SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning

2

3 Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun kaldt radio-navigations-system). Vi anbefaler, at du læser denne betjeningsvejledning meget omhyggeligt, så du hurtigt lærer dit radio-navigations-system godt at kende. Hvis du har yderligere spørgsmål eller får problemer med dit radio-navigations-system, er du velkommen til at henvende dig til din autoriserede ŠKODA partner eller importøren. Afvigende gældende lov i det pågældende land har førsteprioritet i forhold til de informationer, der er angivet i denne betjeningsvejledning. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye radio-navigations-system. ŠKODA AUTO a.s. (efterfølgende kun ŠKODA)

4 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger Betjeningsvejledning 3 Symbolforklaring 3 Vigtige anvisninger 3 Oversigt over systemet 4 Tilslutning og afbrydelse af systemet 4 Indstilling af lydstyrke 5 Betjening af skærm 5 Indtastningsskærm med tastatur 6 Stemmebetjening af radionavigations-systemet Indledende informationer 7 Stemmekommandoer 7 SETUP-funktion Hovedmenuen SETUP 9 Radioindstillinger 9 Medieindstillinger 9 Telefonindstillinger 10 Systemindstillinger 10 Skærmindstillinger 10 Kortindstillinger 10 Navigationsindstillinger 10 Trafikmeldingsindstillinger 11 Indstillinger for stemmebetjening 11 Videoindstillinger 11 Tv-indstillinger 11 Radiofunktion Hovedmenuen RADIO 13 Trafikmeldinger TP 13 Mediefunktion Hovedmenuen MEDIA 14 Indledende informationer vedr. cd-/dvdfunktionen 15 Indledende informationer om mp3-funktionen 16 Hukommelseskort 16 Eksterne kilder 17 Harddisk (HDD) 18 Videofunktion 18 Tv-funktion 20 Telefonfunktion Hovedmenuen TELEPHONE 22 Telefonbog 22 Telefonsamtale og funktioner under en telefonsamtale 23 Sms-menu 23 TONE-funktion Lydindstillinger 25 MAP-funktion Kortvisning 26 Funktionsknappen Navigation 27 Funktionsknappen Split-screen 28 NAV-funktion (navigation) Indledende informationer 29 Navigationsdata og navigations-dvd 29 Indtastningsskærme til guidning 30 Hovedmenuen Navigation 30 Funktionsknappen New destination 32 Guidning med en destination 33 Turfunktion 34 Vejpunktfunktion 35 Manuel spærring af vejstrækninger 35 Dynamisk guide med TMC-anvendelse 35 TMC-funktion Visning af TMC-trafikmeldinger 37 Stikordsregister 2 Indholdsfortegnelse

5 Generelle anvisninger Betjeningsvejledning I denne betjeningsvejledning bliver der beskrevet mange forskellige udstyrsvarianter, uden at disse bliver kendetegnet som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr. Det betyder, at det ikke er alle de udstyrskomponenter, der findes i din bil, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Din bils udstyr er beskrevet i salgspapirerne, som du har fået udleveret, da du købte bilen. Du kan få nærmere informationer hos din ŠKODA partner. Garanti For dette system gælder de samme garantibestemmelser som for nye biler, jf. servicehæftet. Skærmpleje FORSIGTIG Anvend ikke opløsningsmidler som fx benzin eller terpentin, da de kan angribe skærmens overflade. Behandl skærmen skånsomt. Hvis du trykker med fingeren på skærmen eller berører den med spidse genstande, kan der komme buler eller ridser. Symbolforklaring Afsnittet er slut. Afsnittet fortsættes på næste side. Overgang til næste knap Anvisning Fingeraftryk kan fjernes fra skærmen med en blød klud og eventuelt med husholdningssprit. Signalmodtagelse Vigtige anvisninger Sikkerhedsanvisninger PAS PÅ Din opmærksomhed skal først og fremmest være rettet mod kørslen! Som fører af bilen har du det fulde ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet på en sådan måde, at du altid har fuld kontrol over bilen i trafikken fare for ulykke! Indstil lydstyrken, så du altid kan høre akustiske signaler udefra, fx advarselssirener fra biler med forkørselsret som fx politi, ambulancer og brandbiler. En for højt indstillet lydstyrke kan forårsage høreskader! Parkeringshuse, tunneler, højhuse og bjerge kan forstyrre radio- og GPS-signalet, så det helt kan svigte. Tyverisikring Koden til dit radio-navigations-system forhindrer brug af systemet, efter at spændingen har været afbrudt, fx i forbindelse med reparation eller et tyveri. Efter at batteriet har været afbrudt, eller radio-navigations-systemet har været afbrudt fra bilens batterispænding, eller efter at en sikring har været defekt, skal der indtastes en kode, når systemet skal tages i brug. Koden kan kun hentes online via ŠKODA systemet. På den måde sikres der en mere effektiv beskyttelse mod tyveri. Hvis det er nødvendigt, beder vi dig om at rette henvendelse til en autoriseret ŠKODA partner. Indtastning af kode Hvis der kommer et felt til syne, efter du har tilsluttet systemet, hvor du skal indtaste en kode, skal du ophæve spærringen i systemet ved at indtaste den korrekte firecifrede kode. Generelle anvisninger 3

6 Indtast den firecifrede kode ved hjælp af funktionsknapperne 0 til 9. Tallet skrives på linjen. Når du har indtastet en firecifret talrække, bliver talblokken grå (inaktiv), og der kan ikke indtastes flere tal på linjen. Hvis du vil slette cifre fra højre mod venstre på linjen, skal du trykke på funktionsknappen på skærmen. Når den korrekte kode vises på linjen, skal du trykke på funktionsknappen OK. Forkert kode Hvis du bekræfter en forkert kode ved indtastning af koden, kan du gentage processen én gang. Antallet af forsøg bliver vist på skærmens nederste linje. Hvis du indtaster koden forkert for anden gang, spærres systemet i ca. 1 time. Først når der er gået 1 time, hvor systemet og tændingen har været tilsluttet, er det muligt at gentage indtastningen af sikkerhedskoden. Hvis der igen foretages to ugyldige forsøg, er radio-navigations-systemet igen spærret i 1 time. Anvisning Koden er normalt gemt i kombiinstrumentets hukommelse. Derved afkodes systemet automatisk (komfortkode). En manuel kodeindtastning er derfor normalt ikke nødvendig. Visning på skærm På systemets skærm vises fx informationer om Climatronic og bilens afstand til forhindringen, når parkeringshjælpen er aktiveret. Oversigt over systemet MAP kortvisning 26 NAV navigationsfunktion 29 TMC visning af TMC-trafikmeldinger 37 SETUP indstillinger i de enkelte funktioner 9 og knapper til bevægelse fremad og tilbage Radiofunktion til valg af stationer fra stationslisten Mediefunktion til valg af forrige eller næste nummer Tv-funktion til valg af tv-stationer Cd-/dvd-åbning 14 Skærm 5 udtagning af cd eller dvd 15 aktivering af stemmebetjening 7 Menuknap Radiofunktion drej, hvis du ønsker manuel indstilling af radiostationerne; tryk et kort øjeblik for at starte/stoppe SCAN-funktionen. Mediefunktion drej, hvis du ønsker at skifte mellem numrene; tryk et kort øjeblik for at starte/stoppe SCAN-funktionen i audiofunktionen. Kortvisning (MAP) drej, hvis du vil ændre kortmålestokken; tryk et kort øjeblik, hvis du vil have gentaget en navigationsmeddelelse, mens guiden er aktiv. Navigationsfunktion (NAV) tryk et kort øjeblik, hvis du vil have gentaget en navigationsmeddelelse under guidningen. Åbning til hukommelseskort Tilslutning og afbrydelse af systemet Tryk på knappen 1 for at tilslutte eller afbryde systemet indstillingsknap Til tilslutning og afbrydelse af systemet (tryk) Til indstilling af lydstyrken på den aktuelle audiokilde/stemmebetjeningen (drej) 5 RADIO radiofunktion 13 MEDIA mediefunktion 14 PHONE telefonfunktion 22 TONE lyd- og lydstyrkeindstillinger 25 Når du tilslutter systemet, bliver den audiokilde, der senest var aktiv, inden systemet blev afbrudt, afspillet. Når systemet er tilsluttet, og bilnøglen tages ud af tændingslåsen, afbrydes systemet automatisk. Hvis din bil er udstyret med låse- og startsystemet KESSY, afbrydes systemet automatisk, når motoren er blevet standset og døren åbnet. Hvis du først åbner døren og derefter standser motoren, afbrydes systemet, først når bilen er låst. 4 Generelle anvisninger

7 Når tændingen er afbrudt, afbrydes systemet automatisk efter ca. en halv time (beskyttelse mod afladning af bilens batteri). Indstilling af lydstyrke Drej knappen 1 mod højre for at øge lydstyrken. Drej knappen 1 mod venstre for at reducere lydstyrken. Ændringen af lydstyrken bliver vist på systemets skærm. Hvis lydstyrken reduceres til 0, afbrydes lyden fra højttalerne, og symbolet vises på skærmen. FORSIGTIG En for højt indstillet lydstyrke kan forårsage høreskader! Betjening af skærm Fig. 1 Indstillingsfunktionen SETUP: Hovedmenuen Setup / Setup Radio Tryk fx på funktionsknappen Radio» Fig. 1 i hovedmenuen Setup for at åbne menuen med radioindstillinger C» Fig. 1. I den øverste linje A og C får du vist, hvilken menu du i øjeblikket befinder dig i. Med funktionsknappen B og D skifter du fra enhver menu tilbage til den forrige menu. Scroll-knap/skydeknap Det er muligt at bevæge sig i den aktuelle menu ved at trykke på scroll-knappen E» Fig. 1 og skubbe den nedad eller opad (eller ved at trykke på funktionsknapperne og ). Skydeknappen i indstillingspanelet kan også bevæges ved at trykke på funktionsknappen - eller +, fx i forbindelse med indstillingerne i dvd-funktionen. Pop-up-vindue Når du har trykket på funktionsknappen F, åbnes et såkaldt pop-up-vindue med flere menupunkter. Tryk et kort øjeblik på et af de viste menupunkter. Pop-up-vinduet forsvinder, og det valgte menupunkt vises i funktionsknappen. Tryk på funktionsknappen i pop-up-vinduet for at lukke pop-up-vinduet uden at ændre indstillingen. Tjekboks Nogle funktioner kan kun aktiveres eller deaktiveres. Der findes en såkaldt tjekboks G» Fig. 1 før en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres. funktionen er aktiveret. funktionen er deaktiveret. Tryk et kort øjeblik på den pågældende funktionsknap for at aktivere eller deaktivere funktionen. Hvis der ikke bliver vist nogen funktionsknapper på skærmen, mens systemet er tilsluttet (fx mens en dvd afspilles), skal du trykke et kort øjeblik på skærmen for at få vist funktionsknapperne, der kan kaldes frem på det pågældende tidspunkt. Systemets skærm er en såkaldt touchscreen (berøringsskærm). Områder på skærmen, der er indrammet med en farve, er i øjeblikket aktive og betjenes, ved at du berører skærmen. Nogle af funktionerne i navigationssystemet kan betjenes via multifunktionsrattet, se instruktionsbogen til din bil. Funktionsknapper på skærmen Aktive områder, der kan kalde en funktion eller menu frem, kaldes funktionsknapper. Eksempel på en menu i betjeningsvejledningen Tryk på knappen ABC DEF. Du skal trykke på knapperne efter hinanden. XYZ beskrivelse af en funktionsknap på første menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på andet menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på andet menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på første menuniveau Generelle anvisninger 5

8 Indtastningsskærm med tastatur sletter tegn på linjen fra højre mod venstre fra markørens position OK bekræftelse af den tekst, der er skrevet på linjen Valg af specialtegn til bogstaver Nogle tegn er markeret med symbolet på indtastningsskærmen. Når du trykker på et sådant markeret bogstav i længere tid, får du mulighed for at vælge særlige specialtegn afhængigt af sproget. Nogle specialtegn kan også skrives helt ud. Radio-navigations-systemet genkender også AE, UE og OE i stedet for de tyske specialtegn Ä, Ü og Ö. Andre specialtegn kan ignoreres, fx genkender radio-navigations-systemet også et normalt E i stedet for et É, Ê eller Ě. Fig. 2 Eksempel på en indtastningsskærm med tastatur / Eksempel på en indtastningsskærm med tal Indtastningsskærmen med tastatur kommer frem, når du fx skal indtaste en ny destination, søge efter en speciel destination eller et telefonnummer. Når du trykker på en funktionsknap med et tegn på tastaturet på indtastningsskærmen, vises dette tegn på linjen i den øverste del af skærmen. Du kan også slette eller ændre tegnene på linjen samt få vist specialtegn, hvis det er nødvendigt. Hvilke tegn, der er mulige, afhænger af konteksten. Øvrige indtastningsmuligheder: visning af de registreringer, der stemmer overens med valget. Funktionsknappen skifter til listen med de registreringer, der stemmer overens med valget. tilbage til det foregående menupunkt fra et vilkårligt menupunkt visning af de registreringer, der stemmer overens med valget skifter fra store til små bogstaver og omvendt skifter til indtastningsskærmen for tal og specialtegn A-Z skifter til indtastningsskærmen for bogstaver indtastning af mellemrum skifter til at skrive kyrilliske bogstaver ABC skifter til at skrive latinske bogstaver bevægelse af cursoren på linjen mod venstre eller mod højre 6 Generelle anvisninger

9 Stemmebetjening af radio-navigationssystemet Indledende informationer Stemmebetjeningen er kun mulig på følgende sprog: Tjekkisk, engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, hollandsk, italiensk Stemmebetjeningen kan anvendes i funktionerne RADIO, MEDIA, PHONE, MAP og NAV. Aktivering af stemmebetjening (dialog) Tryk på knappen. Dialog Den lange og korte dialog kan vælges ved at trykke på knappen på systemet og ved at afgive stemmekommandoen long dialogue (systemet giver den komplette meddelelse uden af forkorte den) eller short dialogue (systemet forkorter nogle meddelelser eller erstatter dem med et akustisk signal (gong), hvilket gør betjeningen hurtigere) eller manuelt i funktionen SETUP» Side 11, Indstillinger for stemmebetjening. Afbrydelse af meddelelser Du kan afslutte den mundtlige meddelelse, der er ved at blive givet, ved at trykke på knappen på systemet. Dermed er det muligt at afgive en yderligere stemmekommando tidligere. Deaktivering af stemmebetjening (dialog) Når stemmekommandoen er udført, deaktiveres stemmebetjeningen automatisk. Ved at trykke på en af knapperne, der befinder sig i siderne af skærmen til systemet, eller ved at berøre skærmen (hvis det ikke drejer sig om at trykke på funktionsknappen Hide help i hjælpevisningen) Ved af afgive stemmekommandoen Cancel. Hvis systemet ikke modtager nogen stemmekommando eller ikke genkender stemmekommandoen, når dialogen er aktiveret, svarer det med spørgsmålet Pardon? og gør det dermed muligt at afgive en ny stemmekommando. Hvis systemet heller ikke modtager nogen stemmekommando anden gang, får du tilbudt hjælp. Hvis systemet heller ikke modtager nogen stemmekommando tredje gang, hører du meddelelsen Cancel, og stemmebetjeningen deaktiveres. En optimal forståelse af stemmekommandoerne afhænger af flere faktorer: Tal med normal lydstyrke uden betoning og overflødige pauser. Undgå dårlig udtale. Anvend ikke forkortelser afgiv altid hele stemmekommandoen. Tal ikke, mens systemet giver en akustisk meddelelse. Systemet reagerer ikke på en ny stemmekommando, så længe det ikke har afsluttet den akustiske meddelelse. Luk dørene, ruderne og skydetaget for at undgå forstyrrelser af stemmekommandoernes forståelighed fra omgivelserne. Begræns øvrig støj i bilen (fx at andre personer taler i bilen), mens dialogen er i gang. Mikrofonen til stemmebetjeningen er både rettet mod føreren og forsædepassageren. Derfor kan føreren og forsædepassageren betjene systemet. Stemmekommandoer Systemet genkender kun registreringer (det vil fx sige, at i funktionen NAV genkendes kun af de største byer i et valgt land). Hvis den ønskede by ikke hører til de registreringer, kan den ikke udtales på normal vis, men skal staves. Du kan få generelle informationer om stemmebetjeningen ved at trykke et kort øjeblik på knappen på systemet eller ved at afgive stemmekommandoen Instructions. Du hører derefter meddelelsen om, at vejledningen er opdelt i syv dele. Hvis du ønsker mere udførlige informationer om enkelte dele i vejledningen, skal du fx afgive stemmekommandoen Tutorial part 2. Du kan få generel hjælp til de enkelte funktioner ved at trykke et kort øjeblik på knappen på systemet eller ved at afgive stemmekommandoen Help Quick Commands. Stemmekommandoen Help Du kan få hjælp ved at afgive stemmekommandoen Help. Afhængigt af i hvilken funktion du befinder dig, er der forskellige muligheder for hjælp. Hvis de tilbudte muligheder ikke er tilstrækkelige, skal du afgive stemmekommandoen further options. Skift mellem funktioner Hvis du vil skifte mellem funktionerne, efter at du har aktiveret stemmebetjeningen, skal du altid sige navnet på den funktion, som du vil skifte til. Det vil sige, at hvis du fx befinder dig i funktionen RADIO, og du vil skifte til funktionen MEDIA, så skal du afgive stemmekommandoen Media. Navnene på funktionerne PHONE, MAP, NAV skal altid udtales Telephone, map, navigation. Stemmebetjening af radio-navigations-systemet 7

10 Du kan også anvende stemmekommandoer til andre funktioner i alle funktioner systemet skifter automatisk mellem de enkelte funktioner. Hjælpevisning Hvis man ønsker at få hjælpen vist på systemets skærm, kan den kun aktiveres (derefter deaktiveres) manuelt i funktionen SETUP» Side 11, Indstillinger for stemmebetjening. Stemmeoptagelse I funktionerne PHONE, NAV og RADIO kan der laves en kort stemmeoptagelse. Når du siger det optagede begreb, udføres den ønskede stemmekommando (fx kan der laves en stemmeoptagelse til en telefonkontakt i funktionen PHONE, og når denne stemmekommando afgives, ringer systemet op). 8 Stemmebetjening af radio-navigations-systemet

11 SETUP-funktion Hovedmenuen SETUP Fig. 3 Hovedmenuen SETUP RDS Regional aktivering/deaktivering af den automatiske stationssøgning via RDS Automatic automatisk valg af stationen med den bedste modtagelse på det pågældende tidspunkt Fixed den valgte regionale station bibeholdes så længe som muligt. Traffic programme (TP) aktivering/deaktivering af trafikmeldinger Current TMC-stat.:... visning af TMC-station, hvorfra trafikmeldingerne modtages Favourite TMC station fastlæggelse af foretrukken TMC-station Automatic automatisk valg af stationen med den bedste modtagelse på det pågældende tidspunkt Valg fra listen med TMC-stationer Delete preset list sletning af de stationer, der er gemt i hukommelseslisten Anvisning Tryk på knappen SETUP og derefter på funktionsknappen: Radio» Side 9, Radioindstillinger; Media» Side 9, Medieindstillinger Telephone» Side 10, Telefonindstillinger System» Side 10, Systemindstillinger; Display» Side 10, Skærmindstillinger Map» Side 10, Kortindstillinger Navigation» Side 10, Navigationsindstillinger Traffic information» Side 11, Trafikmeldingsindstillinger Voice control» Side 11, Indstillinger for stemmebetjening Video» Side 11, Videoindstillinger. Radioindstillinger Tryk på knappen SETUP Radio. Arrow keys indstilling af funktionen for stationsskift i radiofunktionen ved hjælp af pileknapperne Station list skift til alle stationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt, i det valgte frekvensområde Preset list skift kun til gemte stationer RDS (radio data system) er et system, der overfører programinformationer og ekstra tjenester og på den måde blandt andet muliggør automatisk stationssøgning. Hvis du hører en radiostation, der benytter RDS, og der er tilstrækkeligt god modtagelse, bliver stationens navn vist i stedet for stationsfrekvensen. TMC (traffic message channel) er en digital radiobaseret datatjeneste til permanent overførsel af trafikmeldinger. Medieindstillinger Tryk på knappen SETUP Media. Activate AV input til afspilning af en ekstern audio-/videokilde som ekstraudstyr, hvis der er monteret en tv-tuner Activate AUX input til afspilning af en ekstern audiokilde Bluetooth audio autoplay aktiverer automatisk afspilning af en medieafspiller AUX input level indstilling af en ekstern kildes indgangsfølsomhed Low lav indgangsfølsomhed Medium middel indgangsfølsomhed High høj indgangsfølsomhed Deactivate artist/title name i henhold til indstillingerne vises navnet på nummeret og kunstneren eller blot fil- og mappenavnet i forbindelse med afspilning af audio-cd'er med cd-tekst og i mp3-funktionen. Scan/Mix/Repeat including subfolder afspiller alle mp3-filer, der er gemt i mapper og undermapper, efter hinanden i rækkefølgen på det afspillede medium SETUP-funktion 9

12 Telefonindstillinger Tryk på knappen SETUP Telefon. Update telephone book overfører telefonbogen fra mobiltelefonen til radio-navigations-systemets hukommelse. Dette kan tage et par minutter. Delete call lists sletning af gemte opkaldslister Delete text message sletning af sms'er Speed dial redigering af genvejsknapper Deactivate telephone afbrydelse af telefonsystem Restore factory settings tilbagestilling af systemet til udleveringstilstanden, brugerprofilerne slettes. Change order of call lists ændring af rækkefølgen i opkaldslisterne til at starte med det ældste eller det nyeste Medium middel styrke Darker mørkere styrke Darkest mørkeste styrke Day / Night skifter mellem dag-, nat- og den automatiske kortvisning Automatic styres ved hjælp af de sensorer, der er til rådighed på bilen Day indstilling til dagsfunktion Night indstilling til natfunktion Acoustic feedback aktivering/deaktivering af bekræftelsessignal ved at trykke på en funktionsflade On aktivering Off deaktivering Switch off display det er muligt at aktivere en energibesparende funktion for skærmen. I den nederste linje vises den aktuelle information om audiokilden. Skærmen kan tændes igen ved at berøre skærmen eller en vilkårlig knap undtagen betjeningsknappen. Systemindstillinger Tryk på knappen SETUP System. Language valg af menusprog til visninger og stemmemeddelelser Automatic automatisk fastlæggelse af menusprog, hvilket afhænger af indstillingen på informationsskærmen Eller direkte valg af det ønskede sprog fra en liste Date format indstilling af datoformat Time display visning af aktuel tid på skærmen i funktionerne RADIO, MEDIA og MAP Off afbrydelse On tilslutning Date indstilling af dato Factory settings genetablering af fabriksindstillinger Valg af den indstilling, der skal genetableres Reset tilbagestilling af systemet til udleveringstilstanden, brugerprofilerne slettes. Skærmindstillinger Tryk på knappen SETUP Display. Brightness indstilling af skærmens lysstyrke Brightest lyseste styrke Brighter lysere styrke Kortindstillinger Tryk på knappen SETUP Map. Split-screen det ekstra vindues position i kortvisningen Left i venstre side Right i højre side Dest. guidan. symbol visning af navigationsanvisninger og kompas i ekstra vindue i 2D eller 3D Destination display visning af informationer om destinationen» Side 26, Funktionsknapper og symboler under guidning Destination destination Next stopover destination næste mellemdestination POI selection valg af specielle destinationer. Disse vises på kortet ved hjælp af symboler. Show VIP destination symbols visning af destinationer, der er gemt som favoritter, med symbolet fra den valgte favoritkategori på kortet Show speed limitation den aktuelle hastighedsbegrænsning for den aktuelle vejstrækning vises på skærmen. Navigationsindstillinger Tryk på knappen SETUP Navigation. 10 SETUP-funktion

13 Suggest 3 alternative routes forslag om tre alternative ruter til guidningen» Side 31, Funktionsknappen Options Nav. announcements indstilling af navigationsmeddelelser Off deaktivering Dynamic der kommer kun akustiske kørselsanvisninger, hvis du har forladt den beregnede rute, fx på grund af en meddelelse om et trafikproblem. On aktivering Time display indstilling af tidsangivelsen i den nederste del af kortet Time of arrival visning af tid ved ankomst til destination Remaining time visning af resterende køretid My points of interest import af egne specielle destinationer fra sd-kortet Define home address redigering af hjemadresse» Side 32, Funktionsknappen Home Destination entry visning af skærm til indtastning af destination» Side 32, Funktionsknappen Address Current position gemme den aktuelle position som hjemadresse Delete sletning af hjemadresse Edit redigering af hjemadresse Set current position indstilling af den aktuelle position som hjemadresse Advanced navigation settings udvidede navigationsindstillinger Demo mode start af en virtuel (ikke virkelig) guide Enter start location angivelse af startposition til demofunktion Av. speed for time calc. afhængigt af den indstillede gennemsnitshastighed beregnes ankomsttid eller køretiden i demofunktionen. Fast høj hastighed Medium middel hastighed Slow lav hastighed Trafikmeldingsindstillinger Indstillinger for stemmebetjening Tryk på knappen SETUP Voice control. Dialogue style indstilling af dialogstil Long systemet giver den komplette meddelelse uden af forkorte den. Short systemet forkorter nogle meddelelser eller erstatter dem med et akustisk signal (gong), hvilket gør betjeningen hurtigere. Visual voice command help den visuelle stemmekommandohjælp viser en oversigt over de vigtigste stemmekommandoer i et pop-up-vindue. Den visuelle stemmekommandohjælp kan indstilles særskilt for hver funktion i systemet (det vil sige, at hvis man kun indstiller hjælpevisningen for funktionen MAP, vises den kun i denne funktion). Delete voice tags sletning af egne talesekvenser All sletning af alle talesekvenser Telephone book telefonbog Radio memory radiohukommelse Navigation memory navigationshukommelse Videoindstillinger Tryk på knappen SETUP Video. Audio language indstilling af sprog for akustiske meddelelser Menu language indstilling af sprog for dvd-menu Subtitles undertekster DVD format indstilling af dvd-format 4:3 4:3-format 16:9 16:9-format Tryk på knappen SETUP Traffic information. Favourite TMC station fastlæggelse af foretrukken TMC-station Automatic automatisk søgning efter TMC-station Valg af foretrukken TMC-station fra en liste TMC filter indstilling af visning af trafikmeldinger All visning af alle aktuelle trafikmeldinger On route kun visning af trafikmeldinger, der vedrører den rute, der skal køres Traffic programme (TP) aktivering/deaktivering af trafikmeldinger» Side 13, Trafikmeldinger TP Tv-indstillinger Tryk på knappen SETUP Video. TV search mode der søges efter tv-stationer. Station list valg af tv-station fra listen med alle tv-stationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt Preset list visning af tv-stationer, der er gemt i stationshukommelsen TV Norm ændring af tv-norm SETUP-funktion 11

14 TV format ændring af skærmbilledets format 4:3 4:3-format 16:9 16:9-format TV audio channel valg af sprogkanal i forbindelse med tosproget audio (dual) Channel A sprogkanal A Channel B sprogkanal B Automatic DVB-T/Analogue switch den valgte tv-station søges i analog eller digital form. Delete TV preset list sletning af tv-hukommelsesliste AV1 norm afspilningsnorm, altid kun for en ekstern audio- eller videokilde AV2 norm afspilningsnorm, altid kun for en ekstern audio- eller videokilde 12 SETUP-funktion

15 Radiofunktion Hovedmenuen RADIO Tryk på knappen RADIO hovedmenuen RADIO Funktionsknappen Band FM frekvensområdet FM AM frekvensområdet AM Fig. 4 Hovedmenuen RADIO Du kan ændre frekvensområdet ved at trykke flere gange på knappen RADIO. Funktionsknappen Station list Åbner listen med alle FM-stationer, der modtages på det pågældende tidspunkt. Hvis en af stationerne på stationslisten allerede er gemt, vises det tidligere valgte nummer. Funktionsknappen Presets Presets 1-6 visning af memoryknapper 1-6 Presets 7-12 visning af memoryknapper 7-12 Presets visning af memoryknapper Presets visning af memoryknapper Skift mellem gemte radiostationer med knapperne eller ved hjælp af indstillingerne for pileknapperne (på skærmen vises Presets) eller alle FM-stationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt» Side 9, Radioindstillinger Gemme radiostationer på stationslisten indstil den ønskede radiostation, og hold funktionsknappen 1 til 24 nede, indtil der lyder et akustisk signal. Funktionsknappen Extras Scan afspilning af alle stationer, der kan modtages i det aktuelle frekvensområde, i ca. 5 sek. hver. Tryk på menuknappen 15 eller på funktionsknappen Scan igen for at afslutte SCAN-funktionen ved den radiostation, du hører på det pågældende tidspunkt. TP aktivering/deaktivering af trafikmeldinger (kun i FM-funktionen)» Side 13, Trafikmeldinger TP Switch off display det er muligt at aktivere en energibesparende funktion for skærmen. Skærmen er sort, og i den nederste linje vises den aktuelle information om audiokilden. Skærmen kan tændes igen ved at berøre skærmen eller en vilkårlig knap undtagen betjeningsknappen. RDS (radio data system) er et system, der overfører programinformationer og ekstra tjenester og på den måde blandt andet muliggør automatisk stationssøgning. Hvis du hører en radiostation, der benytter RDS, og der er tilstrækkeligt god modtagelse, bliver stationens navn vist i stedet for stationsfrekvensen. Hvis en radiostation sender ekstra informationer via RDS-funktionen, mens en station gemmes, kan det ske, at navnet på radiostationen efterfølgende ikke vises korrekt på stationslisten. Funktionsknappen Man. Du kan indstille radiostationer manuelt ved at dreje på menuknappen 15 eller med funktionsknapperne i den nederste linje på skærmen. Trafikmeldinger TP Tryk på knappen RADIO Extras TP trafikmeldingerne aktiveres/deaktiveres. Visningen TP sammen med et stationsnavn (fx på stations- eller hukommelseslisten) betyder, at stationen sender trafikmeldinger. Uafhængigt af hvilken radiostation du hører, sørger en ekstra modtager i systemet for, at der altid modtages en station med trafikmeldinger, sålænge TP-funktionen er aktiveret. Under mediefunktionen søges der i baggrunden altid automatisk efter en station med trafikmeldinger. Bogstaverne TP øverst til højre på skærmen viser, at overvågningen af trafikmeldinger fungerer. Hvis det skulle ske, at der ikke kan modtages nogen station med trafikmeldinger, fx fordi der er generel støj på radiomodtagelsen, bliver No TP vist i stedet for TP. Radiofunktion 13

16 Mediefunktion Hovedmenuen MEDIA Fig. 5 Hovedmenuen MEDIA Afhængigt af den valgte mediekilde vises hovedmenuen MEDIA som Audio eller Video. Sådan kaldes hovedmenuen MEDIA frem, og sådan skiftes mediekilde Tryk på knappen MEDIA for at kalde hovedmenuen MEDIA frem. Afspilningen af den senest afspillede mediekilde fortsættes. Hvis du kan vælge video- og audiokilder i systemet, kan du skifte mellem den sidste audio- og videokilde med kategoriknappen MEDIA. MEDIA fremkaldelse af hovedmenuen MEDIA og skift af mediekilde CD skift til en isat cd/dvd CD int. cd i systemets interne drev CD ext. cd i ekstern cd-skifter SD card skifter til et isat hukommelseskort» Side 16, Hukommelseskort HDD skifter til audiofilerne, der er gemt på den interne harddisk» Side 18, Harddisk (HDD) AUX skifter til en ekstern audiokilde, der er tilsluttet via AUX-multimediestikdåsen» Side 17, AUX-indgang MDI skifter til en ekstern audiokilde, der er tilsluttet via MDI-multimediestikdåsen» Side 17, MDI-indgang multimediestikdåse skifter til en ekstern audiokilde, der er tilsluttet via Bluetooth Video videokilder menuen Video» Side 18, Videofunktion,» Side 20, Tvfunktion Repeat visning af gentagelsesoptioner Title gentagelse af aktuelt nummer CD gentagelse af alle numre på den aktuelle cd Folder gentagelse af alle numre i den aktuelle mappe (mp3-funktion) Extras visning af afspilningsoptioner Mix alle numrene på den aktuelle audiokilde afspilles i tilfældig rækkefølge. Mix tilbage til normal afspilning Scan afspilning af alle numre på den aktuelle mediekilde i ca. 10 sek. SCANfunktionen kan også aktiveres eller deaktiveres ved at trykke et kort øjeblik på menuknappen 15. Scan tilbage til normal afspilning HDD capacity informationer om optaget eller ledig hukommelsesplads på harddisken (HDD) Switch off display det er muligt at aktivere en energibesparende funktion for skærmen. Skærmen er sort, og i den nederste linje vises den aktuelle information om audiokilden. Skærmen kan tændes igen ved at berøre skærmen eller en vilkårlig knap undtagen betjeningsknappen. Selection åbner listen med numrene på den aktuelle audiokilde for at vælge et andet nummer eller en anden audiokilde. visning af overordnet mappe, skift til hovedmenuen for audiokilder Title starter afspilningen af det valgte nummer gemme mappe, playliste og medium på harddisken HDD» Side 18, Harddisk (HDD) Systemknapper til betjening af den aktuelle audio- eller videokilde Pileknapperne på systemet eller gælder altid for den audiokilde, du hører på det pågældende tidspunkt, ligegyldigt hvilken menu du er i. hvis du trykker et kort øjeblik, springer du til starten af det aktuelle nummer eller kapitel, og trykker du igen, springer du til starten af det forrige nummer eller kapitel. hvis du trykker et kort øjeblik, springer du til starten af det næste nummer eller kapitel, og trykker du igen, springer du til starten af det efterfølgende nummer eller kapitel. Du kan også skifte nummer med menuknappen 15 i menuen til den audiokilde, der afspilles på det pågældende tidspunkt. Funktionsknapper til betjening af den aktuelle audio- eller videokilde hvis du trykker et kort øjeblik, springer du til starten af det aktuelle nummer eller kapitel, og trykker du igen, springer du til starten af det forrige nummer eller kapitel. 14 Mediefunktion

17 hvis du trykker et kort øjeblik, springer du til starten af det næste nummer eller kapitel. pause: Afspilningen afbrydes på det aktuelle sted, og symbolet skifter til. Hvis du trykker, fortsætter afspilningen fra dette sted. Anvisning Hvis lydstyrken reduceres til 0 under afspilning af en cd, fra harddisken eller en anden audiokilde, ændres symbolet til, og afspilningen afbrydes. Indledende informationer vedr. cd-/dvd-funktionen Isætning af cd/dvd Skub en cd/dvd med tekstsiden opad ind i åbningen 11, indtil den automatisk bliver trukket ind. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af cd/dvd Tryk på knappen cd'en/dvd'en bliver kørt ud. Hvis cd'en/dvd'en, der er blevet kørt ud, ikke tages ud, inden der er gået 10 sek., bliver den, af sikkerhedsmæssige årsager, kørt ind igen. Cd/dvd kan ikke læses Hvis du sætter en cd/dvd i, som systemet ikke kan læse, vises et pop-up-vindue med en meddelelse. Cd'en/dvd'en bliver kørt ud igen efter nogle sekunder. Hvis cd'en/dvd'en ikke tages ud, inden der er gået 10 sek., bliver den, af sikkerhedsmæssige årsager, kørt ind igen. Hop i afspilningen Dårlige veje og kraftige vibrationer kan få afspilningen til at hoppe. Dannelse af kondens Når det er koldt, og når det regner, kan der dannes dug (kondens) i cd-/dvd-drevet. Dette kan få afspilningen til at hoppe eller helt forhindre afspilningen. I sådanne tilfælde skal du vente, til fugten er fordampet. Anvisninger vedr. pleje af cd'er/dvd'er Hvis en cd/dvd er snavset, må du aldrig rengøre den i cirkler, men kun indefra og udad med en blød, fnugfri klud. Ved kraftigt snavs anbefaler vi, at du renser cd'en/ dvd'en med et almindeligt cd-/dvd-rengøringsmiddel. Men også i dette tilfælde må cd'en/dvd'en ikke rengøres i cirkler, men indefra og udad, og efterfølgende skal den tørre. Mp3- og wma-filer (windows media audio) Mp3- og wma-filer, der kan afspilles, kan også gemmes på systemets harddisk» Side 18, Harddisk (HDD). Audiofiler, der er blevet komprimeret via Windows Media Audio, kan også være beskyttet ophavsretligt via DRM-proceduren (Digital Rights Management). Sådanne wma-filer bliver ikke understøttet af systemet. PAS PÅ Cd-/dvd-afspilleren er et laserprodukt i klasse 1. Hvis du åbner den, kan der være fare for kvæstelser på grund af usynlig laserstråling. FORSIGTIG Du kan afspille audio-cd'er (cd-a) og audio-dvd'er, mp3-cd'er og mp3-dvd'er samt video-dvd'er i det interne cd-/dvd-drev. Sæt aldrig cd'er med betegnelsen Må ikke lægges i drev uden skuffe eller Eco Disc i det interne drev. Hvis du sætter en anden cd/dvd i, mens en isat cd/dvd skubbes ud, risikerer du, at cd-/dvd-drevet i systemet bliver beskadiget. Når du har trykket på eject-knappen, varer det nogle sekunder, inden cd'en/dvd'en køres ud. I dette tidsrum er spærringen foran cd-/dvd-åbningen åben. Det er vigtigt at vente på, at cd'en/ dvd'en skubbes ud, før du forsøger at sætte en ny cd/dvd i. Hvis der er en mekanisk fejl i cd-/dvd-drevet, eller dvd'en/cd'en er sat forkert eller ikke helt i, vises først CD/DVD fault. Check CD/DVD. og derefter CD/DVD drive fault på skærmen. Kontroller cd'en/dvd'en, og sæt den igen korrekt og helt ind i drevet. Hvis du igen får vist CD/DVD drive fault, skal du kontakte din ŠKODA partner. Hvis temperaturen i systemet er for høj, kan du ikke længere afspille cd'er/ dvd'er. Systemet skifter til den funktion, du senest har anvendt. Anvend aldrig væsker som benzin, fortynder eller rengøringsmiddel til lp-plader, da cd'ens/dvd'ens overflade kan blive beskadiget! Udsæt aldrig cd'en/dvd'en for direkte sollys! Skriv kun på cd'en/dvd'en med dertil egnede penne. Klæb ikke noget på cd'en/dvd'en! Anvisning Hvis funktionsknappen CD vises inaktiv, sidder der ingen audio-cd/-dvd i øjeblikket, eller en isat audio-cd/-dvd kan ikke læses. Kopibeskyttede cd'er/dvd'er og uoriginale cd-r, cd-rw og dvd-rw'er kan nogle gange kun afspilles i begrænset omfang eller slet ikke afspilles. Mediefunktion 15

18 Der kan også afspilles wma-audiofiler (windows media audio) på systemet, og de kan gemmes på harddisken (HDD), hvis de ikke er beskyttet ophavsretligt via DRM-proceduren (digital rights management). Deres betjening og funktion i systemet svarer til mp3-komprimerede audiofiler og beskrives ikke yderligere. Vær også opmærksom på de yderligere anvisninger vedr. mp3-funktionen» Side 16, Indledende informationer om mp3-funktionen. Overhold de bestemmelser om ophavsret, som gælder i dit land. Cd-/dvd-afspilleren indeholder ingen dele, som du skal vedligeholde eller selv kan reparere. Hvis cd-afspilleren er defekt, skal du henvende dig til et værksted. Dvd-drevet, der er monteret i systemet, bruges til at afspille Dolby Digital audiokodesystem og MLP Lossless med høj afspilningskvalitet og også tilsvarende audio-dvd'er af samme standard. Dolby, MLP Lossless og dobbelt-d-symbol er varemærker fra Dolby laboratories. Med hjælp fra DTS og DTS 2.0 bliver en dvd's surround sound lavet om og afspillet i bedste stereokvalitet. DTS og DTS 2.0 er registrerede varemærker fra DTS, Inc. Hvis cd'en/dvd'en er snavset eller beskadiget, kan der være problemer med at læse informationerne på cd'en/dvd'en. Hvor svært det er for systemet at læse informationerne, afhænger af hvor snavset cd'en/dvd'en er, og hvor stor den mekaniske beskadigelse er. Hvis der er kraftige ridser i cd'en/dvd'en, vil der opstå læsefejl, som kan medføre, at cd'en/dvd'en enten hopper eller kører i hak. Alle cd'er/ dvd'er skal behandles med omhu og altid opbevares i et cover. Indledende informationer om mp3-funktionen Krav til mp3-filer og -medier Cd-rom, cd-r, cd-rw med en kapacitet på 650 MB og 700 MB Dvd'er med en kapacitet på op til 4,7 GB og double-layer-dvd'er med en kapacitet på op til 8,5 GB. Cd'er/dvd'er skal opfylde standarden ISO 9660, level 2, og Joliet-filsystemet (single session og multisession). Filnavne må ikke være længere end 64 tegn. Mappestrukturen er begrænset til højst otte mappeniveauer. Navnet på kunstneren, titlen på albummet og nummeret kan vises ved afspilning af mp3-filer, hvis disse informationer findes som en såkaldt id3-tag. Hvis der ikke er noget id3-tag, vises mappe- eller filnavnet. Wma-filer (Windows Media Audio) kan også afspilles, hvis de ikke også er beskyttet ophavsretligt via DRM-proceduren (Digital Rights Management). Sådanne wma-filer bliver ikke understøttet af systemet. Betjening og funktion af wma-filer, der kan afspilles, svarer til mp3-filer og beskrives ikke yderligere i det efterfølgende. Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed) Systemet understøtter mp3-filer med bitrater på kbit/s samt mp3-filer med variabel bitrate. Angivelsen af spilletiden kan være unøjagtig ved filer med variabel bitrate. Hukommelseskort Isætning af hukommelseskort Sæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne først og vendt opad ind i åbningen til hukommelseskort 16, indtil det går i hak. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af hukommelseskort Tryk på hukommelseskortet, der er sat i. Hukommelseskortet springer ud, så det kan tages ud. Tomt hukommelseskort eller data, der ikke kan læses Hvis du sætter et hukommelseskort i, som der ikke er gemt data på, eller der er gemt data, der ikke kan læses, skiftes der ikke til hukommelseskortfunktionen efter indlæsningen. Krav til hukommelseskortet Hukommelseskort på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm kan sættes i åbningen til hukommelseskortet. Sd-hukommelseskort (secure digital memory cards) og mmc-hukommelseskort (multimedia cards) med en kapacitet på op til 4 GB Sdhc-hukommelseskort (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) med en kapacitet på op til 32 GB Det er muligt, at nogle data på hukommelseskortene ikke kan afspilles, eller at afspilningen er begrænset. På grund af forskellige kvalitetskrav fra kortproducenterne er det ikke muligt altid at garantere afspilningen af hukommelseskort. Anvisning Der kan kun læses mp3-filer og ubeskyttede wma-filer fra sd-kortet. Andre data bliver ignoreret. Mp3- og wma-filer, der kan afspilles, kan også gemmes på systemets harddisk» Side 18, Harddisk (HDD). 16 Mediefunktion

19 Eksterne kilder AUX- og MDI-indgang AUX-indgang Tryk på knappen MEDIA AUX. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet til AUX-stikdåsen, kan ikke betjenes via radio-navigations-systemet. Kun lydstyrken kan reguleres via radio-navigations-systemet. Til AUX-stikdåsen skal 3,5-mm standard-jack-stikket anvendes. Hvis den eksterne audiokilde ikke har dette jack-stik, skal du avende en adapter. MDI-indgang multimediestikdåse Tryk på knappen MEDIA MDI. Audiofiler i mp3-, wma-, ogg-vorbis- og aac-format på eksterne medier, der er tilsluttet til multimediestikdåsen, kan afspilles via radio-navigations-systemet. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet til MDI-stikdåsen, kan betjenes via radio-navigations-systemet. Du kan til enhver tid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe den eksterne audiokilde ikke afbrydes, fortsætter den altid i baggrunden. Hvordan du betjener den eksterne audiokilde, er beskrevet i betjeningsvejledningen fra den pågældende producent. Du skal anvende en speciel adapter for at tilslutte eksterne audiokilder via MDIindgangen. ipod Hvis der tilsluttes en ipod til MDI-indgangen, åbnes en menu, hvor du kan vælge de enkelte mapper på ipod'en (Playlists, Artists, Albums, Songs etc.). Tilpasning af lydstyrke for en ekstern audiokilde Lydstyrken i den eksterne audiokilde kan reguleres med knappen til lydstyrkeregulering på radio-navigations-systemet 1. Afhængigt af den tilsluttede audiokilde kan du ændre udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde. Desuden kan du ændre den eksterne audiokildes indgangsfølsomhed for at tilpasse den eksterne audiokildes lydstyrke til de andre audiokilders lydstyrke eller for at undgå dårlig lyd» Side 9, Medieindstillinger. Betingelser for korrekt tilslutning Der kan kun tilsluttes USB-apparater med specifikation 2.0. Versionen af filallokeringstabellen FAT (File Allocation Table) for det tilsluttede apparat skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB). Ved afspilning af musikfiler på et apparat med en harddisk (HDD), hvor der ligger meget store mængder data, kan der gå lang tid, når oversigten over musikfiler indlæses. Ved afspilning fra et apparat med en kompleks mappestruktur kan der gå lang tid, når audiofilerne indlæses. Mappestrukturen på det tilsluttede apparat bør ikke indeholde mere end otte niveauer. En mappe bør ikke indeholde mere end 1000 filer. Ved tilslutning af apparatet må der ikke anvendes USB-forlængerkabler eller USB-fordelere (HUB). PAS PÅ Eksterne audiokilder må aldrig lægges på instrumentpanelet. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget ind i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbaggene. Hvis airbaggen udløses, vil de kunne blive slynget tilbage i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Under kørsel må du ikke holde den eksterne audiokilde i hænderne eller lægge den på lårene. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget frem i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Tilslutningskablet til den eksterne audiokilde skal altid placeres, så det ikke er i vejen under kørslen. FORSIGTIG AUX-stikdåsen må kun anvendes til audiokilder! Anvisning Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX-IN, kan kun anvendes, hvis der ikke samtidig er tilsluttet et apparat via MDI. Hvis der via AUX er tilsluttet en ekstern audiokilde, som er udstyret med en adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske, at audiosignalet bliver forstyrret. Det afhænger af den anvendte adapters kvalitet. Mediefunktion 17

20 Harddisk (HDD) Sådan gemmes mp3- og wma-filer på harddisken (HDD) Videofunktion Isætning og start af video-dvd Hvis systemet afbrydes, mens det er i gang med at gemme, stopper systemet med at gemme efter det sidste fuldstændigt gemte nummer. Sådan vælges, gemmes og redigeres navne på numre og mapper Vælg det nummer eller den mappe på hukommelseskortet, som du vil gemme på harddisken. Du kan også vælge hele indholdet på et isat medium i menuen over mulige audiokilder og gemme det på harddisken. Tryk på knappen MEDIA Selection. åbning af menu til mapperedigering Play automatisk afspilning Copy gemme nummer eller mappe på harddisken Insert file/folder here gemme direkte i den aktuelle mappe på harddisken New folder oprettelse af ny mappe Cancel afbrydelse af gemmefunktion Rename åbning af indtastningsskærm til ændring af navn på nummer eller mappe Delete sletning af valgt nummer eller mappe En mappe kan have maksimalt syv undermapper. Tryk på funktionsknappen for at åbne den overordnede mappe. Mens du gemmer audiofiler, kan du stadig høre et nummer fra denne audiokilde eller en anden. Anvisning Det tager ca. 40 min. at gemme 100 musiknumre med en gennemsnitlig længde på 3-5 min. Fig. 6 Betjening af dvd-menu/filmmenu Skub en video-dvd med tekstsiden opad ind i cd-/dvd-åbningen, indtil den automatisk bliver trukket ind. Afspilningen af video-dvd'en starter automatisk. Det kan tage nogle sekunder at indlæse dataene på en video-dvd. I den tid er skærmen mørk. Skærmbilledet bliver kun vist, når bilen holder stille. Under kørsel bliver skærmbilledet slukket, men du kan stadig høre lyden. Tryk et kort øjeblik på skærmen for at få vist menuen DVD. Hvis du igen trykker på det tomme område på skærmen, forsvinder menuen DVD igen. Hvis du ikke betjener systemet i 15 sek., forsvinder menuen DVD automatisk. Format Filmen starter i det forudindstillede format. Du kan ændre formatet i menuen Setup Video» Side 11, Videoindstillinger. Video-dvd-menuen AV skift til en tilsluttet ekstern videokilde TV skift til tv-funktionen DVD skift til en video-dvd, der er sat i det interne cd-/dvd-drev Audio skift til Audio-menuen Menu skift til filmmenuen» Fig. 6 Display ændring af skærmens lysstyrke, kontrast og farveindstilling Chapter skift til kapitellisten hvis du trykker et kort øjeblik, skifter du til starten af det aktuelle kapitel, hvis du trykker igen, skifter du til starten af det foregående kapitel. 18 Mediefunktion

21 hvis du trykker et kort øjeblik, springer du til starten af det næste kapitel. afspilningen afbrydes på det aktuelle sted, og symbolet skifter til. Hvis du trykker på, fortsætter afspilningen fra dette sted. Mediefunktion 19

22 Tv-funktion Hovedmenuen TV Fig. 7 Tv-menu Skærmbilledet bliver kun vist, når bilen holder stille. Under kørsel bliver skærmbilledet slukket, men du kan stadig høre lyden. DVB-T (digital video broadcasting terrestrial) Ved DVB-T overføres tv-signalet terrestrisk. DVB-T gør det muligt at modtage et signal af høj kvalitet. DVB-T kan primært modtages i industriområder og tætbebyggede områder. Der er derfor udviklet en hybridtuner til systemet, som består af en traditionel, analog tv-modtager og en DVB-T-modtager. Hvilken tv-station, der modtages, vises i informationsdisplayet, og hvis du skifter til og kalder menuen TV frem på skærmen. Analoge og digitale tv-stationer vises forskelligt og markeres på skærmen med Analogue eller DVB-T. Tryk på knappen MEDIA. TV den senest indstillede tv-kanal bliver vist i det forudindstillede format på det fulde skærmbillede» Side 11, Tv-indstillinger. Du kan åbne Tv-menuen ved at trykke på skærmen. eller skifter til de næste tv-stationer på listen over stationer på samme måde som pileknapperne på systemet Audio skifter til audio-menuen og afspiller den senest valgte audiokilde Station list åbner listen over analoge tv-stationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt, og digitale tv- og radiostationer Presets åbner hukommelseslisten over analoge tv-stationer, der er gemt manuelt, og digitale tv- og radiostationer Save gemme den aktuelle tv-station Delete sletning af gemt tv-station Extras åbning af menu med yderligere funktioner T-TXT åbner tekst-tv-siden til den aktuelt indstillede station, hvis tekst-tv er tilgængeligt til den indstillede tv-station. Display visning af menu til ændring af visningsindstillinger EPG åbning af oversigten over den elektroniske programguide (electronic program guide), når der kan modtages digitale tv-stationer i området via DVB-T Manual skifter til manuel indstilling af en tv-kanal med pileknapperne på systemet eller på skærmen i TV-hovedmenuen Drej på indstillingsknappen 1 manuel indstilling af en tv-kanal eller en digital tv-station Visninger i tv-funktionen Nogle tv-stationer tilbyder tosprogede programmer i såkaldt tokanalslyd. Audiokanalen vælges i tv-indstillingerne» Side 11, Tv-indstillinger. Channel A eller Channel B bliver vist øverst til venstre på skærmen. Hvis en udsendelse er i stereo, bliver der også vist et symbol til højre på skærmen under funktionsknappen. Hvis en udsendelse bliver vist med tokanalslyd, bliver symbolet vist på dette sted. Hvis det også er muligt at se tekst-tv på en tv-station, bliver det vist med VT øverst til højre på skærmen. Hvis det ikke er muligt at se tekst-tv på en aktuel station, bliver vist, når tekst-tv-funktionen kaldes frem. Hvis den indstillede digitale tv-station understøtter den elektroniske programguide, bliver det vist øverst til højre på skærmen med EPG (electronic program guide). Hvis den elektroniske programguide ikke er til rådighed i området, vises kun, når EPG-funktionen bliver kaldt frem via funktionsknappen Extras. Visning af tekst-tv Tryk på knappen MEDIA TV Extras T-TXT. Tryk på funktionsknappen eller for at skifte til den numerisk næste eller forrige side. Hvis du trykker på tekst-tv-siden på skærmen, bliver tv-billedet også vist i baggrunden af tekst-tv-siden. Hvis du trykker på skærmen igen, bliver tv-billedet i baggrunden af tekst-tv-siden lukket igen. Stop fryser tekst-tv-siden på den aktuelle underside. Årsagen er, at nogle teksttv-sider består af flere undersider, der ellers bliver vist, da der skiftes automatisk. 20 Mediefunktion

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky 05.2012 S00.5610.83.38 3T0 012 149 FM

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt en ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun kaldet navigationssystem) - vi takker

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Columbus (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning SIMPLY CLEVER Radio Funky Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelle informationer Brugsanvisning 2 Vigtige informationer 2 Oversigt over anlægget 3 Tænding og slukning af radioen 3 Indstilling af lydstyrke

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med dynamisk radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem)

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt et ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi takker

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update

Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update MMI opdatering til biler, der er udstyret med MMI high fx A8 (4E), A6 (4F), Q7 (4L), A5 (8T) og A4 (8K) via bilens eget cd-drev med tilbagemelding via Software

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio........................................ Radio - oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere