Privatpraktiserende ergoterapeuter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatpraktiserende ergoterapeuter"

Transkript

1 Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick

2 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter er et spændende netværk for dig, som ønsker at blive selvstædig ergoterapeut. Denne folder med nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter er et fint eksempel på, hvordan vi kan lære af hinandens erfaringer. Klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter mødes to gange om året, hvor der tages aktuelle emner op samt er mulighed for at få en god faglig snak med andre selvstændige ergoterapeuter. Folderen er udarbejdet af to nystartede selvstændige ergoterapeuter, som i forbindelse med, at de startede egen virksomhed, har skrevet alt ned omkring, hvad de har været igennem og gjort sig af tanker, da de startede op så behøver vi ikke lave de samme fejl! I folderen kan du finde hjælp til forskellige emner, som for eksempel iværksætterkursus, a-kasseforhold, pension, regnskab, markedsføring, elektronisk fakturering mm. Erfarer du nye ting eller ændringer hertil, så hører vi meget gerne fra dig. Jeg glæder mig til at se dig til et af vores netværksmøder. Kig også forbi vores hjemmeside etf.dk/private Janne Mottlau, formand for Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Ergoterapi på det private arbejdsmarked er et tiltagende vigtigt supplement til den ergoterapi, der er tilgængelig for borgerne i det offentlige system. Der er fortsat stor variation i, hvor og hvordan ergoterapi i det offentlige er tilgængelig for borgerne, ligesom ny lovgivning i højere grad lægger op til borgernes frie valg mellem offentlige og ikke mindst private udbydere af sundhedsydelser. Også af de grunde er det vigtigt, at ergoterapeuter udbyder ergoterapiydelser i privat praksis. Og så er ergoterapi på det private arbejdsmarked naturligvis et vigtigt tilbud til de borgere, der har behov for ergoterapeutiske ydelser, som de ikke kan få tilbudt i offentligt regi. Tilstrækkelig med ergoterapi i privat regi fordrer, at mange ergoterapeuter over hele landet opretter privatpraksis eller tilbyder ergoterapiydelser på freelancebasis ved siden af en offentlig ansættelse. For at støtte op om de ergoterapeuter, der ønsker at udbyde ergoterapiydelser som privatpraktiserende, har bestyrelsen for Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter udarbejdet denne folder. Det er såvel bestyrelsens som Ergoterapeutforeningens håb, at folderen vil være en brugbar guide til dig, der vælger at udvikle og sælge dine ergoterapiydelser på det private arbejdsmarked. Vi kan også anbefale dig at melde dig ind i klubben, hvor du vil kunne lære af og læne dig op af de andre kollegers erfaringer. Du kan finde information om Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter på etf.dk/private. Vi ønsker dig rigtig god vind med processen! Lene Barslund, næstformand i Ergoterapeutforeningen Flere og flere ergoterapeuter vælger at starte op som selvstændig. Andre overvejer det, men kommer ikke i gang. Med denne folder håber vi, at vi kan være med til at gøre det mere overskueligt at starte selv.

3 Indhold: 1. Skal jeg starte som selvstændig ergoterapeut? Iværksætterkursus Ergoterapeutforeningen Huskeliste Procedurer når du er i gang Netværk Links Skal jeg starte som selvstændig ergoterapeut? 2. Iværksætterkursus Har man først besluttet sig for at starte som selvstændig, dukker der mange nye spørgsmål op. Nogle af disse kan man få svar på ved at deltage i et iværksætterkursus. Kurserne holdes rundt om i landet i de større byer. Her et eksempel: Silkeborg Iværksættercenter Viborgvej 22-24, 8600 Silkeborg telefon fax Åbningstider: mandag-torsdag: 8-16, fredag: eller efter aftale. Det vil være for omfattende at vise alle Flere ergoterapeuter springer ud i et liv som selvstændig. De seneste års forandringer i den offentlige sektor har fået flere ergoterapeuter til at turde tage springet. De synes simpelthen, at der er et behov, som de kan være med til at opfylde. Andre vil bare gerne etablere sig som selvstændig. Måske er du i tvivl. Da kan det være godt at tale med en eller flere ergoterapeuter, der har taget springet. Du kan finde dem på find-ergoterapeut.nu Her kan du vælge fagområde samt region og se, hvad de enkelte tilbyder. landets centre her. Vi anbefaler, at du kontakter dit lokale Jobcenter eller kommune og spørger dem. Du kan også søge på nettet efter et kursus i dit lokalområde. Du kan få 6 timers gratis rådgivning de første 3 år som nystartet; også selvom du ikke har deltaget i noget iværksætterkursus. Det kan dog variere fra kommune til kommune. 3

4 3. Ergoterapeutforeningen Som medlem af foreningen kan man melde sig ind i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Det har flere fordele: Man møder andre i samme situation og kan etablere et netværk. Der arrangeres to heldagsmøder i Klubben om året. Man bliver dækket af en erhvervsansvarsforsikring, som omfatter person- og tingskade. Du kan annoncere dine ergoterapeutiske ydelser på Etf s hjemmeside samt andre eksterne hjemmesider. Etf har ansat Lars Astrup som sekretær/tovholder for Netværket. Kan kontaktes på: tlf , mail: Fond under Etf: Etf har etableret en mindre fond for privatpraktiserende ergoterapeuter. Som nyetableret privatpraktiserende ergoterapeut kan du søge kr. til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i et iværksætterforløb. På Klubbens hjemmeside: etf.dk/private kan du læse mere om Klubben; også om bestyrelsen. Det koster 0 kr. i kontingent at være medlem af klubben. Desuden kan man se forslag til honorartakster på hjemmesiden. Huskeliste og procedureplan Når man har besluttet sig for at starte som selvstændig ergoterapeut, er der mange ting at tage højde for og huske. De fleste starter som enkeltmandsvirksomhed. De er derfor alene og har på den måde en masse forskellige opgaver at løse. Det kan være en fordel at sætte det i system, så man ikke drukner i opgaver eller mister overblikket. 4

5 4. Huskeliste Her er et eksempel på en huskeliste, man kan lave i opstartsfasen: Registrering af din virksomhed: Når du starter virksomhed, skal den regi- A-kasse: Tag stilling til, om du fortsat vil være streres. Dette gør du på en blanket. medlem af en a-kasse. Find ud af, hvad Tjek, at baglandet, din familie, er med på Din virksomhed skal moms- eller konsekvensen er, hvis du starter op som ideen med at starte op som selvstændig, lønsumsregistreres. Den kan også være selvstændig. Mange vil opleve det som da det vil kræve en del af din energi, spe- begge dele. Du kan vælge at vente, til en belastning i starten som selvstændig, cielt de første år i etableringsfasen. du har en formodning om, at dit afgifts- hvis de kun er startet op som deltidsselv- grundlag vil overstige kr./ved stændig, da a-kassen kræver, at man skal Deltag i et Iværksætterkursus; enten momsregistrering eller kr./ved søge fuldtidsjobs samtidig. Derfor kan et fuldtids om dagen eller et deltids om lønsumsregistrering i de efterfølgende 12 det være godt at vide, at man, hvis man i aftenen. måneder. forvejen er medlem, i tre år kan have egen virksomhed og prøve, om det går. Inden Lav en forretningsplan; en præcis be- Du kan finde vejledninger til registrering de tre år er gået, skal man så tage stilling skrivelse af din virksomhed, dens idé og på eller ring på til, om man vil fortsætte, eller stoppe og målsætninger. Planen hjælper dig med at 00 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. melde sig arbejdsløs. Da beholder man håndtere uforudsete situationer og til at retten til fuld understøttelse. Dette kan foretage de rigtige beslutninger. Branchekoden for ergoterapeuter er: gøre, at man tør satse og springe ud Se Den hedder Fysioterapeuter og i at være fuldtidsselvstændig med det Køb domænenavn: ergoterapeuter. samme. Tjek A-kassen mht. din situation. Hvis du har fundet et godt navn til din For at finde ud af hvordan du skal regi- Det kan anbefales, at man sørger for at virksomhed, er det godt at købe do- streres, kontakt da SKAT eller en revisor. få skriftlige svar fra A-kassen eller får til- mænenavn til din hjemmeside. Det ville Du kan få et gratis besøg af SKAT; et sendt, hvor det står i love og paragraffer. være ærgerligt, hvis en anden kom dig i forkøbet. servicebesøg. Læs mere på Dette af hensyn til, hvis man senere kommer i en situation, hvor man vil benytte 5 Se sig af det, man blev rådgivet til. I tilfælde af, at A-kassen da ikke mener, at man f.eks. er berettiget til fuld anciennitet, har man deres eget udsagn sort på hvidt fra tidligere, om at man er.

6 6 Pension: Vil du sikre dig fremtidig pension? Du kan dække dig ind ved PKA Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter. Hvis du allerede er medlem hos PKA, kan du holde pause med betalingerne i en periode og være hvilende medlem. Det er vigtigt at undersøge, hvornår betalingen senest skal genoptages, da man kan risikere at ryge ned i indbetalingssats. For at kunne få lov til at indbetale en højere sats vil man da skulle aflevere en lægeerklæring. Læs mere på Du kan også vælge at lave en pensionsopsparing i din bank. Forsikring: Gratis erhvervsansvarsforsikring via Etf som medlem af Klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter. Egen fuldtidsulykkesforsikring Forsikring af praksis Forsikring af løsøre Produktansvarsforsikring, for eksempel hvis du sælger noget til dine kunder Arbejdsskadesforsikring af hjælpere/ ansatte Arbejdsskadesforsikring af dig selv Afhængig af arbejdets art kan det være relevant at oplyse dine kunder om evt. selv at tegne en ulykkesforsikring. Et eks.: I rideterapi falder rytteren af, da hesten hopper til siden pga. en skræppende fasan. Det er et hændeligt uheld, og ikke noget ergoterapeuten er skyld i. Selvom man har tegnet en heltidsulykkeforsikring, er det vigtigt at vide, at denne ikke nødvendigvis dækker udgifter i forbindelse med en arbejdsskade. Det gør til gengæld en arbejdsskadeforsikring. Som selvstændig har man mulighed for at tegne forsikring, så man er omfattet af Arbejdsskadeloven. Det kan man gøre, så man er dækket både i tilfælde af ulykke, men også hvis man skulle pådrage sig en arbejdsbetinget sygdom. Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Tag stilling til, om du vil forsikre dig selv ved sygdom. Hvis du forsikrer dig, kan du få dagpenge fra 1. eller 3. sygedag ved at udfylde et skema: Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Hvis ikke du forsikrer dig, har du først ret til dagpenge fra kommunen efter 14 dages sygdom. Læs mere på arbejdsdirektoratets hjemmeside eller Økonomi: Opret en erhvervskonto. Denne kan også blive en Nemkonto. Det kan også være nødvendigt at lave en aftale med banken om at oprette en kassekredit. Når du udregner dit honorar, skal du huske, at du udover løn også skal have dækket udgifter til husleje, materialer, forsikringer, pension og ferie. Hvis du vælger at udføre opgaver for en arbejdsgiver, som ikke vil fravige en fastsat timesats, skal du huske, at de er pligtige til at betale dig feriepenge. Derfor skal du lægge 12,5 % oveni timesatsen. Et eksempel: Som ekstern underviser på ergoterapeutuddannelsen. It-systemer: Som udgangspunkt kan du fint bruge officepakken: Excel og Word. I Excel kan du lave regnskab, og i begge systemer kan du lave fakturaer. Etf har anbefalet Mamut software. De har flere pakkeløsninger og inviterer også til gratis seminarer rundt om i landet. For eksempel kan man på Mamut iværksætter fakturere og selv lave hjemmeside, som er nem at redigere. Tjek deres hjemmeside og se, om de har nogle gratis programmer, du kan afprøve/ starte med. Læs mere på

7 Man kan også downloade SummaSummarum og i dette system lave regnskab. Det er gratis i starten og gemmer kontaktoplysninger. Programmet kan også arbejde sammen med andre programmer, så man f.eks. kan sende en elektronisk faktura. Læs mere på Der findes også andre udbydere/systemer. Sørg for at lave backup, så du ikke mister vigtige data. F.eks. på en ekstern harddisk. Markedsføringsplan: Hvad er den bedste strategi? Hvornår er du klar til at starte? Se i din forretningsplan. Kig også på for at få inspiration. Et eks. kunne være: 1. Find på et navn til din virksomhed. Tjek, at det ikke er brugt af andre. F.eks. ved at se på internettet. 2. Lav logo til virksomheden. 3. Lav hjemmeside. Det kræver Webhotel og køb af domænenavn. Se Du kan selv lave din hjemmeside; se Du kan også få andre til det. Husk da, at det er praktisk selv at kunne redigere på din hjemmeside, når du har behov for det. Måske vil du lige ændre dine priser, lave PR eller sælge noget. Spørg evt. om gode råd på det lokale iværksættercenter. 4. Få trykt visitkort, brochurer/flyers, brevpapir og konvolutter med logo og navn. 5. Husk at skrive jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen, hvis du anvender Etf s logo. Det skal stå sammen med logoet. 6. Annonce i Mostrup vejviser eller anden lokale telefonbog. 7. Artikel i den lokale avis om dig og din virksomhed. 8. Evt. en reception ved opstart. 9. Husk at bruge dit netværk reklamér døgnets 24 timer. Diverse: Regnskab: Gem alle bilag til dit regnskab Undersøg, om du kan få rabat ved at lade dit firma oprette som kunde der, hvor du handler jævnligt. Lovgivning: Sæt dig ind i relevant lovgivning, søg information på etf.dk og i din lokale kommune/region. For eksempel serviceloven og persondatalovgivningen. ATP: Hvis du er alene i virksomheden, behøver du ikke at indbetale til ATP. Du kan vælge, at du vil fortsætte med at betale bidrag. Det kan du læse om i pjecen: atp vejledning for arbejdsgivere. Hvis du har ansatte, er du forpligtet til at betale bidrag til ATP for hver ansat, hvis de tilsammen arbejder mindst 9 timer om ugen. Mere information på eller tlf.: Medielicens: Hvis du har ansatte. Vær opmærksom på ikke at acceptere et tilbud i telefonen. Det kan f.eks. dreje sig om telefonbogssvindlere. Få det på skrift, så du kan nå at tænke dig om. De fleste vil have glæde af at lave huskelister også efter opstartsfasen. Der er mange ting at huske, og det kan være rart at lagre dem på papir/ PC i stedet for i hovedet. 7

8 5. Procedurer når du er i gang I en virksomhed vil der være opgaver, som er tilbagevendende. I den forbindelse kan det være en fordel at lave sig en procedureplan. Procedureplanen er ment som en hjælp til at huske samt udføre forskellige opgaver = procedurer i virksomheden. Ved på den måde at strukturere sit arbejde letter man også sig selv i sit daglige arbejde. Eksempel på opgaver, som man kan uddelegere: Lave logo til virksomheden. Lave markedsføringsmateriale til virksomheden: visitkort, brochurer, hjemmeside. Bogføring. Telefonpasning; brug f.eks. et callcenter. Kontrakter: En kontrakt underskrives af to parter: dig og køber. - Et eksempel: Man ved, hvornår og hvordan man løser de forskellige opgaver og behøver derfor ikke tage stilling til det dagligt. Udover at lave en procedureplan kan man også overveje, om man selv skal og vil overkomme alle opgaverne, eller om nogle af disse skal uddelegeres til andre. Her er et eksempel på en procedureplan: Journal: Husk, at du som autoriseret ergoterapeut er forpligtet til at føre journal over dine klienter. Journalen skal opbevares forsvarligt og gemmes i min. 5 år. Tilbud: Nogle gange er det nødvendigt at lave et tilbud, hvor man skriver, hvad man kan tilbyde af ydelser og/eller produkter. Et tilbud underskrives af en part; dig. 8

9 Hammel d. 30. januar 2008 Dit logo Dit firmanavn Din adresse Dit CVR. nr. Att. Poul Høj Kundens adresse Aftale om: Vurdering og afprøvning af egnet bil til ansøgere af 114 i Serviceloven. Som aftalt på møde d.d. med Hanne Schmidt, hermed kontrakt om ergoterapeutisk vurdering af egnet bil til ansøgere af Servicelovens 114. Aftalen består af: - Vurdering og afprøvning af egnet bil for Silkeborg Kommune i Hver vurdering afsluttes med en skriftlig rapport og konklusion. - Timeløn efter Ergoterapeutforeningens takst: 556,- + kørsel (kr. 3,35-) + moms. - Arbejdet udføres fortrinsvis mandage og torsdage. - Der afregnes månedsvis bagud til Bente Jensen. - Ved afregning følger opgørelse over time- og km-forbrug. Jeg ser frem til vores fortsatte samarbejde. Med venlig hilsen Dato: d. 31/1-08 Din underskrift Dato: d. 5/2-08 Underskrift Dit navn Poul Høj Evt. mere tekst om din virksomhed helt forneden på papiret. 9

10 Faktura: Du behøver ikke et fint program for at lave en faktura. Du kan lave en skabelon i Word eller i Excel. Hvis du sælger et produkt, afregnes her og nu. Hvis du sælger en ydelse, laves fakturaen samlet en gang sidst på måneden med 14 dages betalingsfrist. Desuden 1,5 % ved for sen indbetaling/morarente og et rykkergebyr. Tag kopi, og sæt bagest i regnskabsmappe. Der findes flere indscanningsfirmaer. Her nævner vi et: JWN data a/s læs ind service Postboks 601, 0900 København C. Der går ca. en uge, fra du har sendt fakturaen, til virksomheden modtager den elektronisk. Dette har hidtil været gratis, Dit logo Dit firmanavn Din adresse Dit CVR. nr. men fra d. 1. juli 2009 skal du selv betale, når du benytter et læs ind-bureau. Du har til gengæld mulighed for gratis selv at fakturere elektronisk. Læs mere på om elektronisk fakturering og brug gratis fakturablanketten. Eksempel på faktura: Din bank og reg./kontonr., hvor pengene skal gå ind. Skriv i spiralkalender, hvornår de skal gå ind på konto. Tjek netbank. Registrer derefter fakturaerne i dit Excelregnskab som betalt. Send rykker efter de 14 dage. Din kunde Dato: xxxxxxxxxx Kundens adresse Fakturanr.: xxxxx Att./personreference Side: 1 (EAN nr.) Forfaldsdato: xxxxx Hvis kontant, skriver du betalt på og dato. Vent med at registrere det i dit regnskab, til du laver regnskab. 10 Det er ikke alle virksomheder, bl.a. de offentlige, som du kan sende din faktura direkte til. Der findes 2 muligheder. Du kan sende fakturaen til et indscanningsfirma, der så sender din faktura elektronisk til virksomheden. Virksomheden skal oplyse dig et EAN-nr. og evt. en referenceperson, som skal stå på fakturaen. Tekst Dato Antal Stk.pris Sum Xxxxxx xxxx 3 357, ,00 I alt DKK: 1.071,00 25 % moms 267, ,75 Betalingsbetingelser: 1 ½ % i rente pr. påbegyndt måned ved for sen indbetaling. + rykkergebyr Evt. mere tekst om din virksomhed helt forneden på papiret.

11 Du kan også købe en Dublikatbog og skrive en regning i hånden. Du kan påføre din regning dit firmanavn og logo med et stempel, som kan købes for kr. Du får ved brug af dublikatbogen automatisk en kopi til dit regnskab. Lønregnskab: Hvis du har løst ansatte, kan du registrere arbejdstimerne i et skema eller i din spiralkalender. Lav regnskab en gang om måneden inden månedens udløb. Optæl timer, registrer i Letløn og gå på Netbank, hvor du klargør din konto til at overføre pengene til de ansattes konto sidste hverdag i måneden. Du kan kopiere den enkelte ansattes lønberegning fra Letløn til et Worddokument og derefter skrive på, hvilken konto pengene er til disposition. Dermed har du en lønseddel og kan printe en kopi til dig selv og den ansatte. Du kan også vælge, at A-skat, Am-bidrag m.m. betales via PBS til SKAT. Læs mere på - søg på letløn Regnskab: Laves hver 14. dag eller en gang om måneden. Hav en mappe, hvor du sætter alt ind i kronologisk rækkefølge. Det gøres løbende. Før dit regnskab i et Exceldokument, som du gemmer på PC en og laver backup på et USB-stik/ekstern harddisk. Bilag: dato: tekst: privat: Bank: Kasse: Indtægt: Udgift: Noter: +/- +/- +/- Hvis du har en revisor, kan det også være, at denne har et regnskabssystem, som du kan benytte. Lønsum: Aconto: Hvert kvartal; betales senest d. 15. i efterfølgende måned. Samlet: En gang om året minus acontobeløbet. SKAT: Som selvstændig skal du betale B-skat. En gang om måneden på nær juni/december. Betal via indbetalingskort på netbank. Spørg SKAT, hvis du er i tvivl eller vil vide mere om Lønsum/moms, Letløn og skat. Læs mere på eller spørg en revisor. 11

12 AES-bidrag: AES står for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. AES-bidraget er lovpligtigt, hvis man er arbejdsgiver og har ansatte, og skal betales 4 gange om året. Det anvendes til betaling af erstatning til ansatte, der har fået anerkendt en erhvervssygdom. Du kan læse mere på Virksomheden i eksemplet har ansatte, hvorfor der skal betales aconto lønsum og anvendes Letløn. Der betales ikke ATP og AES-bidrag, da de ansatte arbejder under 9 timer om ugen. Markedsføring: Opdatering af hjemmeside: En gang i kvartalet. Undlad at skrive sidst opdateret, da det virker negativt, hvis der går for længe imellem. Gå ind på og hent skabelon til udarbejdelse af en salgs- og markedsføringsplan, hvor du kan udfylde et skema 1 år frem. Bed andre om feedback og konstruktiv kritik. Revisor: Få svar via Silkeborg Iværksættercenter, hvor der er gratis rådgivning hver tirsdag eftermiddag ved tilmelding. Vælg en revisor, som primært hjælper en gang om året med årsopgørelsen. Det kan være nødvendigt med mere hjælp i opstarten, og hvis man er momsregistreret. Bliv synlig på nettet 12 Som nystartet privatpraktiserende ergoterapeut kan du blive synlig på nettet via find-ergoterapeut.nu. Indsend dine informationer til Ergoterapeutforeningen på etf.dk/find-ergo

13 Hold dig ajour: Som selvstændig ergoterapeut har du også behov for at holde dig ajour fagligt. Læg din ajourføring ind i din arbejds- og procedureplan, så det bliver en naturlig del af dit arbejde, og så du afsætter tid til det. 1. Følg med i Nyhederne og dagspressen. 2. Prioriter, at du en gang om ugen ser på: Etf s hjemmeside: generelt, dit fagområde, privatpraktiserende og debatforum. 3. Afsæt ½-1 dag om måneden til mere fordybelse: Læs Ergoterapeuten Relevante bøger Søg på nettet: f.eks. tidsskrift for læger, otseeker 4. Brug dit netværk, så du både får/ modtager information. 5. Hav også et netværk, som består af ikke-ergoterapeuter. For eksempel en tegruppe/sparringspartnere/andre iværksættere. Strukturer tiden sammen, brug hinanden og skiftes til at være på. 6. Deltag i møder og kurser. 7. Vær opmærksom på, at du ofte kan trække udgifter til at holde dig ajour fra i dit regnskab. Det kan for eksempel dreje sig om udgifter til bøger/ litteratur og kurser. Dog skal det være relevant i forhold til din virksomhed. Tjek med SKAT eller din revisor, hvis du er i tvivl. Ovenfor er nævnt en lang række procedurer. Procedureplanen kan struktureres, så du laver en plan for årets 12 måneder, hvor du skriver, hvad du skal nå hver måned. Du kan også lave en oversigt i kalenderform. Aktivitet Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Betal skat opdatering af hjemmeside x x x x

14 6. Netværk Sørg for at skabe dig et netværk, så du ikke er helt alene. I længden kan det blive ensomt. Desuden er det givende at have sparringspartnere og rart at kunne spørge nogle til råds. Det kan være nødvendigt, at du forbereder dig, så du får det optimale ud af netværksmødet. Skriv emner og spørgsmål op inden mødet og lav et referat, hvis der er mange guldkorn at huske. Et netværk kunne bestå af: Andre nystartede ergoterapeuter Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter under Etf Gamle kollegaer Det lokale iværksættercenter Andre selvstændige i andre brancher Familie og venner Sørg for at sætte tid af i din kalender til at dyrke dit netværk. Aftal næste møde, inden I skilles. Benyt dig af s til at spørge om eller videregive information. Går du med tankerne om at starte op, skal du ikke tøve med at kontakte andre selvstændige ergoterapeuter for at høre om deres erfaringer, og hvordan de har gjort. Det kan inspirere og måske føre til, at du bliver medlem af et lokalt netværk og får modet til at starte. 14

15 7. Links etf.dk etf.dk/private - søg på letløn eller tlf.: Se også Adresser og Link på Etf s hjemmeside under Netværk, Klubber og Privatpraktiserende. Bestyrelsen for Klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter: Formand Janne Mottlau Næstformand Inger Voldum Bestyrelsesmedlem Nanna Reimick Bestyrelsesmedlem Gitte Brun Bestyrelsesmedlem Ann Karin Vestergaard Bestyrelsesmedlem Anette Christensen Jackson Suppleant Kirsten Rejmers

16 Grafisk design: Karen Krarup Ergoterapeutforeningen organiserer ca ergoterapeuter og studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige profil og værdi for borgerne og samfundet. Ergoterapeuter arbejder med menneskers ressourcer frem for begrænsninger og bidrager på den måde til et samfund, hvor alle kan være inkluderede, aktive og deltagende borgere i hverdagen. Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade København K etf.dk

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere