AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

2 VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: Læs informationerne. Gem informationerne. Overhold nøje alle advarsler. Følg alle instruktioner. Produktet må ikke benyttes tæt på vand. Produktet må kun rengøres med en tør klud. 7. Ventilationshuller må ikke blokeres. Installation skal ske i henhold til producentens anvisninger. 8. Produktet placeres væk fra varmekilder som radiatorer, direkte sollys, ovn/komfur eller andre produkter (også effektforstærkere) der udstråler varme. 9. Et to-bens lysnetstik kan vende den ene eller den anden vej i kontakten. Vælg den retning som giver den bedste lydgengivelse. 10. Lysnetledning placeres, så den ikke klemmes af gående eller af genstande placeret på eller ved dem. Pas især godt på ved stikket, stikdåser og dér hvor ledningen kommer ud af produktet. 11. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr som anbefales af producenten. 12. Brug kun underlag, stand, trefod, vogn, beslag eller bord anbefalet af producenten eller som sælges sammen med produktet. Ved brug af vogn, udvises forsigtighed for at undgå skade ved væltning. 13. Lysnetledningen trækkes ud i tordenvejr eller når produktet skal stå ubenyttet gennem længere tid. 14. Al service henvises til autoriseret værksted. Service kræves ved skade på apparatet, lysnetledning eller stik, hvis væske eller fremmede genstande er trængt ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller anden fugt, hvis produktet ikke fungerer korrekt ved normal betjening eller hvis produktet udsættes for slag eller fald. 15. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Genstande som indeholder væske, f.eks. vaser, må aldrig placeres på eller ved produktet. 16. For helt at afbryde forbindelse til lysnet, trækkes lysnetledningen ud af fatningen på apparatet. 17. Stikket på lysnetledningen skal altid være lettilgængeligt. 18. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme fra sol, ild eller lignende. 2 LYNSYMBOL I TREKANT ADVARER BRUGEREN OM UISOLERET FARLIG SPÆNDING INDE I APPARATET SOM KAN VÆRE KRAFTIG NOK TIL AT UDGØRE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ÅBEN IKKE ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKO FOR ILD ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. SE MÆRKNING BAG PÅ PRODUKTET UDRÅBSTEGN I TREKANT ADVARER BRUGEREN OM AT DER ER VIGTIGE INSTRUKTIONER OM BETJENING, VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE I DEN MEDFØLGENDE LITTERATUR. Bortskaffelse af batterier FORSIGTIG: Fare for eksplosion hvis batteriet i fjernkontrollen erstattes med en forkert type. Afskaf brugte batterier ifølge disse instruktioner. Alkalibatterier anses for ikke at være farlige. Genopladelige batterier (f.eks. nikkelkadmium, nikkel metal-hydrid, lithium og lithium-ion) anses for at være farlige husholdningsmaterialer, og de kan udgøre en unødvendig sundheds- og sikkerhedsfare. I EU og andre steder er bortskaffelse af batterier som husholdningsaffald forbudt. Alle batterier skal bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis. Kontakt de lokale myndigheder med ansvar for affald for information om miljømæssigt korrekt indsamling, genbrug og bortskaffelse af brugte batterier.

3 TILSLUTNING OG INDSTILLING AF DIN jbl OnBeat air 1. Pak forsigtigt højttalerdocken ud og kontroller, at alle nedenfor viste ting findes: JBL OnBeat Air, højttalerbase, strømforsyning, AC-ledning*, fjernbetjening, ipod /iphone adapter clip og ipad adapter clip. 3. Hvis du vil bruge JBL OnBeat Air med en anden lydkilde, skal du forbinde den ene ende af et 3,5mm stereokabel (medfølger ikke) til Audio In stikket og den anden ende til lydkildens lyd-ud eller hovedtelefoner-ud stik. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT 3,5mm (1/8 ) kabel * AC-ledning afhænger af land DANSK 2. Tilslut et USB Type B kabel (medfølger ikke) til USB-porten på din JBL OnBeat og til USB-porten på din computer, hvor dit itunes-bibliotek befinder sig. På denne måde kan du synkronisere en tilsluttet ipod/iphone/ipad med itunes (læs Synkronisering med dit itunes-bibliotek på side 9). VIGTIGT: Hvis du afspiller via en dock et ipod, iphone eller ipad og en lydkilde forbundet til Audio In stikket samtidigt, høres de to output ligeledes samtidigt gennem JBL OnBeat Air. For kun at høre én kilde, skal du slukke manuelt for den kilde, som du ikke vil høre. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT USB Type B VIGTIG BEMÆRKNING VEDRØRENDE ALLE ELEKTRONISKE PRODUKTER: Før du tilslutter eller frakobler audiokabler fra enhedens Audio-in stik, er det bedst at slukke for enheden først. Dette forlænger enhedens levetid ved at beskytte det imod statisk elektricitet og således undgå potentiel skade. 3

4 4. Hvis du gerne vil se videoer eller billeder fra din ipod, iphone eller ipad på et fjernsyn kan du tilslutte den ene ende af et kombineret videokabel (medfølger ikke) i din JBL OnBeat Air Video-Out tilslutning og herefter koble den anden ende til dit fjernsyns kombinerede Video-In tilslutning. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT Komposit videokabel (ikke inkluderet) Konfigurér JBL OnBeat Air til Wi-Fi Før du kan streame lyd via AirPlay, skal du konfigurére din JBL OnBeat Air til at fungere med Wi-Fi. Du behøver kun at udføre denne operation den første gang du forsøger at forbinde JBL OnBeat Air til dit Wi-Fi-netværk. Note Easy Setup Application: Du kan downloade JBL OnBeat Air easy setup application ved at besøge følgende website: 1. Undersøg at dit Wi-Fi-netværk er tændt og fungerer korrekt. 2. Tænd JBL OnBeat Air ved at trykke på enhedens Tænd/sluk-knap. Status- LED en blinker grøn og vil, efter adskillige sekunder, skifte til gul. Connect - knap 5. Tilslut den medfølgende AC-ledning til strømforsyningen (hvis der er mere end en AC-ledning, så brug den der passer til dine lokale forhold). Tilslut herefter strømforsyningen til JBL OnBeat Air DC-In tilkobling og sæt stikket i en stikkontakt. Tænd/sluk knap 3. Efter Status-LED en skifter til gul, trykkes JBL OnBeat Air s Connect -knap i tre sekunder. Enhedens status-led vil skiftevis blinke hvid og grøn, som indikation på, at JBL OnBeat Air er i Connect-mode. 4. Mens JBL OnBeat Air befinder sig i Connect-mode bruges din Mac, PC, iphone, ipode touch eller ipad til at søge efter en trådløs enhed kaldet JBL OnBeat Air og forbinde til den (se eksempler, næste side: Windows XP (top), Windows Vista (nederst til venstre), Mac OS (nederst til højre)). 4

5 5. Start din internetbrowser på din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad, og navigér til følgende webside: Websiden vil vise Setup information - siden. DANSK 6. Indskriv navnet på den JBL OnBeat Air du er i gang med at installere i JBL OnBeat Air Name -vinduet, og klik på Change (Hvis du har mere end én JBL OnBeat Air anbefaler vi, at du installerer hver enhed separat, mens dine andre enheder er slukkede). 5

6 7. Brug drop-down listen, til at vælge dit trådløse netværks SSID (navn), og indskriv dit netværks WEP-key eller WPA-password. Når du er klar, klik skærmbilledets Connect -knap. 8. Når din JBL OnBeat Air, med succes er tilkoblet dit netværk lyser status-led en hvid. Hvis den ikke kunne tilkobles dit netværk lyser LED en gul. Gentag step 4-7, eller kontroller dit Wi-Fi-netværk såfremt LED en fortsat blinker gul. 9. Sæt din computer eller enheds netværksforbindelse tilbage til dit eget Wi-finetværk. Din JBL OnBeat Air husker nu din Wi-fi-routers sikkerhedsindstillinger og vil altid automatisk forbinde til dit Wi-fi-netværk, så længe din Wi-fi-router er tændt, og så længe din JBL OnBeat Air er enten tændt, eller i sleep-mode. Hvis din JBL OnBeat Air nogensinde mister forbindelsen til dit Wi-fi-netværk, holdes enhedens Connect -knap nede i tre sekunder, og du gentager step 4-7. VIGTIGT: Hvis dit Wi-fi-netværk kræver at du manuelt konfigurerer din JBL OnBeat Air s netværksindstillinger, se Manuel opsætning af JBL OnBeat Air s Wi-fiindstillinger, på side 10. Sådan bruger du din jbl OnBeat Air For at tænde din JBL OnBeat Air, tryk Power -knappen på enheden. Enhedens status-led vil blinke grøn mens systemet booter op. For at slukke JBL OnBeat Air, tryk Power -knappen igen. Status-LED en slukker. Når JBL OnBeat Air er slukket er AirPlay-funktionen også slukket for at minimere strømforbruget. NOTE: JBL OnBeat Air slukker aldrig automatisk. For at sætte JBL OnBeat Air i sleep-mode mens en ipod, iphone eller ipad enhed er docket, trykkes Play/Pause -knappen på fjernbetjeningen i to sekunder. Status-LED en lyser gul når enheden er i sleep-mode. For at vække JBL OnBeat Air trykkes en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen eller på enheden selv. JBL OnBeat Air går selv i sleep-mode når ingen knapper har været brugt, og intet lydsignal har været til stede i 10 minutter. Lydstyrkeknapper Tænd/sluk knap 6

7 Enhedens Wi-fi-status forbliver aktiv, og status-led en lyser gul. For at slukke systemet trykkes Power -knappen. Status-LED en slukkes. Indstil lydstyrken med (+) og ( ) knapperne. Tryk på begge knapper for at fjerne lyden og tryk på en af dem for at få den tilbage. Status-LED en blinker hvid. Tryk en af volumeknapperne for at unmute lyden. LYTTE TIL AIRPLAY STREAMING LYD Din JBL OnBeat Air kan afspille lydfiler eller en internet radiostation der streamer fra itunes 10.1 (eller nyere) på en netwærksforbundet computer eller fra en ipod, iphone eller ipad enhed med ios 4.2 eller nyere (itunes er gratis at downloade til Mac og PC fra NOTE: Før du begynder AirPlay streaming, skal JBL OnBeat Air være forbundet til dit Wi-fi-netværk. For at starte streaming fra computeren, startes itunes, klik på AirPlay -knappen der ses i bunden af itunes-vinduet, og vælg JBL OnBeat Air fra popup-listen der vises. Hvis musik afspilles fra en docket ipod, iphone eller ipad, eller gennem Aux In -stikket, og en AirPlay stream startes fra en anden enhed, vil JBL OnBeat Air automatisk skifte til AirPlay input. For at benytte JBL OnBeat Air s fjernbetjening til grundlæggende afspilningskontrol af streamede lydfiler vælges Allow itunes control from remote speakers i din itunes, Edit > Preferences > Devices menu. DANSK AirPlay - knap Vælg JBL OnBeat Air fra popup-listen For at starte streaming fra en ipod, iphone eller ipad enhed, tryk AirPlay -knappen på skærmen og vælg JBL OnBeat Air i speaker-selection -listen der vises. Hvis JBL OnBeat Air er i sleep-mode når du trykker Play i itunes 10.1 eller på din ipod, iphone eller ipad enhed, vil JBL OnBeat Air automatisk tændes, skifte til AirPlay input, og begynde at spille den streamede lyd. JBL OnBeat Air får herved tilladelse til at styre itunes Windows (øverst); Mac OS (nederst) NOTE: Når du starter AirPlay streaming, vil JBL OnBeat Air spille med sin nuværende volume-indstilling, og itunes volume-indstilling vil synkroniseres med JBL OnBeat Air s volume-indstilling. Brug JBL OnBeat Air s Volume-knapper for at indstille volumen. 7

8 DOCKE DIN ipod, iphone ELLER ipad ENHED Der medfølger 2 adapterclips med din JBL OnBeat Air: en til en ipod touch /ipod classic /iphone, og en anden til en ipad (NOTE: ipod nano modeller behøver ikke en adapterbøjle). Adapterne giver dig mulighed for at dokke enhederne med eller uden tredjepartsskins på. Påsæt den ønskede adapterbøjle til JBL OnBeat Air, som vist i næste kolonne. For ipad 1 For ipad 2 ipod touch/iphone ipad Tilkoblingshul Til ipad 2 med Smart Cover Bøj clipsen en smule Bøj clipsen en smule Indsæt stikket i tilkoblingshullet ROTATION AF DOKKEN Når en ipod eller iphone er i dok på din JBL OnBeat Air, kan du vende dokken til landskab-position. VIGTIGT: Du kan ikke vende dokken, når en ipad er tilsluttet i dok. For at vende dokken til landskab-position drejer du den 90 grader modsat uret. For at vende tilbage til normal visning drejer du den 90 grader med uret. Dokken bevarer indstillingen i portræt og i landskab positionerne. Portræt-position Landskab-position Anbring din ipod/iphone/ipad på dok-tilkoblingen. Kontroller om enheden er tilsluttet hele vejen til tilkoblingen. Tryk øverst på din ipod/iphone/ipad for at tilkoble den helt ind i adapterclipsen eller ind i dokken for at sikre, at den sidder fast. 8

9 FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER Opladning af en ipod/iphone/ipad i dok Din JBL OnBeat Air oplader din ipod eller iphone, når som helst den er tilsluttet i dok. BEMÆRK: Din JBL OnBeat Air kan måske ikke oplade en ipad i dok via en USBforbindelse til en PC. Hvis din ipad oplader, når den er tilsluttet direkte til din PC via en USB-tilkobling, kan den også oplades i dok på din JBL OnBeat Air. Hvis din ipad ikke oplader, når den er tilsluttet direkte til din PC via en USB-tilkobling, kan den heller ikke oplades i dok på din JBL OnBeat Air. Lydstyrke ned Afspil/Pause* Foregående/Tilbage-spoling (hold for tilbagespoling) Lydstyrke op Tavs/Ikke-tavs Næste/Hurtigtfremad (hold for hurtigt fremad) AFSPILLE VIDEO- OG FOTO-FILER Når du docker din ipod, iphone eller ipad enhed i JBL OnBeat Air, vil den videooutput automatisk sættes til Off, selv hvis outputtet var slået til før du dockede enheden. For at slå JBL OnBeat Air s video-output til, trykkes fjernbetjeningens Menu-knap i to sekunder. JBL OnBeat Air s status-led blinker hvid en gang. Video fra ipod, iphone eller ipad enheden vil nu sendes til det forbundne TV. For at slå video-outputtet fra, trykkes fjernbetjeningens Menu-knap igen i to sekunder. JBL OnBeat Air s status- LED blinker hvid to gange. DANSK Menu op Menu Menu ned Menuvalg/Bekræft * Menunavigering i ipod touch, iphone og ipad kan have brug for, at du indstiller din ipod/iphone/ipad til musik manuelt. Synkronisering med DIT itunes-bibliotek BEMÆRK: Før du forsøger at synkronisere din ipod/iphone/ipad med dit itunesbibliotek, skal du sikre dig, at både din ipod/iphone/ipad og dit itunes-bibliotek er opdaterede til den seneste softwareversion. 1. Undersøg at din JBL OnBeat Air s USB-stik er forbundet med computeren hvor dit itunes bibliotek befinder sig. 2. Dok din ipod/iphone/ipad enhed i din JBL OnBeat Air. 3. Brug din computers itunes-software til at synkronisere din ipod/iphone/ipad med itunes-biblioteket. 4. Når du er færdig med synkroniseringen, skal du frakoble din ipod/iphone/ipad fra itunes-biblioteket. 9

10 status led Din JBL OnBeat Air s status-led benytter forskellige farver og mønstre til at indikére sin status: Farve på status-led Hvid konstant Grøn blink Grøn og hvid skiftevis blink Gul konstant Gul blink Gul langsomt blink Hvid enkelt blink Hvid to blink Hvid blink Gul/hvid/grøn skiftende Ingen LED Status JBL OnBeat Air er tændt og forbundet til et Wi-fi-netværk JBL OnBeat Air starter op; JBL OnBeat Air prøver at forbinde til et Wi-fi-netværk JBL OnBeat Air er i Connect -mode (se Konfigurér JBL OnBeat Air til Wi-Fi, på side 4) JBL OnBeat Air er i sleep -mode JBL OnBeat Air s Wi-fi-netværksforbindelse fejlede JBL OnBeat Air software-opgradering er i gang JBL OnBeat Air s video-output er aktiv JBL OnBeat Air s video-output er inaktiv JBL OnBeat Air er mutet JBL OnBeat Air software-opgradering fejlede JBL OnBeat Air er slukket MANUEL OPSÆTNING AF JBL ONBEAT AIR S WI-FI-INDSTILLINGER Følg disse punkter hvis dit Wi-fi-netværk kræver at du konfigurerer JBL OnBeat Air s Wi-fi-indstillinger manuelt. 1. Kontroller at dit Wi-fi-netværk er tændt, og fungerer korrekt. 2. Tænd JBL OnBeat Air ved at trykke Power -knappen på enheden. Status- LED en blinker grøn. Power - knap Connect - knap 3. Tryk JBL OnBeat Air s Connect -knap i tre sekunder. Enhedens status-led blinker skiftevis hvid og grøn for at indikére at JBL OnBeat Air er i Connect - mode. 4. Mens JBL OnBeat Air er i Connect -mode, bruges din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad til at søge efter den trådløse netværksenhed kaldet JBL OnBeat Air, og forbinde til den (se eksempler, næste side: Windows XP (top), Windows Vista (nederst venstre), Mac OS (nederst højre). 10

11 5. Start din computers internetbrowser og naviger til følgende web-side: 6. Når Setup -siden fremkommer, vælges Manual Configuration i listen på højre side. Siden Wireless Configuration vises. DANSK 7. I IP Mode -dropdown boksen vælges Manual, og du indskriver dine oplysninger i de tilgængelige felter (Du behøver muligvis at skaffe dit netværks indstillinger fra din ISP eller netværksdadministrator). Klik Apply for at gemme dine indstillinger. 8. Sæt din computer eller enheds netværksforbindelse tilbage til dit eget Wi-finetværk. opgradere SOFTWARE Din JBL OnBeat Air indeholder software der kan opgraderes, så du kan udnytte nye funktioner og forbedringer efterhånden som de bliver tilgængelige. Gå til www. jbl.com/onbeatairupgrade for information om hvordan du kontrollerer din enheds firmware-version og instruktioner for opgradering til en nyere version. 11

12 SPECIFIKATIONER Kompatibilitet* (AirPlay) Kompatibilitet* (docking): Wi-Fi netværkskompatibilitet: Transducere: itunes 10.1 og senere (Mac og PC), iphone 4, iphone 3GS, ipod touch (4. generation), ipod touch (3. generation), ipod touch (2. generation), ipad, ipad 2 ipad 2, ipad Wi-Fi + 3G, ipad Wi-Fi, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch 4G, ipod touch 3G, ipod touch 2G**, ipod touch**, ipod nano 5G, ipod nano 4G, ipod nano 3G, ipod nano 2G, ipod nano b/g 2 x JBL Phoenix SE full-range transducere Strøm: 7.5 watt x 2 Frekvensgang: Signal/Støj Forhold: Input-impedans (aux): Indgangstilslutninger: Funktionstemperaturer: 70Hz 20kHz 80dB 10k ohm Hovedtilslutning - ipod, iphone eller ipad doktilslutning; Aux input-tilslutning 1/8 (3,5mm) stereo mini-stik 0 C 40 C, 32 F 104 F Strømkrav: 13V DC (jævnstrøm), 2.5A Strømforbrug: 30W (maksimum); 0,5W (slukket) Mål (D x B x H): 146mm x 275mm x 135mm (5-3/4 x 10-13/16 x 5-5/16 ) Vægt: 0.88 kg (1.9 lb) * Aktuel kompatibilitet. For de nyeste oplysninger om kompatibilitet, gå ind på ** Version 3.0 eller højere 12

13 Problemløsning for din JBL OnBeat Air Problem Løsning Ingen lyd (status-led lyser ikke): Ingen lyd (status-led lyser hvid konstant): Ingen lyd (status-led blinker gul): JBL OnBeat Air volumeknapper virker ikke med AirPlay-kilde enheder: JBL OnBeat Air fjernbetjening virker ikke med AirPlay-kilde enheder: Kontroller, at strømforsyningen er korrekt forbundet til JBL OnBeat Air og til en virkende stikkontakt. Undersøg at JBL OnBeat Air er tændt, ved at trykke på dens Power -knap Tryk Volume op (+) knappen for at øge systemets volume. Hvis du benytter en AirPlay-kilde, undersøg at AirPlay-kilden er i Airplay-mode, og du har valgt JBL OnBeat Air i dens Speaker selection -liste. Se Lytte til AirPlay streaming lyd, på side 7. Undersøg at AirPlay-kilden er forbundet til Wi-fi-netværket Hvis du benytter en docket ipod/iphone/ipad enhed, undersøg at den er korrekt docket i JBL OnBeat Air. Hvis du bruger en ekstra kilde, skal du sikre, at lydkablet er korrekt forbundet til JBL OnBeat Air Audio In stik og til kilde-enhedens lydudgang. Sørg for at din ipod/iphone/ipad eller andre kildekomponenter ikke er sat på Pause, og at lydstyrken ikke er skruet helt ned. Hvis du benytter en AirPlay-kilde, undersøg at JBL OnBeat Air er forbundet til Wi-fi-netværket. Se Konfigurér JBL OnBeat Air til Wi-Fi, på side 4. Undersøg at AirPlay-kilden er sat til Allow control from remote speakers. Se Lytte til AirPlay streaming lyd, på side 7. Undersøg at AirPlay-kilden er sat til Allow control from remote speakers. Se Lytte til AirPlay streaming lyd, på side 7. DANSK Fortsættes på side

14 Problemløsning for din JBL OnBeat Air (fortsat) problem Lyd knaser, hvisler eller er forvrænget: Høj brummen eller summen: Lyd kommer kun fra den ene af JBL OnBeat Air s højttalere: Løsning Skru ned for lydstyrken på din ipod/iphone/ipad eller andre kildekomponenter. Kontroller, at ipod/iphone/ipad EQ indstilling er på Off ( Slukket ). Sørg for at audiokablet er sat helt ind i din JBL OnBeat Air Audio In stik. Udskift lydkablet. Afbryd strømforsyningen og forbind til en anden stikkontakt. Kontroller, at ipod/iphone/ipad sidder korrekt i docking-konnektoren. Sørg for at audiokablet er sat helt ind i din JBL OnBeat Air Audio In stik. Kontroller, at lydkablet er et stereokabel. 14

15 HARMAN Consumer, Inc Balboa Boulevard, Northridge, CA USA 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL varemærket tilhører HARMAN International Industries, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. JBL OnBeat varemærket tilhører HARMAN International Industries, Inc. AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, itunes og ipod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., anmeldt i USA og andre lande. ipad er et varemærke tilhørende Apple Inc. Made for ipod, Made for iphone og Made for ipad betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til at kunne tilsluttes specifikt til hhv. ipod, iphone og ipad, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apple ydelsesstandarder. Apple har intet ansvar for, hvordan dette apparat fungerer eller for overholdelse af sikkerheds- og forskriftsmæssige standarder. ipod/iphone/ipad medfølger ikke. Wi-Fi og Wi-Fi Certified logo er registrerede varemærker for Wi-Fi Alliance. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Der forbeholdes ret til ændring af beskrivelse, specifikationer og udseende uden varsel. Part nr Rev.: A

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning JBL OnBeat Xtreme Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad Betjeningsvejledning INTRODUKTION JBL OnBeat Xtreme højttalerdock giver din ipod, iphone, ipad eller anden Bluetooth -enhed den ultimative

Læs mere

jbl High Performance Højttalersystem til ipod Brugsvejledning

jbl High Performance Højttalersystem til ipod Brugsvejledning jbl radial High Performance Højttalersystem til ipod Brugsvejledning DANSK Vigtige Sikkerhedsinformationer Følgende råd og advarsler læses inden ibrugtagning: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

JBL ON STAGE * 400P. HIGH-PERFORMANCE iphone OG ipod HØJTTALERDOCK. BRUGSVEJLEDNING Dansk... 59. iphone sælges separat. Dansk

JBL ON STAGE * 400P. HIGH-PERFORMANCE iphone OG ipod HØJTTALERDOCK. BRUGSVEJLEDNING Dansk... 59. iphone sælges separat. Dansk JBL ON STAGE * 400P HIGH-PERFORMANCE iphone OG ipod HØJTTALERDOCK iphone sælges separat. BRUGSVEJLEDNING Dansk... 59 Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS VENLIGST FØLGENDE FORHOLDSREGLER FØR BRUG: Læs

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger 56Droplet AirDock by Alva Design Group INTRODUKTION SIDE 1 AF 3 INDHOLD Introduktion...02 Funktioner...05 Via lightning connector...06 Trådløs forbindelse

Læs mere

jbl On TOur ibt Bluetooth Transportabel Højttaler Brugermanual

jbl On TOur ibt Bluetooth Transportabel Højttaler Brugermanual jbl On TOur ibt Bluetooth Transportabel Højttaler Brugermanual Vigtige Sikkerhedsinformationer 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne. 3. Overhold nøje alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips DS3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS1155 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din docking-højttaler

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Danske: ASB12I. Sikkerhed. o o o

Danske: ASB12I. Sikkerhed. o o o Danske: ASB12I o o o Index 1. Sikkerhed 1.1. Anvendelsesområde 1.2. Piktogrammer i denne håndbog 1.3. Almindelige sikkerhedsanvisninger 2. Klargøring til brug 3. Installation 4. Funktioner 5. Betjening

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS6100 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Høresikkerhed 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning 4 Hvad er der i kassen 4

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Aura. Trådløst højttalersystem. Betjeningsvejledning

Aura. Trådløst højttalersystem. Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 MEDFØLGENDE DELE 3 KONTROLLER OG TILSLUTNINGER 3 KONTROLLER PÅ HARMAN KARDON AURAS FRONTPANEL 3 KONTROLLER PÅ HARMAN KARDON

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

JBL On Stage * IIIP portable loudspeaker dock for iphone and ipod

JBL On Stage * IIIP portable loudspeaker dock for iphone and ipod User Guide English... 3 Deutsch...9 Français... 16 Español... 23 Italiano... 30 Dutch...37 Korean...44 Norwegian...51 Danish...58 Japanese... 65 Simplifi ed Chinese... 72 Finnish... 79 Swedish...86 Russian...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0 Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App.8.0 Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning Jabra Sport Coach special edition Brugervejledning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OMNI 10 TRÅDLØS HD-HØJTTALER

OMNI 10 TRÅDLØS HD-HØJTTALER OMNI 10 TRÅDLØS HD-HØJTTALER Trådløs lyd udfylder hele rummet med et tryk på en knap. Harman Kardon Omni 10 er et trådløst system med ægte HD-lyd. Fyld ethvert lokale med ren og klar lyd takket være Harmans

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SUB100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. www.philips.com/welcome DS6800W. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på. www.philips.com/welcome DS6800W. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS6800W Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Sikkerhed 4 Meddelelse 5 26 Dansk 2 Dit underholdningssystem 7 Indledning 7 Hvad

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Brugervejledning jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere