eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger"

Transkript

1 eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave

2 INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed og mikrobølgestyrke. Kombinationsmadlavning gør det muligt at opnå højkvalitetsresultater på en brøkdel af den tid, der kræves ved konventionel madlavning, især ved bagning, bruning, stegning, grilning af retter. Efter etablering kan præcise vejledninger for kombinations- eller konvektionsmadlavning af udvalgte emner programmeres i ovnens hukommelse, så de kan gentages hurtigt og akkurat. Der kan gemmes op til 0 programmer, som enkelt kan genkaldes. Flertrins programmering Ovnstyringen giver endnu større fleksibilitet ved at gøre flertrins programmering mulig. Dette muliggør nøjagtigt de forhold, der kræves til indstilling af kvalitetsresultater for hver madtype. Et enkelt madlavningsprogram kan have op til 6 etaper, hvor hver etape styres med sin egen tid, ventilatorhastighed og mikrobølgeindstillinger (afhængigt af model). ADVARSEL: Dette er et Klasse A produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiostøj. I så tilfælde kan brugeren være nødt til at træffe passende foranstaltninger. e e e5 FORHOLDSREGLER TIL AT UNDGÅ MULIG EKSPONERING AF OVERDREVEN MIKROBØLGEENERGI a) Forsøg ikke at køre denne ovn med åben låge, da åben-låge drift kan resultere i skadelig eksponering af mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at overvinde eller pille ved sikkerhedsaflåsningerne. b) Placer ikke genstande mellem ovnforsiden og døren, eller lade smuds eller rengøringsrester samle sig på forseglingsoverflader. c) Arbejd ikke med ovnen, hvis den er beskadiget. Det er især vigtigt, at ovnlågen lukker ordentligt, og at der ikke er skader på () lågen (bøjet) () hængsler og låse (itu eller løse) () lågeforseglinger og forseglingsoverflader. d) Ovnen bør ikke justeres eller repareres af andre end faglærte servicepersonale. VIGTIG INFORMATION LÆS FØR ANVENDELSE Brugere advares om, at vedligehold og reparation bør udføres af en af Merrychef autoriseret servicetekniker, der bruger originale Merrychef udskiftningsdele. Merrychef påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår et produkt, der er blevet forkert installeret, justeret, betjent eller ikke vedligeholdt i overensstemmelse med nationale og lokale normer eller installationsinstrukser, der leveres med produktet, eller et produkt, der har et ulæseligt, manglende eller fjernet serienummer, eller som er blevet ændret eller repareret med uautoriserede dele eller af uautoriserede serviceteknikere. Der henvises til sidste side i dette hæfte for en liste over autoriserede serviceteknikere. Den information, der er indeholdt heri (incl. design og del specifikationer) kan blive erstattet og kan ændres uden varsel. Vejledningerne, der beskrives i denne vejledning, har til hensigt at sikre sikkerhed og lang levetid for din Merrychef ovn. LÆS VENLIGST FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKSER OMHYGGELIGT Udgave

3 INDHOLD INTRODUKTION SIKKERHED & FORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, DER SKAL OVERHOLDES 5 EGNEDE MADLAVNINGSREDSKABER 5 PRODUKTDETALJER HOVEDTRÆK 6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 7 Specifikationer 7 Serienummer (Ydelsesskilt): 7 Compliances: 7 INSTALLATION 9 PLACERING OG ANBRINGELSE AF OVNEN 9 EL-INSTALLATION 0 EL-INSTALLATION GUIDE Fasebelastning DRIFT & STYRING KVIK-START GUIDE: KVIK-SERVICE OVN OPSTART ANVENDELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM DRIFTSGUIDE: FULD SERVICE OVN easytouch HOVEDMENU & TASTATURSKÆRM UDVIKLINGSMODE: OPRETTELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM 5 TRYK & GO 6 BRUG AF KOGEBOGSPROGRAM 6 ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR 7 SE & REDIGERE PROGRAMMER 7 TILFØJ EN NY PROGRAMGRUPPE 8 FLYT ET PROGRAM I EN PROGRAMGRUPPE 8 TILFØJELSE AF ET PROGRAM TIL EN GRUPPE 9 STYRING AF PROGRAMGRUPPER 9 OVNSTYRINGSINDSTILLINGER 0 Ovnmode/navigeringsindstillinger (A) 0 Sprog valgmuligheder (B) 0 Ovn-temperaturindstillinger og labels (C) 0 Opskriftstællere (E) Dato og tidsindstillinger (F) Lydniveauer (G) Ovn Timer (H) USB ovnprogrammer (J) Gendan Fabriksindstillinger (K) Temperaturbånd (L) Skift Password (M) RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE NEDKØLING AF OVNEN FØR RENGØRING Ovnnedkøling Klargøring til ovnrengøring Kold ovn RENGØRINGSVEJLEDNING e Kold ovn RENGØRINGSVEJLEDNING e 5 Kold ovn RENGØRINGSVEJLEDNING e5 6 FEJLFINDING FEJLFINDINGSSKEMA 7 SERVICE 8 Udgave SIKKERHED & FORSKRIFTER PRODUKTDETALJER DRIFT & STYRING RENGØRING & VEDLIGE- HOLDELSE FEJLFINDING

4 SIKKERHED & FORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER Når der anvendes elektriske apparater, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger følges, inklusive følgende: ADVARSEL For at reducere risikoen for forbrænding, stød, brand, personskade, eller påvirkning af for megen mikrobølgeenergi:. Læs alle vejledninger før apparatet tages i anvendelse.. Læs og følg de specifikke FORHOLDSREGLER TIL AT UNDGÅ MULIG PÅVIRKNING AF FOR MEGEN MIKROBØLGEENERGI, som findes på Introduktions-siden.. Dette apparat skal forbindes til jord. Forbind kun til et korrekt jordet stik. Se EL-INSTALLATION.. Installer eller placere kun dette apparat i overensstemmelse med de leverede installationsvejledninger. 5. Nogle produkter, såsom hele æg og forseglede beholdere - for eksempel lukkede krukker - kan eksplodere og bør ikke opvarmes i denne ovn. 6. Anvend kun dette apparat til dets anvendelsesformål som beskrevet i manualen. Anvend ikke korrosive kemikalier eller dampe i dette apparat. Denne type ovn er specielt designet til opvarmning, stegning eller tørring af mad. Den er ikke designet til industriel eller laboratorieanvendelse. 7. Dette apparat bør ikke anvendes af børn. 8. Arbejd ikke med dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, hvis det ikke arbejder korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget eller tabt. 9. Dette apparat bør kun serviceres af uddannet servicepersonale. Kontakt nærmeste autoriserede servicetjeneste for undersøgelse, reparation eller justering. 0 Dæk eller bloker ikke åbninger på apparatet, inklusive udluftningsrør/filtre og dampåbninger. Opbevar ikke dette apparat udendørs. Anvend ikke dette produkt nær vand - for eksempel i nærheden af en køkkenvask, en våd kælder eller nær et svømmebassin, og lignende.. Neddyp ikke ledningen eller stikket i vand.. Hold ledningen borte fra opvarmede overflader.. Lad ikke ledningen hænge over kanten af et bord eller disk. 5. Enten: i) Når låge- og ovnoverflader, der mødes, når lågen lukkes, rengøres, må der kun anvendes milde ikke-slibende sæber, eller rengøringsmidler, der applikeres med svamp eller en blød klud. ii) Når der findes separate rengøringsvejledninger, se rengøringsvejledninger for døroverflade. 6. For at reducere risikoen for brand i ovnrummet: i) Overkog ikke maden. Overvåg omhyggeligt apparatet, hvis der placeres papir, plastik eller andre brændbare materialer i ovnen for at lette madlavningen. ii) Fjern ståltrådslukker fra papir- eller plastikposer, før de placeres i ovnen. iii) Hvis materialer i ovnen antændes, hold ovnlågen lukket, sluk for ovnen, og afbryd strømledningen, eller luk for strømmen ved sikringen eller strømafbryderpanelet. iv) Anvend ikke ovnrummet til opbevaringsformål. Efterlad ikke papirprodukter, madlavningsredskaber eller mad i ovnrummet, når det ikke er i brug. 7. Væsker såsom vand, kaffe eller te kan blive overophedet til op over kogepunktet, uden at man kan se, det koger. Synlige bobler eller kogen, når beholderen er fjernet fra mikrobølgeovnen, kan ikke altid ses. DETTE KAN RESULTERE I MEGET VARME VÆSKER, DER PLUDSELIG KOGER OVER, NÅR BEHOLDEREN BEVÆGES, ELLER ET REDSKAB SÆTTES I VÆSKEN. 8. Lad ALDRIG mikroovnen alene eller kombi-funktionen være tændt uden mad eller væske i ovnen, da dette kan resultere i overophedning og kan forårsage skade. 9. Aftag ALDRIG ovnens ydre kasse. 0. Fjern ALDRIG faste indvendige dele af ovnen.. Pil ALDRIG ved kontrolpanel, låge, tætning eller andre ovndele.. Bloker IKKE udluftningen/filtrene eller dampafgangen.. Hæng ALDRIG viskestykker eller tøj på nogen del af ovnen.. Hvis dørtætningerne er beskadigede, skal ovnen repareres af en godkendt servicetekniker. 5. Hvis strømkablet er beskadiget på nogen måde, SKAL det udskiftes af en godkendt servicetekniker. 6. Vær omhyggelig, når der håndteres varme væsker, mad og beholdere, så skoldning og forbrænding undgås. 7. Når væsker opvarmes med mikrobølger alene eller kombinationsfunktionen, bør indholdet omrøres før opvarmning for at undgå kogesprøjt. 8. Sutteflasker og babymadglas bør ikke opvarmes i apparatet. 9. Anvend aldrig ovnen til at opvarme alkohol, f.eks. cognac, rom etc. Mad, der indeholder alkohol, antændes nemmere, hvis den overophedes, vær opmærksom og lad ikke ovnen uden opsyn. 0. Forsøg aldrig at friturestege i ovnen.. Apparatet bør ikke anvendes af unge børn eller svagelige personer uden opsyn.. Børn bør være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet. GEM DISSE VEJLEDNINGER Udgave

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, DER SKAL OVERHOLDES. Læs denne manual før ovnen tages i brug.. Som med alle elektriske apparater, er det klogt at få de elektriske forbindelser inspiceret mindst en gang om året.. Ovnrummet, dørtætningerne bør rengøres jævnligt. Vejledningerne, der er beskrevet i rengøringsafsnittet, bør følges. Undladelse kan resultere i farlige situationer.. Sluk for ovnen ved afslutningen af dagens madlavning. 5. Ovnen bør ikke anvendes til at tørre tøj i. 6. Som det gælder for alle køkkenapparater, skal der udvises omhu, så der ikke sker antændelse af emner inde i ovnen. 7. Mad i brændbar plastik eller papirbeholdere bør overføres til mikrobølge/ovnsikre beholdere for at undgå mulig antændelse. Hvis der kommer røg: Sluk Isoler den fra elforsyningen. Hold lågen lukket for at kvæle eventuelle flammer. 8. Emner bør pakkes ud, når konvektions- og kombinationsfunktionerne anvendes. 9. Æg i skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i en mikroovn, da de kan eksplodere. 0. Fødevarer med skind, f.eks. kartofler, æbler, pølser osv., bør hulles før opvarmning.. Fødevarer bør ikke opvarmes i en helt tætlukket beholder, da opbygningen af damp kan forårsage eksplosion af denne.. Overskydende fedt bør fjernes under stegning og før tunge beholdere løftes ud af ovnen.. I tilfælde af glas, der går itu eller knuses i ovnen, bør man sørge for, at fødevarerne er fuldstændig fri for glaspartikler. I tvivlstilfælde kasseres den mad, der var i ovnen på brudtidspunktet.. Forsøg IKKE at bruge ovnen, hvis: Der er noget i klemme i lågen, lågen ikke lukker helt eller er lågen, hængsel, lås, tætningsoverfladen er beskadiget, eller hvis der ikke er mad i ovnen. SIKKERHED & FORSKRIFTER EGNEDE MADLAVNINGSREDSKABER Fabrikantens vejledninger bør checkes for at bestemme hver enkelt beholder eller redskabs egnethed til de enkelte kogefunktioner. Følgende skema giver de generelle retningslinier: Varmebestandige beholdere Hærdet glas Glaskeramik Stentøj (porcelæn, stentøj osv.) Anvend ikke elementer med metaldekoration. Metal- og foliebakker Metalbakker ANVEND IKKE ANDRE METAL- ELLER FOLIEBEHOLDERE Metalbakker må kun anvendes, hvis de placeres på GLASSTATIVET i ovnrummet Plastikbeholdere Dobbelte plastikbeholdere beregnet til ovn (op til visse temperaturer) kan nu fås. Se fabrikantens instruktioner før anvendelse Engangsartikler ANVEND IKKE Brændbare artikler (papir, karton, osv.) Andre redskaber Bindemærker Bestik Temperaturfølere Ingen køkkenredskaber bør efterlades i maden, mens den koger Udgave 5

6 HOVEDTRÆK PRODUKTDETALJER NETAFBRYDER Når der er tændt, ON, oplyser easytouch skærmen ovnstyringen. Bemærk; At slukke for denne kontakt, OFF, frakobler ikke ovnen fra el-forsyningen. easytouch SCREEN KONTROLPANEL Se DRIFT & STYRING for detaljer. YDELSESSKILT Findes på bagpanelet på ovnen. Det angiver serienummer, modeltype & elektriske specifikationer. MenuConnect Et USB-stik placeret under Merrychef logoet gør det muligt at ændre programmer, der er gemt i ovnen (se USB MenuConnect, Drift & Styring afsnittet, for detaljer om opdatering af ovnprogrammer). 5 LUFTUDTAG Luft der anvendes til at køle indvendige komponenter og damp fra ovnrummet kommer ud gennem luftudtagene, der er placeret bag på ovnen og sidepanelet på e% modellen. Luftudtagene skal friholdes for spærring, og de vil ikke lade mikrobølgeenergi komme ud i omgivelserne. 6 LUFTINDTAGSFILTER Luftfilteret, der er placeret nederst foran på ovnen, er en del af ventilationssystemet og skal friholdes for spærring og rengøres dagligt som beskrevet under Rengøring & Vedligeholdelse. Bemærk, ovnen vil ikke fungere uden påsat luftfilter. 7 LÅGEHÅNDTAG Dette er en stiv stang, som trækkes nedad og væk fra ovnen for at åbne. 8 OVNLÅGE Denne er en præcisionslavet energispærre med tre mikrobølge sikkerhedsaflåsninger. Lågen skal holdes ren (se RENGØRING ) og må IKKE anvendes til at støtte tunge objekter. 9 LÅGEFORSEGLINGER Disse sikrer en god tætning omkring lågen. De bør holdes rene og regelmæssigt undersøges for tegn på skade. Ved første tegn på slid, bør de udskiftes af en godkendt Merrychef servicetekniker. 0 KONVEKTIONSVENTILATOR, FEDTFILTER & KATALYSATOR (afhængigt af model) Metalfedtfilterristen, der dækker ventilatoren, skal holdes ren og fri for madrester. Der skal udvises stor omhu, når dette område af ovnen rengøres, under iagttagelse af de ovnkrav, der er vist under Rengøring & Vedligeholdelse i denne manual. OVNRUM Ovnrummet er udført i rustfrit stål og skal holdes ren ved at følge rengøringsvejledningerne i afsnittet Rengøring & Vedligeholdelse i denne manual. e e e Udgave

7 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Specifikationer Beskrivelse Enhed e e e5 Sensorskærmsstyring Programmer Omgivende driftstemperatur C <0 <0 <0 Udvendig HxBxD mm 55x598x6 59x58x750 6x7x705 Udvendig HxBxD tommer.7x.5x.5.x.0x9.5 5.x8.0x7.8 Indvendig HxBxD mm 9xx5 8x75x 58.x95x6.5 Indvendig HxBxD tommer.6x.x.8 8.6x.8x. 0.7x9.9x. Madlavningsrum Mikrobølgeenergi ydelse Konvektionsenergi ydelse Strømforsyning Strømforsyning Udpakket ovnvægt netto L (cu.ins) Watts kw Hz kw Kg (pund). () 700/000 (/.5 EE) 50 & 60 (EE).(XE).7(XX) 6.5 (8) 5.5 (566) & (8). (70) & (07) PRODUKTDETALJER Lydtryksniveau db(a) <70 <70 <70 Stabling (med udstyr) ovn 0 e e e5 0.7in 55mm.in 59m.5in 598mm.5in 6mm.0in 58mm 9.5in 750mm.0in 558mm 5.0in 8mm 5.in 6mm.0in 56mm Serienummer (Ydelsesskilt): Serienummer: MM ÅÅ STED SERIE dvs ( ) Ovnen er fremstillet i juni 00 i Sheffield (UK), produktionsnummer 5. Modelnummer: MODEL KONVEKTIONS MIKROBØLGE SPÆNDING HERTZ LEDNING STIK KOMMUNIKATION VERSION KUNDE/TILBEHØR LAND dvs. ec S V 0 5 H E U GM EU (ecsv05heugmeu) model ec, 00W, 500W, 0V, 50Hz, L+N+E( mm EU), -benet stik, USB,, Generelt marked, Europæisk. Compliances: EU Direktiver EMC 00/08/EC LVD 006/95/EC RoHS 00/95/EC MD 006//EC Udgave 7

8 PRODUKTDETALJER EC Overensstemmelseserklæring Fabrikant ) Merrychef Limited, ) Viscount Catering Limited Station Road West Provincial Park Ash Vale Nether Lane Aldershot Ecclesfield Hampshire Sheffield GU 5XA S5 9ZX United Kingdom United Kingdom Udstyrsdetaljer Generiske modelnumre eikon e, eikon e, eikon e5 Beskrivelse Erhvervsmæssig kombinations mikroovn Erklæring om overensstemmelse med direktiver og standarder Fabrikanten erklærer herved, at deres ovenfor nævnte erhvervsmæssige kombinations mikroovne er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. Overensstemmelse med Direktiver De erhvervsmæssige kombinations mikroovne er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i følgende Europadirektiver EMC 00/08/EC LVD 006/95/EC RoHS 00/95/EC MD 006//EC Anvendte harmoniserede standarder De erhvervsmæssige kombinations mikroovne er i overensstemmelse med relevante krav i følgende Europadirektiver. EN : 006 EN 605-: 00+A+A+A+A+A EN 6:008 EN 550-:997 inc A:008 i overensstemmelse med Kategori IV krav Elektrostatisk udladning IEC :995 RF Strålingsinterferens IEC :996 Hurtig transient almen mode, AC del IEC :995 Netspændings strømstød, AC del IEC :995 RF strøm, almen mode, AC-del IEC :996 Netspænding dyk & afbrydelser IEC :99 Fluktuation IEC :000 EN 550:007 Klassifikation: Klasse A, Gruppe Netterminal forstyrrelsesspænding Tabel a Strålingsforstyrrelse, magnetfelt* Tabel 5a Strålingsforstyrrelse, elektricitetsfelt Tabel 5a Strålingsforstyrrelse, elektricitetsfelt* Tabel 6, 7 og 8 AS/NZS CISPR Strålingsforstyrrelse CISPR :00:A:00 Ledningsforstyrrelse CISPR :00:A:00 Kvalitet og miljøstyring Merrychef Limited og Viscount Catering anvender et certificeret kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med EN ISO 900:008, og Viscount Catering anvender et certificeret miljøstyringssystem i overensstemmelse med EN ISO 00 8 Udgave

9 INSTALLATION Undersøg, om der er synlige tegn på transportskader. Om nødvendigt informeres fragtfirmaet STRAKS. Fjern emballagemateriale og beskyttelsesfilm fra ovnen og bortskaf forsvarligt. Med ovnen følger: Model e Serien: Håndtag. Runde bakker (x ) + firkantede bakker (x ). Tilvalgsmulighed: Runde bakker (x ) + Teflonmåtter (x ). Model e Serien: Selvbærende stativ Emaljebakke Nedkølingsstativ Model e5 Serien: Stativ. Emaljebakker (x ). PLACERING OG ANBRINGELSE AF OVNEN Vælg et sted i en god afstand fra større varmekilder. Anbring den IKKE, så varm luft trækkes ind fra friturekogere, grill, pander, osv. En varmeafskærmning til ovnens højde skal monteres, hvis placeret ved siden af et komfur, ovn eller måleområde. Placer ovnen på en permanent skridsikker/ubrændbar flad overflade, som er VANDRET, STABIL og STÆRK nok til ovnen og dens indhold. Tillad et minimumsfritrum (A) på tommer(50 mm) omkring ovnen, så den varme luft kan komme væk. Tillad tilstrækkeligt fritrum (B) foran ovnen, så lågen kan åbnes helt. Luftindtaget er placeret nederst på forsiden af ovnen (), og det er vigtigt, at luftstrømmen er så kold som muligt og ikke forvarmet af andre apparater såsom brændere, brændeovne, komfurer, stegemaskiner, grill og pander, da dette vil forringe ovnens levetid og ydelse. Sæt ikke labels/mærkater på ovnen, udover dem, der er påsat eller godkendt af fabrikanten. e e e5 A A A A A A B A B A PRODUKTDETALJER Ovnen kan ikke fungere uden det korrekt placeret LUFTFILTER. A B HÅNDTERING & OPBEVARING: Når en ovn skal flyttes, skal nationale og lokale krav til løft og flytning af tunge genstande altid overholdes og følges. Løft aldrig ovnen i lågehåndtaget. Når den ikke er i brug, afbrydes ovnen elektrisk og opbevares sikkert på et tørt køligt sted. Sæt ikke ovne oven på hinanden. Udgave 9

10 EL-INSTALLATION FARE! DETTE APPARAT SKAL JORDES. MANGEL PÅ DETTE KAN RESULTERE I ELEKTRISK CHOK OG DØD. Ovnen skal tilsluttes separat elforsyning, der er installeret af en faglært og godkendt elektriker. En ledningsadskiller af passende klasse med en mm kontaktafstand på alle poler bør monteres for hver ovn, der installeres. PRODUKTDETALJER Virksomheder med standard (type B ) strømafbrydere er følsomme over for stød, der fremkommer, når der tændes for frysere, køleskabe og andet catering udstyr incl. mikrobølgeovne. Derfor anbefaler vi stærkt, at en separat type C strømafbryder (der er designet specielt til denne type udstyr) monteres. En individuel, passende størrelse strømafbryder bør monteres for hver installeret ovn. Dette udstyr er i overensstemmelse med EN6000--, men når der forbindes følsomt udstyr til samme forsyningskilde som ovnen, bør brugeren, om nødvendigt i samråd med forsyningsmyndigheden, afgøre, at der anvendes lavimpedans forsyning. ENKELT FASE GRØN & GUL (JORD) ENKELT FASE () UK modeller er monteret med et Blåt Amp stik til IEC 6009 (EN 6009). Strømafbryderen bør være godkendt til 0A (type C). BLÅ (NEUTRAL) BRUN (SPÆNDINGS- FØRENDE) DOBBELTFASET () Dobbeltfasede modeller bør tilsluttes som vist. Strømafbryderen bør være godkendt til 0A/fase (type C). ADVARSEL: STÆRK LÆKSTRØM Jordforbindelse er vigtig DOBBELTFASE ÆKVIPOTENTIEL En ækvipotentielt jordingspunkt er monteret på ovnens bagpanel for selvstændig jordforbindelse (GND) STRØMFORSYNING: FEJLSTRØMSAFBRYDERE Hvis ovnen er tilsluttet en fejlstrømsafbryder, skal denne tillade minimum 0 milliampère jordstrøm uden at afbryde strømmen. GRØN & GUL (JORD) BLÅ (NEUTRAL) BRUN TIL SPÆND- INGSFØRENDE Nr. SORT TIL SPÆNDINGS- FØRENDE Nr. Hvis du er i tvivl om din el-forsyning, bør du søge råd hos en uddannet elektriker. 0 Udgave

11 EL-INSTALLATION GUIDE FARE! DETTE APPARAT SKAL JORDES. MANGEL PÅ DETTE KAN RESULTERE I ELEKTRISK CHOK OG DØD. Ovnen skal tilsluttes separat elforsyning, der er installeret af en faglært og godkendt elektriker. En ledningsadskiller af passende klasse med en mm kontaktafstand på alle poler bør monteres for hver ovn, der installeres. ADVARSEL STÆRK LÆKSTRØM ÆKVIPOTENTIEL Bagpanelet på ovnen er forsynet med et ækvipotentiel jordpunkt for selvstændig jordforbindelse (GND). ANDET UDSTYR EL-FORSYNING DOBBELT FASE OVN BELASTNING 0 V 0 V 0 V Brun 6 Amp Blå 6 Amp 00 V ENKELT FASE OVN BELASTNING Brun Amp Blå PRODUKTDETALJER Grå Sort Jord Gul/grøn Jordforbindelse er afgørende. Fasebelastningsdiagram Fasebelastning Ovnbelastning pr. fase er ikke den samme, derfor anbefaler vi, at andet udstyr tilsluttes L+N. Strømafbrydere DOBBELTFASE Strømafbrydere bør være godkendt til 0 Amp pr. fase og være Tidsforsinkede, Motorstart Type (Europæisk type C). ENKELT FASE Strømafbrydere bør være godkendt til 0 Amp pr. fase og være Tidsforsinkede, Motorstart Type (Europæisk type C). Fejlstrømskredsløb: Hvis ovnen er tilsluttet en fejlstrømsafbryderanordning, skal denne tillade minimum 0 milliampère jordstrøm uden at afbryde kredsløbet. Hvis du er i tvivl om din el-forsyning, bør du søge råd hos en uddannet elektriker. RØD Stikket set bagfra Stiktype: Trefaset Amp IEC 6009 [EN6009] L+ L+ N+ E [L anvendes ikke] 0 Amp BLÅ Stikket set bagfra Stiktype: Enkeltfaset Amp IEC 6009 [EN6009] L+N+E 0 Amp Udgave

12 KVIK-START GUIDE: KVIK-SERVICE OVN Den easytouch skærmdisplay, layout og ikoner vist heri er kun til vejledning og er ikke en nøjagtig repræsentation af dem, der leveres med ovnen. OPSTART. Tænd for ovnen; Udfør alle relevante sikkerhedschecks og sørg for, at ovnen er ren og tom, før der trykkes på kontakten for at aktivere ovnen.. easytouch skærmen tændes, og displayet viser kort serienummer og ovndata. Prik let på skærmen en gang for at fryse displayet, prik igen for at fortsætte.. Når ovnen er sat op med to eller flere forvarmningstemperaturer, vises valgmulighederne. DRIFT & STYRING Rullepilene i bunden af skærmen angiver, at der er flere temperaturmuligheder, end vist på skærmen, hvis nødvendigt anvendes rullepilene, og vælg derefter den ønskede temperatur for at forvarme ovnen.. Under forvarmning viser displayet fremskridtet, efterhånden som ovnen varmer op til den indstillede temperatur. (For at stoppe ovnopvarmningen trykkes på det røde X symbol). 5. Ovnen er klar til brug, når KOGEBOG vises. 5 STOP/ANNULLER KOGEBOG DISPLAY VISER ALLE MADLAVNINGSPROGRAMMER (Valgfri) VISER SHOWS FAVORITTER (Valgfri) PROGRAMGRUPPE Hver gruppe indeholder en samling af madlavningsprogrammer. ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR (Valgfri) Udgave

13 ANVENDELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM Træf alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at du ikke brænder dig, åbn lågen for at placere maden i den varme ovn og luk lågen.. Vælg en programgruppe, for eksempel BURGERE for at få vist de individuelle madlavningsprogrammer.. Vælg et madlavningsprogram for at starte, for eksempel BURGERE.. Følg de vejledninger, der måtte blive vist på skærmen. 5 PROGRAMTRIN. Rør det grønne flueben for at stege. Madlavningstiden tæller ned for hvert programtrin. 5. Når programmet slutter, vises en rød bjælke, normalt sammen med en lyd - åbn lågen eller tryk på det røde X for at vende tilbage til madlavningsprogrammet. Bemærk: Hvis ovnlågen åbnes under madlavning, stopper madlavningsprogrammet, og der vises en advarsel. Når døre lukkes, kan brugeren fortsætte eller annullere madlavningsprogrammet. DRIFT & STYRING LUFTFILTER 6 VIGTIGT: Rengør LUFTFILTERET (6) i bunden af ovnen hver dag, og sørg for, at luftfilteret sidder korrekt, før ovnen tages i brug. Se RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE. Udgave

14 DRIFTSGUIDE: FULD SERVICE OVN DRIFT & STYRING easytouch HOVEDMENU & TASTATURSKÆRM HOVEDMENUSKÆRM:. UDVIKLINGSMODE gør det muligt at udvikle flertrins madlavningsprogrammer, som derefter gemmes under et navn og symbol for genbrug.. TRYK & GO giver hurtig adgang til anvendelse af madlavningsprogrammer, som allerede er gemt.. KOGEBOG indeholder ovnens madlavningsprogrammer. Det viser Favoritter, Kogeprogramgrupper og en komplet liste over alle de til rådighed værende madlavningsprogrammer.. RENGØRING/TEMP ÆNDRING lader ovntemperaturen ændres og ovnen forberedes til rengøring med påmindelser, der vises for at hjælpe under rengøringsprocessen. 5. INDSTILLINGER anvendes til at styre ovnindstillinger og -funktioner, incl. tid og sprog, loading af madlavningsprogrammer og til service- og vedligeholdelsesformål. 6. TASTATURSKÆRM anvendes til at indtaste et autoriseret password for indtastning af data til programmer og kan begrænse operatøradgang til visse funktioner. 5 UD- VIKLINGSMODE MENU SHORT- CUT KOGEBOG RENGØRING/ TEMP ÆNDRING INDSTILLINGER 6 SKÆRM RENS SKÆRM Til Programnavne, Programgruppenavne og Passwords anvendes -0 karakterer på max. linier. Til Trin-vejledninger anvendes -5 karakter på max. 5 linier. TASTATUR- RULNING BEKRÆFT / OK TASTATUR MELLEMRUM Tilbage RETUR FORRIGE SKÆRM Udgave

15 UDVIKLINGSMODE: OPRETTELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM. Vælg kokkehat symbolet i hovedmenuen for at komme i udviklingsmode. Gå ind i trin i programmet. Temperaturen viser den indstillede forvarmede ovntemperatur. For at øge eller mindske den ønskede temperatur vælges temperatursymbolet (), indtast temperaturen på tastaturet inden for de grænser, der vises, og vælg OK.. Vælg og indstil madlavningstid op til et maksimum på 0 minutter. For eksempel: Indtast 0 ( minut og 0 sekunder). Eksempel herunder; indstilling af madlavningstid (trin ): For at indstille madlavningstiden vælges Tid-symbolet. Indtast madlavningstid på tastaturet. Vælg OK for at acceptere tiden.. Vælg og indstil Mikrobølgestrøm [0, 5-090%] 5. Vælg og indstil en ventilatorhastighed (hvis til rådighed) inden for de viste grænser. 6. Vælg informationsikonet for at indtaste en vejledning (Valgfri). Vejledningerne kommer til syne på displayet ved begyndelsen af dette trin. 5 6 For eksempel: Trin placer produkt i ovn. SLET Gå til trin i programmet (Valgfri). 7. Programmer kan have op til maksimalt 6 trin. 7 Gentag trin -6 fra trin herover. Kør og gem programmet. Vælg OK for at bekræfte Programmet.. Kør programmet (valgfrit). TRIN VISES TILFØJ TRIN SLET TRIN TRIN VISES TILBAGE TIL TRIN DRIFT & STYRING ADVARSEL: Sørg for, at produktet er i ovnen, og at alle sikkerhedsforanstaltninger følges, før programmet køres. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, vælges tilbagetast, ændre madlavningsindstillingerne og prøv igen.. Vælg gem Kogebog symbolet for at gemme programmet i kogebogen.. Vælg et billede til at repræsentere programmet. (Anvend rullepilene for at få flere billeder.) 5. Indtast navnet på madlavningsprogrammet, brug maksimalt 0 karakterer, for eksempel BURGER, vælg derefter OK for at gemme programmet i Kogebogen Der vises et symbol med et grønt flueben på en bog for at angive, at programmet er blevet gemt i Kogebogen. Udgave 5

16 TRYK & GO Kørsel af madlavningsprogram fra Tryk & Go menuen.. Vælg TRYK & GO i hovedmenuskærmen.. Vælg det emne, der ønskes lavet.. Displayet viser temperatur, kogetid, mikrobølgestyrke og ventilatorhastighed, mens timeren tæller ned. Timer-bjælken bliver rød for at angive, at madlavningsforløbet er afsluttet. DRIFT & STYRING Valg af det madlavningsprogram, der vises i TRYK & GO menuskærmen.. Efter valg af TRYK & GO i hovedmenuskærmen, vælges REDIGER symbolet.. Der vises to lister, TRYK & GO menuenhederne vises i den øverste liste, og den nederste liste viser andre menuenheder, der er til rådighed. Der kan rulles op eller ned i begge lister med pilene yderst til højre.. Vælg en enhed, vælg derefter om dens plads i menuen skal ændres eller flyt den ned i den nederste liste.. Vælg en enhed, der skal flyttes til den øverste liste, hvorved den bliver tilgængelig fra TRYK & GO menuen. 5. Vælg tilbage for at returnere til menuskærmen, når du er færdig. Ændring af rækkefølgen af et valgt emne, der er vist i Tryk & Go skærmen. Flyt et valgt emne til eller fra Tryk & Go skærmen. Vælg for at rulle en liste op eller ned. 5 BRUG AF KOGEBOGSPROGRAM Hvordan man finder det ønskede program i kogebogen. ADVARSEL: Sørg for, at produktet er i ovnen, og at alle sikkerhedsforanstaltninger følges, før programmet køres.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg ALLE MENUER symbolet.. Brug op/ned rullepilene for at finde programmet. BEMÆRK: Hvis der er en rød streg omkring et billede, er ovntemperaturen for højt eller for lavt indstillet til denne opskrift. Se ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR. Træf alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at du ikke brænder dig, placer madproduktet i det varme ovnrum og luk lågen. ADVARSEL: Fare ved varm overflade 6 Udgave

17 . Vælg det ønskede madlavningsprogram for at påbegynde madlavningen. For eksempel, BURGER. 5. Enten starter programmet straks ved at vise en nedtællingstimer, eller der vises først en vejledning; følg trinvejledningen, og vælg derefter OK for at påbegynde madlavning. Hvis ovnlågen ikke åbnes i løbet af 0 sekunder, vises en advarselsbesked. 6. Madlavningstimeren tæller ned til nul og afgiver en lyd for at angive, at der er brug for en operatørhandling ved slutningen af et madlavningstrin eller ved slutningen af madlavningsprogrammet. Når madlavningsprogrammet er afsluttet, vil åbning af ovnlågen for at fjerne maden få displayet til at vende tilbage til KOGEBOG skærmen. Bemærk: Hvis ovnlågen åbnes under madlavning, stopper madlavningsprogrammet, og der vises en advarsel. Når lågen lukkes, kan brugeren fortsætte eller annullere madlavningsprogrammet. For at checke ovntemperaturen under madlavning, prikkes let på den temperatur, der vises, ovnrumstemperaturen vises med en stjerne. 5 6 ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR. Noter den temperatur, der kræves til opskriften og vælg OK.. Vælg temperatursymbolet.. En stjerne ved siden af tallet angiver den nuværende ovntemperatur, vælg den ønskede ovntemperatur til opskriften. Når ovnen har nået den ønskede temperatur, fortsættes fra valg af KOGEBOG i trin. DRIFT & STYRING SE & REDIGERE PROGRAMMER. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg ALLE MENUER symbolet.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Brug op/ned pilene i højre side af skærmen til at finde madlavningsprogrammet, for eksempel Burger, og vælge se/rediger madlavningsprogramsymbolet. 5. Se eller juster programmet som nødvendigt, se Udviklingsmode for detaljer. 5 Udgave 7

18 TILFØJ EN NY PROGRAMGRUPPE Tilføjelse af en ny Programgruppe.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Vælg TILFØJ NY GRUPPE symbolet.. Indtast et navn for den nye Programgruppe (max. 0 karakterer). 5. Vælg et billede til at repræsentere Gruppen. (Anvend rullepilene for at få flere billeder.) 6. Vælg OK for at gemme Programgruppen i Kogebogen. 5 6 Vælg tilbage for at returnere til KOGEBOG. DRIFT & STYRING FLYT ET PROGRAM I EN PROGRAMGRUPPE Eksempel på flytning af BURGERE madlavningsprogrammets placering i programgruppen BURGERE.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg BURGERE programgruppen.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Brug op/ned pilene i højre side af den øverste del af redigeringsskærmen for at se madlavningsprogrammerne i gruppen. Vælg derefter det madlavningsprogram, der skal flyttes ( BURGERE ) og brug op/ned pilene i venstre side af den øverste skærm for at flytte det valgte madlavningsprogram i programgruppen. Vælg tilbage igen for at returnere til KOGEBOG skærmen. Flyt det valgte program i programgruppen Programgruppe Rul for at vise programmer i den aktuelle programgruppe 8 Udgave

19 TILFØJELSE AF ET PROGRAM TIL EN GRUPPE Tilføjelse af et madlavningsprogram til en eksisterende PROGRAMGRUPPE. Eksempel. Tilføje program BURGERE til programgruppen BURGERE.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg BURGERE programgruppen.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. I den nederste del af skærmen anvendes op/ned pilene i højre side til at finde og vælge BURGERE madlavningsprogrammet Vælg den grønne OP pil for at tilføje BURGERE madlavningsprogrammet til programgruppen i den øverste del af skærmen, vælg derefter tilbage for vende tilbage til madlavningsprogrammerne. 6. Vælg tilbage igen for at returnere til KOGEBOG. STYRING AF PROGRAMGRUPPER Flytning af en programplacering i en Programgruppe. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen. DRIFT & STYRING. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Brug pilene, op og ned, i højre side af skærmen for at finde alle Programgrupper.. Vælg den Programgruppe, der skal flyttes og brug op- og ned-pilene i venstre side af den øverste skærm for at flytte det valgte program. 5. Vælg tilbage for at gå tilbage til KOGEBOG. Ændring af Programgruppens navn. Vælg Programgruppen. Vælg REDIGER PROGRAMGRUPPE. Flyt den valgte Programgruppe Rul for at vise Programgrupper Indtast det nye navn og vælg OK. Sletning af en Programgruppe Vælg Programgruppen. Vælg SLET Programgruppe symbolet. Rediger det valgte programgruppenavn 5 Slet den valgte programgruppe Vælg OK for at slette gruppen. Udgave 9

20 OVNSTYRINGSINDSTILLINGER. Vælg indstillinger symbolet fra hovedmenuskærmen.. Indtast password og vælg OK for at vise Indstillinger menuen () omfattende: A. Ovnmode/navigeringsindstillinger. B. Sprogmuligheder. C. Ovn-temperaturindstillinger og labels. D. Serviceinformation og fejllogs (password kræves). E. Opskriftstællere. F. Dato- og tidsindstillinger. G. Højttalerlydniveauer. H. Ovn-timer (Temperatur/ON/OFF). J. USB programforbindelse. K. Gendan indstillinger til fabriksindstillinger. L. Temperaturbånd. M. Ændring af indstillinger/serviceadgang passwords. Når en indstilling er færdig, vælges tilbage for at returnere til hovedindstillingsmenuen. For at komme væk fra indstillingsmenuen vælges tilbage, og der vil vises en prompt for enten GEM eller FJERN ændrede indstillinger (). A B C K L M D E F G H J A DRIFT & STYRING Ovnmode/navigeringsindstillinger (A) Vælg ovnmode/navigeringssymbolet (A) på menuen Indstillinger. Vælg Kvik-serveringsmode til stegning alene, eller Fuld serveringsmode til stegning & udviklingsprogrammer. Vælg Aktiver Indstillinger for at få vist et lås op symbol på Kvik-serveringskogebogsskærmen for at få adgang til menuen Indstillinger. B Sprog valgmuligheder (B) Vælg globussymbolet (B). Vælg afkrydsningsfeltet for det ønskede sprog fra den viste liste. Ovn-temperaturindstillinger og labels (C) For at ændre ovnforvarmningstemperaturen vælges temperatursymbolet (C), tastaturet vises, indtast den ønskede temperatur og vælg OK. Bemærk, at temperaturskærmen kun vises ved opstart, når der er indstillet to eller flere temperaturer over minimum. For at ændre temperaturlabel vælges label, så tastaturet vises, indtast det ønskede labelnavn og vælg OK. Der henvises til Service for serviceinformation & fejllogs (D). C D 0 Udgave

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere