Privatpraktiserende ergoterapeuter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatpraktiserende ergoterapeuter"

Transkript

1 Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick

2 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter er et spændende netværk for dig, som ønsker at blive selvstædig ergoterapeut. Denne folder med nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter er et fint eksempel på, hvordan vi kan lære af hinandens erfaringer. Klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter mødes to gange om året, hvor der tages aktuelle emner op samt er mulighed for at få en god faglig snak med andre selvstændige ergoterapeuter. Folderen er udarbejdet af to nystartede selvstændige ergoterapeuter, som i forbindelse med, at de startede egen virksomhed, har skrevet alt ned omkring, hvad de har været igennem og gjort sig af tanker, da de startede op så behøver vi ikke lave de samme fejl! I folderen kan du finde hjælp til forskellige emner, som for eksempel iværksætterkursus, a-kasseforhold, pension, regnskab, markedsføring, elektronisk fakturering mm. Erfarer du nye ting eller ændringer hertil, så hører vi meget gerne fra dig. Jeg glæder mig til at se dig til et af vores netværksmøder. Kig også forbi vores hjemmeside etf.dk/private Janne Mottlau, formand for Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Ergoterapi på det private arbejdsmarked er et tiltagende vigtigt supplement til den ergoterapi, der er tilgængelig for borgerne i det offentlige system. Der er fortsat stor variation i, hvor og hvordan ergoterapi i det offentlige er tilgængelig for borgerne, ligesom ny lovgivning i højere grad lægger op til borgernes frie valg mellem offentlige og ikke mindst private udbydere af sundhedsydelser. Også af de grunde er det vigtigt, at ergoterapeuter udbyder ergoterapiydelser i privat praksis. Og så er ergoterapi på det private arbejdsmarked naturligvis et vigtigt tilbud til de borgere, der har behov for ergoterapeutiske ydelser, som de ikke kan få tilbudt i offentligt regi. Tilstrækkelig med ergoterapi i privat regi fordrer, at mange ergoterapeuter over hele landet opretter privatpraksis eller tilbyder ergoterapiydelser på freelancebasis ved siden af en offentlig ansættelse. For at støtte op om de ergoterapeuter, der ønsker at udbyde ergoterapiydelser som privatpraktiserende, har bestyrelsen for Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter udarbejdet denne folder. Det er såvel bestyrelsens som Ergoterapeutforeningens håb, at folderen vil være en brugbar guide til dig, der vælger at udvikle og sælge dine ergoterapiydelser på det private arbejdsmarked. Vi kan også anbefale dig at melde dig ind i klubben, hvor du vil kunne lære af og læne dig op af de andre kollegers erfaringer. Du kan finde information om Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter på etf.dk/private. Vi ønsker dig rigtig god vind med processen! Lene Barslund, næstformand i Ergoterapeutforeningen Flere og flere ergoterapeuter vælger at starte op som selvstændig. Andre overvejer det, men kommer ikke i gang. Med denne folder håber vi, at vi kan være med til at gøre det mere overskueligt at starte selv.

3 Indhold: 1. Skal jeg starte som selvstændig ergoterapeut? Iværksætterkursus Ergoterapeutforeningen Huskeliste Procedurer når du er i gang Netværk Links Skal jeg starte som selvstændig ergoterapeut? 2. Iværksætterkursus Har man først besluttet sig for at starte som selvstændig, dukker der mange nye spørgsmål op. Nogle af disse kan man få svar på ved at deltage i et iværksætterkursus. Kurserne holdes rundt om i landet i de større byer. Her et eksempel: Silkeborg Iværksættercenter Viborgvej 22-24, 8600 Silkeborg telefon fax Åbningstider: mandag-torsdag: 8-16, fredag: eller efter aftale. Det vil være for omfattende at vise alle Flere ergoterapeuter springer ud i et liv som selvstændig. De seneste års forandringer i den offentlige sektor har fået flere ergoterapeuter til at turde tage springet. De synes simpelthen, at der er et behov, som de kan være med til at opfylde. Andre vil bare gerne etablere sig som selvstændig. Måske er du i tvivl. Da kan det være godt at tale med en eller flere ergoterapeuter, der har taget springet. Du kan finde dem på find-ergoterapeut.nu Her kan du vælge fagområde samt region og se, hvad de enkelte tilbyder. landets centre her. Vi anbefaler, at du kontakter dit lokale Jobcenter eller kommune og spørger dem. Du kan også søge på nettet efter et kursus i dit lokalområde. Du kan få 6 timers gratis rådgivning de første 3 år som nystartet; også selvom du ikke har deltaget i noget iværksætterkursus. Det kan dog variere fra kommune til kommune. 3

4 3. Ergoterapeutforeningen Som medlem af foreningen kan man melde sig ind i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Det har flere fordele: Man møder andre i samme situation og kan etablere et netværk. Der arrangeres to heldagsmøder i Klubben om året. Man bliver dækket af en erhvervsansvarsforsikring, som omfatter person- og tingskade. Du kan annoncere dine ergoterapeutiske ydelser på Etf s hjemmeside samt andre eksterne hjemmesider. Etf har ansat Lars Astrup som sekretær/tovholder for Netværket. Kan kontaktes på: tlf , mail: Fond under Etf: Etf har etableret en mindre fond for privatpraktiserende ergoterapeuter. Som nyetableret privatpraktiserende ergoterapeut kan du søge kr. til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i et iværksætterforløb. På Klubbens hjemmeside: etf.dk/private kan du læse mere om Klubben; også om bestyrelsen. Det koster 0 kr. i kontingent at være medlem af klubben. Desuden kan man se forslag til honorartakster på hjemmesiden. Huskeliste og procedureplan Når man har besluttet sig for at starte som selvstændig ergoterapeut, er der mange ting at tage højde for og huske. De fleste starter som enkeltmandsvirksomhed. De er derfor alene og har på den måde en masse forskellige opgaver at løse. Det kan være en fordel at sætte det i system, så man ikke drukner i opgaver eller mister overblikket. 4

5 4. Huskeliste Her er et eksempel på en huskeliste, man kan lave i opstartsfasen: Registrering af din virksomhed: Når du starter virksomhed, skal den regi- A-kasse: Tag stilling til, om du fortsat vil være streres. Dette gør du på en blanket. medlem af en a-kasse. Find ud af, hvad Tjek, at baglandet, din familie, er med på Din virksomhed skal moms- eller konsekvensen er, hvis du starter op som ideen med at starte op som selvstændig, lønsumsregistreres. Den kan også være selvstændig. Mange vil opleve det som da det vil kræve en del af din energi, spe- begge dele. Du kan vælge at vente, til en belastning i starten som selvstændig, cielt de første år i etableringsfasen. du har en formodning om, at dit afgifts- hvis de kun er startet op som deltidsselv- grundlag vil overstige kr./ved stændig, da a-kassen kræver, at man skal Deltag i et Iværksætterkursus; enten momsregistrering eller kr./ved søge fuldtidsjobs samtidig. Derfor kan et fuldtids om dagen eller et deltids om lønsumsregistrering i de efterfølgende 12 det være godt at vide, at man, hvis man i aftenen. måneder. forvejen er medlem, i tre år kan have egen virksomhed og prøve, om det går. Inden Lav en forretningsplan; en præcis be- Du kan finde vejledninger til registrering de tre år er gået, skal man så tage stilling skrivelse af din virksomhed, dens idé og på eller ring på til, om man vil fortsætte, eller stoppe og målsætninger. Planen hjælper dig med at 00 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. melde sig arbejdsløs. Da beholder man håndtere uforudsete situationer og til at retten til fuld understøttelse. Dette kan foretage de rigtige beslutninger. Branchekoden for ergoterapeuter er: gøre, at man tør satse og springe ud Se Den hedder Fysioterapeuter og i at være fuldtidsselvstændig med det Køb domænenavn: ergoterapeuter. samme. Tjek A-kassen mht. din situation. Hvis du har fundet et godt navn til din For at finde ud af hvordan du skal regi- Det kan anbefales, at man sørger for at virksomhed, er det godt at købe do- streres, kontakt da SKAT eller en revisor. få skriftlige svar fra A-kassen eller får til- mænenavn til din hjemmeside. Det ville Du kan få et gratis besøg af SKAT; et sendt, hvor det står i love og paragraffer. være ærgerligt, hvis en anden kom dig i forkøbet. servicebesøg. Læs mere på Dette af hensyn til, hvis man senere kommer i en situation, hvor man vil benytte 5 Se sig af det, man blev rådgivet til. I tilfælde af, at A-kassen da ikke mener, at man f.eks. er berettiget til fuld anciennitet, har man deres eget udsagn sort på hvidt fra tidligere, om at man er.

6 6 Pension: Vil du sikre dig fremtidig pension? Du kan dække dig ind ved PKA Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter. Hvis du allerede er medlem hos PKA, kan du holde pause med betalingerne i en periode og være hvilende medlem. Det er vigtigt at undersøge, hvornår betalingen senest skal genoptages, da man kan risikere at ryge ned i indbetalingssats. For at kunne få lov til at indbetale en højere sats vil man da skulle aflevere en lægeerklæring. Læs mere på Du kan også vælge at lave en pensionsopsparing i din bank. Forsikring: Gratis erhvervsansvarsforsikring via Etf som medlem af Klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter. Egen fuldtidsulykkesforsikring Forsikring af praksis Forsikring af løsøre Produktansvarsforsikring, for eksempel hvis du sælger noget til dine kunder Arbejdsskadesforsikring af hjælpere/ ansatte Arbejdsskadesforsikring af dig selv Afhængig af arbejdets art kan det være relevant at oplyse dine kunder om evt. selv at tegne en ulykkesforsikring. Et eks.: I rideterapi falder rytteren af, da hesten hopper til siden pga. en skræppende fasan. Det er et hændeligt uheld, og ikke noget ergoterapeuten er skyld i. Selvom man har tegnet en heltidsulykkeforsikring, er det vigtigt at vide, at denne ikke nødvendigvis dækker udgifter i forbindelse med en arbejdsskade. Det gør til gengæld en arbejdsskadeforsikring. Som selvstændig har man mulighed for at tegne forsikring, så man er omfattet af Arbejdsskadeloven. Det kan man gøre, så man er dækket både i tilfælde af ulykke, men også hvis man skulle pådrage sig en arbejdsbetinget sygdom. Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Tag stilling til, om du vil forsikre dig selv ved sygdom. Hvis du forsikrer dig, kan du få dagpenge fra 1. eller 3. sygedag ved at udfylde et skema: Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Hvis ikke du forsikrer dig, har du først ret til dagpenge fra kommunen efter 14 dages sygdom. Læs mere på arbejdsdirektoratets hjemmeside eller Økonomi: Opret en erhvervskonto. Denne kan også blive en Nemkonto. Det kan også være nødvendigt at lave en aftale med banken om at oprette en kassekredit. Når du udregner dit honorar, skal du huske, at du udover løn også skal have dækket udgifter til husleje, materialer, forsikringer, pension og ferie. Hvis du vælger at udføre opgaver for en arbejdsgiver, som ikke vil fravige en fastsat timesats, skal du huske, at de er pligtige til at betale dig feriepenge. Derfor skal du lægge 12,5 % oveni timesatsen. Et eksempel: Som ekstern underviser på ergoterapeutuddannelsen. It-systemer: Som udgangspunkt kan du fint bruge officepakken: Excel og Word. I Excel kan du lave regnskab, og i begge systemer kan du lave fakturaer. Etf har anbefalet Mamut software. De har flere pakkeløsninger og inviterer også til gratis seminarer rundt om i landet. For eksempel kan man på Mamut iværksætter fakturere og selv lave hjemmeside, som er nem at redigere. Tjek deres hjemmeside og se, om de har nogle gratis programmer, du kan afprøve/ starte med. Læs mere på

7 Man kan også downloade SummaSummarum og i dette system lave regnskab. Det er gratis i starten og gemmer kontaktoplysninger. Programmet kan også arbejde sammen med andre programmer, så man f.eks. kan sende en elektronisk faktura. Læs mere på Der findes også andre udbydere/systemer. Sørg for at lave backup, så du ikke mister vigtige data. F.eks. på en ekstern harddisk. Markedsføringsplan: Hvad er den bedste strategi? Hvornår er du klar til at starte? Se i din forretningsplan. Kig også på for at få inspiration. Et eks. kunne være: 1. Find på et navn til din virksomhed. Tjek, at det ikke er brugt af andre. F.eks. ved at se på internettet. 2. Lav logo til virksomheden. 3. Lav hjemmeside. Det kræver Webhotel og køb af domænenavn. Se Du kan selv lave din hjemmeside; se Du kan også få andre til det. Husk da, at det er praktisk selv at kunne redigere på din hjemmeside, når du har behov for det. Måske vil du lige ændre dine priser, lave PR eller sælge noget. Spørg evt. om gode råd på det lokale iværksættercenter. 4. Få trykt visitkort, brochurer/flyers, brevpapir og konvolutter med logo og navn. 5. Husk at skrive jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen, hvis du anvender Etf s logo. Det skal stå sammen med logoet. 6. Annonce i Mostrup vejviser eller anden lokale telefonbog. 7. Artikel i den lokale avis om dig og din virksomhed. 8. Evt. en reception ved opstart. 9. Husk at bruge dit netværk reklamér døgnets 24 timer. Diverse: Regnskab: Gem alle bilag til dit regnskab Undersøg, om du kan få rabat ved at lade dit firma oprette som kunde der, hvor du handler jævnligt. Lovgivning: Sæt dig ind i relevant lovgivning, søg information på etf.dk og i din lokale kommune/region. For eksempel serviceloven og persondatalovgivningen. ATP: Hvis du er alene i virksomheden, behøver du ikke at indbetale til ATP. Du kan vælge, at du vil fortsætte med at betale bidrag. Det kan du læse om i pjecen: atp vejledning for arbejdsgivere. Hvis du har ansatte, er du forpligtet til at betale bidrag til ATP for hver ansat, hvis de tilsammen arbejder mindst 9 timer om ugen. Mere information på eller tlf.: Medielicens: Hvis du har ansatte. Vær opmærksom på ikke at acceptere et tilbud i telefonen. Det kan f.eks. dreje sig om telefonbogssvindlere. Få det på skrift, så du kan nå at tænke dig om. De fleste vil have glæde af at lave huskelister også efter opstartsfasen. Der er mange ting at huske, og det kan være rart at lagre dem på papir/ PC i stedet for i hovedet. 7

8 5. Procedurer når du er i gang I en virksomhed vil der være opgaver, som er tilbagevendende. I den forbindelse kan det være en fordel at lave sig en procedureplan. Procedureplanen er ment som en hjælp til at huske samt udføre forskellige opgaver = procedurer i virksomheden. Ved på den måde at strukturere sit arbejde letter man også sig selv i sit daglige arbejde. Eksempel på opgaver, som man kan uddelegere: Lave logo til virksomheden. Lave markedsføringsmateriale til virksomheden: visitkort, brochurer, hjemmeside. Bogføring. Telefonpasning; brug f.eks. et callcenter. Kontrakter: En kontrakt underskrives af to parter: dig og køber. - Et eksempel: Man ved, hvornår og hvordan man løser de forskellige opgaver og behøver derfor ikke tage stilling til det dagligt. Udover at lave en procedureplan kan man også overveje, om man selv skal og vil overkomme alle opgaverne, eller om nogle af disse skal uddelegeres til andre. Her er et eksempel på en procedureplan: Journal: Husk, at du som autoriseret ergoterapeut er forpligtet til at føre journal over dine klienter. Journalen skal opbevares forsvarligt og gemmes i min. 5 år. Tilbud: Nogle gange er det nødvendigt at lave et tilbud, hvor man skriver, hvad man kan tilbyde af ydelser og/eller produkter. Et tilbud underskrives af en part; dig. 8

9 Hammel d. 30. januar 2008 Dit logo Dit firmanavn Din adresse Dit CVR. nr. Att. Poul Høj Kundens adresse Aftale om: Vurdering og afprøvning af egnet bil til ansøgere af 114 i Serviceloven. Som aftalt på møde d.d. med Hanne Schmidt, hermed kontrakt om ergoterapeutisk vurdering af egnet bil til ansøgere af Servicelovens 114. Aftalen består af: - Vurdering og afprøvning af egnet bil for Silkeborg Kommune i Hver vurdering afsluttes med en skriftlig rapport og konklusion. - Timeløn efter Ergoterapeutforeningens takst: 556,- + kørsel (kr. 3,35-) + moms. - Arbejdet udføres fortrinsvis mandage og torsdage. - Der afregnes månedsvis bagud til Bente Jensen. - Ved afregning følger opgørelse over time- og km-forbrug. Jeg ser frem til vores fortsatte samarbejde. Med venlig hilsen Dato: d. 31/1-08 Din underskrift Dato: d. 5/2-08 Underskrift Dit navn Poul Høj Evt. mere tekst om din virksomhed helt forneden på papiret. 9

10 Faktura: Du behøver ikke et fint program for at lave en faktura. Du kan lave en skabelon i Word eller i Excel. Hvis du sælger et produkt, afregnes her og nu. Hvis du sælger en ydelse, laves fakturaen samlet en gang sidst på måneden med 14 dages betalingsfrist. Desuden 1,5 % ved for sen indbetaling/morarente og et rykkergebyr. Tag kopi, og sæt bagest i regnskabsmappe. Der findes flere indscanningsfirmaer. Her nævner vi et: JWN data a/s læs ind service Postboks 601, 0900 København C. Der går ca. en uge, fra du har sendt fakturaen, til virksomheden modtager den elektronisk. Dette har hidtil været gratis, Dit logo Dit firmanavn Din adresse Dit CVR. nr. men fra d. 1. juli 2009 skal du selv betale, når du benytter et læs ind-bureau. Du har til gengæld mulighed for gratis selv at fakturere elektronisk. Læs mere på om elektronisk fakturering og brug gratis fakturablanketten. Eksempel på faktura: Din bank og reg./kontonr., hvor pengene skal gå ind. Skriv i spiralkalender, hvornår de skal gå ind på konto. Tjek netbank. Registrer derefter fakturaerne i dit Excelregnskab som betalt. Send rykker efter de 14 dage. Din kunde Dato: xxxxxxxxxx Kundens adresse Fakturanr.: xxxxx Att./personreference Side: 1 (EAN nr.) Forfaldsdato: xxxxx Hvis kontant, skriver du betalt på og dato. Vent med at registrere det i dit regnskab, til du laver regnskab. 10 Det er ikke alle virksomheder, bl.a. de offentlige, som du kan sende din faktura direkte til. Der findes 2 muligheder. Du kan sende fakturaen til et indscanningsfirma, der så sender din faktura elektronisk til virksomheden. Virksomheden skal oplyse dig et EAN-nr. og evt. en referenceperson, som skal stå på fakturaen. Tekst Dato Antal Stk.pris Sum Xxxxxx xxxx 3 357, ,00 I alt DKK: 1.071,00 25 % moms 267, ,75 Betalingsbetingelser: 1 ½ % i rente pr. påbegyndt måned ved for sen indbetaling. + rykkergebyr Evt. mere tekst om din virksomhed helt forneden på papiret.

11 Du kan også købe en Dublikatbog og skrive en regning i hånden. Du kan påføre din regning dit firmanavn og logo med et stempel, som kan købes for kr. Du får ved brug af dublikatbogen automatisk en kopi til dit regnskab. Lønregnskab: Hvis du har løst ansatte, kan du registrere arbejdstimerne i et skema eller i din spiralkalender. Lav regnskab en gang om måneden inden månedens udløb. Optæl timer, registrer i Letløn og gå på Netbank, hvor du klargør din konto til at overføre pengene til de ansattes konto sidste hverdag i måneden. Du kan kopiere den enkelte ansattes lønberegning fra Letløn til et Worddokument og derefter skrive på, hvilken konto pengene er til disposition. Dermed har du en lønseddel og kan printe en kopi til dig selv og den ansatte. Du kan også vælge, at A-skat, Am-bidrag m.m. betales via PBS til SKAT. Læs mere på - søg på letløn Regnskab: Laves hver 14. dag eller en gang om måneden. Hav en mappe, hvor du sætter alt ind i kronologisk rækkefølge. Det gøres løbende. Før dit regnskab i et Exceldokument, som du gemmer på PC en og laver backup på et USB-stik/ekstern harddisk. Bilag: dato: tekst: privat: Bank: Kasse: Indtægt: Udgift: Noter: +/- +/- +/- Hvis du har en revisor, kan det også være, at denne har et regnskabssystem, som du kan benytte. Lønsum: Aconto: Hvert kvartal; betales senest d. 15. i efterfølgende måned. Samlet: En gang om året minus acontobeløbet. SKAT: Som selvstændig skal du betale B-skat. En gang om måneden på nær juni/december. Betal via indbetalingskort på netbank. Spørg SKAT, hvis du er i tvivl eller vil vide mere om Lønsum/moms, Letløn og skat. Læs mere på eller spørg en revisor. 11

12 AES-bidrag: AES står for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. AES-bidraget er lovpligtigt, hvis man er arbejdsgiver og har ansatte, og skal betales 4 gange om året. Det anvendes til betaling af erstatning til ansatte, der har fået anerkendt en erhvervssygdom. Du kan læse mere på Virksomheden i eksemplet har ansatte, hvorfor der skal betales aconto lønsum og anvendes Letløn. Der betales ikke ATP og AES-bidrag, da de ansatte arbejder under 9 timer om ugen. Markedsføring: Opdatering af hjemmeside: En gang i kvartalet. Undlad at skrive sidst opdateret, da det virker negativt, hvis der går for længe imellem. Gå ind på og hent skabelon til udarbejdelse af en salgs- og markedsføringsplan, hvor du kan udfylde et skema 1 år frem. Bed andre om feedback og konstruktiv kritik. Revisor: Få svar via Silkeborg Iværksættercenter, hvor der er gratis rådgivning hver tirsdag eftermiddag ved tilmelding. Vælg en revisor, som primært hjælper en gang om året med årsopgørelsen. Det kan være nødvendigt med mere hjælp i opstarten, og hvis man er momsregistreret. Bliv synlig på nettet 12 Som nystartet privatpraktiserende ergoterapeut kan du blive synlig på nettet via find-ergoterapeut.nu. Indsend dine informationer til Ergoterapeutforeningen på etf.dk/find-ergo

13 Hold dig ajour: Som selvstændig ergoterapeut har du også behov for at holde dig ajour fagligt. Læg din ajourføring ind i din arbejds- og procedureplan, så det bliver en naturlig del af dit arbejde, og så du afsætter tid til det. 1. Følg med i Nyhederne og dagspressen. 2. Prioriter, at du en gang om ugen ser på: Etf s hjemmeside: generelt, dit fagområde, privatpraktiserende og debatforum. 3. Afsæt ½-1 dag om måneden til mere fordybelse: Læs Ergoterapeuten Relevante bøger Søg på nettet: f.eks. tidsskrift for læger, otseeker 4. Brug dit netværk, så du både får/ modtager information. 5. Hav også et netværk, som består af ikke-ergoterapeuter. For eksempel en tegruppe/sparringspartnere/andre iværksættere. Strukturer tiden sammen, brug hinanden og skiftes til at være på. 6. Deltag i møder og kurser. 7. Vær opmærksom på, at du ofte kan trække udgifter til at holde dig ajour fra i dit regnskab. Det kan for eksempel dreje sig om udgifter til bøger/ litteratur og kurser. Dog skal det være relevant i forhold til din virksomhed. Tjek med SKAT eller din revisor, hvis du er i tvivl. Ovenfor er nævnt en lang række procedurer. Procedureplanen kan struktureres, så du laver en plan for årets 12 måneder, hvor du skriver, hvad du skal nå hver måned. Du kan også lave en oversigt i kalenderform. Aktivitet Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Betal skat opdatering af hjemmeside x x x x

14 6. Netværk Sørg for at skabe dig et netværk, så du ikke er helt alene. I længden kan det blive ensomt. Desuden er det givende at have sparringspartnere og rart at kunne spørge nogle til råds. Det kan være nødvendigt, at du forbereder dig, så du får det optimale ud af netværksmødet. Skriv emner og spørgsmål op inden mødet og lav et referat, hvis der er mange guldkorn at huske. Et netværk kunne bestå af: Andre nystartede ergoterapeuter Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter under Etf Gamle kollegaer Det lokale iværksættercenter Andre selvstændige i andre brancher Familie og venner Sørg for at sætte tid af i din kalender til at dyrke dit netværk. Aftal næste møde, inden I skilles. Benyt dig af s til at spørge om eller videregive information. Går du med tankerne om at starte op, skal du ikke tøve med at kontakte andre selvstændige ergoterapeuter for at høre om deres erfaringer, og hvordan de har gjort. Det kan inspirere og måske føre til, at du bliver medlem af et lokalt netværk og får modet til at starte. 14

15 7. Links etf.dk etf.dk/private - søg på letløn eller tlf.: Se også Adresser og Link på Etf s hjemmeside under Netværk, Klubber og Privatpraktiserende. Bestyrelsen for Klubben for privatpraktiserende ergoterapeuter: Formand Janne Mottlau Næstformand Inger Voldum Bestyrelsesmedlem Nanna Reimick Bestyrelsesmedlem Gitte Brun Bestyrelsesmedlem Ann Karin Vestergaard Bestyrelsesmedlem Anette Christensen Jackson Suppleant Kirsten Rejmers

16 Grafisk design: Karen Krarup Ergoterapeutforeningen organiserer ca ergoterapeuter og studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige profil og værdi for borgerne og samfundet. Ergoterapeuter arbejder med menneskers ressourcer frem for begrænsninger og bidrager på den måde til et samfund, hvor alle kan være inkluderede, aktive og deltagende borgere i hverdagen. Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade København K etf.dk

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Tid: Den 22. september 2014, kl. 8.50-9.40. Sted: Valby Medborgerhus, lokale 2, 3. sal, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby. Dagsorden

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Kom i gang med din første medarbejder

Kom i gang med din første medarbejder Kom i gang med din første medarbejder Hvad skal du tænke på? Erhvervsrådgiver Nina Wahl Asmussen 2 Dagens formål og program Direktør i egen virksomhed hvad så? Hvad betyder det for dig og dit firma? Hvad

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om registrering, virksomhedsform, regnskab, moms og forsikring og forretningsplan Mogens Thomsen, Iværksætterkonsulent mt@startvaekst-aarhus.dk www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012 Shared Servicecenter Zealand har nu levet i et kvartal. Et kvartal som har givet udfordringer i forhold til manglende rutiner, hvem gør hvad osv. Vi har bestræbt os på at få opgaverne afviklet på en god

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem 76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem Byg Garanti er synlig i både tv, aviser og på internettet I 2011 afviklede Dansk Byggeri sin hidtil mest synlige kampagne

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING BILAG 4 PRISER OG AFREGNING Vejledning Bilaget skal udfyldes af leverandøren på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Regnskabskolen Frederiksberg Allé 17, 4. 1820 Frederiksberg C Tlf. 33330161 post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk

Regnskabskolen Frederiksberg Allé 17, 4. 1820 Frederiksberg C Tlf. 33330161 post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk Regnskabskolen Frederiksberg Allé 17, 4. 1820 Frederiksberg C Tlf. 33330161 post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk Kursuskataloget for iværksættere 2008 Korte kurser i bogholderi, regnskab, salg

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere