SIKKERHEDSANVISNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSANVISNINGER"

Transkript

1 Brugervejledning

2 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den mærkespænding, der er angivet på maskinen. Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed Denne symaskine må ikke anvendes er personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal gøre den ren. Sluk for symaskinen ( 0 ), når du foretager justeringer i området omkring nålen, f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, trådning af undertråd, udskiftning af trykfod osv. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Brug sikkerhedsbriller. Hold ngrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Ved bortskaffelse af dette produkt skal det genbruges i henhold til relevante nationale bestemmelser vedrørende elektriske/elektroniske produkter. Kontakt nærmeste forhandler, hvis du har brug for vejledning.

3 Tillykke! Tillykke med din nye PFAFF syog broderimaskine. Du har som syentusiast fået en af de mest avancerede og nyskabende sy- og broderimaskiner i verden. Med den vil du kunne omsætte alle dine kreative ideer til praksis med den mest avancerede teknologi og de allernyeste funktioner. Inden du går i gang, bedes du bruge noget tid på at læse denne brugervejledning. Du vil snart nde ud af, hvordan du kan udnytte din maskine mest muligt. Vores autoriserede PFAFF -forhandlere vil naturligvis også altid gerne hjælpe dig. Din PFAFF sy- og broderimaskine vil give dig en fuldkommen ny oplevelse af, hvad det vil sige at sy og brodere!

4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1:7 Maskinoversigt 1:8 Forside... 1:8 Bagside... 1:9 Dele foroven... 1:9 Tilbehørsæsk... 1:9 Medfølgende tilbehør... 1:10 Sømoversigt 1:12 Nyttesømme... 1:12 Pyntesømme... 1:15 Alfabeter... 1:20 2 Forberedelser 2:1 Udpakning 2:2 Tilslutning af ledningen til fodpedalen... 2:2 Tilslutning af netledningen og fodpedalen... 2:2 Sammenpakning efter syning 2:3 LED-lys 2:3 Friarm 2:3 Trådkniv 2:3 Elektronisk knæløfter 2:3 Trådrulleholdere 2:4 Trådning af maskinen 2:5 Nåletråder... 2:5 Trådsensor 2:6 Undertrådsspoling 2:7 Isætning af spolen 2:8 -system (indbygget overtransportør) 2:9 Udskiftning af trykfoden 2:9 Nåle 2:10 Udskiftning af nålen 2:10 USB-porte 2:11 USB Embroidery Stick... 2:11 Tilslutning af maskinen til en computer 2:11 Embroidery Software 2:12 Sådan installerer du softwaren... 2:12 Registrer din -software... 2:12 Installer hardwaredriverne, og tilslut broderimaskinen... 2:12 Sådan starter du programmerne... 2:13 Modulet Embroidery Machine Communication.. 2:13 Sådan opdaterer du maskinen... 2:13 Berøringsknapper og indikatorer 2:14 3 PFAFF creative - farvetouchskærm 3:1 PFAFF -farvetouchskærm 3:2 Startvisning 3:2 Hoveddele 3:2 Proceslinje... 3:2 Linje med valgmuligheder... 3:3 Almindelige ikoner 3:3 Valgmenu 3:4 Valgmenu oversigt... 3:4 Redigering af broderi 3:6 Broderiteksteditor... 3:7 Syning af broderi 3:7 Kombinationer 3:8 Stitch Creator 3:8 Indstillingsmenu 3:9 Maskinindstillinger... 3:9 Skærmindstillinger... 3:12 Lydindstillinger... 3:12 Infomenu 3:13 Hurtighjælp 3:13

5 4 Sytilstand 4:1 Sytilstand 4:2 Sytilstand oversigt 4:2 Sådan vælger du en søm 4:3 Anbefalinger vedrørende syning 4:3 Maskinindstillinger 4:3 Hævning og sænkning af trykfoden 4:3 Sømindstillinger 4:4 Stingbredde... 4:4 Positionering af nål... 4:4 Stinglængde... 4:4 Stingtæthed... 4:4 Spejlvending... 4:5 Balance... 4:5 Knaphulsstolpelængde... 4:6 Gentagelse af knapsting... 4:6 Justering af trådspænding 4:7 Frihåndsindstillinger 4:8 Position for start af mønsterkombination 4:9 Gemmeindstillinger 4:9 Linje med valgmuligheder 4:11 Hastighedskontrol... 4:11 Hæfteindstillinger... 4:11 Syprogrammer... 4:12 Kombinationer... 4:13 Stitch Creator... 4:13 Syteknikker 4:14 Isyning af lynlåse... 4:14 Syning af oplægning i kraftigt stof... 4:14 Trestings zigzagsøm... 4:15 Usynlig oplægningssøm... 4:15 Knaphuller... 4:16 Isyning af en knap... 4:18 Stopning... 4:18 Specialteknikker 4:21 Fire syretninger... 4:21 Lag-på-lag-sømme... 4:22 Almindelige pop op-bokse vedrørende syning 4:23 5 Mønsterkombinationer 5:1 Kombinationer 5:2 Kombinationer oversigt 5:2 Åbning og lukning af kombinationer 5:3 Oprettelse af en kombination 5:3 Kommandoer i kombinationer... 5:4 Vandret eksempelvisning... 5:5 Retningssting... 5:5 Zoom på alt... 5:6 Indlæsning og syning af en kombination 5:6 Lagring af en kombination 5:7 Vigtige oplysninger om kombinationer 5:8 Almindelige pop op-bokse vedrørende kombinationer 5:8 6 Stitch Creator 6:1 Stitch Creator 6:2 Stitch Creator oversigt 6:2 Åbning og lukning af Stitch Creator... 6:3 De nition af et stingpunkt... 6:3 Gå i gang tilføj en søm eller et stingpunkt... 6:3 Vælg sting/stingpunkter... 6:3 Multivalg... 6:4 Sletning af et valgt stingpunkt... 6:4 Kopiering af et valgt stingpunkt... 6:4 Indsættelse af et nyt stingpunkt... 6:4 Zoom... 6:4 Vandret spejlvending... 6:5 Lodret spejlvending... 6:5 Tredobling af sting... 6:5 Trykfunktioner 6:6 Det markerede stingpunkts position 6:6 Indlæsning og syning af en søm 6:7 Lagring af en søm 6:7 Vigtige oplysninger om Stitch Creator 6:8 Generelle pop op-bokse i Stitch Creator 6:8 Visse stoffer indeholder meget overskudsfarve, der kan medføre misfarvning på andre stoffer eller på symaskinen. Denne misfarvning kan være meget vanskelig eller umulig at fjerne. Fleece og denimstof, især rødt og blåt, indeholder ofte meget overskudsfarve. Hvis du har mistanke om, at dit stof/eller tøj indeholder meget overskudsfarve, skal du altid vaske det først, før du syr i det for at forhindre, at farven smitter af.

6 7 Broderitilstand forberedelser 7:1 Broderitilstand forberedelser 7:2 Oversigt over broderienheden 7:2 Oversigt over broderiramme 7:3 Indbyggede motiver 7:3 Embroidery Collection 7:3 Tilslutning af broderienheden 7:3 Afmontering af broderienheden 7:4 Monter broderifod 6A 7:4 Sådan ispændes stoffet 7:4 Sådan skubbes rammen på 7:5 Sådan kommer du i gang med broderingen 7:6 8 Broderitilstand - redigering 8:1 Redigering af broderi 8:2 Redigering af broderi oversigt 8:2 Indlæsning af et motiv 8:3 Indlæsning af en skrifttype 8:3 Indlæsning af en søm 8:4 Zoom 8:4 Valg af motiv(er) 8:5 Syrækkefølge 8:6 Justeringer 8:6 Slet... 8:6 Kopiér... 8:6 Spejlvending... 8:6 Flyt motiv ind i ramme... 8:6 Fortryd... 8:6 Annuller fortryd... 8:6 Trykfunktioner 8:7 Flyt... 8:7 Roter... 8:7 Skaler... 8:7 Panorering... 8:7 Linje med valgmuligheder 8:8 Gem motiv... 8:8 Flere valgmuligheder... 8:9 Vælg ramme... 8:9 Rediger trådfarve... 8:10 Broderistingseditor... 8:11 Broderiteksteditor... 8:14 Pop op-bokse vedrørende redigering af broderi 8:16 9 Broderitilstand syning 9:1 Sådan åbnes syning af broderi 9:2 Syning af broderi - oversigt 9:2 Broderioplysninger 9:2 Trådkors 9:3 Farveliste 9:3 Zoom 9:3 Aktuelt sting 9:3 Gå til sting 9:3 Rining 9:4 Trådspænding 9:4 Linje med valgmuligheder 9:5 Flere valgmuligheder... 9:5 Rammeposition... 9:6 Hastighedskontrol... 9:6 Præcis placering... 9:7 Generelle pop op-bokse vedrørende syning af broderi 9:11 10 Filer og mapper 10:1 Filer og mapper 10:2 Filer og mapper oversigt 10:2 Filformater 10:3 Gennemse Filer og mapper 10:3 Indlæsning af en l 10:5 Åbning af en mappe 10:5 Organisering 10:6 Generelle pop op-bokse vedrørende Filer og mapper 10:7 11 Vedligeholdelse 11:1 Rengøring af maskinen 11:2 Uoriginale dele og tilbehør 11:2 Fejl nding 11:3 Indeks 11:5 Immaterielle rettigheder 11:10

7 1 Introduktion

8 Maskinoversigt Forside 1. Låg med sømkategorier 2. Trådriller 3. Trådkniv Stik til Sensormaticknaphulsfod 5. Friarm 6. LED-lys 7. Tilbagesyning 25 Introduktion 8. Tilbagesyningsindikator 9. Handlingsindikator 10. Skift mellem trykfod op og ekstraløft 11. Skift mellem trykfod ned og drej 12. Start/Stop 13. Trådklip 14. Omgående hæftning 15. Genstart af søm 16. Nålestop oppe/nede 1:8 17. Knapmåler 18. Håndhjul 19. PFAFF touchskærm i farver 20. Indbyggede USB-porte 21. Holder til pegepen 22. Hovedafbryder, stik til netledning og fodpedal 23. Forbindelse til knæløftefunktion Nåleområde 24. Indbygget nåletråder 25. Undertrådsdæksel 26. Stingplade 27. Trykfod 28. Trykfodsstang og trykfodsfæste 29. Nåletrådsfører 30. Nåleskrue 31. Nålestang

9 Bagside 32. Håndtag 33. system 34. Tilslutningsstik til broderienhed Dele foroven 35. Forspændingstrådfører til trådning og undertrådsspoling 36. Styr til undertrådsspoling 37. Trådfører 38. Trådførere til undertråd 39. Greb til undertrådsspoling 40. Spolespindel 41. Undertrådskniv 42. Hjælpetrådrulleholder 43. Trådrulleplader 44. Trådrulleholder 45. Trådgiver Tilbehørsæsk I tilbehørsæsken ndes der særlige rum til trykfødder og undertrådsspoler samt plads til nåle og andet tilbehør. Opbevar tilbehøret i æsken, så det er let tilgængeligt. 46. Plads til tilbehør 47. Aftagelig bakke til trykfødder 48. Aftagelig spoleholder :9 Introduktion

10 Medfølgende tilbehør Tilbehør 55. Pegepen 56. Trådnet (2) 57. Kantlineal 58. Filtskive (2) 59. USB Embroidery Stick 60. Skruetrækker 61. Sømopsprætter 62. Børste 63. Trådrullekapsel, stor (2) 64. Trådrullekapsel, mellemstor 65. Trådrullekapsel, lille 66. Afstandsholder 67. Spoler (10) 68. Knæløfter Medfølgende tilbehør (ikke på billedet) Fodpedal Netledning USB-kabel (delnr.: ) Nåle Micro ber klud Embroidery Machine Communication CD Embroidery Collection Introduktion 1:10

11 Trykfødder 0A - Standardtrykfod med -system (monteret på maskinen ved levering) Denne trykfod er primært beregnet til ligesømme og zigzagsømme med en stinglængde på mere end 1,0 mm. 1A - Pyntesømsfod med -system Denne trykfod bruges til pyntesømme. Rillen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så trykfoden kører ubesværet over sømmene. 2A - Pyntesømsfod Denne trykfod er beregnet til syning af pyntesømme eller korte zigzagsømme og andre nyttesømme med en stinglængde på under 1,0 mm. Rillen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så trykfoden kører ubesværet over sømmene. 3 - Trykfod til usynlig oplægning med -system Denne trykfod bruges til usynlige oplægningssømme. Tåen på trykfoden fører stoffet. Den røde styrelineal på trykfoden er konstrueret til at glide langs folden på sømkanten. 4 - Lynlåsfod med -system Denne trykfod kan klikkes på både til højre og til venstre for nålen, hvilket gør det nemt at sy tæt på begge sider af lynlåsens tænder. Flyt nålepositionen til højre eller venstre for at sy tæt på lynlåsens tænder. 5A - Sensormatic-knaphulsfod Når denne trykfod er sluttet til maskinen, sys knaphullet i en passende længde i forhold til den knapstørrelse, du har indstillet på maskinen. 5M - Manuel knaphulsfod Denne trykfod bruges til at sy manuelle knaphuller. Brug markeringerne på trykfoden til at placere stofkanten. Krogen bag på foden bruges til indlægstråden ved syning af forstærket knaphul. 6A - Broderi-/ sensorstyret frihåndsfod Denne fod bruges til broderi og frihåndssyning. Denne fod kan også bruges til reparation/ frihåndsstopning. 1/4" quiltefod med -system Denne trykfod er perfekt til quiltning og patchwork, især når den bruges sammen med ligesømsstingpladen. Afstanden fra nålen til den udvendige kant af højre tå er 1/4" (6 mm). Afstanden fra nålen til den indvendige kant af højre tå er 1/8" (3 mm). 8 - Maxi-pyntesømsfod Denne fod bruges til sideværtsømme. Vigtigt! Sørg for, at -systemet er deaktiveret, når du bruger trykfod 2A, 5A, 5M, 6A og 8. 1:11 Introduktion

12 Sømoversigt Nyttesømme Søm Sømnummer Navn Beskrivelse Ligesøm Til syning af sømme og topstikninger. Vælg mellem 37 forskellige nålepositioner. Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm nr Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftesøm Risøm Enkelt sting, som anvendes til rining. Tryk på fodpedalen for at sy ét sting. Flyt stoffet manuelt til den ønskede position, og tryk på fodpedalen igen for at sy et sting til Zigzagsøm Til forstærkning af sømme, pæn afslutning af kanten, stræksyning og påsyning af blonder Zigzagsøm, højre eller venstre nåleposition Til forstærkning af sømme, pæn afslutning af kanten, stræksyning Z-zigzagsøm Til applikationer, lidsning, snørehuller Tredobbelt strækzigzagsøm Stræksøm til dekorative oplægningssømme eller pyntestikninger Trestings zigzagsøm Syning af elastik, stopning, lapning Stræksøm Syning af elastik, stopning, lapning Tredobbelt stræksøm Syning af elastik, stopning, lapning og pyntesyning Vaffelsøm Pyntesøm til strækstoffer og oplægningssømme. Bruges også med elastisk tråd som undertråd Fagotsøm Sammensyning af stoffer og quiltepladevat. Pyntesøm til quiltning, oplægningssømme Perforeringsstræksøm Sammensyningssøm til undertøj, frottéstof, læder og tykke stoffer, hvor sømmene skal overlappes Heksesøm Elastisk og dekorativ oplægningssøm til strækstoffer Usynlig oplægningssøm Syning af usynlige oplægningssømme på vævet stof Elastisk usynlig søm Syning af usynlige sømme på strækstof. Introduktion 1: Trikotstræksøm Syning af sømme på strækstof Lukket overlocksøm Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.

13 1.2.2 Lukket overlocksøm Sammensyning og overkastning i én arbejdsgang Lukket overlocksøm Sammensyning og overkastning i én arbejdsgang med forstærket kant Elastisk overkastningssøm Alm. overkastningssøm Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang. Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant Overlocksøm Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang Lukket overlocksøm Sammensyning og overkastning i én arbejdsgang, lapning, oplægning Overlocksøm til strikstof Forstærket overlocksøm Overlocksøm med afsluttet kant Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang. Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang og forstærkning. Sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant Lukket overlocksøm Skab et udseende som en overlockdæksøm til strækstoffer Åben overlock/ oplægning Lukket overlock/ oplægning Dekorativ overlock/oplægningssøm til vævede stoffer. Dekorativ overlock/oplægningssøm til strækstoffer Linnedknaphul Knaphul til bluser, skjorter, sengetøj o.l Standardknaphul Basisknaphul til bluser, skjorter og jakker. Også til pudebetræk Rundt knaphul med spids trense Rundt knaphul med trense i længderetningen Rundt knaphul med trense på tværs Øjeknaphul med spids trense Øjeknaphul med trense i længderetningen Knaphul til beklædning. Knaphul til beklædning. Knaphul til beklædning. Skrædderknaphul eller pynteknaphul. Skrædderknaphul til jakker og bukser Rundt knaphul Knaphul til let beklædning eller jakker Dekorativt knaphul med trekantet trense Dekorativt knaphul. 1:13 Introduktion

14 Strækknaphul Knaphul til strækstoffer Korsstingsknaphul Dekorativt knaphul Dekorativt knaphul Dekorativt knaphul Professionelt øjeknaphul Professionelt skrædderknaphul til jakker og bukser Dekorativt øjeknaphul Dekorativt knaphul til jakker Rundt heirloomknaphul med spids trense Dekorativt heirloomknaphul Knapisyning Påsyning af knapper eller trenser Paspoleret knaphul Basissøm til paspolerede knaphuller Snørehul Heirloom-syning og pyntesyning Dekorativt snørehul Heirloom-syning og pyntesyning Dekorativt snørehul Heirloom-syning og pyntesyning Dekorativt snørehul Heirloom-syning og pyntesyning Programmerbar stoppesøm Programmerbar, forstærket stoppesøm Stopning af huller eller beskadiget stof. Forstærket stopning af huller eller beskadiget stof Trensesøm Automatisk forstærkning af sømme og lommer Denimtrensesøm Automatisk og dekorativ forstærkning af sømme og lommer Dekorativ trensesøm Automatisk og dekorativ forstærkning af sømme og lommer Tværgående trense Automatisk forstærkning af sømme og lommer Dekorativ trense Automatisk dekorativ afslutning af sømme og lommer. Introduktion 1:14

15 Pyntesømme 2.1 Quiltesømme Sømme med håndsyet look 2.2 Quiltesømme Antikke quiltesømme 2.3 Quiltesømme Stiplesømme 2.4 Quiltesømme Crazy Patch-sømme 2.4 Quiltesømme Crazy Patch-sømme 3.1 Modesømme Korsstingssømme 3.1 Modesømme Korsstingssømme 3.2 Modesømme Hulsømme 3.3 Modesømme Antikke håndbroderede sømme 1:15 Introduktion

16 3.3 Modesømme Antikke håndbroderede sømme 3.3 Modesømme Antikke håndbroderede sømme 3.4 Modesømme Smocksømme 4.1 Pyntesømme Festonbuer 4.1 Pyntesømme Festonbuer 4.2 Pyntesømme Satinsømme Introduktion 4.2 Pyntesømme Satinsømme 1: Decorative stitches - Leaves and owers 4.3 Pyntesømme Blade og blomster

17 4.3 Pyntesømme Blade og blomster 4.4 Pyntesømme Kunstneriske sømme 4.4 Pyntesømme Kunstneriske sømme 4.4 Pyntesømme Kunstneriske sømme 4.5 Pyntesømme Ornamentale sømme 4.5 Pyntesømme Ornamentale sømme 4.5 Pyntesømme Ornamentale sømme 4.6 Pyntesømme Buer og hjerter 4.6 Pyntesømme Buer og hjerter 1:17 Introduktion

18 4.7 Pyntesømme Sjove sømme 4.7 Pyntesømme Sjove sømme 4.7 Pyntesømme Sjove sømme 4.8 Pyntesømme Borter 4.8 Pyntesømme Borter 5.1 Maxi-sømme Festonog satinsømme Introduktion 5.2 Maxisømme Blade og blomster 1: Maxi-sømme Kunstneriske sømme 5.4 Maxi-sømme Sjove sømme

19 5.5 Maxi-sømme Stiplesømme 5.6 Monogram 5.6 Monogram 5.6 Monogram 5.6 Monogram 6.1 Syteknikker Sømme til specialfødder 6.1 Syteknikker Sømme til specialfødder 6.2 Syteknikker Quiltesømme med håndsyet præg 6.3 Syteknikker Sømme med re syretninger 1:19 Introduktion

20 6.4 Syteknikker Lag-på-lagsømme 6.4 Syteknikker Lag-på-lagsømme Alfabeter Comic Cyrillic Introduktion Outline 1:20 Script

21 2 Forberedelser

22 Udpakning 1. Placer kassen på en stabil, plan ade. Løft maskinen ud af kassen, fjern den udvendige emballage, og løft maskinens kuffertlåg af. 2. Fjern den resterende originalemballage og plastikposen. 3. Skub tilbehørsæsken af, og fjern styrofoamen. Bemærk! Rester af styrofoam i tilbehørsæsken kan påvirke syningen og sømmenes kvalitet. Styrofoam er udelukkende beregnet til indpakning og skal fjernes. Bemærk! Din er justeret, så den leverer det optimale syresultat ved normal stuetemperatur. Ekstreme varme og kolde temperaturer kan påvirke syresultatet. Tilslutning af ledningen til fodpedalen Blandt tilbehøret ndes ledningen til fodpedalen. Det er kun nødvendigt at slutte fodregulatorledningen til fodregulatoren den første gang, du skal bruge maskinen. 1. Tag ledningen til fodregulatoren ud. Ved fodregulatoren om. Slut ledningen til stikket i rummet til fodregulatoren. 2. Skub ledningen godt i for at sikre, at den er korrekt tilsluttet. 3. Træk ledningen ind i rillen til venstre for stikket for at sikre, at fodregulatoren hviler jævnt på gulvet Tilslutning af netledningen og fodpedalen Bemærk! Før du sætter fodpedalen til, skal du kontrollere, at den er af typen FR5 (se undersiden af fodpedalen). 1. Forbind fodpedalens ledning til den forreste stikdåse nederst på højre side af maskinen (A). 2. Forbind netledningen til det bageste stik nederst på højre side af maskinen (B). Sæt ledningen i stikkontakten. 3. Tryk på afbryderen for at tænde for strømmen og sylyset (C). Forberedelser 2:2 C A B

23 Sammenpakning efter syning 1. Sluk på hovedafbryderen (3). 2. Tag først ledningen ud af vægkontakten og derefter ud af maskinen (B). 3. Træk ledningen til fodregulatoren ud af maskinen (A). Rul ledningen til fodregulatoren sammen, og placer den i det åbne område på undersiden af fodregulatoren. 4. Placer alt tilbehør i tilbehørsæsken. Skub æsken ind på maskinen omkring friarmen. 5. Placer fodregulatoren i rummet over friarmen. 6. Sæt kuffertlåget på LED-lys Symaskinen indeholder LED-lys, som fordeler lyset jævnt over syområdet og giver færre skygger. Friarm For at kunne bruge friarmen skal du trække tilbehørsæsken af. Når den er monteret, holdes den fast på maskinen af en krog. Fjern æsken ved at trække den til venstre. Trådkniv For at bruge trådkniven skal du trække tråden bagfra og frem mod fronten som vist. Elektronisk knæløfter Maskinen leveres med en elektronisk knæløfter til regulering af trykfodens højde. Sæt knæløftefunktionen i det dertil beregnede hul på maskinen. Den ade side skal vende opad. Juster den rektangulære pude på knæløfteren, indtil den har en højde, der passer dig (A). Hvis du presser knæløfteren mod højre, hæves trykfoden. Du kan nu føre stoffet frem med begge hænder. Når du skal fjerne knæløfteren, skal du blot trække den ud af hullet. A 2:3 Forberedelser

24 Trådrulleholdere Maskinen har to trådrulleholdere, en primær trådrulleholder og en ekstra trådrulleholder. Trådrulleholderne passer til alle typer tråd. Den primære trådrulleholder kan justeres og kan bruges både i vandret stilling (tråden trækkes af trådrullen) eller i lodret stilling (trådrullen roterer). Brug den vandrette stilling til normal tråd og den lodrette stilling til store trådruller eller specialtråd. Vandret stilling Anbring en trådrullekapsel og trådrullen på trådrulleholderen. Sørg for, at tråden ruller af over toppen, og sæt endnu en trådrullekapsel på. Brug en trådrullekapsel, der er lidt større end trådrullen. Ved smalle trådruller placeres en lille trådrullekapsel foran trådrullen. Ved store trådruller placeres en stor trådrullekapsel foran trådrullen. Den ade side af trådrullekapslen skal presses fast ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullekapslen og trådrullen. Lille trådrullekapsel Stor trådrullekapsel Lodret stilling Hæv trådrulleholderen til lodret stilling. Sæt den store trådrullekapsel på, og anbring en ltskive under trådrullen. Dette forhindrer tråden i at rulle for hurtigt af. Du må ikke sætte en trådrullekapsel oven på trådrullerholderen, da dette vil bevirke, at trådrullen ikke kan dreje rundt. Primær trådrulleholder i lodret stilling. Ekstra trådrulleholder Den ekstra trådrulleholder bruges, når du skal spole undertråd fra en anden trådrulle, eller når du skal bruge en ekstra trådrulle, når du syr med dobbeltnål. Hæv hjælpetrådrulleholderen. Sæt en stor trådrullekapsel på, og anbring en ltskive under trådrullen. Forberedelser 2:4 Ekstra trådrulleholder og primær trådrulleholder i lodret stilling.

25 Trådning af maskinen Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe. 1. Anbring trådrullen på trådrulleholderen, og monter en trådrullekapsel i den rigtige størrelse. Bemærk: Brug begge hænder, når du tråder symaskinen. Herved sikrer du, at tråden bliver stram og lægger sig rigtigt i trådningsvejen. 2. Før tråden ind i trådføreren ved at føre den ind forfra og trække den bagud (A). Sørg for, at tråden klikker på plads. Før derefter tråden ind under trådstyret til undertrådsspoling (B) på forspændingsskiven (C). 3. Før trådene ned gennem højre trådrille og derefter op gennem venstre trådrille. 4. Før tråden ind i trådgiveren (D) fra højre og ned i venstre trådrille til nåletrådsføreren (E). 5. Tråd nålen. D C B A E C B Nåletråder Med nåletråderen kan du tråde nålen automatisk. Nålen skal være oppe for at bruge den indbyggede nåletråder. Vi anbefaler også, at du sænker trykfoden. 1. Brug håndtaget til at trække nåletråderen hele vejen ned. Den lille krog (G) drejer gennem nåleøjet. 2. Før tråden ind bagfra hen over krogen (F) og under den lille krog (G). 3. Lad nåletråderen svinge forsigtigt tilbage. Krogen trækker tråden gennem nåleøjet og danner en løkke bag ved nålen. Træk trådløkken ud bag ved nålen. Bemærk! Nåletråderen kan bruges til nålestørrelse Du kan ikke bruge nåletråderen til nålestørrelse 60 eller mindre, til wingnåle, dobbeltnåle eller tripelnåle. Der er også visse typer af ekstraudstyr, som kræver, at nålen trådes manuelt. Når du tråder manuelt, skal du sørge for, at nålen trådes forfra og bagud. Undertrådsdækslet kan bruges som forstørrelsesglas. A F G 2:5 Forberedelser

26 Trådning af dobbeltnål Udskift synålen med en dobbeltnål. Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe. 1. Anbring trådrullen på trådrulleholderen, og monter en trådrullekapsel i den rigtige størrelse. Hæv hjælpetrådrulleholderen. Sæt en stor trådrullekapsel og en ltskive på. Anbring den anden trådrulle på trådrullepinden. Bemærk: Brug begge hænder, når du tråder symaskinen. Herved sikrer du, at tråden bliver stram og lægger sig rigtigt i trådningsvejen. 2. Før trådene ind i trådføreren ved at føre den ind forfra og trække dem bagud (A). Sørg for, at trådene klikker på plads. Før derefter trådene ind under trådstyret til undertrådsspoling (B) på forspændingsskiven (C). 3. Før trådene ned gennem højre trådrille og derefter op gennem venstre trådrille. Sørg for, at den ene tråd føres venstre om og den anden tråd føres højre om spændingsskiven (F). 4. Før trådene fra højre ind i trådgiveren (D) og ned i venstre trådrille. Kontrollér, at den ene tråd er inde i nåletrådsføreren (E), og at den anden er uden for. Sørg for, at trådene ikke snor sig sammen. 5. Tråd nålene. Bemærk! Aktivér dobbeltnålen og vælg den korrekte dobbeltnålsbredde i indstillingsmenuen. Dermed begrænses alle sømbredder til denne nålestørrelse for at forhindre, at trykfod og nål beskadiges. D C F B A E C B A Trådsensor Hvis overtråden knækker eller undertråden slipper op, standser maskinen og der vises en pop op-boks på skærmen. Hvis overtråden knækker: Tråd maskinen igen, og tryk på OK i pop op-boksen. Hvis undertråden slipper op: Sæt en ny spole med undertråd i, og fortsæt syningen. Forberedelser 2:6

27 Undertrådsspoling B Spoling fra vandret stilling 1. Sæt en tom undertrådsspole på spolespindlen med logoet opad. Brug kun originale PFAFF spoler, der er godkendt til denne model. 2. Anbring trådrullen på trådrulleholderen i vandret stilling. Sæt en spolekapsel stramt mod trådrullen. 3. Før tråden ind i trådføreren (A) forfra og bagud. Træk tråden mod uret hen over trådstyret til undertrådsspoling (B) og derefter gennem trådførerne til undertrådsspoling (C) bagest. Bemærk! Sørg for, at tråden er ført helt ind i forspændingsenheden for at få den korrekte trådspænding. 4. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen (D) indefra og ud. 5. Skub grebet til undertrådsspoling mod spolen for at spole. En pop op-boks vises på skærmen. Du kan justere spolehastigheden med skyderen i pop op-boksen. Undertrådsspolingen stoppes og startes med ikonerne i pop op-boksen. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole. Når undertrådsspolen er fuld, glider grebet til undertrådsspoling selv tilbage, og spolingen standser automatisk. Pop op-boksen lukkes. Fjern spolen, og klip tråden over med undertrådskniven. Klip trådenden over tæt på spolen. C A D C Spoling, når tråden er trådet Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe. Træk tråden ud af nålen for at forhindre, at nålen bøjer. Hent tråden op fra nåletrådsføreren (E), og før den op gennem venstre trådrille og gennem trådførerne til undertrådsspoling (C). Følg derefter trin 4 og 5 ovenfor. A E 2:7 Forberedelser

28 Spoling af undertråd under brodering eller syning B Vip den ekstra trådrulleholder op. Placer en passende trådrullekapsel, ltskive og trådrulle på trådrullepinden. C Overtråden (blå) føres ind i trådføreren (A) og ned under styret til undertrådsspoling (B). Før undertråden (rød) mod uret hen over styret til undertrådsspoling (B) og gennem trådførerne til undertrådsspoling (C). Følg derefter trin 4 og 5 på foregående side. A Isætning af spolen 1. Fjern spoledækslet ved at skyde det ind mod dig selv Placér undertrådsspolen i spolehuset med mærket opad, så tråden rulles af spolen fra venstre. Spolen vil derefter dreje mod uret, når du trækker tråden ud. 3. Sæt en nger på spolen for at forhindre den i at dreje, mens du trækker tråden fast til højre og derefter til venstre ind i trådspændingsfjederen (A), indtil den klikker på plads. 4. Fortsæt trådningen rundt om (B) og til højre for trådkniven (C). Sæt dækslet på plads igen. Træk tråden mod venstre for at klippe den over. 3 B 4 C A Forberedelser 2:8

29 -system (indbygget overtransportør) Til præcisionssyning i alle stoftyper har PFAFF sy- og broderimaskine den ideelle løsning: -systemet med indbygget overtransportør. Ligesom på industrimaskiner transporterer -systemet stoffet fra oven og fra neden samtidig. Materialet transporteres præcist, hvilket forhindrer rynkning af sømme i lette stoffer som f.eks. silke og rayon. -systemets jævne transport af stoffet betyder, at du kan sy i ere lag, uden at lagene forrykker sig, at quiltelag holdes på plads, og at det er nemmere at få ternede eller stribede stoffer til at passe sammen. Aktivering af -systemet Vigtigt! Til al syning med den indbyggede overtransportør skal du bruge trykfødder med midterudskæring bagpå. Hæv trykfoden. Tryk den ned, indtil den går i indgreb. Deaktivering af -systemet Hæv trykfoden. Hold med to ngre om den rillede ankel på. Tryk ned, træk den derefter væk fra dig, og frigør langsomt opad. Udskiftning af trykfoden Afmonter trykfoden Pres trykfoden nedad, indtil den giver slip på trykfodsholderen. Montér trykfoden Ret stifterne på foden ind efter åbningen under trykfodsholderen. Tryk opad, indtil foden klikker på plads. Du kan også bruge knapperne for trykfod op/ned til at hæve eller sænke trykfodsholderen. Placer trykfoden under trykfodsholderen, så stifterne på foden klikker på plads på trykfodsholderen, når trykfoden sænkes. 2:9 Forberedelser

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så mange muligheder Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Opdag det Skjulte Potentiale... Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Ønsker du dig ny inspiration, et højere niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alle disse ønsker opfyldt

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Er du på udkig efter en pålidelig, kraftig og alsidig symaskine, der kan gøre dine ideer til virkelighed? Du får

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 750 QE Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED Smukt oplyst Vis din personlighed Din kreative side genspejler din personlighed. Du har en alvorlig side, der ønsker præcision. Du elsker at udforske mulighederne med broderidesigns. Du har endda en praktisk

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Den førende sy-og broderimaskine med state-of-the-art funktioner, ideel til den kræsne bruger.

Den førende sy-og broderimaskine med state-of-the-art funktioner, ideel til den kræsne bruger. Den førende sy-og broderimaskine med state-of-the-art funktioner, ideel til den kræsne bruger. Høj opløsnings ASV LCD-skærm med ultra hurtig responstid Unikt intelligent kamerasystem Nyt lyssystem som

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere