eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger"

Transkript

1 eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave

2 INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed og mikrobølgestyrke. Kombinationsmadlavning gør det muligt at opnå højkvalitetsresultater på en brøkdel af den tid, der kræves ved konventionel madlavning, især ved bagning, bruning, stegning, grilning af retter. Efter etablering kan præcise vejledninger for kombinations- eller konvektionsmadlavning af udvalgte emner programmeres i ovnens hukommelse, så de kan gentages hurtigt og akkurat. Der kan gemmes op til 0 programmer, som enkelt kan genkaldes. Flertrins programmering Ovnstyringen giver endnu større fleksibilitet ved at gøre flertrins programmering mulig. Dette muliggør nøjagtigt de forhold, der kræves til indstilling af kvalitetsresultater for hver madtype. Et enkelt madlavningsprogram kan have op til 6 etaper, hvor hver etape styres med sin egen tid, ventilatorhastighed og mikrobølgeindstillinger (afhængigt af model). ADVARSEL: Dette er et Klasse A produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiostøj. I så tilfælde kan brugeren være nødt til at træffe passende foranstaltninger. e e e5 FORHOLDSREGLER TIL AT UNDGÅ MULIG EKSPONERING AF OVERDREVEN MIKROBØLGEENERGI a) Forsøg ikke at køre denne ovn med åben låge, da åben-låge drift kan resultere i skadelig eksponering af mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at overvinde eller pille ved sikkerhedsaflåsningerne. b) Placer ikke genstande mellem ovnforsiden og døren, eller lade smuds eller rengøringsrester samle sig på forseglingsoverflader. c) Arbejd ikke med ovnen, hvis den er beskadiget. Det er især vigtigt, at ovnlågen lukker ordentligt, og at der ikke er skader på () lågen (bøjet) () hængsler og låse (itu eller løse) () lågeforseglinger og forseglingsoverflader. d) Ovnen bør ikke justeres eller repareres af andre end faglærte servicepersonale. VIGTIG INFORMATION LÆS FØR ANVENDELSE Brugere advares om, at vedligehold og reparation bør udføres af en af Merrychef autoriseret servicetekniker, der bruger originale Merrychef udskiftningsdele. Merrychef påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår et produkt, der er blevet forkert installeret, justeret, betjent eller ikke vedligeholdt i overensstemmelse med nationale og lokale normer eller installationsinstrukser, der leveres med produktet, eller et produkt, der har et ulæseligt, manglende eller fjernet serienummer, eller som er blevet ændret eller repareret med uautoriserede dele eller af uautoriserede serviceteknikere. Der henvises til sidste side i dette hæfte for en liste over autoriserede serviceteknikere. Den information, der er indeholdt heri (incl. design og del specifikationer) kan blive erstattet og kan ændres uden varsel. Vejledningerne, der beskrives i denne vejledning, har til hensigt at sikre sikkerhed og lang levetid for din Merrychef ovn. LÆS VENLIGST FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKSER OMHYGGELIGT Udgave

3 INDHOLD INTRODUKTION SIKKERHED & FORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, DER SKAL OVERHOLDES 5 EGNEDE MADLAVNINGSREDSKABER 5 PRODUKTDETALJER HOVEDTRÆK 6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 7 Specifikationer 7 Serienummer (Ydelsesskilt): 7 Compliances: 7 INSTALLATION 9 PLACERING OG ANBRINGELSE AF OVNEN 9 EL-INSTALLATION 0 EL-INSTALLATION GUIDE Fasebelastning DRIFT & STYRING KVIK-START GUIDE: KVIK-SERVICE OVN OPSTART ANVENDELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM DRIFTSGUIDE: FULD SERVICE OVN easytouch HOVEDMENU & TASTATURSKÆRM UDVIKLINGSMODE: OPRETTELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM 5 TRYK & GO 6 BRUG AF KOGEBOGSPROGRAM 6 ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR 7 SE & REDIGERE PROGRAMMER 7 TILFØJ EN NY PROGRAMGRUPPE 8 FLYT ET PROGRAM I EN PROGRAMGRUPPE 8 TILFØJELSE AF ET PROGRAM TIL EN GRUPPE 9 STYRING AF PROGRAMGRUPPER 9 OVNSTYRINGSINDSTILLINGER 0 Ovnmode/navigeringsindstillinger (A) 0 Sprog valgmuligheder (B) 0 Ovn-temperaturindstillinger og labels (C) 0 Opskriftstællere (E) Dato og tidsindstillinger (F) Lydniveauer (G) Ovn Timer (H) USB ovnprogrammer (J) Gendan Fabriksindstillinger (K) Temperaturbånd (L) Skift Password (M) RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE NEDKØLING AF OVNEN FØR RENGØRING Ovnnedkøling Klargøring til ovnrengøring Kold ovn RENGØRINGSVEJLEDNING e Kold ovn RENGØRINGSVEJLEDNING e 5 Kold ovn RENGØRINGSVEJLEDNING e5 6 FEJLFINDING FEJLFINDINGSSKEMA 7 SERVICE 8 Udgave SIKKERHED & FORSKRIFTER PRODUKTDETALJER DRIFT & STYRING RENGØRING & VEDLIGE- HOLDELSE FEJLFINDING

4 SIKKERHED & FORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER Når der anvendes elektriske apparater, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger følges, inklusive følgende: ADVARSEL For at reducere risikoen for forbrænding, stød, brand, personskade, eller påvirkning af for megen mikrobølgeenergi:. Læs alle vejledninger før apparatet tages i anvendelse.. Læs og følg de specifikke FORHOLDSREGLER TIL AT UNDGÅ MULIG PÅVIRKNING AF FOR MEGEN MIKROBØLGEENERGI, som findes på Introduktions-siden.. Dette apparat skal forbindes til jord. Forbind kun til et korrekt jordet stik. Se EL-INSTALLATION.. Installer eller placere kun dette apparat i overensstemmelse med de leverede installationsvejledninger. 5. Nogle produkter, såsom hele æg og forseglede beholdere - for eksempel lukkede krukker - kan eksplodere og bør ikke opvarmes i denne ovn. 6. Anvend kun dette apparat til dets anvendelsesformål som beskrevet i manualen. Anvend ikke korrosive kemikalier eller dampe i dette apparat. Denne type ovn er specielt designet til opvarmning, stegning eller tørring af mad. Den er ikke designet til industriel eller laboratorieanvendelse. 7. Dette apparat bør ikke anvendes af børn. 8. Arbejd ikke med dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, hvis det ikke arbejder korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget eller tabt. 9. Dette apparat bør kun serviceres af uddannet servicepersonale. Kontakt nærmeste autoriserede servicetjeneste for undersøgelse, reparation eller justering. 0 Dæk eller bloker ikke åbninger på apparatet, inklusive udluftningsrør/filtre og dampåbninger. Opbevar ikke dette apparat udendørs. Anvend ikke dette produkt nær vand - for eksempel i nærheden af en køkkenvask, en våd kælder eller nær et svømmebassin, og lignende.. Neddyp ikke ledningen eller stikket i vand.. Hold ledningen borte fra opvarmede overflader.. Lad ikke ledningen hænge over kanten af et bord eller disk. 5. Enten: i) Når låge- og ovnoverflader, der mødes, når lågen lukkes, rengøres, må der kun anvendes milde ikke-slibende sæber, eller rengøringsmidler, der applikeres med svamp eller en blød klud. ii) Når der findes separate rengøringsvejledninger, se rengøringsvejledninger for døroverflade. 6. For at reducere risikoen for brand i ovnrummet: i) Overkog ikke maden. Overvåg omhyggeligt apparatet, hvis der placeres papir, plastik eller andre brændbare materialer i ovnen for at lette madlavningen. ii) Fjern ståltrådslukker fra papir- eller plastikposer, før de placeres i ovnen. iii) Hvis materialer i ovnen antændes, hold ovnlågen lukket, sluk for ovnen, og afbryd strømledningen, eller luk for strømmen ved sikringen eller strømafbryderpanelet. iv) Anvend ikke ovnrummet til opbevaringsformål. Efterlad ikke papirprodukter, madlavningsredskaber eller mad i ovnrummet, når det ikke er i brug. 7. Væsker såsom vand, kaffe eller te kan blive overophedet til op over kogepunktet, uden at man kan se, det koger. Synlige bobler eller kogen, når beholderen er fjernet fra mikrobølgeovnen, kan ikke altid ses. DETTE KAN RESULTERE I MEGET VARME VÆSKER, DER PLUDSELIG KOGER OVER, NÅR BEHOLDEREN BEVÆGES, ELLER ET REDSKAB SÆTTES I VÆSKEN. 8. Lad ALDRIG mikroovnen alene eller kombi-funktionen være tændt uden mad eller væske i ovnen, da dette kan resultere i overophedning og kan forårsage skade. 9. Aftag ALDRIG ovnens ydre kasse. 0. Fjern ALDRIG faste indvendige dele af ovnen.. Pil ALDRIG ved kontrolpanel, låge, tætning eller andre ovndele.. Bloker IKKE udluftningen/filtrene eller dampafgangen.. Hæng ALDRIG viskestykker eller tøj på nogen del af ovnen.. Hvis dørtætningerne er beskadigede, skal ovnen repareres af en godkendt servicetekniker. 5. Hvis strømkablet er beskadiget på nogen måde, SKAL det udskiftes af en godkendt servicetekniker. 6. Vær omhyggelig, når der håndteres varme væsker, mad og beholdere, så skoldning og forbrænding undgås. 7. Når væsker opvarmes med mikrobølger alene eller kombinationsfunktionen, bør indholdet omrøres før opvarmning for at undgå kogesprøjt. 8. Sutteflasker og babymadglas bør ikke opvarmes i apparatet. 9. Anvend aldrig ovnen til at opvarme alkohol, f.eks. cognac, rom etc. Mad, der indeholder alkohol, antændes nemmere, hvis den overophedes, vær opmærksom og lad ikke ovnen uden opsyn. 0. Forsøg aldrig at friturestege i ovnen.. Apparatet bør ikke anvendes af unge børn eller svagelige personer uden opsyn.. Børn bør være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet. GEM DISSE VEJLEDNINGER Udgave

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, DER SKAL OVERHOLDES. Læs denne manual før ovnen tages i brug.. Som med alle elektriske apparater, er det klogt at få de elektriske forbindelser inspiceret mindst en gang om året.. Ovnrummet, dørtætningerne bør rengøres jævnligt. Vejledningerne, der er beskrevet i rengøringsafsnittet, bør følges. Undladelse kan resultere i farlige situationer.. Sluk for ovnen ved afslutningen af dagens madlavning. 5. Ovnen bør ikke anvendes til at tørre tøj i. 6. Som det gælder for alle køkkenapparater, skal der udvises omhu, så der ikke sker antændelse af emner inde i ovnen. 7. Mad i brændbar plastik eller papirbeholdere bør overføres til mikrobølge/ovnsikre beholdere for at undgå mulig antændelse. Hvis der kommer røg: Sluk Isoler den fra elforsyningen. Hold lågen lukket for at kvæle eventuelle flammer. 8. Emner bør pakkes ud, når konvektions- og kombinationsfunktionerne anvendes. 9. Æg i skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i en mikroovn, da de kan eksplodere. 0. Fødevarer med skind, f.eks. kartofler, æbler, pølser osv., bør hulles før opvarmning.. Fødevarer bør ikke opvarmes i en helt tætlukket beholder, da opbygningen af damp kan forårsage eksplosion af denne.. Overskydende fedt bør fjernes under stegning og før tunge beholdere løftes ud af ovnen.. I tilfælde af glas, der går itu eller knuses i ovnen, bør man sørge for, at fødevarerne er fuldstændig fri for glaspartikler. I tvivlstilfælde kasseres den mad, der var i ovnen på brudtidspunktet.. Forsøg IKKE at bruge ovnen, hvis: Der er noget i klemme i lågen, lågen ikke lukker helt eller er lågen, hængsel, lås, tætningsoverfladen er beskadiget, eller hvis der ikke er mad i ovnen. SIKKERHED & FORSKRIFTER EGNEDE MADLAVNINGSREDSKABER Fabrikantens vejledninger bør checkes for at bestemme hver enkelt beholder eller redskabs egnethed til de enkelte kogefunktioner. Følgende skema giver de generelle retningslinier: Varmebestandige beholdere Hærdet glas Glaskeramik Stentøj (porcelæn, stentøj osv.) Anvend ikke elementer med metaldekoration. Metal- og foliebakker Metalbakker ANVEND IKKE ANDRE METAL- ELLER FOLIEBEHOLDERE Metalbakker må kun anvendes, hvis de placeres på GLASSTATIVET i ovnrummet Plastikbeholdere Dobbelte plastikbeholdere beregnet til ovn (op til visse temperaturer) kan nu fås. Se fabrikantens instruktioner før anvendelse Engangsartikler ANVEND IKKE Brændbare artikler (papir, karton, osv.) Andre redskaber Bindemærker Bestik Temperaturfølere Ingen køkkenredskaber bør efterlades i maden, mens den koger Udgave 5

6 HOVEDTRÆK PRODUKTDETALJER NETAFBRYDER Når der er tændt, ON, oplyser easytouch skærmen ovnstyringen. Bemærk; At slukke for denne kontakt, OFF, frakobler ikke ovnen fra el-forsyningen. easytouch SCREEN KONTROLPANEL Se DRIFT & STYRING for detaljer. YDELSESSKILT Findes på bagpanelet på ovnen. Det angiver serienummer, modeltype & elektriske specifikationer. MenuConnect Et USB-stik placeret under Merrychef logoet gør det muligt at ændre programmer, der er gemt i ovnen (se USB MenuConnect, Drift & Styring afsnittet, for detaljer om opdatering af ovnprogrammer). 5 LUFTUDTAG Luft der anvendes til at køle indvendige komponenter og damp fra ovnrummet kommer ud gennem luftudtagene, der er placeret bag på ovnen og sidepanelet på e% modellen. Luftudtagene skal friholdes for spærring, og de vil ikke lade mikrobølgeenergi komme ud i omgivelserne. 6 LUFTINDTAGSFILTER Luftfilteret, der er placeret nederst foran på ovnen, er en del af ventilationssystemet og skal friholdes for spærring og rengøres dagligt som beskrevet under Rengøring & Vedligeholdelse. Bemærk, ovnen vil ikke fungere uden påsat luftfilter. 7 LÅGEHÅNDTAG Dette er en stiv stang, som trækkes nedad og væk fra ovnen for at åbne. 8 OVNLÅGE Denne er en præcisionslavet energispærre med tre mikrobølge sikkerhedsaflåsninger. Lågen skal holdes ren (se RENGØRING ) og må IKKE anvendes til at støtte tunge objekter. 9 LÅGEFORSEGLINGER Disse sikrer en god tætning omkring lågen. De bør holdes rene og regelmæssigt undersøges for tegn på skade. Ved første tegn på slid, bør de udskiftes af en godkendt Merrychef servicetekniker. 0 KONVEKTIONSVENTILATOR, FEDTFILTER & KATALYSATOR (afhængigt af model) Metalfedtfilterristen, der dækker ventilatoren, skal holdes ren og fri for madrester. Der skal udvises stor omhu, når dette område af ovnen rengøres, under iagttagelse af de ovnkrav, der er vist under Rengøring & Vedligeholdelse i denne manual. OVNRUM Ovnrummet er udført i rustfrit stål og skal holdes ren ved at følge rengøringsvejledningerne i afsnittet Rengøring & Vedligeholdelse i denne manual. e e e Udgave

7 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Specifikationer Beskrivelse Enhed e e e5 Sensorskærmsstyring Programmer Omgivende driftstemperatur C <0 <0 <0 Udvendig HxBxD mm 55x598x6 59x58x750 6x7x705 Udvendig HxBxD tommer.7x.5x.5.x.0x9.5 5.x8.0x7.8 Indvendig HxBxD mm 9xx5 8x75x 58.x95x6.5 Indvendig HxBxD tommer.6x.x.8 8.6x.8x. 0.7x9.9x. Madlavningsrum Mikrobølgeenergi ydelse Konvektionsenergi ydelse Strømforsyning Strømforsyning Udpakket ovnvægt netto L (cu.ins) Watts kw Hz kw Kg (pund). () 700/000 (/.5 EE) 50 & 60 (EE).(XE).7(XX) 6.5 (8) 5.5 (566) & (8). (70) & (07) PRODUKTDETALJER Lydtryksniveau db(a) <70 <70 <70 Stabling (med udstyr) ovn 0 e e e5 0.7in 55mm.in 59m.5in 598mm.5in 6mm.0in 58mm 9.5in 750mm.0in 558mm 5.0in 8mm 5.in 6mm.0in 56mm Serienummer (Ydelsesskilt): Serienummer: MM ÅÅ STED SERIE dvs ( ) Ovnen er fremstillet i juni 00 i Sheffield (UK), produktionsnummer 5. Modelnummer: MODEL KONVEKTIONS MIKROBØLGE SPÆNDING HERTZ LEDNING STIK KOMMUNIKATION VERSION KUNDE/TILBEHØR LAND dvs. ec S V 0 5 H E U GM EU (ecsv05heugmeu) model ec, 00W, 500W, 0V, 50Hz, L+N+E( mm EU), -benet stik, USB,, Generelt marked, Europæisk. Compliances: EU Direktiver EMC 00/08/EC LVD 006/95/EC RoHS 00/95/EC MD 006//EC Udgave 7

8 PRODUKTDETALJER EC Overensstemmelseserklæring Fabrikant ) Merrychef Limited, ) Viscount Catering Limited Station Road West Provincial Park Ash Vale Nether Lane Aldershot Ecclesfield Hampshire Sheffield GU 5XA S5 9ZX United Kingdom United Kingdom Udstyrsdetaljer Generiske modelnumre eikon e, eikon e, eikon e5 Beskrivelse Erhvervsmæssig kombinations mikroovn Erklæring om overensstemmelse med direktiver og standarder Fabrikanten erklærer herved, at deres ovenfor nævnte erhvervsmæssige kombinations mikroovne er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. Overensstemmelse med Direktiver De erhvervsmæssige kombinations mikroovne er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i følgende Europadirektiver EMC 00/08/EC LVD 006/95/EC RoHS 00/95/EC MD 006//EC Anvendte harmoniserede standarder De erhvervsmæssige kombinations mikroovne er i overensstemmelse med relevante krav i følgende Europadirektiver. EN : 006 EN 605-: 00+A+A+A+A+A EN 6:008 EN 550-:997 inc A:008 i overensstemmelse med Kategori IV krav Elektrostatisk udladning IEC :995 RF Strålingsinterferens IEC :996 Hurtig transient almen mode, AC del IEC :995 Netspændings strømstød, AC del IEC :995 RF strøm, almen mode, AC-del IEC :996 Netspænding dyk & afbrydelser IEC :99 Fluktuation IEC :000 EN 550:007 Klassifikation: Klasse A, Gruppe Netterminal forstyrrelsesspænding Tabel a Strålingsforstyrrelse, magnetfelt* Tabel 5a Strålingsforstyrrelse, elektricitetsfelt Tabel 5a Strålingsforstyrrelse, elektricitetsfelt* Tabel 6, 7 og 8 AS/NZS CISPR Strålingsforstyrrelse CISPR :00:A:00 Ledningsforstyrrelse CISPR :00:A:00 Kvalitet og miljøstyring Merrychef Limited og Viscount Catering anvender et certificeret kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med EN ISO 900:008, og Viscount Catering anvender et certificeret miljøstyringssystem i overensstemmelse med EN ISO 00 8 Udgave

9 INSTALLATION Undersøg, om der er synlige tegn på transportskader. Om nødvendigt informeres fragtfirmaet STRAKS. Fjern emballagemateriale og beskyttelsesfilm fra ovnen og bortskaf forsvarligt. Med ovnen følger: Model e Serien: Håndtag. Runde bakker (x ) + firkantede bakker (x ). Tilvalgsmulighed: Runde bakker (x ) + Teflonmåtter (x ). Model e Serien: Selvbærende stativ Emaljebakke Nedkølingsstativ Model e5 Serien: Stativ. Emaljebakker (x ). PLACERING OG ANBRINGELSE AF OVNEN Vælg et sted i en god afstand fra større varmekilder. Anbring den IKKE, så varm luft trækkes ind fra friturekogere, grill, pander, osv. En varmeafskærmning til ovnens højde skal monteres, hvis placeret ved siden af et komfur, ovn eller måleområde. Placer ovnen på en permanent skridsikker/ubrændbar flad overflade, som er VANDRET, STABIL og STÆRK nok til ovnen og dens indhold. Tillad et minimumsfritrum (A) på tommer(50 mm) omkring ovnen, så den varme luft kan komme væk. Tillad tilstrækkeligt fritrum (B) foran ovnen, så lågen kan åbnes helt. Luftindtaget er placeret nederst på forsiden af ovnen (), og det er vigtigt, at luftstrømmen er så kold som muligt og ikke forvarmet af andre apparater såsom brændere, brændeovne, komfurer, stegemaskiner, grill og pander, da dette vil forringe ovnens levetid og ydelse. Sæt ikke labels/mærkater på ovnen, udover dem, der er påsat eller godkendt af fabrikanten. e e e5 A A A A A A B A B A PRODUKTDETALJER Ovnen kan ikke fungere uden det korrekt placeret LUFTFILTER. A B HÅNDTERING & OPBEVARING: Når en ovn skal flyttes, skal nationale og lokale krav til løft og flytning af tunge genstande altid overholdes og følges. Løft aldrig ovnen i lågehåndtaget. Når den ikke er i brug, afbrydes ovnen elektrisk og opbevares sikkert på et tørt køligt sted. Sæt ikke ovne oven på hinanden. Udgave 9

10 EL-INSTALLATION FARE! DETTE APPARAT SKAL JORDES. MANGEL PÅ DETTE KAN RESULTERE I ELEKTRISK CHOK OG DØD. Ovnen skal tilsluttes separat elforsyning, der er installeret af en faglært og godkendt elektriker. En ledningsadskiller af passende klasse med en mm kontaktafstand på alle poler bør monteres for hver ovn, der installeres. PRODUKTDETALJER Virksomheder med standard (type B ) strømafbrydere er følsomme over for stød, der fremkommer, når der tændes for frysere, køleskabe og andet catering udstyr incl. mikrobølgeovne. Derfor anbefaler vi stærkt, at en separat type C strømafbryder (der er designet specielt til denne type udstyr) monteres. En individuel, passende størrelse strømafbryder bør monteres for hver installeret ovn. Dette udstyr er i overensstemmelse med EN6000--, men når der forbindes følsomt udstyr til samme forsyningskilde som ovnen, bør brugeren, om nødvendigt i samråd med forsyningsmyndigheden, afgøre, at der anvendes lavimpedans forsyning. ENKELT FASE GRØN & GUL (JORD) ENKELT FASE () UK modeller er monteret med et Blåt Amp stik til IEC 6009 (EN 6009). Strømafbryderen bør være godkendt til 0A (type C). BLÅ (NEUTRAL) BRUN (SPÆNDINGS- FØRENDE) DOBBELTFASET () Dobbeltfasede modeller bør tilsluttes som vist. Strømafbryderen bør være godkendt til 0A/fase (type C). ADVARSEL: STÆRK LÆKSTRØM Jordforbindelse er vigtig DOBBELTFASE ÆKVIPOTENTIEL En ækvipotentielt jordingspunkt er monteret på ovnens bagpanel for selvstændig jordforbindelse (GND) STRØMFORSYNING: FEJLSTRØMSAFBRYDERE Hvis ovnen er tilsluttet en fejlstrømsafbryder, skal denne tillade minimum 0 milliampère jordstrøm uden at afbryde strømmen. GRØN & GUL (JORD) BLÅ (NEUTRAL) BRUN TIL SPÆND- INGSFØRENDE Nr. SORT TIL SPÆNDINGS- FØRENDE Nr. Hvis du er i tvivl om din el-forsyning, bør du søge råd hos en uddannet elektriker. 0 Udgave

11 EL-INSTALLATION GUIDE FARE! DETTE APPARAT SKAL JORDES. MANGEL PÅ DETTE KAN RESULTERE I ELEKTRISK CHOK OG DØD. Ovnen skal tilsluttes separat elforsyning, der er installeret af en faglært og godkendt elektriker. En ledningsadskiller af passende klasse med en mm kontaktafstand på alle poler bør monteres for hver ovn, der installeres. ADVARSEL STÆRK LÆKSTRØM ÆKVIPOTENTIEL Bagpanelet på ovnen er forsynet med et ækvipotentiel jordpunkt for selvstændig jordforbindelse (GND). ANDET UDSTYR EL-FORSYNING DOBBELT FASE OVN BELASTNING 0 V 0 V 0 V Brun 6 Amp Blå 6 Amp 00 V ENKELT FASE OVN BELASTNING Brun Amp Blå PRODUKTDETALJER Grå Sort Jord Gul/grøn Jordforbindelse er afgørende. Fasebelastningsdiagram Fasebelastning Ovnbelastning pr. fase er ikke den samme, derfor anbefaler vi, at andet udstyr tilsluttes L+N. Strømafbrydere DOBBELTFASE Strømafbrydere bør være godkendt til 0 Amp pr. fase og være Tidsforsinkede, Motorstart Type (Europæisk type C). ENKELT FASE Strømafbrydere bør være godkendt til 0 Amp pr. fase og være Tidsforsinkede, Motorstart Type (Europæisk type C). Fejlstrømskredsløb: Hvis ovnen er tilsluttet en fejlstrømsafbryderanordning, skal denne tillade minimum 0 milliampère jordstrøm uden at afbryde kredsløbet. Hvis du er i tvivl om din el-forsyning, bør du søge råd hos en uddannet elektriker. RØD Stikket set bagfra Stiktype: Trefaset Amp IEC 6009 [EN6009] L+ L+ N+ E [L anvendes ikke] 0 Amp BLÅ Stikket set bagfra Stiktype: Enkeltfaset Amp IEC 6009 [EN6009] L+N+E 0 Amp Udgave

12 KVIK-START GUIDE: KVIK-SERVICE OVN Den easytouch skærmdisplay, layout og ikoner vist heri er kun til vejledning og er ikke en nøjagtig repræsentation af dem, der leveres med ovnen. OPSTART. Tænd for ovnen; Udfør alle relevante sikkerhedschecks og sørg for, at ovnen er ren og tom, før der trykkes på kontakten for at aktivere ovnen.. easytouch skærmen tændes, og displayet viser kort serienummer og ovndata. Prik let på skærmen en gang for at fryse displayet, prik igen for at fortsætte.. Når ovnen er sat op med to eller flere forvarmningstemperaturer, vises valgmulighederne. DRIFT & STYRING Rullepilene i bunden af skærmen angiver, at der er flere temperaturmuligheder, end vist på skærmen, hvis nødvendigt anvendes rullepilene, og vælg derefter den ønskede temperatur for at forvarme ovnen.. Under forvarmning viser displayet fremskridtet, efterhånden som ovnen varmer op til den indstillede temperatur. (For at stoppe ovnopvarmningen trykkes på det røde X symbol). 5. Ovnen er klar til brug, når KOGEBOG vises. 5 STOP/ANNULLER KOGEBOG DISPLAY VISER ALLE MADLAVNINGSPROGRAMMER (Valgfri) VISER SHOWS FAVORITTER (Valgfri) PROGRAMGRUPPE Hver gruppe indeholder en samling af madlavningsprogrammer. ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR (Valgfri) Udgave

13 ANVENDELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM Træf alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at du ikke brænder dig, åbn lågen for at placere maden i den varme ovn og luk lågen.. Vælg en programgruppe, for eksempel BURGERE for at få vist de individuelle madlavningsprogrammer.. Vælg et madlavningsprogram for at starte, for eksempel BURGERE.. Følg de vejledninger, der måtte blive vist på skærmen. 5 PROGRAMTRIN. Rør det grønne flueben for at stege. Madlavningstiden tæller ned for hvert programtrin. 5. Når programmet slutter, vises en rød bjælke, normalt sammen med en lyd - åbn lågen eller tryk på det røde X for at vende tilbage til madlavningsprogrammet. Bemærk: Hvis ovnlågen åbnes under madlavning, stopper madlavningsprogrammet, og der vises en advarsel. Når døre lukkes, kan brugeren fortsætte eller annullere madlavningsprogrammet. DRIFT & STYRING LUFTFILTER 6 VIGTIGT: Rengør LUFTFILTERET (6) i bunden af ovnen hver dag, og sørg for, at luftfilteret sidder korrekt, før ovnen tages i brug. Se RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE. Udgave

14 DRIFTSGUIDE: FULD SERVICE OVN DRIFT & STYRING easytouch HOVEDMENU & TASTATURSKÆRM HOVEDMENUSKÆRM:. UDVIKLINGSMODE gør det muligt at udvikle flertrins madlavningsprogrammer, som derefter gemmes under et navn og symbol for genbrug.. TRYK & GO giver hurtig adgang til anvendelse af madlavningsprogrammer, som allerede er gemt.. KOGEBOG indeholder ovnens madlavningsprogrammer. Det viser Favoritter, Kogeprogramgrupper og en komplet liste over alle de til rådighed værende madlavningsprogrammer.. RENGØRING/TEMP ÆNDRING lader ovntemperaturen ændres og ovnen forberedes til rengøring med påmindelser, der vises for at hjælpe under rengøringsprocessen. 5. INDSTILLINGER anvendes til at styre ovnindstillinger og -funktioner, incl. tid og sprog, loading af madlavningsprogrammer og til service- og vedligeholdelsesformål. 6. TASTATURSKÆRM anvendes til at indtaste et autoriseret password for indtastning af data til programmer og kan begrænse operatøradgang til visse funktioner. 5 UD- VIKLINGSMODE MENU SHORT- CUT KOGEBOG RENGØRING/ TEMP ÆNDRING INDSTILLINGER 6 SKÆRM RENS SKÆRM Til Programnavne, Programgruppenavne og Passwords anvendes -0 karakterer på max. linier. Til Trin-vejledninger anvendes -5 karakter på max. 5 linier. TASTATUR- RULNING BEKRÆFT / OK TASTATUR MELLEMRUM Tilbage RETUR FORRIGE SKÆRM Udgave

15 UDVIKLINGSMODE: OPRETTELSE AF MADLAVNINGSPROGRAM. Vælg kokkehat symbolet i hovedmenuen for at komme i udviklingsmode. Gå ind i trin i programmet. Temperaturen viser den indstillede forvarmede ovntemperatur. For at øge eller mindske den ønskede temperatur vælges temperatursymbolet (), indtast temperaturen på tastaturet inden for de grænser, der vises, og vælg OK.. Vælg og indstil madlavningstid op til et maksimum på 0 minutter. For eksempel: Indtast 0 ( minut og 0 sekunder). Eksempel herunder; indstilling af madlavningstid (trin ): For at indstille madlavningstiden vælges Tid-symbolet. Indtast madlavningstid på tastaturet. Vælg OK for at acceptere tiden.. Vælg og indstil Mikrobølgestrøm [0, 5-090%] 5. Vælg og indstil en ventilatorhastighed (hvis til rådighed) inden for de viste grænser. 6. Vælg informationsikonet for at indtaste en vejledning (Valgfri). Vejledningerne kommer til syne på displayet ved begyndelsen af dette trin. 5 6 For eksempel: Trin placer produkt i ovn. SLET Gå til trin i programmet (Valgfri). 7. Programmer kan have op til maksimalt 6 trin. 7 Gentag trin -6 fra trin herover. Kør og gem programmet. Vælg OK for at bekræfte Programmet.. Kør programmet (valgfrit). TRIN VISES TILFØJ TRIN SLET TRIN TRIN VISES TILBAGE TIL TRIN DRIFT & STYRING ADVARSEL: Sørg for, at produktet er i ovnen, og at alle sikkerhedsforanstaltninger følges, før programmet køres. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, vælges tilbagetast, ændre madlavningsindstillingerne og prøv igen.. Vælg gem Kogebog symbolet for at gemme programmet i kogebogen.. Vælg et billede til at repræsentere programmet. (Anvend rullepilene for at få flere billeder.) 5. Indtast navnet på madlavningsprogrammet, brug maksimalt 0 karakterer, for eksempel BURGER, vælg derefter OK for at gemme programmet i Kogebogen Der vises et symbol med et grønt flueben på en bog for at angive, at programmet er blevet gemt i Kogebogen. Udgave 5

16 TRYK & GO Kørsel af madlavningsprogram fra Tryk & Go menuen.. Vælg TRYK & GO i hovedmenuskærmen.. Vælg det emne, der ønskes lavet.. Displayet viser temperatur, kogetid, mikrobølgestyrke og ventilatorhastighed, mens timeren tæller ned. Timer-bjælken bliver rød for at angive, at madlavningsforløbet er afsluttet. DRIFT & STYRING Valg af det madlavningsprogram, der vises i TRYK & GO menuskærmen.. Efter valg af TRYK & GO i hovedmenuskærmen, vælges REDIGER symbolet.. Der vises to lister, TRYK & GO menuenhederne vises i den øverste liste, og den nederste liste viser andre menuenheder, der er til rådighed. Der kan rulles op eller ned i begge lister med pilene yderst til højre.. Vælg en enhed, vælg derefter om dens plads i menuen skal ændres eller flyt den ned i den nederste liste.. Vælg en enhed, der skal flyttes til den øverste liste, hvorved den bliver tilgængelig fra TRYK & GO menuen. 5. Vælg tilbage for at returnere til menuskærmen, når du er færdig. Ændring af rækkefølgen af et valgt emne, der er vist i Tryk & Go skærmen. Flyt et valgt emne til eller fra Tryk & Go skærmen. Vælg for at rulle en liste op eller ned. 5 BRUG AF KOGEBOGSPROGRAM Hvordan man finder det ønskede program i kogebogen. ADVARSEL: Sørg for, at produktet er i ovnen, og at alle sikkerhedsforanstaltninger følges, før programmet køres.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg ALLE MENUER symbolet.. Brug op/ned rullepilene for at finde programmet. BEMÆRK: Hvis der er en rød streg omkring et billede, er ovntemperaturen for højt eller for lavt indstillet til denne opskrift. Se ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR. Træf alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at du ikke brænder dig, placer madproduktet i det varme ovnrum og luk lågen. ADVARSEL: Fare ved varm overflade 6 Udgave

17 . Vælg det ønskede madlavningsprogram for at påbegynde madlavningen. For eksempel, BURGER. 5. Enten starter programmet straks ved at vise en nedtællingstimer, eller der vises først en vejledning; følg trinvejledningen, og vælg derefter OK for at påbegynde madlavning. Hvis ovnlågen ikke åbnes i løbet af 0 sekunder, vises en advarselsbesked. 6. Madlavningstimeren tæller ned til nul og afgiver en lyd for at angive, at der er brug for en operatørhandling ved slutningen af et madlavningstrin eller ved slutningen af madlavningsprogrammet. Når madlavningsprogrammet er afsluttet, vil åbning af ovnlågen for at fjerne maden få displayet til at vende tilbage til KOGEBOG skærmen. Bemærk: Hvis ovnlågen åbnes under madlavning, stopper madlavningsprogrammet, og der vises en advarsel. Når lågen lukkes, kan brugeren fortsætte eller annullere madlavningsprogrammet. For at checke ovntemperaturen under madlavning, prikkes let på den temperatur, der vises, ovnrumstemperaturen vises med en stjerne. 5 6 ÆNDRING AF OVNTEMPERATUR. Noter den temperatur, der kræves til opskriften og vælg OK.. Vælg temperatursymbolet.. En stjerne ved siden af tallet angiver den nuværende ovntemperatur, vælg den ønskede ovntemperatur til opskriften. Når ovnen har nået den ønskede temperatur, fortsættes fra valg af KOGEBOG i trin. DRIFT & STYRING SE & REDIGERE PROGRAMMER. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg ALLE MENUER symbolet.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Brug op/ned pilene i højre side af skærmen til at finde madlavningsprogrammet, for eksempel Burger, og vælge se/rediger madlavningsprogramsymbolet. 5. Se eller juster programmet som nødvendigt, se Udviklingsmode for detaljer. 5 Udgave 7

18 TILFØJ EN NY PROGRAMGRUPPE Tilføjelse af en ny Programgruppe.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Vælg TILFØJ NY GRUPPE symbolet.. Indtast et navn for den nye Programgruppe (max. 0 karakterer). 5. Vælg et billede til at repræsentere Gruppen. (Anvend rullepilene for at få flere billeder.) 6. Vælg OK for at gemme Programgruppen i Kogebogen. 5 6 Vælg tilbage for at returnere til KOGEBOG. DRIFT & STYRING FLYT ET PROGRAM I EN PROGRAMGRUPPE Eksempel på flytning af BURGERE madlavningsprogrammets placering i programgruppen BURGERE.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg BURGERE programgruppen.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Brug op/ned pilene i højre side af den øverste del af redigeringsskærmen for at se madlavningsprogrammerne i gruppen. Vælg derefter det madlavningsprogram, der skal flyttes ( BURGERE ) og brug op/ned pilene i venstre side af den øverste skærm for at flytte det valgte madlavningsprogram i programgruppen. Vælg tilbage igen for at returnere til KOGEBOG skærmen. Flyt det valgte program i programgruppen Programgruppe Rul for at vise programmer i den aktuelle programgruppe 8 Udgave

19 TILFØJELSE AF ET PROGRAM TIL EN GRUPPE Tilføjelse af et madlavningsprogram til en eksisterende PROGRAMGRUPPE. Eksempel. Tilføje program BURGERE til programgruppen BURGERE.. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen.. Vælg BURGERE programgruppen.. Vælg REDIGER KOGEBOG.. I den nederste del af skærmen anvendes op/ned pilene i højre side til at finde og vælge BURGERE madlavningsprogrammet Vælg den grønne OP pil for at tilføje BURGERE madlavningsprogrammet til programgruppen i den øverste del af skærmen, vælg derefter tilbage for vende tilbage til madlavningsprogrammerne. 6. Vælg tilbage igen for at returnere til KOGEBOG. STYRING AF PROGRAMGRUPPER Flytning af en programplacering i en Programgruppe. Vælg KOGEBOG på hovedmenuskærmen. DRIFT & STYRING. Vælg REDIGER KOGEBOG.. Brug pilene, op og ned, i højre side af skærmen for at finde alle Programgrupper.. Vælg den Programgruppe, der skal flyttes og brug op- og ned-pilene i venstre side af den øverste skærm for at flytte det valgte program. 5. Vælg tilbage for at gå tilbage til KOGEBOG. Ændring af Programgruppens navn. Vælg Programgruppen. Vælg REDIGER PROGRAMGRUPPE. Flyt den valgte Programgruppe Rul for at vise Programgrupper Indtast det nye navn og vælg OK. Sletning af en Programgruppe Vælg Programgruppen. Vælg SLET Programgruppe symbolet. Rediger det valgte programgruppenavn 5 Slet den valgte programgruppe Vælg OK for at slette gruppen. Udgave 9

20 OVNSTYRINGSINDSTILLINGER. Vælg indstillinger symbolet fra hovedmenuskærmen.. Indtast password og vælg OK for at vise Indstillinger menuen () omfattende: A. Ovnmode/navigeringsindstillinger. B. Sprogmuligheder. C. Ovn-temperaturindstillinger og labels. D. Serviceinformation og fejllogs (password kræves). E. Opskriftstællere. F. Dato- og tidsindstillinger. G. Højttalerlydniveauer. H. Ovn-timer (Temperatur/ON/OFF). J. USB programforbindelse. K. Gendan indstillinger til fabriksindstillinger. L. Temperaturbånd. M. Ændring af indstillinger/serviceadgang passwords. Når en indstilling er færdig, vælges tilbage for at returnere til hovedindstillingsmenuen. For at komme væk fra indstillingsmenuen vælges tilbage, og der vil vises en prompt for enten GEM eller FJERN ændrede indstillinger (). A B C K L M D E F G H J A DRIFT & STYRING Ovnmode/navigeringsindstillinger (A) Vælg ovnmode/navigeringssymbolet (A) på menuen Indstillinger. Vælg Kvik-serveringsmode til stegning alene, eller Fuld serveringsmode til stegning & udviklingsprogrammer. Vælg Aktiver Indstillinger for at få vist et lås op symbol på Kvik-serveringskogebogsskærmen for at få adgang til menuen Indstillinger. B Sprog valgmuligheder (B) Vælg globussymbolet (B). Vælg afkrydsningsfeltet for det ønskede sprog fra den viste liste. Ovn-temperaturindstillinger og labels (C) For at ændre ovnforvarmningstemperaturen vælges temperatursymbolet (C), tastaturet vises, indtast den ønskede temperatur og vælg OK. Bemærk, at temperaturskærmen kun vises ved opstart, når der er indstillet to eller flere temperaturer over minimum. For at ændre temperaturlabel vælges label, så tastaturet vises, indtast det ønskede labelnavn og vælg OK. Der henvises til Service for serviceinformation & fejllogs (D). C D 0 Udgave

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere