eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger"

Transkript

1 eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave

2 INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed og mikrobølgestyrke. Kombinationsmadlavning gør det muligt at opnå højkvalitetsresultater på en brøkdel af den tid, der kræves ved konventionel madlavning, især ved bagning, bruning, stegning, grilning af retter. Efter etablering kan præcise vejledninger for kombinations- eller konvektionsmadlavning af udvalgte emner programmeres i ovnens hukommelse, så de kan gentages hurtigt og akkurat. Der kan gemmes op til 0 programmer, som enkelt kan genkaldes. Flertrins programmering Ovnstyringen giver endnu større fleksibilitet ved at gøre flertrins programmering mulig. Dette muliggør nøjagtigt de forhold, der kræves til indstilling af kvalitetsresultater for hver madtype. Et enkelt madlavningsprogram kan have op til 6 etaper, hvor hver etape styres med sin egen tid, ventilatorhastighed og mikrobølgeindstillinger (afhængigt af model). ADVARSEL: Dette er et Klasse A produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiostøj. I så tilfælde kan brugeren være nødt til at træffe passende foranstaltninger. e e e5 FORHOLDSREGLER TIL AT UNDGÅ MULIG EKSPONERING AF OVERDREVEN MIKROBØLGEENERGI a) Forsøg ikke at køre denne ovn med åben låge, da åben-låge drift kan resultere i skadelig eksponering af mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at overvinde eller pille ved sikkerhedsaflåsningerne. b) Placer ikke genstande mellem ovnforsiden og døren, eller lade smuds eller rengøringsrester samle sig på forseglingsoverflader. c) Arbejd ikke med ovnen, hvis den er beskadiget. Det er især vigtigt, at ovnlågen lukker ordentligt, og at der ikke er skader på () lågen (bøjet) () hængsler og låse (itu eller løse) () lågeforseglinger og forseglingsoverflader. d) Ovnen bør ikke justeres eller repareres af andre end faglærte servicepersonale. VIGTIG INFORMATION LÆS FØR ANVENDELSE Brugere advares om, at vedligehold og reparation bør udføres af en af Merrychef autoriseret servicetekniker, der bruger originale Merrychef udskiftningsdele. Merrychef påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår et produkt, der er blevet forkert installeret, justeret, betjent eller ikke vedligeholdt i overensstemmelse med nationale og lokale normer eller installationsinstrukser, der leveres med produktet, eller et produkt, der har et ulæseligt, manglende eller fjernet serienummer, eller som er blevet ændret eller repareret med uautoriserede dele eller af uautoriserede serviceteknikere. Der henvises til sidste side i dette hæfte for en liste over autoriserede serviceteknikere. Den information, der er indeholdt heri (incl. design og del specifikationer) kan blive erstattet og kan ændres uden varsel. Vejledningerne, der beskrives i denne vejledning, har til hensigt at sikre sikkerhed og lang levetid for din Merrychef ovn. LÆS VENLIGST FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKSER OMHYGGELIGT Udgave

3 INDHOLD INTRODUKTION SIKKERHED & FORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, DER SKAL OVERHOLDES 5 EGNEDE MADLAVNINGSREDSKABER 5 PRODUKTDETALJER HOVEDTRÆK 6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 7 Specifikationer 7 Serienummer (Ydelsesskilt): 7 Compliances: 7 INSTALLATION 9 PLACERING OG ANBRINGELSE AF OVNEN 9 EL-INSTALLATION 0 EL-INSTALLATION GUIDE Fasebelastning DRIFT & STYRING KVIK-START GUIDE: KVIK-SERVICE OVN OPSTART ANVENDELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM DRIFTSGUIDE: FULD SERVICE OVN easytouch HOVEDMENU & TASTATURSKÆRM UDVIKLINGSMODE: OPRETTELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM 5 TRYK & GO 6 BRUG AF KOGEBOGSPROGRAM 6 ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR 7 SE & REDIGERE PROGRAMMER 7 TILFØJ EN NY PROGRAMGRUPPE 8 FLYT ET PROGRAM I EN PROGRAMGRUPPE 8 TILFØJELSE AF ET PROGRAM TIL EN GRUPPE 9 STYRING AF PROGRAMGRUPPER 9 OVNSTYRINGSINDSTILLINGER 0 Ovnmode/navigeringsindstillinger (A) 0 Sprog valgmuligheder (B) 0 Ovn-temperaturindstillinger og labels (C) 0 Opskriftstællere (E) Dato og tidsindstillinger (F) Lydniveauer (G) Ovn Timer (H) USB ovnprogrammer (J) Gendan Fabriksindstillinger (K) Temperaturbånd (L) Skift Password (M) RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE NEDKØLING AF OVNEN FØR RENGØRING Ovnnedkøling Klargøring til ovnrengøring Kold ovn RENGØRINGSVEJLEDNING e Kold ovn RENGØRINGSVEJLEDNING e 5 Kold ovn RENGØRINGSVEJLEDNING e5 6 FEJLFINDING FEJLFINDINGSSKEMA 7 SERVICE 8 Udgave SIKKERHED & FORSKRIFTER PRODUKTDETALJER DRIFT & STYRING RENGØRING & VEDLIGE- HOLDELSE FEJLFINDING

4 SIKKERHED & FORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER Når der anvendes elektriske apparater, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger følges, inklusive følgende: ADVARSEL For at reducere risikoen for forbrænding, stød, brand, personskade, eller påvirkning af for megen mikrobølgeenergi:. Læs alle vejledninger før apparatet tages i anvendelse.. Læs og følg de specifikke FORHOLDSREGLER TIL AT UNDGÅ MULIG PÅVIRKNING AF FOR MEGEN MIKROBØLGEENERGI, som findes på Introduktions-siden.. Dette apparat skal forbindes til jord. Forbind kun til et korrekt jordet stik. Se EL-INSTALLATION.. Installer eller placere kun dette apparat i overensstemmelse med de leverede installationsvejledninger. 5. Nogle produkter, såsom hele æg og forseglede beholdere - for eksempel lukkede krukker - kan eksplodere og bør ikke opvarmes i denne ovn. 6. Anvend kun dette apparat til dets anvendelsesformål som beskrevet i manualen. Anvend ikke korrosive kemikalier eller dampe i dette apparat. Denne type ovn er specielt designet til opvarmning, stegning eller tørring af mad. Den er ikke designet til industriel eller laboratorieanvendelse. 7. Dette apparat bør ikke anvendes af børn. 8. Arbejd ikke med dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, hvis det ikke arbejder korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget eller tabt. 9. Dette apparat bør kun serviceres af uddannet servicepersonale. Kontakt nærmeste autoriserede servicetjeneste for undersøgelse, reparation eller justering. 0 Dæk eller bloker ikke åbninger på apparatet, inklusive udluftningsrør/filtre og dampåbninger. Opbevar ikke dette apparat udendørs. Anvend ikke dette produkt nær vand - for eksempel i nærheden af en køkkenvask, en våd kælder eller nær et svømmebassin, og lignende.. Neddyp ikke ledningen eller stikket i vand.. Hold ledningen borte fra opvarmede overflader.. Lad ikke ledningen hænge over kanten af et bord eller disk. 5. Enten: i) Når låge- og ovnoverflader, der mødes, når lågen lukkes, rengøres, må der kun anvendes milde ikke-slibende sæber, eller rengøringsmidler, der applikeres med svamp eller en blød klud. ii) Når der findes separate rengøringsvejledninger, se rengøringsvejledninger for døroverflade. 6. For at reducere risikoen for brand i ovnrummet: i) Overkog ikke maden. Overvåg omhyggeligt apparatet, hvis der placeres papir, plastik eller andre brændbare materialer i ovnen for at lette madlavningen. ii) Fjern ståltrådslukker fra papir- eller plastikposer, før de placeres i ovnen. iii) Hvis materialer i ovnen antændes, hold ovnlågen lukket, sluk for ovnen, og afbryd strømledningen, eller luk for strømmen ved sikringen eller strømafbryderpanelet. iv) Anvend ikke ovnrummet til opbevaringsformål. Efterlad ikke papirprodukter, madlavningsredskaber eller mad i ovnrummet, når det ikke er i brug. 7. Væsker såsom vand, kaffe eller te kan blive overophedet til op over kogepunktet, uden at man kan se, det koger. Synlige bobler eller kogen, når beholderen er fjernet fra mikrobølgeovnen, kan ikke altid ses. DETTE KAN RESULTERE I MEGET VARME VÆSKER, DER PLUDSELIG KOGER OVER, NÅR BEHOLDEREN BEVÆGES, ELLER ET REDSKAB SÆTTES I VÆSKEN. 8. Lad ALDRIG mikroovnen alene eller kombi-funktionen være tændt uden mad eller væske i ovnen, da dette kan resultere i overophedning og kan forårsage skade. 9. Aftag ALDRIG ovnens ydre kasse. 0. Fjern ALDRIG faste indvendige dele af ovnen.. Pil ALDRIG ved kontrolpanel, låge, tætning eller andre ovndele.. Bloker IKKE udluftningen/filtrene eller dampafgangen.. Hæng ALDRIG viskestykker eller tøj på nogen del af ovnen.. Hvis dørtætningerne er beskadigede, skal ovnen repareres af en godkendt servicetekniker. 5. Hvis strømkablet er beskadiget på nogen måde, SKAL det udskiftes af en godkendt servicetekniker. 6. Vær omhyggelig, når der håndteres varme væsker, mad og beholdere, så skoldning og forbrænding undgås. 7. Når væsker opvarmes med mikrobølger alene eller kombinationsfunktionen, bør indholdet omrøres før opvarmning for at undgå kogesprøjt. 8. Sutteflasker og babymadglas bør ikke opvarmes i apparatet. 9. Anvend aldrig ovnen til at opvarme alkohol, f.eks. cognac, rom etc. Mad, der indeholder alkohol, antændes nemmere, hvis den overophedes, vær opmærksom og lad ikke ovnen uden opsyn. 0. Forsøg aldrig at friturestege i ovnen.. Apparatet bør ikke anvendes af unge børn eller svagelige personer uden opsyn.. Børn bør være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet. GEM DISSE VEJLEDNINGER Udgave

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, DER SKAL OVERHOLDES. Læs denne manual før ovnen tages i brug.. Som med alle elektriske apparater, er det klogt at få de elektriske forbindelser inspiceret mindst en gang om året.. Ovnrummet, dørtætningerne bør rengøres jævnligt. Vejledningerne, der er beskrevet i rengøringsafsnittet, bør følges. Undladelse kan resultere i farlige situationer.. Sluk for ovnen ved afslutningen af dagens madlavning. 5. Ovnen bør ikke anvendes til at tørre tøj i. 6. Som det gælder for alle køkkenapparater, skal der udvises omhu, så der ikke sker antændelse af emner inde i ovnen. 7. Mad i brændbar plastik eller papirbeholdere bør overføres til mikrobølge/ovnsikre beholdere for at undgå mulig antændelse. Hvis der kommer røg: Sluk Isoler den fra elforsyningen. Hold lågen lukket for at kvæle eventuelle flammer. 8. Emner bør pakkes ud, når konvektions- og kombinationsfunktionerne anvendes. 9. Æg i skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i en mikroovn, da de kan eksplodere. 0. Fødevarer med skind, f.eks. kartofler, æbler, pølser osv., bør hulles før opvarmning.. Fødevarer bør ikke opvarmes i en helt tætlukket beholder, da opbygningen af damp kan forårsage eksplosion af denne.. Overskydende fedt bør fjernes under stegning og før tunge beholdere løftes ud af ovnen.. I tilfælde af glas, der går itu eller knuses i ovnen, bør man sørge for, at fødevarerne er fuldstændig fri for glaspartikler. I tvivlstilfælde kasseres den mad, der var i ovnen på brudtidspunktet.. Forsøg IKKE at bruge ovnen, hvis: Der er noget i klemme i lågen, lågen ikke lukker helt eller er lågen, hængsel, lås, tætningsoverfladen er beskadiget, eller hvis der ikke er mad i ovnen. SIKKERHED & FORSKRIFTER EGNEDE MADLAVNINGSREDSKABER Fabrikantens vejledninger bør checkes for at bestemme hver enkelt beholder eller redskabs egnethed til de enkelte kogefunktioner. Følgende skema giver de generelle retningslinier: Varmebestandige beholdere Hærdet glas Glaskeramik Stentøj (porcelæn, stentøj osv.) Anvend ikke elementer med metaldekoration. Metal- og foliebakker Metalbakker ANVEND IKKE ANDRE METAL- ELLER FOLIEBEHOLDERE Metalbakker må kun anvendes, hvis de placeres på GLASSTATIVET i ovnrummet Plastikbeholdere Dobbelte plastikbeholdere beregnet til ovn (op til visse temperaturer) kan nu fås. Se fabrikantens instruktioner før anvendelse Engangsartikler ANVEND IKKE Brændbare artikler (papir, karton, osv.) Andre redskaber Bindemærker Bestik Temperaturfølere Ingen køkkenredskaber bør efterlades i maden, mens den koger Udgave 5

6 HOVEDTRÆK PRODUKTDETALJER NETAFBRYDER Når der er tændt, ON, oplyser easytouch skærmen ovnstyringen. Bemærk; At slukke for denne kontakt, OFF, frakobler ikke ovnen fra el-forsyningen. easytouch SCREEN KONTROLPANEL Se DRIFT & STYRING for detaljer. YDELSESSKILT Findes på bagpanelet på ovnen. Det angiver serienummer, modeltype & elektriske specifikationer. MenuConnect Et USB-stik placeret under Merrychef logoet gør det muligt at ændre programmer, der er gemt i ovnen (se USB MenuConnect, Drift & Styring afsnittet, for detaljer om opdatering af ovnprogrammer). 5 LUFTUDTAG Luft der anvendes til at køle indvendige komponenter og damp fra ovnrummet kommer ud gennem luftudtagene, der er placeret bag på ovnen og sidepanelet på e% modellen. Luftudtagene skal friholdes for spærring, og de vil ikke lade mikrobølgeenergi komme ud i omgivelserne. 6 LUFTINDTAGSFILTER Luftfilteret, der er placeret nederst foran på ovnen, er en del af ventilationssystemet og skal friholdes for spærring og rengøres dagligt som beskrevet under Rengøring & Vedligeholdelse. Bemærk, ovnen vil ikke fungere uden påsat luftfilter. 7 LÅGEHÅNDTAG Dette er en stiv stang, som trækkes nedad og væk fra ovnen for at åbne. 8 OVNLÅGE Denne er en præcisionslavet energispærre med tre mikrobølge sikkerhedsaflåsninger. Lågen skal holdes ren (se RENGØRING ) og må IKKE anvendes til at støtte tunge objekter. 9 LÅGEFORSEGLINGER Disse sikrer en god tætning omkring lågen. De bør holdes rene og regelmæssigt undersøges for tegn på skade. Ved første tegn på slid, bør de udskiftes af en godkendt Merrychef servicetekniker. 0 KONVEKTIONSVENTILATOR, FEDTFILTER & KATALYSATOR (afhængigt af model) Metalfedtfilterristen, der dækker ventilatoren, skal holdes ren og fri for madrester. Der skal udvises stor omhu, når dette område af ovnen rengøres, under iagttagelse af de ovnkrav, der er vist under Rengøring & Vedligeholdelse i denne manual. OVNRUM Ovnrummet er udført i rustfrit stål og skal holdes ren ved at følge rengøringsvejledningerne i afsnittet Rengøring & Vedligeholdelse i denne manual. e e e Udgave

7 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Specifikationer Beskrivelse Enhed e e e5 Sensorskærmsstyring Programmer Omgivende driftstemperatur C <0 <0 <0 Udvendig HxBxD mm 55x598x6 59x58x750 6x7x705 Udvendig HxBxD tommer.7x.5x.5.x.0x9.5 5.x8.0x7.8 Indvendig HxBxD mm 9xx5 8x75x 58.x95x6.5 Indvendig HxBxD tommer.6x.x.8 8.6x.8x. 0.7x9.9x. Madlavningsrum Mikrobølgeenergi ydelse Konvektionsenergi ydelse Strømforsyning Strømforsyning Udpakket ovnvægt netto L (cu.ins) Watts kw Hz kw Kg (pund). () 700/000 (/.5 EE) 50 & 60 (EE).(XE).7(XX) 6.5 (8) 5.5 (566) & (8). (70) & (07) PRODUKTDETALJER Lydtryksniveau db(a) <70 <70 <70 Stabling (med udstyr) ovn 0 e e e5 0.7in 55mm.in 59m.5in 598mm.5in 6mm.0in 58mm 9.5in 750mm.0in 558mm 5.0in 8mm 5.in 6mm.0in 56mm Serienummer (Ydelsesskilt): Serienummer: MM ÅÅ STED SERIE dvs ( ) Ovnen er fremstillet i juni 00 i Sheffield (UK), produktionsnummer 5. Modelnummer: MODEL KONVEKTIONS MIKROBØLGE SPÆNDING HERTZ LEDNING STIK KOMMUNIKATION VERSION KUNDE/TILBEHØR LAND dvs. ec S V 0 5 H E U GM EU (ecsv05heugmeu) model ec, 00W, 500W, 0V, 50Hz, L+N+E( mm EU), -benet stik, USB,, Generelt marked, Europæisk. Compliances: EU Direktiver EMC 00/08/EC LVD 006/95/EC RoHS 00/95/EC MD 006//EC Udgave 7

8 PRODUKTDETALJER EC Overensstemmelseserklæring Fabrikant ) Merrychef Limited, ) Viscount Catering Limited Station Road West Provincial Park Ash Vale Nether Lane Aldershot Ecclesfield Hampshire Sheffield GU 5XA S5 9ZX United Kingdom United Kingdom Udstyrsdetaljer Generiske modelnumre eikon e, eikon e, eikon e5 Beskrivelse Erhvervsmæssig kombinations mikroovn Erklæring om overensstemmelse med direktiver og standarder Fabrikanten erklærer herved, at deres ovenfor nævnte erhvervsmæssige kombinations mikroovne er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. Overensstemmelse med Direktiver De erhvervsmæssige kombinations mikroovne er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i følgende Europadirektiver EMC 00/08/EC LVD 006/95/EC RoHS 00/95/EC MD 006//EC Anvendte harmoniserede standarder De erhvervsmæssige kombinations mikroovne er i overensstemmelse med relevante krav i følgende Europadirektiver. EN : 006 EN 605-: 00+A+A+A+A+A EN 6:008 EN 550-:997 inc A:008 i overensstemmelse med Kategori IV krav Elektrostatisk udladning IEC :995 RF Strålingsinterferens IEC :996 Hurtig transient almen mode, AC del IEC :995 Netspændings strømstød, AC del IEC :995 RF strøm, almen mode, AC-del IEC :996 Netspænding dyk & afbrydelser IEC :99 Fluktuation IEC :000 EN 550:007 Klassifikation: Klasse A, Gruppe Netterminal forstyrrelsesspænding Tabel a Strålingsforstyrrelse, magnetfelt* Tabel 5a Strålingsforstyrrelse, elektricitetsfelt Tabel 5a Strålingsforstyrrelse, elektricitetsfelt* Tabel 6, 7 og 8 AS/NZS CISPR Strålingsforstyrrelse CISPR :00:A:00 Ledningsforstyrrelse CISPR :00:A:00 Kvalitet og miljøstyring Merrychef Limited og Viscount Catering anvender et certificeret kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med EN ISO 900:008, og Viscount Catering anvender et certificeret miljøstyringssystem i overensstemmelse med EN ISO 00 8 Udgave

9 INSTALLATION Undersøg, om der er synlige tegn på transportskader. Om nødvendigt informeres fragtfirmaet STRAKS. Fjern emballagemateriale og beskyttelsesfilm fra ovnen og bortskaf forsvarligt. Med ovnen følger: Model e Serien: Håndtag. Runde bakker (x ) + firkantede bakker (x ). Tilvalgsmulighed: Runde bakker (x ) + Teflonmåtter (x ). Model e Serien: Selvbærende stativ Emaljebakke Nedkølingsstativ Model e5 Serien: Stativ. Emaljebakker (x ). PLACERING OG ANBRINGELSE AF OVNEN Vælg et sted i en god afstand fra større varmekilder. Anbring den IKKE, så varm luft trækkes ind fra friturekogere, grill, pander, osv. En varmeafskærmning til ovnens højde skal monteres, hvis placeret ved siden af et komfur, ovn eller måleområde. Placer ovnen på en permanent skridsikker/ubrændbar flad overflade, som er VANDRET, STABIL og STÆRK nok til ovnen og dens indhold. Tillad et minimumsfritrum (A) på tommer(50 mm) omkring ovnen, så den varme luft kan komme væk. Tillad tilstrækkeligt fritrum (B) foran ovnen, så lågen kan åbnes helt. Luftindtaget er placeret nederst på forsiden af ovnen (), og det er vigtigt, at luftstrømmen er så kold som muligt og ikke forvarmet af andre apparater såsom brændere, brændeovne, komfurer, stegemaskiner, grill og pander, da dette vil forringe ovnens levetid og ydelse. Sæt ikke labels/mærkater på ovnen, udover dem, der er påsat eller godkendt af fabrikanten. e e e5 A A A A A A B A B A PRODUKTDETALJER Ovnen kan ikke fungere uden det korrekt placeret LUFTFILTER. A B HÅNDTERING & OPBEVARING: Når en ovn skal flyttes, skal nationale og lokale krav til løft og flytning af tunge genstande altid overholdes og følges. Løft aldrig ovnen i lågehåndtaget. Når den ikke er i brug, afbrydes ovnen elektrisk og opbevares sikkert på et tørt køligt sted. Sæt ikke ovne oven på hinanden. Udgave 9

10 EL-INSTALLATION FARE! DETTE APPARAT SKAL JORDES. MANGEL PÅ DETTE KAN RESULTERE I ELEKTRISK CHOK OG DØD. Ovnen skal tilsluttes separat elforsyning, der er installeret af en faglært og godkendt elektriker. En ledningsadskiller af passende klasse med en mm kontaktafstand på alle poler bør monteres for hver ovn, der installeres. PRODUKTDETALJER Virksomheder med standard (type B ) strømafbrydere er følsomme over for stød, der fremkommer, når der tændes for frysere, køleskabe og andet catering udstyr incl. mikrobølgeovne. Derfor anbefaler vi stærkt, at en separat type C strømafbryder (der er designet specielt til denne type udstyr) monteres. En individuel, passende størrelse strømafbryder bør monteres for hver installeret ovn. Dette udstyr er i overensstemmelse med EN6000--, men når der forbindes følsomt udstyr til samme forsyningskilde som ovnen, bør brugeren, om nødvendigt i samråd med forsyningsmyndigheden, afgøre, at der anvendes lavimpedans forsyning. ENKELT FASE GRØN & GUL (JORD) ENKELT FASE () UK modeller er monteret med et Blåt Amp stik til IEC 6009 (EN 6009). Strømafbryderen bør være godkendt til 0A (type C). BLÅ (NEUTRAL) BRUN (SPÆNDINGS- FØRENDE) DOBBELTFASET () Dobbeltfasede modeller bør tilsluttes som vist. Strømafbryderen bør være godkendt til 0A/fase (type C). ADVARSEL: STÆRK LÆKSTRØM Jordforbindelse er vigtig DOBBELTFASE ÆKVIPOTENTIEL En ækvipotentielt jordingspunkt er monteret på ovnens bagpanel for selvstændig jordforbindelse (GND) STRØMFORSYNING: FEJLSTRØMSAFBRYDERE Hvis ovnen er tilsluttet en fejlstrømsafbryder, skal denne tillade minimum 0 milliampère jordstrøm uden at afbryde strømmen. GRØN & GUL (JORD) BLÅ (NEUTRAL) BRUN TIL SPÆND- INGSFØRENDE Nr. SORT TIL SPÆNDINGS- FØRENDE Nr. Hvis du er i tvivl om din el-forsyning, bør du søge råd hos en uddannet elektriker. 0 Udgave

11 EL-INSTALLATION GUIDE FARE! DETTE APPARAT SKAL JORDES. MANGEL PÅ DETTE KAN RESULTERE I ELEKTRISK CHOK OG DØD. Ovnen skal tilsluttes separat elforsyning, der er installeret af en faglært og godkendt elektriker. En ledningsadskiller af passende klasse med en mm kontaktafstand på alle poler bør monteres for hver ovn, der installeres. ADVARSEL STÆRK LÆKSTRØM ÆKVIPOTENTIEL Bagpanelet på ovnen er forsynet med et ækvipotentiel jordpunkt for selvstændig jordforbindelse (GND). ANDET UDSTYR EL-FORSYNING DOBBELT FASE OVN BELASTNING 0 V 0 V 0 V Brun 6 Amp Blå 6 Amp 00 V ENKELT FASE OVN BELASTNING Brun Amp Blå PRODUKTDETALJER Grå Sort Jord Gul/grøn Jordforbindelse er afgørende. Fasebelastningsdiagram Fasebelastning Ovnbelastning pr. fase er ikke den samme, derfor anbefaler vi, at andet udstyr tilsluttes L+N. Strømafbrydere DOBBELTFASE Strømafbrydere bør være godkendt til 0 Amp pr. fase og være Tidsforsinkede, Motorstart Type (Europæisk type C). ENKELT FASE Strømafbrydere bør være godkendt til 0 Amp pr. fase og være Tidsforsinkede, Motorstart Type (Europæisk type C). Fejlstrømskredsløb: Hvis ovnen er tilsluttet en fejlstrømsafbryderanordning, skal denne tillade minimum 0 milliampère jordstrøm uden at afbryde kredsløbet. Hvis du er i tvivl om din el-forsyning, bør du søge råd hos en uddannet elektriker. RØD Stikket set bagfra Stiktype: Trefaset Amp IEC 6009 [EN6009] L+ L+ N+ E [L anvendes ikke] 0 Amp BLÅ Stikket set bagfra Stiktype: Enkeltfaset Amp IEC 6009 [EN6009] L+N+E 0 Amp Udgave

12 KVIK-START GUIDE: KVIK-SERVICE OVN Den easytouch skærmdisplay, layout og ikoner vist heri er kun til vejledning og er ikke en nøjagtig repræsentation af dem, der leveres med ovnen. OPSTART. Tænd for ovnen; Udfør alle relevante sikkerhedschecks og sørg for, at ovnen er ren og tom, før der trykkes på kontakten for at aktivere ovnen.. easytouch skærmen tændes, og displayet viser kort serienummer og ovndata. Prik let på skærmen en gang for at fryse displayet, prik igen for at fortsætte.. Når ovnen er sat op med to eller flere forvarmningstemperaturer, vises valgmulighederne. DRIFT & STYRING Rullepilene i bunden af skærmen angiver, at der er flere temperaturmuligheder, end vist på skærmen, hvis nødvendigt anvendes rullepilene, og vælg derefter den ønskede temperatur for at forvarme ovnen.. Under forvarmning viser displayet fremskridtet, efterhånden som ovnen varmer op til den indstillede temperatur. (For at stoppe ovnopvarmningen trykkes på det røde X symbol). 5. Ovnen er klar til brug, når KOGEBOG vises. 5 STOP/ANNULLER KOGEBOG DISPLAY VISER ALLE MADLAVNINGSPROGRAMMER (Valgfri) VISER SHOWS FAVORITTER (Valgfri) PROGRAMGRUPPE Hver gruppe indeholder en samling af madlavningsprogrammer. ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR (Valgfri) Udgave

13 ANVENDELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM Træf alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at du ikke brænder dig, åbn lågen for at placere maden i den varme ovn og luk lågen.. Vælg en programgruppe, for eksempel BURGERE for at få vist de individuelle madlavningsprogrammer.. Vælg et madlavningsprogram for at starte, for eksempel BURGERE.. Følg de vejledninger, der måtte blive vist på skærmen. 5 PROGRAMTRIN. Rør det grønne flueben for at stege. Madlavningstiden tæller ned for hvert programtrin. 5. Når programmet slutter, vises en rød bjælke, normalt sammen med en lyd - åbn lågen eller tryk på det røde X for at vende tilbage til madlavningsprogrammet. Bemærk: Hvis ovnlågen åbnes under madlavning, stopper madlavningsprogrammet, og der vises en advarsel. Når døre lukkes, kan brugeren fortsætte eller annullere madlavningsprogrammet. DRIFT & STYRING LUFTFILTER 6 VIGTIGT: Rengør LUFTFILTERET (6) i bunden af ovnen hver dag, og sørg for, at luftfilteret sidder korrekt, før ovnen tages i brug. Se RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE. Udgave

14 DRIFTSGUIDE: FULD SERVICE OVN DRIFT & STYRING easytouch HOVEDMENU & TASTATURSKÆRM HOVEDMENUSKÆRM:. UDVIKLINGSMODE gør det muligt at udvikle flertrins madlavningsprogrammer, som derefter gemmes under et navn og symbol for genbrug.. TRYK & GO giver hurtig adgang til anvendelse af madlavningsprogrammer, som allerede er gemt.. KOGEBOG indeholder ovnens madlavningsprogrammer. Det viser Favoritter, Kogeprogramgrupper og en komplet liste over alle de til rådighed værende madlavningsprogrammer.. RENGØRING/TEMP ÆNDRING lader ovntemperaturen ændres og ovnen forberedes til rengøring med påmindelser, der vises for at hjælpe under rengøringsprocessen. 5. INDSTILLINGER anvendes til at styre ovnindstillinger og -funktioner, incl. tid og sprog, loading af madlavningsprogrammer og til service- og vedligeholdelsesformål. 6. TASTATURSKÆRM anvendes til at indtaste et autoriseret password for indtastning af data til programmer og kan begrænse operatøradgang til visse funktioner. 5 UD- VIKLINGSMODE MENU SHORT- CUT KOGEBOG RENGØRING/ TEMP ÆNDRING INDSTILLINGER 6 SKÆRM RENS SKÆRM Til Programnavne, Programgruppenavne og Passwords anvendes -0 karakterer på max. linier. Til Trin-vejledninger anvendes -5 karakter på max. 5 linier. TASTATUR- RULNING BEKRÆFT / OK TASTATUR MELLEMRUM Tilbage RETUR FORRIGE SKÆRM Udgave

15 UDVIKLINGSMODE: OPRETTELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM. Vælg kokkehat symbolet i hovedmenuen for at komme i udviklingsmode. Gå ind i trin i programmet. Temperaturen viser den indstillede forvarmede ovntemperatur. For at øge eller mindske den ønskede temperatur vælges temperatursymbolet (), indtast temperaturen på tastaturet inden for de grænser, der vises, og vælg OK.. Vælg og indstil madlavningstid op til et maksimum på 0 minutter. For eksempel: Indtast 0 ( minut og 0 sekunder). Eksempel herunder; indstilling af madlavningstid (trin ): For at indstille madlavningstiden vælges Tid-symbolet. Indtast madlavningstid på tastaturet. Vælg OK for at acceptere tiden.. Vælg og indstil Mikrobølgestrøm [0, 5-090%] 5. Vælg og indstil en ventilatorhastighed (hvis til rådighed) inden for de viste grænser. 6. Vælg informationsikonet for at indtaste en vejledning (Valgfri). Vejledningerne kommer til syne på displayet ved begyndelsen af dette trin. 5 6 For eksempel: Trin placer produkt i ovn. SLET Gå til trin i programmet (Valgfri). 7. Programmer kan have op til maksimalt 6 trin. 7 Gentag trin -6 fra trin herover. Kør og gem programmet. Vælg OK for at bekræfte Programmet.. Kør programmet (valgfrit). TRIN VISES TILFØJ TRIN SLET TRIN TRIN VISES TILBAGE TIL TRIN DRIFT & STYRING ADVARSEL: Sørg for, at produktet er i ovnen, og at alle sikkerhedsforanstaltninger følges, før programmet køres. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, vælges tilbagetast, ændre madlavningsindstillingerne og prøv igen.. Vælg gem Kogebog symbolet for at gemme programmet i kogebogen.. Vælg et billede til at repræsentere programmet. (Anvend rullepilene for at få flere billeder.) 5. Indtast navnet på madlavningsprogrammet, brug maksimalt 0 karakterer, for eksempel BURGER, vælg derefter OK for at gemme programmet i Kogebogen Der vises et symbol med et grønt flueben på en bog for at angive, at programmet er blevet gemt i Kogebogen. Udgave 5

16 TRYK & GO Kørsel af madlavningsprogram fra Tryk & Go menuen.. Vælg TRYK & GO i hovedmenuskærmen.. Vælg det emne, der ønskes lavet.. Displayet viser temperatur, kogetid, mikrobølgestyrke og ventilatorhastighed, mens timeren tæller ned. Timer-bjælken bliver rød for at angive, at madlavningsforløbet er afsluttet. DRIFT & STYRING Valg af det madlavningsprogram, der vises i TRYK & GO menuskærmen.. Efter valg af TRYK & GO i hovedmenuskærmen, vælges REDIGER symbolet.. Der vises to lister, TRYK & GO menuenhederne vises i den øverste liste, og den nederste liste viser andre menuenheder, der er til rådighed. Der kan rulles op eller ned i begge lister med pilene yderst til højre.. Vælg en enhed, vælg derefter om dens plads i menuen skal ændres eller flyt den ned i den nederste liste.. Vælg en enhed, der skal flyttes til den øverste liste, hvorved den bliver tilgængelig fra TRYK & GO menuen. 5. Vælg tilbage for at returnere til menuskærmen, når du er færdig. Ændring af rækkefølgen af et valgt emne, der er vist i Tryk & Go skærmen. Flyt et valgt emne til eller fra Tryk & Go skærmen. Vælg for at rulle en liste op eller ned. 5 BRUG AF KOGEBOGSPROGRAM Hvordan man finder det ønskede program i kogebogen. ADVARSEL: Sørg for, at produktet er i ovnen, og at alle sikkerhedsforanstaltninger følges, før programmet køres.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg ALLE MENUER symbolet.. Brug op/ned rullepilene for at finde programmet. BEMÆRK: Hvis der er en rød streg omkring et billede, er ovntemperaturen for højt eller for lavt indstillet til denne opskrift. Se ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR. Træf alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at du ikke brænder dig, placer madproduktet i det varme ovnrum og luk lågen. ADVARSEL: Fare ved varm overflade 6 Udgave

17 . Vælg det ønskede madlavningsprogram for at påbegynde madlavningen. For eksempel, BURGER. 5. Enten starter programmet straks ved at vise en nedtællingstimer, eller der vises først en vejledning; følg trinvejledningen, og vælg derefter OK for at påbegynde madlavning. Hvis ovnlågen ikke åbnes i løbet af 0 sekunder, vises en advarselsbesked. 6. Madlavningstimeren tæller ned til nul og afgiver en lyd for at angive, at der er brug for en operatørhandling ved slutningen af et madlavningstrin eller ved slutningen af madlavningsprogrammet. Når madlavningsprogrammet er afsluttet, vil åbning af ovnlågen for at fjerne maden få displayet til at vende tilbage til KOGEBOG skærmen. Bemærk: Hvis ovnlågen åbnes under madlavning, stopper madlavningsprogrammet, og der vises en advarsel. Når lågen lukkes, kan brugeren fortsætte eller annullere madlavningsprogrammet. For at checke ovntemperaturen under madlavning, prikkes let på den temperatur, der vises, ovnrumstemperaturen vises med en stjerne. 5 6 ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR. Noter den temperatur, der kræves til opskriften og vælg OK.. Vælg temperatursymbolet.. En stjerne ved siden af tallet angiver den nuværende ovntemperatur, vælg den ønskede ovntemperatur til opskriften. Når ovnen har nået den ønskede temperatur, fortsættes fra valg af KOGEBOG i trin. DRIFT & STYRING SE & REDIGERE PROGRAMMER. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg ALLE MENUER symbolet.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Brug op/ned pilene i højre side af skærmen til at finde madlavningsprogrammet, for eksempel Burger, og vælge se/rediger madlavningsprogramsymbolet. 5. Se eller juster programmet som nødvendigt, se Udviklingsmode for detaljer. 5 Udgave 7

18 TILFØJ EN NY PROGRAMGRUPPE Tilføjelse af en ny Programgruppe.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Vælg TILFØJ NY GRUPPE symbolet.. Indtast et navn for den nye Programgruppe (max. 0 karakterer). 5. Vælg et billede til at repræsentere Gruppen. (Anvend rullepilene for at få flere billeder.) 6. Vælg OK for at gemme Programgruppen i Kogebogen. 5 6 Vælg tilbage for at returnere til KOGEBOG. DRIFT & STYRING FLYT ET PROGRAM I EN PROGRAMGRUPPE Eksempel på flytning af BURGERE madlavningsprogrammets placering i programgruppen BURGERE.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg BURGERE programgruppen.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Brug op/ned pilene i højre side af den øverste del af redigeringsskærmen for at se madlavningsprogrammerne i gruppen. Vælg derefter det madlavningsprogram, der skal flyttes ( BURGERE ) og brug op/ned pilene i venstre side af den øverste skærm for at flytte det valgte madlavningsprogram i programgruppen. Vælg tilbage igen for at returnere til KOGEBOG skærmen. Flyt det valgte program i programgruppen Programgruppe Rul for at vise programmer i den aktuelle programgruppe 8 Udgave

19 TILFØJELSE AF ET PROGRAM TIL EN GRUPPE Tilføjelse af et madlavningsprogram til en eksisterende PROGRAMGRUPPE. Eksempel. Tilføje program BURGERE til programgruppen BURGERE.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg BURGERE programgruppen.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. I den nederste del af skærmen anvendes op/ned pilene i højre side til at finde og vælge BURGERE madlavningsprogrammet Vælg den grønne OP pil for at tilføje BURGERE madlavningsprogrammet til programgruppen i den øverste del af skærmen, vælg derefter tilbage for vende tilbage til madlavningsprogrammerne. 6. Vælg tilbage igen for at returnere til KOGEBOG. STYRING AF PROGRAMGRUPPER Flytning af en programplacering i en Programgruppe. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen. DRIFT & STYRING. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Brug pilene, op og ned, i højre side af skærmen for at finde alle Programgrupper.. Vælg den Programgruppe, der skal flyttes og brug op- og ned-pilene i venstre side af den øverste skærm for at flytte det valgte program. 5. Vælg tilbage for at gå tilbage til KOGEBOG. Ændring af Programgruppens navn. Vælg Programgruppen. Vælg REDIGER PROGRAMGRUPPE. Flyt den valgte Programgruppe Rul for at vise Programgrupper Indtast det nye navn og vælg OK. Sletning af en Programgruppe Vælg Programgruppen. Vælg SLET Programgruppe symbolet. Rediger det valgte programgruppenavn 5 Slet den valgte programgruppe Vælg OK for at slette gruppen. Udgave 9

20 OVNSTYRINGSINDSTILLINGER. Vælg indstillinger symbolet fra hovedmenuskærmen.. Indtast password og vælg OK for at vise Indstillinger menuen () omfattende: A. Ovnmode/navigeringsindstillinger. B. Sprogmuligheder. C. Ovn-temperaturindstillinger og labels. D. Serviceinformation og fejllogs (password kræves). E. Opskriftstællere. F. Dato- og tidsindstillinger. G. Højttalerlydniveauer. H. Ovn-timer (Temperatur/ON/OFF). J. USB programforbindelse. K. Gendan indstillinger til fabriksindstillinger. L. Temperaturbånd. M. Ændring af indstillinger/serviceadgang passwords. Når en indstilling er færdig, vælges tilbage for at returnere til hovedindstillingsmenuen. For at komme væk fra indstillingsmenuen vælges tilbage, og der vil vises en prompt for enten GEM eller FJERN ændrede indstillinger (). A B C K L M D E F G H J A DRIFT & STYRING Ovnmode/navigeringsindstillinger (A) Vælg ovnmode/navigeringssymbolet (A) på menuen Indstillinger. Vælg Kvik-serveringsmode til stegning alene, eller Fuld serveringsmode til stegning & udviklingsprogrammer. Vælg Aktiver Indstillinger for at få vist et lås op symbol på Kvik-serveringskogebogsskærmen for at få adgang til menuen Indstillinger. B Sprog valgmuligheder (B) Vælg globussymbolet (B). Vælg afkrydsningsfeltet for det ønskede sprog fra den viste liste. Ovn-temperaturindstillinger og labels (C) For at ændre ovnforvarmningstemperaturen vælges temperatursymbolet (C), tastaturet vises, indtast den ønskede temperatur og vælg OK. Bemærk, at temperaturskærmen kun vises ved opstart, når der er indstillet to eller flere temperaturer over minimum. For at ændre temperaturlabel vælges label, så tastaturet vises, indtast det ønskede labelnavn og vælg OK. Der henvises til Service for serviceinformation & fejllogs (D). C D 0 Udgave

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere