Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer"

Transkript

1 B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c

2 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger om funktionalitet og brug. Indhold Indledning 4 Pakkens indhold 5 Sådan kommer du i gang 6 Hvad kan du få forbindelse til med Amigo Arc? 6 Oversigt 7 Opladning af batteri 8 Brug af Amigo Arc 9 Sådan fungerer LED-indikatorerne 10 Sådan fungerer knapperne 12 Tænd/sluk/søg-knap 12 Volumen op og ned 13 Lydindikatorer 14 Intelligent hukommelse til gavn for dig 15 Udskiftelige skaller 16 Synkronisering af Amigo Arc 17 Rengøring af Amigo Arc 18 Bilag A: Fejlfinding 21 Amigo Arcs funktioner 22 Advarsler og forholdsregler 24

3 Indledning Tak fordi du valgte Amigo Arc som din modtager med halsslynge. Pakkens indhold Amigo Arc tilhører produktfamilien Amigo FM fra Oticon en virksomhed, der stiler mod at levere enestående løsninger til skole- og hjemmebrug. Amigo Arc Amigo-familiens utrolige alsidighed gør livet langt nemmere i akademiske, faglige og sociale lyttemiljøer. Amigo-sendere og modtagere er kompatible med de fleste typer bag-øret-høreapparater og med cochleare implantater. Amigo Arc kan også bruges til i-øret-apparater, som har en telespole. AUX-kabel USB-ledning Udskiftelige skaller Oplader Brugsanvisning 4 5

4 Sådan kommer du i gang Oversigt LED-indikatorer Hvad kan du få forbindelse til med Amigo Arc? Amigo Arc kan bruges sammen med apparater med en telespole, dvs. bag-øret-, RITEog i-øret-høreapparater samt cochleare implantater og benforankrede høresystemer, og med hovedtelefoner til mennesker med CAPD. Amigo Arc kan også arbejde sammen med alle Amigo-sendere og med de fleste andre mærker af FM-sendere. Du kan forbinde Amigo Arc til udstyr som for eksempel mp3-afspillere ved hjælp af et ekstra kabel og stik. Opladerstik Udskiftelig skal TÆND/SLUK + søg AUX-stik til audioudstyr og hovedtelefoner Volumen op/ned skift af HI -program 6 7

5 Opladning af batteri Brug af Amigo Arc Amigo Arc bruger et indbygget genopladeligt batteri, som skal oplades i 4 timer, før det bruges første gang. For at oplade batteriet skal du fjerne AUX-kablet, hvis det er tilsluttet, og sætte opladeren i stikket som vist på billedet herunder. Det tager 1½ time at oplade Amigo Arc 80% og 2½ time at oplade det helt. Amigo Arc er designet til at bæres rundt om halsen. Du tager Amigo Arc på ved at åbne slyngen ved låsen (se nedenfor), komme den rundt om halsen og lukke låsen igen. Under opladningen vil Amigo Arc automatisk være slukket. Bemærk: Amigo Arc kan også oplades fra en pc via det medfølgende USB-kabel. 8 9

6 Å Sådan fungerer LED-indikatorerne Amigo Arc har to Å LED-indikatorer, én som viser, om den modtager et FM-signal, og én som angiver batteristatus. LED-indikator for FM: Konstant rød Tændt og modtager FM-signalet. Å Å Å Å Blinker tre gange Synkroniserings- og tilpasningskommando accepteret. Intet lys Slukket, fejl, dårligt signal eller audiostik forbundet. Den batteriformede LED-indikator Å viser batteristatus for Amigo Arc. Konstant rød Batteri opladet og modtager tændt. Blinker hurtigt rødt Lavt batteri. Å Blinker langsomt rødt Batteri oplader. Når batteriet er fuldt opladet, skifter LED-indikatorerne til konstant rød. Intet lys Batteri tomt modtageren slukker. Å Bemærk: LED-indikatorerne kan om nødvendigt slås fra

7 Sådan fungerer knapperne Tænd/sluk/søg-knap Å Tænd/sluk-knappen har et dobbelt formål, da den også fungerer som søge-knap. Tryk på TÆND/SLUK-knappen i 2 sek. for at tænde modtageren. Du vil høre et opstartsbip. Batteriets LED vil lyse konstant rød. Tryk på TÆND/SLUK-knappen i 2 sek. for at slukke modtageren. Kanalsøgning Du kan søge efter aktive FM-kanaler ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Amigo Arc bipper, når den møder en aktiv FM-kanal, og sender et bip som bekræftelse, når den bliver koblet til den kanal, du har valgt. Volumen op og ned Tryk kort på knappen med pil op for at skrue op til den ønskede volumen. Tryk kort på knappen med pil ned for at skrue volumen ned. Amigo Arc bipper, når der skrues op eller ned for volumen. Standardniveauet for volumen angives også med at dobbeltbip, hvis biplyde er slået til. På trådløse Oticon høreapparater vil et langt tryk på volumen op/ned-knappen skifte lytteprogram. Bemærk: Begge funktioner kan slås fra til små børn. Bemærk: Søgefunktionen kan slås fra til små børn

8 Lydindikatorer Intelligent hukommelse til gavn for dig Amigo Arc har en lydindikator, som udsender en biplyd, når en indstilling er blevet ændret. Amigo Arc bipper én gang, hver gang volumen skrues et trin op eller ned. Når standardniveauet nås, udsendes et dobbeltbip. Hvis skannefunktionen er slået til, vil Amigo Arc derudover udsende et bip hvert sekund under skanningen. Når der kobles til en FM-kanal, udsendes der to bip. Bemærk: Biplyde kan om nødvendigt slås fra. Amigo Arc tilbyder tre typer volumenindstillinger, så du kan få de indstillinger, der matcher dine personlige præferencer. De tre indstillinger er: 1. Standardbrug, hvor FM-signalet sendes til telespolen 2. Forbindelse fra f.eks. en mp3-afspiller til AUX-jackstikket 3. Forbindelse fra hovedtelefoner til AUX-jackstikket Hvis du skruer volumen to trin op, når du lytter til f.eks. en mp3-afspiller, vil Amigo Arc automatisk huske dette, næste gang du bruger din musikafspiller

9 Udskiftelige skaller Synkronisering af Amigo Arc Amigo Arc leveres med fem skaller i forskellige farver. Det er nemt at udskifte dem. Start med at trykke en fingernegl ind i åbningen øverst på skallen og vrid den derefter løs i begge sider. Tjek, at Amigo Arc er tændt, før du synkroniserer. Tryk på SYNC-knappen på Amigo T20/T21/WRP inden for en afstand af cirka 50 cm. LED en på senderen vil derefter blinke tre gange, og SYNC-logoet vil komme frem på skærmen. Hvis synkroniseringen lykkes, blinker LED en for FM på Amigo Arc tre gange. Bemærk: Amigo Arc kan også søge efter aktive FM-kanaler se side 12. Bemærk: Brug aldrig overdreven kraft, når du skifter faceplate

10 Rengøring af Amigo Arc Amigo Arc er lavet i et vandafvisende materiale. Den rengøres ved at tørre den af med en fugtig klud. Brug ikke alkohol eller lignende. Gå ind på hvor du finder en komplet vejledning i kompatibilitet. Amigo Arc må ikke lægges i vand eller andre væsker

11 International garanti Bilag A: Fejlfinding Din Amigo Arc har en begrænset produktgaranti i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl på selve Amigo Arc, men ikke tilbehør som hovedtelefoner og kabler osv. Garantien dækker IKKE skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af uautoriseret tredjepart, ætsning, eller af fremmede objekter inde i enheden eller forkerte indstillinger. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Nationale aftaler kan betyde, at garantien er udvidet i forhold til ovenstående. Kontakt høreklinikken for yderligere oplysninger. Ingen lyd/ingen FM-modtagelse LED-indikatorer slukket Periodisk eller reduceret lyd Oplad batteriet. Tjek, at Amigo Arc er på den ønskede kanal. Tjek, at høreapparatets telespoleprogram er valgt. Tjek, at batteriet er opladet. Tjek, at Amigo Arc er på den ønskede kanal. Tjek, at LED-indikatorerne er slået til under tilpasningen af Amigo Arc. Gå væk fra potentielle støjkilder. Tjek, at der ingen andre sendere er, som sender på samme FM-kanaler. Kontakt din høreklinik, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med fejlfinding, eller hvis du har brug for svar på andre spørgsmål. Eller gå ind på hvor kan finde en guide til fejlfinding for Amigo

12 Amigo Arcs funktioner Funktion Skanning for aktive FM-kanaler Volumen Synkronisering af Amigo Arc Udskiftning af de farvede skaller Sådan gør du Et kort tryk på tænd/sluk-knappen får Amigo Arc til at skanne for at finde FM-kanaler. Amigo Arc vil koble sig til den første aktive FM-kanal, den finder på sin liste over kanaler. Tryk på p eller for at skrue op eller ned for volume. Amigo Arc kan synkroniseres ved hjælp af en Amigo T30/T21/WRP eller Amigo ezync. Amigo Arc leveres med 5 skaller i forskellige farver, som er nemme at udskifte (se nærmere på side 16). Hvis din Amigo Arc har brug for service Tag kontakt til din høreapparattilpasser, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer. Garantibevis Brugerens navn: Høreapparattilpasser: Klinikkens adresse: Klinikkens tlf. nr.: Leveringsdato: Garantiperiode: Måned: Serienummer: 22 23

13 Produktgodkendelse, forholdsregler og mærkninger Amigo Arc indeholder en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,7 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er < 10m. Sendestyrken for Amigo Arc ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er Amigo Arcs stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra f.eks. hårtørrere, elektriske barbermaskiner osv. Amigo Arc overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Enheden er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada. Brug er underlagt følgende to betingelser: - Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. - Enheden skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket brug. Ændringer eller justeringer af udstyret, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Oticon, kan annullere FCC s autorisation til at bruge udstyret

14 BEMÆRK: Udstyret er blevet testet og opfylder kravene vedrørende grænserne for digitalt udstyr i klasse B ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Grænserne er fastsat for at beskytte mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens af radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret er årsag til generende interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, kan du forsøge at afhjælpe problemet på en af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen. Anbring udstyret og modtageren længere fra hinanden. Slut udstyret til et andet netstik end det, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp / Printed in Denmark Advarsler og forholdsregler Amigo Arc er ikke legetøj og skal derfor holdes uden for rækkevidde af små børn og alle andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv. Hold især øje med de små komponenter, så børn ikke sluger eller tygger på dem, eller kommer jackstikket i munden. Søg straks læge, hvis en del sluges. Sikkerheden ved brug af Amigo Arc med AUX-inputkabel afhænger af den eksterne lydkilde. Når inputkablet er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat overholde kravene i IEC-60065, IEC eller tilsvarende sikkerhedsstandarder. 26

15 Sikkerheden ved genopladning af batterier med et USB-stik alene afhænger af det eksterne udstyr. Når USB-stikket er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat være UL-godkendt eller overholde tilsvarende sikkerhedskrav. Amigo Arc vil holde op med at fungere, hvis batterierne løber ud. Systemet kan også frembringe en høj hyletone, hvis batteriet er lavt. Du skal som bruger være opmærksom på ikke at forveksle disse lyde med advarselslyde f.eks. dyttende biler i trafikken. Vær særlig forsigtig, når menneske med normal hørelse bruger Amigo Arc med hovedtelefoner. Hvis hovedtelefonerne bruges ved høj volumen kan der opstå tinnitus og høretab. Sæt volumen til et sikkert niveau og undgå at skrue op for volumen for at lukke støj eller talende mennesker i nærheden af dig ude. Udsæt aldrig Amigo Arc for kraftig varme ved at putte den i ovn, mikrobølgeovn eller brænde den. Den kan eksplodere og forårsage alvorlige skader. Forstyrrelser Amigo Arc er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Amigo Arc kan imidlertid forårsage interferens med andet elektromedicinsk udstyr såsom defibrillatorer og pacemakere. Kontakt derfor venligst producenten af dit implanterede udstyr for nærmere information om risikoen for forstyr relser. Interferens kan også skyldes forstyrrelser i elektriske luftledninger, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr og elektrostatisk afladning. Mulige bivirkninger I Amigo Arc kan der være materialer, som ellers ikke er allergene, men som i sjældne tilfælde kan give hudirritationer. Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

16 Emissioner Sendestyrken for Amigo Arc ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er Amigo Arcs stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra f.eks. hårtørrere, elektriske barbermaskiner osv. Amigo Arc overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Brug i bil: Brug af Amigo Arc sammen med en mobiltelefon under kørslen kan distrahere dig. Hvis det er muligt, skal du finde et sted at parkere, før du foretager eller besvarer opkald. Brug på fly Amigo Arc bør ikke bruges på fly uden at der er givet tilladelse af flyets personale / Printed in Denmark Oticon erklærer hermed, at Amigo Arc er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæring fås hos: Oticon A/S Kongebakken Smørum / Printed in Denmark Brug af slyngen Hvis nakkestroppen ved et uheld fanges af noget, mens du har den på, er den konstrueret, så den automatisk brydes. Forsøg derfor aldrig at afkorte eller ændre nakkestroppen på uautoriseret måde. Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler. N

17

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere