Privatpraktiserende ergoterapeuter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatpraktiserende ergoterapeuter"

Transkript

1 Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick

2 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter er et spændende netværk for dig, som ønsker at blive selvstædig ergoterapeut. Denne folder med nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter er et fint eksempel på, hvordan vi kan lære af hinandens erfaringer. Klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter mødes to gange om året, hvor der tages aktuelle emner op samt er mulighed for at få en god faglig snak med andre selvstændige ergoterapeuter. Folderen er udarbejdet af to nystartede selvstændige ergoterapeuter, som i forbindelse med, at de startede egen virksomhed, har skrevet alt ned omkring, hvad de har været igennem og gjort sig af tanker, da de startede op så behøver vi ikke lave de samme fejl! I folderen kan du finde hjælp til forskellige emner, som for eksempel iværksætterkursus, a-kasseforhold, pension, regnskab, markedsføring, elektronisk fakturering mm. Erfarer du nye ting eller ændringer hertil, så hører vi meget gerne fra dig. Jeg glæder mig til at se dig til et af vores netværksmøder. Kig også forbi vores hjemmeside etf.dk/private Janne Mottlau, formand for Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Ergoterapi på det private arbejdsmarked er et tiltagende vigtigt supplement til den ergoterapi, der er tilgængelig for borgerne i det offentlige system. Der er fortsat stor variation i, hvor og hvordan ergoterapi i det offentlige er tilgængelig for borgerne, ligesom ny lovgivning i højere grad lægger op til borgernes frie valg mellem offentlige og ikke mindst private udbydere af sundhedsydelser. Også af de grunde er det vigtigt, at ergoterapeuter udbyder ergoterapiydelser i privat praksis. Og så er ergoterapi på det private arbejdsmarked naturligvis et vigtigt tilbud til de borgere, der har behov for ergoterapeutiske ydelser, som de ikke kan få tilbudt i offentligt regi. Tilstrækkelig med ergoterapi i privat regi fordrer, at mange ergoterapeuter over hele landet opretter privatpraksis eller tilbyder ergoterapiydelser på freelancebasis ved siden af en offentlig ansættelse. For at støtte op om de ergoterapeuter, der ønsker at udbyde ergoterapiydelser som privatpraktiserende, har bestyrelsen for Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter udarbejdet denne folder. Det er såvel bestyrelsens som Ergoterapeutforeningens håb, at folderen vil være en brugbar guide til dig, der vælger at udvikle og sælge dine ergoterapiydelser på det private arbejdsmarked. Vi kan også anbefale dig at melde dig ind i klubben, hvor du vil kunne lære af og læne dig op af de andre kollegers erfaringer. Du kan finde information om Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter på etf.dk/private. Vi ønsker dig rigtig god vind med processen! Lene Barslund, næstformand i Ergoterapeutforeningen Flere og flere ergoterapeuter vælger at starte op som selvstændig. Andre overvejer det, men kommer ikke i gang. Med denne folder håber vi, at vi kan være med til at gøre det mere overskueligt at starte selv.

3 Indhold: 1. Skal jeg starte som selvstændig ergoterapeut? Iværksætterkursus Ergoterapeutforeningen Huskeliste Procedurer når du er i gang Netværk Links Skal jeg starte som selvstændig ergoterapeut? 2. Iværksætterkursus Har man først besluttet sig for at starte som selvstændig, dukker der mange nye spørgsmål op. Nogle af disse kan man få svar på ved at deltage i et iværksætterkursus. Kurserne holdes rundt om i landet i de større byer. Her et eksempel: Silkeborg Iværksættercenter Viborgvej 22-24, 8600 Silkeborg telefon fax Åbningstider: mandag-torsdag: 8-16, fredag: eller efter aftale. Det vil være for omfattende at vise alle Flere ergoterapeuter springer ud i et liv som selvstændig. De seneste års forandringer i den offentlige sektor har fået flere ergoterapeuter til at turde tage springet. De synes simpelthen, at der er et behov, som de kan være med til at opfylde. Andre vil bare gerne etablere sig som selvstændig. Måske er du i tvivl. Da kan det være godt at tale med en eller flere ergoterapeuter, der har taget springet. Du kan finde dem på find-ergoterapeut.nu Her kan du vælge fagområde samt region og se, hvad de enkelte tilbyder. landets centre her. Vi anbefaler, at du kontakter dit lokale Jobcenter eller kommune og spørger dem. Du kan også søge på nettet efter et kursus i dit lokalområde. Du kan få 6 timers gratis rådgivning de første 3 år som nystartet; også selvom du ikke har deltaget i noget iværksætterkursus. Det kan dog variere fra kommune til kommune. 3

4 3. Ergoterapeutforeningen Som medlem af foreningen kan man melde sig ind i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Det har flere fordele: Man møder andre i samme situation og kan etablere et netværk. Der arrangeres to heldagsmøder i Klubben om året. Man bliver dækket af en erhvervsansvarsforsikring, som omfatter person- og tingskade. Du kan annoncere dine ergoterapeutiske ydelser på Etf s hjemmeside samt andre eksterne hjemmesider. Etf har ansat Lars Astrup som sekretær/tovholder for Netværket. Kan kontaktes på: tlf , mail: Fond under Etf: Etf har etableret en mindre fond for privatpraktiserende ergoterapeuter. Som nyetableret privatpraktiserende ergoterapeut kan du søge kr. til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i et iværksætterforløb. På Klubbens hjemmeside: etf.dk/private kan du læse mere om Klubben; også om bestyrelsen. Det koster 0 kr. i kontingent at være medlem af klubben. Desuden kan man se forslag til honorartakster på hjemmesiden. Huskeliste og procedureplan Når man har besluttet sig for at starte som selvstændig ergoterapeut, er der mange ting at tage højde for og huske. De fleste starter som enkeltmandsvirksomhed. De er derfor alene og har på den måde en masse forskellige opgaver at løse. Det kan være en fordel at sætte det i system, så man ikke drukner i opgaver eller mister overblikket. 4

5 4. Huskeliste Her er et eksempel på en huskeliste, man kan lave i opstartsfasen: Registrering af din virksomhed: Når du starter virksomhed, skal den regi- A-kasse: Tag stilling til, om du fortsat vil være streres. Dette gør du på en blanket. medlem af en a-kasse. Find ud af, hvad Tjek, at baglandet, din familie, er med på Din virksomhed skal moms- eller konsekvensen er, hvis du starter op som ideen med at starte op som selvstændig, lønsumsregistreres. Den kan også være selvstændig. Mange vil opleve det som da det vil kræve en del af din energi, spe- begge dele. Du kan vælge at vente, til en belastning i starten som selvstændig, cielt de første år i etableringsfasen. du har en formodning om, at dit afgifts- hvis de kun er startet op som deltidsselv- grundlag vil overstige kr./ved stændig, da a-kassen kræver, at man skal Deltag i et Iværksætterkursus; enten momsregistrering eller kr./ved søge fuldtidsjobs samtidig. Derfor kan et fuldtids om dagen eller et deltids om lønsumsregistrering i de efterfølgende 12 det være godt at vide, at man, hvis man i aftenen. måneder. forvejen er medlem, i tre år kan have egen virksomhed og prøve, om det går. Inden Lav en forretningsplan; en præcis be- Du kan finde vejledninger til registrering de tre år er gået, skal man så tage stilling skrivelse af din virksomhed, dens idé og på eller ring på til, om man vil fortsætte, eller stoppe og målsætninger. Planen hjælper dig med at 00 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. melde sig arbejdsløs. Da beholder man håndtere uforudsete situationer og til at retten til fuld understøttelse. Dette kan foretage de rigtige beslutninger. Branchekoden for ergoterapeuter er: gøre, at man tør satse og springe ud Se Den hedder Fysioterapeuter og i at være fuldtidsselvstændig med det Køb domænenavn: ergoterapeuter. samme. Tjek A-kassen mht. din situation. Hvis du har fundet et godt navn til din For at finde ud af hvordan du skal regi- Det kan anbefales, at man sørger for at virksomhed, er det godt at købe do- streres, kontakt da SKAT eller en revisor. få skriftlige svar fra A-kassen eller får til- mænenavn til din hjemmeside. Det ville Du kan få et gratis besøg af SKAT; et sendt, hvor det står i love og paragraffer. være ærgerligt, hvis en anden kom dig i forkøbet. servicebesøg. Læs mere på Dette af hensyn til, hvis man senere kommer i en situation, hvor man vil benytte 5 Se sig af det, man blev rådgivet til. I tilfælde af, at A-kassen da ikke mener, at man f.eks. er berettiget til fuld anciennitet, har man deres eget udsagn sort på hvidt fra tidligere, om at man er.

6 6 Pension: Vil du sikre dig fremtidig pension? Du kan dække dig ind ved PKA Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter. Hvis du allerede er medlem hos PKA, kan du holde pause med betalingerne i en periode og være hvilende medlem. Det er vigtigt at undersøge, hvornår betalingen senest skal genoptages, da man kan risikere at ryge ned i indbetalingssats. For at kunne få lov til at indbetale en højere sats vil man da skulle aflevere en lægeerklæring. Læs mere på Du kan også vælge at lave en pensionsopsparing i din bank. Forsikring: Gratis erhvervsansvarsforsikring via Etf som medlem af Klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter. Egen fuldtidsulykkesforsikring Forsikring af praksis Forsikring af løsøre Produktansvarsforsikring, for eksempel hvis du sælger noget til dine kunder Arbejdsskadesforsikring af hjælpere/ ansatte Arbejdsskadesforsikring af dig selv Afhængig af arbejdets art kan det være relevant at oplyse dine kunder om evt. selv at tegne en ulykkesforsikring. Et eks.: I rideterapi falder rytteren af, da hesten hopper til siden pga. en skræppende fasan. Det er et hændeligt uheld, og ikke noget ergoterapeuten er skyld i. Selvom man har tegnet en heltidsulykkeforsikring, er det vigtigt at vide, at denne ikke nødvendigvis dækker udgifter i forbindelse med en arbejdsskade. Det gør til gengæld en arbejdsskadeforsikring. Som selvstændig har man mulighed for at tegne forsikring, så man er omfattet af Arbejdsskadeloven. Det kan man gøre, så man er dækket både i tilfælde af ulykke, men også hvis man skulle pådrage sig en arbejdsbetinget sygdom. Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Tag stilling til, om du vil forsikre dig selv ved sygdom. Hvis du forsikrer dig, kan du få dagpenge fra 1. eller 3. sygedag ved at udfylde et skema: Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Hvis ikke du forsikrer dig, har du først ret til dagpenge fra kommunen efter 14 dages sygdom. Læs mere på arbejdsdirektoratets hjemmeside eller Økonomi: Opret en erhvervskonto. Denne kan også blive en Nemkonto. Det kan også være nødvendigt at lave en aftale med banken om at oprette en kassekredit. Når du udregner dit honorar, skal du huske, at du udover løn også skal have dækket udgifter til husleje, materialer, forsikringer, pension og ferie. Hvis du vælger at udføre opgaver for en arbejdsgiver, som ikke vil fravige en fastsat timesats, skal du huske, at de er pligtige til at betale dig feriepenge. Derfor skal du lægge 12,5 % oveni timesatsen. Et eksempel: Som ekstern underviser på ergoterapeutuddannelsen. It-systemer: Som udgangspunkt kan du fint bruge officepakken: Excel og Word. I Excel kan du lave regnskab, og i begge systemer kan du lave fakturaer. Etf har anbefalet Mamut software. De har flere pakkeløsninger og inviterer også til gratis seminarer rundt om i landet. For eksempel kan man på Mamut iværksætter fakturere og selv lave hjemmeside, som er nem at redigere. Tjek deres hjemmeside og se, om de har nogle gratis programmer, du kan afprøve/ starte med. Læs mere på

7 Man kan også downloade SummaSummarum og i dette system lave regnskab. Det er gratis i starten og gemmer kontaktoplysninger. Programmet kan også arbejde sammen med andre programmer, så man f.eks. kan sende en elektronisk faktura. Læs mere på Der findes også andre udbydere/systemer. Sørg for at lave backup, så du ikke mister vigtige data. F.eks. på en ekstern harddisk. Markedsføringsplan: Hvad er den bedste strategi? Hvornår er du klar til at starte? Se i din forretningsplan. Kig også på for at få inspiration. Et eks. kunne være: 1. Find på et navn til din virksomhed. Tjek, at det ikke er brugt af andre. F.eks. ved at se på internettet. 2. Lav logo til virksomheden. 3. Lav hjemmeside. Det kræver Webhotel og køb af domænenavn. Se Du kan selv lave din hjemmeside; se Du kan også få andre til det. Husk da, at det er praktisk selv at kunne redigere på din hjemmeside, når du har behov for det. Måske vil du lige ændre dine priser, lave PR eller sælge noget. Spørg evt. om gode råd på det lokale iværksættercenter. 4. Få trykt visitkort, brochurer/flyers, brevpapir og konvolutter med logo og navn. 5. Husk at skrive jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen, hvis du anvender Etf s logo. Det skal stå sammen med logoet. 6. Annonce i Mostrup vejviser eller anden lokale telefonbog. 7. Artikel i den lokale avis om dig og din virksomhed. 8. Evt. en reception ved opstart. 9. Husk at bruge dit netværk reklamér døgnets 24 timer. Diverse: Regnskab: Gem alle bilag til dit regnskab Undersøg, om du kan få rabat ved at lade dit firma oprette som kunde der, hvor du handler jævnligt. Lovgivning: Sæt dig ind i relevant lovgivning, søg information på etf.dk og i din lokale kommune/region. For eksempel serviceloven og persondatalovgivningen. ATP: Hvis du er alene i virksomheden, behøver du ikke at indbetale til ATP. Du kan vælge, at du vil fortsætte med at betale bidrag. Det kan du læse om i pjecen: atp vejledning for arbejdsgivere. Hvis du har ansatte, er du forpligtet til at betale bidrag til ATP for hver ansat, hvis de tilsammen arbejder mindst 9 timer om ugen. Mere information på eller tlf.: Medielicens: Hvis du har ansatte. Vær opmærksom på ikke at acceptere et tilbud i telefonen. Det kan f.eks. dreje sig om telefonbogssvindlere. Få det på skrift, så du kan nå at tænke dig om. De fleste vil have glæde af at lave huskelister også efter opstartsfasen. Der er mange ting at huske, og det kan være rart at lagre dem på papir/ PC i stedet for i hovedet. 7

8 5. Procedurer når du er i gang I en virksomhed vil der være opgaver, som er tilbagevendende. I den forbindelse kan det være en fordel at lave sig en procedureplan. Procedureplanen er ment som en hjælp til at huske samt udføre forskellige opgaver = procedurer i virksomheden. Ved på den måde at strukturere sit arbejde letter man også sig selv i sit daglige arbejde. Eksempel på opgaver, som man kan uddelegere: Lave logo til virksomheden. Lave markedsføringsmateriale til virksomheden: visitkort, brochurer, hjemmeside. Bogføring. Telefonpasning; brug f.eks. et callcenter. Kontrakter: En kontrakt underskrives af to parter: dig og køber. - Et eksempel: Man ved, hvornår og hvordan man løser de forskellige opgaver og behøver derfor ikke tage stilling til det dagligt. Udover at lave en procedureplan kan man også overveje, om man selv skal og vil overkomme alle opgaverne, eller om nogle af disse skal uddelegeres til andre. Her er et eksempel på en procedureplan: Journal: Husk, at du som autoriseret ergoterapeut er forpligtet til at føre journal over dine klienter. Journalen skal opbevares forsvarligt og gemmes i min. 5 år. Tilbud: Nogle gange er det nødvendigt at lave et tilbud, hvor man skriver, hvad man kan tilbyde af ydelser og/eller produkter. Et tilbud underskrives af en part; dig. 8

9 Hammel d. 30. januar 2008 Dit logo Dit firmanavn Din adresse Dit CVR. nr. Att. Poul Høj Kundens adresse Aftale om: Vurdering og afprøvning af egnet bil til ansøgere af 114 i Serviceloven. Som aftalt på møde d.d. med Hanne Schmidt, hermed kontrakt om ergoterapeutisk vurdering af egnet bil til ansøgere af Servicelovens 114. Aftalen består af: - Vurdering og afprøvning af egnet bil for Silkeborg Kommune i Hver vurdering afsluttes med en skriftlig rapport og konklusion. - Timeløn efter Ergoterapeutforeningens takst: 556,- + kørsel (kr. 3,35-) + moms. - Arbejdet udføres fortrinsvis mandage og torsdage. - Der afregnes månedsvis bagud til Bente Jensen. - Ved afregning følger opgørelse over time- og km-forbrug. Jeg ser frem til vores fortsatte samarbejde. Med venlig hilsen Dato: d. 31/1-08 Din underskrift Dato: d. 5/2-08 Underskrift Dit navn Poul Høj Evt. mere tekst om din virksomhed helt forneden på papiret. 9

10 Faktura: Du behøver ikke et fint program for at lave en faktura. Du kan lave en skabelon i Word eller i Excel. Hvis du sælger et produkt, afregnes her og nu. Hvis du sælger en ydelse, laves fakturaen samlet en gang sidst på måneden med 14 dages betalingsfrist. Desuden 1,5 % ved for sen indbetaling/morarente og et rykkergebyr. Tag kopi, og sæt bagest i regnskabsmappe. Der findes flere indscanningsfirmaer. Her nævner vi et: JWN data a/s læs ind service Postboks 601, 0900 København C. Der går ca. en uge, fra du har sendt fakturaen, til virksomheden modtager den elektronisk. Dette har hidtil været gratis, Dit logo Dit firmanavn Din adresse Dit CVR. nr. men fra d. 1. juli 2009 skal du selv betale, når du benytter et læs ind-bureau. Du har til gengæld mulighed for gratis selv at fakturere elektronisk. Læs mere på om elektronisk fakturering og brug gratis fakturablanketten. Eksempel på faktura: Din bank og reg./kontonr., hvor pengene skal gå ind. Skriv i spiralkalender, hvornår de skal gå ind på konto. Tjek netbank. Registrer derefter fakturaerne i dit Excelregnskab som betalt. Send rykker efter de 14 dage. Din kunde Dato: xxxxxxxxxx Kundens adresse Fakturanr.: xxxxx Att./personreference Side: 1 (EAN nr.) Forfaldsdato: xxxxx Hvis kontant, skriver du betalt på og dato. Vent med at registrere det i dit regnskab, til du laver regnskab. 10 Det er ikke alle virksomheder, bl.a. de offentlige, som du kan sende din faktura direkte til. Der findes 2 muligheder. Du kan sende fakturaen til et indscanningsfirma, der så sender din faktura elektronisk til virksomheden. Virksomheden skal oplyse dig et EAN-nr. og evt. en referenceperson, som skal stå på fakturaen. Tekst Dato Antal Stk.pris Sum Xxxxxx xxxx 3 357, ,00 I alt DKK: 1.071,00 25 % moms 267, ,75 Betalingsbetingelser: 1 ½ % i rente pr. påbegyndt måned ved for sen indbetaling. + rykkergebyr Evt. mere tekst om din virksomhed helt forneden på papiret.

11 Du kan også købe en Dublikatbog og skrive en regning i hånden. Du kan påføre din regning dit firmanavn og logo med et stempel, som kan købes for kr. Du får ved brug af dublikatbogen automatisk en kopi til dit regnskab. Lønregnskab: Hvis du har løst ansatte, kan du registrere arbejdstimerne i et skema eller i din spiralkalender. Lav regnskab en gang om måneden inden månedens udløb. Optæl timer, registrer i Letløn og gå på Netbank, hvor du klargør din konto til at overføre pengene til de ansattes konto sidste hverdag i måneden. Du kan kopiere den enkelte ansattes lønberegning fra Letløn til et Worddokument og derefter skrive på, hvilken konto pengene er til disposition. Dermed har du en lønseddel og kan printe en kopi til dig selv og den ansatte. Du kan også vælge, at A-skat, Am-bidrag m.m. betales via PBS til SKAT. Læs mere på - søg på letløn Regnskab: Laves hver 14. dag eller en gang om måneden. Hav en mappe, hvor du sætter alt ind i kronologisk rækkefølge. Det gøres løbende. Før dit regnskab i et Exceldokument, som du gemmer på PC en og laver backup på et USB-stik/ekstern harddisk. Bilag: dato: tekst: privat: Bank: Kasse: Indtægt: Udgift: Noter: +/- +/- +/- Hvis du har en revisor, kan det også være, at denne har et regnskabssystem, som du kan benytte. Lønsum: Aconto: Hvert kvartal; betales senest d. 15. i efterfølgende måned. Samlet: En gang om året minus acontobeløbet. SKAT: Som selvstændig skal du betale B-skat. En gang om måneden på nær juni/december. Betal via indbetalingskort på netbank. Spørg SKAT, hvis du er i tvivl eller vil vide mere om Lønsum/moms, Letløn og skat. Læs mere på eller spørg en revisor. 11

12 AES-bidrag: AES står for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. AES-bidraget er lovpligtigt, hvis man er arbejdsgiver og har ansatte, og skal betales 4 gange om året. Det anvendes til betaling af erstatning til ansatte, der har fået anerkendt en erhvervssygdom. Du kan læse mere på Virksomheden i eksemplet har ansatte, hvorfor der skal betales aconto lønsum og anvendes Letløn. Der betales ikke ATP og AES-bidrag, da de ansatte arbejder under 9 timer om ugen. Markedsføring: Opdatering af hjemmeside: En gang i kvartalet. Undlad at skrive sidst opdateret, da det virker negativt, hvis der går for længe imellem. Gå ind på og hent skabelon til udarbejdelse af en salgs- og markedsføringsplan, hvor du kan udfylde et skema 1 år frem. Bed andre om feedback og konstruktiv kritik. Revisor: Få svar via Silkeborg Iværksættercenter, hvor der er gratis rådgivning hver tirsdag eftermiddag ved tilmelding. Vælg en revisor, som primært hjælper en gang om året med årsopgørelsen. Det kan være nødvendigt med mere hjælp i opstarten, og hvis man er momsregistreret. Bliv synlig på nettet 12 Som nystartet privatpraktiserende ergoterapeut kan du blive synlig på nettet via find-ergoterapeut.nu. Indsend dine informationer til Ergoterapeutforeningen på etf.dk/find-ergo

13 Hold dig ajour: Som selvstændig ergoterapeut har du også behov for at holde dig ajour fagligt. Læg din ajourføring ind i din arbejds- og procedureplan, så det bliver en naturlig del af dit arbejde, og så du afsætter tid til det. 1. Følg med i Nyhederne og dagspressen. 2. Prioriter, at du en gang om ugen ser på: Etf s hjemmeside: generelt, dit fagområde, privatpraktiserende og debatforum. 3. Afsæt ½-1 dag om måneden til mere fordybelse: Læs Ergoterapeuten Relevante bøger Søg på nettet: f.eks. tidsskrift for læger, otseeker 4. Brug dit netværk, så du både får/ modtager information. 5. Hav også et netværk, som består af ikke-ergoterapeuter. For eksempel en tegruppe/sparringspartnere/andre iværksættere. Strukturer tiden sammen, brug hinanden og skiftes til at være på. 6. Deltag i møder og kurser. 7. Vær opmærksom på, at du ofte kan trække udgifter til at holde dig ajour fra i dit regnskab. Det kan for eksempel dreje sig om udgifter til bøger/ litteratur og kurser. Dog skal det være relevant i forhold til din virksomhed. Tjek med SKAT eller din revisor, hvis du er i tvivl. Ovenfor er nævnt en lang række procedurer. Procedureplanen kan struktureres, så du laver en plan for årets 12 måneder, hvor du skriver, hvad du skal nå hver måned. Du kan også lave en oversigt i kalenderform. Aktivitet Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Betal skat opdatering af hjemmeside x x x x

14 6. Netværk Sørg for at skabe dig et netværk, så du ikke er helt alene. I længden kan det blive ensomt. Desuden er det givende at have sparringspartnere og rart at kunne spørge nogle til råds. Det kan være nødvendigt, at du forbereder dig, så du får det optimale ud af netværksmødet. Skriv emner og spørgsmål op inden mødet og lav et referat, hvis der er mange guldkorn at huske. Et netværk kunne bestå af: Andre nystartede ergoterapeuter Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter under Etf Gamle kollegaer Det lokale iværksættercenter Andre selvstændige i andre brancher Familie og venner Sørg for at sætte tid af i din kalender til at dyrke dit netværk. Aftal næste møde, inden I skilles. Benyt dig af s til at spørge om eller videregive information. Går du med tankerne om at starte op, skal du ikke tøve med at kontakte andre selvstændige ergoterapeuter for at høre om deres erfaringer, og hvordan de har gjort. Det kan inspirere og måske føre til, at du bliver medlem af et lokalt netværk og får modet til at starte. 14

15 7. Links etf.dk etf.dk/private - søg på letløn eller tlf.: Se også Adresser og Link på Etf s hjemmeside under Netværk, Klubber og Privatpraktiserende. Bestyrelsen for Klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter: Formand Janne Mottlau Næstformand Inger Voldum Bestyrelsesmedlem Nanna Reimick Bestyrelsesmedlem Gitte Brun Bestyrelsesmedlem Ann Karin Vestergaard Bestyrelsesmedlem Anette Christensen Jackson Suppleant Kirsten Rejmers

16 Grafisk design: Karen Krarup Ergoterapeutforeningen organiserer ca ergoterapeuter og studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige profil og værdi for borgerne og samfundet. Ergoterapeuter arbejder med menneskers ressourcer frem for begrænsninger og bidrager på den måde til et samfund, hvor alle kan være inkluderede, aktive og deltagende borgere i hverdagen. Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade København K etf.dk

PrivatPraktiserende Ergoterapeuter

PrivatPraktiserende Ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændigt erhvervsdrivende ergoterapeuter PrivatPraktiserende Ergoterapeuter etf.dk/privat-praktiserende Hvem er vi Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter er et spændende

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

Intro til Iværksætteri

Intro til Iværksætteri Intro til Iværksætteri - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne I N F O - & B R U G E R V E J L E D N I N G O M S E C T I O N O N E De Kreatives Kontor er et socialøkonomisk, not for profit-initiativ, der hjælper kunstnere og kreative freelancere med deres virksomhed.

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 FORBES: DENMARK

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Indkomstmodtager: Frederikke Frederiksen Frederiksvej 15 7000 Fredericia Arbejdsgiverens navn og adresse: Sportsnyt Østergade 2 8800 Viborg Personnummer: 200280-1864 Arbejdsgivernummer:

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Dialog og vejledning ved start. - Sparring og dialog med virksomhedskonsulent fra Væksthus Midtjylland

Dialog og vejledning ved start. - Sparring og dialog med virksomhedskonsulent fra Væksthus Midtjylland Dialog og vejledning ved start - Sparring og dialog med virksomhedskonsulent fra Væksthus Midtjylland Vejledning til iværksættere og små virksomheder Vejledning tilbydes; Iværksættere (inden CVR-registrering)

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed Husk, du hæfter personligt for en enkeltmandsvirksomhed Du skal være minimum 18 år Du skal have et CPR-nummer Du skal

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Intromappe. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr.

Intromappe. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr. Du vil på de følgende sider kunne finde forskellige informationer vedr. din kontakt til CompuGroup Medical A/S, samt informationer som kan være gode at huske

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Au pairer har også ret til ferie

Au pairer har også ret til ferie Arbejdsdirektoratet Juli 2008 Au pairer har også ret til ferie Til værtsfamilien INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING TO FORSKELLIGE FERIEMODELLER...2 2. FERIELOVENS REGLER GÆLDER SOM HOVEDREGEL...2 3. FORSKELLE

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING SPECIALIST STAFFING 2 Start din rejse hos Adecco Velkommen indenfor i verdens største vikar- & rekrutteringsvirksomhed Lidt om os Da du er inviteret til samtale hos Adecco,

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012 Shared Servicecenter Zealand har nu levet i et kvartal. Et kvartal som har givet udfordringer i forhold til manglende rutiner, hvem gør hvad osv. Vi har bestræbt os på at få opgaverne afviklet på en god

Læs mere

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Instruktør Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecafeer og

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om registrering, virksomhedsform, regnskab, moms og forsikring og forretningsplan Mogens Thomsen, Iværksætterkonsulent mt@startvaekst-aarhus.dk www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere