AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

2 VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: Læs informationerne. Gem informationerne. Overhold nøje alle advarsler. Følg alle instruktioner. Produktet må ikke benyttes tæt på vand. Produktet må kun rengøres med en tør klud. 7. Ventilationshuller må ikke blokeres. Installation skal ske i henhold til producentens anvisninger. 8. Produktet placeres væk fra varmekilder som radiatorer, direkte sollys, ovn/komfur eller andre produkter (også effektforstærkere) der udstråler varme. 9. Et to-bens lysnetstik kan vende den ene eller den anden vej i kontakten. Vælg den retning som giver den bedste lydgengivelse. 10. Lysnetledning placeres, så den ikke klemmes af gående eller af genstande placeret på eller ved dem. Pas især godt på ved stikket, stikdåser og dér hvor ledningen kommer ud af produktet. 11. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr som anbefales af producenten. 12. Brug kun underlag, stand, trefod, vogn, beslag eller bord anbefalet af producenten eller som sælges sammen med produktet. Ved brug af vogn, udvises forsigtighed for at undgå skade ved væltning. 13. Lysnetledningen trækkes ud i tordenvejr eller når produktet skal stå ubenyttet gennem længere tid. 14. Al service henvises til autoriseret værksted. Service kræves ved skade på apparatet, lysnetledning eller stik, hvis væske eller fremmede genstande er trængt ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller anden fugt, hvis produktet ikke fungerer korrekt ved normal betjening eller hvis produktet udsættes for slag eller fald. 15. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Genstande som indeholder væske, f.eks. vaser, må aldrig placeres på eller ved produktet. 16. For helt at afbryde forbindelse til lysnet, trækkes lysnetledningen ud af fatningen på apparatet. 17. Stikket på lysnetledningen skal altid være lettilgængeligt. 18. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme fra sol, ild eller lignende. 2 LYNSYMBOL I TREKANT ADVARER BRUGEREN OM UISOLERET FARLIG SPÆNDING INDE I APPARATET SOM KAN VÆRE KRAFTIG NOK TIL AT UDGØRE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ÅBEN IKKE ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKO FOR ILD ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. SE MÆRKNING BAG PÅ PRODUKTET UDRÅBSTEGN I TREKANT ADVARER BRUGEREN OM AT DER ER VIGTIGE INSTRUKTIONER OM BETJENING, VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE I DEN MEDFØLGENDE LITTERATUR. Bortskaffelse af batterier FORSIGTIG: Fare for eksplosion hvis batteriet i fjernkontrollen erstattes med en forkert type. Afskaf brugte batterier ifølge disse instruktioner. Alkalibatterier anses for ikke at være farlige. Genopladelige batterier (f.eks. nikkelkadmium, nikkel metal-hydrid, lithium og lithium-ion) anses for at være farlige husholdningsmaterialer, og de kan udgøre en unødvendig sundheds- og sikkerhedsfare. I EU og andre steder er bortskaffelse af batterier som husholdningsaffald forbudt. Alle batterier skal bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis. Kontakt de lokale myndigheder med ansvar for affald for information om miljømæssigt korrekt indsamling, genbrug og bortskaffelse af brugte batterier.

3 TILSLUTNING OG INDSTILLING AF DIN jbl OnBeat air 1. Pak forsigtigt højttalerdocken ud og kontroller, at alle nedenfor viste ting findes: JBL OnBeat Air, højttalerbase, strømforsyning, AC-ledning*, fjernbetjening, ipod /iphone adapter clip og ipad adapter clip. 3. Hvis du vil bruge JBL OnBeat Air med en anden lydkilde, skal du forbinde den ene ende af et 3,5mm stereokabel (medfølger ikke) til Audio In stikket og den anden ende til lydkildens lyd-ud eller hovedtelefoner-ud stik. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT 3,5mm (1/8 ) kabel * AC-ledning afhænger af land DANSK 2. Tilslut et USB Type B kabel (medfølger ikke) til USB-porten på din JBL OnBeat og til USB-porten på din computer, hvor dit itunes-bibliotek befinder sig. På denne måde kan du synkronisere en tilsluttet ipod/iphone/ipad med itunes (læs Synkronisering med dit itunes-bibliotek på side 9). VIGTIGT: Hvis du afspiller via en dock et ipod, iphone eller ipad og en lydkilde forbundet til Audio In stikket samtidigt, høres de to output ligeledes samtidigt gennem JBL OnBeat Air. For kun at høre én kilde, skal du slukke manuelt for den kilde, som du ikke vil høre. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT USB Type B VIGTIG BEMÆRKNING VEDRØRENDE ALLE ELEKTRONISKE PRODUKTER: Før du tilslutter eller frakobler audiokabler fra enhedens Audio-in stik, er det bedst at slukke for enheden først. Dette forlænger enhedens levetid ved at beskytte det imod statisk elektricitet og således undgå potentiel skade. 3

4 4. Hvis du gerne vil se videoer eller billeder fra din ipod, iphone eller ipad på et fjernsyn kan du tilslutte den ene ende af et kombineret videokabel (medfølger ikke) i din JBL OnBeat Air Video-Out tilslutning og herefter koble den anden ende til dit fjernsyns kombinerede Video-In tilslutning. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT Komposit videokabel (ikke inkluderet) Konfigurér JBL OnBeat Air til Wi-Fi Før du kan streame lyd via AirPlay, skal du konfigurére din JBL OnBeat Air til at fungere med Wi-Fi. Du behøver kun at udføre denne operation den første gang du forsøger at forbinde JBL OnBeat Air til dit Wi-Fi-netværk. Note Easy Setup Application: Du kan downloade JBL OnBeat Air easy setup application ved at besøge følgende website: 1. Undersøg at dit Wi-Fi-netværk er tændt og fungerer korrekt. 2. Tænd JBL OnBeat Air ved at trykke på enhedens Tænd/sluk-knap. Status- LED en blinker grøn og vil, efter adskillige sekunder, skifte til gul. Connect - knap 5. Tilslut den medfølgende AC-ledning til strømforsyningen (hvis der er mere end en AC-ledning, så brug den der passer til dine lokale forhold). Tilslut herefter strømforsyningen til JBL OnBeat Air DC-In tilkobling og sæt stikket i en stikkontakt. Tænd/sluk knap 3. Efter Status-LED en skifter til gul, trykkes JBL OnBeat Air s Connect -knap i tre sekunder. Enhedens status-led vil skiftevis blinke hvid og grøn, som indikation på, at JBL OnBeat Air er i Connect-mode. 4. Mens JBL OnBeat Air befinder sig i Connect-mode bruges din Mac, PC, iphone, ipode touch eller ipad til at søge efter en trådløs enhed kaldet JBL OnBeat Air og forbinde til den (se eksempler, næste side: Windows XP (top), Windows Vista (nederst til venstre), Mac OS (nederst til højre)). 4

5 5. Start din internetbrowser på din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad, og navigér til følgende webside: Websiden vil vise Setup information - siden. DANSK 6. Indskriv navnet på den JBL OnBeat Air du er i gang med at installere i JBL OnBeat Air Name -vinduet, og klik på Change (Hvis du har mere end én JBL OnBeat Air anbefaler vi, at du installerer hver enhed separat, mens dine andre enheder er slukkede). 5

6 7. Brug drop-down listen, til at vælge dit trådløse netværks SSID (navn), og indskriv dit netværks WEP-key eller WPA-password. Når du er klar, klik skærmbilledets Connect -knap. 8. Når din JBL OnBeat Air, med succes er tilkoblet dit netværk lyser status-led en hvid. Hvis den ikke kunne tilkobles dit netværk lyser LED en gul. Gentag step 4-7, eller kontroller dit Wi-Fi-netværk såfremt LED en fortsat blinker gul. 9. Sæt din computer eller enheds netværksforbindelse tilbage til dit eget Wi-finetværk. Din JBL OnBeat Air husker nu din Wi-fi-routers sikkerhedsindstillinger og vil altid automatisk forbinde til dit Wi-fi-netværk, så længe din Wi-fi-router er tændt, og så længe din JBL OnBeat Air er enten tændt, eller i sleep-mode. Hvis din JBL OnBeat Air nogensinde mister forbindelsen til dit Wi-fi-netværk, holdes enhedens Connect -knap nede i tre sekunder, og du gentager step 4-7. VIGTIGT: Hvis dit Wi-fi-netværk kræver at du manuelt konfigurerer din JBL OnBeat Air s netværksindstillinger, se Manuel opsætning af JBL OnBeat Air s Wi-fiindstillinger, på side 10. Sådan bruger du din jbl OnBeat Air For at tænde din JBL OnBeat Air, tryk Power -knappen på enheden. Enhedens status-led vil blinke grøn mens systemet booter op. For at slukke JBL OnBeat Air, tryk Power -knappen igen. Status-LED en slukker. Når JBL OnBeat Air er slukket er AirPlay-funktionen også slukket for at minimere strømforbruget. NOTE: JBL OnBeat Air slukker aldrig automatisk. For at sætte JBL OnBeat Air i sleep-mode mens en ipod, iphone eller ipad enhed er docket, trykkes Play/Pause -knappen på fjernbetjeningen i to sekunder. Status-LED en lyser gul når enheden er i sleep-mode. For at vække JBL OnBeat Air trykkes en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen eller på enheden selv. JBL OnBeat Air går selv i sleep-mode når ingen knapper har været brugt, og intet lydsignal har været til stede i 10 minutter. Lydstyrkeknapper Tænd/sluk knap 6

7 Enhedens Wi-fi-status forbliver aktiv, og status-led en lyser gul. For at slukke systemet trykkes Power -knappen. Status-LED en slukkes. Indstil lydstyrken med (+) og ( ) knapperne. Tryk på begge knapper for at fjerne lyden og tryk på en af dem for at få den tilbage. Status-LED en blinker hvid. Tryk en af volumeknapperne for at unmute lyden. LYTTE TIL AIRPLAY STREAMING LYD Din JBL OnBeat Air kan afspille lydfiler eller en internet radiostation der streamer fra itunes 10.1 (eller nyere) på en netwærksforbundet computer eller fra en ipod, iphone eller ipad enhed med ios 4.2 eller nyere (itunes er gratis at downloade til Mac og PC fra NOTE: Før du begynder AirPlay streaming, skal JBL OnBeat Air være forbundet til dit Wi-fi-netværk. For at starte streaming fra computeren, startes itunes, klik på AirPlay -knappen der ses i bunden af itunes-vinduet, og vælg JBL OnBeat Air fra popup-listen der vises. Hvis musik afspilles fra en docket ipod, iphone eller ipad, eller gennem Aux In -stikket, og en AirPlay stream startes fra en anden enhed, vil JBL OnBeat Air automatisk skifte til AirPlay input. For at benytte JBL OnBeat Air s fjernbetjening til grundlæggende afspilningskontrol af streamede lydfiler vælges Allow itunes control from remote speakers i din itunes, Edit > Preferences > Devices menu. DANSK AirPlay - knap Vælg JBL OnBeat Air fra popup-listen For at starte streaming fra en ipod, iphone eller ipad enhed, tryk AirPlay -knappen på skærmen og vælg JBL OnBeat Air i speaker-selection -listen der vises. Hvis JBL OnBeat Air er i sleep-mode når du trykker Play i itunes 10.1 eller på din ipod, iphone eller ipad enhed, vil JBL OnBeat Air automatisk tændes, skifte til AirPlay input, og begynde at spille den streamede lyd. JBL OnBeat Air får herved tilladelse til at styre itunes Windows (øverst); Mac OS (nederst) NOTE: Når du starter AirPlay streaming, vil JBL OnBeat Air spille med sin nuværende volume-indstilling, og itunes volume-indstilling vil synkroniseres med JBL OnBeat Air s volume-indstilling. Brug JBL OnBeat Air s Volume-knapper for at indstille volumen. 7

8 DOCKE DIN ipod, iphone ELLER ipad ENHED Der medfølger 2 adapterclips med din JBL OnBeat Air: en til en ipod touch /ipod classic /iphone, og en anden til en ipad (NOTE: ipod nano modeller behøver ikke en adapterbøjle). Adapterne giver dig mulighed for at dokke enhederne med eller uden tredjepartsskins på. Påsæt den ønskede adapterbøjle til JBL OnBeat Air, som vist i næste kolonne. For ipad 1 For ipad 2 ipod touch/iphone ipad Tilkoblingshul Til ipad 2 med Smart Cover Bøj clipsen en smule Bøj clipsen en smule Indsæt stikket i tilkoblingshullet ROTATION AF DOKKEN Når en ipod eller iphone er i dok på din JBL OnBeat Air, kan du vende dokken til landskab-position. VIGTIGT: Du kan ikke vende dokken, når en ipad er tilsluttet i dok. For at vende dokken til landskab-position drejer du den 90 grader modsat uret. For at vende tilbage til normal visning drejer du den 90 grader med uret. Dokken bevarer indstillingen i portræt og i landskab positionerne. Portræt-position Landskab-position Anbring din ipod/iphone/ipad på dok-tilkoblingen. Kontroller om enheden er tilsluttet hele vejen til tilkoblingen. Tryk øverst på din ipod/iphone/ipad for at tilkoble den helt ind i adapterclipsen eller ind i dokken for at sikre, at den sidder fast. 8

9 FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER Opladning af en ipod/iphone/ipad i dok Din JBL OnBeat Air oplader din ipod eller iphone, når som helst den er tilsluttet i dok. BEMÆRK: Din JBL OnBeat Air kan måske ikke oplade en ipad i dok via en USBforbindelse til en PC. Hvis din ipad oplader, når den er tilsluttet direkte til din PC via en USB-tilkobling, kan den også oplades i dok på din JBL OnBeat Air. Hvis din ipad ikke oplader, når den er tilsluttet direkte til din PC via en USB-tilkobling, kan den heller ikke oplades i dok på din JBL OnBeat Air. Lydstyrke ned Afspil/Pause* Foregående/Tilbage-spoling (hold for tilbagespoling) Lydstyrke op Tavs/Ikke-tavs Næste/Hurtigtfremad (hold for hurtigt fremad) AFSPILLE VIDEO- OG FOTO-FILER Når du docker din ipod, iphone eller ipad enhed i JBL OnBeat Air, vil den videooutput automatisk sættes til Off, selv hvis outputtet var slået til før du dockede enheden. For at slå JBL OnBeat Air s video-output til, trykkes fjernbetjeningens Menu-knap i to sekunder. JBL OnBeat Air s status-led blinker hvid en gang. Video fra ipod, iphone eller ipad enheden vil nu sendes til det forbundne TV. For at slå video-outputtet fra, trykkes fjernbetjeningens Menu-knap igen i to sekunder. JBL OnBeat Air s status- LED blinker hvid to gange. DANSK Menu op Menu Menu ned Menuvalg/Bekræft * Menunavigering i ipod touch, iphone og ipad kan have brug for, at du indstiller din ipod/iphone/ipad til musik manuelt. Synkronisering med DIT itunes-bibliotek BEMÆRK: Før du forsøger at synkronisere din ipod/iphone/ipad med dit itunesbibliotek, skal du sikre dig, at både din ipod/iphone/ipad og dit itunes-bibliotek er opdaterede til den seneste softwareversion. 1. Undersøg at din JBL OnBeat Air s USB-stik er forbundet med computeren hvor dit itunes bibliotek befinder sig. 2. Dok din ipod/iphone/ipad enhed i din JBL OnBeat Air. 3. Brug din computers itunes-software til at synkronisere din ipod/iphone/ipad med itunes-biblioteket. 4. Når du er færdig med synkroniseringen, skal du frakoble din ipod/iphone/ipad fra itunes-biblioteket. 9

10 status led Din JBL OnBeat Air s status-led benytter forskellige farver og mønstre til at indikére sin status: Farve på status-led Hvid konstant Grøn blink Grøn og hvid skiftevis blink Gul konstant Gul blink Gul langsomt blink Hvid enkelt blink Hvid to blink Hvid blink Gul/hvid/grøn skiftende Ingen LED Status JBL OnBeat Air er tændt og forbundet til et Wi-fi-netværk JBL OnBeat Air starter op; JBL OnBeat Air prøver at forbinde til et Wi-fi-netværk JBL OnBeat Air er i Connect -mode (se Konfigurér JBL OnBeat Air til Wi-Fi, på side 4) JBL OnBeat Air er i sleep -mode JBL OnBeat Air s Wi-fi-netværksforbindelse fejlede JBL OnBeat Air software-opgradering er i gang JBL OnBeat Air s video-output er aktiv JBL OnBeat Air s video-output er inaktiv JBL OnBeat Air er mutet JBL OnBeat Air software-opgradering fejlede JBL OnBeat Air er slukket MANUEL OPSÆTNING AF JBL ONBEAT AIR S WI-FI-INDSTILLINGER Følg disse punkter hvis dit Wi-fi-netværk kræver at du konfigurerer JBL OnBeat Air s Wi-fi-indstillinger manuelt. 1. Kontroller at dit Wi-fi-netværk er tændt, og fungerer korrekt. 2. Tænd JBL OnBeat Air ved at trykke Power -knappen på enheden. Status- LED en blinker grøn. Power - knap Connect - knap 3. Tryk JBL OnBeat Air s Connect -knap i tre sekunder. Enhedens status-led blinker skiftevis hvid og grøn for at indikére at JBL OnBeat Air er i Connect - mode. 4. Mens JBL OnBeat Air er i Connect -mode, bruges din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad til at søge efter den trådløse netværksenhed kaldet JBL OnBeat Air, og forbinde til den (se eksempler, næste side: Windows XP (top), Windows Vista (nederst venstre), Mac OS (nederst højre). 10

11 5. Start din computers internetbrowser og naviger til følgende web-side: 6. Når Setup -siden fremkommer, vælges Manual Configuration i listen på højre side. Siden Wireless Configuration vises. DANSK 7. I IP Mode -dropdown boksen vælges Manual, og du indskriver dine oplysninger i de tilgængelige felter (Du behøver muligvis at skaffe dit netværks indstillinger fra din ISP eller netværksdadministrator). Klik Apply for at gemme dine indstillinger. 8. Sæt din computer eller enheds netværksforbindelse tilbage til dit eget Wi-finetværk. opgradere SOFTWARE Din JBL OnBeat Air indeholder software der kan opgraderes, så du kan udnytte nye funktioner og forbedringer efterhånden som de bliver tilgængelige. Gå til www. jbl.com/onbeatairupgrade for information om hvordan du kontrollerer din enheds firmware-version og instruktioner for opgradering til en nyere version. 11

12 SPECIFIKATIONER Kompatibilitet* (AirPlay) Kompatibilitet* (docking): Wi-Fi netværkskompatibilitet: Transducere: itunes 10.1 og senere (Mac og PC), iphone 4, iphone 3GS, ipod touch (4. generation), ipod touch (3. generation), ipod touch (2. generation), ipad, ipad 2 ipad 2, ipad Wi-Fi + 3G, ipad Wi-Fi, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch 4G, ipod touch 3G, ipod touch 2G**, ipod touch**, ipod nano 5G, ipod nano 4G, ipod nano 3G, ipod nano 2G, ipod nano b/g 2 x JBL Phoenix SE full-range transducere Strøm: 7.5 watt x 2 Frekvensgang: Signal/Støj Forhold: Input-impedans (aux): Indgangstilslutninger: Funktionstemperaturer: 70Hz 20kHz 80dB 10k ohm Hovedtilslutning - ipod, iphone eller ipad doktilslutning; Aux input-tilslutning 1/8 (3,5mm) stereo mini-stik 0 C 40 C, 32 F 104 F Strømkrav: 13V DC (jævnstrøm), 2.5A Strømforbrug: 30W (maksimum); 0,5W (slukket) Mål (D x B x H): 146mm x 275mm x 135mm (5-3/4 x 10-13/16 x 5-5/16 ) Vægt: 0.88 kg (1.9 lb) * Aktuel kompatibilitet. For de nyeste oplysninger om kompatibilitet, gå ind på ** Version 3.0 eller højere 12

13 Problemløsning for din JBL OnBeat Air Problem Løsning Ingen lyd (status-led lyser ikke): Ingen lyd (status-led lyser hvid konstant): Ingen lyd (status-led blinker gul): JBL OnBeat Air volumeknapper virker ikke med AirPlay-kilde enheder: JBL OnBeat Air fjernbetjening virker ikke med AirPlay-kilde enheder: Kontroller, at strømforsyningen er korrekt forbundet til JBL OnBeat Air og til en virkende stikkontakt. Undersøg at JBL OnBeat Air er tændt, ved at trykke på dens Power -knap Tryk Volume op (+) knappen for at øge systemets volume. Hvis du benytter en AirPlay-kilde, undersøg at AirPlay-kilden er i Airplay-mode, og du har valgt JBL OnBeat Air i dens Speaker selection -liste. Se Lytte til AirPlay streaming lyd, på side 7. Undersøg at AirPlay-kilden er forbundet til Wi-fi-netværket Hvis du benytter en docket ipod/iphone/ipad enhed, undersøg at den er korrekt docket i JBL OnBeat Air. Hvis du bruger en ekstra kilde, skal du sikre, at lydkablet er korrekt forbundet til JBL OnBeat Air Audio In stik og til kilde-enhedens lydudgang. Sørg for at din ipod/iphone/ipad eller andre kildekomponenter ikke er sat på Pause, og at lydstyrken ikke er skruet helt ned. Hvis du benytter en AirPlay-kilde, undersøg at JBL OnBeat Air er forbundet til Wi-fi-netværket. Se Konfigurér JBL OnBeat Air til Wi-Fi, på side 4. Undersøg at AirPlay-kilden er sat til Allow control from remote speakers. Se Lytte til AirPlay streaming lyd, på side 7. Undersøg at AirPlay-kilden er sat til Allow control from remote speakers. Se Lytte til AirPlay streaming lyd, på side 7. DANSK Fortsættes på side

14 Problemløsning for din JBL OnBeat Air (fortsat) problem Lyd knaser, hvisler eller er forvrænget: Høj brummen eller summen: Lyd kommer kun fra den ene af JBL OnBeat Air s højttalere: Løsning Skru ned for lydstyrken på din ipod/iphone/ipad eller andre kildekomponenter. Kontroller, at ipod/iphone/ipad EQ indstilling er på Off ( Slukket ). Sørg for at audiokablet er sat helt ind i din JBL OnBeat Air Audio In stik. Udskift lydkablet. Afbryd strømforsyningen og forbind til en anden stikkontakt. Kontroller, at ipod/iphone/ipad sidder korrekt i docking-konnektoren. Sørg for at audiokablet er sat helt ind i din JBL OnBeat Air Audio In stik. Kontroller, at lydkablet er et stereokabel. 14

15 HARMAN Consumer, Inc Balboa Boulevard, Northridge, CA USA 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL varemærket tilhører HARMAN International Industries, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. JBL OnBeat varemærket tilhører HARMAN International Industries, Inc. AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, itunes og ipod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., anmeldt i USA og andre lande. ipad er et varemærke tilhørende Apple Inc. Made for ipod, Made for iphone og Made for ipad betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til at kunne tilsluttes specifikt til hhv. ipod, iphone og ipad, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apple ydelsesstandarder. Apple har intet ansvar for, hvordan dette apparat fungerer eller for overholdelse af sikkerheds- og forskriftsmæssige standarder. ipod/iphone/ipad medfølger ikke. Wi-Fi og Wi-Fi Certified logo er registrerede varemærker for Wi-Fi Alliance. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Der forbeholdes ret til ændring af beskrivelse, specifikationer og udseende uden varsel. Part nr Rev.: A

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning JBL OnBeat Xtreme Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad Betjeningsvejledning INTRODUKTION JBL OnBeat Xtreme højttalerdock giver din ipod, iphone, ipad eller anden Bluetooth -enhed den ultimative

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning

Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Authentics L8. Betjeningsvejledning

Authentics L8. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 MEDFØLGENDE DELE 3 KONTROLLER OG TILSLUTNINGER 4 KONTROLLER PÅ DET ØVERSTE PANEL AF JBL AUTHENTICS L8 4 KONTROLLER PÅ DET

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 3 DESIGN OG YDEEVNE 3 TRÅDLØS FORBINDELSE 3 MEDFØLGENDE DELE 3 KONTROLLER

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

ipad hos EUC Syd - alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op

ipad hos EUC Syd - alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op ipad hos EUC Syd - alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op ipad hos EUC Syd alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op Denne vejledning hjælper dig med at sætte din ipad op til brug mod IT-Center

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere