodisplayet. (Påvirker IKKE fokus for det billede eller videoklip, du optager). 12 hp photosmart 945 brugermanual

13 1 2 OFF Av Tv AUTO # Navn Beskrivelse 1 Udløserknap (siderne 27, 28, 29) 2 Tilstandsvælger (siderne 29, 39) 3 Øje til montering af halsrem (side 16) Tager et billede og optager lyd eller starter og stopper optagelse af et videoklip. Gør det muligt at vælge mellem videotilstand og flere forskellige eksponeringstilstande for stillbilleder. Bruges til at fastgøre en halsrem (et øje på hver side af kameraet) 4 Højttaler Afspiller kameraets lyde og lydklip 5 Flashudløser Udløser flashen. Flashen er indstillet til (side 32) FLASH OFF (Flash fra), indtil du frigør flashen. 6 Flash (side 32) Giver ekstra lys, så de billeder, der tages, bliver bedre. Kapitel 1: Kom godt i gang 13

14 # Navn Beskrivelse 1 Mikrofon Optager lydklip (side 28) 2 Self-Timer/ Focus Assist (Selvudløser/ fokushjælp) lampe (siderne 34, 8 9) 3 USB-stik (siderne 81, 8 3) 4 Fjernsynsstik (side 85)! Blinker rødt selvudløseren er aktiveret! Konstant rød - aktiv i kortere perioder under dårlige lysforhold for at forbedre automatisk fokus Gør det muligt at slutte et USB-kabel til kameraet og en computer eller en printer med USB-stik Gør det muligt at tilslutte en audio/videokabel (tilbehør) mellem kameraet og et fjernsyn. 14 hp photosmart 945 brugermanual

15 # Navn Beskrivelse 5 Stik til strømadapter (side 134) Gør det muligt at slutte en HP-strømadapter (ekstraudstyr) til kameraet, så det kan fungere uden batterier, eller for at genoplade batterierne i kameraet 6 Stativbeslag Gør det muligt at anbringe kameraet på et stativ. 7 Stik til kameradok (side 134) 8 Batteridæksel (side 16) Gør det muligt at slutte kameraet til HP kameradokken (ekstraudstyr) Gør det muligt at isætte og fjerne batterierne Klargøring Montering af snoren til objektivdækslet 1 Hold kameraet, så det vender ind mod dig selv, og før objektivsnorens lille løkke gennem fæstet til halsremmen på højre side af kameraet. 2 Før den lange løkke gennem den lille løkke, og træk til for at stramme knuden. 3 Før snorens lange løkke gennem objektivdækslets snorefæste. Kapitel 1: Kom godt i gang 15

16 4 Træk den lange løkke over objektivdækslet sider og under objektivdækslet som vist. Træk til for at stramme knuden. Montering af halsremmen Før den ene ende af halsremmen gennem et af halsremmens fæster. Træk halsremmen gennem plastictappen. Gentag for at fastgøre den anden ende af halsremmen i det andet fæste. Isætning af batterier 1 Hold kameraet, så det peger ind mod dig selv, åbn dækslet til batterierne i bunden af kameraet ved at skubbe låsen til positionen "ulåst" ( ), og træk dækslet ind mod dig selv. 2 Isæt batterierne som vist bag dækslet. 3 Luk dækslet til batterierne ved at skubbe det mod kameraets bagside og skubbe låsen til positionen "låst" ( ). 16 hp photosmart 945 brugermanual

17 BEMÆRK! Digitalkameraer bruger batterier meget hurtigere end almindelige kameraer. Batteritiden for digitalkameraer kan måles i timer og minutter, hvorimod batterierne kan holde i år i almindelige kameraer. Batteritiden kan være meget forskellig fra bruger til bruger, afhængigt af hvordan kameraet benyttes. Batteritiden er endvidere meget afhængig af, hvilken type batterier der benyttes i kameraet. I Håndtering af batterier på side 129 finder du tip til optimering af batteritiden. BEMÆRK! Hvis du anvender genopladelige batterier, kan du bruge HP Photosmart 8881-kameradokken (tilbehør) eller HP-strømadapteren (tilbehør) til at genoplade batterierne, mens de sidder i kameraet. Der er flere oplysninger om tilbehøret under Anskaffelse af kameratilbehør på side 134. Isætning af hukommelseskortet 1 Sluk kameraet, og hold det, så bagsiden vender mod dig selv. Åbn dækslet over hukommelseskortet ved at skubbe det mod højre. 2 Isæt hukommelseskortet, og sørg for, at det klikker på plads. 3 Luk dækslet til hukommelseskortet. Når du skal tage hukommelseskortet ud, skal du slukke kameraet, åbne dækslet over hukommelseskortet og derefter skubbe hukommelseskortet ind, så det springer ud af rillen. Kapitel 1: Kom godt i gang 17

18 Sådan tændes kameraet Tænd kameraet ved at skubbe ON/OFF-kontakten til højre og slippe den igen. Objektivet kører frem, billeddisplayet tændes, og strøm/ hukommelseslampen lyser konstant grønt. BEMÆRK! Hvis lampen for strøm/hukommelse blinker rødt, er batterierne ved at være flade, og kameraet slukkes snart. Udskift eller genoplad batterierne, eller brug en HPstrømadapter (tilbehør). Statusskærmen Når du tænder kameraet, vises HP-logobilledet og statusbilledet et øjeblik på billeddisplayet. Hovedparten af statusbilledet viser antallet af resterende billeder, batteriniveauet samt de aktuelle indstillinger for Flash, Resolution (Opløsning) og Compression (Komprimering). Eventuelle brugerdefinerede indstillinger i menuen Capture (Optag) vises som ikoner øverst i statusbilledet (standardindstillingerne for menuen Capture (Optag) har ingen ikoner). Statusbilledet vises også en par sekunder, når du trykker på knappen Flash, Timer/Burst (Selvudløser/burst) eller Focus (Fokus), eller når du åbner/lukker flashen. 18 hp photosmart 945 brugermanual

19 Valg af sprog Første gang du tænder kameraet, vises følgende billede, og du bliver bedt om at vælge et sprog. 1 Rul frem til det ønskede sprog vha. knapperne på vælgeren. 2 Tryk på OK for at vælge det fremhævede sprog. BEMÆRK! Hvis du senere vil ændre sproget, kan du gøre det i menuen Setup (Indstillinger). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 87. Indstilling af dato og klokkeslæt Kameraet har et ur, der registrerer dato og klokkeslæt for de billeder, du tager. Oplysningerne vises ikke på selve billedet, men gemmes i billedegenskaberne, som du kan få vist, når du ser billedet på skærmbilledet Image Info (Billedoplysninger) (side 69), i menuen Playback (Afspil) (side 63) eller på computeren. Første gang du tænder kameraet, vises følgende billede, når du har valgt et sprog. 1 Juster værdien af den fremhævede indstilling ved hjælp af knapperne. 2 Tryk på knapperne for at gå til en anden værdi. 3 Gentag trin 1 og 2, indtil korrekt dato, klokkeslæt og dato/klokkeslætformat er angivet. BEMÆRK! mm=måned, dd=dag og yyyy=år. 4 Tryk på OK, når de korrekte værdier er angivet. Billeddisplayet slukker. Kapitel 1: Kom godt i gang 19

20 BEMÆRK! Hvis du senere vil ændre denne instilling, kan du gøre det i menuen Setup (Indstillinger). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 87. Justering af dioptrikontrol Gummistykket på søgeren er en dioptrikontrol, der gør det muligt at justere fokus i mikrodisplayet. Hold øjet mod søgeren, og drej dioptrikontrollen, indtil oplysningerne (dvs. antallet af resterende billeder, indstillinger for Compression (Komprimering) og Resolution (Opløsning)) er i fokus i mikrodisplayet. Dioptrikontrollen har INGEN indvirkning på det billede eller videoklip, du optager. Installation af software BEMÆRK! Denne brugermanual findes på cd'en med HP Foto- og billedbehandlingsprogram (på flere forskellige sprog). I filen \docs\readme på cd'en kan du se, hvor du finder brugervejledningen. Brug kamerasoftwaren til at overføre billeder fra kameraet, få dem vist og udskrevet samt sende dem via . Desuden gør den det muligt at konfigurere menuen Share (Deling) på kameraet. Windows BEMÆRK! Hvis HP Instant Share-komponenten i HP Foto- og billedbehandlingsprogram skal fungere korrekt på en Windows-pc, skal følgende som minimum være installeret: Internet Explorer 5.01 under Windows 2000 eller XP eller Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 under Windows 98, 98 SE eller Me. 1 Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle virusbeskyttelsesprogrammer, der kører på computeren. 20 hp photosmart 945 brugermanual

21 2 Sæt cd'en HP Foto- og billedbehandlingsprogram i computerens cd-drev. Installationsvinduet bør nu vises automatisk. BEMÆRK! Hvis det ikke vises, skal du klikke på Start, klikke på Kør, skrive X:\Setup.exe, hvor X er bogstavbetegnelsen for dit cd-drev, og derefter klikke på OK. 3 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. Windows-cd'en indeholder muligvis også bonussoftware fra andre producenter. Sådan installerer du eventuel bonussoftware: 1 Klik på Start, klik på Kør, skriv X:\Bonus\Setup.exe (hvor X er bogstavbetegnelsen for dit cd-drev), og klik derefter på OK. 2 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. Macintosh 1 Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle virusbeskyttelsesprogrammer, der kører på computeren. 2 Sæt cd'en HP Foto- og billedbehandlingsprogram i computerens cd-drev. 3 Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord. 4 Dobbeltklik på installationsikonet, og følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. BEMÆRK! Før du kan overføre billeder fra kameraet til en Macintosh-computer, skal du ændre indstillingen af USB Configuration (USB-konfiguration) i menuen Setup (Indstillinger) på kameraet til Disk Drive (Disk). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 87 og derefter USB Configuration (USB-konfiguration) på side 92. Kapitel 1: Kom godt i gang 21

22 Macintosh-cd'en indeholder muligvis også bonussoftware fra andre producenter. Sådan installerer du eventuel bonussoftware: 1 Dobbeltklik på mappeikonet Bonus. 2 Dobbeltklik på installationsikonet for bonussoftwaren. 3 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. 22 hp photosmart 945 brugermanual

23 Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip Brug af displays Kameraet har to displays - mikrodisplayet og billeddisplayet. Det display, der er tændt kaldes det "aktive display" i denne manual.: Mikrodisplay (søger) Giver dig mulighed for at tage billeder og videoklip via direkte visning og få vist menuerne Capture (Optag) og Setup (Indstillinger). Du aktiverer direkte visning ved at se i søgeren. Øjesensoren under søgeren registrerer øjet og tænder automatisk mikrodisplayet. Brug dioptrikontrollen til at justere fokus i mikrodisplayet (se side 20). Billeddisplay Giver dig mulighed for at tage billeder og videoklip vha. direkte visning, få vist billeder og videoklip i Playback (Afspilning) og få vist alle menuerne. Tryk på visningsknappen for at aktivere direkte visning. BEMÆRK! Der bruges meget strøm, når billeddisplayet anvendes. Brug i stedet mikrodisplayet for at spare på batterierne. Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 23

24 BEMÆRK! Hvis mikrodisplayet ikke tændes automatisk, når du kigger i søgeren, skal du ændre indstillingen Eye Start (Øjesensor) i menuen Setup (Indstillinger). Se Øjesensor på side 88. Tabellen nedenfor beskriver de oplysninger, der vises i direkte visning på det aktive display, når kameraets standardindstillinger anvendes. Hvis du ændrer kameraets indstillinger, vises ikonerne for disse indstillinger også # Ikon Beskrivelse 1 12 eller 1:18 Resterende antal billeder eller resterende optagetid for videoklip (det faktiske tal afhænger af, hvor meget plads der er på hukommelseskortet). 2 Indstillingen Compression (Komprimering) (standard er eller Better (Bedre)). 3 5 MP Indstilling for opløsning (standardværdien er 5 MP). 4 Der vises et ikon med en rystende hånd, når du trykker udløserknappen halv ned, når du tager et stillbillede, hvis kameraet registrerer, at billedet vil blive sløret pga. den lange eksponeringstid, der kræves. Derfor kan det være en god ide at bruge flash (se Brug af flash på side 32) eller et stativ. 5 1/2 F Lukkerhastigheden og F-nummer. Vises, når du trykker lukkerknappen halvt ned, når du tager et stillbillede. 24 hp photosmart 945 brugermanual

25 # Ikon Beskrivelse 6! Batteriniveauet, når du bruger batterier (se eller Batterimåler på side 130).! Lysnetdrift, når HP-strømadapteren eller HP Kameradokken (begge tilbehør) anvendes. 7! FLASH OFF (Flash slået fra) når flashen er nede. eller! AUTO FLASH (standard flashindstilling, når flashen er A oppe). 8 Fokusmærker (se næste afsnit). Brug af fokusmærkerne De to kantede parenteser, der ses midt i det aktive display, angiver fokuseringsområdet for det billede eller videoklip, du optager. Når du trykker udløseren halvvejs ned, anvender kameraet dette området til at måle afstanden og låse fokuseringen. BEMÆRK! Ved dårlige lysforhold tændes den røde fokushjælplampe foran på kameraet (se side 14) et øjeblik, så kameraet bedre kan fokusere. Hvis du ikke ønsker, at denne lampe skal tændes, kan du deaktivere den i menuen Setup (Indstillinger) (se Fokushjælplampe på side 89). Fokusmærkerne bliver grønne, når området inden for mærkerne er i fokus, og kameraet kan låse fokus. Det er røde, når kameraet ikke kan fokusere.! Hvis fokusmærkerne bliver røde, skal du slippe udløseren, sigte på billedets eller videoklippets motiv igen og derefter trykke udløseren halvvejs ned. Hvis fokusmærkerne fortsat er røde efter flere forsøg, kan det skyldes, er der ikke er nok kontrast i fokusområdet. Prøv at bruge en teknik kaldet Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 25

26 Fokuslås. Fokuser på et objekt, der befinder sig i samme afstand fra kameraet, men i et område med større kontrast, og vend derefter kameraet mod det objekt, du oprindeligt ville fotografere (se Brug af fokuslås på side 26).! Hvis fokusmærkerne bliver røde, og makroikonen blinker på det aktive display, gælder et af følgende: Kameret er sat til NORMAL fokusområde, men registrerer, at fokus er tættere på end den normale afstand. Kameraet er indstillet til MACRO (nærbilledafstand), men det registrerer, at fokuspunktet er længere væk end den største makroafstand. Hvis kameraet ikke kan finde fokuspunktet, tages der ikke noget billede. BEMÆRK! Der vises ingen fokusmærker, hvis kameraet er indstillet til MANUAL FOCUS (Manuel fokus) (se Brug af fokusindstillingerne på side 37). Brug af fokuslås Med fokuslåsen kan du fokusere på et motiv, der ikke er i midten af billedet, eller hurtigt tage actionbilleder ved på forhånd at fokusere på det område, hvor der senere vil foregå noget. Du kan også bruge fokuslåsen som en hjælp til at fokusere i situationer med svag belysning eller kontrast. 1 Stil ind på motivet, så det er inden for fokusmærkerne. 2 Tryk udløseren halvvejs ned for at låse fokuseringen og eksponeringen. 3 Bliv ved med at holde udløseren halvvejs nede, mens du sigter på motivet igen eller omarrangerer det. 4 Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. 26 hp photosmart 945 brugermanual

27 Sådan tager du stillbilleder Du kan stort set altid tage et billede, når kameraet er tændt, uanset hvad der vises på det aktive display. 1 Drej tilstandsvælgeren til AUTO eller en anden eksponeringstilstand (se Indstilling af eksponeringstilstanden på side 39). 2 Udløs flashen (se side 32). 3 Stil ind på motivet i det aktive display. 4 Hold kameraet i ro (især hvis du bruger zoom), og tryk udløseren halvvejs ned. Kameraet måler og låser fokus og eksponering (fokusmærkerne bliver grønne, når kameraet kan fokusere, se side 25). Hvis der vises et ikon med en rystende hånd ( ) i det aktive display, kan du bruge flashen eller sætte kameraet på en fod eller en stabil flade, da billedet ellers bliver sløret. 5 Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. Der høres et klik fra lukkeren, når kameraet tager billedet. Når du har taget et billede, vises billedet i flere sekunder på det aktive display. Dette kaldes omgående prøvebillede. Tryk på OK, hvis du vil slette billedet, mens det vises som omgående prøvebillede. Du kan deaktivere Instant Review (Omgående prøvebillede) i menuen Setup (Indstillinger) (se Prøvebillede på side 90). Tryk på afspilningsknappen (se Brug af Playback (Afspilning) på side 59), hvis du vil gennemse de billeder, du har taget. OFF Av 2 Tv AUTO 1 Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 27

28 BEMÆRK! Hvis du slipper udløseren på halvvejen, når du har taget et billede, bevares fokuserings- og eksponeringsmålingerne fra det forrige billede. Tryk derefter udløseren helt ned igen for at tage et nyt billede med samme fokusering og eksponering. Du kan fortsætte på denne måde, hvis du vil tage en række billeder med samme fokusering og eksponering. Dette er praktisk, når der hurtigt skal tages flere billeder, eller når der tages panoramaer. Optagelse af lyd sammen med stillbilleder Der kan føjes lyd til et stillbillede på to måder: Optag lyden, mens du tager billedet (forklares i dette afsnit). Føj en lydkommentar til billedet senere (eller genoptag den lyd, der blev optaget, da billedet blev taget). Der er flere oplysninger om dette i Afspilning og optagelse af lyd) på side 66. BEMÆRK! Den metode, der beskrives i dette afsnit, kan ikke bruges i tilstandene Self-Timer (Selvudløser) eller Burst. 1 Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. 2 Fortsæt med at holde udløseren nede for at optage lydklippet. Der vises et mikrofonsymbol og en lydtæller på det aktive display under optagelsen. 3 Når du vil stoppe optagelsen, skal du slippe udløserknappen. Hvis du ikke gør det det, fortsætter lydoptagelsen i op til 60 sekunder, eller indtil hukommelseskortet er fyldt op. 28 hp photosmart 945 brugermanual

29 Brug afsnittet Record Audio (Optag lyd) i menuen Playback (Afspil) (se Menuen Playback (Afspilning) på side 63), hvis du vil afspille, slette eller optage nye lydklip. Optagelse af videoklip 1 Drej tilstandsvælgeren hen på Video. 2 Stil ind på motivet i det aktive display. 3 Tryk udløserknappen halvt ned for at måle og låse fokus (eksponering måles og justeres løbende under optagelsen). 4 Tryk udløserknappen helt ned, og slip den, for at starte optagelsen. En tæller og ordet REC vises i det aktive display. 5 Tryk udløseren helt ned, når du vil stoppe optagelsen. Hvis ikke du stopper optagelsen, stopper kameraet automatisk optagelsen, når den maksimale videokliplængde på 1 minut er nået, eller når hukommelseskortet er fuldt (bemærk, at den maksimale længde afhænger af motivets indhold). Når optagelsen er stoppet, vises det første billede i videoklippet, og der står PROCESSING... (Behandler) på det aktive display. Under behandlingen kan du slette videoklippet ved at trykke på OK. Vælg Playback (Afspil) for at få vist de videoklip, du har taget. Se Play (Afspilning) på side 66. BEMÆRK! Hvis du bruger zoom, kan motorstøj fra den optiske zoom komme med på lydoptagelsen. For at få den bedste lydkvalitet bør du derfor ikke bruge zoom, når du optager video. Av Tv Av AUTO Tv AUTO Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 29

30 Brug af zoom BEMÆRK! Jo mere du zoomer ind på motivet, jo mere "forstørres" selv små bevægelser med kameraet. I forbindelse med fuld telefotozoom (8x) skal du derfor holde kameraet helt stille for at få et billede, der ikke er sløret. Hvis der vises et ikon med en rystende hånd ( ) i det aktive display, kan du sætte kameraet på en fod eller en stabil flade, da billedet ellers bliver sløret. Optisk zoom Optisk zoom fungerer som zoom på et traditionelt kamera med film. Objektivelementerne flyttes fysisk inde i kameraet for at trække motivet nærmere. Tryk på zoom-ud og zoom-ind på zoomkontakten for at skifte mellem vidvinkel (1x) og telefoto (8x). Når du trykker på zoomkontakten, vises der en zoommåler i bunden af det aktive display. En hvid bjælke midt i zoommåleren skiller den optiske og digitale zoom. Zoommåleren vises ikke, når der optages videoklip. BEMÆRK! Hvis kameraet er indstillet til MACRO fokus, kan du kun zoome til 3,5x. Zoommåleren ser derfor anderledes ud i makrotilstand med en bredere hvid bjælke midt i måleren. MF 30 hp photosmart 945 brugermanual

31 Digital zoom I modsætning til optisk zoom benytter digital zoom ikke bevægelige objektivelementer. Kameraet beskærer i princippet billedet, så motivet syner 1,2 til 7 gange større. BEMÆRK! Du kan ikke bruge digital zoom, når du optager videoklip. 1 Tryk på zoom-ind-knappen for at zoome maksimalt ind optisk, og slip derefter knappen. 2 Tryk på zoom-ind igen, og hold den inde, indtil den ønskede størrelse vises på det aktive display. En gul ramme omgiver det område af billedet, der optages. Tallet for opløsningen i venstre side af skærmen bliver mindre, efterhånden som du zoomer digitalt. Hvis der f.eks. står 2.9 i stedet for 5 MP, betyder det, at billedet reduceres til en størrelse på 2,9 megapixel. 3 Tryk på udløseren for at tage billedet, når den gule ramme har den ønskede størrelse. Tryk på zoom-ud-kontakten, indtil den digitale zoom stopper, for at slå den digitale zoom fra og vende tilbage til optisk zoom. Slip zoom-kontakten, og tryk på den igen. BEMÆRK! Med digital zoom reduceres billedets opløsning, så det kommer til at virke mere kornet, end det ville have gjort med optisk zoom. Hvis du har til hensigt at sende et billede via eller placere det på et websted, er der ingen, der lægger mærke til den reducerede opløsning, men i situationer, hvor kvaliteten er vigtig, f.eks. ved udskrivning, bør der ikke anvendes digital zoom i større omfang. Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip 31

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Pressemeddelelse 3. september 2009 Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Med det ultra-kompakte MHS-PM1 kamera fra Sony er det nemt at tage billeder og videoer til hurtig upload

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare LS755 zoomkamera Brugerhåndbog

Digitalt Kodak EasyShare LS755 zoomkamera Brugerhåndbog Digitalt Kodak EasyShare LS755 zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på adressen www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare DX7630-zoomkamera Brugerhåndbog

Digitalt Kodak EasyShare DX7630-zoomkamera Brugerhåndbog Digitalt Kodak EasyShare DX7630-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Hjælp til kameraet får du på www.kodak.com/go/dx7630support Eastman Kodak Company

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere