Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning

2 APPARATOVERSIGT

3 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet) eller eksternt apparat/aux (hvis tilsluttet). Tilbagestilling fra telefon til radio- eller Multi CD-drift (Multi CD er ekstra tilbehør) 3 TA-tast, tænd/sluk trafikradio-førsteret 4 BND-tast, valg af FM-hukommelsesniveauer og bølgeområderne MB og LB Start af Travelstore-funktion Omstilling fra håndsæt- til håndfri telefonering (håndsættet er ekstra tilbehør) 5 SMS-tast, valg af ny SMS-meddelelse 6 PaX-tast, valg af forhåndslagret funktion 7 Multifunktionsvippe 8 Display 9 Ciffertaster 0-9 : #/AF-tast, tænd/sluk RDS-komfortfunktioner ; Telefontast < /MIX-tast, omskiftning af stationssøgningens følsomhed, afspilning af * CD-musiknumre i tilfældig rækkefølge = OK-tast, valg af DSC-menu og underordnede menuindtegnelser, kvittering af indstillinger > MEM-tast, visning af liste over lagrede stationer, isatte CD er og telefonbogindtegnelser? CLR-tast, slette- og AUDIO-tast, indstilling af balance/fader, tænd/sluk loudness Lydfrakobling af mikrofon RADIOPHONE ANTARES T 60 RadioPhone Antares T 60 hermed er du sikker For Antares T 60 er samspillet mellem en ydedygtig GMS-mobiltelefon med full duplex håndfri talefunktion og et fremragende radioanlæg med digital tuner og mulighed for Multi CD. Når det drejer sig om kvaliteten af telefonering i bilen og sikkerheden i trafikken, er Antares T 60 kompromisløs. Og det profiterer du af. Og hvis du vil være på den helt sikre side, så lader du hænderne, hvor de hører henne - på rattet. Med det optionale stemmebetjeningssystem VOCS 08, håndtelefonen TH 07 og ratfjernbetjeningen RCT 07 hører Antares T 60 til en af de mest sikre mobiltelefoner overhovedet. Vi ønsker dig god fornøjelse med gennembladningen og læsningen af de følgende sider. Giv dig god tid og lær din RadioPhone at kende i ro og fred. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE RadioPhone Antares T 60 hermed er du sikker... 3 Sikkerhedshenvisninger... 7 Sikkerhedsnormer... 8 Montering... 8 Tilbehør... 8 SIM-kort... 8 Igangsætning af apparat... 9 Audio-drift (uden telefon)... 9 Audio- og telefondrift... 9 Fjernelse af SIM-kort... 9 Tænd/sluk via bilens tænding... 9 Aktivering af apparatet med frakoblet tænding Genigangsætning efter spændingsafbrydelse Basisfunktioner Valg af lydkilde Indstilling af direkte adgang til funktioner (PaX) Regulering/indstilling af lydstyrke Klang og balance / fader Loudness Tilpasning af lysstyrke, farve og aflæselighed Valg af systemsprog Optisk tyverisikring Ændring af DSC-adgangskode Tilbagestilling af personlige indstillinger Tilslutning af eksternt apparat Tyverisikrings-KODE Radiodrift Valg af radiodrift RDS-komfortfunktion (AF, REG) Valg af bølgeområde/hukommelsesniveau Indstilling af stationer Gennemblade stationskæderne Manuel lagring af stationer Automatisk lagring af kraftigste stationer (Travelstore) Valg af radiostationer fra hukommelsen Omskiftning af stereo/mono Valg af visning af radiotekst Modtagelse af trafikradio Tænd/sluk trafikradio-førsteret Multi CD-drift Valg af Multi CD-drift Valg af CD Valg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Visning af liste over isatte CD er Indkodning af CD-navn

5 Alment Nødkald Start af telefondrift Valg af telefondrift Indføring af SIM-kort Indkodning af PIN-kode Tænd/sluk PIN-kode Ændring af PIN-kode Frigivelse af SIM-kort Grundfunktioner Lydstyrkeregulering Indstilling af ringetonens lydstyrke Indstilling af lydstyrken på håndfri telefonering Indstilling af telefonrørets lydstyrke (røret er ekstra tilbehør) Trafikmeldinger (TA) under håndfri telefonering Valg af ringetone Servicefunktioner Akustisk kontrol Indstilling af timer Visning af telefontakst/-tid Tilbagestilling af tæller Indstilling af takst-/tidsvisning under samtalen Telefonering Valg af telefonnummer Manuelt valg Direkte valg (fra apparatets hukommelse) Hurtigvalg (fra SIM-kortets hukommelse) Valg af telefonnummer fra telefonbog Søgning efter navne Valg af telefonnummer fra listen over de sidste samtaler INDHOLDSFORTEGNELSE Valg af telefonnummer fra opringningslisten i fravær Valg af telefonnummer fra opringningslisten af de modtagne opringninger Sletning af indtegnelse fra samtaleliste/ opringningsliste Sletning af samtaleliste/ opringningsliste Modtagelse af opringning Automatisk modtagelse af opringning.. 29 Afvisning af opringning Lydfrakobling af mikrofon Ophævelse af lydfrakobling Genopkald Automatisk genopkald Afbrydelse af automatisk genopkald Bankesignal (2. samtale venter) Modtagelse af 2. samtale Afvisning 2. samtale Hold/skift Hold Skift Telefonmøde Afslutning af telefonmøde Notesbogfunktion Udlandsopkald Hvad skal der ordnes før en rejse til udlandet? Hvordan ringer jeg til udlandet? Hvordan kan man ringe til mig? Hvordan kan jeg ringe til en fast nettilslutning inden for rejselandet? Valg af net Visning af eksisterende net Indstilling af moden for netsøgning Redigering af netliste Tilføjning af GSM-net i listen Flytning af en indtegnelse i listen Sletning af en indtegnelse fra listen ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Omdirigering af opringninger Registrering af omdirigering af opringninger Aktivering af omdirigering af opringning Deaktivering af omdirigering af opringninger Visning af status af omdirigering af opringning Sletning af enkelte omdirigeringer af opringninger Sletning af alle omdirigeringer af opringninger Spærring af opringninger Aktivering af spærring af opringninger. 34 Deaktivering af spærring af opringninger Visning af status af spærring af opringninger Ændring af password for spærring af opringninger Telefonspærring Aktivering af telefonspærring Deaktivering af telefonspærring Telefonbog Indkodning af navne/telefonnumre Flytning af indkodefelt Sletning af indkodning Indføjning af tegn Lagring af navne/telefonnumre Søgning af indtegnelser Redigering af indtegnelser Ændring af indtegnelse Sletning af indtegnelse Flytning af en indtegnelse i telefonbogen Kopiering af en indtegnelse i telefonbogen Forespørgsel om kapacitet Spærring/frigivelse af adgang til telefonbogen Spærring af telefonbog Ophævelse af telefonbogspærring Indkodning af eget telefonnummer Meddelelser (SMS)/Mailbox Læsning af ny meddelelse Sende meddelelse Indkodning af servicenummer Indstilling af meddelelsers gyldighed Læsning af alle meddelelser Sletning af meddelelser Mailbox (Mobilbox) Indkodning af Mailbox-telefonnummer/ valg af Mailbox Cell Broadcast-meddelelser Specialfunktioner Fastsættelse af brugergruppe Brugergruppe tænd/sluk Indkodning af AOC-parametre Tekniske data Forstærker Tuner Telefon Drift med fjernbetjening RCT 07 (ekstra tilbehør) Radiodrift Telefondrift Multi CD-drift (ekstra tilbehør) Oversigt over telefonmenu Oversigt over radiomenu Ordforklaring Monteringsvejledning... 53

7 Sikkerhedshenvisninger Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Derfor skal der hele tiden tages højde for den aktuelle trafiksituation, når anlægget benyttes. Tænk på, at du tilbagelægger 14 m i sekundet ved en hastighed på 50 km/h. I kritiske situationer frarådes det at betjene anlægget. Advarselssignaler fra f.eks. politi og brandværn skal kunne registreres i tide og sikkert i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt kun at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Telefonering under kørsel Overhold lovene og forskrifterne med hensyn til anvendelsen af mobiltelefoner i biler. Koncentrer dig helt på at køre. Stands på et sikkert sted, før du telefonerer. Hvis ubetinget nødvendigt: Telefoner som chauffør i løbet af kørslen kun via højtaler. Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Telefondrift i kritiske områder Telefonfunktionen skal altid afbrydes, når den er forbudt eller når den kan forårsage elektromagnetiske forstyrrelser eller farlige situationer. Telefondrift kan især i nærheden af antennen fører til funktionsforstyrrelser af utilstrækkeligt beskyttede medicinske apparater. I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til en læge eller fabrikanten af det medicinske apparat. SIKKERHEDSHENVISNINGER Andre elektroniske apparater kan ligeledes påvirkes af elektromagnetiske forstyrrelser. Hvis du er i et område med forhøjet fare for eksplosioner, f.eks. tankstationer, kemiske fabrikker eller på steder, hvor der gennemføres sprængninger, så skal telefonen kobles fra. Nødkald Ligesom hver anden mobiltelefon arbejder Radiophone med mobiltelefon- og transmissionsnet, radiosignaler og de af brugeren programmerede funktioner. Derved kan en forbindelse ikke garanteres under alle vilkår. Af denne grund bør brugeren ikke udelukkende stole på en mobiltelefon eller et lignende teleapparat, når det drejer sig om livsvigtig kommunikation (f.eks. medicinske nødtilfælde). Telefongrænsefladen af Radiophone kan kun føre eller modtage samtaler, når den er aktiveret, er i serviceområdet af et GSM 900-mobilnet og signalfeltstyrken er kraftig nok. Nødkald er eventuelt ikke mulige i alle mobiltelefonnet eller kun, når bestemte netservere og/eller bestemte ydelseskendetegn er aktive. Dette yder de lokale netselskaber information om. Du bedes læse de andre henvisninger i den foreliggende vejledning og spørg din serviceprovider. Angiv ved nødkald alle nødvendige informationer så præcist som muligt. Tænk på, at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikationsmiddel på ulykkesstedet. Afslut samtalen først, når du bliver bedt om det. Læs hertil informationerne i afsnit Telefondrift - GSM-nødkald. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 7

8 VIGTIGE HENVISNINGER Sikkerhedsnormer Mobiltelefonen svarer til alle anvendelige højfrekvens-sikkerhedsnormer og anbefalinger, der er fastsatte af de bestemmende myndigheder og organisationer (f.eks. VDE-normen DIN-0848). Montering Kun fagpersonale må installere og efterse Radiophone i din bil. Forkert installering eller vedligeholdelse kan være farlig og føre til ophør af garantien. Det er ikke tilladt at anvende apparatet uden en egnet eksternt monteret GSM- eller kombiantenne. Monteringen af apparatet og GSM- hhv. kombiantenne må kun foretages af et værksted, der er autoriseret af Bosch. For en fejlfri funktion skal plus være tilsluttet via tænding og permanent plus. Højtalerudgangene må ikke forbindes med bilens stel! Tilbehør Benyt kun reserve- og tilbehørsdele, der er godkendte af Blaupunkt. Dette apparat kan anvendes med følgende Blaupunkt-produkter: Multi CD Blaupunkt Multi CD-apparaterne CDC A 08 og IDC A 09 kan anvendes til anlægget. Håndsæt (telefonrør) Blaupunkt håndsættet TH 07 ( ) muliggør samtaler valgvist via eller uden højtaler. Omskiftningen fra højtaler til telefonrør sker automatisk, når røret løftes. I telefonrøret er der en relativ kraftig magnet. Hold alt borte, der reagerer på magnetisk indflydelse, f.eks.: Disketter, kreditkort osv. Vigtige data kan i modsat fald slettes. Forstærker Alle Blaupunkt-forstærkere Sprogbetjeningssystem (gælder kun for tysk) Med sprogbetjeningssystemet VOCS 08 kan mange funktioner styres med bestemte talte ord på tysk. Den herigennem tydeligt reducerede afledning fra trafikken under betjeningen, udgør ud over komforten en væsentlig sikkerhedsfordel. SIM-kort Dette apparat er beregnet til telefondrift med moderne 3-V-Sim-Cards. Spørg din forhandler. Fjernbetjening Infrarødfjernbetjeningen RCT 07 ( ) muliggør betjening af de vigtigste funktioner fra rattet. 8

9 IGANGSÆTNING AF APPARATET Igangsætning af apparat Audio-drift (uden telefon) Tryk på tasten ON. Når Card-tungen ikke er sat i efter indkoblingen, kobler apparatet automatisk fra efter 15 sekunder. Når Card-tungen skubbes ind inden for disse 15 sekunder, undgås frakoblingen. Når apparatet tages i brug første gang, indkod den firecifrede sikkerhedskode fra radiopasset med tasterne 0-9. Når et ciffer indkodes forkert, tryk på tasten CLR for at slette cifferet. Tryk på OK for at kvittere indkodningen. Audio- og telefondrift Når Card-tungen er skubbet ind, tryk let mod Card-tungen i retning af apparatet, indtil du møder en let modstand. Slip Card-tungen. Card-tungen skubbes ud af apparatet. Læg SIM-kortet med chippen opad og i retning af apparatet på Card-tungen og ind i sprækken, indtil du møder en let modstand. Tryk SIM-kortet bagpå let på Card-tungen, således at den ligger helt på Cardtungen. Skub Card-tungen forsigtigt ind i apparatet, indtil du møder en let modstand og Card-tungen kommer hørbart i indgreb. Apparatet tændes. Når PIN-forespørgslen er aktiveret, vises ENTER PIN (INDKOD PIN). Læs hertil Tænd/sluk PIN-kode. Fjernelse af SIM-kort SIM-kortet må aldrig trækkes ud! Fare for ødelæggelse Tryk SIM-kortet let mod apparatet. Card-tungen med SIM-kortet køres ud. Fjern SIM-kortet. Tænd/sluk via bilens tænding Sluk for bilens tænding, mens apparatet er aktiveret og træk tændingsnøglen ud af låsen. Apparatet kobles fra. Tænd for bilens tænding. Apparatet starter, når du forinden har slukket for apparatet via bilens tænding. Når frakoblingsforsinkelsen (tændingstimer) er aktiveret, slukkes for apparatet med den tilsvarende forsinkelse efter frakoblingen af tændingen. Når SIM-kortet stadigvæk er isat efter frakobling af apparatet, høres en dobbelt BEEP-lyd. Når tændingen kobles fra under en telefonsamtale, forbliver apparatet tændt, indtil samtalen er forbi. Indstilling af frakoblingsforsinkelse (tændingstimer) Du kan indstille, om og i hvor lang tid apparatet skal fortsætte efter frakobling. Når telefondrift er indstillet, tryk på SRCtasten for at skifte til radiodrift. Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Setup med / - ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 9

10 IGANGSÆTNING AF APPARATET Vælg menuindtegnelsen Ignit. timer (tændingstimer) med / - Vælg den ønskede indstilling mellem 0 (ingen frakoblingsforsinkelse) og 90 min. med / - Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Aktivering af apparatet med frakoblet tænding Tryk på tasten ON. Apparatet tændes. Efter en spilletid på en time afbrydes apparatet automatisk for at skåne bilbatteriet. Genigangsætning efter spændingsafbrydelse Hvis Radiophone adskilles fra batteriet (f.eks. på grund af en reparation) og derefter tilsluttes igen, skal du ved den næste igangsætning igen indkode sikkerhedskoden fra radiopasset. Basisfunktioner Valg af lydkilde BASISFUNKTIONER Du kan vælge mellem radio-, Multi CD-drift eller brug af en ekstern lydkilde (hvis tilsluttet). Tryk så mange gange på tasten SRC, indtil funktionerne af den ønskede driftsart vises på displayet. Indstilling af direkte adgang til funktioner (PaX) PaX-tasten kan forsynes med en hyppigt anvendt funktion for direkte adgang. Følgende funktioner kan vælges: Radiotekst Telefonnummer Mailbox Sende SMS Valg af net Omdirigering af opringninger Telefonbog. PaX-tastens funktion kan til enhver tid ændres. Programmering af PaX-tasten Tryk længere end et sekund på PaX-tasten. Listen med de mulige funktioner vises. Når PaX-tasten allerede er blevet programmeret, er cursoren foran den aktuelle funktion. Vælg den ønskede funktion med / - På displayet vises PaX program. finished (PaX-programmering færdig). Telefonhovedmenuen vises. Nu kan PaX-tasten anvendes. 10

11 BASISFUNKTIONER Valg af PaX-funktion For at kunne vælge den lagrede funktion med PaX-tasten, tryk kort på PaX-tasten. Regulering/indstilling af lydstyrke Regulering af systemlydstyrke Efter aktivering spiller apparatet i den forudindstillede startlydstyrke. For at forøge systemets lydstyrke, drej volumenknappen til højre. For at reducere systemets lydstyrke, drej volumenknappen til venstre. Den indstillede værdi vises på displayet. Indstilling af startlydstyrke (Volume FIX) Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Radio med / - Vælg menuindtegnelsen Volume FIX med / - Vælg den ønskede startlydstyrke med / -tasterne eller med volumenknappen. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Når indstillingen Last Volume (sidste lydstyrke) vælges, svarer det til startlydstyrken af den sidst indstillede systemlydstyrke. Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Setup med / - Vælg menupunktet Beep med / - Vælg den ønskede indstilling med / - Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Indstilling af lydstyrken på trafikradio (TA volume) Lydstyrken på trafikmeldinger og henvisningstonen for manglende trafikradiomodtagelse kan indstilles. Trafikmeldingen sendes i denne lydstyrke, når systemlydstyrken er indstillet lavere. Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Radio med / - Vælg menuindtegnelsen TA volume med / - Vælg den ønskede indstilling med / - tasterne eller med volumenknappen. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS Indstilling af signaltonens (BEEP) lydstyrke Signaltonen høres, når funktioner vælges med et tryk på en tast på mere end 1 sek. Denne signaltones lydstyrke kan indstilles trinvist fra 0 til 9. 11

12 BASISFUNKTIONER Klang og balance / fader Diskant (treble) Tryk på tasten AUDIO. For at justere diskanttonerne, tryk på tasten eller. Bas Tryk på tasten AUDIO. For at forøge bastonerne, tryk på tasten eller. Lydstyrkefordeling balance Tryk to gange på tasten AUDIO. For at indstille lydstyrken til venstre/højre tryk på tasten eller. Lydstyrkefordeling fader Tryk to gange på tasten AUDIO. For at indstille lydstyrken foran/bagved tryk på tasten eller. Audio-menuen kan forlades ved igen at trykke på tasten AUDIO eller automatisk efter et par sekunder. Klangindstilling musik / tale RDS-stationer kan skelne mellem musik- og talte udsendelser. Du kan indstille en klangtilpasning for talte udsendelser: Off Level1 - Ingen klangtilpasning - Lineær (ingen forøgelse eller dæmpning af bas, diskant og loudness) Level 2-4- Forskellige indstillinger af lydstyrke, bas og diskant ved frakoblet loudness. Afgør ved hjælp af afprøvning, hvilken indstilling du synes bedst om. Trafikmeldinger sendes altid i klangarten Speech (tale). Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Radio med / - Vælg menupunktet Music/Speech (tale) med / - Vælg den ønskede indstilling med / - Tryk på OK for at kvittere den valgte indstilling. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Loudness Loudness tænd/sluk For at tænde hhv. slukke for loudness, tryk ca. 1 sekund på tasten AUDIO, indtil en BEEP-lyd høres. På displayet vises et øjeblik LOUDNESS ON (tændt) hhv. LOUDNESS OFF (slukket). Indstilling af loudness-forøgelse Loudness-tilpasning til de lave dybe toner til den menneskelige høresans. Du kan indstille hvor kraftig loudnessforøgelsen skal være: LOUD 1 - lav forøgelse LOUD 6 - højeste forøgelse Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Radio med / - Vælg menupunktet Loudness (tændingstimer) med / - Vælg den ønskede indstilling med / - Tryk på OK for at kvittere den valgte indstilling. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. 12

13 BASISFUNKTIONER Tilpasning af lysstyrke, farve og aflæselighed Indstilling af apparatbelysningens farve Apparatets belysning kan tilpasses trinvist til instrumentbrættets belysning i bilen. Farveindstillingerne sker mellem grønt og rødt. Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Setup med / - Vælg menupunktet Vario Colour med / - Vælg den ønskede indstilling med / - Tryk på OK for at kvittere den valgte indstilling. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Indstilling af apparatbelysningens lysstyrke Apparatbelysningens lysstyrke kan indstilles trinvist for både dag- (D) og nattebelysningen (N) afhængigt af instrumentbelysningens tilslutning. Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Setup med / - Vælg menupunktet Brightness (lysstyrke) med / - Vælg menuindtegnelsen D eller N med / - Vælg den ønskede indstilling med / - Tryk på OK for at kvittere den valgte indstilling. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Optimering af displayets aflæselighed (synsvinkel) Displayets aflæselighed kan optimeres svarende til din synsvinkel. Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Setup med / - Vælg menupunktet Angle med / - Vælg den ønskede indstilling med / - Tryk på OK for at kvittere den valgte indstilling. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Valg af systemsprog Du kan vælge på hvilket sprog teksten skal vises på displayet. Når ingen SIM-kort er sat i, vises teksten på engelsk ved indstillingen Automatic. Når et SIM-kort er sat i, vælges sproget, som SIM-kortet har fået tildelt. Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Setup med / - Vælg menupunktet Language (tale) med / - Vælg den ønskede indstilling med / - Tryk på OK for at kvittere den valgte indstilling. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 13

14 BASISFUNKTIONER Optisk tyverisikring Du kan indstille, om Card-tungen skal blinke som optisk tyverisikring. Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Setup med / - Vælg menuindtegnelsen Card LED med / - Vælg indstillingen Off (slukket) eller On (tændt) med / - Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Ændring af DSC-adgangskode Ved vigtige indstillinger i DSC-menuen forespørges en kode i starten. Denne kode er blevet indstillet på 0000 på fabrikken. Du kan indstille en egen kode. Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Setup med / - Vælg menupunktet Change code (kodeændring) med / - Indkod fabrikkens eller, hvis allerede ændret, den aktuelle gyldige kode via tastaturet. Indkod den nye ønskede kode via tastaturet. Indkod den nye kode endnu engang. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Tilbagestilling af personlige indstillinger Alle foretagne indstillinger for radioen, telefonen eller SIM-kortet kan adskilt tilbagestilles i DSC-menuen. Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Setup med / - Vælg menupunktet Reset (tilbagestilling) med / - Indkod DSC-adgangskoden via tastaturet. Vælg den ønskede indstilling med / - Tryk to gange på OK. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Tilslutning af eksternt apparat I stedet for en Multi CD kan du også tilslutte en anden ekstern lydkilde via Line-udgangen. Sådanne kilder kan f.eks. være mobile CDafspillere, MiniDisc-afspillere eller MP3- afspillere. For at tilslutte en ekstern lydkilde, har du brug for et adapterkabel. Dette kabel kan købes hos en autoriseret Blaupunkt-fagforhandler. Tænd/sluk eksternt apparat Tryk i radiodrift på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Radio med / - Vælg menupunktet Aux med / - 14

15 BASISFUNKTIONER Vælg indstillingen Off (slukket) eller On (tændt) med / - Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Når det eksterne apparat er tilsluttet og aktiveret i menuen, kan det vælges via tasten SRC. Tyverisikrings-KODE RadioPhone er forsynet med en kode til beskyttelse mod tyveri. Kodeforespørgslen sker efter adskillelse af RadioPhone fra spændingsforsyningen. Kodeforespørgslen kan tændes/slukkes. Tænd/sluk kodeforespørgsel Tryk vedvarende på tasterne 1 og 4 på tastaturet, når apparatet er koblet fra. Tænd for apparatet ved at skubbe Cardtungen ind eller med ON-tasten. En kodeforespørgsel vises på displayet. Indkod den gyldige kode med tastaturet. Kodeforespørgslen tændes hhv. slukkes. Koden fremgår af radiopasset, der følger med leveringen af RadioPhone. Hvis kodenummeret indkodes forkert tre gange, skal der ventes et stykke tid. I displayet vises WAIT 1 HOUR. I denne time skal apparatet være indkoblet. Radiodrift RADIODRIFT Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange FM-stationer, der kan modtages, sender et signal, der udover programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn. Stationens navn vises på displayet, så snart den kan modtages. Andre fordele byder RDS med AF- og REGfunktionerne. Valg af radiodrift Hvis driftsarterne telefon eller Multi CD er indstillet, tryk så mange gange på tasten SRC, indtil funktionerne af radiodrift vises. Telefondrift har førsteret. Når en telefonforbindelse er oprettet eller er ved at blive oprettet, kan du ikke skifte fra telefondrift til radio- eller Multi CD-drift. RDS-komfortfunktion (AF, REG) RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) har du endnu flere muligheder med din bilradio. AF: Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, søger apparatet automatisk den bedste modtagerfrekvens for den aktuelle station. REG: Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser, der har et andet programindhold. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS Tænd/sluk AF Tryk kort på tasten #/AF. På displayet lyser AF, når RDS-komfortfunktionen er aktiveret. 15

16 RADIODRIFT Tænd/sluk REG Tryk ca. 1 sek. på tasten #/AF, indtil RE- GIONAL ON (tændt) hhv. REGIONAL OFF (slukket) vises på displayet. På displayet vises REG, når REG-funktionen er aktiveret. Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM), MB og LB (AM). For at skifte mellem bølgeområderne hhv. hukommelsesniveauerne, tryk på tasten BND. Indstilling af stationer Der findes flere muligheder at indstille stationer på. Automatisk stationsindstilling (søgning) Tryk på eller -tasten. Den næste modtagelige station indstilles. Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed. Tryk på tasten for at skifte mellem høj * følsomhed (fjernmodtagelse) og lav følsomhed (nærmodtagelse). På displayet lyser lo, når nærmodtagelse er indstillet. I DSC-menuen kan du indstille følsomhedsgraden adskilt for nær- (LO) og fjernmodtagelse (DX). Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Radio med / - Vælg menupunktet Sensitivity (følsomhed) med / - Vælg menuindtegnelsen DX eller LO med / - Vælg den ønskede indstilling med / - Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. Manuel søgning/indstilling af stationer Stationer kan også indstilles manuelt. Tryk på tasten eller. Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når AF ikke er aktiveret. Direkte frekvensindkodning På FM- eller FMT-hukommelsesniveauet kan du indkode en frekvens direkte via tastaturet. Tryk på 0. Indkod frekvensen uden komma. Hvis indkodningen skal slettes, tryk på CLR. Gennemblade stationskæderne Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte stationskæde. Tryk på tasten eller for at skifte til stationskædens næste program. For at kunne bruge denne funktion, skal RDSkomfortfunktionen være aktiveret. 16

17 RADIODRIFT Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM, FMT, MB eller LB. Indstil den ønskede station. For hukommelsespladserne 1-9 tryk ca. 1 sek. på en af tasterne 1-9, indtil en BEEP-lyd høres. For hukommelsespladserne (kun FM) tryk kort på 1. Tryk ca. 1 sek. på en af tasterne 0-9, indtil en BEEP-lyd høres. Automatisk lagring af kraftigste stationer (Travelstore) De ni kraftigste stationer i regionen kan lagres automatisk (kun FM). Stationerne lagres på hukommelsesniveauet FMT. Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes. Tryk på BND/TS. Lagringen starter. I displayet vises TRAVELSTORE blinkende. Når lagringen er afsluttet, spilles stationen på lagerplads 1 på hukommelsesniveauet FMT. Stationslisten vises i et par sekunder. Valg af radiostationer fra hukommelsen Der findes flere muligheder for at vælge en lagret station. Tastatur Vælg hukommelsesniveauet hhv. bølgeområdet. For hukommelsespladserne 1-9 tryk kort på den ønskede tast 1-9. For hukommelsespladserne tryk kort på 1. Tryk inden for 2 sek. på den ønskede tast 0-9. Menu Vælg hukommelsesniveauet hhv. bølgeområdet med tasten BND. Tryk på MEM-tasten. På displayet vises menuen med de lagrede stationer. Vælg den ønskede station med / - Tryk på OK-tasten for at indstille den valgte station. Omskiftning af stereo/mono Når du tænder for apparatet, spiller det i stereo. Ved dårlig modtagelse skifter apparatet automatisk til mono-gengivelse. Valg af visning af radiotekst Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Radio med / - Vælg menupunktet Radiotext med / - Vælg en af følgende indstillinger med / - Off - generelt deaktiveret On - generelt aktiveret On/Eng. off - kun aktiveret ved frakoblet tænding Tryk på OK for at kvittere den valgte indstilling. Tryk på SRC for at forlade DSC-menuen. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 17

18 MODTAGELSE AF TRAFIKRADIO Modtagelse af trafikradio Tænd/sluk trafikradio-førsteret Tryk på tasten TA. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når TA lyser i displayet. Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du lige lytter til. når du forlader dækningsområdet for den indstillede trafikradiostation, mens du lytter til CD og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny trafikradiostation. når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk her enten for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio. MULTI CD-DRIFT Multi CD-drift Valg af Multi CD-drift Hvis driftsarterne telefon eller radio er indstillede, tryk så mange gange på tasten SRC, indtil funktionerne af Multi CD-drift vises. Telefondrift har førsteret. Når en telefonforbindelse er oprettet eller er ved at blive oprettet, kan du ikke skifte fra telefondrift til radio- eller Multi CD-drift. Valg af CD Der findes forskellige muligheder for at vælge en CD. Trinvist valg af anden CD For at skifte opad eller nedad til en anden CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten. Valg af CD direkte via tastaturet Tryk den tilsvarende tast 1-9 på tastaturet. Valg af CD direkte fra menuen Tryk på MEM-tasten. På displayet vises menuen med de ilagte CD er. Vælg den ønskede CD med / - Tryk på OK-tasten for at lytte til den valgte CD. Valg af musiknummer For at skifte opad eller nedad til et andet musiknummer på den aktuelle CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten. 18

19 Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på tasten eller, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Tryk kort på tasten * /MIX. Alle musiknumre på den aktuelle CD spilles i tilfældig rækkefølge. Derefter spilles de pågældende musiknumre af de efterfølgende CD er ligeledes i tilfældig rækkefølge. For at afbryde afspilningen af musiknumrene i tilfældig rækkefølge, tryk igen på tasten * /MIX. Visning af liste over isatte CD er Tryk på MEM-tasten. Indkodning af CD-navn Til bedre oversigt over CD erne kan man indkode op til 99 CD ers navne med apparatet. Navnene må maksimalt være syvcifret. Tryk i Multi CD-drift på tasten OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Radio med / - Vælg menupunktet Disc Naming (CDnavngivning) med / - Vælg menupunktet et Change name (navneændring) med / - Vælg den ønskede CD med / - Det første indkodefelt blinker. Du kan starte indkodningen. MULTI CD-DRIFT Indkod et navn via tastaturet. Læs hertil afsnittet Indkodning af navne i kapitel Telefon. Tryk på OK for at kvittere indkodningen. For at indkode yderligere CD-navne, er fremgangsmåden følgende. Vælg den næste CD, der skal navngives, med / - Indkod navnet via tastaturet. Tryk på OK for at kvittere indkodningen. For at afbryde navngivningen af CD er, tryk på tasten SRC. For at afbryde navngivningen uden lagring, tryk to gange længe på tasten CLR. Sletning af enkelte tegn eller hele ord Under indkodningen kan du slette enkelte tegn eller hele ord. For at slette enkelte tegn, vælg tegnet, der skal slettes, med / - Tryk kort på tasten CLR. For at slette hele ordet, tryk længere end 1 sek. på tasten CLR. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 19

20 MULTI CD-DRIFT Sletning af CD-navne Tryk på OK for at komme til DSC-menuen. Vælg menupunktet Radio med / - Vælg menupunktet Disc Naming (CDnavngivning) med / - Vælg menupunktet Clear name (slet navn) med / - En valgmenu med de lagrede navne vises. For at slette navnet på én CD, vælg det ønskede navn med / - Navnet slettes, og derefter vises valgmenuen med navnene igen. For at slette alle lagrede navne, tryk længere end 1 sek. på OK. For at forlade DSC-menuen, tryk på tasten SRC. 20

21 TELEFONFUNKTIONER Alment Nødkald Med denne telefondel af Antares T60 kan du til enhver tid og i hele verden sende nødkald. Nødkald kan også foretages uden gyldigt SIM-kort. Forudsætning er, at der er et GSM 900-net til rådighed. Nødkaldsnumret i GSM-telenettet er 112 i hele verden. Du bliver forbundet med den nærmeste redningscentral. Tænd for apparatet ved at skubbe Cardtungen ind. Hvis apparatet forinden er blevet slukket med tænd/sluk-knappen, tryk på tænd/sluk-knappen. Apparatet tændes. Tryk på -tasten. Telefondrift aktiveres, og en henvisning: No valid SIM card (intet gyldigt SIM-kort) vises. Indkod 112 med 12er-tastaturet. Tryk på -tasten. En forbindelse til den nærmestliggende redningscentral oprettes. Angiv alle nødvendige informationer så præcist som muligt. Afslut samtalen først, når du bliver bedt om det. Advarsel: Start nødkaldet med 112 kun i nødstilfælde. Misbrug af nødkald kan have retslige konsekvenser. START AF TELEFONDRIFT Start af telefondrift Valg af telefondrift Når der allerede er indført et gyldigt SIM-kort, tryk på -tasten. Telefondrift vælges. På displayet vises det valgte net. Indføring af SIM-kort Når Card-tungen er skubbet ind, tryk let mod Card-tungen i retning af apparatet, indtil du møder en let modstand. Slip Card-tungen. Card-tungen skubbes ud af apparatet. Læg SIM-kortet med chippen opad og i retning af apparatet på Card-tungen og ind i sprækken, indtil du møder en let modstand. Tryk SIM-kortet bagved let på Card-tungen, således at den ligger helt på Cardtungen. Skub Card-tungen forsigtigt ind i apparatet, indtil du møder en let modstand og Card-tungen kommer hørbart i indgreb. Apparatet tændes. Når PIN-forespørgslen er aktiveret, vises ENTER PIN (INDKOD PIN). Læs hertil Tænd/sluk PIN-kode. Indkodning af PIN-kode PIN-koden (personligt identifikationsnummer beskytter telefonen mod misbrug gennem uvedkommende. PIN-koden leveres sammen med PUK (personligt frigivelsesnummer) med SIM-kortet fra din provider (serviceudbyder). PIN-koden kan til enhver tid ændres, læs hertil Ændring af PIN-kode. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 21

22 START AF TELEFONDRIFT OBS.: Indprent dig PIN-koden godt og giv den ikke videre til andre! Når ENTER PIN (INDKOD PIN) vises på displayet, indkod dit PIN-nummer startende med det første ciffer med tastaturet 0-9. Tryk på OK- eller #-tasten, når PIN-koden er indkodet komplet. Hvis PIN-koden indkodes forkert tre gange, spærres SIM-kortet. Læs hertil Frigivelse af SIM-kort. Når PIN-koden indkodes og kvitteres rigtigt, tændes apparatet og den sidst valgte driftsart (radio, Multi CD eller telefon) er aktiv. Tænd/sluk PIN-kode Når dit SIM-kort understøtter denne funktion, kan PIN-forespørgslen valgvist tændes eller slukkes. Når PIN-forespørgslen er slukket, kan enhver telefonere med dit SIM-kort og Antares T60. Når PIN-forespørgslen er aktiv, skal den gyldige PIN-kode indkodes med SIM-kortet hver gang apparatet tændes. PIN-forespørgslen kan kun slukkes, når denne funktion understøttes af dit SIM-kort. Vælg telefondrift med -tasten. DSC-menuen vises. Cursoren er på Setup. Tryk så mange gange på -tasten, indtil cursoren peger på punktet PIN-code. Vælg PIN-koden, som du vil aktivere/ deaktivere (normalt PIN 1), med / - En menu PIN 1 med de mulige funktioner vises. Vælg den ønskede funktion On hhv. Off med / - For at kvittere omskiftningen skal PIN-koden indkodes. Indkod dit PIN-nummer startende med det første ciffer med tastaturet 0-9. Du kommer tilbage til udgangsmenuen PIN 1. Tryk så mange på CLR-tasten, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen eller tryk længere end 1 sekund på CLR-tasten for at komme tilbage til DSC-menuen. Ændring af PIN-kode Vælg menuen PIN 1 som beskrevet under Tænd/sluk PIN-kode. Vælg funktionen Change (skift) med / - Indkod dit gamle PIN-nummer startende med det første ciffer med tastaturet 0-9. Indkod dit nye PIN-nummer startende med det første ciffer med tastaturet 0-9 og indkodningen kvitteres ved at gentage det nye PIN-nummer. Du kommer tilbage til menuen PIN 1. Tryk så mange på CLR-tasten, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen eller tryk længere end 1 sekund på CLR-tasten for at komme tilbage til DSC-menuen. 22

23 START AF TELEFONDRIFT Frigivelse af SIM-kort Hvis PIN-koden indkodes forkert tre gange, spærres SIM-kortet. For at frigive SIM-kortet, skal PUK indkodes. PUK betyder personlig frigivelseskode. PUK er ottecifret og leveres af provideren sammen med SIM-kortet og PIN-koden. PUK kan ikke ændres! Når et spærret SIM-kort sættes ind i apparatet, vises ENTER PUK (indkod PUK). Indkod den ottecifrede PUK startende med det første ciffer med tastaturet 0-9 og tryk på OK- eller #-tasten. TELEFONINDSTILLINGER Grundfunktioner Lydstyrkeregulering Lydstyrken på ringetonen, håndfri telefonering og håndsættet (håndsættet kan fås som ekstra tilbehør) kan ændres under en opringning/samtale. Drej hertil volumenknappen under en opringning eller samtale til venstre for at dæmpe lydstyrken og til højre for at forøge lydstyrken. Derudover kan lydstyrkerne på ringetonen, håndfri telefonering og håndsættet programmeres i menuen. Indstilling af ringetonens lydstyrke Ringetonens lydstyrke kan indstilles i trin fra 0 til 9 i menuen. Ved indstillingen 0 er ringetonen slået fra. Indgående opringninger vises kun via displayet. Tryk i telefondrift på OK-tasten. DSC-menuen vises. Cursoren er på Setup. Setup-menuen vises. Cursoren er på Volume. Vælg Ringing tone (ringetone) med - tasten. En ringetone høres med den indstillede lydstyrke. Indstil den ønskede lydstyrke med / - tasterne eller med volumenknappen. Du kommer tilbage til lydstyrke-menuen. Tryk så mange på CLR-tasten, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen eller tryk længere en 1 sekund på tasten CLR for at vende tilbage til DSC-menuen. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 23

24 TELEFONINDSTILLINGER Indstilling af lydstyrken på håndfri telefonering Lydstyrken på håndfri telefonering kan indstilles i trin fra 0 til 63. Tryk i telefondrift på OK-tasten. DSC-menuen vises. Cursoren er på Setup. Setup-menuen vises. Cursoren Volume. er på Vælg Handsfree (håndfri telefonering) med -tasten. En ringetone høres med den indstillede lydstyrke. Indstil den ønskede lydstyrke med / - tasterne eller med volumenknappen. Du kommer tilbage til lydstyrke-menuen. Tryk så mange på CLR-tasten, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen eller tryk længere end 1 sekund på CLR-tasten for at komme tilbage til DSC-menuen. Indstilling af telefonrørets lydstyrke (røret er ekstra tilbehør) Telefonrørets lydstyrke kan indstilles i trin fra 1 til 8. Menupunktet findes kun, når et håndsæt, der kan fås som ekstra tilbehør, er tilsluttet. Tryk i telefondrift på OK-tasten. DSC-menuen vises. Cursoren er på Setup. -tas- Setup-menuen vises. Cursoren Volume. Vælg Handset (håndsæt) med ten. er på En ringetone høres med den indstillede lydstyrke via telefonrøret. Indstil den ønskede lydstyrke med / - tasterne eller med volumenknappen. Du kommer tilbage til lydstyrke-menuen. Tryk så mange på CLR-tasten, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen eller tryk længere end 1 sekund på CLR-tasten for at komme tilbage til DSC-menuen. Trafikmeldinger (TA) under håndfri telefonering Du kan indstille, om en trafikmelding skal sendes eller undertrykkes under en telefonsamtale. Tryk i telefondrift på OK-tasten. DSC-menuen vises. Cursoren er på Setup. Vælg TA / Call (TA/opringning) med - tasten. Menuen TA DURING CALL (TA under opringning) vises. Vælg den ønskede indstilling On hhv. Off med -tasten. Hvis du vælger ON, skal kanalen, hvorfra trafikmeldingen sendes, indstilles. Vælg den ønskede indstilling Left (venstre) hhv. Right (højre) med -tasten. Du kommer tilbage til Setup-menuen. Tryk så mange på CLR-tasten, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen eller tryk længere end 1 sekund på CLR-tasten for at komme tilbage til DSC-menuen. 24

25 Valg af ringetone Du kan vælge blandt seks forskellige ringetoner: Op og ned, oktav, triller, dobbelt oktav (2x oktav) dobbelt triller (2x triller) treklang og OFF. Tryk i telefondrift på OK-tasten. DSC-menuen vises. Cursoren er på Setup. Vælg Ring. tones (ringetoner) med -tasten. Menuen RING. TONES (ringetoner) vises. Vælg Ringing tone (ringetone) med - tasten. Den aktuelt indstillede ringetone høres gentagne gange. Vælg den ønskede ringetone med / - Du kommer tilbage til menuen RING. TONES (ringetoner). Tryk så mange på CLR-tasten, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen eller tryk længere end 1 sekund på CLR-tasten for at komme tilbage til DSC-menuen. TELEFONINDSTILLINGER Servicefunktioner Akustisk kontrol Med den akustiske kontrol kan du under en telefonsamtale aktivere en signaltone i valgbare tidsafstande. Denne funktion er praktisk med hensyn til kontrol af omkostningerne. Tidsafstandene for den akustiske kontrol kan vælges frit fra 15 til 300 sekunder. Tryk i telefondrift på OK-tasten. DSC-menuen vises. Cursoren er på Setup. Vælg Audib. timer (akustisk timer) med -tasten. Menuen AUDIBLE CALL TIMER (akustisk kontrol) vises. Bag TIMER vises den indstillede tid i sekunder. Vælg den ønskede indstilling Off hhv. TIMER med -tasten. Når du vælger Off, kommer du tilbage til Setup-menuen. Når du vælger TIMER, kan du indstille signaltonernes tidsafstand. Indstilling af timer Indstil den ønskede tidsafstand med tasterne 0-9 på tastaturet. Rettelser af indkodningen kan foretages med CLR-tasten. Du kommer tilbage til Setup-menuen. Tryk så mange på CLR-tasten, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen eller tryk længere end 1 sekund på CLR-tasten for at komme tilbage til DSC-menuen. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 25

26 TELEFONINDSTILLINGER Visning af telefontakst/-tid Når denne funktion understøttes af din netprovider, kan du lade dig vise samtaletiden og telefontaksten for den sidste samtale og alle samtaler. Tryk i telefondrift på OK-tasten. DSC-menuen vises. Cursoren er på Setup. Vælg Menu med -tasten. Vælg Call meters (takst, tid) med -tasten. Menuen CALL METERS (takst, tid) vises. Vælg den ønskede indstilling for visningen af den sidste samtale eller alle foretagne samtaler med -tasten. Den ønskede information vises på displayet. Hvis du vil tilbage til den forrige menu, tryk på OK-tasten. Tilbagestilling af tæller Vælg Reset (tilbagestilling) i menuen CALL METERS (takst, tid). Indkod den firecifrede adgangskode til apparatet med tasterne 0-9 på tastaturet. Du kommer tilbage til menuen CALL ME- TERS (takst, tid). Tryk så mange på CLR-tasten, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen eller tryk længere end 1 sekund på CLR-tasten for at komme tilbage til DSC-menuen. Indstilling af takst-/tidsvisning under samtalen Under telefonsamtalen kan du valgvist lade dig vise den aktuelle takst eller samtaletid. Vælg During call (under samtale) i menuen CALL METERS (takst, tid). Menuen SHOW DURING CALL (vis under samtale) vises. Vælg den ønskede indstilling for visningen Charge (takst) eller Time (tid) med -tasten. Du kommer tilbage til menuen CALL ME- TERS (takst, tid). Tryk så mange på CLR-tasten, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen eller tryk længere end 1 sekund på CLR-tasten for at komme tilbage til DSC-menuen. 26

27 Telefonering Valg af telefonnummer Der findes fire forskellige muligheder for valg af telefonnumre: Manuelt valg, direkte valg, hurtigvalg og valg af telefonnummer fra telefonbog. Manuelt valg Indkod telefonnummeret med områdenummer med tasterne 0-9 på tastaturet. Hvis du skulle komme til at indkode et forkert ciffer, kan du rette det forkerte ciffer ved at trykke på CLR-, eller -tasten. Når nummeret vises komplet på displayet, tryk på -tasten. Apparatet starter på at oprette en forbindelse til det valgte telefonnummer. Ved telefonering i GSM-net skal telefonnummerets områdenummer (hvis det findes) også altid indkodes. Også når du vælger et mobiltelefonnummer, der er hos den samme provider, skal netkoden ligeledes indkodes. Kun providerens servicenumre samt numret til Mailbox-forespørgslen indkodes uden netkode. Direkte valg (fra apparatets hukommelse) Hukommelsespladserne 1-9 af RadioPhone kan vælges direkte. Tryk længere på tasten 1-9 på tastaturet for den tilsvarende hukommelsesplads af RadioPhone. Det tilsvarende nummer hhv. navn vises og oprettelsen af forbindelsen starter. Hurtigvalg (fra SIM-kortets hukommelse) Hukommelsespladserne 1-9 af SIM-kortet kan vælges direkte. Tryk på * -tasten. Tryk længere på tasten 1-9 på tastaturet for den tilsvarende hukommelsesplads af SIM-kortet. Det tilsvarende nummer hhv. navn vises og oprettelsen af forbindelsen starter. Valg af telefonnummer fra telefonbog Telefonnumre, som du har lagret forinden, kan vælges fra telefonbogen. Informationer om lagring af numre og navne i telefonbogen finder du i kapitel Telefonbog. Tryk i telefondrift på MEM-tasten. Telefonbogen vises. Du kan vælge, om du vil søge en indtegnelse efter navnet eller positionen i hukommelsen. Vælg den ønskede søgemetode med tasten -tasten. Søgning efter navne TELEFONERING Når du har valgt Find entry by name (søg efter navn), indkod tre begyndelsesbogstaver af den ønskede indtegnelse med tasterne 0-9 på tastaturet. Læs i givet fald afsnittet Indkodning af navne/telefonnumre i kapitel Telefonbog. På displayet vises telefonbogens tilsvarende område. Hvis der ikke findes nogen indtegnelse til indkodningen, vises området med de næste bogstaver. Vælg den ønskede indtegnelse med / - Tryk på -tasten. Apparatet starter på at oprette en forbindelse til det valgte telefonnummer. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 27

28 TELEFONERING Valg af telefonnummer fra listen over de sidste samtaler De sidst valgte telefonnumre lagres automatisk på SIM-kortet. Herfra kan de vælges til genopkald. Tryk under telefondrift kort på -tasten. Listen med de sidst valgte numre vises. Vælg den ønskede indtegnelse med / - Tryk på -tasten. Apparatet starter på at oprette en forbindelse til det valgte telefonnummer. Valg af telefonnummer fra opringningslisten i fravær Opringningerne, der ikke besvares, lagres i en liste. Herfra kan de vælges til opringning. Betingelse er, at de der ringer op, har aktiveret deres telefonnummerkending. Tryk under telefondrift kort på -tasten. Listen med numrene af ikke modtagne opringninger vises. Når den der ringer, er lagret i telefonbogen, vises navnet i listen. Vælg den ønskede indtegnelse med / - Tryk på -tasten. Apparatet starter på at oprette en forbindelse til det valgte telefonnummer. Valg af telefonnummer fra opringningslisten af de modtagne opringninger Opringningerne, der modtages, lagres i en liste. Herfra kan de vælges til opringning. Betingelse er, at de der ringer op, har aktiveret deres telefonnummerkending. Tryk under telefondrift kort på -tasten. Listen med numrene af de sidste opringninger vises. Når den der ringer, er lagret i telefonbogen, vises navnet i listen. Vælg den ønskede indtegnelse med / - Tryk på -tasten. Apparatet starter på at oprette en forbindelse til det valgte telefonnummer. Sletning af indtegnelse fra samtaleliste/ opringningsliste Vælg den ønskede liste (samtaleliste/ opringningsliste). Vælg den ønskede indtegnelse med / - Tryk på tasten eller. Kvittér den følgende forespørgsel med tasten OK. Sletning af samtaleliste/opringningsliste Vælg den ønskede liste (samtaleliste/ opringningsliste). Vælg listens overskrift (Redial list (valgte nr.), Rec d calls (samtaler) eller Calls (opringninger) med / - Tryk på tasten eller. Kvittér den følgende forespørgsel med tasten OK. Modtagelse af opringning Når man ringer til dig, høres ringetonen, på displayet vises Accept? (tage imod) og displayets farve skifter. Når du vil svare, tryk på -tasten eller løft håndsættets telefonrør (hvis tilsluttet). Ringetonen kan også slås fra. Læs hertil Indstilling af ringetonens lydstyrke i kapitel Grundfunktioner. 28

29 Automatisk modtagelse af opringning I Setup-menuen kan du indstille, at alle indgående opringninger skal modtages. Tryk i telefondrift på OK-tasten. DSC-menuen vises. Cursoren er på Setup. Vælg Auto. answer (automatisk modtagelse) med -tasten. Menuen AUTOMATIC ANSWER (automatisk modtagelse) vises. Vælg den ønskede indstilling On hhv. Off med -tasten. Du kommer tilbage til Setup-menuen. Afvisning af opringning Hvis du ikke vil svare på en opringning, tryk under opringningen på CLR-tasten. Den der ringer hører en optagettone. Lydfrakobling af mikrofon Under en samtale kan du koble mikrofonens lyd fra. Tryk på tasten AUDIO. I displayet vises Mute On (lydfrakobling aktiveret). Ophævelse af lydfrakobling Tryk igen på tasten AUDIO. I displayet vises Mute Off (lydfrakobling ikke aktiveret). TELEFONERING Genopkald Et manuelt genopkald kan foretages via listen med de sidst valgte numre. Læs hertil Valg af telefonnummer fra listen over de sidste samtaler i dette kapitel. Automatisk genopkald I Setup-menuen kan du indstille, at der skal ske et automatisk genopkald, indtil forbindelsen er oprettet. Tryk i telefondrift på OK-tasten. DSC-menuen vises. Cursoren er på Setup. Vælg Auto. redial (automatisk genopkald) med -tasten. Menuen AUTOMATIC REDIAL (automatisk genopkald) vises. Vælg den ønskede indstilling On hhv. Off med -tasten. Du kommer tilbage til Setup-menuen. Afbrydelse af automatisk genopkald Når opringningen allerede er startet, tryk på -tasten for at afbryde det automatiske genopkald. Bankesignal (2. samtale venter) Under en samtale kan du modtage en yderligere opringning. Den første samtalepartner holdes i en venteposition så længe den anden samtale varer. Eventuelt skal servicen Bankesignal bestilles ekstra og aktiveres hos din provider. Yderligere informationer får du hos din provider. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 29

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ANTARES T60

Din brugermanual BLAUPUNKT ANTARES T60 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere