AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

2 VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: Læs informationerne. Gem informationerne. Overhold nøje alle advarsler. Følg alle instruktioner. Produktet må ikke benyttes tæt på vand. Produktet må kun rengøres med en tør klud. 7. Ventilationshuller må ikke blokeres. Installation skal ske i henhold til producentens anvisninger. 8. Produktet placeres væk fra varmekilder som radiatorer, direkte sollys, ovn/komfur eller andre produkter (også effektforstærkere) der udstråler varme. 9. Et to-bens lysnetstik kan vende den ene eller den anden vej i kontakten. Vælg den retning som giver den bedste lydgengivelse. 10. Lysnetledning placeres, så den ikke klemmes af gående eller af genstande placeret på eller ved dem. Pas især godt på ved stikket, stikdåser og dér hvor ledningen kommer ud af produktet. 11. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr som anbefales af producenten. 12. Brug kun underlag, stand, trefod, vogn, beslag eller bord anbefalet af producenten eller som sælges sammen med produktet. Ved brug af vogn, udvises forsigtighed for at undgå skade ved væltning. 13. Lysnetledningen trækkes ud i tordenvejr eller når produktet skal stå ubenyttet gennem længere tid. 14. Al service henvises til autoriseret værksted. Service kræves ved skade på apparatet, lysnetledning eller stik, hvis væske eller fremmede genstande er trængt ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller anden fugt, hvis produktet ikke fungerer korrekt ved normal betjening eller hvis produktet udsættes for slag eller fald. 15. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Genstande som indeholder væske, f.eks. vaser, må aldrig placeres på eller ved produktet. 16. For helt at afbryde forbindelse til lysnet, trækkes lysnetledningen ud af fatningen på apparatet. 17. Stikket på lysnetledningen skal altid være lettilgængeligt. 18. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme fra sol, ild eller lignende. 2 LYNSYMBOL I TREKANT ADVARER BRUGEREN OM UISOLERET FARLIG SPÆNDING INDE I APPARATET SOM KAN VÆRE KRAFTIG NOK TIL AT UDGØRE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ÅBEN IKKE ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKO FOR ILD ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. SE MÆRKNING BAG PÅ PRODUKTET UDRÅBSTEGN I TREKANT ADVARER BRUGEREN OM AT DER ER VIGTIGE INSTRUKTIONER OM BETJENING, VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE I DEN MEDFØLGENDE LITTERATUR. Bortskaffelse af batterier FORSIGTIG: Fare for eksplosion hvis batteriet i fjernkontrollen erstattes med en forkert type. Afskaf brugte batterier ifølge disse instruktioner. Alkalibatterier anses for ikke at være farlige. Genopladelige batterier (f.eks. nikkelkadmium, nikkel metal-hydrid, lithium og lithium-ion) anses for at være farlige husholdningsmaterialer, og de kan udgøre en unødvendig sundheds- og sikkerhedsfare. I EU og andre steder er bortskaffelse af batterier som husholdningsaffald forbudt. Alle batterier skal bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis. Kontakt de lokale myndigheder med ansvar for affald for information om miljømæssigt korrekt indsamling, genbrug og bortskaffelse af brugte batterier.

3 TILSLUTNING OG INDSTILLING AF DIN jbl OnBeat air 1. Pak forsigtigt højttalerdocken ud og kontroller, at alle nedenfor viste ting findes: JBL OnBeat Air, højttalerbase, strømforsyning, AC-ledning*, fjernbetjening, ipod /iphone adapter clip og ipad adapter clip. 3. Hvis du vil bruge JBL OnBeat Air med en anden lydkilde, skal du forbinde den ene ende af et 3,5mm stereokabel (medfølger ikke) til Audio In stikket og den anden ende til lydkildens lyd-ud eller hovedtelefoner-ud stik. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT 3,5mm (1/8 ) kabel * AC-ledning afhænger af land DANSK 2. Tilslut et USB Type B kabel (medfølger ikke) til USB-porten på din JBL OnBeat og til USB-porten på din computer, hvor dit itunes-bibliotek befinder sig. På denne måde kan du synkronisere en tilsluttet ipod/iphone/ipad med itunes (læs Synkronisering med dit itunes-bibliotek på side 9). VIGTIGT: Hvis du afspiller via en dock et ipod, iphone eller ipad og en lydkilde forbundet til Audio In stikket samtidigt, høres de to output ligeledes samtidigt gennem JBL OnBeat Air. For kun at høre én kilde, skal du slukke manuelt for den kilde, som du ikke vil høre. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT USB Type B VIGTIG BEMÆRKNING VEDRØRENDE ALLE ELEKTRONISKE PRODUKTER: Før du tilslutter eller frakobler audiokabler fra enhedens Audio-in stik, er det bedst at slukke for enheden først. Dette forlænger enhedens levetid ved at beskytte det imod statisk elektricitet og således undgå potentiel skade. 3

4 4. Hvis du gerne vil se videoer eller billeder fra din ipod, iphone eller ipad på et fjernsyn kan du tilslutte den ene ende af et kombineret videokabel (medfølger ikke) i din JBL OnBeat Air Video-Out tilslutning og herefter koble den anden ende til dit fjernsyns kombinerede Video-In tilslutning. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT Komposit videokabel (ikke inkluderet) Konfigurér JBL OnBeat Air til Wi-Fi Før du kan streame lyd via AirPlay, skal du konfigurére din JBL OnBeat Air til at fungere med Wi-Fi. Du behøver kun at udføre denne operation den første gang du forsøger at forbinde JBL OnBeat Air til dit Wi-Fi-netværk. Note Easy Setup Application: Du kan downloade JBL OnBeat Air easy setup application ved at besøge følgende website: 1. Undersøg at dit Wi-Fi-netværk er tændt og fungerer korrekt. 2. Tænd JBL OnBeat Air ved at trykke på enhedens Tænd/sluk-knap. Status- LED en blinker grøn og vil, efter adskillige sekunder, skifte til gul. Connect - knap 5. Tilslut den medfølgende AC-ledning til strømforsyningen (hvis der er mere end en AC-ledning, så brug den der passer til dine lokale forhold). Tilslut herefter strømforsyningen til JBL OnBeat Air DC-In tilkobling og sæt stikket i en stikkontakt. Tænd/sluk knap 3. Efter Status-LED en skifter til gul, trykkes JBL OnBeat Air s Connect -knap i tre sekunder. Enhedens status-led vil skiftevis blinke hvid og grøn, som indikation på, at JBL OnBeat Air er i Connect-mode. 4. Mens JBL OnBeat Air befinder sig i Connect-mode bruges din Mac, PC, iphone, ipode touch eller ipad til at søge efter en trådløs enhed kaldet JBL OnBeat Air og forbinde til den (se eksempler, næste side: Windows XP (top), Windows Vista (nederst til venstre), Mac OS (nederst til højre)). 4

5 5. Start din internetbrowser på din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad, og navigér til følgende webside: Websiden vil vise Setup information - siden. DANSK 6. Indskriv navnet på den JBL OnBeat Air du er i gang med at installere i JBL OnBeat Air Name -vinduet, og klik på Change (Hvis du har mere end én JBL OnBeat Air anbefaler vi, at du installerer hver enhed separat, mens dine andre enheder er slukkede). 5

6 7. Brug drop-down listen, til at vælge dit trådløse netværks SSID (navn), og indskriv dit netværks WEP-key eller WPA-password. Når du er klar, klik skærmbilledets Connect -knap. 8. Når din JBL OnBeat Air, med succes er tilkoblet dit netværk lyser status-led en hvid. Hvis den ikke kunne tilkobles dit netværk lyser LED en gul. Gentag step 4-7, eller kontroller dit Wi-Fi-netværk såfremt LED en fortsat blinker gul. 9. Sæt din computer eller enheds netværksforbindelse tilbage til dit eget Wi-finetværk. Din JBL OnBeat Air husker nu din Wi-fi-routers sikkerhedsindstillinger og vil altid automatisk forbinde til dit Wi-fi-netværk, så længe din Wi-fi-router er tændt, og så længe din JBL OnBeat Air er enten tændt, eller i sleep-mode. Hvis din JBL OnBeat Air nogensinde mister forbindelsen til dit Wi-fi-netværk, holdes enhedens Connect -knap nede i tre sekunder, og du gentager step 4-7. VIGTIGT: Hvis dit Wi-fi-netværk kræver at du manuelt konfigurerer din JBL OnBeat Air s netværksindstillinger, se Manuel opsætning af JBL OnBeat Air s Wi-fiindstillinger, på side 10. Sådan bruger du din jbl OnBeat Air For at tænde din JBL OnBeat Air, tryk Power -knappen på enheden. Enhedens status-led vil blinke grøn mens systemet booter op. For at slukke JBL OnBeat Air, tryk Power -knappen igen. Status-LED en slukker. Når JBL OnBeat Air er slukket er AirPlay-funktionen også slukket for at minimere strømforbruget. NOTE: JBL OnBeat Air slukker aldrig automatisk. For at sætte JBL OnBeat Air i sleep-mode mens en ipod, iphone eller ipad enhed er docket, trykkes Play/Pause -knappen på fjernbetjeningen i to sekunder. Status-LED en lyser gul når enheden er i sleep-mode. For at vække JBL OnBeat Air trykkes en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen eller på enheden selv. JBL OnBeat Air går selv i sleep-mode når ingen knapper har været brugt, og intet lydsignal har været til stede i 10 minutter. Lydstyrkeknapper Tænd/sluk knap 6

7 Enhedens Wi-fi-status forbliver aktiv, og status-led en lyser gul. For at slukke systemet trykkes Power -knappen. Status-LED en slukkes. Indstil lydstyrken med (+) og ( ) knapperne. Tryk på begge knapper for at fjerne lyden og tryk på en af dem for at få den tilbage. Status-LED en blinker hvid. Tryk en af volumeknapperne for at unmute lyden. LYTTE TIL AIRPLAY STREAMING LYD Din JBL OnBeat Air kan afspille lydfiler eller en internet radiostation der streamer fra itunes 10.1 (eller nyere) på en netwærksforbundet computer eller fra en ipod, iphone eller ipad enhed med ios 4.2 eller nyere (itunes er gratis at downloade til Mac og PC fra NOTE: Før du begynder AirPlay streaming, skal JBL OnBeat Air være forbundet til dit Wi-fi-netværk. For at starte streaming fra computeren, startes itunes, klik på AirPlay -knappen der ses i bunden af itunes-vinduet, og vælg JBL OnBeat Air fra popup-listen der vises. Hvis musik afspilles fra en docket ipod, iphone eller ipad, eller gennem Aux In -stikket, og en AirPlay stream startes fra en anden enhed, vil JBL OnBeat Air automatisk skifte til AirPlay input. For at benytte JBL OnBeat Air s fjernbetjening til grundlæggende afspilningskontrol af streamede lydfiler vælges Allow itunes control from remote speakers i din itunes, Edit > Preferences > Devices menu. DANSK AirPlay - knap Vælg JBL OnBeat Air fra popup-listen For at starte streaming fra en ipod, iphone eller ipad enhed, tryk AirPlay -knappen på skærmen og vælg JBL OnBeat Air i speaker-selection -listen der vises. Hvis JBL OnBeat Air er i sleep-mode når du trykker Play i itunes 10.1 eller på din ipod, iphone eller ipad enhed, vil JBL OnBeat Air automatisk tændes, skifte til AirPlay input, og begynde at spille den streamede lyd. JBL OnBeat Air får herved tilladelse til at styre itunes Windows (øverst); Mac OS (nederst) NOTE: Når du starter AirPlay streaming, vil JBL OnBeat Air spille med sin nuværende volume-indstilling, og itunes volume-indstilling vil synkroniseres med JBL OnBeat Air s volume-indstilling. Brug JBL OnBeat Air s Volume-knapper for at indstille volumen. 7

8 DOCKE DIN ipod, iphone ELLER ipad ENHED Der medfølger 2 adapterclips med din JBL OnBeat Air: en til en ipod touch /ipod classic /iphone, og en anden til en ipad (NOTE: ipod nano modeller behøver ikke en adapterbøjle). Adapterne giver dig mulighed for at dokke enhederne med eller uden tredjepartsskins på. Påsæt den ønskede adapterbøjle til JBL OnBeat Air, som vist i næste kolonne. For ipad 1 For ipad 2 ipod touch/iphone ipad Tilkoblingshul Til ipad 2 med Smart Cover Bøj clipsen en smule Bøj clipsen en smule Indsæt stikket i tilkoblingshullet ROTATION AF DOKKEN Når en ipod eller iphone er i dok på din JBL OnBeat Air, kan du vende dokken til landskab-position. VIGTIGT: Du kan ikke vende dokken, når en ipad er tilsluttet i dok. For at vende dokken til landskab-position drejer du den 90 grader modsat uret. For at vende tilbage til normal visning drejer du den 90 grader med uret. Dokken bevarer indstillingen i portræt og i landskab positionerne. Portræt-position Landskab-position Anbring din ipod/iphone/ipad på dok-tilkoblingen. Kontroller om enheden er tilsluttet hele vejen til tilkoblingen. Tryk øverst på din ipod/iphone/ipad for at tilkoble den helt ind i adapterclipsen eller ind i dokken for at sikre, at den sidder fast. 8

9 FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER Opladning af en ipod/iphone/ipad i dok Din JBL OnBeat Air oplader din ipod eller iphone, når som helst den er tilsluttet i dok. BEMÆRK: Din JBL OnBeat Air kan måske ikke oplade en ipad i dok via en USBforbindelse til en PC. Hvis din ipad oplader, når den er tilsluttet direkte til din PC via en USB-tilkobling, kan den også oplades i dok på din JBL OnBeat Air. Hvis din ipad ikke oplader, når den er tilsluttet direkte til din PC via en USB-tilkobling, kan den heller ikke oplades i dok på din JBL OnBeat Air. Lydstyrke ned Afspil/Pause* Foregående/Tilbage-spoling (hold for tilbagespoling) Lydstyrke op Tavs/Ikke-tavs Næste/Hurtigtfremad (hold for hurtigt fremad) AFSPILLE VIDEO- OG FOTO-FILER Når du docker din ipod, iphone eller ipad enhed i JBL OnBeat Air, vil den videooutput automatisk sættes til Off, selv hvis outputtet var slået til før du dockede enheden. For at slå JBL OnBeat Air s video-output til, trykkes fjernbetjeningens Menu-knap i to sekunder. JBL OnBeat Air s status-led blinker hvid en gang. Video fra ipod, iphone eller ipad enheden vil nu sendes til det forbundne TV. For at slå video-outputtet fra, trykkes fjernbetjeningens Menu-knap igen i to sekunder. JBL OnBeat Air s status- LED blinker hvid to gange. DANSK Menu op Menu Menu ned Menuvalg/Bekræft * Menunavigering i ipod touch, iphone og ipad kan have brug for, at du indstiller din ipod/iphone/ipad til musik manuelt. Synkronisering med DIT itunes-bibliotek BEMÆRK: Før du forsøger at synkronisere din ipod/iphone/ipad med dit itunesbibliotek, skal du sikre dig, at både din ipod/iphone/ipad og dit itunes-bibliotek er opdaterede til den seneste softwareversion. 1. Undersøg at din JBL OnBeat Air s USB-stik er forbundet med computeren hvor dit itunes bibliotek befinder sig. 2. Dok din ipod/iphone/ipad enhed i din JBL OnBeat Air. 3. Brug din computers itunes-software til at synkronisere din ipod/iphone/ipad med itunes-biblioteket. 4. Når du er færdig med synkroniseringen, skal du frakoble din ipod/iphone/ipad fra itunes-biblioteket. 9

10 status led Din JBL OnBeat Air s status-led benytter forskellige farver og mønstre til at indikére sin status: Farve på status-led Hvid konstant Grøn blink Grøn og hvid skiftevis blink Gul konstant Gul blink Gul langsomt blink Hvid enkelt blink Hvid to blink Hvid blink Gul/hvid/grøn skiftende Ingen LED Status JBL OnBeat Air er tændt og forbundet til et Wi-fi-netværk JBL OnBeat Air starter op; JBL OnBeat Air prøver at forbinde til et Wi-fi-netværk JBL OnBeat Air er i Connect -mode (se Konfigurér JBL OnBeat Air til Wi-Fi, på side 4) JBL OnBeat Air er i sleep -mode JBL OnBeat Air s Wi-fi-netværksforbindelse fejlede JBL OnBeat Air software-opgradering er i gang JBL OnBeat Air s video-output er aktiv JBL OnBeat Air s video-output er inaktiv JBL OnBeat Air er mutet JBL OnBeat Air software-opgradering fejlede JBL OnBeat Air er slukket MANUEL OPSÆTNING AF JBL ONBEAT AIR S WI-FI-INDSTILLINGER Følg disse punkter hvis dit Wi-fi-netværk kræver at du konfigurerer JBL OnBeat Air s Wi-fi-indstillinger manuelt. 1. Kontroller at dit Wi-fi-netværk er tændt, og fungerer korrekt. 2. Tænd JBL OnBeat Air ved at trykke Power -knappen på enheden. Status- LED en blinker grøn. Power - knap Connect - knap 3. Tryk JBL OnBeat Air s Connect -knap i tre sekunder. Enhedens status-led blinker skiftevis hvid og grøn for at indikére at JBL OnBeat Air er i Connect - mode. 4. Mens JBL OnBeat Air er i Connect -mode, bruges din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad til at søge efter den trådløse netværksenhed kaldet JBL OnBeat Air, og forbinde til den (se eksempler, næste side: Windows XP (top), Windows Vista (nederst venstre), Mac OS (nederst højre). 10

11 5. Start din computers internetbrowser og naviger til følgende web-side: 6. Når Setup -siden fremkommer, vælges Manual Configuration i listen på højre side. Siden Wireless Configuration vises. DANSK 7. I IP Mode -dropdown boksen vælges Manual, og du indskriver dine oplysninger i de tilgængelige felter (Du behøver muligvis at skaffe dit netværks indstillinger fra din ISP eller netværksdadministrator). Klik Apply for at gemme dine indstillinger. 8. Sæt din computer eller enheds netværksforbindelse tilbage til dit eget Wi-finetværk. opgradere SOFTWARE Din JBL OnBeat Air indeholder software der kan opgraderes, så du kan udnytte nye funktioner og forbedringer efterhånden som de bliver tilgængelige. Gå til www. jbl.com/onbeatairupgrade for information om hvordan du kontrollerer din enheds firmware-version og instruktioner for opgradering til en nyere version. 11

12 SPECIFIKATIONER Kompatibilitet* (AirPlay) Kompatibilitet* (docking): Wi-Fi netværkskompatibilitet: Transducere: itunes 10.1 og senere (Mac og PC), iphone 4, iphone 3GS, ipod touch (4. generation), ipod touch (3. generation), ipod touch (2. generation), ipad, ipad 2 ipad 2, ipad Wi-Fi + 3G, ipad Wi-Fi, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch 4G, ipod touch 3G, ipod touch 2G**, ipod touch**, ipod nano 5G, ipod nano 4G, ipod nano 3G, ipod nano 2G, ipod nano b/g 2 x JBL Phoenix SE full-range transducere Strøm: 7.5 watt x 2 Frekvensgang: Signal/Støj Forhold: Input-impedans (aux): Indgangstilslutninger: Funktionstemperaturer: 70Hz 20kHz 80dB 10k ohm Hovedtilslutning - ipod, iphone eller ipad doktilslutning; Aux input-tilslutning 1/8 (3,5mm) stereo mini-stik 0 C 40 C, 32 F 104 F Strømkrav: 13V DC (jævnstrøm), 2.5A Strømforbrug: 30W (maksimum); 0,5W (slukket) Mål (D x B x H): 146mm x 275mm x 135mm (5-3/4 x 10-13/16 x 5-5/16 ) Vægt: 0.88 kg (1.9 lb) * Aktuel kompatibilitet. For de nyeste oplysninger om kompatibilitet, gå ind på ** Version 3.0 eller højere 12

13 Problemløsning for din JBL OnBeat Air Problem Løsning Ingen lyd (status-led lyser ikke): Ingen lyd (status-led lyser hvid konstant): Ingen lyd (status-led blinker gul): JBL OnBeat Air volumeknapper virker ikke med AirPlay-kilde enheder: JBL OnBeat Air fjernbetjening virker ikke med AirPlay-kilde enheder: Kontroller, at strømforsyningen er korrekt forbundet til JBL OnBeat Air og til en virkende stikkontakt. Undersøg at JBL OnBeat Air er tændt, ved at trykke på dens Power -knap Tryk Volume op (+) knappen for at øge systemets volume. Hvis du benytter en AirPlay-kilde, undersøg at AirPlay-kilden er i Airplay-mode, og du har valgt JBL OnBeat Air i dens Speaker selection -liste. Se Lytte til AirPlay streaming lyd, på side 7. Undersøg at AirPlay-kilden er forbundet til Wi-fi-netværket Hvis du benytter en docket ipod/iphone/ipad enhed, undersøg at den er korrekt docket i JBL OnBeat Air. Hvis du bruger en ekstra kilde, skal du sikre, at lydkablet er korrekt forbundet til JBL OnBeat Air Audio In stik og til kilde-enhedens lydudgang. Sørg for at din ipod/iphone/ipad eller andre kildekomponenter ikke er sat på Pause, og at lydstyrken ikke er skruet helt ned. Hvis du benytter en AirPlay-kilde, undersøg at JBL OnBeat Air er forbundet til Wi-fi-netværket. Se Konfigurér JBL OnBeat Air til Wi-Fi, på side 4. Undersøg at AirPlay-kilden er sat til Allow control from remote speakers. Se Lytte til AirPlay streaming lyd, på side 7. Undersøg at AirPlay-kilden er sat til Allow control from remote speakers. Se Lytte til AirPlay streaming lyd, på side 7. DANSK Fortsættes på side

14 Problemløsning for din JBL OnBeat Air (fortsat) problem Lyd knaser, hvisler eller er forvrænget: Høj brummen eller summen: Lyd kommer kun fra den ene af JBL OnBeat Air s højttalere: Løsning Skru ned for lydstyrken på din ipod/iphone/ipad eller andre kildekomponenter. Kontroller, at ipod/iphone/ipad EQ indstilling er på Off ( Slukket ). Sørg for at audiokablet er sat helt ind i din JBL OnBeat Air Audio In stik. Udskift lydkablet. Afbryd strømforsyningen og forbind til en anden stikkontakt. Kontroller, at ipod/iphone/ipad sidder korrekt i docking-konnektoren. Sørg for at audiokablet er sat helt ind i din JBL OnBeat Air Audio In stik. Kontroller, at lydkablet er et stereokabel. 14

15 HARMAN Consumer, Inc Balboa Boulevard, Northridge, CA USA 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL varemærket tilhører HARMAN International Industries, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. JBL OnBeat varemærket tilhører HARMAN International Industries, Inc. AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, itunes og ipod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., anmeldt i USA og andre lande. ipad er et varemærke tilhørende Apple Inc. Made for ipod, Made for iphone og Made for ipad betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til at kunne tilsluttes specifikt til hhv. ipod, iphone og ipad, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apple ydelsesstandarder. Apple har intet ansvar for, hvordan dette apparat fungerer eller for overholdelse af sikkerheds- og forskriftsmæssige standarder. ipod/iphone/ipad medfølger ikke. Wi-Fi og Wi-Fi Certified logo er registrerede varemærker for Wi-Fi Alliance. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Der forbeholdes ret til ændring af beskrivelse, specifikationer og udseende uden varsel. Part nr Rev.: A

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 3 DESIGN OG YDEEVNE 3 TRÅDLØS FORBINDELSE 3 MEDFØLGENDE DELE 3 KONTROLLER

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software

ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software Indholdsfortegnelse 9 Kapitel 1: Overblik over ipad 9 Oversigt 10 Knapper 12 Bakke til Micro-SIM-kort 12 Hjemmeskærmen 16 Bruge Multi-Touch-skærmen 18 Kapitel 2:

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 4.3-software

ipad Brugerhåndbog Til ios 4.3-software ipad Brugerhåndbog Til ios 4.3-software Indholdsfortegnelse 9 Kapitel 1: Overblik over ipad 10 Knapper 12 Bakke til Micro-SIM-kort 12 Hjemmeskærm 17 Multi-Touch-skærm 18 Tastatur på skærmen 23 Kapitel

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Sonos. Opsætningsvejledning

Sonos. Opsætningsvejledning Sonos Opsætningsvejledning DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere