SIKKERHEDSANVISNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSANVISNINGER"

Transkript

1 Brugervejledning

2 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den mærkespænding, der er angivet på maskinen. Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed Denne symaskine må ikke anvendes er personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal gøre den ren. Sluk for symaskinen ( 0 ), når du foretager justeringer i området omkring nålen, f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, trådning af undertråd, udskiftning af trykfod osv. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Brug sikkerhedsbriller. Hold ngrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Ved bortskaffelse af dette produkt skal det genbruges i henhold til relevante nationale bestemmelser vedrørende elektriske/elektroniske produkter. Kontakt nærmeste forhandler, hvis du har brug for vejledning.

3 Tillykke! Tillykke med din nye PFAFF syog broderimaskine. Du har som syentusiast fået en af de mest avancerede og nyskabende sy- og broderimaskiner i verden. Med den vil du kunne omsætte alle dine kreative ideer til praksis med den mest avancerede teknologi og de allernyeste funktioner. Inden du går i gang, bedes du bruge noget tid på at læse denne brugervejledning. Du vil snart nde ud af, hvordan du kan udnytte din maskine mest muligt. Vores autoriserede PFAFF -forhandlere vil naturligvis også altid gerne hjælpe dig. Din PFAFF sy- og broderimaskine vil give dig en fuldkommen ny oplevelse af, hvad det vil sige at sy og brodere!

4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1:7 Maskinoversigt 1:8 Forside... 1:8 Bagside... 1:9 Dele foroven... 1:9 Tilbehørsæsk... 1:9 Medfølgende tilbehør... 1:10 Sømoversigt 1:12 Nyttesømme... 1:12 Pyntesømme... 1:15 Alfabeter... 1:20 2 Forberedelser 2:1 Udpakning 2:2 Tilslutning af ledningen til fodpedalen... 2:2 Tilslutning af netledningen og fodpedalen... 2:2 Sammenpakning efter syning 2:3 LED-lys 2:3 Friarm 2:3 Trådkniv 2:3 Elektronisk knæløfter 2:3 Trådrulleholdere 2:4 Trådning af maskinen 2:5 Nåletråder... 2:5 Trådsensor 2:6 Undertrådsspoling 2:7 Isætning af spolen 2:8 -system (indbygget overtransportør) 2:9 Udskiftning af trykfoden 2:9 Nåle 2:10 Udskiftning af nålen 2:10 USB-porte 2:11 USB Embroidery Stick... 2:11 Tilslutning af maskinen til en computer 2:11 Embroidery Software 2:12 Sådan installerer du softwaren... 2:12 Registrer din -software... 2:12 Installer hardwaredriverne, og tilslut broderimaskinen... 2:12 Sådan starter du programmerne... 2:13 Modulet Embroidery Machine Communication.. 2:13 Sådan opdaterer du maskinen... 2:13 Berøringsknapper og indikatorer 2:14 3 PFAFF creative - farvetouchskærm 3:1 PFAFF -farvetouchskærm 3:2 Startvisning 3:2 Hoveddele 3:2 Proceslinje... 3:2 Linje med valgmuligheder... 3:3 Almindelige ikoner 3:3 Valgmenu 3:4 Valgmenu oversigt... 3:4 Redigering af broderi 3:6 Broderiteksteditor... 3:7 Syning af broderi 3:7 Kombinationer 3:8 Stitch Creator 3:8 Indstillingsmenu 3:9 Maskinindstillinger... 3:9 Skærmindstillinger... 3:12 Lydindstillinger... 3:12 Infomenu 3:13 Hurtighjælp 3:13

5 4 Sytilstand 4:1 Sytilstand 4:2 Sytilstand oversigt 4:2 Sådan vælger du en søm 4:3 Anbefalinger vedrørende syning 4:3 Maskinindstillinger 4:3 Hævning og sænkning af trykfoden 4:3 Sømindstillinger 4:4 Stingbredde... 4:4 Positionering af nål... 4:4 Stinglængde... 4:4 Stingtæthed... 4:4 Spejlvending... 4:5 Balance... 4:5 Knaphulsstolpelængde... 4:6 Gentagelse af knapsting... 4:6 Justering af trådspænding 4:7 Frihåndsindstillinger 4:8 Position for start af mønsterkombination 4:9 Gemmeindstillinger 4:9 Linje med valgmuligheder 4:11 Hastighedskontrol... 4:11 Hæfteindstillinger... 4:11 Syprogrammer... 4:12 Kombinationer... 4:13 Stitch Creator... 4:13 Syteknikker 4:14 Isyning af lynlåse... 4:14 Syning af oplægning i kraftigt stof... 4:14 Trestings zigzagsøm... 4:15 Usynlig oplægningssøm... 4:15 Knaphuller... 4:16 Isyning af en knap... 4:18 Stopning... 4:18 Specialteknikker 4:21 Fire syretninger... 4:21 Lag-på-lag-sømme... 4:22 Almindelige pop op-bokse vedrørende syning 4:23 5 Mønsterkombinationer 5:1 Kombinationer 5:2 Kombinationer oversigt 5:2 Åbning og lukning af kombinationer 5:3 Oprettelse af en kombination 5:3 Kommandoer i kombinationer... 5:4 Vandret eksempelvisning... 5:5 Retningssting... 5:5 Zoom på alt... 5:6 Indlæsning og syning af en kombination 5:6 Lagring af en kombination 5:7 Vigtige oplysninger om kombinationer 5:8 Almindelige pop op-bokse vedrørende kombinationer 5:8 6 Stitch Creator 6:1 Stitch Creator 6:2 Stitch Creator oversigt 6:2 Åbning og lukning af Stitch Creator... 6:3 De nition af et stingpunkt... 6:3 Gå i gang tilføj en søm eller et stingpunkt... 6:3 Vælg sting/stingpunkter... 6:3 Multivalg... 6:4 Sletning af et valgt stingpunkt... 6:4 Kopiering af et valgt stingpunkt... 6:4 Indsættelse af et nyt stingpunkt... 6:4 Zoom... 6:4 Vandret spejlvending... 6:5 Lodret spejlvending... 6:5 Tredobling af sting... 6:5 Trykfunktioner 6:6 Det markerede stingpunkts position 6:6 Indlæsning og syning af en søm 6:7 Lagring af en søm 6:7 Vigtige oplysninger om Stitch Creator 6:8 Generelle pop op-bokse i Stitch Creator 6:8 Visse stoffer indeholder meget overskudsfarve, der kan medføre misfarvning på andre stoffer eller på symaskinen. Denne misfarvning kan være meget vanskelig eller umulig at fjerne. Fleece og denimstof, især rødt og blåt, indeholder ofte meget overskudsfarve. Hvis du har mistanke om, at dit stof/eller tøj indeholder meget overskudsfarve, skal du altid vaske det først, før du syr i det for at forhindre, at farven smitter af.

6 7 Broderitilstand forberedelser 7:1 Broderitilstand forberedelser 7:2 Oversigt over broderienheden 7:2 Oversigt over broderiramme 7:3 Indbyggede motiver 7:3 Embroidery Collection 7:3 Tilslutning af broderienheden 7:3 Afmontering af broderienheden 7:4 Monter broderifod 6A 7:4 Sådan ispændes stoffet 7:4 Sådan skubbes rammen på 7:5 Sådan kommer du i gang med broderingen 7:6 8 Broderitilstand - redigering 8:1 Redigering af broderi 8:2 Redigering af broderi oversigt 8:2 Indlæsning af et motiv 8:3 Indlæsning af en skrifttype 8:3 Indlæsning af en søm 8:4 Zoom 8:4 Valg af motiv(er) 8:5 Syrækkefølge 8:6 Justeringer 8:6 Slet... 8:6 Kopiér... 8:6 Spejlvending... 8:6 Flyt motiv ind i ramme... 8:6 Fortryd... 8:6 Annuller fortryd... 8:6 Trykfunktioner 8:7 Flyt... 8:7 Roter... 8:7 Skaler... 8:7 Panorering... 8:7 Linje med valgmuligheder 8:8 Gem motiv... 8:8 Flere valgmuligheder... 8:9 Vælg ramme... 8:9 Rediger trådfarve... 8:10 Broderistingseditor... 8:11 Broderiteksteditor... 8:14 Pop op-bokse vedrørende redigering af broderi 8:16 9 Broderitilstand syning 9:1 Sådan åbnes syning af broderi 9:2 Syning af broderi - oversigt 9:2 Broderioplysninger 9:2 Trådkors 9:3 Farveliste 9:3 Zoom 9:3 Aktuelt sting 9:3 Gå til sting 9:3 Rining 9:4 Trådspænding 9:4 Linje med valgmuligheder 9:5 Flere valgmuligheder... 9:5 Rammeposition... 9:6 Hastighedskontrol... 9:6 Præcis placering... 9:7 Generelle pop op-bokse vedrørende syning af broderi 9:11 10 Filer og mapper 10:1 Filer og mapper 10:2 Filer og mapper oversigt 10:2 Filformater 10:3 Gennemse Filer og mapper 10:3 Indlæsning af en l 10:5 Åbning af en mappe 10:5 Organisering 10:6 Generelle pop op-bokse vedrørende Filer og mapper 10:7 11 Vedligeholdelse 11:1 Rengøring af maskinen 11:2 Uoriginale dele og tilbehør 11:2 Fejl nding 11:3 Indeks 11:5 Immaterielle rettigheder 11:10

7 1 Introduktion

8 Maskinoversigt Forside 1. Låg med sømkategorier 2. Trådriller 3. Trådkniv Stik til Sensormaticknaphulsfod 5. Friarm 6. LED-lys 7. Tilbagesyning 25 Introduktion 8. Tilbagesyningsindikator 9. Handlingsindikator 10. Skift mellem trykfod op og ekstraløft 11. Skift mellem trykfod ned og drej 12. Start/Stop 13. Trådklip 14. Omgående hæftning 15. Genstart af søm 16. Nålestop oppe/nede 1:8 17. Knapmåler 18. Håndhjul 19. PFAFF touchskærm i farver 20. Indbyggede USB-porte 21. Holder til pegepen 22. Hovedafbryder, stik til netledning og fodpedal 23. Forbindelse til knæløftefunktion Nåleområde 24. Indbygget nåletråder 25. Undertrådsdæksel 26. Stingplade 27. Trykfod 28. Trykfodsstang og trykfodsfæste 29. Nåletrådsfører 30. Nåleskrue 31. Nålestang

9 Bagside 32. Håndtag 33. system 34. Tilslutningsstik til broderienhed Dele foroven 35. Forspændingstrådfører til trådning og undertrådsspoling 36. Styr til undertrådsspoling 37. Trådfører 38. Trådførere til undertråd 39. Greb til undertrådsspoling 40. Spolespindel 41. Undertrådskniv 42. Hjælpetrådrulleholder 43. Trådrulleplader 44. Trådrulleholder 45. Trådgiver Tilbehørsæsk I tilbehørsæsken ndes der særlige rum til trykfødder og undertrådsspoler samt plads til nåle og andet tilbehør. Opbevar tilbehøret i æsken, så det er let tilgængeligt. 46. Plads til tilbehør 47. Aftagelig bakke til trykfødder 48. Aftagelig spoleholder :9 Introduktion

10 Medfølgende tilbehør Tilbehør 55. Pegepen 56. Trådnet (2) 57. Kantlineal 58. Filtskive (2) 59. USB Embroidery Stick 60. Skruetrækker 61. Sømopsprætter 62. Børste 63. Trådrullekapsel, stor (2) 64. Trådrullekapsel, mellemstor 65. Trådrullekapsel, lille 66. Afstandsholder 67. Spoler (10) 68. Knæløfter Medfølgende tilbehør (ikke på billedet) Fodpedal Netledning USB-kabel (delnr.: ) Nåle Micro ber klud Embroidery Machine Communication CD Embroidery Collection Introduktion 1:10

11 Trykfødder 0A - Standardtrykfod med -system (monteret på maskinen ved levering) Denne trykfod er primært beregnet til ligesømme og zigzagsømme med en stinglængde på mere end 1,0 mm. 1A - Pyntesømsfod med -system Denne trykfod bruges til pyntesømme. Rillen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så trykfoden kører ubesværet over sømmene. 2A - Pyntesømsfod Denne trykfod er beregnet til syning af pyntesømme eller korte zigzagsømme og andre nyttesømme med en stinglængde på under 1,0 mm. Rillen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så trykfoden kører ubesværet over sømmene. 3 - Trykfod til usynlig oplægning med -system Denne trykfod bruges til usynlige oplægningssømme. Tåen på trykfoden fører stoffet. Den røde styrelineal på trykfoden er konstrueret til at glide langs folden på sømkanten. 4 - Lynlåsfod med -system Denne trykfod kan klikkes på både til højre og til venstre for nålen, hvilket gør det nemt at sy tæt på begge sider af lynlåsens tænder. Flyt nålepositionen til højre eller venstre for at sy tæt på lynlåsens tænder. 5A - Sensormatic-knaphulsfod Når denne trykfod er sluttet til maskinen, sys knaphullet i en passende længde i forhold til den knapstørrelse, du har indstillet på maskinen. 5M - Manuel knaphulsfod Denne trykfod bruges til at sy manuelle knaphuller. Brug markeringerne på trykfoden til at placere stofkanten. Krogen bag på foden bruges til indlægstråden ved syning af forstærket knaphul. 6A - Broderi-/ sensorstyret frihåndsfod Denne fod bruges til broderi og frihåndssyning. Denne fod kan også bruges til reparation/ frihåndsstopning. 1/4" quiltefod med -system Denne trykfod er perfekt til quiltning og patchwork, især når den bruges sammen med ligesømsstingpladen. Afstanden fra nålen til den udvendige kant af højre tå er 1/4" (6 mm). Afstanden fra nålen til den indvendige kant af højre tå er 1/8" (3 mm). 8 - Maxi-pyntesømsfod Denne fod bruges til sideværtsømme. Vigtigt! Sørg for, at -systemet er deaktiveret, når du bruger trykfod 2A, 5A, 5M, 6A og 8. 1:11 Introduktion

12 Sømoversigt Nyttesømme Søm Sømnummer Navn Beskrivelse Ligesøm Til syning af sømme og topstikninger. Vælg mellem 37 forskellige nålepositioner. Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm nr Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftesøm Risøm Enkelt sting, som anvendes til rining. Tryk på fodpedalen for at sy ét sting. Flyt stoffet manuelt til den ønskede position, og tryk på fodpedalen igen for at sy et sting til Zigzagsøm Til forstærkning af sømme, pæn afslutning af kanten, stræksyning og påsyning af blonder Zigzagsøm, højre eller venstre nåleposition Til forstærkning af sømme, pæn afslutning af kanten, stræksyning Z-zigzagsøm Til applikationer, lidsning, snørehuller Tredobbelt strækzigzagsøm Stræksøm til dekorative oplægningssømme eller pyntestikninger Trestings zigzagsøm Syning af elastik, stopning, lapning Stræksøm Syning af elastik, stopning, lapning Tredobbelt stræksøm Syning af elastik, stopning, lapning og pyntesyning Vaffelsøm Pyntesøm til strækstoffer og oplægningssømme. Bruges også med elastisk tråd som undertråd Fagotsøm Sammensyning af stoffer og quiltepladevat. Pyntesøm til quiltning, oplægningssømme Perforeringsstræksøm Sammensyningssøm til undertøj, frottéstof, læder og tykke stoffer, hvor sømmene skal overlappes Heksesøm Elastisk og dekorativ oplægningssøm til strækstoffer Usynlig oplægningssøm Syning af usynlige oplægningssømme på vævet stof Elastisk usynlig søm Syning af usynlige sømme på strækstof. Introduktion 1: Trikotstræksøm Syning af sømme på strækstof Lukket overlocksøm Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.

13 1.2.2 Lukket overlocksøm Sammensyning og overkastning i én arbejdsgang Lukket overlocksøm Sammensyning og overkastning i én arbejdsgang med forstærket kant Elastisk overkastningssøm Alm. overkastningssøm Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang. Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant Overlocksøm Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang Lukket overlocksøm Sammensyning og overkastning i én arbejdsgang, lapning, oplægning Overlocksøm til strikstof Forstærket overlocksøm Overlocksøm med afsluttet kant Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang. Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang og forstærkning. Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant Lukket overlocksøm Skab et udseende som en overlockdæksøm til strækstoffer Åben overlock/ oplægning Lukket overlock/ oplægning Dekorativ overlock/oplægningssøm til vævede stoffer. Dekorativ overlock/oplægningssøm til strækstoffer Linnedknaphul Knaphul til bluser, skjorter, sengetøj o.l Standardknaphul Basisknaphul til bluser, skjorter og jakker. Også til pudebetræk Rundt knaphul med spids trense Rundt knaphul med trense i længderetningen Rundt knaphul med trense på tværs Øjeknaphul med spids trense Øjeknaphul med trense i længderetningen Knaphul til beklædning. Knaphul til beklædning. Knaphul til beklædning. Skrædderknaphul eller pynteknaphul. Skrædderknaphul til jakker og bukser Rundt knaphul Knaphul til let beklædning eller jakker Dekorativt knaphul med trekantet trense Dekorativt knaphul. 1:13 Introduktion

14 Strækknaphul Knaphul til strækstoffer Korsstingsknaphul Dekorativt knaphul Dekorativt knaphul Dekorativt knaphul Professionelt øjeknaphul Professionelt skrædderknaphul til jakker og bukser Dekorativt øjeknaphul Dekorativt knaphul til jakker Rundt heirloomknaphul med spids trense Dekorativt heirloomknaphul Knapisyning Påsyning af knapper eller trenser Paspoleret knaphul Basissøm til paspolerede knaphuller Snørehul Heirloom-syning og pyntesyning Dekorativt snørehul Heirloom-syning og pyntesyning Dekorativt snørehul Heirloom-syning og pyntesyning Dekorativt snørehul Heirloom-syning og pyntesyning Programmerbar stoppesøm Programmerbar, forstærket stoppesøm Stopning af huller eller beskadiget stof. Forstærket stopning af huller eller beskadiget stof Trensesøm Automatisk forstærkning af sømme og lommer Denimtrensesøm Automatisk og dekorativ forstærkning af sømme og lommer Dekorativ trensesøm Automatisk og dekorativ forstærkning af sømme og lommer Tværgående trense Automatisk forstærkning af sømme og lommer Dekorativ trense Automatisk dekorativ afslutning af sømme og lommer. Introduktion 1:14

15 Pyntesømme 2.1 Quiltesømme Sømme med håndsyet look 2.2 Quiltesømme Antikke quiltesømme 2.3 Quiltesømme Stiplesømme 2.4 Quiltesømme Crazy Patch-sømme 2.4 Quiltesømme Crazy Patch-sømme 3.1 Modesømme Korsstingssømme 3.1 Modesømme Korsstingssømme 3.2 Modesømme Hulsømme 3.3 Modesømme Antikke håndbroderede sømme 1:15 Introduktion

16 3.3 Modesømme Antikke håndbroderede sømme 3.3 Modesømme Antikke håndbroderede sømme 3.4 Modesømme Smocksømme 4.1 Pyntesømme Festonbuer 4.1 Pyntesømme Festonbuer 4.2 Pyntesømme Satinsømme Introduktion 4.2 Pyntesømme Satinsømme 1: Decorative stitches - Leaves and owers 4.3 Pyntesømme Blade og blomster

17 4.3 Pyntesømme Blade og blomster 4.4 Pyntesømme Kunstneriske sømme 4.4 Pyntesømme Kunstneriske sømme 4.4 Pyntesømme Kunstneriske sømme 4.5 Pyntesømme Ornamentale sømme 4.5 Pyntesømme Ornamentale sømme 4.5 Pyntesømme Ornamentale sømme 4.6 Pyntesømme Buer og hjerter 4.6 Pyntesømme Buer og hjerter 1:17 Introduktion

18 4.7 Pyntesømme Sjove sømme 4.7 Pyntesømme Sjove sømme 4.7 Pyntesømme Sjove sømme 4.8 Pyntesømme Borter 4.8 Pyntesømme Borter 5.1 Maxi-sømme Festonog satinsømme Introduktion 5.2 Maxisømme Blade og blomster 1: Maxi-sømme Kunstneriske sømme 5.4 Maxi-sømme Sjove sømme

19 5.5 Maxi-sømme Stiplesømme 5.6 Monogram 5.6 Monogram 5.6 Monogram 5.6 Monogram 6.1 Syteknikker Sømme til specialfødder 6.1 Syteknikker Sømme til specialfødder 6.2 Syteknikker Quiltesømme med håndsyet præg 6.3 Syteknikker Sømme med re syretninger 1:19 Introduktion

20 6.4 Syteknikker Lag-på-lagsømme 6.4 Syteknikker Lag-på-lagsømme Alfabeter Comic Cyrillic Introduktion Outline 1:20 Script

21 2 Forberedelser

22 Udpakning 1. Placer kassen på en stabil, plan ade. Løft maskinen ud af kassen, fjern den udvendige emballage, og løft maskinens kuffertlåg af. 2. Fjern den resterende originalemballage og plastikposen. 3. Skub tilbehørsæsken af, og fjern styrofoamen. Bemærk! Rester af styrofoam i tilbehørsæsken kan påvirke syningen og sømmenes kvalitet. Styrofoam er udelukkende beregnet til indpakning og skal fjernes. Bemærk! Din er justeret, så den leverer det optimale syresultat ved normal stuetemperatur. Ekstreme varme og kolde temperaturer kan påvirke syresultatet. Tilslutning af ledningen til fodpedalen Blandt tilbehøret ndes ledningen til fodpedalen. Det er kun nødvendigt at slutte fodregulatorledningen til fodregulatoren den første gang, du skal bruge maskinen. 1. Tag ledningen til fodregulatoren ud. Ved fodregulatoren om. Slut ledningen til stikket i rummet til fodregulatoren. 2. Skub ledningen godt i for at sikre, at den er korrekt tilsluttet. 3. Træk ledningen ind i rillen til venstre for stikket for at sikre, at fodregulatoren hviler jævnt på gulvet Tilslutning af netledningen og fodpedalen Bemærk! Før du sætter fodpedalen til, skal du kontrollere, at den er af typen FR5 (se undersiden af fodpedalen). 1. Forbind fodpedalens ledning til den forreste stikdåse nederst på højre side af maskinen (A). 2. Forbind netledningen til det bageste stik nederst på højre side af maskinen (B). Sæt ledningen i stikkontakten. 3. Tryk på afbryderen for at tænde for strømmen og sylyset (C). Forberedelser 2:2 C A B

23 Sammenpakning efter syning 1. Sluk på hovedafbryderen (3). 2. Tag først ledningen ud af vægkontakten og derefter ud af maskinen (B). 3. Træk ledningen til fodregulatoren ud af maskinen (A). Rul ledningen til fodregulatoren sammen, og placer den i det åbne område på undersiden af fodregulatoren. 4. Placer alt tilbehør i tilbehørsæsken. Skub æsken ind på maskinen omkring friarmen. 5. Placer fodregulatoren i rummet over friarmen. 6. Sæt kuffertlåget på LED-lys Symaskinen indeholder LED-lys, som fordeler lyset jævnt over syområdet og giver færre skygger. Friarm For at kunne bruge friarmen skal du trække tilbehørsæsken af. Når den er monteret, holdes den fast på maskinen af en krog. Fjern æsken ved at trække den til venstre. Trådkniv For at bruge trådkniven skal du trække tråden bagfra og frem mod fronten som vist. Elektronisk knæløfter Maskinen leveres med en elektronisk knæløfter til regulering af trykfodens højde. Sæt knæløftefunktionen i det dertil beregnede hul på maskinen. Den ade side skal vende opad. Juster den rektangulære pude på knæløfteren, indtil den har en højde, der passer dig (A). Hvis du presser knæløfteren mod højre, hæves trykfoden. Du kan nu føre stoffet frem med begge hænder. Når du skal fjerne knæløfteren, skal du blot trække den ud af hullet. A 2:3 Forberedelser

24 Trådrulleholdere Maskinen har to trådrulleholdere, en primær trådrulleholder og en ekstra trådrulleholder. Trådrulleholderne passer til alle typer tråd. Den primære trådrulleholder kan justeres og kan bruges både i vandret stilling (tråden trækkes af trådrullen) eller i lodret stilling (trådrullen roterer). Brug den vandrette stilling til normal tråd og den lodrette stilling til store trådruller eller specialtråd. Vandret stilling Anbring en trådrullekapsel og trådrullen på trådrulleholderen. Sørg for, at tråden ruller af over toppen, og sæt endnu en trådrullekapsel på. Brug en trådrullekapsel, der er lidt større end trådrullen. Ved smalle trådruller placeres en lille trådrullekapsel foran trådrullen. Ved store trådruller placeres en stor trådrullekapsel foran trådrullen. Den ade side af trådrullekapslen skal presses fast ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullekapslen og trådrullen. Lille trådrullekapsel Stor trådrullekapsel Lodret stilling Hæv trådrulleholderen til lodret stilling. Sæt den store trådrullekapsel på, og anbring en ltskive under trådrullen. Dette forhindrer tråden i at rulle for hurtigt af. Du må ikke sætte en trådrullekapsel oven på trådrullerholderen, da dette vil bevirke, at trådrullen ikke kan dreje rundt. Primær trådrulleholder i lodret stilling. Ekstra trådrulleholder Den ekstra trådrulleholder bruges, når du skal spole undertråd fra en anden trådrulle, eller når du skal bruge en ekstra trådrulle, når du syr med dobbeltnål. Hæv hjælpetrådrulleholderen. Sæt en stor trådrullekapsel på, og anbring en ltskive under trådrullen. Forberedelser 2:4 Ekstra trådrulleholder og primær trådrulleholder i lodret stilling.

25 Trådning af maskinen Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe. 1. Anbring trådrullen på trådrulleholderen, og monter en trådrullekapsel i den rigtige størrelse. Bemærk: Brug begge hænder, når du tråder symaskinen. Herved sikrer du, at tråden bliver stram og lægger sig rigtigt i trådningsvejen. 2. Før tråden ind i trådføreren ved at føre den ind forfra og trække den bagud (A). Sørg for, at tråden klikker på plads. Før derefter tråden ind under trådstyret til undertrådsspoling (B) på forspændingsskiven (C). 3. Før trådene ned gennem højre trådrille og derefter op gennem venstre trådrille. 4. Før tråden ind i trådgiveren (D) fra højre og ned i venstre trådrille til nåletrådsføreren (E). 5. Tråd nålen. D C B A E C B Nåletråder Med nåletråderen kan du tråde nålen automatisk. Nålen skal være oppe for at bruge den indbyggede nåletråder. Vi anbefaler også, at du sænker trykfoden. 1. Brug håndtaget til at trække nåletråderen hele vejen ned. Den lille krog (G) drejer gennem nåleøjet. 2. Før tråden ind bagfra hen over krogen (F) og under den lille krog (G). 3. Lad nåletråderen svinge forsigtigt tilbage. Krogen trækker tråden gennem nåleøjet og danner en løkke bag ved nålen. Træk trådløkken ud bag ved nålen. Bemærk! Nåletråderen kan bruges til nålestørrelse Du kan ikke bruge nåletråderen til nålestørrelse 60 eller mindre, til wingnåle, dobbeltnåle eller tripelnåle. Der er også visse typer af ekstraudstyr, som kræver, at nålen trådes manuelt. Når du tråder manuelt, skal du sørge for, at nålen trådes forfra og bagud. Undertrådsdækslet kan bruges som forstørrelsesglas. A F G 2:5 Forberedelser

26 Trådning af dobbeltnål Udskift synålen med en dobbeltnål. Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe. 1. Anbring trådrullen på trådrulleholderen, og monter en trådrullekapsel i den rigtige størrelse. Hæv hjælpetrådrulleholderen. Sæt en stor trådrullekapsel og en ltskive på. Anbring den anden trådrulle på trådrullepinden. Bemærk: Brug begge hænder, når du tråder symaskinen. Herved sikrer du, at tråden bliver stram og lægger sig rigtigt i trådningsvejen. 2. Før trådene ind i trådføreren ved at føre den ind forfra og trække dem bagud (A). Sørg for, at trådene klikker på plads. Før derefter trådene ind under trådstyret til undertrådsspoling (B) på forspændingsskiven (C). 3. Før trådene ned gennem højre trådrille og derefter op gennem venstre trådrille. Sørg for, at den ene tråd føres venstre om og den anden tråd føres højre om spændingsskiven (F). 4. Før trådene fra højre ind i trådgiveren (D) og ned i venstre trådrille. Kontrollér, at den ene tråd er inde i nåletrådsføreren (E), og at den anden er uden for. Sørg for, at trådene ikke snor sig sammen. 5. Tråd nålene. Bemærk! Aktivér dobbeltnålen og vælg den korrekte dobbeltnålsbredde i indstillingsmenuen. Dermed begrænses alle sømbredder til denne nålestørrelse for at forhindre, at trykfod og nål beskadiges. D C F B A E C B A Trådsensor Hvis overtråden knækker eller undertråden slipper op, standser maskinen og der vises en pop op-boks på skærmen. Hvis overtråden knækker: Tråd maskinen igen, og tryk på OK i pop op-boksen. Hvis undertråden slipper op: Sæt en ny spole med undertråd i, og fortsæt syningen. Forberedelser 2:6

27 Undertrådsspoling B Spoling fra vandret stilling 1. Sæt en tom undertrådsspole på spolespindlen med logoet opad. Brug kun originale PFAFF spoler, der er godkendt til denne model. 2. Anbring trådrullen på trådrulleholderen i vandret stilling. Sæt en spolekapsel stramt mod trådrullen. 3. Før tråden ind i trådføreren (A) forfra og bagud. Træk tråden mod uret hen over trådstyret til undertrådsspoling (B) og derefter gennem trådførerne til undertrådsspoling (C) bagest. Bemærk! Sørg for, at tråden er ført helt ind i forspændingsenheden for at få den korrekte trådspænding. 4. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen (D) indefra og ud. 5. Skub grebet til undertrådsspoling mod spolen for at spole. En pop op-boks vises på skærmen. Du kan justere spolehastigheden med skyderen i pop op-boksen. Undertrådsspolingen stoppes og startes med ikonerne i pop op-boksen. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole. Når undertrådsspolen er fuld, glider grebet til undertrådsspoling selv tilbage, og spolingen standser automatisk. Pop op-boksen lukkes. Fjern spolen, og klip tråden over med undertrådskniven. Klip trådenden over tæt på spolen. C A D C Spoling, når tråden er trådet Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe. Træk tråden ud af nålen for at forhindre, at nålen bøjer. Hent tråden op fra nåletrådsføreren (E), og før den op gennem venstre trådrille og gennem trådførerne til undertrådsspoling (C). Følg derefter trin 4 og 5 ovenfor. A E 2:7 Forberedelser

28 Spoling af undertråd under brodering eller syning B Vip den ekstra trådrulleholder op. Placer en passende trådrullekapsel, ltskive og trådrulle på trådrullepinden. C Overtråden (blå) føres ind i trådføreren (A) og ned under styret til undertrådsspoling (B). Før undertråden (rød) mod uret hen over styret til undertrådsspoling (B) og gennem trådførerne til undertrådsspoling (C). Følg derefter trin 4 og 5 på foregående side. A Isætning af spolen 1. Fjern spoledækslet ved at skyde det ind mod dig selv Placér undertrådsspolen i spolehuset med mærket opad, så tråden rulles af spolen fra venstre. Spolen vil derefter dreje mod uret, når du trækker tråden ud. 3. Sæt en nger på spolen for at forhindre den i at dreje, mens du trækker tråden fast til højre og derefter til venstre ind i trådspændingsfjederen (A), indtil den klikker på plads. 4. Fortsæt trådningen rundt om (B) og til højre for trådkniven (C). Sæt dækslet på plads igen. Træk tråden mod venstre for at klippe den over. 3 B 4 C A Forberedelser 2:8

29 -system (indbygget overtransportør) Til præcisionssyning i alle stoftyper har PFAFF sy- og broderimaskine den ideelle løsning: -systemet med indbygget overtransportør. Ligesom på industrimaskiner transporterer -systemet stoffet fra oven og fra neden samtidig. Materialet transporteres præcist, hvilket forhindrer rynkning af sømme i lette stoffer som f.eks. silke og rayon. -systemets jævne transport af stoffet betyder, at du kan sy i ere lag, uden at lagene forrykker sig, at quiltelag holdes på plads, og at det er nemmere at få ternede eller stribede stoffer til at passe sammen. Aktivering af -systemet Vigtigt! Til al syning med den indbyggede overtransportør skal du bruge trykfødder med midterudskæring bagpå. Hæv trykfoden. Tryk den ned, indtil den går i indgreb. Deaktivering af -systemet Hæv trykfoden. Hold med to ngre om den rillede ankel på. Tryk ned, træk den derefter væk fra dig, og frigør langsomt opad. Udskiftning af trykfoden Afmonter trykfoden Pres trykfoden nedad, indtil den giver slip på trykfodsholderen. Montér trykfoden Ret stifterne på foden ind efter åbningen under trykfodsholderen. Tryk opad, indtil foden klikker på plads. Du kan også bruge knapperne for trykfod op/ned til at hæve eller sænke trykfodsholderen. Placer trykfoden under trykfodsholderen, så stifterne på foden klikker på plads på trykfodsholderen, når trykfoden sænkes. 2:9 Forberedelser

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning.

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning. Sømoversigt Nyttesømme Søm Sømnummer Navn Beskrivelse 1.1.1 Ligesøm Til syning af sømme og topstikninger. Vælg mellem 37 forskellige nålepositioner. Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

creative performance Techniques book

creative performance Techniques book creative performance Techniques book 1 Indstillingsmenu 1.1 Ejers navn 1.2 Dobbeltnål 2 Quiltning 2.1 Frihåndsquiltning 2.2 Quiltning i sytilstand 3 4 Indholdsfortegnelse Syning af kombinationer Stitch

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design TM Bare tryk og sy! Med de originale P FAFF -funktioner TM Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design Kan du bare ikke lade være med at sy? Så er klar til at gå i gang! Den perfekte løsning til

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer.

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer. SØMME Søm Søm nr. 1, 2, 3 4, 5, 6 Lær din maskine at kende Sømnavn Trykfod nvendelse Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Stretchsøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

Per fection starts here ṬM. Udfordr din fantasi! creative 3.0

Per fection starts here ṬM. Udfordr din fantasi! creative 3.0 Per fection starts here ṬM Udfordr din fantasi! creative 3.0 "Jeg søger altid efter inspiration, nye færdigheder, som jeg skal lære, og muligheder for at udtrykke min egen personlige stil. Jeg har brug

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning Viftequilt Det skal du bruge PFAFF creative sensation sy- og broderimaskine creative Deluxe Hoop 360 x 200 mm creative Elite Hoop 260 x 200 mm creative Master Hoop 240 x 150 mm PFAFF broderikollektion

Læs mere

hobby 1132,1122 Brugsanvisning

hobby 1132,1122 Brugsanvisning hobby 1132,1122 Brugsanvisning 23 23 23 23 22 22 2 25 25 25 25 25 26 26 26 26 2 1 4 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 1 2 19 19 19 19 3

Læs mere

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE creative 1.5 BLOMSTRET CLUTCH Sy denne smukke blomstrede clutch, som er pyntet med broderier fra PFAFF creative 1.5 sy- og broderimaskinen. Embroidery Intro-softwaren til din PC gør det nemt at kombinere

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så mange muligheder Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Opdag det Skjulte Potentiale... Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. TM Originale PFAFF 9-mm-sømme! expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Opdag dit potentiale, og oplev en ny dimension inden for syning Søger du ny inspiration,

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj.

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Sømme Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Søm Sømnavn/nvendelse Trykfod 1, 2, 3 Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer syning. Tryk på stingbredde og vandret spejlvending

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Per fection starts here ṬM. ren. perfektion. ActivStitch Technology

Per fection starts here ṬM. ren. perfektion. ActivStitch Technology Per fection starts here ṬM ren perfektion ActivStitch Technology ren perfektion Hvert eneste sting er helt præcist. Hver eneste søm er fejlfri. Hvert eneste broderi er helt ekstraordinært. Oplev perfekt

Læs mere

Gør indtryk! Lad det ene føre det andet med sig. www.pfaff.com

Gør indtryk! Lad det ene føre det andet med sig. www.pfaff.com Gør indtryk! 1 Gør indtryk! Lad det ene føre det andet med sig. Det ideelle tidspunkt er inde til at forvandle det ordinære til noget helt ekstraordinært. PFAFF syog broderimaskinen byder på en række imponerende

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

1 fe & 1 tryllekunstner

1 fe & 1 tryllekunstner BERNINA 580 I 560 1 fe & 1 tryllekunstner mønstre og mange broderimotiver 1 gennemført maskine, som syr og broderer dage uden børnene 1 glas limonade 7 pandekager med syltetøj kostumer og mine børns uendelige

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Ønsker du dig ny inspiration, et højere niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alle disse ønsker opfyldt

Læs mere

Funktioner og fordele

Funktioner og fordele Funktioner og fordele Simpelthen fantastisk! 2 AUTOMATISK AFSKÆRING AF TRÅDE VED HOPPESTING Broderier med tidsbesparelse: Din Designer SE Limited Edition skærer automatisk trådene af ved hoppesting. GÅ

Læs mere

Perfection starts here ṬM. Syning. Min lidenskab. per formance 5.2

Perfection starts here ṬM. Syning. Min lidenskab. per formance 5.2 Perfection starts here ṬM Syning. Min lidenskab. per formance 5.2 per formance 5.2 Gennem min lidenskab for syning afslører jeg mit sande jeg. Smukke sømme inspirerer mig til at lade fantasien få frit

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Sy med stil med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Med dit personlige præg. Syet med Emerald. Husqvarna Viking Emerald er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning,

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla 4 ME & SYTEKNIKKER OVERSIGT Nedenfor er der vist en oversigt over alle sømme i Huskylock s25. Når der vælges stoftype og søm, foretages indstillingerne af trådspænding, stinglængde, differentialtransport

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

SAMMENLIGNINGSTABEL OVER DESIGNER -serien

SAMMENLIGNINGSTABEL OVER DESIGNER -serien SAMMENLIGNINGSTABEL OVER DESIGNER -serien VIGTIGSTE Exclusive SEWING ADVISOR Exclusive EMBROIDERY ADVI- SOR Ja, udvidet med JoyOS ADVISOR Funktionen Ja, udvidet med JoyOS ADVISOR Funktionen deluxe Stitch

Læs mere

NYSKABENDE. indvendigt

NYSKABENDE. indvendigt NYSKABENDE indvendigt Nyskabelser, der giver en ny overlockoplevelse. HUSKYLOCK maskinerne fra HUSQVARNA VIKING er nyskabende hele vejen igennem. De har nye funktioner, som er brugervenlige og giver professionelle

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish.

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. Sy som en professionel! overlock line Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionel l hurtig l præcis 4.0 Sy som en professionel! Oplev den nye generation

Læs mere

Udvid din kreativitet. creative 1.5 1

Udvid din kreativitet. creative 1.5 1 Udvid din kreativitet creative 1.5 1 Udvid din kreativitet Gør indtryk og vær vovet! Du er unik. Hvorfor ikke udtrykke det på en måde, der virkelig afspejler din personlighed og får dig til at skille dig

Læs mere

1 lille prinsesse. 1 fødselsdagskjole, 1 quilt og en ny bedste ven. 5 sy-eftermiddage med veninderne. 1 ekstra lang friarm til broderi og quiltning

1 lille prinsesse. 1 fødselsdagskjole, 1 quilt og en ny bedste ven. 5 sy-eftermiddage med veninderne. 1 ekstra lang friarm til broderi og quiltning BERNINA 710 I 750 QE 1 lille prinsesse 1 nøje udvalgte stoffer 1 ekstra lang friarm til broderi og quiltning 5 sy-eftermiddage med veninderne 3 æsker fyldt chokolade fra Schweiz 1 fødselsdagskjole, 1 quilt

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

god til suveræn syning

god til suveræn syning Skift fra god til suveræn syning Indbygget assistance, når du har brug for det Historien om den kreative mor Jeg hedder Sofie og er mor til to med en travl hverdag. For mig er en sydag en god dag. Jeg

Læs mere

1 længe ventet mærkedag

1 længe ventet mærkedag BERNINA 880 1 længe ventet mærkedag 4 meter fin silke 1 sofistikeret design broderet på 45 minutter 3 ubesvarede opkald 1 nyt sjal i rette tid til vores særlige middag FLAGSKIBET B 880 8 egenskaber, du

Læs mere

K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G

K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G Brugervejledning K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af

Læs mere

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm)

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) creative 2.0 Quilt med påfugl Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) Det skal du bruge 60 x 110 cm blåt tone i tone batikstof 60 x 110 cm blomstret blåt batikstof 40 x 160 cm lilla/pink silkestof 40 x 160

Læs mere

De vigtigste funktioner

De vigtigste funktioner De vigtigste funktioner FUNKTIONEN JoyOS ADVISOR Dette er en udvidet SEWING ADVISOR -funktion med selvstudier, syprojekter, trinvise vejledninger og syteknikker på skærmen. Når du vælger stoftype, får

Læs mere

Genial innovation. Funklende resultater.

Genial innovation. Funklende resultater. Genial innovation. Funklende resultater. Vi introducerer DELUXE STITCH SYSTEM En skjult skattekiste Den største innovation på markedet! Vores evne til at lytte til ideer fra symaskineejere, undervisere

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Er du på udkig efter en pålidelig, kraftig og alsidig symaskine, der kan gøre dine ideer til virkelighed? Du får

Læs mere

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDS- FORSKRIFTERNE FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDS- FORSKRIFTERNE FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

Skønhed skabes af genialitet EN ROYAL BEHANDLING VED HVERT ENESTE STING

Skønhed skabes af genialitet EN ROYAL BEHANDLING VED HVERT ENESTE STING Skønhed skabes af genialitet EN ROYAL BEHANDLING VED HVERT ENESTE STING En royal kjole afslører geniale hemmeligheder Denne imponerende kjole, som er designet eksklusivt til HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Instruktionsbok VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshedshenvisninger 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Quilt med mange cirkler

Quilt med mange cirkler Det skal du bruge: PFAFF creative 3.0 sy- og broderimaskine PFAFF creative QUILTERS HOOP 200x200 (820940096) PFAFF forlængerbord med justerbar guide (821031096) PFAFF 0A standardtrykfod til IDT -system

Læs mere

1 originalt mønster. 1 B 740 med integreret overtransport. 2 dages overvejelse i mit atelier. 9 mm stingbredde til detaljerede pyntesømme

1 originalt mønster. 1 B 740 med integreret overtransport. 2 dages overvejelse i mit atelier. 9 mm stingbredde til detaljerede pyntesømme BERNINA 740 1 originalt mønster 9 mm stingbredde til detaljerede pyntesømme 1 B 740 med integreret overtransport 2 dages overvejelse i mit atelier 1 selvsikker kunde mit elegante sommerdesign MATHIAS ACKERMANN

Læs mere

Pfaff tilbehør. Færdig størrelse: 23 x 20 cm

Pfaff tilbehør. Færdig størrelse: 23 x 20 cm Færdig størrelse: 23 20 cm Det skal du bruge Pfaff sy- og broderimaskine 1435 90 cm turkis læder 1025 50 cm hvid vinyl 1231 63 cm bomuld til foret 1025 25 cm mørkerød silke 1025 25 cm mørkepink filt Små

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

PR1000e. PR1000e Broderimaskine. Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e

PR1000e. PR1000e Broderimaskine. Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e PR1000e PR1000e Broderimaskine Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e 360 x 200 mm broderiareal Høj opløselig ASV LCD touch screen Avanceret dagslys lyssystem Variabel hastighed:

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm Quilt Færdig størrelse: 72 x 172 cm Det skal du bruge Pfaff ambition -symaskine 100 x 150 cm let sort denimstof til quilte-blokke og cirkler 15 x 115 cm ensfarvet, grålilla bomuldsstof til cirklerne 95

Læs mere

1 familie tradition. 389 præcise sømme. 64,478 ensart ede BSR-sting. 1 forlovelsesgave min datter vil værdsæ tte for evigt.

1 familie tradition. 389 præcise sømme. 64,478 ensart ede BSR-sting. 1 forlovelsesgave min datter vil værdsæ tte for evigt. BERNINA 530 I 550 QE 1 familie tradition 5 aftener i quilte-klubben 389 præcise sømme 64,478 ensart ede BSR-sting 6 tallerkener med pasta 7 glas æblejuice 1 forlovelsesgave min datter vil værdsæ tte for

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED Smukt oplyst Vis din personlighed Din kreative side genspejler din personlighed. Du har en alvorlig side, der ønsker præcision. Du elsker at udforske mulighederne med broderidesigns. Du har endda en praktisk

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Sy med select! Brugsanvisning

Sy med select! Brugsanvisning TM Sy med select! TM Brugsanvisning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere